You are on page 1of 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Kelas BilanganMurid Masa Tarikh Tema Unit Tajuk Hasil Pembelajaran : Kajian

Tempatan : 5 Efektif : / 34 orang : 12.30 petang 1.30 petang (1 jam) : 6 Februari 2014 : Tema 3 (Mengenal Negara Kita) : Unit 2 (Bentuk Muka Bumi) : Tanah Tinggi dan Kepentingannya : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : 1) Menyenaraikan bentuk muka bumi di Malaysia. 2) Menyatakan kepentingan tanah tinggi di Malaysia. 3) Menjelaskan kepentingan tanah tinggi di Malaysia kepada ekonomi Negara. Aktiviti P&P : 1) Perbincangan Peta Malaysia 2) Perbincangan kumpulan Peta Minda 3) Perbincangan kumpulan Peta Minda Isi Pelajaran : Tanah Tinggi dan Kepentingannya. 1) Bentuk muka bumi di Malaysia. 2) Kepentingan Tanah Tinggi di Malaysia. 3) Kepentingan Tanah Tinggi di Malaysia kepada Ekonomi Negara. Pengisian Kurikulum : Kemahiran nilai tambah; 1) Kecergasan pelbagai: Visual ruang, interpersonal, kolaboratif, koperatif 2) Strategi pengajaran: berpusatkan murid, berpusatkan bahan 3) Pendekatan mengajar:Deduktif Penerapan Nilai Murni : Menghargai, menghormati, bertanggungjawab, berdisiplin, menghayati Unsur-unsur Patriotisme : Menghargai masa Sumber P&P : Kad Gambar, Lembaran Peta dan Lembaran Peta Minda. Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melawat kawasan tanah tinggi di Malaysia.

ElemenPengurusan/ ProsedurPelaksanaan PembelajaranBestari/ KemahiranGenerik

Catatan (PenerapanNilaiMurni/ NilaiAlamSekitar/ UnsurPatriotisme/ Sumber P&P/ Isi Pelajaran) Nilai: -Menghayati -Bertanggungjawab BBM: -Kad Gambar Isi Pelajaran: -Contoh soalan: Apakah gambar yang terdapat dalam kad manila ini? -Bukit Apakah yang kamu lihat daripada persekitaran luar bilik darjah kamu? -Bukit

Set Induksi (Masa 5 Minit) 1. Murid diminta untuk melihat persekitaran di luar bilik darjah mereka melalui tingkap. 2. Murid disoal oleh guru tentang persekitaran yang telah mereka nampak. 3. Murid ditayangkan dengan kad gambar oleh guru dan murid bersoal jawab dengan guru. 4. Guru mengaitkan aktiviti dengan tajuk pembelajaran iaitu Tanah Tinggi dan Kepentingannya.

KBKK: -Menjana idea -Menghubungkait Kemahiran Generik: -Kolaboratif Kecergasan Pelbagai: -Interpersonal -Verbal linguistik

Tajuk: Tanah Tinggi dan Kepentingannya Langkah 1 (Masa 15 Minit) 1. Guru akan mengedarkan satu lembaran nota yang mengandungi peta Malaysia. 2. Murid diminta untuk membaca secara senyap tulisan yang ada pada peta tersebut dan memerhatikan secara teliti kandungan pada peta tersebut. 3. Murid disoal oleh guru hasil pembacaan dan pemerhatian yang telah mereka lakukan pada peta tersebut. 4. Secara rawak, guru akan memanggil beberapa orang murid untuk bertanya pemerhatian masing-masing. 5. Murid diterangkan oleh guru tentang KBKK: -Menjana idea -Membezakan Kemahiran Generik: -Inkuiri penemuan Nilai: -Bertanggungjawab -Bekerjasama BBM: -Lembaran nota peta Isi Pelajaran: KecergasanPelbagai: -Verbal linguistik -Interpersonal Bentuk muka bumi di Malaysia.

kandungan pada peta dan cara untuk membaca symbol yang terdapat pada peta tersebut.

Langkah 2 (Masa 15 Minit) 1. Murid dibahagikan dengan tiga kumpulan secara rawak. Kumpulan 1: Menjana Kuasa Hidroelektrik Kumpulan 2 : Pelancongan

KBKK: -Menjana idea -Menganalisis Kemahiran Generik: -Inkuiri penemuan KecergasanPelbagai:

Nilai: -Bertanggungjawab -Bekerjasama -Yakin diri BBM: Lembaran Peta Minda Kertas sebak Buku teks.

Kumpulan 3 : Pertanian 2. Di dalam kumpulan, murid diedarkan dengan lembaran peta minda mengikut kumpulan masing-masing. 3. Berdasarkan peta minda yang terdapat pada lembaran nota tersebut, di dalam kumpulan murid harus membincangkan setiap kepentingan bersama ahli kumpulan masing-masing di samping melengkapkan tempat kosong pada peta minda tersebut. 4. Di dalam kumpulan murid akan diedarkan dengan kertas sebak dan menulis hasil perbincangan yang telah mereka lakukan pada peta minda pada kertas sebak tersebut. 5. Setelah murid selesai, wakil kumpulan diminta untuk membentangkan hasil tersebut di hadapan kelas. 6. Murid dan guru sama-sama berbincang mengenai kepentingan tanah tinggi di Malaysia.

-Interpersonal

Isi Pelajaran: Kepentingan Tanah Tinggi di Malaysia.

Langkah 3 (Masa 20 Minit) 1. Berdasarkan hasil pembentangan yang telah mereka bentangkan tadi, murid akan ditanya apakah kepentingan di dalam aspek ekonomi bagi setiap aspek.

KBKK: -Menjana idea Kemahiran Generik: Nilai: -Menghormati -Bekerjasama

-Kolaboratif 2. Murid diminta untuk menyalin nota tersebut pada lembaran peta minda yang telah diedarkan oleh guru. 3. Secara rawak, guru akan memilih beberapa murid untuk membaca nota masing-masing 4. Murid dan guru sama-sama berbincang mengenai kepentingan tanah tinggi di Malaysia dalam aspek ekonomi. 5. Guru meminta murid menampal lembaran peta minda dalam buku latihan masing-masing. -Inkuiri penemuan Kecergasan Pelbagai: -Visual ruang Isi Pelajaran: Kepentingan tanah tinggi di Malaysia di dalam aspek ekonomi.

Penutup (Masa 5 Minit) 1. Murid dan guru sama-sama berbincang mengenai aktiviti yang telah dilakukan. 2. Guru menerangkan semula pada murid-murid mengenai tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu Tanah Tinggi dan kepentingan. 3. Guru merumuskan pembelajaran pada hari ini.

KBKK: -Menghubungkait KecergasanPelbagai: -Interpersonal -Verbal Linguistik

Nilai: -Menghormati -Menghayati