You are on page 1of 44

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

SADRAJ
KLASIFIKACIJA SCARLATINA ARLAH VARICELLA VODENE OSPICE MORBILLI OSPICE, MALE BOGINJE RUBEOLA CRVENKA EGZANTHEMA SUBITUM ROSEOLA INFANTUM, TRODNEVNA GROZNICA ERYTHEMA INFECTIOZUM PETA BOLEST, ZARAZNO CRVENILO HAND, FOOT AND MOUTH SYNDROM BOLEST RUKU, STOPALA I USTA DERMATITIS ATOPICA ATOPIJSKI DERMATITIS, DOJENAKI EKCEM PRILOG: KARAKTERISTIKE I DISTRIBUCIJA OSIPA - FOTOGRAFIJE KLASIFIKACIJA PREPORUKA LITERATURA 2 3 7 10 13 16 18 21 23 26 26

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


CILJ ovog vodia je pruanje osnovnih informacija o osipima kod djece, kako bi se promjene na koi pouzdano mogle opisati, pravovremeno prepoznati uzrok pojave, a time i ispravno pristupiti njihovom rjeavanju. Namijenjen je svakodnevnom radu porodinog ljekara sa djecom.

KLASIFIKACIJA
Klasifikacija osipa prema etiologiji: Bakterijski: o - Scarlatina - arlah Virusni: o o o o o o

Varicella - Vodene ospice Morbilli - Ospice Rubeola - Crvenka Egzanthema subitum Roseola infantum Trodnevna groznica Eritema infekciozum Peta bolest Hand foot mouth syndrom Bolest ruku, stopala i usta

Alergijski (ostali): o Dermatitis atopica - Atopijski dermatitis

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

SCARLATINA (ARLAH)
A38 Scarlatina arlah

DEFINICIJA
Sindrom iji je uzrok toksin iz streptokoka grupe A.

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA
Uzronik je beta-hemolitiki streptokok grupe A. Izvor infekcije je bolesnik ili kliconoa. Prenosi se kapljinim putem. Bolest se najee pojavljuje u jesen, zimu i proljee. Najea je u dobi od 5-15 godina. Stepen dokaza IA

KLINIKA SLIKA
Osnovna obiljeja: opti simptomi, angina i osip. Inkubacija traje 3 5 dana. Bolest poinje naglo, povienom temperaturom, bolnim grlom, povraanjem i malaksalou. Angina: drijelo i tonzile arko crvene, u lakunama eksudat, na mekom nepcu takast crven enantem, jezik obloen, 4 dana malinasto crvene boje (malinast jezik). Osip: izbija 1. i 2. dana, prvo na vratu, trupu potom i ekstremitetima. Osip je sitnotakast, crven, najgui u predjelu pektoralnih miia, u aksilama, na donjem trbuhu i na ekstremitetima (izraeniji na fleksornim stranama). Na licu samo crvenilo obraza i perioralno bljedilo (Filatovljev trougao). Koa kao suncem opaljena i hrapava, mogue sitne petehije (aksile, laktovi), tzv. Pastijin znak. Poslije 3 dana bolesti osip blijedi, a oko 7. dana dolazi do ljutenja koe (dlanovi, tabani).

DIJAGNOZA
Dijagnoza se postavlja na osnovu karakteristine klinike slike.

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
Eksfolijativni dermatitis, Erythema multiforme, Mononucleosis, Erythema infectiosum (peta bolest), Rubeola, Pharyngitis, Morbili, Pityriasis rosea, Scabies, Nespecifini virusni egzantem.

PRETRAGE LABORATORIJSKE ANALIZE


Leukociti (LE), diferencijalna krvna slika (DKS), Nalaz: u poetku neutrofilna leukocitoza, a 8. dana porast eozinofila.

OSTALE PRETRAGE
Bris grla: izolacija beta-hemolitikog streptokoka je relativan nalaz, Brzi antigen test, uz napomenu da negativan test ne iskljuuje prisustvo bakterijske infekcije, Antistreptolizinska antitijela.

LIJEENJE CILJ LIJEENJA


Eradikacija infekcije, Prevencija komplikacija, Prevencija irenja/prenoenja infekcije.

TRETMAN BEZ MEDIKAMENATA


Mirovanje, Hidracija.

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

MEDIKAMENTNI TRETMAN1
Antipiretici npr. paracetamol 10-15 mg/kg p.o. / 4-6h Antibiotici: benzatin-fenoksimetilpenicilin 25.000-100.000 ij/kg u tri doze, 10 dana per os prokain-benzilpenicilin predkolska djeca 400.000 ij 1-2 x dnevno im./10 dana kolska djeca 800.000 ij 1-2x dnevno im./10 dana Nivo preporuke A

benzatin-benzilpenicilin jednokratno 600.000 1.200.000 ij. i.m. eritromicin 40 mg/kg/dan u 34 doze/10 dana per os azitromicin 10 mg/kg/dan 1x dnevno /5 dana per os

PRAENJE PACIJENTA
Kontrolni pregled za 1 do 2 dana. Provjeriti postojanje znakova komplikacija. Nivo preporuke A

PROGNOZA I PROFILAKSA
Vrlo dobra prognoza - rano uvoenje antibiotika. Ispravna terapija je najbolja profilaksa.

INDIKACIJE ZA UPUIVANJE SPECIJALISTI (INFEKTOLOGU ILI U ZAVISNOSTI OD VRSTE KOMPLIKACIJE)


U sluaju pojave komplikacija, koje mogu biti: Rane: Toksine: artritis, miokarditis, Septike: otitis media, sinusitis, artritis, endokarditis, meningitis.

Fabriki nazivi lijekova navedeni su u Registru lijekova Republike Srpske sa osnovama farmakoterapije

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE Kasne: Akutni glomerulonefritis, Reumatska groznica.

DOBRO JE ZNATI
Djeci treba obezbijediti kunu njegu bar prva 24 sata od poetka uzimanja terapije. Nakon 48 sati od uvoenja antibiotika, dijete nije zarazno. Lijeenje kliconotva poslije terapije se ne preporuuje.

PREPORUKE ZA PACIJENTA
Djeca treba da dobiju kompletnu terapiju u trajanju od 10 dana, bez obzira to se simptomi mogu povui ubrzo nakon zapoinjanja tretmana. Informisati roditelje da generalizovano ljutenje (eksfolijacija) koe moe trajati i due od 2 nedjelje. Ukazati na upozoravajue znake komplikacija npr. konstantna groznica, uporan bol u grlu i generalizovani otok.

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

VARICELLA (VODENE OSPICE)


B01 Varicella Vodene ospice

DEFINICIJA
Vodene ospice su vrlo kontagiozna, blaa djeija infektivna bolest, uzrokovana primarnom infekcijom varicella-zoster virusom iz porodice herpes virusa.

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA
Varicella-zoster virus. Najvea incidenca je u dobi 2. do 8. godine ivota. esto se javlja u manjim epidemijama. Prenosi se kapljinim putem ili kontaktom. Ulazno mjesto je sluznica gornjih disajnih puteva. Bolesnik je infekciozan 1 dan prije osipa i dok kruste ne postanu suhe (6 10 dana).

KLINIKA SLIKA
Osnovno obiljeje bolesti je vezikulozni osip na koi i sluznici. Inkubacija traje 10 20 dana. Bolest poinje laganom temperaturom i malaksalou. Osip se javlja prvo na trupu, potom na vratu, glavi, ekstremitetima. Razvoj promjene od makule do kruste traje 2-3 dana. Tipina varielozna eflorescenca je vezikula. Osip izbija na mahove (istovremeno sve faze) Mogu biti zahvaene i sluznice (vezikule) Izbijanje osipa traje oko 5 dana.

DIJAGNOZA
Dijagnoza se postavlja na osnovu tipine klinike slike.

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
Impetigo kontagioza, Generalizovani oblik herpes simpleksa, Herpetizirani ekcem,

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE Strofulus, Scabies.

PRETRAGE LABORATORIJSKE ANALIZE


Leukociti i diferencijalna krvna slika, Nalaz: leukopenija sa limfocitozom, ali nalaz moe biti i uredan.

OSTALE PRETRAGE
Seroloki testovi (vezivanje komplementa i hemaglutinacija u domenu konsultanta).

LIJEENJE CILJ LIJEENJA


Suportivna njega.

TRETMAN BEZ MEDIKAMENATA


Kod nekomplikovanih sluajeva ne treba nikakvo lijeenje. Odravati istou okoline i odjee kao i linu higijenu djeteta.

MEDIKAMENTNI TRETMAN
Kod jaeg svrbea - oralni antihistaminici. Kod piodermije - antibiotik prema brisu lezije. Kod imunodeficijentnih sluajeva mg/kg/dan, 8 -10 dana i.v.infuzija. daje se aciklovir 30-45

PRAENJE PACIJENTA
Kontrolni pregled je potrebno obaviti nakon 7 dana. Nivo preporuke A

INDIKACIJE ZA UPUIVANJE SPECIJALISTI


Sekundarna bakterijska infekcija konih lezija (impetigo, flegmona, erizipel), Pneumonia (kod imunodeficijentnih pacijenata), Encefalitis (vrlo rijetko).

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

PREVENCIJA
Imunokompromitovana djeca treba da prime varicella zoster imunoglobulin (VZIG) unutar 24 sata od izlaganja virusu. Imunoglobulin se takoe preporuuje kod novoroenadi i porodilja kod kojih su se pojavile ospice unutar 5 dana prije i 48 sati poslije poroda.

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

MORBILLI (OSPICE, MALE BOGINJE)


B05 Morbilli Ospice , Male boginje

DEFINICIJA
Ospice su akutna, vrlo zarazna bolest, uzrokovana virusom ospica (morbillivirus), koji pripada porodici paramiksovirusa.

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA
Uzronik virus ospica morbilli virus. Izvor infekcije je bolestan ovjek. Prenosi se kapljinim putem, rjee indirektno. Dijete je najinfektivnije prvih 4 - 5 dana bolesti. Najee javljanje u pretkolskoj dobi. Ostavljaju doivotni imunitet.

KLINIKA SLIKA
Osnovna obiljeja bolesti su: kataralna upala disajnih puteva, konjunktivitis i osip uz karakteristian enantem bukalne sluznice - Koplikove pjege. Inkubacija traje 10 12 dana. Bolest zapoinje povienom temperaturom, malaksalou, gubitkom apetita i respiratornim kataralnim simptomima (kataralni ili prodromalni stadijum). Mrljasti enantem i Koplikove pjege na sluznici drijela i obraza pojavljuju se 1-2 dana prije osipa. etvrtog ili petog dana bolesti se javlja osip (egzantemski stadijum). Osip nastaje prvo iza uki, na elu, potom se iri na lice, vrat, trup, ekstremitete. Osip je gust, makulopapulozan, svjetlocrven, konfluirajui. Izbijanjem osipa temperatura dostigne vrhunac (39-40 C) uz najjae izraene kataralne znakove. Nakon 3-4 dana osip blijedi istim redoslijedom kako je izbijao. Tada uslijedi lagano perutanje koe na trupu i licu (ne na dlanovima i tabanima). Poslije osipa pada temperatura i povlae se kataralni simptomi.

Prognoza bolesti je dobra.

10

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

DIJAGNOZA
Dijagnoza se postavlja na osnovu klinike slike.

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
Rubeola, Egzantema subitum, Infektivna mononukleoza, Toksoalergijski osip.

PRETRAGE LABORATORIJSKE ANALIZE


Leukociti i diferencijalna krvna slika, Nalaz: leukopenija sa sa pomakom u lijevo.

OSTALE PRETRAGE
Hemaglutinacija i imunofluoroscentna konsultanta infektologa). metoda (u domenu

LIJEENJE TRETMAN BEZ MEDIKAMENATA


Simptomatski tretman.

MEDIKAMENTNI TRETMAN
Bakterijske komplikacije se lijee antibioticima.

INDIKACIJE ZA UPUIVANJE SPECIJALISTI


U sluaju pojave komplikacija: Otitis media, Pneumonia, Neuroloke komplikacije.

PREVENCIJA
Aktivna imunizacija vakcina (iva ateniuirana), Pasivna imunizacija imunoglobulin.

11

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

DOBRO JE ZNATI
irenje infekcije sprjeava se strogom izolacijom bolesnika od neimunih osoba tokom kataralnog stadija i prva dva dana egzantemskog stadija bolesti.

12

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

RUBEOLA (CRVENKA)
B06 Rubeola Crvenka

DEFINICIJA
Rubeola je akutna infektivna bolest uzrokovana virusom rubele iz porodice togaviridae. Bolest nije teka, ali je medicinski znaajna. Ukoliko trudnica oboli od rubeole mogua je infekcija ploda (konatalna rubeola) .

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA
Uzronik: virus rubele. Izvor infekcije je bolesnik. Prenosi se kapljinim putem. Imunizacija je znatno smanjila uestalost obolijevanja. Virus ulazi kroz disajne puteve i razmnoava se u limfnim vorovima vrata, odakle prodire u krv.

KLINIKA SLIKA
Osnovna obiljeja bolesti su: otok limfnih vorova i osip. Inkubacija traje 16 -18 dana. Bolest poinje pojavom osipa, a prodromalni simptomi su neznatni. Sedam dana prije pojave osipa poveavaju se limfni vorovi vrata (mogu generalizovani limfadenitis). Osip se javi prvo na licu i vratu, a u toku nekoliko sati se proiri po cijelom tijelu. Osip je makulozan, makulopapulozan, ruiast, sitniji, svjetliji nego kod ospica i obino ne konfluira. Nakon 1 - 4 dana osip blijedi istim redoslijedom kako se pojavio. Temperatura nije poviena ili je poviena neznatno. Imunost je doivotna (mali broj reinfekcija). Tok bolesti moe biti atipian (bez karakteristinih simptoma).

DIJAGNOZA
Dijagnoza se postavlja na osnovu klinike slike.

13

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
Morbili, Nespecifini virusni egzantem, arlah, Erythema infectiosum (peta bolest), Infektivna mononukleoza.

PRETRAGE LABORATORIJSKE ANALIZE


Leukociti - nalaz normalan ili leukopenija, tzv. arena krvna slika.

OSTALE PRETRAGE
Seroloki testovi: hemaglutinacija.

LIJEENJE CILJ LIJEENJA


Tretirati simptome, Prevenirati irenje u okolini.

TRETMAN BEZ MEDIKAMENATA


Mirovanje, Hidracija.

MEDIKAMENTNI TRETMAN
Antipiretici npr. paracetamol 10-15 mg/kg p.o. / 4-6h. Antibiotike treba koristiti samo u sluaju bakterijske infekcije. Nivo preporuke A

PRAENJE PACIJENTA
Kontrolni pregled je potrebno obaviti ukoliko postoje komplikacije. Nivo preporuke A

Neophodno je savjetovati roditelje da je kontrola obavezna ukoliko se pojave komplikacije.

14

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE Potpuni oporavak uslijedi nakon jednu do dvije nedjelje. Nivo preporuke A

INDIKACIJE ZA UPUIVANJE SPECIJALISTI


U sluaju pojave komplikacija: Encefalitis, Artritis, Purpura.

PREVENCIJA
Aktivna imunizacija (iva atenuirana vakcina).

PREPORUKE ZA PACIJENTA
Ograniiti drutvene kontakte, posebno sa trudnicama tokom 14 dana od pojave osipa.

15

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

EGZANTEMA SUBITUM (TRODNEVNA GROZNICA)


B08.2 Egzantema subitum, Roseola infantum Trodnevna groznica

DEFINICIJA
Akutna benigna bolest, koju karakterie poviena temperatura u trajanju od 3 dana, a nakon pada temperature nastaje osip. Moe izgledati kao akutno febrilno stanje udrueno sa respiratornim ili gastrointestinalnim simptomima.

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA
Uzronik: humani herpes virus 6. Izvor infekcije je ovjek, Starosna dob u kojoj se najee javlja bolest je do 2 godine, a pik javljanja je izmeu 7 i 13 mjeseci. Godinje doba obolijevanja: proljee i jesen. Stepen dokaza IA

KLINIKA SLIKA
Osnovne karakteristike bolesti su: trodnevna temperatura, a potom osip koji brzo (subitum) nestane. Inkubacija traje 717 dana. Bolest poinje naglo povienom temperaturom od 3940 C, koja traje 3 dana, potom kritiki pada i pojavi se osip. Osip se javlja prvo na trupu, potom na vratu, licu i ekstremitetima. Po izgledu je makulozan, makulopapulozan, svijetloruiast (slian rubeoli). Osip nestaje nakon 1-2 dana i ne ostavlja nikakve tragove. Mogui su: lagani kataralni znaci, konvulzije (6%-15% sluajeva), diareja (68% sluajeva).

DIJAGNOZA
Dijagnoza se postavlja na osnovu klinike slike.

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
Mononukleoza, Febrilne konvulzije, Erythema infectiosum (Peta bolest),

16

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE Rubeola, Meningitis ili encephalitis, Morbili, Neeljena dejstva lijekova.

PRETRAGE
Ne preporuuju se. Nivo preporuke A

LIJEENJE CILJ LIJEENJA


Suportivna terapija.

TRETMAN BEZ MEDIKAMENATA


Simptomatsko lijeenje ukljuuje: Mirovanje, Hidraciju, Objasniti pacijentu da je bolest benigne prirode. Nivo preporuke A

MEDIKAMENTNI TRETMAN
Paracetamol u dozi od 10-15 mg/kg TT / 4-6 sati. Prognoza bolesti je dobra. Nivo preporuke A

INDIKACIJE ZA UPUIVANJE SPECIJALISTI


Ukoliko se pojave komplikacije: Konvulzije, Encephalitis, Meningitis, Hepatitis.

17

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

ERYTHEMA INFECTIOSUM (PETA BOLEST, ZARAZNO CRVENILO)


B08.3 Erythema infectiosum Peta bolest , Zarazno crvenilo

DEFINICIJA
Benigna virusna djeija bolest, nazvana bolest iamaranih obraza.

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA
Uzronik: parvovirus B19. Prenosi se kapljinim putem. Nije previe kontagiozna. Najee se javlja kod djece u dobi 514 godina. Pik pojave oboljenja je zima i rano proljee. Epidemije se javljaju ciklino, svakih 4-7 godina. Stepen dokaza IA

KLINIKA SLIKA
Osnovna obiljeja bolesti su: lagan kliniki tok i karakteristian osip. Inkubacija je obino 7-10 dana, ali mogua i u rasponu od 4 do 21 dan. Prvi znak bolesti je osip na koi lica. Osip je makulopapulozan, kao jae rumenilo obraza. Nakon 14 dana osip izblijedi i nestane. Isti osip se javlja na ekstremitetima, potom i na trupu. Osip u sreditu blijedi, na periferiji se iri (lii na geografsku kartu). Nakon nekoliko dana izblijedi, a onda se ponovno javi na isti nain. Ponekad se ponavlja u toku 2 4 nedjelje. Ostali simptomi mogu biti: glavobolja, groznica, bol u grlu, pruritus, prehlada, abdominalni bol, artritis, koji zahvata metakarpofalangealne i interfalangealne zglobove, koljena, rune zglobove, skone zglobove.

DIJAGNOZA
Dijagnoza se postavlja na osnovu klinike slike.

18

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
Bolest ruku, stopala i usta Morbili, Parotitis, Roseola infantum, Rubeola, arlah, Alergijski osip, Nespecifini virusni egzantem.

PRETRAGE LABORATORIJSKE ANALIZE


Leukociti i diferencijalna krvna slika, Nalaz: leukopenija sa relativnom limfocitozom.

LIJEENJE CILJ LIJEENJA


Suportivna njega.

TRETMAN BEZ MEDIKAMENATA


Izbjegavati toplotu ili sunanje, Temeljito prati ruke.

MEDIKAMENTNI TRETMAN
Antipiretici i analgetici npr. paracetamol, 10-15 mg/kg TT Nivo preporuke A

PRAENJE PACIJENTA
Kontrola je obavezna ukoliko se pojave komplikacije ili bolest ne proe za 20 ili vie dana. Nivo preporuke A

19

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

INDIKACIJE ZA UPUIVANJE SPECIJALISTI


Ukoliko se pojave komplikacije: Kod djece sa hroninom hemolitikom anemijom ili kongenitalnom ili steenom imunodeficijencijom. Artralgija ili artropatija se javljaju u 10% sluajeva. Aplastina anemija.

PREVENCIJA
Mjere izolacije kolske djece nisu potrebne, priroda bolesti je lagana, djeca su zarazna prije osipa. Nivo preporuke A

20

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

HAND, FOOT AND MOUTH SYNDROME (BOLEST RUKU, STOPALA I USTA)


B33.8 Hand, Foot and Mouth Syndrome Bolest ruku, stopala i usta

DEFINICIJA
Hand foot and mouth disease (HFMD) bolest ruku, stopala i usta je benigna i esta bolest kod djece, koju karakterie vezikulozni osip koji ubrzo ulcerira.

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA
Uzronik je Coxsackie virus, tipovi 5,10,16. Obino se javlja u pretkolskoj dobi. iri se direktnim kontaktom (sekrecija iz nosa, pljuvaka, stolica). Prognoza je sasvim dobra, nema komplikacija i nema rizika za druge u okruenju (trudnice).

KLINIKA SLIKA
Osnovna obiljeja bolesti su: lagani simptomi gornjeg respiratornog trakta i karakteristine lezije na koi aka, stopala i sluznici usne duplje. Inkubacija traje 46 dana. Poetak bolesti karakteriu blagi simptomi gornjeg respiratornog trakta. Lezije su prisutne na akama, stopalima, usnoj duplji. Crvene makule postaju blijede, potom nastaju ovalne vezikule, blijedosive na crvenoj podlozi, ne svrbe, ne bole. Lezije su prisutne oko sedam dana.

DIJAGNOZA
Dijagnoza se postavlja na osnovu klinike slike.

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
Peta bolest (Erythema infectiosum)

21

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

PRETRAGE LABORATORIJSKE ANALIZE


Nalaz krvne slike je uredan, a u nekim sluajevima je prisutan lagano povien broj eozinofila.

LIJEENJE CILJ LIJEENJA


Suportivna terapija

PREPORUKE ZA PACIJENTA
Zbog lagane prirode bolesti, nisu potrebne mjere izolacije.

22

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

DERMATITIS ATOPICA (ATOPIJSKI DERMATITIS)


L20 Dermatitis atopica Atopijski dermatitis, Dojenaki ekcem

DEFINICIJA
Atopijski dermatitis je alergijska hronina upala koe sa povremenim pogoranjima. To je ujedno i najea hronina kona bolest djeije dobi.

ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA
Javlja se u 35 % djece do pete godine ivota. Nasljedna dispozicija za atopijske bolesti. Pozitivna porodina anamneza. U 30-50% sluajeva javi se astma ili alergijski rinitis. Karakterie se porastom imunoglobulina E.

KLINIKA SLIKA
Prvi simptom je svrbe, a potom se javlja osip. Ogrebotine nastaju kao tragovi eanja. Bolest kod dojenadi nastaje u dobi 26 mjeseci. Lokalizacija promjena: obrazi, elo, ekstenzorne strane ekstremiteta. Promjene su: svrbe, eritem, papule, vezikule, kraste, ogrebotine. Kod pretkolske i kolske djece u dobi 4-10 godina. Fleksorne strane velikih zglobova (koljena, laktovi). Koa suha, hrapava, lihenificirana, papule i kraste. Epizode egzacerbacija i remisija.

DIJAGNOZA
Dijagnoza se u tipinim sluajevima postavlja na osnovu anamneze i klinike slike.

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
Seboroini dermatitis, Akrodermatitis enteropatica, Kandidijaza koe,

23

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE Skabijes, Kontaktni alergijski dermatitis.

PRETRAGE LABORATORIJSKE ANALIZE


Diferencijalna krvna slika, Nalaz: porast eozinofila.

OSTALE PRETRAGE
Pozitivni koni testovi i poviena koncentracija ukupnih i specifinih IgE antitijela u serumu.

