Judeţul/sectorul.................... Localitatea .................................................... Şcoala .......................................

Numele şi prenumele elevului ..................................................................................... /Clasa a IV-a ..............
Băiat

Fată
a

PROBĂ DE EVALUARE PENTRU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

b

Varianta 1

c

Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a răspunde cerinţelor de mai jos!
Albă - ca - Zăpada

d
A

(după Fraţii Grimm)

B

1

Undeva, într-o ţară îndepărtată, trăia odată o împărăteasă. Ea era frumoasă, dar trufaşă şi neagră
2 la suflet.
Într-o zi, împărăteasa s-a făcut foc şi pară când, oglinda ei, care era fermecată, i-a spus că Albă-ca3
Zăpada, fiica ei vitregă, o întrecuse în frumuseţe. Fetiţa era frumoasă ca lumina zilei: avea faţa albă ca
4
zăpada, buzele roşii ca sângele şi părul negru ca abanosul.
Mânioasă, împărăteasa l-a chemat repede la ea pe vânător şi i-a poruncit:
5
- Vânătorule, s-o duci pe Albă-ca-Zăpada în adâncul pădurii şi s-o omori !
Vânătorul s-a supus poruncii. El a dus-o pe sărmana copilă în pădure, dar n-a putut s-o omoare. 6I s-a făcut
milă de Albă-ca-Zăpada şi i-a cruţat viaţa, lăsând-o să se ascundă în adâncul pădurii.
El s-a întors la palat. Drept mărturie că a împlinit porunca împărătesei, i-a adus acesteia plămânii şi ficatul
A B
unui pui de mistreţ pe care l-a vânat în pădure. Împărăteasa s-a bucurat mult crezând că a scăpat de fetiţă şi
1
că este, din nou, cea mai frumoasă femeie de pe lume.
Rămasă singură-singurică în pădurea cea nesfârşită, Albă-ca-Zăpada a alergat cât au ţinut-o picioarele.
În
2
mijlocul pădurii, ea a dat cu ochii de căsuţa piticilor, unde şi-a găsit adăpost.
1. Scrie „X” în caseta corespunzătoare răspunsului corect:

Nu se completează
de
3
către elev

4 COD
5

a. Împărateasa cea rea trăia:
într-o ţară apropiată

într-o ţară îndepărtată

într-o ţară bogată

într-o ţară frumoasă

6
a.

b. În text apar următoarele personaje:
împărăteasa, Albă-ca-Zăpada, piticii

vânătorul, Albă-ca-Zăpada, împărăteasa

piticii, Albă-ca-Zăpada, prinţul

vânătorul, piticii, împăratul

b.

c. Expresia ”era neagră la suflet” înseamnă:
era blândă

era rea

era neagră

era bună

c.

d. Expresia “s-a făcut foc şi pară” înseamnă:
s-a supărat foarte rău
s-a încălzit la foc
s-a înroşit ca focul

s-a bucurat foarte mult

e. Enunţul “a dat cu ochii de căsuţa piticilor” înseamnă:
a ocolit căsuţa piticilor
a zărit căsuţa piticilor
a intrat în căsuţa piticilor

a ieşit din căsuţa piticilor

2. Completează spaţiile punctate, folosind aceleaşi cuvinte ca în textul dat:

130

a
d.
b
c
e.
d
e
f

COD

Undeva, într-o ţară îndepărtată, trăia ..........………........... o împărăteasă. Fetiţa avea
faţa …….…….. ca ..................., buzele ................... ca ......................... şi părul
……………. ca ………...….
3.
Uneşte, printr-o linie, cuvintele din coloana A cu acelea care au înţeles opus
din coloana B.
A
rea
mult
repede
s-a bucurat
piticii
frumuseţe

B
tristeţe
încet
bună
puţin
urâţenie
uriaşii
s-a întristat

4.
Uneşte, printr-o linie, cuvintele din coloana A cu acelea care au înţeles
asemănător din coloana B.
A
zăpadă
pădure
mânioasă
a cruţa
a porunci
adăpost

B
furioasă
codru
a ruga
nea
a comanda
a ierta
refugiu

5. Scrie în casete cifrele, de la 1 la 6, în ordinea ideilor principale din textul dat:
Împărăteasa s-a bucurat mult crezând că a scăpat de fetiţă.
Împărăteasa i-a poruncit vânătorului s-o omoare pe Albă-ca-Zăpada.
Într-o ţară îndepărtată trăia o împărăteasă.
Albă-ca-Zăpada şi-a găsit adăpost în căsuţa piticilor.
Într-o zi, oglinda ei i-a spus că Albă-ca-Zăpada o întrecuse în frumuseţe.
Vânătorul a cruţat viaţa Albei-ca-Zăpada.
6. Completează spaţiile punctate cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze:
Moşneagul avea o ……………… harnică.
(fiică / fică)
Femeia se mândreşte cu …………… ei.
(fii / fiii)
Georgică ………………….. în curtea şcolii.
(ieste / este)
Roxana ………………………… stiloul din penar.
(a luat / a loat)
Luna aprilie are ………………………….. de zile.
(treizeci / trei zeci)
Găinuşa îngrijeşte ………………………. puişori.
(aurii / auriii)
COD

131

7. Completează spaţiile punctate, alegând forma corectă dintre cuvintele scrise între
paranteze.
Pisica ……………………. aşezat lângă sobă.
(s-a / sa)
Pisica ………………… doarme lângă sobă.
(s-a / sa)
Păsările călătoare ………………… întors.
(sau / s-au)
Tu cumperi cărţi ………………… caiete?
(s-au / sau)
Tata ……………… recomandat lui Ion să ………………… patinele.
(ia / i-a)
(ia / i-a)
Vasile ……………… văzut pe Marin ……………… muzeu.
(la / l-a)
(l-a / la)
Copiii …………………spus mamei că ………………... calificative bune.
(iau / i-au)
(iau / i-au)
El …………………….. promis că ……………. merge în excursie.
(va / v-a)
(v-a / va)

a
b
c
d
e1

e2

f1

f2

g1

g2

h1

h2

8. Cristina a primit un bilet de la colega sa, Nicoleta. Din greşeală, fratele ei mai mic a rupt
biletul. Ajut-o pe Cristina să refacă, din fragmentele de mai jos, mesajul transmis de
Nicoleta. Scrie textul biletului pe care l-ai refăcut.
t
1
2
3
f

