You are on page 1of 173

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul ALBA
1 DJ 103G Lungime: 13,200 Km Re lasat din: !" #$ Origine: Km 0+000 Ino %!N 1& "iugudu de 'os ( "iugudu de Sus !estinaţie: Km 13+200 Limita 'ud) "luj Re lasat din: !" +1 Origine: Km 0+000 !N 1 Oiejdea !estinaţie: Km 10+190 Ig,iu Re lasat din: !' 1./E modi0i are traseu 1i 2relungire u L3.45/+6m Origine: Km 47+865 Limita 'ud) Si7iu !o7ra !estinaţie: Km 52+165 8ugag Origine: Km 0+000 !N 1 %"am2ing "ut& "9lni ( Re iu ( :9r7o;a 16+675 Limita 'ud) Si7iu

*

DJ 105M

Lungime:

10,190 Km

-

DJ 106E

Lungime:

4,300 Km

$

DJ 106F

Lungime:

16,675 Km

!estinaţie: Km < DJ 106H Lungime: 32,000 Km

Re lasat din: !" /5 = !> %Ig,iel ( ?ntregalde: L3*/4-$+6m& Origine: Km 0+000 Ig,iu %!' 1.+@& Ig,iel ( Ne rile1ti !estinaţie: Km 32+000 ?ntregalde %!' 1.+A& Origine: Km 0+000 !N 1 "unţa ( !ra1o; ( 82ring ( Bingard ( :,ir7om 21+526 !' 1.+ %Berg,in& 0+000 Se7e1 %!N 1& !aia Rom9nC ( O,a7a ( Se C1el 29+929 !' 1.+ 0+000 82ring Ungurei 16+300 Ro1ia de Se a1 0+000 Al7a Iulia %!N 1& Telea ( @C2ria ( Straja ( Berg,in ( "oli7i ( Se C1el ( "ergCu Mare ( BeDa ( Blaj ( S9n el ( Lun a T9rna;ei ( 8ona ( 'id;ei ( S9ntCmCrie ( "etatea de BaltC 78+000 Limita 'ud) Mure1 0+000 Al7a Iulia P9rCu lui Mi,ai ( Bur2Cr ( "9m2u :o7lii ( !ealu >erului ( Mereteu ( Blandiana ( SCrC 1eu 29+925 Limita 'ud) @unedoara 0+000 !N 1 S9ntim7ru ( :altiu ( "o1lariu ( Mi,alţ ( "oli7i ( Ro1ia de Se a1 22+000 Limita 'ud) Si7iu

/

DJ 106I

Lungime:

21,526 Km

!estinaţie: Km + DJ 106K Lungime: 29,929 Km Origine: Km

!estinaţie: Km # DJ 106L Lungime: 16,300 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 5 DJ 107 Lungime: 78,000 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 1. DJ 107A Lungime: 29,925 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 11 DJ 107B Lungime: 22,000 Km Origine: Km

!estinaţie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul ALBA
1* DJ 107C Lungime: 23,593 Km Origine: Km 0+000 !' 1.+ %Telea & !r9m7ari ( Seu1a ( "iugud ( !um7ra;a ( Oarda ( Binţu de 'os 23+593 !N + 0+000 Unirea II %!N 1E& O na Mure1 ( Bama Sea C ( >CrCu ( 8ilea 31+320 Limita 'ud) Mure1 0+000 Aiud %!N 1& "ium7rud ( BCgCu ( Lo2adea NouC ( @o29rta 22+375 Bama Sea C %!' 1.+!& 0+000 Unirea %!' 1.+!& RCD7oieni "etate ( Lun a Mure1ului 9+860 Limita 'ud) "luj 0+000 !' 1.+! %Uioara de Sus& No1la ( "C2tClan ( "o2and ( St9na de Mure1 ( :C7ud 16+775 Limita 'ud) Mure1 0+000 "o1lariu Nou :alda de 'os ( "ri Cu ( Ig,iu ( 8ard 18+210 :ara 8ard Ig,iu %!N +$& 0+000 Aiud %!N 1& Aiudul de Sus ( R9meţ ( BrCde1ti ( :eogel ( MC Cre1ti ( B9rle1ti "Ctun ( "ojo ani ( Balea Barnii ( B9rle1ti ( Mogo1 ( Balea Al7C ( "iu iule1ti ( Bu ium ( ID7ita ( "oje1eni ( Bu ium Sat 76+540 !N +$ %"er7u& 0+000 :alda de 'os %!' 1.+@& Mesentea ( :alda de Sus ( MCgura ( Poiana :aldei ( Modole1ti ( ?ntregalde ( I;Cni1 ( :,ion ani 37+500 !' 1.+I %B9rle1ti& 42+000 Limita 'ud) "luj Rimetea ( "olţe1ti ( BCli1oara ( Poiana Aiudului 67+000 Aiudul de Sus %!' 1.+I&

!estinaţie: Km 1- DJ 107D Lungime: 31,320 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 1$ DJ 107E Lungime: 22,375 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 1< DJ 107F Lungime: 9,860 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 1/ DJ 107G Lungime: 16,775 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 1+ DJ 107H Lungime: 18,210 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 1# DJ 107I Lungime: 76,540 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 15 DJ 107K Lungime: 37,500 Km Origine: Km

!estinaţie: Km *. DJ 107M Lungime: 25,000 Km Origine: Km

!estinaţie: Km *1 DJ 107U Lungime: 13,280 Km

Re lasat din: !" /1 Origine: Km 0+000 !' 1.+A BC Cinţi ( "eru BC Cinţi ( !um7rC;iţa ( "u uta ( Bolo;Cne1ti ( Balea Mare !estinaţie: Km 13+280 Bul7u %!" /.& Re lasat din: !" */ %!' 1.+ ( S9nmi lCu1: L3*4$..6m& = !" *# %S9nmi lCu1 ( !' 1.+!: L31*4/..6m& Origine: Km 0+000 !' 1.+ Ale u1 15+000 !' 1.+!

** DJ 107V

Lungime:

15,000 Km

!estinaţie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) *

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul ALBA
*- DJ 108 Lungime: 21,350 Km Origine: Km !estinaţie: Km *$ DJ 141C Lungime: 13,000 Km 58+550 Limita 'ud) "luj MCti1e1ti ( @orea 79+900 Al7a %!N +<&

Re lasat din: !" -# Origine: Km 0+000 !N 1$B %Lun a& "enade ( "a2u !ealului !estinaţie: Km 13+000 Limita 'ud) Si7iu Re lasat din: !" $< Origine: Km 0+000 !' 1./I %!ra1o;& BoD ( !o1tat !estinaţie: Km 12+400 Limita 'ud) Si7iu Origine: Km !estinaţie: Km 11+612 Limita 'ud) Si7iu 14+962 "etatea de BaltC

*< DJ 141D

Lungime:

12,400 Km

*/ DJ 142B

Lungime:

3,350 Km

*+ DJ 142K

Lungime:

30,750 Km

Re lasat din: !" -. = !" -* Origine: Km 0+000 "etatea de BaltC %!' 1$*B& TCt9rlaua ( "rC iunelu de Sus ( >Cget ( TCuni !estinaţie: Km 30+750 Balea LungC %!N 1$B& Re lasat din: !" 11 Origine: Km 0+000 "ium7rud %!' 1.+E& S9n rai ( RCde1ti ( Leorinţ ( Me1 rea ( Peţel a ( "C2ud ( GCrie1 !estinaţie: Km 21+350 :ara Podu Mure1 %!N 1$B& Re lasat din: !" $# Origine: Km 0+000 SCs iori %!N /+"& !um7ra;a !estinaţie: Km 6+700 "9lni Re lasat din: !' +.$ = !> %"ugir ( !N /+": L3/$4*..6m& Origine: Km 0+000 !N + %8i7ot& Binerea ( "ugir ( Sureanu ( Prigoana ( Balea Mare !estinaţie: Km 75+950 !N /+" Origine: Km 0+000 !N + %Se7e1& Pianu de 'os ( Pianu de Sus ( Strungari ( RC ,ita 24+393 !N /+" %Se7e1el& 30+500 Limita 'ud) @unedoara Alma1u de Mijlo ( Alma1u Mare 48+128 Glatna %!N +$&

*# DJ 142L

Lungime:

21,350 Km

*5 DJ 670C

Lungime:

6,700 Km

-. DJ 704

Lungime:

75,950 Km

-1 DJ 704A

Lungime:

24,393 Km

!estinaţie: Km -* DJ 705 Lungime: 17,628 Km Origine: Km

!estinaţie: Km -- DJ 705B Lungime: 12,148 Km

Re lasat din: !" <$ = !" <- = !" <# Origine: Km 0+000 !N + %TCrtCria& Si7i1eni %!' +.$A& ( Binţu de 'os %!N +& !estinaţie: Km 12+148 Bur2Cr %!' 1.+A&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) -

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul ALBA -$ DJ 705C Lungime: 12.000 Km Re lasat din: !" <5 = !E %L3<41#.6m& Origine: Km 0+000 :9rda de Sus %!N +<& Ord9n u1a !estinaţie: Km 25+000 :.& "..DJ 750B Lungime: 8..& -< DJ 705D Lungime: 25.odol ( So.415 Km !estinaţie: Km $1 DJ 750 Lungime: 25.000 Km Re lasat din: !" /< = !> %L31-4.6m& Origine: Km 61+000 Limita 'ud) @unedoara "a7ana Sureanu !estinaţie: Km 69+000 !' +. %:ura So... DJ 742 Lungime: 19.6m& = !EN %!" *....6m& Origine: Km 29+100 Limita 'ud) @unedoara "a7ana Prislo2 !estinaţie: Km 50+100 "ugir %!' +.%Badu Moţilor ( Poiana Badului: L3#4.odol Re lasat din: !" 5.000 Km $.+A %Binţu de 'os& Balea Binţului ( MCtC ina ( Inuri !estinaţie: Km 12+000 Releu de tele.eile "i7ului ( "i7 ( :lod ( NCdC1tia ( Alma1u Mare 33+100 Limita 'ud) @unedoara %Am --=1.500 Km $..$ Origine: Km 0+000 :ura Ro1iei %!N +$A& Ia o7e1ti ( IgnCţe1ti ( Balmo1e1ti 19+415 Ro1ia MontanC -+ DJ 705F Lungime: 21.6m& Origine: Km 7+700 Limita 'ud) @unedoara %Am +=+...6m& Origine: Km 0+000 !' 1..6m& = !> %Alma1u Mare ( !" *..000 Km -# DJ 705G Lungime: 4.400 Km !estinaţie: Km -/ DJ 705E Lungime: 7.$& Re lasat din: !EN Origine: Km 15+900 Limita 'ud) @unedoara !estinaţie: Km 19+900 "ugir %!' +.eile "i7ului: L3*4..000 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) $ .odol %!N +<& !estinaţie: Km 3+500 So...320 Km Re lasat din: !" </ Origine: Km 0+000 !N + TCrtCria ( SCli1tea !estinaţie: Km 7+320 SCli1tea !eal Re lasat din: !> %L3*14.000 Km -5 DJ 709K Lungime: 8.#: L3114.# ( Limita 'ud) @unedoara: L3<4.$& Re lasat din: !> %Limita 'ud) @unedoara ( !' +..6m& Origine: Km 0+000 :ura So..$: L3#4.6m& Origine: Km 0+000 Badu Moţilor %!N +<& BurDe1ti !estinaţie: Km 8+000 Poiana Badului $* DJ 750A Lungime: 3..6m& = !" /$ %L3+4$.odol: L3-4<.eţar Re lasat din: !" 5.iDiune Re lasat din: !EN %Limita 'ud) @unedoara ( ".

DJ 762A Lungime: 22.260 Km Re lasat din: !" 1*5 = !EN %Balea LargC ( Bale Hn 'os: L3-45.000 Km Re lasat din: !EN Origine: Km !estinaţie: Km $+ DJ 750F Lungime: 3.000 Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& ALBA 1044.6m& = !" 1.612 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) < .6m& = !" +# Origine: Km 0+000 SCl iua de Sus %!N +<& !ealu "aselor ( Balea LargC ( Bale Hn 'os ( Ponor ( R9meţ ( Balea MCnCstirii ( :eoagiu de Sus ( Stremţ 53+760 Teiu1 %!N 1& !estinaţie: Km $< DJ 750D Lungime: 12..oie1ti %!N +<& Re lasat din: !" 5* = !> %L31+4/.< = Su2ra2unere !' 1..+I %L31*4<.6m& Origine: Km 0+000 !' +/* Bidri1oara ( Muntele :Cina !estinaţie: Km 22+000 Limita 'ud) Arad $# DJ 750G Lungime: 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul ALBA $$ DJ 750C Lungime: 41.300 Km <.000 Km 0+000 Arie1eni %!N +<& Stei ( Arie1eni ( Bu ini1 12+900 !N +< 0+000 !N +< Sat Ba anţC 2+000 B9rto2 Re lasat din: !" $* Origine: Km 0+000 !N +< !estinaţie: Km 3+000 Po1aga de 'os Re lasat din: !" #5 Origine: Km 0+000 !N +< !estinaţie: Km 4+000 O oli1 Re lasat din: !' +/* re6ilometrat Origine: Km 40+600 Limita 'ud) @unedoara !ealu "ri1ului ( Balea Ma iului ( MCrte1ti ( Bidra ( Lun a de 'os ( B9rtCne1ti ( BurDone1ti !estinaţie: Km 63+900 Mi.900 Km Re lasat din: !EN Origine: Km !estinaţie: Km $/ DJ 750E Lungime: 2.000 Km $5 DJ 762 Lungime: 23..6m& = !" 1# = !EN %Balea MCnCstirii ( :eoagiu de Sus: L3+4-/.

6m& Origine: Km 0+000 8agu %!N /5& !estinaţie: Km 4+600 "ru eni %!' /#*A& Re lasat din: !" 1.200 Km Re lasat din: !E %Limita 'ud) Timi1 ( !' +.5! %8emla & Re lasat din: !' /#*" %!N + ( !' /#*: L3114-.ada !estinaţie: Km 2+500 S9nleani %!N + "enturC Arad& # DJ 682F Lungime: 11..41<.600 Km 1..%8agu ( "ru eni: L3$4/.5!: L3-4*.a: L3*<4$.e1dia ( 8i1taro..a Origine: Km !estinaţie: Km 38+800 Limita 'ud) Timi1 44+200 GC7alţ %!' /#*& * DJ 609 Lungime: 5.6m& Origine: Km 0+000 >9nt9nele %!' /#*& Bladimires u ( S9nleani 15+000 !N +5 !estinaţie: Km + DJ 682E Lungime: 3..150 Km < DJ 682A Lungime: 17. ( Ba Cul de Mijlo ( Eela ( Bata ( GC7Clţ ( !orgo1 ( UsusCu ( Li2o.6m& Origine: Km 102+500 Limita 'ud) Timi1 "u.6m& = !' /#*" %Bladimires u ( S9nleani: L31.400 Km Re lasat din: !' /..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul ARA! 1 DJ 572 Lungime: 26.6m& Origine: Km 0+000 !N + %Arad 6m <<1=#.5 %!N +5 ( S9nleani: L3*4<.a ( Neudor0 ( GC7rani ( Aluni1 ( >rumu1eni ( >9nt9nele ( Arad ( GCdCreni ( Bodrogu Nou ( "ClugCreni ( >elna ( S9n2etru :erman ( Munar ( Se usigiu ( Satu Mare !estinaţie: Km 130+150 Limita 'ud) Timi1 Origine: Km 0+000 !' /#* %>9nt9nele& Tisa NouC ( "ru eni ( >iriteaD 17+000 Limita 'ud) Timi1 $ DJ 682 Lungime: 121...& Li.5A %Limita 'ud) Timi1 ( Si1taro.Cţ !estinaţie: Km 128+519 Li2o..500 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) / ...& !estinaţie: Km 11+300 !' /#* %6m 55=.6m& Origine: Km 23+000 Limita 'ud) Timi1 La7a1inţ !estinaţie: Km 37+400 Si1toro.6m& Origine: Km 9+000 Limita 'ud) Timi1 Bir .Cţ %!' <+*& Re lasat din: !' /#* %Limita 'ud) Timi1 ( Limita 'ud) Timi1: L31*.i1 ( Biri1mort ( Ostro. DJ 682H Lungime: 2.6m& Origine: Km 9+300 Limita 'ud) Timi1 !estinaţie: Km 12+500 !' +.6m& Origine: Km 0+000 !N +5 %6m /=+.& Re lasat din: !" 5.000 Km Re lasat din: !' /#*" %>9nt9nele ( Bladimires u: L3$45.400 Km - DJ 609A Lungime: 14.41.019 Km Re lasat din: !' <+* re6ilometrat %Limita 'ud) Timi1 ( Li2o..Cţ: L31$4$.000 Km !estinaţie: Km / DJ 682C Lungime: 15..300 Km 5 DJ 682G Lungime: 4.

300 Km *.a: L3$141....4#.i1 Re lasat din: !" +1 %'uliţa ( Slatina de Mure1: L31<4/..6m& Origine: Km 0+000 SC.i1: L3/4+.5& Re lasat din: !" ## %S9m7Cteni ( :.6m& Origine: Km 0+000 "C2ruţa !um7rC...720 Km 15 DJ 708C Lungime: 5.700 Km 1< DJ 707C Lungime: 15.ioro ( "u.a TCuţi ( !ud !estinaţie: Km 41+100 T9rno.6m& Origine: Km 0+000 PCuli1 %!N +& Mini1 ( :.6m& Origine: Km 0+000 S9m7Cteni %!N +& !estinaţie: Km 5+300 :.500 Km Re lasat din: !' /51 %Limita 'ud) Timi1 ( !' /#*: L3/4<.# %"C2ruţa ( !' +5-: L3//4/..ada !estinaţie: Km 66+600 !' +5.ioro %!' +.& Balea Mare ( "C2rioara !estinaţie: Km 10+800 Limita 'ud) @unedoara Re lasat din: !' +.# !estinaţie: Km 0+500 BraDii 1* DJ 707 Lungime: 22.& Re lasat din: !' +.a %!' +5*"& Re lasat din: !' +.a ( T9rno.#B %PCuli1 ( 8iria: L31#4+*..%Se7i1 6m <5=-.in ( "o.. DJ 708F Lungime: 0.a 8oimu1 ( :ura.500 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) + ..600 Km 1+ DJ 708A Lungime: 41..+A %!N + ( Limita 'ud) @unedoara: L31.6m& Origine: Km 42+500 Limita 'ud) Timi1 !estinaţie: Km 49+000 !' /#* %Neudor0& Re lasat din: !' +.a1inţ !estinaţie: Km 18+720 8iria %!' +.6m& Origine: Km 0+000 Balea Mare %!' +.#A %B9rDa.+B %Balea Mare ( Bir .9r1in %!N + 6m $<+=.6m& Origine: Km 0+000 B9rDa.6m& Origine: Km 0+000 !N + %6m $$*=*.100 Km 1# DJ 708B Lungime: 18.& Petri1 ( "or7e1ti ( Ro1ia NouC ( O79r1ia !estinaţie: Km 22+700 Limita 'ud) @unedoara Re lasat din: !' +.+ %!N + ( Limita 'ud) @unedoara: L3**4.6m& Origine: Km 0+000 'uliţa %!N +& Baia !estinaţie: Km 15+600 Slatina de Mure1 %!' +.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul ARA! 11 DJ 691 Lungime: 6.onţ ( Iosa1 ( Pes ari ( !ie i ( "o iu7a ( Berindia ( Li.#& Re lasat din: !' +..iţa ( :ro1ii Noi ( Slatina de Mure1 ( MCdrige1ti ( Bu ea.+A& "C29lna1 !estinaţie: Km 6+700 Bir .800 Km 1$ DJ 707B Lungime: 6.DJ 707A Lungime: 10.700 Km 1.600 Km 1/ DJ 708 Lungime: 66.#B& Re lasat din: !" << Origine: Km 0+000 !' +..ioro : L3<4-.

..6m& = !" $+ %T9rnC.000 Km Re lasat din: !' +.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul ARA! *1 DJ 709 Lungime: 76..5 %Arad ( Limita 'ud) Bi.or Origine: Km 0+000 Arad %!N +& 8o0ronea ( "urti i ( Ma ea ( S9nmartin ( :rCni eri 52+600 >rontierC Ungaria 0+000 Arad %!N +& 15+200 >rontierC Ungaria ** DJ 709B Lungime: 52.6m& Origine: Km 0+000 Arad %!N +& @oria ( 8iria ( :al1a ( M9s a ( P9n ota ( Seleu1i ( 8i ula ( :ur7a ( "ermei ( 8omo1 ..6m& = !" 1.$ ( Peregu Mare: L314#.or: L3*$45#$6m& Origine: Km 0+000 Bo sig %!N +5A& Beliu ( "...or: L3+/4.%!" 1..6m& = Su2r) !' +..isla a ( "rai..200 Km Origine: Km !estinaţie: Km *# DJ 792 Lungime: 38.5! %8emla ( NCdla : L3*-4-.984 Km Re lasat din: !' +5*A %Bo sig ( Limita 'ud) Bi.600 Km !estinaţie: Km *.1 %Peregu Mare ( Pe i a: L31$4$...6m& = !" 11/ %S9nmartin ( Pilu: L3154<.6m& Origine: Km 0+000 NCdla %!N +& Peregu Mare ( Peregu Mi ( Pe i a ( Turnu ( Baria1u Mi ( Irato1u ( !oro7anţi ( Ma ea ( S9nmartin ( :rCni eri 93+300 Pilu %!N +5A& *< DJ 709J Lungime: 84.e1 ( Bere .300 Km Re lasat din: !' +.6m& = !" 1.or REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) # .A %Pe i a ( Ma ea: L3-*45.6m& Origine: Km 0+000 !N + %8emla & 8eitin !estinaţie: Km 23+300 NCdla Re lasat din: !" 1.5B %L3<4<.200 Km Origine: Km !estinaţie: Km *$ DJ 709D Lungime: 23.iţa 19+200 @ClmCgel %!' +5*>& 0+000 Gimandul Nou %!N +5& S9ntana ( Olari ( Sintea Mi a 33+200 ".a !estinaţie: Km 24+984 Limita 'ud) Bi.6m& = Su2r) !N + %L3-4$..400 Km !estinaţie: Km */ DJ 763A Lungime: 5..6m& Origine: Km 13+400 Limita 'ud) @unedoara T9rnC.6m& Origine: Km 0+000 So odor %!N +5A& "intei ( Garand ( Seleu1 38+886 Ineu !estinaţie: Km *5 DJ 792A Lungime: 24..iu !estinaţie: Km 76+000 Limita 'ud) Bi.erelu1 %!N +5A& !estinaţie: Km *+ DJ 791 Lungime: 33.800 Km Re lasat din: !E %Limita 'ud) @unedoara ( T9rnC.iţa ( @ClmCgel: L3*4<.$ %L31<4#.DJ 709C Lungime: 15..886 Km Re lasat din: !E %So odor ( Nada7: L3<4$#/6m& = !' +5* %Nada7 ( Ineu: L3--4$.iţa: L3-4-.6m& = !" 1.

.900 Km Re lasat din: !" $< %@Clmagiu ( S9r7i: L3541.6m& Origine: Km 0+000 !' +5*" %"uied& @odi1 ( B9rsa ( Se7i1 ( !on eni ( Bu.i1india: L3$45.i1 ( Nermi1: L3*45. %!ie i ( !eDna: L3114-.i1india !estinaţie: Km -/ DJ 793A Lungime: 20.640 Km -..6m& = !' +5*B %B9rsa ( Moneasa: L3*<4-..400 Km Re lasat din: !" *5 %!' +5*" ( B9rsa: L3+4<..6m& = !" 1.6m& = !" <5 %Buteni ( ".6m& = !> 1+1 %S9r7i ( Limita 'ud) Al7a: L31*4#..6m& = Su2ra2unere !' +.6m& = !> 1*< %Moneasa ( Limita 'ud) Bi...%TCgCdCu ( @C1ma1: L3+4+.or: L3/4/.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul ARA! -.100 Km Re lasat din: !" 1.6m& = !E %@C1ma1 !" 1-: L3145. DJ 792B Lungime: 39..6m& = !" 1$ %Ar .%Beliu ( Ar ..700 Km Re lasat din: !" 5 %Beliu ( TCgCdCu: L3*4..%:ro1eni ( Ar .DJ 792E Lungime: 14...6m& = !" 1..a ( Araneag !estinaţie: Km 23+640 "Csoaia Re lasat din: !" -$ %Alma1 ( !ie i: L3-4*..ani ( !eDna ( RCnu1a ( Moneasa 40+400 Limita 'ud) Bi..228 Km Re lasat din: !' +5*" %Buteni ( >rontierC Ungaria: L3#14**#6m& Origine: Km 0+000 Buteni %!N +5A& "uied ( LuguDCu ( 8ilindia ( T9rno..6m& Origine: Km 0+000 Sintea Mare %!N +5A& Se2reu1i ( "ermei ( A..6m& Origine: Km 0+000 Mo rea %!' +5*& ".or !estinaţie: Km -1 DJ 792C Lungime: 81.# %L3.6m& Origine: Km 0+000 Beliu %!' +5-& !estinaţie: Km 5+100 Ar .%Sintea Mare ( Buteni: L3/*4*.i1: L3-4<.4<.6m& = Su2ra2unere !N +5A %L314-..6m& = !" -.ram Ian u ( Lun a TeuD ( Beliu ( Seli1te ( "Cr9nd ( Pruni1ori ( Se7i1 ( Buteni 68+400 ".6m& = !E %Nermi1 ( "Cr9nd:L3*4+.ier ( T9rno.400 Km Re lasat din: !' +5.6m& Origine: Km 0+000 Alma1 %!N +5A& !ie i ( LaD 15+000 !eDna %!' +5*B& -* DJ 792D Lungime: 23.500 Km !estinaţie: Km -$ DJ 792F Lungime: 21...i1: L3<41.6m& Origine: Km 0+000 @Clmagiu %!N +/& @ClmCgel ( S9r7i 21+900 Limita 'ud) Al7a !estinaţie: Km -< DJ 793 Lungime: 68.6m& = Su2ra2unere !N +5A %L314.i1 ( Nermi1 20+700 "Cr9nd %!' +5-& !estinaţie: Km -+ DJ 793B Lungime: 5.a ( Maderat ( P9n ota ( "a2oral AleIa ( S9ntana ( "urti i ( !oro7anţi !estinaţie: Km 81+228 >rontierC Ungaria Re lasat din: !' +5*! %Mo rea ( "Csoaia: L3*-4/$.6m& Origine: Km 0+000 Beliu %!' +5-& TCgCdCu ( "omCne1ti ( @C1ma1 ( :ro1eni ( Ar .i1 %!' +5-A& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 5 ..

AD 1078.200 Km Re lasat din: !" 1# %!' +5.327 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1.%Se7i1& Igne1ti ( M9nead 8+200 !' +5*B %Bu. .i1inCu("ri1& Mis a ( B9nCtori ( Satu Nou ( A2ateu 25+800 !' +.( Igne1ti: L3-4#..6m& = !E %L3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul ARA! -# DJ 793C Lungime: 8.6m& = !E %L314<.4<...iu& !estinaţie: Km -5 DJ 794 Lungime: 25.ani& 0+000 !N +5 %". %M9nead ( !' +5*B: L3*4$.5 %Bere .800 Km Origine: Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& A..6m& = !" *.6m& Origine: Km 0+000 !' +5.

-@& 26+950 Limita 'ud) B9l ea 27+862 "u a %!' +. DJ 679 Lungime: 47.-& "otu !estinaţie: Km 3+000 Limita 'ud) B9l ea Re lasat din: !" 15* Origine: Km 0+000 RCduţe1ti %!' +.400 Km 1. 6m& = !' +.*A %"iu2a ( Teiu l3 $)-<.eni ( B9rse1ti 50+933 "e2ari %!' +.iţa Km * DJ 504 Lungime: 25.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul AR:E8 1 DJ 503 Lungime: 42.)*. Origine: Km 0+000 Bradu %!' /<5& !estinaţie: Km 10+400 "oste1ti Origine: Km 25+290 Limita 'ud) B9l ea Poienari ( "io0ringeni ( Tig.670 Km !estinaţie: Km 11 DJ 679A Lungime: 27.$& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 11 .217 Km !estinaţie: Km $ DJ 659 Lungime: 58.-& "iomCge1ti !estinaţie: Km 8+400 Limita 'ud) Olt Origine: Km 0+000 PCduroiu %!N /+B& Li2ia ( Po2e1ti ( Lun a "or7ului ( PCdureţi ( "ie1ti ( >9l0ani ( "otmeana ( Malu ( B9rla 48+220 Limita 'ud) Olt 5 DJ 678G Lungime: 8.000 Km Re lasat din: !" *.-& / DJ 678A Lungime: 23. ( Palanga !estinaţie: Km 27+725 Po2e1ti %!' <.995 Km - DJ 508 Lungime: 17. Origine: Km 0+000 Teodore1ti %!' +.034 Km Origine: 98+000 Limita 'ud) :iurgiu Slo7oDia ( Ro iu ( Oarja !estinaţie: Km 140+034 "Ctanele Origine: Km 110+700 Limita 'ud) Teleorman Po2e1ti ( ID..698 Km !estinaţie: Km + DJ 678B Lungime: 0.*:& >urduie1ti ( Teiu 17+217 !' /<5 %Buta& 0+000 Pite1ti Bradu ( Suseni ( :liganu de Sus ( B9rlogu ( Negra1i ( MoDC eni 58+320 Limita 'ud) !9m7o..912 Km Origine: Km !estinaţie: Km # DJ 678E Lungime: 3.400 Km Re lasat din: !" 1*.725 Km Re lasat din: /+5A %B9rla ( "CldCraru l3 1$)+<.oru ( Re ea ( "ornCţel !estinaţie: Km 136+695 Bul2e1ti %!N /<A& Re lasat din: !" 5* %"Cteas a ( Teiu l3 1. 6m& = !" 1*+ Origine: Km 0+000 B9rla %!' /+5& "CldCraru ( Bu o.320 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 659A Lungime: 10. 6m& = !" 1.+ Origine: Km 0+000 "Cteas a %!' +.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul AR:E8 1* DJ 679C Lungime: 22.oru !estinaţie: Km 23+215 MoDC eni %!' /<5& Re lasat din: !" 1*$ = !" 1. DJ 702G Lungime: 20.380 Km 15 DJ 702F Lungime: 7.iţa 1# DJ 702C Lungime: 17.iţa Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 14+000 Limita 'ud) !9m7o.870 Km !estinaţie: Km *1 DJ 702H Lungime: 2.eni ( Re ea ( Negra1i !estinaţie: Km 41+900 MoDa u Re lasat din: !" 1*+A Origine: Km 0+000 Bu o.A Origine: Km 10+000 Limita 'ud) !9m7o.700 Km Re lasat din: !" 5..* Origine: Km 0+000 Malu %!' /+5& "olţu ( Ung.*A %Limita 'ud) !9m7o.iţa ( "iu2a l3 54$5# 6m& Origine: Km 33+030 Limita 'ud) !9m7o.iţa 21+920 Slo7oDia %!' /<5& 0+000 Re ea %AutostradC & "Ctanele ( "o1eri ( "Cteas a ( RCte1ti 21+053 Limita 'ud) !9m7o.498 Km Re lasat din: !' +.500 Km 1/ DJ 702 Lungime: 28.iţa !estinaţie: Km 12+700 Le1ile %!" 1.elu %!' +-*A& ** DJ 702J Lungime: 3.960 Km Re lasat din: /+5A %"CldCraru ( MoDC eni l3 **)55# 6m& Origine: Km 0+000 "CldCraru %!N /<A& ID.iţa "iu2a ( Nejlo.+& Re lasat din: !" 5/A Origine: Km 0+000 Leordeni %!N +& Bogaţi ( Suseni !estinaţie: Km 17+380 Limita 'ud) !9m7o. %!' /+5A& R9 a !estinaţie: Km 7+144 Limita 'ud) Teleorman Re lasat din: !" 1-$ Origine: Km 0+000 MoDC eni %!' /+5& !estinaţie: Km 6+500 BCde1ti BCi Origine: Km 0+000 To2olo.144 Km 1< DJ 679F Lungime: 6.000 Km !estinaţie: Km 1+ DJ 702A Lungime: 9.300 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1* .iţa 1.DJ 679D Lungime: 41.900 Km 1$ DJ 679E Lungime: 7.elu !estinaţie: Km 42+528 Teiu %!' <.iţa !estinaţie: Km 6+000 Nea1lo.& Re lasat din: !" 51 Origine: Km 2+700 Limita 'ud) !9m7o.310 Km *.eni !o7re1ti ( Boţe1ti 28+000 Limita 'ud) !9m7o.

.ili1 l3 1.-I = !E %BrCdetu ( B9lsan l3 5)1.682 Km Origine: Km 0+000 MorCre1ti %!N +& "u a ( "ri. 6m& Origine: Km 0+000 "Cline1ti %!N +& R9n C io.iţa %!" #<& !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1- ..). DJ 703I Lungime: 58.ia ( PCdureţi ( "oste1ti ( 8er7Cne1ti ( Sili1tea ( "Cteas a 88+752 Leordeni 0+000 Pite1ti %!N /+B& Lu2ueni ( Po2e1ti ( Lungule1ti 27+500 "o u %!' +.800 Km Origine: Km !estinaţie: Km -.iţu Mare ( Lim2edea Mo.200 Km Re lasat din: !" /$ %:oranu ( R9n C io.%"Cline1ti ( Ra o.iţa l3 1#)-. 21+200 Ra o.845 Km Origine: Km !estinaţie: Km *$ DJ 703A Lungime: 37.785 Km Origine: Km !estinaţie: Km *# DJ 703G Lungime: 6.125 Km Re lasat din: !' +. l3 *)5.255 Km Origine: Km !estinaţie: Km *+ DJ 703F Lungime: 4.DJ 703 Lungime: 22.-@& 0+000 "urtea de Arge1 %!N +"& Balea !anului ( "e2ari PCm9nteni ( Rudeni ( Sui i ( BCleni ( SClCtru u 29+800 Limita 'ud) B9l ea !estinaţie: Km *< DJ 703B Lungime: 79.682 Km Origine: Km !estinaţie: Km -* DJ 704B Lungime: 21.082 Km Origine: Km !estinaţie: Km */ DJ 703E Lungime: 27.-I& !estinaţie: Km -1 DJ 703K Lungime: 15.iţelele de Sus ( RC ..-B& 20+600 Limita 'ud) B9l ea Gam0ire1ti 25+385 "e2ari 14+000 Limita 'ud) B9l ea Ian ule1ti 20+211 Sui i %!' +.211 Km Origine: Km !estinaţie: Km *5 DJ 703H Lungime: 29.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul AR:E8 *.iţelele de 'os ( !ealu Ora1ului ( Poiana La ului 37+682 "er7u %!N /<& 0+000 MorCre1ti :rea7Cn ( "otu ( Lungule1ti ( SCli1tea ( Bedea ( Limita 'ud) Olt %Am -$=#1.Cţu ( Launele de Sus 22+845 Limita 'ud) Olt 0+000 "otmeana %!N +& "o u ( RC . 6m& Origine: Km 0+000 Meri1ani %!N +"& MClureni ( B9lsCne1ti ( Balea >aurului ( Mu1ete1ti ( BrCduleţ 60+500 BrCdetu 0+000 MCrC ineni Budeasa ( Rogojinu ( "alote1ti 15+682 Balea MCrului %!' +... 6m& = !E %:. 6m& = !" +.& ( Limita 'ud) Olt %Am $1=*+<& ( Ming.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul AR:E8 -. DJ 725 Lungime: 10.i ioara ( Limita 'ud) Bra1o. 6m& Origine: Km 0+000 Radu Negru BrCne1ti ( Udeni !estinaţie: Km 10+000 "Ctanele Re lasat din: !" 1+$ Origine: Km 0+000 Prislo2 %!N +& !estinaţie: Km 2+500 Lu2uieni %!' +..-E& Re lasat din: !" *.iţei: L31+4.600 Km -5 DJ 723 Lungime: 3.ele !estinaţie: Km 22+500 "eaure1ti %!' /+#A& Re lasat din: !" *1.500 Km -# DJ 704H Lungime: 20.DJ 704C Lungime: 10.iţa !estinaţie: Km 9+390 Boteni Re lasat din: !" *$ Origine: Km 0+000 Stoene1ti %!N +*A& Slo7oDia !estinaţie: Km 10+540 !ragosla.500 Km -/ DJ 704F Lungime: 15.000 Km Re lasat din: !" +$ = !E %Radu Negru ( "Ctanele l3 1)..540 Km $1 DJ 730 Lungime: 9.ele %!N +-& Re lasat din: !" ** = !E %!9m7o..500 Km -< DJ 704E Lungime: 22.000 Km $.i ioara ( "io anu !estinaţie: Km 9+550 Limita 'ud) Bra1o.000 Km -+ DJ 704G Lungime: 13.iţei %!N +-& -$ DJ 704D Lungime: 2.+ Origine: Km 0+000 !N + %Ursoaia& Bas o.-@& Re lasat din: !" *11 Origine: Km 0+000 Meri1ani %!N +"& BCi ule1ti !estinaţie: Km 20+600 "urtea de Arge1 %!N +-"& Re lasat din: !" 115 Origine: Km 6+390 Limita 'ud) !9m7o. Origine: Km 0+000 BCi ule1ti %!N +"& Tutana ( Aluni1u !estinaţie: Km 15+600 Poienari %!' /+#A& Re lasat din: !" *$+ Origine: Km 0+000 Al7e1ti %!N +"& "i one1ti !estinaţie: Km 13+500 Sui i %!' +... !estinaţie: Km 24+713 Podu !9m7o.iţei %!N +-& !9m7o. Re lasat din: !E %Limita 'ud) Bra1o.6m& Origine: Km 7+713 Limita 'ud) Bra1o..: L3 $). ( Podu !9m7o.550 Km $* DJ 730A Lungime: 17.000 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1$ . 6m& Origine: Km 0+000 Podul !9m7o.

-A& Re lasat din: !" 1/# Origine: Km 0+000 Beţi1oara %!' +.%"9m2ulung ( Bug.-E& Re lasat din: !" **/ Origine: Km 0+000 Mi e1ti %!' +$.ea de 'os ( Malu ( :odeni ( "a2u Pis ului !estinaţie: Km 19+010 LCDCre1ti %!N +-& Origine: Km 0+000 "iume1ti %!N +-& "oli7a1i ( Ra o.000 Km $+ DJ 732 Lungime: 25.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul AR:E8 $. DJ 732C Lungime: 19. 6m& Origine: Km 0+000 Balea Sili1ti %!' +-*& Aninoasa ( Bere.-A& BC7ana ( Ri .na !estinaţie: Km 66+797 "a7ana Re0eni ea Re lasat din: !" 1/$ Origine: Km 0+000 SCmara %!' +.ea de 'os l3 $)-$.840 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1< ..& Pur Creni ( Balea Nandrii !estinaţie: Km 23+000 :Cne1ti %!' +-1& Origine: Km 0+000 St9l2eni %!N +-& BlCde1ti 25+188 SlCni %!N +-"& $$ DJ 731B Lungime: 19. 6m& Origine: Km 0+000 Pis ani %!N +-& !CrmCne1ti ( Petre1ti ( "oste1ti ( Lei e1ti ( :Cne1ti ( Pietro1ani ( !omne1ti ( "or7i ( Ba.000 Km $/ DJ 731D Lungime: 23.188 Km !estinaţie: Km $# DJ 732A Lungime: 6.744 Km 0+000 Tite1ti %!N +-& BCje1ti 6+800 BClile1ti %!' +-*& Re lasat din: !" # = !" 5 %Aninoasa ( BrCtia l3 11)+..DJ 731 Lungime: 66.oie1ti ( :CmC e1ti !estinaţie: Km 13+144 BrCtia Re lasat din: !" 1.010 Km <1 DJ 733 Lungime: 49.449 Km Re lasat din: !' +-1 = !E %Ba.125 Km !estinaţie: Km <* DJ 734 Lungime: 19.oru !estinaţie: Km 13+000 "o u %!' +.iţa ( @9rtie1ti 49+125 SuslCne1ti %!N +*A& 0+000 Boine1ti %!N +-& Lere1ti 19+840 Boina <.800 Km Re lasat din: !" / Origine: Km !estinaţie: Km $5 DJ 732B Lungime: 12.iţelele de Sus !estinaţie: Km 19+200 "o u %!' +.na ( "a7ana Re0eni ea l3 1#)<.200 Km $< DJ 731C Lungime: 13.-B& ID. 6m& = !" 1$ = !" 1* Origine: Km 0+000 "9m2ulung %!N +-& Bug.

000 Km <+ DJ 740 Lungime: 17.746 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1/ .Cie1ti %!" 11& Re lasat din: !" <* Origine: Km 0+000 B9rDe1ti %!' +--& Negre1ti ( Ggri2 e1ti !estinaţie: Km 17+000 Beleţi %!' +. 6m& = !" -+ Origine: Km 0+000 "9m2ulung %!N +-& MCţCu ( "o ene1ti 13+730 Boteni %!' +--& <$ DJ 737 Lungime: 13.-I& </ DJ 739 Lungime: 17.$.870 Km Re lasat din: !" 1< Origine: Km 0+000 "9m2ulung %!N +-& Al7e1ti !estinaţie: Km 11+870 "9nde1ti Re lasat din: !" -/ %"9m2ulung ( MCţCu l3 $)1*.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul AR:E8 <. %MCţCu ( Poienarii de Mus el l3 *).DJ 735 Lungime: 11.i i !estinaţie: Km 22+300 Mi.000 Km Re lasat din: !" $* Origine: Km 0+000 Poienari %!N +-& 'ugur ( !rCg.000 Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& A.730 Km !estinaţie: Km << DJ 738 Lungime: 22. 6m& = !" $.*& Re lasat din: !" **< = !" **1 Origine: Km 0+000 MCrC ineni %!N +-& Mi e1ti ( PCuleas a !estinaţie: Km 17+000 GCrne1ti %!' +.GE- 1195.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul BA"JU
1 DJ 115 Lungime: 27,200 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 116 Lungime: 26,700 Km Origine: Km 0+000 One1ti %!N 11& "a1in ( Lu2e1ti ( P9r;ule1ti ( MCnCstirea "a1in ( S utaru 27+200 Limita 'ud)Bran ea %S utaru& 0+000 !N 11 %B9rsCne1ti& BrCte1ti ( T9rgu O na ( P9r9ul Bog,ii ( P9rgCre1ti ( Satu Nou ( Ni ore1ti ( Ba,na ( Marginea 26+700 OituD %!N 11&

!estinaţie: Km DJ 116A Lungime: 34,936 Km

Re lasat din: !N 1*B = !' 11/A Origine: Km 0+000 T9rgu O na %!N 1*A& "ire1oaia ( "erda ( SlCni Moldo;a !estinaţie: Km 34+936 Poiana SCratC %!N 11& Re lasat din: !" 1$/ %"omCne1ti ( AsCu: L3$4...6m& = !" 1$< %AsCu ( Straja: L3*4#..6m& Origine: Km 0+000 "omCne1ti %!N 1*A 6m +5=<$.& Lun a AsCu ( AsCu 6+800 Straja %!N 1*A&

$

DJ 116B

Lungime:

6,800 Km

!estinaţie: Km < DJ 116C Lungime: 2,800 Km

Re lasat din: !" 1<. %T9rgu O na ( MCgura: L3*4<..6m& = !E %MCgura ( MCnCstirea MCgura: L3.4-..6m& Origine: Km 0+000 T9rgu O na %!' 11/& MCgura 2+800 MCnCstirea MCgura

!estinaţie: Km / DJ 116D Lungime: 3,400 Km

Re lasat din: !" 1-1 %!o0teana ( @Cg,ia : L3-4$..6m& Origine: Km 0+000 !o0teana %!N 1*A 6m 5-=#..& !estinaţie: Km 3+400 @Cg,ia Origine: Km 0+000 Li;eDi %!N 11& PrCjoaia ( BerDunţi ( !ragomir ( Buda ( "ernu ( Poduri ( Moine1ti ( Geme1 ( BolCtCu 55+300 Limita 'ud)Neamţ %BolCtCu&

+

DJ 117

Lungime:

55,300 Km

!estinaţie: Km # DJ 117A Lungime: 12,700 Km

Re lasat din: !" 1#-B %Leontine1ti ( MCgire1ti: L31*4+..6m& Origine: Km 0+000 Leontine1ti %!N *:& Solonţ ( StCne1ti !estinaţie: Km 12+700 MCgire1ti %!N *:& Origine: Km 0+000 SCnduleni %!N 11& Prisa a ( EnC ,e1ti ( Bo1oteni 10+800 >lore1ti %!N *:&

5

DJ 118

Lungime:

10,800 Km

!estinaţie: Km 1. DJ 118A Lungime: 10,200 Km

Re lasat din: !" 1+< %EnC ,e1ti ( Bere1ti TaDlCu: L3*4...6m& = !" 1+<A %Bere1ti TaDlCu ( Tes ani: L3/4/..6m& = !" 1+/ %Tes ani ( >lore1ti: L314/..6m& Origine: Km 0+000 EnC ,e1ti %!' 11#& Bere1ti TaDlCu ( Rom9ne1ti ( Tes ani 10+200 >lore1ti %!N *:&

!estinaţie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul BA"JU
11 DJ 118B Lungime: 17,600 Km Re lasat din: !" *.1 %EnC ,e1ti ( Strugari: L3$4$..6m& = !" 15+ %Strugari ( PCdureni: L31-4*..6m& Origine: Km 0+000 EnC ,e1ti %!' 11# 6m <=/+<& Strugari ( RC ,iti1u 17+600 PCdureni %!' 115B& 0+000 Ba Cu %!N 11& SCrata ( Balea Sea C ( Bu ,ila ( >araoani ( Somu1 a ( "iu ani ( "a2Cta ( !um7ra;a ( Temelia ( :ura BCii ( One1ti 48+500 BorDe1ti %!N 11A& 0+000 Ure ,e1ti %!N 11A& "onţe1ti ( Sas ut Sat ( Sas ut ( Bere1ti 21+400 Limita 'ud) Bran ea %"ornii de 'os& 0+000 !' 115 %SCrata& LuiDi "ClugCra ( !ealu Mare ( So,odol ( "ri,an ( MCrgineni 25+200 @emeiu1 %!N 1<& 0+000 "ornCţel %!N 11A& Lun a !o ,iei 4+500 Limita 'ud) Bran ea

!estinaţie: Km 1* DJ 119 Lungime: 48,500 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 1- DJ 119A Lungime: 21,400 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 1$ DJ 119B Lungime: 25,200 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 1< DJ 119C Lungime: 4,500 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 1/ DJ 119D Lungime: 11,900 Km

Re lasat din: !" 1.+ %!N * ( Balea Sea C: L3-4...6m& = !" 1.+A %Balea Sea C ( Or7eni: L3$4<..6m& = !" 1.5 %Or7eni ( Para;a: L3$4$..6m& Origine: Km 0+000 !N * %6m *$+=-*-& Balea Sea C ( "u o;a ( Or7eni ( !rCgu1ani 11+900 Para;a %!' *./B&

!estinaţie: Km 1+ DJ 119E Lungime: 4,200 Km

Re lasat din: !" 1*. %8te0an "el Mare ( Bogdana: L3$4*..6m& Origine: Km 0+000 8te0an "el Mare %!N 11A& !estinaţie: Km 4+200 Bogdana Re lasat din: !" 11# %"Ciuţi ( Pralea: L31$4-..6m& Origine: Km 0+000 "Ciuţi %!N 11A 6m 1<=<..& Po2eni ( Blidari !estinaţie: Km 14+300 Pralea Re lasat din: !" 11+A %B9l a ( "oţo0ene1ti: L3-4/..6m& Origine: Km 0+000 B9l a %!N 11A& !estinaţie: Km 3+600 "oţo0ene1ti Re lasat din: !" 1// Origine: Km 0+000 !N * !estinaţie: Km 2+100 >araoani

1# DJ 119F

Lungime:

14,300 Km

15 DJ 119G

Lungime:

3,600 Km

*. DJ 119H

Lungime:

2,100 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul BA"JU
*1 DJ 123 Lungime: 21,000 Km Re lasat din: !' 1*- re6ilometrat Origine: Km 41+000 Limita 'ud) @arg,ita SClCtru !estinaţie: Km 62+000 !CrmCne1ti %!N 1*A& Re lasat din: !" 1-- %!' 1*- ( Ta7Cra de o2ii: L3-4<..6m& Origine: Km 0+000 !' 1*- %!CrmCne1ti& !CrmCne1ti !estinaţie: Km 3+500 Ta7Cra de o2ii Origine: Km 0+000 Ardeoani %!N *:& TCr9ţa ( P9rjol ( Luda1i ( Bal ani ( >rumoasa 21+700 Limita 'ud) Neamţ 0+000 Bu,u1i %!N 1<& BlCge1ti ( Poiana Negustorului 17+700 BCsC1ti %!' 1</A&

** DJ 123G

Lungime:

3,500 Km

*- DJ 156A

Lungime:

21,700 Km

!estinaţie: Km *$ DJ 156B Lungime: 17,700 Km Origine: Km

!estinaţie: Km *< DJ 156G Lungime: 7,000 Km

Re lasat din: !" 15* %Les2eDi ( BlCge1ti: L3+4...6m& Origine: Km 0+000 Les2eDi %!N 1< 6m -<$=.<.& Buda !estinaţie: Km 7+000 BlCge1ti %!' 1</B& Re lasat din: !" 1 %Bu,u1i ( Run : L3#4...6m& Origine: Km 0+000 Bu,u1i %!N 1<& !estinaţie: Km 8+000 Run Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 0+000 Bu,u1i %!N 1<& 5+200 Limita 'ud) Neamţ 0+000 Ra o;a %!N 1<& @ClmC ioaia ( Limita 'ud) Neamţ %Am /=$..& ( Limita 'ud) Neamţ %1-=-..& ( "9rligi ( "orne1ti ( Boanţa ( Limita 'ud) Neamţ %*-=<..& ( Limita 'ud) Neamţ %Am *+=$..& ( PCdureni ( "ClugCreni 35+800 !Cmiene1ti %!' *.+!& 0+000 Podu Tur ului %!N 11A& "Cuia ( !ealu Morii 19+000 :Ci eana %!' *<*& 0+000 RC C iuni %!N *& Para;a ( RCdoaia 13+400 !um7ra;a %!' 115& 28+000 Limita 'ud)Neamţ !Cmiene1ti ( !rCge1ti ( Brad ( M9gla ( Ursoaia ( PrCje1ti 50+100 Traian %!N *>&

*/ DJ 156H

Lungime:

8,000 Km

*+ DJ 158

Lungime:

5,200 Km

*# DJ 159

Lungime:

25,000 Km

!estinaţie: Km *5 DJ 206A Lungime: 19,000 Km Origine: Km

!estinaţie: Km -. DJ 206B Lungime: 13,400 Km Origine: Km

!estinaţie: Km -1 DJ 207D Lungime: 22,100 Km Origine: Km

!estinaţie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 15

.ineni ( Siretu ( 8er7e1ti ( @alta 8er7e1ti ( Bere1ti Bistriţa ( PCdureni ( Ilie1ti ( :ura BCii 34+000 Ra o.orul Ber. Lungime: 2.a ( Balea @ogei ( Satu Nou 24+000 Limita 'ud)Baslui -< DJ 241 Lungime: 58.900 Km Re lasat din: !" */ %Plo2ana ( Balea "aselor: L3$45.e iului %!' *$1A& 19+450 Limita 'ud) Bran ea !ealu Morii ( TC.& ( Limita 'ud) Neamţ %6m 5=$<.6m& Origine: Km 0+000 Ba Cu %!N * 6m *5*=-$1& !estinaţie: Km 2+800 SCu e1ti Origine: Km 25+000 Limita 'ud) Bran ea Podu Tur ului ( :Cl.itoasa ( Buda ( !andila ( GC2odia ( "olone1ti ( "Clini ( S2ria 83+500 ID.e1ti ( ID.e iului ( :lodi1oarele ( Se uieni ( GC2odia ( >undeni ( Ber7in eni ( BCleni ( Negu1eni ( Ro1iori ( Poieni ( PCdureni 97+100 !' 1<5 0+000 On e1ti %!' *$1A& PCdureni ( >runte1ti ( >ili2eni ( BClaia ( MCrC1ti 20+400 :lodi1oarele %!' *$1A& 0+000 Ro1iori %!' *$1A& Misi.6m& Origine: Km 0+000 Le.DJ 207G Lungime: 10.+!& Re lasat din: !" $$B %Le. %Negu1eni ( M9gla: L354*. . DJ 241E Lungime: 9..6m& = !" $$A %:iurgioana ( Limita 'ud) Bran ea: L3*4<.6m& Origine: Km 0+000 Plo2ana %!N *> 6m -.i erea ( Moto1eni ( Burdusa i ( RC .000 Km Origine: Km 0+000 @olt %!N *>& SCu e1ti ( S .400 Km Origine: Km !estinaţie: Km -# DJ 241C Lungime: 21.i ( !ealu Perjului ( On e1ti ( Satu Nou ( Tarniţa ( Anto.=5#.650 Km Origine: Km !estinaţie: Km -+ DJ 241B Lungime: 20.500 Km !estinaţie: Km -/ DJ 241A Lungime: 77.700 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) *.an ea ( :iurgioana: L3-4*.6m& Origine: Km 0+000 Negu1eni %!' *$1A& Poiana ( Negri !estinaţie: Km 9+200 M9gla %!' *..orul Ber.& ( M9losu ( Balea "aselor ( Li2o..an ea %!N 11A& RC u1ana ( :iurgioana 5+700 Limita 'ud) Bran ea $.CdCre1ti ( Bultureni ( On e1tii Be .MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BA"JU -* DJ 207F Lungime: 34..a %!' 1<5& 0+000 Ba Cu %!N *& 10+080 Ba Cu %!N *& !estinaţie: Km -..800 Km Re lasat din: !" 1$ %Ba Cu ( SCu e1ti: L3*4#.200 Km $1 DJ 241F Lungime: 5.080 Km Origine: Km !estinaţie: Km -$ DJ 207.& !estinaţie: Km 4+900 Balea "aselor %!' *$1"& Re lasat din: !" *..Cne1ti ( RaDe1u ( ".Cne1ti ( Limita 'ud) Neamţ %6m +=.550 Km Origine: Km !estinaţie: Km -5 DJ 241D Lungime: 4.

o i %!' *<*& Bu.odor ( Re ea ( RC CtCu 14+900 RC CtCul de 'os %!' *<*B& 0+000 Bu.o el ( "oteni ( >urni ari ( Tama1i ( ".130 Km Origine: Km 23+350 Limita 'ud)Baslui Praja ( ".etri1 ( :ioseni ( BaDga ( RC CtCul de 'os ( P9n e1ti 39+000 Petre1ti %!' *<*& 0+000 Limita 'ud) Bran ea %!' *<*& :iurgrni ( !rCge1ti ( :.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km $+ DJ 252D Lungime: 6.erdana ( "or7as a ( S Cri1oara ( Mar..iu ( @uruie1ti ( :Ci eana ( NCne1ti ( Parin ea ( Bi7ire1ti ( Bu.ila ( !ieneţ 27+500 !' *<*B %P9n e1ti& 0+000 N)BCl es u %!N *& :al7eni 6+500 ".orul Ber.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km $# DJ 252E Lungime: 5..200 Km Origine: Km !estinaţie: Km $5 DJ 252F Lungime: 29.DJ 252 Lungime: 67.o i !estinaţie: Km 130+100 !N *> %!os2ine1ti& Origine: Km 0+000 Mile1tii de Sus %!' *<*& Mile1tii de 'os ( BCleni ( @orge1ti ( So.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BA"JU $* DJ 243B Lungime: 58.400 Km Origine: Km 62+700 Limita 'ud) Bran ea PrCdai1 ( Per . %Parin ea ( Bi0oreni: L31+4-.e iului: L31*4.oru Ber..etri1%!' *<*B& 0+000 RC C iuni %!N *& RCstoa a 5+200 !ieneţ %!' *<*B& $$ DJ 252A Lungime: 14.446 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) *1 .6m& Origine: Km 0+000 Parin ea %!' *$-B& Ungureni ( :9rla Anei ( Bi0oreni ( BCrtC1e1ti ( Brad ( BClaia 29+300 ID.900 Km !estinaţie: Km $< DJ 252B Lungime: 39.300 Km Re lasat din: !" #.i erea ( Moto1eni ( :ura "rCie1ti ( Bene1ti ( Balote1ti ( Bultureni ( Medeleni ( Poieni 81+480 Parin ea %!' *<*& !estinaţie: Km $.6m& = !" #1 %Bi0oreni ( ID.e iului %!' *$1A& !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& BAC/U 1000.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km $/ DJ 252C Lungime: 27.

