Ani de liceu - ani din viaţa ta! Oferta Colegiului Tehnic „Decebal” pentru anul şcolar 20 !

-20 "#
$%&'A(%) clasa a V-a 1x 30 locuri *%C+) C*A,A a %--a .iliera Teoretic/ - 0rofil 1eal  Matematică – informatică intensiv 1 x 28 locuri .iliera Tehnologic/
,+ri%u( pa' pe #are trebuie '-)( "a#i .a#- vrei '- ai 'u##e' e'te '- te .e#i/i #e tip .e per'oan- vrei 'a "ii. Exi"tă trei ti)uri de )er"oane: a#eia #are provoa#eveni%ente(e, a#eia #are prive'# #u% 'e .e'"-0oareveni%ente(e 0i a#eia #are 'e %inunea/- .e #eea #e 'e 1nti%p(-., John M. Capozzi Tinerii din IMPACT )ro*oacă e*enimente +i "e afirmă,

0rofil 1e2ur2e naturale şi protecţia 3ediului  Ecologie şi protecţia me iului 1 x 28 locuri 0rofil Tehnic Do3eniul preg/tirii de ba4/ 5 +lectric  !e"nician #n instalaţii electrice 1 x 28 locuri  !e"nician energetician 1 x 28 locuri Do3eniul 5 &ecanic/  !e"nician mecatronist 1 x 28 locuri Do3eniul 5 Chi3ie indu2trial/  !e"nician c"imist e la$orator 1 x 28 locuri Do3eniul 5 .abricarea produ2elor din le3n  !e"nician esigner mo$ilă şi amena%ări interioare 1 x 28 locuri

CLUBUL IMPACT DECEBAL
COLEGIUL TEHNIC DECEBAL Drobeta Turnu Severin, Str. Antoninii, nr. 2 http: !!!."a#eboo$.#o% pa&e' C(ubu()I*+ACT) De#eba(

Tu )oţi de*eni din toamnă *oluntar al Clu-ului IMPACT Dece-al, Ale!e "ă te de(*olţi )er"onal la Cole!iul Te.nic Dece-al,

IMPACT - Model de educaţie extracurriculară nonformală în Rom nia
Pro!ram de"fă#urat de $unda%ia &oi 'ri(onturi în )arteneriat cu RomanianAmerican $oundation

&

Ce în"eamnă IMPACT Dece-al/
- >n"iin5at 1n 233@, e'te unu( .intre #e(e %ai ve#hi #(uburi I*+ACT .in 5ar- Coor.onatori: preotu( pro"e'or Seba'tian Ho&ea 233@ A 233;, pro". E#aterina +up-/- 0i pro". Ba'i(e Bu'uio#, 233C ) 2322 ) (i.eri 'eniori Clu-ul de iniţiati*ă comunitară )entru tineri IMPACT Dece-al a .eru(at ur%-toare(e )roiecte4  56m)reună7 E!ali,8 A .e#e%brie 233C ) ianuarie 2323 ) S#opu( proie#tu(ui a "o't a#e(a .e in"or%are 'i 'en'ibi(i/are a pe'te 233 tineri .in Co(e&iu( Tehni# De#eba( #u privire (a te%a .i'#ri%in-rii.  9DECEBAL PAR:8 ; %artie ) apri(ie 2323 ) a o"erit e(evi(or Co(e&iu(ui Tehni# De#eba( un 'pa5iu ver.e pentru re#reere 1n #urtea interioar- a 0#o(ii.  5Co)ii )entru co)ii8 ) %ai ) iunie 2323 ) "a#i(itarea a##e'u(ui (a %eto.e(e e.u#a5iei non"or%a(e.  5PLA& DE <IIT'R CU333IMPACT8 - noie%brie ).e#e%brie 2323 - S#opu( a "o't in"or%area tineri(or a'upra pie5ei %un#ii.  5$II TU PRIMUL A=UT'R8 ) "ebruarie ) %ai 2322 S#opu(: .e/vo(tarea abi(it-5i(or tineri(or .e a a#5iona 1n 'pri4inu( 'e%eni(or a"(a5i 1n 'itua5ii .e ur&en5- .e ri'#.  5<oluntar cu IMPACT în comunitate +i în mediu8 ) apri(ie ) %ai 2322 ) S#opu( proie#tu(ui a "o't pro%ovarea vo(untariatu(ui ) %o.e(u( I*+ACT ) 1n r7n.u( e(evi(or .in Co(e&iu( Tehni# De#eba(.  D$ii TU cu IMPACT,8 o#to%brie).e#e%brie 2322, '#op 'pi4inirea tineri(or '- "or%e/e e#hipe A #(a'e(e a IE)a A, G 0i a E)a B.  5<ERTICAL >PIRIT87 proie#tu( .e antreprenoriat 'o#ia( #e are #a '#op 1n.ru%area tineri(or .in Co(e&iu( Tehni# De#eba( pe #a(ea .e/vo(t-rii per'ona(e.  5<iaţa în )a+i de dan"8, proie#t .e antreprenoriat 'o#ia(. S#op: pro%ovarea unui 'ti( .e via5- '-n-to'.  Plu" numeroa"e alte acţiuni cu di*er"e oca(ii ...

De ce te "fătuie"c *oluntarii Clu-ului IMPACT Dece-al "ă ale!i Cole!iul Te.nic Dece-al/
Ramona Bufanu, #(a'a a EII)a A A lider ?unior al Clu-ului IMPACT Dece-al4 F E'te un (i#eu 'pe#ia(G >5i po5i va(ori"i#a poten5ia(u( pentru #- 'e pro%ovea/e.u#a5ia non"or%a(-, a#tivit-5i(e e6tra#urri#u(are. >5i #uno0ti u0or #o(e&ii .e &enera5ie 0i 1nve5i (u#ruri ne#e'are 1n via5-. Te 'i%5i #on"ortabi( (a 0#oa(-GH Ro-ert-<alentino Băncău, #(a'a a EII)a G, vo(untar I*+ACT : I ?e#o%an. (i#eu( pentru po/i5ia u(tra#entra(0i pentru a#tivit-5i(e proie#te(e .eru(ate ai#i .e nu%eroa'e or&ani/a5ii .e tineret G Mirela >a*u, vo(untar I*+ACT: I Nu a "o't pri%a %ea op5iune pentru (i#eu, .ar %bu#ur #- a% a4un' ai#i. E'te un (i#eu pentru ori#e nive(. Apre#ie/ 1n %o. .eo'ebit pro"e'orii (i#eu(uiG Alin Cri"tian Para"c.i*a, #(a'a a EII)a A, vo(untar I*+ACT: I Cuv7ntu( tau va(orea/- %u(t 1n .e#i/ii(e #are 'e iau (a nive( .e (i#eu. +o5i 1n#er#a (u#ruri noi 0i e0ti 'u'5inut .e #-tre pro"e'oriG J Iulian <ăr(aru, vo(untar I*+ACT: I E'te un (i#eu #u 'u"(etG *- re"er 0i (a #o(e&i 0i (a pro"e'oriG E'te #a o %are "a%i(ieG J

Ce în"eamnă IMPACT/
Fundaţia Noi Orizonturi, #u 'e.iu( 1n Lupeni, a .e'#hi' 1n .e#ur'u( a 23 ani 012 .e C(uburi I*+ACT, 1n 22 4u.e5e, #a parte a %i'iunii 'a(e .e a pro%ova %o.e(e .e e.u#atie prin e6perien5- .e #a(itate, #are .e/vo(tabi(it-5i .e via5- 1n r7n.u( tineri(or, #a o 'trate&ie .e .e/vo(tare .urabi(- a 'o#iet-5ii. Ti%p .e 23 ani prin +ro&ra%u( I*+ACT au tre#ut apro6i%ativ 8333 .e tineri #are au #70ti&at #o%peten5e pe patru #o%ponente .e .e/vo(tare: #et-5enie a#tiv-, an&a4abi(itate, antreprenoriat 'o#ia( 0i (ea.er'hip. Cluburile IMPACT au .evenit #ea %ai %are %i0#are na5iona(- .e tineret, un pro&ra% e.u#a5iona( 1n #are anua( pe'te 9.333 .e tineri :22)2; ani< 0i pe'te =33 .e vo(untari 'e i%p(i#pentru bine(e #o%un. Tinerii +i *oluntarii din IMPACT "unt ade*arate )o*e+ti de "ucce" +i modele demne de urmat3 >n#ear#- 're/o(ve prob(e%e(e .in 4uru( (or 0i '- pun?o%7nia pe ro5i. ?enovea/-, #on'truie'#, #ur-5-, a4ut-, (upt- pentru o #o%unitate %ai bun-.

@i nu uitaţi: Dacă e marţi, ora 14, e IMPACT Decebal!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful