You are on page 1of 5

Cancer mijazam - karakteristike perfekcionizam prelazi granice svojih oekivanja ivi pod visokim oekivanjima strah da bi mogao da izgubi

izgubi kontrolu potiskuju svoja oseanja radi iznad svojih mogunosti

Cancer mijazam se nalazi izmeu sikotikog i sifilistikog mijazma Anacardium indijski orah

Anacardium - Opte karakteristike Anacardium stanje se esto razvija kod osoba koje ive sa nekim nepodnoljivim unutranjim konfliktom. Iz ovog unutranjeg razdora pojavljuju se dvije snane i suprotstavljene tendencije: inferiornost i okrutnost. esto nam se pacijent predstavlja samo sa kompleksom manje vrijednosti (inferiornosti), sa veoma niskim samopotovanjem i osjeajem bezvrijednosti, potisnutim besom i emotivnom osjetljivou, ranjivou (Staph). Nasuprot tome istiu se okrutnost, bijes i nasilnitvo. U pacijentu postoji dvojnost, koja ga istovremeno gura u dva pravca. Ovaj raskol linosti se u homeopatskoj literaturi opisuje kao: "Deluzija da mu je aneo na jednom ramenu, a avo na drugom". Mentalno

Patoloka inferiornost i nisko samopotovanje. Grubost i okrutnost prema ivotinjama (Med) i Ijudima. elja da se dokazuje. Neodoljiva elja da psuje, proklinje (Nit-ac, Hyos). Jaka depresija, sve do suicidalne depresije. Podaci o zlostavljanju u porodici, u braku ili u drugim odnosima. Pamenje slabo. Zamor mozga. Strahovi: Neuspjeh. Strah od nekog iza njega (Med). Strah ili deluzija ili snovi o tome da ga progone. Neodluan; suprotstavljena osjeanja po mnogim pitanjima. Zloupotreba alkohola ili droga. esto se potue, ili istorija o brojnim "bokserskim" tuama. Nepostojanje moralnih vrijednosti. Opte Osjeaj kao da se neki tupi ep zaglavio na nekom mjestu u telu (zglobovi, eludac, etc). Osjeaj obrua oko pojedinog dijela tijela. probava ir i gastritis sa bolovima koji poputaju poslije jela. Urogenitalno Hiper-seksualan. Sadomazohistike elje ili seksualna matanja koja ukljuuju bol i poniavanje. Koa Glavni lijek kod kone reakcije na otrovni hrast i otrovni brljan sa ogromnim svrbeom, esto vrela voda. Ekcem Cocculus indicus - opte karakteristike

Cocculus je lijek koji uglavnom djeluje na centralni nervni sistem i u veini sluajeva postoji bar neka komponenta vrtoglavice. Kod ovih ozbiljnih i prilino zatvorenih Ijudi, esto postoji neka sutinska slabost nervnog sistema. Na psiholokom nivou, u ranim fazama vidimo snanu sklonost ka anksioznim stanjima. Pacijentova zabrinutost se "vrti" oko tema odgovornosti i zdravlja. Pacijent se brine kako za svoje zdravlje, tako i za zdravlje svojih blinjih. Ova anksioznost, zajedno sa slabou nervnog sistema, objanjavaju najpoznatiji kljuni simptom: "Pogoranje od nonog

bdenja". Od gubitka sna i brige za zdravlje svojih blinjih, pacijent se slama sa glavoboljom, napadima nesvjestice i slabou. Mentalno Loe posledice tugovanja, Ijutnje ili njegovanja bolesne voljene osobe. Iscrpljen i bolestan od brige za voljenu osobu. Spori mentalni procesi. Vrijeme prolazi jako brzo. Oamuenost. Anksioznost i nervoza. Zabrinutost za zdravlje alost i tuga. Senzitivan, saosjeajan i njean. Opte Nedovoljno spavanje, ak i skraenje spavanja za samo jedan sat. Nono bdijenje, tj. briga i njegovanje nekog drugog. Osjetljivost na alkohol, izaziva veliku konfuziju (gubitak kontrole) Nesvjestica, esto sa histerijom. Nesanica zbog briga, ne moe da se opusti od svojih briga. Neuroloki Usporena provodljivost nerava, vrijeme reakcije na ubod iglom je skoro cijela sekunda (Aliim, Plb). Horea (nevoljni pokreti), naroito u nogama. Konvulzije. Paralitika ukoenost dijelova tijela nakon perioda neaktivnosti (odmora). Jaue dok pomjeri taj dio tijela, poslije toga kretanje je normalno. Ne moe da otvori oi odmah po buenju. Progresivna paraliza, kao u multiploj sklerozi. Ataksija (gubitak koordinacije miinih pokreta). Vrtoglavica Prava vrtoglavica, ini mu se kao da se okolina okree. Mora da legne zbog estine vrtoglavice, munina pri pokuaju da ustane. Kinetoza ( munina, proliv itd. ). Morska bolest. Velika vrtoglavica kada posmatra objekte u kretanju, ili kada gleda objekte dok se vozi u kolima ili vozu. Osjea se kao da je otrovan ili kao da je odvojen od svog tijela. Vrtoglavica, sjedenje, nespavanje. Glava Glavobolja i migrena: vonja kolima, nespavanje, alkohol. Neuralgija facijalisa. Jezik osjea kao da je zadebljan i paralizovan. Probava Velika munina, kretanje ili za vrijeme vrtoglavice. Munina i pri samoj pomisli na hranu ili od mirisa hrane. "Bol u jetri i oticanje, Ijutnja - to je po mnogim autorima kljuna karakteristika.

