You are on page 1of 14

TIU CHUN VIT NAM

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

Phng chy cha chy Cht cha chy - Bt


Fire protection Fire extinguishing media Powder Li ni u TCVN 6102: 1996 hon tng ng vi ISO 7202: 1987. TCVN 6102: 1996 do Ban k thut tiu chun TCVN/TC 21 Thit b phng chy cha chy bin son, Tng cc Tiu chun o lng Cht lng ngh, B Khoa hc, Cng ngh v Mi trng ban hnh. Li gii thiu Tiu chun ny l mt trong nhng quy nh v c im k thut ca nhng cht cha chy thng dng v cn c xc nh cho mc ch dp tt la. Nhng c im k thut ny c xc nh chng minh rng cht cha chy ang cp t nht cng c kh nng hu ch ti thiu v dp tt la v do c th bn cha chy. Nhng yu cu i vi cht dng cho cc thit b ring r l i tng ca cc tiu chun c xy dng sau ny. Cc ph lc A v B cung cp nhng thng tin quan trng v nhng im cn lu trong vic s dng bt cha chy m mi ngi c lin quan u phi c k. Tuy nhin cc ph lc y khng phi l cc diu quy nh ca tiu chun ny. 1. Phm vi p dng Tiu chun ny quy nh nhng yu cu v tnh cht vt l, ho hc v hiu sut ti thiu c xc nh bng phng php th nghim ca cc loi bt thch hp cho vic dp tt cc loi m chy A, loi m chy B v loi m chy C. Yu cu v thng tin v cng b s liu cng c t ra i vi nh ch to. Tiu chun ny khng p dng cho bt cha chy t bit ch c ch nh kim ch v dp tt cc loa m chy D (kim loi). Ch thch Phn loi cc m chy theo TCVN 4878 :89 (ISO 3914). 2. Tiu chun trch dn ISO 2591 Kim tra bng ry; ISO 3130 G Xc nh m cho cc th nghim c, l; ISO 3310 Kim tra bng ry Yu cu k thut v th ngim Phn 1: kim tra bng ry tm li kim loi; ISO 3914 Phn loi cc m chy; ISO 4788 Dng c th nghim bng thu tinh - ng ong hnh tr c chia . 3. nh ngha Nhng nh ngha sau y c s dng trong tiu chun ny : 3.1. Bt cha chy (extinguishing powder) Cht cha chy c trn bng nhng ho cht rn, tn mn, gm mt hoc nhiu thnh phn ch yu kt hp vi cc cht ph gia nhm hon thin cc c tnh ca n. Khi cn biu th mt loi bt c bit ch c ch nh cha loi m chy no th thm
1

TIU CHUN VIT NAM

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

ch hoa vo sau thut ng bt. Nhng ch hao s dng trong tiu chun ny theo TCVN 4878: 89 (ISO 3914). Th d Bt BC c ch nh dp tt cc loi m chy B (cc cht lng hoc cht rn c th ho lng) v loi m chy C (cht kh); Bt ABC c ch nh dp cc loi m chy A( cht chy rn hay c tn la), loi m chy B v loi m chy C. 3.2. M (batch) Mt m bt l lng bt ca mt ln np vo thit b x l m thit b ny c lm ng nht bng cch a ra n v v x l vt l cp c thm quyn chp thun v th nghim kim tra. 3.3. L (lot) Mt l cha mt hoc nhiu m, nhng khng qu 25 T bt, c sn xut theo mt cng thc, theo cng mt quy trnh sn xut trong iu kin mi trng nh nhau. Ch thch Bt k thay i thc s no v ngi sn xut, v ngun nhin liu hoc v iu kin mi trng u coi bt thuc v mt l hng khc. 3.4. c tnh c cng b (characterization statement) Thng tin v s liu v tnh cht vt l, ho ca bt do ngi sn xut cng b. 4. Ly mu Nhng mu dng th ph hp vi tiu chun ny phi l nhng mu ly theo phng php tiu biu nht. Khi ly mu mt l, phi ly khng di 12kg bt t mt m ngu nhin. Khi th mt m phi ly khng di 2,5kg bt t mt thng cha ngu nhin. Nhng mu ng nht thch hp phi ng vo nhng chai ring bit, kh, kn, khng gy phn ng. Khi lng th tng i t th dng ly mu bng kim loi di 25mm cm tht su vo bnh ng bt cha chy t nht 5 v tr. Ngoi cc mu , cp thanh tra c thm quyn c th yu cu ly thm mu th. trnh vn cc, iu ct yu l nhit bt trong thng cha ban u phi khng nh hn nhit khng kh ca mi trng khi ly mu. Bnh ng mu khng c m khi cha c s cn bng v nhit vi khng kh trong phng th nghim. 5. c tnh v nhng yu cu 5.1. Quy nh chung Theo yu cu, ngi sn xut phi cng b thng tin v s liu nh quy nh t 5.2 n 5.5. Ngi sn xut phi qun l php o h thng k m bo nhng tr s c cng b tng ng vi nhng tr s trung bnh trong dy tr s c gn lin vi qu trnh sn xut. Ch thch Trc ht, c tnh c cng b nhm mc ch xc nhn thng tin v cung cp nhng tr s tham kho cho cc yu cu cho php ca 5.2, 5.2 v 5.4, nhng cn c bit ch 5.5. 5.2. Khi lng ring Khi lng ring ca bt c xc nh theo 12.1. Sai lch v khi lng ring phi trong khong 0,10g/ml ca tr s do ngi sn xut cng b . 5.3. Phn tch bng ry Khi th bng phng php ni 12.2.1 hoc 12.2.2, lng bt cn li trn ry 40m v ry 63m so vi tr s c cng b c qu 10% tng khi lng mu, v lng bt con li
2

TIU CHUN VIT NAM

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

trn ry 125m so vi tr s c cng b khng qu 5% tng khi lng mu. Phng php th c cng b cng vi kt qu th. 5.4. Thnh phn ho hc Thnh phn ho hc ca bt cha chy c cng b khng cn tnh n cc thnh phn di 10% khi lng bt cha chy. Tuy nhin thnh phn ho hc c cng b phi chim trn 75% (m/m) tng thnh phn ca bt cha chy. Sai lch cho php khng c vt qu 10% tr s c cng b i vi loi bt cha chy c phn trn 50% (m/m). Ch thch Th d, mt hp phn c tr s c cng b l 40% th gii hn cho php l 36% v 44% v mt hp phn c tr s c cng b l 80% th gii hn cho php l 76% v 84%. 5.5. Tnh c Nhng nguyn liu v ph gia khc nhau dng xn xut bt cha chy phi c cng nhn l khng gy c cho con ngi trong nhng iu kin s dng bnh thng. 6. Th kh nng cha chy 6.1. Loi A Bt cha chy c ngi sn xut cc nhn l thch hp cha loi m chy A phi dp tt c hai trong ba m chy th nghim c m t iu 12.3.2. 6.2. Loi B Bt cha chy c ngi sn xut cc nhn l thch hp cha loi m chy B phi dp tt c hai trong ba m chy th nghim c m t iu 12.3.3. 6.3. Loi C Bt c loi bt no p ng c cc iu kin 6.2 cng c xem nh c kh nng dp tt loi m chy C. 7. Kh nng phun bt Khi phun bt t mt bnh cha chy m t 12.4, phi phun c t nht 85% lng bt ra khi bnh. 8. Chng ng bnh v vn cc Kh nng chng ng bnh v von cc ca bt c xc nh bng phng php 12.5. Kim ca thit b th pha xuyn vo mu th vi su trn 15mm. 9. Tnh chng ht nc Khng quan st c bng mt s ht nc ca bt khi th theo phng php 12.6 10. Kh nng chu nhit thp Khi th theo phng php 12.7, tt c bt phi ri xung u c nt y ca ng th trong vng 5 giy. 11. Kh nng cch in Bt phi c bn in mi khng di 5 KV khi o phng php 12.8. 12. Phng php th 12.1. Khi lng ring (xem 5.2) Cho 100 0,1g bt vo mt ng ong hnh tr bng thu tinh 250 ml, sch, kh v c nt, ph hp vi ISO 4788, cao khong 320mm v c ng knh bn trong khong 40mm. y nt cht. Quay ng ln u ui 10 vng, mi vng khong 2 giy.Ngay sau vng th 10,
3

TIU CHUN VIT NAM

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

dng ng thng ng trn mt mt bng phng cho bt lng xung trong 180 giy. c th tch bt. Tnh khi lng ring theo cng thc:
dK m V

Trong : m l khi lng bt (tc l 100g); V l th tch o c. Ch thch: 1) Hin tng tnh in c th gy kh khn cho vic th loi bt c cha starat. C th gim bt tr ngi bng cch th loi bt c silicn ho trc ; 2) Sau khi bo qun lu, khi lng ring c th tng ln. 12.2. Phn tch bng ry (xem 5.3) Ch thch hai phng php 12.2.1 v12.2.2 c th cho kt qu khc nhau cht t. 12.2.1. Phng php 1 12.2.1.1.Thit b Thit b gm: a) Ba chic ry c ng knh danh ngha l 125m, 63 125m v 40m, ph hp vi ISO3310 1, mt ci np v mt khay ng. Ry 125 m t trn cng, y np, ry 40 125 m di cng, di ry ny khay ng; b) C cu lc ry, c th lm chuyn ng c b ry theo hnh elp nm ngang v c ti ln hnh trnh th 9 th li c mt ln va p t ry di cng ti ry trn cng. 12.2.1.2.Tin hnh th Cn 20g bt chnh xc ti 0,02g cho vo ry trn cng. Lp ry vo c cu lc v lc trong 10 pht. Cn lng bt cn li trn mi ry v ghi li s phn trm lng bt cn li trn mi ry so vi khi lng mu ban u. 12.2.2. Phng php 2 12.2.2.1.Thit b Thit b bao gm: a) B ry thit b t 12.2.1.1; b) Thit b ry dng vi phun khng kh to ra mt lung khng kh thi t trn xung mt ry v mt lung khng kh thi ngc li t mt tay quay t bn di ry (xem hnh 1). 12.2.2.2.Tin hnh th Thc hin ln lt ba ln kim tra vi ry 125m, 63m v 40m. Tin hnh th theo ch dn ca ngi sn xut thit b ry dng vi phun khng kh. Dng 20g bt mu v ry trong 5 pht. Ghi li s phn trm bt cn li trn mi ry.

TIU CHUN VIT NAM

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

Hnh 1- C cu ry bng phun khng kh 12.3. Th kh nng cha chy 12.3.1. Quy nh chung Thc hin cc php th 12.3.2 v 12.3.3 nhit mi trng khng thp hn 0C v khng cao hn 30C, ly 3kg bt cha chy np vo bnh cha chy c dung tch danh ngha 3kg, theo ch dn ca ngi sn xut bnh. Bnh cha chy phi ph hp vi tiu chun tng ng. Khi th dp tt loi m chy A (12.3.2 ) v loi m chy B (12.3.3 ) vi cng mt loi bt, phi dng kiu bnh cha chy ging ht nhau. Trc khi th, phi t cc bnh vo v tr lm vic bnh thng khng di 24 gi nhit 205C v duy tr nhit y cho n khi th. Phi chng nng cho ngi phun bt. Cn c mt m rng vng vi tm che mt chng nng, mt o di v gng tay bng vi cch nhit. Ch Cn lu bo v an ton cho ngi tin hnh th khng b nguy him do ngn la v ht phi khi cng kh c vi cch nhit. 12.3.2. Th cha chy loi m chy A (xem 6.1) 12.3.2.1. V tr th v iu kin mi trng Tin hnh th trong bung kn ca phng th nghim, ngn gi la khng cn tr s pht trin t nhin ca m chy th hay hiu qu cha chy. 12.3.2.2. Dng m hnh th nghim M hnh th nghim gm nhng thanh g xp kiu ci t trn hai thanh st gc 63mm x 38mm hoc gi thch hp, k trn bn tr b tng cao 405mm so vi mt sn. Nhng thanh g xp ra ci phi buc hoc ng inh vo nhau cho chc. Dng g thuc loi, phn loi hay g lai cc chi cy thng, hoc cy linh sam hoc loi n ht
5

TIU CHUN VIT NAM

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

3 ch thnh nhng thnh di 65110mm, mt ct vung, mi cnh 38 1 mm, m t 9% n13% (m/m) v khi lng ring 50050kg/m3.

Xp cc thanh g lm 13 lp, mi lp 6 thanh, lp trn vung gc vi lp di. Tng thanh ca mi lp cch u nhau xp thnh hnh vung, mi cnh bng chiu di ca thanh g (xem hnh 2). Ch thch - xc nh m ca cc thanh g c th s dng thng mi o dn in gia hai u d hnh kim cm vo cc thanh g. S o c th khc nhau do kt cu g khc nhau v o chiu ca th g. Trng hp cha chc chn th hiu chnh dng c xc nh m ph hp vi ISO 3130.

Hnh 2- M hnh in hnh dng th nghim loi m chy A 12.3.2.3. Mi la


6
typed by thangnc

TIU CHUN VIT NAM

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

t mt ci khay t la kch thc 686mm x 102mm vo gia v i xng bn di ci g. 3,8 lt nhin liu (theo 12.3.3.2 ) vo khay. Chm la vo nhin liu. Khi nhin liu chy ht th chuyn khay i. ci g chy cho ti khi nhng thanh g trn cng cn li c ng knh t 19 n 25mm cha chy1 mi phun bt. 12.3.2.4. Phun bt Ly bnh cha chy phun bt vo m chy. Ban u phun vo pha trc t khong cch khng di 1,8m. Gim khong cch tn cng v c th tu phun t tren xung, t y ln hoc bt k cnh no tr pha sau ca ci g. Gi kho v tr m dng bt phun ra ti a. 12.3.2.5. iu kin cng nhn dp tt c kt qu Th c coi l t kt qu khi ngon la b dp tt hon ton, ci g trng thi khng t chy li hoc khng chy m nhng iu kin th trong khong thi gian 15 pht. 12.3.3. Th cha chy loi m chy B (xem 6.2) 12.3.3.1. V tr v iu kin mi trng C th th trong nh hoc ngoi tri khi c tc gi khng di 1m/s v khng qu 3m/s. 12.3.3.2. Nhin liu hay khay Dng 55 lt nhin liu loi cacbon hydro mch thng c nhit si u khng di 80C v nhit si cui khng trn 105C. Dng khay bng thp dy 2,5mm, c ng knh 1,48m su 150mm v c mt thong nhin liu l 1,73m2. 12.3.3.3. t khay nm ngang, bng phng vi mt t xung quanh. nhin liu vo. trnh hu qu do khuyt tt ca khay gy ra, cn thm nhin liu sao cho c su ti thiu 15mm tt c cc im ca khay, nhng khng qu 50mm bt c im no trn chu vi khay. 1) Nh vy phi chy t 6 n 10 pht. Nu cn hy th s b xc nh thi gian cho ng. Ni no xc nh lin tc c bng khi lng ci g th c th ly thi gian khi khi lng gim xung cn 60% khi lng ban u. 12.3.3.4. Phun bt Chm la cho nhin liu chy t do t nht 60 giy. Phun bt vo m chy. Lc u, ngi phun bt khng c ng cch khay di 1,5 m. Ngi phun c th di chuyn quanh m chy bt k c ly no t kt qu tt nht. C th tu phun lin tc hoc khng c bc ln thnh khay hoc bc vo trong khay. 12.3.3.5. iu kin cng nhn dp tt c kt qu Vic th c coi l t kt qu khi ton b ngn la u c dp tt. 12.4. Th kh nng phun bt (xem iu 7) 12.4.1. Thit b 12.4.1.1. Bnh cha chy dng th Mt bnh bt cha chy c cc thng s k thut sau: Dung tch danh ngha kh y (CO2)
1

: 2,25kg : 40g

???

TIU CHUN VIT NAM chiu di bn trong bnh cha ng knh bn trong bnh cha ng knh bn trong vi phun ng knh lng phun Bnh phi nh v trong cc hnh 3, 4 v 5. : 375mm : 90mm : 10mm : 4,25mm

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

12.4.1.2. My va p dng gy va p lin tip, nhiu ln vo bnh bt bng cch bnh ri t cao 25mm 1,5mm xung mt b mt rn. Thc hin cho ri bnh phi c hng dn v phi c gia tc xp x gia tc ri t do.

typed by thangnc

TIU CHUN VIT NAM

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

12.4.2. Tin hnh th Np vo bnh 2250 x dK 10g bt dng th (khi lng bt ban u m1), trong dK l khi lng ring ca bt xc nh theo phng php 12.1. Lp chai khi y cha np tin kh vo u bnh, vn cht u bnh. bnh ln my va p (xem 12.4.1.2) v va p 250 ln vi tc 25 ln/pht (tc l vi tn s 0,417Hz trong 10 pht). Va p xong tho u bnh ra, bnh vo l c iu chnh nhit 49 1C trong 8 gi. em bnh t l ra v thay ngay chai kh y cha np bng chai np 40 4g kh CO2. Vn cht u bnh v m thng chai kh y. Ch 5 giy tng p sau phun bt trong bnh
9
typed by thangnc

TIU CHUN VIT NAM

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

nhanh vi mc c th. Cn li bnh ( c khi lng bt cn li m2). T l phn trm bt phun tnh theo cng thc:
m1 m2 100 m1

trong m1 l khi lng bt ban u m2 l khi lng bt cn li Th ba ln ri ly t l phn trm trung bnh bo co kt qu lng bt phun ra. 12.5. Th chng ng bnh v vn cc (xem iu 8) 12.5.1. Thit b Thit b xuyn su gm mt xuyn k c mt kim kp trong gi c th xuyn thng ng vi lc ma st khng ng k v c kh nng ch chuyn su chnh xc ti 0,01 n 1,02mm, mt u c mi thnh hnh nn u vi mt gc trong khong 8,7 n 9,7. Hnh nn phi ng trc vi phn thng ca thn kim. Tng bin thin hng trc ca ch giao nhau gia cc b mt hnh nn v thng khng c vt qu 0,2mm. Mi kim ct, c ng knh trong gii hn 0,14mm v 0,16m v thng gc vi trc kim trong vng 2. Ra ca mi kim phi sc v nhn. Trung bnh cng ca nhm b mt cc i ca b mt hnh nn t 0,2 n 0,3m. Kim c lp vo cn bng thp khng g, chiu di l ra t 40 n 45mm. Cn c ng knh 3,2 0,05mm, di 38 1mm. Kim phi lp cng vo cn. Khi lng c kim v cn l 2,50 0,05 g. Ch thch Xuyn k thch hp c m t trong ISO 2137. 12.5.2. Chun b mu th Dng hai cc niken c dng ni nu kim loi, dung tch 100ml, cao 64mm, ng knh ming 69mm. vo mi cc 125g bt mu. t hai cc ln lc ri rung cho ti khi khi lng ring ca bt khng tng c na, nhng t nht cng khng di qu 5 pht. Cho cc mu vo trong my lm m bng lung khng kh di ng nhit 21 3C v m tng i l 78% trong 24 gi, tip chuyn sang l sy 48 3C trong 24 gi na. Ch thch Tnh trng khng kh ng trong cc bnh kh m thng dng bng dung dch bo ho khng th cho nhng kt qu nht qun c. V vy nu dng bnh kh m lm thit b to m th cn ch bo m vic lu thng khng kh. Mt bnh kh m ng knh 250mm c dung dch NH4Cl bo ho ngn di c th dng vo vic ny. Trong khi th, hy cho khng kh lu thng vi lu lng 5lt/pht. Lm bo ho khng kh trc bng cch sc kh qua mt dung dch NH4Cl bo ho v a vo bnh kh m bng mt ng gia c ng knh trong 6mm, on 20mm cui cng nh ln trn gia a bnh kh m. Tng lc kim tra m tng i ca lung khng kh thot ra bng nhng phng tin thch hp. 12.5.3. Tin hnh th Lm theo ch dn ca ngi sn xut v vn hnh thit b xuyn su. i vi hai mu bt, ly ca mi mu ba gi tr c. Xc nh s trung bnh v bo co xuyn su. 12.6. Th tnh chng ht nc (xem iu 9) Cho nhiu bt vo mt a Petri, ng knh khong 70mm. Dng dao trn san bng phng mt bt. Nh vo ba ch khc nhau trn mt bt mi ch mt git nc ct (khong 0,3 ml). a petri vo trong bnh kh m c dung dch mui n bo ha 20 5C (khong
10

TIU CHUN VIT NAM

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

75% m tng i) trong 60 pht. Ly a t bnh kh m ra, nghing a t t cc git nc ln i ch khc. Quan st bng mt thy bt khng thm nc chng t bt c tnh ht nc thch hp. 12.7. Th kh nng chu nhit thp (xem iu 10) Cho khong 20g bt vo mt ng th bng thu tinh c nt, sch, kh, kch thc khong 20mm x 150mm. ng vo bung lnh (- 55C) trong 1 gi. Ly ng ra, khng m nt v dc ngc ng. Trong vng 5 giy, nu bt ri ht xung nt l bt c kh nng chu nhit thp. 12.8. Th kh nng cch nhit ( xem iu 11) 12.8.1. Thit b Mt cc th i th nh hnh 6, c lp cht hai in cc song song, ng trc nm ngang m kt cu ca n bt c im no cch cc a in cc th khng di 13mm. Cc lm bng vt liu c bn in mi cao v chng ht m tt. nh cc cao hn nh cc in cc t nht 32mm. Cc c ch to c th d dng tho in cc ra lau chi v nh bng, chu c phng php th 12.8.2 v d hiu chnh khong cch phng in. in cc l nhng chi tit hnh a bng ng thau nh bng, ng knh 25mm, dy t nht 3mm, cnh ra thng gc vi mt a. Khong cch gia hai in cc l 2,50,01mm. Mt my bin p, c tip in t mt ngun in p thp, c in p ra lin tc thay i c ti trn 5kW. 12.8.2. Tin hnh th y bt vo cc th v ln cht bt bng cch cho cc ri 500 ln vi tn s 1Hz t cao 15mm. Dng my va p ni 12.4.1.2 vo vic ny l thun tin. Khi p, nu mun, c th cc vo trong mt ci hp thch hp bo v cc. Dng my bin p tc ng mt in p vo 2 cc ri tng p ln u u cho n khi xy ra m xuyn tc l phng in lin tc gia 2 in cc. Ghi li in p ph v bn in mi. 13. Ghi nhn v ng gi Trong mi trng hp c th, ngi sn xut hoc ngi cung cp phi vit ln trn mi kin hng ring bit (hoc trn mt tm nhn gn cht vo kin hng) nhng thng tin di y: a) Tn thng mi ca sn phm, tip n l nhng ch bt cha chy; b) Mt thng tin ngn gn ni rng: sn phm tun th tiu chun ny v thch hp vi loi m chy no, chng hn: Ph hp vi TCVN .., cha c cc loi m chy A,B v C; c) Nm sn phm; d) Nhng ch dn thit yu v iu kin bo qun; e) Tn v a ch ca ngi hoc n v chu trch nhim hon ton v s ph hp ca sn phm vi tiu chun ny c th l ngi sn xut, ngi phn phi hoc cung cp; f) Thng bo Bo m sn phm ny thch ng vi thit b s dng n. Ch thch Bt cha chy phi ng trong cc thng ch yu l chng c m v chng va p. Ngi cung cp phi m bo ng hng theo ng ch dn ca ngi sn xut nhm gi nhng c tnh ch yu ca bt khi trong kho cng nh khi s dng.

11

TIU CHUN VIT NAM

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

Hnh 6 Cc th nghim tnh dn in

12

TIU CHUN VIT NAM Ph lc A (Tham kho) Tnh tng hp gia bt v bt cha chy

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

Trong vi trng hp, bt v trng hp c th khng tng hp. Ngi s dng cn bit chc chn rng, bt c s s dng kt hp gia bt v bt cha chy s khng dn n mt hiu qu cha chy ng tic do tc ng qua li bt li gia chng vi nhau khi phun ng thi hoc ni tip nhau.

13

TIU CHUN VIT NAM Ph lc B (tham kho)

TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987

Tnh tng hp v tnh tng ng ca bt cha chy trong thit b Tiu chun ny khng nh gi hiu qu ca bt cha chy sng vi thit b c bit, cng khng c nh so snh hiu qu ca cc loi bt cha chy khc nhau. Nhng th nghim trong iu 6 ch nm xc nh cht lng ca bt c cao hn mc ti thiu c th chp nhn hay khng v khng gi rng c th dng cc th nghim y so snh hiu qu cha chy ca cc loi bt cha chy khc nhau. iu quan trng l mt loi bt tho mn c yu cu tiu chun ny, mun c s dng cho thit b cha chy c bit th vn phi th nghim nh quy nh ca tiu chun ny hoc tiu chun khc c lin quan m bo hiu qu cha chy.

14