You are on page 1of 1

PRIMJER 2: KRUNI ISJEAK Ako elimo od krunog luka dobiti kruni isjeak potrebno je vrijednostima za poetak i kraj krunog

luka dodati negativni predznak ( minus ). SCREEN 12 PI=3.14 CIRCLE (320,240), 100, 1, -PI/2, 2*PI CIRCLE (350,200), 100, 5, -2*PI, PI/2