You are on page 1of 33

ERASMUS MEUNARODNA RAZMJENA

STUDENATA

Robert Sabali

SADRAJ
Uvod Par crtica o Erasmusu Mitovi o studentskoj mobilnosti Prepreke prilikom mobilnosti KORISTI od mobilnosti Motivacija za prijavu Financiranje stipendije Tko se moe prijaviti ? Kriteriji odabira studenata za razmjenu Iskustva sa razmjene Karl Franzens sveuilite u Grazu, Austrija

ERASMUS?

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU

Mitovi o studentskoj mobilnosti

To nije za mene, studij vani je tei nego ovdje. To previe kota, vjerojatno neu dobiti stipendiju.

Izgubit u stipendiju koju sad dobivam.

Ako odem van, to e usporiti moj studij. Ne znam jezik zemlje, neu se moi snai.

Strah od nove kulture

Hoe li mi to iskustvo uope pomoi u mojoj karijeri?

PREPREKE

Proces prijave Proputeni rokovi Nedovoljna potpora od strane matine ustanove ili ustanove domaina

KORISTI OD MEUNARODNE RAZMJENE


Prije svega iskustvo koje mijenja ivot Jako dobra referenca za budue zaposlenje Brojne stipendije na raspolaganju

ERASMUS nacionalne stipendije nisu u koliziji s financijskom potporom koju dobivate za odlazak na razmjenu

Odsluani predmeti i poloeni ispiti vani priznaju se na matinoj ustanovi

Learning Agreement!

Brojna nova poznanstva iz itavog svijeta otvaraju nove mogunosti ...

NATJEAJ SVEUILITA U ZAGREBU - FOI

Natjeaj se odnosi na program mobilnosti studenata Sveuilita u Zagrebu u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2010/2011. Trajanje razmjene 1 semestar(izbor studenta : ljetni/zimski) Rezultati natjeaja UNIZG FOI bilateralni ERASMUS ugovori:
Karl Franzens sveuilite, Graz 6 studenata Tehniko sveuilite u Bratislavi (Fakultet tehnologije i primjenjenih znanosti, Trnava) 2 studenta Mykolas Romeris sveuilite, Vilnisu 2 studenta Sveuilite u Portu 2 studenta Sveuilite u Ljubljani 1 student

FINANCIRANJE STUDENATA

MOTIVACIJA ZA PRIJAVU

Pomicanje van standardnih okvira


Iskustvo studiranja na meunarodnoj instituciji Usavravanje znanja jezika ivot u multikulturalnoj sredini

Sklapanje novih poznanstava

DILEME

Priznavanje kolegija
Polaganje ispita na stranom jeziku Snalaenje u stranoj dravi Suivot s nepoznatim osobama

TKO SE MOE PRIJAVITI ?

redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili postdiplomskog studija


(s hrvatskim dravljanstvom, statusom izbjeglice, osobe bez dravljanstva ili s registriranim stranim boravitem u Republici Hrvatskoj)

studenti preddiplomskih studija moraju u trenutku kada odlaze na studij biti upisani najmanje u 2. godinu studija

nacionalne stipendije su prenosive i ne smatraju se dvostrukim financiranjem

KRITERIJI ODABIRA STUDENATA


Dosadanje ocjene(prosjek), motivacijsko pismo i znanje jezika Studenti se alju na razmjenu u trajanju od 1 semestra(5 mjeseci), iznimno 2 semestra Selekcija se vri na razini fakulteta -> Kriteriji bodovanja FOI

U sluaju da se za isto sveuilite natjeu studenti razliitih fakulteta selekciju vri Povjerenstvo Sveuilita u Zagrebu

Dijelovi prijave:

Prijavni obrazac (http://international.unizg.hr/) CV (Europass CV na engleskom jeziku) Motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 300 rijei) Prijepis ocijena (na hrvatskom jeziku) Dokaz o znanju jezika (svjedodba kole stranih jezika, ocijena u indeksu,...)

PROCES PRIJAVE
1.

2.

konzultacije s mentorom i fakultetskim ECTS koordinatorom (vezano uz kolegije i priznavanje) Ispuniti prijavu, napisati pismo motivacije, skupiti potrebne dokumente
Prijavu poslati na e-mail u Ured za meunarodnu suradnju Uni ZG na adresu: ivana.zganjar@unizg.hr Prijavu poslati na e-mail ECTS koordinatora i ERASMUS kontakt Obrazac i kompletnu dokumentaciju predati ECTS koordinatoru

3.

Ugovor o uenju za nominirane studente

FINANCIJSKA POTPORA

400 EUR mjeseno party! Nedostatak : stipendija nije usklaena ovisno o standardu drave!

Sredstva su varijabilna ovisno o Europskim sredstvima, ali poveavaju se iz godine u godinu


Studenti s invaliditetom imaju pravo dobiti uveani iznos financijske potpore (Potrebno je priloiti potvrdu ovlatene
ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta)

Mogunost koritenja prava redovnih studenata (subvencionirana prehrana, part time poslovi)

SMJETAJ I OSIGURANJE

Pronadi smjetaj cijene domova i stanova u Grazu (cca 250 mjeseno) Vidjeti opcije zdravstvenog i putnog osiguranja koje se nude u HR i u stranoj dravi (GKK 23 mjeseno) Osobno iskustvo -> uzeti strano zdravstveno osiguranje

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - SPORT


Universitts-Sportinstitut Mogudnost pohaanja raznih sportskih teajeva (preko 120!!) Nogomet, rukomet, koarka, odbojka, badminton, plivanje, atletika, maevanje, tenis, golf, floorball, itd. Svake godine odrava se tradicionalni Kleeblattlauf -> studentski kross

IESN - INTERNATIONAL EXCHANGE ERASMUS STUDENT NETWORK)


IESN je skupina studenata koja organizira razno razne dogaaje namijenjene stranim studentima. Internacionalna veera -> svaki student donosi specijalitet iz svoje zemlje Povoljnija SIM studentska kartica Stammtisch - > okupljanje Erasmus studenata u odreenom kafiu, cilj je upoznavanje i neformalno druenje( upoznavanje druge kulture, e-mail, broj mobitela )

URED ZA MEUNARODNU SURADNJU

Uhodan tim od 22 osobe, iji je glavni zadatak osiguravanje vaeg uspijenog studiranja u inozemstvu Upisivanje semestra Obilazak i upoznavanje sa zgradama, prostorima i uredima sveuilita Potvrda o dolasku i odlasku sa sveuilita Dostupnost i osposobljenost za rjeavanje svih mogudih problema na koje moete naidi

SAVJETI / PREPORUKE
Nemojte odustati od odlaska na strano sveuilite! Prouite kolegije Rijeite ispite Viza Rijeite ostalu dokumentaciju Naite smjetaj!

SAVJETI / PREPORUKE
Ponovo prouite kolegije Savjetujte se sa vaim savjetnikom Rijeite potrebnu dokumetaciju Marljivo izvravajte svoje obaveze

I najvanije, ne zaboravite uivajte!!

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Mark Twain

PRIJAVITE SE I ISKUSITE ERASMUS !!!

Vaa pitanja ?