570 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1* DJ 763 Lungime: 11.680 Km Origine: Km !estinaţie: Km 5 DJ 709 Lungime: 21.300 Km Origine: Km 0+000 !N 1@ PCdurea NeagrC 17+264 Budoi %!' 151B& 0+000 Bu ea %!N 1 'ud) "luj& LorCu ( Brat a ( BClan a ( 8un uiu1 ( Badu "ri1ului ( Birtin ( !o7ri ione1ti ( 'osani ( MCge1ti ( Butani ( A1tileu ( ".iri7i1 ( Marg.iu %!N +5& :.iri1u Negru ( Bel0ir ( "o iu7a Mare ( Petid ( 8oimi ( BorD ( Uilea u de Beiu1 ( Petrani 45+569 Po ola %!N +/& 0+000 "iumeng.ita ( Bii1oara ( PCgaia 59+960 Limita 'ud) Satu Mare 0+000 ".iD ( BCrDari ( Borumla a ( B9l elele 36+409 Su2la u de Bar Cu %!N 15B& 0+000 Marg.264 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 108I Lungime: 51.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BI@OR 1 DJ 108H Lungime: 17.iora 13+570 Ar2C1el %!' +.119 Km !estinaţie: Km / DJ 191A Lungime: 14.#I BulD ( Munteni ( Remeţi 26+455 Limita 'ud) "luj 0+000 E2is o2ia Bi.istag ( Eeţ .350 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 191B Lungime: 36.250 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km < DJ 191 Lungime: 57.iu ( Po1oloa a 53+185 Tileagd %!N 1& 0+000 !' 1.ea ( Tele .5& TCut ( :.ita %!' 151& BuduslCu ( Otomani 15+680 !N 15 75+942 Limita 'ud) Arad Tal2os ( BatCr ( Ar2C1el 97+458 !' +5< 0+000 BatCr %!' +. DJ 709A Lungime: 45.455 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 190 Lungime: 8.569 Km Origine: Km !estinaţie: Km 11 DJ 709E Lungime: 13.458 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.or %!N 15& 8+250 Bor1 0+000 Bi.oDi ( Po2e1ti ( Bar.409 Km Origine: Km !estinaţie: Km # DJ 191F Lungime: 15.5& 0+000 !N +/ %Sudrigiu& 11+420 Pietroasa !estinaţie: Km DJ 108K Lungime: 26.aria %!N 15& "aua eu ( SClard ( >egerni u Nou ( SCrsig ( Po lu1a de Bar Cu ( ".iri7i1 %!' 151& TCuteu ( Bogei ( "iutele 14+350 Po2e1ti %!' 151B& 0+000 PCule1ti %!' +/+& SCli1te ( Sa alasCu ( !erna ( Budoi ( Boi.420 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) ** .

DJ 767C Lungime: 11..DJ 767F Lungime: 18.6m& = StradC BurDu %L3-4.550 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km ** DJ 767E Lungime: 13.6m& = !' +/+ %!" *A ( SC uieni: L31<4<1*6m& Origine: Km 0+000 Uilea u de "ri1 %!N 1& BClaia ( BurDu ( "...200 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1< DJ 764C Lungime: 11.iji 13+760 "o2C el %!' +/+B& 1# DJ 767A Lungime: 42.760 Km !estinaţie: Km *..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BI@OR 1.140 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.812 Km !estinaţie: Km 15 DJ 767B Lungime: 22.300 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 1/ DJ 764D Lungime: 27...672 Km Origine: Km !estinaţie: Km *1 DJ 767D Lungime: 10.6m& = !" *A %!' 151 ( !' +/+ L3-4-.650 Km Re lasat din: !" -* = !' +/+A %"etariu ( "aua eu: L3/4+.6m& Origine: Km 0+000 Oradea %!N 15& Paleu ( "etariu !estinaţie: Km 18+650 "aua eu %!' 151& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) *- ..880 Km !estinaţie: Km 1+ DJ 767 Lungime: 67.6m& = StradC BClaia %L3*4/.017 Km Origine: Km 0+000 Beiu1 %!N +/& !elani ( Petreasa ( Remetea ( 'osani ( "C7e1ti ( Ro1ia ( "ClCţea ( A1tileu 69+017 Ale1d %!N 1& 0+000 Beiu1 %!N +/& Budureasa 27+200 St9na de Bale 0+000 Remetea %!' +/$& 11+300 MeDiad 0+000 Borod %!N 1& !elureni ( Brat a ( !ami1 28+518 !' +/$ !estinaţie: Km 1$ DJ 764A Lungime: 27..6m& = !EN %BClaia ( BurDu : L3.i1 22+140 !' +/+ 0+000 !o7re1ti %!' +/+& Lun a S2rie ( RC a1 11+672 !' +/$ 0+000 B9r iorog %!' +/+& 10+550 !' +/$ 0+000 O1or.6m& = !" *$ %BurDu ( !' 151: L31145.ioag ( S9r7i ( >egerni ( "iu..oi ( S9nio7 ( S9ni olau de Munte 42+812 SC uieni %!N 15B& 0+000 !N +/ TC1ad ( "o2C el ( Surdu ( 8erg.311 Km Re lasat din: !' +/+ %!N +/ ( !' 151: L3/+4-11& Origine: Km 0+000 !N +/ %S9m7Cta& RotCre1ti ( Oge1ti ( "r9n e1ti ( @idi1el ( !o7re1ti ( B9r iorog ( Tile u1 ( Tileagd ( Uilea u de "ri1 ( EigCne1tii de "ri1 ( Pi leu ( Brusturi ( PCule1ti ( S2inu1 !estinaţie: Km 69+781 !' 151 Re lasat din: !' +/+A %Uilea u de "ri1 ( BClaia: L3/4.DJ 764 Lungime: 69.4<.ei %!N 1& SCrand ( ".

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BI@OR *$ DJ 768 Lungime: 18.a ( @olod ( !um7rC.712 Km Origine: Km 0+000 !N +/ "alea Mare ( Bi C el 18+395 @olod %!' +5<& 24+984 Limita 'ud) Arad U uri1 ( Ol ea ( Bel0ir ( Tin a ( @usasCu de Tin a ( Miersig 67+696 Le1 %!N +5& 0+000 Salonta %!N +5& Tul a ( "Cua1d ( :ur7ediu ( Tin a ( R92a ( !um7ra. 806.iu ( "e0a 36+440 Inand %!N +5& !estinaţie: Km */ DJ 795 Lungime: 46.102 Km Origine: Km !estinaţie: Km *+ DJ 795A Lungime: 21.585 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) *$ .440 Km Origine: Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& BIH0.iţa ( Bintere 46+102 !N +/ 0+000 @usasCu de Tin a %!' +5*A& O1and ( 8umugiu ( MierlCu 21+800 !' +/# %"alea Mare& 0+000 Oradea %!N +5& S9ntandrei ( TCrian ( :iri1u de "ri1 ( To7oliu ( Roit ( S9nni olau Rom9n ( Bere .395 Km Origine: Km !estinaţie: Km *< DJ 792A Lungime: 42.800 Km Origine: Km !estinaţie: Km *# DJ 797 Lungime: 36.

ei ( 8intereag :arC ( 8intereag ( BlCjenii de 'os ( BlCjenii de Sus ( Sigmir !estinaţie: Km 131+682 Bistriţa %!N 1+& * DJ 154 Lungime: 34.inţa ( ".200 Km # DJ 170 Lungime: 24.720 Km Origine: Km 17+000 Limita 'ud) Mure1 Monor ( 8ieuţ ( 8ieu ( B9rla ( MCri1elu ( !omne1ti ( SCrata 51+720 !N 1+ 10+620 Limita 'ud) Mure1 15+400 Monor %!' 1<$& 0+000 8ieuţ %!' 1<$& Ru1tior ( Se7i1 ( Lun a ( Ardan 16+600 Buda u de Sus %!' 1+-& 0+000 !omne1ti %!' 1<$& Neţeni ( Al7e1tii Bistriţei ( :alaţii Bistriţei ( !i21a ( Biile Te ii ( Budurleni ( BrCteni 24+465 !' 1<1 Km !estinaţie: Km DJ 154B Lungime: 4.6m& Origine: Km 0+000 Reteag %!N 1+& "i eu :iurge1ti ( Negrile1ti ( Pur Crete ( BreaDa !estinaţie: Km 24+500 Limita 'ud) Maramure1 Re lasat din: !' 1+.irale1 ( 8irioara ( "oasta ( 8ieu Odor.500 Km 5 DJ 170A Lungime: 17.a1u de "9m2ie ( 8o2teriu !estinaţie: Km 48+437 !' 1+Re lasat din: !" 1<+ Origine: Km 11+000 Limita 'ud) Mure1 !estinaţie: Km 11+200 !' 1+Re lasat din: !' 1+.070 Km Re lasat din: !' 1<1 Modi0i are traseu Hn Muni i2iul Bistriţa de la 6m 1*+=*/..300 Km 1.iţa ( PCltineasa ( Sita !estinaţie: Km 17+300 S2ermeDeu %!' 1+1& Re lasat din: !' 1+1 re6ilometrat Origine: Km 0+000 Uriu %!N 1+& Iliu1a ( !o7ri ( "Cianu Mi ( S2ermeDeu ( Lun a Borlesei ( Borleasa ( T9rli1ua ( Agrie1 ( Agrie1el !estinaţie: Km 39+520 Limita 'ud) Maramure1 + DJ 162A Lungime: 0.iud ( Stu2ini ( S9nmi. = !SN %BreaDa ( Limita 'ud) Maramure1: L314<.780 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km $ DJ 154C Lungime: 16.420 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 162 Lungime: 45.aiu de "9m2ie ( S9ngeorDu Nou ( Berme1 ( Le .A re6ilometrat Origine: Km 0+000 ". DJ 171 Lungime: 39.600 Km !estinaţie: Km < DJ 154D Lungime: 20. Hn ontinuare 2e Str) "etCţii Hn lungime de L3$4$**6m 29nC la Am 1-1=/#* Hn !N 1+" Origine: 45+810 Limita 'ud) Mure1 Eagu ( Bude1ti >9naţe ( Bude1ti ( Goreni ( S9nmi.240 Km Re lasat din: !' 1/* re6ilometrat Origine: Km 0+000 Tea a %!N 1<A& Ar .aiu de "9m2ie %!' 1<1& ( Mi e1tii de "9m2ie ( Bisuia ( Sili.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BISTRIEA(NJSJU! 1 DJ 151 Lungime: 82.iuDa %!N 1+!& !um7rC.520 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) *< .

220 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) */ .150 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1/ DJ 172E Lungime: 21.inţa 22+306 !N 1<A %@erina& 22+570 Limita 'ud) "luj Brani1tea ( MCluţ 31+570 Be lean %!N 1+& 1* DJ 172A Lungime: 33.eDile: L3**4</#6m& Origine: Km 0+000 Nu1eni %!' 1+*A& >elea ( ".a Mi C %!' 1+*!& ( Le1u 28+300 Lun a Le1ului 0+000 Il.800 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1$ DJ 172C Lungime: 25.ei ( MCgura Il.eiu Bistriţei: L3-4$.io .ei ( Il.ine1ti ( Matei %!' 1+*E& ( Moruţ ( >9nt9nele 25+593 !' 1<1 %Goreni& 0+000 Beudiu %!' 1+*A& Biţa ( Tentea ( S9nni oarC 13+220 !' 1+*A %Limita 'ud) "luj& !estinaţie: Km 15 DJ 172H Lungime: 22.a 0+000 Strugureni %!' 1+*A& Matei ( Le .irale1 ( Ar alia ( SCrCţel ( Monariu ( Buda u de 'os ( 'elna ( Or.000 Km !estinaţie: Km 1.6m& Origine: Km 0+000 Be lean %!N 1+& >iga ( Agri1u de Sus ( Agri1u de 'os ( "o iu ( Mogo1eni ( >lore1ti ( Nimigea de 'os ( Mo od ( Gagra ( Poienile Gagrei !estinaţie: Km 46+200 Su2lai Origine: Km 0+000 Be lean %!N 1+& Rusu de 'os ( Rusu de Sus ( Nu1eni ( Beudiu ( BoDie1 ( A2atiu ( Strugureni ( ".000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1# DJ 172G Lungime: 58.415.6m& = !" +A = !' 1+*: %Satu Nou ( Li.6m& = Su2ra2unere !' 1+.056 Km Re lasat din: !" *5 = !' 1+* = !EN %StradC Hn Su2lai: L3.060 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1+ DJ 172F Lungime: 9.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BISTRIEA(NJSJU! 11 DJ 172 Lungime: 46.DJ 172B Lungime: 33.eDile %!N 1+& 0+000 !' 1+*: %Nu1eni& En iu ( Bidiu ( "or. DJ 172I Lungime: 13.%'elna ( Or.930 Km Re lasat din: !' 1+*: %Nu1eni ( 'elna: L3-$41$.eiu Bistriţei ( Satu Nou ( "u1ma ( !orolea 63+678 Li..930 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.a 0+000 'osenii B9rgCului %!N 1+& Str9m7a ( Il.393 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1< DJ 172D Lungime: 42.a Mi C %!N 1+!& Poiana Il.ei 42+150 Limita 'ud) Su ea.a Mare ( Lun a Il.i1 33+000 Limita 'ud) "luj 0+000 Unirea %!N 1+& SlCtiniţa ( Ne2os %!N 1+!& ( !N 1+! %Re7ri1oara& ( Re7ra 38+629 Par.

( 6m $=.860 Km Origine: Km !estinaţie: Km *+ DJ 173D Lungime: 5.=*$<4 L3..415 Km !estinaţie: Km *$ DJ 173A Lungime: 24...=.I3A45/1/UD 760.6m& Origine: Km 0+000 Mure1enii B9rgCului %!N 1+& !estinaţie: Km 5+000 !' 1+-A %La "oli7iţa& Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& BI12.eiu Bistriţei ( Ragla ( Buda u de Sus ( 8oimu1 ( 8ieu ( Posmu1 ( Pinti u ( Tea a ( O niţa ( Mila1 66+488 Limita 'ud) Mure1 ** DJ 172K Lungime: 10..350 Km Re lasat din: !' 1+-B modi0i are traseu Hn Muni i2iul Bistriţa Hn lo de Str) "etCţii de la 6m .6m& = !" Origine: Km 0+000 MCgura Il.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BISTRIEA(NJSJU! *1 DJ 172J Lungime: 17.000 Km Re lasat din: !' 1+-A %Prundu B9rgCului ( La "oli7iţa: L3**4#.*.A = !EN %StradC Hn "ire1oaia: L3.<.*.6m& Origine: Km 0+000 Reteag %!N 1+& Brani1tea !estinaţie: Km 10+600 "ire1oaia Re lasat din: !' 1+..=. la 6m $=.734 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) *+ .41<.4*$<6m Origine: Km 0+000 Bistriţa %!N 1+& 'elna ( Or.4-5.a 2le a din !N 1+ %6m <+=/$$ ( Bii1oara& 2e Str) "etCţii de la 6m .re6ilometrat4 traseu 2relungit u strCDi Hn Bistriţa 2e se torul 6m .. din !N 1+" la 6m -=.DJ 173 Lungime: 64. ( 6m .6m& = !EN %"oli7iţa: L314*.=..000 Km Re lasat din: !' 1+-A %Mure1enii B9rgCului ( La "oli7iţa: L3<4. 2e noul !' 1<1 Origine: Km 0+000 Bistriţa %!N 1+"& TCr2iu ( Mintiu 30+320 Nimigea de 'os %!' 1+*& 0+000 Bistriţa %!N 1+& Buda u de 'os ( Budu1 20+000 !' 1<$ %B9rla& !estinaţie: Km */ DJ 173C Lungime: 19.. u su2ra2unere Hntre 6m *=...730 Km Re lasat din: !" -A = Su2ra2unere !N 1+! %L3.ei %!' 1+*!& Rodna %!N 1+!& !estinaţie: Km 18+120 Balea Binului Re lasat din: !" -.490 Km *.. .6m& Origine: Km 0+000 Prundu B9rgCului %!N 1+& Bistriţa B9rgCului 24+000 "oli7iţa !estinaţie: Km *< DJ 173B Lungime: 28..

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BOTO8ANI 1 DJ 207L Lungime: 2. Origine: Km 15+610 Limita 'ud) Su ea.540 Km Re lasat din: !' *#*E Origine: Km 0+000 RCuseni %!' *#*& !estinaţie: Km 11+540 !N *$" %BerDa& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) *# .870 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 208D Lungime: 3.#@& !estinaţie: Km 2+500 Limita 'ud) Su ea.6m& Origine: Km 0+000 Boto1ani "urte1ti ( OrC1eni !eal ( "riste1ti 13+900 !N *#B 0+000 !N *#B %RAI& OrC1eni !eal ( Poiana ( Borona ( Borona Mare ( 'olde1ti 21+870 Limita 'ud) Su ea.a 21+740 Bu e ea %!N *5"& 0+000 !N *5 %Baisa& "orni ( Borona ( Oneaga ( PCdureni ( "o2ClCu 47+570 Suliţa %!' *5+& * DJ 2075 Lungime: 13.a Re lasat din: !" <* %Boto1ani ( "riste1ti: L31*4..790 Km !estinaţie: Km 11 DJ 282H Lungime: 11.a %Tudora& Tudora !estinaţie: Km 13+800 'olde1ti %!' *.6m& = !" <1 %"riste1ti ( !N *#B: L3145.600 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km < DJ 208H Lungime: 46.670 Km 1.a %!N *5& !estinaţie: Km 19+960 "Cline1ti %!N *5"& Origine: 58+625 Limita 'ud) Ia1i Rediu ( RCuseni ( @li2i eni ( Todireni ( Al7e1ti ( Tru1e1ti ( !9ngeni ( @Cne1ti ( BlCsine1ti ( SC.140 Km Re lasat din: !' *.900 Km !estinaţie: Km DJ 208C Lungime: 21.#I re6ilometrat Origine: Km 3+660 Limita 'ud) Su ea.830 Km !estinaţie: Km / DJ 208I Lungime: 10.6m& Origine: Km 0+000 !N *5! %8oldCne1ti& !estinaţie: Km 5+670 IonC1eni Origine: Km 34+740 Limita 'ud) Ia1i %Miletin& PrCjeni ( "9m2eni 51+530 >lCm9nDi %!N *#B& Km + DJ 2082 Lungime: 4.220 Km 5 DJ 282A Lungime: 5.#"& Re lasat din: !" /..a 18+140 Limita 'ud) Su ea.350 Km # DJ 282 Lungime: 106. DJ 282B Lungime: 16..6m& Origine: Km 0+000 "orni %!' *.a: L3*4<.500 Km Re lasat din: !" </A %"orni ( Limita 'ud) Su ea.eni ( !rCgu1eni ( "oţu1 a !estinaţie: Km 164+845 RCdCuţi Prut Re lasat din: !' *#*A %8oldCne1ti ( IonC1eni: L3<4/+..

DJ 294 Lungime: 29.550 Km Origine: Km !estinaţie: Km ** DJ 294B Lungime: 18.350 Km !estinaţie: Km 1# DJ 293 Lungime: 47.ClC1eni 0+000 A.DJ 294C Lungime: 12.rCmeni %!N *5& PCnCiţoaia 14+550 Mito 0+000 Ste0Cne1ti %!N *$"& Murguţa ( !o79r eni 18+160 PCdureni %!' *5$& 0+000 Manoleasa %!N *5& 12+500 @Cne1ti %!' *#*& 1+ DJ 292 Lungime: 46.arCu ( Oro0tiana ( Baran a 46+220 Bajura %!N *5A& !estinaţie: Km 1$ DJ 291C Lungime: 27.eni %!N *5& 0+000 !N *5A %!oro.160 Km !estinaţie: Km *1 DJ 294A Lungime: 14.Cileni %!N *5"& 0+000 !oro.450 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1< DJ 291D Lungime: 46.oi& !umeni ( :.6m& Origine: Km 0+000 !' *51! Oro0tiana !estinaţie: Km 2+300 >rontierC U raina Origine: Km 0+000 !oro.oi %!N *5A& Bros Cuţi ( "orlCteni ( Borni eni ( Stiu7eni 46+350 SC.DJ 291B Lungime: 20.700 Km Origine: Km !estinaţie: Km 15 DJ 293A Lungime: 18.ireni 47+700 !N *$" %:.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BOTO8ANI 1* DJ 291 Lungime: 15.300 Km Re lasat din: !" #$A %!' *51! ( >rontierC U raina: L3*4-.170 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km *.ireni& 0+000 "otu1 a %!' *#*& 18+170 PCltini1 %!N *5A& 0+000 !N *5 !ingeni 29+160 Mi.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) *5 ..830 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.oi %!N *5A& I7Cne1ti ( "ristine1ti ( Su.750 Km Origine: Km 0+000 Leorda %!N *5B& Bul ea ( Bu e ea 15+830 @uţani %!N *5& 0+000 8endri eni %!' *51"& LoDna ( !ers a 20+750 Mi.220 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1/ DJ 291F Lungime: 2.160 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.oi %!N *5A& EDer ( Pom9rla ( >undu @erţii 27+450 Baran a %!' *5#& 0+000 !oro.

.950 Km !estinaţie: Km *# DJ 298 Lungime: 36.9rna 10+000 !' *5..700 Km Origine: Km 0+000 Boto1ani Roma ( Ni seni 26+000 !' *5* %Podeni& 0+000 StCu eni %!N *5!& Ro1iori 13+700 "oste1ti %!' *5/& !estinaţie: Km */ DJ 296B Lungime: 12.740 Km Origine: Km !estinaţie: Km *5 DJ 298A Lungime: 10.6m& Origine: Km 0+000 Plo2enii Mari %!N *5& M9ndre1ti ( "ClugCreni !estinaţie: Km 12+900 "ClugCrenii Mari %!' *5/& Origine: Km 0+000 !N *5 %Bl9nde1ti& Suliţa ( Todireni 25+950 !' *#* 0+000 !' *5* %Borni eni& Borni eni ( :) Enes u 36+740 Baran a 0+000 !N *5A %!CrC7ani& !CrC7ani ( @a.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& B020-A5I 667.840 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) -.9rna& *+ DJ 297 Lungime: 25.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BOTO8ANI *$ DJ 296 Lungime: 26.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km *< DJ 296A Lungime: 13.900 Km Re lasat din: !' *5/B %Plo2enii Mari ( "ClugCrenii Noi: L31*45.%@a.

320 Km Re lasat din: !" #1 Origine: Km 0+000 Bi1tea de 'os %!N 1& Bi1tea de Sus !estinaţie: Km 9+320 Bi1ti1oara Re lasat din: !" +/ Origine: Km 0+000 Boila %!N 1& Boi.asna 0+000 Bra1o. S9n2etru ( Bod 17+987 Limita 'ud) "o.odeni ( Pojorta !estinaţie: Km 13+300 BreaDa Origine: Km 0+000 8er aia %!N 1& P9r9u ( Beneţia de 'os ( "omana de 'os ( "u iulata ( >9nt9na 23+830 @og.e ( 8er Ciţa ( Bu ium ( MCrgineni ( Se7e1 ( Re ea ( :ura BCii ( Lisa ( S9m7Cta de Sus ( !rCgu1 ( Bi1tea de Sus 45+850 Bi toria 5 DJ 103F Lungime: 13.987 Km !estinaţie: Km < DJ 103A Lungime: 48.asna 0+000 SC ele %!N 1A& "Cr2ini1 ( ECrlungeni ( Budila ( Teliu 17+750 Limita 'ud) "o. * DJ 102I Lungime: 13. %!N 1& Poiana Bra1o. Lungime: 5.850 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) -1 . %!N +-& Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 49+910 Limita 'ud) Pra.o.: L31-4.im7a. DJ 104 Lungime: 23. %!N 1& 8+180 Bra1o.300 Km 1. "Cr2ini1 ( ECrlungeni ( GiDin ( !Clg.a 63+594 !N 1A 8anţuri 0+000 Predeal %!N 1& 5+072 "a7ana Trei BraDi 0+000 Bra1o.180 Km Origine: Km !estinaţie: Km # DJ 103D Lungime: 9..iu ( Bama BuDCului ( A ri1 48+050 Limita 'ud) "o. ( Poiana Bra1o.684 Km - DJ 102.750 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 103C Lungime: 8.asna 0+000 :.6m& = !" #$ Origine: Km 0+000 Bra1o.100 Km Re lasat din: !E %Bra1o. !estinaţie: Km 22+100 R91no.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BRA8OB 1 DJ 101H Lungime: 22.072 Km $ DJ 103 Lungime: 17.830 Km !estinaţie: Km 11 DJ 104A Lungime: 45.iD %!N 1-& 0+000 !N 1 %Per1ani& 8in a Be ..050 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 103B Lungime: 17.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul BRA8OB
1* DJ 104B Lungime: 13,862 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1- DJ 104C Lungime: 13,200 Km Origine: Km 0+000 >CgCra1 %!N 1& Ileni ( @9rseni 13+862 Se7e1 0+000 >CgCra1 %!N 1& @ureD ( SCs iori 13+200 Re ea 0+000 >CgCra1 %!N 1& Soar1 ( BCr ut 27+400 Limita 'ud) Si7iu

!estinaţie: Km 1$ DJ 104D Lungime: 27,400 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 1< DJ 104J Lungime: 36,754 Km

Re lasat din: !" // = !" 1* = !" 1- = !" # = !" + Origine: Km 0+000 Bu ium %!' 1.$A& Toderiţa ( M9ndra %!N 1& ( 8ona ( :alaţi %!' 1.$!& ( "al7or !estinaţie: Km 37+654 !' 1.< Re lasat din: !" *- = Su2ra2unere !" *1 %L3.4*..6m& = !" *$ %"ri,alma ( Ti usu Be ,i: L3#4./+6m& = !" */ = Su2ra2unere !' 1.<A %L3.4#$+6m& = !" *# Origine: Km 0+000 "omana de 'os %!' 1.$& "ri,alma %!" *1& ( Ti u1u Nou ( Ti 1u Be ,i ( !a ia %!' 1.<A& ( Bis ri 38+882 Bune1ti %!N 1-&

1/ DJ 104K

Lungime:

37,835 Km

!estinaţie: Km 1+ DJ 104L Lungime: 6,400 Km

Re lasat din: !E %!rum te,nologi de o olire Muni i2iul >CgCra1& Origine: Km 0+000 !N 1 %Am *-1=/+*& O olire Muni i2iul >CgCra1 !estinaţie: Km 6+400 !N 1 %*-/=<<.& Re lasat din: !" *$ %Ti u1u Be ,i ( 'i7ert: L31-411.6m& Origine: Km 0+000 Ti u1u Be ,i %!' 1.$A& "o7or !estinaţie: Km 13+110 'i7ert %!' 1.<A& Origine: Km 0+000 Boila %!N 1& "in 1or ( "in u 18+843 Limita 'ud) Si7iu 29+473 Limita 'ud) Si7iu "in u ( Rod7a; ( Soar1 ( BCleni ( Lo;ni ( 'i7ert ( !a ia 82+293 Ru2ea %!N 1-& 0+000 S9m7Cta de 'os %!N 1& SCm7Cta de Sus 14+620 Staţiunea S9m7Cta 0+000 U ea de 'os %!N 1& 8+731 Bi toria

1# DJ 104M

Lungime:

13,110 Km

15 DJ 105

Lungime:

18,843 Km

!estinaţie: Km *. DJ 105A Lungime: 52,820 Km Origine: Km

!estinaţie: Km *1 DJ 105B Lungime: 14,620 Km Origine: Km

!estinaţie: Km ** DJ 105C Lungime: 8,731 Km Origine: Km !estinaţie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) -*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul BRA8OB
*- DJ 105. Lungime: 3,800 Km Re lasat din: !" #< Origine: Km 0+000 U ea de Sus %!' 1.<"& !estinaţie: Km 3+800 Limita 'ud) Si7iu Origine: Km 0+000 @Crman %!N 11"& Podu Oltului 10+100 Limita 'ud) "o;asna 0+000 @Crman Bod ( @Cl ,iu ( "odlea ( Bul an 38+980 !N +-A

*$ DJ 112

Lungime:

10,100 Km

!estinaţie: Km *< DJ 112A Lungime: 38,980 Km Origine: Km

!estinaţie: Km */ DJ 112B Lungime: 5,030 Km

Re lasat din: !" /. Origine: Km 0+000 "ristian %!N +-& !estinaţie: Km 5+030 Bul an %!' 11*A& Re lasat din: !" $Origine: Km 0+000 @Cl ,iu %!' 11*A& Satu Nou ( !um7rC;iţa ( BlCdeni !estinaţie: Km 15+500 !N 1 Re lasat din: !" $+ Origine: Km 0+000 TCrlungeni %!' 1.-B& "Cr2ini1 ( Prejmer ( Lun a "9lni ului !estinaţie: Km 11+330 !N 11 Re lasat din: !" <5 Origine: Km 0+000 To,anu Be ,i %!N +-A& !estinaţie: Km 3+420 To,anu Nou %!N +-& Re lasat din: !" <Origine: Km 0+000 Moie iu de 'os %!N +-& ",eia !estinaţie: Km 8+450 Moie iu de Sus Re lasat din: !" </ = !"<+ Origine: Km 0+000 Moie iu de 'os %!N +-& MCgura ( Pe1tera !estinaţie: Km 21+700 GCrne1ti %!' 11*@& Re lasat din: !" <# Origine: Km 0+000 GCrne1ti %!' 11*:& Predeluţ !estinaţie: Km 8+186 Bran %!N +-& Re lasat din: !" -#A Origine: Km 0+000 >eldioara %!N 1-& !estinaţie: Km 2+126 Limita 'ud) "o;asna %@Cg,ig&

*+ DJ 112C

Lungime:

15,500 Km

*# DJ 112D

Lungime:

11,330 Km

*5 DJ 112E

Lungime:

3,420 Km

-. DJ 112F

Lungime:

8,450 Km

-1 DJ 112G

Lungime:

21,700 Km

-* DJ 112H

Lungime:

8,186 Km

-- DJ 130

Lungime:

2,126 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) --

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul BRA8OB
-$ DJ 131 Lungime: 7,314 Km Origine: Km !estinaţie: Km -< DJ 131B Lungime: 12,978 Km 0+000 MCieru1 %!N 1-& A2aţa 7+314 Limita 'ud) "o;asna

Re lasat din: !" -$ = !" -+A Origine: Km 0+000 A2aţa %!' 1-1& Ormeni1 ( Augustin ( :ara Augustin !estinaţie: Km 12+978 Limita 'ud) "o;asna Re lasat din: !> %Augustin ( Ra o1: L31+4...6m& = !" -* = Su2ra2unere !N 1%L314+<.6m& = !" *1 = !" 1< Origine: Km 0+000 Augustin %!' 1-1B& Ra o1 ( !N 1- ( Ungra ( "ri,alma ( @Clmeag 57+803 8er aia %!N 1&

-/ DJ 131C

Lungime:

56,053 Km

!estinaţie: Km -+ DJ 131D Lungime: 10,416 Km

Re lasat din: !" -Origine: Km 0+000 !N 1Bogata OlteanC ( !o2 a ( Mateia1 !estinaţie: Km 10+416 !' 1-1" Re lasat din: !EA %@Clmeag ( 8ona: L354...6m& Origine: Km 0+000 @Clmeag %!' 1-1"& !estinaţie: Km 9+000 8ona %!' 1.$'& Origine: Km 0+000 Ru2ea @omorod ( Mer ,ea1a ( 'im7or 18+220 Limita 'ud) @arg,ita 0+000 @omorod %!' 1-*& "aţa ( !rCu1eni ( Ione1ti 16+516 Limita 'ud) @arg,ita

-# DJ 131E

Lungime:

9,000 Km

-5 DJ 132

Lungime:

18,220 Km

!estinaţie: Km $. DJ 132B Lungime: 16,516 Km Origine: Km

!estinaţie: Km $1 DJ 132C Lungime: 19,800 Km

Re lasat din: !" *+ Origine: Km 0+000 "riţ Me1endor0 ( :r9nari !estinaţie: Km 19+800 !' 1.<A %Lo;ni & Origine: Km 16+000 Limita 'ud) @arg,ita Beia ( Palo1 27+457 "aţa %!' 1-*B&

$* DJ 137A

Lungime:

11,457 Km

!estinaţie: Km $- DJ 730 Lungime: 5,400 Km

Re lasat din: !LB %Limita 'ud) Arge1 ( 8irnea: L3.4/-*6m& = !" << Origine: Km 9+550 Limita 'ud) Arge1 8irnea !estinaţie: Km 14+950 !N +Re lasat din: !" <$ = !LB %>undCţi a ( Limita 'ud) Arge1: L3-4<..6m& Origine: Km 0+000 !N +>undata ( >undCţi a !estinaţie: Km 7+713 Limita 'ud) Arge1

$$ DJ 730A

Lungime:

7,713 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) -$

187 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) -< .MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BRA8OB Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& B.A-0V 772.

.200 Km Origine: Km 45+000 Limita 'ud) Bran ea OlCneas a ( :ulian a ( MCIineni ( Latinu ( Mu .4.150 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 202D Lungime: 7.iţC ( "ustura 27+200 :rCdi1tea 0+000 Latinu :urguieţi ( Si.ail AogClni eanu %!' *. Lungime: 35.% Limita 'ud) BuDCu ( Ulmu: L 3 +4/.oaia 84+897 ?nsurCţei 60+000 Limita 'ud) BuDCu PlC1oiu ( "9ineni BCi ( Bi1ani ( !rogu ( Gam0ire1ti 83+540 :al7enu < DJ 203 Lungime: 64.. 6m& Origine: Km 0+000 S orţaru Nou !estinaţie: Km 7+900 !' *.i ( Ulmu ( Bultureni ( S CrlCte1ti ( !udes u ( GC.%Ulmu ( ?nsurCţei: L 3 */4*.. 6m& Origine: Km 0+000 !N *B %Surdila :re i& Limita 'ud) BuDCu %6m -=$+-& ( Limita 'ud) BuDCu %6m 1+=++-& ( 'ugureanu 25+373 Ulmu %!' *.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BRJILA 1 DJ 202 Lungime: 44..897 Km !estinaţie: Km / DJ 203A Lungime: 23.leanu ( S orţaru Nou ( :emenele ( Mo.*A Re lasat din: !' *. DJ 203.530 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) -/ .800 Km Re lasat din: !" -1 Origine: Km 0+000 "ire1u !estinaţie: Km 3+800 Bultureni Re lasat din: !" -* = !" 1+ %Li1 otean a ( !N *1: L 3 1..000 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 202A Lungime: 27.ea 89+000 BrCila 0+000 :ulian a Ari iu ( Mi...4/5+ 6m& = !" -.900 Km Re lasat din: !" <1 %S orţaru Nou ( Mi.. 6m& Origine: Km 0+000 Ulmu %!' *. Lungime: 3.= !' *.ail AogClni eanu ( Boar a ( Ra o. 6m& Origine: Km 0+000 'irlCu !estinaţie: Km 1+330 Limita 'ud) BuDCu Re lasat din: !' *.540 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 203J Lungime: 1.%!N *B %Surdila :re i& ( Limita 'ud) BuDCu: L3-4$+-6m& = !' *.%Lim) 'ud) BuDCu ( >Curei: L 3 *.-& # DJ 2035 Lungime: 11.ila Miresii ( Ee2e1 BodC 34+150 Urleas a !estinaţie: Km DJ 202B Lungime: 34.073 Km !estinaţie: Km 5 DJ 203.330 Km Re lasat din: !E %'irlCu ( Limita 'ud) BuDCu : L 3 14--. 6m& Origine: Km 20+000 Limita 'ud) BuDCu :al7enu ( SCtu ( 'irlCu ( >Curei ( Brate1u Be .-N& "ire1u ( Batogu ( Ione1ti ( Lis otean a ( Balea "ClmCţuiului !estinaţie: Km 35+530 !N *1 1.*A&: L 3 +45.

ani ( :emenele ( R9mni elu ( "onstantine1ti ( Suţe1ti 53+490 Ian a 0+000 BrCila 11+645 :alaţi *.000 Km Re lasat din: !" << Origine: Km 0+000 !' *1*A !estinaţie: Km 14+000 >re Cţei Origine: Km 0+000 "aDa1u %!N **& MCrtC e1ti ( Romanu ( :C.u Re lasat din: !" *< Origine: Km 0+000 TCtaru %!' *11& "olţea ( ". DJ 221 Lungime: 53.550 Km Re lasat din: !' *11B = !" *$ Origine: Km 0+000 TCtaru %!' *11& BCrCganu ( Bi toria !estinaţie: Km 27+550 Mi.-A& Origine: Km 9+300 Limita 'ud) Ialomiţa Ro1iori ( TCtaru ( !ude1ti ( !udes u ( GC.ineţu !estinaţie: Km 17+460 "io ile %!" *#& Origine: Km 0+000 ".000 Km Re lasat din: !" $.DJ 211 Lungime: 43.ile1ti ( :ro2eni ( Tu0e1ti ( "uDa BodC ( S2iru @aret ( Berte1tii de 'os ( Berte1tii de Sus ( Mi.ai Bra.080 Km !estinaţie: Km 1$ DJ 211A Lungime: 21.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BRJILA 11 DJ 2031 Lungime: 4.530 Km !estinaţie: Km 1# DJ 212A Lungime: 59. Origine: Km 0+000 Surdila :Cisean a %!N *B& !estinaţie: Km 4+000 >Curei Re lasat din: !" <* Origine: Km 0+000 'irlCu !estinaţie: Km 3+750 Bi1ani %!' *.i .645 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) -+ .u 59+530 Limita 'ud) Ialomiţa 0+000 BrCila 59+000 MCrasu 1/ DJ 211C Lungime: 17.750 Km 1.490 Km !estinaţie: Km *1 DJ 221A Lungime: 11.oaia ( Bordei Berde 52+380 Ian a %!N *B& 0+000 Bordei Berde BiDiru 21+630 "uDa BodC 1* DJ 2032 Lungime: 3.630 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1< DJ 211B Lungime: 27.460 Km 1+ DJ 212 Lungime: 59.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 15 DJ 212B Lungime: 14.ai Bra.is ani Ti .

ine1ti 13+700 BCdeni 24+000 Limita 'ud) :alaţi "otu Mi./ILA 631.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BRJILA ** DJ 221B Lungime: 13.alea ( "otu Lung ( Mu .ea ( Romanu ( S orţaru Be .DJ 255A Lungime: 49. 6m& Origine: Km 0+000 BrCila Baldo. %Baldo.355 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) -# .100 Km Origine: Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& B..i ( Traian ( Silistraru ( Unirea 73+100 :ro2eni !estinaţie: Km *.ine1ti(BCdeni: L 3 /45.700 Km Re lasat din: !" 1.+ 6m& = !" $ %BCdeni : L 3 -4+.

6m& Origine: Km 0+000 >inţe1ti %!' *.o..*@& Bintilean a ( :ageni !estinaţie: Km 13+800 :re ean a %!' *.ini ( B9s enii de 'os 34+350 :ura B9s ei %!N 1. %SCtu & 'oseni ( Poli iori ( S orţoasa ( :ura BCii ( "Cne1ti ( ".a L3 *).& 33+832 Limita 'ud) Pra.700 Km Re lasat din: !" <+ = !E %B9s a ".200 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 102H Lungime: 29.o.*L& !estinaţie: Km 30+700 Ne.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BUGJU 1 DJ 100H Lungime: 26.oru ( @ale1 ( Balea Sal iilor ( :rCjdana ( Mierea ( Ni1 o.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) -5 .o.500 Km !estinaţie: Km 11 DJ 202C Lungime: 4.o.& Origine: Km 23+200 Limita 'ud) Pra.a StreDeni ( TisCu ( PCdurenii ( ID..a Geletin ( B9s enii de Sus ( "al.000 Km 1.o.a ".o.377 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 102F Lungime: 33.iojdului ( Ne.o.a Origine: Km 0+000 R9mni u SCrat "oli7a1i ( >otin ( Puestii de Sus ( Puie1tii de 'os ( Ni ole1ti ( !Cs Cle1ti 18+500 Limita 'ud) Bran ea 0+000 Puie1tii de 'os %!' *.-A& 10+800 Limita 'ud) Pra..<& Re lasat din: !" $*A %>inţe1ti ( Limita 'ud) Pra.& 0+000 !N 1.150 Km !estinaţie: Km DJ 102C Lungime: 11.*& 4+000 Limita 'ud) Bran ea # DJ 103. Lungime: 13.*! re6ilometrat Origine: Km 19+840 Limita 'ud) Pra.& Re lasat din: !" -# = !" 1<1 %Bintilean a ( :re ean a L3 5)$.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 103.oiu L3 *<).a Amaru ( Pituli ea ( "or7u ( "asota ( BC Creas a ( "9rligu ( :lodeanu Sili1tea ( "otor a ( Satu Nou 40+000 Limita 'ud) Ialomiţa 10+000 Limita 'ud) Pra.000 Km Re lasat din: !' 1.*B& * DJ 102B Lungime: 11.800 Km 5 DJ 1045 Lungime: 2.oiu%!N 1.iliile 33+200 M9nDCle1ti %!' *. !estinaţie: Km 45+840 Berne1ti %!N 1.. DJ 202 Lungime: 18.iojdu ( Lera ( "or7u ( "Ctina 22+000 B9s enii de Sus %!' 1. Lungime: 30.a Buda ( "rC iune1ti ( S Cri1oara 45+209 "islCu %!N 1.iojdu %!' 1. 6m& Origine: Km 0+000 S orţean a %!' 1.<& !estinaţie: Km 2+000 Limita 'ud) Pra.. 6m& Origine: Km 0+000 ".200 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 102L Lungime: 12.

.-E = !L %Ru1eţu L3 *4.950 Km Origine: Km !estinaţie: Km *1 DJ 203K Lungime: 127.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.DJ 203 Lungime: 20.600 Km Origine: Km 0+000 !' *.000 Km !estinaţie: Km 1< DJ 203C Lungime: 57.-A& "9m2ulungean a ( MCrgCrite1ti ( Batogu ( Murge1ti ( Li.erg..000 Km !estinaţie: Km 1+ DJ 203E Lungime: 25.ila Banului ( "londiru ( SCrata !estinaţie: Km 57+200 Pietroasele Origine: Km 0+000 S utelni i %!' *.6m& Origine: Km 0+000 Pogoanele %!' *.4.200 Km Re lasat din: !' *.& 0+000 R9mni u SCrat %!N *& Po1ta ( To2li eni ( RCdu e1ti ( BC7eni ( !edule1ti ( Buda ( AleIandru Odo7es u 25+500 Limita 'ud) Bran ea 0+000 "ili7ia %!N *B& :ara "ili7ia ( "aragele ( Pogoanele ( Satu Nou 39+950 Limita 'ud) Ialomiţa 1# DJ 203G Lungime: 47..000 Km Re lasat din: !' *.e1ti ( S9r7e1ti ( BintilC BodC ( M9nDCle1ti ( Lo2Ctari ( !estinaţie: Km 127+600 Ne.000 Km Re lasat din: !" 1 Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 !' *.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BUGJU 1* DJ 202E Lungime: 5.-& Origine: Km 0+000 "oste1ti %!N *& Pietrosu ( St9l2u ( Merei ( SCrata Monteoru ( Lei ule1ti ( @ale1 47+000 MCgura %!N 1.200 Km Re lasat din: !' *..-A& Gidurile ( BClC eanu !estinaţie: Km 20+000 Limita 'ud) BrCila Origine: Km 0+000 Podu Mun ii %!' *.. DJ 203I Lungime: 39.& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) $.ada ( :re7anu ( Ple.000 Km !estinaţie: Km 15 DJ 203H Lungime: 25.CrC1ti 60+000 Limita 'ud) BrCila 1$ DJ 203A Lungime: 60..na ( Balea R9mni ului ( Ru7la ( SCl ioara ( :..-I& BrCdeanu ( >lori a ( Satu nou ( "oltCneni ( MCrgineanu ( Lun a ( Mo.Cne1ti ( SCgeata ( Badu Pa1ii ( BCjani ( MCrC ineni ( SC2o a ( "ernCte1ti ( Manasia ( Aldeni ( Be eni ( PetrC . 6m& Origine: Km 21+325 Limita 'ud) Ialomiţa Padina !estinaţie: Km 46+525 Ru1eţu %!' *. 6m& Origine: Km 0+000 R9mni u SCrat %!' *.%R9mni u SCrat ( Limita 'ud) BrCila L3 *.%Limita 'ud) BrCila& Ro7eas a ( :C.-" %Pogoanele ( Pietroasele: L3<+4*.-I& Mitro2olia ( BrCdeanu ( Smeeni ( MaIenu ( Einte1ti 35+000 BuDCu %!N *B& 1/ DJ 203D Lungime: 35.easa ( StC.oia1u %!N 1. .* 5+000 Limita 'ud) Bran ea 1.

Cţu !estinaţie: Km 8+500 Lo2CtCreasa Re lasat din: !' *.)*.ea7 ( Pla.500 Km *# DJ 205 Lungime: 44..-I& Lu iu ( Largu ( S CrlCte1ti !estinaţie: Km 15+000 Ru1eţu Re lasat din: !" 1.700 Km Re lasat din: !" *1 = !" 15 %"A Rossetti ( BClteni L3 /)<.Cteni& *+ DJ 204M Lungime: 8.000 Km Re lasat din: !" *# Origine: Km 0+000 "aragele %!' *.A Origine: Km 8+000 Limita 'ud) Bran ea S2idele !estinaţie: Km 13+000 Balea LargC %!' **. 6m& = !" 1<1 %:re ean a ( Pietroasele L3 $)<.oarele ( BoDioru ( Balea >9nt9nei ( BrCe1ti 50+000 BrCtile1ti %!' *.000 Km Re lasat din: !" 1#..-A& Balea Nu ului ( Ple1 oi ( Ple1e1ti ( Ber a ( RCte1ti ( "ojanu ( Ro7e1ti ( P9rs o.& Gore1ti ( "io7Cnoaia ( Merei ( !ealul Biei ( Pietroasele ( :re ean a ( BreaDa ( NCeni ( >inţe1ti 44+800 !N 1B %SC..%Limita 'ud) BrCila ( Limita 'ud) BrCila L3 1$4..* Origine: Km 0+000 M9nDCle1ti %!' *..500 Km !estinaţie: Km */ DJ 204L Lungime: 5. ( Lun a >rumoasa ( Trestia ( "oDieni ( BClCne1ti ( ID. 6m& = !" $*A %:re ean a ( >inţe1ti L3 11)-.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BUGJU ** DJ 203L Lungime: 50.-A& BlCjani ( Sore1ti !estinaţie: Km 19+000 Gili1tean a %!N *& -.DJ 203M Lungime: 13. 6m& = !" $. DJ 215A Lungime: 19..-A& !estinaţie: Km *.-N Re lasat din: !' *. %>inţe1ti ( !N 1B L3 1..300 Km *< DJ 204C Lungime: 24.800 Km !estinaţie: Km *5 DJ 214A Lungime: 15.+ Origine: Km 0+000 ID.000 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) $1 . 6m& Origine: Km 0+000 Berne1ti %!N 1.-A& Poiana B9l ului ( 'g..-" %Pietroasele ( Berne1ti L3 1#)#.000 Km Origine: Km 0+000 SC2o a %!' *. 6m& Origine: Km 3+473 Limita 'ud) BrCila Ru1eţu !estinaţie: Km 17+773 Limita 'ud) BrCila Origine: Km 60+000 Limita 'ud) Bran ea 8indrila ( Biso a ( SCrule1ti 84+500 BintilC BodC %!' *.-A& *$ DJ 2035 Lungime: 14. 6m& Origine: Km 0+000 "A Rossetti %!N *B& BClteni ( Lun a !estinaţie: Km 13+700 !' *.& Re lasat din: !" 1.orul !ul e %!' *.

$"& Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& BU6/U 930.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BUGJU -1 DJ 216 Lungime: 7.irlean a ( Bo7o ( :ara Bo7o u ( Po1ta "9nlCu ( Sudiţi ( >undeni ( GCrne1ti ( RC o. = !" 1*1 Origine: Km 0+000 Boldu %!N **& BClC eanu ( Ro1ioru ( "o .777 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) $* .700 Km 0+000 !N ** Lun a ( MC rina 7+900 Ni ole1ti %!' *.900 Km Re lasat din: !" $ Origine: Km !estinaţie: Km -* DJ 220 Lungime: 93.*& Re lasat din: !' **.iţeni ( Murge1ti ( Batogu ( Pardo1i ( Buda ( Balea LargC ( Balea SCl iei !estinaţie: Km 93+700 SCrule1ti %!' *.

%!' -1.700 Km !estinaţie: Km 5 DJ 305 Lungime: 31.... 6m& Origine: Km 19+000 Limita 'ud) Ialomiţa Le. 6m& = !" +< = !' *.%"alareti& SCrule1ti :arC ( SCnduliţa ( SCrule1ti ( "oţo0an a ( Sili1tea ( Balea Argo..1B %Lun a ( Ulmeni : L 3 *-4<<.e ( "oţo0an a ( >9nt9na !oamnei ( Ni olae BCl es u ( Pai u ( Le.ei ( BlCdi eas a ( >rCsinet ( Lu2tCtori ( "urCţe1ti ( Sutana ( "o ori !estinaţie: Km 51+200 MCnCstirea %!N -1& Re lasat din: !' -1.u ( Lun a 73+380 Ulmeni !estinaţie: Km DJ 211D Lungime: 40.( Ple..* = !E %!' $.ari ( PCduri1u 58+292 >rumu1ani %!' $1*& Re lasat din: !' *.na ( !ilga :arC 33+700 Pelinu + DJ 303 Lungime: 51.& "ClCra1ii Be .Cţ $ DJ 213A Lungime: 17..%SCrule1ti ( MCnCstirea %!N -1& : L 3 $14*.= !' -. 6m& = !" 1Origine: Km 0+000 "uDa ( BodC %!' -1.200 Km # DJ 304 Lungime: 33.220 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 302 Lungime: 13.929 Km Re lasat din: !" +$ = !" 1#5 = !" +1 = !" -+ %Pai u ( SC2unari : L 3 /4.380 Km 35+000 Limita 'ud) Il0o.i ( Ste0an BodC ( Li7ertatea !estinaţie: Km 40+000 "oslogeni %!N -B& Origine: Km 0+000 IeDeru Peri1oru 17+800 Limita 'ud) Ialomiţa 13+000 Limita 'ud) Il0o.ei ( BlCdi eas a ( >rCsinet ( Ostro.liu !estinaţie: Km 31+929 SC2unari %!' -1-& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) $- .na ( Pelinu : L 3 1*4+.000 Km Re lasat din: !" 15 = !E %!N *1 ( Li7ertatea : L 3 **4<..865 Km Re lasat din: !' -.liu :arC ( Balea Argo. 6m& = !" *5 %Ple.* ( Limita 'ud) Ialomiţa : L 3 . 6m& = !" -.292 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 201B Lungime: 54. >undeni ( OrC1ti ( PostC. >undeni ( PlCtCre1ti ( Podu Pitarului ( "u uieţi ( :Cl7ina1i ( Basilaţi ( Bude1ti 41+220 "ri.%!oro7anţu ( Gim7ru : L 3 1+4<. 6m& Origine: Km 0+000 Lun a %!' *.na : L 3 -4<. 6m& Origine: Km 0+000 !N ..ei: L 3 *#4**.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "JLJRA8I 1 DJ 100 Lungime: 23.1B %Limita 'ud) Ialomiţa ( Balea Argo.1B& Balea Presnei ( Preasna Be . 6m& Origine: Km 0+000 !oro7anţu %!N -1& Bosneagu ( Ulmu ( ".4#/< 6m& Origine: Km 0+000 Bel iugatele "9ndeas a ( MCriuţa !estinaţie: Km 13+865 Limita 'ud) Ialomiţa Re lasat din: !" <.800 Km !estinaţie: Km < DJ 301 Lungime: 28.irnogi ( >Curei ( Gim7ru ( Ple.

./& "ClCra1ii Be ..na ( In0rCţirea : L 3 +4.200 Km Re lasat din: !" 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "JLJRA8I 1. 6m& = !" -1 = !" -Origine: Km 0+000 Bogata %!N -1& AleIandru Odo7es u ( Gim7ru ( >Curei ( !Cne1ti ( >erma 49+500 Nu etu %!N -& 1..1& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) $$ .atu ( Progresu !estinaţie: Km 21+410 "u uieti %!' -.na %!N -& Balea Rusului 11+500 In0rCţirea %!' -1-& 1< DJ 311 Lungime: 16.600 Km !estinaţie: Km 1* DJ 308A Lungime: 11. %Ple. 6m& = !" *# %In0rCţirea ( !' -1.... 6m& = !" *< %B9l ele ( !' -.& ( Limita 'ud) Ialomiţa : L 3 **4/. 6m& Origine: Km 0+000 Ple.+ 6m& Origine: Km 0+000 !' -.= !E %AleIandru Odo7es u ( Gim7ru : L 3 *14.i ( Stoene1ti ( Radu Negru !estinaţie: Km 19+000 Modelu %!N -B& Re lasat din: !" $/ Origine: Km 0+000 Arţari 8te0Cne1ti !estinaţie: Km 16+650 Ni olae BCl es u Re lasat din: !' -1.$ Radu BodC ( !or MCrunt ( Ogoru ( SC2unari !estinaţie: Km 22+607 Limita 'ud) Ialomiţa Re lasat din: !" -.DJ 309 Lungime: 49.000 Km Re lasat din: !" 1+ Origine: Km 0+000 "uDa BodC %!' -../ : L 3 -4./ re6ilometrat Origine: Km 0+000 "uDa(BodC >loroai a ( B9l ele ( !rago1 BodC ( So oalele !estinaţie: Km 32+950 Limita 'ud) Ialomiţa Re lasat din: !" ** = !E %Mi. Origine: Km 0+000 Bor ea !estinaţie: Km 11+200 BCrCganu Re lasat din: !" *.950 Km Re lasat din: !' -.: L 3 $4<./ 11 DJ 307A Lungime: 28.410 Km Re lasat din: !" 1## = !" /1 = !" /* Origine: Km 0+000 Bude1ti %!N $& A2roDi ( So.500 Km !estinaţie: Km 1$ DJ 310 Lungime: 19.500 Km !estinaţie: Km 1# DJ 401C Lungime: 21. 6m& Origine: Km 0+000 !N Inde2endenţa ( Pot oa.607 Km 1+ DJ 315 Lungime: 11.ai BiteaDu ( B9l ele : L 3 -4+<..%!' -.$ %6m 1+=<. DJ 306 Lungime: 32.a ( :ClCţui ( AleIandru Odo7es u ( Ni olae BCl es u ( Blad Ee2e1 ( B9l ele 28+600 !' -.650 Km 1/ DJ 313 Lungime: 22.

= !A %!9r.* %"ur ani ( >undulea !N -: L3--411.* %6m --=*.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "JLJRA8I 15 DJ 402 Lungime: 50.A-I 650.%!' $. 6m& = !" /.6m& = !" 5* Origine: Km 0+000 !N -1 Lui a ( Su2ra2unere !N $ ( 8oldanu !estinaţie: Km 34+800 Rado.* !estinaţie: Km 11+030 MCgureni %!' -..Cţ 18+000 Limita 'ud) :iurgiu *1 DJ 403 Lungime: 33. 6m& Origine: Km 0+000 !' $.-& : L 3 114.* : L 3 114/// 6m& Origine: Km 30+000 Limita 'ud) :iurgiu >rumu1ani ( Nu i ( @alta Basilaţi ( Basilaţi ( :Cl7ina1i ( So.800 Km ** DJ 411 Lungime: 18.550 Km Re lasat din: !' $.* %!" $* ( Limita 'ud) Ialomiţa: L31$4/#<6m& Origine: Km 0+000 "ur ani Lui a ( Nana ( Sola olu ( >undulea ( Su2ra2unere 2e !N .= Su2ra2unere !N $ %L314.= !' $1* %:Cl7ina1i ( !' $.& ( MCgureni %!' -..atu 59+166 !' $.349 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) $< ..irnogi Balea Po2ii ( Rado.ari ( !" $*: L36m& = !' $.anu ( "ri. DJ 402A Lungime: 11.( TCmCdCul Mare ( !9r. 6m& = !E %!" -/ ( Nu i : L 3 -4<-.030 Km Re lasat din: !' -.* !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& C/L/..anu %!' $11& Origine: Km 0+000 ".6m& = Su2ra2unere !N %>undulea ( TCmCdCu Mare: L3$4+#$6m& = !" $.-..000 Km !estinaţie: Km *.DJ 412 Lungime: 29.166 Km Re lasat din: !' $1* %Limita 'ud) :iurgiu ( !" -/ : L 3 545.ari ( :o1tinile ( MCriuţa 53+700 Limita 'ud) Ialomiţa !estinaţie: Km *..-& Re lasat din: !' $.

100 Km Re lasat din: !" -/ %!N <+B ( LC2u1ni el: L3*41...& BCnia ( :9r7o.iţa %!N <+ ( !' <+1": L3..a Rom9nC: L3#4*.& !estinaţie: Km 4+500 ".6m& = !" <1 %!N <+ ( NCida1: L314<.a Montana ( So olari ( Poto ( Petrilo. %Prili2eţ ( E0timie Murgu: L3#4.200 Km 5 DJ 571K Lungime: 4.eile Nerei Re lasat din: !' <+* %"omor91te ( Limita 'ud) Timi1: L3<<4+. ( Surdu u Mare ( !odiu ( Tirol ( >iDe1 ( BerDo.& "i lo..400 Km Origine: Km 0+000 Moldo..iţa& 0+000 !N <+B %BoDo.500 Km 1.i i& !al7o1eţ ( B9rD ( 8o2otu Nou 36+900 "Cr7unari %!' <+1& !estinaţie: Km * DJ 571A Lungime: 25..iţa "i lo.6m& Origine: Km 0+000 !N <+B %Prili2eţ& !estinaţie: Km 8+000 E0timie Murgu Re lasat din: !" $* %!' <+1B ( LC2u1ni u Mare: L31#4<.6m& =!' <+1" %Ora.6m& Origine: Km 0+000 !' <+1B %6m *=*.e Moldo.6m& Origine: Km 0+000 Ora.900 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 571C Lungime: 51.a Montana !estinaţie: Km 8+200 "i lo..200 Km Re lasat din: StradC Ora.6m& Origine: Km 0+000 "omor91te >oroti ( BreDo.4+.i1te 47+400 !N <+ %"iu .a ( NCida1 ( GlCtiţa ( "9m2ia 51+200 So ol %!N <+A& !estinaţie: Km < DJ 571E Lungime: 2.500 Km # DJ 571J Lungime: 8. DJ 572 Lungime: 55.iţa ( Naida1: L3*#4.iţa %!N <+ 6m 1<1=#..a Be .a Rom9nC Re lasat din: !> %Poto ( ".a NouC ( 8tinC2ari ( Sas a MontananC ( Slatina Nera ( Ma o.000 Km + DJ 571G Lungime: 18.iţa ( GCsloane ( "9r1ie ( :9rni 25+000 !' <+1 %Moldo..Cţ ( !Cl7o1eţ !estinaţie: Km 18+500 LC2u1ni u Mare Re lasat din: !" /* %Ora.700 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) $/ .....MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "ARA8(SEBERIN 1 DJ 571 Lungime: 47.iţa ( "i lo...6m& = !' <+1" %Naida1 ( So ol: L3*14.6m& Origine: Km 0+000 !N <+B %6m #*=*-.6m& Origine: Km 0+000 Poto %!' <+1" 6m 1$=..e.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km DJ 571B Lungime: 36..eile Nerei: L3$4<.ia ( Berme1 ( IDgar !estinaţie: Km 55+700 Limita 'ud) Timi1 / DJ 571F Lungime: 8.& !estinaţie: Km 2+100 LC2u1ni el Re lasat din: !" $.6m& Origine: Km 0+000 Ora.i i& 0+000 !N <+A %:ornea& Si .

%BrCniuţ ( Brani: L3-4/.6m& Origine: Km 0+000 !N <# %6m </=*-. DJ 582A Lungime: 12.& BrCniuţ ( Ierto0 10+800 Brani %!' <+-A 6m **=/.200 Km Re lasat din: !" +$ %!N <# ( !' <#1: L3/4*.=<<.& 0+000 Re1iţa %!N <#& Lu2a ( :oruia ( :iurgio.& Re lasat din: !" << %RC C1dia ( BrCniuţ: L3+4*.aniu Mare 39+000 :rCdinari 1< DJ 573C Lungime: 5..6m& Origine: Km 0+000 !' <+-A %6m *5=.500 Km Re lasat din: !" 5* %Re1iţa ( Staţiunea Se u: L3114<.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1# DJ 581A Lungime: 6..6m& Origine: Km 0+000 Re1iţa %!' <#*A 6m .a ( "iudano.a 15 DJ 582 Lungime: 60..a !estinaţie: Km 6+200 !' <#1 %"9ntar& Origine: Km 0+000 Re1iţa %!N <#& "u2toare ( :arina ( Bre7u Nou 60+000 Slatina Timi1 %!' <#*& 0+000 Re1iţa %!' <#*& 12+000 T9rno.200 Km Re lasat din: !' <+*B %Marila ( Anina: L3$4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "ARA8(SEBERIN 11 DJ 572B Lungime: 7.a NouC ( Ruso..DJ 573A Lungime: 33.6m& = !" /.& Ora.a ( BlCdi1oru de 'os ( @alta Li1a..iţa 32+000 !' <#1 %'itin& 0+000 Ni olinţ %!N <+& Roso.600 Km 1/ DJ 573D Lungime: 10.6m& = !N <+B %Anina ( Steierdor0: L3-4*.6m& Origine: Km 0+000 !N <+B %6m .ita %!N <+B ( !N <+B: L3<4/..& "ara1o.iţa !estinaţie: Km 5+600 !N <+B %6m <=/..eni ( Iam ( "iortea ( Brani ( Mer ina 33+000 :reoni %!N <+& !estinaţie: Km 1* DJ 573 Lungime: 32.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1...a Be ...iţa RC ..ito.=*..000 Km !estinaţie: Km *..& !estinaţie: Km 11+500 Staţiunea Se u %!" 5*& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) $+ .000 Km Origine: Km !estinaţie: Km *1 DJ 582B Lungime: 11.000 Km Re lasat din: !" // %!' <+-A ( BCrCdia: L3*4..e ( Berli1te ( Mil o.a ( Ti .6m& Origine: Km 0+000 Marila Anina 7+200 Steierdor0 0+000 Ora.& !estinaţie: Km 2+000 BCrCdia Re lasat din: "entura Ora.800 Km !estinaţie: Km 1+ DJ 581 Lungime: 39.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1$ DJ 573B Lungime: 2.6m& Origine: Km 0+000 RC C1dia %!N <+ 6m 1$<=+..

..6m& Origine: Km 0+000 BCliu "ri.000 Km Re lasat din: !' /.& !estinaţie: Km 3+900 Staţiunea Marg.000 Km !estinaţie: Km -.#A %"aranse7e1 ( Poiana Brad: L3-14.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 Re1iţa %!' <#*& 32+000 Anina %!N <#& *.# %Plugo....000 Km Re lasat din: !' <#*! %BCliu ( "ri.1 %Anina ( Staţiunea Marg...aia ( Bila Alaus: L3$4.6m& = !" -....900 Km */ DJ 583 Lungime: 10.Cţ: L3*4<.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km *5 DJ 586A Lungime: 23.200 Km Origine: Km !estinaţie: Km -1 DJ 608 Lungime: 66.6m& = !" 5/ %Staţiunea "ri.aia: L3$4.a 37+000 Staţiunea Muntele Mi !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) $# .a ( :runi ( Arsuri ( O7iţa ( Rus a ( Eerego.& !estinaţie: Km 9+000 Staţiunea Semeni Re lasat din: !" 1..e1ti ( Turnu Ruieni ( Borlo.200 Km !estinaţie: Km *# DJ 586 Lungime: 18..6m& Origine: Km 0+000 "aranse7e1 %!N /& Ger..Cţ %!N /& !estinaţie: Km -* DJ 608A Lungime: 37..6m& = !" -< %Me.a7iţa ( !eline1ti ( A2adia ( Bre7u ( Gorlenţu Mare ( !eDe1ti ( >9rliug ( Balea Mare 40+200 !uleu %!' <#<& *< DJ 582F Lungime: 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "ARA8(SEBERIN ** DJ 582C Lungime: 32.6m& Origine: Km 0+000 Prislo2 %!' <#* 6m -.5 %Poiana Brad ( Muntele Mi : L3/4.a ( Lun a.adi a ( "u2toare: L3/4$.adi a ( "u2toare 66+000 "ru1o.=-.=5..6m& = !" 1.000 Km Re lasat din: !" 5< %!' <#* ( Staţiunea Semeni : L354.aia 8+000 Bila Alaus !estinaţie: Km *$ DJ 582E Lungime: 9.iţa ( Me.000 Km Re lasat din: !' /.000 Km *+ DJ 585 Lungime: 36.DJ 582D Lungime: 8.6m& Origine: Km 0+000 Plugo.a %!N /& :lo7urCu ( "osti1a ( Borugi ( "ornere.a ( Me.6m& Origine: Km 0+000 Anina %!' <#*" 6m -..ita1: L3-45.%"u2toare ( "ru1o.adi a: L3<+=1. DJ 587 Lungime: 40.ita1 Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 0+000 EDeri1 %!N <#& 10+000 Bo 1a %!N <#B& 0+000 !o lin %!' <+*& Bini1 ( Bo 1a ( Ramna ( Balea2ai 36+200 Limita 'ud)Timi1 %!uleu& 0+000 Bo 1a 18+000 !' <#1 %O na de >ier& 0+000 !' <#/ !ogne ea 23+000 !' <#1 %SC C1eni& 0+000 PCltini1 %!N <#& Rugi ( O.

.6m& Origine: Km 0+000 Slatina Timi1 Bu o1niţa ( Petro1niţa ( Balea Timi1ului ( Bol..800 Km -+ DJ 680A Lungime: 18.//& !estinaţie: Km 4+000 Marga Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& CA.a ( "iuta 18+800 O7reja %!N /#& -/ DJ 608E Lungime: 0.a: L314#.000 Km Re lasat din: !" * %!N /# ( Marga: L3$4.a -$ DJ 608C Lungime: 21.6m& Origine: Km 0+000 Sa u %!N / 6m $+$=<*<& Tin o..6m& Origine: Km 0+000 !N /+! !estinaţie: Km 0+800 !' /.a %!N /#& -5 DJ 684 Lungime: 22.iţa& Rus a MontanC 59+200 Boislo..6m& Origine: Km 0+000 :ara @er ulane %!N / 6m -#1=1<.#! %BCile @er ulane& Re lasat din: !" / %Sa u ( Tin o...a ( Pe1tera ( Ma io.400 Km !estinaţie: Km $.& !estinaţie: Km 5+400 BCile @er ulane %!N /+! 6m 1..a: L31*4.6m& = !' /#..DJ 608B Lungime: 28. DJ 684A Lungime: 4.a1niţa 21+000 B9r ioro.Cran %!N /& M9tni u Mare ( "o2C ele ( O.800 Km !estinaţie: Km -# DJ 683 Lungime: 22.6m& Origine: Km 0+000 "C.000 Km Re lasat din: !' /#.500 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) $5 .A-41EVE...6m& Origine: Km 0+000 GC.oi ( Poiana MCrului: L3**4..=.-=.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "ARA8(SEBERIN -.6m& Origine: Km 0+000 !N /# %6m -.#B = !' #<$ %Gorlen ior ( Gorlenţu Mare: L3<4.. %Tin o.#!: L3.000 Km !estinaţie: Km -< DJ 608D Lungime: 5.I5 882...%GC.000 Km Re lasat din: !' /.oi %!N /#& MCru !estinaţie: Km 22+000 Poiana MCrului Origine: Km 36+800 Limita 'ud)Timi1 %Ru1 .& Re lasat din: !EN %!N /+! ( !' /...400 Km Re lasat din: StradC @er ulane %:ara @er ulane ( BCile @er ulane: L3<4$.a ( O7reja: L31+4.6m& = !" 1< %!N / ( B9r ioro.a7a M9tni ( Gorlen ior !estinaţie: Km 28+000 Gorlenţu Mare %!' <#+& Re lasat din: !" 15 %Slatina Timi1 ( !N /: L354..4#.

# S9n raiu ( Aluni1u ( SC uieu %!' 1.6m& = Su2ra2unere !N 1 %L3.-: 1+400 "a7ana ".400 Km 0+000 !' 1.<..6m& Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 >elea u %!N 1& 2+450 Releu TB + DJ 103M Lungime: 8.6m& = !" +1 Origine: Km 13+200 Limita 'ud) Al7a Podeni ( Moldo.4$.eni 74+407 "luj Na2o a !estinaţie: Km * DJ 103H Lungime: 19. ( "a7ana BlCdeasa: L3+45.= Su2ra2unere !' 1.-@ ( Bi1agu: L3*41.6m& = !EA %!" ++ ( Releu TB: L3.: L3*4.4-#.#"& "C2u1u Mare %!N 1& ( Ag9r7i iu ( !9ngCu Mare ( !9ngCu Mi ( MCr e1ti ( R91 a %!' 1...6m& Origine: Km 0+000 8aula %!N 1& !estinaţie: Km 2+800 Limita 'ud) SClaj Re lasat din: !" ++ %>elea u 6m +=$.#"& !estinaţie: Km 8+000 R91 a %!' 1.4+. .6m& = !E %!" 1-.# %Beli1& !estinaţie: Km / DJ 103L Lungime: 8..ene1ti ( !N +< ( ".155 Km Re lasat din: !EM %:9r7Cu ( "C2u1u Mare: L354$-<6m& = Su2ra2unere !N 1 %L314$1.-L& 39+405 !' 1..6m& = !EA %R91 a ( Beli1: L3+4*..-@ %L314+$#6m& = !" 1-.eia ( ".6m& = !" 11* = Su2ra2unere !' 1.200 Km Re lasat din: !" 1*< = Su2ra2unere !' 1. %!' 1.6m& Origine: Km 0+000 !' 1.6m& = !" #< %!' 1.+L %L3$41*.800 Km 5 DJ 1032 Lungime: 2.-A& Re lasat din: !" +< %B9l ele : L3.6m& = !" +/ Origine: Km 0+000 B9l ele %!N 1& Rediu !estinaţie: Km 8+180 Aiton %!' 1.000 Km Re lasat din: !" 11# %MCnCstireni ( R91 a: L3#4. ( 6m <=-<.6m& = !" #.eile TurDii ( SCndule1ti ( !' 1..180 Km # DJ 1035 Lungime: 2.+L ( Tureni: L3*41..450 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) <.eile TurDii $ DJ 103J Lungime: 20.-L %L3*4#$.#" %S rind(>rCsinet& Re lasat din: !EA Origine: Km !estinaţie: Km - DJ 103I Lungime: 1.+6m& = StradC "omuna Tureni %L3*4#<.eorg.717 Km Re lasat din: !" #$ = Su2ra2unere !N +< %L3$4/+.-:& Re lasat din: !EA %8aula ( Limita 'ud) SClaj: L3*4#.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "LU' 1 DJ 103G Lungime: 51.6m& Origine: Km 0+000 MCnCstireni %!' 1.+L ( Tureni ( "eanu Mi ( Aiton ( :.250 Km Re lasat din: !" 1*# Origine: Km 0+000 "er7e1ti %!N 1& Bologa ( SC uieu !estinaţie: Km 19+250 !' 1.6m& Origine: Km 0+000 :9r7Cu %!' 1.-@& ( Bi1agu 21+948 "a7ana BlCdeasa !estinaţie: Km < DJ 103K Lungime: 35..

a ( SC.+M& Moara de PCdure ( >rCsinet ( Balea Ierii ( Plo2i ( :ura R91 a 36+200 Some1u Re e %!' 1.6m& Origine: Km 0+000 "luj Na2o a %!N 1>& Po2e1ti ( "oru1u ( SCli1tea NouC ( SCli1tea Be . Lungime: 8.700 Km Re lasat din: !" 5# = Su2ra2unere !' 1.+P& 1# DJ 107L Lungime: 30.950 Km !estinaţie: Km 15 DJ 107M Lungime: 42.000 Km 0+000 >lore1ti %!N 1& 3+500 MCnCstirea TCuţi 11 DJ 103V Lungime: 16.570 Km 1* DJ 105L Lungime: 3. DJ 103U Lungime: 3.200 Km 1< DJ 1052 Lungime: 21.a ( BCli1oara !estinaţie: Km 21+075 !' 1.+N %L3-4$$#6m& = !" 1.Cdisla %!' 1.000 Km Re lasat din: !" 5Origine: Km 0+000 !N 1 "am2ing >Cget !estinaţie: Km 3+000 "a7ana NouC Re lasat din: !" 5+ = Su2ra2unere !' 1.6m& Origine: Km !estinaţie: Km 1.+M& >ini1el ( Plo2i ( Balea Ierii !estinaţie: Km 19+148 "er Origine: Km 0+000 Turda %!N 1& SCndule1ti ( Petre1tii de jos ( "rCie1ti 30+950 Lita %!' 1.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.+L Re lasat din: !" 5/ %>lore1ti ( 6m *=5.200 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) <1 .e !estinaţie: Km 21+750 Berindu Origine: Km !estinaţie: Km 9+860 Limita 'ud) Al7a 14+370 !N 1< %Lun ani& 1$ DJ 1051 Lungime: 15..500 Km Re lasat din: !" 1+* Origine: Km 0+000 !N 1" %:ara Bune1ti& Bune1ti !estinaţie: Km 8+000 BCiţa %!N 1"& Re lasat din: StradC Hn "luj %L3-4*.# Origine: Km 0+000 SC..+M Stolna ( Some1u Re e ( Bla..750 Km 1/ DJ 107F Lungime: 4.: L3*45.+M& 0+000 Luna de Sus %!N 1& Bla.Cdisla ( Lita ( Liteni ( BCi1oara ( Iara ( Surdu ( Buru 42+000 Limita 'ud) Al7a 0+000 BCi1oara %!' 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "LU' 1.510 Km 1+ DJ 107J Lungime: 15.6m& = !EA %!" 5/ ( MCnCstirea TCuţi: L3.+M %L3$4<.6m& = !" +# %"luj Na2o a ( Boju: L31*4.DJ 105...4/.6m& Origine: Km 0+000 "luj Na2o a %!N 1"& Pata !estinaţie: Km 15+200 Boju Re lasat din: !" 1$* = !" 1$< %Berindu ( !N 1>: L314+<..<6m& = !" 5< Origine: Km 0+000 !' 1. DJ 1075 Lungime: 36.

el ( Bo79lna ( RCD7uneni ( Maia ( "remenea ( 8on utu Mi 54+400 !ej %!N 1"& *$ DJ 1072 Lungime: 46.+L %L3*4. Origine: Km 0+000 "luj Na2o a %!N 1& SCli ea ( "iurila ( !' 1.<# %Lun a !ia ului ( Limita 'ud) Al7a: L3 **4$.800 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) <* .ire1u %!' 1..B = !> *. Lungime: 58.6m& = Su2ra2unere !' 1. Lungime: 44.6m& Origine: Km 0+000 !' 1..569 Km Re lasat din: !' 1.+N %:ura R91 a& !estinaţie: Km 11+000 MCguri RC CtCu Re lasat din: !" 11.650 Km Re lasat din: !' 1.ire1u ( Leg.a ( MCnCstireni ( BCleni ( "Clata ( Buteni ( MCrgCu ( S rind >rCsinet ( RC .ia ( !retea ( Ardeo.+R = Su2ra2unere !' 1.#& !estinaţie: Km ** DJ 107.A %MCri1el ( MCguri RC CtCu: L3114/.A %:ura R91 a ( MCguri RC CtCu: L3114.+P& MCguri RC CtCu ( P9r9ul !umitreas a ( Lun a !ia ului 46+000 Limita 'ud) Al7a 0+000 @uedin %!N 1& S9n raiu ( "Clata ( "ClCţele ( Beli1 ( Baraj %A umularea >9nt9nele& ( Poiana @orea 58+550 Limita 'ud) Al7a 0+000 "iu ea %!N 1& 7+400 Limita 'ud) SClaj 21+200 Limita 'ud) SClaj Pustuţa ( O1or.+L ( >ilea de 'os ( >ilea de Sus ( !' 1.260 Km Origine: Km 0+000 :ilCu %!N 1& Some1u Re e ( Some1u "ald ( A umularea Tarniţa ( MCri1el 44+260 A umularea >9nt9nele %!' 1..000 Km Re lasat din: !" 11...+L ( SC el: L3+4-.+M %L3-4.DJ 1071 Lungime: 11.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "LU' *1 DJ 107.200 Km !estinaţie: Km *# DJ 108C Lungime: 82. DJ 1085 Lungime: 2.#"& 2+800 Limita 'ud) SClaj *5 DJ 108K Lungime: 3.*$6m& = !" 1.550 Km Origine: Km !estinaţie: Km */ DJ 108A Lungime: 7.5.040 Km -.6m& = !" 11.or 29+495 Baraj A umulare !rCgan %!' +/$B& 0+000 Ag.iţele !estinaţie: Km 84+376 !oda Pilii Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km !estinaţie: Km 26+455 Limita 'ud) Bi..#" re6ilometrat Origine: Km 0+000 !N 1> Bi1tea ( :9r7Cu ( BCgara ( !orolţu ( Ag.6m& = !" 5$ %!' 1.6m& Origine: Km 0+000 MCri1el %!' 1.000 Km !estinaţie: Km *< DJ 108 Lungime: 58.+M ( BCi1oara ( Muntele BCi1orii ( "a7ana BCi1oara 63+764 Muntele Mare !estinaţie: Km *.400 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km *+ DJ 108B Lungime: 33.ire1u >a7ri i ( Ag.

#B& "etan ( Bad ( Balea :ro1ilor 17+000 Limita 'ud) SClaj !estinaţie: Km -/ DJ 109E Lungime: 17.#B %L3.ea ( >Cureni ( BC7uţiu ( 8oimeni ( Panti eu ( Re ea "ristur ( "C2rioara ( 'ur a ( "iu7Cn uţa ( "iu7an a !estinaţie: Km 57+604 Limita 'ud) SClaj Origine: Km 0+000 >undCtura %!N 1"& Lujerdiu ( MorCu ( Stoiana ( "orne1ti ( Tio u de 'os ( Tio u de Sus ( Igriţia ( B9l elele 30+000 O1or.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km -+ DJ 1091 Lungime: 14.5! !estinaţie: Km 2+860 MCnCstirea Ni ula Re lasat din: !" 1$+ %"luj Na2o a ( PCdureni: L3#415.erla& Ni ula ( Bonţ ( SC Claia ( Si ( "oasta ( Bi1ea ( 'u u de Sus 34+120 'u @erg.DJ 109B Lungime: 30..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "LU' -1 DJ 109 Lungime: 32. = Su2ra2unere !N 1/ %L3.$6m& = !" 1/1 Origine: Km 0+000 "luj Na2o a ". DJ 150 Lungime: 48.ie1u ( "ri1eni ( Mo iu %!N 1/& ( ".200 Km Origine: Km !estinaţie: Km -< DJ 109D Lungime: 32.390 Km $.6m& Origine: Km 0+000 !' 1.ileu Mare ( A1 .300 Km Re lasat din: !' 1. = Su2ra2unere !N 1" %L3.erlii ( S9ntioana ( Eaga ( Su utard ( La u ( :ea a ( S9n7oleni 39+200 !N 1/ %"CmCra1u& -.4-.el %!' 1..5& Re lasat din: !" 1< Origine: Km 0+000 !' 1.800 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) <- .4+#.670 Km Origine: Km 0+000 RCs ru i %!N 1"& Bor1a ( "iumC0aia ( Bultureni ( >odora ( A1 .6m& = !" 1$# Origine: Km 0+000 "luj Na2o a %!' 1.4-.inteni ( !eu1u ( Be .ileu Mi 32+670 Limita 'ud) SClaj !estinaţie: Km -* DJ 109A Lungime: 57.860 Km -5 DJ 109V Lungime: 15.#B& 0+000 :.6m& = !" *# Origine: Km 0+000 "9m2ia TurDii %!N 1<& Bii1oara ( Bolduţ ( Boian ( So2oru de "9m2ie ( >rata ( Ber .6m& = !" $.4#.5A& !eu1u ( S9nmCrtin ( :iula !estinaţie: Km 14+320 Bor1a %!' 1.5A& PCdureni ( Satu Lung !estinaţie: Km 15+390 !' 1.6m& = !EA %L3.erla %!N 1"& >iDe1u :.5A = Su2ra2unere !' 1.5! = !" -5 = Su2ra2unere !' 1/1 %L314/1.000 Km !estinaţie: Km -$ DJ 109C Lungime: 39.esCu !estinaţie: Km 49+580 PClat a %!' 1/1:& -# DJ 1092 Lungime: 2.5" %:.5S %:iula& Re lasat din: !' 1<.210 Km Re lasat din: !' 1.ea %!' 1.320 Km Re lasat din: !" 1$5 Origine: Km 0+000 Be .elie %!N 1"& 0+000 !ej %!' 1.

i1u de Sus ( !ej: L354. $$ DJ 161A Lungime: 29.5A& ( SCrata !estinaţie: Km 49+780 Limita 'ud) SClaj Origine: Km 0+000 A2a.6m& Origine: Km 0+000 "eanu Mare Andi i ( Morţe1ti ( Plos o1 ( Turda %!N 1& ( Bogata ( "ClCra1i 45+980 "ClCra1i :arC !estinaţie: Km $/ DJ 161C Lungime: 26..-.i iorii Mi i ( BuDa ( >eldioara ( Balea "aldC !estinaţie: Km 27+510 !' 1.ida Mori1ti ( "ojo na ( Iuriu de "9m2ie ( Stru ut ( "eanu Mare 29+800 !' 1<.510 Km Re lasat din: !" 1# Origine: Km 0+000 T9rgu1or %!' 1/1!& !i.6m& Origine: Km 0+000 Balea "aldC %!' 1/1E& !estinaţie: Km 1+500 "Ctina $5 DJ 161F Lungime: 1.5" $+ DJ 161D Lungime: 53.200 Km !estinaţie: Km $..6m& = !" 1</ Origine: Km 0+000 !N 1/ %"Cianu BamC& :CdClin ( Bonţida ( Luna de 'os ( !C79 a ( P9gli1a ( !9rja ( Panti eu %!' 1.160 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 0+000 Luna %!N 1<& 3+160 Aero2ort Luna 12+500 Limita 'ud) Mure1 Tritenii de Sus ( "olonia 22+700 !' 1<.6m& = Su2ra2unere !N 1" %L314-$16m& = !" 11 = Su2ra2unere !' 1+1> %L3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "LU' $1 DJ 150A Lungime: 3.i1u de 'os ( !ej ( MCnCstirea ( Nire1 ( Ungura1 ( Batin ( Balea Ungura1ului ( "ea7a ( "ut a ( S9n7oieni ( S9nmCrtin ( T9rgu1or 55+691 !' 1.800 Km !estinaţie: Km $< DJ 161B Lungime: 42.500 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) <$ .050 Km Re lasat din: !' 1/1 = Su2ra2unere !' 1.5A %L3.367 Km !estinaţie: Km $# DJ 161E Lungime: 27.6m& = Su2ra2unere !N 1 %L3-4$<. $* DJ 151C Lungime: 10.300 Km Re lasat din: !" 1/+ Origine: Km 0+000 I lod %!N 1"& Aluni1 ( "orneni ( Pinti ( O na !ejului !estinaţie: Km 26+300 !ej %!N 1"& Re lasat din: !" 1+$ %'i .45#-6m& = !" 11 Origine: Km 0+000 'i .5" %@odaie& Re lasat din: !" *1 %Balea "aldC ( "Ctina: L314<.530 Km Re lasat din: !" /* = !" /5 %Plos o1 ( Turda: L31$4/<..6m& = !" /#A %Turda ( "ClCra1i :arC: L31<4.i1u de Sus 'i .DJ 161 Lungime: 49.4+-.i iorii Mari ( !i.

%!N 1+ ( !' 1#*: L3545#.980 Km Re lasat din: !" .iri1 %!' 1/1:& Re lasat din: !EA %To2a Mi C ( A1 .000 Km << DJ 172A Lungime: 6./6m& = !" $/ %"Cianu: L3.. DJ 191D Lungime: 4.iuie1ti %!' 1#*& 7+000 MCnCstirea "C1iel <5 DJ 182F Lungime: 9.6m& Origine: Km 0+000 To2a Mi C %!N 1>& !estinaţie: Km 8+000 A1 .6m& = !" 5 %!" + ( MCnCstirea "C1iel: L3*4.ileu Mi %!' 1.#A %B9nCtori& /.iuie1ti ( !" 5: L3<4.erlii ( Petre1ti ( Salatiu ( MCnCstirea ( Mi a ( !9m7u Mare ( S9nmCrg.400 Km </ DJ 172F Lungime: 22.iuie1ti ( SClCtru ( RugC1e1ti 80+052 "C1eiu %!N 1"& <* DJ 161J Lungime: 7..DJ 161K Lungime: 20..a ( Mure1enii de "9m2ie !estinaţie: Km 20+120 ".100 Km <.6m& Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 ".120 Km <$ DJ 170B Lungime: 8...5"& 0+000 :..5"& Re lasat din: !" -1 Origine: Km 0+000 !N 1/ %"Cianu BamC& BCrCi ( Sa.6m& = StradC Hn "Cianu %L3*4.710 Km Origine: Km !estinaţie: Km <# DJ 182E Lungime: 7.900 Km Re lasat din: !" *5 = Su2ra2unere !N 1/ %L314*.5& Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 33+000 Limita 'ud) Bistriţa(NCsCud 39+400 Eaga %!' 1.570 Km !estinaţie: Km <+ DJ 182 Lungime: 21.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "LU' <..000 Km Re lasat din: !" + %".ita ( Balea Lun ii 22+570 Limita 'ud) Bistriţa(NCsCud 58+342 Limita 'ud) Maramure1 MCgoaja ( ".erla %!N 1"& Mintiu :.6m& Origine: Km 0+000 !N 1/ !estinaţie: Km 4+000 Suatu Re lasat din: !" */ Origine: Km 0+000 !N 1/ %Gorenii de Bale& Ro1ieni !estinaţie: Km 7+100 :ea a %!' 1.6m& Origine: Km 0+000 !N 1+ %"uDdrioara& Balea :9r7oului ( :9r7oul !ejului !estinaţie: Km 9+980 !' 1#* %RugC1e1ti& Origine: Km !estinaţie: Km 31+330 Limita 'ud) SClaj 35+800 !' 1..ileu Mi : L3#4.470 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) << .6m& Origine: Km 0+000 Su utard ". DJ 161G Lungime: 21.iri1 ( Petea ( PClat a ( Baida "CmCra1 23+106 "Cianu !estinaţie: Km <1 DJ 161H Lungime: 4.4<..000 Km Re lasat din: !" $+ %!N 1/ ( Suatu: L3$4...

018 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) </ .#A& Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& CLUJ 1383.600 Km Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 !N 1 Balea !rCganului ( Lun a Bi1agului 22+600 Baraj A umulare !rCgan %!' 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "LU' /1 DJ 764B Lungime: 22.

...ile1ti ( To2alu ( "a2ida.a ( Bla.420 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 223A Lungime: 7.a ( !unCrea ( Seimeni ( "erna.600 Km !estinaţie: Km / DJ 223C Lungime: 4...& Re lasat din: !' **$ %!N **" ( Sili1tea : L 3 1+4.a Km * DJ 222F Lungime: 10.600 Km Re lasat din: !N **" %"erna..105 Km Re lasat din: !N **B = !' **/ Origine: Km 0+000 !N ** Lumina ( NC..odC ( !N **": L3$4/.6m& Origine: Km 0+000 "erna..eru ( Stejaru 78+400 Saraiu + DJ 224 Lungime: 44.ii ( Aliman ( >loriile 93+420 Ion "or.odC !estinaţie: Km 4+600 !N **" %Am $=-<.000 Km !estinaţie: Km # DJ 225 Lungime: 78..%Sili1tea ( !' **$ %6m *.000 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) <+ .rineDu Mare ( I.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "ONSTANEA 1 DJ 222 Lungime: 87.erde ( "ogeala 32+000 R9mni u de 'os 1.=. 6m& Origine: Km 0+000 !N **" Tortomanu ( Sili1tea ( BCltCge1ti ( "ru ea 44+000 Bulturu 0+000 !N **" Tortomanu ( !oro7anţu ( Ni olae BCl es u ( T9rgu1or ( Mireasa ( Pantelimon ( Run u ( Bulturu ( !ulg.800 Km !estinaţie: Km DJ 223 Lungime: 93.000 Km Origine: 94+300 Limita 'ud) Tul ea R9mni u de 'os ( :rCdina ( ".ai BiteaDu Origine: Km 0+000 "etatea Istria Nunta1i ( Tari. DJ 226A Lungime: 32.=.eia ( T9rgu1or ( Mi.odari ( "a2ul Midia ( "or7u ( SC ele ( Istria ( Sinoe !estinaţie: Km 53+105 Mi.in 0+000 Bulturu 7+000 Limita 'ud) Tul ea 0+000 Pe1tera I. 6m& = !" /..rineDu Mi 20+600 Raso.odC ( "o 9rleni ( Ra1o. ( Bulturu : L 3 *$4. 6m& = !' **$ %6m *.ail AogClni eanu ( BodC ( Medgidia ( Pe1tera !estinaţie: Km 181+300 Pietreni Origine: Km 0+000 !N **A :9rli iu 10+800 Limita 'ud) Tul ea 0+000 Saraiu "lo1 a ( @oria ( Ti .& : L 3 -4..400 Km Origine: Km !estinaţie: Km 5 DJ 226 Lungime: 53.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km < DJ 223B Lungime: 20.

000 Km Re lasat din: !N -5 %6m $-=#.200 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1/ DJ 391 Lungime: 129.. 6m& = !" +< %Pantelimon ( Pantelimon de 'os : L 3 /4.000 Km !estinaţie: Km 1< DJ 381 Lungime: 37.. DJ 394 Lungime: 8.August !ul e1ti 8+000 Pe eneaga 1+ DJ 391A Lungime: 70. ( !' -51 %6m .000 Km Origine: Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& C0512A53A 847.200 Km Origine: Km !estinaţie: Km 15 DJ 393 Lungime: 44. 6m& = !' **/B %Pantelimon de 'os ( "ogeala : L 3 1#4..000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1..325 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) <# .000 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 1$ DJ 308 Lungime: 13.. 6m& = !' -51 Origine: Km 0+000 !N -5 Al7e1ti ( "otu BCii ( Negru BodC ( "er ..eDu ( Biroaga ( Negre1ti ( "o7adin ( "io7Cniţa ( Osman ea ( Mereni ( To2raisar ( Biruinţa !estinaţie: Km 129+000 TuDla Origine: Km 0+000 Oltina RCDoarele ( BCneasa ( BCleni ( Si2otele ( Tu0ani ( >urni a ( Olteni 70+000 Biroaga 0+000 Mangalia Pe ineaga ( AmDa ea ( :eneral S Cri1oreanu ( Plo2eni ( Mo...ea ( BCrCganu ( "io 9rlia de Sus ( Balea !a ilor 37+200 Medgidia !estinaţie: Km 1* DJ 228 Lungime: 16.ila Berde ( Inde2endenţa 60+200 !um7rC..000 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.irg.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "ONSTANEA 11 DJ 226B Lungime: 32.& : L 3 /4. 6m& Origine: Km 0+000 !N *A Pantelimon ( Pantelimon de 'os ( :rCdina 32+000 "ogeala 0+000 !N **" NaDar ea 16+000 !N *A 0+000 !eleni 7+000 8i2ote 0+000 "io 9rlia de Sus Lanurile 13+000 Mereni 0+000 !N -# Pot9rni .iol Mo1neni ( Pe eneaga ( Al7e1ti 44+000 >rontierC BUL:ARIA 0+000 *.eni 0+000 Te .=..DJ 307 Lungime: 7..000 Km Re lasat din: !' **/B %!N *A ( Pantelimon : L 3 #4.000 Km !estinaţie: Km 1# DJ 392 Lungime: 60.

e 8+800 BCile 8uga1 0+000 "o.id0alCu %!" *#& ( Balea "ri1ului %!' 1*1B& ( Aita Medie 68+735 Aita Medie 0+000 S09ntu :. !o79rlCu ( Bi 0alCu ( ODun %!N 11& 33+150 ".asna ( GC7ala ( Imeni ( "CtClina %!' 1*1>& !estinaţie: Km 48+563 :ara T9rgu Se uies Origine: Km 0+000 ?ntorsura BuDCului %!' 11*E& SCrCma1 ( Balea Mare ( Boro1neu Mi ( Boro1neu Mare %!' 11*B& ( Eu0alCu ( Moa 1a %!N 11& ( PCdureni ( Ang.960 Km Origine: Km !estinaţie: Km 11 DJ 121C Lungime: 8.ita 0+000 Lemnia %!N 11& Mereni ( Lutoasa ( Estelni %!" *& ( Balea S urtC ( Belani %!" *& ( Poian 19+200 S9nDieni %!N 11B& !estinaţie: Km DJ 103E Lungime: 21.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 113 Lungime: 37.e %!' 11*& 17+750 Limita 'ud) Bra1o.ileni %!N 1*& 0+000 Ara i %!' 1.400 Km Origine: Km 17+987 Limita 'ud) Bra1o.eorg.eorg.anKos ( BiIad %!N 1*& 37+397 :ara ">R BiIad 0+000 !' 111+500 Limita 'ud) @arg.-& @Cg.325 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 103B Lungime: 15.e %!N 1*& Re i ( Eu0alCu ( Brate1 %!' 1*1!& ( Pa .950 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 112 Lungime: 10.-E& ( B9l ele 34+312 S09ntu :.-& 0+000 T9rgu Se uies %!N 11B& Turia ( BCile Bal.e %!' 1.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km + DJ 114 Lungime: 19.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "OBASNA 1 DJ 103 Lungime: 16.200 Km !estinaţie: Km # DJ 121 Lungime: 48.800 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 1* DJ 121E Lungime: 27.elu1 ( :.397 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 113A Lungime: 1.eorg.asna %!' 1*1& ".e %!N 1*& Ar u1 4+960 Balea "ri1ului %!' 1*1A& 0+000 S09ntu :.& ( Belin 21+950 Aiţa Mare %!' 1-1& 10+100 Limita 'ud) Bra1o. !o7olii de 'os ( Ilieni %!' 11*B& 20+600 S09ntu :.735 Km !estinaţie: Km 1.eorg.500 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) <5 .eorg.e ( :ara T9rgu Se uies : L3$#4</-6m& Origine: Km 0+000 S09ntu :.ig ( Arini %'ud) Bra1o. Ara i %!' 1.563 Km Re lasat din: !' 1*1 %S09ntu :.ia ( "o.eorg. DJ 121B Lungime: 4.iuru1 ( PC2Cuţi ( Gagon %!" 1+& ( Bar ani 27+500 ?ntorsura BuDCului %!' 1*1A& 5 DJ 121A Lungime: 68.

DJ 121F Lungime: 22. .ig %!' 1.340 Km Re lasat din: !" -+A Origine: Km 12+978 Limita 'ud) Bra1o.544 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1< DJ 122B Lungime: 3.-E& Origine: Km 7+314 Limita 'ud) Bra1o.420 Km Re lasat din: !" -#A Origine: Km 2+126 Limita 'ud) Bra1o.elinţa "CtClina %!' 1*1& ( @Ctui a ( MCrtineni ( MCr u1a %!" 11& 22+968 "ernatul de Sus 0+000 Mi 0alCu %!N 1*& BCţanii Mari %!" $$& ( Bi7orţeni 26+544 Baraolt %!' 1-1& 0+000 !N 1* Malna1 BCi 3+830 !' 1** !estinaţie: Km 1$ DJ 122 Lungime: 26.i1 38+621 Limita 'ud) @arg.239 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) /.968 Km Origine: Km 0+000 :.ita 1+ DJ 131 Lungime: 31. Aita Mare %!' 1.307 Km !estinaţie: Km 1# DJ 131B Lungime: 1. !estinaţie: Km 3+546 @Cg.-E& ( Mi lo1oara ( "C2eni ( Baraolt ( TCli1oara ( Birg.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul "OBASNA 1.830 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1/ DJ 130 Lungime: 1. !estinaţie: Km 14+318 !' 1-1 Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& C0VA15A 368.

ila ( "io Cnari 18+600 Limita 'ud) Pra.130 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 503 Lungime: 10.o.ila 8+000 Limita 'ud) Il0o.Cţu 30+120 "Ctunu %!N 1A& 63+550 Limita 'ud) :iurgiu Potlogi ( Gidurile ( "ro.a 0+000 Lu ian a %!N 1A& Ungureni ( Ni ole1ti ( Mo.340 Km !estinaţie: Km 1.930 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 601A Lungime: 12.eanu ( >ier7inţi ( Bi1ina ( Bro1teni 41+694 Petre1ti %!N /1& + DJ 611 Lungime: 24.514 Km !estinaţie: Km # DJ 659 Lungime: 3.u ( Ungureni ( "or7ii Mari ( Badu Stan .900 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) /1 .ir a 98+680 !N + %Merii& 87+070 Limita 'ud) Teleorman 8elaru ( >ier7inţi 98+000 Limita 'ud) Arge1 !estinaţie: Km DJ 101G Lungime: 6.. DJ 701A Lungime: 8.%8elaru& Origine: Km 0+000 !o7ra %!' +11& "ornCţelu ( Bolo.edia %!N 1A& 11 DJ 701B Lungime: 7.u ( Miule1ti ( MCrunţi1u ( Tom1ani ( "ote1tii din Bale ( Puţu u Sal ia ( Poroini a ( Mogo1ani ( ". Mo.1& !9m7o.a "ri.000 Km Origine: Km 14+000 Limita 'ud) Il0o.o.561 Km Re lasat din: !' /.600 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 101B Lungime: 8. 24+020 Limita 'ud) Pra.129 Km Re lasat din: !' /<5 re6ilometrat Origine: Km 58+320 Limita 'ud) Arge1 !estinaţie: Km 61+449 !' <.1A& Re lasat din: !" 1<< Origine: Km 0+000 TCrtC1e1ti %!N +& "io Cne1ti ( !e indea !estinaţie: Km 7+900 "re.ani ( Moara NouC ( Brani1tea ( Titu ( SCl uţa ( Odo7e1ti ( "ro.1A = !" $<A Origine: Km 24+000 Limita 'ud) :iurgiu BreDoaia ( BreDoaiele ( Slo7oDia MoarC !estinaţie: Km 36+561 RC ari %!N +1& Origine: Km 16+180 Limita 'ud) Teleorman :logo.100 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 401A Lungime: 35.i ioara ( @agioai a ( >usea ( Plo2 !estinaţie: Km 8+252 Tom1ani %!' $.252 Km Re lasat din: !" /* Origine: Km 0+000 Brani1tea %!' +.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul !FMBOBIEA 1 DJ 101A Lungime: 4.ii 44+240 Limita 'ud) Teleorman 5 DJ 701 Lungime: 42.

A Origine: Km 0+000 !' +.*B = !" /$A %Lu ieni ( Ra iu L3 +)$.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 15 DJ 702G Lungime: 11.eiu de 'os ( Tele1ti !estinaţie: Km 23+400 Lude1ti %!' +.& = !" /Origine: Km 0+000 :emenea %!N +*A& "9nde1ti ( Anino1ani ( Pri7oiu ( TCtCrani ( "C2rioru ( MCne1ti ( !rCgCe1ti ( !e indeni ( R9n C io.iţe1ti ( "rC iune1ti ( "C21una ( >rasin Bale 20+200 Ungureni %!' +.erg.030 Km Origine: Km 28+000 Limita 'ud) Arge1 "9nde1ti !eal 37+300 "9nde1ti Bale %!' +.*A& Origine: Km 0+000 :Ce1ti %!N +& Arsuri ( >Cgetu ( MCnCstirea ( :.*B& Butoiu de Sus ( Butoiu de 'os !estinaţie: Km 14+470 @ulu7e1ti %!' +.erg.200 Km !estinaţie: Km 1# DJ 702F Lungime: 14.*B& 0+000 !rCgCe1ti %!' +. DJ 702H Lungime: 10.e1ti %!N /1& 1< DJ 702C Lungime: 2.*B& 0+000 :.440 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.400 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) /* .*A& *1 DJ 702J Lungime: 2.900 Km 1/ DJ 702D Lungime: 14.eDi ( Boia 33+030 Limita 'ud) Arge1 !estinaţie: Km 1$ DJ 702B Lungime: 49.*& S .470 Km 1+ DJ 702E Lungime: 20.eiu de Sus ( S ..*B& Poto elu ( Lude1ti ( @ulu7e1ti ( Balea "aselor ( Balea Mare ( Li.eiu Re lasat din: !" 11/ Origine: Km 0+000 !ragomire1ti %!' +.*> Neajlo.700 Km ** DJ 702L Lungime: 23.erge1ti %!N /1& Puntea de :re i ( RCs Ceţi 14+000 Limita 'ud) Arge1 21+053 Limita 'ud) Arge1 PCtroaia !eal ( Potlogeni !eal ( Ione1ti 32+493 :. ( Morteni !estinaţie: Km 10+000 Limita 'ud) Arge1 Re lasat din: !" 51 Origine: Km 0+000 Morteni %!' +.000 Km Re lasat din: !' +.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul !FMBOBIEA 1* DJ 702 Lungime: 9. ( Ungureni ( Lu ieni ( Ra iu !estinaţie: Km 49+000 Suta Sea a %!N +*& Re lasat din: !" 5/A Origine: Km 17+380 Limita 'ud) Arge1 !estinaţie: Km 20+280 S .000 Km Re lasat din: !" 5.300 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.DJ 702A Lungime: 33.*@& !estinaţie: Km 2+700 Limita 'ud) Arge1 Re lasat din: !" 55B Origine: Km 0+000 "9nde1ti !eal %!' +.

DJ 710 Lungime: 19.100 Km !estinaţie: Km *+ DJ 711A Lungime: 40.000 Km Re lasat din: !" / %Balea LungC ( Bi1ine1ti L3 +).DJ 712B Lungime: 12..eni 38+280 I)L) "aragiale %!N +*& !estinaţie: Km *< DJ 710B Lungime: 7.iţa ( ID.402 Km !estinaţie: Km -1 DJ 712 Lungime: 16. Origine: Km 0+000 Pu ioasa %!N +1& Bul ana BCi ( Bul ana Pandele ( 8i2ot 12+890 LC uleţe %!N +1& !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) /- .iţa ( @C7eni !estinaţie: Km 11+440 Bu 1ani %!' +*.irdo.877 Km Origine: Km !estinaţie: Km -* DJ 712A Lungime: 28.oarele %!N +*A& *5 DJ 711C Lungime: 8.280 Km Origine: Km 0+000 Pu ioasa %!N +1& Bro1teni ( BeDdead ( "osti1ata 19+500 Limita 'ud) Pra.eni ( Serdanu ( Pitaru ( Potlogi 41+400 "or7ii Mari %!' +.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km *$ DJ 710A Lungime: 38.i1te %!N +1& BCleni Rom9ni ( !o7ra ( B9l iuire1ti ( "ojas a 41+100 Bujorean a %!N 1A& 0+000 !' +11 %Bil iure1ti& SC7ie1ti ( "ola u ( :..440 Km Re lasat din: !" <1 Origine: Km 0+000 "aDa i %!' +**& Ra o. 6m& Origine: Km 0+000 !N + Poiana ( Romanesti 15+402 Potlogi %!' +11A& 0+000 T9rgo.o.1& */ DJ 711 Lungime: 41.i1te %!N +1& 8ot9nga ( Bul ana Pandele ( BrCne1ti 16+877 Pu ioasa %!N +1& 0+000 >ieni %!N +1& BCdeni ( Run u ( R9u Al7 ( :ura BCr7uleţului ( Pietrari ( Aluni1u ( Manga 28+416 ID.A& BC e1ti ( !os2ine1ti !estinaţie: Km 7+000 Bi1ine1ti Origine: Km 0+000 T9rgo.890 Km Re lasat din: !" 1-/ = !" 1-5A %Bul ana BCi ( Bul ana Pandele L3 +). DJ 711D Lungime: 15.A& Re lasat din: !" <* Origine: Km 0+000 Nu et %!' +**& !estinaţie: Km 8+800 BCleni S9r7i %!' +11& Re lasat din: !" <$ %Lunguleţu ( Poiana L3 +4$** 6m& = !" << %Poiana ( Potlogi L3+)5#.oru ( Tisa ( Balea LungC ( :orgota ( Iedera de 'os ( Moreni ( :.800 Km -...erg.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul !FMBOBIEA *.a 0+000 Mi ule1ti %!' +1. 6m& = !" 1$.& Ulmeţu ( 8u.416 Km Origine: Km !estinaţie: Km -. 6m& Origine: Km 0+000 Balea LungC %!' +1.700 Km Origine: Km !estinaţie: Km *# DJ 711B Lungime: 11.

ad %!N +*& Moreni 15+500 Limita 'ud) Pra..oDilor !estinaţie: Km 2+000 !N +* Origine: Km 0+000 RCD.o.600 Km -5 DJ 717 Lungime: 5.700 Km Re lasat din: !" 1*# Origine: Km 3+000 Limita 'ud) Pra.a "a7ana "ui7ul !orului ( 8eaua !i . = !E %Sanatoriul Moroeni( "a7ana Pestera L3 *+)#.iului %!' +1-& !estinaţie: Km 5+600 Bol7o i %!' +1$& Re lasat din: !" 1-.o.iului !estinaţie: Km 8+700 Limita 'ud) Pra. 6m& Origine: Km 0+000 Seaua !i .a Re lasat din: !E> <1 %Seaua !i ."& Ad9n a ( Bu 1ani ( MCr e1ti ( :. %BeDdead& Re lasat din: !" 11A= !" 11 %LC uleţe ( :lodeni L3 -)/.a -< DJ 713A Lungime: 5..e7oaia ( >inţa Mare ( >inţa Be .320 Km $...800 Km $1 DJ 718A Lungime: 2.677 Km Re lasat din: !" 1+ %Barianta :ura O nitei L3 14$++ 6m& = !' +*. DJ 718 Lungime: 2.800 Km -+ DJ 715 Lungime: 4.ine1ti ( >rasinu !estinaţie: Km 36+427 Post9rna u %!N 1A& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) /$ .i1te %!N +1& Balea Boie..eile TCtarului ( "o ora !estinaţie: Km 32+800 "a7ana Pestera Re lasat din: !" 1 %Bu iumeni ( Balea LeurDii L3 1).A Origine: Km 0+000 :ura O niţei %!' +*.o.e ( Be .000 Km $. 6m& Origine: Km 0+000 :lod %!N +1& Sanatoriu Moroieni ( !rum OrDea ( La Bol7o i ( ".MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul !FMBOBIEA -$ DJ 713 Lungime: 5.500 Km !estinaţie: Km $$ DJ 720A Lungime: 35.800 Km -# DJ 716 Lungime: 4. 6m& Origine: Km 0+000 Pri7oiu %!N +1& LC uleţe !estinaţie: Km 4+600 :lodeni Re lasat din: !" 1Origine: Km 0+000 Aninoasa %!N +1& Bi0or9ta !estinaţie: Km 5+320 !N +* Re lasat din: !" 1$ Origine: Km 0+000 Trans0ormator %!N +1& !estinaţie: Km 2+800 MCnCstirea Bi0or9ta Re lasat din: !" 1< Origine: Km 0+000 !N +* !estinaţie: Km 2+310 MCnCstirea !ealu Re lasat din: !" 1$< Origine: Km 0+000 T9rgo.iului ( Bol7o i L3 <4/. 6m& = !" * Origine: Km 0+000 Bu iumeni !estinaţie: Km 4+800 !' +1.DJ 720 Lungime: 15.600 Km -/ DJ 714 Lungime: 32.310 Km $* DJ 719 Lungime: 2.

iţa !estinaţie: Km 6+390 Limita 'ud) Arge1 Re lasat din: !" 1** Origine: Km 0+000 Malu u >lori %!N +*A& Balea LargC !estinaţie: Km 7+000 Pu .& 7+557 O niţa $+ DJ 720D Lungime: 2.267 Km <1 DJ 723 Lungime: 6.138 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) /< .1/ 6m& Origine: Km 0+000 Ulmi %!N +1& Nisi2uri 5+766 :ura O niţei !estinaţie: Km $/ DJ 720C Lungime: 7. 6m& Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 :ura O niţei %!' +*.i1te& "olanu ( BC Cre1ti ( Per1inari ( :ura 8utii ( "Ctunu ( Bro1teni ( Produle1ti 28+250 "oste1ti !eal %!N +& $# DJ 721 Lungime: 28.250 Km !estinaţie: Km $5 DJ 721A Lungime: 12. DJ 722 Lungime: 27.390 Km <* DJ 724 Lungime: 7.766 Km Re lasat din: !" -# %Ulmi ( Nisi2uri L3 *)+<.000 Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& D7MB0VI3A 809.700 Km Re lasat din: !" // Origine: Km 0+000 !N + %"u2aru& Burdu a ( S2erieţeni !estinaţie: Km 12+700 :ura Sutii %!' +*1& Re lasat din: !" $5 Origine: Km 0+000 BC Cre1ti %!' +*1& BrCte1tii de 'os ( "aDa i ( Nu et ( Mo.a MCrginenii de Sus !estinaţie: Km 6+750 !CrmCne1ti Origine: Km 0+000 !N +* %T9rgo.557 Km Re lasat din: !" 1+ %Barianta :ura O nitei L3 .800 Km Re lasat din: !" 11*B Origine: Km 3+950 Limita 'ud) Pra.e1ti !estinaţie: Km 28+267 Boteni %!" $*& Re lasat din: !" 115 Origine: Km 0+000 LCi Ci %!N +*A& BCleni !9m7o.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul !FMBOBIEA $< DJ 720B Lungime: 5.4+*+ 6m& = !" 1# %:ura O niţei ( O niţa L3 /)#-. 6m& = !E %Nisi2uri ( :ura o niţei L3 -).o.ila ( Mir ea BodC ( BCne1ti ( SCl ioara ( Moara NouC ( SC.eni <.

a ( B9r. 6m& Origine: Km 0+000 Magla.it ( MCnCstirea Magla.ors a ( AmCrC1tii de Sus ( AmCrC1tii de 'os 45+170 !C7uleni %!N <$& Re lasat din: !E %Sado.a Origine: Km 0+000 "raio.a ( MCnCstirea Sado.170 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 551 Lungime: 1. DJ 561B Lungime: 35..aru ( !CDnCţui ( :u7au ea ( Be .eDi ( :ura BCii ( Segar ea ( "erat ( :iurgiţa ( >ilaret ( B9r a ( :oi ea 48+710 !unCreni %!N <<A& 0+000 :iurgiţa %!' </1& UrDi a Mare ( UrDi uţa ( A0umaţi ( Boureni ( BCile1ti ( BClC1ani ( MoţCţei :arC ( MoţCţei ( !o7ri ior ( Unirea ( Pleniţa 71+905 Limita 'ud) Me.804 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) // .163 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 554 Lungime: 3.260 Km Origine: Km !estinaţie: Km 11 DJ 561C Lungime: 24.275 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 553 Lungime: 41.Cţ ( Italieni ( Ter2eDiţa ( SCl uţa ( Plo21or ( B9rto2 ( "araula 75+500 "etate Port 0+000 !' <<* "ri.a ( "orno1teni 35+260 GC. 6m& Origine: Km 0+000 Sado.ei 56+650 "Ctane %!N <<A& 0+000 R92a Ro1ie %!' <<*& Seg.it L3 -).it Origine: Km 0+000 Podari %!N </& Li.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul !OL' 1 DJ 542 Lungime: 29..500 Km 16+000 Limita 'ud) Olt G.905 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.it %!N </& - DJ 552 Lungime: 75.a %!N <<& !estinaţie: Km 1+500 MCnCstirea Sado.et ( "ClugCrei ( Ber7i ioara 33+275 Ber7iţa 0+000 "ala0at %!N <<A& "iu2er enii Be .it %!N </A& !estinaţie: Km 3+000 MCnCstirea Magla.a Mo0leni ( Bu o.650 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 552B Lungime: 33.et ( Su.edinţi 0+000 Segar ea %!' </1& !rCni ( Padea ( Balea Stan iului ( @oreDu Poienari ( :ingio.al %!N <<A& 0+000 Balea Stan ului %!' </1B& Murţa ( LC usteni ( !Cneţi ( !o7rote1ti 24+804 AmCrC1tii de 'os %!' <$*& # DJ 561 Lungime: 48.500 Km !estinaţie: Km $ DJ 552A Lungime: 56.710 Km !estinaţie: Km 5 DJ 561A Lungime: 71..000 Km Re lasat din: !E %Magla.a L3 1)<.oru de 'os ( "iutura ( !rCgoaia ( Tente Cu ( M9rDa ( MCrC inele ( Peri1oru ( "etCţuia ( "ioroia1i ( "ioroiu Nou ( @alta Boureni ( "or.i ( "iu2er enii Noi ( !esa ( Poiana Mare 41+163 Magla.

a %!N /& "ernelele ( Breasta ( Balea Lungului ( Prede1ti ( Pietroaia ( Bra7o.edinţi 0+000 Breasta %!' /.a ( Boiţa ( RC .210 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1# DJ 605A Lungime: 34. 55+086 Limita 'ud) Me.508 Km Origine: Km !estinaţie: Km 15 DJ 606 Lungime: 55.ors a ( AmCrC1tii de Sus ( AmCrC1tii de 'os 36+717 Limita 'ud) Olt 0+000 Roji1te %!N <<& M9r1ani ( Marotinul de Sus 20+000 "elaru %!' /.i %!N <<A& !estinaţie: Km 1./& O7edin ( Mi.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1+ DJ 605 Lungime: 33.e1ti ( Piria 43+266 Limita 'ud) Me.752 Km !estinaţie: Km 1/ DJ 604A Lungime: 20.a ( A2ele Bii ( "elaru ( Marotinul de 'os ( G.266 Km Origine: Km !estinaţie: Km *1 DJ 606B Lungime: 43.835 Km Origine: Km 0+000 Pleniţa %!' </1A& Orodelu ( "ornu ( B9rto2 ( "orlCţele ( ID.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul !OL' 1* DJ 561D Lungime: 69.edinţi 0+000 Breasta %!' /.086 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.DJ 561E Lungime: 24.na ( Rasni u BCtr9n ( "orniţa ( "ernCte1ti ( Eiu ( BCr7oi ( :re e1ti ( :rCdi1tea ( Bu1u 43+685 Limita 'ud) Me.$& 0+000 "raio.oare ( !omnul Tudor ( :iu7ega ( :ali iu a ( BCile1ti ( Rast 69+835 Rast Port 0+000 !' </1A %BCile1ti& Sea a de "9m2 ( Pis u Nou ( Tunarii Noi 24+000 Tunarii Be .Ciţa ( Potmelţu ( "oţo0enii din !os ( S Cie1ti ( Balea lui PCtru ( Sal ia ( Argetoaia ( IordC .000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1$ DJ 567 Lungime: 1.iţa de Sus ( Sea a de PCdure ( "ar2en ( "leano. 6m& Origine: Km 0+000 Brani1te !estinaţie: Km 1+280 MCnCstirea 'itianu Origine: Km 0+000 Leu %!N /& Puţuri ( "astrano.a %!N /& Simni ul de Sus ( >lore1ti ( Le1ile ( :oe1ti ( Negoe1ti ( Meline1ti ( BodCe1ti 33+210 Limita 'ud) :orj 0+000 >ilia1i %!N /& BodCe1tii de Sus ( Meline1ti ( BodCe1ti ( AmCrC1ti ( >Cr a1 ( :olum7elu ( :olum7u ( TCl2a1 ( Putinei ( SC eni 36+757 Limita 'ud) :orj 0+000 "raio. DJ 606A Lungime: 43.edinţi 1< DJ 604 Lungime: 30./A& "ro.685 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) /+ .280 Km Re lasat din: !E %Brani1te ( MCnCstirea 'itianu L3 1)*#.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul !OL' ** DJ 606C Lungime: 50.DJ 606E Lungime: 24.edinţi Re lasat din: !" 1*+ Origine: Km 0+000 RC ari %!N /& !estinaţie: Km 8+020 S Cie1ti %!' /./ %Pereni& Beloţ ( 8o2ot ( 8te0Cnel ( :ogo1u ( :re e1ti ( 8umandra ( Se u ( "omCni ea ( No.863 Km !estinaţie: Km */ DJ 641A Lungime: 1../ *$ DJ 606F Lungime: 8.eni ( :.000 Km Re lasat din: !E %Po29nDCle1ti ( MCnCstirea Po29nDCle1ti L3 1)..ii ( Ure .indeni 18+942 !N << %Se ui& *5 DJ 652 Lungime: 18.e1ti ( Simni ul de Sus ( Al7e1ti 78+146 !' /./A& Origine: Km 15+000 Limita 'ud) Olt Teslui ( Mo1neni ( Urieni ( Bii1oara ( !rCgote1ti ( Bene1ti ( Bo7ean ( Po29nDCle1ti ( Bujoru ( Ro7Cne1ti ( Ro7Cne1tii de Sus ( Piele1ti ( :9rle1ti ( :. DJ 655 Lungime: 1../& Urdiniţa ( :ogo1iţa ( Boto1e1ti Paia !estinaţie: Km 24+980 Limita 'ud) Me.216 Km !estinaţie: Km *# DJ 643D Lungime: 16.er e1ti ( Mle Cne1ti ( Mi1 . 6m& Origine: Km 0+000 Po29nDCle1ti %!' /$1& !estinaţie: Km 1+000 MCnCstirea Po29nDCle1ti Origine: Km 23+825 Limita 'ud Olt Pi Cturile ( Murga1 ( :aia ( Bu1teni ( Balota de 'os ( Balota de Sus 44+041 Bele1ti *+ DJ 643A Lungime: 20.edinţi !estinaţie: Km *.200 Km Re lasat din: !E %"9r ea ( MCnCstirea "9r ea L3 1)*.980 Km Re lasat din: !" +1A Origine: Km 0+000 Pietroaia %!' /.800 Km Origine: Km 0+000 !' /.580 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) /# .942 Km !estinaţie: Km -.a ( Argetoaia 51+500 Limita 'ud) Me.000 Km Re lasat din: !" #$A Origine: Km 0+000 !N /<" %BulDe1ti& Prejoi ( in0rCţirea ( >rCtila !estinaţie: Km 16+000 Limita 'ud) B9l ea Origine: Km 0+000 !N /< %LC riţa& LC riţa Mi C ( "o1o.020 Km *< DJ 641 Lungime: 57. 6m& Origine: Km 0+000 "9r ea %!" 5-& !estinaţie: Km 1+200 MCnCstirea "9r ea Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& D0LJ 975.

.700 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 2045 Lungime: 13.* Origine: Km 3+000 Limita 'ud) Bran ea NCmoloasa ( NCmoloasa Sat !estinaţie: Km 16+000 @anu "ona .000 Km 33+213 Limita 'ud) Bran ea %Lungo i& >undenii Noi 38+913 !N *< %@anu "ona .6m& Origine: Km 0+000 !' *$1A BrC.or& 0+000 :o.000 Km + DJ 241A Lungime: 5.na 24+000 :Cne1ti %!N */& 10+000 Limita 'ud) Baslui Bere1ti ( Bere1ti Meria ( BClinte1ti ( BCneasa ( Mos u 45+000 T9rgu Bujor %!' *$*& 5 DJ 241G Lungime: 11..e i 14+000 Limita 'ud) Bran ea %:o..500 Km !estinaţie: Km 11 DJ 242A Lungime: 24.000 Km Re lasat din: !" 5* %Limita 'ud) Bran ea ( !N *$: L3$4.300 Km !estinaţie: Km < DJ 240A Lungime: 14.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) /5 .272 Km $ DJ 240 Lungime: 23.Cţ !estinaţie: Km 14+400 "erţe1ti Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 :ara Ber. DJ 242 Lungime: 60..6m& Origine: Km 0+000 TC2lCu :9r7o.i& Re lasat din: !" *.C1e1ti ( Ee2u de Sus !estinaţie: Km 11+000 Ee2u %!" +/& Origine: Km 9+140 Limita 'ud) Baslui %BClC7Cne1ti& BClC7Cnesti ( Gim7ru ( Bursu ani ( B9rleDi ( T9rgu Bujor ( Um7rCre1ti ( Biile ( >9rtCne1ti 69+640 >olte1ti %!N */& 0+000 !' *$* %BClC7Cne1ti& "ru eanu ( Bere1ti ( Bere1ti Meria ( Sli.or 5+000 Limita 'ud) Bran ea / DJ 241 Lungime: 14.i %!N *<& Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 11+645 Limita 'ud) BrCila 14+917 :alaţi 0+000 !N *$ %EigCne1ti& Ungureni ( Slo7oDia BlCneasa ( Negrile1ti ( Slo7oDia "orni ( TCl2igi 23+300 !N *$ %:.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul :ALAEI 1 DJ 204 Lungime: 5.400 Km Re lasat din: !" 5$ %TCl2Cu ( "erţe1ti: L31$4$.000 Km # DJ 241F Lungime: 4.6m& Origine: Km 30+000 Limita 'ud) Bran ea @ustiu ( "iorC1ti !estinaţie: Km 34+000 !N *$ Re lasat din: !" #< %!' *$1A ( Ee2u: L3114.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1* DJ 242B Lungime: 35..idigeni& - DJ 221A Lungime: 3.000 Km 1.

4#<..000 Km !estinaţie: Km 1< DJ 242E Lungime: 15...300 Km Re lasat din: !" 1* %BCneasa ( Oan ea: L31<4-.& 2+800 MCnCstirea :ologan *$ DJ 251E Lungime: 4....000 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.DJ 251D Lungime: 2.& Origine: Km 0+000 BCneasa %!' *$*B& Su e.6m& Origine: Km 0+000 T9rgu Bujor %!' *$*B& !estinaţie: Km 10+850 Ro1 ani %!" **& Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 33+940 Limita 'ud) Baslui 35+940 "otoroaia 0+000 Te u i %!N *<& 84+500 Limita 'ud) Tul ea %:alaţi& 0+000 Mat a %!' *<1& "orod ( BlCnDi ( BrCtule1ti ( Ni o2ole 32+500 !' *$* %!ragu1eni& 0+000 Bl9nDi %!' *<1A& "erte1ti ( "otoroaia ( "iure1ti ( "iure1tii Noi ( BClC1e1ti 31+500 BClC7Cne1ti %!' *$*& 0+000 !' *<1 %Balea MCrului& M9ndre1ti ( Smulţi ( "rCie1ti ( 'orC1i 36+000 Balinţesti %!' *$*B& 1/ DJ 242H Lungime: 27.000 Km 15 DJ 251 Lungime: 84.000 Km 1+ DJ 242J Lungime: 10.6m& Origine: Km 0+000 T9rgu Bujor %!' *$*& Lun a ( 'orC1ti ( GCrne1ti !estinaţie: Km 27+000 !' *$*A %RCde1tii& Re lasat din: !" 1+ %T9rgu Bujor ( !" **: L31..500 Km *. ...DJ 242C Lungime: 11.& Lunge1ti ( Limita 'ud) Baslui %6m /=.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul :ALAEI 1. DJ 251A Lungime: 32..& !estinaţie: Km 19+318 Alde1ti %!" < 6m +=.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km ** DJ 251C Lungime: 36.eni 21+000 Rogojeni 1$ DJ 242D Lungime: 21..& ( Limita 'ud) Baslui %6m 1$=.500 Km !estinaţie: Km *1 DJ 251B Lungime: 31..6m& Origine: Km 0+000 BCneasa Ro1 ani !estinaţie: Km 15+300 Oan ea Re lasat din: !" 1/ %T9rgu Bujor ( RCde1tii: L3*+4..800 Km Re lasat din: !E Origine: Km !estinaţie: Km Re lasat din: !E Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 !' *<1 %6m -.& 4+765 GCtun REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) +.=.850 Km 1# DJ 243A Lungime: 2.318 Km Re lasat din: !" 1A %BClC7Cne1ti ( Alde1ti: L3114-1#6m& Origine: Km 0+000 BClC7Cne1ti %!' *$* 6m 1*=*.765 Km 0+000 !N *B %6m 1$/=+.

6m& Origine: Km 0+000 "otoroaia %!' *<1B& !estinaţie: Km 14+700 >undeanu %!' *<1A& Re lasat din: !" $* %Inde2endenţa ( S .ileni ( >ur enii Noi ( >ur enii Be .6m& Origine: Km 0+000 !rCgu1eni %!' *<1A& Smulţi ( Urle1ti !estinaţie: Km 21+000 BCleni %!' *<-& Re lasat din: !" 1< %B9rleDi ( Balea MCrului: L31+415<6m& Origine: Km 0+000 B9rleDi %!' */1& "orni ( MC ine1i !estinaţie: Km 17+195 Balea Marului %!' *<1"& Re lasat din: !" #. DJ 251L Lungime: 9.6m& Origine: Km 0+000 !N *< Brani1tea !estinaţie: Km 9+000 S ..e Negri %!' *<1& -.ela: L3+4....i ( BCltCreţi ( !o7rine1ti 46+000 Limita 'ud) Bran ea %Bu iumeni& */ DJ 251G Lungime: 17.6m& Origine: Km 0+000 Brani1tea %!' *<*& BiDure1ti ( Te u elu Se ( Ee2u !estinaţie: Km 14+200 !N *$ Re lasat din: !" /.500 Km *# DJ 251J Lungime: 14....ela %!' *<1& Re lasat din: !" $*A %!N *< ( S .%Te u i ( >ur enii Noi: L3114.6m& Origine: Km 0+000 "orod %!' *<1A& !estinaţie: Km 8+500 Balea Marului %!' *<1"& Re lasat din: !" 5# %"otoroaia ( >undeanu: L31$4+.6m& Origine: Km 0+000 Inde2endenţa %!N *<& !estinaţie: Km 7+000 S .MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul :ALAEI *< DJ 251F Lungime: 21.e1ti %!N *<& "ClmCţui ( :ri.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) +1 .000 Km -1 DJ 252 Lungime: 46....000 Km -$ DJ 253 Lungime: 40.iţa 18+000 "osta .700 Km *5 DJ 251K Lungime: 7.195 Km *+ DJ 251H Lungime: 8.500 Km !estinaţie: Km -< DJ 254 Lungime: 18.000 Km !estinaţie: Km -* DJ 252G Lungime: 14.ela %!" $*& Origine: Km 0+000 Bar ea %!N *<& Podoleni ( Mo.ela: L354.6m& Origine: Km 0+000 Te u i %!N *<& !estinaţie: Km 11+000 >ur enii Noi %!' *<*& Origine: Km 0+000 Um7rCre1ti "udal7i ( BCleni 40+500 Biile %!' *$*& 0+000 I..000 Km -.200 Km Re lasat din: !" +/ %Brani1tea ( !N *$: L31$4*.000 Km Re lasat din: !" 1. %!' *<1A ( Balea MCrului: L3#4<.$ %!rCgu1eni ( !' *<-: L3*14.DJ 252H Lungime: 11.

6m& = !E %L3$4$5*6m& Origine: Km 0+000 !' *<<A !estinaţie: Km 6+592 PCdurea :97oa.592 Km Re lasat din: !" -.* %!' *$* ( MCnCstirea Adam: L3<4<....000 Km Re lasat din: !" $# %Tudor Bladimires u ( MCnCstirea Bladimire1ti: L3$4... %!" 11+A ( >rumu1iţa: L3$4..6m& = !" -..i ( "uDa BodC ( Rediu ( "u a ( >9rtCne1ti ( "..ele Re lasat din: !" -+ %Sm9rdan ( "i1mele: L3+4.oarele ( Slo7oDia "ona .000 Km $.. DJ 255A Lungime: 24.irC0tei 53+000 MCstC ani %!N */& 0+000 !' */1 Odaia Manola ..6m& Origine: Km 0+000 Sm9rdan %!' *<1& Mi.492 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) +* .: L3<4*.iţa %!' *<$ 6m 1-=..ele :L3*41.6m& Origine: Km 0+000 !' *$* Adam !estinaţie: Km 5+500 MCnCstirea Adam Origine: Km 0+000 !N *< %Inde2endenţa& ID.500 Km Re lasat din: !" 1..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul :ALAEI -/ DJ 254A Lungime: 4..& -# DJ 254C Lungime: 5.6m& Origine: Km 0+000 !' */1 S 9nteie1ti 9+200 >rumu1iţa !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& GALA3I 863.6m& Origine: Km 0+000 !N */ %BlCde1ti& !estinaţie: Km 12+000 Ro1 ani %!' *$*E& Origine: Km 0+000 !N */ %Tulu e1ti& "u a 45+800 B9rleDi %!' *$*& $* DJ 255C Lungime: 7...e ( "i1mele 24+000 Limita 'ud) BrCila %!N /<& -5 DJ 255 Lungime: 45.%!' *<<A ( Bila :9r7oa.000 Km $$ DJ 261 Lungime: 45.800 Km !estinaţie: Km $< DJ 261A Lungime: 9.& !estinaţie: Km 4+000 MCnCstirea Bladimire1ti Re lasat din: !E Origine: Km !estinaţie: Km -+ DJ 254B Lungime: 4.200 Km Re lasat din: !" 11+A %!' */1 ( !" -.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km $1 DJ 255B Lungime: 6.%6m 11=.6m& Origine: Km 0+000 Tudor Bladimires u %!N *< 6m -5=1..600 Km !estinaţie: Km $.ail AogClni eanu !estinaţie: Km 7+000 "i1mele %!' *<<A& Re lasat din: !" ** %BlCde1ti ( Ro1 ani: L31*4.& 4+000 !' *<.DJ 260 Lungime: 12.000 Km 0+000 :ri.

936 Km Origine: Km !estinaţie: Km 11 DJ 413 Lungime: 9.584 Km Origine: Km !estinaţie: Km # DJ 412A Lungime: 49.a i ( Po2e1ti ( Mi.ai BodC ( Bolintin !eal ( Bolintin Bale ( Palan a ( Stoene1ti ( :Ciseni ( "ar2eni1u 63+550 Limita 'ud) !9m7o.Cile1ti ( !rCgCnes u ( Posta ( Buturugeni ( Gorile ( @o7aia ( OgreDeni 51+540 Malu S2art %!' /.1& 0+000 !rCgCnes u %!' $1*A& Podu Il0o.1 0+000 !' /.880 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 401B Lungime: 4.iţa 9+835 Trestieni 19+000 Limita 'ud) Il0o.757 Km !estinaţie: Km DJ 401A Lungime: 25.690 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) +- .Cţului ( Neajlo.a ( Mi.495 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 4+340 Limita 'ud) !9m7o. T9nta.iţa !rCgCneas a ( >lore1ti 15+740 !' $.u 9+690 !N $1 * DJ 401 Lungime: 27. !o7reni ( BCrC1ti ( Balea !ragului ( @erC1ti ( @otarele 46+757 !N $1 32+350 Limita 'ud) Il0o.iţa 0+000 Limita 'ud) "ClCra1i %!N $& @erC1ti 4+440 !' $. DJ 412C Lungime: 20.440 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 404 Lungime: 9.@alta ">R Mi.1A 18+000 Limita 'ud) "ClCra1i @otarele ( ID.ai Bra.550 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.140 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 411 Lungime: 65.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul :IUR:IU 1 DJ 151E Lungime: 5.157 Km Origine: Km !estinaţie: Km 5 DJ 412B Lungime: 15.948 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 412 Lungime: 26.1 6+600 Limita 'ud) !9m7o.u ( Sterea 15+550 !N /1 0+000 OgreDeni %!' $1*A& Podi1or ( Bu 1ani ( O7edeni ( Uie1ti ( :oleas a 21+936 !' /.oarele ( Teiu1u ( Mirone1ti ( "omana ( Budeni ( BrCni1tari ( "ClugCreni ( "r9nguri ( Singureni ( Ie2ure1ti ( St9l2u ( Bul7u ata ( Podu !oamnei 84+132 "lejani %!N /1& 0+000 Prundu %!N $1& :ostinari ( "oli7a1i ( "9m2urelu ( !o7reni ( BCrC1ti 30+000 Limita 'ud) "ClCra1i 0+000 !' $11 :radi1tea ( Mogo1e1ti ( Barlaam ( Adunaţii "o2C eni ( !CrC1ti Blas a ( No.

B9 u ( 'oiţa ( SC7Creni 34+000 Limita 'ud) Il0o.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1/ DJ 505 Lungime: 41.e 10+714 Limita 'ud) Teleorman 0+000 !' /.970 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1+ DJ 506A Lungime: 6.@alta ">R On e1ti ( On e1ti ( Radu BodC ( ID. B9 u ( 'oiţa ( "oso7a 24+000 Limita 'ud) !9m7o.855 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) +$ .630 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.oarele ( ".000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1< DJ 504A Lungime: 17.oru 17+500 !' <.714 Km Origine: Km !estinaţie: Km ** DJ 601E Lungime: 5.930 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 1# DJ 507 Lungime: 19.1 %Bolintin Bale& Poenari 5+630 Ulmi 21+950 Limita 'ud) Il0o.$ 0+000 "etCţuia %!N <"& :ogo1ari ( Putineiu ( @alta ">R ".DJ 602 Lungime: 7.iria u ( ID. DJ 601A Lungime: 12.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul :IUR:IU 1* DJ 503 Lungime: 35.i eanu ( ID.iria u ( "u uruDu ( RCsu eni 30+100 Limita 'ud) Teleorman 0+000 :iurgiu Bieru ( @odi.900 Km Origine: Km 0+000 :iurgiu BClanu ( @alta ">R ".oarele ( ". !estinaţie: Km 1.iţa 4+000 Limita 'ud) Teleorman Let a Be . Bolintin !eal ( Bolintin Bale ( Malu S2art ( Roata Mi a ( Roata de 'os ( M9r1a 49+350 Limita 'ud) Teleorman 11+500 Limita 'ud) Il0o.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km *1 DJ 601D Lungime: 6.oaia ( Putineiu 30+000 Limita 'ud) Teleorman 0+000 Bieru %!' <.100 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1$ DJ 504 Lungime: 30.350 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.iria u ( Balea Bujorului 47+870 !N <B 14+000 Limita 'ud) Teleorman 20+930 To2oru %!' <.iria u ( @alta ">R To2oru ( Satu Nou 35+900 Limita 'ud) Teleorman 0+000 !' <.-& 0+000 :iurgiu Oina u ( Brani1tea 19+050 :ostinu 7+000 Limita 'ud) Il0o.$& :ogo1ari ( Rale1ti ( !rCg.050 Km !estinaţie: Km 15 DJ 601 Lungime: 42.DJ 503A Lungime: 30.

800 Km Origine: Km !estinaţie: Km */ DJ 612 Lungime: 1.731 Km Origine: Km 0+000 Nai2u %!N /& S .u 35+731 "omana %!' $11& 0+000 Roata de 'os %!' /.Cţu %!N /1& 1+112 Limita 'ud) Teleorman !estinaţie: Km *< DJ 611 Lungime: 6.itu ( MirCu ( Stoene1ti ( Ian ule1ti ( UDunu ( Mi.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul :IUR:IU *$ DJ 603 Lungime: 35.ai Bra.112 Km Origine: Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& GIU.GIU 560.1& Sadina ( "artojani 6+800 Limita 'ud) Teleorman 0+000 Mil o.719 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) +< .

ela 35+000 Limita 'ud) @unedoara 11 DJ 664 Lungime: 35.<A& 13+300 Limita 'ud) B9l ea Nistore1ti 15+150 Alim2e1ti !estinaţie: Km * DJ 605A Lungime: 18.800 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.000 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) +/ .650 Km + DJ 661 Lungime: 69. DJ 663A Lungime: 12.850 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 607 Lungime: 2.548 Km Origine: Km !estinaţie: Km 5 DJ 663 Lungime: 21.e1ti ( Ure .e1ti ( BC area ( !Cne1ti ( 8asa ( Ungureni ( Budieni 21+800 !N /+ "o2C ioasa& / DJ 651A Lungime: 2.000 Km Re lasat din: !" +-B Origine: Km 25+352 Limita 'ud) Me.el ( !Cn iule1ti ( @ClCnget ( RCdine1ti ( Bi7ule1ti ( O79r1ia 55+000 Limita 'ud) B9l ea 0+000 !' /.niţa de Sus 69+040 !' //1 %"rasna& 0+000 "a2u !ealului %!N //& P9r9u ( :ilort ( :ro1erea ( Aninoasa ( Bi7e1ti ( Andree1ti ( Bladimir ( Negreni ( Eoţea de @ureDani 39+548 @ureDani %!' /.050 Km Origine: Km 33+210 Limita 'ud) !olj SlCmne1ti ( "ru1eţ ( Urda de Sus ( Pai1ani ( Stoina ( "iorani ( "C2reni ( "ornet ( !ealu S2iru ( Satu Nou ( Pegeni 60+260 @ureDani %!N /+B& 36+757 Limita 'ud) !olj PetrC .edinţi !estinaţie: Km 27+352 :ura 8u1iţei Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 19+650 Limita 'ud) B9l ea 22+300 !Cn iule1ti %!' /.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 605C Lungime: 1.040 Km !estinaţie: Km # DJ 662 Lungime: 39.a& "9r7e1ti ( T9l.<& 0+000 !N // %!9m7o.600 Km Re lasat din: !" /1 Origine: Km 0+000 !N // %T9rgu 'iu& Botorogi ( !Cne1ti !estinaţie: Km 12+600 E9r ule1ti %!' /+$A& Origine: Km 0+000 !N // %T9rgu 'iu& Tur ine1ti ( S9m7otin ( Arsuri ( S .< %BrCte1ti & Balo1ani ( Stejari ( Po2e1ti Stejari ( Pis oiu 24+500 O79r1ia %!' /.ii ( 8i2otu ( Tur7urea ( Bi7e1ti ( SCule1ti ( Mus ule1ti ( Petre1ti ( BCr7Cte1ti ( Bier1ani ( 'u29ne1ti ( Bidin ( T9rgu "Cr7une1ti ( "ojani ( SC elu ( 'ari1tea ( Bla.243 Km Origine: Km !estinaţie: Km DJ 605B Lungime: 24.<A& 0+000 E9nţCreni %!N //& "o oro.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul :OR' 1 DJ 605 Lungime: 27.a ( S2a.

810 Km 0+000 !' //< %"rasna& !um7rC. DJ 672 Lungime: 47..a7a 'iu %!' /+-& Balea ( "o.a i ( "ernadia ( Baia de >ier ( Polo.a 41+000 "Cmuie1ti 1+ DJ 671 Lungime: 18.ere1ti ( Mogo1ani ( Bo7u ( "oli7a1i 24+706 Pojogeni %!" *.500 Km !estinaţie: Km 15 DJ 671C Lungime: 15.920 Km Re lasat din: !" 1$+ = !" 1$< %Ursaţi ( "ur2en: L3 5)+.rigi !estinaţie: Km 15+500 Bagiulesti %!' /+1B& Origine: Km 0+000 !N /+ "iu2er eni ( P9r9u ( "9l e1ti ( Arjo i ( :odine1ti ( Tismana ( :orno. 6m& Origine: Km 0+000 Tur inesti %!' //$& Rugi ( "ur2en ( Stanesti ( "alesti !estinaţie: Km 18+920 Ursati %!' /+*B& Origine: Km 0+000 !N // %IeDureni& "urţi1oara ( Tetila ( Mu1ete1ti ( B9r a iu ( StCn e1ti ( !rCgoie1ti ( "rasna ( "Cr2ini1 ( Anini1u din Bale ( @irise1ti ( No.iţa 53+650 Limita 'ud) B9l ea 0+000 !N /+ %!rCgoieni& BClCne1ti ( Boite1tii din Bale 11+787 :rui %!' //<& 1.550 Km Re lasat din: !' /+*A %L3-4<<.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul :OR' 1* DJ 664A Lungime: 18..500 Km Re lasat din: !" #.650 Km !estinaţie: Km 1$ DJ 665A Lungime: 11..140 Km !estinaţie: Km *1 DJ 672A Lungime: 3.iţa ( To2e1ti ( B9l ele ( Boro1teni ( Pe1ti1ani ( BrCdi eni 47+140 Budu.706 Km Re lasat din: !" + Origine: Km !estinaţie: Km 1/ DJ 665D Lungime: 4.ala %!N /+& *. 6m& Origine: Km 0+000 Tismana %!' /+*& !estinaţie: Km 3+550 MCnCstirea Tismana REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) ++ .700 Km 1# DJ 671B Lungime: 36.DJ 665 Lungime: 53.787 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1< DJ 665C Lungime: 24.& Re lasat din: !" 1$ Origine: Km 0+000 Po io. Origine: Km 0+000 O.aliste %!N /+"& Sitesti !estinaţie: Km 4+810 Bum7e1ti Piti %!N /+& Re lasat din: !' /+1 = !L % "lo1ani ( Balea Mare: L3+4.ragi ( Ra o.edinţi Balea Motrului ( BCgiule1ti ( "9r iu ( Samarine1ti ( Balea Biseri ii ( Motru ( Lu2oaia ( Balea MCnCstirii ( Balea Perilor ( "Ctunele ( Olteanu ( IormCne1ti ( :logo. 6m& Origine: Km 0+000 !N /+! %"o1teni& A2a NeagrC ( Pade1 ( "ClugCreni ( OrDe1ti !estinaţie: Km 18+700 Balea Mare Origine: Km 4+500 Limita 'ud) Me.eni ( BuDe1ti ( Mag.

.& = !" +1 Origine: Km 0+000 Ro.a7a 'iu ( BorCs u ( "alC2aru ( Tur eni 41+650 Bro1teni %!N //& 0+000 !' /+Trestioara ( !rCgote1ti ( MCtCsari ( BrCdet ( Str9m7a Bul an 27+790 !N /+ *$ DJ 672D Lungime: 11.=. 6m& = !" +*A %6m ..776 Km 0+000 B9rse1ti %!N /+!& Polata ( Ursaţi ( >rCte1ti ( Suseni 16+000 Sanatoriul !o7riţa Re lasat din: !" 1-5 = !' /+*" Origine: Km 0+000 !N /+ Tal2asesti ( Stroiesti ( RC .DJ 672C Lungime: 40. 6m = !' /+$: L3 .670 Km */ DJ 673 Lungime: 41.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul :OR' ** DJ 672B Lungime: 16.585 Km !estinaţie: Km -.iţi ( Run u !estinaţie: Km 40+776 Limita 'ud) @unedoara Re lasat din: !" 1$.. 6m& Origine: Km 0+000 BlCduleni %!N //& >Cr C1e1ti Mosneni ( >Cr C1e1ti ( Balea u A2C ( Pe1teana de 'os ( @otCroasa ( Urdari ( >9nt9nele ( Balea Biei ( Murge1ti ( 'ilţu ( Tur eni ( Ione1ti ( :ura 8u1iţei ( Pi u !estinaţie: Km 38+400 Limita 'ud) Me. DJ 674B Lungime: 37..ile1ti ( Bol7o1i ( O.)5. = !' /+$B %Negomir ( !' /+-: L3 1#)/...000 Km Origine: Km !estinaţie: Km *. 6m = !" +..= !" 1-+ Origine: Km 0+000 !N /+ %"ornesti& Stolojani ( Ar ani !estinaţie: Km 15+670 Run u %!' /+*"& Origine: Km 0+000 Plo1tina %!N /+& Mi ule1ti ( Te.370 Km *< DJ 672E Lungime: 15.inari %!N //& Negomir ( Artanu ( Balea Ra ilor ( Ra i ( Nu etu ( Banu ( Boras u :ura Mentii ( Mentii din !os 37+250 Limita 'ud) Me.omir ( "ojmCne1ti ( Sli.inari: L3 .058 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) +# .790 Km Origine: Km !estinaţie: Km *# DJ 674 Lungime: 38..edinţi 0+000 "9lni %!N /+& SomCne1ti 7+058 !N // !estinaţie: Km -1 DJ 674C Lungime: 7. Origine: Km 0+000 !N /+! %Lele1ti& !o7riţa !estinaţie: Km 11+370 Run u %!' /+*"& Re lasat din: !" 5.250 Km Re lasat din: StradC Ro..400 Km Re lasat din: !T %L3$4/.edinţi Origine: Km 0+000 T9rgu 'iu Bu ureasa ( 8asa ( BrCtuia ( Tro ani ( E9r ule1ti 29+585 Ei leni %!' /+<& *5 DJ 674A Lungime: 29. ( 6m *=.)5. 6m& = !' /+$ %>Cr C1e1ti ( :ura 8u1iţei : L3 --4#.650 Km !estinaţie: Km *+ DJ 673A Lungime: 27.

in ( Poiana ( Se iuri ( Ro1ia de Amaradia ( Be . 6m& Origine: Km 0+000 T9rgu "Cr7une1ti %!N /+B& Ei leni !estinaţie: Km 25+000 Pe1teana 'iu %!N //& Origine: Km 0+000 Li uri i %!N /+B& Berle1ti ( P9r9u 16+500 Pojaru %!' /+<"& 0+000 "9m2u Mare %!N /+& "ClugCreas a ( !o7rana ( Prigoaia ( Gorle1ti 25+450 Alim2e1ti %!' /+<"& 0+000 T9rgu Logre1ti %!N /+B& Po2e1ti ( Bustu .MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul :OR' -* DJ 675 Lungime: 25.450 Km Origine: Km !estinaţie: Km -< DJ 675C Lungime: 42...500 Km !estinaţie: Km -$ DJ 675B Lungime: 25.000 Km Re lasat din: !' /+< %T9rgu "Cr7une1ti ( Pe1teana 'iu: L3*<4.043 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) +5 .DJ 675A Lungime: 16.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& G0.eni ( "orsoru ( Nistore1ti ( Alim2e1ti ( "iu2er eni de Olteţ 42+000 Baia de >ier -.J 864.

.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul @AR:@ITA 1 DJ 113A Lungime: 7.asna !estinaţie: Km 8+860 La ul S0) Ana Re lasat din: !" * = !E %LCDCre1ti ( !' 11-A: L31.500 Km !estinaţie: Km 1.420 Km Re lasat din: !' 1*-B re6ilometrat Origine: Km 0+000 S9nmartin Ban u ( Misentea ( Leli eni !estinaţie: Km 19+420 Mier urea "iu %!N 1*& Origine: Km 0+000 >itod %!' 1*-B& @osasCu ( Potiond ( ArmC1eni ( ArmC1enii Noi ( "iu s9ngeorgiu ( Ban u 24+600 !N 1* + DJ 123C Lungime: 24. DJ 123F Lungime: 6.650 Km !estinaţie: Km / DJ 123B Lungime: 19.000 Km Re lasat din: !" <$ Origine: Km 0+000 S9n rCieni %!' 1*-A& !estinaţie: Km 16+000 S9ntim7ru BCi Re lasat din: StradC Hn Mier urea "iu %L3-4*-$6m& = !" < = !" $ %PCuleni "iu ( !elniţa: L3*4-+16m& Origine: Km 0+000 Mie urea "iu %!N 1*& 8oimeni ( PCuleni "iu 7+500 !elniţa %!N 1*A& 5 DJ 123E Lungime: 7.500 Km - DJ 121G Lungime: 11.re6ilometrat Origine: Km 0+000 S9nsimion S9nmartin ( "inod ( Balea UDului !estinaţie: Km 41+000 Limita 'ud) Ba Cu Origine: Km 0+000 Tu1nad Bra7ia ( "etCţuia ( S9nsimion ( S9ntim7ru 14+650 S9n rCieni %!N 1*& * DJ 113B Lungime: 13.360 Km Re lasat din: !' 11-A re6ilometrat Origine: Km 1+500 Limita 'ud) "o.500 Km Re lasat din: !" 1* Origine: Km 0+000 "i7a %!N 1-A& de "i eu !estinaţie: Km 6+500 "i eu %!N 1*& Origine: Km 0+000 Ra u %!N 1*& Satu Nou ( BC Cre1ti ( Mi.4$/$6m& Origine: Km 0+000 "oDmeni %!N 11B& LCDCre1ti !estinaţie: Km 13+500 !' 11-A Re lasat din: !' 1*1: re6ilometrat Origine: Km 0+000 "asinu Nou %!N 11B& PlCie1ii de 'os ( Ia o7eni !estinaţie: Km 11+240 !N 11B Re lasat din: !' 1*.eDi 11 DJ 124 Lungime: 13.000 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) #.240 Km $ DJ 123 Lungime: 41.600 Km !estinaţie: Km # DJ 123D Lungime: 16.Cileni ( NCdejdea 13+000 Li.000 Km < DJ 123A Lungime: 14.

650 Km Re lasat din: !' 1*# re6ilometrat Origine: Km 0+000 Borse %!N 1<& 'olot a !estinaţie: Km 19+650 !N 1* Re lasat din: !' 1-1 re6ilometrat Origine: Km 38+621 Limita 'ud) "o.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul @AR:@ITA 1* DJ 124A Lungime: 3.100 Km Re lasat din: !" Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 0+000 >rumoasa %!N 1*A& 3+100 !' 1*$ %Satu Nou& 0+000 !Cne1ti %!N 1*& "9rţa ( Ineu ( Tome1ti ( S9ndomini ( BClan ( "o.e1 %!N 1<& Origine: Km 0+000 Tulg.asna O land ( S9n2aul ( Rare1 ( MCrtini1 ( ". DJ 131 Lungime: 32.iţa %!N 1-A& *..260 Km !estinaţie: Km 1$ DJ 125A Lungime: 11.865 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) #1 .inu1u ( BCleni ( Ar.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1< DJ 126 Lungime: 18.DJ 125 Lungime: 59.645 Km ** DJ 132 Lungime: 28.& ( Limita 'ud) Neamţ %Am $.=<#<& ( Puntea Lu2ilor ( Poiana >agului ( Balea Re e 59+071 !N 1*A 0+000 Balea Re e 19+900 BClan %!' 1*<& 1/ DJ 127 Lungime: 33.239 Km *1 DJ 131A Lungime: 16..720 Km Re lasat din: !' 1*/ re6ilometrat Origine: Km 0+000 Bo1lC7eni %!N 1*& Suseni ( "iumani ( 'oseni !estinaţie: Km 18+720 LCDarea %!N 1*& Re lasat din: !' 1*+ re6ilometrat Origine: Km 0+000 !itrCu %!N 1*& Eeng.820 Km 1+ DJ 127A Lungime: 23.Cţeni !estinaţie: Km 70+860 >eli eni Re lasat din: !' 1-1A re6ilometrat Origine: Km 0+000 BCile @omorod %!N 1-A& "omCne1ti ( Aldea !estinaţie: Km 16+645 MCrtini1 %!' 1-1& Re lasat din: !' 1-* re6ilometrat Origine: Km 18+220 Limita 'ud) Bra1o.a i2eter 11+500 !N 1*" 1.eler ( @agota ( Re ea !estinaţie: Km 33+820 Tulg.900 Km Origine: Km !estinaţie: Km 15 DJ 128 Lungime: 19.e1 %!' 1*+& Limita 'ud) Neamţ %Am <=.a i2eter 59+260 @agota %!' 1*+& 0+000 !' 1*< >agul ?nalt ( "o.486 Km !estinaţie: Km 1# DJ 127B Lungime: 19. Satu Nou ( O land ( "rC iunel ( Mere1ti ( Lueta !estinaţie: Km 47+085 BlC.

e1ti !estinaţie: Km 28+985 "risturu Se uies Origine: Km 3+800 Limita 'ud) Mure1 "ri1eni ( Atid ( Atia 28+500 !N 1-A -.700 Km !estinaţie: Km -* DJ 136B Lungime: 22.095 Km Origine: Km !estinaţie: Km *$ DJ 132B Lungime: 1.050 Km Re lasat din: !' 1-/B %:oagiu ( >irtCnu1: L3/4*<.4#1-6m& Origine: Km 0+000 :oagiu %!' 1-/& Medi1oru Mi ( LaD >irtCnu1 ( InlC eni ( >irtu1u ( 25+950 !N 1-A !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) #* .985 Km -1 DJ 136A Lungime: 24.866 Km !estinaţie: Km */ DJ 134 Lungime: 11.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul @AR:@ITA *.6m& = !" $/ %L3$45#+6m& = !' 1-/B %?nlC eni ( !N 1-A: L31.030 Km Origine: Km !estinaţie: Km *# DJ 134B Lungime: 5.DJ 132A Lungime: 16.100 Km Re lasat din: !" -$ %!N 1-A ( Ul ani: L3*4<1$6m& = !EA %Ul ani ( !' 1-$A: L3*4<#/6m& Origine: Km 0+000 !N 1-A Ul ani ( TCma1u 5+100 !' 1-$A %Ti7od& !estinaţie: Km *5 DJ 135 Lungime: 28.eiu Se uies %!N 1-A& *< DJ 133 Lungime: 26. 18+384 OrC1eni %!' 1--& 15+000 Limita 'ud) Mure1 !9rjiu ( Ulie1 ( Ia1u ( Ig.Cileni ( MorCreni ( Biseri ani ( BulgCreni ( !ealu ( S9n rai ( Ti7od 57+030 Odor.iu ( !aia ( OrC1eni ( Petreni 41+866 S9n2aul %!' 1-1& 18+400 Limita 'ud) Mure1 Uila ( 8oard %'ud) Mure1& 29+600 !' 1-+ 0+000 !' 1-$ SC el ( 8oimu1u Mi ( "risturu Se uies ( RugCne1ti ( 8imone1ti ( "Cda iu Mi ( "Cda iu Mare ( "o7Cte1ti ( Mi. DJ 136 Lungime: 14.rCme1ti ( "e .200 Km Origine: Km !estinaţie: Km *+ DJ 134A Lungime: 57..6m& = Su2ra2unere !' 1-< %L3-45.868 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 0+000 !' 1-1A %MCrtini1& Mere1ti 16+095 Pe1tera Mere1ti 16+516 Limita 'ud) Bra1o.810 Km Re lasat din: !' 1-< re6ilometrat Origine: Km 45+400 Limita 'ud) Mure1 8i lod ( "u1med ( Atid ( >irtCnu1 ( TCr e1ti !estinaţie: Km 74+210 "o7Cte1ti %!' 1-$A& Re lasat din: !' 1-/ re6ilometrat Origine: Km 14+000 Limita 'ud) Mure1 :oagiu ( Andreeni ( A.

020 Km Origine: Km !estinaţie: Km Re lasat din: !E Origine: Km !estinaţie: Km $.199 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) #- .DJ 174C Lungime: 6.6m& Origine: Km 0+000 !' 1-# !estinaţie: Km 15+000 BCr1ag Origine: Km 51+150 Limita 'ud) Mure1 Remetea 72+050 !itrCu -5 DJ 153C Lungime: 20.625 Km Re lasat din: !' 1<-! 2relungit *4.900 Km !estinaţie: Km $. !estinaţie: Km -$ DJ 137A Lungime: 16.6m Hn lo alitatea Su7 etate Origine: Km 0+000 Remetea %!' 1<-"& Marton a ( Su7 etate !estinaţie: Km 14+625 SCrma1 %!N 1*& Origine: Km 8+800 Limita 'ud) Su ea..ileni !estinaţie: Km 51+595 Balea Str9m7C %!N 1*& Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 !N 1-A 6+600 @arg.ita BCi -/ DJ 138 Lungime: 51.eiu Se uies >eli eni ( TCureni ( Mugeni ( !ejuţiu ( Porum7enii Mari ( Porum7enii Mi i ( Bete1ti ( "risturu Se uies ( Bodogaia ( Se uieni 35+200 Limita 'ud) Mure1 0+000 !' 1-+ %Oţeni& Ni ole1ti ( Ulie1 ( Pete u 16+000 Limita 'ud) Bra1o.200 Km Re lasat din: !" 1+ = !E %>orţeni ( Poloniţa: L3$455$6m& = !" -* Origine: Km 0+000 TCureni %!' 1-+& @og.DJ 137 Lungime: 35.000 Km Re lasat din: !' 1-#B = StradC Hn BCr1ag %L3*4..595 Km -+ DJ 138A Lungime: 6. DJ 153D Lungime: 14.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km -< DJ 137C Lungime: 12.iţa ( Getea ( Su7 "etate ( Poiana T9rna.100 Km !estinaţie: Km $* DJ 174B Lungime: 18.a 11+300 Bil7or %!' 1+$A& Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& HA.ei ( 8i asCu ( Li7an ( Senetea ( Suseni ( "..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul @AR:@ITA -.a Bil7or ( Se u 39+900 !N 1< 0+000 Bil7or 18+020 "a2u "or7ului %!N 1<& $1 DJ 174A Lungime: 31..ia ( >orţeni ( Poloniţa !estinaţie: Km 12+200 !N 1-A Re lasat din: !' 1-# re6ilometrat Origine: Km 0+000 BrCde1ti %!N 1-A& T9rno.200 Km Origine: Km 0+000 Odor.300 Km 5+000 Limita 'ud) Su ea.600 Km -# DJ 138B Lungime: 15.GHI2A 878.

750 Km !estinaţie: Km $ DJ 664 Lungime: 10.520 Km Origine: Km 29+925 Limita 'ud)Al7a %:eoagiu& :eoagiu ( Bo79lna ( Ra2oltu Mare ( Uroi ( ".a7a de Su7 PiatrC ( Nu 1oara: L3114*..ragiu ( :9ngaţa ( Bretea(RomanC ( BCtClar ( Streis9ngiorgiu ( Balea Streis9ngiorgiului ( !9n u Mare ( TCmC1asa ( Turma1 41+676 !N + %Turma1& !estinaţie: Km 5 DJ 668A Lungime: 23.6m& Origine: Km 0+000 Turma1 %!' //#& MCrgine1ti ( 'eledinţi !estinaţie: Km 12+650 MCgura %!' //#& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) #$ .000 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km < DJ 666 Lungime: 14..aţia Gim7rii: L3*4.aţia Gim7rii Re lasat din: !" /5 %"9m2ul lui Neag ( "a7ana "9m2ul lui Neag: L3..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul @UNE!OARA 1 DJ 107A Lungime: 34.650 Km Re lasat din: !" $/ %Turma1 ( MCgura: L31*4/<.000 Km Re lasat din: !> %!N // ( ReDer.600 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 667A Lungime: 21.itid ( Bo1orod ( Lun ani ( Alun ( Pro..000 Km !estinaţie: Km / DJ 667 Lungime: 21.a7a de Su7 Piatra& Salasu de sus ( Malaiesti ( Nu soara 21+700 "a7ana Pietrile !estinaţie: Km # DJ 668 Lungime: 41.6m& = !E %T9rsa ( "oste1ti: L31*45#.%!N // ( Bu ium Orlea :L3<4-6m& = !' //# %Bu ium Orlea ( !N + : L3-/4-+/6m& Origine: Km 0+000 S9ntCmCria Orlea %!N // 6m 1+/=/#/& Ber u ( "o.& "a7ana "9m2ul lui Neag 6+750 Limita 'ud) :orj 35+000 Limita 'ud):orj 45+000 Bul an 0+000 !N // %Meri1or& !ealu Ba7ii 14+000 Bul an %!N //A& 0+000 Pui %!N //& R9u BC7at ( @o7iţa 21+600 Baleia - DJ 660A Lungime: 6.6m& Origine: Km 0+000 "9m2ul lui Neag %!N //A 6m *#=/..6m& = !E %"a7ana "9m2ul lui Neag ( Limita 'ud) :orj: L3/4$.6m& Origine: Km 0+000 !N // %O.700 Km Re lasat din: !" ++ %O.150 Km Re lasat din: !" <+ %Strei S9ngiorgiu ( T9rsa: L3*-41<.489 Km Re lasat din: !" /.imidia ( @CrCu 64+445 B9rsau %!' +/1& !estinaţie: Km * DJ 660 Lungime: 2.. DJ 668B Lungime: 12.6m& Origine: Km 0+000 !N // %@aţeg& @aţeg !estinaţie: Km 2+000 ReDer.4<.6m& Origine: Km 0+000 Strei S9ngeorgiu %!' //# 6m *1=$1$& ".4-<.odi1te 23+150 T9rsa !estinaţie: Km 1.6m& = !> 1<< %Nu 1oara ( "a7ana Pietrile: L31.

el ( R9u de Mori ( Su1eni 28+100 "a7ana R9u1or 0+000 !' /#/ %Baraj Ostro.500 Km !estinaţie: Km 15 DJ 686C Lungime: 2.iţeaua !estinaţie: Km 1< DJ 685 Lungime: 48.6m& Origine: Km 0+000 S9ntCmCria Orlea %!N //& S9nt2etru ( Un iu ( Ostro.530 Km Re lasat din: !" 1-# %!N /#A ( LC2ugiu de Sus: L3/4$/<6m& = !E %LC2ugiu de Sus ( Ra ..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul @UNE!OARA 11 DJ 668C Lungime: 16.6m& Origine: Km 0+000 BraDi %!' /#< & !estinaţie: Km 1+200 R9u de Mori %!' /#/& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) #< .670 Km Re lasat din: !" 1** %Simeria ( Ba ia: L3$4/+.533 Km 1$ DJ 680B Lungime: 25.DJ 672C Lungime: 9.6m& Origine: Km 0+000 "9rnesti %!N /# 6m /. ( Ostro..6m& Origine: Km 0+000 Simeria %!N + 6m -5-=1.6m& Origine: Km 0+000 !N // %Bretea Rom9na& Bretea Rom9na ( B9l elele Bune ( Batalari 16+900 Bo1orod !estinaţie: Km 1* DJ 668D Lungime: 4.%Su1eni ( "a7ana R9u1or: L3#41<.100 Km Re lasat din: !' /#/=!" #1 %R9u de Mori ( Su1eni: L3*4*<.u Mi & 1+500 Ostro.6m& = !E %Batalari ( Bosorod: L3#4.a ( "a7ana :ura Glatna ( Baraj ReteDat 48+700 "a7ana Rotunda !estinaţie: Km 1/ DJ 686 Lungime: 28.6m& = !> 1$# %Baraj ReteDat ( "a7ana Rotunda: L31+4.6m& = !> 1<.<=<$. DJ 686D Lungime: 1..500 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 1# DJ 686B Lungime: 4..900 Km Re lasat din: !" <5 %!N // ( !' //#: L3#45.iţeaua: L3154..700 Km Re lasat din: !' /#< %"9rne1ti ( Baraj ReteDat: L3-14+..& T9m2a !estinaţie: Km 4+670 Ba ia %!N // 6m *.u Mi ( "lo2oti.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.200 Km Re lasat din: !> %BraDi ( Riu de Mori: L314*.../<6m& Origine: Km 0+000 !N /#A %6m /. %!' /#<& 0+000 S9nt2etru %!' /#/& Baraj Pa lisa 4+500 Pa lisa %!N /#& 0+000 !' /#/ Baraj @aţeg !' /#/ ( Baraj @aţeg ( !N // 2+500 !N // %@aţeg& !estinaţie: Km 1+ DJ 686A Lungime: 1.=5#$& LC2ugiu de 'os 25+530 RC .& Origine: Km !estinaţie: Km 40+776 Limita 'ud) :orj 50+309 !N //A 1.=$#+& Ostro.

%Tustea ( RC .asu de 'os: L3<41.asu de Sus 12+275 M9nCstirea Prislo2 !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) #/ .a1u de 'os 18+650 @aţeg %!' /#+"& ** DJ 687A Lungime: 18.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul @UNE!OARA *1 DJ 687 Lungime: 23.asu de 'os ( M9nCstirea Prislo2: L3+41+<6m& Origine: Km 0+000 Bretea Strei %!N // 6m 1#5=/1.6m& = !E %8tei ( !' /#+!: L3154/.275 Km Re lasat din: !E %Bretea Strei ( Sil.4+-.DJ 687C Lungime: 28.ito..100 Km Origine: Km !estinaţie: Km *+ DJ 687G Lungime: 32..550 Km Origine: Km !estinaţie: Km */ DJ 687F Lungime: 21.6m& = !E %L31*4*.+ %Teliu u In0erior ( "in i1 "erna : L3141*-6m& = !" 1.& Sil.6m& = !" 1.4<.6m& Origine: Km 0+000 @ateg %!' /#+A& Unirea ( >ar adin ( Tustea ( "iula Mare ( "iula Mi a ( Ra .6m& Origine: Km 0+000 !N // %Tote1ti& @CtCgel ( !ensus ( 8tei 32+985 !' /#+! !estinaţie: Km *# DJ 687J Lungime: 44.ito.4**$6m& = !> #< %:ura Bordului ( Limita 'ud) "ara1(8e.4+..a 28+796 !' /#+: !estinaţie: Km *$ DJ 687D Lungime: 53.asu de 'os ( Sil.%@CtCgel ( 8tei: L3+4$.elari ( Ruda ( Poieniţa Boinii 46+550 Badu !o7ii 0+000 Teliu u Su2erior %!' /#+E& :o.600 Km Re lasat din: !" 11< %@unedoara ( "er7al: L3*.002 Km Re lasat din: !N /#B = !' /#+ Origine: Km 0+000 S9ntu.4<*-6m& Origine: Km 0+000 Teliu u In0erior %!' /#+E 6m <=*/5& To2liţa ( !C79 a ( @CsdCu ( Lun a "ernii de 'os ( Lun a "ernii de Sus ( :ura Bordului 53+600 Limita 'ud) "aras Se.6m&= !E %"er7al ( >eregi: L3*...650 Km !estinaţie: Km *.985 Km Re lasat din: !' /#+" %!N // ( @CtCgel: L3<45#<6m& = !" 5.6m& Origine: Km 0+000 @unedoara Bos ( :ros ( "er7al ( So et ( >eregi 44+600 !' /## !estinaţie: Km *5 DJ 687K Lungime: 12.erin: L31..a: L3+4$.600 Km Re lasat din: !" 1.6m& = !' /#+! %Baraj ( :ura Bordului: L3$.# %"in i1 "erna ( Baraj : L3.alm %!N +& @unedoara ( @C1dat !estinaţie: Km 23+002 "Clan %!N //& Origine: Km 0+000 @C1dat %!' /#+& Sil..796 Km Re lasat din: !' /#+" %@aţeg ( Tustea: L35415/6m& = !" 1.* %Sil.Cjdia 21+100 Lelese !estinaţie: Km *< DJ 687E Lungime: 46.erin 0+000 @unedoara Teliu u In0erior ( :..

..4$...6m& = !" 1*%S9ntandrei ( "ristur:L3*41.< 6m 1-=-.& Mi.<A %Ora1tie ( SarmiDegetusa Regia: L3-#4+$<6m& = !E %L3...6m& = !E %SCule1ti ( Aero2ort:L3-4*.6m& Origine: Km 0+000 Simeria Simeria ( SCule1ti ( S9ntandrei ( B9r ea Mare 10+000 U)M) !estinaţie: Km -.000 Km Re lasat din: !" -< %Simeria ( SCule1ti: L3*4$.elari& -$ DJ 705 Lungime: 30.6m& Origine: Km 0+000 BoDes %!' +.6m& Origine: Km 0+000 !' +....6m& = !" 1$ %Stanija ( Bu e1: L3*45+.285 Km !estinaţie: Km -* DJ 700 Lungime: 10.=15+& !estinaţie: Km 4+390 Uroi Origine: Km 0+000 Limita 'ud)Al7a %Alma1u Mi de Munte& Alma1u Mi de Munte ( Bal1a ( StrCuini ( Mada ( :eoagiu ( :.aiesti ( Ros ani 23+285 Batr9na -1 DJ 688 Lungime: 23...elari 30+500 !N + %:..6m& = !E %Romo1el ( Limita 'ud) Al7a: L3-4*.000 Km Re lasat din: !S %Tote1ti ( >ar adin: L3$4.6m& = !> 55 %Si7i1el ( Limita 'ud) Al7a: L31#4.6m& = !E %BC 9ia ( Limita 'ud) Al7a: L3*4<..6m& Origine: Km 0+000 Tote1ti %!N /# 6m /*=5....& ( Limita 'ud) Al7a %Am --=1.<A %"Cstau& Si7isel ( "a7ana Prislo2 29+100 Limita 'ud) Al7a !estinaţie: Km -# DJ 705G Lungime: 15..6m& Origine: Km 0+000 Simeria %!N + 6m -#. DJ 687L Lungime: 4.100 Km Re lasat din: !" *5 %BoDes ( BC 9ia: L3<4*.& !estinaţie: Km 4+000 >Cr Cdin Re lasat din: !" 1-< %!o7ra ( Ros ani: L3/4-*<6m& = !E %Ros ani ( >ata Ro1ie: L3$4.6m& = !" 1*1A %>ata Ro1ie ( BCtr9na: L31*45/.& Ba 9ia ( Limita 'ud) Al7a %Am +=+.& ( Stanija 43+500 Bu es !estinaţie: Km -+ DJ 705F Lungime: 29.6m& Origine: Km 0+000 !N + %Ora1tie& "CstCu ( Beriu ( Poieni ( Ora1tioara de 'os ( Bu iura ( Ora1tioara de Sus ( Lude1tii de 'os ( "oste1ti ( :radi1tea de Munte 39+145 SarmiDegetusa Regia !estinaţie: Km -/ DJ 705D Lungime: 18..6m& Origine: Km 0+000 !o7ra %!N /#A 6m /5=$$.145 Km Re lasat din: !' +...900 Km Re lasat din: !" $# !N + ( Romo1el: L31*4+.6m& Origine: Km 0+000 !N + Romo1 ( Romo1el 15+900 Limita 'ud) Al7a !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) #+ .100 Km Re lasat din: !" <$ %"CstCu ( Si7i1el: L31141.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul @UNE!OARA -.6m& = !E %Limita 'ud) Al7a ( Stanija: L3+4$-.500 Km !estinaţie: Km -< DJ 705A Lungime: 39.DJ 700A Lungime: 4..6m& = !" -$ %Aero2ort ( S9ntandrie: L3141.390 Km Re lasat din: !" -/ %Simeria ( Uroi: L3$4-5.6m& = !E %"ristur ( U)M): L314*.

./A %S9r7i& S9r7i ( Balea Lunga ( Borţa ( Bi1 a 33+350 Ee7ea %!N +/& 0+000 Ilia %!N +& Bretea Mure1anC ( BrCni1 a ( Bejan ( PCuli1 ( "..4#+.6m& = !E %"a7ana "a2rioara (!e.a: L3*4#.6m& Origine: Km 0+000 Gam %!N +& !estinaţie: Km 2+800 Sal i.a %!' +.& Ro1ia !estinaţie: Km 17+500 Bal1a Origine: Km 22+700 Limita jud Arad "CDCne1ti ( Baţa de 'os 42+700 Baţa de 'os %!"1+*& 10+800 Limita jud Arad Pogoja ( Sal i.6m& Origine: Km 0+000 :urasada %!N +& "CrmCDCne1ti !estinaţie: Km 14+000 !arnule1ti Re lasat din: !" 1*# %!N + ( "a7ana "a2rioara: L3-4<..& !estinaţie: Km 1+100 !N + %6m $-.870 Km Re lasat din: !" <# %!' //#A ( !' +.a ( Tisa 30+378 !N /#A %:rind& $$ DJ 707 Lungime: 20.6m& Origine: Km 0+000 SC Cr9m7 %!' +/1 6m 1#=/.800 Km $# DJ 707G Lungime: 14..DJ 706D Lungime: 17..& Podele ( Stejarel ( Lun 1oara ( !ume1ti 19+450 S9r7i %!' +.6m& Origine: Km 0+000 Lun oiu de 'os %!N +/ 6m */=--.a %!N +& 5+000 "a7ana "a2rioara $+ DJ 707F Lungime: 2.000 Km $5 DJ 707J Lungime: 5.itid& O oli1u Mi !estinaţie: Km 10+870 Lude1tii de 'os %!' +..6m& Origine: Km 0+000 Burju %!' +...578 Km Origine: Km !estinaţie: Km $/ DJ 707E Lungime: 1..& Re lasat din: !" 1/* %Gam ( Sal i.100 Km Re lasat din: !S %Burju ( !N +: L3141.a: L314<.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul @UNE!OARA -5 DJ 705J Lungime: 10..000 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) ## .<A: L1.6m& = !E %StejCrel ( S9r7i: L31<4<+.350 Km !estinaţie: Km $1 DJ 706A Lungime: 40.=-.& !estinaţie: Km $.274 Km Origine: Km !estinaţie: Km $* DJ 706B Lungime: 19.6m& Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 !e.6m& Origine: Km 0+000 !' //#A %".450 Km Re lasat din: !" 1/+ %Lun oiu de 'os ( StejCrel: L3-4##.500 Km Re lasat din: !S %SC Cr9m7 ( Bal1a: L31+4<../ 6m *=.is Cdaga ( Lun a ( >iDe1 ( "rC iune1ti ( BCiţa ( "Cinelu de Sus ( Ormindea 41+440 BCli1oara %!N +/& $.000 Km !estinaţie: Km $< DJ 707A Lungime: 19..+A 6m #=1. DJ 706 Lungime: 33.+& Re lasat din: !" 1<< %!N + ( !Crnule1ti: L31$4.<A& Origine: Km 0+000 !' +.

6m& Origine: Km 0+000 !N + %Turda1& Turda1 3+951 !N + %6m -+-=1*.& <$ DJ 709G Lungime: 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul @UNE!OARA <.951 Km !estinaţie: Km << DJ 709H Lungime: 10....100 Km Re lasat din: !" $..& Re lasat din: !M 1 %Beţel ( Mun elu Mi : L31$45.6m& Origine: Km 0+000 !e.4<1.%Bu e1 ( Tarniţa: L31*4$.4.& Mun elu Mi ( Mun elu Mare ( Poieniţa Tornii ( >eregi ( Poiana RC .& !estinaţie: Km 10+000 'ieţ %!N + A 6m 1...1=.6m& Origine: Km 0+000 SlCtinioara %!N +A& !estinaţie: Km 6+600 "a7ana Rusu Re lasat din: !" -5 %!N + 6m -/+=.6m& = !" 1*.6m& = !" 1*1 %"iul2aD ( Aranie1: L3$4./6m& = Su2ra2unere !N /#B %L314.. %Ora1tie ( Pri aD: L3-4/*<6m& = !E %Pri aD ( >olt: L3*4$+<6m& Origine: Km 0+000 Ora1tie %!N + 6m -/<=...6m& Origine: Km 0+000 Petrila %!' +.600 Km Re lasat din: !" /# %SlCtinioara ( "a7ana Rusu: L3/4/.600 Km !estinaţie: Km <* DJ 708E Lungime: 33.6m&= !S %Badu !o7rii ( Lun a "ernii de Sus: L354<.6m& = !E %>eregi ( Badu !o7rii: L3154/5.6m& = Su2ra2unere !' /#+' %L314..000 Km Re lasat din: !E %Petrila ( 'ieţ: L31..000 Km <+ DJ 741 Lungime: 23.6m& Origine: Km 0+000 Petrila %!N // 6m 1--=/<.iţetii ( Badu !o7rii 53+600 Lun a "ernii de Sus %!' /#+!& <1 DJ 708D Lungime: 53.190 Km Re lasat din: !" 1*< %!e.& Pri aD !estinaţie: Km 6+100 >olt %!' 1. DJ 707L Lungime: 6....130 Km !estinaţie: Km <# DJ 742A Lungime: 17.+=5/+& Re lasat din: !> 1#/ %Petrila ( Limita 'ud) Al7a: L3/14.a ( "9rjiţi: L3+4+#$6m& = !" 1*/ %"9rjiţi ( !N /#B: L3#45. %Pe1tisu Mare ( "iul2aD: L31*4<...6m& = !> ** %Tarniţa ( Limita 'ud) Al7a: L3$4+.5@& "a7ana Lun a >lorilor ( "a7ana Au1el !estinaţie: Km 61+000 Limita 'ud) Al7a Origine: Km 0+000 "ris ior %!N +$& Budure1 i ( "ure .6m& Origine: Km 0+000 Beţel %!N + 6m $. ( Turda1: L3*4#.6m& Origine: Km 0+000 Bu esi %!N +$ 6m 1#=5<..& !u2a Piatra ( Tarniţa 17+100 Limita 'ud) Al7a !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) #5 ....+A 6m $1=1*.: L3141<..DJ 709F Lungime: 6.100 Km Re lasat din: !" 1..i ( Poieniţa ( Poiana 23+130 Alma1u Mi de Munte </ DJ 709K Lungime: 61.a Almasu Se ( "9rjiti ( Po2esti ( Almasu Mi ( Pestisu Mare ( Pestisu Mi ( 'osani ( Nandru ( "iul2aD 35+190 Aranies !estinaţie: Km <.6m& = !" 1*/A %Mun elu Mi ( >eregi: L31.6m& =!E %Turda1 ( !N + 6m -+-=1*..

.DJ 763A Lungime: 13.itu M9nastirii "risan 0+000 Soimu1 %!N +/& BClata ( B9rsCu ( "9rteju de Sus ( @ondol ( SC Cr9m7 ( StCuini 36+275 Bal1a %!' +.550 Km Re lasat din: !" 1* %BlCjeni ( !" 1*: L31*41*..600 Km Re lasat din: !' +/* re6ilometrat Origine: Km 0+000 Baia de "ris %!N +/ 6m -5=1<-& Ri1 a ( Baldo.400 Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& HU5ED0A.a de 'os ( !um7ra.6m& = !E %!" 1* ( !' +/*: L3114$-.6m& Origine: Km 0+000 Ri7ita %!N +/ 6m -/=-*/& "ri1an ( !um7ra.itu MCnCstirii "ri1an: L3/45#.6m& Origine: Km 0+000 Steia %!N +/ 6m $+=+#-& Tome1ti ( Tiule1ti ( Leaut ( !o7rot ( O79r1a 13+400 Limita 'ud) Arad /.300 Km Re lasat din: !" # %Ri7iţa ( !um7ra.a de Sus 22+300 S .688 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 5.a de Sus ( S .in ( Ri1 uliţa ( BulDe1tii de 'os ( BulDe1tii de Sus !estinaţie: Km 40+600 Limita 'ud) Al7a Re lasat din: !" * %Steia ( !o7rot: L354/.6m& = !" < %!o7rot ( Limita 'ud) Arad: L3-4#.A 1321.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul @UNE!OARA <5 DJ 742B Lungime: 23./& !estinaţie: Km /1 DJ 761 Lungime: 36.275 Km Origine: Km !estinaţie: Km /* DJ 762 Lungime: 40.6m& Origine: Km 0+000 BlCjeni %!N +$ 6m 1+=1*$& BlCjeni ( "ris 23+550 !' +/* !estinaţie: Km /. .a de Sus: L31<4-*. DJ 760 Lungime: 22.6m& = !E %!um7ra.

850 Km Re lasat din: !" #$A Origine: Km 10+500 Limita 'ud) Neamţ RC .+A = !" ## Origine: Km 29+595 Limita 'ud) Neamţ %Storne1ti& Storne1ti ( Sine1ti ( Bo niţa !estinaţie: Km 46+200 Po2e1ti %!' *#*!& Re lasat din: !" 5+ %!N *# ( AleIandru Ioan "uDa: L3+4#-.a ( B9nCtori 7+013 !" 1-1 # DJ 208K Lungime: 3..700 Km Re lasat din: !" #* %!N *# ( Butea: L3$4+.# 6m $-=<*<& !um7ra.& !estinaţie: Km 3+600 "riste1ti Re lasat din: !" 1.600 Km 5 DJ 208L Lungime: 9.#& Pietrosu ( Uda ( TCtCru1i 12+650 Limita 'ud) Su ea.e1ti& * DJ 207A Lungime: 16.$$& !estinaţie: Km 4+700 Butea %!" #*A & Re lasat din: !" 1*5 %!N * ( "riste1ti: L3-4/.013 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 51 ..a %TCtCru1i& 0+000 !N * @ClCu e1ti ( Bolintire1ti ( @CrmCneasa ( Mo.e1ti Re lasat din: !" 11* %!' *.6m& Origine: Km 0+000 S .ileni ( "ri.# ( Stolni eni PrCjes u: L3..a %Buda& 0+000 @e i %!' *.605 Km - DJ 207M Lungime: 7..6m& Origine: Km 0+000 !' *.960 Km !estinaţie: Km < DJ 208F Lungime: 12.238 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 208J Lungime: 4.6m& Origine: Km 0+000 !' *.e1ti 30+238 !N *# %"ri.45-#6m& Origine: Km 0+000 Les2eDi %!' *.830 Km $ DJ 208 Lungime: 48.# %Pa1 ani 6m *+=+5+& BrCte1ti !estinaţie: Km 9+000 Miroslo.000 Km 1.# ( Miroslo.650 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 208G Lungime: 30.eia %!N *# 6m +=5$.& !estinaţie: Km 7+830 AleIandru Ioan "uDa Origine: Km 3+000 Limita 'ud) Neamţ %Mun elu de Sus& Mir e1ti ( @ClCu e1ti ( Lun a1i ( Tudor Bladimires u ( "osme1ti ( Stolni eni PrCjes u ( Pa1 ani ( Balea Sea C ( "onţe1ti ( @e i ( Les2eDi ( Buda 48+960 Limita 'ud Su ea.400 Km 11 DJ 2085 Lungime: 7.# %6m *5=5+5& !estinaţie: Km 0+400 Stolni eni PrCjes u Re lasat din: !" 1-1 %Les2eDi ( B9nCtori: L3/4.6m& Origine: Km 0+000 !N * %6m -+5=*<. DJ 208M Lungime: 0.4$.+<6m& = !" 1** %B9nCtori ( !" 1-1: L3.e1ti: L354.iteni !estinaţie: Km 16+350 !N *# Re lasat din: !' *.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul IA8I 1 DJ 201C Lungime: 5.5 %!' *..6m& Origine: Km 0+000 !N *# %Mi lCu1eni 6m 5=.

6m& = !" /# %!" /+ ( "oDme1ti: L3145.400 Km Re lasat din: !" /+ %!N *# ( !" /#:L354<.=1<.6m& Origine: Km 0+000 Ia1i %!N *$ 6m 15.eia ( !rCgu1eni ( I2atele ( "uDa BodC ( Tungujei ( Ei7Cne1ti ( 'igCreni ( BCleni ( Su. DJ 248A Lungime: 51.a %!N *$ 6m 1#.6m& = !E %L3*4$/.otin ( :roDe1ti 30+795 :roDe1ti %!' *$5& 1.=+-+& !o7ro..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul IA8I 1* DJ 208.6m& Origine: Km 0+000 B9rno.e1ti& "iorte1ti 30+280 !N *$ 0+000 !N *$ %8er7e1ti& 8er7e1ti ( !or.& Origine: Km 0+000 Ia1i Lun a "etaţuii ( !um7ra.6m& Origine: Km 0+000 !N *# %6m 1--=1-5& Podu @agiului 11+400 "oDme1ti 20+450 Limita 'ud)Baslui %Tute1tii de Sus& Tute1tii de Sus ( S 9nteia ( "Cue1ti ( S .at !estinaţie: Km 26+060 Limita 'ud)Baslui %"odCe1ti: !N *$ 6m 1< Re lasat din: !' *$+ %Ia1i ( B9rno.a ( :rajduri 33+400 Limita 'ud)Baslui %Rediu& 0+000 Ia1i Boine1ti ( Slo7oDia ( !omniţa ( Ti7ana ( :9r7e1ti ( :lodenii :9ndului ( RCD7oieni ( Ei7Cne1ti 51+525 Limita 'ud)Baslui %Ei7Cne1ti& 0+000 B9nCtori %!N *$& @orle1ti ( Bogonos ( Let ani ( "u uteni ( S o2oseni ( @orle1ti ( Lungani ( Boine1ti ( Bo ote1ti ( M9nje1ti ( Bude1ti ( @adim7u ( Mironeasa ( "io aBo a ( Bi a ( >ren iugi 65+000 Limita 'ud)Baslui %>ren iugi& 0+000 Bude1ti %!' *$#B& Bude1ti ( Mogo1e1ti ( "iurea 14+450 Lun a "etCţuiei %!' *$#& 1# DJ 247A Lungime: 11. Lungime: 5..525 Km Origine: Km !estinaţie: Km *1 DJ 248B Lungime: 65.830 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1+ DJ 247 Lungime: 26.DJ 244D Lungime: 12.a ( "odCie1ti: L3*-4/.& !estinaţie: Km 11+400 B9rno.400 Km 15 DJ 248 Lungime: 33.219 Km Re lasat din: !" #+ %!N *# ( Mir e1ti: L3<4*156m& Origine: Km 0+000 !N *# %6m /=#+<& !estinaţie: Km 5+219 Mir e1ti %!' *.780 Km !estinaţie: Km 1$ DJ 244F Lungime: 30.a: L3114$.795 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1< DJ 244G Lungime: 11.060 Km Re lasat din: !' *$+ %B9rno.e1ti ( Pietri1 ( Mosna ( Bo.a %!' *$+ 6m *=$/.450 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 5* ...400 Km !estinaţie: Km *.#& Origine: Km 25+500 Limita 'ud) Baslui %!ol.uleţ ( Tansa 75+280 Limita 'ud)Baslui %!agita& !estinaţie: Km 1/ DJ 246 Lungime: 54.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km ** DJ 248C Lungime: 14.

<6m& Origine: Km 0+000 !N *# %"ostuleni& !estinaţie: Km 4+305 Prise ani Re lasat din: !" *.000 Km Re lasat din: !" -$ %!N *# ( Osoi: L314.126 Km 0+000 "iurea %!' *$#"& Todirel ( "er u ( B9rno..770 Km -1 DJ 280 Lungime: 31..6m& Origine: Km 0+000 Ia1i %!N *#& Balea LungC !estinaţie: Km 16+500 :olCe1ti Re lasat din: !" $< %!N *# ( Prise ani: L3$4-.#-& !estinaţie: Km 1+000 Osoi Re lasat din: !" 15 %Ia1i ( :olCe1ti: L31/=<. DJ 249E Lungime: 7.%T9rgu >rumos ( BrCie1ti: L31.6m& Origine: Km 0+000 !N *# %6m 5*=.& 0+000 Tri0e1ti %!N *$"& Lun a Prutului ( 8endreni ( >rCsueni ( S uleni ( Bran ( Bosia ( Ung.6m& Origine: Km 0+000 !N *# %6m #-=1+.%!N *# ( Euţora: L3+4++.& ( Limita 'ud) Neamţ %Am --=1$..& Tome1ti ( ".DJ 248D Lungime: 17.900 Km Origine: Km !estinaţie: Km *$ DJ 248E Lungime: 6..eni ( Tutura ( Moreni ( PrisC ani ( MC Cre1ti ( "olţu "ornii ( SClagen ( :roDe1ti ( S o2oseni 98+142 :or7an %!N *#& 0+000 Ia1i %!N *#& @ol7o a ( "riste1ti ( M9nDCte1ti 15+150 Bosia %!' *$5& !estinaţie: Km *< DJ 249 Lungime: 93.45<.140 Km !estinaţie: Km -* DJ 280A Lungime: 10.a ( PietrCria ( PCun ( Tome1ti 17+900 @ol7o a %!' *$5A& Re lasat din: !" 1-$A %Limita 'ud) Baslui ( "uDa BodC: L3*4$.6m& = !E %L3-4+*/6m& Origine: Km 0+000 Limita 'ud) Baslui %!N 1<! 6m -=+*/& AleIe1ti 6+126 "uDa BodC %!' *$/ 6m $+=<<..150 Km Origine: Km !estinaţie: Km *+ DJ 249B Lungime: 1.950 Km Re lasat din: !" 5.i2ere1ti !estinaţie: Km 7+770 Euţora Origine: Km 0+000 Strunga %!N *#& @C7Cse1ti ( BrCtule1ti ( >edele1eni ( @9ndre1ti ( Oţeleni ( Limita 'ud) Neamţ %Am *1=..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul IA8I *.500 Km *5 DJ 249D Lungime: 4.6m& Origine: Km 0+000 T9rgu >rumos Priste1ti !estinaţie: Km 10+950 BrCie1ti REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 5- .142 Km Origine: Km !estinaţie: Km */ DJ 249A Lungime: 15.305 Km -.& ( Pis u Rusului ( Ge e PrCjini ( !agita ( BClu1e1ti 43+280 Limita 'ud) Baslui *# DJ 249C Lungime: 16.

625 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 5$ .6m& Origine: Km 0+000 !N *#A %Ruginoasa& !estinaţie: Km 7+100 @ele1teni %!' *.6m& Origine: Km 0+000 Ia1i %!N *#& !estinaţie: Km 5+820 Rediu Origine: Km 0+000 Podu Iloaiei %!' *#*!& Er7i eni ( S2inoasa ( Bel e1ti ( Tansa ( @odora ( Ba.#& 0+000 @9rlCu MaIut ( !eleni ( >eledeni ( Poiana 9+000 Limita 'ud)Boto1ani %Poiana& 0+000 Bel e1ti %!' *#1& "oarnele "a2rei ( Boro1oaia ( One1ti 24+900 Plugari %!' *#*B& 0+000 BlCge1ti %!N *#A& @CrmCne1tii Noi ( @CrmCne1tii Be ..886 Km Re lasat din: !" 1** %!'*#1" ( Todire1ti: L3*4##/6m& Origine: Km 0+000 !' *#1" %6m 5=-#<& !estinaţie: Km 2+886 Todire1ti Origine: Km 0+000 Ia1i BreaDu ( @orle1ti ( Larga 'ilia ( Mo.* %!N *#A ( @ele1teni: L3+41.eni ( @Cl eni ( Mito ( 8i2ote ( IaDu Nou 58+625 Limita 'ud)Boto1ani %IaDu Nou& $.687 Km !estinaţie: Km -# DJ 281A Lungime: 9.900 Km Origine: Km !estinaţie: Km $.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul IA8I -.ileni ( Potingeni ( MClCe1ti ( :ro2niţa ( SC.500 Km Re lasat din: !" 1*.6m& = !" 11# %!" 1*.#:& Re lasat din: !" *1 %Ia1i ( Rediu: L3<4#*. ( "u uteni: L31141.450 Km 0+000 T9rgu >rumos %!N *# 6m */=+$< & 12+500 "u uteni Re lasat din: !" -/ %!N *# ( !ume1ti: L3$4$<..DJ 280B Lungime: 12.6m& Origine: Km !estinaţie: Km -$ DJ 280C Lungime: 4.6m& Origine: Km 0+000 !N *# %Leţ ani& Banul !estinaţie: Km 4+450 !ume1ti Re lasat din: !" 1.lui ( "e2leniţa ( BCdeni ( >ete1ti ( Sti lCria ( Sireţel 62+687 Les2eDi %!' *. DJ 281C Lungime: 25.100 Km -/ DJ 280E Lungime: 5.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km $* DJ 281E Lungime: 2.955 Km Origine: Km !estinaţie: Km $1 DJ 281D Lungime: 30.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km -5 DJ 281B Lungime: 24.i ( Bolde1ti ( Todire1ti ( Stroe1ti ( BCi eni ( "oasta MCgurii ( "9rjoaia 25+955 "otnari %!N *#B& 0+000 !N *#B %"e2leniţa& "e2leniţa ( Petro1i a ( "oarnele "a2rei ( >o uri 30+000 :ro2niţa %!' *#*& -< DJ 280D Lungime: 7.820 Km -+ DJ 281 Lungime: 62..DJ 282 Lungime: 58. %!N *# ( T9rgu >rumos:L314$.

45.%S2ineni ( Andrie1eni: L3$4<5.olari %!N *$"& Traian ( S2ineni ( Si2ote ( Plugari 34+740 Limita 'ud) Boto1ani %Plugari& 0+000 !N *$" %EigCna1i& Mi.740 Km Origine: Km !estinaţie: Km $< DJ 282C Lungime: 26.082 Km Origine: Km 0+000 Bi.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul IA8I $$ DJ 282B Lungime: 34.170 Km Re lasat din: !" .%BlCdeni ( Ia o7eni: L3.ail Aogalni eanu ( Bor1a ( BlCdeni 26+082 @Cl eni %!' *#*& 0+000 Potingeni %!' *#*& Rom9ne1ti ( Podu Ilioaiei ( S o7ilţeni ( Po2e1ti 38+510 Mad9rja %!' *#*E& 0+000 !N *# %BClţaţi& Lungani ( Sine1ti ( Mad9rja ( Run u ( Poiana de Sus 37+200 Ti7ana %!' *$#A& !estinaţie: Km $/ DJ 282D Lungime: 38.313 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 5< ..000 Km Re lasat din: !" 1+%Ia1i ( Aroneanu: L3<4.6m& = !" $ %Soldana ( S2ineni: L3<4/#.510 Km Origine: Km !estinaţie: Km $+ DJ 282E Lungime: 37.6m& Origine: Km 0+000 Ia1i !estinaţie: Km 5+000 Aroneanu Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& IA-I 1064..6m& Origine: Km 0+000 BlCdeni %!' *#*"& Soldona ( AleIandru el Bun ( S2ineni ( >9nt9nele 11+170 Andrie1eni !estinaţie: Km $5 DJ 282G Lungime: 5..200 Km Origine: Km !estinaţie: Km $# DJ 282F Lungime: 11.6m& = !" .

350 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.i ( Balea MC ri1ului 30+150 :rindu 0+000 "CDane1ti %!N *A& "o ora 21+325 Limita 'ud) BuDCu 0+000 :ri.Cne1ti ( Ion :.iţa %!N *"& Traianu 9+300 Limita 'ud) BrCila !estinaţie: Km DJ 102H Lungime: 39.250 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 201 Lungime: 98.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 11 DJ 211 Lungime: 9.750 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 201B Lungime: 19. >ier7inţi ( !ridu 59+700 'ila.o.ele 47+000 Limita 'ud) Il0o.a 0+000 "io .325 Km Origine: Km !estinaţie: Km 5 DJ 203F Lungime: 25.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 203B Lungime: 30.ina %!N *A& OreDu ( Ra1i 19+000 Limita 'ud) "ClCra1i 0+000 Manasia %!N *A& :9r7o.150 Km Origine: Km !estinaţie: Km # DJ 203E Lungime: 21.300 Km Origine: Km 59+530 Limita 'ud) BrCila Lu iu ( M) AogClni eanu ( LC usteni ( Platone1ti ( !estinaţie: Km 107+830 >ete1ti REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 5/ .200 Km Origine: Km 37+600 Limita 'ud) Il0o. BraDii ( Maia 60+200 Ad9n ata 40+000 Limita 'ud) BuDCu :rindu ( "olelia ( "o ora ( Re.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul IALOMIEA 1 DJ 101 Lungime: 22.eni ( Patru >raţi ( Ad9n ata 18+750 Limita 'ud) Pra.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 201A Lungime: 18.iga 79+250 Milo1e1ti %!N *"& 0+000 "o1ereni BorCne1ti ( BCr Cne1ti ( "ondee1ti ( AIintele ( OreDu ( Piersi a ( Bordu1elu ( Marsilieni ( Al7e1ti ( Buie1ti ( I.100 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 101B Lungime: 13.i a ( "iulniţa ( "osim7e1ti ( :im7C1ani ( MCr ule1ti ( Sudiţi 98+000 ECndCrei 0+000 "o1ereni %!N *& Moldo.iţa %!N *"& Smirna ( IaDu ( S 9nteia ( !umitre1ti ( Bu 1a ( Balea "iorii ( Murgean a 25+350 !N *1A 39+950 Limita 'ud) BuDCu 42+450 :9r7o.i 0+000 :ri. DJ 203I Lungime: 2.300 Km !estinaţie: Km 1* DJ 212 Lungime: 48.

e !oja ( "runti ( Mir ea el BCtr9n !estinaţie: Km 63+650 Re.iliţa !estinaţie: Km 37+545 !ridu %!' 1.* re6ilometrat Origine: Km 13+865 Limita 'ud) "ClCra1i !rCgoe1ti ( Ro1iori ( Mo.* re6ilometrat Origine: Km 53+700 Limita 'ud) "ClCra1i Sine1ti %!N *& !estinaţie: Km 63+420 Limita 'ud) Il0o.400 Km 15 DJ 402 Lungime: 9./& : L 3 1-4<.720 Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& IAL0MI3A 487.ina !estinaţie: Km 13+500 "runţi %!' -.180 Km Origine: Km 0+000 !N *A :ura Ialomiţei 7+900 Lu iu %!' *1*& 17+800 Limita 'ud) "ClCra1i MCr ule1ti ( Bu u ( S 9nteia 59+980 !N *1 !estinaţie: Km 1< DJ 302 Lungime: 23. 1/ DJ 306 Lungime: 30.DJ 213 Lungime: 7.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul IALOMIEA 1.1& Re lasat din: !' $./& Re lasat din: !' -1.700 Km 1+ DJ 306A Lungime: 13.re6ilometrat Origine: Km 22+607 Limita 'ud) "ClCra1i @oria !estinaţie: Km 35+007 AIintele %!' *.680 Km Re lasat din: !' -.iga %!' 1.1& Re lasat din: Parţial are traseu nou la limita 'ud) "ClCra1i4 re6ilometrat Origine: Km 32+950 Limita 'ud) "ClCra1i Al7e1ti ( AndrC1e1ti ( :.900 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1$ DJ 213A Lungime: 42.*@& Re lasat din: !" $1 %Bordu1elu ( "runţi %!' -.eorg.500 Km 1# DJ 313 Lungime: 12.305 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 5+ .. 6m& Origine: Km 0+000 Bordu1elu "io .

6m& Origine: Km 0+000 Bariera :ruiu %!' 1.360 Km Origine: Km 0+000 Oto2eni %!N 1& Tunari ( 8te0Cne1ti ( A0umaţi ( :Cneasa ( "oDieni ( PasCrea ( BrCne1ti 35+000 Limita 'ud) "ClCra1i 0+000 "entura Bu ure1ti 72+000 "entura Bu ure1ti 0+000 Bu0tea %!N 1A& TCma1i ( "otr7ean a ( Petre1ti ( Balote1ti ( "C iulaţi ( Moara BlCsiei ( :rCdi1tea ( Sitaru 37+600 Limita 'ud) Ialomiţa 0+000 "or7ean a Ostratu ( Peri1 14+000 Limita 'ud) !9m7o. 11 DJ 110J Lungime: 2.ermCne1ti ( Snago.iţa 8+000 Limita 'ud) !9m7o.600 Km 0+000 !N 1 4+600 La ul Snago.180 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 101J Lungime: 1.i 47+000 Limita 'ud) Ialomiţa 0+000 "iol2ani %!N 1& Sili1tea Snago.730 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 101B Lungime: 37.400 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 101C Lungime: 17.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km - DJ 101 Lungime: 36.1 !estinaţie: Km * DJ 100A Lungime: 72.1" 3+700 Sili1tea Snago.500 Km Re lasat din: !L Origine: Km !estinaţie: Km Re lasat din: !" * Origine: Km !estinaţie: Km Re lasat din: !" Origine: Km !estinaţie: Km Re lasat din: !" $ Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 Sitaru 1+500 MCnCstirea S0) Ni olae(Balamu ea # DJ 101M Lungime: 4.orani 1.100 Km Re lasat din: !L %Bariera :ruiu ( SN">R L3*41. DJ 110H Lungime: 3.iţa Peri1 ( T9n C7e1ti ( BlCdi eas a ( "io0ligeni ( :.100 Km 0+000 "iol2ani %!N 1& 3+100 ID.630 Km !estinaţie: Km $ DJ 101A Lungime: 10. ( :ruiu ( Li2ia ( Nu i ( Merii Pet .MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul IL>OB 1 DJ 100 Lungime: 34.1"& !estinaţie: Km 2+100 SN">R REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 5# ..700 Km 0+000 !' 1. %!' 111& 5 DJ 1015 Lungime: 3.ului ( 8anţu >lore1ti ( :ruiu ( Li2ia 20+860 !' 1.

A& :lina ( BClC ean a !estinaţie: Km 9+200 Po1ta Re lasat din: !" 1.*& Re lasat din: !" 1 = !" < Origine: Km 0+000 Bu ure1ti Boluntari ( Tunari ( !imieni ( Balote1ti ( !um7rC.4.200 Km Re lasat din: !" 1$ = !" </ Origine: Km 0+000 "Cţelu %!' 1.ari !estinaţie: Km 32+350 Limita 'ud) :iurgiu Re lasat din: !" 1.e ( Pa ea !estinaţie: Km 10+000 ID.000 Km !estinaţie: Km 1$ DJ 200A Lungime: 8. Palat ( ID. Origine: Km 0+000 !CrC1ti Il0o.816 Km 1/ DJ 300 Lungime: 13.1& Sinte1ti ( 'ila.@& BaDa Be .1N& Origine: Km 0+000 Boluntari 8te0Cne1ti ( !as Clu ( :agu 27+000 :rCdi1tea %!' 1..1A re6ilometrat Origine: Km 0+000 Bidra %!' $.e1ti !estinaţie: Km 25+100 !N 1 %SC0ti a& Re lasat din: !" + = !" *# Origine: Km 0+000 Pantelimon %!N -& Moara !omneas C ( :Cneasa !estinaţie: Km 13+200 8indriliţa %!N *& Origine: Km 0+000 Pantelimon %!N -& "erni a ( T9nganu 13+000 Limita 'ud) "ClCra1i 1< DJ 200B Lungime: 23.000 Km Re lasat din: !L %Snago.060 Km Re lasat din: !" 11 Origine: Km 0+000 A0umaţi %!N *& !estinaţie: Km 8+060 PetrC .000 Km *1 DJ 401A Lungime: 28. !estinaţie: Km 14+360 "reţe1ti %!N <& ** DJ 401D Lungime: 14...1& 1.DJ 200 Lungime: 27. DJ 401 Lungime: 19.a ( MCgurele ( Bragadiru ( "lin eni ( !omne1ti ( !9r. Palat %!' 11. Origine: Km 0+000 !N !estinaţie: Km 3+100 MCnCstirea Pustni ul Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 Bu ure1ti %!N $& 19+000 Limita 'ud) :iurgiu 15 DJ 301B Lungime: 3.000 Km !estinaţie: Km 1# DJ 301A Lungime: 9.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul IL>OB 1* DJ 111 Lungime: 10..360 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 55 .orani %!' 1.500 Km Re lasat din: !' $. 6m& Origine: Km 0+000 Snago.200 Km 1+ DJ 301 Lungime: 13.ioaia%!' $.100 Km *.orani L3 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul IL>OB
*- DJ 402 Lungime: 11,450 Km Re lasat din: !' $.* re6ilometrat Origine: Km 63+420 Limita 'ud) Ialomiţa MCineas a ( PetrC ,ioaia ( B9nCtori !estinaţie: Km 74+870 :agu %!' *..& Origine: Km 0+000 Autostrada 1 "iorog9rla 7+000 Limita 'ud) :iurgiu 0+000 Bu ure1ti Ro1u ( ",iajna ( !ragomire1ti !eal 11+500 Limita 'ud) :iurgiu 0+000 Bu ure1ti !omne1ti ( "iorog9rla ( Limita 'ud) :iurgiu %6m *1=5<.& ( Limita 'ud) :iurgiu %6m -$=...& ( SC7Creni 40+090 Bu0tea %!N 1A&

*$ DJ 601

Lungime:

7,000 Km

!estinaţie: Km *< DJ 601A Lungime: 11,500 Km Origine: Km

!estinaţie: Km */ DJ 602 Lungime: 26,390 Km Origine: Km

!estinaţie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& ILF0V

448,876 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1..

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul MARAMURE8
1 DJ 108A Lungime: 28,490 Km Origine: 81+600 Limita 'ud) SClaj Ei Cu ( Ulmeni ( To,at ( SClsig ( :9rdani ( >Cr a1a ( S9r7i ( TCmaia ( BuDe1ti !estinaţie: Km 110+090 !' 15- %Ardusad& Origine: Km 28+200 Limita 'ud) SClaj Arini1 ( Rodina 44+366 :9rdani %!' 1.#A& 17+600 Limita 'ud) SClaj ",elinţa ( Remeti 2e Some1 ( Mire1u Mare ( Lu C e1ti ( !Cne1tii ",ioarului ( Pri7ile1ti ( Mogo1e1ti 42+267 @ideaga %!' 15-& 0+000 !' 1.#! Oarţa de 'os ( Orţiţa ( Bi aD 17+000 Limita 'ud) Satu Mare Km

*

DJ 108D

Lungime:

16,166 Km

!estinaţie: Km DJ 108E Lungime: 24,667 Km Origine: Km

!estinaţie: Km $ DJ 108. Lungime: 17,000 Km Origine: Km

!estinaţie: Km < DJ 1082 Lungime: 9,500 Km

Re lasat din: !" #-A Origine: Km 0+000 !' 1.#A ArduDel ( Bi ea !estinaţie: Km 9+500 Limita 'ud) SClaj Re lasat din: !' 1.5> %re6ilometrat& Origine: Km 10+367 Limita 'ud) SClaj Ba7a ( !rCg,ia ( "oroieni ( BClenii LC2u1ului ( RCDoare ( T9rgu LC2u1 ( !CmC u1eni ( RogoD ( LC2u1 ( BCiuţ ( "a;ni ( Bude1ti ( O na 8ugatag !estinaţie: Km 100+937 >ere1ti %!N 1#& Origine: Km 0+000 Mestea an %!N 1"& Boiu Mare ( >r9n enii Boiului ( Rom9ne1ti ( SClniţa ( Bima Mi C ( Peteritea 26+680 !' 1.5> 0+000 Seini %!N 1"& Biile A2ei 5+875 Limita 'ud) Satu Mare

/

DJ 109F

Lungime:

90,210 Km

+

DJ 109G

Lungime:

26,680 Km

!estinaţie: Km # DJ 109I Lungime: 5,875 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 5 DJ 109J Lungime: 1,250 Km Re lasat din: !E Origine: Km !estinaţie: Km

0+000 TCuţii MCg,erCu1i %!N 1"& 1+250 Aero2ort Baia Mare

1. DJ 109U

Lungime:

4,000 Km

Re lasat din: !" << Origine: Km 0+000 Str9m7u BCiuţ %!' 1.5>& !estinaţie: Km 4+000 BCiuţ Re lasat din: !SN %Limita 'ud) SClaj ( Bima Mare: L3-4...6m& = !" $5A Origine: Km 4+500 Limita 'ud) SClaj Bima Mare !estinaţie: Km 10+300 !' 1.5: %Bima Mi C&

11 DJ 110C

Lungime:

5,800 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1.1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul MARAMURE8
1* DJ 170 Lungime: 8,300 Km Re lasat din: !SN %Limita 'ud) Bistriţa(NCsCud ( !' 1+1: L3#4-..6m& Origine: Km 24+500 Limita 'ud) Bistriţa(NCsCud !estinaţie: Km 32+800 !' 1+1 %Su iu de Sus& Origine: Km 39+520 Limita 'ud) Bistriţa NCsCud Su iu de Sus ( Su iu de 'os 54+820 RogoD %!' 1.5>& 0+000 Su iu de Sus %!' 1+1& :ro1ii Ei7le1ului ( BotiDa 45+597 8ieu %!' 1#/&

1- DJ 171

Lungime:

15,300 Km

!estinaţie: Km 1$ DJ 171A Lungime: 45,597 Km Origine: Km

!estinaţie: Km 1< DJ 171B Lungime: 6,275 Km

Re lasat din: !" *. Origine: Km 0+000 8ieu %!' 1+1A& !estinaţie: Km 6+275 Poienile IDei %!' 1+1!& Re lasat din: !" <Origine: Km 0+000 RogoD %!' 1.5>& Li7otin !estinaţie: Km 11+600 "u21eni Re lasat din: !" 15 Origine: Km 0+000 !' 1#/ %Str9mtura& SlCtioara ( :lod ( Poienile IDei !estinaţie: Km 16+900 BotiDa %!' 1+1A& Re lasat din: !" -/ Origine: Km 0+000 T9rgu LC2u1 %!' 1#*& !um7ra;a ( Stoi eni ( "osteni !estinaţie: Km 14+000 "u21eni %!' 1+1"& Origine: Km 0+000 Baia Mare :ro1i ( "Cr7unari ( Berinţa ( "o2alni ( "o2alni MCnC1tur ( Ru1or ( "erne1ti ( T9rgu LC2u1 ( Ro,ia 58+342 Limita 'ud) "luj

1/ DJ 171C

Lungime:

11,600 Km

1+ DJ 171D

Lungime:

16,900 Km

1# DJ 171E

Lungime:

14,000 Km

15 DJ 182

Lungime:

58,342 Km

!estinaţie: Km *. DJ 182B Lungime: 54,135 Km

Re lasat din: !' 1#*B = !' 1.#E %su2ra2unere -4<.. 6m& = !" #+ = !' 1.#A %su2ra2unere 141$. 6m& = !" #$ = !" 5* %Arini1 ( BCiţa de su7 "odru: 5455* 6m& Origine: Km 0+000 Baia Mare %!' 1#*& Satu Nou de 'os ( "CtClina ( SC ClC1eni ( Remetea ",ioarului ( Ber ,eD ( 8om uţa Mare ( Eulg,ie1 ( Mire1u Mare ( Remeţi 2e Some1 ( Ulmeni ( M9nCu ( Arini1 ( Urmeni1 60+290 BCiţa de Su7 "odru

!estinaţie: Km *1 DJ 182C Lungime: 21,400 Km

Re lasat din: !' 1#*" %!' 1#*B ( Plo2i1: L3**4*5<6m& = !" -.A %L314<.<6m& Origine: Km 0+000 !' 1#*B "oa1 ( "o2alni ( "o2alni MCnC1tur ( Bad ( LCs ,ia ( >Cure1ti !estinaţie: Km 23+800 !' 1#$ %Surde1ti&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1.*

( BCiţa de Su7 "odru: L3$4.i1: 1-4*$...6m& = !" +5 = !' 1#*B %su2ra2unere $4$#.639 Km Re lasat din: !" #5 %!' 1. 6m& = !E %". %!' 1#*" ( Plo2i1: 14<..5>& !estinaţie: Km *5 DJ 184A Lungime: 27.000 Km !estinaţie: Km *< DJ 183A Lungime: 11..6m& = !" 5* %!" 5. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1#*" !estinaţie: Km 1+500 Plo2i1 Origine: Km 0+000 Baia Mare %!N 1#& >iriDa ( Balea NeagrC 55+000 SC29nţa 0+000 !' 1#.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul MARAMURE8 ** DJ 182D Lungime: 10.486 Km Re lasat din: !' 1#$A %8om uta Mare ( !" +-: L3+45#/6m& = !SN %L3*4.6m& = !" +$ %L3+4<.6m& = !SN %L3.%Run u& 11+000 Mara %!N 1#& *$ DJ 183 Lungime: 55.6m& = !SN %L3*4+.ni %!' 1.%L3*4.oarele 14+800 !' 1#- 0+000 !N 1# Mogo1a 13+000 8uior 0+000 Baia S2rie %!N 1#& 8i1e1ti ( !Cne1ti ( 8urde1ti 22+578 "a.670 Km Re lasat din: !' 1#$A %!Cne1ti ( ".500 Km Re lasat din: !" -.-56m& Origine: Km 0+000 !' 1.- .iţa ( "..e . 6m& = !E %>inteu1u Mi ( !N 1": 141-..#! BCse1ti 10+639 BCiţa de Su7 "odru !estinaţie: Km *.6m& Origine: Km 0+000 8om uta Mare %!' 1#*B& "iolt ( "odru Butesei ( Prelu a NouC 26+486 "o2alni !eal %!' 1#*& !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1. DJ 184B Lungime: 26..800 Km 0+000 !N 1# :utin ( S utului ( "Cr7unar ( Staţiunea ID.i1 ( "oruia: *4-..DJ 182G Lungime: 1..e .578 Km Origine: Km */ DJ 183B Lungime: 14.#! ( BCse1ti: -4<.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km Re lasat din: !E Origine: Km !estinaţie: Km *+ DJ 183C Lungime: 13...e . 6m& = !" 5..: L3-41. 6m& Origine: Km 0+000 !Cne1ti %!' 1#$& BontCieni ( 8indre1ti ( Rus ( !um7rC.000 Km Re lasat din: !E Origine: Km !estinaţie: Km *# DJ 184 Lungime: 22.i1 ( "oruia ( "CtClina ( "oltCu ( Arie1u de PCdure ( >inteu1u Mi 32+150 !N 1" !estinaţie: Km -.6m& = !" $$ %L3-4#.4<. %BCse1ti ( !" 5.6m& = !" $.

lea ( 8ieu ( Bogdan BodC ( !ragomire1ti ( SCli1tea de Sus 52+581 SC el %!N 1+"& -* DJ 186 Lungime: 52.5>& Re lasat din: !" 1# %Bogdan BodC ( Ieud: L3-4..000 Km -/ DJ 187 Lungime: 20.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul MARAMURE8 -1 DJ 185 Lungime: 65.6m& = !" / Origine: Km 0+000 @Crni e1ti %!N 1#& @oteni ( O na 8ugatag ( "Cline1ti ( BCleni ( B9rsana ( Petro..000 Km !estinaţie: Km -+ DJ 187A Lungime: 8.581 Km !estinaţie: Km -.201 Km Re lasat din: !' 1#< = !EN %Balea Bi1eului ( Lun a la Tisa: L31$4<...542 Km Re lasat din: !" 1.DJ 186A Lungime: 11.. Origine: Km 0+000 Badul IDei %!N 1#& Balea Stejarului ( "o1tiui !estinaţie: Km 11+542 Rona de Sus %!N 1#& Re lasat din: !" 11A Origine: Km 0+000 >ere1ti %!N 1#& "orne1ti ( "Cline1ti ( S9r7i !estinaţie: Km 14+610 Bude1ti %!' 1.a ( Re2edea 20+000 Poienile de Su7 Munte -$ DJ 186B Lungime: 13.6m& Origine: Km 0+000 Bi1eul de Sus %!N 1#& Balea Baserului 8+000 MCnCstirea Balea S radei !estinaţie: Km -# DJ 187B Lungime: 10.. DJ 189 Lungime: 1.850 Km !estinaţie: Km $.6m& Origine: Km 0+000 Bogdan BodC %!' 1#/& !estinaţie: Km 3+000 Ieud Origine: Km 0+000 Leordina %!N 1#& Rus o.4.$ .668 Km -< DJ 186C Lungime: 3.167 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1.000 Km Re lasat din: !rum de a es Bi1eul de Sus ( Poienile de Su7 Munte: L31.200 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km $1 DJ 193 Lungime: 13..a ( Bistra ( Balea Bi1eului ( Lun a la Tisa ( Bo i oiu Mare !estinaţie: Km 71+986 "rC iune1ti %!N 1#& Origine: Km 0+000 Badu IDei %!N 1#& On e1ti ( NCne1ti ( B9rsana ( Str9mtura ( RoDa.000 Km Re lasat din: !rum de a es Bi1eul de Sus %"entru& ( MCnCstirea Balea S radei: L3#4.6m& Origine: Km 0+000 Bi1eul de Sus %!' 1#+A& Balea Pe1tilor ( "Ctunul O7 ina !estinaţie: Km 10+000 Poienile de Su7 Munte Origine: Km 0+000 Bi1eul de 'os %!N 1#& Bo i oel 10+850 Bogdan BodC %!' 1#/& 0+000 !N 1# 1+200 "om2leI Turisti Bor1a 41+300 Limita 'ud) Satu Mare Ardusat ( "oltirea 54+467 @ideaga %!N 1"& -5 DJ 188 Lungime: 10.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul MARAMURE8 $* DJ 193E Lungime: 14.#! Asuaju de 'os ( Asuaju de Sus ( Limita 'ud) Satu Mare %Am 1*=.DJ 196A Lungime: 8.450 Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& MA.< ...E- 895.819 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1.& ( Limita 'ud) Satu Mare %Am *.=-*<& !estinaţie: Km 22+325 >Cr a1a %!' 1.AMU.000 Km Re lasat din: !" 5$ Origine: Km 0+000 !' 1.#A& Origine: Km 16+550 Limita 'ud) Satu Mare "orni ( Bi aD 28+500 Limita 'ud) Satu Mare $.

esel ( S C2Cu ( "ri.oarele ( Balta Berde ( :ogo1u ( Burila Mi C ( Bistreţu ( !e..orClu 85+750 !N / # DJ 566 Lungime: 14./B& 0+000 Pung.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 563A Lungime: 19.ari ( O7arsia de "am2 ( Sal ia ( Brata ( :9rla Mare ( Pristol ( :ruia ( ID.a 30+743 Li.4*#.561 Km 1.012 Km Re lasat din: !' </1A = !' /.ardenita ( Ba les ( Bladi a ( Adunatii Teiului ( Plo2i ( Bo eni !estinaţie: Km 121+417 T9mna %!N /& Re lasat din: !" 5+ = !' </* Origine: Km 0+000 :emeni !ar.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul ME@E!INEI 1 DJ 561A Lungime: 47.=.308 Km !estinaţie: Km $ DJ 563 Lungime: 16. %Burila Mare ( Batori L3 **)/<.243 Km Origine: Km 92+728 !N </A %Rogo.ina !estinaţie: Km DJ 562A Lungime: 30..315 Km !estinaţie: Km + DJ 565 Lungime: 31.232 Km Re lasat din: !" 11* = !" #< = !" 11.700 Km Re lasat din: !' </-A %BlCdaia ( Podu :rosu L3 *.934 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1. 6m& Origine: Km 0+000 'iana Mare %!' /. 6m& Origine: Km 0+000 BlCdaia AlmCjel !estinaţie: Km 20+280 Podu :rosu Origine: Km 0+000 !N </A %Ni olae BCl es u& Bia1u ( PCtulele ( !Cn eu ( 'iana 26+766 S C2Cu %!' </*& / DJ 564 Lungime: 26.443 Km 5 DJ 606 Lungime: 61.ina %!N </A& !rin ea 16+000 O2ri1or %!' </1A& * DJ 562 Lungime: 89./& Bistretu ( Burila Mare ( "ri.+ Origine: Km 71+905 Limita 'ud) !olj O2ri1or ( Bala ita ( :. DJ 606A Lungime: 38. ( 6m 1=1./ = !" 1./ .# Origine: Km 55+086 Limita 'ud) !olj BClC iţa ( !o7ra ( "orlCţel ( B9nju Mare ( @otCrani ( B9njuleţ ( 'iana ( 'iana Mare ( :ogosu !estinaţie: Km 119+795 !' <// Origine: Km 43+266 Limita 'ud) !olj Balea Mar ului ( !um7ra.a ( Plo2i ( ID.eDile %!' /.& = !" 1..ina !estinaţie: Km 14+443 Porţile de >ier II Re lasat din: !' /.a& 0+000 :ruia %!' </*& PCtulele ( "ioro7oreni ( B9njuleţ ( Rogo.ina ( Bran ea ( Tismana !estinaţie: Km 31+832 !unCrea Mi a Re lasat din: !N </B %Burila Mare ( Porţile de >ier II: L31$4$$-6m& Origine: Km 0+000 Burila Mare %!N </B& "ri.+ %6m .

%!" -A ( Malari1 a L3 $)51< 6m& = !' /.+" %!N / ( "ire1u L3 1/)1.352 Km 1/ DJ 607A Lungime: 27.( Balta L3 $)*-.eDi !estinaţie: Km 89+890 >lore1ti %!N /+& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1.DJ 606D Lungime: 21..236 Km !estinaţie: Km 15 DJ 670 Lungime: 86.& Re lasat din: !' /.erin& "erneţi ( Balea "o2 ii ( @usni ioara ( Peri 27+750 Pruni1or %!N /& 1< DJ 607 Lungime: 25.573 Km Re lasat din: !" +1A Origine: Km 24+980 Limita 'ud) !olj !estinaţie: Km 30+553 !' </1A Re lasat din: !" +*A %"9r eni ( Stre.090 Km Re lasat din: !' /.eru ( BreDniţa ( O ol ( 'ido1tiţa ( Bunoai a ( "iresu ( 'u2anesti ( Marga !estinaţie: Km 35+090 Marga %!' /+. = Su2ra2unere !N /+! %L3-4$#.orul Ane1tilor ( Balea ID.erin ( "ire1u L3 *5)-.aia& "ar eni ( :roDesti ( Susita ( Pasarani !estinaţie: Km 25+352 Limita 'ud) :orj Origine: Km 0+000 !N / %!ro7eta Turnu Se.a ( StCne1ti ( Ponoarele ( Baia de AramC ( Negoe1ti ( "omCne1ti ( "raini i ( "9m2u Mare ( Stroe1ti ( Mo1neni ( Li.. 6m& = !" -B = !" -A %Podeni ( !" .6m& = !' /+1 Origine: Km 0+000 Malo. 6m& = !" < Origine: Km 0+000 !ro7eta Turnu Se.aia L3 5)+<* 6m& = !" +-B Origine: Km 0+000 !N /+A %Stre.+B %!" ./< 6m& = !" ./A& !estinaţie: Km 1* DJ 606C Lungime: 7.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul ME@E!INEI 11 DJ 606B Lungime: 45.orului ( Bistriţa 93+685 !N / 51+500 Limita 'ud) !olj E9nţaru ( Bui e1ti 59+150 !N / 0+000 !N / %Stre.iţa ( Ba.L3 1). 6m& Origine: Km 0+000 !N / Ilo.aia& Lun a Banului ( Slatni u Mare ( Slatni u Mi ( B9ltanele ( :re i ( "olCreţ 21+750 Plo2i %!' /.410 Km Re lasat din: !' /+.eDile ( Petri1 ( ID.Cne1ti ( :odeanu ( 8iro a ( Balta ( "oada "ornetului ( Nadano.+ .erin %!N /+& Mag.650 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.Cţ %!N /+& Bo7Ciţa ( B9l.na ( "iresu ( Podeni ( Malaris a ( Balta 37+236 Balta %!' /+.750 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1$ DJ 606E Lungime: 5.380 Km Origine: Km 43+685 Limita 'ud) !olj "orDu ( Podu :rosu ( Stigniţa ( Poroina Mare ( 8i2otu ( Li.750 Km !estinaţie: Km 1+ DJ 607B Lungime: 35.+B %!ro7eta Turnu Se.& 1# DJ 607C Lungime: 37.

# .=/#.. %!N /+A& 4+500 Limita 'ud) :orj !estinaţie: Km *1 DJ 671B Lungime: 4.( ID.erinesti ( Balea "osustei ( 'ignita ( "aDanesti ( Sisesti ( Ilo.a 65+490 :odeanu %!N /+!& 38+400 Limita 'ud) :orj PCsCrani 39+400 !N / !estinaţie: Km *.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul ME@E!INEI *.Cţ L3 -1)-.& 0+000 'iro.840 Km Re lasat din: !" */ %!N /+ ( Ilo.& = !" 1* = !" -* = !" <.ulesti ( Poiana ( Se..Cţ ( Studina ( 8o. 6m& = !" <Origine: Km 0+000 !N /+A %"or o.a& "raguesti ( Ra o. DJ 671A Lungime: 28.Cţ L3 1. 6m& = !' /+1A %Ilo.arna ( Rudina ( Bala de Sus ( "9r1u ( Bala ( Iu2 a 29+520 "9m2u Mare %!' /+.erna L3 *)<.).DJ 674 Lungime: 1.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km *$ DJ 674B Lungime: 7.419 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1. %!" <.=..at ( !al7o ita ( >iriDu ( "erna Bar0 ( Nadano.000 Km Re lasat din: !" +1 Origine: Km 37+250 "omanada %!N /+A& Menţii din >aţC !estinaţie: Km 44+250 Limita 'ud) :orj Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& MEHEDI53I 772.a ( Ilo..a& Par.Cţ ( "Cm2u Mare L3 1#)#$* 6m& Origine: Km 0+000 !N /+ %"o oro.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km ** DJ 671E Lungime: 64..140 Km Re lasat din: !' /+1A %!N /+A ( Ilo. ( 6m 1. 6m& = !" */ %6m 1..

000 Km !estinaţie: Km 11 DJ 136A Lungime: 3.800 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1* DJ 137 Lungime: 1.188 Km Origine: Km !estinaţie: Km 5 DJ 135B Lungime: 6.eni %!N 1$A& 31+320 Limita 'ud) Al7a @ere2ea ( "rCie1ti ( "orne1ti 52+790 AdCmu1 Km * DJ 107 Lungime: 11. DJ 136 Lungime: 14.400 Km Origine: Km !estinaţie: Km # DJ 135A Lungime: 36.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 1.ita 0+000 T9rgu(Mure1 Li.290 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 107G Lungime: 17.%Mureni& Ar .ita 0+000 Bi0oroasa %!N 1-A& BCda1 ( Neaua ( S9nsimion ( Rigmani ( Mier urea Nirajului ( Balea ( BCrgata ( Mitre1ti ( @odo1a ( S9m7ria1 36+988 !' 1<0+000 T9rgu(Mure1 %!N 1-& 6+000 S9n raiu de Mure1 0+000 S9ngeorgiu de PCdure %!N 1-A& BeDid 14+000 Limita 'ud) @arg.ita 15+000 Limita 'ud) @arg.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 134 Lungime: 18.400 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 135 Lungime: 45.ita 0+000 !' 1-/ BeDidu Nou 3+800 Limita 'ud) @arg.5 .Cne1ti ( S9ni1or ( LCureni ( 8ardu Nirajului ( T9m2a ( Mier urea Nirajului ( Bereni ( MCg.ita 36+600 B9nCtori %!N 1-& !estinaţie: Km < DJ 133 Lungime: 15.030 Km Re lasat din: !EA %Limita 'ud) Al7a ( BoteD& = !" 5$ = !' 1.400 Km Origine: 82+535 Limita 'ud) Si7iu A2old ( 8ae1 !estinaţie: Km 100+935 Sig.eDeni ( I.121 Km !estinaţie: Km DJ 107D Lungime: 19.i1oara %!N 1-& Origine: Km 78+000 Limita 'ud) Al7a "orne1ti ( AdCmu1 ( !9m7Cu 89+121 T9rnC.+: %"e Cla a ( Ludu1: L31$45$*6m& Origine: Km 16+775 Limita 'ud) Al7a BoteD ( "e Cla a ( Aţinti1 33+805 Ludu1 %!N 1<& 0+000 !N 1.400 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1.ita 0+000 >9nt9nele %!N 1-A& Bordo1iu ( SCla1uri ( Beţ a ( 'a odu 18+400 Limita 'ud) @arg.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul MURE8 1 DJ 106 Lungime: 18.erani ( SCrCţeni 45+400 Limita 'ud) @arg.ita 35+200 Limita 'ud) @arg.

e !oja ( Ilieni ( "rC iune1ti ( Stejeri1 ( A Cţari ( Murge1ti ( PCsCreni ( Bolintineni ( :Cle1ti 29+360 T9m2a %!' 1-<& 0+000 T9rgu(Mure1 Boini eni ( "eau1u de "9m2ie ( "9m2eniţa ( SC7ed ( R9 iu ( S9n2etru de "9m2ie ( !9m7u 45+280 !N 1/ %Satu Nou& !estinaţie: Km 1$ DJ 142A Lungime: 12.360 Km Origine: Km !estinaţie: Km *. .eni %!' 1<1& Leordeni ( :.100 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul MURE8 1.eni %!N 1<& "erg.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1+ DJ 143 Lungime: 17.nea ( :ogan ( "und 30+922 Limita 'ud) Si7iu 0+000 Gau de "9m2ie %!' 1<1& Balea LargC 12+500 Limita 'ud) "luj 0+000 Ung.rCme1ti ( TCureni ( :aura S9ngerului ( Gau de "9m2ie ( Bujor ( Mi.848 Km Origine: Km 0+000 T9rnC.id ( "C29lna de Sus ( Idri0aia ( Ba.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km ** DJ 151D Lungime: 29.710 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1# DJ 151 Lungime: 45.eni %!N 1$A& :Cne1ti ( A7u1 ( Mi a ( "C29lna de Sus ( Idri0aia ( Su2la ( Odri.710 Km Origine: Km !estinaţie: Km 15 DJ 151A Lungime: 20. DJ 151B Lungime: 25.922 Km Origine: Km !estinaţie: Km *1 DJ 151C Lungime: 12.eorg.225 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1/ DJ 142D Lungime: 9.100 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1< DJ 142C Lungime: 20.iDel ( "erg.280 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 11.e1u de "9m2ie ( Balda ( SCrma1u ( SCrmC1el ( SCrmC1el :arC 45+810 Limita 'ud) Bistriţa(NCsCud 0+000 !' 1<1 %Bujor& 8Culia ( :re7eni1u de "9m2ie ( MCrC1e1ti 20+100 Band %!' 1<*A& 0+000 Ung.DJ 142 Lungime: 34.DJ 152 Lungime: 45.ei ( "orois9nmartin ( "oroi 34+848 BClCu1eri %!N 1-& 0+000 :Cne1ti %!' 1$*& BCga iu 12+100 Limita 'ud) Si7iu 6+151 Limita 'ud) Si7iu Bii1oara ( GagCr 26+376 "orois9nmartin %!' 1$*& 0+000 Botor a %!N 1$A& !eleni 9+500 BCga iu %!' 1$*A& 0+000 !ane1 %!N 1$& "ri1 17+710 Limita 'ud) Si7iu 0+000 Ludu1 %!N 1<& Ro1iori ( A.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul MURE8
*$ DJ 152A Lungime: 42,672 Km Origine: Km 0+000 T9rgu(Mure1 %!' 1<*& S9n raiu de Mure1 ( NaDna ( Berg,ia ( Band ( "C2u1u de "9m2ie ( I lCnDel ( MCdCrC1eni ( Le ,inţa 42+672 Iernut %!N 1<& 0+000 8Culia %!' 1<1A& BCleni ( !eleni ( PogC eaua ( P9r9ul "ru ii 13+679 !' 1<* %P9r9ul "ru ii& 0+000 Reg,in %!N 1<& Bei a de 'os ( NCdC1a ( ",i,eru de 'os ( ",i,eru de Sus ( Eremitu ( SC Cdata 42+000 So;ata %!N 1-A& 0+000 Ernei %!N 1<& I land ( Isla ( !Cmieni ( MCtri i 26+227 Eremitu %!' 1<-& 0+000 !um7rC;ioara %!N 1<& :lodeni ( PCingeni ( Poarta 19+770 >CrCgCu %!N 1/& 0+000 Reg,in %!N 1<& :urg,iu ( I7Cne1ti ( I7Cne1ti PCdure ( P9r9u Mare ( Blidireasa ( BrCdeţelu ( Gimţi ( LC2u1na 51+150 Limita 'ud) @arg,ita

!estinaţie: Km *< DJ 152B Lungime: 13,679 Km Origine: Km

!estinaţie: Km */ DJ 153 Lungime: 42,000 Km Origine: Km

!estinaţie: Km *+ DJ 153A Lungime: 26,227 Km Origine: Km

!estinaţie: Km *# DJ 153B Lungime: 19,770 Km Origine: Km

!estinaţie: Km *5 DJ 153C Lungime: 51,150 Km Origine: Km

!estinaţie: Km -. DJ 153E Lungime: 3,950 Km

Re lasat din: !" #5 Origine: Km 0+000 !N 1< !estinaţie: Km 3+950 Bogata Re lasat din: !" 51 Origine: Km 0+000 !' 1.+: Nandra ( Bi ,i1 !estinaţie: Km 9+360 ODd Re lasat din: !" 11$ = !E %Ursoaia ( I lCnDel: L3$4#<.6m& Origine: Km 0+000 !' 1<1 S9nger ( Pa2iu Ilarian ( 8andru ( Ursoaia ( Balea I landului ( I landu Mare !estinaţie: Km 17+180 I lCnDel %!' 1<*A& Re lasat din: !" # Origine: Km !estinaţie: Km

-1 DJ 153F

Lungime:

9,360 Km

-* DJ 153G

Lungime:

17,180 Km

-- DJ 153H

Lungime:

4,930 Km

0+000 I7Cne1ti %!' 1<-"& @oda 4+930 Toa a 0+000 Reg,in %!n 1<& !edrad ( :oreni ( Bato1 17+000 Limita 'ud) Bistriţa(NCsCud

-$ DJ 154

Lungime:

17,000 Km

Origine:

Km

!estinaţie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 111

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul MURE8
-< DJ 154A Lungime: 26,734 Km Origine: Km 0+000 Reg,in %!N 1<& Ide iu de 'os ( Ide iu de Sus ( Lun a Mure1ului ( Aluni1 ( Ru1ii Munţi ( >ilea 26+734 !eda %!N 1<& 0+000 BClenii de Mure1 %!N 1<& R92a de 'os ( BCta;a 10+620 Limita 'ud) Bistriţa(NCsCud

!estinaţie: Km -/ DJ 154B Lungime: 10,620 Km Origine: Km

!estinaţie: Km -+ DJ 154E Lungime: 11,500 Km Re lasat din: !" / Origine: Km !estinaţie: Km -# DJ 154F Lungime: 3,100 Km

0+000 Reg,in %!N 1<& Solo;Cstru ( 'a7eniţa ( Adrian 11+500 :urg,iu %!' 1<-"&

Re lasat din: !" 1-< %!' 1<*A ( PCnet: L3-41..6m& Origine: Km 0+000 !' 1<*A !estinaţie: Km 3+100 PCnet Re lasat din: !" 1$. %!' 1<* ( 8in ai: L3$4<..6m& Origine: Km 0+000 !' 1<* Le ,in ioara !estinaţie: Km 4+500 8in ai Re lasat din: !" 1$5 %!' 1<-B ( BCla: L3$4#--6m& Origine: Km 0+000 !' 1<-B !estinaţie: Km 4+833 BCla Re lasat din: !" 1<< Origine: Km 0+000 BreaDa %!N 1/& Boi;odeni !estinaţie: Km 13+900 :lodeni %!' 1<-B& Re lasat din: !" 1<+ Origine: Km 0+000 !N 1/ Ton iu ( "oDma ( Balea Sasului !estinaţie: Km 11+000 Limita 'ud) Bistriţa(NCsCud Origine: Km 66+488 Limita 'ud) Bistriţa(NCsCud "rCie1ti ( Leni1 77+181 R9 iu %!' 1<*&

-5 DJ 154G

Lungime:

4,500 Km

$. DJ 154H

Lungime:

4,833 Km

$1 DJ 154J

Lungime:

13,900 Km

$* DJ 162A

Lungime:

11,000 Km

$- DJ 173

Lungime:

9,893 Km

!estinaţie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& MU,E-

823,282 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 11*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeţene din judeţul NEAME
1 DJ 127A Lungime: 35,585 Km Origine: Km 5+000 Limita 'ud) @arg,ita Tela ( Bi aDu Ardelean ( Bi aD ",ei ( :,erman ( I;Cne1 ( !Cmu ( @uisureD 40+585 Limita 'ud) @arg,ita 0+000 Bode1ti %!' 1<<:& Ure ,eni ( Timi1e1ti ( Preuţesti ( !rCgCne1ti ( Prama 47+600 Limita 'ud) Su ea;a 0+000 Brani1te %!N 1<& 5+676 MCnCstirea Neamţ 0+000 SC Clu1e1ti 7+000 MCnCstirea Aga2ia 0+000 BClţCte1ti 3+968 MCnCstirea BCrate 0+000 Bistri ioara !urCu 40+880 ID;orul Muntelui %!N 1<& 0+000 Bode1ti Bode1tii de 'os 13+600 "9rligi 0+000 !N 1< %Bistriţa& 1+650 MCnCstirea Bistriţa 0+000 T9rgu Neamţ Totoe1ti ( Tu2ilaţi ( BCrgCoani ( >Curei ( Romani 68+163 Sili1tea

!estinaţie: Km * DJ 155B Lungime: 47,600 Km Origine: Km

!estinaţie: Km DJ 155C Lungime: 5,676 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km

$

DJ 155D

Lungime:

7,000 Km

<

DJ 155E

Lungime:

3,968 Km

/

DJ 155F

Lungime:

40,880 Km

!estinaţie: Km + DJ 155G Lungime: 13,600 Km Origine: Km

!estinaţie: Km # DJ 155H Lungime: 1,650 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km

5

DJ 155I

Lungime:

68,163 Km

!estinaţie: Km 1. DJ 155J Lungime: 4,500 Km

Re lasat din: !" 5 %To2oliţa ( :rumCDe1t: L3$4<..6m& Origine: Km 0+000 To2oliţa %!' 1<<I& NeteDi !estinaţie: Km 4+500 :rumCDe1ti Origine: Km 0+000 @angu @angu Sonda 1 ( PCdure ( Mito u ( BClan 32+460 "rC Coani

11 DJ 155K

Lungime:

32,460 Km

!estinaţie: Km 1* DJ 155L Lungime: 8,595 Km

Re lasat din: !" 1$ %:,indCoani ( :rumCDe1ti: L3#4<5<6m& Origine: Km 0+000 "rC Coani %!N 1<"& :,indCoani !estinaţie: Km 8+595 :rumCDe1ti %!' 1<<'&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 11-

.6m& = !" $# %!ul e1ti ( Briţ ani: L3/41.6m& Origine: Km 0+000 "9nde1ti TaDlCu !estinaţie: Km 7+310 !' 1</A Re lasat din: !' 1<+ re6ilometrat Origine: Km 0+000 @oria Tri0e1ti ( "lime1ti ( >Curei ( MCrgineni !estinaţie: Km 47+747 Piatra Neamţ Re lasat din: !" <$ %!N 1<! ( !ul e1ti: L3.350 Km 15 DJ 156F Lungime: 7.intini i ( Piatra 8oimului: L3$4.6m& Origine: Km 0+000 !a.%!a.960 Km !estinaţie: Km ** DJ 157B Lungime: 2.it: L31.6m& Origine: Km 0+000 !N 1<! %!ul e1ti& "9rligi ( Briţ ani ( Moreni ( BCleni ( !a.680 Km Re lasat din: !" 1$* %UDina Stejaru ( Stejaru: L314+<<6m& Origine: Km 0+000 !N 1< UDina Stejaru ( P9ngCraţi !estinaţie: Km 2+680 MCnCstirea P9ngCraţi REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 11$ .747 Km *1 DJ 157A Lungime: 19.ideni ( S .6m& Origine: Km 0+000 ".310 Km *.4-<.000 Km 1# DJ 156E Lungime: 10.id 19+960 Tal2a 1+ DJ 156D Lungime: 4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul NEAME 1.4#$.intini i %!' 1</A & !estinaţie: Km 4+000 Piatra 8oimului Re lasat din: !" 1*# %!' 1</! ( Negule1ti: L31.ideni Ti7u ani !estinaţie: Km 10+840 Ti7u ani S .DJ 155M Lungime: 4..426 Km Re lasat din: !" 1*$ %TaDlCu ( "asa de o2ii: L3<4$*/6m& Origine: Km 0+000 !' 1</A TaDlCu !estinaţie: Km 5+426 "asa de o2ii TaDlCu Re lasat din: !" 1*+ %".it Origine: Km 21+700 Limita 'ud) Ba Cu %Ardeoani& TaDlCu ( RoDno.6m& = !" -1 %Briţ ani ( Tal2a: L31-4*<. ( "C iule1ti ( Negre1ti 79+360 MCnCstirea @orCiţC 1$ DJ 1555 Lungime: 10. %"9nde1ti ( BCdurelele: L3+4-1.4/1.840 Km 1< DJ 156A Lungime: 57.6m & Origine: Km 0+000 !' 1</! Lumini1 !estinaţie: Km 10+350 Negule1ti Re lasat din: !" 1*.868 Km Re lasat din: !" 11 %T9r2e1ti ( Toli i: L3$4#/#6m& Origine: Km 0+000 !' 1<<I T9r2e1ti !estinaţie: Km 4+868 Toli i %!' 1<<B& Re lasat din: !" *..660 Km !estinaţie: Km 1/ DJ 156C Lungime: 5. DJ 157 Lungime: 47.

oare ( @o iungi: L3#4-/-6m& Origine: Km 0+000 ID.ni1oara ( Ba. %!N 1<B ( MCnCstirea Si.746 Km *+ DJ 157G Lungime: 10.615 Km Re lasat din: !" 1$$ %Bii1oara ( Sanatoriul Biseri ani: L3/4/1<6m& Origine: Km 0+000 !N 1< %Bii1oara& S Cri i a ( Biseri ani !estinaţie: Km 6+615 Sanatoriul Biseri ani Re lasat din: !" 1$< %!N 1<" ( :9r ina: L3*4.6m& Origine: Km 0+000 !N 1<" MCnCstire Alma1 !estinaţie: Km 3+000 Alma1 Re lasat din: !" 1/..765 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 11< .6m& Origine: Km 0+000 !N 1<" !estinaţie: Km 2+000 :9r ina Re lasat din: !" 1$/ %!N 1<" ( Alma1: L3-4.000 Km *< DJ 157E Lungime: 3.oare BC.oare ( Limita 'ud) Ba Cu %6m 1-=-.DJ 157C Lungime: 6.& ( Limita 'ud) Ba Cu %6m *-=<.a& ID..500 Km *5 DJ 158 Lungime: 22...a ( >runDeni !estinaţie: Km 16+765 !N 1< %"osti1a& -* DJ 159C Lungime: 16. DJ 159 Lungime: 29.048 Km !estinaţie: Km -.296 Km *# DJ 157H Lungime: 18..& ( Limita 'ud) Ba Cu %Am -<=#.Cstria: L3+4+$/6m& Origine: Km 0+000 !N 1<B !estinaţie: Km 7+746 MCnCstirea Si.000 Km */ DJ 157F Lungime: 7..500 Km Origine: Km !estinaţie: Km -1 DJ 159B Lungime: 8.4*5/6m& Origine: Km 0+000 !N 1<" %T9rgu Neamţ& OglinDi !estinaţie: Km 10+296 RCu e1ti Re lasat din: !" 11Origine: Km 0+000 :iro..u1i& Sili1tea 27+248 Se uieni %!N *& 6+400 Limita 'ud) Ba Cu %Ra o.& ( BCtr9ne1ti ( Limita 'ud) Ba Cu %Am *+=$.363 Km Re lasat din: !" 55 %ID..& ( Bu ium ( Balea Ursului ( Oni eni ( "u i 54+500 Limita 'ud) Baslui %BC e1ti& *$ DJ 157D Lungime: 2.na ( Bro1teni !estinaţie: Km 8+363 @o iungi Re lasat din: !" 11# %Ruseni ( "osti1a: L31/4+/<6m& Origine: Km 0+000 !' 1</A Ruseni ( Rediu ( "9nde1ti ( Bete1ti ( !rago.Cstria Re lasat din: !" 1+1 %T9rgu Neamţ ( RCu e1ti: L31.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul NEAME *. !Cne1ti !estinaţie: Km 18+500 MCrgineni Origine: Km 5+200 Limita 'ud) Ba Cu %Bu.

6m& = !" -* %!ragomire1ti ( B9rgCoani: L3+4#$*6m& Origine: Km 0+000 Bad %!' *.692 Km Re lasat din: !" -$ %Bad ( !ragomire1ti: L314#<.140 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 11/ . DJ 208G Lungime: 26. Lungime: 9.450 Km Origine: Km !estinaţie: Km $$ DJ 280 Lungime: 12.250 Km Re lasat din: !" +1 %"rCie1ti ( "u i: L3+4*<.6m& Origine: Km 0+000 !' *.. %Sagna ( !olje1ti: L354<.760 Km !estinaţie: Km $1 DJ 208.i erea 33+140 BC e1ti !estinaţie: Km $* DJ 209B Lungime: 21.500 Km Re lasat din: !" #.4<.a %MClini& St9ni1oara 55+220 Bor a 7+000 Limita 'ud) Ba Cu %Ro1iori(Bale& Poiana @umei ( Milo1u 9+450 Limita 'ud) Ba Cu 21+000 Limita 'ud) Ia1i %Strunga& B9ra ( Negre1ti ( ".500 Km -< DJ 207A Lungime: 29.6m& Origine: Km 0+000 "rCie1ti BoDieni !estinaţie: Km 7+250 "u i %!' 1<5& Re lasat din: !" #$A %TCmC1eni ( Adjudeni: L31.312 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km -+ DJ 207C Lungime: 22..DJ 159D Lungime: 7.#:& !ragomire1ti ( Borni1 9+692 B9rgCoani %!' 1<<I& 33+600 Limita 'ud) Su ea.595 Km !estinaţie: Km -/ DJ 207B Lungime: 13.+A Sagna ( Buruiene1ti ( Rotunda !estinaţie: Km 9+500 !olje1ti Origine: Km 30+238 Limita 'ud) Ia1i %T9rgu >rumos& @anul An uţei 56+998 :iro.620 Km Origine: Km !estinaţie: Km $.410 Km -# DJ 207D Lungime: 28. $.6m& Origine: Km 0+000 !N * TCmC1eni ( Adjudeni !estinaţie: Km 10+500 Limita 'ud) Ia1i Origine: Km 0+000 Roman B9ra 29+595 Nistria %Limita 'ud) Iasi& 0+000 Roman 13+312 SC7Coani %!N *& 0+000 @oria 22+410 Balea Ursului 0+000 Sagna Ion "reangC ( Re ea ( I u1e1ti 28+000 BCtr9ne1ti -$ DJ 201C Lungime: 10.000 Km !estinaţie: Km -5 DJ 207K Lungime: 9.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul NEAME -.DJ 241C Lungime: 2.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul NEAME Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 5EAM3 758.580 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 11+ .

erle1tii Mo1teni ( "u ueţi ( Balea >etei ( Berguleasa !estinaţie: Km 127+200 Poganu %!N /+B& Origine: Km 0+000 Bre7eni %!' <$/& :re i ( 8er7Cne1tii de Sus ( 8er7Cne1ti ( "r9m2oaia ( Ni olae Titules u ( BCleni ( Stoi Cne1ti 60+200 !rCgCne1ti Olt %!' <$/& 0+000 8er7Cne1tii de Sus %!' <$/A& Mo.580 Km Origine: Km 0+000 "ara al %!N /& Redea ( Balea Soarelui 16+000 Limita 'ud) !olj 0+000 Redea %!' <$*& Rotunda 17+580 Bu ini1u %!' /.-"& 0+000 Pot oa.a %!' +.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 542A Lungime: 17.392 Km Re lasat din: !" 1*< Origine: Km 0+000 "ora7ia %!N <$A& B9rto2u !estinaţie: Km 17+392 BCdCstriţa %!' <$$& Origine: 40+000 Limita 'ud) Teleorman B9rse1tii de Sus ( S2r9n enata ( GCnoaga ( !Cneasa ( !rCgCne1ti Olt ( "omani ( MCrunţei ( BClCne1ti ( "oţeana ( Bre7eni ( Slatina ( Proas2eţi ( "urti1oara ( ".000 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 544A Lungime: 17.$& 0+000 "ora7ia %!N <$& ID7i eni 16+200 Limita 'ud) Teleorman 0+000 !N <$ "ru1o.745 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1. DJ 546D Lungime: 9.a %!' <$/& 5+745 Perieţi %!' /<-& Km / DJ 546 Lungime: 87.u ( Brasta.Cţu ( Bi1ina NouC ( BCdCstriţa ( UrDi a ( Sta.270 Km Origine: Km !estinaţie: Km 5 DJ 546C Lungime: 5.287 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 11# .MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul OLT 1 DJ 542 Lungime: 16.200 Km !estinaţie: Km # DJ 546B Lungime: 20.200 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 544 Lungime: 36.-"& 11 DJ 546E Lungime: 22.200 Km + DJ 546A Lungime: 60.ileni ( Ba ea 20+270 Pot oa.-& Re lasat din: !" *< % Teslui ( !" -* L3 1$)*#+ 6m& = !" -* Origine: Km 0+000 Teslui %!' <$/& "or7u ( Beria de 'os ( Beria de Sus ( O2orelu ( Mie1ti !estinaţie: Km 22+287 Al7e1ti %!' +.Cru ( Ian a NouC ( 8te0an el Mare 36+000 Potelu %!N <$A& !estinaţie: Km DJ 543 Lungime: 16.070 Km Re lasat din: !" 55 Origine: Km 0+000 8er7Cne1ti %!' <$/A& !estinaţie: Km 9+070 >loru %!' +.erle1tii din !eal ( ".

oarele L3 <)#*+ 6m& Origine: Km 0+000 BClCne1ti %!' <$/& !estinaţie: Km 5+827 ID.+& Origine: Km 0+000 :C.iţa ( Bal1 ( "or7eni ( Rom9na ( O7oga ( "Clui ( Ian u 'ianu ( !o7ri eni 51+400 Limita 'ud) B9l ea 0+000 Bal1 %!N /<& Baldo.eni %!N /$& Res a ( @otCrani ( :.i eni ( 'ieni ( RusCne1ti ( "ilieni ( Potlogeni ( Eia Mare ( !oan a ( ID7i eni ( :iu.Cne1ti ( :ro21ani ( Bul2eni ( Pes Cre1ti ( Ta7a i ( Prisa a ( Simni eni ( Plo21orelu 23+825 Limita 'ud) !olj 1+ DJ 643 Lungime: 51.815 Km Re lasat din: !" 1** = !" 1$* Origine: Km 0+000 BC7i iu %!' /$*& Traian ( BlCdila !estinaţie: Km 24+815 Rotunda %!' <$*A& Origine: Km 0+000 !N /$ Bo7u ( Osi a de 'os ( Ulmeţ ( !o7run ( ".485 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 115 . DJ 643E Lungime: 14.ilii ( Blaj ( RusCne1tii de Sus ( MCrgCrite1ti ( Ra o.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1< DJ 642 Lungime: 60.oarele %!' /<-& Origine: Km 36+717 Limita 'ud) !olj Bu ini1u ( O79r1ia ( Bi1ina NouC ( BCdastra 74+749 "ilieni %!' /$*& 0+000 "ara al %!N /& Bondrea 15+000 Limita 'ud) !olj 0+000 !o7roslo.825 Km Origine: Km !estinaţie: Km 15 DJ 643C Lungime: 13.032 Km !estinaţie: Km 1$ DJ 641 Lungime: 15.im2aţi ( >Cr a1ele ( >Cr a1u de 'os ( Stoene1ti ( SlC.Cne1ti %!' /$-A& Bro1teni ( Mardale ( @oreDu !estinaţie: Km 13+297 "urţi1oara Re lasat din: !" / %Prisea a ( !o7reţu L3 /)<-.DJ 604 Lungime: 38.eni ( :osta.297 Km Re lasat din: !" < = !" / %!o7reţu ( "urţi1oara L3 *).ine1ti ( BCleasa ( :C.Cţu ( Ba7i iu ( Rudari ( S Cri1oara ( PlC.400 Km !estinaţie: Km 1# DJ 643A Lungime: 23. 6m& = !" /A Origine: Km 0+000 Prisea a %!' /$-A& !o7reţu !estinaţie: Km 14+191 Ian u 'ianu %!' /$-& Origine: Km 0+000 BlCduleni %!N /$& Osi a de Sus ( 8o29rliţa ( P9rs o..eni ( Olari ( BrCnet ( Mirila ( Leote1ti ( Belgun ( Bo7i e1ti ( "omCne1ti ( Morungla.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1/ DJ 642A Lungime: 24.191 Km *1 DJ 644 Lungime: 37. ( Morune1ti 37+485 "e2ari %!' /++& *.827 Km Re lasat din: !" #5A %BClCne1ti ( ID.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul OLT 1* DJ 546F Lungime: 5.CrC1ti 60+000 Limita 'ud) Teleorman 1.

itu ( :re i ( BCr Cne1ti ( B9l ele ( ID.ideni ( Pro0a ( ".120 Km !estinaţie: Km *+ DJ 657 Lungime: 46.-& "uDa BodC ( !a.ilia ( Piel ani ( "iori a ( "9ndele1ti !estinaţie: Km 28+600 Limita 'ud) Arge1 Re lasat din: !" /.DJ 648 Lungime: 4.-" %Teiu1& *5 DJ 657B Lungime: 33.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul OLT ** DJ 644A Lungime: 4. %!' /$$& :.000 Km -1 DJ 657D Lungime: 21.io1ani 4+350 Limita 'ud) B9l ea 8+900 Limita 'ud) B9l ea Tre2teni 13+576 Bitomire1ti %!' /+#B& 3+081 Limita 'ud) B9l ea 4+844 !umitre1ti %!N /+B& !estinaţie: Km *$ DJ 648A Lungime: 1.iţeas a ( Negreni ( 8ui a !estinaţie: Km 21+770 !' +. Origine: Km 0+000 Pro0a %!' /<+& Mereni ( LCDCre1ti ( BCrC1ti de "e2turi ( "io Cne1ti ( ".857 Km Re lasat din: !" //A re6ilometrat Origine: Km 12+470 Limita 'ud) B9l ea Preote1ti !estinaţie: Km 15+327 !o7ri eni Origine: Km 0+000 Slatina %!' <$/& Gorleas a ( Re ea ( BClteni ( Perieţi ( Mierle1tii de Sus ( MCgura ( "Ctanele ( Mo1teni ( S .oare ( AlimCne1ti ( Stoi Cne1ti ( "rC iunei ( Radomire1ti ( Poiana ( "Cline1ti 66+120 Limita 'ud) Teleorman 0+000 Re ea %!' /<-& Balea Mare ( Bui e1ti ( Prisea a ( SCltCne1ti ( Po7oru ( "reţi ( Pro0a ( ".-& Re lasat din: !" </ Origine: Km 0+000 Mogo1e1ti %!N /<& !estinaţie: Km 10+000 "onstantine1ti Re lasat din: !" <5 Origine: Km 0+000 !' +.020 Km Re lasat din: !" -+ Origine: Km 0+000 S2ineni %!' +.= !" /5 %"olone1ti ( BCrC1ti de "e2turi L3 #)<+< 6m& = !" +.-" B9r a ( ".770 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1*.el7e1ti ( Blai i ( "9rstani ( "olone1ti ( BCrC1ti ( MCrunţei ( :ue1ti ( MCgura !estinaţie: Km 33+625 BitCne1ti %!' +.350 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.763 Km Origine: Km !estinaţie: Km *< DJ 651B Lungime: 2. .920 Km Origine: Km !estinaţie: Km *# DJ 657A Lungime: 28.625 Km -. DJ 657C Lungime: 10.ilia 46+920 Limita 'ud) Arge1 */ DJ 653 Lungime: 66.676 Km Origine: Km 0+000 Morungla.

DJ 678G Lungime: 2.390 Km !estinaţie: Km -# DJ 678E Lungime: 9.-& Origine: Km 23+850 Limita 'ud) B9l ea "9rlogani ( S or7ura ( "e2ari ( "o orC1ti ( Ar e1ti ( Ple1oiu ( Sal ia ( SlCtioara ( "ri.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1*1 .a de 'os ( Piatra 57+300 Piatra Olt 0+000 !' /++ %Sal ia& 7+320 Slatina %!N /<& -.a de Sus ( "ri.200 Km Re lasat din: !" *.515 Km Re lasat din: !" <* Origine: Km 0+000 "reţi %!' /<+& !estinaţie: Km 4+515 S2ineni %!' +.648 Km Re lasat din: !" <$ Origine: Km 0+000 :rCdinari %!N /$& !estinaţie: Km 1+648 Limita 'ud) B9l ea Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 0+000 "9m2u Mare %!N /+B& 2+190 Limita 'ud) B9l ea 0+000 !o7roteasa %!N /+B& !one1ti ( !eje1ti ( StCnuleasa ( Bitomire1ti ( Butimanu 17+390 Limita 'ud) B9l ea -/ DJ 678 Lungime: 2.Ce1ti ( Bu1 a 86+500 Limita 'ud) Teleorman 13+500 Limita 'ud) Teleorman Mandra 16+500 BCleni %!' /+5& -5 DJ 678F Lungime: 11.830 Km !estinaţie: Km -$ DJ 677B Lungime: 7..280 Km !estinaţie: Km $* DJ 679B Lungime: 3.im2eţeni ( BCleni ( Sea a ( Mi.000 Km $.320 Km Origine: Km !estinaţie: Km -< DJ 677C Lungime: 1.DJ 677 Lungime: 32.769 Km $1 DJ 679 Lungime: 38.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul OLT -* DJ 657E Lungime: 4. Origine: Km 11+362 Limita 'ud) B9l ea StCnuleasa ( LCunele !estinaţie: Km 20+562 SCm7ure1ti %!N /+B& Re lasat din: !" 1/* Origine: Km 0+000 Ote1tii de 'os %!" -<& Ote1tii de Sus ( Tu0aru ( Tone1ti !estinaţie: Km 11+000 Leleas a %!' +.-!& Re lasat din: !" 15* Origine: Km 8+400 Limita 'ud) Arge1 !estinaţie: Km 11+169 S9m7ure1ti Origine: Km 48+220 Limita 'ud) Arge1 Tu0eni ( Sto7orC1ti ( BarDa ( :.im2eţenii Noi ( :.190 Km -+ DJ 678B Lungime: 17.

868 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1** .686 Km Origine: Km 22+845 Limita 'ud) Arge1 To2ana ( >Cgeţelu ( :ruiu ( Aluni1u ( S2ineni ( Bineţi ( BCr7ClCi ( TCtule1ti ( O2ta1i ( BitCne1ti ( "or7u ( Burdule1ti ( "iure1ti ( I oana ( Tu0eni 92+076 Limita 'ud) Teleorman 34+810 Limita 'ud) Arge1 BCrC1tii de "e2turi ( BCrC1tii de Bede 41+275 Limita 'ud) Arge1 0+000 "iure1ti %!' +.DJ 703 Lungime: 68.-& Sine1ti ( Balea Merilor ( Pot oa.465 Km Origine: Km !estinaţie: Km $< DJ 703C Lungime: 55.-& Leleas a ( A0umaţi ( Ur1i ( "e2e1ti ( I7Cne1ti ( Bine1ti ( "CDCne1ti 29+510 "u uieţi %!' <$/& !estinaţie: Km $$ DJ 703B Lungime: 6.a ( >Cl oieni ( BClţaţi ( Slo7oDia ( MCrgineni ( Pis ani ( S orni e1ti ( "onstantine1ti ( Rus iori ( Po7oru ( "ornCţelu ( Al7e1ti ( S2Ctaru ( Ote1tii de 'os 56+783 Poganu %!' <$/& 0+000 To2ana %!' +.338 Km Origine: Km !estinaţie: Km $/ DJ 703D Lungime: 29.320 Km Origine: Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 0L2 1101.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul OLT $.

6m& Origine: Km 0+000 !' 1....*E %Podenii Noi ( T9rle1ti: L3 *14+/.1E %Potigra0u ( >ulga: L3 -#4<<.763 Km Re lasat din: !' 1. 6m& = !" <A Origine: Km 0+000 !' 1.4$1.* %Poiana BCr7ilCu& PCdurea "aDa u !estinaţie: Km 4+930 !N 1A %:ura Biţioarei& Re lasat din: !' 1..*E %'er ClCi ( Meri: L3 114$.. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1 %Potigra0u& Balta !oamnei ( La u Tur ului ( :. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1B %MiDil& :ura Badului ( 'ugureni !estinaţie: Km 19+840 Limita 'ud) BuDCu Re lasat din: !' 1.*B %Poiana BCr7ilCu ( :ura Biţioarei: L3 $45-.930 Km + DJ 100H Lungime: 19.670 Km - DJ 100D Lungime: 20..*M %Podenii Noi& Matiţa ( 8oimari ( 8urani ( "Cr7une1ti !estinaţie: Km 21+763 !' 1.edinţa ( Balea "u ului 22+870 !' 1." %>ulga& Re lasat din: !" +5 = !' 1.870 Km !estinaţie: Km 5 DJ 100M Lungime: 21. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1 BCi oi ( Eintea !estinaţie: Km 10+000 :Cgeni %!' 1.*! %MiDil ( Limita 'ud) BuDCu: L3 154#$.*& Re lasat din: !' 1. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.4."& >ulga de 'os ( >ulga de Sus !estinaţie: Km 18+670 !' 1.*M %!N 1A ( BCne1ti: L3 /4++.*B %T9rle1ti& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1*- .* %Telega ( Adunaţi: L3 **4.550 Km Re lasat din: !' 1.000 Km Re lasat din: !' 1.900 Km !estinaţie: Km < DJ 100F Lungime: 10.. 6m& Origine: Km 0+000 SCl iile %!' 1.iţa de 'os ( Pro. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1A %@alta "> MCgurele Sud& Meri ( Me. %A0umaţi& * DJ 100C Lungime: 18.840 Km # DJ 100L Lungime: 22. 6m& = !" $<A = !' 1.iţa de Sus 34+900 !' +1.iţa ( !rCgCne1ti ( BCrCitaru !estinaţie: Km 38+550 !' 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul PRA@OBA 1 DJ 100B Lungime: 38.450 Km $ DJ 100E Lungime: 34.1E %>ulga ( MiDil: L3 1. 6m& = !' 1.>& Tu0eni ( M9slea ( Telega ( "9m2ina ( Poiana "9m2ina ( Pro. 6m& Origine: Km 0+000 BCi oi %!' 1.*! %MiDil& Re lasat din: !' 1.*B ( "o orC1tii M9slii: L3 <4+<.* %!' 1..*E %'er ClCi& / DJ 100G Lungime: 4..erg.*B %!N 1 ( :Cgeni: L3 1.* %Plo2eni& "o orC1tii M9slii ( Bordeni ( M9slea ( Urleta !estinaţie: Km 20+450 !N 1 %BCne1ti& Re lasat din: !" / = !" < %M9slea ( Telega: L3 /4#.

*: %SlCni ( Tei1ani: L3 #4/-.& Re lasat din: !' 1.ei ( "o orC1tii "a2ri ( Bo7olia ( Pietri1u ( Poiana "9m2ina !estinaţie: Km 29+915 !' 1. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.6m& = !rum ne lasi0i at %Tei1ani ( !rajna: L3 /4<.650 Km !estinaţie: Km 1< DJ 101G Lungime: 24. DJ 1005 Lungime: 15.1A %Podu Badului ( !N 1%"omarni &: L3 1*4$1< 6m& Origine: Km 0+000 !' 1. %!rajna& !estinaţie: Km 11 DJ 101A Lungime: 26.915 Km 1# DJ 101.1R %Podu Badului& 1/ DJ 101I Lungime: 23.ii ( 8irna ( "olţu de 'os ( ".iţa Poienarii Bur . 6m& = !' 1.835 Km Re lasat din: !" $B %"9m2ina ( Podu Badului: L3 <4$*.ana !estinaţie: Km 45+470 !N +* %BrCtC1an a& Re lasat din: !N 1 %"entura Est ( Ploie1ti: L3 /4-.1I Origine: Km 0+000 Ploie1ti "entru Buda ( Nedelea ( >ili2e1tii de T9rg ( Minieri !estinaţie: Km 23+680 !iţe1ti %!' +*.. ( Moara !omneas C ( Buda ( Palan a ( >9nari ( Olari ( Olarii Be . 6m& = !' 1. Lungime: 17.C e1ti ( Lun a Pra.1A %Limita 'ud) Il0o.1A& "Cr7unari ( Piore1ti ( Poienarii Noi ( Poienarii A2ostoli ( :orgota !estinaţie: Km 11+450 !N 1 %Potigra0u& Origine: Km 0+000 Balea "ClugCreas C %!N 1B& !9r..DJ 101E Lungime: 11.020 Km Re lasat din: !" 1.i !estinaţie: Km 28+050 !' 1.ii %!' 1.a ( "iu2elniţa ( "ornu de Sus ( "ornu de 'os 21+650 !rCgCne1ti %!' 1.ii ( Potigra0u: L3 114$<.iţa Re lasat din: !N 1 %"entru Ploie1ti ( "entura Est: L3 $45.ari ( "o1legi ( !um7ra. 6m& Origine: Km 0+000 Poienarii Bur .*I %"9m2ina& Podu Badului ( BreaDa ( BreaDa de Sus ( :ura Beliei 17+835 !N 1 %"omarni & !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1*$ .450 Km 1$ DJ 101F Lungime: 21.#A = !' 1.B Re lasat din: !' 1. Lungime: 29.e1noiu ( "o orC1tii "olţ ( Per1unari ( MCne1ti ( Gal. 6m& = !' 1.1E %Poienarii Bur .050 Km 1...1! Origine: Km 0+000 Ploie1ti "entru R90o.870 Km Re lasat din: !' 1.133 Km Re lasat din: !' 1.* %SlCni & Tei1ani 15+133 !' *-. 6m& Origine: Km 18+600 Limita 'ud) !9m7o.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul PRA@OBA 1.1! %TCtCrani& BraDi ( BraDii de 'os ( Tinosu ( 8irna ( @C7ud !estinaţie: Km 24+020 Limita 'ud) !9m7o.1A %BrCtC1an a ( Podu Badului: L3 *5451< 6m& Origine: Km 0+000 !N +* %BrCtC1an a& >ili2e1ti de T9rg ( "Cline1ti ( No.680 Km 1+ DJ 101. ( !N +* %BrCtC1an a&: L3 */4#+.1E& 1* DJ 101D Lungime: 28.o.1: Origine: Km 0+000 !' 1.

. 6m& = !' 1.-. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1 %"omarni & Se Cria !estinaţie: Km 11+500 !' 1. 6m& = !' 1. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1! SCl iile ( Bolde1ti ( :rCdi1tea ( Ba7a Ana !estinaţie: Km 31+960 !N 1B %MiDil& Re lasat din: StradC Ploie1ti %L3 -41.*B& BCr7ilCu ( PrCjani ( SlCni 22+150 Tei1ani %!N 1A& 0+000 MiDil %!N 1B& Satu Nou 10+800 Limita 'ud) BuDCu *< DJ 102E Lungime: 21. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1A %BCleni de Munte& !rajna de 'os ( Piţigoi ( "io ra ( !rajna ( Nu 1oara de 'os ( Pose1tii Ungureni ( Pose1tii PCm9nteni ( Bode1ti ( E9rle1ti !estinaţie: Km 23+200 Limita 'ud) BuDCu Origine: Km 0+000 !N 1B %Al7e1ti Paleologu& Balea Mieilor ( Urlaţi ( Balea Bo7ului ( Pla.iţa de 'os ( Pro.eanu ( :ornet ( "ri o. ( 'er ClCi: L3 1/4*.. 6m& = !' 1..e ( M9rlogea ( Tisa ( S9ngeru 33+832 Limita 'ud) BuDCu *.800 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1*< .ului ( A2ostola .*E %Bu o.DJ 102C Lungime: 33. DJ 1012 Lungime: 28.832 Km !estinaţie: Km *$ DJ 102D Lungime: 31.oru ( Balea Bradului ( O ina de 'os 51+867 !N 1A %@omor9 iu& *.* %"entura Est ( :Cgeni: L3 #4.ia ( IordC .354 Km *1 DJ 102 Lungime: 51.*" %Urlaţi& 0+000 Poiana BCr7ilCu %!' 1.iţa de Sus ( Plaiu ( ID.*! %!N 1! ( MiDil: L3 -145/. ( Balea Sea C ( Balea "ri o.* ( Poiana BCr7ilCu: L3 1<4++.*: %Poiana BCr7ilCu ( :ro1ani: L3 1-4<1+ 6m&= !" 15 Origine: Km 0+000 "entru Ploie1ti PCule1ti ( :Cgeni ( "o orC1tii M9slii ( Bu1tenari ( Telega ( "9m2ina ( Poiana "9m2ina ( Pro.*B %BCleni de Munte ( Limita 'ud) BuDCu: L3 *-4*.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul PRA@OBA 15 DJ 1011 Lungime: 11.867 Km !estinaţie: Km ** DJ 102B Lungime: 23.1A %Balea !o0tanei ( BCr7ilCu: L3 *#4-<$ 6m& Origine: Km 0+000 Balea !o0tanei %!' 1. ( Plo2u ( Nisi2oasa ( BCr7ila ( 'er ClCi 21+400 !' 1.960 Km Re lasat din: !' 1.150 Km Origine: Km !estinaţie: Km *+ DJ 102H Lungime: 10.*I %Balea !o0tanei& Re lasat din: !' 1... 6m& = !' 1.*I& Bertea ( Aluni1 !estinaţie: Km 28+354 !' 1.200 Km Re lasat din: !' 1. 6m& = !" /* Origine: Km 0+000 "entru Ploie1ti Bu o.1A %"omarni ( Balea !o0tanei: L3 114<.*B %!' 1.400 Km !estinaţie: Km */ DJ 102G Lungime: 22.500 Km Re lasat din: !' 1.*: %BCr7ilCu& Re lasat din: StraDi Ploie1ti %L3 <4/.

6m& = !' 1.e& Origine: Km 0+000 ECr ule1ti %!' 1.1A %MCne1ti& -$ DJ 1031 Lungime: 5. 6m& = !" 111 %"entura Best ( Strejni : L3 *4</1 6m& = !" 1. Lungime: 21. 6m& = !" 1.012 Km !estinaţie: Km -. %Negoie1ti& Re lasat din: !rum ne lasi0i at %Ploie1ti ( !N 1: L3 $41.<A Origine: Km 0+000 Ploie1ti Strejni ( T9rg1oru Be .200 Km !estinaţie: Km -. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1$/ %MCgula& !estinaţie: Km 5+500 !' 1. DJ 102L Lungime: 10.*M %!" $<A ( A2ostola .*"& Rotari ( "e2tura de Sus ( "e2tura de 'os ( Inote1ti ( "olgeag ( Pare2a Ru1ani 26+200 !N 1! -* DJ 1025 Lungime: 26.i 17+061 !' 1.*" %Prisea a& !o7rota ( TCtaru ( "ClugCreni !estinaţie: Km 21+069 !' 1.1E& "ri.500 Km -/ DJ 104..er7a ( "e2tura de 'os ( >9nt9nele ( Ungureni 22+012 MiDil %!N 1B& 0+000 Nu 1oara %!' 1. Lungime: 3.*" %A2ostola .*"& ".100 Km -+ DJ 129 Lungime: 17.1: %Tinosu& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1*/ .*!& Re lasat din: !rum ne lasi0i at %!N 1 ( Negoie1ti: L3 -41.iojd 10+000 Limita 'ud) BuDCu *5 DJ 102K Lungime: 22.265 Km Re lasat din: !' 1..DJ 102.734 Km Re lasat din: !" 55 Origine: Km 0+000 Poienarii A2ostoli %!' 1.*I Origine: Km 0+000 "9m2ina Plaiu "9m2iei ( Lun a Mare ( Se iuri ( Te1ila ( TrCisteni !estinaţie: Km 49+910 Limita 'ud) Bra1o.. Origine: Km 0+000 Urlaţi %!' 1.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km -1 DJ 102M Lungime: 13.*N %"ol eag& Re lasat din: !" $*A Origine: Km 2+000 Limita 'ud) BuDCu !estinaţie: Km 4+500 'ugureni %!' 1...< %Strejni ( T9rgu Be .ina !estinaţie: Km 6+734 !' 1.500 Km -< DJ 1045 Lungime: 2. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1 %Ploie1ti& !estinaţie: Km 3+100 !' 1$...*M %Prisea a ( :ura Badului: L3 *14.L BClte1ti ( Balea !ul e ( Balea Sea C !estinaţie: Km 13+265 !' 1.910 Km Re lasat din: !" $B %!N 1 ( "9m2ina: L3 *4/#.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul PRA@OBA *# DJ 102I Lungime: 49.i: L3 $4.e: L3 1-4*/< 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.@ %:ura Badului& Re lasat din: !" +$B %MCgula ( "ol eag: L3 <4<.069 Km Re lasat din: !' 1.061 Km !estinaţie: Km -# DJ 130A Lungime: 6.*B& Balea S reDii ( Star ./5 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.

iţa& Re lasat din: !" +# Origine: Km 0+000 !N 1! %"iorani& :arC "iorani !estinaţie: Km 6+700 Unitatea MilitarC Re lasat din: !" +/ Origine: Km 0+000 !' 1. DJ 140 Lungime: 24..*! %Ba7a Ana& Re lasat din: !" 1.*A %>9nt9nele& "onduratu !estinaţie: Km 8+000 !' 1. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.erg. ( Pietro1ani 24+091 !N 1 !estinaţie: Km $. Origine: Km 0+000 !N 1 !estinaţie: Km 4+000 !' 1. 6m& = !" #5 %:oga ( !N 1: L3 1.870 Km $.300 Km $< DJ 148 Lungime: 6.774 Km Re lasat din: !" 111 %Stoiene1ti ( >lore1ti: L3 1*4++$ 6m& Origine: Km 0+000 !N +* %Stoiene1ti& Ari e1tii Ra.000 Km $+ DJ 155 Lungime: 4... Origine: Km 0+000 !' 1... %Strejni & $* DJ 145 Lungime: 5.1P %"Cline1ti& !estinaţie: Km 5+870 MCgureni Re lasat din: !" +$ Origine: Km 0+000 !N 1B %Loloias a& Tom1ani ( MCgula !estinaţie: Km 6+200 !N 1! Re lasat din: !" #.DJ 146 Lungime: 6." Origine: Km 0+000 Ploie1ti :ara "r9ngul lui Bot 6+400 !' 1$. 6m& = !" 1.ani !estinaţie: Km 12+774 !' +*.258 Km Re lasat din: !" #5 %!N 1 ( BraDi: L3 <45#* 6m& = !" 5# = !" 111 %Strejni ( Stoiene1ti: L3 #4*++ 6m& Origine: Km 0+000 !N 1 BraDi ( Po2e1ti ( Negoe1ti ( Strejni i ( T9rgu1oru Nou 24+258 !N +* %Stoiene1ti& !estinaţie: Km $1 DJ 144 Lungime: 12. 6m& = !" 5* %"entura Est ( :oga: L3 #41.B %:.400 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1*+ .MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul PRA@OBA -5 DJ 139 Lungime: 24.200 Km $$ DJ 147 Lungime: 10.091 Km Re lasat din: !rum ne lasi0i at %Ploie1ti ( "entura Est: L3 <4<.B %!rCgCne1ti& @Ct CrCu !estinaţie: Km 10+300 !' 1. %>lore1ti& Re lasat din: !" 11<B %"Cline1ti ( MCgureni: L3 <4#+.700 Km $/ DJ 149 Lungime: 8.4$51 6m& Origine: Km 0+000 "entura Ploie1ti "enturC Est ( Ber eni ( :oga ( R90o.* %PCule1ti& Re lasat din: !rum ne lasi0i at %"entru Ploie1ti ( "entura Best: L3 $4$.ti.000 Km $# DJ 156 Lungime: 6.

.* Re lasat din: !" 11 Origine: Km 0+000 !' 1..1R %BreaDa& Plaiu !estinaţie: Km 9+000 Talea Re lasat din: !" 1! = !" * %"9m2ina ( Bistieru: L3 114$.000 Km <# DJ 219 Lungime: 27.* %!um7rC.* %SlCni & Re lasat din: !" <$ Origine: Km 0+000 !N 1A %Li2Cne1ti ( Gam0ira& !estinaţie: Km 3+410 !' 1.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km 18+750 Limita 'ud) Ialomiţa 23+250 "ioranii de 'os %!N 1!& <.4#..*I %"9m2ina& Re lasat din: !" . 6m& = !" $ %Bre7u ( Pietri eaua: L3 /45. %!rajna ( "era1u: L3 114<-/ 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.%Telega ( Bre7u: L3 +4-.700 Km <5 DJ 230 Lungime: 11.1T %Li.000 Km Re lasat din: !" # Origine: Km !estinaţie: Km << DJ 216A Lungime: 10.*B %!rajna& !estinaţie: Km 11+536 "era1u </ DJ 217 Lungime: 3.E %Telega& Bre7u ( Pietri eaua 20+200 !' 1..1T %Aluni1& <* DJ 207 Lungime: 15..adea& 8te0e1ti !estinaţie: Km 10+730 !' 1..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul PRA@OBA $5 DJ 201A Lungime: 4.! %S orţeni& Re lasat din: !" 1$ %Li. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1 %Nistore1ti& Bistieru ( 8otrile !estinaţie: Km 15+400 !' 1.410 Km <+ DJ 218 Lungime: 17. DJ 205G Lungime: 3.e1ti& B9l Cne1ti !estinaţie: Km 17+000 "osminele Re lasat din: !" 1# = !" $1 Origine: Km 0+000 !' 1.. 6m& = !rum ne lasi0i at %!" $ ( !" 1: L3 . 6m& = !" 1< Origine: Km 0+000 !' 1.1R %"9m2ina& 3+000 "ornu de 'os <1 DJ 206 Lungime: 9..N %Tei1ani& Olteni ( BClenii de Munte ( Predealul SCrari !estinaţie: Km 27+700 !' *-.%Ari e1tii Geletin& Re lasat din: !" -.200 Km !estinaţie: Km <$ DJ 215 Lungime: 16. 6m& = !" 1/B Origine: Km 0+000 1.adea ( 8te0e1ti: L3 <4--.000 Km Re lasat din: !" 1 %"9m2ina ( "ornu de 'os: L3 *4*.000 Km Re lasat din: !" 11# Origine: Km 0+000 !' 1. 6m& Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 !' 1.DJ 214 Lungime: 20.536 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1*# .400 Km <.730 Km 0+000 !N 1 Lilie1ti ( Bordeni 16+000 !' 1.

900 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1*5 . 6m& = !rum ne lasi0i at %!" +1B ( La2o1: L3 *4. !estinaţie: Km 5+950 !N 1A %Pod Blejoi& Re lasat din: !" <-A = !" /5 %Rotari ( TCtaru: L3 /4#.*" %S9ngeru& TCtaru ( Malu Ro1u !estinaţie: Km 18+100 !' 1.& Par ul Bu o..M %:ogeas a& Re lasat din: !" <1 %A2ostola . ( Bolde1ti(S Ceni: L3 /4*+. Origine: Km 0+000 !N 1B %Bu o.iţa Adunaţi ( Surde1ti ( Irime1ti 30+400 BreaDa %!' 1.200 Km Re lasat din: %Strada Bolde1ti(S Ceni: L3 14<.iojdean a ( Nu et ( Sal ia 14+470 !' 1.*" %8o0ronia& LC2o1el 6+100 La2o1 !estinaţie: Km /< DJ 236 Lungime: 5.000 Km /.100 Km /+ DJ 239 Lungime: 4..DJ 234 Lungime: 14.4+*+ 6m = !" <# %!' 1.. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1A %MCgurele& :ornet "ui7 ( PC ureţi 17+000 !' 1. 6m& = !" <+ Origine: Km 0+000 !N 1A Bolde1ti S Ceni ( Se iu !estinaţie: Km 13+200 !' 1. 6m& = !" +.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul PRA@OBA /.*E ( !" <<": L3 14.*E Re lasat din: !" $Origine: Km 0+000 !' 1.& Bala a ( S Ceni 8+000 !' *-* %Bolde1ti(S Ceni& 19+500 Limita 'ud) !9m7o.*" %A2ostola . 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.6m& = !rum ne lasi0i at: L3 ....470 Km !estinaţie: Km /$ DJ 235 Lungime: 6. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.e ( ". 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.800 Km /# DJ 250 Lungime: 8..100 Km Re lasat din: !" +1A %8o0ronia ( !" +1B: L3 $41.*" %S9ngeru& /* DJ 233 Lungime: 8.950 Km Re lasat din: !" /.1R& // DJ 238 Lungime: 18. Origine: Km 0+000 !' 1.000 Km !estinaţie: Km /5 DJ 710 Lungime: 10. DJ 231 Lungime: 17.*M %BClţe1ti& !estinaţie: Km /1 DJ 232 Lungime: 13.....*A %>9nt9nele& Re lasat din: !" */ Origine: Km 0+000 !N 1A %MCne iu PCm9nteni& !estinaţie: Km 4+800 !' *-.. 6m& = !" <* = !" <%S9ngeru ( Sal ia: L3 <4-+.000 Km Re lasat din: !" $$ %MCgurele ( :ornet "ui7: L3 /4*. 6m& = !" $/A = !" $/ %BClţe1ti ( PC ureţi: L3 $4#.iojdean a: L3 -4..M %8urani& Ari e1tii Geletin !estinaţie: Km 8+000 !' 1.e& ". %"era1u& Re lasat din: !" <5 %Bu o.*E %Bu o.

. ..329 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1-.iţa Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& .1I ( MCrginenii de 'os: L3 14-. 6m& Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 !' 1.000 Km +* DJ 720 Lungime: 14. DJ 713 Lungime: 10.950 Km Re lasat din: !" 11$A %!' 1...& ( 8aua !i . 6m& = !" 11*B %MCrginenii de 'os ( Limita 'ud) !9m7o..1I %!iţe1ti& 3+950 Limita 'ud) !9m7o.iţa !iţe1ti ( >ili2e1tii de PCdure ( "Cline1ti ( >lore1ti 30+000 !N 1 +1 DJ 713B Lungime: 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul PRA@OBA +.iului Re lasat din: !" 1** Origine: Km 0+000 !' +1!estinaţie: Km 1+000 Piatra ArsC Origine: Km 15+500 Limita 'ud) !9m7o.300 Km Re lasat din: !" 1*# Origine: Km 0+000 !N +1 %Sinaia& Sinaia ( Limita 'ud) !9m7o.& ( Limita 'ud) !9m7o.DJ 720D Lungime: 3.500 Km !estinaţie: Km +.iţa %Am #=+.iului !estinaţie: Km 16+000 8aua !i .AH0VA 1186.iţa: L3 -45<.iţa %Am -=.

#A Some1 :uruslCu ( Trani1 ( NC2radea ( ".6m& = !" /< Origine: Km 2+800 Limita 'ud) "luj @alta 'e7u u ( 'e7u u ( S0Cra1u !estinaţie: Km 12+800 !N 1: Origine: Km 7+400 Limita 'ud) "luj @uta ( Bogdana ( Bu iumi ( Bodia ( Agrij ( PCu1a ( Rom9na1i ( ".MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SJLA' 1 DJ 1035 Lungime: 10.850 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 108G Lungime: 30.000 Km Re lasat din: !E %Limita 'ud) "luj ( 'e7u u: L3-4.#B& * DJ 108A Lungime: 72.#A "iDer ( Ples a ( "rasna 30+345 B9r1olţ %!N 1@& 2+800 Limita 'ud) "luj Petrindu ( TCma1a ( "uDC2la ( Alma1u ( BC7iu ( Mestea Cnu 37+640 !' 1.u Sil.#A& 0+000 !N 1" Rus ( 8imi1na ( @C1ma1 ( "ea a ( "iureni ( Gal.123 Km Origine: Km !estinaţie: Km 5 DJ 108..#!& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1-1 .ei ( Uilea u 8imleului ( MCeri1te ( Moiad ( SCrmC1ag ( ".a ( B9rte1 a ( BeDded 33+400 "ernu %!' 1.i .u Sil.180 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.025 Km !estinaţie: Km DJ 108B Lungime: 21.aniei %!' 1. Lungime: 12.#A 0+000 !N 1> TreDnea ( BoDna 12+180 Agrij %!' 1.345 Km Origine: Km !estinaţie: Km # DJ 1085 Lungime: 30.200 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 108E Lungime: 17.600 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 108F Lungime: 29.ei ( InCu ( Aluni1 ( Benesat 81+600 Limita 'ud) Maramure1 0+000 !N 1@ %Surdu & Br9gleD ( >a7ri a ( :9r7ou ( "ernu 21+200 Limita 'ud) "luj 0+000 !N 1@ %"ri1eni& "ristur "ri1eni ( S9n raiu Sil.i1a ( Romita ( "rea a ( 'i7ou ( Some1 Odor.aniei %!N 1@& "e.aniei ( Bulgari ( SClCţig ( "e.000 Km Re lasat din: !" #-A Origine: Km 9+500 Limita 'ud) Maramure1 Ul iug !estinaţie: Km 13+500 "e.aniei 28+200 Limita 'ud) Maramure1 0+000 !' 1.200 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 108D Lungime: 28.ie1d 31+600 Limita 'ud) Satu Mare 0+000 !' 1..eud 17+600 Limita 'ud) Maramure1 0+000 8imleu Sil. DJ 1081 Lungime: 31.040 Km Origine: Km !estinaţie: Km 11 DJ 1082 Lungime: 4.

650 Km !estinaţie: Km 1< DJ 109F Lungime: 7.513 Km !estinaţie: Km *1 DJ 110C Lungime: 4.4#<.#> %@alta :.5> Origine: Km 0+000 >odora %!' 1.DJ 109A Lungime: 2.250 Km Re lasat din: !E %>odora ( B9rsCu Mare: L3.#>& !o.5P& 15 DJ 110A Lungime: 14.253 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1+ DJ 109. Lungime: 27.6m& = !" $5A Origine: Km 0+000 Ileanda %!N 1"& !ol. DJ 110B Lungime: 42.$1: L3-411+6m& = !' 1.ii 10+367 Limita 'ud) Maramure1 0+000 !N 1@ @Clma1d ( "eri1a ( "osni iu de Sus ( "osni iu de 'os ( I2 ( GCuan BCi ( "amCr 27+560 Limita 'ud) Satu Mare 0+000 !N 1: %".5E& B9rsCu Mare ( !N 1" ( :9lgCu ( Poiana Blen .600 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1# DJ 110 Lungime: 24.800 Km *.#A& !estinaţie: Km 1/ DJ 109. Lungime: 8.endrea& :Cl29ia 8+600 Romita %!' 1..000 Km 32+670 Limita 'ud) "luj !ragu 46+730 @ida %!N 1:& Re lasat din: !" 1/1 Origine: Km 57+604 Limita 'ud) "luj !estinaţie: Km 59+604 @C1ma1 Origine: Km 17+000 Limita 'ud) "luj !o7ro ina ( >odora ( ".000 Km Re lasat din: !" 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SJLA' 1* DJ 109 Lungime: 14.iDeni ( Rus ( BuDa1 ( Negreni ( "ormeni1 ( Balea Le1ului ( LoDna ( "liţ 62+650 !N 1@ %@alta "io mani& 1$ DJ 109E Lungime: 45.+6m& = !" 1 Origine: Km 0+000 8imleu Sil.060 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1..iurtele u& Re lasat din: !" <B Origine: Km 0+000 !N 1> :uruslCu ( "o1eiu !estinaţie: Km 14+800 Limita 'ud) Satu Mare Re lasat din: !" 1.aniei %!N 1@& Ili1ua ( Lom2irt ( !N 1> ( SCrmC1ag ( !er1ida ( Bo7ota ( Galno 45+020 "amCr %!' 1.eni: L3-4<.=-*+ ( Am 11*=#-$: L3*4<. ( !umuslCu ( "arastele !estinaţie: Km 24+000 !' 1.500 Km Re lasat din: !" -1 %Ileanda ( !ol.$ = Su2ra2unere !N 1> %Am 11.eni !estinaţie: Km 4+500 Limita 'ud) Maramure1 REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1-* . Origine: Km 0+000 MCieri1te %!' 1.6m& = Su2ra2unere !N 1" %B9rsCu Mare Am #*=5*$ ( :9lgCu Am #/=.

aniei ( @oroatu "e.#A& 0+000 Nu10alCu %!N 1@& Bog.5& Origine: Km 0+000 Nu10alCu %!' 151!& @useni ( Ratin ( "rasna ( Mesenii de 'os ( Ag.000 Km *< DJ 191C Lungime: 48.#: %"rasna& Pe eiu ( BCni1or ( Ban 11+280 S9g %!' 151!& 28+000 Limita 'ud) Satu Mare "e.or: L3<4+.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SJLA' ** DJ 110D Lungime: 13.200 Km *$ DJ 161 Lungime: 7.#A& *.6m& Origine: Km 0+000 Nu10alCu %!N 1@& Plo2i1 ( >Cgetu !estinaţie: Km 24+200 Limita 'ud) Bi.974 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1-- .150 Km Origine: Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 1/LAJ 627..280 Km Origine: Km !estinaţie: Km *# DJ 196 Lungime: 15.330 Km Origine: Km !estinaţie: Km *+ DJ 191E Lungime: 11.i1 ( Bal Cu de 'os ( >iDe1 ( 89g ( Tusa 31+330 Limita 'ud) "luj 0+000 !' 1.DJ 110E Lungime: 24.ire1 ( GalCu ( Moigrad ( Bre7i 50+035 "rea a %!' 1.u Sil.odeni !estinaţie: Km 56+780 !ragu %!' 1.or Re lasat din: !" 1</ Origine: Km 49+780 Limita 'ud) "luj Boi.575 Km !estinaţie: Km */ DJ 191D Lungime: 31.ului ( Biu1a 43+150 Benesat %!' 1.250 Km Re lasat din: !" $5 Origine: Km 0+000 Surdu %!N 1@& "ristolţel !estinaţie: Km 13+250 "ristolţ %!" $#& Re lasat din: !" #+ = !E %>Cgetu ( Limita 'ud) Bi.

000 Km Re lasat din: !" / Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 0+000 Turţ %!' 1.987 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 108M Lungime: 59.5M& 5+875 Limita 'ud) Maramure1 Ora1u Nou Bii 11+006 Ora1u Nou %!N 15& 0+000 Ora1u Nou Prilog ( Remetea Oa1ului ( Boine1ti ( T9r1olţ 21+579 "Cm9rDana 0+000 Negre1ti Oa1 BiIad ( Boine1ti ( "Cline1ti Oa1 ( :.erţa Mi C ( :.979 Km Origine: Km 0+000 TC1nad "ig ( Eriu S9n rai ( "raidorolţ ( Pi1 ari ( Tere7e1ti ( :elu 36+987 MCdCra1 0+000 TC1nad %!N 1>& SantCu ( ".Cluţ 45+360 TC1nad 5 DJ 1095 Lungime: 9.632 Km Origine: Km !estinaţie: Km # DJ 109M Lungime: 25.316 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 109L Lungime: 41.ereu1a ( Andrid ( !inde1ti ( Irina ( Portiţa ( BeDendiu ( Tiream ( "arei ( "Cmin ( Lu C eni ( Ber.5L& 7+000 BCtar i %!' 1.800 Km Origine: Km !estinaţie: Km 11 DJ 110A Lungime: 5.850 Km Re lasat din: !' 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SATU MARE 1 DJ 108L Lungime: 36.000 Km Re lasat din: !" <B Origine: Km 14+800 Limita 'ud) SClaj !estinaţie: Km 19+800 @odod %!' 15/& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1-$ ..029 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 109H Lungime: 7.923 Km !estinaţie: Km 1. Lungime: 14. 6m& Origine: Km 0+000 @almeu TCmC1eni ( BCtar i ( "omlCu1a ( Balea Sea C ( Tarna Mare !estinaţie: Km 25+850 BCga1 Origine: Km 0+000 SC C1eni UnimCt 9+923 A 91 27+560 Limita 'ud) SClaj "e.erţa Mare ( Turţ ( BC7e1ti 41+632 !N 1" < DJ 109I Lungime: 5.eni 59+979 >rontierC Ungaria 17+000 Limita 'ud) Maramure1 BC7ţa ( Ra o. DJ 109.5M = !> %Tarna Mare ( BCga1: $4.. Lungime: 17.131 Km !estinaţie: Km / DJ 109K Lungime: 18.al ( "e.a ( @ureDu Mare 31+029 !' 15/ !estinaţie: Km DJ 108.

800 Km 1# DJ 193D Lungime: 14.485 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1-< .325 Km *.465 Km Re lasat din: !" *Origine: Km 0+000 !' 15"ru i1or ( Ieg. DJ 193F Lungime: 10. Origine: Km 0+000 "ul iu Mare @ri2 ( Ru1eni !estinaţie: Km 14+305 "ion .DJ 192 Lungime: 25.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SATU MARE 1* DJ 191 Lungime: 9.a i ( Tere7e1ti ( SCtmCrel ( Satu Mare ( LaDuri ( Noroieni Nisi2eni ( Ber u 46+800 >rontierC Ungaria 1+ DJ 193C Lungime: 21.. = !E %So onDel ( St9na: L3-4.i.652 Km Origine: Km 59+960 Limita 'ud) Bi.561 Km *1 DJ 194 Lungime: 37.300 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1< DJ 193A Lungime: 45.305 Km 15 DJ 193E Lungime: 8..eri1te ( Poiana "odrului ( B9rsCu de 'os !estinaţie: Km 13+465 !' 15-E Re lasat din: !" *+ Origine: Km 0+000 Aero2ort %!N 15A& "ion .100 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.or "ean ( Blaja 69+060 TC1nad 0+000 Satu Mare Odoreu ( BC7C1e1ti ( A2a 25+652 Limita 'ud) Maramure1 0+000 Satu Mare PCule1ti ( Petin ( A2ateu ( "orod ( "ul iu Mi ( "ul iu Mare ( "CrC1eu ( Li2Cu ( Balea Binului ( Ro1ior ( Pomi ( Borle1ti 41+300 Limita 'ud) Maramure1 0+000 Satu Mare %!' 15-& Amaţi ( Ru1eni ( TCtCre1ti ( Ne o2oi ( @omorodu de 'os ( @omorodu de Mijlo ( @omorodu de Sus ( Soldu7a ( @odi1a ( So ond 45+100 RCte1ti %!N 15A& !estinaţie: Km 1$ DJ 193 Lungime: 41.e1ti ( Biile Satu Mare ( Medi1a !estinaţie: Km 21+800 8oldu7a Re lasat din: !" *.6m& Origine: Km 0+000 So ond %!' 15-A& So onDel !estinaţie: Km 10+561 St9na %!' 15/A& Origine: Km 0+000 Mo0tinu Mi %!N 15& Mo0tinu Mare ( :.e1ti Re lasat din: !" 5$ Origine: Km 12+000 Limita 'ud) Maramure1 B9rsCu de Sus !estinaţie: Km 20+325 Limita 'ud) Maramure1 Re lasat din: !" -.100 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1/ DJ 193B Lungime: 13.

.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SATU MARE ** DJ 194A Lungime: 27.ea ( Mi...550 Km *# DJ 195B Lungime: 34. 6m& = !" 1 Origine: Km 0+000 Satu Mare %!' 15$& PCdurea Noroieni ( Mi ula ( Ber u Nou ( "idreag ( Porum7e1ti 27+744 @almeu %!N 1"& !estinaţie: Km *.irolt ( AdK Endre ( "Cua1 ( @otoan ( SudurCu ( Piru Nou ( Pir !estinaţie: Km 44+768 Limita 'ud) Bi.i1 ( !N 15: <4$.. = !" *5 %:erCu1a ( So ond: +4.006 Km Re lasat din: !" <* = !" 1-# = !" 1-+ = !" $. 6m& = !" <$ Origine: Km 0+000 !o7a %!N 15& Bog.or REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1-/ .6m& Origine: Km 0+000 !omCne1ti Mo0tinu Mi ( S9nmi lCu1 ( :..744 Km Re lasat din: !" 1< = !" 1$ %Mi ula ( Ber u Nou: /4++$ 6m& = !A %Ber u Nou ( "idreag: <4.= !EN %L314<.400 Km Re lasat din: !" 1$5 = !" /. 6m & Origine: Km 0+000 :elu %!' 1.i1 ( !a ia ( Mo0tinu Mare ( "ri1eni ( "raidorolţ ( Eeg. 6m& Origine: Km 0+000 !N 15 Beti1 ( Oar ( !ara ( Petea ( Atea ( Pele1 ( Peli1or ( Ber u ( Ber u Nou ( Mi ula ( Agri1 40+250 "iu2er eni %!N 15& !estinaţie: Km *$ DJ 194C Lungime: 15.a : -4/<.iri1a: /45<. 6m& = !" </ Origine: Km 0+000 A 91 %!N 15A& :iungi ( :..150 Km !estinaţie: Km */ DJ 195 Lungime: 28. 6m& Origine: Km 0+000 !orolţ %!N 15A& LaDuri ( BotiD !estinaţie: Km 15+400 Odoreu %!' 15*& Re lasat din: !" << %:elu ( Ba7a No.%LaDuri ( Odoreu: 114*<. 6m& = !A %Oar ( !ara: *4<.#L& Ba7a No.250 Km Re lasat din: !" /. = !" 1<* = !" 1$ %Ber u Nou ( "iu2er eni: 54<. %!N 15 ( Oar: 54$<.. 6m& = !" /1 = !" 1<. 6m& = !" 1<< = !" 1.a ( Ardud ( :erCu1a ( So ond 23+150 So ond %!' 15-A& *< DJ 194D Lungime: 23.905 Km !estinaţie: Km *5 DJ 195C Lungime: 44.. 6m& = !N 15 %su2ra2unere: *4*.Cieni 37+105 A 91 %!N 15A& *+ DJ 195A Lungime: 13.iri1a !estinaţie: Km 13+550 !N 15A %Ardud& Re lasat din: !" <# = !" <5 %Bog...DJ 194B Lungime: 37.932 Km Re lasat din: !' 15< = !" 1+ Origine: Km 0+000 Ardud Biile Satu Mare ( TCtCre1ti ( Ne o2oi ( "CrC1eu ( PotCu ( Medie1u Aurit !estinaţie: Km 34+417 Ioji7 %!N 1"& Re lasat din: !" << %A 91 ( :.

E 840.5L %su2ra2unere& = !" +# = !" 11 Origine: Km 0+000 !N 15 "o a ( "Cline1ti Oa1 ( Tur !estinaţie: Km 27+948 Bama %!N 15& -$ DJ 196C Lungime: 38.a1 ( SCu a 15+500 !' 1. 6m& = !" $* %SCu a ( !' 1.ereu1a& 0+000 Su2uru de 'os "orund ( Bogdand ( Nadi1u @ododului ( @odod 28+000 Limita 'ud) SClaj 0+000 !N 15A St9na ( Limita 'ud) Maramure1 %Am 1/=<<.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SATU MARE -..& ( Limita 'ud) Maramure1 %Am *#=<.150 Km Origine: Km !estinaţie: Km -.& ( :iurtele u @ododului 37+100 !' 15/ !estinaţie: Km -1 DJ 196 Lungime: 28..592 Km -< DJ 197 Lungime: 20.#M: +4.DJ 196B Lungime: 19.#M& Re lasat din: !" 1. = !' 1.048 Km Re lasat din: !" $# = !" $+ %>oieni ( Petre1ti: 1-45<# 6m& Origine: Km 0+000 "arei %!N 1>& >oieni ( "iume1ti ( SanislCu !estinaţie: Km 19+048 Petre1ti %!N 15& Re lasat din: !" $/ = !" $#A = !" $$ Origine: Km 0+000 SanislCu %!' 15/B& @orea ( S Cri1oara NouC ( Resig. DJ 195D Lungime: 15. 6m& Origine: Km 0+000 TC1nad Sil.500 Km Re lasat din: !" -5 %TC1nad ( SCu a: #4<.#M %:..844 Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 1A2U MA.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km -* DJ 196A Lungime: 25..ea ( Pi1 olt !estinaţie: Km 38+592 Andrid %!' 1.811 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1-+ .

rig %!N 1& Ra o. %!' 1.6m& Origine: Km 0+000 "./& 0+000 !' 1.$>& Porum7a u de 'os ( Porum7a u de Sus 13+672 :lCjCrie 1* DJ 105J Lungime: 13..<@ %Ar2a1u de 'os ( Ar2a1u de Sus: L3/4.080 Km Re lasat din: !' 1. %Porum7a u de Sus ( :lCjCrie: L3$4<.700 Km !estinaţie: Km 11 DJ 105H Lungime: 6.620 Km 27+400 Limita 'ud) Bra1o./ Mar2od ( Ilim7a.550 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 104E Lungime: 12...<A& Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 0+000 A.860 Km < DJ 105 Lungime: 11. ( SCsCu1 ( 8omartin ( Bruiu 29+473 Limita 'ud) Bra1o.380 Km $ DJ 104G Lungime: 18. Reti1 35+950 BrCdeni %!' 1.rig %!N 1& 14+350 Poiana Neamţului 0+000 A.ir2Cr %!' 1.ir2Cr ( Ilim7a. DJ 105G Lungime: 56.$>& Nu et ( "ornCţel ( Ro1ia !estinaţie: Km 18+860 Nou Origine: Km 18+843 Limita 'ud) Bra1o.350 Km 1. 0+000 !N 1 "9rţa ( Nou Rom9n ( SCsCu1i ( ".: L3+4.323 Km !estinaţie: Km / DJ 105A Lungime: 29.213 Km Origine: Km !estinaţie: Km # DJ 105E Lungime: 7.<A& !estinaţie: Km 12+620 Ar2a1u de 'os %!N 1& Re lasat din: !" $+ Origine: Km 0+000 !N 1 %Bradu& SC Cdate ( :l9m7oa a ( "olun ( Nou Rom9n !estinaţie: Km 26+380 !' 1.#.indeal ( !ealu >rumos 30+166 Agnita %!' 1.672 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1-# ./& Re lasat din: !" $Origine: Km 0+000 8omartin %!' 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SIBIU 1 DJ 104D Lungime: 8./& - DJ 104F Lungime: 26.ir2Cr ( BCrd 29+213 Agnita %!' 1.iţa ( TClma iu ( Sadu ( R9u Sadului ( SCdurel 56+700 Limita 'ud) B9l ea 5 DJ 105F Lungime: 14. Merg.000 Km Re lasat din: !A %".6m& Origine: Km 0+000 :l9m7oa a %!' 1.473 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 105D Lungime: 29.<! !estinaţie: Km 7+000 Ilim7a.6m& Origine: Km 0+000 Ar2a1u de 'os !estinaţie: Km 6+080 Ar2a1u de Sus Re lasat din: !" <1 %Porum7a u de Sus ( :l9m7oa a: L3541+*6m& = !> 1.$E Re lasat din: !" <* Origine: Km 0+000 SC Cdate %!' 1.

/A& 0+000 !N 1 8ura Mi C ( O na Si7iului ( M9ndra ( Loamne1 ( @a1ag ( 8oro1tin 42+395 Ea2u %!N 1$B& 0+000 Si7iu "isnCdie 13+330 Sadu %!' 1.865 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1-5 .300 Km Origine: Km !estinaţie: Km 15 DJ 106/ Lungime: 1.i1 ( Agnita ( Netu1 ( BrCdeni 82+535 Limita 'ud) Mure1 0+000 Si7iu RC1inari ( "urmCturC ( S .MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SIBIU 1.DJ 105K Lungime: 2.it ( PCltini1 ( BariantC PCltini1 ( "a7ana 8anta 37+200 8anta 0+000 RC1inari BariantC 1+300 RC1inari 0+000 PCltini1 %S . Lungime: 7. ( Alţ9na ( Ig.<& !estinaţie: Km 2+500 SCrCturi BCi Re lasat din: !" /.<: ( Turnu Ro1u: L3*4*-+6m& Origine: Km 0+000 !' 1.741 Km Origine: Km !estinaţie: Km *. Ar2a1u de Sus !estinaţie: Km 11+220 "9rţi1oara Origine: Km 0+000 Si7iu "ornCţel ( No ri .500 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.it& BariantC 1+500 PCltini1 %!' 1. %!' 1.DJ 106E Lungime: 47.i ( B9rg.420 Km 1/ DJ 106 Lungime: 82.a Si7iului ( RC1inari ( Po2la a ( Orlat 33+585 SC el %!N 1& 0+000 "ristian Orlat ( Si7iel ( Bale ( SCli1te ( :ale1 ( Tili1 a ( Rod ( Poiana Si7iului ( 'ina 47+865 Limita 'ud) Al7a 1$ DJ 1055 Lungime: 2.<"& 0+000 !N 1 "isnCdie ( "isnCdioara ( !um7ra.i1u Be .200 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1# DJ 1067 Lungime: 1.<: %:ara Podu Olt& !estinaţie: Km 2+237 Turnu Ro1u Re lasat din: !" #< Origine: Km 3+800 Limita 'ud) Bra1o.237 Km 1< DJ 105. DJ 106B Lungime: 42.330 Km Origine: Km !estinaţie: Km ** DJ 106D Lungime: 26.500 Km Re lasat din: !" -.535 Km !estinaţie: Km 1+ DJ 106A Lungime: 37. Origine: Km 0+000 !ealu >rumos %!' 1.395 Km Origine: Km !estinaţie: Km *1 DJ 106C Lungime: 13.

/!& Re lasat din: !" <Origine: Km 0+000 !' 1./A :ura R9ului !estinaţie: Km 8+150 Orlat %!' 1./ !aia ( Ro1ia !estinaţie: Km 15+600 Bur2Cr Re lasat din: !" +Origine: Km 0+000 O na Si7iului %!' 1./B& To29r ea !estinaţie: Km 13+425 !' 1.485 Km !estinaţie: Km -$ DJ 141 Lungime: 28.175 Km Re lasat din: !" /Origine: Km 0+000 Si7iu %!N 1& !estinaţie: Km 11+175 Po2la a %!' 1./'& Baraj "i7in !estinaţie: Km 7+500 "oada La ului Re lasat din: !> Origine: Km !estinaţie: Km *+ DJ 106M Lungime: 7. Lungime: 11.500 Km *# DJ 1065 Lungime: 34./N& -.693 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1$.425 Km -./& -1 DJ 1061 Lungime: 15.600 Km -* DJ 1062 Lungime: 13./E& Re lasat din: !" /$A = !> /< %Baraj "i7in ( "oada La ului: L3-4<. Lungime: 16.000 Km Re lasat din: !> Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 SCdurel %!' 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SIBIU *$ DJ 106F Lungime: 1.<:& 16+000 RoDde1ti %!' 1.500 Km 0+000 PCltini1 %!' 1./A& RoDde1ti ( Ste0le1ti ( Balea >rumoasei 34+500 !N /+" %Limita 'ud) Al7a& *5 DJ 106.i1 %!' 1. DJ 106./: %Ludo1& Origine: Km 22+000 Limita 'ud) Al7a PCu a ( AlCmor ( M9ndra 57+185 Slimni %!N 1$& 0+000 Media1 Mo1na ( Peli1or 28+693 B9rg. ..150 Km Re lasat din: !" /$ Origine: Km 0+000 !' 1.DJ 107B Lungime: 33.+B *< DJ 106G Lungime: 30.645 Km !estinaţie: Km */ DJ 106J Lungime: 8.6m& Origine: Km 0+000 :ura R9ului %!' 1.840 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 16+675 Limita 'ud) Al7a 18+515 !N 1 %Mier urea Si7iului& 0+000 Poiana Si7iului !o79r a ( Mie urea Si7iului ( A2oldu de 'os ( Ludo1 ( :usu 31+604 !' 1.

600 Km $< DJ 142G Lungime: 23.+B Re lasat din: !" $<A Origine: Km 12+400 Limita 'ud) Al7a Presa a !estinaţie: Km 17+350 !' 1.6m& Origine: Km 0+000 !' 1$*E %Alma& :ara Aţel ( Aţel !estinaţie: Km 12+600 !' 1$1B %Ri .MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SIBIU -< DJ 141A Lungime: 32. DJ 142A Lungime: 16.ilag !estinaţie: Km 20+130 !N 1$ Re lasat din: !" *1 = !A /5 %Aţel ( !' 1$1B: L3<41.C1el ( Meti1 ( Be erd 32+875 !' 1.200 Km 0+000 !N 1$ %"olonia T9rna.eni ( @og.250 Km !estinaţie: Km $1 DJ 142B Lungime: 11.DJ 142E Lungime: 20./ 0+000 Saro1 2e T9rna.i1& Re lasat din: !" + Origine: Km !estinaţie: Km $$ DJ 142F Lungime: 12..Cileni %!' 1$1A& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1$1 .130 Km Re lasat din: !" 1# = !" *$ %@og.a& 1+200 T9rna.i1 18+680 !' 1$1 !estinaţie: Km -+ DJ 141C Lungime: 10.950 Km -5 DJ 141E Lungime: 1.e Biertan ( Ri .+B Re lasat din: !" 5 Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km -# DJ 141D Lungime: 4.Cileni ( RC.550 Km 0+000 "o21a Mi C %!N 1$& Balea Biilor ( Moti1 ( MoardC1 23+550 Mi.875 Km Origine: Km !estinaţie: Km -/ DJ 141B Lungime: 18.680 Km Origine: Km 0+000 8ei a Mare %!N 1$& Boarta ( Buia ( Mi.ilag ( !N 1$: L314<1<6m& Origine: Km 0+000 !9rlos %!' 1$*A& Alma ( !um7rC.eni 6+151 Limita 'ud) Mure1 $.151 Km Origine: Km !estinaţie: Km $.a 12+100 Limita 'ud) Mure1 "ur iu ( !9rlos 28+350 Media1 %!N 1$A& 0+000 BlCjel %!N 1$A& BaDna ( Boian 11+612 Limita 'ud) Al7a 0+000 !um7rC.612 Km Origine: Km !estinaţie: Km $* DJ 142C Lungime: 6.500 Km Re lasat din: !" -#A Origine: Km 13+000 Limita 'ud) Al7a Bro1teni ( Bogatu Rom9n !estinaţie: Km 23+500 !' 1.

130 Km Re lasat din: !" 1< Origine: Km 0+000 BaDna %!' 1$*B& !estinaţie: Km 2+130 BaDna BCi Re lasat din: !" ++ Origine: Km 0+000 8ei a Mare %!N 1$& 8ei a Mi C !estinaţie: Km 7+855 !N 1$B Origine: Km 17+710 Limita 'ud) Mure1 Ia o7eni 23+714 !' 1.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SIBIU $/ DJ 142H Lungime: 2.250 Km Origine: Km !estinaţie: Km <./ 0+000 !N1$ Laslea ( Rondola ( Nou SCses ( Sonde ( Ruja 32+250 !' 1.680 Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 1IBIU 943. DJ 143B Lungime: 32./ $+ DJ 142J Lungime: 7.701 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1$* .027 Km Re lasat din: !" // Origine: Km 0+000 Si7iu %!N 1$& Rus iori ( Mag ( Amna1 !estinaţie: Km 32+027 A2oldu de 'os %!' 1.004 Km !estinaţie: Km $5 DJ 143A Lungime: 32./:& Origine: Km !estinaţie: Km 30+922 Limita 'ud) Mure1 35+602 !' 1$*" <1 DJ 151B Lungime: 4.855 Km $# DJ 143 Lungime: 6.

DJ 174F Lungime: 15. %PCltini1 ( Negri1oara: L31#45-.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 155B Lungime: 5...ita Re lasat din: !" #.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SU"EABA 1 DJ 155A Lungime: 18.%!orna "andreni ( Poiana Negri: L3/4. 6m& Origine: Km 0+000 >9nt9na Mare Baia !estinaţie: Km 9+000 Bogata Origine: Km 42+150 Limita 'ud) Bistriţa(NCsCud Te1na ( Rom9ne1ti 55+580 Podu "o1nei 0+000 Batra !ornei %!N 1+& Plaiul 8arului ( 8arul !ornei ( Pana i ( "o.6m& Origine: Km 0+000 8aru !ornei !estinaţie: Km 15+000 :ura @aitii Origine: Km 0+000 Pojor9ta %!N 1+& >undu Moldo.985 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1$- ..600 Km !estinaţie: Km 1* DJ 175A Lungime: 23.800 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 174C Lungime: 5.ei ( "ola u ( Botu1 ( Brani1tea ( BreaDa de Sus ( Benia ( Moldo.oarele Su e. 6m& Origine: Km 0+000 :lodu !estinaţie: Km 5+000 Limita 'ud) @arg.000 Km Re lasat din: >N %:lodu ( Limita 'ud) @arg...ita %!N 1<& $ DJ 172D Lungime: 13.000 Km Re lasat din: !" 1* %>9nt9na Mare ( Bogata: L354.930 Km 1.iril %!N 1+B& # DJ 174D Lungime: 6..er a ( PCltini1 ( !rCgoiasa ( Neagra 56+965 Brosteni %!N 1+B& 0+000 !rCgoiasa %!' 1+$& 8+800 Limita 'ud)@arg. 6m& Origine: Km 0+000 PCltini1 !irmoIa !estinaţie: Km 18+930 Negri1oara Re lasat din: !" #$ %8aru !ornei ( :ura @aitii: L31<4.420 Km Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 PraIia %!N 1<"& BogdCne1ti ( R91 a ( Buda 18+000 Slatioara 47+600 Limita 'ud)Neamţ %Timi1e1ti& 53+020 Boroaia %!N 1<"& - DJ 155.000 Km 11 DJ 175 Lungime: 46.ei 46+600 >rontierC U raina 0+000 "9m2ulung Moldo.enes %!N 1+& 23+985 "..000 Km 5 DJ 174E Lungime: 18.. 6m& Origine: Km 0+000 !orna "andreni !estinaţie: Km 6+000 Poiana Negri Re lasat din: !" #.965 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 174A Lungime: 8.ita: L3<4. Lungime: 9.430 Km !estinaţie: Km < DJ 174 Lungime: 56.a Suliţa ( ID.

6m& = !E %L3*.198 Km !estinaţie: Km 1+ DJ 177A Lungime: 43.740 Km Origine: Km 0+000 Pojor9ta 16+972 RarCu 0+000 Bama %!N 1+& Str9mtura ( >rumosu ( Batra Moldo.iţei ( Moldo.ol.ei 16+025 !' *.880 Km ** DJ 178 Lungime: 47. 6m& Origine: Km 0+000 :ura @umorului Boroneţ !estinaţie: Km 24+000 Slatina Re lasat din: !" -$A %!' 1++B ( SlCtioara : L3-4##..enes & SlCtioara ( :emenea 16+320 Stul2i ani %!' 1++A& 0+000 !N 1+ % PCltinoasa& "a2u "9m2ului ( Mironu ( Balea Moldo.).. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1++B !estinaţie: Km 3+880 SlCtioara Origine: Km 0+000 RCdCuţi %!N 1+A& Burla ( Ar7ore ( Boto1ana ( "omCne1ti ( @umoreni ( BClC eana ( Bra1 a ( Ili1e1ti ( "i2rian Porum7es u 47+890 !ragoie1ti %!' *.320 Km Origine: Km !estinaţie: Km 15 DJ 177C Lungime: 16.5 :& !estinaţie: Km 1< DJ 176A Lungime: 18.eni ( "ost9na ( PCr.41+*6m& = !" 5... DJ 177D Lungime: 24. 6m& Origine: Km 0+000 "ununs .A %Pojor9ta ( !' 1+<A: L31<4#..DJ 175B Lungime: 16. 6m& = Su2ra2unere !' 1+<A %L3.iţa ( Ra1 a ( Argel ( !u7ius a ( Brodina de 'os 52+740 Brodina %!' *.000 Km Re lasat din: !" *5 %:ura @umorului ( Slatina: L3$4.230 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1$$ .DJ 178A Lungime: 32.025 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.615 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1# DJ 177B Lungime: 16.i ( !' 1+/: L31#4<.Cuţi ( Todire1ti ( Soloneţ ( "omCne1ti ( @umoreni 32+230 P9rte1tii de Sus %!N *E& *1 DJ 177E Lungime: 3.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SU"EABA 1.500 Km Re lasat din: >N %"ununs . %!' 1+<A ( RarCu: L314.6m& Origine: Km !estinaţie: Km 1$ DJ 176 Lungime: 52.i Brodina de Sus ( Brodina de 'os !estinaţie: Km 18+500 !' 1+/ Origine: Km 0+000 :ura @umorului %!N 1+& MCnCstirea @umorului ( Poiana Mi ului 30+198 !N 1+A %Poieniţa Mi ului& 0+000 >rasin %!N 1+& Stul2 ani ( Tarniţa ( Ostra 43+615 @olda %!N 1+B& 0+000 !N 1+ %"9m2ulung Moldo.5"& 0+000 8 .800 Km Re lasat din: !" 5.eia %!N 1+& Mi.ei& 1/ DJ 177 Lungime: 30..890 Km !estinaţie: Km *.5A %Balea Moldo.

.000 Km Origine: Km 0+000 !N 1+A %RCdCuţi& Satu Mare ( :rCni e1ti 16+023 8er7Cuţi %!' *.#& 0+000 Ude1ti %!' *.580 Km Origine: Km !estinaţie: Km -.a %!N *& I2ote1ti ( Lun u1oara ( Ru1ii MCnCstioara ( Ude1ti ( ".023 Km Origine: Km !estinaţie: Km *< DJ 178C Lungime: 24.833 Km !estinaţie: Km -1 DJ 208A Lungime: 40.ana: L3#45<.e1tii Mari& Balea Bourei ( Boura ( Manolea ( Uide1ti ( >orC1ti 15+753 Oni eni %!N *& *+ DJ 178E Lungime: 6. %Soloneţ ( "aj.ira ( Basara7i ( Preuţe1ti ( @u1i 82+793 >Clti eni %!N *& 0+000 Su ea.140 Km Origine: Km !estinaţie: Km -< DJ 208E Lungime: 15.5!& 0+000 RCdCuţi %!N 1+A& >rCtCuţii Be .as a %!' *. DJ 208 Lungime: 33.010 Km *# DJ 178F Lungime: 18.#A& Bere1ti ( !um7rC.a %!N *& Mito u !ragomirnei ( Ad9n ata ( @9nţe1ti 18+140 Limita 'ud)Boto1ani 0+000 !' *.eni ( Simini ea ( @9nte1ti ( Bere1ti 29+580 8er7Cne1ti %!N *5A& 21+870 !N *# %Limita 'ud)Boto1ani& Ber i ani ( Liteni ( Balea :lodului ( 'a ota ( @9rto2 50+290 !' *.6m& Origine: Km 0+000 "a i a !estinaţie: Km 6+010 Boto1ana Re lasat din: !" $5 %RCdCuţi ( Boitinel: L31#4+/.420 Km Origine: Km !estinaţie: Km -$ DJ 208D Lungime: 18.753 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1$< .760 Km *5 DJ 178G Lungime: 5. 6m& Origine: Km 0+000 Soloneţ !estinaţie: Km 8+950 !' 1+# %"aj.ili1eni ( 8tir7Ct ( Liteni ( "orni ( Poiana 40+540 !ol. 6m& Origine: Km 0+000 RCdCuţi MCneuţi ( :alCne1ti !estinaţie: Km 18+760 Boitinel Re lasat din: !" */ %"i2rian Porum7es u ( O7 ina: L3<4+.DJ 208C Lungime: 28.ana& Re lasat din: !" *1 %"a i a ( Boto1ana: L3/4.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SU"EABA *$ DJ 178B Lungime: 16.700 Km -.1.540 Km Origine: Km !estinaţie: Km -* DJ 208B Lungime: 29.e1tii Mi i ( !ol.i ( >rCtCuţii Noi 24+000 B9l a %!N *E& !estinaţie: Km */ DJ 178D Lungime: 8.950 Km Re lasat din: !" *.# %!ol.6m& Origine: Km 0+000 "i2rian Porum7es u !estinaţie: Km 5+700 O7 ina Origine: Km 48+960 Limita 'ud)Ia1i Budeni ( !ol.as a ( !ol.e1tii Mari ( Arg.# %@9rto2& 0+000 Su ea.

%!N * ( PCtrCuţi: L3<4+<.are1ti ( Stroie1ti ( B9l elele ( "ost9na ( !CrmCne1ti ( MCriţei ( "Cline1ti ( 8er7Cuţi ( "ala0inde1ti ( Boto1Cniţa Mare ( Negostina 48+340 Siret %!N *& 0+000 Bi o.600 Km Origine: Km !estinaţie: Km $$ DJ 209C Lungime: 24.300 Km !estinaţie: Km $.as a :ulia ( Pro7ota !estinaţie: Km 11+017 Limita 'ud) Ia1i Re lasat din: !" /.340 Km Origine: Km !estinaţie: Km $/ DJ 209G Lungime: 33. DJ 208U Lungime: 6.421 Km Origine: Km !estinaţie: Km -+ DJ 208I Lungime: 3.610 Km $.Cie1ti ( Sas a Mi C ( MClini ( P9raie ( Slatina 44+300 :ainesti 0+000 MClini %!' *.i1e1ti 0+000 Liteni %!' *.700 Km Origine: Km !estinaţie: Km $< DJ 209D Lungime: 48.750 Km $* DJ 209A Lungime: 44.180 Km $1 DJ 208V Lungime: 5.a Liteni ( Borni enii Mi i ( Lu C e1ti 24+700 Ber . 6m& Origine: Km 0+000 Mito !estinaţie: Km 6+180 MCnCstirea !ragomirna Re lasat din: !" <.660 Km Origine: Km !estinaţie: Km 12+650 Limita 'ud)Ia1i Tole1ti ( Uide1ti ( !um7rC.DJ 209B Lungime: 33. 6m& Origine: Km 0+000 Limita 'ud) Boto1ani Burdujeni ( >ete1ti !estinaţie: Km 15+610 :rigore1ti Re lasat din: !" </ %Mito ( MCnCstirea !ragomirna: L3/41#.iţa 28+071 !N * %!um7rC.5A& Poiana MCrului ( BCleni St9ni1oara ( Iesle 33+600 Limita 'ud)Neamţ 0+000 Su ea.017 Km Re lasat din: !" + %!ol. %Limita 'ud) Boto1ani ( :rigore1ti: L31<4/1.as a ( Pro7ota: L3114. 6m& Origine: Km 0+000 !N * !estinaţie: Km 5+750 PCtrCuţi Origine: Km 0+000 >alti eni %!N *& Po oleni ( Mi.5"& Ga.160 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1$/ .iţa& 0+000 !' *.1+ 6m& Origine: Km 0+000 !ol.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SU"EABA -/ DJ 208F Lungime: 15.as a& 3+660 Limita 'ud)Boto1ani -# DJ 2081 Lungime: 11.u de Sus %!N *E& Straja ( >Cl Cu ( Brodina ( SadCu ( Paltin ( Nisi2itu ( Ulma 33+160 >rontierC U raina %Ulma& -5 DJ 2082 Lungime: 15.# %!ol.

DJ 209L Lungime: 11.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul SU"EABA $+ DJ 209H Lungime: 13.000 Km Re lasat din: !" 1/ %>Clti eni ( Roto2Cne1ti: L31.225 Km !estinaţie: Km <.050 Km <.ii: L354. 6m& Origine: Km 0+000 Sal ea !estinaţie: Km 3+200 Aero2ort Origine: Km 0+000 G.6m& Origine: Km 0+000 "lit !estinaţie: Km 4+080 Ar7ore Re lasat din: !" $....Cţ !estinaţie: Km 9+050 Badu BlCdi .080 Km $5 DJ 209K Lungime: 9.4.ori1tea %!N *5A& TCute1ti ( Gamostea ( Lun a ( BCline1ti ( :rCme1ti ( PCdureni ( Siret ( Mu1eniţa ( Baineţ ( "limCuţi 45+300 >rCtCuţii Noi %!' 1+#"& <$ DJ 291A Lungime: 45.897 Km Re lasat din: !" 1$ %>Clti eni ( "ornu Lun ii: L31-4#5+ 6m& Origine: Km 0+000 >Clti eni Baia !estinaţie: Km 13+897 "ornu Lun ii Re lasat din: !" $* %"lit ( Ar7ore: L3$4.%Marginea ( Badu BlCdi .ii Re lasat din: !" 1+ %P9rte1ti de Sus ( Soloneţu Nou: L3<4$*< 6m& = !" 1# %Soloneţu Nou ( Ple1a: L3/4<.DJ 290A Lungime: 3.6m& Origine: Km 0+000 >Clti eni RCdC1eni !estinaţie: Km 10+000 Roto2Cne1ti Origine: Km 0+000 Sal ea %!N *5& Bere1ti ( >9nt9nelele 22+225 Ro1 ani <* DJ 290 Lungime: 22.200 Km Re lasat din: !" +< %Sal ea ( Aero2ort: L3-4*.300 Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 1UCEAVA 1136..925 Km !estinaţie: Km <1 DJ 209M Lungime: 10.<.#.6m& Origine: Km 0+000 P9rte1ti de Sus Soloneţu Nou 11+925 Ple1a $# DJ 209J Lungime: 4.452 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1$+ . 6m& Origine: Km 0+000 Marginea Bolo.

-& 30+000 Limita 'ud) :iurgiu "ernetu ( AleIandria ( Or7eas a de Sus ( TCtCrC1tii de Sus * DJ 503A Lungime: 2. Origine: Km 0+000 Beiu %!' <.$& 0+000 Purani Sili1tea ( RCsmire1ti 14+000 Limita 'ud) :iurgiu < DJ 506 Lungime: 97.674 Km Re lasat din: !" *< = !" -.iţa Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 30+100 Limita 'ud) :iurgiu 32+600 !rCgCne1ti Bla1 a %!' <.# 6m& Origine: Km 0+000 !ragCne1ti de Bede %!' /.ale Mo1teni ( Tal2a L3 /41./& Sm9rdioasa !estinaţie: Km 10.500 Km !estinaţie: Km / DJ 506A Lungime: 14.559 Km Re lasat din: !' /.1"& S0inţe1ti ( :CrCgCu ( Tri.re6ilometrat Origine: Km 35+900 Limita 'ud) :iurgiu !rCgCne1ti Bla1 a ( Mo1teni ( "Ctunu !estinaţie: Km 87+070 Limita 'ud) !9m7o. DJ 601 Lungime: 5.-& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1$# .1B = !" / %Sili1tea ( Puranii de Sus L3 $)<. 6m& Origine: Km 0+000 !' /./& Origine: Km 0+000 Bujoru %!N <"& "onţe1ti ( "er.784 Km !estinaţie: Km 110+700 Limita 'ud) Arge1 $ DJ 504B Lungime: 27.oarele %!N <1& Origine: Km 16+200 Limita 'ud) Olt Prundu 23+050 Lun a 0+000 Turnu MCgurele Lun a ( Slo7oDia Mindra ( Plo2ii SlC.ite1ti 40+000 Limita 'ud) Olt 49+350 Limita 'ud) :iurgiu 54+595 Bidele # DJ 543 Lungime: 6.500 Km - DJ 504 Lungime: 79.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul TELEORMAN 1 DJ 503 Lungime: 51.620 Km Re lasat din: !" <+ = !E %Tri.1 Bleje1ti ( "osme1ti ( Sili1tea !estinaţie: Km 27+559 Puranii de Sus %!' <.245 Km Origine: Km !estinaţie: Km 11 DJ 601B Lungime: 27.170 Km Re lasat din: !' <..850 Km !estinaţie: Km 5 DJ 546 Lungime: 40.alea Mo1teni !estinaţie: Km 29+000 Tal2a %!' <.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 506B Lungime: 8.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.enia ( Storo7Cneasa ( Purani ( MCgura ( BC7Ciţa ( :ClCţeni ( Tal2a OgrCDile ( S urtu Mare ( Negreni 99+000 TCtCrC1tii de 'os %!' <.674 ID..

i %!' /1*A& !ra senei ( Beu a !estinaţie: Km 15+525 !o7rote1ti %!N /<A& Origine: Km 60+000 Limita 'ud) Olt Moldo.& ( Limita 'ud) :iurgiu %Am 1.ite1ti 1< DJ 611 Lungime: 9.1& !estinaţie: Km 1$ DJ 601F Lungime: 23.-& Origine: Km 6+800 Limita 'ud) :iurgiu :rCtia ( S9r7eni 16+180 Limita 'ud) !9m7o.398 Km !estinaţie: Km ** DJ 679 Lungime: 7.692 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.367 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1$5 .380 Km !estinaţie: Km 1/ DJ 612 Lungime: 79.249 Km Origine: Km 66+120 Limita 'ud) Olt "r9ngeni ( "ClmCţuiu ( Sal ia !estinaţie: Km 114+284 "r9ngu %!N <*& Origine: Km 0+000 Ro1iori de Bede %!N /<A& Troianul ( Urluiu ( Bogdana ( >ur ule1ti 39+998 Piatra %!N <1A& 86+500 Limita 'ud) Olt BC Cle1ti 93+867 Balta SCratC %!' /1*A& *1 DJ 658B Lungime: 39.=+1$& ( Mereni 27+214 Bidele %!' /. DJ 653 Lungime: 47.DJ 601D Lungime: 20.rodin %!' +.ite1ti 50+950 Plo2ii SlC.550 Km !estinaţie: Km *.525 Km Re lasat din: !" $5 Origine: Km 0+000 Satu Be .523 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1+ DJ 612A Lungime: 48.iţa 1+112 Limita 'ud) :iurgiu Mereni ( Botoroaga ( BC7Ciţa ( Or7eas a ( "Cline1ti ( RCdoie1ti ( S0inte1ti ( SC eni 84+485 "iolCne1ti 0+000 SC eni %!' /1*& Ro1iori de Bede ( "r9ngeni ( Plo2ii SlC.1B& Perii Bro1teni ( B9rtoa2e ( RCdoie1ti ( !rCgCne1ti de Bede 41+692 Ro1iori de Bede 0+000 Prunaru %!N /& Limita 'ud) :iurgiu %Am $=...eni 69+550 IslaD 15 DJ 642 Lungime: 9.500 Km Origine: Km 0+000 "osme1ti %!' /.500 Km Re lasat din: !" <Origine: Km 0+000 "o1oteni %!' /1*A& Meri ( Bedea ( Al7e1ti ( Parul Rotund !estinaţie: Km 23+500 Ma.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul TELEORMAN 1* DJ 601C Lungime: 41.282 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1# DJ 612B Lungime: 15.

e1ti ( "iolCne1ti ( Gim7reas a !estinaţie: Km 104+890 !o7rote1ti %!N /<A& Origine: 92+076 Limita 'ud) Olt Bala i ( Sili1tea :ume1ti ( "Cline1ti ( Ma.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul TELEORMAN *.543 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1<.$& Origine: 44+240 Limita 'ud) !9m7o.DJ 679B Lungime: 13.rodin !estinaţie: Km 161+281 BuDes u %!N /& Km Km *< DJ 701 Lungime: 55.120 Km 0+000 S rioa1tea %!N /<A& Stejaru 13+500 Limita 'ud) Olt Re lasat din: !" 1*+A = !" /.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km *$ DJ 679E Lungime: 14. .605 Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 2ELE0.450 Km */ DJ 703 Lungime: 67.iţa :rCtia ( Poieni ( Sili1tea ( S urtu ( SlC.MA5 853. Origine: Km 7+144 Limita 'ud) Arge1 Sili1tea :ume1ti !estinaţie: Km 21+264 TCtCrC1tii de Sus %!' <.

4.iniţa Mare %!' <##A& Ro.iniţa Mi C ( Per oso.in ( S9nmi.erman: L31.aiul Rom9n ( !inia1: L31.800 Km Re lasat din: !' <+* %Limita 'ud) "ara1(Se.6m& = !E %Ro.iniţa Mi C ( :.300 Km Re lasat din: !" *.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 5 DJ 591A Lungime: 19.4/. DJ 592 Lungime: 57./ %!inia1 ( Pe iu Nou: L3#4+.iniţa Mare 16+600 !enta %!N <5& $ DJ 585 Lungime: 8.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1<1 .600 Km !estinaţie: Km < DJ 588 Lungime: 24.6m& = !" *.aiul Rom9n %!' <51& !inia1 19+300 Pe iu Nou 0+000 Timi1oara %!N /& Mo1niţa NouC ( Al7ina ( ".%S9nmi.iniţa Mare ( Ro..Cţ !estinaţie: Km 102+500 Limita 'ud) Arad Origine: Km 0+000 Lugoj Olo1ag ( 8tiu a ( Ggri7e1ti 24+000 Limita 'ud)"ara1 Se.ojdia %!N /& !estinaţie: Km 7+200 8tiu a %!' <#$& Origine: Km 36+200 Limita 'ud) "ara1(Se.erin ( Limita 'ud) Arad: L3$/4#.Cţu Mare ( Lu areţ ( Bresto..aiu Rom9n ( S9nmi...6m& Origine: Km 0+000 :C.e.6m& Origine: Km 0+000 Ro.ojdia ( 8tiu a: L3+4*..erin %Bisag& Bisag 44+800 !N <#A 0+000 :Ctaia %!N <#B& 8emla u Mare ( >erendia 24+900 !N <+ %'amu Mare& 0+000 :Ctaia %!N <#B& Bere uţa ( S9ngeorge ( Ro.6m& Origine: Km 0+000 S9nmi.erman %!N <+& 0+000 Timi1oara %!N <5& Ut.a ( BuDia1 ( Sinersig 57+500 Lugoj %!N /& !estinaţie: Km 1.000 Km !estinaţie: Km DJ 584A Lungime: 7.600 Km Origine: Km !estinaţie: Km + DJ 588B Lungime: 13.a 13+600 :.erin %Ggri7e1ti& * DJ 584 Lungime: 24..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul TIMI8 1 DJ 572 Lungime: 46.200 Km Re lasat din: !" 1-* %:C.iniţa Mi C: L3-4/.erin Silagiu ( BuDia1 ( @itia1 ( To2olo..600 Km Re lasat din: !' <##B %Ro.900 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 588A Lungime: 16.aiu :erman ( Bo7da 28+000 "enei %!N <5B& !estinaţie: Km # DJ 591 Lungime: 28.6m& Origine: Km 55+700 Limita 'ud) "ara1(Se..ere1u Mare ( Ba o.

.ia 1< DJ 593 Lungime: 35.6m& Origine: Km 0+000 Lugoj %!N /& 'a7Cr ( O.100 Km Re lasat din: !" 1.CD ( >oeni 35+900 >rontierC Iugosla.6m& Origine: Km 0+000 !' <5* %Sa o1u Tur es & Ol.6m& = !" 1-+ %:ara Boldur ( Sa o1u Mare: L31*4.%!N <5 ( >oeni: L3-14<. %!N / ( BulgCru1: L3<4#..ar %!N <5B& 0+000 'im7olia %!N <5A& :ra7at ( :ottlo7 23+800 Lo.eim: L3<4<.800 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1# DJ 594A Lungime: 12. %Lugoj ( Ba o.eim ( :ra7aţ: L3/41.900 Km !estinaţie: Km 1/ DJ 593A Lungime: 14.a %!' <5*& Re lasat din: !' <5.erin 0+000 ".6m& Origine: Km 0+000 :ottlo7 %!' <5$& "omlo1u Mare ( Lunga 12+100 >rontierC Iugosla...ere1u Mare Torma ( 8i2et 46+200 !N <5 %Boiteni& !estinaţie: Km 1* DJ 592B Lungime: 46.400 Km Re lasat din: !" *.6m& = Su2ra2unere 2e !' <5*B %L314+.6m& Origine: Km 0+000 !N <5 %Sag& Pe iu Nou ( :iul.400 Km Re lasat din: !" *.ia: L3$4-..6m& = !" 1# %BulgCru1 ( Lenau..6m& = !" 1.$ %Pe iu Nou ( S9nmartinu S9r7es : L3+4$.6m& = !' <5*A %!' <5*B ( Limita 'ud) "ara1: L3$41.200 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.6m& = !" *.900 Km Re lasat din: !' <5*A %!' <5* ( !' <5*B: L3*.a7a >orga i ( >i Ctar ( !rCgoe1ti ( Ra o.a !estinaţie: Km 33+700 Ba o..ia: L3$4$.eim 17+400 :ra7aţ !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1<* .ar: L3+4.6m& = !" *...6m& Origine: Km 0+000 Boldur %!" 1$1& :ara Boldur ( @odo1 ( !aro.6m& Origine: Km 0+000 !N / %Lo..< %S9nmartinu S9r7es ( Ui.6m& Origine: Km 0+000 Pe iu Nou %!' <5-& S9nmartinu S9r7es ( S9nmartinu Mag.%:ottlo7 ( "omlo1u Mare: L3+4#.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul TIMI8 11 DJ 592A Lungime: 24.e1ti ( Berini ( Torma 26+600 Limita 'ud)"ara1(Se..ia !estinaţie: Km 15 DJ 594B Lungime: 17...a: L3--4+.DJ 592C Lungime: 17.4#.700 Km Re lasat din: !" 1$..e.rin %!N /& !estinaţie: Km 1+ DJ 594 Lungime: 23.iar 14+400 Ui.600 Km Re lasat din: !" 1$1 %Boldur ( :ara Boldur: L3<4/.6m& = !" 1$ %Lenau.iţa ( @itia1 ( S9r7o..+A %>oeni ( >rontierC Iugosla.a 17+600 Sa o1u Mare %!" 1$-& !estinaţie: Km 1$ DJ 592D Lungime: 33.rin& BulgCru1 ( Lenau... %"omlo1u Mare ( >rontierC Iugosla.

200 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1<- .ilad !estinaţie: Km 16+100 "ia o.000 Km *5 DJ 680 Lungime: 18.o7ara& 0+000 "o1teiu %!N /& Ei2ari ( Balinţ ( "utina ( Bet.100 Km Re lasat din: !" 1#.200 Km Origine: Km !estinaţie: Km *< DJ 609C Lungime: 10.ausen ( "lado..ita 34+200 Beg.iroda ( Aero2ort: L3$41.a ( Bet.4<..6m& Origine: Km !estinaţie: Km 0+000 Timi1oara %:..DJ 609A Lungime: 23.6m& Origine: Km 0+000 Re a1 %!N /& !estinaţie: Km 5+500 Staţiunea Biti olC Re atim Re lasat din: !" 1$# %Remetea Mare ( BaDo1u Nou: L3+4..iţa ( Panio.ausen ( Leu u1e1ti ( MCnC1tiur ( RC ..6m& Origine: Km 0+000 Timi1oara %!' <51& ".6m& = !" 1<< %:iro ( Timi1oara: L3<4<..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul TIMI8 *. %Lugoj ( 'dioara: L31#4*..500 Km Re lasat din: !" #< %Balinţ ( Bara: L31.%!eta ( "ia o.a ( Se a1 23+000 Limita 'ud) Arad %"ri.Cţ !estinaţie: Km 7+000 BaDo1u Nou Re lasat din: !' /#.a %!' /5-B& Origine: Km 0+000 Lugoj %!N /& @eDeri1 ( Balea LungC Rom9nC ( "li io.6m& Origine: Km 0+000 !eta %!N <5& :.i1oda ( :iro 11+700 Timi1oara %!N <5& !estinaţie: Km *1 DJ 595A Lungime: 16.a ( O.iu Mi %!N /#A& ** DJ 609 Lungime: 38..500 Km Re lasat din: !" // %Re a1 ( Staţiune Biti olC Re atim: L3<4<. DJ 595 Lungime: 11.a !estinaţie: Km 18+200 'dioara *# DJ 609F Lungime: 7.a: L31/41.a7a Rom9nC& 0+000 !N / %".%:.iDCtCu& 8ano..500 Km *+ DJ 609E Lungime: 5.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km *$ DJ 609B Lungime: 34.6m& Origine: Km 0+000 Remetea Mare %!N /& Bu o.800 Km !estinaţie: Km *.6m& = !" /.a7a LungC 38+800 Limita 'ud) Arad %O..iroda& 9+500 AerogarC */ DJ 609D Lungime: 9.6m& Origine: Km 0+000 Lugoj %!N /& Ta2ia ( MCguri ( "ire1u ( "ri io.700 Km Re lasat din: !" 1<* %Timi1oara ( :iro : L3/4*.6m& Origine: Km 0+000 Balinţ %!N /& >Cdima !estinaţie: Km 10+500 Bara %!" #<& Re lasat din: !N / %Timi1oara ( !" /-: L3<4$.

.5B& !estinaţie: Km -$ DJ 681D Lungime: 6.i ( >rontierC Iugosla..400 Km Re lasat din: !' /#*B %!ude1tii Be .ia Km -< DJ 682 Lungime: 70.700 Km Origine: Km 0+000 >Cget %!N /#A& "olonia Mi C ( !ragsine1ti ( :ladna MontanC ( "ri.6m& = !E %Be7a Be .i %!' /#*& Bal ani !estinaţie: Km 13+400 >rontierC Iugosla.600 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1<$ . DJ 681 Lungime: 43.300 Km Re lasat din: !" 1-..ia Re lasat din: !" 1...ojdia& !estinaţie: Km -1 DJ 681A Lungime: 14.. %!' /#1 ( NCdrag: L3$4.i i ( ".000 Km Re lasat din: !" 11/ %:ladna MontanC ( Golt: L3/4..6m& Origine: Km 0+000 :ladna MontanC %!' /#1& :ladna Rom9nC !estinaţie: Km 6+000 Glot Re lasat din: !' /#* %>Cget ( Be7a Be .a 43+700 !N / %:a..ale ( S9nni olau Mare ( !ude1tii Be .ia: L31-4$..700 Km Re lasat din: !' /#1A %>9rdea ( Traian Buia: L31*4+.6m& = !' /#1A %Traian Buia ( Leu u1e1ti: L3+45...6m& Origine: Km 0+000 !ude1tii Be .6m& = !E %NCdrag ( "ornet: L3*4-.=1<.e: L3/54.-& -# DJ 682D Lungime: 8.i ( ".6m& Origine: Km 0+000 >9rdea Surdu u Mi ( Traian Buia 14+700 MCnC1tiur !estinaţie: Km -* DJ 681B Lungime: 6.. %>Cget ( Sinte1ti: L3<4/.erestur ( Be7a Be .6m& = !" 115 %Traian Buia ( MCnC1tiur: L3*4.6m& = !E %L3-4.6m& Origine: Km 0+000 !N /#A %PogCne1ti& 'ure1ti ( B9rna ( SaraDani ( SC eni ( Sudria1 ( 'u2ani 26+600 Leu u1e1ti %!' /...6m& = !" 1*1 %'ure1ti ( !N /#A: L354/.600 Km Re lasat din: !" 1*$ %!N /#A ( 'ure1ti: L3541.200 Km Origine: Km !estinaţie: Km 17+000 >9nt9nele 21+200 >iriteaD -+ DJ 682B Lungime: 13..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul TIMI8 -.ia: L314#.800 Km -/ DJ 682A Lungime: 4..& ( Periam ( S9n2etru Mare ( Sara.e ( >rontierC Iugosla..DJ 681C Lungime: 26...e !estinaţie: Km 191+150 >rontierC Iugosla.& ( Limita 'ud) Arad %6m 1-.6m& Origine: Km 0+000 >Cget %!' /#*& Temere1ti ( Sinte1ti !estinaţie: Km 8+600 Margina %!" 1..6m& Origine: 0+000 >Cget %!N /#A& Limita 'ud) Arad %6m 5=.6m& Origine: Km 0+000 !' /#1 NCdrag 6+300 "ornet !estinaţie: Km -.egle.ina ( "ri io..

6m& Origine: Km 0+000 S9n2etru Mare %!' /#*& Igri1 9+300 Limita 'ud) Arad 0+000 "o1a..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul TIMI8 -5 DJ 682E Lungime: 9.6m& = !E %Igri1 ( Limita 'ud) Arad: L3.6m& = !E %L3.ina de Sus !estinaţie: Km 18+900 Poieni Origine: Km 0+000 Timi1oara %!N /5& !um7rC.4$..Cţ ( M9tni u Mi 10+600 >9rdea !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 2IMI- 1144.e1ti& $* DJ 691 Lungime: 42.800 Km Origine: Km !estinaţie: Km $1 DJ 684B Lungime: 18.600 Km Re lasat din: !" 11# %!um7ra.900 Km Re lasat din: !" 1.800 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1<< .500 Km !estinaţie: Km $.DJ 691A Lungime: 26..anis0eld %!N <5B& I.6m& Origine: Km 0+000 "urtea %!' /#$& Pietroasa ( "ri.arloten7urg ( Bogda ( "omeat 26+800 !' <+* %Bresto.700 Km Origine: Km !estinaţie: Km $/ DJ 693B Lungime: 54.erin !estinaţie: Km $.a ( M9tni u Mi : L3+4#.iţa ( :iarmata ( Pi1 ..6m& Origine: Km 0+000 !um7ra..4$.800 Km Origine: Km !estinaţie: Km $$ DJ 692 Lungime: 49.5 %"urtea ( Poieni: L31#4<.900 Km Origine: Km !estinaţie: Km $< DJ 693 Lungime: 54.ia ( >i7i1 42+500 Ma1lo %Limita 'ud) Arad& 0+000 Ma1lo %!' /51& Remetea Mi C ( ".300 Km Re lasat din: !" *5 %S9n2etru Mare ( Igri1: L3#45.ineD ( BCrCteaD ( "Cla ea ( Orţi1oara ( Se eani 54+700 >i7i1 %!' /51& 0+000 Io. DJ 684 Lungime: 36.6m& = !" 11< %M9tni u Mi ( >9rdea: L3*4#.a %!N /#A& "urtea ( Rom9ne1ti ( Tome1ti ( "olonia >a7ri ii ( Lun anii de 'os ( Lun anii de Sus 36+800 Limita 'ud) "ara1(Se.a ( 'e7el ( Iosi0 ( Lie7ling ( Stamora Rom9nC 54+000 !' <5*A %Ot.Cţ& 0+000 !N /5 %S9nandrei& "arani ( BCrCteaD ( :elu ( Baria1 ( Periam 49+900 Pesa %!N /& 0+000 "Cr2ini1 %!N <5A& Ie ea Mi C ( Biled ( Sat .anda ( "e7Da ( "ia o.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km $+ DJ 694 Lungime: 10.a Bu o..

iţa 0+000 "eamurlia de Sus %!' ***& Stejaru ( To2olog ( !oro7anţu 57+178 "erna 0+000 Tul ea Nu0Cru ( Ma.iol de !eal %!' ***& "asim ea ( Ra.100 Km 11 DJ 222L Lungime: 5. a ( "eamurila de 'os ( "eamurila de Sus ( Beidaud ( Sarig.iol !estinaţie: Km * DJ 222A Lungime: 37. %!N **! %6m 1-=#<$& ( Tur oaia : L 3 <4.178 Km Origine: Km !estinaţie: Km $ DJ 222C Lungime: 64.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul TUL"EA 1 DJ 222 Lungime: 94.600 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1</ .027 Km !estinaţie: Km + DJ 222F Lungime: 34.mudia ( Inde2endenţa 64+926 Agig.300 Km Origine: Km 0+000 Tul ea Agig.000 Km Re lasat din: !' ***! = !" * = !" < Origine: Km 0+000 Ilganii de 'os PartiDani ( Bulturu ( :orgo.a ( "ri1an ( Sulina ( "ardon !estinaţie: Km 83+000 ")A) Rosetti Origine: Km 0+000 Sarig. DJ 222K Lungime: 3. 6m& Origine: Km 0+000 !N **! %6m 1-=#<$& !estinaţie: Km 5+000 Tur oaia Re lasat din: !" <1 Origine: Km 0+000 !N **! !estinaţie: Km 3+100 :re i Re lasat din: !" <* Origine: Km 0+000 !N **! !estinaţie: Km 5+300 "ar aliu Re lasat din: !" /< Origine: Km 0+000 !' *<1 !estinaţie: Km 10+600 :rindu 1..ioi ( Enisala ( SCl ioara ( 'urilo.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km 5 DJ 222H Lungime: 5.000 Km Re lasat din: !" <..926 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 222D Lungime: 83.manu 28+027 !N **A 10+800 Limita 'ud) "onstanţa !Ceni ( Ostro.iol ( Sa7angia ( Sari .350 Km Origine: Km !estinaţie: Km # DJ 222G Lungime: 16.545 Km Origine: Km !estinaţie: Km DJ 222B Lungime: 57.300 Km 1* DJ 222M Lungime: 10.iol de !eal 94+300 Limita 'ud) "onstanţa 0+000 @oria @am ear a ( Ni0on 37+545 Lun a. ( Pe eneaga ( Traian 45+150 !' ***B 0+000 !Ceni >CgCra1u Nou 16+500 !N **A / DJ 222E Lungime: 28.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul TUL"EA 1.761 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1<+ .438 Km Re lasat din: !" // Origine: Km 0+000 !N ** !estinaţie: Km 1+438 Aero2ort Tul ea Origine: Km 84+500 Limita 'ud) :alaţi *.000 Km Re lasat din: !" 1 Origine: Km !estinaţie: Km 1$ DJ 223A Lungime: 48.DJ 2225 Lungime: 66.August 98+700 :ar.ilia Be .ioi 0+000 "ataloi >re Cţei ( Po1ta 19+502 !N ** !estinaţie: Km 1< DJ 227 Lungime: 13.100 Km Origine: Km 0+000 Tul ea Tudor Bladimires u ( "eatal .oarele 13+900 Nal7ant 0+000 Ni uliţel Balea Teilor ( Ni olae BCl es u ( Mi.eDC ( Ba7adag 55+100 Enisala 0+000 @oria ID.900 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1/ DJ 229 Lungime: 54.795 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1+ DJ 229A Lungime: 19.200 Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 2ULCEA 657.Cn 15 DJ 251 Lungime: 14.ai Bra.a "er .u 54+795 Sari .e 7+000 Limita 'ud) "onstanţa "asim ea ( Sla.502 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1# DJ 229B Lungime: 1.ioi ( Pardina ( Tatanir 66+000 ".

.090 Km !estinaţie: Km < DJ 643B Lungime: 35.indari ( :Cine1ti ( Bungeţani 18+350 >Cure1ti %!' /$-& 0+000 GC.877 Km Re lasat din: !" #$A Origine: Km 16+000 Limita 'ud) !olj !estinaţie: Km 17+877 8tir7e1ti %!' /<1A& Origine: Km 4+350 Limita 'ud) Olt Olteţani ( Ber7e1ti ( Mologe1ti ( PortCre1ti ( Lalo1u ( :.555 Km Origine: Km !estinaţie: Km / DJ 643D Lungime: 1. 6m& Origine: Km 0+000 BC7eni %!N /$& BCluţoaia ( MCnCile1ti ( :enuneni ( >ole1ti ( !um7rC.665 Km Origine: Km !estinaţie: Km 5 DJ 646 Lungime: 37.<A& Alunu ( Igoiu ( Bode1ti !estinaţie: Km 13+300 Limita 'ud) :orj Origine: Km 51+400 Limita 'ud) Olt Lalosu ( >Cure1ti ( !Cn iule1ti ( Oteteli1u ( Benge1ti ( LC ustenii de 'os 78+490 :Cne1ti %!N /+B& 0+000 !' /$BC7eni Olteţu ( "olelia ( Pietroasa ( Balea Mare ( !rCganu ( "io Cnari ( GC.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BFL"EA 1 DJ 105G Lungime: 14.300 Km Re lasat din: !' /.eDi ( :rCdi1tea ( Sine1ti ( T9rgu :9ngule1ti ( !ealul Aluni1 ( Ber7e1ti ( Matee1ti ( :re i 89+538 Milostea %!N /+& * DJ 605A Lungime: 34. Origine: Km 0+000 Stoene1ti %!N /+& !o7ri eni ( Bar7atesti !estinaţie: Km 20+019 "oste1ti REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1<# .019 Km Re lasat din: !" 1<$ %Stoene1ti ( BCr7Cte1ti L3 +45-< 6m& = !" 1<.irige1ti ( BCr7Crigeni 35+555 Roie1ti %!N /<"& $ DJ 643 Lungime: 27. DJ 646A Lungime: 20.860 Km Re lasat din: !' /$/ = !" 1$5 = !E %MCnCstirea Bistriţa ( MCnCstirea Arnota L3 -4.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km 56+700 Limita 'ud) Si7iu 71+200 Boineasa %!N +A& 55+000 Limita 'ud) :orj Li.<" re6ilometrat Origine: Km 0+000 SlC.ideni %!N /$& Pro o2oaia ( Orle1ti ( Blejani ( S undu ( "r9ngu 19+665 Pes eana %!' /++A& + DJ 644A Lungime: 14.e1ti ( >ole1tii de Sus ( Tom1ani ( "oste1ti ( MCnCstirea Bistriţa 37+860 MCnCstirea Arnota !estinaţie: Km 1.e1ti %!' /.538 Km !estinaţie: Km DJ 605C Lungime: 13.000 Km !estinaţie: Km # DJ 645 Lungime: 19.oieni ( B9rleni ( StCne1ti ( MC iu a ( "ermege1ti ( "..

700 Km Re lasat din: !" 1/.a L3 -4+. 6m& Origine: Km 0+000 PCu1e1ti MCgla1i %!N /$& !eleni ( MCnCstirea 'g.. 6m& = !E %"a o.e 8+900 Limita 'ud) Olt 0+000 !N /$ %!rCgC1ani& 3+081 Limita 'ud) Olt 1* DJ 646C Lungime: 3.125 Km Re lasat din: !" <1 %!N /$ ( Tig..081 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1# DJ 648B Lungime: 8...000 Km 1.400 Km 1$ DJ 646E Lungime: 4.ora 8+640 Pietrari %!N /+& 0+000 !N /+ :ura Su.a1ului ( O nele Mari ( O niţa ( SlCtioarele 11+000 Bune1ti %!N /+& !estinaţie: Km 15 DJ 649 Lungime: 8. 6m& Origine: Km 0+000 PCu1e1ti %!' /$/B& MCnCstirea "ernele !estinaţie: Km 4+400 BCile :o.ora L3 $4$..ora& BCile :o.ora %!' /$5& Re lasat din: !" 1<$ %Bode1ti ( BCr7Cte1ti L3 $4</< 6m& Origine: Km 0+000 Bode1ti %!N /+& !estinaţie: Km 4+565 BCr7Cte1ti %!' /$/A& Re lasat din: !" 1*Origine: Km 0+000 TCtCrani %!N /$& Munteni ( MCgura ( Arsan a ( Mi. 6m&= !" 1<5 %Stoene1ti ( !eleni L3 -4.ina ( !N /$: L3.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km *1 DJ 651 Lungime: 15.915 Km Re lasat din: !" 1*< Origine: Km 0+000 >r9n e1ti %!' /$/& "osani ( !eDro7iţi ( 8er7Cne1ti ( PCu1e1ti ( Bar anele ( Soli e1ti !estinaţie: Km 13+915 Pietrari %!N /+& Re lasat din: !" 1*+ Origine: Km 0+000 BCluţoaia %!' /$/B& !estinaţie: Km 3+000 MCnCstirea Sur2atele Re lasat din: !L %PCu1e1ti OtC1Cu ( BCile :o..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BFL"EA 11 DJ 646B Lungime: 13.ea7uri 15+700 Stoene1ti %!' /$/A& !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1<5 .640 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.DJ 646D Lungime: 4. %PCu1e1ti MCgla1i ( !eleni L3 54.900 Km !estinaţie: Km 1+ DJ 648A Lungime: 3..ina: L3+4+#< 6m& = !L %Tig. 6m& Origine: Km 0+000 !N /$ Boi e1ti ( Boi e1tii din Bale ( Tig.Cie1ti ( Negreni ( Bul2uie1ti ( S Cri1oara !estinaţie: Km 12+190 Buleta %!N /+& Origine: Km 0+000 Ione1ti %!N /$& Olanu ( "asa Be .4$.190 Km 1/ DJ 648 Lungime: 8.ina 8+125 !N /$ %:rCdinari ( 'ud) Olt& 0+000 !N /+ %:o. DJ 650 Lungime: 11.565 Km 1< DJ 647 Lungime: 12.

eia ( MCnCstirea IeDer ( MCnCstirea Pa.650 Km Origine: Km !estinaţie: Km *.. Origine: Km 0+000 OlCne1ti "oman a ( Tisa ( Bila 1 Mai !estinaţie: Km 8+874 !N /$ Re lasat din: !" 1+1 %:ura BCii ( Muiereas a de Sus L3 +4*1* 6m&= !" 1+.i ( StCn ule1ti ( !oDe1ti ( "atetu ( Pasarei !estinaţie: Km 19+540 Ro1iile %!' /+/& Re lasat din: !" 5*= !" 1.Cne1ti 13+400 MCnCstirea >rasinei 53+650 Limita 'ud) :orj Mariţa ( ID. 6m& Origine: Km 0+000 Balea ".& Origine: Km 0+000 BCl e1ti %!N /<"& :orune1ti ( Preote1ti !estinaţie: Km 12+470 Limita 'ud) Olt Re lasat din: !" 1+.ioroiu ( Mierea 19+650 Limita 'ud) :orj Re lasat din: !" //A %BCl e1ti ( Limita 'ud) Olt L3 1*4$+. 6m&&= !" #* Origine: Km 0+000 :iule1ti %!N /+B& !9n Ci ( Tanisla..omie *$ DJ 654 Lungime: 16.002 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1/.= !E %".470 Km 0+000 BCl e1ti %!N /<"& "CDCne1ti ( 8tir7e1ti ( @erC1ti ( :.# Origine: Km 0+000 :la. DJ 676A Lungime: 19.( 6m +=*<...oru Re e ( BCideeni 69+169 @oreDu %!N /+& */ DJ 658 Lungime: 13.681 Km !estinaţie: Km *< DJ 656 Lungime: 8. . 6m& Origine: Km 0+000 :ura BCii Malu B9rto2 ( @otarele ( Muiereas a ( :C.=.& Origine: Km 0+000 "erna %!' //<& Rugetu ( Slatioara ( Moge1ti ( :orune1ti ( Stroie1ti ( Pojogi "erna ( "o2C eni ( Bondo i ( Bro1teni ( LC2u1ata ( Mijaţi ( Romane1ti ( Ro1iile ( Nen iule1ti ( Ee2e1ti ( Tetoiu ( :9rlogani ( ".ir ule1ti !estinaţie: Km 74+450 Irime1ti %!' /$-& Re lasat din: !" #1 %:iule1ti ( !oDe1ti L3 /4-..= !E %Muiereas a ( MCnCstirea >rCsinei L3 -4*.519 Km Origine: Km !estinaţie: Km *# DJ 669 Lungime: 2.eia 16+681 MCnCstirea Pa.omie L3 114.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BFL"EA ** DJ 651A Lungime: 19.ile %!' /++A& Boi uleasa ( Oltean a ( ".450 Km -.DJ 651B Lungime: 12.982 Km Re lasat din: !" 1$< Origine: Km 0+000 !ealul Ulmului %!N /+& !estinaţie: Km 2+982 Romani Re lasat din: !' /+/= !" 1-/ %6m .400 Km !estinaţie: Km *+ DJ 665 Lungime: 15..540 Km -1 DJ 676B Lungime: 17.iri e1ti !estinaţie: Km 17+002 LC2u1ata %!' /+/& *5 DJ 676 Lungime: 74.eii %!N /$& "..874 Km Re lasat din: !" 1/5 = !" 1/5A = !" 1+#A = !L %Bila 1 Mai ( !N /$ L3 14*.

6m& Origine: Km 0+000 Ber7esti %!' /.= !" 1--A = !" 11$ Origine: Km 0+000 Alunu %!' /..300 Km -< DJ 676F Lungime: 15.<"& Tur e1ti ( Pojogi !estinaţie: Km 16+290 "erni1oara %!' /+/"& Re lasat din: !M %Ber7e1ti ( Po2e1ti: L3 *<4-.250 Km -+ DJ 676H Lungime: 5.DJ 676D Lungime: 16.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BFL"EA -* DJ 676C Lungime: 20.020 Km Re lasat din: !' /++A %"reţeni ( Sirineasa: L3-<4. DJ 677C Lungime: 16.*.290 Km -$ DJ 676E Lungime: 25. %MCldCre1ti de Sus ( "ulele L3.918 Km Re lasat din: !" 11< Origine: Km 0+000 !N /<" %Roie1ti& :ro1i ( ArmC1e1ti ( "erni1oara ( O79r1ia ( SCrsCne1ti ( Ote1ani !estinaţie: Km 20+918 Ote1ani %!N /<"& Re lasat din: !" 1-.4#<. 6m& = !" 1-5 = !L %"iu2a L3 14+.$# 6m& = !" /* Origine: Km 1+648 Limita 'ud) Olt Lunge1ti ( >umureni !estinaţie: Km 17+896 R9me1ti %!' /++& $.510 Km !estinaţie: Km -# DJ 677 Lungime: 23.6m& Origine: Km 0+000 "reţeni %!N /+B& Mrene1ti ( ID.248 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1/1 .300 Km -/ DJ 676G Lungime: 21.. 6m& Origine: Km 0+000 MCldCre1ti de Sus %!N /<"& "ulele MCldCre1ti 5+510 !N /+ 0+000 MCdulari %!N /+B& MCdulari ( !imule1ti ( U1urei ( 8u1ani ( Stoi ule1ti ( R9me1ti 23+850 Limita 'ud) Olt -.oru ( Nemoiu ( AmCrC1ti ( :lC.850 Km Origine: Km !estinaţie: Km -5 DJ 677A Lungime: 35.<A& "o2C eni ( "erni1oara !estinaţie: Km 25+300 Po2e1ti Re lasat din: !" +/ Origine: Km 0+000 :rCdi1tea %!N /+B& !o7ri ea ( Ggu7ea !estinaţie: Km 15+300 !' /+/ Re lasat din: !" ++ = !" +#A Origine: Km 0+000 GCtreni %!N /+B& Olteţu ( SCs ioara ( Budele ( Nen iule1ti ( Po2e1ti ( MCneasa !estinaţie: Km 21+250 Ee2e1ti %!' /+/& Re lasat din: !" 1$.ile ( "ermege1ti ( Pes eana !estinaţie: Km 35+020 Sirineasa %!' /++>& Re lasat din: !" <$ %Limita 'ud) Olt ( >umureni L3 54.

itul !osul Raului ( Predesti 16+900 MuDeul Ni olae BCl es u !estinaţie: Km $5 DJ 678E Lungime: 8.#.520 Km $..400 Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1/* .900 Km Re lasat din: !" -< = !" -.262 Km Origine: Km !estinaţie: Km $# DJ 678D Lungime: 16. Origine: Km 3+000 Limita 'ud) Arge1 LCunele de 'os ( "ire1u !estinaţie: Km 11+362 Limita 'ud) Olt Re lasat din: !" -/ %:ali ea ( Stoile1ti: L3 /4*.= !" -$ %RotCrC1ti ( MuDeul Ni olae BCl es u L3 14.6m& = !' /++A %Sirineasa ( :ali ea: L3 #4$$*6m& Origine: Km 0+000 Po2e1ti %!N /<"& "iorC1ti ( Sirineasa ( Ostro.560 Km !estinaţie: Km $+ DJ 678C Lungime: 6.362 Km Re lasat din: !" *. 6m& = !" -/A %B9rsoiu ( "asa Be .<.ideni %!N /$& $/ DJ 678B Lungime: 9. 6m& Origine: Km 0+000 :ali ea %!' /+#& Stoile1ti ( B9rsoiu 13+400 "asa Be .370 Km !estinaţie: Km $< DJ 678A Lungime: 25.eni !estinaţie: Km 14+522 :ali ea %!' /+#& Origine: Km 2+190 Limita 'ud) Olt !rCgoie1ti ( "asa Be ..522 Km $$ DJ 678 Lungime: 40.e %!' /$#& <.290 Km Re lasat din: !" 1+/ = /+#A Origine: Km 0+000 !N /$ %TCtCrani& Bratia Bale ( "o oru ( !ealu Mare ( Prede1ti ( "or7ii din Bale ( Po2e1ti ( :ineri a !estinaţie: Km 25+290 Limita 'ud) Arge1 Origine: Km 17+390 Limita 'ud) Olt !Cni ei ( :ura "ru ilor ( Balea S ...e: L3 $4. 6m& = !" -+ %Stoile1ti ( B9rsoiu: L3 -41<.988 Km Re lasat din: !" << Origine: Km 0+000 Momote1ti 8er7Cne1ti !estinaţie: Km 9+988 Lunge1ti %!' /++!& Re lasat din: !" </ Origine: Km 0+000 8te0Cne1ti %!' /++!& !estinaţie: Km 6+520 !o7ru1a Re lasat din: !" 11+ %L3/4.e ( !rCgioiu ( :ali ea ( BrCtia ( "remenari ( Ber ioiu ( Ruda ( B9rse1ti ( BarDa 42+560 Bude1ti %!N +& $* DJ 677E Lungime: 6.DJ 677F Lungime: 14.eiului 26+950 Limita 'ud) Arge1 0+000 !rCgoe1ti %!' /+#& Bu iumeni 6+262 GC. DJ 678H Lungime: 13. 6m& Origine: Km 0+000 :ali ea %!' /+#& Malu ( S .MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BFL"EA $1 DJ 677D Lungime: 9.

-@& 11+000 "ornet %!N +& <$ DJ 703H Lungime: 31.600 Km !estinaţie: Km <.521 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1/- .500 Km Re lasat din: !" 1$ Origine: Km 0+000 BerislC. Lungime: 9.528 Km 0+000 Ra o.e1ti %!' +.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BFL"EA <1 DJ 701D Lungime: 37. 6m& Origine: Km 0+000 "iunget %!N +A& Latoriţa ( Petrimanu !estinaţie: Km 37+085 :al7enu Origine: Km 0+000 R9mni u B9l ea >edele1oiu ( Run u ( Balea Ba7ei 20+600 Limita 'ud) Arge1 <* DJ 703F Lungime: 20.300 Km Origine: Km !estinaţie: Km </ DJ 703M Lungime: 11.085 Km Re lasat din: !" 1+< = !E %Latoriţa ( :al7enu L3 **4+.-:& !estinaţie: Km 20+500 Releu "oDia Re lasat din: !" 5 Origine: Km !estinaţie: Km <# DJ 703.800 Km Re lasat din: !' +.-: re6ilometrat Origine: Km 0+000 Sea a %!N +& 'i7lea ( Salatru el ( BerislC.DJ 703G Lungime: 15.e ( !Ce1ti ( S9m7otin 17+300 >edele1oiu %!' +.360 Km !estinaţie: Km << DJ 703L Lungime: 17.-@& Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& V7LCEA 1006..e1ti ( Ro7aia !estinaţie: Km 15+800 Limita 'ud) Arge1 Origine: Km 29+800 Limita 'ud) Arge1 Poiana ( Surdoiu ( Peri1ani ( Pri2oare ( S29nu ( Tite1ti ( Boi1oara ( :re7le1ti 61+160 "9ineni %!N +& 0+000 Turnu %!N +& 'i7lea Be .iţa %!' +.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km <+ DJ 7035 Lungime: 20.->& 0+000 Peri1ani %!' +.-M& 9+528 Tite1ti %!' +.

6m& = !" 1$$ %Stejaru ( !ragomire1ti: L3#41*< 6m& Origine: Km 24+000 Limita 'ud) Ba Cu %Stejaru& !oagele ( Poiana Pietrei 32+625 !ragomire1ti %!N *>& 0+000 B9rlad %!N *$& Tre1tiana ( :ri..625 Km !estinaţie: Km # DJ 242 Lungime: 9.iţa 9+140 Limita 'ud) :alaţi 0+000 !N *$A %Po2eni& 10+000 Limita 'ud) :alaţi / DJ 207J Lungime: 7.000 Km 0+000 :9r eni %!' 1<5A & MCline1ti 5+000 MCnCstire MCline1ti 0+000 Rediu %!N *>& Brodo ( BClteni ( RCduie1ti ( !ele1ti ( Ose1ti ( Balea Mare 35+005 Negre1ti %!N 1<!& $ DJ 207E Lungime: 35. 6m & Origine: Km !estinaţie: Km 6+000 Limita 'ud) :alaţi %:ara !o Cneasa& 14+000 Limita 'ud) :alaţi %:ara TClC1mani& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1/$ .an ( Punge1ti ( Sili1tea ( ArmC1an 86+035 Ble1 a %!N *>& !estinaţie: Km * DJ 159A Lungime: 18.000 Km Re lasat din: !" 1A %Limita 'ud) :alaţi %:ara !o Cneasa& ( Limita 'ud) :alaţi %:ara TClC1mani&: L3#4..000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1..500 Km Re lasat din: !" 5.6m& Origine: Km 0+000 BC e1ti %!' 1<5 6m .6m& Origine: Km 0+000 !' *.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BASLUI 1 DJ 159 Lungime: 31.& :9r eni !estinaţie: Km 18+720 Punge1ti %!' 1<5& Re lasat din: !E Origine: Km !estinaţie: Km - DJ 159E Lungime: 5..=. %Baslui ( ".4<.310 Km + DJ 241C Lungime: 8.535 Km Origine: Km 54+500 Limita 'ud) Neamţ BC e1ti ( Ba7u1a ( PCltini1 ( Slo7oDia ( Ra o.a ( Tro.005 Km Origine: Km !estinaţie: Km < DJ 207H Lungime: 8.+E %!ele1ti& BCle1ti !estinaţie: Km 7+310 >9st9 i Re lasat din: !' *$1" %Limita 'ud) Ba Cu ( Stejaru: L3. 6m& = !E %L3$4/+.140 Km Origine: Km !estinaţie: Km 5 DJ 242B Lungime: 10.# %!ele1ti ( >9st9 i: L3+41-.6m& Origine: Km 0+000 !N *> %Baslui& >a7ri a "erami a ( ". DJ 242C Lungime: 8.iţo ( Poiana "C2rioarei !estinaţie: Km 8+500 Poiana "C2rioarei ( Ta7Cra de o2ii Re lasat din: !" 1.iţo : L3-4#*.720 Km Re lasat din: !" 1*.%BC e1ti ( Punge1ti: L31#4+*..

500 Km !estinaţie: Km 1$ DJ 243A Lungime: 33.uleţ ( R9n eni 35+154 BereDeni %!N *$A& 0+000 !N *$B %"reţe1tii de Sus& 8is ani ( Tom1a ( @o eni ( !imitrie "antemir ( :usitei ( Po1ta Elan ( Tu2ilaţi ( Po2eni ( :Cge1ti ( :iur ani 55+780 Murgeni %!N *$A& 1+ DJ 243D Lungime: 3.900 Km Re lasat din: !" +.( Perieni: L3-4+5.%Trestiana ( >runti1eni: L3/4--...e1ti ( Pogone1ti ( Tuto.DJ 243 Lungime: 52..August %!N *$A& 8uletea ( Stoi1e1ti ( :ara Ban a 25+000 SCl ioara %!N *$& 0+000 !N *$ %:ara Ro1ie1ti& Ro1ie1ti ( Balea lui !arie ( But ani ( Po1ta Elan ( Stu.980 Km 15 DJ 244 Lungime: 25.( :rCjdeni: L3*45+.780 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1/< .6m& = !E %:rCjdeni ( MCnCstirea :rCjdeni: L3$4/.6m& Origine: Km 0+000 Binderei %!' *$*" 6m ..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BASLUI 11 DJ 242F Lungime: 13.000 Km Re lasat din: !" +$ %Binderei ( BrCde1ti: L3+4. DJ 244A Lungime: 35.6m& Origine: Km 0+000 !' *$-B !estinaţie: Km 2+980 "oroie1ti Origine: Km 0+000 *.=.790 Km 1# DJ 243E Lungime: 2.e1ti ( Po .& !estinaţie: Km 7+000 BrCde1ti Origine: Km 0+000 B9rlad %!N *$& Pogana ( Iana ( Badurile ( IeDer ( Puie1ti ( >9nt9nele ( RCdeni 52+500 !ragomire1ti %!N *>& 0+000 Pogana %!' *$-& "r9ngu Nou ( "io ani ( I.%MCrC1e1ti& !estinaţie: Km 5+102 Boine1ti Re lasat din: !" #* %!' *$.ileni ( "oroie1tii de Sus 23+350 Limita 'ud) BC au 1..350 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1/ DJ 243C Lungime: 5.940 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1< DJ 243B Lungime: 23.a ( "ri.* 6m& Origine: Km 0+000 !' *$.6m& Origine: Km 0+000 Trestiana %!' *$*& :rCjdeni 13+900 MCnCstire :rCjdeni !estinaţie: Km 1* DJ 242G Lungime: 7.154 Km Origine: Km !estinaţie: Km *1 DJ 244B Lungime: 55.000 Km !estinaţie: Km *.6m& = !" +-A % !" +.idia ( Satu Nou 33+940 Limita 'ud) :alaţi 0+000 B9rlad %!' *$-& "r9ng ( "io ani ( Mo. 6m& Origine: Km 0+000 !' *$!estinaţie: Km 3+790 Perieni Re lasat din: !" 1<< %!' *$-B ( "oroie1ti: L3*45#.102 Km Re lasat din: !" 55 %MCrC1e1ti ( Boine1ti: L3<41.

/& !estinaţie: Km */ DJ 244I Lungime: 12.500 Km Origine: Km !estinaţie: Km Origine: Km *$ DJ 244E Lungime: 27.500 Km Re lasat din: !" */ %TC7ClC1e1ti ( A.6m& = !" $+ %"rasna ( Idri i de Sus: L31145..DJ 244D Lungime: 25... DJ 244M Lungime: 12..6m& Origine: Km 0+000 !N *$ %"rasna& Al7e1ti ( Indri i de Sus 12+180 !' *$$A %Idri i de Sus& -.760 Km !estinaţie: Km *5 DJ 244L Lungime: 2.ere1ti: L3*4<. 6m& = !" *# %Leo1ti ( Ggura: L31/4++.6m& = !" -# %@urdugi ( R9n eni: L3114+.750 Km !estinaţie: Km *< DJ 244H Lungime: 15.6m& Origine: Km 0+000 !' *$$ Bii1oara ( Urde1ti 15+980 :Cge1ti %!' *$$B 6m 1/=5.6m& = !" /+ %MClu1teni ( !" -/: L3$41<.6m& Origine: Km 0+000 !N *$A !estinaţie: Km 4+800 !N *$A %Betri1oara& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1// ..180 Km !estinaţie: Km -1 DJ 2445 Lungime: 4.800 Km Re lasat din: !" $* %!N *$A ( Betri1oaia: L3$4#.%!' *$$ ( Bii1oara: L3$4<.ere1ti Re lasat din: !" 1/$ % "rasna ( !' *$$A: L3.6m& = !" <* %Bii1oara ( :Cge1ti: L3114$#.6m& Origine: Km 0+000 !' *$$! %TC7ClC1e1ti& !estinaţie: Km 2+500 A.250 Km Re lasat din: !" <5 %E2ureni ( @orga: L3/4*<.6m& Origine: Km 0+000 !N *$A %E2ureni& !estinaţie: Km 6+250 @otga Re lasat din: !" *+ %Muntenii de Sus ( BClţaţi: L31/4-. 6m& Origine: Km 0+000 !N *$ %Munteni de Sus& Tana u ( BClţaţi ( "rCsnC1eni ( Leo1ti ( Bineţesti ( Oltene1ti 40+760 Ggura *# DJ 244K Lungime: 40.6m& Origine: Km 0+000 @u1i %!N *$B& PCdureni ( Leo1ti ( BCleni ( Urlaţi ( !imitrie "antemir 33+070 !' *$$A %Mu1ata& 0+000 @u1i %!N *$B& 25+500 Limita 'ud) Ia1i 0+000 !N *$B %@u1i& TCtCrani ( Boţe1ti 27+750 !N *$ %Mi le1ti& !estinaţie: Km *.6m& = !" ** %BClţaţi ( Leo1ti: L3+4+.070 Km Re lasat din: !" -#A %@u1i ( @urdugi: L3*14-+.4*#.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BASLUI ** DJ 244C Lungime: 33..980 Km Re lasat din: !" <.6m& Origine: Km 0+000 Murgeni %!N *$A& SCrCteni ( MClu1teni 12+300 !" /+ !estinaţie: Km *+ DJ 244J Lungime: 6..300 Km Re lasat din: !" /< %Murgeni ( Euţ ani: L3#41<.

.955 Km Origine: Km 0+000 !N *$ %B9rlad& !ruje1ti ( BC ani ( Bul2C1eni ( :.Cne1ti: L3$4....6m& Origine: Km 0+000 !N *$ %"oste1ti& Punti1eni ( ".Cne1ti %!N *>& !estinaţie: Km -< DJ 245C Lungime: 25.6m& = !" 11* %:9rde1ti ( I.600 Km Re lasat din: !" -1 %!N *$ ( "oste1ti: L3<4.990 Km Re lasat din: !" 1/.etrosu ( !rCIeni ( RugCria 18+130 I.6m& Origine: Km 0+000 :.<.e1ti: L3*4/.e1ti 12+600 MCnCstirea P9r.6m& Origine: Km 0+000 BC ani %!' *$<& BCltCţeni ( "e2e1ti ( RCdCe1ti ( "oroie1ti ( BogdCniţa !estinaţie: Km 25+000 S ..Cţ& -/ DJ 245D Lungime: 29.e1ti ( !rCIeni: L31$4..%Poiene1ti ( >lore1ti: L31455.itu: L3*<4..6m& = !E %L3$4-+< 6m& Origine: Km 0+000 !N *$ %Bul7oa a& GiDin a ( !eleni ( Moreni 14+635 !' *$<L %"oste1ti& !estinaţie: Km -# DJ 245L Lungime: 12....erg.6m& = !E %L3*4.eni ( Bogdana ( Simili1oara ( :C.6m& Origine: Km 0+000 !N *$ %Moara !omneas C& >ere1ti ( Bereasa !estinaţie: Km 16+750 !' *$+ %TCtCrani& REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1/+ .6m& = !" #5 %Orgoie1ti ( "C2u1neni: L31$4/.%Moara !omneas C ( TCtCrani: L31/4+<. 6m& = !E %L314.e1ti ( Balea Lu2ului ( Lun a ( Sili1tea 46+310 Iana %!' *$-& !estinaţie: Km -.DJ 245A Lungime: 46.anu ( MorCreni ( :.750 Km Re lasat din: !" .6m& = !" *5 %"oste1ti ( Punti1eni: L3-4.e1ti !estinaţie: Km -5 DJ 245M Lungime: 1..i ani ( AleIandru Bla.erg.e1ti %!' *$<A& "orode1ti ( ".. 6m& Origine: Km 0+000 !N *> %Poiene1ti& !estinaţie: Km 1+990 Poiene1ti Origine: Km 0+000 !' *$+ %"odCie1ti& Reliu :alian ( TC uta ( >o 1as a 20+450 Limita 'ud) Ia1i $.635 Km Re lasat din: !" # %Bul7oa a ( Moreni: L354*/.uţC ( Buda ( MorCreni ( >lore1ti 48+955 O2ri1iţa %!N *>& 0+000 Muntenii de 'os %!N *$& Li2o..000 Km Re lasat din: !" #< %BC ani ( S .6m& Origine: Km 0+000 !N *$ %SCl ioara& @oroiata ( Unţe1ti ( Ulea ( BogdCne1ti ( Bi1inari ( Orgoie1ti ( "C2u1neni ( >undu BCii 29+603 !' *$<A %Li2o.iţ ani ( P9r.450 Km !estinaţie: Km $1 DJ 246A Lungime: 16.#.itu %!' *$<A& Re lasat din: !" #+ %SCl ioara ( Buda: L31<4..130 Km Re lasat din: !" 5* %:. DJ 246 Lungime: 20.erg.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BASLUI -* DJ 245 Lungime: 48.Cţ ( Su e.603 Km !estinaţie: Km -+ DJ 245E Lungime: 14.6m& = !" -1A %Punti1eni ( P9r.310 Km Origine: Km !estinaţie: Km -$ DJ 245B Lungime: 18.

700 Km !estinaţie: Km <1 DJ 284 Lungime: 24.6m& Origine: Km 0+000 !N *$A %Po2eni& !estinaţie: Km 4+600 MCnCstirea Bujoreni Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& VA1LUI 935.ila lui Bur el Re lasat din: !E %L3.6m& Origine: Km 0+000 !' *$#A !estinaţie: Km 2+500 MCnCstirea Ra0aila Origine: Km 43+280 Limita 'ud) Ia1i Ti7Cnesti 47+980 !N 1<! %BC e1ti& $5 DJ 248G Lungime: 2. DJ 280 Lungime: 4.4+<..830 Km Origine: Km !estinaţie: Km $+ DJ 248B Lungime: 3..6m& Origine: Km 0+000 "odCie1ti !estinaţie: Km 0+800 !' *$/ %MCnCstirea Ste0an el Mare& Re lasat din: !' *$+ re6ilometrat Origine: Km 26+060 Limita 'ud) Ia1i "odCesti ( Emil Ra o..740 Km Origine: Km !estinaţie: Km $# DJ 248F Lungime: 3..900 Km Re lasat din: !" *.ermCne1ti: L3+4$.750 Km Re lasat din: !E %L3.580 Km !estinaţie: Km $/ DJ 248A Lungime: 22.599 Km $< DJ 248 Lungime: 8.500 Km <.DJ 246C Lungime: 0.600 Km Re lasat din: !E %L3$4/.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BASLUI $* DJ 246B Lungime: 0.4#.%@u1i ( Arsura: L31+4<.itu Mo.569 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1/# .iţC ( !Cne1ti ( Bereas a ( Telejna ( GC2odeni ( BClteni ( Bejene1ti ( Sau a !estinaţie: Km 68+659 !N *> %LaDa& Origine: Km 33+400 Limita 'ud) Ia1i Re7ri ea ( Rate1u "uDei 41+980 !N 1< %Podeni& 51+525 Limita 'ud) Ia1i Sili1tea ( @u ( Plo2oasa ( Ra0aila ( Buda 74+355 !' *.ne1ti ( >undCtura ( Arsura 24+900 !N *# %:..+E %Ose1ti& 65+000 Limita 'ud) Ia1i 68+740 Negre1ti %!N 1<!& $.6m& Origine: Km 0+000 !N *$B %@u1i& E2ureni ( !uda ( P9.6m& Origine: Km 0+000 !N *$ !estinaţie: Km 0+750 S .6m& = !" *1 %Arsura ( :.ermCne1ti& !estinaţie: Km <* DJ 284A Lungime: 4.726 Km Re lasat din: !" 1-$A %Negre1ti ( Limita 'ud) Ia1i: L3-4+*/ 6m& Origine: Km 0+000 !N 1<! %Negre1ti& !estinaţie: Km 3+726 Limita 'ud) Ia1i Re lasat din: !E %L3*4<.800 Km $$ DJ 247 Lungime: 42.

=.& !estinaţie: Km $ DJ 119J Lungime: 7.$": L31.$"& 0+000 >o 1ani RCstoa a ( Bot9rlCu ( Bulturu ( "Clienii Noi 33+213 Limita 'ud) :alaţi %NCne1ti& 0+000 !' *.ele1ti ( !N *: L31.213 Km Origine: Km !estinaţie: Km 11 DJ 204A Lungime: 34.$A 6m ..& Adjud ( Adjudul Be .4.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1..6m& = !" *# %Ang.6m& = !" 1#/ %Si.ele1ti 24+500 !N * %6m **$=1.*" %Limita 'ud) BuDCu ( BCle1ti: L314<.500 Km !estinaţie: Km / DJ 202C Lungime: 1.500 Km Re lasat din: !" 151 %Mi..& BCle1ti ( BogDa 25+500 :uge1ti %!' *.....400 Km Origine: Km !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1/5 .Cl eni %!' *.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BRAN"EA 1 DJ 115 Lungime: 12.lea ( O7rejita ( Tim7oe1ti ( Borde1ti 28+000 Bordeie1ti %!' *..6m& Origine: Km 0+000 Adjud %!N * 6m *-.lea ( !' *.700 Km Origine: Km !estinaţie: Km * DJ 119A Lungime: 3.=+<.000 Km Re lasat din: !" *1 %Adjud ( Si1 ani: L3+4..45.000 Km !estinaţie: Km # DJ 202F Lungime: 25. DJ 204 Lungime: 33.Cl eni 34+400 "iorC1ti %!' *..$>& 25+500 Limita 'ud) BuDCu B9 e1ti 28+500 !umitre1ti %!' *.*" %BCle1ti ( :uge1ti: L3*.$ %>o 1ani& LCmote1ti ( Mil o..<>& 21+400 Limita 'ud) Ba Cu %"osti1a& "osti1a 24+400 Les2eDi %!N 11A& !estinaţie: Km DJ 119C Lungime: 20.000 Km Re lasat din: !' 115" %Limita 'ud) Ba Cu ( Ang..6m& = !" 1#5 %!" 1#+ ( Si.lea: L3/4/.6m& Origine: Km 0+000 Mi.6m& Origine: Km 4+500 Limita 'ud) Ba Cu BCleni ( Rugine1ti ( Ang.4.e ( TCtCranu ( MCrtine1ti ( B9j9itoarea ( Mi..ul ( :ologanu ( Bordeas a Be .6m& Origine: Km 5+000 Limita 'ud) BuDCu Boetin ( Si.ele1ti: L31.6m& Origine: Km 4+000 Limita 'ud) BuDCu !estinaţie: Km 5+300 BCle1ti %!' *..4<...Cl eni ( BCle1ti: L3<4.300 Km Re lasat din: !' *.i !estinaţie: Km 7+000 Si1 ani Origine: Km 18+500 Limita 'ud) BuDCu %"odre1ti& "iorC1ti ( MCi Cne1ti 45+000 Limita 'ud) BrCila < DJ 202 Lungime: 26.6m& = !' *.*& !estinaţie: Km 5 DJ 203H Lungime: 3.*!& Re lasat din: !" 1A %Limita 'ud) BuDCu ( BogDa: L3+4<.$"& + DJ 202E Lungime: 23.000 Km Origine: Km 27+200 Limita 'ud) Ba Cu :ura BCii 39+900 >ete1ti %!' *.

6m& = Su2ra2unere !' *.$A& BogDa ( "Ciata ( !um7rC.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BRAN"EA 1* DJ 204B Lungime: 20.$@ %'itia ( Ba.6m& Origine: Km 0+000 >o 1ani %!N *& Suraia ( Badu Ro1 a ( Bulturu ( @9ngule1ti ( Maluri 43+600 MCi Cne1ti !' *..000 Km Re lasat din: !' *.000 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1+....$> %Slo7oDia "iorC1ti ( :uge1ti: L31*4.$& MCi Cne1ti ( R9mni eni ( Bote1ti 21+000 TCtCranu %!' *.1 %Bulturu ( Maluri: L3#4..eni ( "9nde1ti ( Borde1tii de 'os ( Borde1ti ( :olCie1ti ( !umitre1tii de Sus ( Blidari ( ". .6m& Origine: Km 0+000 "..* %NCne1ti ( Limita 'ud) :alaţi: L3-4. DJ 2045 Lungime: 3.<B 6m -=$.365 Km !estinaţie: Km 1# DJ 204H Lungime: 11..4/.& Re lasat din: !' *.$! %>o 1ani ( Bulturu: L3*+4..$E 6m 5=5.$ %L3.6m& Origine: Km 0+000 'itia %!' *.....DJ 204C Lungime: 60....6m& = Su2ra2unere !' *.iojdeni ( Tul7ureea ( Lun ile ( 'itia 60+000 Limita 'ud) Bran ea %'itia& !estinaţie: Km 1$ DJ 204D Lungime: 43.$! %L3*4.$A& 1+ DJ 204G Lungime: 26.iojdeni %!' *.nele: L3114.<>& !estinaţie: Km 1< DJ 204E Lungime: 43..$ %L3.iojdeni ( Limita 'ud) BuDCu: L3#4..6m& Origine: Km 0+000 NCne1ti %!' *.<R& Armeni ( Orea.000 Km Re lasat din: !' *.$A& 0+000 MCrtine1ti %!' *.$: %Mir e1ti ( Suraia: L3#4/.4*1<6m& = !' *.$: %Suraia ( Boţ9rlCu: L3+4.050 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1/ DJ 204F Lungime: 12.6m& = Su2ra2unere !' *.4+/<6m& Origine: Km 0+000 Mir esti %!' *.6m& = !" *..$B 0+000 >o 1ani %!N *& Petre1ti ( Balta Raţei ( "iu1lea ( StrCjes u ( !oaga ( MCrC1e1ti ( @aret 43+050 Pan iu %!' *.& RCdule1ti ( Bilie1ti ( Suraia ( Bot9rlCu 28+580 :ologanu %!' *.6m& = !" 15+ %Maluri ( MCi Cne1ti: L3#4.$B& !estinaţie: Km 3+000 Limita 'ud) :alaţi 15 DJ 204L Lungime: 8...000 Km Origine: Km !estinaţie: Km 1.6m& Origine: Km 0+000 Slo7oDia "iorC1ti %!' *.6m& = !' *..000 Km *.$"& "CtCuţi ( Se iu !estinaţie: Km 8+000 Limita 'ud) BuDCu Re lasat din: !" *.$"& Bintileasa ( Ne ulele !estinaţie: Km 11+000 Ba..nele Re lasat din: !" 1#.000 Km Origine: Km 0+000 NCne1ti %!' *.u !estinaţie: Km 12+000 :ugesti %!' *.000 Km Re lasat din: !' *.A %".$: %Bot9rlCu ( :ologanu: L31.

6m& = !' *.* %Nereju ( BrCdC e1ti: L3<4.DJ 205B Lungime: 50.$"& !estinaţie: Km ** DJ 205A Lungime: 52.000 Km !estinaţie: Km */ DJ 205E Lungime: 58.e1ti ( Bude1ti ( "ote1ti ( Blidari ( Bonte1ti ( !Cl..950 Km Re lasat din: !E %Limita 'ud) :alaţi: L3-4.4+.eni ( !ragoslo..4..$> %:uge1ti ( !um7rC.iliţa ( PCune1ti ( !omne1ti ( "ioara ( "ClimCne1ti 44+000 PCdureni %!N *& !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1+1 ..<A %Podu NCrujei ( Nereju: L3*.6m& Origine: Km 0+000 >o 1ani %!N *& Unirea ( Odo7e1ti ( Bro1teni ( Bul Cnesa ( 8indrilari ( Reg..itosu ( BiDig..<>& 0+000 !N *! Satu Nou ( Pan iu ( StrCoane ( Mun elu ( Barniţa ( RC oasa ( "9m2uri ( !ragoslo.6m& Origine: Km 0+000 :uge1ti %!' *...6m& = !" 1<5 %!um7rC..iu ( Andreia1u !estinaţie: Km 52+400 Nereju %!' *.6m& = Su2ra2unere !N *! %L314$<.$: %"iu1lea ( :aroa0a: L3+4..000 Km Origine: Km !estinaţie: Km *# DJ 205H Lungime: 44.<E %Bidra ( "9m2uri: L31#45<.eni ( :ura "aliţei ( BClCne1ti ( "o o1ari ( !ealu Lung ( Timoasa ( LCstuni ( Poeniţa 31+150 !umitre1ti %!' *.<>& *.4.<B& !um7rC.<A %Odo7e1ti& Re lasat din: !' *.400 Km Re lasat din: !' *.6m& = !' *.eni: L314<.<>& Mo.6m& = !" -< %"iorani ( PCdureni: L31*4..eDile ( BiDantea 66+550 "9m2uri %!' *.000 Km Re lasat din: !' *.<" %>o 1ani ( B9rte1 oiu: L31/4/.6m& =!" 1<+ %!ragoslo.<A %>o 1ani ( Nereju: L3<*4$.e1ti ( BCtine1ti ( Ole1e1ti ( Ti0e1ti ( S9r7i ( BitCne1ti ( "li2i e1ti ( 8e7Cne1ti ( Bidra ( Li.<E %BiDig.000 Km Re lasat din: !' *.e1ti ( Bidra: L3-.uţC %!N *& :uge1ti ( Ure .600 Km !estinaţie: Km *$ DJ 205C Lungime: 16.6m& Origine: Km 0+000 Balea SCrii %!N *!& Prisa a ( Naruja ( Paltin ( S2ul7er ( Nereju 34+000 BrCdC e1ti *< DJ 205D Lungime: 34.6m& =Su2ra2unere !N * %L3141<.<!& Origine: Km 0+000 AleIandru Bla.6m& Origine: Km 0+000 Pan iu %!' *..6m& = !" 1.eni ( !ealu Lung: L31/4<.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BRAN"EA *1 DJ 204.000 Km Re lasat din: !' *.6m& = !' *.<@ %Pan iu ( !omne1ti: L3*$4.... Lungime: 30..6m& = !" -1 %!omne1ti ( "iorani: L3#4.6m& = Su2ra2unere !N * %L3*4/<....6m& Origine: Km 3+000 Limita 'ud) :alaţi "iu1lea ( RC ..6m& = !" 1+1 %!ealu Lung ( !umitre1ti: L31..eni 77+000 Le21a %!N *!& !estinaţie: Km *+ DJ 205F Lungime: 77.eni ( !ragoslo.6m& = !' *.eni: L3*4.<! %Balea SCrii ( Podu NCrujei: L3#4-.Cuţi ( >araoanele ( R9mni ean a ( Be iu ( Odo7e1ti ( 'ari1tea ( Bolote1ti ( Ei0e1ti 50+600 Satu Nou %!' *...6m& Origine: Km 0+000 !N * %>o 1ani& :ole1ti ( B9rte1 oiu !estinaţie: Km 16+600 !' *..

DJ 205M Lungime: 15.eja %!' *.itul Mu1inoaiei: L3**4.ul %!' *..6m& Origine: Km !estinaţie: Km -..6m& = !" /.eţi ( Mo.<A& "9m2inean a ( Pietroasa ( Olteni ( B9rte1 oiu 15+000 R9mni ean a %!' *...ul: L3114.<>& -* DJ 205L Lungime: 34. 6m& = Su2ra2unere !N * %L3*41.ejana %!' *.$A ( !N *: L3114/.6m& = !" 1$1 %"9m2inean a ( !" 1$1: L3-4..iliţa ( >itione1ti 31+600 S ..$E %L314.6m& = Su2ra2unere !' *.000 Km Re lasat din: !" 1*5 %Putna ( !N *: L3114..itul Tarniţa 21+000 Releu MCgura -$ DJ 2055 Lungime: 21.<@ %L3 145.eja: L31$4.<! %Podu NCrujei ( BrCdeţu: L31<4*..6m& = Su2ra2unere !N * %L3..<>& MCrC1ti !estinaţie: Km 5+000 Mausoleul MCrC1ti Re lasat din: !" +. %:rumaDi ( Tulni i: L3*..000 Km !estinaţie: Km -..6m& Origine: Km 0+000 !' *.6m& =StradC MCrC1e1ti %L3-4<.< %>o 1ani ( "9m2inean a: L3-4-.6m& Origine: Km 0+000 >o 1ani %!' *.600 Km Re lasat din: !' *.6m& = !" 1-+ %"9m2inean a ( R9mni ean a: L3#4+.6m& Origine: Km 0+000 !' *.6m& Origine: Km 0+000 Pan iu %!' *..6m& = Su2ra2unere !' *. Lungime: 31.$E& Re lasat din: !" $.200 Km Re lasat din: !' *..6m& = !" 1*1 %B9nCtori ( Mil o.<!& Nistore1ti ( @erCstrCu ( Ungureni !estinaţie: Km 15+200 BrCdeţu Re lasat din: !" 1-1 %!N *! ( 'ari1tea: L3$4.%RC oasa ( Mausoleul MCrC1ti: L3<4. DJ 205J Lungime: 29.<@: L31-4....6m& = !" 1$5 %!N * ( Poiana "ristii: L31<4.<.6m& = Su2ra2unere !' *.<! %:rumaDi& PCule1ti ( Tulni i ( Negrile1ti 37+600 So.<> (MCrC1e1ti: L3<4<..<B& !estinaţie: Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1+* ..6m& = !" 1-..6m& Origine: Km 0+000 RC oasa %!' *..6m& Origine: Km 0+000 Podu NCrujei %!' *.$E& !io ..$ %L3.000 Km Re lasat din: !" <..4-<.4-<.700 Km 0+000 So..<@ ( S . %Pan iu ( !' *.. %'ari1tea ( S 9nteia: L3$4.. %!' *.6m& Origine: Km 0+000 !N *! 'ari1tea ( S 9nteia ( S .6m& = !" #1 %!N * ( Mir e1ti Noi: L354..<>& 9+350 MCrC1e1ti %!' *...itul Mu1unoaiele !estinaţie: Km -1 DJ 205K Lungime: 5..4.000 Km !estinaţie: Km -< DJ 205. Lungime: 26...000 Km Re lasat din: !" $$ %!' *.$A %:ologanu& 'ili1tea ( Slo7oDia "iorC1ti ( "ote1ti 28+700 Poiana "ristei !estinaţie: Km -+ DJ 2051 Lungime: 15.$A& !estinaţie: Km -/ DJ 205..MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BRAN"EA *5 DJ 205I Lungime: 9.<" %!' *...6m& = !" /$ %!N *! ( So.000 Km Re lasat din: !" *..Cn e1ti ( >Curei ( :aroa0a ( Pre istanul ( Balta Raţei ( B9nCtori ( M9ndre1ti 32+400 Mil o.6m& Origine: Km 0+000 Putna %!N *!& I.6m& = !E %S 9nteia (Releu TB: L31-4.6m& = Su2ra2unere !N *! %L3-4/.

.6m& = !" .. DJ 241F Lungime: 23.MINISTERUL TRANSPORTURILOR Lista drumurilor judeţene din judeţul BRAN"EA -# DJ 241 Lungime: 11..450 Km Origine: Km 14+000 Limita 'ud) :alaţi TCnCsoaia 25+000 Limita 'ud) Ba Cu 5+000 Limita 'ud) :alaţi >eldioara 19+450 Limita 'ud) Ba Cu !estinaţie: Km $.928 Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n ..%!' *$1 ( Prise ani: L3/4.6m&= Su2ra2unere !' *$1 %L314..A5CEA 1030.700 Km Origine: Km !estinaţie: Km Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& V..6m& = !" / %PlC inţeni ( !' *$1: L3*4.300 Km Re lasat din: !" $$A %Limita 'ud) Ba Cu ( PlC inţeni: L3$4.0M75IA 36009..6m& Origine: Km 5+700 Limita 'ud) Ba Cu Bog.000 Km Origine: Km !estinaţie: Km -5 DJ 241A Lungime: 14.750 Km REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA 2ag) 1+- .e1ti ( Prise ari ( TC7u e1ti ( Ple1e1ti 30+000 Limita 'ud) :alaţi 46+000 Limita 'ud) :alaţi Plos uţeni ( @omo ea ( Les2eDi 62+700 Limita 'ud) Ba Cu !estinaţie: Km $1 DJ 252 Lungime: 16..6m& = !" 1 %Prise ani ( Limita 'ud) :alaţi: L3114-..