ÎNGRIJIREA PACIENTEI CU VAGINITĂ

Cuprins

Cuprins......................................................................................................................1 I. Argument...............................................................................................................2 II. Îngrijirea pacientei cu aginit!..............................................................................2 "#iecti 1 $ N%&iuni genera'e (e anat%mie )i *i+i%'%gie..........................................2 Anat%mia aparatu'ui genita' *eminin..................................................................., -i+i%'%gia aparatu'ui genita' *eminin..................................................................., "#iecti 2 . Pre+entarea genera'! a a*ec&iunii......................................................./ 0e*ini&ie.............................................................................................................../ C'asi*icarea aginite'%r1......................................................................................./ Eti%'%gia..............................................................................................................2 3impt%mat%'%gie.................................................................................................2 0iagn%stic...........................................................................................................2 E %'u&ie )i pr%gn%stic..........................................................................................4 Tratament...........................................................................................................4 C%mp'ica&ii..........................................................................................................5 "#iecti , $ R%'u' aut%n%m a' asistentu'ui me(ica' 6n 6ngrijirea pacientei cu aginit!............................................................................................................................5 -i)a te7nic! nr.2 . A'imentarea acti !..............................................................18 e7nici (e c%municare terapeutic! )i r%'u' asistentei.........................................1, 3ti'uri (e c%municare ine*icace.........................................................................1/ "#iecti / $ R%'u' (e'egat a' asistentu'ui me(ica' 6n 6ngrijirea pacientei cu aginit!..........................................................................................................................1/ -i)a te7nic! nr./ . Rec%'tarea secre&ii'%r agina'e............................................12 -i)a te7nic! nr.2 . A(ministrarea me(icamente'%r pe ca'e agina'!................14 -i)a te7nic! nr.4 . Rec%'tarea s9nge'ui en%s pentru e:amene 7emat%'%gice 15 "#iecti 2 . Pr%cesu' (e 6ngrijire a pacientei cu aginit!.....................................1; Inter iu..............................................................................................................1; Ne %i'e *un(amenta'e (up! Virginia <en(ers%n...............................................1= P'an (e 6ngrijire.................................................................................................21 1

"#iecti 4 $ E(uca&ia pentru s!n!tate..................................................................21 II. >i#'i%gra*ie..........................................................................................................22 IV. Ane:e.................................................................................................................2,

I. Argument Vaginita repre+int! (in punct (e e(ere me(ica' % irita&ie )i?sau % in*'ama&ie a aginu'ui. 0e *apt@ aginu' se ap!r!6n m%( n%rma' (e micr%%rganisme'e n%ci e cu ajut%ru' *'%rei #acteriene. 0ac! ec7i'i#ru' este (eranjat@ apare aginita. Scopul prezentului proiect este (e a i(enti*ica pr%#'eme'e (e 6ngrijire speci*ice pentru % pacient! cu aginit!. Problemele pe care 'e pre+int! un #%'na cu aginit! )i (e care tre#uie s! &in! seama asistentu' me(ica' 'a 6nt%cmirea p'anu'ui (e 6ngrijire sunt1 pr%#'eme (e (epen(en&!@ %#iecti e (e 6ngrijire@ inter en&ii aut%n%me )i (e'egate ap'icate@ e a'uarea inte en&ii'%r ap'icate. Obiectivele prezentului proiect sunt: 0e+ %'tarea %#iecti e'%r pr%iectu'ui au 'a #a+! urm!t%are'e competenţe profesionale1 1. Urm!rirea )i n%tarea 6n *%aia (e %#ser a&ie a *unc&ii'%r ita'e )i egetati e. 2. Cun%a)terea )i ap'icarea regimuri'%r (ietetice 6n (i*erite #%'i. ,. Cun%a)terea sti'u'ui (e ia&! a c%n(i&ii'%r (e trai )i (e munc!@ a e*ecte'%r asupra st!rii (e s!n!tate. /. Asigurarea me(iu'ui a(ec at %(i7nei )i supra eg7erea #%'na u'ui.

2. Cun%a)terea met%(e'%r (e a(ministrare a me(icamente'%r. 4. Ac%r(area (e 6ngrijiri pentru pre enirea c%mp'ica&ii'%r.
5. Cun%a)terea preg!tirii #%'na i'%r )i a materia'e'%r necesare pentu rec%'t!ri (e pr%(use #i%'%gice@ pat%'%gice. ;. E:p'%r!ri *unc&i%na'e@ e:amen ra(i%'%gic.

=. Ac%r(area (e 6ngrijiri 6n situa&ii (e urgen&!.
18. Rea'i+area e(uca&iei 6n sc%pu' pre enirii c%mp'ica&ii'%r )i men&inerea unui gra( (e s!n!tate. Ap'icarea pr%cesu'ui (e 6ngrijire 'a pacien&ii cu aginit! s$a *ina'i+at prin ana'i+a unui ca+ cu aginit! mic%tic! . ca+ pentru care s$a e'a#%rat un inter iu. Pe #a+a inter iu'ui rea'i+at s$au e i(en&iat pr%#'eme (e (epen(en&e speci*ice 'a ni e'u' ce'%r 1/ ne %i *un(amenta'e . c%n*%rm principiu'ui Virginiei <en(ers%n. În *ina' a *%st e'a#%rat planul de îngri ire 'a % pacient!cu aginit! respect9n( %#iecti e'e genera'e a'e pr%iectu'ui. Pe p'an au *%st e i(en&iate pr%#'eme'e (e (epen(en&!@ %#iecti e (e 6ngrijire@ inter en&ii aut%n%me )i (e'egate ap'icate@ precum )i e a'uarea inter en&ii'%r ap'icate.

II. !ngri irea pacientei cu vaginit" Obiectiv # $ %oţiuni generale de anatomie &i fiziologie Repr%(ucerea este % caracteristic! *un(amenta'! a %ric!rei *iin&e )i se rea'i+ea+! prin participarea a (%ua %rganisme (e se: (i*erit. Ea este re+u'tatu' *ecun(!rii gametu'ui *eminin A% u'B (e c!tre gametu'

2

.mascu'in Aspermat%+%i(B. 'iziologia aparatului genital feminin Genstrua&ia1 c%nsecin&! c%'%raCii'%r neur%$7%rm%na'e 'a *emeie@ este repre+entat! (e % 7em%ragie as%ciat! cu necr%+a super*icia'! a muc%asei uterine@ care se pr%(uce cic'ic@ 6ncep9n( cu pu#ertatea )i s*9r)in( cu men%pau+a@ c%nstituin( e:presia acti it!&ii genita'e *eminine. Este c%nstituit! (in1  munte'e 'ui Venus  'a#ii'e mari  'a#ii'e mici  c'it%risu'  7imenu'  g'an(e'e >ert7%'in  g'an(e'e 3Fene  #u'#ii esti#u'ari  g'an(e'e ane:e regi%na'e  perineu' Ea ni e'u' u' ei se a*'!)i %ri*iciu' e:tern a' uretrei Ameatu' urinarB cu g'an(e'e 3Fene. "rgani+area m%r*%*uncCi%na'! a sistemu'ui repr%(uc!t%r 'a am#e'e se:e este e:trem (e c%mp'e:!@ g%na(e'e a an( at9t *uncCia (e a pr%(uce game&i A% u'e Di spermat%+%i+iB c9t )i pe cea (e a secreta 7%rm%ni se:ua'i@ care prin (i*erite'e '%r acti itati asupra %rgane'%r genita'e )i asupra 6ntregu'ui %rganism@ asigura c%n(i&ii %ptime pentru repr%(ucere. repre+int! (esc7i(erea 6n a*ara %rgane'%r genita'e. -a+a pr%'i*erati ! . E %'u&ia )i starea m%r*%'%gic! a %rgane'%r genita'e sunt 6n str9ns! inter(epen(en&! cu starea 7%rm%na'!@ (i*erit!6n *iecare (in peri%a(e'e (e (e+ %'tare. Anatomia aparatului genital feminin Aparatul genital feminin este *%rmat (intr$% parte e:tern! $ u' ! $ )i un grup (e %rgane interne '%ca'i+ate in pe' is1 aginu'@ uteru'@ tr%mpe'e -a'%ppe Asa'pingeB )i % are'e. 3tratu' super*icia'@ numit Di *unc&i%na'@ care pre+int! imp%rtante m%(i*ic!ri 6n cursu' cic'u'ui menstrua'. "u' re+u'tat se gre*ea+!6n ca itatea uterin!@ un(e c%ntinu! s! creasc!)i s! se (e+ %'te p9n! ce *!tu' (e enit ia#i' este e:pu'+at (in uter prin actu' na)terii. În rea'itate sunt mai mu'te cic'uri@ care c%n erg si se c%n(iti%nea+a recipr%c1 cic'u' 7ipta'm%$ 7ip%*i+ar@ cic'u' % arian cu cic'u' e:%crin )i en(%crin@ cic'u' uterin Aen(%metria'B@ cic'u' agina'@ cic'u' mamar )i cic'u' genita'. *a+e1 pr%'i*erati !@ secret%rie Di menstrua'!. Cic'u' en(%metria'1 G%(i*ic!ri cic'ice a'e en(%metru'ui. G'an(e'e mamare c%nstituie ane:e a'e aparatu'ui genita'. VUEVA . Cic'u' menstrua' se p%ate 6mp!r&i in . Guc%asa uterin! este (i i+at!6n (%u! straturi cu caracteristici anat%mice )i e %'uti e (i*erite1 3tratu' pr%*un( sau #a+a'@ ce nu su*er! nici % m%(i*icare (e$a 'ungu' cic'u'ui menstrua'@ este *%rmat (in partea pr%*un(! a tu#i'%r g'an(u'ari )i a c%ri%nu'ui. În c%pi'arie@ 7%rm%nii se:ua'i secretaCi 6n cantit!Ci re(use c%ntri#uie@ 6mpreun! cu cei'a'Ci 7%rm%ni@ 'a creDterea Di (e+ %'tarea arm%ni%as! a %rganismu'ui@ iar (upa pu#ertate@ aceDti 7%rm%ni secretaCi 6n cantit!Ci crescute 'a *emei cu anumite caracteristici cic'ice@ 6ntreCin *uncCia se:ua'!. 0i*eren&ierea se:ua'! este pre+enCa 6nc! (in m%mentu' *ecun(!rii %u'ui@ (ar (i*eren&ierea interse:ua'! s%mat%psi7ic! are '%c 'ent 6n timpu' c%pi'!riei Di se rea'i+ea+! (up! pu#ertate ca urmare a acti it!Ci'%r g%na(e'%r.

-a+a estr%genic! se caracteri+ea+! printr$% pr%'i*erare a ce'u'e'%r )i % creDtere a aci(%*i'ei )i ain(ice'ui picn%tic. -a+a secret%rie Apr%gester%nic! sau pregra i(ic!B În cea (e$a 12 . 25@ t%t acum str%ma se micD%rea+!6n gr%sime prin res%r#&ia e(emu'ui. 3pre +iua 1. *a+a secret%rie.<. -a+a menstrua'! 0urea+!6n me(ie / +i'e. În ce'u'e nu se mai g!sesc nici mucus@ nici g'ic%gen. . Obiectiv ( ) Prezentarea general" a afecţiunii *efiniţie Vaginita este % a*ec&iune a aginu'ui in*'amat *!r! a se *ace re*erire 'a % cau+! anume.15$a +i@ 'a #a+a ce'u'e'%r apar acu%'e (e g'ic%gen@ g'an(e'e (e in (ante'ate@ g'ic%genu' se (ep'asea+a spre partea apica'! a ce'u'ei@ pentru a e:creta c!tre +iua a 22$a.3pre a 18$a +i a cic'u'ui@ g'an(e'e care au *%st 6ngustate recti'inii@ (e in treptat 7ip%tr%*ice@ iar 'umenu' '%r se '!rge)te. În acest m%ment partea spica'! a ce'u'ei se 6ncarc! cu mucus. Clasificarea vaginitelor: • aginita atr%*ic! • aginita #acterian! • aginita cu pr%t%+%are • aginita mic%tic! / . 18 cm 6n gr%sime )i se e'imin!. . " u'a&ia se caracteri+ea+! prin (e#utu' m%(i*ic!ri'%r regresi e care se mani*est! prin %prirea (e+ %'t!rii epite'iu'ui agina'.<. Ce'u'e'e +%nei para#a+a'e (e in ci'in(rice@ (e asemenea )i ce'e (in +%na interme(iar!@ care se strati*ic! Di cresc 6n %'um. . 0e *apt@ aginu' se ap!r! 6n m%( n%rma' (e micr%%rganisme'e n%ci e cu ajut%ru' *'%rei #acteriene.3. 0eterminismu' *a+ei secret%rie este1 E. C%n&inutu' ce'u'ar 6n g'ic%gen cre)te 6n aceasta *a+!. 3tratu' super*icia' m!s%ar! . Artere'e spira'ate se (i*eren&ia+!6n +i'e'e 22 . 1/@ g'an(e'e sunt mai mari@ epite'iu' '%r este mai %n(u'at@ su# in*'uenCa muc%asei -. Cic'u' aginu'ui În m%( n%rma' muc%asa agina'!@ 'a *emei'e6n p'in! acti itate se:ua'! are patru +%ne (e ce'u'e care se m%(i*ica in cursu' cic'u'ui menstrua'. Genstrua&ia apare ca un c'i aj7em%ragic a' muc%asei uterine@ rea'i+at prin j%cu' m%(i*ic!ri'%r ascu'are.$u'ui se secret! estr%geni cu acCiune pr%'i*erati ! asupra muc%asei. Acestea sunt1 $ +%na super*icia'! $ +%na interme(iar! $ +%na para#a+a'! $ +%na #a+a'! În timpu' *a+ei estrigenice@ epite'iu' margina' cre)te )i atinge ma:imum (e (e+ %'tare 6nainte (e e %'uCie. 3pre s*9r)itu' *a+ei estr%genice Aa ansat!B@ straturi'e +%nei super*icia'e se mu'tip'ic! Ac%ni*icareB. -a+a pr%gester%nic! se caracteri+ea+! prin (escuamarea ce'u'e'%r care se p'icaturi+ea+!)i se e'imin!6n cantitate *%arte mare. Pe masur! ce *a+a estr%genic! a ansea+!@ acti itatea epite'iu'ui 6ncetea+! iar (escuamarea 'ui se c%ntinu!. pr%gester%n . Ce'u'e'e se turtesc )i sunt e'iminate 6n p'acar(e. 0ac! ec7i'i#ru' este (eranjat apare aginita. Aceast! cre)tere re+u't! (in (e+ %'tarea ce'u'e'%r )i pr%'i*erarea '%r.

8@ iar e:amenu' micr%sc%pic a' secreCiei agina'e e i(enCia+! para+iCi m%#i'i Di un num!r crescut (e 'euc%cite. Ge(icu' p%ate pune (iagn%sticu' (e in*ecCie agin!'a pe #a+a ist%ricu'ui me(ica' Di a' e:amenu'ui agina'.Vaginita atr%*ic! p%ate ap!rea 'a %rice 9rst!@ (ar nu a*ectea+a t%ate *emei'e. In*ec&ii'e mic%tice sunt *%arte *rec ente 'a *emei'e (e 9rst! *erti'!@ (ar p%t sa apara 'a %rice a'ta 9rst!. Atunci c9n( 'a micr%sc%p se g!se)te un num!r mic (e 'act%#aci'i )i un num!r mai mare (e a'te #acterii@ se pune (iagn%sticu' (e aginit! #acterian!. În ca+u' un%r aginite recurente sau se ere@ ce nu au 2 .Este % a*ec&iune a muc%asei u' ei )i aginu'ui@ cau+at! (e (e*icitu' estr%genic. Înmu'&irea e:cesi ! a unei #acterii p%ate (uce 'a % in*ec&ie agina'!@ (enumit! aginita #acterian!. În ca+u' aginite'%r mic%tice p%t ap!rea urm!t%are'e simpr%me1 scurgere an%rma'! sau 6n cantit!Ci mari@ m9nc!rimi@ mir%s nep'!cut@ iritaCii@ urin!ri (urer%ase@ s9nger!ri agina'e. Ce'u'e c'ue apar (ac! se as%cia+! aginita nespeci*ic!. P<$u' secreCiei agina'e este I 2. Vaginita #acterian!. Vaginite'e mic%tice sunt (eterminate (e un e:ces (e cre)tere a ciuperci'%r 6n agin.În trecut@ era numit! aginita <aem%p7i'us n%n$speci*ica sau aginita Gar(enere''a. -emei'e care pre+int! aceast! c%mp'icaCie tre#uie testate Di pentru a'te #%'i cu transmitere se:ua'!. (in *emei'e cu aginit! #acterian!. Vaginita cu pr%t%+%are. 0e asemenea@ a*ectea+a *emei'e care a'aptea+!@ care *ac tratament cu me(r%:ipr%gester%n sau care sunt % arect%mi+ate A% are'e au *%st e:tirpate c7irurgica'B. Ge(icu' a e:amina pr%#a (e secre&ii )i a (iagn%stica aginita atr%*ic! (aca a g!si semne'e caracteristice acesteia. Ea *emei@ in*ec&ia se (e+ %'ta 6n genera' 'a ni e'u' aginu'ui. Ce' mai *rec ent apare 'a *emei'e a*'ate 'a men%pau+!)i 'a *emei'e a c!r%r % are nu pr%(uc estr%gen. *iagnostic 0iagn%sticu' se sta#i'eDte (e c!tre un me(ic ginec%'%g. Pentru aginita cu pr%t%+%are #%a'a p%ate *i *rec ent asimpt%matic!.Ea ni e'u' aginu'ui tr!iesc 6n ec7i'i#ru mai mu'te tipuri (e #acterii. Aceste m%(i*ic!ri c%nstau 6n su#&ierea muc%asei care ast*e' p%t *i mai u)%r 'e+at!.+tiologia Vaginita atr%*ic!. Nu sunt *rec ente simpt%me ca 1 pruritu' Am9nc!rimeB@ sen+aCia (e arsur! sau iritaCie@ (ar p%t apare p9n! 'a 1?. Ea #ar#a&i@ para+itu' in*ectea+! (e %#icei tractu' urinar@ (ar (ese%ri nu pr% %aca simpt%me speci*ice. Testu' J7i** p%ate *i (e asemenea p%+iti . Vaginita #acterian! pre+inta urm!t%are'e simpt%me1 un mir%s agina' nep'!cut@ an%rma' care a(esea se intensi*ica (upa actu' se:ua'@ % cantitate crescuta (e secreCie '!pt%as!@ gri$a'#ici%as!. Ace'eaDi c%mp'icaCii care ins%Cesc aginita nespeci*ic! p%t ap!rea 6n ca+u' tric7%m%nia+ei agina'e. Tric7%m%nia+a este % #%a'! cu transmitere se:ua'a cau+at! (e un para+it micr%sc%pic@ numit Tric7%m%nas agina'is. Une'e *emei p%t *i c%mp'et asimpt%matice. Vaginita #acteriana se (iagn%stic7ea+! pe #a+a simpt%me'%r@ a unui e:amen pe' in Di a unei e:aminari 'a micr%sc%p a unei m%stre pre'e ate (in secreCia agina'!. 3impt%mat%'%gia %#isnuit! inc'u(e secreCie puru'ent! pr%*u+!@ cu mir%s *eti( Di care se p%ate ins%Ci (e prurit u' ar@ eritem agina' neregu'at A'a paciente'e cu c%ncentraCii mari (e para+itB.0ac! simpt%mat%'%gia nu este tipic! aginite'%r mic%tice atunci me(icu' p%ate rec%man(a e*ectuarea unui *r%tiu A'ameB (in secre&ia agina'!. Simptomatologie În ca+u' aginite'%r atr%*ice semne'e Di simpt%me'e *rec ente sunt (is*unc&ii urinare Ap%'iurie@ arsuri 'a urinat@ sen+a&ie imperi%as! (e mic&iune@ inc%ntinen&a urinaraB@ (ureri suprapu#iene prurit Am9nc!rimiB )i?sau arsuri u' are@ s9nger!ri (ispareunie A(ureri 'a c%ntactu' se:ua'B. 3c!(erea ni e'u'ui (e estr%gen p%ate (etermina m%(i*ic!ri 'a ni e'u' muc%asei u' are )i agina'e@ 'a *e' ca )i 'a ni e'u' muc%asei uretra'e )i e+icii urinare. Acesta a e:amina u' a Di aginu' *emeii )i a rec%'ta % pr%#! (e secre&ii agina'e. 0e)i crea+! (isc%n*%rt@ aginite'e mic%tice (etermin! rare%ri pr%#'eme gra e (e s!n!tate. Acest para+it se p%ate transmite 6n timpu' rap%rturi'%r se:ua'e cu un partener in*ectat. 58H (intre #ar#ati se in*ectea+a (e 'a *emeia care pre+int! #%a'a (upa % singura e:punere.

3e a(ministrea+! pe ca'e %ra'!@ 6n (%+a unic! (e 2g sau regimu' cu 288 mg (e 2:?+i timp (e 5 +i'e. P%ate *i *!cut!6n (%u! m%(uri 1 • estr%geni %ra'i Acu a(ministrare per %sB . 3p!'!turi'e p%t (istruge ec7i'i#ru' #acterian n%rma' sau p%t pr%(uce a'te pr%#'eme. Pr%(use'e tipi+ate cum ar *i creme'e@ spraL$uri'e sau sp!'!turi'e nu sunt (e *%'%s. Este ce' mai #ine ca pacienta sa e ite c%ntactu' se:ua' 6n timpu' tratamentu'ui. resta#i'eDte ni e'u' seric a' estr%genu'ui.8H (in *emei'e care au *%st tratate. 0e mu'te %ri aceasta a*ecCiune nu este uD%r (e tratat. 3e rec%man(!Di tratamentu' parteneru'ui se:ua' atunci c9n( *emeia pre+int! in*ecCii repetate. .Getr%ni(a+%'u' ge' este ine*icient. Tratamentu' cu anti#i%tice *%'%sit 6n m%( curent p%ate *i e*icace 'a une'e *emei@ (ar ine*icient 'a a'te'e.. +voluţie &i prognostic A(ese%ri aginita #acterian! (ispare (e 'a sine@ (ar 'a une'e *emei persist!6n timp. În ca+u' 6n care e:ista t%tusi un c%ntact se:ua'@ parteneru' ar tre#ui sa *%'%seasca un pre+er ati . Pentru tratamentu' aginitei #acteriene se uti'i+ea+! anti#i%tice care p%t *i prescrise su# urmat%are'e *%rme1 • ta#'ete a(ministrate %ra' K • ge' sau crema care se ap'ic!6n interi%ru' aginu'ui. se ap'ic! pe pie'e (e 1$2 %ri pe s!pt!m9n!@ (e %#icei 6n partea superi%ara a c%rpu'ui@ estr%genu' *iin( a#s%r#it prin pie'e. se a(ministrea+a +i'nic % ta#'et! cu estr%genK • p'asture'e trans(ermic . 0iagn%stic parac'inic1 e:amene'e micr%sc%pice A-C>@ e:amen 6n c%ntrast (e *a+!B@ cu'tura )i anti#i%grama (in secre&ii'e agina'e pun un (iagn%stic (e certitu(ine. 0iagn%stic c'inic@ #%'na a acu+! jen! '%ca'!@ prurit@ usturime@ 'euc%ree@ (e %#icei speci*ic! pentru un anumit tip (e in*ec&ie. Ge(icaCia p%ate *i prescris! (%ar (e c!tre un me(ic specia'ist Aginec%'%gB. 4 . În c%n(iCii'e 6n care *emei'e nu sunt 7isterect%mi+ate Anu 'e$a *%st e:tirpat c7irurgica' uteru'B@ 'i se rec%man(a terapia (e su#stituCie pr%gester%nic!. Re(%#9n(irea sta#i'itaCii ec7i'i#ru'ui *'%rei agina'e p%ate repre+enta un pr%ces (e 'unga (urat!Di@ c7iar (ac! pe m%ment a simCiCi #ine@ eCi %#ser a c! (ac! renunCaCi 'a tratament can(i(%+a reci(i ea+!. $ circa 22H (in *emei'e cu aginit! #acterian! se in(ec! sp%ntan@ *!r! me(icaCie@ (up! % s!pt!m9n! $ aginita #acterian! reapare 'a apr%:imati .ratament Tratamentu' p%ate inc'u(e %ricare (in urmat%are'e1 Terapia (e su#stituCie estr%genic! . În une'e ca+uri@ sup'imentarea (ietei cu a'imente #%gate 6n *it%estr%geni este e*icient!. " a'ta rec%man(are a me(ici'%r specia'iDti este (e a *%'%si 'u#re*iante 6n timpu' c%ntactu'ui se:ua' pentru a ame'i%ra (ispareunia. se *ace cu preparate me(icament%ase care se ap'ic! 'a ni e'u' aginu'ui Di u' ei. 0ieta #%gata in *it%estr%geni. 0e %#icei@ partenerii se:ua'i nu sunt trataCi. 0e)i % in*ec&ie agina'! p%ate *i (iagn%sticat! printr$un test >a#e) $ Papanic%'au@ acesta nu este *%'%sit (e rutin!6n (iagn%sticu' acest%r a*ecCiuni. Paciente'e care nu r!spun( 'a tratamentu' repetat cu metr%ni(a+%' Di 'a care p%si#i'itatea rein*ecCiei a *%st e:c'us! tre#uie s! 'i se e*ectue+e anti#i%grama cu (eterminarea sensi#i'it!Cii para+itu'ui 'a metr%ni(a+%'.ratarea partenerului se-ual este obligatorie . -it%estr%genii A(enumiCi Di i+%*'a %neB sunt estr%geni egeta'i.$2 +i'e. Getr%ni(a+%'u' este anti#i%ticu' (e e'ecCie.*%st (eterminate (e c%nsumu' (e anti#i%tice sau (e sarcin!@ me(icu' p%ate rec%man(a ana'i+e sup'imentare pentru a i(enti*ica a*ec&iunea *a %ri+ant! sau un e entua' (ia#et +a7arat ne(iagn%sticat. 3urse'e (e *it%estr%geni sunt a'imente'e pe #a+a (e s%ia. Une'e *emei au *rec ente reci(i e@ a'te'e nu r!spun( 'a tratament etc. Crema t%pic! se ap'ic! ca atare 'a ni e'u' u' ei Di cu un ap'icat%r specia' 'a ni e'u' aginu'ui. 3u#stituCia estr%genic! t%pic! . -emei'e care nu r!spun( 'a terapia iniCia'! p%t repeta tratamentu' *%'%sin( aceeaDi sc7em!K 6n ca+ c! aceasta este ine*icient! se impune a(ministrarea +i'nic! a unei (%+e (e 2g timp (e . Tratamentu' p%ate (ura@ (up! ca+@ c7iar 'uni (e +i'e. Este un a't m%( (e a resta#i'i ni e'u' estr%genic 'a ni e'u' muc%asei u' are Di agina'e.

"#iecti e'e (e 6ngrijire aut%n%me ac%r(ate (e asistentu' me(ica' 6n 6ngrijirea unei paciente cu aginit! suntK • in*%rmea+! pacienta (espre principa'e'e mani*est!ri a'e #%'ii transmise se:ua' • pre enirea in*ec&ii'%r prin igiena '%ca'!)i genera'! imp%rtanCa c%nsu't!rii me(ica'e@pr%tecCia parteneru'ui @tratarea ei Di a parteneru'ui pre enirea pacientei asupra met%(e'%r c%ntracepti e )i (e pr%tec&ie se:ua'! • • 5 . În ca+u' in care tre#uie tratat Di parteneru'@ terapia c%nst!6n creme@ unguente Di pasti'e a(ministrate pe ca'e %ra'!. Pr%ce(ee'e c7irurgica'e care p%t (uce 'a apariCia (e in*ecCii 'egate (e aginita #acterian! inc'u( #i%psia en(%metria'!@ a %rtu' c7irurgica'@ 7isterect%mia@ intr%(ucerea (isp%+iti u'ui intrauterin@ %peraCia ce+arian!@ (i'atarea Di c7iuretarea Di testu' ra(i%'%gic care e:aminea+a interi%ru' uteru'ui@ tr%mpe'e uterine@ si +%ne'e (in jur A7ister%sa'ping%gra*ieB " (ata cu e:punerea 'a in*ecCia <IV sau 'a a'te #%'i cu transmitere se:ua'a.În genera' tratamentu' pentru can(i(%+! c%nst!6n a(ministrarea un%r % u'e ce c%nCin anti#i%tice?anti*ungice speci*ice pentru germenii care au ieDit 'a ana'i+a secreCii'%r. Complicaţii Riscu' (e apariCie a c%mp'icaCii'%r aginitei #acteriene creDte1 În timpu' sarcinii.B care au r%'u' (e a re(uce sen+aCii'e (e m9nc!rime Di usturime. 0upa inter enCii c7irurgica'e ginec%'%gice. Tratamentu' a(ec at a *i prescris numai (e un me(ic ginec%'%g.Asistentu' ajut9n( me(ica' pacientu' creea+a un c'imat *a %ra#i' pentru re'a&ia me(ic$pacient$ asistent. Împ%tri a can(i(%+ei e:ist! mu'te preparate antimic%tice su# *%rma (e % u'e@ ge'@ creme cu ap'icare '%ca'a@ spum!@ capsu'e cu ge'atin! etc. 3e p%t a(ministra antimic%tice Di %ra'@ pentru un tratament mai intens. Ea inceputu' tratamentu'ui paciente'%r 'i se rec%man(!Di (uDuri agina'e cu #icar#%nat me(ica' si ceaiuri A(e ga'#ene'e (e e:. -emei'e care au aginit! #acterian! in timpu' sarcinii au un risc mai mare (e a %rt sp%ntan@ (e naDtere prematur! A6nainte (e termenB Di (e in*ecCie uterin! (upa naDtere *aC! (e *emei'e care nu au aginita #acterian!. -emei'e care au aginit! #acterian! au un risc mai mare (e a se in*ecta Di (e a *ace #%'i cu transmitere se:ua'! Ainc'usi <IVB atunci can( sunt e:puse 'a aceste in*ecCii. -emei'e care au aginit! #acterian!6n m%mentu' 6n care se *ace % pr%ce(ura in a+i ! intra agina'! au un risc crescut (e a (e+ %'ta % in*ecCie sau % in*'amaCie mai seri%as!@ cum ar *i #%a'a in*'amat%rie pe' ina@ en(%metrita sau in*ecCia (e tract urinar Ain*ecCia urinar!B. În genera' c%mp'icaCii'e aginitei p%t *i1 • in*erti'itate • • • • • naDteri premature ruperea prematur! a mem#rane'%r in*ecCii intra$amni%tice en(%metri%+e ne%p'a+ii cer ica'e intra$epite'ia'e in*ecCii ginec%'%gice p%st$%perat%rii • Obiectiv / $ 0olul autonom al asistentului medical în îngri irea pacientei cu vaginit" Una (in sarcini'e imp%rtante a'e asistentu'ui me(ica' este c%'a#%rarea )i e:aminareac'inic! a pacientu'ui. Este p%si#i' ca tratamentu' '%ca' sa *ie c%mp'etat cu pasti'e ce se a(ministrea+! pe ca'e %ra'!. R%'u' asistentu'ui este (e a e:p'ica m%(u' (e transmitere se:ua'a a un%r #%'i@imp'ica&ia acest%ra asupra starii (e san!tate pre+ente sau iit%are.

'itri?+iB su# %rice *%rm! • • • cu participarea *ami'iei pacienta este 6ncurajat! s! c%nsume ceaiuri regimu' a'imentar a' pacientei cu aginit! este pre(%minant #a+at pe cerea'e )i 'actate pacienta este aten&i%nat! s! nu c%nsume1 g!'#enu) (e %u@ %rgane anima'e@ c%nser e@ ci%c%'ata@ ca*ea@ #!uturi a'c%%'ice mese'e principa'e nu %r *i ser ite nici % (at!6naintea ap'ic!rii tratamentu'ui %i pre+enta .11 T%a'eta %rgane'%r genita'e -i)a te7nic! nr. Asigurarea confortului • aerisirea sa'%nu'ui • • • (iminuarea surse'%r (e irita&ie *i+ic! atenuarea (urerii@pruritu'ui asigurarea unei #une igiene c%rp%ra'e a(%ptarea unei p%+iCii c%m%(e@pe sa'te'e c%m*%rta#i'e s*atuirea pacientei s!$)i g%'easc! e+ica urinar!6nainte (e cu'care • • /. -i)a te7nic! nr. .1 C%municarea terapeutic! .#.21 A'imentarea acti ! -i)a te7nic! nr. *i)e te7nice care re*'ect! r%'u' • În ca(ru' pr%iectu'ui MÎngrijirea pacientei cu aginit!N aut%n%m a' asistentu'ui me(ica' 6n ap'icarea 6ngrijiri'%r. !ngri iri igienice • asistenta se spa'! pe m9ini)i 6m#rac! m!nu)i steri'e • • asistenta e*ectuea+! t%a'eta e:tern! u' %$perinea'a (e ce' pu&in 2?+i 6n(ep!rtea+! 'a#ii'e mari )i mici rec%'tea+! cu ansa sau cu tamp%nu' *i:at 6n p%rt tamp%n (in urmat%!re'e '%curi (e e'ec&ieK%ri*iciu' gan(e'%r >art%'inK%ri*iciu' c%'u'ui uterinKmeatu' urinarK rec%'tarea se *ace cu aginu'ui a' e )i specu'e steri'e e it9n( atingerea u' ei sau a pere&i'%r • • • asistenta e*ectuea+! c9te 2 *r%tiuri pentru *iecare pr%(us rec%'tat pentru e:amen cit%'%gic )i pentru e:amen#acteri%'%gic se rec%'tea+! cu ansa (in epru#et! steri'! (..Ingr iri dietetice • 6ncurajarea c%nsum!rii unei mari cantit!&i (e 'ic7i(e A2$.

T%a'eta %rgane'%r genita'e intr%(ucerea unui curent (e 'ic7i( .*efiniţie -i)a te7nic! nr.1 . Scop terapeutic1 $ 6n(ep!rtarea c%n&inutu'ui agina'@ (e+i'ipirea e:su(ate'%r pat%'%gice (e pe muc%as! $ (e+in*ec&ia '%ca'! 6naintea inter en&ii'%r c7irurgica'e $ ca'marea (ureri'%r $ re(ucerea pr%cese'%r in*'amat%are Preg"tirea instrumentelor &i materialelor1 (e pr%tec&ie para an@ pr%s%ape tra ers!@ mu)ama 6n e'it%ri (e *'ane'! steri'e canu'! agina'! irigat%r@ at! nesteri'e stati pentru irigat%r #a+inet me(icamente o 2 ' s%'u&ie me(icament%as! Aap! %:igenat!@ s%'u&ie c'%ramin!@ permanganat (e O 1?2888@ %:icianur! (e mercur 1?/888@ s%'u&ie su#'imat 1HB $ pacienta o psi7ic1 se anun&! )i se e:p'ic! necesitatea e*ectu!rii e:amenu'ui o *i+ic1  se i+%'ea+! patu' cu para an A(ac! nu se e*ectuea+! 6n sa'a (e tratamenteB  se pr%tejea+! patu' cu mu)ama )i a'e+!  se a)ea+! pacienta 6n p%+i&ie ginec%'%gic!  se intr%(uce #a+inetu' su# #a+inu' pacientei  se spa'! %rgane'e genita'e cu ap! )i s!pun  se ac%per! regiunea u' ei cu un strat su#&ire (e ase'in! Apentru sp!'!turi'e ca'(eB $ 6ncepe cu sp!'area )i (e+in*ectarea m!ini'%r $ se a(aptea+! canu'a 'a tu#u' irigat%ru'ui@ se e'imin! aeru' $ se a)ea+! irigat%ru' 'a 28@ 52 cm 6n!'&ime *a&! (e sim*i+a pu#ian! $ se eri*ic! temperatura s%'u&iei $ se reperea+! %ri*iciu' (e intrare 6n agin@ se (esc7i(e r%#inetu' )i se intr%(uce canu'a %(ata cu curentu' (e 'ic7i( p9n! 6n *un(u' (e sac p%steri%r a' aginu'ui $ se spa'! #ine *un(u' (e sac p%steri%r )i ap%i se p'im#! canu'a pe t%at! supra*a&a aginu'ui $ se retrage canu'a 6nainte ca irigat%ru' s! se g%'easc!@ se pensea+! tu#u' )i se (epune 6n t! i&a rena'! $ se usuc! regiunea genita'! cu at! )i pr%s%ape $ se 6n(ep!rtea+! materia'e'e *%'%site $ se ajut! s! se 6m#race $ se a)ea+! c%m%( 6n pat $ se aerise)te sa'%nu' $ se e:aminea+! 'ic7i(u' (e sp!'!tur!@ care p%ate c%n&ine1 *'%c%ane (e mucus@ pur%i@c7eaguri (e sange $ o o o $ o o $ o o $ +-ecuţie !ngri irea ulterioar" pacientei a Preg"tirea produsului pentru = . ap! sau s%'u&ie me(icament%as! 6n agin@ care@ (up! ce spa'! pere&ii agina'i@ se e acuea+! pe '6ng! canu'!.

ser irea mesei se *ace 'a *e' ca 6n sa'a (e mese $ se preg!te)te sa'%nu' ca pentru a'imentarea 6n sa'%n 'a mas! $ se a)ea+! pacientu' 6n p%+i&ie c%n*%rta#i'!@ semi)e+9n( sau )e+9n( cu ajut%ru' re+em!t%ru'ui (e pat sau cu perne $ se pr%tejea+! 'enjeria (e pat cu mu)ama $ se a)ea+! peste mu)ama un 'ig7ean $ i se %*er! pacientu'ui s!punu' )i i se t%arn! apa s! se spe'e $ i se %*er! pr%s%pu' s!$)i )tearg! m9ini'e $ se 6n(ep!rtea+! materia'e'e *%'%site $ se a(aptea+! masa specia'! 'a pat ac%perit! cu *a&! (e mas! Preg"tiri materiale Condiţii de mediu Alimentarea activ" în salon3 la pat 18 .( ) Alimentarea activ" În *unc&ie (e starea genera'!@ pacientu' man9nc! singur@ *!r! ajut%r@ a'imente'e %*erite. Sala de mese1cur!&enia (es! 9r)it! 6n sa'a (e mese $ aerisirea $ se aranjea+!estetic pe mese mici A/ pers%aneB tac9muri'e@ pa7are'e@ cana cu ap!@ )er e&e'e'e@ *'%ri@ num!ru' regimu'ui $ se crea+! % atm%s*er! c9t mai intim! $ se anun&! #%'na ii s! in! 'a mas! $ se in it! s! se spe'e pe m9ini Servirea mesei2ser esc *e'uri'e (e m9ncare pe r9n( $ se ri(ic! ime(iat ese'a *%'%sit! $ nu se ating a'imente'e cu m9na $ se %#ser ! (ac! pacientu' a c%nsumat a'imente'e 6n intregime@ 6n ca+ c%ntrar se s%'icit! m%ti u' )i se iau m!suri (e 6n'%cuire $ se transp%rt! ese'a 'a %*iciu $ se aerise)te )i se cur!&! sa'a (e mese Condiţii de mediu în salon3 la mas"2 se 6n(ep!rtea+! t%t ce ar putea in*'uen&a negati apetitu' pacientu'ui At! i&!@ scuip!t%ri@ p'%sc!B $ se separ! cu para an pacien&ii cu aspect (e+agrea#i' pentru cei'a'&i $ se preg!te)te masa #%'na u'ui1 se a)ea+! *a&! (e mas! curat!@ tac!muri@ can! cu ap!@ )er e&e'e@ sarea A(up! ca+B $ se in it! pacientu' s! se spe'e pe m9ini $ pacientu' este ajutat s! se a)e+e 'a mas! $ asistenta 6m#rac! 7a'atu' (e pr%tec&ie@ 6)i prin(e p!ru' su# #%net! As! nu se ating! (e a'imenteB $ se spa'! pe m9ini .laborator 0eorganizarea locului de munc" %otarea în foaia de observaţie $ se trimite 'a 'a#%rat%r 'a s%'icitarea me(icu'ui $ $ *efiniţie 'i&a te1nic" nr. $ ta !@ tac9muri@ *ar*urii@ )er e&e'e@ can! pentru sup!@ pa7ar (e ap!@ *e&e (e mas!@ c%)u'e& (e p9ine. A'imentarea acti ! se p%ate *ace1 6n sa'a (e mese@ 6n sa'%n@ 'a mas! sau 'a pat.

sau % ta ! ac%perit! cu )er e&e'e@ se a)ea+! pe genunc7ii pacientu'ui@ peste p!tura ac%perit! cu a'e+! $ se a)ea+! 6n juru' g9tu'ui un pr%s%p $ asistenta 6m#rac! 7a'atu' (e pr%tec&ie $ se spa'! pe m9ini )i ser e)te masa 'a *e' ca 6n sa'%n 'a mas! Alimentarea activ" la pat în decubit lateral st4ng $ se a)ea+! pacientu' 6n (ecu#it 'atera' st9ng cu capu' sprijinit pe % pern! $ se spa'! pe m9ini $ se pr%tejea+! 'enjeria (e pat cu a'e+!@ iar cea a #%'na u'ui cu un pr%s%p curat $ se a)ea+! ta a pe marginea patu'ui sau pe un ta#uret 'a 6n!'&imea patu'ui $ se ser esc a'imente'e pe r9n(@ se taie ce'e s%'i(e $ 'ic7i(e'e se ser esc 6n c!ni specia'e cu ci%c sau cu ajut%ru' un%r tu#uri transparente@ curate@ *ierte $ se ri(ic! ese'a uti'i+at!@ se 6n(ep!rtea+! materia'e'e *%'%site@ se spa'! pacientu' pe m9ini 11 .

. C%municarea terapeutic! *efiniţie $ c%mp%nent! a re'a&ii'%r interpers%na'e asistent! . pacient $ un act p'ani*icat@ (e'i#erat )i pr%*esi%nist Scop $ sta#i'irea unei re'a&ii umane p%+iti e@ care a permite atingerea %#iecti e'%r (e 6ngrijire $ se rea'i+ea+! prin te7nici (e c%municare terapeutic!@ ce au 'a #a+! c%municarea er#a'! )i n%n er#a'! $ sa se &in! c%nt (e *act%rii *i+i%'%gici )i s%ci%$cu'tura'i@ care p%t in*'uen&a c%municarea $ asigurarea unui c%n*%rt *i+ic )i psi7ic a' pacientu'ui $ c9)tigarea 6ncre(erii pacientu'ui $ respectarea pacientu'ui $ mesaju' transmis s! *ie scurt )i c'ar $ %ca#u'aru' uti'i+at s! *ie pe 6n&e'esu' pacientu'ui $ (e#itu' er#a' s! *ie p%tri it $ t%nu' a(ec at $ int%na&ia s! nu *ie in*'uen&at! (e em%&ii'e sau (e %#%sea'a asistentei $ s! *ie a'es m%mentu' p%tri it $ mimica@ gesturi'e s! accentue+e cu 9ntu'@ s!$' c'ari*ice sau s! i'ustre+e i(eea $ s! se mani*este s%'icitu(ine *a&! (e pacient $ atingerea pacientu'ui A(e e:. Prin(erea m9inii unui pacient trist sau cu (ureriB s! *ie uti'i+at! 6n m!sura 6n care acesta 6n&e'ege #ine semni*ica&ia )i % accept! ca pe un mesaj (e 6ncurajare@ tan(re&e@ sus&inere a*ecti ! Condiţii pentru o comunicare eficace 12 .-i)a te7nic! nr..

.e1nici de comunicare terapeutic" &i rolul asistentei $ ascultarea activ"1 asistenta 6)i m%#i'i+ea+! 6ntreaga aten&ie pentru a 6n&e'ege mesaju' pacientu'ui@ respect9n( urm!t%are'e regu'i1 o st! 6n *a&a pacientu'ui c9n( %r#e)te o 6' pri e)te 6n %c7i pentru a$i (em%nstra (%rin&a (e a$' ascu'ta o a(%pt! % atitu(ine (ec%ntractat! o nu *ace mi)c!ri care ar putea (istrage inter'%cut%ru' o 6' apr%#! c9n( spune 'ucruri imp%rtante $ acceptarea1 este %in&a (e a ascu'ta mesaju' unei pers%ane@ *!r! a mani*esta 6n(%ia'! sau (e+gust@ c7iar (ac! sunt (i ergen&e (e i(ei o asistenta a mani*esta t%'eran&! *a&! (e pacient o 6' a ascu'ta *!r! s!$' 6ntrerup! o 6i a (a % retr%ac&iune er#a'! pentru a$i ar!ta c! 6n&e'ege ce spune o se a asigura c! mesaje'e sa'e n%n er#a'e c%respun( mesaje'%r er#a'e $ întreb"rile1 sunt un mij'%c (irect (e c%municare )i sau t%nu' unei interac&iuni er#a'e o %r *i 'egate (e su#iectu' (iscutat o %r *i puse intr$% %r(ine '%gic! o asistenta a *i atent!s! epui+e+e un su#iect 6nainte (e a trece 'a a'tu' o asistenta a a'ege 6ntre#!ri'e 6n *unc&ie (e r!spunsuri'e pacientu'ui $ parafraz"1 re(area mesaju'ui pacientu'ui 6n cu inte'e ei pentru a se asigura (e 6n&e'egerea 'ui c%rect! $ clarificarea1 c9n( inter ine % ne6n&e'egere asistenta p%ate 6ntrerupe (iscu&ia pentru a c'ari*ica sensu' mesaju'ui $ focalizarea1 centrarea mesaju'ui pe % anumit! pr%#'em! (e s!n!tate o asistenta a ajuta pacientu' s! nu (escrie 6n termeni agi pr%#'eme'e sa'e $ informarea pacientului1 o in*%rma&ii'e %r *i (ate cu regu'aritate )i 'a m%mentu' %p%rtun o %r *i transmise 6ntr$% manier! *a %ra#i'! (e c%municare cu pacientu' o nu se %r (i u'ga (ate pe care me(icu' nu (%re)te s! 'e cun%asc! pacientu' $ lini&tea1 a permite asistentei )i pacientu'ui s!$)i %rgani+e+e g6n(uri'e $ asistenta care asigur! 'ini)tea 6n c%municarea cu pacientu' (% e(e)te c! este gata s! ascu'te cu r!#(are $ recapitularea1 este % re i+uire a principa'e'%r i(ei (iscutate o asistenta 6ncepe % (iscu&ie re+um9n($% pe prece(enta pentru a ajuta pacientu' s!$)i aminteasc! su#iecte'e a#%r(ate 1.

Pregătirea materialelor şi a instrumentelor • materiale necesare efectuării toaletei organelor genitale externe • masa ginecologică va oferi un confort corespunzător şi condiţii pentru expunerea colului uterin 1/ . Pregătirea generală a pacientei pentru colposcopie • constă în examenul clinic. lămurirea ei asupra modului cum se va desfăşura intervenţia • stabilirea intervenţiei în funcţie de starea pacientei • efecuarea toaletei pacientei • pregătirea pentru intrarea în sala de intervenţie 3. pregătirea psihică. Pregătirea psihică • are mare importanţă pentru pacientă • asistenta nu va da informaţii despre tipul intervenţiei • asistenta va încuraja pacienta (medicul va lămuri pacient asupra necesităţii intervenţiei • este indispensabilă o conversaţie asupra intervenţiei a scopurilor ei insistându-se asupra beneficiilor ei 5. urmărirea funcţiilor vitale şi vegetative. praclinic.Stiluri comunicare ineficace de o in7i#! pers%na'itatea pacientu'ui o 6nt9r+e re+%' area pr%#'emei o nu$i (! pacientu'ui p%si#i'itatea (e a 'ua (eci+ii $ a da asigur"ri false1 o 6mpie(ic! a ansarea c%munic!rii $ a adopta o atitudine de ap"rare1 o a r!spun(e critici'%r printr$% atitu(ine (e*ensi ! 6nseamn! a$ i nega (reptu' pacientu'ui 'a p!reri'e pr%prii $ a manifesta aprobarea sau dezaprobarea e-cesiv1 o % apr%#are e:cesi ! presupune c! acesta este singuru' 'ucru accepta#i' o % (e+apr%#are e:cesi ! p%ate *ace pacientu' s! se simt! respins )i s! e ite interac&iunea $ a generaliza prin stereotipi1 o %rice pers%an! este unic! )i % genera'i+are ar nega aceas! unicitate $ a sc1imba subiectul1 o este % imp%'ite&e o 6mpie(ic! c%municarea terapeutic! s! pr%grese+e o pacientu' 6)i pier(e *iru' i(ei'%r )i sp%ntaneitatea o mesaju' p%ate (e eni c%n*u+ $ a$ţi spune p"rerea are urm!t%are'e c%nsecin&e1 Obiectiv 5 $ 0olul delegat al asistentului medical în îngri irea pacientei cu vaginit" 1. observarea schimbărilor în starea pacienţilor 2. Scopul pregătirii colposcopiei • este de a descoperi din timp leziuinile precanceroase precum şi a altor leziuni benigne ale colului uterin • menajarea pacientei faţă de traumatismele psihice. Examen clinic • este realizat de către medic cu ajutorul asistentei medicale • se pune în evidenţă starea fiziologică a pacientei dând posibilitate depistării unor deficienţe ale organismului şi altor boli însoţitoare 4. îngrijiri igienice.

foarfece.. piesele de biopsie etc) se etichetează şi se transportă la laborator.$ cm şi fixatori • instrumentar pentru biopsie (biotom. . aceasta colorează mucoasa normală în castaniu/ leziunile colului nu fixează iodul • în continuare. criocoagulator sau modul laser 6.specul vaginal bivalv pense vaginale lungi tampoane mici de vată comprese şi meşe soluţii necesare colposcopiei lărgite acid acetic !" în soluţie apoasă. soluţie #ugol. pense pentru extirparea polipilor) şi fixatori formol • instrumente pentru distrucţie tisulară electrocauter. medicul examinează colul uterin şi vaginul • • • • • • • • Examenul paraclinic-asistenta recoltează frotiuri citologice la indicaţia medicului ngri!irea pacientei "upă tehnică-pacienta va fi ajutată să coboare de pe masa ginecologică ea nu necesită o îngrijire deosebită după examinare Se #a face o$ligatoriu-&robele recoltate (frotiurile din secreţia vaginală şi de pe colul uterin. soluţie de nitrat de argint $" • materiale pentru recoltarea frotiurilor vaginale lame. minute • ştergerea apoi a colului uterin cu un tampon uscat şi badi(onarea lui cu soluţie #ugol. pense &ozzi.individualizare a imaginilor cu o durată de + . spatule. cuburi de burete cu latura de %. bisturiu. Efectuarea tehnicii • educaţie sanitară înaintea examinării pentru acceptarea acestei examinări • aşezarea pacientei pe masa ginecologică în poziţie corepunzătoare • toaleta organelor genitale externe • evidenţierea colului uterin cu ajutorul unui specul (valve) nelubrefiate şi care să evite traumatizarea ţesutului • în primul timp se observă aspectul secreţieii vaginale şi se recoltează frotiurile citologice • după îndepărtarea mucusului şi a depozitelor celulare de pe colul uterin acesta se badijonează cu o soluţie de acid acetic !" • asigură în următoarele *$ +% sec.5 ) 0ecoltarea secreţiilor vaginale 3ecre&ia agina'! repre+int! un transsu(at a' muc%asei agina'e $ c%n&ine ce'u'e epite'ia'e (e (escuamare )i germeni a c!r%r arietate este 6n *unc&ie (e (i*eri&i *act%ri A 9rst!@ st!ri *i+i%'%gice sau pat%'%giceB 'i (e c%n&inutu' 6n g'ic%gen Ac%n(i&i%nat 'a r9n(u' 'ui (e cic'u' menstrua'B $ g'%c%genu' *a %ri+ea+! ca *'%ra micr%#ian! s! *ie repre+entat! (e germeni (in grupu' 'act%#aci''us $ pre+en&a g'%c%genu'ui@ a aci(u'ui 'actic )i 'act%#aci''us (au secre&iei agina'e un P7 aci( cu r%' (e ap!rare c%ntra in*ec&ii'%r $ pertur#area acestei pre+en&e (etermin! apari&ia in*'ama&ii'%r A aginite'%rB $ e:amenu' #acteri%'%gic a' sectre&iei este (i*ici' )i *i(e'itatea re+u'tate'%r este c%n(i&i%nat! (e1 pre'e are@ transp%rt@ e:aminare@ interpretare $ pre'e erea se *ace 6n prime'e +ece +i'e (up! cic'u' menstrua' o de protecţie-mănuşi sterile de cauciuc o sterile-specule vaginale. eprubete o lame de sticlă o nesterile-lampa de spirt-creion dermatograf • *efiniţie Pregătire 0ateriale 12 . ansă de platină-pipete &asteur. chiurete 'ol(man. împreună cu buletinul pentru examenul histopatologic (acesta din urmă se competează de către medic) 'i&a te1nic" nr.

nazal.Execu%ie &nterpretarea examenului $ pacient o psihic  se anunţă şi i se explică necesitatea efectuării examinării  fizic-cu două zile înainte de recoltare se recomandă repaos terapeutic şi sexual  se aşează pacienta în poziţie ginecologică pe masa ginecologică  se efectuează toaleta organelor genitale externe cu apă sterilă călduţă. foarte frecvenţi bacili gramnegativi. conjunctivală. fără soluţii dezinfectate sau săpun $ asistenta se spală pe mâini $ îmbracă mănuşi sterile $ îndepărtează labiile mari şi mici o recoltează cu ansa sau cu tamponul fixat în pottampon din următoarele locuri de elecţie -orificiul glandelor 1artolinorificiul colului uterin-meatul urinar $ recoltarea se face cu valve şi specule sterile evitând atingerea vulvei sau a pereţilor vaginului $ se efectuează câte două frotiuri pentru fiecare produs recoltat pentru examen citologin iar pentru examenul bacteriologic se recoltează cu ansa din eprubeta sterilă $ la fetiţe se recoltează cu ansă iar în caz de suspiciune de difterie vulvară se prelevează trei tampoane vaginal. foarte frecvente leucocite. $ materiale o pentru protecţia mesei de tratament  muşama  aleză o instrumentar steril  valve vaginale  pensă lungă porttampon  mănuşi chirurgicale sterile 14 .6 ) Administrarea medicamentelor pe cale vaginal" +efini%ie Scop . pe mucoasa vaginală. trichomonas prezent 'eorgani(area locului "e muncă )otarea *n foaia "e o$ser#a%ie 'i&a te1nic" nr. care se prelungeşte cu +% 3 +$ cm de la tampon. frecvente leucocite $ tipul 2' 3 rare epitelii lactobacili absenţi. faringian #a examenul microscopic. apar patru imagini $ tipul 2 3 epitelii şi lactobacili (secreţie normală) $ tipul 22 3 epitelii. în conductul auditiv extern. coci gram-pozitivi şi negativi. rari bacili gram-negativi sau leucocite $ tipul 222 3 epitelii. lactobacili. bucală. 5amponul este confecţionat din vată presată. foarte abundentă floră mixtă.orme "e pre(entare a me"icamentelor -plicarea tampoanelor #aginale Pregătirea aplicării tampoanelor #aginale 4e pot administra medicamente pe mucoasa nazală. $ dezinfecţia $ decongestionarea mucoaselor $ soluţii $ unguente $ pulberi 4oluţiile medicamentoase sau unguentele se aplică pe mucoasa vaginală sub forma tampoanelor vaginale. foarte rari lactobacili. acoperit de tinfon.

.7 ) 0ecoltarea s4ngelui venos pentru e-amene 1ematologice Preg"tire VS8 9ateriale pentru $ steri'e o sering! (e 2 m'.. uscat! o s%'u&ie (e citrat (e Na . preia pensa porttampon în mâna $ serveşte pensa porttampon în dreaptă. lăsând să atârne capetele tifonului îndepărtează valvele vaginale $ ajută pacienta să coboare de pe masa ginecologică şi să meargă la pat $ la ora fixată de medic.H o ace pentru pun&ia en%as! $ nesteri'e o stati )i pipete Jestergreen o pernu&!@ mu)ama@ epru#ete o t! i&! rena'!@ gar%u@ at! $ s%'u&ii (e+in*ectante o a'c%%' 58H $ preg!tirea psi7ic! o i se e:p'ic! cu 2/ %re 6nainte@ necesitatea e*ectu!rii e:amin!rii $ preg!tirea *i+ic! Pacient 15 . îmbracă mănuşile introduce valvele vaginale $ . preia tamponul în pensa $ 4erveşte tamponul porttampon $ . menţinând cu stânga condiţii aseptice valva vaginală $ .Executarea tehnicii $ $ pacienta o pregătirea psihică  se informează cu privire la scopul acestei forme de tratament  i se explică durata de menţinere a tamponului o pregătirea fizică  se aşează în poziţie ginecologică $ asistenta 2 $ $ $ $ $ $ asistenta 22 $ îşi spală mâinile..@. tamponul se îndepărtează ngri!irea ulterioară a pacientei 'eorgani(area locului "e muncă -"ministrarea glo$ulelor #aginale $ globulele (ovulele) vaginale sunt preparate solide. produsul medicamentos fiind înglobat în substanţe care se topesc latemperatura vaginală $ pregătirea ginecopatei pentru administrarea globulelor constă în efectuarea unei spălături vaginale înaintea administrării $ administrarea globulului se face cu mâna îmbracată în mănuşă de cauciuc 'i&a te1nic" nr. introduce tamponul prin lumenul $ toarnă soluţia medicamentoasă format de valve până în fundul de sac posterior al vaginului. ovoide sau sferice.

(.. *ieta : regim alimentar:  cur! (e s'!#ire  Alergii cunoscute: $nu . Probleme de s"n"tate1 a. citrat 6n epru#et! )i %m%geni+ea+! 'ent $ a)ea+! epru#eta 6n stati $ 6ngrije)te pacientu' $ se c%mp'etea+! #u'etinu' $ se etic7etea+! pr%(usu' $ se aspir! cu pipeta Jesterngreen p9n! 'a gra(a&ia 288 )i se a)ea+! 6n stati pe (%pu' (e cauciuc@ 6n p%+i&ie strict ertica'! Acan( e:amenu' se *ace 'a patu' #%'na u'uiB Obiectiv 6 ) Procesul de îngri ire a pacientei cu vaginit" o se anun&! s! nu m!n6nce o s! p!stre+e repa%s *i+ic asistenta se spa'! pe m9ini cu ap! )i s!pun 6m#rac! m!nu)i (e cauciuc steri'e aspir! 6n sering! 8@/ m' citrat (e Na . Antecedente medicale personale:  8. V!rsta1 .2818 2. 9otivele intern"rii actuale:  prurit vaginal ce poate deveni sever3  leucoree alb"3 br4nzoas" f"r" miros3  vulva este iritat" &i ro&ie3  durere la micţiune3 dispareunie. *. Interviu 1.+-ecuţie Preg"tirea produsului pentru laborator $ $ $ $ A1@4 m'. 7. g. Informaţii generale1 a. e. Consumatoare de1  A'c%%' $ %ca+i%na'@  ca*ea $+i'nic@  tutun $ nu@  (r%g $ nu #. ..I. #.82.< #. Obi&nuinţe de viaţ"1 a.A (. c.B $ retrage acu' )i a'ic! tamp%n cu a'c%%' $ scurge amestecu' s9nge . Nume'e )i prenume'e1 V. Antecedente 1eredocolaterale:  mama cu diabet za1arat3  tata cardiac c. 1.H punc&i%nea+! ena *!r! gar%u )i aspir! s9nge p9n! 'a 2 m'.2 ani 3tarea ci i'!1 c!s!t%rit! C%pii1 1 Pr%*esia1 ca(ru (i(actic E%ca'itatea (e (%mici'iu1 <6r'!u 0iagn%sticu' 'a internare1 %#ser a&ii aginit! 0ata intern!rii1 8=.@.

de zile. Investigaţii: a. @esut celular subcutanat: normal2 e... +picriza &i recomand"ri la e-ternare: Pacient" în v4rst" de /6 de ani se interneaz" cu prurit3 s4nger"ri vaginale3 dureri la micţiune3 dispareunie. . !n urma tratamentului cu FFF evoluţie favorabil". Se recomand" igiena organelor genitale. +vitarea len eriei intime inadecvate.(. %evoile fundamentale dup" Virginia 8enderson %evoi fundamentale 9anifest"ri de 9anifest"ri de independenţ" dependenţ" 1. Sistem ganglionar &i limfatic: normal2 *.0C(>7. A respira )i a a ea % #un! $ respir! n%rma' circu'a&ie.3 . 0evine la control în termen de /. 2.:mmc .. 0epaus se-ual (.ratament:. +-amenul clinic general a. /.ratament medicamentos:  ungvent3 Clotrimazol ) #. zile   9iconazol E comprimat oral 5 ori:zi ) < zile antalgice 4. Sistem nervos &i organe de simţ: în limite normale2 2. Alte e-amene de specialitate: frotiu2        8bC##3( gD =AC<7. Aparat uro$genital: micAiuni dureroase2 F. A e'imina. =reutate: <> ?g c. de zile. mm:8g 2 i. +-amenul urinei: sumar de urin": albumin" absent3 glucoz" absent3 sediment cu rare leucocite3 rare celule epiteliale2 c. .:mm P%C/7D BC7#D (.A $#/6:<. $ are scaun +i'nic $ prurit $ mic&iuni (urer%ase $ (iure+! 1888 m'?2/7 $ s9nger!ri agina'e Sursa de dificultate $ #%a'a 1= . zile  ovule3 9iconazol # gr:zi ) < $#. !n"lţime: #37> m (. +-amenul s4ngelui: 8B=2 +C/D #. A #ea )i a m6nca. Aparat loco$motor: bine reprezentat2 g. $ se a'imentea+! n%rma' . Aparat respirator: dispnee2 7.egumente &i mucoase: iritaţii &i s4nger"ri vaginale2 #. Istoricul st"rii actuale:  prurit3  leucoree3  dureri la micţiune. Aparat digestiv: deficitar2 j.. Aparat cardio$vascular: puls ) >( b"t"i:min. Se e-terneaz" ameliorat.

2. A se mi)ca )i a p!stra % #un! p%stur!. A se 6m#r!ca )i (e+#r!ca./. =. 1. A p!stra temperatura c%rpu'ui 6n 'imite n%rma'e. A se rea'i+a. $ are temperatura 6n 'imite n%rma'e $ prurit $ c%munic! #ine $ pe peri%a(a spita'i+!rii este inacti ! (in punct (e erere pr%*esi%na' $ se recrea+! citin( c!r&i )i ascu't9n( ra(i% )i t $ are acces 'a surse (e in*%rma&ii pri in( #%a'a (e care su*er! $ grec%$cat%'ic $ #%a'a $ internarea 6n spita' $ #%a'a $ internare 6n spita' 12. $ are temperatura 6n 'imite n%rma'e $ (%arme agitat $ se 6m#rac! )i se (e+#rac! $ prurit $ prurit $ irita&ii $mic&iuni (urer%ase $mir%s nep'!cut $s9nger!ri agina'e $ #%a'a $ #%a'a . 4. A c%munica. A men&ine tegumente curate )i integre. 1/. A se recrea.. A (%rmi@ a se %(i7ni. 18. 11.. $ nu$)i p%ate practica re'igia $ #%a'a $ internarea 6n spita' 28 . 5. A$)i practica re'igia. A 6n !&a. A e ita peric%'e'e.

P!strarea s!n!t!&ii )i 'upta c%ntra #%'ii se 6nscriu printre ce'e mai ec7i pre%cup!ri a'e %mu'ui.$82 1/$82 $ usturimi 'a mic&iune 12$82 14$82 $ an:ietate $ 'ipsa (e cun%a)tere a st!rii sa'e (e s!n!tate Plan de îngri ire Obiective de Intervenţiile îngri ire aplicate $ c%m#aterea $ psi7%terapia (urerii $ urm!rirea *unc&ii'%r $ pre enirea ita'e c%mp'ica&ii'%r $ t%a'eta %rgane'%r $ supra eg7erea genita'e *unc&ii'%r ita'e $ rec%'tarea pr%#e'%r #i%'%gice $ se a(ministrea+!'a in(ica&ia me(icu'ui $ 7i(ratare $ a(ministrare (e su*icient! 'ic7i(e pentru a impie(ica (es7i(ratarea $ t%a'eta %rgane'%r genita'e )i a(ministrarea me(ica&iei 'a in(ica&ia me(icu'ui $ asigurarea $ crearea unui c'imat %(i7nei su*iciente c%respun+!t%r $ psi7%terapie $ a(ministrarea me(ica&iei 'a in(ica&ia me(icu'ui $ c%m#aterea $ t%a'eta %rgane'%r usturimii genita'e $ 'enjerie c%respun+!t%are $ a(ministrarea me(ica&iei 'a in(ica&ia me(icu'ui $ c%m#aterea $ psi7%terapie an:iet!&ii $ c%m#aterea $ e(uca&ia pentru 'ipsei (e s!n!tate cun%a)tere a st!rii sa'e (e s!n!tate +valuarea îngri irilor $ 6n urma a(ministr!rii me(icamente'%r starea pacientei s$a ame'i%irat $ #%'na ! par&ia' (epen(ent! 6n satis*acerea ne %i'%r (e a #ea $ pacienta nu (%arme (at%rit! an:iet!&ii@ pruritu'ui@ necesit! 6ngrijiri pentru satis*acerea ne %ii (e a (%rmi $ pacient!@ par&ia' (epen(ent! 6n satis*acerea ne %ii (e a e'imina $ inacesi#i'itatea 'a in*%rma&ie $ pacienta (epen(ent! (e ne %ia (e a 6n !&a Obiectiv 7 $ +ducaţia pentru s"n"tate E(uca&ia pentru s!n!tate este % pre%cupare (e ma:im! imp%rtan&! a me(icinei %mu'ui s!n!t%s care c%nst! 6n (e+ %'tarea ni e'u'ui (e cu'tur! sanitar! a' (i*erite'%r grupuri (e p%pu'a&ie@ precum )i mij'%ace'%r )i pr%ce(ee'%r e(ucati $sanitare necesare *%rm!rii unui c%mp%rtament san%genic.*ata 8=$82 Problema de îngri ire $ prurit accentuat $ usturime 6n timp'u' mic&iunii $ scurgeri $ 6nr%)irea )i in*'amarea 'a#ii'%r mici $ (e+7i(ratat! 18$82 11$82 12$82 $ incapacitatea (e a se %(i7ni 1. 3cris%ri'e str!m%)i'%r n%)tri r%mani se 6nc7eiau (e %#icei cu urarea1 Vale A*ii s!n!t%sB. 0ea't*e' cu 9ntu' s!n!tate care pr% %ac! % strare at9t (e pre&i%as! *iec!ruia aparte *rec ent 6n %r#irea curent! ne'ipsin( apr%ape nici%(at! cu %ca+ia ur!ri'%r (e #ine. "#iecti u' (e #a+! a' e(uca&iei pentru s!n!tate c%nst! 6n *%rmarea )i (e+ %'tarea 6n r9n(u' p%pu'a&iei@ 6ncep9n( (e 'a 9rste'e ce'e mai *rage(e@ a unei c%ncep&ii )i a unui c%mp%rtament igienic san%genic@ 6n sc%pu' p!str!rii s!n!t!&ii@ (e+ %'t!rii arm%ni%ase )i *%rti*ic!rii %rganismu'ui@ a(apt!rii 'ui 'a c%n(i&ii'e me(iu'ui am#ienta' )i s%cia'@ c9t )i a' particip!rii acti e a acesteia 'a %pera (e %cr%tire a s!n!t!&ii 21 . 3!n!tatea nu este numai % pr%#'em! in(i i(ua'!@ ci pri e)te t%t at9t (e mu't s%cietatea 6n 6ntregime M3!n!tatea nu este t%tu'@ (ar *!r! s!nn!tate t%tu' este nimicN A3c7%pen7auerB.

. Este 6nt%t(eauna imp%rtant! pr%tec&ia 6n timpu' actu'ui se:ua' pentru pre enirea #%'i'%r cu transmitere se:ua'!@ c7iar (aca a eti sau nu aginit! #acterian!. 0e asemenea (aca a e&i mai mu'&i parteneri se:ua'i@ *%'%siti pre+er ati e pentru a re(uce riscu' (e #%a'a cu transmitere se:ua'!K • s! 'imita&i num!ru' parteneri'%r se:ua'i. În ca+u' aginitei mic%tice pr%*i'a:ia p%ate cuprin(e1 • e itarea *%'%sirii tamp%ane'%r interne 'a menstrua&ieK • • • • • e itarea (u)uri'%r agina'e mai (es (ecat % (ata pe saptaman!@ sp!'aturi'e (ese acce'erea+a (escuamarea muc%asei agina'e )i t%t%(ata Pspa'aN *'%ra cu r%' pr%tect%rK sp!'area %rgane'%r genita'e e:terne se *ace (in *ata in spate pentru a e ita c%ntaminarea cu #acterii (in +%na ana'!. aci(%p7i'us timp (e 2 'uni au a ut % (iminuare a aginitei #acterieneK • s!*%'%siti me(icamente antic%ncep&i%na'e %ra'e@ care (iminuea+a m%(i*icari'e 7%rm%na'e 'a ni e'u' aginu'ui care ar putea (uce 'a apari&ia aginitei #acteriene. aci(%p7i'us 6n cursu' a'imenta&iei (in cursu' *iec!rei +i'e. Într$un stu(iu se arat! c! *emei'e care au c%nsumat iaurturi cu E. Eucre&ia Tigtirc!@ >re iar (e e:p'%r!ri *unc&i%na'e )i (e 6nggrijiri specia'e ac%r(ate #%'na i'%r@ E(ituraVia&a me(ica'! r%m9neasc!@ 1==/ 2.p%pu'a&i%na'e. Pentru prevenirea vaginitei se recomanda: sa c%nsuma&i ce' putin 228 g (e iaurt care c%n&in cu'turi ii@ acti e (e E. Ace'ea)i mi)c!ri sunt in(icate )i 'a t%a'et!K nu se %r urma (iete (rastice care p%t sca(ea imunitateaK tratamente'e cu anti#i%tice se ast*e' se a e ita can(i(%+aK %r as%cia cu % met%(! (e pr%tec&ie pentru *'%ra agina'!@ nu se a purta panta'%ni stram&i sau 'enjerie intima (in materia'e sinteticeK II. Pre enirea unei #%'i cu transmitere se:ua'! este mai us%ar! (ecat tratarea unei in*ec&ii %(at! ce aceasta a ap!rut. Ge%rgeta >a'ta@ Ant%aneta Geta:at%s@ Ag'aia OL% sFi Te7nici (e 6ngrijire genera'! a #%'na i'%r@ E(itura 0i(actic! )i pe(ag%gic! >ucure)ti@ 1=. Eucre&ia Titirc!@ G7i( (e Nursing@ E(itura Via&a Ge(ica'! R%m9neasc!@ 1==2 2.. Garicica P! !'eanu@ Curs (e %#stetric! )i Ginec%'%gie@ E(itura Ap%'%nia@ 2881 . /. Un numar mai mare (e parteneri se:ua'i cre)te riscu' (e a se (e+ %'ta aginita #acterian! prin m%(i*icarea me(iu'ui n%rma' (in aginK • sa *%'%siti un tamp%n intra agina' sau % (ia*ragm! (%ar pentru % peri%a(! 'imitat! (e timp. T%tu)i@ (aca sunteti e:pus! 'a % #%a'! cu transmitere se:ua'a 6n timp ce a e&i agini! #acterian!@ e:ista un risc mai mare (e a *ace aceast! #%a'!. Între#a&i (%ct%ru' 6n 'egatur! cu uti'i+area c%recta a (ia*ragmei pentru pre enirea at9t a sarcinii@ c9t )i a riscu'ui (e in*ec&ie agina'!K • e itarea (u)uri'%r intra agina'eK • s! 'ua&i 6n c%nsi(erare *%'%sirea (e spermici( n%n%:Ln%'$=@ care pare s! re(uc! riscu' (e aginit! #acterian!. Gibliografie Car%' G%Le)@ Te7nica 6ngrijirii #%'na u'ui@ E(itura Ge(ica'!@ 1==5 1. 3tanciu Garia@ Pr%ce(uri (e nursing@ E(itura EQ P%nt%@ C%nstan&a@ 2885 22 . În acest sens@ este necesar! *%rmarea unei %pinii (e mas! @ *un(amerntat! )tiin&i*ic *a&! se igiena in(i i(ua'! )i c%'ecti !@ *a&! (e a'imenta&ie@ 6m#r!c!minte@ munc! )i %(i7n!@ *a&! (e uti'i+area ra&i%na'! a timpu'ui 'i#er )i a *act%ri'%r natura'i (e c!'ire a %rganismu'ui@ *a&! (e e itarea *act%ri'%r (e risc@ precum )i a m%(u'ui (e s%'icitare a asistentei me(ica'e )i a (i*erite'%r mij'%ace (e in estiga&ie )i tratament. Vaginita #acterian! nu se transmite (e 'a % pers%ana 'a a'ta )i nu este c%nsi(erata % #%a'a cu transmitere se:ua'!.

Ge(ica'!@ >ucure)ti@ 1=5. 21= 18. p.N. Anat%mia )i *i+i%'%gia %mu'ui@ E(itura (e stat (i(actic! )i pe(ag%gic! >ucrue)ti@ p. R!(u'escu I.4.@ "pera&ia ce+arian!. "stretic! )i ginec%'%gie@ Ganua' pentru )c%'i sanitare p%st'icea'e@ E(. Ane-e Aparatu' genita' *eminin . . >ucure)ti@ 1=. P%pescu@ E:p'%r!ri *unc&i%na'e@ e(.2@ p.285 . repre+entare intern! 2.1. G7e%rg7iu@ I%n Eemnete@ I%n R!(u'escu@ Ganua' (e %stretic! )i ginec%'%gie pentru ca(re me(ii@ E(itura Ge(ica'!@ 1=52 5.2 11. . N. C. sec&iune trans ersa'! Aparatu' genita' *eminin .@ Papa(%p%' E. Ni&escu V.2/ . IV. Ange'escu G. G7i( practic (e anti#i%tic%pr%*i'a:ie. >ucure)ti@ 1==. Garin -'. 4.0. >ucure)ti 1==4 =.. Iagn% R.P..

C'asi*icarea in*ec&ii'%r agina'e micr%#iene (up! 3c7r%(er 2/ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful