P. 1
Article 'Skylin.es' - Bright - August 2011

Article 'Skylin.es' - Bright - August 2011

|Views: 5|Likes:
Published by Maarten den Braber
Interview with Martijn Pannevis about our startup Skylines (in which I acted as Chief Operating Officer)
Interview with Martijn Pannevis about our startup Skylines (in which I acted as Chief Operating Officer)

More info:

Published by: Maarten den Braber on Feb 17, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2014

pdf

text

original

40 .

¯¯¯¯ ¯¯ 41
Ceen foLo's delen, maar vinden. HarLijn
Pannevis werkLe vorig jaar samen meL
invesLeerders Hichiel Frackers en Koen
\erhagen aan een þhoLosharing·aþþ. Haar
oþboksen Legen heL þoþulaire lnsLagram
zag heL Lrio nieL meer ziLLen. '0aarom
bouwde ik in enkele nachLen heL eersLe
þroLoLyþe van een diensL die geLweeLe
foLo's indexeerL en vindbaar maakL.' Haar·
Len den Braber, een kennis uiL de mobiele
wereld, voegde zich bij heL Leam. Skylin.es
lanceerde in mei oþ een Amerikaans con·
gres van Techcrunch. NaasL een siLe zijn er
aþþs voor iPhone en Android. 0aarmee zijn
foLo's oþ Lal van diensLen en neLwerken,
waaronder TwiLþic, Yfrog, PhoLobuckeL en
HobyþicLure, Le doorzoeken. 'Hobiel delen
van foLo's exþlodeerL. Ve indexeren al I
miljoen foLo's þer dag', verLelL 0en Braber
in heL kanLoor oþ heL Pokin, meL uiLzichL
oþ de AmsLerdamse skyline.
Skylin.es breng foLoLrends al goed in
beeld, van wereldnieuws als heL Noorse
Lerreurdrama LoL memes als 'owling'. \er·
der LoonL Skylin.es foLo's uiL de buurL, of
alleen die van bekenden. 0e sLarL·uþ ver·
fjnL zijn PicLurePank·algoriLme omnog
sneller belangrijke foLo's en foLoLrends Le
onLdekken. 0aL is geen sinecure. slechLs bij
vier þrocenL van de foLo's sLaaL een locaLie,
bij IG þrocenL sLaaL een hashLag. '0e laaL·
sLe vijf weken sLeeg heL aanLal foLo's meL
I7 þrocenL. Haar de foLomarkL is door alle
aþþs en neLwerken erg gefragmenLeerd.
Vij brengen daL samen', aldus Pannevis.
\oor inkomsLen zijn siLe en aþþs minder
belangrijk. Celd moeL voornamelijk komen
van de verkooþ van daLa en widgeLs aan
uiLgevers. NieuwssiLes, uiLgevers en blog·
gers kunnen bij Skylin.es·widgeLs afnemen
die de besLe foLo's rond een onderwerþ
weergeven. ln die widgeLs, die werken oþ
basis van Lrefwoorden of locaLies, sLaan
mogelijk ook adverLenLies. Twee groLe
Amerikaanse Lv·neLwerken en een Lele·
combedrijf hebben inLeresse. ln de \S
krijgL de sLarL·uþ hulþ van Hark BernsLein,
die aan de wieg van CNN.comsLond. '0iL
jaar bouwen we de Lechniek, volgend jaar
verbeLeren we heL þroducL en in ?0I8 komL
de business van de grond', zegL 0en Braber.
0e ambiLies zijn grooL. 'Coogle laaL real·
Lime search nu liggen. 0nze Liming is
goed. Ve willen geen klein bedrijf oþzeL·
Len, maar oþ ons Lerrein de besLe Ler
wereld worden.' Pannevis. 'heL is besL een
gok. heL is alles of nieLs.' heL eersLe suc·
cesje is binnen. Skylin.es haalde de fnale
van de \odafone Hobile Clicks·wedsLrijd
meL I50 duizend euro als hoofdþrijs.
SKYIIN.ES
www.skylin.cs
ckë00
'6 M|tt|0M w6\s
t0 sH6kë ÞH0t0s,
0Më w6\ t0
ë|M0 tHëM'
/ st6kt0Þs.Mt Teksr 1onic van Ringclcstijn Beeld Milan Vcrmculcn
Sillicon Vallcy? Bangalorc? Hicr in Hollaná timmcrcn
start-u¡s nct zo hará aan ác wcg. Vicr voorlcclácn van
jongc onácrncmingcn waar wc nog vccl van gaan horcn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->