INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Ambilan Januari !"

EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU
Nama Pensyarah# EN$ SAZA%I BIN SAIDIN &UGASAN INDI'IDU
NAJIHA BIN&I ISMAI% ( ""! )"")*"*+

&EMPOH &UGASAN !, MA- !". / "0 MA- !".
&ARI1H SERAHAN # "0 MA- !".