You are on page 1of 1

SJK (T) TELOK DATOK 42700 BANTING, SELANGOR. KOD SEKOLAH :BBD 1063 NO.

TEL/FAKS : 0331872873

Rujukan: Tarikh : Tuan/Puan/Encik/Cik ------------------------------------------------------------------Tuan/Puan, PELANTIKAN GURU PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Tuan/Puan/Encik/Cik................................................................ (No. KP :..................................................) telah dilantik sebagai Guru Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia di SJK (T) Telok Datok, Banting mulai .................................

3.

Sehubungan dengan itu, tuan/puan dikehendaki melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di

Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia di luar waktu pengajaran dan pembelajaran agar matlamat Kelas pemulihan Bahasa Malaysia untuk mengatasi masalah penguasaan kemahiran Bahasa Malaysia (menulis dan membaca) tercapai.

4.

Pelantikan ini hendaklah dipatuhi. Sebarang pertukaran Guru Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia

mestilah dirujuk kepada pentadbir sekolah untuk kelulusan.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA.

Saya yang menurut perintah,