LIJEENJE TRETMAN BEZ MEDIKAMENATA


Izbjegavanje fizikih i hemijskih podraaja (jaka hladnoa, toplota, suh vazduh, alkalni sapuni, deterdenti, sintetika i vuna).

MEDIKAMENTNI TRETMAN
Lokalno: neutralne kreme; kod pogoranja, na ograniene povrine, u ogranienom trajanju kortikosteroidne kreme slabog djelovanja (hidrokortizon), eventualno umjerenog (hidrokortizon butirat, alklometazon), a rjee jakog djelovanja (betametazon, dezoksimetazon, fluocinolon acetonid, metilprednizolon aceponat).

PREVENCIJA
Dijete treba da nosi laganu pamunu odjeu. Zbog suhe koe pranje tijela se treba smanjiti na nunu mjeru i to upotrebljavati sapune koji ne odmauju previe kou, a voditi rauna i o redovnom podrezivanju noktiju zbog pruritusa, ekskorijacija i posljedine sekundarne infekcije.

PREPORUKE ZA PACIJENTA
Izbjegavanje fizikih i hemijskih podraaja (jaka hladnoa, toplota, suh vazduh, alkalni sapuni, deterdenti, sintetika i vuna). Izbjegavanje, ukoliko je mogue, uzronog alergena: nutritivni alergen (pogotovo jaja, narande, ali i bilo koja druga hrana kao uzroni alergen), inhalatorni alergeni (ako je mogue odstraniti ih iz djetetove okoline).

24

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

DOBRO JE ZNATI
Dojenaki ekcem moe da iezne do kraja druge ili tree godine ivota. Za to ranije izljeenje bitna je dobra njega i lokalno lijeenje konih lezija, a pogotovo ako je mogue eliminisanje uzronog alergena. U sluajevima juvenilnog ekcema promjene na koi mogu perzistirati ili recidivirati do puberteta, a i kasnije. U sluaju pogoranja potrebno je dijete uputiti konsultantu.

25

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

PRILOZI:
KARAKTERISTIKE I DISTRIBUCIJA OSIPA - FOTOGRAFIJE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ARLAH - slike 1-3 VODENE OSPICE - slike 1-4 OSPICE - slika 1 CRVENKA - slika 1 TRODNEVNA GROZNICA slika 1 PETA BOLEST - slike 1-3 BOLEST RUKU, STOPALA I USTA slika 1-3 ATOPIJSKI DERMATITIS - slike 1-3

26

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

KLASIFIKACIJA PREPORUKA
Pri pretrazi literature koritene su elektronske baze podataka i tampani materijali relevantni za specifinu oblast kojom se vodi bavi. Stepen dokaza i nivo preporuke dati u klinikim vodiima zasnivaju se na sljedeim kriterijumima:

Stepen dokaza: Ia: Meta-analize, sistematski pregledi randomiziranih studija. Ib: Randomizirane kontrolisane studije (najmanje jedna). IIa: Sistematski pregledi kohortnih studija. IIb: Dobro dizajnirana kohortna studija i loije dizajnirana randomizirana studija. IIIa: Sistematski pregledi case control studija. IIIb: Dobro dizajnirana case control studija, correlation studija. IV: Studije sluaja (case-series) i loe dizajnirane opservacione studije. V: Ekspertska miljenja.

Nivo preporuka: Nivo preporuke A Na osnovu stepena dokaza Ia i Ib Obrazloenje: Zahtijeva bar jednu randomiziranu kontrolisanu studiju kao dio literature koja obrauje odreeno podruje. Zahtijeva dobro dizajniranu, ne nuno i randomiziranu studiju iz odreenog podruja. Preporuka uprkos nedostatku direktno primjenljivih klinikih studija dobrog kvaliteta.

B C

IIa, IIb i III IV i V

27

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE

LITERATURA
1. 2. 3. 4. Australian Society of Pediatrician. Clinical Practice Guidelines. The Royal Childrens Hospital. Melbourne, 2008. Canadian Clinical Guidelines. Communicable disease emergencies. Health Canada 2006. Available from www.hc-sc.gc.ca Chan PD: Pediatrics. Printed in USA, 2007. Msika P, Belilovsky DC, Piccardi N, Chebassier N, Baudouin C, Chadoutaud B. New Emollient with Topical Corticosteroid-Sparing Effect in Treatment of Childhood Atopic Dermatitis: SCORAD and Quality of Life Improvement. Pediatric Dermatology Vol. 25 No. 6 606612, 2008. Nelson: Textbook of Pediatrics, 17th edition, W B Saunders Co., 2004. Sarawak Health Department. Hand, Foot and Mouth Syndrome. Available from www.sarawak.health.gov.my Stoisavljevi-atara S. urednik. Registar lijekova Republike Srpske sa osnovama farmakoterapije 2008. Banja Luka: Agencija za lijekove Republike Srpske, 2008.

5. 6. 7.

28

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE KLINIKI VODII ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZATITU Kliniki vodii namijenjeni su prvenstveno specijalistima porodine medicine, ali i svim ljekarima-praktiarima u primarnoj zdravstvenoj zatiti. Auriranje klinikih vodia vri se svake tri godine saglasno najnovijim saznanjima medicine zasnovane na dokazima, prema metodologiji opisanoj u Smjernicama za razvoj i reviziju klinikih vodia". Na nivou primarne zdravstvene zatite, nadleno za ovu aktivnost je Udruenje ljekara porodine medicine Republike Srpske. Kliniki vodi pripremila je konsultantska kua "Bonex inenjering" d.o.o. Beograd, u okviru Projekta jaanja zdravstvenog sektora (HSEP) projektni zadatak "Revizija i unapreenje klinikih vodia za primarnu zdravstvenu 2 zatitu", finansiranog iz kredita Svjetske banke . Na izradi vodia radila je radna grupa u sastavu : dr Nataa Pilipovi-Broeta, specijalista porodine medicine, Dom zdravlja u Banjaluci, Katedra za porodinu medicinu Medicinskog fakulteta u Banjaluci, prof. dr Svjetlana Stoisavljevi-atara, specijalista klinike farmakologije, ef Katedre za farmakologiju, toksikologiju i kliniku farmakologiju Medicinskog fakulteta u Banjaluci, prim. dr Mladen ukalo, specijalista porodine medicine, Dom zdravlja u Banjaluci, Katedra za porodinu medicinu Medicinskog fakulteta u Banjaluci, prof. dr Gordana Teanovi, specijalista pedijatar, ef Katedre porodine medicine Medicinskog fakulteta u Banjaluci i Medicinskog fakulteta u Foi, direktor Doma zdravlja u Banjaluci. Koordinator radne grupe: dr ina Martinovi, Bonex inenjering, Beograd.
3 4

Miljenja i interesi organizacije koja je finansirala razvoj i reviziju klinikih vodia nisu lanovi radne grupe izabrani su saglasno kriterijumima definisanim u Smjernicama za Imena autora su navedena po abecednom redu.

imali uticaja na konane preporuke. razvoj i reviziju klinikih vodia" i ne postoji sukob interesa.

29

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


SCARLATINA (ARLAH)

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


SCARLATINA (ARLAH)

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


VARICELLA (VODENE OSPICE)

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


VARICELLA (VODENE OSPICE)

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


MORBILLI (OSPICE, MALE BOGINJE)

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


RUBEOLA (CRVENKA)

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


RUBEOLA (CRVENKA)

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


EGZANTEMA SUBITUM (TRODNEVNA GROZNICA)

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


ERYTHEMA INFECTIOSUM (PETA BOLEST, ZARAZNO CRVENILO)

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


ERYTHEMA INFECTIOSUM (PETA BOLEST, ZARAZNO CRVENILO)

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


HAND, FOOT AND MOUTH SYNDROME (BOLEST RUKU, STOPALA I USTA)

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


HAND, FOOT AND MOUTH SYNDROME (BOLEST RUKU, STOPALA I USTA)

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


DERMATITIS ATOPICA (ATOPIJSKI DERMATITIS)

NAJEE OSIPNE BOLESTI KOD DJECE


DERMATITIS ATOPICA (ATOPIJSKI DERMATITIS)