You are on page 1of 4

SCOALA GIMNAZIALA PRINCIPESA ELENA BIBESCU GRADINITA NR.

17 EDUCATOARE: MURGULET EUGENIA

Proiect de activitate integrata - Mere in livada


Nivel: I (grupa mica) Tema anuala: "CAND/C M !I D" C" !" IN#AMP$A%" #&AMNA Sub ema !"#ie$ ului: 'ructe (une )i gu)toa)e" %#"ma &e "eali'a"e: activitate integrata "Mere in livada" Ti!ul a$ ivi a ii: mi*ta (predare+ con)olidarea cuno)tintelor )i deprinderilor anterioare) Du"a a: ,- minute. Cen "e de activitate: ALA ADE S iin a: )ortare "Mere gal(ene )i ro)ii" Mani!ula ive: /oc de ma)a: "0a)e)te-mi um(ra1" A" a: "Colorea2a 3ructul pre3erat1" C#n( "u$ ii: "$adite pentru mere" A$ ivi a e $u in "e) )"u!ul &e $#!ii: "4ocuri de mi)care in curtea gradinitei: "Cur)a printre copaci"

Activitate lntegrata (D!+ DPM) - o()ervare "MaruI"5 invatarea mer)ului cu ocolire de o()tacole "In livada+ printre pomi". S$#!: Perceperea organi2ata a marului+ in privinta unor caracteri)tici vi2i(ile: culoarea ro)ie/ gal(ena+ 3orma rotunda+ miro)ul )peci3ic+ gu)tul dulce-acri)or+ con)i)tenta+ precum )i a unor parti componente: coa/a+ mie2+ )am(uri+ codita+ im(ogatirea )i activi2area voca(ularului cu urmatoarele cuvinte: mie2+ tare+ rotund+ ro)togole)te etc. Cunoa)terea unor cerinte cu privire la con)umarea merelor )i re)pectarea regulilor igienice in ace)t )en). lnvatarea mer)ului cu ocolire de o()tacole. Con)olidarea unor a(ilitati practice )peci3ice nivelului de de2voltare motrica. &(iective operationale: !tiinla: -6 - !a o()erve marul+ utili2and )imturile: va2+ miro)+ gu)t+ tactil -7 - !a cunoa)ca )i )a denumea)ca caracteri)ticile vi2i(ile ale marului: culoare+ 3orma+ re)pectiv miro)+ gu)t5 -8 - !a retina partile componente ale 3ructului: coa/a+ mie2+ )am(uri+ codita5 -9 - !a retina cuvintele noi: mie2+ ro)togole)te+ )am(uri etc.5 -: - !a )e e*prime utili2iind un lim(a/ adecvat5 -, - !a aplice regulile de igiena cu privire la con)umarea 3ructelor. Manipulative:
!a recunoa)ca 3ructele ilu)trate pe /etoane5 !a a)e2e imaginea repre2entata pe /eton pe)te um(ra potrivita de pe plan)a.

Arta: !a colore2e un 3ruct (la alegere) re)pectand conturul dat5 !a preci2e2e ce culoare 3olo)ete la colorarea imaginii. Constructii: !a redea eu a/utorul cu(urilor "ladite" pentru 3ructe5 !a relatione2e eu partenerii de /oc5 !a con)truia)ca prin alaturare+ im(inare+ )uprapunere. A$ ivi a e &e )"u!: !a e*ecute corect mer)ul cu ocolire de o()tacole (pomii)5 !a aplice regulile /ocului. Me #&e (i !"#$e&ee: o()ervatia5 demon)tratia5 conver)atia5 e*plicatia5 e*ercitiul5 /ocul5 e*punerea5 pro(lemati2area5 lucrul In ec;ipa5 #urul galeriei. Ma e"ial &i&a$ i$: Stiinta: 8-9 mere de di3erite culori )i marirni a)e2ate pe - 3ar3urioara+ minge+ (ila de pla)tilina+ cutit+ )ervetele+ un va) cu apa. Pentru 3iecare copil: cate un mar+ un capac de pla)tic+ - 3elie de mar+ )am(uri+ - (ucata de coa/a+ )emne individuale. Manipulative: "4ocul um(relor" Arta: plan)e pe care )unt conturate di3erite 3ructe+ culori+ panou pentru a3i)area lucrarilor5 Constructii: cu(uri din lemn+ $ego .

ETAPELE ACTI*ITATII M#men ul O")ani'a #"i$

CONTINUTUL STIINTI%IC !e a)igura conditiile nece)are unei (une de)3a)urari a activitatii. In cadrul intalnirii de dimineata vom 3ace: pre)enta copiilor+ )ta(ilirea anotimpului+ a 2ilei+ completarea calendarului naturii+ di)cutii re3eritoare la tema a(ordata in acea)ta )aptamana. & 3etita de la grupa mare adduce un co) cu 3ructe de toamna. Copiii )unt invitati )a le privea)ca + )a le denumea)ca. !e va reali2a in mod direct prin pre2entarea centrelor de activitate cu materialele )i )arcinile )peci3ice. Apoi li )e )pune copiilor ca la 3inal daca toate )arcinile vor 3i re2olvate corect+ vor 3ace o competitie pe ec;ipe+ in curte+ <la cule) de mere. Copiii intuie)c materialele de la 3iecare centru+ a)culta cerintele "ducatoarei+ i)i aleg )emnul )i il a)ea2a in compartimentul core)pun2ator 2onei in care vor )a lucre2e. Precizarea caracteristicilor vizibile ale marului, respectiv a mirosului si a gustului. <Ce mere 3rumoa)e aveti1 Ce culoare are marul din mana mea%(rosie) Toti copiii care au un mar de aceea)i culoare )a-l ridice1 Ce alta culoare mai au merele voa)tre% (galbena). Copiii care au mere gal(ene vor 3i )olicitati )a preci2e2e culoarea. <da copii+ merele pot avea culoarea ro)ie )au gal(ena. "ducatoarea pre2inta o minge mica )i marul. <Priviti+ cum e)te mingea% ")te marul a)emanator cu mingea% (Da). "ducatoarea ro)togole)te mingea. <Ce 3ac eu cu mingea% (Se rostogoleste) De ce )e ro)togole)te% (pentru ca e rotunda) !a vedem daca )i marul )e ro)togole)te1 $uati marul vo)tru )i incercati )a-l ro)togoliti incet. De ce )e ro)togole)te )i marul% Copii+ marul )e ro)togole)te pentru ca e)te rotund ca o minge. "ducatoarea pre2inta apoi o (ila de pla)tilina. & apa)a cu degetele )i-i indeamna )i pe ei )a 3aca la 3el )i apoi con)tata ca degetele la)a urme. Apoi apa)a marul + cere )i copiilor )a e*ecute aceea)i actiune. <De ce nu intra degetele in mar ca in (ila de pla)tilina+ daca apa)am cu

STRATEGII DIDACTICE RESURSE METODE SI MATERIALE PROCEDEE Conver)atia5 'ontal5

E*ALUARE
Participarea activa la di)cutii+ completarea corecta a calendarului naturii+ a pre2entei. !timularea intere)ului pentru activitati.

Ca! a"ea a en iei Anun a"ea emei (i a #bie$ ivel#"

Co) cu mere !emne indivuale

"*plicatia5 'rontal5 "*punerea5 "*plicatia5 Conver)atia5 'rontal5

Di"i+a"ea inva a"ii

Conver)atia 'rontal5 Mere pentru 3iecare copil5 Minge de teni)5 &()ervatia5


Aprecierea ra)pun)urilor copiilor

'rontal5 =ila de pla)tilina5

!timularea intere)ului pentru activitati

Ob ine"ea Pe",#"man ei Stiinta

toata puterea% < Pentru ca marul e)te tare+ daca-l apa)am cu degetul. Degetele nu la)a urme. Cautati )i alte o(iecte tari. Apa)ati ma)a+ )caunul. <Apropiati marul de na) )i trageti (ine aer in piept. Ce )imtiti% >a place miro)ul de mar % Marul are un miro) placut+ pe care il are numai el+ nu )i alte 3ructe )au lucruri. Pentru a-i convinge+ )e vor da 3ie miro)ite )i alte 3ructe )au alimente. "ducatoarea da copiilor care o 3elie de mar+ indemnandu-i )a gu)te. <>a plac% Ce gu)t au% Merele+ copii+ au un gu)t (un+ dulce-acri)or. !inte2a partiala )e va reali2a printr-un /oc < !pune mai departe. "ducatoarea incepe o propo2itie + iar copiii continua : <Marul are culoarea ............... Partile componente "ducatoarea curata coa/a )i o arata copiilor. <Ce 3ac eu acum% Cu ce e)te acoperit marul% Cum e)te coa/a + daca o pipaim% !e va cere copiilor )a ia in mana coa/a de mar de pe ma)a lor. < Ce a rama) dupa ce am curatat coa/a % Copiilor li )e imparte cate o (ucata de mar+ li )e cere )a indice cu degetul care e)te coa/a+ care e)te mie2ul. <Copii+ marul e)te acoperit cu o coa/a )u(tire. !u( coa/a )e a3la mie2ul al(. !e trece apoi la intuirea )am(urilor. <Ce )e a3la in mi/locul marului% $uati in mana un )am(ure )i apa)ati-l. !puneti+ cum e)te% Copii+ in mi/locul marului )e a3la )am(uri mici )i tari. Modul de utilizare, de consumare. <Dar de unde culegem merele% De ce le cumparam de la piata% $a ce )unt 3olo)ite aca)a% Ce pregate)ca mamele voa)tre din mere% <Copii+ merele )e mananca crude )au )e 3olo)e)c la compot+ placinta+ pra/ituri. Inainte de a 3i mancate ele )e )pala la c;iuveta )u( /etul de apa care curge. Merele ne)palate pot )a im(olnavea)ca pe copii )au pe oricine le va con)uma. T"an'i ie: <Acum copii+ 2(uram ca 3lutura)ii catre ma)utele pregatite. !e arata centrele la care vor lucra. !inte2a 3inala )e va e3ectua )u( 3orma unui /oc imitativ <De-a curatatul merelor. Copiii vor mima actiunea de curatare a co/ii+ de taiere in doua a marului+ de )coatere a )am(urilor. Copiii )olicitati denume)c partea de mar cu

'elii de mar pentru 3iecare copil5

"*ercitiul5 Individual5 &()ervatia5 Demon)tratia5

Aprecierea ra)pun)urilor copiilor

'rontal5 Individual5

Conver)atia5

Mere5

"*ercitiul5 'rontal5 "*plicatia5

Aprecieri

Manipulative Arta Constructii

care )e e*ecuta o anumita actiune. Apoi copiii merg la c;iuveta pentru a )pala merele pe care le vor con)uma dupa evaluarea activitatii . Copiii vor recon)titui din 7 /umatati taiate marul+ nu inainte de a a)e2a doua )eminte in <ca)uta (pentru mere gal(ene/ ro)ii). Daca au unit 7 (ucati ro)ii/ gal(ene vor colora imaginea cu ro)u/ gal(en. Copiii denume)c 3ructele ilu)trate pe /etoane+ pe care apoi le a)a2a pe)te um(ra potrivita. Copiii colorea2a o imagine ce repre2inta un 3ruct. Preci2ea2a culoarea 3olo)ita. Copiii vor con)trui ladite pentru 3ructe cu a/utorul cu(urilor de lemn )i $ego. "ducatoarea )i copiii merg la 3iecare centru unde )e di)cuta re2ultatele o(tinute. >or aprecia activitatea proprie )i pe cea a colegilor. Apoi )e a)a2a la ma)a)i mananca merele. Printr-o tran2itie + <Merg )oldatii in pa) vioi/ nu+ doi1 nu+ doi1 )e merge in curte + unde )e v-a de)3a)ura activitatea de educatie 3i2ica + )i anume invatarea mer)ului cu ocolire de o()tacole. $e voi )pune copiilor ca vom merge in livada )a culegem mere+ )i ca <vom invata cum tre(uie )a mergem printre pomi pentru a le putea culege. !e vor re)pecta toate etapele de)3a)urarii unei activitati de educatie 3i2ica+ iar dupa invatarea elementului nou+ )e va 3ace o competitie intre doua ec;ipe: ec;ipa merelor ro)ii )i ec;ipa merelor gal(ene. Pe o alee vor 3i de/a a)e2ate doua )iruri de o()tacole repre2entand pomii din livada + iar cele doua ec;ipe vor tre(ui )a mearga )erpuit printre ace)tia pentru <a culege merele + iar la capatul <live2ii copiii vor de)crie merele cule)e )i le vor a)e2a in co)uri dupa marime )i culoare. >a 3i de)emnata ca)tigatoare ec;ipa care a cule) cele mai multe 3ructe )i care a dat cele mai multe ra)pun)uri corecte. Copiii vor primi in inc;eiere mere proa)pete pe care )i le vor )pala )inguri.

4ocul um(relor5 Culori + 3i)e

"*ercitiul individual5 "*ercitiul individual5 "*ercitiul in grup5

Aprecierea re2olvarii corecte a )arcinii date. Aprecierea re)pectarii conturului Cola(orarea cu partenerii de /oc. Aprecieri

Cu(uri5

Evalua"ea Pe",#"man el#"

Mere

#urul galeriei5 'rontal5

&()tacole (pomi)

Conver)atia5 "*plicatia5 Demon)tratia5

Aprecieri ver(ale

'rontal

Cola(orarea cu partenerii de /oc

In$-eie"ea a$ ivi a ii

Aprecieri 3inale !timulemte(Mere)

"ducatoare M ?0 $"# " 0"NIA