You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA AUR KONTRAK LATIHAN MURID BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 ( PENULISAN) BULAN TEMA / TAJUK A.

KELUARGAKU SAYANG 1. DIALOG 2. NILAI MURNI 3. BINAAN AYAT 4. KEPERIHALAN A. KELUARGAKU BERWAWASAN 1. BINAAN AYAT 2. CERITA B. SEKOLAHKU BERJASA 1. CERITA 2. BINAAN AYAT 3. NILAI MURNI / AMALAN BAIK A. MINGGU KOKURIKULUM 1. BINAAN AYAT A. SENTIASA BERHEMAT KITA SELAMAT 1. BINAAN AYAT 2. NILAI MURNI / AMALAN BAIK 3. CERITA KEPERIHALAN B. HARGAI WARISAN KITA 1. BINAAN AYAT 2. FAKTA 3. BIOGRAFI A. PENGALAMAN INDAH 1. KEPERIHALAN 2. FAKTA A. RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU 1. FAKTA B. HASIL TANI MENINGKATKAN EKONOMI 1. FAKTA A. YANG BAIK JADIKAN TELADAN 1. NILAI MURNI / PENGAJARAN 2. CERITA A. LESTARI ALAM 1. NILAI MURNI 2. FAKTA 3. SYARAHAN 4. SURAT KIRIMAN RASMI A. KEAJAIBAN ALAM 1. FAKTA 2. WAWANCARA 3. LAPORAN A. ERA SAINS DAN TEKNOLOGI 1. AUTOBIOGRAFI 2. NILAI MURNI 3. LAPORAN A. WAWASAN KITA 1. DIALOG 2. SURAT KIRIMAN RASMI 3. KEPERIHALAN BENTUK & JUMLAH SOALAN STRUKTUR OBJEKTIF 1 TAJUK 1 ULASAN 1 GAMBAR 1 TAJUK 1 GAMBAR 2 TAJUK 2 TAJUK 2 GAMBAR 1 ULASAN 2 GAMBAR 2 GAMBAR 1 ULASAN 1 TAJUK 1 GAMBAR 2 TAJUK 1 TAJUK 1 TAJUK 1 TAJUK 1 TAJUK 1 TAJUK 2 ULASAN 1 TAJUK 1 ULASAN 2 TAJUK 1 TAJUK 1 TAJUK 2 FAKTA 1 TAJUK 1 TAJUK 3 TAJUK 1 ULASAN 1 TAJUK 1 TAJUK 1 TAJUK 1 TAJUK

JANUARI

FEBRUARI

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER