You are on page 1of 1

‫מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות‬

‫תרגיל בית ‪8‬‬


‫מתרגל‪ :‬עדו ניסנבוים‬
‫‪.1‬הוכח או הפרך‪ :‬אם ‪ k‬קבוצת השמות גדירה ע"י קבוצה סופית ‪ ‬אזי המשלים של ‪( k‬אוסף כל‬
‫ההשמות שלא ב‪ )k-‬גם גדירה‬

‫‪.2‬נניח שקבוצת האטומים היא ‪ . P1 , P2 ,...‬נאמר שהשמה היא ‪-d‬חשבונית אם קבוצת האינדקסים‬
‫של האטומים שמקבלים ‪ 1‬היא ריקה או סידרה חשבונית עם הפרש ‪.d‬‬
‫‪ 1 i  15,18, 21,...‬‬
‫‪v) Pi (  ‬‬ ‫למשל‪:‬‬
‫‪ 0 else‬‬
‫היא השמה ‪-3‬חשבונית‪ .‬כמו כן השמת ה‪ 0-‬היא ‪ d‬חשבונית לכל ‪.d‬‬
‫‪.1‬תהי {‪ v‬השמה ‪ 3‬חשבונית ‪ . k1  {v :‬האם ‪ k1‬גדירה?‬
‫‪.2‬נאמר שקבוצת פסוקים היא ‪-3‬חשבונית אם קיימת השמה ‪-3‬חשבונית אם קיימת‬
‫‪-3‬חשבונית המספקת אותה‪.‬‬ ‫השמה‬
‫הוכח או הפרך‪-3  :‬חשבונית אמ"מ כל תת קבוצה סופית של ‪ ‬היא ‪-3‬חשבונית‪.‬‬
‫‪.3‬נאמר שהשמה ‪ v‬היא חשבונית אם קיים ‪ d‬כך ש‪-v d-‬חשבונית‪ .‬תהי {‪ v‬חשבונית‬
‫‪. k2  {v :‬‬
‫האם ‪ k2‬גדירה?‬

‫‪.3‬הוכח או הפרך‪ :‬כל קבוצת השמות מעצמה ‪ 0‬היא גדירה‪.‬‬

‫‪.4‬הוכח או הפרך‪:‬‬
‫‪.1‬אם ‪ k1  k2‬ו‪ k1 -‬גדירה אז ‪ k2‬גדירה‪.‬‬
‫‪.2‬אם ‪ k1  k2‬ו‪ k2 -‬גדירה אז ‪ k1‬גדירה‪.‬‬
‫‪.3‬אם ‪ k1 , k2‬גדירות אז ‪ k1 \ k2‬גדירה‪.‬‬

‫‪.5‬הוכח שכל גרף ‪ G‬ניתן לכיסוי ע"י ‪ k‬קליקים אמ"מ כל תת‪-‬גרף סופי שלו ניתן לכיסוי ע"י ‪k‬‬
‫קליקים‪.‬‬
‫הדרכה‪ :‬הגדר קבוצת פסוקים ‪ X Gk‬כאשר ‪ X Gk‬ספיקה אמ"מ ניתן לכסות את ‪ G‬ב‪ k-‬קליקים‪.‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪‬השתמש באטומים ‪ pv‬כאשר ‪ pv‬יקבל ‪ 1‬אמ"מ הקודקוד ‪ v‬שייך לקליק ה‪.i-‬‬
‫‪‬הגדר ע"י פסוקים את הטענות הבאות‪:‬‬
‫(‪)i‬אם הקשת (‪ )u,v‬אינה בגרף‪ ,‬אזי ‪ u‬ו‪ v-‬בקליקים‬
‫שונים‬
‫(‪)ii‬כל צומת נמצא באחד הקליקים‬

‫בהצלחה!‬
‫להגשה עד‪ 28.6.07 :‬בשעה ‪14:00‬‬