Grup Şcolar Economic de Turism Iaşi

Profesor: Rusu Mihaela-Loredana

Disciplina

DEZVOLTAREA
DURABILĂ ÎN TURISM

Anul şcolar 2010-2011

.................................................................... 30 B) OBICEIURI ..................................... 43 12............................................................... 25 J) FISA POSTULUI PENTRU REFERENT DE SPECIALITATE SAU OUTGOING .......................................................................................2................. 10 3.. 18 C) FISA POSTULUI PENTRU DIRECTORUL SAU .... RESURSELE TURISTICE ANTROPICE ......................................................... 29 5...... APLICAREA NORMELOR DE ECONOMISIRE A ENERGIEI ÎN UNITĂŢILE TURISTICE ....................... 39 9.................................................... 30 E) CULTURA PROPRIE ......................................................4 I..................................................................................................................... 35 ENERGIA SOLARA ....... 23 H) FISA POSTULUI PENTRU DIRECTOR SAU SEF COMPARTIMENT MARKETING .........................8 II......................................... 12 3............................ 24 I) FISA POSTULUI PENTRU AGENT DE TURISM ......................... 20 E) FISA POSTULUI PENTRU AGENT TICKETING .................... 30 AUTENTICITATEA LOCALĂ ............................................................................. RESURSELE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR.................................................................................... 30 6... 30 C) VESTIMENTAŢIE ....................................................................................1........................................ 35 A) B) ENERGIA EOLIANA ............................................ 12 3.................................................................................................. 30 G) STIL ARHITECTURAL .............. 22 G) FISA POSTULUI PENTRU DIRECTOR SAU SEF COMPARTIMENT OUTGOING ................................................................................................................................. 1......................................................................................................................................................................................................... 3......................... FORŢA DE MUNCĂ LOCALĂ ............................................. 21 F) FISA POSTULUI PENTRU DIRECTOR SAU SEF COMPARTIMENT VANZARI .................................................................................................................................................................................................................................................................................................8 II................................................................ ÎN CONFORMITATE CU TEHNOLOGIA UTILIZATĂ ...7 2...................................................................... PROTEJAREA ŞI CONSERVAREA RESURSELOR MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR..................................................... RESURSELE TURISTICE........................................................................... 41 11................................................................ 37 8...................................................... 19 SEFUL COMPARTIMENTULUI TICKETING ..................................................................................... 26 K) FISA POSTULUI PENTRU AGENT DE REZERVARI ......... APLICAREA NORMELOR DEZVOLTĂRII DURABILE REFERITOARE LA TURIST ....................... CONCEPEREA MATERIALELOR INFORMATIVE PENTRU TURIŞTI ŞI PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIA TURISTICĂ ÎN SCOPUL ÎNLĂTURĂRII RISIPEI ....................................................... IDENTIFICAREA SURSELOR DE INFORMARE CU PRIVIRE LA ATITUDINEA FAŢĂ DE TURIST ......... 17 B) FISA POSTULUI PENTRU DIRECTOR PROGRAME-OPERARE ............ 30 F) CREDINŢE ........................ APLICAREA NORMELOR PENTRU MICŞORAREA CONSUMURILOR SPECIFICE ...... ANGAJAREA FORŢEI DE MUNCĂ LOCALE ÎN UNITĂŢILE TURISTICE ....................................................................................... COMBATEREA POLUĂRII................................................................................... VALORIFICAREA AUTENTICITĂŢII LOCALE ÎN CADRUL PROGRAMELOR TURISTICE ............................. 12 A) FISA POSTULUI PENTRU DIRECTOR AGENTIE .........................................1................3 I. 27 L) FISA POSTULUI PENTRU GHIDUL DE TURISM ......................... 19 D) FISA POSTULUI PENTRU DIRECTORUL SAU .... 28 4........... 30 I) MANIFESTĂRI CULTURALE ......................................................................................................................................................................................................................... NORME DE ECONOMISIRE A APEI ŞI A ENERGIEI ŞI A ALTOR CONSUMURI............................................. APLICAREA NORMELOR DE ECONOMISIRE A APEI ÎN CADRUL UNITĂŢILOR TURISTICE ......................................................................................................................................... 30 A) TRADIŢII ................................................... 2.................................................30 D) STIL DE VIAŢĂ .................. STRUCTURA PERSONALULUI UNEI AGENŢII DE TURISM ...............................................................................................................................................................................................................................................CUPRINS 1.................... 40 10................................................................................................................................................................................... 45 ................................... PROTEJAREA ŞI CONSERVAREA RESURSELOR TURISTICE........................................................... 33 7.................................................................................... 2................................................................. 20 SEFUL COMPARTIMENTULUI INCOMING ..8 II....................................... UTILIZAREA RESURSELOR AUTOHTONE ÎN INDUSTRIA TURISTICĂ .............................................................................................. 30 H) LIMBA ............ RESURSELE TURISTICE NATURALE.............................