Abdominalni bolovi kao da se kamenje tare jedno o drugo ili osjeaj kao da je kamen na pupku, ovo istiu neki autori. Urogenitalno Veoma bolne menstruacije, slabost za vrijeme menstruacije. Obilne menstruacije, stajanje i hodanje. Upale materice ili izrasline. Lea Slabost, osjeaj paralizovanosti u donjem dijelu lea, u vrijeme menstruacije. Slabost vrata, kao da ne moe da nosi sopstvenu glavu. Drhtanje u leima. Ekstremiteti Utrnulost aka ili stopala, nekad naizmjenino - ake - stopala. Paraliza, posebno nogu ili se prvo osjeti u nogama. Tremor aka : u toku jela, kada podigne ruku. Pucketanje u koljenima pri kretanju. Crvene take po koi koje jako svrbe, nou u krevetu. Kliniki ANKSIOZNOST. BOLEST PUTOVANJA ILI MORSKA BOLEST. BOLNA MENSTRUACIJA. BOL U DONJEM DIJELU LEDA. DEPRESIJA. GLAVOBOLJA. MIGRENA. MUNINA. MULTIPLA SKLEROZA. NEURO-DEGENERATIVNE BOLESTI. SINDROM HRONINOG UMORA. VRTOGLAVICA Poreenje Alum, Con, Nat-m, Phos, Calc, Caust, Staph, Puls, Ph-ac, Hell. Platina red 6, kolona 9, grupa VII osnovne karakteristike

Platina je najnadmenija od svih homeopatskih lijekova. Platina nije toliko ponosna na svoja' postignua (kao Aurum}, ili na svoj intelekt (kao Sulph), koliko na svoju linost. U dananje vrijeme to se ee izraava kao deluzija da dolazi iz najboljih socijalnih ili najobrazovanijih struktura drutva, ili da je duhovno znatno naprednija od drugih. To je ee enski lijek. Ako je samoljublje manje naznaeno, tada nailazimo na pojavu seksualne patologije. Ona moe postati promiskuitetna, ali u poetku postoji snano izraen osjeaj romantinosti. Taj ekstremni nivo strastvenosti ini veoma teko odrivom svaku dugotrajniju vezu, tako da esto nailazimo na istoriju izuzetno burnih veza.

Kada postoji frustracija (neispunjenje, nedeavanje) u pogledu ovih strasti ili ventila, tj. oduaka, tada nailazimo na pojavu Ijutnje, nasilnih impulsa i dubokih fobija. Tada moe imati nagone ka nasilju ili impulse da ubije. Normalno je da takva osoba projektuje te impulse i na druge osobe, stvarajui tako mogunost da se formiraju deluzije i strahovi da e i sama postati predmet nasilja.

Mentalno
Nadmena, izvjetaena, zaokupljena sama sobom, narcisoidna osoba. Ekstremno strastvena, ima potrebu za uzbuenjem i dramatinou. Utisak ili deluzija da je via od ostalih, ili da sa visine gleda dolje. Deluzijadaje "kraljevske krvi". Gruba i drska. Puna prezira. Averzija prema djeci, osjea da bi je djeca ometala. Nasilni impulsi. Impuls da ubije, da ubije mua koga voli, strah da e mu svaki put kad ode iz kue poginuti, ili biti otet. Strahovi: Smrt. Nasilje. Zdravlje. Duhovi. ivotinje. log. Strah da e je mu napustiti, ili da e umrijeti. Napadi anksioznosti. Plae kad se naljuti. Ljubomora. Oblai se kitnjasto, senzualno (zavodniki). "Holivudski" tip, tamne naoale.

Opte
Stezanje, kao obruem, kao da postoji pojas oko dijela tijela. Mentalni simptomi se smjenjuju sa fizikim problemima. Bezbolnost zahvaenih dijelova (Op). Utrnulost. Sifilitiki mijazam.

Glava
Utrnulost (ili hladnoa oko glave i lica, naroito oko jagodine kosti i usana. Belova paraliza, paraliza, bezbolna, na licu. Neuralgija facijalisa. Bol se smjenjuje sa utrnulou. Stezajue glavobolje, spor nastup i prestanak Debele, mesnate, senzualne usne. Osjeaj utrnulosti, naroito u zubima za vrijeme seksualnog uzbuenja.

Probava
Bulimija. Zatvor, pogorava se na putovanju, za vrijeme menstruacije. u trudnoi. Osjeaj vuenja oko pupka (Plb).

Urogenitalno
Pojaan seksualni nagon; promiskuitet; seksualni ekscesi; seksualne perverzije. Seksualno uzbuenje i pri najmanjem dodiru. Moe opisivati svoj problem kao frigidnost koji prije ukazuje na osjeaj nezadovoljenosti, nego na gubitak libida. Istorija seksualne zloupotrebe. Utrnulost genitalija. Pohotan svrbe genitalija. Herpes. Preosjetljivost vagine, ne moe da podnese penetraciju. Ovarijalne ciste, naroito sa lijeve strane. Maligniteti uterusa, ovarija, testisa, spoljanjih genitalija. Menstruacija moe biti prerana, obilna, tamna, trakasta. Dismenoreja, intenzivna, sa osjeajem pritiska.