You are on page 1of 1

Planul referatului : Aerul

Prima pagin Foaia de titlu


=IC1?= @1 C:1A IAI A 1 BI INA1N ICC P:*61 1?;P:I6

Poluarea aerului

Ionescu Aasilica Clasa a AIII;a C

C'i-in(u# 2>1>

Introducere 1. Noiuni despre compoziia aerului curat. Cuprins 2. Poluarea aerului definirea noiunii. 3. ipuri de poluare. !. "urse de poluare a aerului: naturale# artificiale. $. Principalii a%eni poluani: o&izii de sulf# o&izii de azot# %azul de ca'l( )C*+# ,2"# C cenu-a# praful# freoni# su.stane radioacti/e etc. ' 0. 1fectele polu(rii efectul de ser(23nc(lzirea %lo.al(#i distru%erea stratului de ozon# ploile acide# smo%ul# .oli cardiorespiratorii i n 4. "oluii pentru com.aterea polu(rii aerului. ( 5. 6etode de pre/enire a polu(rii aerului. u
#

7nc'eiere 2 > 8. Importana aerului. *pinii personale cu pri/ire la poluarea aerului -i metodele de > pre/enire a ei. $ Ultima pagin Bibliografie "e precizeaz( sursa .i.lio%rafic(: autorul# denumirea c(rii# editura# anul apariiei# pa%inile din care a fost selectat( informaiile. e&emplu: 6. 9otnaru# 6. :oman ; Chimie organic manual pentru clasa a <I;a# ed. =umina# C'i-in(u# 2>>!# pa%. 10!;105.