ÎNGRIJIREA PACIENTEI CU VAGINITĂ

Cuprins

Cuprins......................................................................................................................1 I. Argument...............................................................................................................2 II. Îngrijirea pacientei cu aginit!..............................................................................2 "#iecti 1 $ N%&iuni genera'e (e anat%mie )i *i+i%'%gie..........................................2 Anat%mia aparatu'ui genita' *eminin..................................................................., -i+i%'%gia aparatu'ui genita' *eminin..................................................................., "#iecti 2 . Pre+entarea genera'! a a*ec&iunii......................................................./ 0e*ini&ie.............................................................................................................../ C'asi*icarea aginite'%r1......................................................................................./ Eti%'%gia..............................................................................................................2 3impt%mat%'%gie.................................................................................................2 0iagn%stic...........................................................................................................2 E %'u&ie )i pr%gn%stic..........................................................................................4 Tratament...........................................................................................................4 C%mp'ica&ii..........................................................................................................5 "#iecti , $ R%'u' aut%n%m a' asistentu'ui me(ica' 6n 6ngrijirea pacientei cu aginit!............................................................................................................................5 -i)a te7nic! nr.2 . A'imentarea acti !..............................................................18 e7nici (e c%municare terapeutic! )i r%'u' asistentei.........................................1, 3ti'uri (e c%municare ine*icace.........................................................................1/ "#iecti / $ R%'u' (e'egat a' asistentu'ui me(ica' 6n 6ngrijirea pacientei cu aginit!..........................................................................................................................1/ -i)a te7nic! nr./ . Rec%'tarea secre&ii'%r agina'e............................................12 -i)a te7nic! nr.2 . A(ministrarea me(icamente'%r pe ca'e agina'!................14 -i)a te7nic! nr.4 . Rec%'tarea s9nge'ui en%s pentru e:amene 7emat%'%gice 15 "#iecti 2 . Pr%cesu' (e 6ngrijire a pacientei cu aginit!.....................................1; Inter iu..............................................................................................................1; Ne %i'e *un(amenta'e (up! Virginia <en(ers%n...............................................1= P'an (e 6ngrijire.................................................................................................21 1

"#iecti 4 $ E(uca&ia pentru s!n!tate..................................................................21 II. >i#'i%gra*ie..........................................................................................................22 IV. Ane:e.................................................................................................................2,

I. Argument Vaginita repre+int! (in punct (e e(ere me(ica' % irita&ie )i?sau % in*'ama&ie a aginu'ui. 0e *apt@ aginu' se ap!r!6n m%( n%rma' (e micr%%rganisme'e n%ci e cu ajut%ru' *'%rei #acteriene. 0ac! ec7i'i#ru' este (eranjat@ apare aginita. Scopul prezentului proiect este (e a i(enti*ica pr%#'eme'e (e 6ngrijire speci*ice pentru % pacient! cu aginit!. Problemele pe care 'e pre+int! un #%'na cu aginit! )i (e care tre#uie s! &in! seama asistentu' me(ica' 'a 6nt%cmirea p'anu'ui (e 6ngrijire sunt1 pr%#'eme (e (epen(en&!@ %#iecti e (e 6ngrijire@ inter en&ii aut%n%me )i (e'egate ap'icate@ e a'uarea inte en&ii'%r ap'icate. Obiectivele prezentului proiect sunt: 0e+ %'tarea %#iecti e'%r pr%iectu'ui au 'a #a+! urm!t%are'e competenţe profesionale1 1. Urm!rirea )i n%tarea 6n *%aia (e %#ser a&ie a *unc&ii'%r ita'e )i egetati e. 2. Cun%a)terea )i ap'icarea regimuri'%r (ietetice 6n (i*erite #%'i. ,. Cun%a)terea sti'u'ui (e ia&! a c%n(i&ii'%r (e trai )i (e munc!@ a e*ecte'%r asupra st!rii (e s!n!tate. /. Asigurarea me(iu'ui a(ec at %(i7nei )i supra eg7erea #%'na u'ui.

2. Cun%a)terea met%(e'%r (e a(ministrare a me(icamente'%r. 4. Ac%r(area (e 6ngrijiri pentru pre enirea c%mp'ica&ii'%r.
5. Cun%a)terea preg!tirii #%'na i'%r )i a materia'e'%r necesare pentu rec%'t!ri (e pr%(use #i%'%gice@ pat%'%gice. ;. E:p'%r!ri *unc&i%na'e@ e:amen ra(i%'%gic.

=. Ac%r(area (e 6ngrijiri 6n situa&ii (e urgen&!.
18. Rea'i+area e(uca&iei 6n sc%pu' pre enirii c%mp'ica&ii'%r )i men&inerea unui gra( (e s!n!tate. Ap'icarea pr%cesu'ui (e 6ngrijire 'a pacien&ii cu aginit! s$a *ina'i+at prin ana'i+a unui ca+ cu aginit! mic%tic! . ca+ pentru care s$a e'a#%rat un inter iu. Pe #a+a inter iu'ui rea'i+at s$au e i(en&iat pr%#'eme (e (epen(en&e speci*ice 'a ni e'u' ce'%r 1/ ne %i *un(amenta'e . c%n*%rm principiu'ui Virginiei <en(ers%n. În *ina' a *%st e'a#%rat planul de îngri ire 'a % pacient!cu aginit! respect9n( %#iecti e'e genera'e a'e pr%iectu'ui. Pe p'an au *%st e i(en&iate pr%#'eme'e (e (epen(en&!@ %#iecti e (e 6ngrijire@ inter en&ii aut%n%me )i (e'egate ap'icate@ precum )i e a'uarea inter en&ii'%r ap'icate.

II. !ngri irea pacientei cu vaginit" Obiectiv # $ %oţiuni generale de anatomie &i fiziologie Repr%(ucerea este % caracteristic! *un(amenta'! a %ric!rei *iin&e )i se rea'i+ea+! prin participarea a (%ua %rganisme (e se: (i*erit. Ea este re+u'tatu' *ecun(!rii gametu'ui *eminin A% u'B (e c!tre gametu'

2

*a+e1 pr%'i*erati !@ secret%rie Di menstrua'!. repre+int! (esc7i(erea 6n a*ara %rgane'%r genita'e. Cic'u' en(%metria'1 G%(i*ic!ri cic'ice a'e en(%metru'ui. "u' re+u'tat se gre*ea+!6n ca itatea uterin!@ un(e c%ntinu! s! creasc!)i s! se (e+ %'te p9n! ce *!tu' (e enit ia#i' este e:pu'+at (in uter prin actu' na)terii. 0i*eren&ierea se:ua'! este pre+enCa 6nc! (in m%mentu' *ecun(!rii %u'ui@ (ar (i*eren&ierea interse:ua'! s%mat%psi7ic! are '%c 'ent 6n timpu' c%pi'!riei Di se rea'i+ea+! (up! pu#ertate ca urmare a acti it!Ci'%r g%na(e'%r. În c%pi'arie@ 7%rm%nii se:ua'i secretaCi 6n cantit!Ci re(use c%ntri#uie@ 6mpreun! cu cei'a'Ci 7%rm%ni@ 'a creDterea Di (e+ %'tarea arm%ni%as! a %rganismu'ui@ iar (upa pu#ertate@ aceDti 7%rm%ni secretaCi 6n cantit!Ci crescute 'a *emei cu anumite caracteristici cic'ice@ 6ntreCin *uncCia se:ua'!. În rea'itate sunt mai mu'te cic'uri@ care c%n erg si se c%n(iti%nea+a recipr%c1 cic'u' 7ipta'm%$ 7ip%*i+ar@ cic'u' % arian cu cic'u' e:%crin )i en(%crin@ cic'u' uterin Aen(%metria'B@ cic'u' agina'@ cic'u' mamar )i cic'u' genita'. Guc%asa uterin! este (i i+at!6n (%u! straturi cu caracteristici anat%mice )i e %'uti e (i*erite1 3tratu' pr%*un( sau #a+a'@ ce nu su*er! nici % m%(i*icare (e$a 'ungu' cic'u'ui menstrua'@ este *%rmat (in partea pr%*un(! a tu#i'%r g'an(u'ari )i a c%ri%nu'ui. "rgani+area m%r*%*uncCi%na'! a sistemu'ui repr%(uc!t%r 'a am#e'e se:e este e:trem (e c%mp'e:!@ g%na(e'e a an( at9t *uncCia (e a pr%(uce game&i A% u'e Di spermat%+%i+iB c9t )i pe cea (e a secreta 7%rm%ni se:ua'i@ care prin (i*erite'e '%r acti itati asupra %rgane'%r genita'e )i asupra 6ntregu'ui %rganism@ asigura c%n(i&ii %ptime pentru repr%(ucere. Cic'u' menstrua' se p%ate 6mp!r&i in . -a+a pr%'i*erati ! . Este c%nstituit! (in1  munte'e 'ui Venus  'a#ii'e mari  'a#ii'e mici  c'it%risu'  7imenu'  g'an(e'e >ert7%'in  g'an(e'e 3Fene  #u'#ii esti#u'ari  g'an(e'e ane:e regi%na'e  perineu' Ea ni e'u' u' ei se a*'!)i %ri*iciu' e:tern a' uretrei Ameatu' urinarB cu g'an(e'e 3Fene.mascu'in Aspermat%+%i(B. VUEVA . Anatomia aparatului genital feminin Aparatul genital feminin este *%rmat (intr$% parte e:tern! $ u' ! $ )i un grup (e %rgane interne '%ca'i+ate in pe' is1 aginu'@ uteru'@ tr%mpe'e -a'%ppe Asa'pingeB )i % are'e. E %'u&ia )i starea m%r*%'%gic! a %rgane'%r genita'e sunt 6n str9ns! inter(epen(en&! cu starea 7%rm%na'!@ (i*erit!6n *iecare (in peri%a(e'e (e (e+ %'tare. . 'iziologia aparatului genital feminin Genstrua&ia1 c%nsecin&! c%'%raCii'%r neur%$7%rm%na'e 'a *emeie@ este repre+entat! (e % 7em%ragie as%ciat! cu necr%+a super*icia'! a muc%asei uterine@ care se pr%(uce cic'ic@ 6ncep9n( cu pu#ertatea )i s*9r)in( cu men%pau+a@ c%nstituin( e:presia acti it!&ii genita'e *eminine. G'an(e'e mamare c%nstituie ane:e a'e aparatu'ui genita'. 3tratu' super*icia'@ numit Di *unc&i%na'@ care pre+int! imp%rtante m%(i*ic!ri 6n cursu' cic'u'ui menstrua'.

-a+a pr%gester%nic! se caracteri+ea+! prin (escuamarea ce'u'e'%r care se p'icaturi+ea+!)i se e'imin!6n cantitate *%arte mare. . În acest m%ment partea spica'! a ce'u'ei se 6ncarc! cu mucus.3pre a 18$a +i a cic'u'ui@ g'an(e'e care au *%st 6ngustate recti'inii@ (e in treptat 7ip%tr%*ice@ iar 'umenu' '%r se '!rge)te. . Genstrua&ia apare ca un c'i aj7em%ragic a' muc%asei uterine@ rea'i+at prin j%cu' m%(i*ic!ri'%r ascu'are. Cic'u' aginu'ui În m%( n%rma' muc%asa agina'!@ 'a *emei'e6n p'in! acti itate se:ua'! are patru +%ne (e ce'u'e care se m%(i*ica in cursu' cic'u'ui menstrua'. 0eterminismu' *a+ei secret%rie este1 E. Ce'u'e'e +%nei para#a+a'e (e in ci'in(rice@ (e asemenea )i ce'e (in +%na interme(iar!@ care se strati*ic! Di cresc 6n %'um.<. 0e *apt@ aginu' se ap!r! 6n m%( n%rma' (e micr%%rganisme'e n%ci e cu ajut%ru' *'%rei #acteriene. pr%gester%n . 1/@ g'an(e'e sunt mai mari@ epite'iu' '%r este mai %n(u'at@ su# in*'uenCa muc%asei -. 3pre s*9r)itu' *a+ei estr%genice Aa ansat!B@ straturi'e +%nei super*icia'e se mu'tip'ic! Ac%ni*icareB.$u'ui se secret! estr%geni cu acCiune pr%'i*erati ! asupra muc%asei. 18 cm 6n gr%sime )i se e'imin!.<. 3pre +iua 1. Acestea sunt1 $ +%na super*icia'! $ +%na interme(iar! $ +%na para#a+a'! $ +%na #a+a'! În timpu' *a+ei estrigenice@ epite'iu' margina' cre)te )i atinge ma:imum (e (e+ %'tare 6nainte (e e %'uCie. -a+a estr%genic! se caracteri+ea+! printr$% pr%'i*erare a ce'u'e'%r )i % creDtere a aci(%*i'ei )i ain(ice'ui picn%tic. -a+a secret%rie Apr%gester%nic! sau pregra i(ic!B În cea (e$a 12 . C%n&inutu' ce'u'ar 6n g'ic%gen cre)te 6n aceasta *a+!. . Clasificarea vaginitelor: • aginita atr%*ic! • aginita #acterian! • aginita cu pr%t%+%are • aginita mic%tic! / . " u'a&ia se caracteri+ea+! prin (e#utu' m%(i*ic!ri'%r regresi e care se mani*est! prin %prirea (e+ %'t!rii epite'iu'ui agina'.15$a +i@ 'a #a+a ce'u'e'%r apar acu%'e (e g'ic%gen@ g'an(e'e (e in (ante'ate@ g'ic%genu' se (ep'asea+a spre partea apica'! a ce'u'ei@ pentru a e:creta c!tre +iua a 22$a. În ce'u'e nu se mai g!sesc nici mucus@ nici g'ic%gen. 25@ t%t acum str%ma se micD%rea+!6n gr%sime prin res%r#&ia e(emu'ui. -a+a menstrua'! 0urea+!6n me(ie / +i'e. Obiectiv ( ) Prezentarea general" a afecţiunii *efiniţie Vaginita este % a*ec&iune a aginu'ui in*'amat *!r! a se *ace re*erire 'a % cau+! anume. Artere'e spira'ate se (i*eren&ia+!6n +i'e'e 22 . Pe masur! ce *a+a estr%genic! a ansea+!@ acti itatea epite'iu'ui 6ncetea+! iar (escuamarea 'ui se c%ntinu!. 0ac! ec7i'i#ru' este (eranjat apare aginita.3. Ce'u'e'e se turtesc )i sunt e'iminate 6n p'acar(e. *a+a secret%rie. 3tratu' super*icia' m!s%ar! . Aceast! cre)tere re+u't! (in (e+ %'tarea ce'u'e'%r )i pr%'i*erarea '%r.

Ge(icu' a e:amina pr%#a (e secre&ii )i a (iagn%stica aginita atr%*ic! (aca a g!si semne'e caracteristice acesteia. Testu' J7i** p%ate *i (e asemenea p%+iti . -emei'e care pre+int! aceast! c%mp'icaCie tre#uie testate Di pentru a'te #%'i cu transmitere se:ua'!.Este % a*ec&iune a muc%asei u' ei )i aginu'ui@ cau+at! (e (e*icitu' estr%genic.0ac! simpt%mat%'%gia nu este tipic! aginite'%r mic%tice atunci me(icu' p%ate rec%man(a e*ectuarea unui *r%tiu A'ameB (in secre&ia agina'!. În ca+u' un%r aginite recurente sau se ere@ ce nu au 2 . *iagnostic 0iagn%sticu' se sta#i'eDte (e c!tre un me(ic ginec%'%g. Ea #ar#a&i@ para+itu' in*ectea+! (e %#icei tractu' urinar@ (ar (ese%ri nu pr% %aca simpt%me speci*ice. Atunci c9n( 'a micr%sc%p se g!se)te un num!r mic (e 'act%#aci'i )i un num!r mai mare (e a'te #acterii@ se pune (iagn%sticu' (e aginit! #acterian!. P<$u' secreCiei agina'e este I 2. 0e)i crea+! (isc%n*%rt@ aginite'e mic%tice (etermin! rare%ri pr%#'eme gra e (e s!n!tate. Acest para+it se p%ate transmite 6n timpu' rap%rturi'%r se:ua'e cu un partener in*ectat. În ca+u' aginite'%r mic%tice p%t ap!rea urm!t%are'e simpr%me1 scurgere an%rma'! sau 6n cantit!Ci mari@ m9nc!rimi@ mir%s nep'!cut@ iritaCii@ urin!ri (urer%ase@ s9nger!ri agina'e. Vaginita #acterian!.+tiologia Vaginita atr%*ic!. Vaginita #acterian! pre+inta urm!t%are'e simpt%me1 un mir%s agina' nep'!cut@ an%rma' care a(esea se intensi*ica (upa actu' se:ua'@ % cantitate crescuta (e secreCie '!pt%as!@ gri$a'#ici%as!. Aceste m%(i*ic!ri c%nstau 6n su#&ierea muc%asei care ast*e' p%t *i mai u)%r 'e+at!. Ea *emei@ in*ec&ia se (e+ %'ta 6n genera' 'a ni e'u' aginu'ui. In*ec&ii'e mic%tice sunt *%arte *rec ente 'a *emei'e (e 9rst! *erti'!@ (ar p%t sa apara 'a %rice a'ta 9rst!. Înmu'&irea e:cesi ! a unei #acterii p%ate (uce 'a % in*ec&ie agina'!@ (enumit! aginita #acterian!. Vaginita #acteriana se (iagn%stic7ea+! pe #a+a simpt%me'%r@ a unui e:amen pe' in Di a unei e:aminari 'a micr%sc%p a unei m%stre pre'e ate (in secreCia agina'!. Nu sunt *rec ente simpt%me ca 1 pruritu' Am9nc!rimeB@ sen+aCia (e arsur! sau iritaCie@ (ar p%t apare p9n! 'a 1?. Vaginita cu pr%t%+%are. Pentru aginita cu pr%t%+%are #%a'a p%ate *i *rec ent asimpt%matic!. 3c!(erea ni e'u'ui (e estr%gen p%ate (etermina m%(i*ic!ri 'a ni e'u' muc%asei u' are )i agina'e@ 'a *e' ca )i 'a ni e'u' muc%asei uretra'e )i e+icii urinare. Tric7%m%nia+a este % #%a'! cu transmitere se:ua'a cau+at! (e un para+it micr%sc%pic@ numit Tric7%m%nas agina'is.8@ iar e:amenu' micr%sc%pic a' secreCiei agina'e e i(enCia+! para+iCi m%#i'i Di un num!r crescut (e 'euc%cite. Ace'eaDi c%mp'icaCii care ins%Cesc aginita nespeci*ic! p%t ap!rea 6n ca+u' tric7%m%nia+ei agina'e.În trecut@ era numit! aginita <aem%p7i'us n%n$speci*ica sau aginita Gar(enere''a. Vaginite'e mic%tice sunt (eterminate (e un e:ces (e cre)tere a ciuperci'%r 6n agin. Acesta a e:amina u' a Di aginu' *emeii )i a rec%'ta % pr%#! (e secre&ii agina'e. Ce'u'e c'ue apar (ac! se as%cia+! aginita nespeci*ic!. Simptomatologie În ca+u' aginite'%r atr%*ice semne'e Di simpt%me'e *rec ente sunt (is*unc&ii urinare Ap%'iurie@ arsuri 'a urinat@ sen+a&ie imperi%as! (e mic&iune@ inc%ntinen&a urinaraB@ (ureri suprapu#iene prurit Am9nc!rimiB )i?sau arsuri u' are@ s9nger!ri (ispareunie A(ureri 'a c%ntactu' se:ua'B.Vaginita atr%*ic! p%ate ap!rea 'a %rice 9rst!@ (ar nu a*ectea+a t%ate *emei'e. Ge(icu' p%ate pune (iagn%sticu' (e in*ecCie agin!'a pe #a+a ist%ricu'ui me(ica' Di a' e:amenu'ui agina'. Une'e *emei p%t *i c%mp'et asimpt%matice. 0e asemenea@ a*ectea+a *emei'e care a'aptea+!@ care *ac tratament cu me(r%:ipr%gester%n sau care sunt % arect%mi+ate A% are'e au *%st e:tirpate c7irurgica'B.Ea ni e'u' aginu'ui tr!iesc 6n ec7i'i#ru mai mu'te tipuri (e #acterii. (in *emei'e cu aginit! #acterian!. 58H (intre #ar#ati se in*ectea+a (e 'a *emeia care pre+int! #%a'a (upa % singura e:punere. 3impt%mat%'%gia %#isnuit! inc'u(e secreCie puru'ent! pr%*u+!@ cu mir%s *eti( Di care se p%ate ins%Ci (e prurit u' ar@ eritem agina' neregu'at A'a paciente'e cu c%ncentraCii mari (e para+itB. Ce' mai *rec ent apare 'a *emei'e a*'ate 'a men%pau+!)i 'a *emei'e a c!r%r % are nu pr%(uc estr%gen.

În c%n(iCii'e 6n care *emei'e nu sunt 7isterect%mi+ate Anu 'e$a *%st e:tirpat c7irurgica' uteru'B@ 'i se rec%man(a terapia (e su#stituCie pr%gester%nic!. 3e rec%man(!Di tratamentu' parteneru'ui se:ua' atunci c9n( *emeia pre+int! in*ecCii repetate. 0e)i % in*ec&ie agina'! p%ate *i (iagn%sticat! printr$un test >a#e) $ Papanic%'au@ acesta nu este *%'%sit (e rutin!6n (iagn%sticu' acest%r a*ecCiuni.$2 +i'e. Tratamentu' cu anti#i%tice *%'%sit 6n m%( curent p%ate *i e*icace 'a une'e *emei@ (ar ine*icient 'a a'te'e. Une'e *emei au *rec ente reci(i e@ a'te'e nu r!spun( 'a tratament etc. 4 . Tratamentu' p%ate (ura@ (up! ca+@ c7iar 'uni (e +i'e. se *ace cu preparate me(icament%ase care se ap'ic! 'a ni e'u' aginu'ui Di u' ei. " a'ta rec%man(are a me(ici'%r specia'iDti este (e a *%'%si 'u#re*iante 6n timpu' c%ntactu'ui se:ua' pentru a ame'i%ra (ispareunia. 3u#stituCia estr%genic! t%pic! . Pentru tratamentu' aginitei #acteriene se uti'i+ea+! anti#i%tice care p%t *i prescrise su# urmat%are'e *%rme1 • ta#'ete a(ministrate %ra' K • ge' sau crema care se ap'ic!6n interi%ru' aginu'ui.ratarea partenerului se-ual este obligatorie . Ge(icaCia p%ate *i prescris! (%ar (e c!tre un me(ic specia'ist Aginec%'%gB.. 0e mu'te %ri aceasta a*ecCiune nu este uD%r (e tratat. Pr%(use'e tipi+ate cum ar *i creme'e@ spraL$uri'e sau sp!'!turi'e nu sunt (e *%'%s. Paciente'e care nu r!spun( 'a tratamentu' repetat cu metr%ni(a+%' Di 'a care p%si#i'itatea rein*ecCiei a *%st e:c'us! tre#uie s! 'i se e*ectue+e anti#i%grama cu (eterminarea sensi#i'it!Cii para+itu'ui 'a metr%ni(a+%'. 3p!'!turi'e p%t (istruge ec7i'i#ru' #acterian n%rma' sau p%t pr%(uce a'te pr%#'eme. Getr%ni(a+%'u' este anti#i%ticu' (e e'ecCie. În ca+u' 6n care e:ista t%tusi un c%ntact se:ua'@ parteneru' ar tre#ui sa *%'%seasca un pre+er ati . 3e a(ministrea+! pe ca'e %ra'!@ 6n (%+a unic! (e 2g sau regimu' cu 288 mg (e 2:?+i timp (e 5 +i'e. $ circa 22H (in *emei'e cu aginit! #acterian! se in(ec! sp%ntan@ *!r! me(icaCie@ (up! % s!pt!m9n! $ aginita #acterian! reapare 'a apr%:imati . resta#i'eDte ni e'u' seric a' estr%genu'ui. Este un a't m%( (e a resta#i'i ni e'u' estr%genic 'a ni e'u' muc%asei u' are Di agina'e.8H (in *emei'e care au *%st tratate. P%ate *i *!cut!6n (%u! m%(uri 1 • estr%geni %ra'i Acu a(ministrare per %sB . Crema t%pic! se ap'ic! ca atare 'a ni e'u' u' ei Di cu un ap'icat%r specia' 'a ni e'u' aginu'ui. 3urse'e (e *it%estr%geni sunt a'imente'e pe #a+a (e s%ia. 0e %#icei@ partenerii se:ua'i nu sunt trataCi. Re(%#9n(irea sta#i'itaCii ec7i'i#ru'ui *'%rei agina'e p%ate repre+enta un pr%ces (e 'unga (urat!Di@ c7iar (ac! pe m%ment a simCiCi #ine@ eCi %#ser a c! (ac! renunCaCi 'a tratament can(i(%+a reci(i ea+!. se ap'ic! pe pie'e (e 1$2 %ri pe s!pt!m9n!@ (e %#icei 6n partea superi%ara a c%rpu'ui@ estr%genu' *iin( a#s%r#it prin pie'e. . 0iagn%stic c'inic@ #%'na a acu+! jen! '%ca'!@ prurit@ usturime@ 'euc%ree@ (e %#icei speci*ic! pentru un anumit tip (e in*ec&ie.Getr%ni(a+%'u' ge' este ine*icient. 0ieta #%gata in *it%estr%geni. Este ce' mai #ine ca pacienta sa e ite c%ntactu' se:ua' 6n timpu' tratamentu'ui.*%st (eterminate (e c%nsumu' (e anti#i%tice sau (e sarcin!@ me(icu' p%ate rec%man(a ana'i+e sup'imentare pentru a i(enti*ica a*ec&iunea *a %ri+ant! sau un e entua' (ia#et +a7arat ne(iagn%sticat. se a(ministrea+a +i'nic % ta#'et! cu estr%genK • p'asture'e trans(ermic . -emei'e care nu r!spun( 'a terapia iniCia'! p%t repeta tratamentu' *%'%sin( aceeaDi sc7em!K 6n ca+ c! aceasta este ine*icient! se impune a(ministrarea +i'nic! a unei (%+e (e 2g timp (e . -it%estr%genii A(enumiCi Di i+%*'a %neB sunt estr%geni egeta'i. În une'e ca+uri@ sup'imentarea (ietei cu a'imente #%gate 6n *it%estr%geni este e*icient!. 0iagn%stic parac'inic1 e:amene'e micr%sc%pice A-C>@ e:amen 6n c%ntrast (e *a+!B@ cu'tura )i anti#i%grama (in secre&ii'e agina'e pun un (iagn%stic (e certitu(ine. +voluţie &i prognostic A(ese%ri aginita #acterian! (ispare (e 'a sine@ (ar 'a une'e *emei persist!6n timp.ratament Tratamentu' p%ate inc'u(e %ricare (in urmat%are'e1 Terapia (e su#stituCie estr%genic! .

Asistentu' ajut9n( me(ica' pacientu' creea+a un c'imat *a %ra#i' pentru re'a&ia me(ic$pacient$ asistent. Împ%tri a can(i(%+ei e:ist! mu'te preparate antimic%tice su# *%rma (e % u'e@ ge'@ creme cu ap'icare '%ca'a@ spum!@ capsu'e cu ge'atin! etc. Este p%si#i' ca tratamentu' '%ca' sa *ie c%mp'etat cu pasti'e ce se a(ministrea+! pe ca'e %ra'!.B care au r%'u' (e a re(uce sen+aCii'e (e m9nc!rime Di usturime. 3e p%t a(ministra antimic%tice Di %ra'@ pentru un tratament mai intens. Pr%ce(ee'e c7irurgica'e care p%t (uce 'a apariCia (e in*ecCii 'egate (e aginita #acterian! inc'u( #i%psia en(%metria'!@ a %rtu' c7irurgica'@ 7isterect%mia@ intr%(ucerea (isp%+iti u'ui intrauterin@ %peraCia ce+arian!@ (i'atarea Di c7iuretarea Di testu' ra(i%'%gic care e:aminea+a interi%ru' uteru'ui@ tr%mpe'e uterine@ si +%ne'e (in jur A7ister%sa'ping%gra*ieB " (ata cu e:punerea 'a in*ecCia <IV sau 'a a'te #%'i cu transmitere se:ua'a.În genera' tratamentu' pentru can(i(%+! c%nst!6n a(ministrarea un%r % u'e ce c%nCin anti#i%tice?anti*ungice speci*ice pentru germenii care au ieDit 'a ana'i+a secreCii'%r. -emei'e care au aginit! #acterian! in timpu' sarcinii au un risc mai mare (e a %rt sp%ntan@ (e naDtere prematur! A6nainte (e termenB Di (e in*ecCie uterin! (upa naDtere *aC! (e *emei'e care nu au aginita #acterian!. Complicaţii Riscu' (e apariCie a c%mp'icaCii'%r aginitei #acteriene creDte1 În timpu' sarcinii. "#iecti e'e (e 6ngrijire aut%n%me ac%r(ate (e asistentu' me(ica' 6n 6ngrijirea unei paciente cu aginit! suntK • in*%rmea+! pacienta (espre principa'e'e mani*est!ri a'e #%'ii transmise se:ua' • pre enirea in*ec&ii'%r prin igiena '%ca'!)i genera'! imp%rtanCa c%nsu't!rii me(ica'e@pr%tecCia parteneru'ui @tratarea ei Di a parteneru'ui pre enirea pacientei asupra met%(e'%r c%ntracepti e )i (e pr%tec&ie se:ua'! • • 5 . În ca+u' in care tre#uie tratat Di parteneru'@ terapia c%nst!6n creme@ unguente Di pasti'e a(ministrate pe ca'e %ra'!. 0upa inter enCii c7irurgica'e ginec%'%gice. -emei'e care au aginit! #acterian! au un risc mai mare (e a se in*ecta Di (e a *ace #%'i cu transmitere se:ua'! Ainc'usi <IVB atunci can( sunt e:puse 'a aceste in*ecCii. În genera' c%mp'icaCii'e aginitei p%t *i1 • in*erti'itate • • • • • naDteri premature ruperea prematur! a mem#rane'%r in*ecCii intra$amni%tice en(%metri%+e ne%p'a+ii cer ica'e intra$epite'ia'e in*ecCii ginec%'%gice p%st$%perat%rii • Obiectiv / $ 0olul autonom al asistentului medical în îngri irea pacientei cu vaginit" Una (in sarcini'e imp%rtante a'e asistentu'ui me(ica' este c%'a#%rarea )i e:aminareac'inic! a pacientu'ui. Tratamentu' a(ec at a *i prescris numai (e un me(ic ginec%'%g. -emei'e care au aginit! #acterian!6n m%mentu' 6n care se *ace % pr%ce(ura in a+i ! intra agina'! au un risc crescut (e a (e+ %'ta % in*ecCie sau % in*'amaCie mai seri%as!@ cum ar *i #%a'a in*'amat%rie pe' ina@ en(%metrita sau in*ecCia (e tract urinar Ain*ecCia urinar!B. Ea inceputu' tratamentu'ui paciente'%r 'i se rec%man(!Di (uDuri agina'e cu #icar#%nat me(ica' si ceaiuri A(e ga'#ene'e (e e:. R%'u' asistentu'ui este (e a e:p'ica m%(u' (e transmitere se:ua'a a un%r #%'i@imp'ica&ia acest%ra asupra starii (e san!tate pre+ente sau iit%are.

Ingr iri dietetice • 6ncurajarea c%nsum!rii unei mari cantit!&i (e 'ic7i(e A2$. *i)e te7nice care re*'ect! r%'u' • În ca(ru' pr%iectu'ui MÎngrijirea pacientei cu aginit!N aut%n%m a' asistentu'ui me(ica' 6n ap'icarea 6ngrijiri'%r..1 C%municarea terapeutic! . !ngri iri igienice • asistenta se spa'! pe m9ini)i 6m#rac! m!nu)i steri'e • • asistenta e*ectuea+! t%a'eta e:tern! u' %$perinea'a (e ce' pu&in 2?+i 6n(ep!rtea+! 'a#ii'e mari )i mici rec%'tea+! cu ansa sau cu tamp%nu' *i:at 6n p%rt tamp%n (in urmat%!re'e '%curi (e e'ec&ieK%ri*iciu' gan(e'%r >art%'inK%ri*iciu' c%'u'ui uterinKmeatu' urinarK rec%'tarea se *ace cu aginu'ui a' e )i specu'e steri'e e it9n( atingerea u' ei sau a pere&i'%r • • • asistenta e*ectuea+! c9te 2 *r%tiuri pentru *iecare pr%(us rec%'tat pentru e:amen cit%'%gic )i pentru e:amen#acteri%'%gic se rec%'tea+! cu ansa (in epru#et! steri'! (. .11 T%a'eta %rgane'%r genita'e -i)a te7nic! nr. Asigurarea confortului • aerisirea sa'%nu'ui • • • (iminuarea surse'%r (e irita&ie *i+ic! atenuarea (urerii@pruritu'ui asigurarea unei #une igiene c%rp%ra'e a(%ptarea unei p%+iCii c%m%(e@pe sa'te'e c%m*%rta#i'e s*atuirea pacientei s!$)i g%'easc! e+ica urinar!6nainte (e cu'care • • /.#.21 A'imentarea acti ! -i)a te7nic! nr. 'itri?+iB su# %rice *%rm! • • • cu participarea *ami'iei pacienta este 6ncurajat! s! c%nsume ceaiuri regimu' a'imentar a' pacientei cu aginit! este pre(%minant #a+at pe cerea'e )i 'actate pacienta este aten&i%nat! s! nu c%nsume1 g!'#enu) (e %u@ %rgane anima'e@ c%nser e@ ci%c%'ata@ ca*ea@ #!uturi a'c%%'ice mese'e principa'e nu %r *i ser ite nici % (at!6naintea ap'ic!rii tratamentu'ui %i pre+enta . -i)a te7nic! nr.

Scop terapeutic1 $ 6n(ep!rtarea c%n&inutu'ui agina'@ (e+i'ipirea e:su(ate'%r pat%'%gice (e pe muc%as! $ (e+in*ec&ia '%ca'! 6naintea inter en&ii'%r c7irurgica'e $ ca'marea (ureri'%r $ re(ucerea pr%cese'%r in*'amat%are Preg"tirea instrumentelor &i materialelor1 (e pr%tec&ie para an@ pr%s%ape tra ers!@ mu)ama 6n e'it%ri (e *'ane'! steri'e canu'! agina'! irigat%r@ at! nesteri'e stati pentru irigat%r #a+inet me(icamente o 2 ' s%'u&ie me(icament%as! Aap! %:igenat!@ s%'u&ie c'%ramin!@ permanganat (e O 1?2888@ %:icianur! (e mercur 1?/888@ s%'u&ie su#'imat 1HB $ pacienta o psi7ic1 se anun&! )i se e:p'ic! necesitatea e*ectu!rii e:amenu'ui o *i+ic1  se i+%'ea+! patu' cu para an A(ac! nu se e*ectuea+! 6n sa'a (e tratamenteB  se pr%tejea+! patu' cu mu)ama )i a'e+!  se a)ea+! pacienta 6n p%+i&ie ginec%'%gic!  se intr%(uce #a+inetu' su# #a+inu' pacientei  se spa'! %rgane'e genita'e cu ap! )i s!pun  se ac%per! regiunea u' ei cu un strat su#&ire (e ase'in! Apentru sp!'!turi'e ca'(eB $ 6ncepe cu sp!'area )i (e+in*ectarea m!ini'%r $ se a(aptea+! canu'a 'a tu#u' irigat%ru'ui@ se e'imin! aeru' $ se a)ea+! irigat%ru' 'a 28@ 52 cm 6n!'&ime *a&! (e sim*i+a pu#ian! $ se eri*ic! temperatura s%'u&iei $ se reperea+! %ri*iciu' (e intrare 6n agin@ se (esc7i(e r%#inetu' )i se intr%(uce canu'a %(ata cu curentu' (e 'ic7i( p9n! 6n *un(u' (e sac p%steri%r a' aginu'ui $ se spa'! #ine *un(u' (e sac p%steri%r )i ap%i se p'im#! canu'a pe t%at! supra*a&a aginu'ui $ se retrage canu'a 6nainte ca irigat%ru' s! se g%'easc!@ se pensea+! tu#u' )i se (epune 6n t! i&a rena'! $ se usuc! regiunea genita'! cu at! )i pr%s%ape $ se 6n(ep!rtea+! materia'e'e *%'%site $ se ajut! s! se 6m#race $ se a)ea+! c%m%( 6n pat $ se aerise)te sa'%nu' $ se e:aminea+! 'ic7i(u' (e sp!'!tur!@ care p%ate c%n&ine1 *'%c%ane (e mucus@ pur%i@c7eaguri (e sange $ o o o $ o o $ o o $ +-ecuţie !ngri irea ulterioar" pacientei a Preg"tirea produsului pentru = .1 . T%a'eta %rgane'%r genita'e intr%(ucerea unui curent (e 'ic7i( . ap! sau s%'u&ie me(icament%as! 6n agin@ care@ (up! ce spa'! pere&ii agina'i@ se e acuea+! pe '6ng! canu'!.*efiniţie -i)a te7nic! nr.

laborator 0eorganizarea locului de munc" %otarea în foaia de observaţie $ se trimite 'a 'a#%rat%r 'a s%'icitarea me(icu'ui $ $ *efiniţie 'i&a te1nic" nr.( ) Alimentarea activ" În *unc&ie (e starea genera'!@ pacientu' man9nc! singur@ *!r! ajut%r@ a'imente'e %*erite. Sala de mese1cur!&enia (es! 9r)it! 6n sa'a (e mese $ aerisirea $ se aranjea+!estetic pe mese mici A/ pers%aneB tac9muri'e@ pa7are'e@ cana cu ap!@ )er e&e'e'e@ *'%ri@ num!ru' regimu'ui $ se crea+! % atm%s*er! c9t mai intim! $ se anun&! #%'na ii s! in! 'a mas! $ se in it! s! se spe'e pe m9ini Servirea mesei2ser esc *e'uri'e (e m9ncare pe r9n( $ se ri(ic! ime(iat ese'a *%'%sit! $ nu se ating a'imente'e cu m9na $ se %#ser ! (ac! pacientu' a c%nsumat a'imente'e 6n intregime@ 6n ca+ c%ntrar se s%'icit! m%ti u' )i se iau m!suri (e 6n'%cuire $ se transp%rt! ese'a 'a %*iciu $ se aerise)te )i se cur!&! sa'a (e mese Condiţii de mediu în salon3 la mas"2 se 6n(ep!rtea+! t%t ce ar putea in*'uen&a negati apetitu' pacientu'ui At! i&!@ scuip!t%ri@ p'%sc!B $ se separ! cu para an pacien&ii cu aspect (e+agrea#i' pentru cei'a'&i $ se preg!te)te masa #%'na u'ui1 se a)ea+! *a&! (e mas! curat!@ tac!muri@ can! cu ap!@ )er e&e'e@ sarea A(up! ca+B $ se in it! pacientu' s! se spe'e pe m9ini $ pacientu' este ajutat s! se a)e+e 'a mas! $ asistenta 6m#rac! 7a'atu' (e pr%tec&ie@ 6)i prin(e p!ru' su# #%net! As! nu se ating! (e a'imenteB $ se spa'! pe m9ini . ser irea mesei se *ace 'a *e' ca 6n sa'a (e mese $ se preg!te)te sa'%nu' ca pentru a'imentarea 6n sa'%n 'a mas! $ se a)ea+! pacientu' 6n p%+i&ie c%n*%rta#i'!@ semi)e+9n( sau )e+9n( cu ajut%ru' re+em!t%ru'ui (e pat sau cu perne $ se pr%tejea+! 'enjeria (e pat cu mu)ama $ se a)ea+! peste mu)ama un 'ig7ean $ i se %*er! pacientu'ui s!punu' )i i se t%arn! apa s! se spe'e $ i se %*er! pr%s%pu' s!$)i )tearg! m9ini'e $ se 6n(ep!rtea+! materia'e'e *%'%site $ se a(aptea+! masa specia'! 'a pat ac%perit! cu *a&! (e mas! Preg"tiri materiale Condiţii de mediu Alimentarea activ" în salon3 la pat 18 . $ ta !@ tac9muri@ *ar*urii@ )er e&e'e@ can! pentru sup!@ pa7ar (e ap!@ *e&e (e mas!@ c%)u'e& (e p9ine. A'imentarea acti ! se p%ate *ace1 6n sa'a (e mese@ 6n sa'%n@ 'a mas! sau 'a pat.

sau % ta ! ac%perit! cu )er e&e'e@ se a)ea+! pe genunc7ii pacientu'ui@ peste p!tura ac%perit! cu a'e+! $ se a)ea+! 6n juru' g9tu'ui un pr%s%p $ asistenta 6m#rac! 7a'atu' (e pr%tec&ie $ se spa'! pe m9ini )i ser e)te masa 'a *e' ca 6n sa'%n 'a mas! Alimentarea activ" la pat în decubit lateral st4ng $ se a)ea+! pacientu' 6n (ecu#it 'atera' st9ng cu capu' sprijinit pe % pern! $ se spa'! pe m9ini $ se pr%tejea+! 'enjeria (e pat cu a'e+!@ iar cea a #%'na u'ui cu un pr%s%p curat $ se a)ea+! ta a pe marginea patu'ui sau pe un ta#uret 'a 6n!'&imea patu'ui $ se ser esc a'imente'e pe r9n(@ se taie ce'e s%'i(e $ 'ic7i(e'e se ser esc 6n c!ni specia'e cu ci%c sau cu ajut%ru' un%r tu#uri transparente@ curate@ *ierte $ se ri(ic! ese'a uti'i+at!@ se 6n(ep!rtea+! materia'e'e *%'%site@ se spa'! pacientu' pe m9ini 11 .

. Prin(erea m9inii unui pacient trist sau cu (ureriB s! *ie uti'i+at! 6n m!sura 6n care acesta 6n&e'ege #ine semni*ica&ia )i % accept! ca pe un mesaj (e 6ncurajare@ tan(re&e@ sus&inere a*ecti ! Condiţii pentru o comunicare eficace 12 . pacient $ un act p'ani*icat@ (e'i#erat )i pr%*esi%nist Scop $ sta#i'irea unei re'a&ii umane p%+iti e@ care a permite atingerea %#iecti e'%r (e 6ngrijire $ se rea'i+ea+! prin te7nici (e c%municare terapeutic!@ ce au 'a #a+! c%municarea er#a'! )i n%n er#a'! $ sa se &in! c%nt (e *act%rii *i+i%'%gici )i s%ci%$cu'tura'i@ care p%t in*'uen&a c%municarea $ asigurarea unui c%n*%rt *i+ic )i psi7ic a' pacientu'ui $ c9)tigarea 6ncre(erii pacientu'ui $ respectarea pacientu'ui $ mesaju' transmis s! *ie scurt )i c'ar $ %ca#u'aru' uti'i+at s! *ie pe 6n&e'esu' pacientu'ui $ (e#itu' er#a' s! *ie p%tri it $ t%nu' a(ec at $ int%na&ia s! nu *ie in*'uen&at! (e em%&ii'e sau (e %#%sea'a asistentei $ s! *ie a'es m%mentu' p%tri it $ mimica@ gesturi'e s! accentue+e cu 9ntu'@ s!$' c'ari*ice sau s! i'ustre+e i(eea $ s! se mani*este s%'icitu(ine *a&! (e pacient $ atingerea pacientu'ui A(e e:.. C%municarea terapeutic! *efiniţie $ c%mp%nent! a re'a&ii'%r interpers%na'e asistent! .-i)a te7nic! nr.

e1nici de comunicare terapeutic" &i rolul asistentei $ ascultarea activ"1 asistenta 6)i m%#i'i+ea+! 6ntreaga aten&ie pentru a 6n&e'ege mesaju' pacientu'ui@ respect9n( urm!t%are'e regu'i1 o st! 6n *a&a pacientu'ui c9n( %r#e)te o 6' pri e)te 6n %c7i pentru a$i (em%nstra (%rin&a (e a$' ascu'ta o a(%pt! % atitu(ine (ec%ntractat! o nu *ace mi)c!ri care ar putea (istrage inter'%cut%ru' o 6' apr%#! c9n( spune 'ucruri imp%rtante $ acceptarea1 este %in&a (e a ascu'ta mesaju' unei pers%ane@ *!r! a mani*esta 6n(%ia'! sau (e+gust@ c7iar (ac! sunt (i ergen&e (e i(ei o asistenta a mani*esta t%'eran&! *a&! (e pacient o 6' a ascu'ta *!r! s!$' 6ntrerup! o 6i a (a % retr%ac&iune er#a'! pentru a$i ar!ta c! 6n&e'ege ce spune o se a asigura c! mesaje'e sa'e n%n er#a'e c%respun( mesaje'%r er#a'e $ întreb"rile1 sunt un mij'%c (irect (e c%municare )i sau t%nu' unei interac&iuni er#a'e o %r *i 'egate (e su#iectu' (iscutat o %r *i puse intr$% %r(ine '%gic! o asistenta a *i atent!s! epui+e+e un su#iect 6nainte (e a trece 'a a'tu' o asistenta a a'ege 6ntre#!ri'e 6n *unc&ie (e r!spunsuri'e pacientu'ui $ parafraz"1 re(area mesaju'ui pacientu'ui 6n cu inte'e ei pentru a se asigura (e 6n&e'egerea 'ui c%rect! $ clarificarea1 c9n( inter ine % ne6n&e'egere asistenta p%ate 6ntrerupe (iscu&ia pentru a c'ari*ica sensu' mesaju'ui $ focalizarea1 centrarea mesaju'ui pe % anumit! pr%#'em! (e s!n!tate o asistenta a ajuta pacientu' s! nu (escrie 6n termeni agi pr%#'eme'e sa'e $ informarea pacientului1 o in*%rma&ii'e %r *i (ate cu regu'aritate )i 'a m%mentu' %p%rtun o %r *i transmise 6ntr$% manier! *a %ra#i'! (e c%municare cu pacientu' o nu se %r (i u'ga (ate pe care me(icu' nu (%re)te s! 'e cun%asc! pacientu' $ lini&tea1 a permite asistentei )i pacientu'ui s!$)i %rgani+e+e g6n(uri'e $ asistenta care asigur! 'ini)tea 6n c%municarea cu pacientu' (% e(e)te c! este gata s! ascu'te cu r!#(are $ recapitularea1 este % re i+uire a principa'e'%r i(ei (iscutate o asistenta 6ncepe % (iscu&ie re+um9n($% pe prece(enta pentru a ajuta pacientu' s!$)i aminteasc! su#iecte'e a#%r(ate 1. .

lămurirea ei asupra modului cum se va desfăşura intervenţia • stabilirea intervenţiei în funcţie de starea pacientei • efecuarea toaletei pacientei • pregătirea pentru intrarea în sala de intervenţie 3. observarea schimbărilor în starea pacienţilor 2. Pregătirea psihică • are mare importanţă pentru pacientă • asistenta nu va da informaţii despre tipul intervenţiei • asistenta va încuraja pacienta (medicul va lămuri pacient asupra necesităţii intervenţiei • este indispensabilă o conversaţie asupra intervenţiei a scopurilor ei insistându-se asupra beneficiilor ei 5. îngrijiri igienice.Stiluri comunicare ineficace de o in7i#! pers%na'itatea pacientu'ui o 6nt9r+e re+%' area pr%#'emei o nu$i (! pacientu'ui p%si#i'itatea (e a 'ua (eci+ii $ a da asigur"ri false1 o 6mpie(ic! a ansarea c%munic!rii $ a adopta o atitudine de ap"rare1 o a r!spun(e critici'%r printr$% atitu(ine (e*ensi ! 6nseamn! a$ i nega (reptu' pacientu'ui 'a p!reri'e pr%prii $ a manifesta aprobarea sau dezaprobarea e-cesiv1 o % apr%#are e:cesi ! presupune c! acesta este singuru' 'ucru accepta#i' o % (e+apr%#are e:cesi ! p%ate *ace pacientu' s! se simt! respins )i s! e ite interac&iunea $ a generaliza prin stereotipi1 o %rice pers%an! este unic! )i % genera'i+are ar nega aceas! unicitate $ a sc1imba subiectul1 o este % imp%'ite&e o 6mpie(ic! c%municarea terapeutic! s! pr%grese+e o pacientu' 6)i pier(e *iru' i(ei'%r )i sp%ntaneitatea o mesaju' p%ate (e eni c%n*u+ $ a$ţi spune p"rerea are urm!t%are'e c%nsecin&e1 Obiectiv 5 $ 0olul delegat al asistentului medical în îngri irea pacientei cu vaginit" 1. Pregătirea materialelor şi a instrumentelor • materiale necesare efectuării toaletei organelor genitale externe • masa ginecologică va oferi un confort corespunzător şi condiţii pentru expunerea colului uterin 1/ . Pregătirea generală a pacientei pentru colposcopie • constă în examenul clinic. praclinic. Scopul pregătirii colposcopiei • este de a descoperi din timp leziuinile precanceroase precum şi a altor leziuni benigne ale colului uterin • menajarea pacientei faţă de traumatismele psihice. pregătirea psihică. Examen clinic • este realizat de către medic cu ajutorul asistentei medicale • se pune în evidenţă starea fiziologică a pacientei dând posibilitate depistării unor deficienţe ale organismului şi altor boli însoţitoare 4. urmărirea funcţiilor vitale şi vegetative.

pense pentru extirparea polipilor) şi fixatori formol • instrumente pentru distrucţie tisulară electrocauter. chiurete 'ol(man.5 ) 0ecoltarea secreţiilor vaginale 3ecre&ia agina'! repre+int! un transsu(at a' muc%asei agina'e $ c%n&ine ce'u'e epite'ia'e (e (escuamare )i germeni a c!r%r arietate este 6n *unc&ie (e (i*eri&i *act%ri A 9rst!@ st!ri *i+i%'%gice sau pat%'%giceB 'i (e c%n&inutu' 6n g'ic%gen Ac%n(i&i%nat 'a r9n(u' 'ui (e cic'u' menstrua'B $ g'%c%genu' *a %ri+ea+! ca *'%ra micr%#ian! s! *ie repre+entat! (e germeni (in grupu' 'act%#aci''us $ pre+en&a g'%c%genu'ui@ a aci(u'ui 'actic )i 'act%#aci''us (au secre&iei agina'e un P7 aci( cu r%' (e ap!rare c%ntra in*ec&ii'%r $ pertur#area acestei pre+en&e (etermin! apari&ia in*'ama&ii'%r A aginite'%rB $ e:amenu' #acteri%'%gic a' sectre&iei este (i*ici' )i *i(e'itatea re+u'tate'%r este c%n(i&i%nat! (e1 pre'e are@ transp%rt@ e:aminare@ interpretare $ pre'e erea se *ace 6n prime'e +ece +i'e (up! cic'u' menstrua' o de protecţie-mănuşi sterile de cauciuc o sterile-specule vaginale. pense &ozzi. împreună cu buletinul pentru examenul histopatologic (acesta din urmă se competează de către medic) 'i&a te1nic" nr. spatule. . foarfece. bisturiu. piesele de biopsie etc) se etichetează şi se transportă la laborator. cuburi de burete cu latura de %.individualizare a imaginilor cu o durată de + . aceasta colorează mucoasa normală în castaniu/ leziunile colului nu fixează iodul • în continuare.. minute • ştergerea apoi a colului uterin cu un tampon uscat şi badi(onarea lui cu soluţie #ugol. ansă de platină-pipete &asteur. criocoagulator sau modul laser 6. Efectuarea tehnicii • educaţie sanitară înaintea examinării pentru acceptarea acestei examinări • aşezarea pacientei pe masa ginecologică în poziţie corepunzătoare • toaleta organelor genitale externe • evidenţierea colului uterin cu ajutorul unui specul (valve) nelubrefiate şi care să evite traumatizarea ţesutului • în primul timp se observă aspectul secreţieii vaginale şi se recoltează frotiurile citologice • după îndepărtarea mucusului şi a depozitelor celulare de pe colul uterin acesta se badijonează cu o soluţie de acid acetic !" • asigură în următoarele *$ +% sec. medicul examinează colul uterin şi vaginul • • • • • • • • Examenul paraclinic-asistenta recoltează frotiuri citologice la indicaţia medicului ngri!irea pacientei "upă tehnică-pacienta va fi ajutată să coboare de pe masa ginecologică ea nu necesită o îngrijire deosebită după examinare Se #a face o$ligatoriu-&robele recoltate (frotiurile din secreţia vaginală şi de pe colul uterin. eprubete o lame de sticlă o nesterile-lampa de spirt-creion dermatograf • *efiniţie Pregătire 0ateriale 12 .$ cm şi fixatori • instrumentar pentru biopsie (biotom. soluţie de nitrat de argint $" • materiale pentru recoltarea frotiurilor vaginale lame.specul vaginal bivalv pense vaginale lungi tampoane mici de vată comprese şi meşe soluţii necesare colposcopiei lărgite acid acetic !" în soluţie apoasă. soluţie #ugol.

pe mucoasa vaginală. faringian #a examenul microscopic. frecvente leucocite $ tipul 2' 3 rare epitelii lactobacili absenţi. apar patru imagini $ tipul 2 3 epitelii şi lactobacili (secreţie normală) $ tipul 22 3 epitelii. în conductul auditiv extern.6 ) Administrarea medicamentelor pe cale vaginal" +efini%ie Scop . $ materiale o pentru protecţia mesei de tratament  muşama  aleză o instrumentar steril  valve vaginale  pensă lungă porttampon  mănuşi chirurgicale sterile 14 . rari bacili gram-negativi sau leucocite $ tipul 222 3 epitelii. coci gram-pozitivi şi negativi. foarte frecvente leucocite. trichomonas prezent 'eorgani(area locului "e muncă )otarea *n foaia "e o$ser#a%ie 'i&a te1nic" nr.Execu%ie &nterpretarea examenului $ pacient o psihic  se anunţă şi i se explică necesitatea efectuării examinării  fizic-cu două zile înainte de recoltare se recomandă repaos terapeutic şi sexual  se aşează pacienta în poziţie ginecologică pe masa ginecologică  se efectuează toaleta organelor genitale externe cu apă sterilă călduţă. conjunctivală.orme "e pre(entare a me"icamentelor -plicarea tampoanelor #aginale Pregătirea aplicării tampoanelor #aginale 4e pot administra medicamente pe mucoasa nazală. acoperit de tinfon. 5amponul este confecţionat din vată presată. $ dezinfecţia $ decongestionarea mucoaselor $ soluţii $ unguente $ pulberi 4oluţiile medicamentoase sau unguentele se aplică pe mucoasa vaginală sub forma tampoanelor vaginale. bucală. nazal. care se prelungeşte cu +% 3 +$ cm de la tampon. fără soluţii dezinfectate sau săpun $ asistenta se spală pe mâini $ îmbracă mănuşi sterile $ îndepărtează labiile mari şi mici o recoltează cu ansa sau cu tamponul fixat în pottampon din următoarele locuri de elecţie -orificiul glandelor 1artolinorificiul colului uterin-meatul urinar $ recoltarea se face cu valve şi specule sterile evitând atingerea vulvei sau a pereţilor vaginului $ se efectuează câte două frotiuri pentru fiecare produs recoltat pentru examen citologin iar pentru examenul bacteriologic se recoltează cu ansa din eprubeta sterilă $ la fetiţe se recoltează cu ansă iar în caz de suspiciune de difterie vulvară se prelevează trei tampoane vaginal. foarte frecvenţi bacili gramnegativi. foarte rari lactobacili. foarte abundentă floră mixtă. lactobacili.

.H o ace pentru pun&ia en%as! $ nesteri'e o stati )i pipete Jestergreen o pernu&!@ mu)ama@ epru#ete o t! i&! rena'!@ gar%u@ at! $ s%'u&ii (e+in*ectante o a'c%%' 58H $ preg!tirea psi7ic! o i se e:p'ic! cu 2/ %re 6nainte@ necesitatea e*ectu!rii e:amin!rii $ preg!tirea *i+ic! Pacient 15 . îmbracă mănuşile introduce valvele vaginale $ . uscat! o s%'u&ie (e citrat (e Na . produsul medicamentos fiind înglobat în substanţe care se topesc latemperatura vaginală $ pregătirea ginecopatei pentru administrarea globulelor constă în efectuarea unei spălături vaginale înaintea administrării $ administrarea globulului se face cu mâna îmbracată în mănuşă de cauciuc 'i&a te1nic" nr. ovoide sau sferice. preia pensa porttampon în mâna $ serveşte pensa porttampon în dreaptă. tamponul se îndepărtează ngri!irea ulterioară a pacientei 'eorgani(area locului "e muncă -"ministrarea glo$ulelor #aginale $ globulele (ovulele) vaginale sunt preparate solide.7 ) 0ecoltarea s4ngelui venos pentru e-amene 1ematologice Preg"tire VS8 9ateriale pentru $ steri'e o sering! (e 2 m'. lăsând să atârne capetele tifonului îndepărtează valvele vaginale $ ajută pacienta să coboare de pe masa ginecologică şi să meargă la pat $ la ora fixată de medic... introduce tamponul prin lumenul $ toarnă soluţia medicamentoasă format de valve până în fundul de sac posterior al vaginului.Executarea tehnicii $ $ pacienta o pregătirea psihică  se informează cu privire la scopul acestei forme de tratament  i se explică durata de menţinere a tamponului o pregătirea fizică  se aşează în poziţie ginecologică $ asistenta 2 $ $ $ $ $ $ asistenta 22 $ îşi spală mâinile. menţinând cu stânga condiţii aseptice valva vaginală $ . preia tamponul în pensa $ 4erveşte tamponul porttampon $ .@.

*. 9otivele intern"rii actuale:  prurit vaginal ce poate deveni sever3  leucoree alb"3 br4nzoas" f"r" miros3  vulva este iritat" &i ro&ie3  durere la micţiune3 dispareunie. (. Probleme de s"n"tate1 a.A (. Informaţii generale1 a.I.@.82.. .. Antecedente 1eredocolaterale:  mama cu diabet za1arat3  tata cardiac c. V!rsta1 .+-ecuţie Preg"tirea produsului pentru laborator $ $ $ $ A1@4 m'. Nume'e )i prenume'e1 V.H punc&i%nea+! ena *!r! gar%u )i aspir! s9nge p9n! 'a 2 m'. citrat 6n epru#et! )i %m%geni+ea+! 'ent $ a)ea+! epru#eta 6n stati $ 6ngrije)te pacientu' $ se c%mp'etea+! #u'etinu' $ se etic7etea+! pr%(usu' $ se aspir! cu pipeta Jesterngreen p9n! 'a gra(a&ia 288 )i se a)ea+! 6n stati pe (%pu' (e cauciuc@ 6n p%+i&ie strict ertica'! Acan( e:amenu' se *ace 'a patu' #%'na u'uiB Obiectiv 6 ) Procesul de îngri ire a pacientei cu vaginit" o se anun&! s! nu m!n6nce o s! p!stre+e repa%s *i+ic asistenta se spa'! pe m9ini cu ap! )i s!pun 6m#rac! m!nu)i (e cauciuc steri'e aspir! 6n sering! 8@/ m' citrat (e Na .2 ani 3tarea ci i'!1 c!s!t%rit! C%pii1 1 Pr%*esia1 ca(ru (i(actic E%ca'itatea (e (%mici'iu1 <6r'!u 0iagn%sticu' 'a internare1 %#ser a&ii aginit! 0ata intern!rii1 8=. #. Consumatoare de1  A'c%%' $ %ca+i%na'@  ca*ea $+i'nic@  tutun $ nu@  (r%g $ nu #. Antecedente medicale personale:  8. Obi&nuinţe de viaţ"1 a. e.< #.2818 2. Interviu 1. *ieta : regim alimentar:  cur! (e s'!#ire  Alergii cunoscute: $nu .B $ retrage acu' )i a'ic! tamp%n cu a'c%%' $ scurge amestecu' s9nge . c. 1. g. 7.

%evoile fundamentale dup" Virginia 8enderson %evoi fundamentale 9anifest"ri de 9anifest"ri de independenţ" dependenţ" 1. Se e-terneaz" ameliorat. Istoricul st"rii actuale:  prurit3  leucoree3  dureri la micţiune.egumente &i mucoase: iritaţii &i s4nger"ri vaginale2 #. Sistem ganglionar &i limfatic: normal2 *.:mm P%C/7D BC7#D (. !n urma tratamentului cu FFF evoluţie favorabil".. $ are scaun +i'nic $ prurit $ mic&iuni (urer%ase $ (iure+! 1888 m'?2/7 $ s9nger!ri agina'e Sursa de dificultate $ #%a'a 1= . /.(. 0evine la control în termen de /. @esut celular subcutanat: normal2 e. +picriza &i recomand"ri la e-ternare: Pacient" în v4rst" de /6 de ani se interneaz" cu prurit3 s4nger"ri vaginale3 dureri la micţiune3 dispareunie.0C(>7. mm:8g 2 i. Aparat uro$genital: micAiuni dureroase2 F. 0epaus se-ual (. zile   9iconazol E comprimat oral 5 ori:zi ) < zile antalgice 4. Se recomand" igiena organelor genitale. !n"lţime: #37> m (.. A #ea )i a m6nca. +-amenul s4ngelui: 8B=2 +C/D #.ratament:. Aparat cardio$vascular: puls ) >( b"t"i:min. zile  ovule3 9iconazol # gr:zi ) < $#.. =reutate: <> ?g c.A $#/6:<. Sistem nervos &i organe de simţ: în limite normale2 2. 2. +-amenul clinic general a.. . Investigaţii: a.:mmc . A respira )i a a ea % #un! $ respir! n%rma' circu'a&ie. $ se a'imentea+! n%rma' . Alte e-amene de specialitate: frotiu2        8bC##3( gD =AC<7. de zile. +vitarea len eriei intime inadecvate. Aparat loco$motor: bine reprezentat2 g. A e'imina. Aparat respirator: dispnee2 7. . +-amenul urinei: sumar de urin": albumin" absent3 glucoz" absent3 sediment cu rare leucocite3 rare celule epiteliale2 c.ratament medicamentos:  ungvent3 Clotrimazol ) #. de zile. Aparat digestiv: deficitar2 j.3 .

11. $ are temperatura 6n 'imite n%rma'e $ prurit $ c%munic! #ine $ pe peri%a(a spita'i+!rii este inacti ! (in punct (e erere pr%*esi%na' $ se recrea+! citin( c!r&i )i ascu't9n( ra(i% )i t $ are acces 'a surse (e in*%rma&ii pri in( #%a'a (e care su*er! $ grec%$cat%'ic $ #%a'a $ internarea 6n spita' $ #%a'a $ internare 6n spita' 12. A se rea'i+a. A se 6m#r!ca )i (e+#r!ca. A 6n !&a. $ are temperatura 6n 'imite n%rma'e $ (%arme agitat $ se 6m#rac! )i se (e+#rac! $ prurit $ prurit $ irita&ii $mic&iuni (urer%ase $mir%s nep'!cut $s9nger!ri agina'e $ #%a'a $ #%a'a . A (%rmi@ a se %(i7ni./. 1/. A$)i practica re'igia... 1. A se recrea. $ nu$)i p%ate practica re'igia $ #%a'a $ internarea 6n spita' 28 . A c%munica. A men&ine tegumente curate )i integre. A se mi)ca )i a p!stra % #un! p%stur!. =. A p!stra temperatura c%rpu'ui 6n 'imite n%rma'e. 2. 4. A e ita peric%'e'e. 5. 18.

$82 1/$82 $ usturimi 'a mic&iune 12$82 14$82 $ an:ietate $ 'ipsa (e cun%a)tere a st!rii sa'e (e s!n!tate Plan de îngri ire Obiective de Intervenţiile îngri ire aplicate $ c%m#aterea $ psi7%terapia (urerii $ urm!rirea *unc&ii'%r $ pre enirea ita'e c%mp'ica&ii'%r $ t%a'eta %rgane'%r $ supra eg7erea genita'e *unc&ii'%r ita'e $ rec%'tarea pr%#e'%r #i%'%gice $ se a(ministrea+!'a in(ica&ia me(icu'ui $ 7i(ratare $ a(ministrare (e su*icient! 'ic7i(e pentru a impie(ica (es7i(ratarea $ t%a'eta %rgane'%r genita'e )i a(ministrarea me(ica&iei 'a in(ica&ia me(icu'ui $ asigurarea $ crearea unui c'imat %(i7nei su*iciente c%respun+!t%r $ psi7%terapie $ a(ministrarea me(ica&iei 'a in(ica&ia me(icu'ui $ c%m#aterea $ t%a'eta %rgane'%r usturimii genita'e $ 'enjerie c%respun+!t%are $ a(ministrarea me(ica&iei 'a in(ica&ia me(icu'ui $ c%m#aterea $ psi7%terapie an:iet!&ii $ c%m#aterea $ e(uca&ia pentru 'ipsei (e s!n!tate cun%a)tere a st!rii sa'e (e s!n!tate +valuarea îngri irilor $ 6n urma a(ministr!rii me(icamente'%r starea pacientei s$a ame'i%irat $ #%'na ! par&ia' (epen(ent! 6n satis*acerea ne %i'%r (e a #ea $ pacienta nu (%arme (at%rit! an:iet!&ii@ pruritu'ui@ necesit! 6ngrijiri pentru satis*acerea ne %ii (e a (%rmi $ pacient!@ par&ia' (epen(ent! 6n satis*acerea ne %ii (e a e'imina $ inacesi#i'itatea 'a in*%rma&ie $ pacienta (epen(ent! (e ne %ia (e a 6n !&a Obiectiv 7 $ +ducaţia pentru s"n"tate E(uca&ia pentru s!n!tate este % pre%cupare (e ma:im! imp%rtan&! a me(icinei %mu'ui s!n!t%s care c%nst! 6n (e+ %'tarea ni e'u'ui (e cu'tur! sanitar! a' (i*erite'%r grupuri (e p%pu'a&ie@ precum )i mij'%ace'%r )i pr%ce(ee'%r e(ucati $sanitare necesare *%rm!rii unui c%mp%rtament san%genic. "#iecti u' (e #a+! a' e(uca&iei pentru s!n!tate c%nst! 6n *%rmarea )i (e+ %'tarea 6n r9n(u' p%pu'a&iei@ 6ncep9n( (e 'a 9rste'e ce'e mai *rage(e@ a unei c%ncep&ii )i a unui c%mp%rtament igienic san%genic@ 6n sc%pu' p!str!rii s!n!t!&ii@ (e+ %'t!rii arm%ni%ase )i *%rti*ic!rii %rganismu'ui@ a(apt!rii 'ui 'a c%n(i&ii'e me(iu'ui am#ienta' )i s%cia'@ c9t )i a' particip!rii acti e a acesteia 'a %pera (e %cr%tire a s!n!t!&ii 21 . 3!n!tatea nu este numai % pr%#'em! in(i i(ua'!@ ci pri e)te t%t at9t (e mu't s%cietatea 6n 6ntregime M3!n!tatea nu este t%tu'@ (ar *!r! s!nn!tate t%tu' este nimicN A3c7%pen7auerB. 0ea't*e' cu 9ntu' s!n!tate care pr% %ac! % strare at9t (e pre&i%as! *iec!ruia aparte *rec ent 6n %r#irea curent! ne'ipsin( apr%ape nici%(at! cu %ca+ia ur!ri'%r (e #ine. 3cris%ri'e str!m%)i'%r n%)tri r%mani se 6nc7eiau (e %#icei cu urarea1 Vale A*ii s!n!t%sB. P!strarea s!n!t!&ii )i 'upta c%ntra #%'ii se 6nscriu printre ce'e mai ec7i pre%cup!ri a'e %mu'ui.*ata 8=$82 Problema de îngri ire $ prurit accentuat $ usturime 6n timp'u' mic&iunii $ scurgeri $ 6nr%)irea )i in*'amarea 'a#ii'%r mici $ (e+7i(ratat! 18$82 11$82 12$82 $ incapacitatea (e a se %(i7ni 1.

Ace'ea)i mi)c!ri sunt in(icate )i 'a t%a'et!K nu se %r urma (iete (rastice care p%t sca(ea imunitateaK tratamente'e cu anti#i%tice se ast*e' se a e ita can(i(%+aK %r as%cia cu % met%(! (e pr%tec&ie pentru *'%ra agina'!@ nu se a purta panta'%ni stram&i sau 'enjerie intima (in materia'e sinteticeK II. Pre enirea unei #%'i cu transmitere se:ua'! este mai us%ar! (ecat tratarea unei in*ec&ii %(at! ce aceasta a ap!rut. În acest sens@ este necesar! *%rmarea unei %pinii (e mas! @ *un(amerntat! )tiin&i*ic *a&! se igiena in(i i(ua'! )i c%'ecti !@ *a&! (e a'imenta&ie@ 6m#r!c!minte@ munc! )i %(i7n!@ *a&! (e uti'i+area ra&i%na'! a timpu'ui 'i#er )i a *act%ri'%r natura'i (e c!'ire a %rganismu'ui@ *a&! (e e itarea *act%ri'%r (e risc@ precum )i a m%(u'ui (e s%'icitare a asistentei me(ica'e )i a (i*erite'%r mij'%ace (e in estiga&ie )i tratament. 0e asemenea (aca a e&i mai mu'&i parteneri se:ua'i@ *%'%siti pre+er ati e pentru a re(uce riscu' (e #%a'a cu transmitere se:ua'!K • s! 'imita&i num!ru' parteneri'%r se:ua'i. 3tanciu Garia@ Pr%ce(uri (e nursing@ E(itura EQ P%nt%@ C%nstan&a@ 2885 22 . Este 6nt%t(eauna imp%rtant! pr%tec&ia 6n timpu' actu'ui se:ua' pentru pre enirea #%'i'%r cu transmitere se:ua'!@ c7iar (aca a eti sau nu aginit! #acterian!.. Vaginita #acterian! nu se transmite (e 'a % pers%ana 'a a'ta )i nu este c%nsi(erata % #%a'a cu transmitere se:ua'!. Eucre&ia Titirc!@ G7i( (e Nursing@ E(itura Via&a Ge(ica'! R%m9neasc!@ 1==2 2.p%pu'a&i%na'e. Într$un stu(iu se arat! c! *emei'e care au c%nsumat iaurturi cu E. Gibliografie Car%' G%Le)@ Te7nica 6ngrijirii #%'na u'ui@ E(itura Ge(ica'!@ 1==5 1. Pentru prevenirea vaginitei se recomanda: sa c%nsuma&i ce' putin 228 g (e iaurt care c%n&in cu'turi ii@ acti e (e E. /. În ca+u' aginitei mic%tice pr%*i'a:ia p%ate cuprin(e1 • e itarea *%'%sirii tamp%ane'%r interne 'a menstrua&ieK • • • • • e itarea (u)uri'%r agina'e mai (es (ecat % (ata pe saptaman!@ sp!'aturi'e (ese acce'erea+a (escuamarea muc%asei agina'e )i t%t%(ata Pspa'aN *'%ra cu r%' pr%tect%rK sp!'area %rgane'%r genita'e e:terne se *ace (in *ata in spate pentru a e ita c%ntaminarea cu #acterii (in +%na ana'!. T%tu)i@ (aca sunteti e:pus! 'a % #%a'! cu transmitere se:ua'a 6n timp ce a e&i agini! #acterian!@ e:ista un risc mai mare (e a *ace aceast! #%a'!. Eucre&ia Tigtirc!@ >re iar (e e:p'%r!ri *unc&i%na'e )i (e 6nggrijiri specia'e ac%r(ate #%'na i'%r@ E(ituraVia&a me(ica'! r%m9neasc!@ 1==/ 2. aci(%p7i'us timp (e 2 'uni au a ut % (iminuare a aginitei #acterieneK • s!*%'%siti me(icamente antic%ncep&i%na'e %ra'e@ care (iminuea+a m%(i*icari'e 7%rm%na'e 'a ni e'u' aginu'ui care ar putea (uce 'a apari&ia aginitei #acteriene. Garicica P! !'eanu@ Curs (e %#stetric! )i Ginec%'%gie@ E(itura Ap%'%nia@ 2881 . Ge%rgeta >a'ta@ Ant%aneta Geta:at%s@ Ag'aia OL% sFi Te7nici (e 6ngrijire genera'! a #%'na i'%r@ E(itura 0i(actic! )i pe(ag%gic! >ucure)ti@ 1=. Un numar mai mare (e parteneri se:ua'i cre)te riscu' (e a se (e+ %'ta aginita #acterian! prin m%(i*icarea me(iu'ui n%rma' (in aginK • sa *%'%siti un tamp%n intra agina' sau % (ia*ragm! (%ar pentru % peri%a(! 'imitat! (e timp. aci(%p7i'us 6n cursu' a'imenta&iei (in cursu' *iec!rei +i'e. Între#a&i (%ct%ru' 6n 'egatur! cu uti'i+area c%recta a (ia*ragmei pentru pre enirea at9t a sarcinii@ c9t )i a riscu'ui (e in*ec&ie agina'!K • e itarea (u)uri'%r intra agina'eK • s! 'ua&i 6n c%nsi(erare *%'%sirea (e spermici( n%n%:Ln%'$=@ care pare s! re(uc! riscu' (e aginit! #acterian!..

. Garin -'. C.N. >ucure)ti 1==4 =. Ge(ica'!@ >ucure)ti@ 1=5.2/ .@ Papa(%p%' E. Anat%mia )i *i+i%'%gia %mu'ui@ E(itura (e stat (i(actic! )i pe(ag%gic! >ucrue)ti@ p. Ni&escu V.0. G7i( practic (e anti#i%tic%pr%*i'a:ie. "stretic! )i ginec%'%gie@ Ganua' pentru )c%'i sanitare p%st'icea'e@ E(.. R!(u'escu I. Iagn% R. G7e%rg7iu@ I%n Eemnete@ I%n R!(u'escu@ Ganua' (e %stretic! )i ginec%'%gie pentru ca(re me(ii@ E(itura Ge(ica'!@ 1=52 5. .@ "pera&ia ce+arian!. repre+entare intern! 2. IV.2 11. sec&iune trans ersa'! Aparatu' genita' *eminin .2@ p. >ucure)ti@ 1==. N. p. . Ane-e Aparatu' genita' *eminin .1. 4.4. >ucure)ti@ 1=. Ange'escu G.285 .P. 21= 18. P%pescu@ E:p'%r!ri *unc&i%na'e@ e(.

C'asi*icarea in*ec&ii'%r agina'e micr%#iene (up! 3c7r%(er 2/ .