You are on page 1of 16

Egyms fel fordul rgik KeletKzp Eurpban Approaching regions in East-Central Europe

KISEBBSGI SAJTFKUSZ1
2014.
FEBRUR

15.,

SZOMBAT

BOR KRISZTINA boerkriszta@gmail.com admin@cecid.net kboer@cecid.net

Magyarorszg

Tbb mint sz zan t!ntetnek "sztergomban a #obbik $%r&ma ellen

- Tbb mint szzan gyltek ssze Esztergomban, hogy tntessenek a Jobbik gylse ellen, melyet a mveldsi hznak hasznlt egykori zsinaggban tartottak, ntek este! " rendrsg a volt zsinagghoz vezet #takat lezrta, az esemnyeket az lettel szemkzti tr villanyoszlo aira $rissen $elszerelt kamerkkal s mozg meg$igyel onttal rgz%tette! " teret kordonokkal szektorokra osztottk s tr egyik oldaln hagytak be&#tsi lehetsget a Jobbik $r#mra rkezknek! Egy idsebb $r$i meg$enyegette Vona Gbort, a Jobbik elnkt, amikor bel ett a volt zsinaggba! 'Takarodj, te nci gyilkos a zsinaggbl(' - vlttte, s megind#lt a rtelnk $el! " rendezvnyt biztos%t, 'Kampnycsapat' $elirat) kabtot visel &obbikosok a $r$it le$ogtk, s kilkdstk a be&raton! *orbban egy idsebb, zavartnak tn nt vezettek ki az el+sarnokbl, aki hangosan szidalmazta a mveldsi hz vezet&t, amirt helyet adott a Jobbiknak az letben! Drely gnes, a ,a+ebookon szervezdtt tntet +so ort tag&a az -T.-nek elzleg azt mondta, 'perverz cselekedet a Jobbiktl, hogy egy volt zsinaggban szervez frumot, melyen olyan mondatok hangozhatnak el, melyek srtik az ldozatok emlkt s a hely szellemt'! Harvay Pter, a rendezvny ellen elsknt demonstr+it be&elent Eszterln+ /olgri Trs#ls elnke az -T.-nek elmondta, a tntetk egy szl gyertyval, nmn, leha&tott $e&&el demonstrlnak s $elolvassk az elh#r+oltak neveit! " Jobbik $r#mnak kezdetre mintegy 011-021 emberre ntt a tiltakoz tmeg, a demonstrlk kzl tbben srga +sillagot tztek a mellkre, az let $aln lv emlktbla el edig kveket s m+seseket helyeztek el 3-T.4 Rtvri' kiemelt (elent)s*g+ek az "&r%,ai Ter!leti T rs&l sok 5 6 azdasgilag s nemzetpolitikai szempontbl is kiemelt jelent!sg"ek az #urpai Ter$leti Trsulsok %#TT& 'agyarorszg szmra7 - hangs)lyozta Rtvri Bence nteken, 8#da esten! " kzigazgatsi tr+a arlamenti llamtitkra " (atron tny)l egy$ttm"k*dsek s fejlesztsek keretei a +,-./+,+,/as k*ltsgvetsi id!szakban +%mmel rendezett kon$eren+in azt mondta9 az #niban :; ETT mkdik, ebbl -agyarorszghoz ka +soldva <=! 6(aznk mrethez kpest messze
-

A szeml*ben szere,l) cikkek nag. r*sze a c/mre kattint0a meg(elenik 1 az 2TI34/rek4ez tartoz% linkek eg.es esetekben csak a 555.mti.4& oldalon el0*gzett eg.szer+ *s ing.enes regisztr ci% &t n $ognak m+kdni
KIS"BBS6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

jobban kihasznlja ezt a lehet!sget, s az a cl, hogy tovbbra is llovas maradjon ezen a tren7 - $e&tette ki az llamtitkr! >m#tatott9 az ETT-k lehetv teszik az lnk gazdasgi, k#lt#rlis s oktatsi ka +solatok kialak%tst a hatr kt oldaln l, azonos nyelvet beszlk szmra! 60mi a hatrok miatt korbban esetleg htrny volt, abbl az uniban el!nyt lehet kovcsolni7 - hangs)lyozta! Jelezte9 minden hatrmenti rogramrl elkezddtt a tervezs a 01<:-01-as #nis $orrsok $ogadsra, az elz keretet - mg id eltt - tel&esen kihasznltk 5 Rps Zsuzsanna nemzet olitikai helyettes llamtitkr eladsban kiemelte9 evidens, hogy E#r a vezet gazdasgi eri mellett akkor lesznk k esek megers%teni a trsget, ha rgis horizontban gondolkod#nk9 a magyarsg versenyk essge nem kln%thet el a *r tmeden+e, a kz -e#r ai rgi gazdasgi ere&tl! 61)lyosan tved az, aki nem ismeri el2 egy rgit a kulturlis, gazdasgi, politikai s gazdasgi hagyomnyok k*tnek *ssze, nem #3/s vagy k*zigazgatsi irnyelvek7 - $e&tette ki a helyettes llamtitkr az -T.-hez el&#ttatott dok#ment#m szerint! ?eszgezte9 a helyi rtkek s sa&tossgok, mint a trad%+ik, a nyelv, k#lt#rlis kzssgek megrzse rendk%vl $ontos 3-T.4 T s !sz"#$a a Sec&ritat*0al $ol.tatott k!zdelm*r)l m&tattak be kn.0et 5 8em#tattk 0 1ecuritate clkeresztjben / T!ks 4szl k$zdelme a romn politikai rend!rsggel +%m knyvet nteken 8#da esten, a Terror @za -)ze#mban 3-T.4 7ri si csal%d st okozott %r&$ a zsid%s gnak 5 60 'agyarorszgi 5sid (itk*zsgek 1z*vetsgnek %'azsihisz& d*ntse, amely szerint 'agyarorszg zsid k*z*ssge nem k6vn rszt venni a kormny hivatalos, +,-./ es holokauszt/emlkvnek programjaiban, am6g a kormny nem vizsglja fel$l vitatott d*ntseit, teljes mrtkben lvezi a 5sid 7ilgkongresszus %8J9& tmogatst7 hangs)lyozza a AJB elnke a C szabadsg szombati szmban meg&elent %rsban! -int Ronald ! "auder rm#tat, -agyarorszg s a vilg zsid kzssge egysges ebben a krdsben! "z elnk )gy $ogalmazott, risi +saldst okozott sokaknak a zsid kzssgben, hogy a magyar zsidsg ktharmadnak kiirtsra val emlkezs helyett a 't*rtnelem )jra6rsra t*rtnnek k6srletek', arra, hogy elhallgassk a magyar llam szere t a nmet megszlls eltt s #tn, s hogy a artvonalra szor%tsk a zsid kzssget a holoka#szt-v tervezett esemnyein! *lnsen +saldsra ad okot ez a AJB m&#si b#da esti lenris lse #tn, amelyen a miniszterelnk beszdben az mondta9 'a gonosz diadalhoz nem kell ms, csak hogy a jk ttlenek maradjanak, s a magyarok nem ttlenek, s nem is lesznek azok!' 60 +,-./es holokauszt/emlkv lehet!sget ny)jt, hogy Orbn Viktor tettekkel is bizony6tsa, a magyarok nem ttlenkednek7 - %r&a Ronald ! "auder! " AJB elnke aggasztnak nevezte, hogy a Dzabadsg trre tervezett nmet megszllsi emlkm s -agyarorszgnak a holoka#sztban betlttt szere e krli vita a vlasztsi kam ny kze ette za&lik! @angs)lyozta9 nem szabad megengedni, hogy a szlssges erk vlasztsi +lokra hasznl&k ki ezt az gyet! Ronald ! "auder szerint zavar, hogy #$vr "szl, az Erszggyls elnke egy inter&)ban nemrg azt ll%totta, a -azsihisz rszt akar venni a vlasztsi kam nyban, 'mr megint a baloldal oldaln!' Dzerinte a zsidsg szmra a holoka#szt nem &obboldali vagy baloldali gy, semmik en sem vlasztsi tma, s nem szabad azz vlnia, 'a kormnynak biztos6tania kell, hogy ne is legyen az' 3@%r0:4 'avra(si(s' ez m r nem a G@-@3es 2ag.arorsz g 5 6+,-./ben ez a 'agyarorszg mr nem a +,-,/es, itt mr m"k*d! rendszerek vannak, megvannak a felttelek ahhoz, hogy 'agyarorszg valban er!s orszg legyen7 - mondta a miniszterelnk-helyettes nteken, a Cgrd megyei /sztn 3Csz4

KIS"BBS6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

B
Gy)r(s$y' baloldalinak lenni az *let nag. a( nd*ka 5 Gyurcsny %erenc szerint a

vlasztsi kam nyban az szere e megrtetni s el$ogadtatni azt, hogy demokratik#s baloldalinak lenni ma haza$isgot s a haza szolglatt &elenti 3Csz4 Sz zt0enezren 0oksoln nak k!l$ldr)l' $el!k Rom ni b%l? sz zad&k N*metorsz gb%l 5 " legnagyobb rdeklds >omniban ta asztalhat, ahonnan hetvenezer ketts llam olgr szavazna! " Dzerbiban l magyarsg tag&ai kzl 00 ezren, Cmetorszgbl edig <211-an &elentkeztek 3Csz4 2inin*,sza0az s a Bel0 rosban 5 "nnak ellenre, hogy a Ba&nai Gordon vezette szvetsg egyik meghatroz alak&a, az Egytt sz%neiben olitizl 'u(sz Pter lesen b%rlta az 6*sszefogs7 list&t, a httrbe h)zd olitik#s s stb&a %gy is akt%van tmogat&a a $vros els szm) vlasztkrzetben helyette ind#l #er)*Brczy zabolcsot, aki szinte a lehetetlenre vllalkozik a belvrosi olgrmester, a ,idesz $rak+ivezet&e, Rogn +ntal kih%v&aknt, aki a krzet toronymagas eslyese 3Csz4 Szi"i Kata"i$ -> sz zal*kot tartana sikernek ,rilisban 5 60 K*z*ssg a Trsadalmi :gazsgossgrt ;pprt %KT:& prturalom helyett civil demokrcit szeretne 'agyarorszgon7 - mondta zili #atalin, a szervezet elnke szombaton 8#da esten a *T. kam nynyit kongressz#sn 3Csz4 'Nem hagyhatjuk, hogy Orbnk zsiba deportljk Magyarorszgot!' 5 " szo+ialistk szerint nem +sak a Jobbik tagad&a meg E#r t, de ,rbn Vi)tor is ezt teszi 3Csz4 Sz zezern*l tbben dolgoznak a 8idesz g.)zelm**rt 5 61zzhtezer *nkntes seg6ti a <idesz/K=;> orszggy"lsi vlasztsi kampnyt az rpilis ?/ig htralv! @, napban7 kzlte -yitrai Zsolt, a ,idesz trsadalmi ka +solatokrt $elels igazgat&a szombati, b#da esti sa&tt&koztat&n 3Csz4 Gy)r(s$y' =og. ko,asz s&4ancok ne t*,(*k ki kez!nkb)l az H(s got... 5 ,rbn Vi)tor holna vrtkel - Gyurcsny %erenc egy na al beelzte! " &elek szerint a F* beleh)zott9 ma vlheten a rendszer megdntsre b#zd%t, tegna edig be&elentette, hogy vagyonosodsi el&rst kezdemnyez ,rbn Vi)tor ellen 3Cszv4 Ba"og' a nemzeti sszetartoz s ,ol sa mindann.i&nk $eladata 5 60 nemzeti *sszetartozs polsa mindannyiunk feladata, meg!rzshez ragaszkodnunk kell7 - mondta Balog Zoltn, az emberi er$orrsok minisztere a b#da esti Bsng bl szombat esti megnyit&n a /et$i Bsarnokban 3hirado!h#4 Tel(es!lt a c*l' tbb mint sz zezer nk*ntes a korm n. mellett 5 Dzzhtezren seg%tik a ,idesz5*FC/ orszggylsi vlasztsi kam nyt a htralv 21 na ban 3-CE4 2*g (obb le4et 2ag.arorsz g tel(es/tm*n.e 5 -inden vrakozst $ellm)l nvekedst rod#klt a gazdasg, Varga .i(ly szerint tarthat lesz a nvekeds! "z elemzk is nagyon derltak 3-CE4 A #obbik nem k*r a liber lisokb%l *s a szocialist kb%l 5 60ki ma 'agyarorszgon vltozst akar, az jobbikos, a prt senkivel nem ll *ssze7 5 mondta Vona Gbor, a Jobbik elnke, miniszterelnk-&ellt&e rt&a orszgos kam nynyit rendezvnyn szombaton -iskol+on! " rt k viseli beszltek a +ignykrdsrl s a devizahitelesek roblmirl, valamint a kormny ad olitik&t is b%rltk 3-CE4 Szi"i' I rt&ralom 4el.ett demokr ci t 5 60 K*z*ssg a Trsadalmi :gazsgossgrt ;pprt %KT:& prturalom helyett civil demokrcit szeretne 'agyarorszgon7 5 mondta zili #atalin, a szervezet elnke szombaton, 8#da esten, a *T. kam nynyit kongressz#sn 3-CE4 Sz nalmas elterel) m+0eletekkel ,r%b lkoznak a szocialist k 5 60 <idesz szerint prilis ?/ n egy )jabb A kudarcokkal, munkanlk$lisggel, megszor6tsokkal s korrupcival teli7 5 Gyurcsny-korszak s -agyarorszg &v&e kztt kell vlasztani! Ezt a kormny rt sa&tirod&a kzlte szombaton 3-CE4
KIS"BBS6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

E
Knn.ebb $rakci%alak/t s 5 60 vlasztsok utn megalakul Brszggy"lsben A mr az )j

hzszably szerint7 5 knnyebb lesz arlamenti $rak+it alak%tani az "la &ogokrt *z ont elemzse szerint! -ikzben #gyanis az Erszggyls ltszma szinte meg$elezdik, a $rak+ialak%tshoz szksges minim#mltszm ennl nagyobb mrtkben +skken 3-CE4 2 r csak %r&$ *i tor? K+vr !sz"#? K#sa !a,os *s '-.t/ Zso"t marad 5 " magyar olitika eddigi lvonalnak tbb t#+at meghatroz olitik#sa tvozik a /arlamentbl 01<:-ben! "z <==1-ben sszellt /arlamentbl mr +sak ,rbn Vi)tor, #$vr "szl, #sa "a&os s -/et( Zsolt kezdi meg a 01<G-ig tart +ikl#st 3.n$o>di4
K%sa Ja(os el4at rol%dik a #obbik debreceni $rakci%0ezet)(*nek 4oloka&sztra tett

ki(elent*seit)l 5 #sa "a&os, Febre+en $ideszes

olgrmestere az nkormnyzat nevben kzlemnyben elhatroldott el nteken a Jobbik helyi $rak+ivezet&nek holoka#szttal ka +solatos ki&elentseitl 3.n$o>di4
"l)z*si t 0ols gban a 8idesz 1 Inter(H 1 8odor 6 bor szerint az Kssze$og s az eg.etlen

megold s a korm n.0 lt sra 5 6Cszinte meggy!z!dsem, hogy az orszg csak akkor fog

kilbalni a jelenlegi helyzetb!l, ha a jobboldaliak, baloldaliak s liberlisok megllapodnak a nemzeti minimumokbanD #hhez el!bb vlasztst kell nyerni, mert igazi gesztusokat a hatalmon lv!k tudnak tenni7 5 nyilatkozta a C szabadsgnak %odor Gbor, a ?iberlisok vezet&e! 6'inden j eredmnynek termszetesen *r$l*kD 0 k*zvlemny/kutatsokat komolyan veszem, minden krdsre ugyan nem adnak vlaszt, az igazi k*zvlemny/kutats pedig maga a vlaszts leszD 'giscsak tudhat valamit, mert s)lytalannak t"n! szervezet els! embereknt A sokak meglepetsre A hirtelen az ellenzki *sszefogs k*z*s listjnak vezet!i k*z ker$ltH7 3CE?ITiszaCeJs4

Ro-$ia
r0*n.telen/tette a ko0 sznai tr0*n.sz*k a r*gi%s n*,sza0az si 4at rozatot 5 60 Kovszna megyei t*rvnyszk alapfokon rvnytelen6tette a megyei *nkormnyzat tavaly novemberi hatrozatt, amelyben az npszavazst 6rt ki a fejlesztsi rgik talak6tsrl7 kzlte nteken a -edia$aK h%rgynksg 3-T.4 Rom n alkotm n.m%dos/t s 3 2egkezd)dtt a ter0ezet normakontroll(a 5 -egkezddtt romn alkotmnymdos%t tervezet normakontroll&a nteken9 a arlamenti klnbizottsg ltal kidolgozott tervezetrl az alkotmnyb%rsgnak legksbb ht$ig kell meg$ogalmaznia szrevteleit, mieltt az a arlament ln#ma el kerl 3-T.4 0o$ta' Rom nia 4olna, is be0ezet4etn* az e&r%t 5 6Eomnia holnap is bevezethetn az eurt, mert teljes6tette a konvergencia/kritriumokat, de a gazdasg versenykpessge mg nem teszi lehet!v az eur*vezeti csatlakozst7 - &elentette ki Victor Ponta romn kormny$ nteken 3-T.4 =ol $og.? *s 4ol er)sdik az erd*l.i mag.ars gL 5 " 01<<-es n szmlls hivatalos adatai ala &n a *olozsvri *isebbsgk#tat .ntzet tbb t$og tan#lmnyt ksz%tett a magyarsg demogr$iai $olyamatairl! T#d&#k, hogy az #tbbi <1 vben <=: ezerrel a adt a romniai magyarsg, az azt megelz vtizedben edig szinte #gyanannyival, <=L ezerrel! -a <!0LM!111 magyar l >omniban! ,l( Gl 0lvira #iss 1a/s szo+iolg#ssal, demogr$iai k#tatval arrl beszlgetett, hogy mi vrhat, s melyek a kiszm%thatatlan tnyezk ezen a tren 3*oss#th >di4 Az R2MSZ senki 4el.*t nem akar(a el$oglalni a korm n.ban 5 60z E'=15 Fsenki helyt nem akarja elfoglalni a kormnyban7 5 szgezte le #ele/en Hunor, az >-FDN szvetsgi elnke +strtkn arra a krdsre, hogy az >-FDN-t rdekeln-e a kormnyra &#ts

KIS"BBS6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

>

lehetsge, ha ezt $ela&nlank neki, s hozztette, nem szeretn, ha a Dzvetsget 6bevonnk ebbe a vits krdsbe7 3Cy#gati Jelen4 Kolozs0 ron !l*sezett az Orsz gos Knkorm n.zati Tan cs 5 "z >-FDN Erszgos Onkormnyzati Tan+sa 3OET4 tegna *olozsvron, a Dzvetsg ma&lis #t+ai szkhzban lsezett! Borbly "szl, az >-FDN olitikai alelnke az akt#lis olitikai helyzettel ka +solatban elmondta9 a kvetkez na okban vgleges%tdik az >-FDN-es lista, az azt kvet idszakban a &elltek konkrt elk zelseket m#tatnak be mind szo+ilis krdsekben, mind a vidk$e&leszts, vagy a nyelvhasznlati &ogok tern 3/a rika >di4 T&s0 n.os' ka,ocs a nemzetek kztt 5 Cegyed vszzada, a komm#nista rendszer b#ksa #tn kezdett krvonalazdni egy olyan $r#m gondolata, amelynek elsdleges +l&a a romnok, az erdlyi, illetve a magyarorszgi magyarok egymsra tallsa lett volna! Ez lett T#svnyos 3Erdlyi Ca l4 A rom n csoda ne0e' K"a)s Jo/a$$is 5 #laus 'o(annissal megtrt a &g, azonban azt is ltni kell, hogy milyen ron! " Cmet Femokrata ,r#m egykori vezet&e betagoldott egy romn rtba, ahol ezt )&abban belgyminiszteri tr+val honorl&k! .smert erdlyi magyar olitik#s ezt a rendszervlts ta mg nem vllalta 3Erdlyi Ca l4 =aza r&l ssal 0 dol( k az SZNT3t 5 "z -// tmogat&a a Dzkely Cemzeti Tan+s &avaslatt, hogy a szkely$ldi tele lsi nkormnyzatok $ogad&anak el hatrozatot Dzkely$ld &ogllsrl! Ekzben .arius Pa2can szentor hazar#lssal vdol&a az DNCT-t 3*rnika4 Nk lesznek az R2MSZ "I3lista els) 4at 4el.*n 5 6(at politikus adta le a hivatalos hatrid! lejrtig, szombat -G rig az E'=15 eurpai parlamenti jel*ltlistjra val felker$lshez sz$ksges dokumentumokatD #zek a jel*ltek lesznek az #>/lista els! hat helyn7 5 t#dta meg a maszol!ro #ovcs Ptert3l 3-aszol!ro4 Koal/ci%s 0 ls g' *i(tor 0o$ta b*k!lne a liber lisokkal 5 8klkeny vlaszt adott ntek este Victor Ponta, a Dzo+ildemokrata /rt 3/DF4 elnke 4rin +ntonescu #ltimt#mra 3-aszol!ro4 "ls)k*nt 0 lasztottak erd*l.i mag.art az I:99 *l*re 5 6#ln*kv vlasztotta az 3nitriusok s 3niverzalistk ;emzetk*zi Tancsa %:933& Gyer Dvid kolozsi unitrius lelkszt7 5 kzlte vasrna az #nitri#s egyhz sa&tirod&a 3-aszol!ro4 K.-$y Zsig-o$1r#" ne0ezn*k el a mez)s*gi sz%r0 n.iskol t 5 @abr get szksg lenne r, az anyagiak hinyban akr t%z vig is elh)zdhat a -ezsgi -agyar Ektatsi *z ont $el %tse Dzamos)&vron9 a 01<0-es hazai kormnyvlts ta a korbban ki#talt nzt sem $olys%tottk, +sak az anyaorszg anyagi tmogatsra szm%thatnak 3Dzabadsg4 A$ta" !#r$t "I3k*,0ise(lltet t mogat(a a 2IRT 5 6'a hivatalosan is elfogadta a 'agyar :fj)sgi Hrtekezlet %':HET& Brszgos K$ld*ttgy"lse Antal Lrnt #>/kpvisel!jel*lt programjt, vitaind6tjt7 5 ll az i$&)sgi szervezet mai sa&tkzlemnyben! " dok#ment#m szerint a -.P>T *ldttgyls m#nklatai magba $oglaltk a -.P>T Elnksgnek, illetve a -.P>T testleteinek s tagszervezeteinek beszmolit, valamint az elnksgi s DN*Tmandt#mok igazolsra is sor kerlt! Tovbb az Erszgos *ldttgyls el$ogadta a 8#karesti .$&)sgi Egyeztet Tan+s tag$elvteli krelmt, %gy )&abb tagszervezettel bvlt a -agyar .$&)sgi Prtekezlet 3Dzabadsg4

Sz.r&ia

O2SZ 5 8tran, de $elelssggel mottval hirdette meg

N.il0 noss gra 4ozta 0 laszt si

,rogram( t a

vlasztsi rogram&t a &v hna ban tartand szerbiai elre hozott arlamenti vlasztsokra a Qa&dasgi -agyar
KIS"BBS6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

Dzvetsg 3Q-DN4 nteken, Dzabadkn! Psztor 5stvn elnk a sa&tt&koztatn hangs)lyozta, hogy a Q-DN a legnagyobb dlvidki magyar rtknt &l szervezetten, stabilan dolgozott, s szleskr a tmogatottsga azok krben, akiknek az rdekeit k viseli! Emlkeztetett arra is, hogy en ht vvel ezeltt vlt ismt arlamenti rtt a Q-DN, s azta minden vlasztson nvelni t#dta k viseli szmt, a 021 tag) szerb k viselhzban &elenleg t olitik#s#k van! Qlasztsi +l&#k az is, hogy ezt a k viseli szmot megtartsk! *iemelte, hogy a Q-DN rogram&a 6magyar program, de nem magyarkod program7! Ehhez ka +soldan ki$e&tette, hogy rt&a elssorban a va&dasgi magyarsg rdekeit k viseli, de azokra a krdsekre is nagy hangs)lyt $ektet, amelyek az egsz orszgot $oglalkoztat&k! " olitikai btorsg egyszerre &elenti azt, hogy btornak kell lenni kimondani bizonyos mondatokat, de btornak kell lenni ahhoz is, hogy 6ne mondjunk ki valamit7! Psztor hangs)lyozta, hogy eddig is relis ki&elentseket tettek, attl $ggetlenl, hogy az kinek tetszett vagy kinek nem! Elhangzott, hogy )gy k%vn&k $olytatni a arlamenti m#nkt, mint eddig, mert abbl a gondolatbl ind#lnak ki, hogy a +lok megvals%tsa egy $olyamat, ennek sorn edig egyszerre kell a maKim#mra trekedni s azt $igyelembe venni, hogy mi az, ami valban megvals%that 3-T.4
rt*kek *s dimenzi%k 1 Nemzetkzi tan cskoz st tartottak Szabadk n a kzne0el*s

t*makr*ben 5 Hrtkek s dimenzik a Krpt/medencei magyar k*znevelsben +%mmel

tartottak kon$eren+it Dzabadkn a magyarorszgi Ektatsk#tat s ,e&leszt .ntzet s az Pszak-b+skai -agyar /edagg#sok Egyeslete szervezsben! " szakmai mhely +l&a elssorban az volt, hogy tbb oktatsgyi tmban is $elvzol&k az egyttmkds lehetsgeit a edagg#sok, az iskolk s az eml%tett intzet kztt, s egy hosszabb tv) szakmai meglla ods elksz%tse bontakozzon ki! Ez volt az E,. rendezvnysorozatnak els hatron t)li llomsa 3-agyar Dz4
Nemcsak $el0et*seink? 4anem megold saink is 0annak 1 A O2SZ ,rogram(a mag.ar? de

nem mag.arkod% ,rogram? *,,en ez*rt minden 0a(das gi mag.ar sz m ra t mogat4at% 1 "g. 4%na, alatt B@@ kam, n.rendez0*n. 5 60 7'15 programja magyar program, de nem

magyarkod7 5 mondta Psztor 5stvn, a Qa&dasgi -agyar Dzvetsg elnke nteken szabadkai sa&tt&koztat&n, amelyen a rt vlasztsi rogram&t m#tattk be! " rtelnk szerint ez a rogram minden va&dasgi magyar szmra tmogathat 5 6#ls!sorban a magyar kisebbsg rdekeit kpviselt$k eddig is, s ezutn is ezt fogjuk tenniD 0 mi vlasztsi programunk magyar vlasztsi program, de nem egy magyarkod programD #zrt gondoljuk azt, hogy minden vajdasgi magyar szmra tmogathatD 1zeretnnk, ha minl t*bben, nagyon sokan, soha nem ltott szmban szavaznnak erre a programra, mert azt bizony6tottk az elm)lt vek, hogy a 7ajdasgi 'agyar 1z*vetsgen k6v$l llhatatosan a parlamenti csatrozsokban senki ms nem vdi a vajdasgi magyar emberek rdekeitD 0kkor, amikor a szavazatokat kell bes*p*rni, akkor megjelennek, s elh)zzk a mzesmadzagot a polgrok orra el!ttD 0 vlaszts msnapjn pedig elfelejtik, hogy egyltaln erre jrtakD 'i azoknak az rdekeit is kpviselt$k az elm)lt vekben, akik nem rnk szavaztakD =e azok, akikre !k szavaztak, azok elrultk !ketD 0zt gondolom, hogy a t*bbi k*z*tt ezzel a realitssal kell szembenzni s vilgosan fogalmazniD #z egy magyar program, de nem magyarkodD 0mennyire magyar, annyira polgri isD 0zok az elemek, amelyek nem a kisebbsgi lthez, a kisebbsgi egyni s kollekt6v jogokhoz k*t!dnek, azok legalbb annyira fontosak lehetnek a nem magyarok szmra is, akik vel$nk egy telep$lsen vagy egy utcban lnek7 5 mondta a rtelnk 3-agyar Dz4 A 4alad%k kism*ret+ korm n.t ter0eznek 3-agyar Dz4 P( 0 laszt si rendszert *s tbb tartom n.t 3-agyar Dz4 Az ellenz*kre megsemmis!l*s 0 r a ,arlamenti 0oksol son 5 Egyelre minden abba az irnyba m#tat, hogy a mr+i#s <;-i szerbiai elre hozott arlamenti vlasztson akr az abszol)t
KIS"BBS6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

tbbsget is megszerezheti a kormnyz halad rt, mivel az ellenzk rendk%vl megosztott! " magyarok abban b%znak, hogy megrzik korbbi k viselszm#kat 3-CE4 Mok&ment&mok a Zora$ 2i$3i4 elleni mer*n.let 4 tter*r)l 5 6Zoran ini, 1zerbia egykori minisztereln*knek meggyilkolsrl, a mernylet htterr!l vannak mg olyan iratok, amelyek akr egy )j vizsglatot is elind6thatnnak7 5 mond&a 'el)o #acin, az E#r ai Rni szerbiai &elentstev&e! 6<el kell trni az llam biztonsgi szolglatainak kapcsolatt a szervezett b"n*zssel, valamint az *sszef$ggseket a politikvalD 'indezen aspektusok megjelennek a nhai szerb kormnyf! elleni mernyletben7 5 vli #acin 3/annon>TQ4 Zenta' 2egalak&lt az P( Memokrata I rt 4el.i szer0ezete 5 Nentn megalak#lt az S& Femokrata /rt helyi szervezete, amelynek illetkesei kzlemnyben rtes%tettk a kzvlemnyt arrl, hogy +de/i -ata6a, +de/i D7evad, .ilen)ovi8 reten s Vit)ovi8 Zorica kil tek a Femokrata /rtbl, s Boris 1adi8(oz, illetve az S& Femokrata /rthoz +satlakoztak 3Qa&dasgma!in$o4 2indenk*,, meg kell )rizni Oa(das g kzszolg lati m*di&m t 5 Qa&dasg a soksz%nsgvel & ldaknt szolglhat azoknak az orszgoknak, amelyek mg nem tag&ai az E#r ai Rninak 3Qa&dasgma!in$o4 Ivi(a 5a6i4' Tartom n.i *s elnk0 laszt sra is sz!ks*g lesz 5 60 reformok mellett ll ki a 1zerbiai 1zocialista >rt %1>1&, a 1zerbiai #gyes$lt ;yugd6jasprt %>3>1& s az #gysges 1zerbia %J1& prtok koal6cija7 5 zente 5vica Da9i8, az D/D elnke a koal%+i vlasztsi kam nynak megnyit&n 3Qa&dasgma!in$o4

7orvtorszg
A 4or0 t ,arlament elnke szerint igazol4at% a Qszocilis elkelsQ Boszni ban 5 " horvt

arlament elnke szerint igazolhat a 'szocilis felkels' 8osznia 5@er+egovinban 3-T.4


A 4or0 torsz gi kisebbs*gek megHsz4at( k a n*,sza0az st 5 " horvt orszggyls

sa&th%rek szerint egy &oghzagot kihasznlva egsz egyszeren ignorlni $og&a azokat az al%rsokat, amelyeket mg tavaly azrt gy&tttek ssze az egykori v#kovri vdk, hogy egy n szavazs keretein bell +skkentsk a nemzeti kisebbsgeknek &r nyelvhasznlati &ogos%tvnyokat! " hbor)s ldozathozatal szimbl#maknt is szmon tartott kelet-szlavniai vros veternszervezetei az alkotmny mdos%tsval gtoltk volna meg a szerintk a szerb agresszira emlkeztet ktnyelv tblk kihelyezst, m arrl ezzel egytt igen+sak meg$eledkeztek, hogy egy ilyen l ssel nem +s# n a szerbsg &ogait, hanem @orvtorszg nemzetkzi elismertsgt, valamint tbbek kztt a korbban velk har+ol magyarsg szabad nyelvhasznlatt is megnyirblhattk volna H 3*itekint4

Sz"ov$ia
O ltoz% beiratkoz si $elt*telek 2ag.arorsz gon 5 -dos#lt $elttelek mellett lehet a

&vben be&#tni a magyar $elsoktatsi intzmnyekbe! " rszletek G$ncz #at&atl, az --OC* szakm#nkatrstl kvetkeznek 3-->4 T&datosabban 4aszn lni a mag.ar n.el0etR 5 G$ncz "szl, nemzetisgi orszggylsi k visel tegna este @odoson tartott * viseli ,r#mot, amelyen a szlovniai trsadalmi helyzetrl beszlgettek, valamint a szkebb rgi s a nemzetisgi kzssgek idszer krdsei merltek $el 3-->4

Sz"ov ia
KIS"BBS6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

W
8s y 0" 0ezeti az 2KI e&r%,ai ,arlamenti (ellt(einek list ( t 1 Jecser*li Ba&er*ket a

, rt 5 " -agyar *zssg /r&nak Erszgos Tan+sa titkos szavazssal &vhagyta a rt

e#r ai arlamenti &ellt&einek list&t! Bauer 0dit s .szros +la&os sin+s a listn! %ar)as 5vn megle dtt 38#mm!sk4 7r)9ovs : 4armatg.nge? 0*li B.r$yi 5 "zrt, mert nin+s eslye a msodik krre sem, nemhogy legyzni a kormny$t! Brdos Gyula viszont & &ellt az -*/ elnke szerint 38#mm!sk4 Az SMKP e&r%,ai ,arlamenti (ellteket 0 laszt 5 Tbb mint :111 rttag dnt ma arrl, kik legyenek a listavezetk a m&#si e#r ai arlamenti vlasztsokon! " har+ 5van :te;anec, a rt alelnke s 0duard #u)an, e#r ai arlamenti k visel kztt dlhet el 38#mm!sk4 Tllam$)0 laszt s' d&r0a kam, n.ra sz m/tanak a szak*rt)k 5 Dzakemberek )gy vlik, a kam ny ide&n +s et sem bnnak ma&d egymssal kesztys kzzel az llam$&elltek 3@%rek!sk4 "I30 laszt sok' ;t.<a$.( 0ezeti ma(d az SMKP3MS (elltlist ( t 5 5van :te;anec, a Dzlovk Femokratik#s s *eresztny Rni-Femokrata /rt alelnke lesz a rt listavezet&e a m&#si e#r ai arlamenti vlasztsokon 3@%rek!sk4 Becs!letes koal/ci%kat akar a NOOA 5 "z S& Tbbsg-Egyezsg az szi nkormnyzati vlasztsokon nem tmogat&a az .rny-Dzo+ildemokr+ia, a -arn *otleba vezette -i Dzlovkink5C rt, illetve Dzlovkia *omm#nista /rt&nak tag&ait 3@%rek!sk4
"JNKKOTJASZTTS 1 Ber*n.i' =r&Uo0skVnak semmi es*l.e 8ico ellen? arr%l nem besz*lt?

B rdosnak 0an3e... 5 6Pavol Hruov k!nak, a ;pi >latform jel*ltjnek nincs eslye Eobert

<ico legy!zsre7 5 &elentette ki Bernyi 'zse; 3/aramter!sk4


A NOOA nem m+kdik eg.!tt a Smerrel? a komm&nist kkal *s Kot".&a , rt( 0al 5 "

CEQ" nem mkdik egytt a Dmerrel, a Dzlovkia *omm#nista /rt&val s a -i Dzlovkink C rttal a helyhatsgi vlasztsokon 3/aramter!sk4 7"i$a besz llna az e&r%,ai ,arlamenti 0 laszt sokba 5 +lo&z Hlina $ggetlen arlamenti k visel tovbbra is gy&ti az al%rsokat Tllam olgrok nev )& rt&a be&egyeztetshez 3S& Dz4 GE *0es a KM= 5 @t$n nne li ltre&tte 0:! v$ord#l&t a *eresztnydemokrata -ozgalom 3*F@4 3S& Dz4 2KI 1 $ontos az elktelezett mag.ar k*,0iselet 5 "z -*/ Erszgos Tan+sa 01<:! $ebr#r <2-n lt ssze! "z lsrl kiadott nyilatkozatban kitrnek tbbek kztt az elktelezett magyar k viselet $ontossgra az E#r ai /arlamentben! "lbbiakban az -*/ ET nyilatkozata olvashat 5 6H0z 'K> BT f! programpontja a k*zelg! eurpai parlamenti vlasztsokra val el!ksz$let voltD 'egllap6totta, hogy a polgrok k*z*tt szmos jogos kritika fogalmazdik meg az #urpai 3ni m"k*dsvel kapcsolatbanD 0 kifogsok nagy rszt az BT tagjai maguk is osztjk, m a krds felel!ssgteljes rtkelsekor hangs)lyozzk, hogy az eurpai egy$ttm"k*dsnek nincs alternat6vjaD K6vnatos teht az #3 m"k*dsnek jav6tsa, hogy az a polgrok rdekeinek magasabb rend" figyelembe vtelvel fejtse ki a j*v!ben a tevkenysgtD 0zt is fontosnak tartjuk, hogy a 4isszaboni 1zerz!ds alapjn eurpai kezdemnyezs induljon a t*rtnelmi kisebbsgi k*z*ssgek jogainak hatkonyabb vdelmre az #3 rszr!l, az 'K> ebben a kezdemnyezsben vezet! szerepet k6vn jtszaniD 0 fentiekb!l az der$l ki, hogy katasztroflis k*vetkezmnnyel jrna a felvidki magyarsg szmra, ha a szlovkiai -G #>/ kpvisel! k*z*tt nem lenne elk*telezett magyar kpviseletH7 3,elvidk!ma4 A kassai mag.ar k&ltHra *s trt*nelem na,(a 5 " kassai magyar k#lt)ra s trtnelem na &a nne sgeit $ebr#r <L-n, +strtkn tartottk meg 3,elvidk!ma4 2ag.ark*nt akar&nk *r0*n.es!lniR 5 "z -*/ Erszgos Tan+sa szombati lsn Brdos Gyula kztrsasgielnk-&ellt kam nyt is rtkelte, #gyanakkor a C i /lat$orm $elelssgre si rm#tatott! " rszletekrl ortl#nkat Bernyi 'zse; rtelnk t&koztatta!
KIS"BBS6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

';agyon pozit6vak a visszajelzsekD =l/1zlovkiban a magyarok, de a szlovkok is rtik "rdo Gyula jel*lsnek a lnyegt, miszerint egy *sszefogssal mutassuk meg, hogy van s)lyunk s egyenrang) llampolgrok vagyunk ebben az orszgbanD :de tartozik az is, hogy befolysolni tudjuk a k*ztrsasgieln*k/vlasztst is, s ne msok szabjk meg, hogy hova, milyen tisztsgre jel*lhet$nk valakit, vagy semD #zt a krdst mi is d*nts$k el magunkI :ntegrns rszei vagyunk ennek a trsadalomnak, de )gy, hogy magyarok vagyunk, s magyarknt akarunk rvnyes$lniD J eredmnyre szm6tunk az els! k*rben, hiszen "rdo Gyula szemlyben egy olyan jel*ltet siker$lt ll6tanunk, aki prtllsra, s!t etnikai hovatartozsra val tekintet nlk$l szerezhet szavazatokatH7 3,elvidk!ma4 Kett)s gazdas g Szlo0 ki ban 5 *etts gazdasg Dzlovkiban Dzlovkia gazdasga a ktezres vek ele&n szrnyalt, egszen a vlsg begyrzsig 3,elvidk!ma4 Sikeres *0tizedes eg.!ttm+kd*sre eml*keztek I,ol.s gon 5 "z . olysg 5 Q+ testvrvrosi szerzds al%rsnak t%zedik v$ord#l&ra emlkeztek $ebr#r <L-n az . oly menti vrosban 3,elvidk!ma4 !a,6 azt /g*ri? t rg.alni $og Fi(#va" a kisebbs*gi korm n.biztosr%l 5 S& szavazsi k#l+s s )& kisebbsgi kormnybiztos 5 ezt szeretnk a kisebbsgi kormnytan+s magyar, roma s r#szin k viseli! .iroslav "a&9) klgyminiszter meg%grte, hogy a kzel&vben trgyalsokat $olytat a krdsben Robert %ico kormny$vel! *onkrt nevet egyelre azonban nem k%vnt elr#lni! " kisebbsgi kormnytan+snak <L kisebbsg k viseli a tag&ai! +! -agy "szl 3-ost-@%d4 tavalyi tvozsa ta a kisebbsgi kormnybiztosi tisztsgbl a hivatalt .ria 'edli9)ov vezeti, aki elzleg a *ormnyhivatal ro&ektmenedzsere volt! 1o)r Gza, a Dzlovkiai -agyarok *erekasztalnak szviv&e szerint JedliUkov s a bizottsg tnykedse is azt m#tat&a, hogy a kosz elviselhetetlen a hivatalban, s hossz)tvon rombol hatssal van a kisebbsgek tevkenysgre! 1o)r szerint a *erekasztalnak nin+s sa&t &ellt&e a kisebbsgi kormnybiztosi osztra, s nem is elsdleges +l&#k, hogy magyar legyen az illet 3,elvidk!maITiszaCeJs4

U ra,$a
Kiengedt*k a brtnkb)l az sszes $og0a tartott t!ntet)t 5 6Kiengedtk az ukrajnai b*rt*n*kb!l mind a +G. fogva tartott ellenzki t$ntet!t7 - kzlte nteken Vi)tor Pson)a $gysz 3-T.4 R*szleges alk& Ki(e0ben 5 Qget rhet az #krn vlsg, vasrna dntenek a -a&dan sorsrl 3Cszv4 9kra(na' "&r%, 4oz az llamcs)dn t 0ezet az Ht 5 Elszr Rkra&nnak t kell esnie a &elek szerint elkerlhetetlen llam+sdn, ma&d &hetnek a rendk%vl $&dalmas re$ormok, a Cemzetkzi Qal#taala al ktend meglla ods, s +sak ez#tn kerlhet ismt na irendre az e#-s trs#lsi szerzds 3Csz4 2iniszterelnk kerestetik 5 -int ismeretes, Rkra&nt gyvezet kormny irny%t&a! Ez nmagban nem szm%t klnlegessgnek, s mg a bizonytalansgi tnyezk kzl sem a leg roblematik#sabb! Taln vannak, akik emlkeznek arra, hogy a leg#tbbi interregn#m ide&e alatt a gazdasg hirtelen $e&ldsnek ind#lt, a m#tatk &av#ltakH "zt nem t#dni, hogy a mostani kormnyvlsgnak lesz-e ilyen hatsa, a hatalmi har+ kilezdst, s az ezzel &r zrzavart viszont na mint na ta asztal&#k! " mindinkbb terhess s veszlyess vl helyzet megoldsa rdekben Vi)tor 'anu)ovics $ela&nlotta a miniszterelnki osztot +rszenyi& 'acenyu)na)! *zt#dott, hogy az ellenzk vezet&e a tisztsget gyakorlatilag azonnal vissza#tas%totta, ontosabban arra az lls ontra helyezkedett, hogy akkor vllal&a a $elelssget, ha a kabinet&t ll%that&a ssze! " /odrobnosztyi h%re szerint ezen az lls ont&n azta sem

KIS"BBS6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

-@

vltoztatott! 6;em fogadjuk el a minisztereln*ki posztot, mi az orszgban uralkod helyzet egszrt k6vnunk felel!ssget vllalni, ez pedig a 'iniszteri Kabinet *sszettelnek teljes megvltoztatst jelenti7 5 nyilatkozta 'acenyu) 3*.DNE4 A legbe$ol. sosabb k r, tal(aiak 5 6Va #il $lni%ki&, a <#15T c6m" lap f!szerkeszt!je s '#er(i& )edaka politolgus, t*rtnsz mutatta be 3ngvron azt a kiadvnyt, amelyben Krptalja legbefolysosabb szemlyisgei kaptak helyet7, %r&a a Cove Nakar attya h%r ortlra hivatkozva a TiszaCeJs 3*.DNE4

A rgi# /=r.i *i"gt> +r


9kr n 0 ls g 3 M.r ." $ogad(a K"i(s #t *s Ja(.$y) ot 5 +ngela .er)el nmet kan+ellr

ht$n a hivatalban $ogad&a Vitali& #lics)o s +rszenyi& 'acenyu) #krn ellenzki vezetket kzlte a nmet kormnyszviv 3-T.4 2oszk0a *s Berlin' a 0 ls gb%l az &kr noknak kell ki&tat tal lni&k 5 6'oszkva s Jerlin egyetrt abban, hogy az ukrajnai belpolitikai vlsgbl kivezet! utat maguknak az ukrnoknak kell megtallniuk7 - hangoztatta nteken zerge& "avrov orosz s %ran)*<alter tein/eier nmet klgyminiszter az orosz $vrosban 3-T.4 2a(d %r&$ *i tor reag l 5 "z antiszemitizm#s ersdsrl krdeztk haznk tel-avivi nagykvett tegna , mi#tn beh%vtk az izraeli klgyminisztri#mba! -agy +ndor a kormny$re hivatkozott a beszlgets sorn! 6'aga Orbn Viktor minisztereln*k reagl majd7 5 ezt a kormnyzati lls ontot ers%tette meg la #nknak #aleta Gbor, a *lgyminisztri#m sa&t$osztlynak vezet&e annak ka +sn, hogy bekrettk +strtkn az izraeli klgyminisztri#mba a tel-avivi magyar nagykvetet! -agy +ndor t&koztatsa szerint az izraeli $l az antiszemitizm#s ersdse miatti aggodalmt $e&ezte ki 3Csz4 Nem etnikai (elleg+ a kon$likt&s 5 60 Josznia/ (ercegovinban jelenleg zajl t$ntetssorozat nem etnikai jelleg" konfliktus7 5 mondta a ?n+h%d >dinak 'u(sz 'zse; 8alkn-szakrt! *i$e&tette9 most nem az orszgban l horvtok s szerbek kztti $eszltsgek lezdtek ki, hanem az llamigazgats mkdsk telensge s a korr# +i ellen tntetnek! " szakember szerint az orszg kzigazgatsa valban re$ormra szor#l 3-CE4 O ls gban is 0ir gzik a 4adii,ar az eX3#&goszl 0i ban 5 -ikzben a volt J#goszlvia orszgaiban a legtbb i arg tel&esen tnkrement, Dzerbiban, @orvtorszgban s 8osznia-@er+egovinban a $egyverkereskedelem virgz zletg lett 3Csz4 B?s.s()' ne rekessz*k ki Rom ni t ;Sc4engeni csatlakoz s< 5 6Eomnia mlyen csaldott, hogy tovbbra sem csatlakozhat a schengeni *vezethez7 5 &elentette ki tegna 8rsszelben 1raian B=sescu llam$, mi#tn tallkozott 'os .anuel Barrosval 3@romszk4

*".-$y@ A)&"i(iszti a@ i$t.r,B@ &"og


A kett*szak/tott =imn&sz 5 60nnak idejn nem vletlen$l vlasztottk a 'agyar Kult)ra

;apjnak *+l% ey )eren% (imnusznak sz$letsnapjt2 janur huszonkettediktD 0 (imnusz minden bizonnyal nemzeti lt$nk s t*rtnelm$nk mintegy jelkpes rtelm" *sszefoglalja, sz$letsnapja indokoltan lett nemzeti kult)rnk $nnepeD ;emcsak 'agyarorszgon, hanem minden$tt, ahol magyarok lnek2 termszetesen #rdlyben, <elvidken, Krptaljn, 7ajdasgban isD 'agam mr sok/sok esztendeje, t*bb mint egy vtizede ltogatok el ilyenkor a
KIS"BBS6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

--

kisebbsgi magyar k*z*ssgek $nnepsgeire, t*bbnyire ;agyvradra, Jeregszszba s 5entraD 0z idei esztend!ben az els! kt vrosban vettem rszt a nemzeti emlknap $nnepsgein, s azrt 6rom most ezeket a sorokat, mert szv szeretnk tenni egy elszomor6t, az $nnepet rnykba bor6t jelensget K 0 t*bb rszre tagolt, mondjam 6gy LtrianoniL nemzet fennmaradsa s meger!s*dse csak valamilyen k*z*ssgi tudat s szolidarits birtokban remlhet!D >ersze nemcsak az elszak6tott ter$leteken, hanem idehaza isD #z a szolidarits, hla az egymssal verseng! s mindinkbb a gy"l*let harci terepn k$zd! hazai politikai prtoknak, ma szinte nem ltezikD 'indennek s)lyosak lehetnek a t*rtnelmi k*vetkezmnyeiIH7 Po/ogts Bla 3Cszv4 Az emberi m*lt%s g&nkr%l 5 69s)rogon az egykori d*gtemet!ben -MM./ben ll6tottk fel az els! keresztet az ott elhantolt rtatlan magyar ldozatok emlkreD ;ovemberben lesz +, ve, hogy els!sorban ,eleki -.lia, L/0vri 'ndor s ks!bb sokan msok letben tartjk az emlkezstD Hn -@ ve kevs kivtellel minden megemlkezsen ott voltam s szinte minden keresztgyalzst, mrvnytbla/*sszet*rst lttamD Kezdetben csak kevesen voltunk s hatalmas szemtkupacok k*z*tt, a legelsz! tehenek mellett gyalogoltunk fel a parnyi dombra, hogy egy$tt emlkezz$nkD 0hogy m)ltak az vek, egyre t*bben lett$nkD Hdesanymat is elvittem egyszer ideD Ntves volt, amikor az desapjt itt kivgeztkD 0z odafel vezet! )ton mg beszlgett$nk, de sem ott, se hazafel nem szltunk egy szt semD 0 fjdalom rnk nehezedettD Hn fltem megszl6tani, mert az arcn azt lttam, leginkbb zokogni szeretneD =e tartotta magtD Kis6rt szemekkel nzett a semmibeH7 #ab) 0ri)a 3-agyar Dz4 2i*rt nem *rtik a sz szok a sz*kel. z szl%tL 5 Cyelvi akadlyok, az egyms mellett, de elklnlten ls erdlyi modell&e gtol&a tbbek kztt a romniai magyarok s nmetek szervezeteinek intzmnyes kzeledst! 'zsa Ben&/int, a >omniai Cmet Femokrata ,r#m 3>CF,4 erdlyi szervezetnek gyvezet elnkt #laus 'o(annis bel olitikai amb%+iirl is krdeztk 3Erdlyi Ca l4 A&ton%mi nk ,erg) 4omokszemcs*i 5 @iteles $orrsokbl szrmaz in$orm+i btor%t arra, hogy le%r&am9 a szkely a#tonmiakrds +sak akkor lesz tma ld#l Cagy-8ritanniban, ha kon$likt#s &elleg trtns ll%t&a re$lektor$nybe! Binik#s, de minim#m nem t)l sz%vder%t ers ekt%va, $leg azon elvrsok $nyben, amelyek a kzelg skt $ggetlensgi n szavazst vezik mi$elnk! *tsgtelen #gyan, hogy az erdlyi magyarsg nrendelkezsi eslyein sokat lend%tene egy ny#gat-e#r ai htszl, m idnknt nem rt $elmrni az gy alak#l mozgstert a dl-tiroli modelltl az anyaorszg vdhatalmi stt#snak rvnyes%tsi lehetsgig! Fe mg inkbb azokat a korltokat, amelyeket a hazai bel olitika ll%t, s amelyeknek tvolabb kltztetsre +se egtetett hi) remnyt #laus 'o(annis nagyszebeni olgrmester belgyminiszteri tr+val val 6megk6nlsa7 3Erdlyi Ca l4 N0eked*s 5 64ehet, hogy a trsg kezd kimszni a g*d*rb!lO (a Eomnia igen, az aligha a politikai osztly nagyon sikeres politikjnak k*sz*nhet!H7 '/bor Gyula 3Cy#gati Jelen4 =el.i nkorm n.zatok 3 az eg.s*ges nemzet llam t$orm l%iL 5 60 magyarok ltal uralt helyi tancsokat egy autonm rgi ltrehozsnak szorgalmazsra krte fel a 1zkely ;emzeti Tancs %15;T&, ezzel az llam )jrarajzolsnak politikai eszk*zeiv vltoztatva a helyi *nkormnyzatokatD 0 magyarok ltal uralt helyi tancsokat egy autonm rgi ltrehozsnak szorgalmazsra krte fel a 1zkely ;emzeti Tancs %15;T&, ezzel az llam )jrarajzolsnak politikai eszk*zeiv vltoztatva a helyi *nkormnyzatokatD # jogi s k*zigazgatsi aberrci folyomnyaknt egy helyi tancs brmifle t*bbsge kikilthatja a krdses telep$ls f$ggetlensgt, vagy a hatlyos orszgos t*rvnyek megsemmis6tstD 0 romniai magyar autonmia aberrcijnak er!ltetse mris eljutott a helyi k*zigazgats t*rvnyes eszk*zeinek eltorz6tshozD 0 helyi tancsoknak, melyeknek az 15;T szerint a ter$leti autonmit kellene
KIS"BBS6I SA#T787K9SZ :i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

-G

krni$k, a egysges romn nemzetllam mdos6tsra semmilyen hatsk*r$k nincsen, kizrlag telep$ls szint" k*zigazgatsi k*telezettsgeik vannakD 0z etnikai enklavizls eszk*zeiv alak6tsuk az elszakadsprti magyar politika egy rgebb ta alkalmazott formja, mellyel azok, akiknek a telep$lsek $gyes/bajos dolgaival kellene foglalkozniuk, azt a jogot k*vetelik maguknak, hogy a rgik alak6tsrl s az llam )jrarajzolsrl d*ntsenekD 0z egszet a krdses telep$lsek Fpolgrai jogos rdekeinek vdelmeP felkilts m*g igyekezne rejteniH7 Bogdan Diaconu 3"devar#l4 2i*rt 0ag.&nk bizon.talanok *s mi*rt $*l!nk az "&r%,ai 9ni%t%l 5 6#gy )j felmrs adatai azt mutatjk, hogy orszguk j*v!jt tekintve a moldovaiak hatrozatlanok2 .. szzalk az #3/ ba akar jutni, ., szzalk viszont a 7munibaD 0 szakrt!k ezt a lakossg tjkozatlansgnak szmljra 6rjkD 0 1zlovk 0tlanti Jizottsg s a K*zp/#urpai >olitikkrt :ntzet ltal megrendelt felmrs szerint az utbbi vekben cs*kkent az #urpai 3ni tmogatottsga a lakossg k*rbenD 0 vlaszolk t*bbsge azt ll6tja, hogy haznk k$lpolitikja nyugati irnyultsg) %.?Q&, -M szzalk szerint pedig keletiD 0 lakossg csaknem fele tmogatja a jelenlegi kormnyzat ltal hirdetett politikt, egyharmada pedig helytelen6tiH7 Virginia Du/itra2 3"devar#l4 2ag.ar 4a(nal 5 67rhatan indul a tavaszi vlasztsokon a 'agyar (ajnal 'ozgalom, amely ;emzeti <orradalmi >rt nven jegyeztette be magt a ;emzeti 7lasztsi JizottsgnlD (ogy mg tlthatbb legyen az bra, nem is egy, hanem hrom szervezetr!l van sz, )gymint 'agyar (ajnal 'ozgalom, 'agyar <!niR 'ozgalom s ;emzeti <orradalmi >rtD Kpviselik a nacionalistkat, hungaristkat, szls!jobboldaliakatD Jizonyra a magyarsgukra b$szke emberek gy$lekez!helye mindhrom mozgalom, a g*r*g neonci 0rany (ajnal szervezet a pldakp$k, annak mintjra alakultakD 'agyarhajnalDcom c6men honlapot is $zemeltetnek, ahol folyamatosan k*zzteszik vezet!ik csaldfjt, ami rendk6v$l fontos informci bizonyos k*r*kbenD %(elyes6rsban mg fejl!dhetnnekD& 0 honlapon politikai trgy) )jsgcikkek is tallhatkD >ldul a vlasztsi eslyekr!l, amelyeknek vgeredmnye am)gy teljesen mindegy, mert SvlaszthatunkT jobbk*zp cionista, ballibcionista s nemzeti radiklcionistk k*ztD %Uj szavakat tanul az ember, nem is kell s*r*z!kbe jrni&D 0 kommentel!k k*z*tt meghasonlott Jobbikosok temetik a prtokrcit, de a kampnyban mg seg6teni fogjk egykori bajtrsaikat, csak utna j*n el az ! idej$kD <lelem s bomlaszts a jobboldalon, =okumentumokkal2 '15>/ s zsidt fizet 7ona, <ideszes rablcget vd a debreceni Jobbik, ;em trfa2 zsinaggban gy"lne a Jobbik, 1zakly2 zsidk el!tti megalzkodsnak buks lesz a vge A nhny c6m a prt honlapjrlD 0z tisztn kivehet! csak ennyib!l, hogy a Jobbiktl er!sen jobboldali irnyban elhelyezked! alakulatrl van sz, s nyilvn onnan akar elhatroldni s tagokat toborozni mindannak forradalmi fokozsval, ami ott hnyingert kelt!H7 #rebsz 'nos 3-aszol!ro4 A baloldal eg.szer sa( t maga ellen is t!ntet4etne 5 6(t akkor ez is elaludtD >ontosabban2 ezt is siker$lt elaltatniD Jav6thatatlanul b6ztam A no nem az emberi tisztessgben vagy a politikai felel!ssgtudatban, de legalbb abban, hogy az ellenzki elit tlagos :V/ja elri az ltalnos npessgre jellemz! -,,/atD :lletve ha elri, akkor nincs olyan rdek, ami arra ksztetn, hogy titkoljaD Eemltem, hogy most, msfl hnapra a vlasztsoktl, az a legnagyobb egyszeri b"n*s aktus, amit -MWM ta magyar kormny az orszg ellen elk*vetett, a paksi szerz!ds nem s$llyed el egy ht alatt a mocskos, de nem t*rtnelmi botrnyok k*z*tt, amilyenek ms orszgokban vekig visszhangoznak, de amilyenekb!l 'agyarorszgon naponta van egy, ha nem hromD 0zt hittem, hogy nem hal el a dolog egy ht alattD Tvedtem, ez van H7 z)y 'nos 3/aramter!sk4 = rom trt*net a toleranci r%l 5 6Putyin eln*k maRimlisan kihasznlja az olimpia ny)jtotta lehet!sgeket, fotk szzai ksz$lnek rla sportolk k*rbenD Putyin egybknt is

KIS"BBS6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

-B

szerelmes a kamerba, fnykpezkedettmrtigrisekkel, rep$l!k*n, b)vrkods k*zbenH7 Ravasz bel 3S& Dz4

7ist#ria
O*gzet!nk? a 2ag.arbirodalom? -. 1 "g. el$eledett &taz s 5 60 magyar

vezets -M.- vgn tisztban volt azzal, hogy ;metorszg veresge elker$lhetetlen, mgis kitartott mellette a vgs!kigD 'irtO "rdo y L #l magyar kirlyi minisztereln*k megb6zsbl '#vatk Pl, a kormnyprti 'agyarorszg f!szerkeszt!je -M.decemberben >ozsonyba, a tisi 1zlovkia f!vrosba utazott, hogy az ottani 'agyar (6rlap/ szerkeszt!sg legsz"kebb k*rnek bizalmas informcikat adjon tD %0z #sti Ujsgbl talakult 'agyar (6rlap nem sokkal korbban vlt az 1 ter(#y -no vezette 'agyar >rt hivatalos lapjvD& 0 megbeszlsen '#vatk a magyarorszgi Ffels! k*r*knekP A idertve a honvd vezrkar egy rszt is A a nmetek moszkvai veresgt k*vet!en kialakult llspontjrl tjkoztatta vendgltitD 0 magyar vezets (itler katonai kudarcnak mrtkt ;apleonhoz hasonl6tja, s szmra ezrt vilgos, hogy ez a hbor) is )gy vgz!dik, mint az -M-.A-W/as2 a sz*vetsgesek teljes gy!zelmvelD 0 hitlerizmus jellegb!l addan politikai megoldsra nem lehet szm6tani, s mivel ;metorszg korntsem mer$lt ki, a hbor) vekig is elh)zdhatD 0 gy!zelem egyik k*vetkezmnyeknt 9sehszlovkit minden bizonnyal a rgi hatrai k*z*tt fogjk helyrell6tani, hiszen ezt a sz*vetsgesek mr meg is 6grtk a csehszlovk emigrns kormnynakD # vrhat fejlemnyt befolysolni nem lesz ereje 'agyarorszgnak, ezrt a pozsonyi 'agyar (6rlap feladata csakis az lehet, hogy lehet!sg szerint maradjon ki az emigrns csehszlovk kormnnyal s az annak vezet!jvel, "ene el szembeni, Jerlinb!l irny6tott propagandahadjratblD Hs br az adott k*r$lmnyek k*z*tt nehz lesz megvals6tani, a szlovkiai magyar k*zlet frumain a realizmus s az rdekvdelem, a tartzkods s a trgyilagossg dominljon annak rdekben, hogy a magyar kisebbsg a jelenlegi tmeneti helyzetet az *nll, fasiszta 1zlovkia *sszeomlsig minl jobb kond6ciban lje t)lH7 Bundula 5stvn 3-aC+s4

