You are on page 1of 1

40 .

41
Ceen foLo's delen, maar vinden. HarLijn
Pannevis werkLe vorig jaar samen meL
invesLeerders Hichiel Frackers en Koen
\erhagen aan een hoLosharinga. Haar
oboksen Legen heL oulaire lnsLagram
zag heL Lrio nieL meer ziLLen. '0aarom
bouwde ik in enkele nachLen heL eersLe
roLoLye van een diensL die geLweeLe
foLo's indexeerL en vindbaar maakL.' Haar
Len den Braber, een kennis uiL de mobiele
wereld, voegde zich bij heL Leam. Skylin.es
lanceerde in mei o een Amerikaans con
gres van Techcrunch. NaasL een siLe zijn er
as voor iPhone en Android. 0aarmee zijn
foLo's o Lal van diensLen en neLwerken,
waaronder TwiLic, Yfrog, PhoLobuckeL en
HobyicLure, Le doorzoeken. 'Hobiel delen
van foLo's exlodeerL. Ve indexeren al I
miljoen foLo's er dag', verLelL 0en Braber
in heL kanLoor o heL Pokin, meL uiLzichL
o de AmsLerdamse skyline.
Skylin.es breng foLoLrends al goed in
beeld, van wereldnieuws als heL Noorse
Lerreurdrama LoL memes als 'owling'. \er
der LoonL Skylin.es foLo's uiL de buurL, of
alleen die van bekenden. 0e sLarLu ver
fjnL zijn PicLurePankalgoriLme omnog
sneller belangrijke foLo's en foLoLrends Le
onLdekken. 0aL is geen sinecure. slechLs bij
vier rocenL van de foLo's sLaaL een locaLie,
bij IG rocenL sLaaL een hashLag. '0e laaL
sLe vijf weken sLeeg heL aanLal foLo's meL
I7 rocenL. Haar de foLomarkL is door alle
as en neLwerken erg gefragmenLeerd.
Vij brengen daL samen', aldus Pannevis.
\oor inkomsLen zijn siLe en as minder
belangrijk. Celd moeL voornamelijk komen
van de verkoo van daLa en widgeLs aan
uiLgevers. NieuwssiLes, uiLgevers en blog
gers kunnen bij Skylin.eswidgeLs afnemen
die de besLe foLo's rond een onderwer
weergeven. ln die widgeLs, die werken o
basis van Lrefwoorden of locaLies, sLaan
mogelijk ook adverLenLies. Twee groLe
Amerikaanse LvneLwerken en een Lele
combedrijf hebben inLeresse. ln de \S
krijgL de sLarLu hul van Hark BernsLein,
die aan de wieg van CNN.comsLond. '0iL
jaar bouwen we de Lechniek, volgend jaar
verbeLeren we heL roducL en in ?0I8 komL
de business van de grond', zegL 0en Braber.
0e ambiLies zijn grooL. 'Coogle laaL real
Lime search nu liggen. 0nze Liming is
goed. Ve willen geen klein bedrijf ozeL
Len, maar o ons Lerrein de besLe Ler
wereld worden.' Pannevis. 'heL is besL een
gok. heL is alles of nieLs.' heL eersLe suc
cesje is binnen. Skylin.es haalde de fnale
van de \odafone Hobile ClickswedsLrijd
meL I50 duizend euro als hoofdrijs.
SKYIIN.ES
www.skylin.cs
ck00
'6 M|tt|0M w6\s
t0 sH6k H0t0s,
0M w6\ t0
|M0 tHM'
/ st6kt0s.Mt Teksr 1onic van Ringclcstijn Beeld Milan Vcrmculcn
Sillicon Vallcy? Bangalorc? Hicr in Hollan timmcrcn
start-us nct zo har aan c wcg. Vicr voorlcclcn van
jongc oncrncmingcn waar wc nog vccl van gaan horcn.