You are on page 1of 27

SK SUNGAI SEPUTI MIRI 2013

BAGI TAHUN 2010 - 2012

30
25
20

A
B
C
D
E

15
10

5
0

UPSR 2010

UPSR 2011

UPSR 2012

ANALISIS KEPUTUSAN UPSR PELAJARASRAMA HARIAN


TAHUN 2010 2012 MENGIKUT GRED

BILANGAN PELAJAR ASRAMA LULUS / GAGAL UPSR 2010 -2012

12
10
8
LULUS
GAGAL

6
4

2
0

UPSR 2010

UPSR 2011

UPSR 2012

2.8
2.7
2.6
GPA UPSR PELAJAR
ASRAMA

2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2

UPSR
2010
( 2.73 )

UPSR
2011
( 2.65 )

UPSR
2012
( 2.3 )

KEPUTUSAN UJIAN
PERTENGAHAN PENGGAL , MGB
DAN PENGGAL PERTAMA

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL, UJIAN MGB MIRI DAN


UJIAN PENGGAL PERTAMA 2013

8
7
6
5
4
3
2
1
0

LULUS
GAGAL

PERTENGAHAN
PENGGAL

MGB MIRI

PENGGAL
PERTAMA

KEPUTUSAN UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL TAHUN 6 ASRAMA

BIL

NAMA MURID

BMK

BMP

BI

MT

SN

JUM
MARKAH

PERATUS

GPC

PENCAPAIAN

MARGARET
MICHELLE

95

77

63

70

66

373

74.6

1.8

1A 4B

SYVIA BURAI

60

63

58

52

60

293

58.6

2.4

3B 2C

EL VANESA
LULUNG

68

63

54

52

56

293

58.5

2.6

2B 3C

WILSON KATANG

53

47

49

47

52

248

49.6

5C

RICKY JAMAL

50

45

40

47

56

238

47.6

5C

LEONARD WILLY

60

60

43

25

62

250

50

2.6

3B 1C 1D

PRETTY ALOK

63

63

40

33

52

241

48.2

2.8

2B 2C 1D

REONG SAMY

45

47

34

44

58

228

45.6

3.2

4C 1D

KEPUTUSAN UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL TAHUN 6 ASRAMA

BIL

NAMA MURID

BMK

BMP

BI

MT

SN

JUM
MARKAH

PERATUS

GPC

PENCAPAIAN

FLORIYA BALAI

53

40

41

31

52

217

43.4

3.2

4C 1 D

10

DAVID JALANG

45

35

31

46

56

213

42.6

3.4

3C 2 D

11

HISPATIEN
LISTER

48

50

34

34

44

210

42

3.4

3C 2D

12

EDWARD STEVIN

28

10

24

25

28

115

23

4.2

4D 1E

13

DESMOND

33

24

18

32

114

22.8

4.4

3D 2E

KEPUTUSAN UJIAN MGB MIRI 2013

BIL

NAMA MURID

BMK

BMP

BI

MT

SN

JUM
MARKAH

PERATUS

GPC

PENCAPAIAN

MARGARET
MICHELLE

80

82

65

71

82

380

76

1.4

3A 2B

SYVIA BURAI

63

82

51

40

76

312

62.4

2.2

1A 2B 2C

EL VANESA
LULUNG

60

67

44

53

62

284

56.8

2.4

3B 2C

WILSON KATANG

43

42

46

39

17

187

37.4

3.4

4C 1D

RICKY JAMAL

60

63

41

45

76

285

57

2.4

3B 2C

LEONARD WILLY

58

68

43

25

78

271

54.2

2.8

2B 2C 1D

PRETTY ALOK

55

63

46

39

54

257

51.4

1B 3C 1D

REONG SAMY

55

52

40

40

76

263

52.6

5C

KEPUTUSAN UJIAN MGB MIRI 2013

BIL

NAMA MURID

BMK

BMP

BI

MT

SN

JUM
MARKAH

PERATUS

GPC

PENCAPAIAN

FLORIYA BALAI

30

42

45

16

40

173

34.6

3.6

3C 1D 1E

10

DAVID JALANG

40

50

36

41

58

225

45

3.2

4C 1D

11

HISPATIEN
LISTER

35

45

31

35

50

196

39.2

2.8

2C 3D

12

EDWARD STEVIN

48

12

24

25

28

137

27.4

1C 3D 1E

13

DESMOND

33

12

30

14

22

111

22.2

4.4.

3D 2E

KEPUTUSAN UJIAN PENGGAL 2013

BIL

NAMA MURID

BMK

BMP

BI

MT

SN

JUM
MARKAH

PERATUS

GPC

PENCAPAIAN

MARGARET
MICHELLE

88

85

75

72

92

412

82.40

1.4

3A 2B

SYVIA BURAI

83

77

48

63

54

325

65.00

2.2

1A 2B 2C

EL VANESA
LULUNG

78

70

51

56

64

319

63.80

2.4

3B 2C

WILSON KATANG

58

63

51

35

52

259

51.80

3.00

1B 3C 1D

RICKY JAMAL

80

73

43

38

58

292

58.40

2.6

1A 1B 2C 1D

LEONARD WILLY

68

75

45

40

60

288

57.60

2.4

3B 2C

PRETTY ALOK

78

58

41

43

60

280

56.00

2.6

2B 3C

REONG SAMY

55

67

34

55

48

259

51.80

2.6

1B 3C 1D

KEPUTUSAN UJIAN PENGGAL 2013

BIL

NAMA MURID

BMK

BMP

BI

MT

SN

JUM
MARKAH

PERATUS

GPC

PENCAPAIAN

FLORIYA BALAI

45

40

33

23

40

181

36.2

3.4

3C 2D

10

DAVID JALANG

60

42

23

47

54

226

45.20

3.00

1B 3C 1D

11

HISPATIEN
LISTER

50

45

24

38

40

197

39.40

3.4

3C 2D

12

EDWARD STEVIN

33

20

28

30

115

23.00

5.00

4D 1E

13

DESMOND

35

10

15

28

30

118

23.60

4.4

3D 2E

3.15
3.1
3.05
3
2.95
2.9
2.85
2.8

GPA UJIAN TAHUN


6/ 2013

TAHUN 4

KEPUTUSAN UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL TAHUN 4 MURID ASRAMA

BIL

NAMA MURID

BMK

BMP

BI

MT

SN

JUM
MARKAH

PERATUS

GPC

PENCAPAIAN

JASON JOSELLY

50

48

40

41

52

231

46.2

5C

BONNY GALAN

53

53

40

29

50

225

45

3.2

4C 1D

ERIKA FRANKY

53

40

48

23

42

206

41.2

3.2

4C 1D

JACKY SON

48

53

35

39

50

225

45

3.4

3C 2D

VERGINIA DIDA

58

37

41

23

38

197

39.4

3.6

2C 3 D

SONALI JAZZ

43

35

38

28

44

188

37.6

3.6

2C 3D

VERNISHA ESHAH

58

30

40

24

36

188

37.6

3.6

2C 3D

SOPHIAN AMBI

43

30

28

14

40

155

31

3.8

2C 2D 1E

KEPUTUSAN UJIAN PENGGAL PERTAMA TAHUN 4 MURID ASRAMA

BIL

NAMA MURID

BMK

BMP

BI

MT

SN

JUM
MARKAH

PERATUS

GPC

PENCAPAIAN

JASON JOSELLY

43

63

43

43

42

234

46.80

2.6

1B 4C

BONNY GALAN

73

45

40

21

34

213

42.60

1B2C 2D

ERIKA FRANKY

63

50

40

25

56

234

46.80

1B 3C 1D

JACKY SON

65

42

42

49

34

232

46.40

1B 3C 1D

VERGINIA DIDA

50

30

40

26

38

184

36.80

3.6

2C 3D

SONALI JAZZ

48

40

35

31

28

182

36.40

3.6

2C 3D

VERNISHA ESHAH

55

53

42

20

34

204

40.80

3.4

3C 2D

SOPHIAN AMBI

40

35

23

13

28

139

27.80

3.8

1C 4D

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL/PENGGAL PERTAMA


MURID ASRAMA TAHUN 4 / 2013

7
6
5
LULUS
GAGAL

4
3
2
1
0

PERTENGAHANPENGGAL
PENGGALPERTAMA
** UNTUK MATAPELAJARAN TERAS SAHAJA

3.45

3.4

3.35

3.3

3.25

3.2
PERTENGAHAN
PENGGAL
PENGGAL
PERTAMA

GPA UJIAN TAHUN


4/ 2013

TAHUN 5

KEPUTUSAN UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL TAHUN 5 ASRAMA

BIL

NAMA MURID

BMK

BMP

BI

MT

SN

JUM
MARKAH

PERATUS

GPC

PENCAPAIAN

MELVIN
FARENDER

67

55

56

60

64

302

60.4

2.4

3B 2C

ERIKA MURI

72

66

48

61

54

301

60.2

2.4

3B 2C

FLORENTINA
BALAI

67

60

53

40

54

274

54.8

2.6

2B 3C

DONNY LABO

77

45

41

41

58

262

52.4

2.8

1B 4C

ELVIS BECKHAM

47

60

36

55

56

254

50.8

1B 3C 1D

NICKY JEFFERY

60

40

48

23

44

215

43

1B 3C 1D

SELOMPONG

65

35

44

33

38

215

43

3.4

1B 1C 3D

OLIVIA VERA

57

43

44

31

36

211

42.2

3.4

3C 2D

KEPUTUSAN UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL TAHUN 5 ASRAMA

BIL

NAMA MURID

BMK

BMP

BI

MT

SN

JUM
MARKAH

PERATUS

GPC

PENCAPAIAN

RANI BAYANG

55

25

36

16

26

158

31.6

1C 3D 1E

10

FRANCIS
DYVINDER

55

13

36

23

30

157

31.4

1C 3D 1E

11

JOSHUA VERON

37

28

40

16

30

151

30.2

1C 3D 1E

12

BEATRICE
EMPADING

27

29

10

18

92

18.4

4.6

2D 3E

13

JACKSON AMY

30

10

25

16

10

91

18.2

4.6

2D 3E

KEPUTUSAN UJIAN PENGGAL PERTAMA TAHUN 5 MURID ASRAMA

BIL

NAMA MURID

BMK

BMP

BI

MT

SN

JUM
MARKAH

PERATUS

GPC

PENCAPAIAN

MELVIN
FARENDER

78

73

66

66

52

335

67.00

2.2

4B 1C

ERIKA MURI

78

82

50

49

36

295

59.00

2.6

1A 1B 2C 1D

FLORENTINA
BALAI

62

65

48

34

40

249

49.80

2.8

2B 2C 1D

DONNY LABO

86

84

41

41

44

296

59.20

2.2

2A 3C

ELVIS BECKHAM

72

72

41

69

42

296

59.20

2.4

3B 2C

NICKY JEFFERY

68

42

44

15

38

207

41.40

3.2

1B 2C 2D

SELOMPONG

78

66

40

23

38

245

49.00

2B 1C 2D

OLIVIA VERA

62

40

36

39

36

213

42.60

3.4

1B 1C 3D

KEPUTUSAN UJIAN PENGGAL PERTAMA TAHUN 5 MURID ASRAMA

BIL

NAMA MURID

BMK

BMP

BI

MT

SN

JUM
MARKAH

PERATUS

GPC

PENCAPAIAN

RANI BAYANG

40

30

28

16

20

134

26.80

1C 3D 1E

10

FRANCIS
DYVINDER

46

35

25

25

24

155

31.00

3.80

1C 4D

11

JOSHUA VERON

38

35

32

35

24

164

32.80

5.00

5D

12

BEATRICE
EMPADING

26

17

25

11

22

101

20.20

4.20

4D 1E

13

JACKSON AMY

28

15

21

33

22

119

23.80

4.20

4D 1E

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL/PENGGAL PERTAMA


MURID ASRAMA TAHUN 5 /2013

10
9
8
7
LULUS
GAGAL

6
5
4
3
2
1
0
PERTENGAHANPENGGAL
PENGGALPERTAMA
** UNTUK MATAPELAJARAN TERAS SAHAJA

3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6
PERTENGAHAN
PENGGAL
PENGGAL
PERTAMA

GPA UJIAN TAHUN


5/ 2013