You are on page 1of 4

Struktur Organisasi

Jabatan Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

Senarai Tugas Jabatan


Ketua Jabatan Tuan Haji Zulkifli Bin Hassan

Penolong Ketua Jabatan


Setiausaha Ketua Unit Pendidikan Jasmani Ketua Unit Pendidikan Kesihatan Ketua Unit Sains Sukan & Kecergasan Web Master Jabatan Pegawai Dokumen

En. Mohd. Safian Bin Mohd Tajuddin


En. Mohd Mokhtar Bin Sulaiman En. Abdul Wahid Bin Ali Piah En. Kamaruazli Bin Mohd Yusoff Pn. Anita Binti Yusof En. Faisal Hakimi Bin Samsudin En. Faisal Hakimi Bin Samsudin En. Mohamed Shah Bin Abdul Manan

Penyelaras Jadual Waktu


Penyelaras Penyelidikan & Inovasi

En. Sabri Bin Tan En. Azhar Bin Awang


En. Hajimolkan Bin Abu Bakar En. Sugumaran a/l Velayutham

Penyelaras Praktikum Penyelaras Pentadbiran Peperiksaan Penyelaras Penggubalan Soalan & Pemeriksaan Skrip Penyelaras Taksiran Kerja Kursus Penyelaras Analisis & Bank Item Penyelaras LPS Penyelaras PISMP Penyelaras PPISMP Penyelaras KDC Penyelaras Pendidikan Luar

En. Abdul Wahid Bin Ali Piah En. Mohd Mokhtar Bin Sulaiman En. Mohd Safian Bin Mohd Tajuddin En. Kamaruazli Bin Mohd Yusoff En. Meor Mohd Makhfudz Bin Abu Hassan Pn. Anita Binti Yusof En. Hajimolkan Bin Abu Bakar En. Saiful Bahri Bin Mat En. Abdul Wahid Bin Ali Piah En. Mohd Shah Bin Abdul Manan En. Sabri Bin Tan En. Mohd Mokhtar Bin Sulaiman En. Hajimolkan Bin Abu Bakar Pn. Taslimah Binti Jalaludin En. Kamaruazli Bin Mohd Yusoff En. Azhar Bin Awang En. Saiful Bahri Bin Mat En. Sabri Bin Tan

Penyelaras Stor Sukan & Stok Penyelaras Ujian Amali Kecergasan Fizikal Olahraga

En. Saiful Bahri Bin Mat En. Sugumaran a/l Velayutham En. Abdul Wahid Bin Ali Piah En. Meor Mohd Makhfudz Bin Abu Hassan En. Hajimolkan Bin Abu Bakar

Permainan
Penyelaras Gimnasium, Padang, & Gelanggang

En. Kanaisan Kanapathy


En. Meor Mohd Makhfudz Bin Abu Hassan Pn. Taslimah Binti Jalaludin