You are on page 1of 6

H v tn: V Hoi Thanh Phng: Hnh chnh & Nhn s .

BI T LUN
CHUYN MARKETING bi: Ty theo v tr cng tc, anh ch , ang v s lm g phc v khch hng ca Agribank Thng Long tt hn? Bi lm Kinh t ngy cng kh khn khng ch trong nc m c quc t, cng vi s xut hin hng lot ngn hng thng mi trong nc v ngn hng lin doanh, chi nhnh, vn phng i din ngn hng nc ngoi l nhng nhn t khin mi trng kinh doanh ngn hng nc ta c nhiu i thay mnh m vi s cnh tranh ngy mt khc lit hn. Cc kiu kinh doanh v qun l truyn thng bc l nhng khim khuyt khng th bt kp vi xu th mi. tn ti, cc ngn hng gi y, thay v th ng, cng nhc ch i khch hng n gi tin, vay vn, buc phi ch ng tip cn, tm hiu v lng nghe nhu cu ca khch hng. Chnh v vy, vai tr ca Marketing hng ti khch hng tr nn quan trng hn bao gi ht trong hot ng kinh doanh ngn hng hin nay. Hai nm gn y, ton h thng Agribank c nhiu thay i, c bit l lnh vc Marketing, xy dng thng hiu ring. Hng lot nhng vn bn mang tnh ct li nh Cm nang nhn din thng hiu, cm nang vn ha, c ban hnh v trin khai n tng chi nhnh, PGD. Mc tiu kinh doanh ca Agribank l hng ti khch hng. Ton th cn b, vin chc Agribank n lc i mi phng thc phc v, hng n pht trin, hon thin cht lng sn phm, dch v ngn hng tin ch, hin i nhm em li li ch tt nht, s hi lng cao nht cho khch hng v ti a ha li nhun cho khch hng, ngn hng. Chnh v vy, chc nng ca mng Hnh chnh - thuc Phng Hnh chnh & Nhn s Agribank Chi nhnh Thng Long gi

Page 1

vai tr kh quan trng. khng ch l cung ng c s vt cht cho cc Phng, ban trong Chi nhnh m cn l u mi thc hin, tham gia xy dng chin lc phc v khch hng. Thu hiu rng cung ng c s vt cht hin i, khang trang, ph hp l iu kin cn hng ti phc v khch hng mt cch tt hn, do vy, trong nhng nm qua, chng ti lun c gng tm hiu nhng nh cung ng trang thit b tt nht, m bo cht lng nht trn th trng. Trc ht, i vi lnh vc my mc, thit b cng ngh, vic u t v s dng ph hp s gip nng cao cht lng sn phm dch v. Chng hn nh gip gim thiu thi gian giao dch v cho php ci t nhng phn mm, phng tin qun l hin i, cht ch, gim sai st, bo mt caogp phn em li s hi lng, tha mn v tin cy hn cho khch hng. Trc y, hot ng kinh doanh ngn hng khng qu ch trng ti vic p dng cng ngh my mc tn tin, nhng ngy nay, s pht trin ca khoa hc k thut buc cc ngn hng phi ci tin, i mi v theo kp nhng i thay ca khoa hc cng ngh ph hp vi th hiu, nhu cu ca i a s khch hng. Tuy nhin, tc pht trin ca cng ngh, khoa hc k thut ngy mt cao, dn n kh khn trong vic ng b ha cc thit b, my mc hin c vi yu cu mi v cu hnh, phn mm. Do vy chng ti lun phi lun chuyn, thay i my mc gia cc b phn vi tiu ch u tin iu kin my mc tt nht cho b phn tip xc trc tip khch hng nh giao dch vin, k ton vin v cc b phn quan trng nh phng vi tnh, phng thm nhVic iu chuyn my mc gia cc b phn vi chc nng khc nhau gip m bo yu t cnh tranh, hin i trong kinh doanh, to n tng tt cho khch hng n giao dch ng thi tng hiu qu s dng my, m bo tit kim. Hng nm, chng ti u tin hnh xy dng k hoch mua sm TSC, CCDC cn c trn hin trng my mc thc t ca chi nhnh v nhu cu mua sm mi nm, m bo ti u cc phng din: S lng thit b, cng sut s dng ph hp,hn ch vic mua sm lng ph, s dng khng hiu qu. Bn cnh ,
Page 2

chng ti bt u k kt cc hp ng bo tr, bo dng thit b nh tin hc, camera, bo chy,nhm duy tr bo m h thng hot ng thng xuyn, trnh xy ra tnh trng hng hc t xut lm nh hng ti hot ng kinh doanh. Ngoi ra, vic bo tr, bo dng nh k thng xuyn cn gip tng tui th my mc v tit kim chi ph mua sm mi, tng hiu qu li nhun kinh doanh. Song song vi trang b my mc, cng ngh, lm vic trong mng Hnh chnh, chng ti cn phi ch trng ti tnh thm m v thng hiu ca Agribank khi mua sm cc thit b vn phng phm, qu tng, bin hiu, bn quy, trang tr, tuyn truyn bo ch lm th no to nn hnh nh mt Agribank ring, va thn thin li va hin i. Thc vy, n vi bt k t chc hot ng kinh doanh no, iu u tin lm khch hng ch l hnh nh, cch bi tr khng gian. Cu chuyn v mu sc logo gia hng gii kht Pepsi v Coca cola l v d in hnh v sc hp dn ca hnh nh, thng hiu i vi khch hng. Trong cc mu sc, mu v di mu tng t c sc thu ht mnh lit v d nhn ra nht. c bit, trong ngnh gii kht, gii tr vn gn lin vi s cung nhit, si ni, cc bin hiu v logo tng mu trn ngp ca Cocacola khin cc nhn hng mu xanh an bnh ca i th cnh tranh Pepsi chm nghm. Hin nay, mt trong nhng thay i u th ca thng hiu Agribank l chuyn sang tng mu boc- ch o kh ni bt v d nhn din gia i dng cc bin hiu, bin qung co ln nh trn ph v cc phng tin truyn thng. Mu boc sang trng, qu phi cn gp phn chuyn ti, thay i hnh nh mt anh chng Agribank khng l vn thn thin, cht phc, nay mang thm trn mnh s hin i, tn tin ca th k mi, vi tc phong lm vic chuyn nghip, sn sng hi nhp, sn sng cnh tranh. Nu nh trc y Agribank c phn th ng v li vo vic l mt trong nhng anh c ca ngnh ngn hng v mng li hot ng rng khp, khng ch trng n vic thu ht, trng dng mi quan h vi khch hng lu nm, th nay, Agribank c
Page 3

nhng chng trnh tri n khch hng, tng qu v u i cnh tranh cho khch hng n giao dch trong h thng. Ti chi nhnh chng ti, Phng Hnh chnh & Nhn s ngoi vic trin khai trang tr, mua sm theo ng chun mc thng hiu ca Agribank cn c nhng ch ng (c s cho php ca Ban thng tin tuyn truyn) nh ng thng tin qung b trn mt s tp ch, thit k thip tri n khch hng cng li chc,... y l nhng bc i mi m ca Chi nhnh trong vic ch ng tip cn, trng dng mi quan h vi khch hng nhm hng ti phc v khch hng ngy mt tt hn, hon thin hn. Trong i gia nh Agribank, mi n v l mt mt xch lin kt cht ch h thng; cng nhau chia s, chung sc, chung lng v s nghip pht trin bn vng ca Agribank. Mi c nhn l mt mt xch ca tp th lun tng tr ln nhau, cng chung sc xy dng tp th vng mnh. Tuy nhin, nhn xt mt cch khch quan, lnh vc Marketing ti Chi nhnh chng ti vn cn nhiu hn ch. Vic tip cn v tm hiu khch hng phn khc th trng, xy dng chin lc pht trin th phn khch hng, doanh nghip...cha c ch trng m cc quan h khch hng ch yu vn mang tnh th ng, lch s, cha c nhiu i mi. S phi hp gia cc Phng, ban cn nhiu vng mc, kh thng nht, i khi phn nh chc nng nhim v cha r rng. Chng hn, hin nay Phng Hnh chnh v nhn s chng ti a phn phi t ch ng trong vic thit k, trang tr, qung b thng hiu, lin h vi bo ch... m cha c s tham gia xy dng ca cc Phng, ban chuyn mn trong lnh vc ny. Bn cnh chuyn mn nghip v, chng ti nhn ra rng thi ng x nh nhn, lch thip l nhn t quan trng em li thnh cng. Thi ny khng ch cn c i vi ng nghip, m cn i vi bt c khch hng no n giao dch ti chi nhnh m chng ti c dp tip xc. Bi mt iu hin nhin l: Mi nhn vin trong chi nhnh l mt marketing vin cho ngn hng. Mi nhn vin trong

Page 4

chi nhnh l mt kho tng tip cn thng tin v th trng, doanh nghip, cung cp tng ci tin, xy dng cc sn phm dch v mi. Qua tp hun v Marketing, chng ti hiu ra rng trong giao tip ng x, quan trng nht l phi bit cch lng nghe, khng phi ch nghe n thun, m lng nghe l c mt ngh thut. Nhng iu ny c th tng kt trong nhng im chnh yu sau: - ng vi vng, hy khch hng ni vi bn - Nghe mt cch tp trung - Khng lm vic khc khi nghe - Duy tr s giao tip bng mt nhn vo khch hng v ni - Th hin cho khch hng bit mnh ang nghe chm ch bng nhng kin ng tnh - Khng ngt li khch hng tr khi c yu cu, thay vo hy t cu hi lm r vn . - Khng vi vng tranh ci v phn xt. Nh th, trong tng lai, chng ti s tip tc rn luyn, trau di k nng nghip v, ch ng tip cn, tm hiu khch hng v c bit l hon thin phong cch ng x hn. lm c iu ny, chng ti, mi cn b trong Agribank ni chung v Chi nhnh Thng Long ni ring cn nhn thc c gi tr ct li, nhng im giao thoa gia chuyn mn v ng x, c th nh sau: - C trch nhim vi khch hng v i tc: m bo li ch hp l, mang phn thnh n khch hng v i tc, sn sng chia s, hp tc v thc hin ng cam kt, bo m li ch ca khch hng, i tc v Agribank. Lun t mnh vo v tr ca khch hng, i tc hiu ng nhu cu, nguyn vng, mong mun ca khch hng v i tc, t cng chia s, t vn chu o, k lng p ng cao nht, lm hi lng khch hng v i tc. Xut pht t mc tiu cao nht l s hi lng ca khch hng, i tc, cn b, vin chc Agribank bt k v tr cng tc no lun thc phc v khch hng, i tc mt
Page 5

cch tt nht trong kh nng, iu kin c th. Khi khng th t gii quyt hoc nhn thy khng p ng c yu cu ca khch hng, i tc, cn b, vin chc Agribank kp thi bo co ng bn cht ca s vic ln cp lnh o trc tip xin kin gii quyt. Tuyt i khng t t chi yu cu ca khch hng v i tc khi cha tm hiu, nm r bn cht vn , s vic. - C trch nhim vi ng nghip: Cn b, vin chc Agribank sn sng hp tc, cng nhau chia s kinh nghim v h tr nhau khi gp kh khn trong gii quyt cng vic nhm t hiu qu cao nht, tit kim thi gian v ngun lc. Lun to mi iu kin thun li ng nghip hon thnh cng vic ng tin , m bo hiu qu cht lng. c bit, khng n y cng vic cho ng nghip, cng nhau to dng mi trng lm vic chuyn nghip v nhn vn. - C trch nhim vi ti sn ca Agribank: Cn b, vin chc khng ch s dng ti sn phc v cho cng vic chung, khng s dng cho mc ch c nhn hay nhng mc ch khc khng phc v cho cng vic chung. S dng tit kim, hiu qu v ph hp. - C trch nhim vi cng ng: Tn trng phong tc tp qun, k tha, pht huy truyn thng tt p v cc gi tr c ngha nhn vn cao c, tch cc tham gia cc hot ng x hi, bo v mi trng. Nh vy, hng ti phc v khch hng ngy mt tt hn, chng ti cn duy tr v pht trin hn nhng k nng nghip v ca mnh, nhng phng php nh gi v qun l trong vic cung ng c s vt cht. Song song vi l ch ng tip cn v tm hiu thng tin khch hng, ng thi rn luyn phong cch ng x vi khch hng, ng nghip, c bit l nhng chun mc c quy nh gp phn lm nn mt Agribank Trung thc, k cng, sng to, cht lng, hiu qu.

Page 6