You are on page 1of 2

V MY BAY GI R H NI QUNG CHU

ABAY VitNam xin gii thiu n Qu khch hng bng gi v my bay tham kho trn mt s chng bay ni a ph bin ca cc hng hng khng : China Southern Airlines, Pacific Airlines, Vietnam Airlines i Qung Chu. Bng gi v my bay ca chng ti thay i ty tng thi im nn nu qu khch c nhu cu t v my bay i Qung Chu c th gi trc tip cho i l chng ti c thng tin c th v gi v my bay i Qung Chu. L khch hng - bn lun mong mun mua c v r nht c th ? Hin gi thay v bn mt thi gian i tm hi ngi thn, bn b, tm kim trn hng chc trang bn v khc nhau, bn ch cn vo trang t v my bay trc tuyn Abay.vn l bn c ngay iu mnh mun. Thm ch Abay cn gip bn c ngay v ch sau 3 pht - tht qu bt ng phi khng? Bng gi v my bay i Qung Chu t H Ni mi nht ca Vietnam Airlines Gi i 12:50 08:35 Gi n 15:25 11:20 Gi v (usd) 140 190

Trc y, tu xe l phng tin di chuyn ch yu, bi gi v khng cao, th tc mua v khng phc tp. Tuy nhin nhiu nm tr li y, khi i sng ngy cng c nng cao, vic di chuyn bng my bay nhanh chng, tin li nn nhu cu i li s dng phng tin ny tr nn ph bin. Hin nay cc hng hng khng lin tc a ra rt nhiu chng trnh khuyn mi tng v my bay gi r. V vic sn v my bay gi r tr thnh mt cn st.

ABAY.vn xin a ra mt s li khuyn gip bn c th d dng t v my bay gi r. Ch vi 5 bc n gin: 1. To email ca hng 2. Xc nh k lch trnh 3. C sn th thanh 4. Thun thc cc thao tc 5. Hc hi kinh nghim sn v t ngi khc bay bay ton t mun ca trong lnh mua mnh tay mua

Nh vy bn d dng s hu tm v gi r ca cc hng hng khng trong tay. Ngoi Vietnam Airlines, Qu khch c th la chn hai hng hng khng ni a gi r l VietJet Air v Jetstar Pacific hoc cc hng hng khng quc t l China Southern Airlines, Pacific Airlines, Dragon Air Bng gi v my bay gi r i Qung Chu t H Ni ca China Southern Airlines Gi i 08:35 12:50 Gi n 11:20 15:25 Gi v (usd) 184 184

Bng gi v my bay i Qung Chu t H Ni ca Pacific Airlines Gi i 08:35 20:50 Gi n 16:25 12:20 Gi v (usd) 266 266

Mi thng tin chi tit v v my bay, Qu khch vui lng lin lc s hotline 19004749