You are on page 1of 4

V MY BAY GI R I BANGKOK

Bn l khch hng v mong mun mua c mt tm v my bay khuyn mi hoc gi r ph hp vi bn thn mnh nht? Ngay t by gi vic sn c mt tm v my bay gi r i vi bn l iu thc s n gin. Bn ch cn truy cp trang web http://www.abay.vn l c th thoi mi la chn cho mnh mt chyn bay ph hp vi bn thn mnh nht. Hnh thc t v my bay ca Abay lun lm qu khch cm thy thoi mi v yn tm nht c th. C rt nhiu cc hng hng khng khai thc chng bay H Ch Minh Bangkok nh Vietj et Air, Turkish Airlines, Vietnam Airlines, Thai Airways, Jetstar Asia gip qu khch thun tin hn trong vic la chn chuyn bay v hng hng khng ph hp vi mnh.

Mt s chuyn bay n Bangkok gi r cho hnh khch quan tm

Tng quan chng bay

Hnh trnh H Ch Minh Bangkok xut pht t Sn bay Tn Sn Nht v kt thc ti Sn bay Bangkok. Sn bay Tn Sn Nht sn bay ln nht Vit Nam, nm cch trung tm TP. H Ch Minh 8 km v pha Bc qun Tn Bnh. Sn bay Tn Sn Nht l u mi giao thng quan trng ca c min Nam. Hin c 3 hng hng khng ni a l Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific v 43 hng hng khng quc t c ng bay n sn bay Tn Sn Nht. Bn s mt khong 20 pht i taxi t sn bay ny vo trung tm thnh ph.

Mt s lu khi khch hng mua v my bay ti Abay

- Gi v my bay chng ti a ra ch mang tnh cht tham kho v c th thay i ty tng thi im c th. - Thi gian v lch trnh c th thay i ty thuc vo hng bay. c thng tin chnh xc qu khch hy kim tra li thng tin chuyn bay trc. - Hnh khch nn n sn bay trc 45 pht hon thnh th tc cho chuyn bay, v quy lm th tc s ng ca trc 30 pht khi my bay ct cnh. - Abay lun khuyn khch qu khch t v my bay sm nhn c mc gi vi nhiu u i nht. - V my bay ca Vietjet Air thng thng s c gi r hn nhng hng hng khng khc. Qu khch c th tham kho gi v my bay ti Abay c c la chn ph hp nht vi mnh Nn kinh t

Bangkok l mt thnh ph ln nht Thi Lan ti th ca Thi Lan, v cng l trung tm ca nn kinh t Thi Lan Lo v Campuchia , Myanmar v cng l trung tm ca vng kinh t ca bn o ng Dng. Th trng chng khon ca Thi Lan v c mt (SET) Khu kinh t Baht l mt trung tm, trung tm ca thng mi, chng hn nh trang sc v kim loi qu khc. Thai Airways International ti Tokyo Ngn hng Bangkok , Shin Corporation nhm v tr s chnh ca cc cng ty ln nh Ngn hng Standard Chartered v Mercedes-Benz , Allianz chi nhnh khc ca cng ty nc ngoi nh Siam Paragon Isetan v Robinson mt ln nh ca hng hoc trung tm mua sm cng l trung tm ca xu hng tiu dng ti Thi Lan. Ngoi ra, Thi Lan khc du lch cng nh cc a im, du lch tr thnh mt trong nhng ngnh cng nghip ln, chng hn nh Trung Hoa Dn Quc v Nht Bn trn ton thnh ph du khch ba l thn thin, v cng xp hng khch sn sang trng trong thnh ph c th l ngoi cc nc chu , n c nhn thy khch du lch n t chu u v Hoa K.

2009 Theo kho st h gia nh ca Cc thng k cng b Thi Lan trn, 37.732 baht mt thng (khong 100.000 yn) thu nhp bnh qun h gia nh khu vc th Bangkok. Khong mt phn ba ca n l thu nhp bnh qun u ngi.