KIS"BBS6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

-E

8i
RtvriC i.-."t ,.".$tsgD. az E)r#Aai T.r>".ti Trs)"so

8#da est, 01<:! $ebr#r <:!, ntek 3-T.4 - Vazdasgilag s nemzet olitikai szem ontbl is kiemelt &elentsgek az E#r ai Terleti Trs#lsok 3ETT4 -agyarorszg szmra - hangs)lyozta >tvri 8en+e nteken 8#da esten! " kzigazgatsi tr+a arlamenti llamtitkra " @atron tny)l egyttmkdsek s $e&lesztsek keretei a 01<:-0101-as kltsgvetsi idszakban +%mmel rendezett kon$eren+in azt mondta9 az #niban :; ETT mkdik, ebbl -agyarorszghoz ka +soldva <=! @aznk mrethez k est messze &obban kihasznl&a ezt a lehetsget, s az a +l, hogy tovbbra is llovas marad&on ezen a tren - $e&tette ki az llamtitkr! >m#tatott9 az ETT-k lehetv teszik az lnk gazdasgi, k#lt#rlis s oktatsi ka +solatok kialak%tst a hatr kt oldaln l, azonos nyelvet beszlk szmra! "mi a hatrok miatt korbban esetleg htrny volt, abbl az #niban elnyt lehet kov+solni - hangs)lyozta! Jelezte9 minden hatrmenti rogramrl elkezddtt a tervezs a 01<:-01-as #nis $orrsok $ogadsra, az elz keretet - mg id eltt - tel&esen kihasznltk! >tvri 8en+e kitrt arra is, hogy amit lehetett ngy v alatt megtettek az ETT-k mkdsnek biztos%tsa rdekben! Dtabil, anyagi biztonsgot &elent az vente leh%vhat mkdsi lyzati $orrs, minden tallkozt megszerveztek, ami az #nis $orrsok hatkony leh%vst elseg%theti, s minden adminisztr+is akadlyt lebontottak - sorolta! Emlkeztetett, a 011;-ban letre h%vott ETT-k +l&a, hogy lehetv tegyk kt vagy tbb tagllam nemzeti, regionlis hatsgai, intzmnyei kztti hatkony, hatrokon tny)l egyttmkdst, a gazdasgi s trsadalmi kohzi megers%tst! Qizi E! Dzilveszter a -agyar "tlanti Tan+s elnke szintn mltatta -agyarorszg szere vllalst az ETTkben! @angs)lyozta9 olyan rogramokat kell ind%tani, amelyekbl a *r t-meden+e magyarsga ro$itlhat! Ebben a $e&leszts olitiknak, a kl olitiknak s a kormnyzati tmogatsoknak egyarnt kiemelt szere k van! Jandala Bsilla, az Ed#t#s ,iskola megb%zott rektora intzmnyk hatron t)li ka +solatait ismertetve kitrt a d#naszerdahelyi s a szkely#dvarhelyi k zsekre, s &elezte, hogy sztl hatron tny)l $e&lesztsi szakre$erens k zst is ind%tanak! -olnr Vyrgy, a Cemzetstratgiai *#tatintzet igazgat&a arrl beszlt, hogy hihetetlen lehetsge a magyarsgnak a 0<!szzadban a *r t-meden+ben trtn gondolkods s +selekvs! Drgette a *r t-meden+e kzs $e&lesztsi &vk nek kialak%tst, s +lknt &ellte meg a klnbz er$orrsok sszehangolst! Jelezte9 a kvetkez kt hna ban $e&lesztsi $r#msorozatot tartanak a klhoni magyar terleteken, ahol elk zelseiket ismertetik! Ezeken a $r#mokon arra is vlaszt vrnak, hogy az adott terleten milyen $orrsok llnak rendelkezsre s az rintettek milyen szere et t#dnak vllalni a klnbz $e&lesztsekben! > s Ns#zsanna nemzet olitikai helyettes llamtitkr eladsban kiemelte9 evidens, hogy E#r a vezet gazdasgi eri mellett akkor lesznk k esek megers%teni a trsget, ha rgis horizontban gondolkod#nk9 a magyarsg versenyk essge nem kln%thet el a *r t-meden+e, a kz -e#r ai rgi gazdasgi ere&tl! D)lyosan tved az, aki nem ismeri el9 egy rgit a k#lt#rlis, gazdasgi, olitikai s gazdasgi hagyomnyok ktnek ssze, nem ER-s vagy kzigazgatsi irnyelvek - $e&tette ki a helyettes llamtitkr az -T.-hez el&#ttatott dok#ment#m szerint! ?eszgezte9 a helyi rtkek s sa&tossgok, mint a trad%+ik, a nyelv, k#lt#rlis kzssgek megrzse rendk%vl $ontos! *zlse szerint a *r t-meden+e gazdasgi s termszeti adottsgainak kihasznlsa nemzet olitikai rdek! " nemzeti re rod#k+it gtl $olyamatok s tnyezk, )gymint a &og$osztottsg, asszimil+i s elvndorls mellett nagy roblma a gazdasgi oz%+ik gyenglse, vagy ki nem alak#lsa! " klhoni magyarsg esetben %gy a demogr$iai, k#lt#rlis s &ogi krdsek mellett $ontos $eladat a magyar kzssgek, magyarlakta terletek gazdasgi oz%+iinak ers%tse - hangs)lyozta! Dzlt arrl is9 mivel a klhoni magyarsg &ellemzen a hatrmenti trsgekben l, ezrt az E#r ai Terleti Trs#lsok szm#kra kiemelt &elentsggel b%rnak! Ezekre a regionlis lehetsgekre nem +lknt, hanem eszkzknt tekintenek - rgz%tette, hozztve9 meggyzdse, hogy ezek az egyttmkdsek akkor is hozz&r#lnak az nazonossg megrzshez, ha nem etnikai ala on szervezdnek, de seg%tik a magyar-magyar ka +solattartst!
0issza

Ksz6tette2 Jor Krisztina

:": Y 1 2INM"N #O6 8"NNTARTOA

KIS"BBS6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

->

KIS"BBS6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.

-C
a Figyelben elfo !"l# $%i!&'()e*+ , -). / , M- / , M0 / , -).% / , 1MS / , Ma-2) / , 3S / , 40 / , 4g / , -g / , MR / , -5EST/ N*,szabads g 2ag.ar Nemzet 2ag.ar =/rla, N*,sza0a K!l4oni 2ag.ar Sa(t%szolg lat 2ag.ar Narancs let *s Irodalom Oas rna,i =/rek Oil ggazdas g Na,i 6azdas g 2ag.ar R di% N.el0 *s T&dom n.

Ro67nia

S.lo%7*ia S.e bia 0o %7'o ).7g S.lo%(nia U* a8na A").' ia

A Figyelben szemlzett klhoni sajt Bi4ari Na,l%, Brass%i Ja,ok, "rdon.ro, "rd*l..ma, =argita N*,e, = romsz*k, Kr%nika, 2aszol.ro, N.&gati #elen, Szabads g, TransindeX, 2anna.ro? "rd*l.i Na,l%? "rd*l.i Ri,ort? Kz,ont.ro? Szatm ri 8riss P(s g? Sz*kel.4on.ro? Szatm ri 2ag.ar =/rla,? Rom niai Online =/r4at r? Reggeli P(s g? 9d0ar4el.i =/rad% P( Sz%, 8el0id*k.ma, Szabad P(s g, Szabad P(s g Online, B&mm.sk, Iaram*ter.sk, Kom romi Ja,ok? =/rek.sk 2ag.ar Sz%, =*t Na,, Iannon RTO, Oa(das g.ma P( 2ag.ar K*,es P(s g, 2ag.ar "g.es!letek Sz0ets*ge N*,H(s g ;Jend0a<, 2&ra0id*ki 2ag.ar R di% K r, ti Igaz Sz%, K r, tal(a, K r, tIn$o, Beregi =/rla,? 9kra(nai 2ag.ar Memokrata Sz0ets*g 3 =/rek? K r, tal(a.ma? Tiszane5s B*csi Na,l%

KIS"BBS6I SA#T787K9SZ

:i0itas "&ro,ica :entralis ;:":< =3---> B&da,est? Szent,*teri. &. -@.. ABCB@ D@E C-CE? 4tt,'FF555. cecid.netF admin@cecid.net

G@-E3@G3->.