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

132

COD
9. Maria şi-a pregătit lecţiile la colega ei, Ana. Când a ajuns acasă, Maria şi-a dat seama
că a uitat la Ana cartea de poveşti. Pentru că avea nevoie de carte a doua zi, ea s-a
întors la colega ei. Acolo a găsit-o doar pe mama Anei.
Scrie dialogul dintre Maria şi mama Anei, în urma căruia Maria a primit înapoi
cartea de care avea nevoie.
Textul să fie alcătuit din cel puţin 6 şi cel mult 10 enunţuri.
Fii atent(ă) la:
− formulele de adresare potrivite;
− respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie;
− aşezarea în pagină.

e
f
o
p
a

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

133

Judeţul/sectorul.................... Localitatea .................................................... Şcoala .......................................
Numele şi prenumele elevului ..................................................................................... /Clasa a IV-a ..............
Băiat

Fată

PROBĂ DE EVALUARE PENTRU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Varianta 2
Citeşte cu atenţie următorul text, pentru a răspunde cerinţelor de mai jos!
“După atâta frig şi ceaţă
Iar s-arată soarele.
De-acum nu ne mai îngheaţă
Nasul şi picioarele!
Păsările migratoare
Se re-ntorc din tropice.
Gâzele depun la soare
Ouă microscopice.
Toată lumea din ogradă
Cântă fără pauză.
Doi cocoşi se iau la sfadă
Nu ştiu din ce cauză.”
(George Topârceanu - Primăvara - fragmente)

Nu se completează de
către elev

COD
1. Scrie „X” în caseta corespunzătoare răspunsului corect.
a. Autorul unei poezii se numeşte:
compozitor

povestitor

poet

prozator

a.

b. În această poezie este prezentat anotimpul:
vara

toamna

iarna

primăvara

c. Strofele de mai sus sunt alcătuite fiecare din:
două versuri

trei versuri

patru versuri

cinci versuri

b.

c.

2. Scrie, pe spaţiul punctat, câte o expresie cu înţeles asemănător pentru:
a. “cântă fără pauză” ……………………………………………………………………………..…

a.

b. “se iau la sfadă” …………………………………………………………………………..………

b.

c. “se re-ntorc din tropice” …………………………………………………………….……………

c.

3. Marchează “X” în caseta corespunzătoare enunţurilor scrise corect:
a. Grădina lui Maria este îngrijită.
a.

Grădina lu Maria este îngrijită.

134

Grădina Mariei este îngrijită.

COD

b. Copiii se plimbă pe aleea din parc.
b.

Copiii se plimbă pe alea din parc.
Copiii se plimbă pe aleia din parc.
c. Pe cer se zăresc cenuşii norii.

c.

Pe cer se zăresc cenuşii nori.
Pe cer se zăresc cenuşi nori.
4. Încercuieşte cuvântul “DA” dacă enunţul este scris corect şi cuvântul “NU” dacă
enunţul este scris incorect.
Ei hrănesc păsările.

DA

NU

Ei hrăneşte păsările.

DA

NU

Ele se joc în ogradă.

DA

NU

Ele se joacă în ogradă.

DA

NU

Copiii harnici îngrijeşte puişorii.

DA

NU

Copiii harnici îngrijesc puişorii.

DA

NU

2
3
4
5
6

5. Scrie, în casete, semnele de punctuaţie potrivite:
Clopoţelul sună

Intrăm liniştiţi în clasă

Ne aşezăm cuminţi în bănci şi scoatem

din
ghiozdane

cărţile

caietele

penarul şi trusa de geometrie

Doamna învăţatoare intră zâmbitoare în clasă şi ne salută
Bună ziua

copii

Bună ziua

doamnă învăţătoare

Sunteţi pregătiţi pentru ora de matematică
Da

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

răspundem noi politicoşi
a.

6.
a. Se dă enunţul:
“Gâzele depun la soare / Ouă microscopice”

Scrie,

în

casete,

litera

iniţială

1

2

3

4

5

corespunzătoare

fiecărei

părţi

de

propoziţie

(P – predicat, S – subiect, C – complement, A – atribut).
b. Alcătuieşte o propoziţie în care cuvântul “soare” să aibă funcţie de subiect.
……………………………………………………………………………………………………….
c. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvântul “nouă” să fie, pe rând:

b.

a
n

135

adjectiv ……………………………………………………………………………………………..
numeral ……..………………………………………………………………………………………
7. Transcrie, pe spaţiile punctate, cuvintele subliniate în textul de la pagina 1, apoi
desparte-le în silabe.

COD
T

___________________.___________________________________________________
___________________.___________________________________________________
___________________.___________________________________________________
8. Compune un text despre primăvară.
▪ Textul trebuie să fie alcătuit din cel puţin 6 şi cel mult 10 enunţuri.
▪ Scrie un titlu potrivit textului.
▪ Aşază corect textul în pagină.
▪ Respectă regulile de ortografie şi punctuaţie.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

136

e
t
a
o
p

D

Judeţul/sectorul.................... Localitatea .................................................... Şcoala .......................................
Numele şi prenumele elevului ..................................................................................... /Clasa a IV-a ..............
Băiat

Fată

PROBĂ DE EVALUARE LA MATEMATICĂ
Varianta 1
1. Pentru fiecare număr scris în litere, subliniază în tabel, numai numărul scris corect în
cifre.

Nu se completează de
către elev

COD

Numărul
în litere
a) cincizeci de mii
cincizeci
b) două mii două sute
şaptesprezece
c) două sute şapte mii
cincizeci

în cifre
5 050

5 005

50 500

50 050

2 007

2 207

2 217

2 271

207 005 207 500

207 050

270 050

a.
b.
c.

2. Notează cu “X” pe axa dată, poziţia fiecărui oraş din cele de mai jos şi scrie litera iniţială
corespunzătoare localităţii poziţionate:
BUCUREŞTI - PLOIEŞTI (P) – 60 km;
BUCUREŞTI - CÂMPINA (C) – 80 km;

P

BUCUREŞTI - SINAIA (S) – 120 km.

C

Bucureşti

S

3. Pornind de la liniile date mai jos, continuă să desenezi:

a) un dreptunghi;

b) un pătrat;

a)

b)

c) un triunghi.

137

4. Observă cu atenţie desenul de mai jos, apoi completează pe spaţiile punctate numărul
corespunzător de forme plane.

COD

a) ………… pătrate

a)

b) ………… dreptunghiuri

b)

c) ………… triunghiuri

c)

5. Încercuieşte litera potrivită răspunsului corect.
Dacă diferenţa a două numere este 150, iar scăzătorul este 112, atunci descăzutul este:
a. 38;

b. 162;

c. 226;

d. 262.

6. Încercuieşte litera potrivită răspunsului corect:
Care este lungimea şirului de mărgele?

a. 12 cm;

b. 13 cm;

c. 14 cm;

d. 15 cm.

7. Imaginează-ţi că eşti automobilist şi pleci în excursie.
Câţi kilometri parcurgi pe fiecare din următoarele trasee:
a) Bucureşti – Ploieşti – Braşov
………………………………..
b) Giurgiu – Bucureşti – Piteşti

a)

………………………………..

b)

c) Piteşti – Bucureşti – Braşov

c)

………………………………..

Numele

8. Pe baza informaţiilor din tabelul alăturat,
completează spaţiile punctate.
a) echipa câştigătoare se numeşte .......................……..
b) echipa cu cel mai mic punctaj se numeşte ........……..
c) echipa de pe locul al doilea se numeşte ............……..

echipei

Punctajul

Săgeata

2 050

Arcaşii

2 002

Vulturii

2 020

Neînfricaţii

2 500

a)
b)
c)

138

9.

Ceasurile de mai jos indică ore ale amiezii si ale după-amiezii.
▪ Scrie, pe spaţiile punctate, ora indicată de fiecare ceas.
▪ Completează enunţurile punctate, apoi desenează acele pe cadrane conform
cerinţei.

COD

a)
h min
1
2
3

b)
h min
1
2
3

10. Încercuieşte litera potrivită rezolvării corecte pentru următoarea problemă:
Ana are de 3 ori mai puţine mere decât Bogdan, iar Cosmin cu 3 mere mai mult
decât Ana.

Câte mere are Cosmin, dacă Bogdan are 30 de mere?

11. Încercuieşte litera potrivită corpului geometric asemănător fiecăruia dintre obiectele
ilustrate mai jos:

1

a. piramidă
b. prismă
c. cilindru
d. cub

a. prismă
b. con
c. cilindru
d. cub

a. cilindru
b. con
c. prismă
d. cub

139

2
3

12. Clădirea unei şcoli are 8 săli de clasă a câte 30 de locuri fiecare.

COD

La şcoală sunt 105 băieţi şi 125 fete.
Câte locuri vor rămâne libere dacă toţi elevii sunt prezenţi la şcoală?
Completează datele problemei în schema de mai jos şi scrie semnul potrivit
pe spaţiul punctat, apoi rezolvă.
1
2
3
4
5
6
7
8

140

Judeţul/sectorul.................... Localitatea .................................................... Şcoala .......................................
Numele şi prenumele elevului ..................................................................................... /Clasa a IV-a ..............
Băiat

Fată

a)

PROBĂ DE EVALUARE LA MATEMATICĂ

b)

Varianta 2

Nu sec)
completează de
către elev

d) COD
e)
a)
f)
b)
g)
h)c)

1. Scrie în litere, pe spaţiile punctate, numerele date.
a)

9 325 .................................................................................................;

b) 16 018 .................................................................................................;
c) 395 460 ..............................................................................................….

i)

2. Descoperă regula, apoi scrie încă două numere în fiecare şir de mai jos:
a) 107; 108; 109;

;

;

b) 895; 897; 899;

;

;

c) 885; 890; 895;

;

;

d) 992; 995; 998;

;

.

3. Completează corespunzător tabelul:

j)a)
k)b)
l)c)
d)
b1)
d1)

RELAŢIA (în cuvinte)

CALCULUL MATEMATIC

f1)

a) de 5 ori mai mic decât 10
b) cu 5 mai mult decât 10
c) de 5 ori mai mare decât 10

a)

d) cu 5 mai puţin decât 10

4. Pentru fiecare exerciţiu, calculează rezultatul corect, apoi taie cu “X” răspunsurile greşite.
a)

125 + 452 =

576

577

573

567

b)

638 + 315 =

953

945

943

947

c)

482 – 302 =

180

110

182

183

d)

907 – 705 =

200

201

202

203

a)b)
b)
c)
c)
d)
d)
e)
f)
g)

5. Completează spaţiile punctate cu rezultatele corecte şi efectuează proba pentru
cele indicate:

141

h)
a)
i)
j)b)COD

6. Efectuează pentru fiecare exerciţiu calculul în scris:

7. Scrie în caseta din dreptul fiecărui enunţ “A” dacă enunţul este adevărat sau “F” dacă
enunţul este fals.
1 – Un copil de 9 ani poate avea înălţimea de 9 m.
2 – O sticlă cu apă poate avea capacitatea de 2 l.
3 – Un iepure poate cântări 70 kg.

B
C

8. Mircea are un metru înălţime.

Aproximează înălţimea bradului, ţinând cont de înălţimea lui Mircea.
142

COD

Răspuns: …… m

9.

– Eu cântăresc aproximativ 50 kg, spune Barbu.

– Iar eu cântăresc aproximativ 40 kg, spune Corina.
Fiecare copil a prezentat greutatea propriului corp prin rotunjirea la
zecea cea mai apropiată. Barbu a aproximat prin adaos, iar Corina a
aproximat prin lipsă.
Scrie, pe fiecare spaţiu punctat, un număr care ar putea reprezenta cât cântăreşte:
• Barbu .......................................
• Corina.......................................

10. Observă, apoi continuă şirurile cu încă trei elemente.

143

11. Gabriela a cumpărat o jucărie de 50.000 de lei.
Încercuieşte litera corespunzătoare restului primit, dacă a plătit la casă cu o bancnotă de
100.000 de lei.

COD

12. O carte are 256 de pagini. Mircea citeşte în prima zi 70 de pagini, a doua zi citeşte cu 28
de pagini mai mult, iar restul în a treia zi.
Câte pagini citeşte Mircea în a treia zi?

1
2

144

Judeţul/sectorul.................... Localitatea .................................................... Şcoala .......................................
Numele şi prenumele elevului ..................................................................................... /Clasa a IV-a ..............
Băiat

Fată

PROBĂ DE EVALUARE LA ŞTIINŢE ALE NATURII
Varianta 1
1. Scrie “X” în caseta din dreptul ilustraţiei care prezintă evaporarea apei.

Nu se completează de
către elev

COD

2. Scrie “X” în caseta din dreptul fiecărui enunţ adevărat.
Corpurile gazoase au formă şi volum proprii.
Corpurile solide au formă şi volum proprii.
Corpurile solide iau forma vasului în care sunt puse.
Corpurile lichide au formă şi volum proprii.
3. Scrie “X” în caseta din dreptul imaginii ce prezintă vasul din care apa se va
evapora cel mai repede.

4. Scrie, pe spaţiul punctat, o caracteristică specifică animalelor care trăiesc în:
mediul terestru ……………………………………………………………………
mediul acvatic ……………………………………………………………………..
5. Scrie “X” în caseta din dreptul răspunsului potrivit.

145

t
a

Când se usucă rufele cel mai repede?

COD

6. Subliniază, cu o linie, cuvintele care denumesc numai animale carnivore şi cu două linii
cuvintele care denumesc numai animale erbivore.
iepure

lup

raţă

oaie

leu

i

o

lu

l

r

7. Completează, în casete, denumirea părţilor componente ale corpului câinelui,
corespunzătoare săgeţilor.

a
b
c

8. Ajută-l pe Andrei să completeze în casete denumirea părţilor componente ale plantei.

1
a
2
b
3
c
4
d
5
e

9. Scrie, pe spaţiul punctat, trei motive pentru care tu crezi că s-a ofilit planta din imaginea
de mai jos.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
10. Enunţurile de mai
jos conţin sfaturi referitoare la îngrijirea plantelor din clasă. Scrie, în
casete, DA pentru sfaturile pe care le-ai urma şi NU pentru cele pe care nu le-ai urma:
146

COD

Aşază plantele la lumină foarte puternică!
Udă planta cu atâta apă cât are nevoie!
Aşază plantele la întuneric!
Pe timpul iernii, udă plantele mai rar!
Aşază plantele la fereastră!
11. Scrie, în casete, DA pentru enunţul pe care îl consideri adevărat şi NU pentru enunţul pe
care îl consideri incorect.
Unele omizi sunt verzi pentru a nu fi observate dintre frunze.
Ciorile sunt negre pentru a fi văzute de vânători.
Ţepii ariciului îl apără pe acesta de duşmani.
Bufniţa îşi caută prada numai ziua.
Plantele care trăiesc în medii de viaţă uscate, îşi fac propriile rezerve de apă.
12. Completează tabelul de mai jos, scriind “X” acolo unde consideri potrivit.
În pahar se află …

Conţinutul
paharului este o/un:
soluţie
amestec

apă şi
zahăr

apă şi
sare

apă şi
pietriş

apă şi
ulei

apă şi
mălai

13. Dintre experimentele efectuate în clasă, la Ştiinţe ale naturii, descrie în câteva enunţuri
pe cel care ţi-a plăcut cel mai mult. Ce ai aflat în urma realizării lui?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

147

Judeţul/sectorul.................... Localitatea .................................................... Şcoala .......................................
Numele şi prenumele elevului ..................................................................................... /Clasa a IV-a ..............
Băiat

Fată

PROBĂ DE EVALUARE LA ŞTIINŢE ALE NATURII
Varianta 2
Nu se completează de
către elev

1. Încercuieşte cuvintele care completează enunţul dat.
Din nori poate să cadă pe pământ …

vântul

zăpada

ploaia

COD

grindina

2. Numerotează, începând cu 1, casetele de sub ilustraţiile de mai jos, pentru a indica
etapele de dezvoltare ale unei plante.

3. Numerotează începând cu 1, casetele de sub ilustraţiile de mai jos, pentru a indica
etapele de dezvoltare ale unei broaşte.

4. Scrie “X” în caseta din dreptul cuvântului care completează fiecare din enunţurile de mai jos:

148

COD

În apă se poate dizolva …
nisip

piper

zahăr

orez

5. Scrie “X” în caseta corespunzătoare răspunsului corect:
Turnând o linguriţă cu ulei într-o cană cu apă şi amestecând, uleiul …
se depune pe fundul paharului.

se ridică la suprafaţa apei.

se dizolvă parţial.

se dizolvă în totalitate.

6. Scrie “X” în caseta din dreptul cuvântului care completează fiecare din enunţurile
de mai jos:
a. Lupul, vulpea şi ursul trăiesc în …
aer

apă

pădure

baltă

pădure

pământ

a.

b. Peştele şi broasca trăiesc în …
aer

lac

b.

7. Completează, în casete, denumirea mediului de viaţă (terestru sau acvatic) corespunzător
fiecărei vieţuitoare din imaginile de mai jos:

d
p
e
pe
r

8. Completează spaţiile punctate, astfel încât enunţurile să fie adevărate:
Iepurele se foloseşte de …………..……… pentru a alerga.
Pisica se foloseşte de ……………..……… pentru a mirosi.
Peştele se foloseşte de …………………… pentru a înota.
Fluturele se foloseşte de ………….……… pentru a zbura.
9. Încercuieşte numai cuvintele care denumesc corpuri vii dintre următoarele:
avion, copil, delfin, pasăre, copac, bancă, masă, urs, găină

i
pi
pe
f
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10. Trasează săgeţi, indicând hrana fiecărei fiinţe din ilustraţiile de mai jos:

11. În imaginea de mai jos, identifică trei surse de poluare a mediului, apoi scrie-le pe
spaţiul punctat.

