You are on page 1of 8

PERKATAAN KVK

gagak

balak

cicak

kakak

ketam

tilam

talam

kolam

PERKATAAN KVK

bulan

papan

jalan

hujan

kipas

nanas

kapas

beras

PERKATAAN KVK

sikat

lalat

lepat

surat

bilik

betik

manik

tasik

PERKATAAN KVK

mimpi

hakim

rimba

timba

pintu

lintah

cincin

lilin

PERKATAAN KVK

tapis

garis

betis

keris

sawit

parit

lilit

sabit

PERKATAAN KVK

jeruk

tepuk

ketuk

gemuk

jarum

sumbu

minum

tumbuk

PERKATAAN KVK

sabun

timun

sukun

kunci

berus

kamus

tikus

putus

PERKATAAN KVK

sabut

semut

lutut

kasut