You are on page 1of 2

Colegiul Tehnic Iosif ilimon Modul IV: Sis eme de au oma i!

are Clasa: (I )* (I %* +02 # PLANIFICARE ANUAL 33 de ore / an, din care: 7 ore instruire practic sptmnal + 9 ore laborator tehnologic + 17 ore teorie Nr. Unit i de crt. competen !ompeten e indi"iduale !on inuturi tematice

Anul colar : 2006-2007 "rofesor: ing# $amfir %&nu'a

Nr. ore instruire practic #sapt.$

Nr. ore laborator tehnologic+ teorie #sapt.$ 1 #&9$

%bs.

0# Sis eme de reglare au oma &: 1.1.Schema de principiu a unui sistem de reglare automata.
0#Carac eri!e a!& sis emele de reglare au oma &

SIST,M, ), 1 A-T.MA TI$A/,

1.2. Mrimile care intervin n schema de principiu a unui sistem de reglare automat: de intrare (de referin ), de reacie, a aterea , de comand, de e!ecuie(de reglare), de ie"ire, pertur aii# 1.$. %omponentele sistemului de reglare automat: rol functional, elemente constructive, descriere, funcionare, alegerea din cataloage: &traductoare de intrare "i de reacie# &elemente de comparaie# &regulatoare automate#

+ #&9,&1-$

. #&11,&1/$ 3 #&13$ 3 #&1'$ 3 #&1+$ (odulul )* incepe la terminarea modulelor ) si *)

1 #&1'$

2#"re!in & func'ion area com1one n elor sis emelo r de reglare au oma &

&elemente de e!ecutie

2#Anali!ea!& func'ion area sis emelo r de au oma i !are s1ecifice domeniu lui

2# Sis eme de reglare au oma & s1ecifice domeniului de 1reg& ire: &elemente componente# &funcionare# &parametrii tehnici supravegheai: electrici "i neelectrici
. #&1.$ + #&1.,&17$

'otal ( 'otal 2) 'otal $$