149

COD
…………………………………………………..
…………………………………………………..
……………………………………….………….
…………………………………………………..
……………………………………….………….
…………………………………………………..
……………………………………….………….
…………………………………………………..
……………………………………….………….
12. Numeşte forma de relief în care se află localitatea ta. Propune două măsuri de protecţie
a mediului care pot fi aplicate în localitatea respectivă.
a. Forma de relief: …………………………………………………………………………………….

b. Două măsuri de protecţie a mediului: ….
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
13. Completează tabelul de mai jos, menţionând câte un avantaj pentru om şi câte un
dezavantaj pentru natură.
AVANTAJE PENTRU OM

DEZAVANTAJE PENTRU NATURĂ

A

D

Automobil
Confecţii din
blană
Fabrică de
mobilă
14. Dintre experimentele efectuate în clasă, la Ştiinţe ale naturii, descrie în câteva enunţuri
pe cel care ţi-a plăcut cel mai mult. Ce ai aflat în urma realizării lui?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Testare naţională la clasa a IV-a
CODURI de EVALUARE
150

M1

Val.
Corectă

Item

Subitem

Cod

Item 1

a

M1_1.a

b

M1_1.b

c

M1_1.c

4

P

M1_2.P

1

C

M1_2.C

S

M1_2.S

a
b
c
a
b
c

M1_3.a
M1_3.b
M1_3.c
M1_4.a
M1_4.b
M1_4.c

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5
Item 6
Item 7

Item 8

Item 9

3

1, 2, 3, 4, 8, 9

0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – poziţie şi nume corect (1 p.);
2 – numai poziţionare corectă sau în zona apropiată (0 p.);
3 – numai scrierea coractă a localităţii sau în zona apropiată
(0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

1

0, 1, 2, 3, 9

1
1
1
1
2
1
5

0, 1, 2, 9

valoare, 9

M1_5

a, b, c, d, 8, 9

d

M1_6

a, b, c, d, 8, 9

c

0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
2 – figură incompletă (0 p.),
9 – lipsă răspuns (0 p.).
În casetă se trece numărul scris de elev;
9 – lipsă răspuns (0 p.).
În casetă se trece litera încercuită de elev;
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
În casetă se trece litera încercuită de elev;
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

174
175
287
1
1
1

a.1

M1_9.a.1

valoare, 9

13

15

a.2

M1_9.a.2

valoare, 9

16

45

valoare, 9

0, 1, 9

În casetă se trece numărul scris de elev;
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

M1_9.a.3

0, 1, 2, 9

1

b.1

M1_9.b.1

valoare, 9

16

35

b.2

M1_9.b.2

valoare, 9

18

50

0, 1, 2, 9

1

M1_10

a, b, c, d, 8, 9

a

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7

M1_11.1
M1_11.2
M1_11.3
M1_12.1
M1_12.2
M1_12.3
M1_12.4
M1_12.5
M1_12.6
M1_12.7

8

M1_12.8

a, b, c, d, 8, 9
0, 1, 9
0, 1, 9
0, 1, 9
0, 1, 9
valoare, 9
valoare, 9
valoare, 9
-, +, x, :, 0; 9

In prima căsuţă ora scrisă de elev;
În a doua căsuţă minutul scris de elev;
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
2 – răspuns parţial corect, numai un ac al ceasornicului
poziţionat corect (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

a.3

M1_9.b.3

Explicaţii
Se numerotează coloanele cu răspunsuri de la 1 la 4. Se
trece în casetă numărul coloanei cu răspunsul încercuit.
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

M1_7.a
M1_7.b
M1_7.c
M1_8.a
M1_8.b
M1_8.c

Item 10

Item 12

4

a
b
c
a
b
c

b.3

Item 11

Valoare

c
d
b
1
1
1
1
240
230
10
-

In prima căsuţă ora scrisă de elev;
În a doua căsuţă minutul scris de elev;
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
2 – răspuns parţial corect, numai un ac al ceasornicului
poziţionat corect (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
În casetă se trece litera încercuită de elev;
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
În casetă se trece litera încercuită de elev;
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Se numerotează casetele de pe primul rând cu 1, 2, 3, 4,
cele de pe al doilea rând cu 5, 6, iar cea de pe ultimul rând
cu 7. Semnul de pe rândul 2 se notează cu 8. În casetele 14 se înregistreză:
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
În casetele 5, 6, 7 se înregistrează numerele scrise de elev.
În caseta 8 se înregistrează: semnul operaţiei scris de elev
sau 0 pentru orice alt semn care nu este semn de operaţie
aritmetică (0 p.).
9 – lipsă răspuns (0 p.).

Calificative
Nesatisfăcător

Satisfăcător

151

Bine

Foarte Bine

0
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12

Val. Min.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
Val. Max.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2

Val. Min.
1
1
1
1
0
0
1
1
2
0
1
3

2
Val. Max.
1
1
1
1
0
0
1
1
3
0
1
4

152

Val. Min.
2
2
2
2
0
0
2
2
4
0
2
5

3
Val. Max.
2
2
2
2
0
0
2
2
5
0
2
6

Val. Min.
3
3
3
3
1
1
3
3
6
1
3
7

Val. Max.
3
3
3
3
1
1
3
3
6
1
3
8

Testare naţională la clasa a IV-a
CODURI de EVALUARE
Item

Subitem

Cod

Item 1

a
b
c
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

M2_1.a
M2_1.b
M2_1.c
M2_2.a
M2_2.b
M2_2.c
M2_2.d
M2_3.a
M2_3.b
M2_3.c
M2_3.d
M2_4.a
M2_4.b
M2_4.c
M2_4.d
M2_5.a
M2_5.b
M2_5.c
M2_5.d
M2_5.e
M2_5.f
M2_5.g
M2_5.h
M2_5.i
M2_5.j
M2_5.k
M2_5.l

b1
d1
f1

M2_5.b1
M2_5.d1
M2_5.f1

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
1
2
3

M2_6.a
M2_6.b
M2_6.c
M2_6.d
M2_6.e
M2_6.f
M2_6.g
M2_6.h
M2_6.i
M2_6.j
M2_7.1
M2_7.2
M2_7.3

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Item 6

Item 7

Item 8
Item 9

Item 10

0, 1, 9

0, 1, 2, 9

-, +, x, :, 0; 9

1, 2, 3, 4, 8, 9

valoare, 9

Val.
Corectă
1
1
1
1
1
1
1
:
+
x
2
1
1
3
571
681
305
256
75
360
248
609
375
508
520
952

valoare, 9

0, 1, 9

Explicaţii
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
2 – răspuns parţial corect (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Se trece în casetă semnul folosit de elev;
0-valoare diferită de semnul celor patru operaţii aritmetice (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Se numerotează coloanele cu răspunsuri de la 1 la 4; se trece în
caseta de corectură numărul coloanei în care răspunsul a rămas
netăiat;
8 – mai mult de un număr netăiat (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

În casetă se trece numărul scris de elev.
9 – lipsă răspuns (0 p.).

0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
2 – operaţie corectă, calcul greşit (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

1
1
1

0, 1, 2, 9

320
210
130
280
105
106
1790
1210
1314
1751
1
1
1

În casetă se trece numărul scris de elev, sub forma unui număr
din care ultima cifră este restul.
9 – lipsă răspuns (0 p.).

0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

M2_8

0, 1, 9

B

M2_9.B

valoare, 9

45

54

C

M2_9.C

valoare, 9

35

44

a
b
c

M2_10.a
M2_10.b
M2_10.c

0, 1, 2, 9

1
1
1

M2_11

a, b, c, d, 8, 9

d

1

M2_12.1

0, 1, 2, 9

1

2

M2_12.2

0, 1, 2, 9

1

3

M2_12.3

0, 1, 2, 9

1

Item 11
Item 12

Valoare

1

În casetă se trece numărul scris de elev;
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
2 – răspuns parţial corect (1 sau 2 răspunsuri) (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
În casetă se trece litera încercuită de elev;
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Se codifică 1 – cât a citit în a II-a zi; 2 – cât a citit în primele două
zile; 3 – cât a citit în a III-a zi.
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
2 – operaţie corectă, calcul greşit (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

153

M2

Calificative
Nesatisfăcător
0
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12

Satisfăcător
1

Bine
2

Foarte Bine
3

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
5
2
1
0
0
1
0
1

1
1
1
1
7
4
1
0
0
1
0
1

2
2
2
2
8
5
2
0
1
2
0
2

2
3
3
3
11
7
2
0
1
2
0
2

3
4
4
4
12
8
3
1
2
3
1
3

3
4
4
4
15
10
3
1
2
3
1
3

154

Testare naţională la clasa a IV-a
CODURI de EVALUARE
Item

Subitem

Cod

Valoare

Val.
Corectă

Item 1
S1_1

1, 2, 3, 4, 8, 9

2

S1_2

1, 2, 3, 4, 8, 9

2

S1_3

1, 2, 3, 4, 8, 9

3

Se numerotează coloanele cu răspunsuri de la 1 la 4. Se trece
în casetă numărul coloanei cu răspunsul încercuit.
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Se numerotează căsuţele, de sus în jos, de la 1 la 4. Se trece
în casetă numărul căsuţei icsate.
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Se numerotează căsuţele, de sus în jos, de la 1 la 4. Se trece
în casetă numărul căsuţei icsate.
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Se numerotează coloanele cu răspunsuri de la 1 la 3. Se trece
în casetă numărul coloanei cu răspunsul încercuit.
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

Item 2

Item 3

Item 4

t

S1_4.t

a

S1_4.a

0, 1, 9

1
1

Item 5
S1_5
Item 6

Item 7

Item 8

i
lu
r
o
l
a
b
c

S1_6.i
S1_6.lu
S1_6.r
S1_6.o
S1_6.l
S1_7.a
S1_7.b
S1_7.c

a
b
c
d
e

S1_8.a
S1_8.b
S1_8.c
S1_8.d
S1_8.e

1, 2, 3, 8, 9

1, 2, 3, 9

0, 1, 9

0, 1, 9

3
2
1
2
2
1
1
1
1

1 – subliniere cu o singură linie (0 sau 1p.);
2 – subliniere cu două linii (0 sau 1p.);
3 – alte tipuri de sublinieri (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Se numerotează casetele: a-cap, b-trunchi, c-membre.
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

1
1
1
1
1

Se numerotează casetele: a-flori, b-frunze,
c-seminţe (fructe), d-tulpină, e-rădăcină.
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

1

0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect şi complet (3 p.);
2 – un răspuns corec (2 p.);
3 – două răspunsuri corecte (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

Item 9
S1_9
Item 10

Item 11

Item 12

Item 13

a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

S1_10.a
S1_10.b
S1_10.c
S1_10.d
S1_10.e
S1_11.1
S1_11.2
S1_11.3
S1_11.4
S1_11.5
S1_12.1
S1_12.2
S1_12.3
S1_12.4
S1_12.5

S1_13

0, 1, 2, 3, 9

0, 1, 9

0, 1, 9

0, 1, 8, 9
0, 1, 8, 9
0, 1, 8, 9
0, 1, 8, 9
0, 1, 8, 9

0, 1, 2, 3 , 4, 9

Explicaţii

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect şi complet (3 p.);
2 – prezintă experim., dar nu foloseşte noţiuni ştiinţifice (2 p.);
3 – prezită experimentul parţial (1 p.);
4 – nu prezită experim., dar foloseşte noţiuni ştiinţifice (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

1

155

S1

Calificative
Nesatisfăcător
0
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13

Satisfăcător
1

Bine
2

Foarte Bine
3

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
1
1
2
1
2
2
2
1

0
0
0
0
0
2
1
2
1
2
2
2
1

0
0
0
1
0
3
2
3
2
3
3
3
2

0
0
0
1
0
4
2
4
2
4
4
4
2

1
1
1
2
1
5
3
5
3
5
5
5
3

1
1
1
2
1
5
3
5
3
5
5
5
3

156

Testare naţională la clasa a IV-a

S2

CODURI de EVALUARE
Item

Subitem

Cod

Valoare

Val.
Corectă

Item 1
S2_1

Item 2

Item 3

a
b
c
d
a
b
c
d
e

S2_2.a
S2_2.b
S2_2.c
S2_2.d
S2_2.a
S2_2.b
S2_2.c
S2_2.d
S2_2.e

0, 1, 2, 3, 9

1, 2, 3, 4, 9

1, 2, 3, 4, 5, 9

0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – toate trei răspunsurile corecte (3 p.);
2 – două răspunsuri corecte (2 p.);
3 – un răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

1

4
1
3
2
4
2
1
5
3

Se scriu în căsuţele de corectură, de sus în jos, cifrele scrise de
elev în căsuţe de stânga la dreapta.
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Se scriu în căsuţele de corectură, de sus în jos, cifrele scrise de
elev în căsuţe de stânga la dreapta.
9 – lipsă răspuns (0 p.).

Item 4
S2_4

1, 2, 3, 4, 8, 9

Se numerotează coloanele cu răspunsuri de la 1 la 4. Se trece
în casetă numărul coloanei cu răspunsul încercuit.
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

3

Item 5

13

S2_5

1, 2, 3, 4, 8, 9

3

a
b

S2_6.a
S2_6.b

1, 2, 3, 4, 8, 9

3
2

d
p
e
pe
r
i
pi
pe
f
1
2
3
4
5
6
7
8
9

S2_7.d
S2_7.p
S2_7.e
S2_7.pe
S2_7.r
S2_8.i
S2_8.pi
S2_8.pe
S2_8.f
S2_9.1
S2_9.2
S2_9.3
S2_9.4
S2_9.5
S2_9.6
S2_9.7
S2_9.8
S2_9.9

Se numerotează coloanele cu răspunsuri de la 1 la 4 ( 24 ). Se
trece în casetă numărul coloanei cu răspunsul încercuit.
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Se numerotează casetele:
pentru a: 1-aer, 2-apă, 3-pădure, 4-baltă;
pentru b: 1-aer, 2-lac, 3-pădure, 4-pământ.
Se trece în căsuţă cifra corespunzătoare mediului bifat.
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

Item 6

Item 7

Item 8

Item 9

A, T, 9

0, 1, 9

0, 1, 9

A
T
T
A
T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

S2_10

0, 1, 2, 3, 9

1

S2_11

0, 1, 2, 3, 9

1

S2_12

0, 1, 2, 3, 9

1
1

Item 11

Item 12

Item 14

A.1
D.1
A.2
D.2
A.3
D.3

S2_13.A.1
S2_13.D.1
S2_13.A.2
S2_13.D.2
S2_13.A.3
S2_13.D.3
S2_13

0, 1, 9

0, 1, 2, 3 , 4, 9

A – acvatic;
T – terestru;
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

Se numerotează cuvintele cu numere de la 1 la 9.
Se înregistrează:
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – nici un cuvânt încercuit (în toate căsuţele) (0 p.).

0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect şi complet (3 p.);
2 – o săgeată corectă (1 p.);
3 – două săgeţi corecte (2 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect şi complet (3 p.);
2 – o sursă corectă (1 p.);
3 – două surse corecte (2 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect şi complet (3 p.);
2 – o răspuns corect (1 p.);
3 – două răspunsuri corecte (2 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

Item 10

Item 13

Explicaţii

1
1
1
1
1
1
1

0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect şi complet (3 p.);
2 – prezintă experim., dar nu foloseşte noţiuni ştiinţifice (2 p.);
3 – prezită experimentul parţial (1 p.);
4 – nu prezită experim., dar foloseşte noţiuni ştiinţifice (1 p.);

157

9 – lipsă răspuns (0 p.).

158

Calificative
Nesatisfăcător
0
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14

Satisfăcător
1

Bine
2

Foarte Bine
3

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

1
2
1
0
0
0
1
1
2
1
1
2
1
1

1
2
2
0
0
0
2
1
4
1
1
2
2
1

2
3
3
0
0
1
3
2
5
2
2
3
3
2

2
3
4
0
0
1
4
3
7
2
2
4
4
2

3
4
5
1
1
2
5
4
8
3
3
5
5
3

3
4
5
1
1
2
5
4
9
3
3
6
6
3

159

Testare naţională la clasa a IV-a

C1

CODURI de EVALUARE
Subitem

Cod

Item 1

a
b
c
d
e

C1_1.a
C1_1.b
C1_1.c
C1_1.d
C1_1.e

a

C1_2.a

b

C1_2.b

c

C1_2.c

1

d

C1_2.d

1

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

C1_3.1
C1_3.2
C1_3.3
C1_3.4
C1_3.5
C1_3.6
C1_4.1
C1_4.2
C1_4.3
C1_4.4
C1_4.5
C1_4.6

c
d
b
g
f
e
d
b
a
f
e
g

Item 2

Item 3

Item 4

Valoare

Val.
Corectă
3
3
3
1
3

Item

1, 2, 3, 4, 8, 9

1
0, 1, 9

a, b, c, d, e, f,
g, 8, 9

a, b, c, d, e, f,
g, 8, 9

1

Item 5
C1_5
Item 6

Item 7

Item 8

Item 9

valoare, 9

531624

a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e1
e2
f1
f2
g1
g2
h1
h2
t
1
2
3
f

C1_6.a
C1_6.b
C1_6.c
C1_6.d
C1_6.e
C1_6.f
C1_7.a
C1_7.b
C1_7.c
C1_7.d
C1_7.e1
C1_7.e2
C1_7.f1
C1_7.f2
C1_7.g1
C1_7.g2
C1_7.h1
C1_7.h2
C1_8.t
C1_8.1
C1_8.2
C1_8.3
C1_8.f

e

C1_9.e

0, 1, 9

1

f

C1_9.f

0, 1, 9

1

p

C1_9.p

0, 1, 2, 9

1

o

C1_9.o

0, 1, 2, 9

1

a

C1_9.a

0, 1, 9

1

0, 1, 9

0, 1, 9

0, 1, 9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

160

Explicaţii
13

Se numerotează coloanele cu răspunsuri astfel 24 .
Se trece în casetă numărul răspunsului încercuit.
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (2 p.);
2 – primul cuvânt corect (1 p.);
3 – al doilea cuvânt corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Se notează cuvintele din coloana B cu litere de la “a” la “g”.
Se trece în caseta de corectură litera corespunzătoare
cuvântului indicat de săgeată;
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

Se notează cuvintele din coloana B cu litere de la “a” la “g”.
Se trece în caseta de corectură litera corespunzătoare
cuvântului indicat de săgeată;
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
În casetă se trece un număr de 6 cifre, fiecare cifră
corespunzând numărului scris de elev, începând de sus în
jos. Câte 1 p. pentru fiecare cifră corectă.
9 – lipsă răspuns (0 p.).

0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

Se notează: t-titlul, 1-prima prop., 2- a doua prop., 3-a treia
prop., f-formula de încheiere.
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Pentru e, f, a:
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Pentru p, o:
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (se admite o greşeală) (2 p.);
2 – pentru 2-4 greşeli (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

Calificative
Nesatisfăcător
0
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9

Satisfăcător
1

Bine
2

Foarte Bine
3

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
3
2
3

3
3
3
3
3
3
4
3
4

4
5
4
4
4
4
9
3
5

5
6
5
5
5
5
10
4
6

5
7
6
6
6
6
12
5
7

161

Testare naţională la clasa a IV-a

C2

CODURI de EVALUARE
Subitem

Cod

Item 1

a

C2_1.a

b

C2_1.b

c

C2_1.c

a
b
c
a

C2_2.a
C2_2.b
C2_2.c
C2_3.a

b

C2_3.b

c
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
a.1
a.2
a.3
a.4
a.5
b
c.a
c.n
T1
D1
T2
D2
T3
D3

C2_3.c
C2_4.1
C2_4.2
C2_4.3
C2_4.4
C2_4.5
C2_4.6
C2_5.1
C2_5.2
C2_5.3
C2_5.4
C2_5.5
C2_5.6
C2_5.7
C2_5.8
C2_5.9
C2_5.10
C2_5.11
C2_5.12
C2_5.13
C2_5.14
C2_5.15
C2_5.16
C2_5.17
C2_5.18
C2_6.a.1
C2_6.a.2
C2_6.a.3
C2_6.a.4
C2_6.a.5
C2_6.b
C2_6.c.a
C2_6.c.n
C2_7.T.1
C2_7.D.1
C2_7.T.2
C2_7.D.2
C2_7.T.3
C2_7.D.3

e

C2_8.e

0, 1, 9

1

t

C2_8.t

0, 1, 9

1

a

C2_8.a

0, 1, 2, 9

1

o

C2_8.o

0, 1, 2, 9

1

p

C2_8.p

0, 1, 9

1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Item 6

Item 7

Item 8

Valoare

Val.
Corectă

Item

3
1, 2, 3, 4, 8, 9

4
2

0, 1, 9

1, 2, 3, 8, 9

D, N, 8, 9

-, ,, :, !, ?, . 9,
2

P, S, C, A, 9

0, 1, 9

0, 1, 9

1
1
1
3
1
2
D
N
N
D
N
D
.
.
:
,
,
.
.
,
!
,
!
?
,
.
S
P
C
C
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1

162

Explicaţii
13

Se numerotează coloanele cu 1, 2, 3, 4 pentru a şi b şi 24
pentru c.
Se trece în casetă numărul căsuţei bifate;
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Se numerotează casetele cu 1, 2, 3.
Se trece în casetă numărul căsuţei bifate;
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Se numerotează casetele cu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Se înregistrează: D – pentru DA; N – pentru NU;
8 – răspuns multiplu (0 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

Se numerotează casetele de la 1 la 18.
Se trece în casetă semnul pus de elev;
9 – lipsă răspuns (0 p.)
2 pentru „;"

Pentru a, se notează prpoziţiile de la 1 la 5.
Se notează iniţiala scrisă de elev;
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Pentru b şi c:
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

Se notează în prima şi a doua casetă:
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Pentru e, t, a:
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).
Pentru p, o:
0 – răspuns greşit (0 p.);
1 – răspuns corect (se admite o greşeală) (2 p.);
2 – pentru 2-4 greşeli (1 p.);
9 – lipsă răspuns (0 p.).

Calificative
Nesatisfăcător
0
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8

Satisfăcător
1

Bine
2

Foarte Bine
3

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

Val. Min.

Val. Max.

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
5
2
1
1

1
1
1
2
6
3
2
2

1
1
1
2
9
4
2
3

2
2
2
3
10
5
3
4

2
2
2
4
16
6
4
5

3
3
3
5
17
7
5
6

3
3
3
6
18
8
6
7

Chestionar pentru invatator

Judeţul
/
Sectorul
…………….……

Localitatea

Şcoala

Clasa

a IV-a ……
…………………….
……………………...……
Vă rugăm completaţi chestionarul cu informaţii referitoare la clasa Dumneavoastră. Vă rugăm
bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului potrivit.

1) Clasa a IV-a funcţionează cu program:
 normal
 simultan cu 2 clase

 simultan cu 3 clase  simultan cu 4 clase

2) În activitatea didactică la clasa a IV-a folosiţi computerul ?
 Nu există computere pentru elevii de clasa a IV-a
Precizaţi, pentru fiecare disciplină, frecvenţa utilizării:
 Limba şi literatura română:  niciodată
 la unele lecţii  la majoritatea lecţiilor
 Matematică:
 niciodată
 la unele lecţii  la majoritatea lecţiilor
 Ştiinţe:
 niciodată
 la unele lecţii  la majoritatea lecţiilor

 la fiecare lecţie
 la fiecare lecţie
 la fiecare lecţie

3) În activităţile şcolare la clasa a IV-a elevii folosesc fondul de carte al bibliotecii şcolii?
 Nu există bibliotecă pentru elevi
Precizaţi, pentru fiecare disciplină, frecvenţa utilizării:
 Limba şi literatura română:  niciodată
 la unele lecţii  la majoritatea lecţiilor
 la fiecare lecţie
 Matematică:
 niciodată
 la unele lecţii  la majoritatea lecţiilor
 la fiecare lecţie
 Ştiinţe:
 niciodată
 la unele lecţii  la majoritatea lecţiilor
 la fiecare lecţie
4) În activitatea didactică la clasa a IV-a folosiţi în mod curent auxiliare didactice şi mijloace
de învăţământ, altele decât manualul şcolar?
 Da
 Nu
Dacă Da, precizaţi care, pentru fiecare disciplină:
 Limba şi literatura română:……………………………………………………………………………..
 Matematică: ……………………………………………………………………………………………..
 Ştiinţe:…………………………………………………………………………………….………………
5) Aţi


preluat această clasă a IV-a:
de la clasa I
pe parcurs
la începutul clasei a IV-a

6) Precizaţi nivelul de studii absolvit:
 studii liceale (altele decât învăţământ pedagogic)
163
liceul pedagogic sau Şcoala Normală
colegiul pedagogic de institutori
studii universitare fără pregătire pedagogică
studii universitare cu pregătire pedagogică

7) Domiciliul Dvs. este:
 în aceeaşi localitate cu şcoala
 în altă localitate decât şcoala
8) În ultimii 5 ani aţi participat la vreo formă de perfecţionare?
 Da
 Nu
Dacă Da, precizaţi la care dintre următoarele:
 cursuri organizate de CCD sau ISJ/ISMB, cu durata de 1-3 zile

 cursuri organizate de CCD sau ISJ/ISMB, cu durata de 1 – 6 săptămâni sau mai mult
 cursuri organizate de către universităţi sau colegii pedagogice
 cursuri organizate de MEdC, Agenţii Naţionale, ONG-uri, ş.a. (ex.: A.N. Socrates, Centrul Educaţia 2000

164

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful