You are on page 1of 21

PRA 3109 KANAK-KANAK PRASEKOLAH BERKEPERLUAN KHAS

[KURANG UPAYA PERTUTURAN]


Disediakan Oleh : FATIN IZZATI BT JASLI NOR ATIKAH BINTI ABU BAKAR SHAMALA MANIAM SITI RASHIDAH BT ABD RASHID SYAZWANI BT ZAKARIA

Kurang upaya pendengaran


Kurang upaya pembelajaran

Kurang upaya penglihatan

Kurang upaya fizikal/ mental

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

Kurang upaya pertuturan

Pintar cerdas

Gangguan emosi dan tingkah laku

Menurut WHO (World Health Organisation), 1-3% penduduk sesebuah negara terdiri daripada golongan orang kurang upaya (OKU).

Ini bermakna , Malaysia yang mempunyai penduduk


seramai 25 juta terdiri daripada 250 ,000 golongan orang kurang upaya. Jumlah orang kurang upaya yang didaftarkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) adalah kurang

daripada sasaran WHO .Ini adalah kerana ramai ibu-bapa


yang tidak mendaftarkan anak-anak mereka yang kurang upaya di JKM.

Pada akhir tahun 1999, terdapat seramai 86,348 orang


kurang upaya yang didaftarkan di JKM
JENIS KURANG UPAYA JUMLAH

Kurang Upaya Penglihatan


Kurang Upaya Pendengaran Kurang Upaya Fizikal Kurang Upaya Mental

12 874
15 876 29 469 28 129

JUMLAH

86 348

Pada awal tahun 2001, bilangan orang kurang upaya


yang berdaftar ialah 99 500 . Ia meningkat lebih 10 000 orang dalam masa yang singkat Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, golongan orang kurang upaya

(OKU) merupakan 10 peratus daripada jumlah penduduk


di dunia ini. 80 peratus daripada golongan OKU ini berada di negara-negara membangun.

Malaysia mempunyai penduduk seramai lebih kurang 28 juta


orang. Berdasarkan statistik PBB itu, jumlah OKU di Malaysia dianggarkan seramai 2.8 juta orang.

Namun begitu, OKU

yang berdaftar dengan Jabatan

Kebajikan Masyarakat (JKM) seramai 280 ribu sahaja, 10% daripada anggaran penduduk OKU di negara kita

Jumlah ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenar bagi


golongan OKU di negara kita. Sebahagian besar golongan OKU diabaikan oleh pihak kerajaan, yang keperluan mereka

tidak dipertimbangkan.
Oleh itu, mereka tidak dapat menikmati kemajuan negara.

DEFINISI
Kurang Upaya Pertuturan bermaksud tidak boleh bertutur

sehingga menyebabkan gangguan berkomunikasi dengan


sempurna dan tidak boleh difahami oleh mereka yang berinteraksi dengannya. Keadaan ini adalah kekal atau tidak

akan sembuh. Bagi kanak-kanak mestilah berdasarkan


penilaian pada umur lima tahun ke atas. Sekiranya ada kemusykilan, Pakar Otorinolaringologi hendaklah dirujuk. (Jabatan Kebajikan Masyarakat)

DEFINISI
Ketidakupayaan seseorang

kanak-kanak menguasai
kemahiran bahasa yang terdiri daripada lima komponen bahasa: - fonologi - morfologi - sintaksis - semantik - aspek pragmatik (MARTIN dan MILLER (1996))

TANPA PERTUTURAN

MASALAH SUARA

KURANG UPAYA PERTUTURAN


MASALAH SEBUTAN
MASALAH KELANCARAN

Jenis Masalah pertuturan

1.Ganguan artikulasi. 2.Gangguan bunyi 3.Gagap 4.Kecacatan pertuturan yang berkaitan dengan sumbing. 5.Kecacatan pertuturan oleh kelompok otak 6.Kecacatan yang berkaitan dengan pendengaran yang tidak sempurna

7.Kecacatan yang berkaitan dengan kerencatan perkembangan


pertuturan.

SEBAB-SEBAB MASALAH PERTUTURAN

Keadaan yang tidak normal di bahagian muka atau mulut yang menggangu fungsi pergerakan lidah ,bibir , rongga hidung , gigi dan lelangit. -Lelangit bercelah/sumbing -Cacat Pendengaran - Lemah Pengawalan otot -Kecacatan pada kotak suara

SEBAB-SEBAB MASALAH PERTUTURAN


Secara umumnya, kanak-kanak bermasalah pertuturan diuji daripada aspek tingkah laku dan kesukaran di dalam penggunaan LIMA komponen bahasa iaitu: fonologi, morfologi,sintaksis,semantik dan pragmatik.

FONOLOGI

70% daripada Kanak-kanak bermasalah bahasa mengalami masalah untuk mengeluarkan kata-kata. -Berdasarkan masalah dari aspek pendengaran & sistem saraf mulut yang tidak normal ( Frister dan Llyod, 1979 )

FONOLOGI

Mengalami masalah untuk menyebut perkataan dengan jelas dan bunyi yang betul, mungkin disebabkan masalah artikulasi, kognitif, masalah auditori @ sistem saraf mulut tidak normal.

-Menggunakan bacaan bibir untuk memahami pertuturan. -Mengalami masalah penerimaan input auditori dan visual yang menyebabkan timbul masalah kesukaran memahami & mempelajari pertuturan.

MORFOLOGI
-Mengalami masalah kelewatan di dalam pemerolehan bentuk kata kerja yang betul. -Kurang menggunakan imbuhan akhiran & bertindak menggugurkannya di dalam ayat. Cth: makanan akan jadi makan/ minuman jadi minum -Tidak dapat menulis dengan baik.

-Tidak boleh menggunakan bahasa @ perkataan yang betul dalam pertuturan seharian mereka. -Mengambil masa lama untuk kuasai kemahiran menyebut katakata.Perbendaharaan kata pada kanak-kanak tersebut kurang.

SINTAKSIS

-Walaupun kanak-kanak ini boleh memberi kefahaman kepada mereka yang bercakap dengannya, namun begitu mereka selalu gagal dalam memberi maklumat yang dikehendaki. -Mengalami kesukaran dalam pertuturan dan perbualan

-Lebih suka mendiamkan diri daripada melibatkan diri di dalam perbualan -Jarang sekali ingin bertanya & meminta penjelasan lebih lanjut.

SEMANTIK
-Mengalami kesukaran memahami makna perkataan mengikut kategori,kuantiti,ruang & masa. -Sukar memahami perkataan yang mempunyai pelbagai makna,perkataan berhubung seperti guna antonim sinonim serta penggunaan konsep yang abstrak seperti peribahasa. -Mengalami masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif & kuantitatif. Masalah semakin serius apabila usia meningkat. -Penggunaan bahasa berstruktur & berbentuk streotaip menyebabkan kurangnya variasai bahasa.

PRAGMATIK
-Menghadapi masalah dalam menentukan giliran di dalam perbualan mereka. --Pakar jiwa mendapati bahawa mereka mengambil masa yang lama untuk menganalisa apa yang disampaikan kepada mereka secara lisan.
-Gagap merupakan masalah pertuturan bahasa(kebiasaannya huruf pertama @ syllable sesuatu perkataan diulang tanpa kawalan.cth: meja akan menjadi m-m-mm-meja @ me-meme-..meja -Tiga kali lebih cenderung kpda kanakkanak lelaki berbanding perempuan.

LANGKAH PENCEGAHAN
.Tempatkan murid hampir dengan guru

Guru perlu menarik perhatian murid sebelum mulakan pengajaran Percakapan dan arahan guru perlu terang dan jelas Guru perlu mengulang arahan yang agak sukar difahami oleh murid Murid digalakkan untuk bercakap Jangan memaksa murid menghafal Guna pendekatan komunikatif iaitu peranan guru menjadi kurang

manakala murid banyak berinteraksi

.Teknik pemusatan pembelajaran murid Pendekatan mainan Guru tidak boleh tekankan murid dengan perkataan yang sukar Guru memberi penerangan kepada ibu bapa supaya sentiasa gunakan perkataan yang betul dan mudah.

Pengulangan bacaan
Menggunakan peluang persekitaran untuk menggalakkan pertuturan Pastikan masa dan keadaan yang sesuai untuk perbualan yang

panjang dan spontan.

BAHASA ISYARAT
Bahasa isyarat ialah bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang mempunyai masalah pendengaran untuk berkomunikasi sesama mereka dan orang ramai. Tidak semestinya digunakan oleh orang-orang pekak sahaja. Oleh itu, marilah kita sama-sama belajar