You are on page 1of 7

MINGGU/ TARIKH Minggu 1 27 31 Januari 2014

BIDANG PEMBELAJARAN Kemandirian spesies

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2.1 Memahami bahawa pelbagai haiwan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

2.1 Memberi contoh haiwan yang mejaga telur dan anaknya 2.1.2 Menerangkan cara haiwan menjaga telur dan anaknya

Minggu 2 3 7 Feb 2014

Kemandirian spesies

2.2 Memahami pelbagai tumbuhan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka

2.2.1 Menyatakan pelbagai cara pencaran biji benih dan buah 2.2.2 Menerangkan sebab tumbuhan perlu memencarkan biji benih atau buah 2.2.3 Memberi contohcontoh tumbuhan yang dipencarkan melalui air 2.2.4 Memberi contohcontoh tumbuhan yang dipencarkan melalui angina 2.2.5 Memberi contohcontoh tumbuihan yang dipencarkan melalui haiwan 2.2.6 Memberi contohcontoh tumbuhan yang dipencarkan melalui mekanisme letupan

Retani Hem Bulan budi bahasa

MINGGU/ TARIKH Minggu 3 10 14 Feb 2014

BIDANG PEMBELAJARAN Kemandirian spesies

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

2.2.7 Menghubungkaitkan ciri-ciri biji benih dan buah dengan cara mereka dipencarkan

2.3 Menyedari kepentingan kemandirian spesies Minggu 4 17 21 Feb 2014 Rantai Makanan dan Siratan Makanan 3.1 Memahami rantai makanan

2.3.1 Meramal kesan jika sebahagian spesies haiwan dan tumbuhan tidak bermandiri 3.1.1 Mengenal pasti haiwan dan makananya 3.1.2 Mengelaskan haiwan kepada herbivore, karnivor dan omnivore 3.2.3 Membina rantai makanan 3.1.4 Mengenal pasti pengeluar 3.1.5 Mengenal pasti pengguna Kem Ibadat 1 Spot Check 2 KWD kecemasan

Minggu 5 24 28 Feb 2014

Rantai Makanan dan Siratan Makanan

3.2 Mensistesis rantai makanan untuk membina siratan makanan

3.2.1 Membina siratan makanan. 3.2.2 Membina siratan makanan pada pelbagai habitat 3.2.3 meramalkan kesan jika terdapat perubahan dalam populasi pada spesies tertentu dalam siratan makanan

UPTP1

MINGGU/ TARIKH

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

3.2.4 menerangkan kesan terhadap spesies haiwan tertentu yang makan sejenis makanan sahaja Minggu 6 3 7 Mac 2014 Menyiasat Alam Fizikal 1. Tenaga 1.1 Memahami kegunaan tenaga 1.1.1 Menerangkan mengapa tenaga diperlukan 1.1.2 Memberi contoh di mana dan bila tenaga digunakan 1.1.3 menyatakan pelbagai sumber tenaga Bulan Menghormati

Minggu 7 10 14 Mac 2014

Menyiasat Alam Fizikal 1. Tenaga

1.2 Memahami bahawa tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain

1.2.1 Menyatakan pelbagai bentuk tenaga 1.2.2 Menyatakan bahawa tenaga boleh berubah bentuk 1.2.3 Memberi contohcontoh peralatan yang menunjukkan berlakunya perubahan bentuk tenaga

Merentas Desa (Sekolah ganti)

Spot Check 3

Minggu 8 17 21 Mac 2014

Menyiasat Alam Fizikal 1. Tenaga

1.3 Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

1.3.1 Menyatakaan apakah tenaga yang boleh diperbaharui 1.3.2 Menyatakan apakah tenaga yang tidak boleh diperbaharui

MINGGU/ TARIKH

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

1.3.3 Menyenaraikan tenaga yang boleh diperbaharui 1.3.4 menyenaraikan tenaga yang tidak boleh diperbaharui 1.3.5 menerangkan mengapa kita perlu menggunakan tenaga secara bijaksana 1.3.6 Menerangkan mengapa tenaga boleh diperbaharui lebih baik daripada tenaga yang tidak boleh diperbaharui 1.3.7 Memberi contoh bagaimana tenaga boleh dijimatkan

24-28 Mac 2014

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU/ TARIKH Minggu 9 31 Mac 4 April 2014

BIDANG PEMBELAJARAN 2. Tenaga elektrik

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2.1 Mengetahui sumber tenaga elektrik

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

2.1 Menyatakan sumber tenaga elektrik

Lawatan Prasek

2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari

2.2.1 Mengenal psti simbol pelbagai komponen elektrik dalam litar ringkas 2.2.2 Melukis gambarajah litar

Minggu 10 7 11 April 2014

2. Tenaga elektrik

2.2 Memahami litar bersiri dan litar selari

2.2.3 Mengenal pasti perbezaan susunan mentol dalam litar bersiri dan litar selari 2.2.4 Membina litar bersiri 2.2.5 Membina litar selari 2.2.6 Membandingkan kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari 2.2.7 Membandingkan kesan pada mentol apabila pelbagai suis dalam litar bersiri dan litar

Bulan Keluarga

Gotong-royong perdana

MINGGU/ TARIKH

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

selari ditutup

Minggu 11 14 18 April 2014

2. Tenaga elektrik

2.3 Memahami langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila mengendalikan peralatan elekrik

2.3.1 Memerihalkan bahaya kecuaian mengendalikan peralatan elektrik 2.3.2 Menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan peralatan elektrik

Minggu 12 21 25 April 2014

3. Cahaya

3.1 memahami cahaya bergerak lurus

3.1.1 Menyatakan cahaya bergerak lurus 3.1.2 memberi contoh untuk mengesahkan bahawa cahaya bergerak lurus 3.1.3 memerihal bagaimana bayangbayang terbentuk. 3.1.4 Mengeksperimen untuk mengenal pasti apa yang menyebabkan saiz bayang-bayang berubah dengan menentukan pembolehubah yang dimalarkan,

Spot Check 4

MINGGU/ TARIKH

BIDANG PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balas 3.1.5 Mengeksperimen untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan perubahan bentuk bayang-bayang dengan menentukan pembolehubah yang dimalarkan, pembolehubah manipulasi dan pembolehubaha bergerak balas