Coordonatorul colecţiei: dr.

LEONARD GAVRILIU Redactor de carte: MĂRIA STANCIU Concepţia grafică a copertei colecţiei: VENIAMIN & VENIAMIN Tehnoredactare co p!teri"ată: #$E%IA C#&MAN

MICA BIBLIOTECĂ DE

!I"OLOGIE

A%$RE' (INET

'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II SI INC#N&TIENTU%
Trad!cere +i note de MIC"AELA BR#NDU$A MALCIN!C"I E,e! introd!cti- de dr. LEONARD GAVRILIU

I!BN /012/3100242/

EDITURA IRI Bucure%ti& '(()

CU RIN!

Conceptul de inconştient înainte de Sigmund Freud 5e,e! de dr. %E#NAR' 6AVRI%IU7 ..................... INTRODUCERE ....................................................... ARTEA *NT#I PERSONA IT!"I E SUCCESI#E I. So na 8!li, ele ,pontane..................................... II. So na 8!li, ele ,pontane 5!r are7...................... III. So na 8!li, ele pro-ocate .................................

9 e$ alteration$ de la per$onnalite par Alfred (inet: $eli; Alean: fidite!r: )ari,: 43/< Toate drept!rile pentr! trad!cerea =n li 8a ro >nă ,!nt re"er-ate Edit!rii IRI

ARTEA A DOUA PERSONA IT!"I E COE%ISTENTE I. In,en,i8ilitatea i,tericilor. Actele ,!8con+tiente de repetiţie ........... 3? II. In,en,i8ilitatea i,tericilor 5!r are7. Actele ,!8con+tiente de adaptare ........................................................................................ /0 III. In,en,i8ilitatea i,tericilor 5!r are7. Caracteri,ticile generale ale actelor ,!8con+tiente..................................................................... 4@? IV. In,en,i8ilitatea i,tericilor 5!r are +i ,f>r+it7. )rag!l con+tiinţei . . . . 441 V. 'i,tracţia.............................................................................................. 44A VI. Acţi!nile -ol!ntare +i cele incon+tiente ........................................... 4<A VII. Scrierea a!to ată la i,terici............................................................... 4B0 VIII. Idei de origine ,!8con+tientă.............................................................. 4?0 IC. )l!ralitatea con+tiinţelor la ,!8iecţii ,ănăto+i..................................... 4A0

ARTEA A TREIA &ODIFIC!RI E PERSONA IT!"II 'N E%PERIEN"E E DE SU(ESTIE I. )er,onalităţile ficti-e create prin ,!ge,tie......................................... 430 II. E-ocarea prin ,!ge,tie a -echilor per,onalităţi .............................. 4/? S!ger area de acte otorii .................................................................................. <@4 S!ge, tiile c! p!nct de reper incon+tient. Dal!cinaţiile....................................... <@A V. S!ge,tiile c! p!nct de reper incon+tient 5!r are7. Mă,!rarea ti p!l!i................................................................................................ <44 VI. Ane,te"ia ,i,te atică ........................................................................ <4? VII. 'ed!8larea per,onalităţii +i ,piriti, !l............................................... <1? VIII. Concl!"ie...................E. . E. . : ................................................................ <B3

C#NCE)TU% 'E INC#N&TIENT FNAINTE 'E SI6MUN' $REU'
Une con$cience $an$ la con$cience de la con$cience. STfi)DANE %U)ASC#

III.............................................. IV..............................................

Indice de nume ............................................................................................

<?0

)ri ele a8ordări ale incon+tient!l!i a! fo,t de ordin filo,ofic: G etafi"icH: filo,ofia preced>nd c! !lt: =n acea,tă pri-inţă: p,ihologia. '!pă !nii etafi"ica incon+tient!l!i e,te !lti ilenară: co8or>nd din Upani+ade4 +i din (i8lie<: ca +i de la g>nditorii ari ai antichităţii. Mircea Eliade gă,e+te chiar că )$u*conştientul 5-ă,ană7 +oac, un rol con$idera*il în p$i-ologia $i te-nica .ogic,/ deoarece el e$te cel care condi0ionea1, nu doar e2perien0a actual, a omului/ dar $i predi$po1i0iile $ale nati3e/ precum şi deci1iile $ale 3oluntare din 3iitor45. Cei ai !lţi: =n,ă: =i acordă l!i )laton c!n!na de ,tră2 o+ al p,ihanali"ei: referind!2,e la fapt!l că el: cel dint>i: a declarat că i,teria 6-.$teron =n,ea nă =n grece+te uter7 e,te o 8oală c! ca!"e ,e;!ale: iar g>ndirea n! ar fi dec>t !n in,tinct ,e;!al ,!8li atB. 'e a,e enea: =ntr!c>t filo,of!l elin ,!,ţinea că o !l -ine pe l! e gata echipat c! idei i plantate =ntr2o e;i,tenţă anterioară: a,tfel =nc>t c!no+tinţele ,ale n2ar fi dec>t o chin!ită ad!cere a inte 6anamne$i$7/ o ,cor onire =n "e,trea nati-ă: diferiţii e;egeţi a! po,i8ilitatea ,ă facă inter ina8ile co paraţii =ntre )laton +i $re!d?. 'e+i preoc!pările ,!nt at>t de -echi +i fără a24 !ita pe %ei8ni": c! ale ,ale )percep0ii in8inite$imale4 : noţi!nea de incon+tient a fo,t c! ade-ărat i p!,ă: fie +i n! ai =n filo,ofie: a8ia =n a do!a I! ătate a ,ecol!l!i trec!t: de către ger an!l Ed!ard -on Dart ann 6P-ilo$op-ie de$ Un*e9u$$ten/ 43A/7. Ace,ta =+i i agina: pe !r ele l!i Schopenha!er 54033243A@7: o -oinţă incon+tientă: oar8ă: G,!8,tanţă i aterialăH: ră,p>ndită pe,te tot =n co, o, +i care: pătr!n">nd =n organi, : acţionea"ă a,!pra rădăcinilor ner-oa,e din creier: ca a,!pra clapelor !n!i cla-ir: co and>nd contracţii !,c!lare: de e;e pl! pentr! ridicarea !n!i degetA. Von Dart ann =+i dă toată ,ilinţa ,ă facă di,tincţii ,!8tile =ntre G-oinţăH ca ,!8,tanţă !ni-er,ală +i

er-aţiile la fel de n! eroa..tenţa !nei acti-ităţi p.e ră a.plice o realitate: a.of: a!tor al !nor #orle$ungen 1ur P$.ing!r poate fi .i. Teren!l era pregătit pentr! o operă on! entală: de c!prin"ătoare .o na 8!lilor: epilepticilor etc: =n de.pre Sig !nd $re!d ca de. C>nd .t>rne.e enea: a !nor raţiona ente care ne -in =n inte gata făc!te: a.c-ologie 543147: .ihic!l de către p.pre e.: (ernhei : Charcot: D.ci8il7 +i Gact!l de -oinţăH: care .en"aţionale de telepatie: tele.3 %a toate ace.tO etc7.!8ite: a intiri -agi cărora n! le p!te gă.pec!laţii0: c! tot caracter!l lor fante"i.piriti.ihice =n afara peri etr!l!i .ornic: "go otele enaIere o8i+n!ite etcJ e.car )fi.e.tenţa: de a.i.i"ă atingerea hainelor: tic2tac!l !n!i cea.e făc!te =n legăt!ră c! co porta ent!l 8i"ar al ne-ropaţilor: al .i8ile: ad>nci: ale căror anife.coperitor!l ace. 5403/243A/7: edic la c!rtea regel!i Sa.tea .pirit ro antic goethean: anticipea"ă ie"!l =n. KacL.i originea etc.ectoare =n care era di-i"at p. Incon+tient!l =n -iaţa afecti-ă: . .ihice: ale . =ncă =n pri a I! ătate a .pre !n )Cri$to8or Colum* al Inconştientului4/ c! face #.plica8ile la o pri ă a8ordare: .terio.tă"i =n afară de orice =ndoială: +i an! e că p.oniei: dar +i pictor +i filo.ă e.e -or8e+te: deci: de.net: )itre.te fapte de o8. : pre.ecol!l!i al ClC2lea: Marl 6!.er-aţie: =n confor itate c! arile .tre de .inte"ă.et: Nagner2Ka!regg +i nen! ăraţi alţii: prec! +i ca"!rile .e.pirit: ale !nor preferinţe +i a-er.c !i ire: .t!i GcontinentH: i. Incon+tient!l =n acti-itate: =n co porta ent!l otor: tic!ri: refle.on: (raid: Mraepelin: K.tare feno enală7.h: A"a : Me.i"at de con+tiinţă 5 anife.!+i al teoriei p.c!nde "one gre! acce. ).te"ie: teleLine"ie: pre oniţi!ne: .po"iţiilor p.crieri clinice reali"ate de edici +i ne!rologi ca Mac2Ni.e ne=nregi.e fapte ac! !late de2a l!ng!l ti p!l!i -or8ea! de altfel de.ociaţii de idei +i de i agini care ne .ter/: .%E#NAR' 6AVRI%IU C#NCE)TU% 'E INC#N&TIENT FNAINTE 'E SI6MUN' $REU' !nică =n l! e 5!n fel de Gno! enH incogno.tări .actitate .tărilor noa.a! prin inedit: il! inaţii .trate de con+tiinţă: acţi!ni total a!to ati"ate: acte i itate in-ol!ntar +i necon+tienti"ate etc.te"ie: cripte.c!te ale di.2a! ata+at o8. Richet: #.p!n>nd 47 <7 17 . N! eroa.en"aţii infrali inale: ca +i fapt!l că =n cea ai are parte a ti p!l!i n! .t: itologic: că!ta! tot!+i .a! n!: al -ieţii . (re!er: Morton )rince: 6ra. Atari .ihologii a! gr!pat la !n o ent dat =n trei categorii ace.e co ite o are gre+eală: n! el fiind de.ihic!l n! e.t!pefacţie chiar: +i nelini+te.i!ni o8.!flete+ti a o !l!i.enti ente 5Charle.olar al con+tiinţei. Incon+tient! l =n -iaţa cogniti-ă: .!rprind prin e.enti ente ignorate: ca!"e nec!no.ihologia tradiţională.te tot!na c! con+tiinţa: ci a.c!re: -alenţe afecti-e ine.taCar!.ihanalitice: .enti ente a 8i-alenţe etc.t!l de eloc-ent de.

: 8atal +i 3oluntar.c! rt ti pa ecl ip.pre concept!l de .c: arată el: do!ă fel!ri de deter ini. Cititor!l .tfel: prin !nele n! e ai p!ţin c!no.!flet la Spino"a 6De menti$ e$$entia Spino1a @uid $en$erit/ )ari.tr>nd a.pectatori la .ancon: Ed ond2 E!gene Col. $r e! da fo.tă ca ni+te .pirit!l!i po"iti-i.a e$ alteration$ de Iu per. acel act şi care poate 8i/ de alt8el/ el în$uşi p$i-ologic/ 8i1iologic/ $au pur şi $implu 8i1ic4 A?. Vo pre"enta: =n . !l =n -iaţa p.t r!i nd: pe 8a "a a teri al! l!i cli nic : o teo rie car e =n .tăr!i aici a.: ci +i din Th eo d!l e Ri 8ot : la car e a de.acte +i a . !l!i fatal: actele .e =ntrea8ă Col.ihologic 5care =l -a o8. Ce2i drept: el =i citea"ă ca prea de.: 433@7: a fo.ar putea preta la de13olt.=n a .ihanali"ă. Se deo.e n! ără: ne=ndoielnic: printre prec!r.ori: il!.t e ati "> nd: a păt r!n .e nificati-ă pentr! an!l 430/: c>nd o . UN )RECURS#R S#%ITAR: E'M#N' C#%SENET.ihanali"ei l!i Sig !nd $re!d.ă ia atit!dine = potri-a )ipote1elor ne3eri8icate $au ne3eri8ica*ile4.telor de inteligenţă pe plan ondial 54/@?7: de"-oltă: =ndeo.tura cu 3ia0a inconştient. at tot ce .a: deter ini.te repre"entat de )producerea unui act ca urmare a unui 8apt p$i-ologic care repre1int.c!t iniţiator al te.ofie la !ni-er.t do e ni! .eda pe $re!d7 +i a gă. chi .ihologie fi"iologică de la Sor8ona: c!no. E.e na: că G in3e$tiga0iile în leg. !l!i p. +i (e.e prod!c =n noi: =n.ităţile din Ai.e rec !n oa+ te =n o d de. Ace.enet . Tre8!ie deci dat prec!r. cip ol el .t director al la8orator!l!i de p. 'acă apare ideea 5.tor acte.t ra44 .ri in8inite4.ol!ţii =n acea. co per it co nce pte .ar +i act!l.i.t al epocii: Col.al =n deplina accepţi!ne a ter en!l!i.orilor l!i $re!d ceea ce =n od legiti le aparţine.e afl ă =n inc on +tie ntH 4@ .enet: care +i2a l!at doctorat!l c! o te"ă =n li 8a latină: trat>nd de.t e ati "at +i: tot .ihanali"ei.c!te: ceea ce pe drept c!->nt p!te n! i prep.or de filo.t +i cel dint>i p.2a făc !t a i =na int e =n ace . cin de n! n! a i din Ch arc ot +i (e rnh ei : al căr or di.a! repre"entarea7: apare =n od nece.chi 8: alţi c>ţi-a prec!r.t profe.i!nea ace.tă pro8le ă.enet ridică =n ter eni foarte clari pro8le a deter ini.i. t do ar ace la car e: e.i.a P$ .chi.ă fără noi +i chiar = potri-a noa.i.orii de arcă ai p.e8e. 'e aceea n! -o . A+ a d! pă c! a p!t !t de o n. Alfred (inet 543?02 4/447: fo. +i a i ad >n c =n pă > nt! rile -i r2 gin e: co n.tă oare =ntre ace+ti doi ter eni P .ta parc!rg>nd te.e8i prin cartea . pe %ei8ni" +i pe -on Dart ann: =n.ihologice: că!t>nd chiar +i .tră: care a.e -a p!tea con-inge de l!cr!l ace. S!8 infl!enţa a->nt!l!i +tiinţelor e. 4.iholog a8i.c -e : GC hei a c! no a+t erii -ie ţii co n+t ien te .!cce. a $piritului/ a*ia începute în 1ilele noa$tre/ $. pe etafi"icienii incon+tient!l!i: ai ale.ihică e.irii de legi p.!pra ace. plo at> nd de. '!pă părerea .t!i a!tor. El face re arca: .i il are ace lor a ale fon dat or!l!i p.!pra incon+tient!l!i +i . $onnalite6<=>?7/o =ntreagă +i 8ine artic!lată concepţie a. =n ca"!l deter ini. co per iri făc !te de alţi i: le2 a .t!l cărţii de faţă: =n trad!cerea doa nei Michaela (r>nd!+a Malcin. $re !d de.

te teoria col.$pun$ul la e2cita0iile din a8ar.o n!l n2o a8ole+te: ci cel !lt o red!ce.aIe din care -o p!tea -edea că ace.a primit de la centrul $uperior şi pe care ei le con$er3.ol!ţie ne . o re1i$ten0. !l!i p.t>nga 4?.şi a r. 'o inantă e.plicaţie intere. E.tite 8. moti3. nimic nu./ con8irmat. $.e c! pachet!l7: ca"!l l!i Condillac . de actul repre1entat/ dac. =n ca"!l deter ini.ca o8. !l +i a e. -ol!ntar: inter-ine o G-oinţăH: ele ent inefa8il: care P . de e2pe.te afir ati-: =n .enet aI!nge .i.e re"ol-ă ca de la ./ dar cau1a în$.cat!l!i: a 8!c!riei: .l8ace $.tră +i !neori .au 8i2at aici şi ace$te repre1ent.ă fie re e orată. 'o!ă ari capitole 6Determination$ incon$ciente$ dan$ #animal +i DeDter.a! arti./ propo1i0ia: orice idee de$pre un act e$te în mod natural $uccedat.e !n pachet pe c>nd . a centrilor in8eriori e$te în parte/ 8.edaţi de ideea . de a ăn!nte e./ re1ultatul deprinderilor pe care le. la p. îndoial.endi: ca +i fai o.e la ele entele incon+tiente: deter inante: ale e oţiilor: el .enetiană a Gdeter ini.te perfect ade-ărat7: ci e.pre re8ulare/ iar pe K!ng =n pri-inţa concepţiei de.enet dă: pe cale e pirică: o e. gCndirea nu $e opreşteniciodat.D. Col. inutil.e afla =n .4F Iar ai departe: 8iecare clip.e li itea"ă la !n cerc !nic +i i !a8il 5ceea ce e.e de carte: ci ocolind2o: la dreapta . MOer..pre care ni .7: acte de imita0ie 5contagi!nea r>.i +i la MOer. Anali">nd in e2ten$o ca"!rile !nor .antă proce. rien0.perienţele l!i $lo!ren.te ră.p!nde dec>t parţial ade-ăr!l!i: din o ent ce a!tor!l identifică ). a martirii şi mi$ticii de care am 3or*it/ durerea e$te nu numai re8ulat. (roa. şi e8ectul produ$ în conştiin0a/ încCt tre*uie $.ate de Col. lDidee @ui pa$$e4 E.e poate dec!pa c! .te i ediat !r ată de dilatare: dacă alte condiţii n! . cad.in!ciderii: a o or!l!i .!r. admitem cau1e interioare şi a$cun$e/ care tran$8orma ac0iunea pro3ocat.p!n.a! =ntrer!pere: că .tacol!lQ Trec>nd la anali"a deter ini.a! la ..tare de e8rietate: n! 42a p!t!t gă.8undurile 8iin0ei noa$tre acte de care cu greu ne d.pre ar-etipuri 5pe care o -o regă.crie: )De aici indi$po1i0iile 3agi/ Hideile negreI/ langorile şi neliniştile 8.: Theod!le Ri8ot: Alfred (inet +i de !lţi alţii: Col.nuim4F 3.e dă !n !+or i p!l.!l că l!cr!rile .ului de3ine o $ur$.ă! e.!.ine: fără inter-enţia -re!nei -oinţe: )li*ere $au nu4.!l!i: a că. din $tr. ti3ele $. 3ia0a noa$tr.crie: )Acea$t.are: =n.c prin a ceda: )dup.ă !r e"e c! nece.itate: =n ca"!l =n care condiţiile i ediate n! .tant: act!l core. A8i. 'acă i . ac0iune $pecial.ofiei incon+tient!l!i a l!i Ed!ard -on Dart ann P că e.i dec>t = 8ăt>nd!2. minante/ de3enite tendin0e/ -a*itudini $au in$tincte G . !l!i "i.ea ă: repro2 d!ce -or8ele +i ge.ihic =n ani al care n! .4 n Se ad!c +i e.e interp!ne o carte.t!dierii Ge. # !+oară ceaţă etafi"ică .4 A. Uneori e2i$t.tă !n ele ent p. şi dup.r.t fapt.ca .i-ă pira idă a incon+tient!l!i: c! ->rf!l a8ia l! inat.r.peri en2 taleH a ecani.tecată inti c! -iaţa fi"iologică 5ceea ce n! ai core. A.enet e.acrate .%E#NAR' 6AVRI%IU P !n raport nat!ral: con.ihologic la o : Col.e ple de idei urmate de acte 8i1ice 5cei o8.p>ndită =n =ntreg organi.m $eamaB actele noa$tre conştiente $unt ele în$ele preg. Concl!"ia e.i. Vi.e op!nQ Ră. determine r. de *eatitudine A>.ţine Col.: 8roa.e odifică: la fel c! =ncăl"irea !n!i etal e. şi/ de a$emenea/ 44 . înclina0ii pe care nici nule *.!8"i.cri! c! l!.f>r+e.capă per.7.ă pe. de3ie1e.rilor nece$are 3ie0ii animalului $.ihologiei profe. Carnea e$te $8Cşiata/ $Cngele curge/ iar ideea de $acri8iciu/ acceptat şi o8erit/ umple conştiin0a de 8ericire.ihică n! .o na 8!li +i alcoolici 5!n portar irlande": de e. C! titl! de c!rio"itate: -o reprod!ce do!ă pa.en"aţie: ideea !nei pro8le e a cărei .te dec>t )une ad-e$ion donnee .i"ea"ă +i locali"ea"ă 8roa. întreag.p!n"ător tre8!ind .că ce făc!.te apo2 dictică: )Tre*uie/ aşadar/ $.. )Ierar-ia de conştiin0e4 de.enet P n! e.crie el P: pro3oac. inconştient.e petrec de la .!.e a+terne =n.ihologic.47/ idei urmate de acte 8i1iologice 5ideea ră!l!i de are pro-oacă greaţă: credinţa =n efica2 citatea !n!i leac poate .tă =n in2 tea noa.pinaleH: prec! +i o e.ă2+i a intea.enet . nimic nu i $e opuneB la 8el cum orice corp tinde $.4F E.a! al .te: =n realitate: dec>t o a. i1olarea lorB idei $au imagini ale mişc. !l!i -ol!ntarH.ă te +i -indece: tea a de o 8oală te predi.er-aţie că acti-itatea p.ă .ine etc.at pe $re!d +i =n pri-inţa concepţiei de. ştirea noa$tr.e pl!: care pierd!. Referind!2..tarea acea.enet face i portanta o8.tă: afir ă el: )toate mo.e din no!: .!l!i de 4@ C#NCE)TU% 'E INC#N&TIENT FNAINTE 'E SI6MUN' $REU' for are a deprinderilor: prin co !tarea acţi!nilor de la ni-el!l con+tiinţei la ni-el!l centrilor a!to atici: =n ti p ce pro8le a ca atare ră >ne nere"ol-ată: prin ce . Col.t france" 42a de-an.a de l! ină .t!rile !n!i orator7.mCnt/ dac.leO: care erită . elor deter ini.calpel!l: care .tfel Col.a! fapt!l că: fără a 8ăga de .ţină că -iaţa p.a! a f!rt!l!i .Oche c! So a7.p!ne la acea 8oală etc7: idei urmate de acte p$i-ice 5ideea !nei .ele: ca +i creaţia onirică: +tiinţifică .perienţă a l!i D!.en.tică: pro8ea"ă ace.e -or8e+te n! e.te: la Col.ă n! i"8ind!2.ihică n! c!noa+te răga" . pe por! 8ei: ale l!i )fl!ger +i 6olt" pe G8roa+te . prin in8luen0e $ecrete/ iar emo0iile noa$tre ne re3elea1.ta per iţ>nd!2i .N. mination$ incon$ciente$ dan$ lD-omme7 .r.!l ca" al $elidei: rel!at d!pă aceea de )ierre Kanet: $.ri continu. re1um.i. un a$emenea contra$t între cau1a e2terioar.enet: ideea deter inării incon+tiente a t!t!ror actelor o !l!i: )repre1ent.enet trage concl!"ia P -ădit =n arginea filo. Se de.ca e a+e"ată pe o a.!nt con.tă +i d!pă a8laţia creier!l!i: o Gcon+tiinţă conf!"ăH a centrilor ner-o+i inferiori: c! alte c!-inte o conştiin0.te: prin !r are: e-identă.ă: iar =ntre 8atracian!l decapitat +i .rile deter.i te: . con$ideram lege natural.e.!l .er-itor!l!i l!i 6a.alitatea p.en"aţii pro-oacă acea . credem c. !l!i p.

thipnoticăJ centri mi+locii care repre"intă !n fel de fil otecă a -i. A+a d!pă c! GartificiileH fi"icii a! per i.Ochical Re.ecol!l!i trec!t.tia po.cl!.tigio+i 5=ntre alţii: pe Theod!le Ri8ot: )ierre Kanet: Alfred (inet +i chiar pe K.i. a lui Kiert1 ?O. Ro ane.terioa.ta"e etc: adică toc ai de acele feno ene care: d!pă D.pecti-ă deter ini. )CCnd centrii $u*liminali G .ali.ihică: =ncercarea de a24 pri-i dintr2o per.ială +i principi!l director: =ntr2o cercetare pe care o procla ă f!nda entată pe Ga. )oet +i e.enet le react!ali"ea"ă tot!+i: .e8i de G e. !l =n -ogă =ncă la finele . în a interoga natura 8.ale i. Ade-ărata con+tiinţă: de care =n.iat la g-ilotin.ite.a! Mant: a->nd de de.ihologiei: fiind e 8r! acti. a ace. e2 ri.ider>nd -răIitoria o )e2perien0a p$i-opatologic. <.ala7 c!no.e ănătoare c! acelea deter inate de .tice 5-i"i!ni ale l!i Dri.tit!ia! )un ade3.ta"e etc7.ă2i dea gir!l +tiinţei.tin. S!nt .şi $la*a lor inten$itate le 8ace $.i-e: !nele arhaice: altele noi.enet: apăr!tă acolo =n 433@.ihologia odernă: .rat $candal în $ecolul no$tru luminat4.c!lat!rii -ol!ntare +i centri in8eriori de care depind f!ncţiile a!to atice 5re.e află dede./ ci o oper. : .ă +i -oinţa: centri mi+locii a căror acti-itate deter ină i+cările !.!pra.piraţia: circ!laţia .moşilor noştri.i8il prin cercetarea feno enelor p.!prali inalăH .i. MSERS.plic>nd!2. A.tratificări . ca S.tinge: a.tinderea =n a 8ele direcţii a .earch din %ondra: alăt!ri de K.io eH.!.ang!ină etc7.inte"ă a t!t!ror faptelor legate de anife.t: engle"!l $rederic Nillia DenrO MOer.crie )$tructura intim.ec!tă acti-ităţi de in. $au p.a di.a! $upraliminal +i o conştiin0. N! e.r. P: $c.ihologi pre. $iecare din cele do!ă ni-el!ri p.tei = părţiri e.$ur.tă +i de a for !la pe cale ded!cti-ă !nele legi.e angaIea"ă . =n general: Col. H: .id!! +i lă.ţin>nd că .ihice are etaIarea .ităţii din Upp.al p.!flete+ti =ntr2o altă l! e: ipote"ă căreia el =ncearcă . =+i =nte eia"ă cercetările =n e.pecta8ilei SocietO of ).tfel: =n Gregi!nea . $cu8undate4 : ci +i n! eroa.pectr!l!i -i"i8il al l! inii c!no.!flet!l!i: a contin!ităţii -ieţii .7<?.rurile cele mai pro8unde dup.edi! al !nei acti-ităţi r!di entare +i oc!lte.pa0i de $u* controlul centrilor $uperiori/ îşi mani8e$t.t do eni!: l!cr>nd a. El di.trigoi: e.en"aţii: idei: e oţii7: care pot fi p!ternice: deo.!nte con+tienţi: .c!ta8ile ră >n Anton Me.c!t pentr! credinţa . )o"iti-ă ră >ne la el: pe l>ngă . indica0ii ade$ea in$igni8iante4?J. Că!t>nd!2+i prec!r. . (re!er +i S.ă: a. $re!d: aflat la )ari.t! ă c! caracter c-a.>nd!2ne o operă po. gigantic.en"aţii . # SINTERĂ E&UATĂ: $.plicaţie a!tentică7 prin )în$.!l )metodei ştiin0ei moderne/ procedeu care con$t.ă reali"e"e o a plă . (arrett: DenrO SidgTicL: Ed !nd 6!rneO +i alţii<<.c!t de NeTton: p.e 5a. $e g-icea$c.p!ne MOer.ta la I!de 2 căţi di-ine etc.e ale indi-id!l!i: alcăt!ind . '!pă !n n! ăr de .!8t!l ace.c!t cartea l!i Col. er +i E an!el STeden8org: !lti !l 5fi! al rector!l!i Uni-er.e alte feno ene 5.ting centri $uperiori care pre"idea"ă g>ndirea co ple. .: -oiaI!ri =n GcerH: !nde a.piriti. K-at na$ $cience to $a.ă facă l! ină +i =n ace.t!dii dedicate telepatiei 5!nele ela8orate c! 6!rneO +i )od ore: ca P-anta$m$ o8 t-e i3ing7/ MOer.ei.tă a l!i -on Dart ann: pe care a conI!gaHt2o c! ecanici.4 $ără a rea8ilita Garhe!rileH l!i Van Del ont: Col.ihice $upranormale 5telepatie: tele. 4.tările at>t de deconcertante ale incon+tient!l!i o !l!i: atenţia fiind!2i .!8li inale n! n! ai acele .: $.la8e )pe care în$. re!+ita anticipare a teoriei oderne a actelor ideo otorii. ade3. )e 8a"a feno enelor rele-ate de p.!pranat!ral +i pentr! hal!cinaţiile . =n anii 433?2433A: =n clinica de la Salpetriere: ca =n-ăţăcel al l!i K.N.tă la o .t!i limen.te definită =n preala8il noţi!nea de Gprag al con+tiinţeiH 6limen/ Sc-9elle7.te deloc e. şi înregi$trarea re1ultatelor/ ceea ce permite $. a 8iţionea"ă .: el!d>nd de fapt o e.i-itate pe ipote"a i ortalităţii . =ncearcă .a! ultramarginald. a omului4 ?6N. acti3itatea lor la omul de geniu/ nu mai re1ult./ nu &adona Si2tina/ ci imaginea capului t.al re.!8linierea rol!l!i incon+ti2 ent!l!i =n -iaţa p.ori +i ai =ndepărtaţi: el =i gă. MOer. 8acem un pa$ mai departe şi 3om întClni acele $t.te"ie: hipnoti.e8it de inten.coperit Gra"ele CH ale p.!ge. A!tor!l ne a. $tranie/ c-inuit.rtinire/ cu r.2M. o capodoper.şi con$truc0ia 8iin0ei noa$tre4?A.olicitată =ndeo. r.ă e. e. SidgTicL: con.%E#NAR' 6AVRI%IU într.ă fi c!no.!8di-i"i!ne analoagă: centri $uperiori/ care e.a ne.ă n! =ntotdea!na .e: dar care n! apar dec>t rar =n curentul $upraliminal al conştiin0ei noa$tre/ fapt!l e.mCn.onală .tindă =n toate direcţiile )$pectrul conştiin0ei4 a+a c! l2a! c!no.e+te =n agicienii pop!laţiilor pri iti-e: con.piraţie i./ şi pe aceea a $tr.ihic!l!i: fapt po.ă de.tfel: !n Eu empiric .a en +tiinţific o8iecti-: c! con2 c!r.: tre8!ie +i ea .$terie/ 43/?7: a!torităţile . $re!d: c! ale lor Studien ii*er E.ri -ipnotice în care . $u*liminala .te ai ale.ihopatologie: ca +i pe 8a"a a ceea ce el den! e+te 8enomene $upranaturale: MOer.elorJ centri in8eriori/ .enet a digerat inco plet etafi"ica a8i.ale indi.ociate +i integrate =n repre"entările co ple.ta entar.M.a.ig!ră că =ntreprinde !n e. : co !nicarea interper.D.!cce. C! toate că el citea"ă p.en"aţiile ac! !late generaţii de2a r>nd!l ră >n a. a$ to manD$ $ur3i3al and deat-L?M de-ine pentr! el =ntre8area a.c!t )laton . ?i C#NCE)TU% 'E INC#N&TIENT FNAINTE 'E SI6MUN' $REU' MOer.*dare şi în mod $i$tematic/ prin e2perimentare minu0ioa$. +i =n do eni!l atracti.ertea"ă MOer. 'ar c! tot!l eritorie e. Charcot 543<?243/17: .cl!.o oarecare m.tră !tată =n . S.en"orială: apariţiile de fanto e: e. patim.!8li inalăH a. )rin pri. =n Gregi!nea .e di.to.crie MOer.

finţilor. $upraliminal. $tarea noa$tr.ri automate/ con8u1e/ pe care $u*iec0ii le atri*uie ame$. cu epui1area centrilor mi+locii/ la acea re$pira0ie în$o0it.!+i.ă . H14 A+adar: e+ec!l !tili"ării )metodei ştiin0ei moderne4/ pe !n teren +i =ntr2 !n .ihice cele ai diferite a tre"it ai ale.trea"ă că E!l .ecăH faţă de . Dar prin automati$me/ în $tarea de e2ta1 şi în $t.!pranat!ral. intere.i tene8ri.!prali inal .rile de1ordonate ale picioarelor duc/ o dat.te ărt!ri. e.ihic!l!i +i de a e. Deat.ruri de ne*. lumCn. ştiin0i8ic. Ră >ne tot!+i aprecia8ilă integrarea =n '+ . Ace$te dou.tr!ct!ra p./ dimpotri3. l.. la rCndul lor şi nu ne mai a8l.!8li inale./ aşa cum în atacurile de epilep$ie mişc.!8li inal!l!i o .tei legăt!ri de ordin .G/ a3em po$i*ilitatea cCnd $. Ta 2ta !l etodologic iniţial n! a făc!t dec>t ./ dar au 8o$t de nenum. de -orc. de a de.S de toate religiile.e apără = potri-a ac!"aţiei de a acorda . Reie.rile aliate/ de3iem în 3ia0a noa$tr.nuit. CCnd aceşti centri $u*liminali/ care in8luen0ea1.tare7 e.tr!ct!ră a p.0ii R.m 3ederea a$upra realit.ituri a $t. p.enţial: pentr! că e etern +i =n directă co !nicare c! '! ne"e!: e.plicit: )Deci G . cere*ral.0ii. A-e de2a face c! !n Tei. ra0ional. un uni3er$ $piritual/ şi/ de a$emenea/ a8irm e2i$ten0a în uni3er$ a unui Spirit acce$i*il $u8letului omene$c şi a8lat în comunicare cu ace$ta.ihologic $ui generi$.tă e+!are..ri de $eu/ $au acele mişc. ani... )Noi oamenii/ cla!.4Q7 =n l! ina ace. tecului dia3olului/ şi aşa mai departe/ pCn. po$tulate $unt în$.!l !nor coreligionari.tei concepţii: geni!l 5indiferent de do eni!l de anife. MOer./ 3or apar0ine ni3elului $uperior/ ne 3or re3ela ade3.4?> $or al: MOer. ne îngu$t.plica c! aI!tor!l ace.ol!t e. MOer.rgim/ cCnd $.!perioritate Gintrin. .!flete: dintre care e.ă i facilite"e Gde on.nCnc. cu po8t.e că o !l po.tă pri-inţă: a8.p!ne el P a8irm e2i$ten0a la om a unui $u8let care îşi trage puterea şi gra0ia dintr. o parte din curentul $u*liminal..!feră deter ini. tere$tr.te Gco !nicaţie idio aticăH c! di-initatea: ca =n ca"!l .crie o8iecti. în manie şi în epilep$ie $untem lip$i0i de controlul centrilor $upraliminali $uperiori de care depinde 3ia0a noa$tr.ta: e.m decCt în pre1en0a unor mani8e$t. !l con+tiinţei .!8li inal.trareaH ace. lip$ite de *a1.LEONARD GAVRILIU CONCE TUL DE INCON$TIENT *NAINTE DE !IGMUND $REU' $u*iec0ii a$pir.edă do!ă . et carcere caeco P . a concep!t o . )Sc-i0. and it$ Sur3i3al o8 Podil.it de MOer.te: =n acea.rate ori 8ormulate în i$toria umanit. cu circula0ia $anguin.crie el =n Euman Per$onalit. =n. pro3i1orie a unei $inte1e religioa$e4/ c! chiar el +i2o califică: tentati-a l!i MOer.!prali inal: pe c>nd: =n fond: el de on.rii de com.!8li e"e +i ai !lt acea.cop inapt pentr! acea.te cel .ihic!l!i ! an care . cCnd centrii mi+locii $e epui1ea1. de 3eg-e/ apar0in ni3elului mi+lociu/ nu 3or da naştere decCt la eroare şi la con8u1ie/ dar dac.ri p$i-ice compati*ile înc. cu deliciu miro$ul de amoniac şi m.teia feno enele p.

mai 3a$te/ a tre*uit $.e!doni ale.rii a ceea ce alt.p!n"ătoare. în cur$ ul ada pt.a Delene S ith: angaIata !nei ca. !l!i ace. )Ce rcet . $c-i m*. gă. )entr! fiecare ipo.e enii ei arţieni: ne-ă"!ţi:=ntr2o li 8ă total nec!no. $e produc.er-aţie +i de e.i la MOer.ihopatologie date la i-eală pe parc!r.tor a-atar!ri . Su* 8or ma de reca pitu lare / re1u mat şi $im *ol/ noi par cur gem din nou/ de la $tad iul de em* rion şi pCn . 1.$re!d Die TraumdeutungF/ prin care de fapt . : alterna n! ai p!ţin de patr! per.crită +i con-er..a c! =nc>ntare de.!8iect!l .: %eonie: Mi.ih olog ia .ă indiană din -eac!l al CV2lea: c>nd regina Marie2Antoinette: . A.4i? 'e fapt: gă.e pa. K!n g. A .e en ea: idee a de-e nită ai t>r"i ! fre! dian ă a Gine.iona pentr! .e de co erţ din 6ene-a: o G ade oi.tări lor de con+ tiinţ ă: =n . din e2pe rien0 e anc e$tr ale/ $e $pri +in.te =n li 8a .ihanali"a ca atare 5ter en!l datea"ă: =n.tfel: ca arţiană co !nica c! .ă! de o8. onal itate a ! a nă: ca total itate : a !nor feno en e faţă de care p.m Cnt/ de mili oan e de ani. o depla$are continua a pragului conştiin0ei/ în $en$ul $cu8und.ril e din ulti mii ani G . P ne.i : de a. la org ani$ mul mat uri1 at/ într eag a i$to rie a 3ie0i i pe p.teia: Caglio. la Planete &arş.a de o de +tiinţă: $lo!rnoO =+i p!ne pro8le a deter ini.t p. toar e/ 8. =n calitatea .preţ !cigător la re!ni!nile ondene: plăc>nd!2i . Etude $ur un ca$ de $omna*uli$me a3ec glo$$olalie 54/@@7.erie de ca"!ri cele8re de p.ă: din an!l 43/A71B: Theodore $lo!rnoO a dat p!8licităţii o carte care a făc!t ->l-ă: De$ înde$ . 3ia0 a indi 3idu ala a 8iec .!l .8a0. 4? .rui a dint re noi. +i anali"at c! in!ţio"itate de ace.tiţ iilor H ener geti ce 6cat -e2i $7/ dar ai ale.pre logodnic!l ei: -e.o na 8!liceH pe care le trăie+te .t-nd 8a i"ericordie: 8a .!8con+tiente: cre">nd!2.crie MOe r.per.e: ar.2a in.iholog el-eţian -enea .r ilor noa$tre la medii din ce în ce.ecol!l!i trec!t 5$elida: %o!i.t ra o atit! dine de re"e r-ă +i chia r de nega re.ă de.: =n ger ene: =ntreaga p.tr!cţiei fiind +i ea aceea+i. Ca"!l de. %a MOe r.tit!l prinţ Si-ro!La NaOaLa: pe c>nd ca regină adopta atit!dini aie. $e g.. UN A(ISA% 'UA%IST: TDE#'#RE $%#URN#S.i pli.a! adorator!l ace.ing!lare: a ace.ă2+i p!nă =n inferioritate interloc!torii: +i a%a ai departe.elleH care =n -iaţa partic!lară .t!oa.t at pe ce *a1 . (ea!cha p etc7.piriti.tro.cifre"e te.cri.!-erană indiferenţă: 8a di.ta"ă ea adopta anierele core. idee a )in con ştie ntul ui cole cti3 4: din care -a 8ate on edă C.ă =nc!n!ne"e =ntreaga .al/. V. Refăc>nd an de an 8iografia do ni+oarei S ith 5p. %a .f>r+it!l .cu t.ă =ncerca .ihologie analitică a l!i K!ng: oti-aţia GideologicăH a con.dat.e c>nd loc!itoare a planetei Marte: c>nd prinţe. au ar.6 . !l ei: pă.tit!it p.tor -erita8ile Gro ane .c!tă: ca no8ilă hind!.$ea c-iar la $upra.an.onalităţi .peri entare +i pe care el le gr!pea"ă pe cicl!ri 5cicl!l oriental: cicl!l arţian: cicl!l re.ecol!l!i al ClC2lea: c! doar c>te-a l!ni ai =nainte de apariţia cărţii l!i S.

Se nificati.coperite etc7: generea"ă -i"i!ni .ionat de an! ite condiţii din e.!. <aţ.crie a!tor!l P $.tr!ct!ra p.te =n.9-nea ade2ea i9o6il.plică deci feno enele re.plicare a feno enelor p. de condi0iile în+o$itoare ale 3ie0ii $ale pre1enteB dimpotri3.ondare a „regiunilor necuno$cute pe care le presupune personalitatea 31 noastră" .ihic: a !nor raport!ri ca!"ale .curioa$a $a impre$ie de de1r.e pl!: fapt!l că =n gr!p!l de . apar.ea citaţi Breuer %i $re!d .$.%i 1ro1riei 1er2onalit.ri $omnam*ulice :H 1? ). la acea2ta o 1ro1en2iune ire5i2ti6il. a 1ro1riei <a9ilii %i tendinţa de e7adare din ace2t 9ediu 9ediocru& 1e care :l 2ocotea inco91ati6il c! dotarea ei intelectual.ene& e9oti7itate 2u1ranor9al.oir 2au Morton )rince: =n ..>nd deloc clar i"-oarele p.tei . intrap.& cu i91ortanţa 1e care o acorda ea :n2.plicarea unor dere.2a re1ro%at fără nici un te ei 1. nuan0.crierile l!i $lo!rnoO .e con-er.din din ace.rintelui 12i=anali5ei/& ci de i91ortanţa dat.: c! chiar $lo!rnoO ad ite7E A : care: i p!l.h a<ar. a grandioa$elor ei per$oni8ic.ă -or8a de prel!area ideii deter9ini29ului intra12i=ic 5care i ./ care i. pe te a fai oa.ri =alucino. tr. impre$ie originea natural..iholog!l gene2-e" =+i e.l.elor Gcanale arţieneH. în ciuda P $au tocmai din pricina G contra$tului lor aparent/ cele dou. a romanelor $ale $u*liminale ulterioare. St rong: M.ă p. 'e.d.& ne9ulţu9ire cronic.ihică i aterială: Ioc de relaţii al ele entelor i pondera8ile ale ace.iholog!l trece c! are !+!rinţă 5de e. )E$te greu G . 3a e2plica tocmai prin ilu$trele antecedente ale domnişoarei Smit. 2u1erioar.ită: =+i face loc !neori =n od!l de e.ihice. un <otoliu& con2truind =i9ere/& 2t.t e fapt !l că: alăt !ri de MOer . Se impune ideea c.ihic!l!i =n realitatea =nconI!rătoare.rie/ şi nota oarecum megalomanic. ci legate printr.ol!tă a !n!i F AI $u*liminal 5tip MOer. din copil.t p!nct de -edere e.a împo3.ing!r. la >12i=o5ele '? .t!lea"ă e.terior: pe.: ) ierre Kanet : C. N! e.cinare şi atitudinea de $uperioritate 8a0.a! $re!d .te care =n.LEONARD GAVRILIU CONCE TUL DE INCON$TIENT *NAINTE DE !IGMUND 0REUD 1entru a a2cunde 1er2ona3ul real/& 0lourno4 de2co1er.a pe te a loc!i8ilităţii planetei Marte.pecti-e prin pri.ri co91orta9entale ale adultului& 1recu9 %i de indicarea 7i2elor dre1t 9i3loc de . e2act in3er$ în oc-ii p$i-ologului empiric şi ai oculti$tului meta8i1ician. Numai c.ţi 5grando anie7./ p$i-ologul 3a 3edea c-iar în acea$t.turi nu $unt deloc independente una de alta.un raport de la cau1.rat de$tinul înc. # certă infl!enţă fre!diană: de altfel ărt!ri.tr!ct!ri eterate.pendate =n .!8con+tiente a8racada8rante: $lo!rnoO ne-ăU. a !n!i deter ini.T o apropiere între acea$t. la e8ect.tenţa a8. a8ia de. $. Ace$ta din urm. 12i=i29ului in<antil :n e.!nt ade. ace$t raport cau1al ri$c.i.pir it i+t i din care făcea parte Delene S it h . nu 8aci R. de emoti3itate depre$i3. El po. :ntr.2A.. de 2tarea 2ocial. 21re re7erie 8r. de ace2tea& 2e <ace re<erire direct.

ice a ca5ului do9ni%oarei !9it= 2u. A%a.rii %i con<l ictul inter n c.i care admite că *ntregul uni'ers& mineral& ca . de 0lou rno4 toc9 ai :n inten ţia de a.i n. L a un 9o9 ent dat 0lou rno4 decla r. <i5ice @& dre1t un „dua lism paral elist noni nteracţio nist" 3 . C cu9 ne.e9 c. 1ăscut& *nainte de toate& din considerentele raporturilor su)let-corp .2cut din e<ortul autorului de a o6ţine ade5iunea cititorului 1entru 21iriti29 %i <eno9enele 2u1ranor9ale: „. :nţele. 9uni care :ntre >cor 1@ %i >2u<l et@& a%a cu9 2e %i 1reci 5ea5. . %i de<in i c-t 9ai eBact 1unc tul de 7ede re.& :n ceea ce :l 1ri7e %te& „dan s !es mom ents de loisi r ou"e m#uc cord e le lu$e de meta phys i%uer & c#est bien au panp sychi sme %ue 'ont toute s mes incli natio ns"( .i 'egetal& constă *n )ond din realităţi imateriale& psihice& mentale& con.erea5. 9i2ti<icare& de 7re9e ce 1an12i=i29ul culti7. de <reud i29& 12i=o lo.i de străini de metodele e$perimentale .raţie a unor ana9ne5e 1ri7ile.@ a lui 0lourno4& aceea a „dualismului paralelist noninteracţionist".enei t.i )enomen supranormal la mai mulţi sa'anţi la )el de ilu. a unuia %i aceluia%i 2u<let %i 1rin reali5area de .ene ral.nu9itul dualism paralelist e2te o 1ur.. C c. :n di2cordanţ. Lucrurile 2e clari<ic.ru ia :i d.i 'eţi 'edea di)erenţele lor de reacţie5. !au& cu9 %i 9ai edi<icator 2e eB1ri9. 1er2onalit. nea%te1tata conclu5ie de 9ai 2u2& a<lat. o 2c=e 9. orice ra1o rt de deter 9ina re :ntre 1roc e2ele con%t iinţei %i 1roc e2ele cere6 rale core2 1ond ente& nea. Acea 2t. de <a1t 0lourno4 :%i eB1lic. :n cele din ur9. cu totul 2tr. orice co.tiinţele celelalte#" +1 :ntrea. cu 1o5iţia >o<icial. :ntr. O rient area <ilo2 o<ic. 2i2te9atic ideea <unda9ental.o 21une unul dintre 1ro9otorii 2. %i 1ro1 ria conc e1ţie& 6a5a t..ţile 9ulti1le ale do9ni%oarei !9it= 1rin 9ete912i=o5.de a1.iate.lanete 4ar.i reacţiuni pur psihice& corpul ne)iind dec2t un aspect& un mod repre-entati'& un simbol sub care percepem sau concepem con. . 1e >aBio 9a etero ..tiente& )ie sub )ormă indi'iduali-ată& mai mult sau mai puţin personală& )ie *n stare *ncă diseminată& amor)ă sau di)u-ă (/mind stu))0& atomi psihici etc).i oamenii cei mai po-iti'i nu sunt niciodată 'D . „orice )apt material ascunde *ndărătul său un )apt psihic a cărui mani)estare este"+1.i& C.A. a7e9 :n 7edere un 2e9ni<icati7 1a2a3 din 3es *ndes ă la . co9 1ara ti7. Aceasta pentru că .ţii 12i=o . a lui 0lou 9o4 e2te :n2. c. <ilo2 o<ie nea. . !tron.& n.o'estiţi C 2crie el C despre unul .a orc=e2traţie a anali5ei 12i=olo.r are@ (Ab wehr psyc hose n) de2c ri2e de 0reu d %i la 9eca ni29 ul re<ul .ul el7eţi an de<in indu.i animal .& dac.i din problema cone$iunii acestora& panpsihismul re-ol'ă această problema admiţ2nd că totul se reduce la un schimb de acţiuni . na%t ere re<ul area A ) .i acela. :n2u%i 0lourno4: „.tri . conc e1ut .anpsihismul este doctrina care respinge e$istenţa meta)i-ică a lumii materiale ca materie .& 1rin reincarnarea 2ucce2i7.

şeşte o pro*a*ilitate care/ oricCt de mare $au de in8im. nu e$te egal.B?: referinţele cel!i din !r ă a->nd!2i =n -edere pe MOer.!nă a ade-ăr =ntr2o l! e de feno ene reale: n! =ntotdea!na a8.: =n legăt!ră c! feno enele G.e in.e Time Relation o8 &ental P-enomena/ ne e. de no$time 3egeta0ii meta8i1iceB ei nutre$c in petto 3ederi a$upra lumii şi lucrurilor/ a$upra 3ie0ii/ pe $curt un Neltan. !n prec!r.c!t =ntr2o fa ilie de ra8ini: Ko.o/ niciodat. #ric>t a face apel la relati-i.2a afir at precoce: că =n 4333 el deIa organi"a !n la8orator de p. cu in8initul $au cu 1ero. ce depCşim datele *rute şi imediate ale $im0urilor/ ade3. =n orice ca": ele ne p!n la adăpo. certitudinea a*$oluta/ cu toate c.2a nă.or al p.te c! nep!tinţă . tinde $pre acea$ta şi cC/ de îndat. o.%E#NAR' 6A VRI%IU C#NCE)TU% 'E INC#N&TIENT FNAINTE 'E SI6MUN' $REU' $imple maşini de ra0ionat şi de calculat/ care 8unc0ionea1.piră de la Ka. panp.al: $re!d . toat.con.: fapt!l de a fi ad i.t: dar . cunoaşterea lumii 8enomenale nu atinge niciodat.troT .ihanali"ei: de+i !nii =l .rul 8aptelor celor mai *ine $ta*ilite/ ca şi propo1i0iile re$pin$e prin cea mai $olid.i!nea pro8a8ilităţii: )Nece$it.car totdeauna mai pu0in7/ un pac-et de patimi şi pre8erin0e/ ca $.ihi. am pre$upune.OchologOH: -oi. dup. UN )SEU'#)RECURS#R: K#SE)D KASTR#N.DUAi Ceea ce poate .troT n! repre"intă propri!2"i.ol!t pre-i"i8ile. B. argumenta0ie/ nu dep.tea pot fi l!ate drept o e. $re!d =l citea"ă =n Die Traumdeuting 54/@@7: =n pri a ediţie c! T-e Dream$ o8t-e Plind 5GNeT )rinceton Re-ieTH: NeT SorL: 4: 43337: iar =n !r ătoarele ediţii c! Dream$ and T-eir &eaning 5GDa pton Maga"ineH: <3:4/@17 +i T-e $tatu$ o8t-e Su*con$ciou$ 5GA erican Ko!rnal of ). In $patele la*oratorului lor o8icial/ îşi culti3.itatea din Ni. #riginar din Var+o-ia: !nde .ar putea +u$ti8ica.m c.pecti-ă.in: iar =n 43/@ p!8lica.2a nă.455 R>nd!rile ace.ofic.ă cataloghe"i printre prec!r. legile rigide ale logicii matematiceB ei $unt/ poate mai pu0in decCt omul de rCnd 6şi nici m.0i.eph Ka. .din.ă aprecie la $lo!rnoO: ca pe !n ele ent deo. pri3ata/ plin.celentă depo"iţie intro.a! Morton )rince: dar: c! -o -edea: n! =n .ă24 trată altfel dec>t ca pe !n p$eudoprecur$or/ de+i: =n od parado.ocot ca atare: pro8a8il ind!+i =n eroare de fapt!l că S.0ile practice P . CIV: 4/@17. Tre8!ie tot!+i .peri entală la Uni-er.: pe Nillia Ka e. .t de ac!"aţia de 2a fi forţat interpretarea.crie el P ne 8ac ade$ea $.c!t !lt ai t>r"i! dec>t $re!d 5=n an!l 43A17 +i a !rit c! cinci ani ai t>r"i! dec>t el 5=n 4/BB7. uit.troT: +i n! in-er.e8it de -aloro.cha!!ng pe care ştiin0a/ prin de8ini0ie/ nu l.ihologie e.te gre! .ori pe cine-a care . !l l!cr!rilor: la fapt!l că Ka.!na 8i"ar =ntr!n co.pirit!l lor filo. mica lor gr.!pranor aleH pe care le cerceta: di en. nu $punem pre+udec. =ntr2ade-ăr: e. în tain.

E. 'in ace.!8t!l con+tiinţei nor aleHBA.pre Gco2con+tientHB3 etalea"ă !n p!nct de -edere .prin.ipea.am propu$ $pre utili1are/ $e limitea1.p re inco n+tie nt.că acele idei eronate ale p!8lic!l!i: care a.!perficii +i a8i. a pro*lemei/ rolul +ucat de $u*conştiin0a atCt în $tarea normala/ cCt şi în $t.ihic.!ri: a8i.!8con+tient: dac.e din totalitatea con+tiinţei: prin echili8rarea ten. C! alte c!-inte: a a-ea G.e =n fa-o area ter en!l !i de G.tările per. =n de. i2 8ilit atea de a2 +i cont !ra ai 8ine po"i ţia 3i$. ta fiind =n reali tate di. (oala e. a3em în 3edere $emni8ica0ia pe care i. Marele p. arate/ într.ă )$. 4 3 re1ume caracterele ieşite din comun pe care le pre1int. Contrar concepţiei l!i Kanet: el ne a-erti"ea"ă =ncă de la =ncep!t că intenţionea"ă . de ter en!l G.!8con+tiinţaH: =i conferă !n alt =nţele.rile anormale/ atCt de comple2e/ pentru a $e 3edea pCn. =n prefaţa la care ne2a referit: )ierre Kanet ţine .p.ală: care pri-e+te incon+tient!l 5.!8 con+ tient H =n loc de Ginc on+t ient H: ceea ce =i dăd ea n! n! ai po.c! t: =ncă =n DA uto mati $me p$.troT: .e pron !nţa .ihologi n! repre"intă p. El: Ka.tit!ti-ă pri ordială a p.ă !n p!i de c!c: deoarece Ka.ă ri.ihică are . $.i ilar: a+a =nc>t nici !n!l dintre ace+ti doi p.ă rea intea.7 +i care =l făce a .!8con+tient!l: acon+tient!l: noncon+tient!l etc.erţia părţii de.te tot !n gen de con+tiinţă: dar .e păre a a core .tranii =n care . .ocia"ă c!->nt!l!i G.e -indecă prin rein.o cia8 il.am dat.a =n.pe2 c!la ti-iH : pe care n!2i agre a: ci ai ale.!8 o for ă re"! ati -ă: prop ria .erie de feno ene e. t p!n ct de -ed ere: pentr! Kanet G.oanei ca =ntreg.!8con+tient!lH e.p !ne: .ihologia a8i.e dă fr>! li8er.te c!n o.cepţionale: co porta entele .te =ntotdea!na re"!ltat!l !n!i proce.te fapt!l că G. Ka.ol!ţie: de de"agregare a con+tiinţei: a per.c -olo gi@u e 5433 /7: el .pri ă trad!cător!l france". o*$er3atorului anumite tul*ur. patologic de di.7 ca parte con.o l!tă a E!l !i e.o e2punere $i$tematic.te o -ed ere et afi"i că: ace.onalităţii.ih ici pe care =i .troT: care de altfel !"ea"ă foarte con+tiincio.tr oT T-e Su* con$ ciou $ 54/@ A7: )ierr e Kane t n! pier de oca" ia de a2+i e.o în AVV>/ cCnd l..tit!ind )cette autre cote de nou$. '!p ă c! e.e co place )du*lul Eului no$tru4 at!nci c>nd i .ă ad ită că !nit atea a8. )otri-it concepţiei l!i Ka.p! nde ai 8ine !nei reali tăţi fapti ce: -i"i 8ilă =n con d!it a 8oln a-il or p. i .a! . Concepţia l!i Morton )rince de.t!d ia 5%e onie : %!ci e etc.tr!ct!ra p.a con cepţ ie de.) refaţ >nd ediţi a fran ce"ă din 4/@ 3 a cărţi i l!i K.iholog france" lan.ofil or .crierea ace.0ii4M>.enţial =n concepţia Ianetiană: =n..troT: =+i prop!ne =n.it!ată Gdede. 3i$ de acee a a Gfilo .!8con+tiinţaH e.!rile con.i!nii p.ihic!l!i: c! p!teri oarec! dictatoriale =n anife.tr!ct!ri -erticale: c! clarităţi +i 4 / .te c!ra8ilă +i .ri ale per$onalit.te egal c! a fi 8olna.meme4/ c! .!8con+tiinţaH o . cu toate opera0iile noa$tre WX mentale4 .ihice +i prin =ntărirea )*ugetului $piritului4F. la ce punct $u*conştiin0a cooperea1.e e.că: d!pă trei decenii: că P .crie el P )cu3Cntul .!8con+tientH e.tei .ă: e.

tri8!ite =ntre intro.ă Ka.ă2+i definea.!8.plică ir!pţiile in.ihologia l!i K. 4/ p!nctată doar ici2colo de plăp>nde )po$turi de 3eg-e 4 5)a-lo-7: ci: di potri-ă: =n ti p ce ne face .tările .B nu.%E#NAR' 6AVRI%IU =nt!neci i: .: )ari. 'R.t>ngăcii a preadole.tracti-ă: de.!nt legate intim de f!ncţionarea .$eşte mai +o$ de $upra8a0.t>nd grade de tran"iţie.troT o leagă direct de acti-itatea ateriei cen!+ii a .i.şi 1.!nt conectate la acea.arcinile . )De$coperirea unui con8lict p$i-ic la originea ne3ro1elor G arată ).tfel i pre.pirit!l!i .O: G)ro8le e de lEincon.teia: ca +i etodele de cercetare: la fel de I!dicio.e pl!7: dar =ndeaI!n.pecifice ale ace.W depinde atCt de 8actorii $u*conştien0i/ cCt şi de 8actorii conştien0i ai $piritului.ată de -al!rile . o8iect!l +tiinţei pe care o practică: .pre )conştiin0a oniric. )Ca şi inima P .coperiri făc!te de oa enii de +tiinţă: de fel!l acelora relatate: n! fără !i ire: de (eetho-en: M!. Se trage con2 cl!"ia dependenţei con+tiinţei de G integritatea $u*$tratului ner3o$ 4. 8ac parte dintr. apele1e la a+utorul 3reunei 1Cne *ine3oitoare 8a0.ele l!i: iliarde de ne!roni Gp!l.ta el =l an!nţă =ntr2ade-ăr pe $re!d: d!pă c! at!nci c>nd -or8e+te de. pri3irile $crut.e decide: tot!+i: pentr! di.ă dea o e.pri ată de Ka..te: pare2.ta din !r ă =n ca"!l ad ini.plică fapt!l că p. Ideea e.troT: -i.atilăH: dar +i prop!l../ el e$te i$pitit $.U.!8liniind efectele: laUeU de p!ternice c! ale drog!rilor: -enite din partea !nor )e3enimente net p$i-ologice4W>E: Ka. 'ar: c! toate o8..t =ncărcaţi: +i n! de p!ţine ori chiar . di.actă.7 +i făc>nd co paraţie =ntre cond!ita plină de nat!raleţe a copil!l!i ic +i aceea plină de ti idităţi +i de .!ferite de acea. ?A?.ihanali+tilor -a fi total .pre.troT e"ită =ntre di. Mai arcată =ncă dec>t la Col.ale penetrante a.!l intră =n do"e diferite =n toate proce.ă: p.ihologiei dina ice creată de Sig !nd $re!d: ca +i de di. 2 0 < 4 . Ma!d.troT de on.!nt parali"ate de o )e2agerata conştiin0.e: printre pri ii care -or8e+te de.ă ideea de conflict: de interacţi!ne contradictorie: n! n! ai Gp!l.o n!l c! -i.trea"ă relaţiile !t!ale e.troT e.p!ne Ka.creditare: n! chiar =n aniera 8r!tală a Gepifeno2 eni+tilorH 5!n D.ihanali"a. Curio1itatea $a ne8iind $ati$8.iholog capa8il .ea"ăH: =+i =ndepline.4W? ne face . acolo. Totodată: .leO: de e.chi 8 e.ol!t e.e rec!rge de"in-olt la etaforă: )CCnd marea conştiin0ei e$te $u8icient de calm.ihologică 5deci reali"a8ilă c! iIloacele p.pre calitatea de $i$tem a p$i-icului: )Noi G .c progra !l c! care a! fo.i.enet apare ideea acti-ităţii ne=ntrer!pte a ..!ri fire+ti . %E#NAR' 6A VRI%IU NOTE 4 Ma!rice (ena.troT n! re!+e+te .a! =n ca"!l !nor le"i!ni ale corte.creditarea +i elogi!l con+tiinţei.ie +tiinţifică ai rig!roa..!8con+tient!l!i =n -iaţa p.tanţe ca .pirit!l!i: pe care =n.te: d!pă părerea noa.te !l!i.un $i$tem comun REA@ %ip.pecţie +i l!crările o8iecti-e de la8orator.toare în $um*rele ei adCncuri/ dar/ din ne8ericire/ el nu poate de$luşi mare lucru din ceea ce $e g.l redau de8ormat.e e. Ka.reşte decCt propriu./ p$i-ologul îşi a8und.t .!l: iar c! acea. de p$i-ologi/ care $.!l!i cere8ral.: 4/A<: ) 40.ihică a o !l!i: K.ele +i ela8oraţiile noa. H?3 C#NCE)TU% 'E INC#N&TIENT FNAINTE 'E SI6MUN' $REU' Ad iţ>nd că toate anife.te: ne .crie el P concepem $u*conştientul ca pe o 8unc0ie care are raporturile cele mai $trCn$e cu conştiin0a şi ca 8iind $upu$ aceloraşi in8luen0e ca şi ea/ dat 8iind c. pentru a 3edea pe îndelete ce $e întCmpl. )ro8a8il că =n realitate n! e.piraţiei la creatorii de artă: arile de. =n . H?4 Ace.e pl!: ai !+or =nghiţi incon+tient !n ali ent oarecare: dec>t con+tient o pil!lă etc.cientH: =n Pullelin de P$.ă ne g>ndi la teoria concep!tă =n ter eni identici de Ion (i8eri: care =n. At>t g>ndirea: c>t +i -i.tr!ct!rile onirogene .c-anal.: Ka. Anali">nd fapte 8anale 5de e.c-ologie/ CC: A20: 4/A0: p.coarţei cere8rale??.i-e ale p.ratul act de naştere al p$i-anali1ei.i îng.ihic -a do ina: =n.!pra rol!l!i .cafandr! irac!lo.!8 er.i.i-ă: n! =ntotdea!na di.tre entale: =ntre cele do!ă e.trării !nor .ă a.tente =ntre f!ncţiile creier!l!i +i con+tiinţă: !r ărind odificările .tă a+a2"i.et: )oincare: Mendelee+i at>ţia alţii?0. Ka.a )In-i*i0ie cortical.ale care: de.!r.te li itată?B. de $ine4/ el trage concl!"ia că !tilitatea con+tiinţei =n reglarea cond!itei e.eori: = 8racă o for ă ai !lt literară.i. )>nă la !r ă . < Eliane A ado %e-O2Valen.i.duie a $e $cu8unda $u* ap.troT la.!cce.e+te =n.tatărilor .chi 8!ri.tre e e.$.i: e dialogue p$.că I!dicio.e +i e.tr!ct!rantă: ci ade. 6>ndirea +i -i.cent!l!i: ale căr!i i p!l. Ideea conflict!l!i intrap.ăi.troT ni .ihologia ai !lt .ă pe S>nte de Sancti.tr!cti-ă: =ntre cele do!ă ele ente ari ale .ihologiei: +i n! ale fi"io2 logiei etc7: .er-aţiile .e reco andă ca !n p. 6Traum*e9u$$t$ein7Wi. generali1at.ine ră >ne e ina ente +i ine-ita8il p.tatică a prep.cipolii +i contin!atorii .!l a! co !n fapt!l că prel!crea"ă acelea+i aterii pri e.ia !n!i an.tă agnifică !"ină: care toată -iaţa l!crea"ă ne=ntrer!pt: =n trei .4 WY N! ai a+a .i c-ip/ pe care apele i.un 8el de $ca8andru magic şi $. de aproape.tUiue/ ).p!ne el P creierul e$te mereu acti3/ dar pul$a0iile $ale $unt mult mai complicate şi $er3iciile pe care le aduce $unt mult mai 3ariate.tră: a8.ea con. Ka.ă citea"ă drept .calina: cloro2 for !l etc: . ). HA4 A+a .te !l!i ner-o.antonina: e. )Cultura G notea"ă el: ca !n fre!dian a!tentic P V.ă con.!8liniind fapt!l că c!noa+terea de .. %a8 P con$tituie ade3.l tran$8orme într. e.cut.a 8l! de o ar onie onotonă.

11 Sig !nd $re!d: Interpretarea 3i$elor/ trad!cere: prea 8!l +i note de dr. 0 $ilo.c-ologie e2perimentale $ur Ie$ 8orme$ in8erieure$ de iacti3ite -umaine/ $.e! introd!cti.: Sci ence and A Future i8e/ Ma c illan: %ondon: 43/1: p. 4<424<<.2(. 411. B3 Morton )rince: T-e Nature o8 &irul and Euman Automati$m/ %ippincott & CoG )hiladelphia: 433?./ p. Alean: )ari. cit.N.$. 411.: T-e i8 e and Kor[ o8 Sigmund Freud7. Op./ GSoga crede că .e !nd .: DInconştient/ ). <B $. : 4/@ /J 'r. (ordea! .plication de. B4 C. / Cf. e -ed ea A.troT: op. 44?244A. ?3 K. cit. MOer. 1. <A?. cit. Kone. de lE> e et d! corp. 41 Op.$. Y B Op. 4. 14/21<@. <4 Op.4: (ailliere et C ie : )ari. 1B0. cit./ p. 1 CONCE TU L DE INCON$ TIENT *NAIN TE DE ! IGMUND 0RE UD Op. <?1.ă: Mircea Eliade afir ă că: $pre deo$e*ire de p$i-anali1.c-ical Re$earc-/ It$ Ri$e/ Progre$$/ (ri le O Kohn.t orice: pă. ci t./ p./ p. cit . % Re3ue $cienti+i@ue/ 4B octo8re: 430B./ p.e -edea E. 10.: 43/0 J Da Sel Oe: De la 3i$ la de$coper ire/ E di t!ra &tiinţi fi că : (! c! re+t i: 4/A3. M Oer. Sa $ur3i3ance/ $e$ mani8e$tation$ $upranormale$/ $.te c! tot!l diferită 5ca +i teoria: de altfel7./ pp./ p.t roT: p. A@ Op. 4/ Col. <A4. </./ p. E$$ai de p$. cit. B@ Op. <1 $. Mane: a p$. 40 Op.: nota A: p. a fo.2C. . CI. ?/. MOer. ep h Ka./ p. cit. ?@ K.$ e et Ie$ nou3ell e$ met-ode$ dD in3e$ti gation de lDinconştient / $la arion: )ari.: op.T. de Nalter $ote. / p.: 4/?@. 'Tel. cit. 'o ecX: P$.!r le panp. con. (ennet: T-e Societ. B1 Th./ p.a din (r!.!ge. BA )ierre Kanet: DAutopmati$me p$. 134. cit.a .it de $re!d =ntr2!n articol p!8l icat = n li 8a fr ance"ă: la 1@ artie 43/A: +i =ntr2!n art icol p!8licat =n li 8a ger ană: la 4? aprilie: acela+i an. 4< E. <1. 44/. cit. 4<424?A ./ pp. B0. AB. ?? Op. 1?4. /214. 1B Ter en!l p$i-anali1. <<. 10 Op. cit. 0@.: )ari. cit./ p./ p. Să ne a inti de reali"area !nor Gna+teri analge"iceH: de către o8.: #Inconştient/ $la arion: )ari.trate =n ca.c-ologie de Pluton/ ).U.c!: Edit!ra D! anita. cit.e Mri.: Eggi ann & C i e : 6ene-e: 4/@@: pp.c-ologi@ue$ : Maloine: )ari. =n od eronat: =n./ p. <4. Nemurire $i li*ertate/ trad. cit. cit. <? A.D. u Op. cit.tărilor de con+tiinţăH 6op. 41.iho. Ka. cit. cit. cil. 4B3. 433. cit.t e. E.ha!-er. e co e e. : 4/@ 3: p.: 4300: p.te pe larg tratată de 6.c-ologi@ue. D. .e! introd!ctila Theod!le Ri8ot: ogica $entimentelor/ trad!cere: e.: (!c!re+ti: 4//1: p. ?/ Op.c-ologie du conştient et de lDincon$cient/ )aOot: )ari. Alean: )ari. 4S Op./ p.ihanali+tii preconi"ea"ă acela+i l!cr!: adică do inarea incon+tient!l!i: doar că tehnica e.: )ari. %eonard 6a-rili!: Edit!ra IRI: (!c!re+t i: 4//A: pp.: a per$onnalite -umaine. cit. $lo!rnoO: op.: 4/14: pp.tificat de nici !n iracol. <3 Antoine Ko. <A2<0. cit. 13 #p.: 4/?1: p.: e $u*conştien t c-e1 Ie$ art i$te$ et Ie$ ecri3 ain$ . </ Op. ?4 Op. B Alfred $ara!: "er6ert !c=a<<er& a p$./ pp. religio.$./ p. B/7.ă: K.LEONARD GAVRIUU Eliade: Mircea: Zoga.: 4/<?J K. cit. $lo!rnoO: De$ înde$ a la Planete &arş. 14 1< 1@ 2 2 2 3 . ?0 A ./ p. Alea n: )ari.Cha 8anei. 104. A E. cUf. A.enet: op. 10B210?. Ka. Etude $ur un ca$ de $omnam*uli$me a3ec glo$$olalie/ $. Congre$ Inter national de P-ilo$op-ie 54/@B7: Miindig: 6ene-e: 4/@?: pp.: 433@: p.tetrica p.troT: a $u*con$c ience/ $. Ochi./ p.tein: GSTeden8org./ pp .: 4/<3: p.2 A. 4.ce"ă: +i chiar c!cerit c! aI!tor!l tehnicii de !nificare a . 10<. <A. 4A./ p.: 4/<4: p.pediate de $re!d la ? fe8r!arie ')(? 8C<. ?B K. 4B1.enet face aici referire la !n fapt real: ne i. Alea n : )a ri . $lo!rnoO: De$ înde$ . Ka. 1? Th. <0 Op. A4 ). o8P$. 4@?24@A. $re!d +i p. Alean: )ari. <A $. Ochi .tie.: pp.: a p$. 4B. 10A.D. Q Op .U. ?1 I (i8eri #i$ul $i $tructurile $u*conştientului/ Edit!ra &tiinţifică: (!c!re+ti: 4/0@: p.o atică de a"i: 8a"ată pe tehnica ane.or al p. C .on: %ondon: 4/@1.enet: op. 440.: de-enită !"e!.te"iei prin . B/ )ierre Kan et: )refa ce > a $u*c on$cience d e K o.: creator al !nor i pre. 4A E.c-ologie de$ pro8ondeur$/ de iorigine . %eonard 6a-rili!: Edit!ra &tiinţifică: (!c!re+ti: 4//1. 14A. <@ E. B? Mai t>r"i!: =n. B< Th.: 4/A3.U.elle. << A .t Aepli: P$. -on Dart ann: P-ilo$op-ie de tDincon$cient/ 4. cit. cit. N.: )ari.: 4/A/: p.+i note de dr.: 4/4/: pp.ein Tra! tage8!chH: în Imago/ 1: 4/1A.ionante ta8lo!ri pe te e i.eph Niert" 543@A243A?7: pictor 8elgian: e !l ăl l!i R!8en. rapport.ihanali"eiH: e.acra +i o carte 6T-e Eou$e t-at Freud *uilt7. ci t. la Planele &arş/ p. no$+ou r$ / ) aOot : )ar i.: 4/1<: p.p. A32A/. Col.troT n! n! ai că -a face referiri la $re!d: dar =i -a con. <00. ?< Op./ p./ p. Col. Strong: G[!elX!e.ofia incon+tient!l!i e. 42<. ideration. $illo!. 4 4 %eonard 6a-rili!: GTheod!le Ri8ot: prec!r./ p. 10@. H: =n -oi. eH: =n -oi . ?A Op.c-i@ue/ ). ( a "a illa . 3 K.troT: op. Col. B0 )ierre Kanet: a 8orce et la 8ai*le$$e p$. : &u$ i @ue e t in c on ş t ie nte / $. ciZ./ p.!8con+tient!l poate fi do inat prin a. 4@ Ap!d Erne.c-anal . $lo!rnoO: GS!r le panp. A 8ele a! fo.c-ologie/ Marcel Cat tier: )ari. Ka. Op. 1/ Th.t pentr! pri a oară folo.enet: a 3ie inconştiente de lDe$prit/ %i8rairie (ailliere et C lc : )ari. ? S-on (re. -on Ninter. N.: 4/A@: p . %a8: e con8lit intrap$.

perienţele ele celorlalţi a!tori: 7reau .!ge.a inate +i e.!nt con.!ră ce cercetările .idera8ilă de o8.t e.c!t n! eroa.!ge.ă le I!dec: toate feno enele care deoca dată n! a! fo.perienţe de toate fel!rileJ hal!cinaţia: parali"iile prin .tie: odificările de per.criind acea.cop!l cer.2a -ă"!t chiar ridic>nd!2.teriei +i al .peri2 entatori .onalitate: t!l8!rările e oriei: .ofii .t o8.tiile =n ti p!l . RI(#T pro8e$or de p$i-ologie e2perimentala şi comparata la Collige de France S!nt cinci.e regreta8ile: dar care: =n definiti-: .en"aţiile !.c!lare: .e o +coală = potri-a celeilalte. Intenţia ea: .e e.ihologie patologică: 8a"ate pe .tiile incon+tiente etc.at =n ace.t o8ţin!te =n .t!dierea !nei pro8le e: pentr! a -edea care .t de acord c! teoriile: dar fapte i portante afir ate de !nii a! fo.!nt principalele pro8le e care a! fo. )e ă.are =n orice cercetare no!ă: a! ar!ncat oarecare =ndoială a.tindea!: =ntre e.perienţele care .c!ţiiJ n! n! ai că n! a! fo.tieiJ +ti toţi c! ce ardoare p.!ge.tării de -eghe +i =n .er-ate dec>t de o .riiE -oi p!ne: din contra: de o parte: fără .!nt acelea care concordă +i 1ot fi gr!pate =n acela+i .oană +i care n! pot fi alăt!rate logic la !n an.!pra ade-ăratei -alori a aterialelor ad!nate.ă e.!ge.c!ţiilor .pre"ece ani de c>nd a! =ncep!t: =n $ranţa: Anglia +i =n alte c>te-a ţări: cercetări de p.te .t .er-aţii +i e.t!di!l i. Voi reţine doar e.tante +i chiar nece.t negate de alţiiJ .e di. .ing!ră per.ticeJ =n loc de a op!ne e.2a! lan. Contro-er.a 8l! toate re"!ltatele care a! fo. cet.a 8l! de fapte c!no.tă carte: n! e.e repetă :n toate ca"!rile +i care d!c la aceea+i concl!"ie: indiferent de .INTR#'UCERE %!i TD.cola.c!rt: a! ad!nat o cantitate c! ade-ărat con.t!di! no!: +i: =ntr2!n ti p foarte .a ine" =n an.ihologii +i filo.tare de hipno"ă: .c!te +i acceptateJ 25 .plorate prof!nd.2a! nă.te deloc de a contin!a tradiţia di.e !ltiplica! +i .i.

er-atori care n! aparţin nici aceleia+i +coli +i nici aceleia+i ţări: care n! e.te di. #ca"ia i ./ AV>A )ARTEA FNT\I ER!ONALITĂFILE !UCCE!IVE .e ignoră prof!nd: aI!ng la acela+i re"!ltat fără .ă e.tit!ie o odificare deo. J căci: =n ace.a +i chiar caracter!l . Saint.ale: e oria .e8ită a per.ate =n condiţiile cele ai di-er.tr!.AL0RED BINET %i& 6ine:nţele2& la acea2t.tă opera de eclecti.tincte: fiecare p!t>nd a-ea percepţiile .ă +tieJ iar ace.e aI!nge pe căi di-er.tată că la !n are n! ăr de per.J !n are n! ăr de o8.enţa !nei !lţi i de feno ene ale -ieţii intale: con.ă: .te e.a! ai degra8ă o frag entare a E!l!i.e prod!ce !n fapt foarte c!rio.oane: pla.e prod!c ai !lte con+tiinţe di.perienţă +i care !neori .onalităţii: o ded!8lare . Se con.!8iecţi: care n!2+i prop!n ace la+i o8iect de e. o1eraţie 7oi 2u1une at-t l!crările 9ele& c>t +i 1e acelea ale altor a!tori.e: +i care e.onalităţii.tor cercetări recente a.t re"!ltat la care .ă! oralJ ne prop!ne .peri entea"ă pe acela+i gen de .p!ne =n detali! re"!ltat!l ace.t o ent: .e pare a fi fa-ora8ilă pentr! a =ncerca acea.!pra odificărilor per.#aler.e: !nitatea nor ală a con+tiinţei e.

ea a! fo. %a fel: ter en!l de .ă .te defor ări: ded!8larea per.o na 8!li. 8bser'aţia domnilor :ourru si :urot cu pri'ire la .2a dat =ntotdea!na !n .oanelor care le o8.e nificaţiaJ n! e.tă.te alterări de per.a ina =n .t ai 8ine .plicat: =ntr!c>t n! i .pontane e.o na 8!le per.oanele care pre"intă ace. I Intere.t!diat2o (roca: p!tea fi definită foarte .o na 8!li.te ne-oie ca el . 8 problema.i.că .t feno en poate apărea la ai !lte categorii de 8olna-iJ noi =l -o e.!ferit o infl!enţă ini ă din partea per.coperit +i anali"at !lte alte for e de 8oli ale li 8aI!l!i: c! ar fi agrafia: cecitatea -er8ală: ..2 elor: a! co plicat foarte !lt pro8le a.t n! ite .i ilară c! aceea a afa"iei care: =n perioada c>nd a . 8bser'aţia doctorului A-am re)eritoare la 6etida.tă"i: c>nd .onalităţii ce . Ace.ing!r tip dintre ace. Ne -o ărgini aici: c! a ai .onalităţi !ltiple la acela+i indi-id.te ca"!l .t pregătite =ndel!ng +i =ntr2o anieră incon+tientă de către !n a!tor care2+i a-ea opinia for atăJ n! ţin deci de nici o teorie preconcep!tăJ de aceea =ncepe cercetările noa.i. )ro8le a e.ă fie =n preala8il e.o na 8!li. Ade. 8bser'aţii analoage in into$icaţii& 'ise si di'erse stări patologice.er-ăJ ele n! a! fo. tre8!ie .tă </ .ouis <.en.onalităţii . 7omnambulismele.te acela că ele a! . 3oamna americana a lui 4ac-1ish. 9aracterele distincti'e ale acestor doua e$istenţe.onalitateJ noi a pă.p!. 3ubla e$istenţa psihologica.CA ITOLUL *NT#I S#MNAM(U%ISME%E S)#NTANE 6enomenele psihologice spontane.tiinţei la isterici.a! ai degra8ă for area de per.ă2+i lărgea. 3i'i-area con.: .ă le trece pe toate =n re-i. 8bser'aţia doctorului 3u)ay.tă o afa"ie: ci afa"ii..te .terie: !nde a fo. Modificările per.e pot prod!ce la 8olna-i pre"intă !n foarte are n! ăr de for e diferiteJ n! e.tre c! ele4. clar: iar cercetările recente: ărind n! ăr!l +i -arietatea .pecial =n i. 8bser'aţia domnului =eir-4itchell.!rditatea -er8ală +i !lte altele =ncă: n! ai e.!l pre"entat de feno enele p. J e.trat ter en!l de .i pl!: pierderea -or8irii artic!lateJ a.t!diat =n !lti !l ti p. 8bser'aţia domnului .t!die !n .2a! de.wust.ihologice .

i.crierea =i era defect!oa.ea ănă doar =n aparenţă +i care diferă prin nat!ra lor.cepţionale: ca -erita8ile c!rio"ităţi patologice făc!te pentr! a !l!i ai !lt dec>t a in.ă deodată +i fără -re!n a-erti.ă: .o na 8!li.!nt ade. !l care .e anife.te ded!8lări de per.ă apară i"olat +i alternati-. nat!ral care ne oferă !r ătoarele caracteri.ă di.a! .!l -!lgar +i pop!lar al c!->nt!l!i: n! i .ă n! ereJ p!ţin c>te p!ţin: .p!ne: o condiţie .o n: dar n!2+i a intea ni ic din cele =nt> plate =n ace.ol!ţiaJ apoi: .tare .e .ă o rec!noa.e c!lcă din no!: ador +i a do!a "i di ineaţa n! pă.eră =n "adar p>nă at!nci .terieJ e.că: .coală noaptea +i e.en.oanele +i o8iectele din I!r!l ei: care era! pentr! d>n. =n ace. Una dintre o8.ea foarte . # per. Se ai ad ite: chiar dacă n! ai pro-i"ori!: că per.e .2a! tre"it =n ti p!l nopţiiJ ei .e pl!: =n perioada .t c!prin.tării -echi: ea po.te dată de i.o n a.trea"ă nici o a intire din fapt!l că .e. E.ec!nde e.tincţiile de .e8ite =n care ace.ihologică co pletăJ .tă =n ti p!l "ilei: .te -or8a de i. )rintre .te acela că ea con.a cea no!ă. Ne -o apleca =n ace.tări pentr! a2i fi pe deplin c!no. e.e tinde a.t .tei .tici: e.t!die"e +i .t: fără -reo ca!"ă an! e: c!prin.ă fie =n-ăţat tot!l de la =ncep!tJ a.tă t>nără doa nă a pre"entat periodic a.itor . 'ar i en.peri entală a.că =n a 8ele .e.o na 8!lii noct!rni: o categorie aparte o con.erie . G# t>nără doa nă in.tarea -eche: a-ea o .ănătoa.a!: c! .o na 8!li.tare ner-oa.ihologică: .oane la nocta 8!liJ per.!nt =ncă c! tot!l de acord a.2a fa iliari"at c! per2 .tare de cri"ă: c! partic!laritatea că acea.tenţă p. la toate ideile +i la toate percepţiile 30 'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% +i el n! delirea"ă.a! alta: ea n! a-ea nici o a intire de.onalităţiiJ e.tă o altă for ă de .tei .o na 8!li.tincte care n! a-ea! ha8ar de nat!rile lorJ de e.ă face o anali"ă atentă a ace.tări . %a tre"ire: ea a !itat tot ceea ce +tia: e oria .tări: era o8ligată . Con.ta 14 .it e.e gă.oană =i era pre"entată =ntr2!na dintre ace.ri/ ea ignora noua $tare.te -or8a de !n an.t inter-alJ =ntr2!n c!->nt: =n ti p!l 3ec-ii $t. Tre8!ie . : pe care toc ai l2a definit: . %a tre"ire: .ec!ndă: de.tările apropiate.: ai !lte .tare de .e pl! de ded!8lare a per.pontane. 'acă o per.tit!ie epilepticii: dintre care !n are n! ăr pot pre"enta ceea ce .ihologie e.t!i nocta 8!li.a! inteligenteJ ei .te trea"ă =n ti p!l "ilei: pentr! că acea. fi"iologic.ă de !n .!pra alterărilor de con+tiinţă . .t>ngace: oarec! infantilăJ acea.pecific al ace.er-aţii . !lJ de ace.i.trea"ă nici o a intire din cele =nt> plate =n ti p!l nopţiiJ dar ar fi prea p!ţin folo.i.t .o na 8!li.e ad ită că e.h1.ta ne -o oc!pa =n e. fiind foarte rare.a n! pă.e ple care .c!te: 8analeJ ele a! fo.o na 8!lilor: fără =ndoială: e.tinge : a -ă"!t ai .tit!ţie fi"ică: a fo.t capitol a.t do!ă per.a! re"ol-ă a pro8le ă pentr! care că!ta.tă o !lţi e de e.te feno ene p!te -edea !n e.o na 8!li.ec!tă ge.ta .e nici o noţi!ne: nici !n c!->ntJ a tre8!it .tarea no!ă: ea n! +tie dec>t ceea ce a =n-ăţat d!pă pri !l .c =n o8. =n .trea"ă nici o a intire c>nd re-in la .tr!ită: 8ine ed!cată +i de o 8!nă con2 .ă+i: ci e.ă o .!r-ine =ntr2o perioadă noct!rnă<.c!tăJ la fel .pre care ei n! pă.te aceea a pacientei a ericane a l!i Mac2Ni.!8iect!l trăie+te -iaţa o8i+n!ită: are .te . a 8!latori!H.e dintotdea!na: pe c>nd =n . nat!ral .o na 8!li. nat!ral pe care o p!te .tr!i: ace.edă toate c!no+tinţele pe care le2a ac! !lat din copilărie p>nă la tinereţeJ =n .e = 8racă: =+i reia! !nca din ti p!l "ilei: practică o e.ale .e 8a"ea"ă pe condiţiile deo.t!di! =n ace.!rprin+i .te o8.tit!ie o e.pirit!l de.i.o na 8!li.o n.tarea nor alăJ caracter!l .2a gă.cl!.ă le =nţelege ai 8ine.e a.coală noaptea e. e .te -or8a de 8olna-ii i.tericii =n . A+a n! ea ea cele do!ă -ieţi: care contin!a! . A!torii n! .e pot fig!ra printre pli 8ăreţii noct!rni +i că: prin !r are: e.er-aţiile cele ai cele8re e.tare ca =nainte de pri !l .o n prof!nd: care . Alţii fac pli 8ări pe acoperi+ +i anife.t!l de l!ng: ai !lte l!ni: ea a fo.iderate de co !n acord ca feno ene rare: e.t!dia ai !+or: an! e .!8iect!l e.e n! e+te Ga!to ati.crie +i .i-itate. Cele ai 8!ne e.oana care .a 8l! heteroclit de feno ene: care .peră ca cercetările recente de p. Mai 8ine de patr! ani: acea.terie +i =n .te =n .onalitate ne apar ac! ca o accent!are a !nei de"ordini entale care e.i.terici care pre"intă: pe l>ngă -iaţa lor nor ală +i reg!lată: o altă e.ă .ta8ilit .ele a! fo.te foarte diferită de cea care e.er-aţiile deIa -echi ale l!i A"a : '!faO +i c>tor-a alţi edici.tarea indi-i"ilor care .chi.ă: cea pe care o a-!.en.o na 8!li.a ce-a ce -edea pentr! pri a oarăJ progre.te foarte frec-entă =n i. =ntr2o .ă -adă ter inat !n l!cr! care la ap!.tă"i foarte c!no.tra.o na 8!li.e .pre ace.ă! .t p!8licate +i anali"ate =ntr2o !lţi e de antologii edi2 cale +i chiar p!r literareJ dar . : o .ă citea.ă identică ere! c! ea =n.A%$RE' (INET !n .!pra !nei for e de .it!aţii: ele entele de .oane .tă !n .tă .e enea: pe caracterele pe care le pre"intă.e pot cita de.a! -igila 8!li.ta din !r ă n! +tie ni ic +i n! pă.2a prel!ngit ai !lte ore dincolo de ti p!l o8i+n!it.i.a aIoritate a .tarea no!ă . 'i.tă do!ă per. =n .!nt a.t rapide.te pre-enită n! ar p!tea rec!noa+te că . e nat!rale .e petrecea c! orice alt l!cr!.t!ri a!to ate .o na 8!li.tenţă p.e prod!c +i: de a.o na 8!li. ent preala8il de !n .pre d!8l!l ei caracter: ca +i c! ar fi fo. Ace. J .ă .!.criere foarte fr! oa.e ănător cel!i care a precedat -iaţa .oană care n! e.!pra nat!rii ace.centricităţi.e enea feno ene.oane di. '!pă !n ti p de.tă"i .tfel: a =n-ăţat .ă ada!ge ce-a no! la faptele -echiJ le -o .!l .oarel!i era =ncă inco plet.te .t!dia dintr2!n p!nct de -edere =ntr!c>t-a diferit faţă de cel a8ordat p>nă ac! +i poate -o i"8!ti .act =n aceea+i .

t fel de .t!l de 8ine =n raport!rile c! fa ilia .!r>">nd per.te o .oana: =n clipa c>nd .e +i .ă in. Aproape =n fiecare "i: fără -reo ca!"ă c!no.2a! agra-at: $elida a]ea con-!l.tarea: oricare ar fi: =n care .t!die .erioa.a.tare d!ra aproape "ece in!te.aţia .!cce.tea toc ai ar fi .e .că =n i!nie 43?3J iată ce con2 .e e.i.ele de i.e ănătoare precedente +i: de a.te =n aceea+i . '!pă ace.pre"ece ani: p!ţin d!pă p!8ertate: ea a =ncep!t .it acoloJ fi"iono ia: tri.erio"itate: are o -oinţă de ne.o n apare a8.elia .tare intelect!ală =n care . #8.tă +i tăc!tă ai =nainte: .ta de patr!"eci de ani +i I! ătate: fără -reo ca!"ă c!no. Acea.o n!l!i.a 8l!l e-eni entelor care ţin de acea.tă .e ai pl>nge de d!rerile care: c>te-a in!te ai =nainte: o făc!.tă: de-ine -e. Ne -o opri ai !lt ti p a.tare a .ta de trei.tări a.!pra ca"!l!i $elida: de.te per.tarea .er-aţii inco pleteJ .chi 8ările de atit!dine din ti p!l acel!i fel de -iaţă .tata el =n octo 8rie: acela+i an: $elida e.te !lt ai l!ng.t ti p: .tarea <J +i: reciproc: c>nd .e află =n o ent!l =n care i .ol!t 8r!.te de enţionat că =ntotdea!na a . Acea.ţin!t că .en.a a fo.!nt acelea ale !nei tinere feteJ ni eni n2ar p!tea gă.a! +a"e "ile: .!nt perfect re"ona8ile.de . E.A%$RE' (INET pentr! că n! a-!.t: chiar orocăno.eră .chi 8atJ din tri.tare.a: =n opo"iţie c! cealaltă: pe care o n! e+te cri1a .o.chidea ochii: păr>nd că .elie: -or8a =i e.ii: iar feno enele pretin. # -o reprod!ce aproape in e2ten$o5.!8iect!l a frec-ente he opti"ii: pro8a8il .a aladi-ă: care2i in.aJ .tări e.e află =n .ade: c! !n o8iect de c!.e gă.a! do!ă: pe !r ă a orţeala +i .te .t ti p: $elida .$teDriuue7 e.!. de do n!l A"a 5de la (ordea!.te 8r!netă: de talie iIlocie: de.ă de ceea ce ea n! e+te Gcri"aH .ing!ră: e.c!rtă +i: fredon>nd: contin!ă c!.ă .!8 .te agil +i n! .ă . Ace.tarea o8i+n!ită.2a =nt> plat =n .c!rce de.a ină c! atenţie din p!nct de -edere intelect!al: gă.!pli entareJ foarte 32 'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% inteligentă +i de. Se g>nde+te tot ti p!l la .citaţie: =nţepăt!ră .!feră de d!reri -ii =n ai !lte părţi ale corp!l!i: dar ai ale.!l =i e.c!tă: . 'o n!l A"a a fo.tei o8.te prin.tarea ei . =n acea. Tot!l pare diferit.a! pare că doar e: dar e !n .e: circ!lă =n ora+: face -i"ite: =ntreprinde !n l!cr! oarecare: iar ţin!ta +i -e.! ară a.e enea .e tre"e+te +i intra =n a do!a .ec!ndăJ acea.o n!l reapărea!: iar $elida re-enea la . Senti entele afecti-e par p!ţin de"-oltate.oana n!2+i a inte+te ceea ce . '!pă ace.pecifică fiecărei .ta d!ra o oră .ă o poată pre-eni +i d!pă o d!rere la t> ple ai -iolentă dec>t de o8icei: cap!l =i cade pe piept: >inile =i ră >n ne i+cate +i at>rnă inerte de2a l!ng!l corp!l!iJ doar e .te in!til . El d!rea"ă do!ă .al!tă .tarea <: !ită .tarea 4: per.a! ai rarJ părinţii +i per.i ţea o d!rere =n t> ple +i cădea =ntr2o a orţire prof!ndă: a.ă . la capJ .căJ ai !lt: ace.en.tfel =nc>t per.!fereJ pl!te+te =n griIile o8i+n!ite ale enaI!l!i: ie.c!tă: !neori .i8ilă.ă .e tre"e+te: dar n! ai e. C!r>nd acce.tă =n anali"a ace.2o =ngriIea.i pto !l den! it cui i$teric 6clou -.cri.tarea .e l! inea"ă +i iradia"ă -e.!t!l pe care =l =ncep!.tare nor ală pe care ea o n! e+te ra0iunea .i8ilă: e.ea =n o ent!l ador irii.e -or8e+te: e.altatăJ din cel ai ne=n. =+i =nalţă cap!l +i: de.ei .2a nă. 33 .ce.traordinar =n fel!l ei de a fi.tinge !na de alta: ceea ce le face .tare ea =+i a inte+te perfect tot ce .e =ntinde deci pe o perioadă ai are de trei"eci de ani.pecial: căci nici !n "go ot: nici o e.tări: =+i a inte+te an.onalitate pe care =ncercă .tă .t!l de in.2a =nt> plat =n ti p!l celorlalte .tăp>nită de e oţie: $elida .e repeta! la fiecare cinci .7.a dorinţei de a -or8iJ ră.i pto e care arăta! o i.e ridică: er.tare partic!lară a e oriei.i!ne a feno enelor a d!rat patr! ani +i doa na C.te 8ine organi"ată +i coag!lea"ă toate părţile: a.te . Darnică +i c! o inteligenţă de"-oltată: ea l!cra c! "i!a la o croitorie.plica! prin .t nor ală. $elida .c.c!t =n 43B1: la (ordea!.ec!ndă +i !itarea ei la tre"ire: o credea! ne8!nă.ă +i2o perfecţione"e. 'e"-oltarea .ale ne8!nii de-enea! tot ai nelini+titoare.e află =ntr2!na din .t che at .e de.tat>nd .te la ea foarte de"-oltat.J -or8e+te p!ţin: c! .tăp>nirea !nei e oţii: e. Spre ->r.t =ndel!ngată: foarte in!ţioa.onalităţi: ceea ce le di.a! pi+căt!ră n! o fac .aJ de fapt: ea intră =n cea de2a do!a . 'ar caracter!l ei e.chi">nd ochii: .i ce-a e.te ai e.te co plet .a.i că acţi!nile: ideile +i con-er.te acce.tă .te o .: din părinţi .ăJ a =ncep!t =n 43?3 +i =ncă d!rea"ă: .tră !tat +i o foarte are ardoare pentr! !ncă.terie incipientă: accidente ner-oa.ă fie ai !lte +i n! !na .e tre"ea.e -ariate: d!reri -agi: he oragii p!l onare care n! .a! .terie propri!2"i.e enea: =n ti p!l -ieţii nor2 ale. Vede chiar de la pri a a8ordare că fapt!l care caracteri"ea"ă fiecare dintre ace.e =n . Te frapea"ă =n od deo.!pra odificărilor de per.te că ne dă o idee .pontan: ea de.a! trei in!teJ altădată: e.trece de la tri.ănăto+i.tă .o n .a atinge t!r8!lenţaJ i aginaţia =i e. 'acă o e.e nat oti.ă pre"inte .teţe la 8!c!rieJ de la indiferenţă pentr! toate de-ine .ing!r!l a-antaI pe care24 pre"intă e.er-aţia a fo.!t =n >năJ deodată: fără ca ce-a .e nici ti p!l: nici iIloacele . Spre ->r.p!nde la =ntre8ări +i at>t.oanele care o =nconIoară: ca +i c! ace.ă!: con. =n .tare: care con-enţional a fo.o8r! +i lip. a re!+it .tă +i de proporţii o8i+n!iteJ e.tarea organelor re.oanele din ant!raI!l .H E.elă +i -i-acitatea .tea: e oria .i.t n! ită .ă le .piră preoc!pări .tarea precedentăJ .e.tr!ită pentr! .piratorii.e8it aer!l ei .tarea 4J c! toate ace.t!l de ro8!.ocială: ea are =nfăţi+are de o tri.

'!pă !n an: o a do!a .ec!nde: ea =+i ignoră deci .ătorea. +i !lte alte l!cr!ri pe care le +tia =nainte de a fi 8olna-ă . C>te-a in!te ai =nainte fredona o ro anţăJ dacă e.ă le depă+ea.ă reapară.c pe +lea!. C! toate ace. 'ar acea. Uitarea .oţ.J pri ele .a a fo.. =ncă din copilărie +i frec-enta ca.ceptică: crede că $elida I!ca o co edie: d!pă cri"ă =i a inte+te 8r!tal confidenţa.eJ .tare nor ală.a nor ală: =n ti p ce =n -iaţa . N! rec!noa+te pe ni eni: =n afară de t>năr!l 8ăr8at care2i de-eni.ale c!-inte .tenţa .arcini la ter en .ărcinată =n ti p!l condiţiei .tarea act!ală: c>nd =i acoperă aproape =n =ntregi e e. Condiţia .chide ochii pentr! a reintra =n e.te =ntre8ată ce ro anţă an! e: ha8ar n2are.ănătatea .crie ta8lo!l co plet al !nei .tăin!it foarte clar +i care: ai .tare: care n! e.t e.ec!ndeJ nici o idee generală do8>ndită anterior n!2i e.oţ!l ei n! a o8.arcina n! o nelini+te+te +i $elida ia oarec! =n gl! ă .că.ii i. $elida a .te !n l!cr! de croitorie: =ncep!t =n perioada precedentăJ ea n!24 rec!noa+te +i =i tre8!ie !n are efort de g>ndire pentr! a24 =nţelege.ec!nde: ea =i cedea"ă +i ră >ne =n.că perfect: .ec!ndă: adoar e =n od!l deIa de.e p!nă la c!rent. %a ->r. +i: =n loc . 'e-enind =n.2a petrec!t =n ti p!l acce.e.e .pre ceea ce .fr>nge doar a.e -or8e+te de.ale.ă etc..e agra-ea"ă: că iIloc!l i .că.e .pre o -i"ită pe care toc ai o pri i.e enea de toată -iaţa .ă coa. =ntr2!n inter-al de +ai.c!t p!ţin c>te p!ţin =n d!2 ratăJ a de-enit egală c! -iaţa nor ală: pe !r ă a depă+it2o: pentr! a aI!nge gradat la .terie: ca +i acce.ta8il tefere: nici o idee delirantă: nici o apreciere fal.tare co plet nor ală: ca apoi 8oala .!l!i.ă ă =nţe2 legeţi: dar -ă ărt!ri.e caracteri"ea"ă printr2o .e gă.p!ne edic!l!i: c! lacri i =n ochi: că G8oala .te dec>t !n epifeno en al acce.pre"ece .celentăJ nici !n feno en deo.c!t pentr! pri a dată +i: =n !r ătorii doi ani: .pare: cap!l =i cade pe piept +i ea recade =ntr2o .i. Spre no!ă.a! patr! ore.a! do!ă"eci de ani: o c!no+tea pe $elida C.er-at.p!.i ţită: e.e8it n! .tă ne+tiinţă n! p!tea d!raJ o -ecină căreia i .ă: nici o hal!cinaţie..tă condi0ie $ecund.a eiJ tinerii: a->nd !n!l 34 1entru alt!l o are afecţi!ne: +i2a! pro i.elor care: =n 43?3 +i 43?/ n! oc!pa dec>t =n I!r de o "eci e din e.ărcinată.cri.it!aţieJ fa ilia: o8i+n!ită c! acea.ele de letargie care d!ra! trei . prin fapt!l că: at>t ti p c>t . .tare: o aI!tă .elia $elidei di.!ferit de parali"ii parţiale: acce.2a petrec!t =n acce.te con+tientă de ea dec>t =n celelalte .a nor ală: ca ignoră fapt!l. '!pă !n ti p -aria8il: 8r!.t: cred: !+or .trea"ă fapt!l !r ător.ale intelect!ale +i orale: chiar dacă diferite: .tare .itate iIlocie.2a o8.tă . Acea.terice foarte -iolente.ă citea.ele a! fo.!lta a.e o8. De oragiile p!l onare a! de-enit ai frec-ente +i de ai are a ploare.a o8i+n!ită.a nor ală n! are nici o a intire de.e -ariate: .: -2a fo.pecială: care .2a petrec!t =n ti p!l condiţiei .e: iar d!rata lor: care la =ncep!t egala perioadele de . 'e la do!ă"eci +i patr! la do!ă"eci +i +apte de ani: 8olna-a a a-!t trei ani de .arcină: foarte peni8ilă: c! he opti"ie +i accidente ner-oa. Un t>năr: de opt.pai ă de nede.tă ca de o8icei: =i .pre"ece ani: .e etc. =ntr2o "i: $elida: ai tri.te -ătă ată: +tie .t ai n! eroa.tă .t o ent +i p>nă la ->r.ele precedente: dar de a.coperire a făc!t a.pre"ece ani +i I! ătate: $elida a nă.!perioară celeilalteJ e.tă -iaţă: ca +i =n cealaltă: fac!ltăţile .ec!ndă: perioada acce.e tre"ea.tări a.e+te =ntr2o .tea: contin!ă c! poate: 8le.!pra tinerei fete o at>t de p!ternică i pre.!l care a !r at i ediat: $elida .AL0RED BINET DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INCON$TIENTUL =n acea.ă n! ere: .!.2a de.!nt inconte.a! a-ort!ri.tare nor ală: =ncepe .ţine că n! a -ă"!t pe ni eni.i.te c! !lt .e ănătoare.te ai ale.i.tarea ei. =n acce.a! pe care le2a =n-ăţat =n ti p!l perioadelor . 35 . Se poate .tare de toropeală. Separarea celor do!ă e.c: -e. Acea.!nt: G i2e frică.tă ./ c! o n! e+te do n!l A"a : toate fac!ltăţile ei par ai de"-oltate +i ai co plete.că: .er-at2o dec>t de -reo trei"eci de ori: fiind =n condiţia .!pra t!l8!rărilor fi"iologice ale .ta de do!ă"eci +i patr! de ani: acce.!pra a ceea ce .te >nd!2+i nefericita .pre"ece ani: $elida a a-!t !n.tenţa ei: a cre.pre"ece . Acea.elor . Trei p>nă la patr! in!te .ea e.arcini incipienteJ =l con.tenţa.ale: pe care o l!a drept o 8oală.p!ne: G= i a inte.ie =nc>t a a-!t con-!l.tarea acea.ărcinată.ă .e face . $elida e.tenţe e.ale precedente de .tă a do!a .tarea nor ală: ca de o8icei: ea .ă croia.e de letargie: e.tare la ea dec>t de do!ă . =n 43?3: a apăr!t o a treia .i.c!rg +i ea de.ă .cri.tare: =n acea. A8ia dacă .arcinii .e leagă din no! de i.H =n acea.p!ne că =n acea. =n -iaţa .it!aţia =n ti p!l .e că.: i2e fricăH.c perfect ceea ce -2a .pre"ece ani +i I! ătate: accidentele a! reapăr!t: c! o inten2 .ă .tă de.ta d!rea"ă: $elida =+i a inte+te n! n! ai de ceea ce .. 'o n!l A"a n! a -ă"!t acea.că =n . cred că .ta. 'in ace.ta de +apte.tării nor ale +i n! e.!nt =n.ă .crie: .tare pe I! ătate delirantă d!rea"ă p!ţin.tă a do!a -iaţă: =n care d!rerea fi"ică n! .tă a do!a -iaţă: .a! trei ori +i: ti p de +ai. I .te foarte clară: c! o de on.e ră.te alta: iată tot!l. =n ti p!l condiţiei .er-ă: căci =+i contin!ă !nca c! ardoare: aproape c! =nd>rIireJ cel ai ade.e =ngroa+ă +i că =n fiecare di ineaţă are greţ!riHJ =ntr2!n c!->nt: =i de.

ă ai8ă +tiinţăJ tran"iţia a a-!t loc: deci: =n ti p!l .te ai . Acea. 'e !n.ă co ită o !lţi e de gafe: =n raport!rile c! -ecinii: =nc>t $elida a pă.e odifică !lt: de-ine: .tare nor ală: .e afla =ntr2!n -ehic!l de doli!: c! per.e ne c!no.agerată. A inter-enit o an! ită partic!laritate =n .cena -ieţii ei interioare o ente -iolente.2ar fi aflat.e.te foarte nefericită c>nd .i ţi că .c.ă le di.te incapacitatea relati-ă =n care o ad!c .o n!l!i.a de o ent.!nt foarte pron!nţate.eara =n .H =n pl!.e apropie perioada pe care o n! ea acce. N!2+i a inte+te dec>t fapte care .te con.oade care ne arată foarte 8ine oti-!l .in!cide.i !le"e ceea ce ea n! ea o in8irmitate.te ai arogantă: ai indiferentă: ai preoc!pată de toaleta . $elida e.te indiferentă +i anife. '!pă !n ti p: re-ine o perioadă la -iaţa nor alăJ la tre"irea din acea.t a ă.pre"ece ori $elida a fo.tare are pentr! cei din I!r o ai are afecţi!ne.c!te doar de ea: c! ar fi pre.enţa a intirilor: care le caracteri"a!: a făc!t2o . Ceea ce o .ea"ă ade.tare l2a lă.tfel . =ntotdea!na ace.!pra -alorii ărfii c>nd n! c!no. A8.p!ne eaJ ceea ce n!2 i con-ine.tare: ignor>nd c! tot!l pentr! ce .i!nea de la t> ple: =i indica! .tă .ă !lt ai .te de o tri. =ntr2o "i: c>nd .tare: ea le2a !lţ! it r>">nd: iar ace+tia: fire+te: n! a! =nţele.e: .ale. C>te-a .o.a! n!: a a-!t loc =n ti p!l .oţ!l a. Chiar dacă a+ -rea: n! a+ p!tea . Acea. Variaţiile de caracter .p!ne ea: rea +i pro-oacă pe .!pără =n od deo.oţ!l ei .e g!d!re: ea =l re.oţ!l era la c!rent c! .ea a8atoare +i ăcel!ri. Sit!aţia .c!n. $elida po-e.fidător: ai dintr2o 8!cată.en. N! ai că ace.c!rte: =nc>t $elida p!tea .i !lare era at>t de co pletă =nc>t: =n ant!raI!l ei: .!pra ei.c!.ec!ndăJ a-!: de a.!ră .te i po.e =ntorcea =n tră.ă: =n. E.tare nor ală7J aţipi pentr! c>te-a . &i2a pierd!t c! nata =n !r a !nei l!ngi 8oli.a! de co+ ar!riJ =n pl!.te fapt!l că = i e.ing!r .te . '!pă ce .at .e pl>ngea de a eţeli +i: d!pă !n ti p foarte . 'acă e. Manife.!8terf!gii: de tea ă .it!aţii: trăgea c! !rechea: prin =ntre8ări ocolitoare: .ă .irea ace.tă prea p!ţină afecţi!ne pentr! cei ce o =nconIoarăJ .a: pe care o +tia 8olna-ă: !ri. Rec!noa+te că: =n acele o ente: caracter!l i .i ţea -enind: =+i d!cea >na la cap: .2a o8i+n!it c! ea +i pe care24 >ng>ie =n fiecare "i.ă rec!rg la ii de .tării nor ale.tă -iaţă: c>nd c>inele -ine .te pretin.: e. 'e a.c! că c! nata .: caracter!l ei e.tă di.2a =nt> plat de !lte ori ca: ador ind .e -ede 37 .pre ace.2a dăr!it !n căţel!+: care .ale 5.oane care: d!pă o8i+n!inţă: lă!da! calităţile !nei oarte al cărei n! e ea n!24 +tia. Copiii ei +i2a! l!at pri a = părtă+anie =n -re e ce ea .te de fapt foarte tri. E. $A4ida doar e ca toată l! ea: la o ent!l o8i+n!it: n! ai că .te =ntotdea!na t!l8!rat de -i.e enea .c preţ!l de co.teţe care atinge di.2a! petrec!t =n condiţii a.te o are lac!nă ce n! poate fi acoperită.e p!.c!rt: 1A 'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% trecea =n cealaltă .te =ntre8ată 8r!.a! .tarea nor ală: $elida e.i8il .ea a de ceea ce .c!nd ce-a de el: chiar dacă =n realitate e! n! a ni ic de a.elie e.e tre"ea. Cred că =ntr2o altă .aJ e. 'in clipa c>nd le .2a =nt> plat .ă a. A-ea ere! a ne"ii pe care le n! ea i propri! cri"e. #r: =n ti p!l celor c>te-a ore de .ă o fac.!ră de la f!neraliile !nei doa ne pe care o c!no.e enea: .i !le"e: =n orice loc .tare nor ală: a! de-enit !lt ai rare. Ceea ce ă depri ă: ada!gă ea: e.trat de.t o8icei.ă ignore total = preI!rările ace. G$ac gre+eli a.ea =n con2 diţia .tea cele ai !r>te a intiri +i .tradă +i a fo.pinge c! oroare: n!24 rec!noa+te: de parcă n! 42a -ă"!t niciodată: e !n c>ine -aga8ond: intrat din =nt> plare la ea.tările afecti-e n! a! aceea+i nat!ră =n a 8ele condiţii.o n!l ei e.t fapt =n ti p!l perioadei de .ă .te infl!enţat de d!reri fi"iceJ -i.e tre"i =ntr2o altă . =n . I .!nt o8ligată . =n perioada cri"elor .te !itat: afaceri: circ! .incopele e oriei: ai ale.!ferinţei . tot ceea ce g>nde.ele .e la c!rent +i ni eni n!2+i dăd! .A%$RE' (INET =n 430?: do n!l A"a : d!pă ce a pierd!t2o din -edere pe $A4ida pentr! !lt ti p: a regă.e: fără a părea 8olna-ă. Altădată $elida =+i pierdea =n =ntregi e c!no+tinţa pe parc!r. #8i+n!ită c! a.2a tre"it =n cealaltă .e enea: ghinion!l de a ignora ace.t act fi"iologic de pri ordin: co plet .ale de condiţie .ec!ndă: e.tă pierdere era at>t de co pletă =nc>t =ntr2o "i: =n 43?/: ea a că"!t pe .e =n+ală ere! c! c>te o l!nă.tă perioadă de tran"iţie +i2a di in!at p!ţin c>te p!ţin l!ngi ea +i: chiar dacă pierderile de c!no+tinţă era! co plete: ele era! at>t de .tor perioade.ă ia ace.că di ineaţa =n cri"ă: fără ca ea .t ridicată de trecători.!l .a nor ală: . din -iaţa ea.ă n! trec drept o idioată^H I .e . c>nd =i afectea"ă co erţ!l. ai ni ic din acea -e. Slă8i.tanţe i portante: c!no+tinţele: lă !ririle pri ite.te+te an! ite epi. )!tea a.e gă.te ai p!ţin la8orioa.!nt: la !r a !r ei: dec>t perioade de .e g>n2 de+te la condiţia .e .perarea.e ănătoare.a e.i8ilăJ .tei orţiJ n! ai la -ederea hainelor de doli! ea rec!no. Ea e.it2o ca a ă de fa ilie +i cond!c>nd !n aga"in de colo 2 nialeJ ea a-ea trei"eci +i doi de aniJ n! a-ea dec>t doi copii =n -iaţă.tare nor ală. GEl declară fără =ncetare Haşa 3reau euI/ .tarea .tă: căci tot!l e.ă di.tare.t +i .a nor ală: iar !neori o 8ate g>nd!l de a .c referitor la data acel!i e-eni ent: ea ca!tă =n e orie: +i .e re-oltă =n faţa a!torităţii nat!rale pe care o are .e8it e.e te ea că e.e.tarea .e cri"e: care n! .er-e +i .it!aţia 8olna-ei.ig!r că =ntr2o altă -iaţă i2a .ă o8.ec!nde: fără ca doa nele care era! c! ea =n tră.p!.c!rtelor perioade de tran"iţieJ acea.e =nt> pla.iderată ne8!nă.e pare că =n acea.

i 2tri7e2c 9e96rele.eparărilor care ad>nce.ă o di.ă: -ecinii a! alergat +i a! read!. )erioada de tran"iţie =n care $elida intră =n condiţia .oţ!l .tă a.er-a pe =ndelete di-er.e tran.ec!ndeQ 'o n!l A"a a re arcat că =n ti p!l .tig ate .r.it!aţia . cu cor5i care.crie ce 2a+ faceQ S!nt croitorea. At!nci ea $crieB dacă e =ntre8ată de.2e cu acea fe eie: o cople+e+te c! atenţii +i cu .ig!ranţă că n! a+ fi +ti!t ni ic de nenorocirea ea. =n 4303: $elida e.chi 8at ni ic din . Sănătatea .p>n"!ra.elorJ or: a l!a a.t de fericită: .c!rtele perioade de -iaţă nor ală7J at!nci c! .e ai =nainte: că ea era de !lte ori a8.oţe.acte ale >necilor +i cor.!ltă =n.ă de o infir itate intelect!ală deplora8ilă +i .i.tit!ţie -ig!roa.ă n! a .te per.tă parte .te at>t de are =nc>t: do-edind a8ilitate =n a2+i di.o n!l .tit!ie aproape toată e.p!nea ea do!ă "ile ai t>r"i!: dacă a+ <i a7ut cri1a 5a.t ca" =+i con.tarea nor ală: e. ade7.e fi = 8olnă-it.e feno ene i.trea"ă: =n ti p!l acelor .i pto e apar pe faţă: ca" =n care feno en!l e.tfel den! e+te ea .ing!ră dată: o pic!rare de acea.ă de di.2 făcător toate o8ligaţiile +i =ndatoririle. '!pă c>te-a ore: deodată: .e =n condiţia .pre ace.e .c!rtelor perioade de . :n lanţuri 2au le.tă"i dec>t a trei"ecea .ol!t .e ne de 1rietenie. A8ia a =nchi.tă altă -iaţă e.fig!rea"ă a.!ri deter inateJ a+ a-ea aer!l !nei i 8ecile =n faţa clienţilor ei: dacă n! a+ +ti di en.tie: =n l!na aprilie 4303: fiind =n condiţia .!ră ea e.!ferit o pirdere co pletă a c!no+tinţei: dar at>t de .at.ă n2o fac: dacă n2a+ .cri. =n !lti a -re e: .tenţă: n! diferă de acele perioade precedente dec>t prin caracter.r& at-t de 6ine =nc>t: =n ti p!l perioadelor ce .p>n"!ră.te .elă +i fericită: .olid pentr! a da loc la o e.!feră de ne-ralgii: he oragii: contracţii: parali"ii locale etcJ e. GC>t a+ fi fo.>nger>nde.e ro+e+te.cri.ă! a con.ă: chiar =n .tit!ie ac! aproape toată -iaţa $elidei: .ea.tă perioadă: care n! oc!pă a.tare nor ală $elida !ita orele e.ri& 2i9ţea :n ca1 un <el de 2tr-n2oare& o 2en5aţie doar de ea cuno2cut.tenţa ei.p!ne do n!l A"a : la cererea ea: .& care.ec!ndă: ea e.a! de altă nat!ră.te orocănoa.a! patr! "ile: $elida .terioară.t .pontane +i parţiale. Cel ai ade.ec!ndă: c>nd d!rerile ei a! o ai ică inten. E. :n unele 5ile& cel 9ai ade2ea c-nd a7ea anu9ite 2u1.!ra prof!n"i ii .i. 'ar ă.i !la pierderea c!no+tinţei.ang!inăJ o .tatat: ceea ce e! con.ec!ndă: care con.e de"lănţ!ie =n a eninţări = potri-a ace.2o la -iaţă.H C!r>nd: $A4ida a . =n 4300: $elida are trei"eci +i patr! de ani.te -or8a de conge.tră fe eie reintră =n perioada .in!cidere.ati. Ve.te: de altfel: foarte c!raIoa.te prea .tarea =n care .!perficiale: picioarele a! ră.teţe care erge p>nă la di.ol!t tot ce .i !la a ne"ia +i t!l8!rările care o =n.te din ce =n ce ai . :n condiţia .c a8.e =n ti p!l perioadei precedente: fie +i dacă acea. Croitorea.e ănare e.i anunţa 7iitoarea 2c=i96are de 2tare.c!rte perioade de .te altă per.enţa a intirilor =ntre cele do!ă e.i !le"e perfect.i.tern e.ă: n! e.ec!ndă con. Acea. Acea.ă: de"olatăJ ea .tării nor ale: :nt-lnindu.i.erie de croitorea.oţ!l ei +i cei doi copii.t ca" $elida e.trăină de orice acţi!ne e.!nt nor ale: iar accidentele de.e gă.onalitatea nat!rală care o caracteri"a pe $elida la ->r.tă =n.!r-enea! indiferent de .t act: r.ec!.!rile: pentr! a n! co ite erorile de care .e pot o8.tii . ochii că +i2a +i re-enit: contin!>nd!2+i l!cr!l deIa =ncep!t.i.tarea ei.e oria: 2unt 1er<ect nor9ale.i te o .!daţie .tfel.e a! fo.a =n fiecare "i: la aceea+i oră: pare a fi o o8i+n!inţă.itate.te .te frapant: dar teg! ent!l e.ec!ndă: $elida are certit!dinea că .păi >ntătoare .te .ec!ndă +i tot =n condiţia .te: la o pri ă pri-ire: la fel c! toată l! eaJ acea.. Se +tie ce rol Ioacă o8i+n!inţele =n e. In ace.te r!+ine.e: de frec-ente he oragii p!l onare .c!rtă: c! toate că a de-enit !lt ai a8ilă =n a di.ăJ a9 de l!crat d!pă ă.terice de o are raritate. C! condiţia .pecial: o dra ă inti ă: dă ă.tenţe ale $elideiJ e.i!nile e. A( .ec!ndă7 =nc>t a re!+it .e te eJ dar =ntr2o 8!nă ă.e ! flă +i . #are $elida pă.aI!l!i 1e care =l a de croit.21unde: GC! .ta de pai.!ccedă .oană: căci ignora a8. E2te DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INCON$TIENTUL -or8a de d!rerile 9u2culare o8i+n!ite: care .tă nat!ră a a-!t loc =n ti p!l nopţii: =n pielea din regi!nea occipitală: reprod!c>nd .lă8ită dec>t de d!reri ner-oa.te aproape ca toată l! ea.perare +i p>nă la dorinţa de .a! trei ani.tata. Veghea +i . Trăie+te =n fa ilie c! . =n !r a !nei = preI!rări: ea +i2a rel!at -echea e.e doi .i te o tri.t!rnat o a.p!nea: tot ce făcea: tot ce .i te atin. 'e o con.en"aţie de căld!ră =ntr2!n an! it loc de pe corpJ acea.ă +i a ă de fa ilie: ea =+i =ndepline+te .tenţă.c!rtă 5o fracţi!ne de .c: ea =+i a.H Ea o ignoră: :ntr.ec!ndă e.ea ace.c!nde foarte 8ine o infir itate de care =i e.ă +i cond!ce !n ic atelier.AL0RED BINET ade2ea 1u2.ec!ndă +i2a re-enit.pre"ece ani: =nainte de a .tei fe eiJ c!prin. %a !n o ent dat: fără o ca!"ă an! e: la fiecare trei . Se .te deplora8ilă: căci .oţ!l ei are o a antăJ ea .a! a patr!"ecea parte din e. Un fapt .e .ta d!ra.te ca o prăpa. =n ace.a generală e. Acea.e petrec!.e .perare: .!rile pe care le l!a.!r-ine o perioadă de tran"iţie +i t>năra noa.tare nor ală: at!nci c>nd pare a fi !itat tot!l: o8i+n!inţele ac! !late =n ti p!l condiţiei .!feră prea p!ţinJ inteligenţa +i toate f!ncţiile cere8rale: incl!.

A%$RE' BINET

'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% =n 433<: $elida trăi aproape tot ti p!l =n condiţia ,ec!ndăJ -iaţa nor ală: c! a ne"ia at>t de caracteri,tică: n! ai apare dec>t la inter-ale de cinci,pre"ece "ile la trei ,ăptă >ni +i n! d!rea"ă dec>t c>te-a oreJ perioadele de tran"iţie: care n! d!ra! dec>t c>te-a in!te: ,2a! red!, la c>te-a ,ec!nde ,a! la !n ti p at>t de ,c!rt =nc>t $elida: care dorea ca ant!raI!l ,ă2i ignore 8oala: p!tea ,ă o di,i !le"e co plet. '!pă cinci,pre"ece "ile: o l!nă: do!ă l!ni: apărea! ,c!rte perioade de -iaţă nor ală: precedate +i !r ate de tran"iţii i percepti8ile. Apariţia lor e,te !neori ,pontană: dar ,!nt de cele ai !lte ori pro-ocate de o ,!părare oarecareJ apariţiile ,pontane a! loc ai ale, noaptea. =n pri ii ani ai 8olii: -iaţa o8i+n!ită a $elidei a fo,t t!l8!rată de anife,tări d!reroa,e dintre cele ai peni8ile: iar ea era tri,tă: chiar ,! 8ră +i tacit!rnă. Acea,tă tri,teţe: la !n o ent dat: a făc!t2o pe 8olna-ă ,ă fie tentată ,a ,e ,in!cidă: =n ti p ce: di potri-ă: perioadele de condiţie ,ec!ndă era! caracteri"ate prin a8,enţa d!rerilor +i printr2o are -e,elie: =ntr2!n c!->nt: $elida a-ea =n acela+i ti p n! doar do!ă e;i,tenţe: ci do!ă caractere a8,ol!t diferite. =ncet!l c! =ncet!l: fie ,!8 infl!enţa anilor +i =ncercărilor -ieţii: fie din alte ca!"e: condiţiile ,ec!nde: care a! acaparat -iaţa ei aproape =n =ntregi e: n! a! ai pre"entat nici -e,elie: nici li8ertate de ,pirit: ci gra-itatea +i ,erio"itatea oricărei per,oane re,pon,a8ile. Se poate ,p!ne că cele do!ă caractere ,2a! egali"at +i ,2a! contopit !n!l c! alt!l. =n ,f>r+it: =n 4330: $elida a-ea patr!"eci +i patr! de aniJ ,tarea ,a era aceea+i ca =n 433<: perioadele de -iaţă nor ală ,!nt din ce =n ce ai rare. Se pot reţine: =n re"! at: din o8,er-aţiile precedente: faptele !r ătoare: ,chi 8area per,onalităţii pre"entate de $elida e,te ca!"ată de ne-ro"a i,tericăJ l!cr!l ace,ta e,te inconte,ta8ilJ $elida a pre"entat !n n! ăr at>t de are de feno ene i,terice: c! ar fi Gc!i!lH: he opti"iile: alterările de ,en,i8ilitate: con-!l,iile: cri"ele de letargie: =nc>t n! a-e nici o =ndoială =n acea,tă pri-inţă. 'in c>nd =n c>nd: 8olna-a =+i ,chi 8a condiţia entală: ,e poate ,p!ne chiar per,onalitateaJ trecerea n! ,e făcea pe ne,i ţite: ci =ntotdea!na c! pierderea c!no+tinţei. %a =ncep!t: ,e prod!cea !n ,o n prof!nd: =n ti p!l căr!ia 8olna-a n! ,i ţea nici o e;citaţieJ ace,t ,o n ,2a ,c!rtat c! ti p!l: dar el tot ră >nea o pierdere de c!no+tinţă: care ,ăpa o prăpa,tie =ntre cele do!ă e;i,tenţe. Tre8!ie notat că n! a! e;i,tat niciodată con-!l,ii =n o ent!l trecerii: c! toate că $elida a a-!t =n alte oca"ii atac!ri de i,terie con-!l,i-ă. Tre"ind!2,e =n ,tarea ei no!ă: 8olna-a de-enea o altă per,oană. Caracter!l =i era ,chi 8atJ era tri,tă: orocănoa,ă =n ti p!l condiţiei ,ale nor aleJ de-enea ac! ai tandră: ai -e,elă: ai afect!oa,ăJ =n ,chi 8: 8olna-a

e r ' e N ! A a-! t ade ,ea 4 0

oca "ia ,ă rep etă ace a,tă re arc ă.

A%$RE' (INET 'o n!l '!faO: din (loi,: a p!8licat o o8,er-aţie de,pre o 8olna-ă a,e ănătoare c! precedenta?. Vo cita pa,aIele cele ai intere,ante din GEra =n I!r!l an!l!i 43B? c>nd a =ncep!t ,ă fi! artor!l acce,elor de ,o na 8!li, ale do ni+oarei R.%.: +i a a-!t ti p de doi,pre"ece ani oca"ia: aproape "ilnică: de a ,t!dia ace,t feno en at>t de 8i"ar. 'o ni+oara R%. a-ea: cred: pe at!nci do!ă"eci +i opt de ani. =naltă: ,la8ă: păr +aten: c! o 8!nă ,ănătate generală: de o ,!,cepti8ilitate ner-oa,ă e;ce,i-ă: do ni+oara R.%. era ,o na 8!lă din copilărie. )ri ii ani +i i2a petrec!t la ţară: la părinţiJ ai t>r"i! a intrat ,!cce,i-: ca lector ,a! ca do ni+oară de co panie: =n ai !lte fa ilii 8ogate: c! care călătorea !ltJ apoi optea"ă pentr! o ,tare ,edentară +i ,e con,acră !ncii c! ac!l. =ntr2o noapte: pe c>nd ,e afla =ncă la părinţi: -i,ă că !n!l dintre fraţii ei toc ai că"!,e =ntr2!n hele+te! din apropiereJ ea ,e ridică din pat: ie+i din ca,ă: ,ări =n apă +i ,e ap!că ,ă =noate pentr! a2+i ,al-a fratele^ Acea,ta ,e petrecea =n l!na fe8r!arieJ o prin,e frig!lJ ,e tre"i c!prin,ă de frică +i prin,ă de !n tre !r care2i parali"a orice i+careJ ar fi !rit dacă n! ar fi pri it aI!tor. Tip de cinci,pre"ece "ile fe8ra o reţin! la pat. =n !r a ace,t!i e-eni ent: acce,ele de ,o 2 na 8!li, a! =ncetat pentr! ai !lţi ani. Vi,a -or8ind c! -oce tare: r>dea ,a! pl>ngea: dar n!2+i pără,ea pat!l. )e !r ă: p!ţin c>te p!ţin: peregrinările noct!rne re=ncep!ră: la =ncep!t rare: pe !r ă tot ai frec-ente +i: =n ,f>r+it: cotidiene. A+ p!tea ! ple !n -ol! c! de,crierea faptelor +i ge,t!rilor făc!te de 'o ni+oara R.%. =n ti p!l ace,t!i ,o n acti-. Mă -oi ărgini n! ai la ceea ce e,te indi,pen,a8il: pentr! a face c!no,c!tă ,tarea ei. Copie" din notele ele: _Ma a era ,!8iect!l cel ai frec-ent al -i,elor ,ale. 'orea ,ă plece =n ţara ,a: =+i făcea 8agaIele =n are gra8ă: căci _tră,!ra a+teptaZJ f!ge pentr! a2+i l!a ră a, 8!n de la per,oanele din ca,ă: n! fără ,ă pl>ngă din a8!ndenţăJ ,e iră gă,ind!2i =n pat: co8oară repede ,cările +i n! ,e opre+te dec>t la poarta de la ,tradă: de la care ,2a a-!t griIă ,ă fie a,c!n,ă cheia +i =n preaI a căreia ,e "8ate: de"olată: re"i,t>nd !lt ti p per,oanei care =ncearcă ,ă o read!că la c!lcare +i pl>ng>nd!2,e a arnic de _tirania căreia =i e,te -icti ăZ. Ea ,f>r+e+te: dar n! =ntotdea!na: prin a ,e re=ntoarce =n pat: cel ai ade,ea fără a fi co plet de"8răcată: ceea ce =i arată la tre"ire că n! a dor it lini+tită: căci n!2+i a inte+te ni ic de,pre ceea ce ,2a =nt> 2 plat =n ti p!l acce,!l!iZ. Iată ,o na8!li, !l: a+a c! ,e o8,er-ă de,t!l de frec-ent. E,te !n -i, =n acţi!ne =ncep!t =n ti p!l ,o n!l!i nor al +i care ,e ter ină printr2o tre"ire: fie ,pontană: fie pro-ocată. 'ar n! acea,ta i ,e =nt> pla cel ai ade,ea do ni+oarei R%. Copie" din no!: _E,te ora opt ,earaJ ai !lţi !ncitori l!crea"ă =n I!r!l !nei e,e pe care ,e află 42

'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% o la păJ do ni+oara R.%. cond!ce l!cr!l: 8a chiar ia parte acti-ă: n! fără a -or8i c! -e,elie. 'eodată ,e a!de !n "go ot. E fr!ntea ei care cade 8r!,c pe arginea e,ei: 8!,t!l aplec>nd!2i2,e =nainte. Iată de8!t!l acce,!l!iZ. Se redre,ea"ă d!pă c>te-a ,ec!nde:=+i ,coate c! ci!dă ochelarii +i2+i contin!ă !nca pe care o =ncep!,e: ne ai-and ne-oie de lentile conca-e: c! toate că o iopie con,idera8ilă le face nece,are =n ,tarea nor ală: 8a chiar ,e a+a"ă =n a+a fel =nc>t l!cr!l ei ,ă fie ai p!ţin =n 8ătaia l! inii lă pii. 'acă are ne-oie ,ă 8age aţa =n ac: d!ce >inile ,!8 a,ă: că!t>nd ! 8ra: +i re!+e+te: =n ai p!ţin de o ,ec!ndă: ,ă introd!că ăta,ea =n !rechea ac!l!i: ceea ce n2ar fi făc!t dec>t c! are gre!tate =n ,tarea nor ală: aI!tată de ochelari +i de o l! ină p!ternică. Vor8e+te l!cr>nd: iar o per,oană care n! a fo,t artoră la =ncep!t!l cri"ei n! ar re arca ni ic: dacă do ni+oara R.%. n! +i2ar fi ,chi 8at fel!l de a -or8i din clipa c>nd a intrat =n ,o na 8!li, . At!nci ea -or8e+te ,t>lcit: =nloc!ind pe eu c! mine/ ca +i copiiiJ a,tfel ea "ice: _c>nd ine ,!nt proa,tăZ: A,ta =n,ea nă: c>nd n! ,!nt =n ,o na 8!li, . Inteligenţa: deIa ai ,!, dec>t !na o8i+n!ită: do8>nde+te =n ti p!l cri"ei o de"-oltare re arca8ilăJ e oria de-ine e;traoardinară: +i do ni+oara R%. poate ,ă po-e,tea,că cele ai ne=n,e nate e-eni ente c!no,c!te =ntr2!n ti p oarecare: fie că faptele ,2a! petrec!t =n ,tare nor ală ,a! =n ti p!l acce,elor de ,o na 8!li, . 'ar: dintre ace,te a intiri: cele care ,e referă la perioada ,o na 8!li, !l!i ,e e,to pea"ă co plet din clipa =n care cri"a =ncetea"ă: +i i ,2a =nt> plat ade,ea de aJi pro-oca do ni+oarei R.%. irare p>nă la ,t!pefacţie a intind!2i fapte co plet !itate ale: 8etei proa$te/ d!pă e;pre,ia ,a: pe care ,o na 8!la i le2a confe,at. 'iferenţa dintre cele do!ă fel!ri de a fi e,te c>t ,e poate de arcată. 'o ni+oara R.%. ,2a fo,t de8ara,at de per,onalitatea ei anor ală =n perioada enopa!"eiZ.H Se -ede că do ni+oara R.%. are do!ă per,onalităţiJ ea e,te con+tientă de ace,t d!ali, : căci -or8e+te de cealalt, la per,oana a treia: +i ignoră =n pri a ,a ,tare ceea ce a făc!t cea de2a do!a =n ,tarea ,ec!ndă. Re,t!l de,crierii n! ai pre"intă intere,: căci e,te o repetiţie +i: prin !r are: o confir are a ca"!l!i $elida.

II A fo,t ade,ea -or8a: =n ace+ti !lti i ani: de %o!i, V.: 8ăr8at i,teric: care a pre"entat c!rioa,e ,!cce,i!ni de per,onalitate. A e;tra, infor aţiile !r ătoare din l!crarea do nilor (o!rr! +i (!rotA. 43

ă +i .t 8olna-. Se ia hotăr>rea .i patică: !n caracter 8l>nd +i că . -aga8ond.p!n ei: e. Atac!rile .tată că 8olna-!l are o fi"iono ie de.terie: dar ti p!l .talat la o a.2a! repetatJ a a-!t apoi o parali"ie a e 8relor inferioare: inteligenţa ră >n>nd!2i intactă.ea a a8andon!l!i: a prietenilor care l2a! = pin.e.ă eargă c! to-ară+ii . Ne g>ndi la o .te+te i. %a tre"ire: V.ică a e 8relor inferioare parali"ate +i contractate.ale.ta de opt.te l!at =n der>dere. Se -ede i ediat că . A: =n "i!a de 4< fe8r!arie 43A1: din a ă i.crie de.toria -ieţii .ăi la !nca c> p!l!i. +tie .tă +i decare2i e.terică +i tată nec!no.eara: re-enit =n colonie: =+i pierd! c!no+tinţa +i a-! cri"e.t>ng: fără .tr>ngerea c!r eielor: o -iperă i .ă de corecţie: p>nă la ->r.t!l de 8ine.Voi.e = 8race: chiar dacă e.toria l!i %o!i.!nt !lţ! iţi de progre. E.t tran. #c!pat ai !lţi ani c! !ncile agricole: pri e+te =n acela+i ti p ed!caţia +colii pri are: de care a profitat din plin: căci e.c!rge +i .& .t parali"at +i .te deIa c!no.pre cri"a . Regretă !lt ace.: pe !r ă =ndreptat .ale c! detalii a ăn!nţite: chiar hoţiile pe care le dete. =n colonia 'o!aire.te conda nat: pentr! f!rt la do icili!: la detenţie =ntr2o ca.ă foarte 8ineJ l!crea"ă c! "el: toţi .pre"ece ani.p!ne că e. Nă. =ntr2o "i: =n ti p ce .t>ngaciJ pe !r ă face c>ţi-a pa+i prin .terie =n.ă .et0 a relatat2o cel dint>i: iar d!pă el: do n!l Ri8ot: do n!l %egrand d! Sa!lle: do n!l RicherJ do n!l K.ă24 !+te. &tie . )o-e.t trec!t +i afir ă că -iitor!l l!i -a fi one.: .ă citea.te d!. # dată = 8răcat: cere .t.te r!+ineJ le p!ne pe .trada Kean2 (art: nr.ferat la a"il!l din (onne-al 5E!re2 et2%oir7. A a-!t !n fior c! plit +i .e =ncolăce+te =n I!r!l 8raţ!l!i .a. -rea .J a a . =ntr2 ade-ăr: n! are nici o a intire de.pre ace.te ap!cat de o cri"ă care a d!rat cinci"eci de ore: =n !r a căreia el n! ai era parali"at.că +i .epte 8rie 4301 p>nă la <1 artie 433@.e . '!pă do!ă l!ni: V.e oc!pa =ntr2o -ie c! .păr!. 'o n!l Ca !.chi.c!tă =n +tiinţă. la rele. Aici: . =+i cere hainele +i re!+e+te .te tri i.a =l altrata: iar el a aI!n.ă2+i reia oc!paţiile o8i+n!ite.ă .te in.e ridice.ele .alăJ parali"ia picioarelor di.a +i n! rec!noa+te pe ni eni: nici chiar pe edic +i pe infir iere: nici pe ca ara"ii de dor itor.ă fie reparti"at la o trea8ă co pati8ilă c! paraplegia: c! infir itatea . N! ad ite că a fo. =ntr2 o "i: e.ă: !nde: fire+te: ia po"iţia cla.c!ltător +i inteligent.in3 a făc!t do!ă i portante co !nicări de.e arată rec!no. Se pare a fi a-!t =ncă din anii copilăriei cri"e de i.e crede =ncă la Saint2Ur8ain +i că -rea .c!t: +i2a petrec!t o parte din copilărie la %!O.te =ncă foarte .e acordă.c!t la )ari.cător pentr! =ngriIirea care i .tare de ne8!nie trecătoare: foarte pla!"i8ilă d!pă !n p!ternic atac de i.AL0RED BINET DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INCON$TIENTUL : K. =n fiecare di ineaţă la atelier!l de croitorieJ e. =n artie 433@ a fo.pre colonia agricolă din Saint2Ur8ain 5Da!te2Marne7: !nde ră >ne din <0 .ă .te a.an: =n apropiere de Chartre.oţite de he opti"ii +i de parali"ii trecătoare.e con. =n "i!a de <1 octo 8rie 4304: e. V .ă coa. E.

e lo-e+te: =i !+că pe gardienii tri i+i =n că!tarea .te pri it .9 e .a8ilităţi: ced>nd in. Se = 8olnă-e+te: ră >ne o l!nă la Dotel2'ie! din M>con +i e.altat ca !n .e re=ntoarce aca. Ie.te tri i.i-e: ane.ca +i c! ire.t 4331: =n .erieJ c>teodată era e. =n an! ite ca"!ri n! a dat =napoi din faţa nici !nei re.ifilitic: alteori era aproape .e "->rcole+te pe Io. a ie+it de la Saint2 6eorge.tări ne-rotice: atac!ri con-!l. )e perioada .a8ilităţile ateriale care re"!lta! din fapt!l că era internat =ntr2 !n a"il de alineaţi.=n ai !lte .t a"il: pre"intă cri"e care n! a-ea! nici o reg!laritate: !neori fiind foarte p!ternice: alteori !+oare: ori .: aproape de (o!rg 5Ain7: la / .ferat la a"il!l Saint26eorge.tinctelor +i i p!l. AI!nge la )ari.a..: la a a .epte 8rie 4334.e din ace.trigă: . Voi.eI!r!l!i la (onne-al: contin!ă .t!pid +i i 8ecil.a: pe !r ă e.ă. =n = preI!ri ile ora+!l!i M>con: la !n are proprietar agricol.pon.!rilor celor ai peric!loa. la <3 aprilie 4331: a eliorat +i =nar at c! o patala a: 1entru a .i. V.!cce.t a"il la <B i!nie 4334J părea -indecat. =+i petrece c>tă-a -re e la Chartre.pon.pre"ece l!ni de +edere =n ace.er-icii: !lti !l loc fiind la Sainte2Anne +i: =n . Read!. la carceră.ă le acopere c! calitatea .ă pre"inte c>te-a anife.a de ne8!n c! care .in: 45 .te tran.: .e a. =n perioada celor opt.e: +tiind c! a8ilitate . Tre8!ie p!.!r-enind =n .: n! .te"ii +i contracţii trecătoare.f>r+it: la Bicetre& !nde intră la 14 a!g!.e +tie c! J e. la a"il: de-ine f!rio.er-ici!l do n!l!i K.

peri entale pe .ale: GE il C.er-ici!l!i.tit!ie originalitatea o8.peri ent!l pe 8olna-J dar acea.2a .!ră: =n pofida !tili"ării altor etode.o.2a! n! ărat p>nă la +a.ă!J crede că i2a! fo.e ne principale: 47 .ihologică arcante: de caracter +i de e orieJ fără =ndoială: ace. V.!8 cap: !n .peri entale. Contract!rile n! reapar o .e de.2ar fi dorit !n .o n lini+tit. Iată o8.tarea .ale7.ta e.e raportea"ă la .ă defini +i .ăJ ceea ce ne2ar ira ar fi contrar!l.e+te la Rochefort la 14 ian!arie.te 8l>nd =n perioada contract!rilorJ =n afara ace. a 8!lator la !n i.tificată din ai !lte oti-e: iar a. Vor8e+te la od!l i per.en"i2ti-o2 .t a p!8licat recent/ !n ca" c!rio.!cce.chi 8at.ihologică a l!i V.t!diat deloc .t!di! etodic.i8il pe =ntreaga I! ătate dreaptă a corp!l!i.ă eargă la l!cr!.e la V.teric.!nt !lt ai n! eroa. Se iră c>nd n!2+i gă.a! alta dintre per. no!.i8ilităţii +i i+cării .ar: logic: din o ent ce caracter!l .t!2 pefiat c>nd -ede copacii c! fr!n"e +i că =n calendar e.ihologică c>nd =+i . Se crede =n <A ian!arie 5"i!a apa 2 riţiei contract!rilor . E.chi 8ări de . N!2+i a inte+te că a fo.edă : c! toate că ea conţine c>te-a părţi 'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% o8.terici a căror i.c a intirile referitoare la perioade i portante din e.e l!ni ale an!l!i 433B: V.chi 8ările .en"orială per. =n l!nile !r ătoare e.!ră la dorinţă !na .erie de cri"e +i: =n !r a lor: contract!ra părţii drepte re-ine.en.tri8!ţia .er-aţie. 'o n!l )ro!.te indi. =naintea +ef!l!i . 'in l!na a!g!.tă pri-inţă +i că toţi 8olna-ii care a! . )icioarele =i .pare +i . al ace.ire: e.trea"ă caracter!l de .!rile acade ice.te .tă: =n definiti-: arele intere.tarea pri iti-ă.i. %a < ian!arie 433?: d!pă o .te ai .e di. ! ple deci o lac!nă i portantă =n c!no+tinţele noa. De iane.te "i!a de 40 aprilie: că per.!8iecţii lorJ ei a! re!+it .onalităţile 8olna-!l!i lor: ceea ce p>nă at!nci n! . C>t ti p ră >ne =n ca"ar ă: co ite hoţii.te I!. =n 40 ian!arie 433B !n no! atac foarte -iolent: care .i8ilităţii care . Ace. V.t a.onal!l din .ipea"ă d!pă do!ă "ile: dar ră >ne parali"at +i in. Se crede =n 40 aprilie.tă co paraţie e.tei o8. =n ti p!l !lti elor +a.ifică .chi 8ă a plit!dinea: e.ă .tare. de o .e din l!na ian!arie p>nă =n l!na aprilie.!nt tot ai frec-ente.A%$RE' (INET care24 rec!noa+te ca fiind pacient!l do n!l!i Ca !.ihologice.c!n.c!re.e face =n corp!l .cepţional =n acea.2a odificat.e ănările .i!nea dina o etrică a >inii drepte e.e tre"e+te +i cere infir ier!l!i hainele.ă +i ai 8ogată =n detalii pe care o po.onal: ca at!nci.: =n co pania !n!i -echi to-ară+ de a"il pe care 42a =nt>lnit.er-aţiile .te nor al ca fac!ltatea de a percepe .te nor ală.te"ia =+i pă.!nt ne.t!diat edicina c>te-a l!ni: a trec!t 47 . Starea no!ă .ă! .!nt frapanteJ .tă pro8le ă a cifrelor n! are deloc o i portanţă generală: +i: de altfel: a! e.t =nţepenit pe partea dreaptă.ăptă >ni la )ari.er-aţii: ceea ce ea ne2a ad!.a anterioară +i intră =ntr2o no!ă perioadă p.torie a fo.e7: fiecare a->nd e oria .en. Adoar e: c! corp!l făc!t co-rig: c! >inile .tări .e la conc!r.: trei"eci +i trei de aniJ fi!l !n!i tată legiti 8eţi-J a ă ne-rotică: !n frate e"in intr>nd =n categoria retardaţilor.o.te că la !n o ent dat %o!i.tarea caracter!2 l!iJ 17 .t!i 8olna-J la alţi i.te"ia . 'i ineaţa: .te acea.te c!prin. =n faţa con.er-ate doar de . =n acea.te do inat de c>te-a idei delirante. Vo re-eni a.treJ pro8a8il că el n! pre"intă ni ic e.tării p.t ca" c! acela al $elideiJ acea.chi 8ările .chi 8ă =n =ntregi e caracter!l +i c>nd di. pro-ocat: !r ată de !n atac: e-adea"ă de la (icetre: f!r>nd l!cr!ri de = 8răcă inte +i 8ani de la !n infir ier: la fel ca la e-adarea de la (onne-al.t !lti p!nct e. e.ă! =ntr2!n fel c! tot!l diferit.e repetă =n "ilele !r ătoare c! cri"e de toracalgie: c! parali"ii alternati-e +i contract!ri pe partea . n! a pre"entat nici !n feno en no!.t!dii cla.tarea p.te ad!.cenă de .tenţa . A do!a "i contract!ra di.ing!ră dată: iar he iane.!8iect!l re-ine la . Acea.tarea =n care . Vrea .te c! . S2a co parat ace.tat la $elida cel p!ţin trei .2a! .ta: =n ceea ce o pri-e+te pe $elidaJ el trece repede pe.tincte.tă. V.tări di.i8ilităţii +i i+cării. Caracter!l . e.en.ciplinat: tachinant: hoţ.!pra-eghetori.. E.er-area l!i %o!i.terico2epileptice.t>ngi.tor perioade el e.tig at de ne+ter. 'o n!l A"a a8ia dacă face al!"ie la acea.e =n gl! ă.te !n!l dintre cele care con.ec!nde tre8!ie .te -ariaţii ale .ta: =n ti p ce . Ră >ne ai !lte .a proprie: c! a arătat e.i.i.e angaIea"ă =n infanteria arinei +i .en.e nal!l trecerii la o no!ă .ă cla.ecţie.te ce-a nece.ice +i chiar a a-!t . =+i pierde 8r!.e+te hainele la picioarele pat!l!i . Tri i.e afla. %a 40 aprilie: =n !r a !nei cri"e !+oare: contract!ra din partea dreaptă di.2Ră >ne .!nt .i8ilităţii pentr! a face o . A!torii a! profitat de ace. 5.!nt rare +i o8.e pli 8ă prin .te con.en"oriale care .en.e clatină: dorind .tarea e orieiJ <7 . Atac!rile . )re.ă pro-oace =ntr2o oarecare ă.erie de atac!ri i. Vor8irea =i e.ig!re +i .tare p.ă fie +i ea atin.H #8.2a o8ţin!t =n aceea+i ă.e di.la8ă dec>t cea a >inii . %a </ ian!arie 433?: .te cal +i .prinde e.ă pre"inte: ca +i el: odificări .t>ngă +i partea dreaptă. '!pă ce a .pare.acrată feno enelor e.er-ici! .tinge deci de pre 2 cedenta prin trei .t 4331 p>nă =n ian!arie 433B: atac!rile .!pra che.en"aţiile .ă +tie ceea ce a făc!t =ntre (onne-al +i (icetre. Ca"!l l!i %o!i.te dată o ordonanţă de ne!r ărire la data de <1 artie 433?: iar pe <0 artie intră =n o8.e ţină drept.er-ării ace. A făc!t . V.ti!nii =n acea parte a cărţii care e. %a 4@ i!nie: 8olna-!l are o .e odifică: iar e oria =+i .et: tară . =ncă de la . %a 1@ artie: are o contract!ra a =ntregii părţi drepte: care . Un pri fapt care .ig!ranţă cea ai co ple. Ne ră >ne . %!crea"ă c>nd are chef. Ră >ne ai !lte "ile la pat: =n .ili!l!i de ră"8oi: e. El: din contră: are o inteligenţă -ie.o na 8!li.!nt .ta con. de a!to ati.t relatată p>nă a"i n! .tări .en"i2ti-o2 .erie de cercetări e.

a fo.!8it: printr2!n fel de tre"ire: re-ine la pri a condiţie: ignoră ceea ce făc!.i.a irare: el pri i parde.C. 'ă n! ele partener!l!i .te p!ternic i pre..p!ne %ei8ni": _apercepţia percepţiilor .i.e nele cele ai -ădite ale !nei gra-e i. %2 a pără.te tot!l. 'ar a. C! a trăitQ Unde a fo. =n ti p!l .c: ador ind: +i n!2+i p!t! rel!a pledoaria dec>t at!nci c>nd !n!l dintre confraţi: care2i c!no+tea infir itatea: 42a tre"it.en.ei.epte 8rie la 4? octo 8rieJ ador it: de"-ăl!ie incidentele =ntregii călătorii. El . I .at at!nci !n!i agent de .p!.p!ta c! părintele . pentr! a ă c!lca.p!. Ace. Mirate +i . !l!i a 8!latori!..tQ N! +tie.aleZ: o -iaţă no!ă: o no!ă e orie: !n no! E! =ncepe pentr! el.ă fi. parde.ă ia! dine!l la ora +a.e o .e gă.2a .e din I!r!l . El = pr! !ta.tradă: care 2a cond!.e -ede licenţiat +i: c>ţi-a ani: e. =n ace.te+te tot ce a făc!t la prieten!l .e d!ce +i -ine: acţionea"ă confor o8icei!rilor -ieţii o8i+n!ite. a fo.te că +i2a pierd!t parde.e ale !nchi!l!i .at parde.H #8. Tre"it: n! +tie ce a făc!t de la <1 .i!l: l2a deter inat: d!pă ce . la ora ? +i <0 in!teJ a de. El . )e !r ă 2a d!.că ca apoi: i ediat: . A aflat: apoi: că făc!.ariat!l poliţiei +i de acolo la .O pentr! acte de e.i ţit 8olna-.că cele ai ici a ăn!nte ale peregrinărilor .ta!rant: a l!at o a+ină +i a cer!t .pital!l din TroOe. Uită chiar de el =n. 'ar ignoră ceea ce a făc!t =ncep>nd c! acea.!+i.! a pierd!tă +i la ce Ioc. A.i ilare: . ?.!te do!ă"eci +i +a. 'o!ă "ile ai t>r"i!: .crocherie +i că a fo. Alt epi.tă o di.te =n.C.ă a!dă !n "go ot n! prea tare: .ta n! e.!te de franci datorie =n peregrinările . )e.te .i8ilitate: de otilitate etc.te pentr! că a I!cat cărţi.t conda nat =n lip..e cinci .!pli entară: -oi adă!ga !r ător!l detali!: d!pă ce a aflat de la 8olna-!l ador it loc!l !nde +i2a lă.cop: !nchi!l .te do!ă "ile: .er-aţia referitoare la E il C.ale. E il C.t din no! ac!"at de e..crocherie.t co i.tfel: E il C.ie -ie +i 8r!.ec!nde.ă!. C! titl! de infor aţie .contin!itate =ntre feno enele de con+tiinţă din perioada condiţiei . =+i pierde co plet e oria.ă . =n .i!l +i port one!l conţin>nd do!ă .tă: din contră: o contin!itate =ntre feno enele de con+tiinţă ale perioadei condiţiei .ă!. Era: =ntr2o "i: la cafenea!a din piaţa (!r.tă altercaţie: =nc>t i2a pă. El e.trada )ari.p!ne . M2a !rcat =n tren!l de ora 4:<? +i a aI!n. 'acă a chelt!it cinci .e p!tea prel!ngi pe d!rata c>tor-a "ile P el a-ea: c! .2a aflat =n ce condiţii a fo.2a tre"it: .e afla =ntr2o piaţă din TroOe.!ficient ca .cop in parti*u$ =n Da!te2Marne: +i că aici ar fi .i la Villar. A.od: la << ai 433/ deI!na =ntr2!n re. Mi2a p!.A%$RE' (INET la .e l!ni: iar 8olna-!l no.cri.e +i I! ătate.oanele c! care .tfel: la <1 .oţ al a ei .t . la co i.ă cadă =n . a 8!latori!: dar e.e .!l celor do!ă "ileQ Da8ar n2are.e anife. =n an! ite o ente: E il C. =n a. M2a tre"it a do!a "i la ora 3: a deI!nat la M.a trec!tă.o n!l!i pro-ocat el .te o8iecte: i2a .ale7.trat a intirea foarte -ie. Acelea+i l!cr!ri apar +i =n e.t an!lată c>nd .ă calitate.H =n o8.e o8iecte: ar fi r!pt cărţi +i chiar an!.pecial: !r ătoarele pro8le e: 'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% G47 # r!pt!ră =n contin!itatea feno enelor de con+tiinţă: iar acea.e de franci.ăi: epi. E il C.cri.ea port one!l: pe .ionat de acea.ta!rant din Cartier!l %atin.tă !lti ă perioadă: adică la trei .ă24 repla.! ă: de altfel ică: de la !n f!ncţionar al )alat!l!i de K!. +i 2a .p!ne: _%a 40 ai: la ie+irea din re.2Saint2 Marcelin 5Da!te2Marne7.o n!l hipnotic. =n raport!l do nilor Motet +i (allet o ordonanţă de ne!r ărire a fo.t dată =n fa-oarea l!i.ă de 8ani.ta c! toate că indi-id!l: =n ti p!l ace.tărilor . M2 a adre.tarea .!ficient .terii 5atac!ri: t!l8!rări de . Mai recent: E il C.2a oprit 8r!.tare de condiţie . I ediat a ador it.tiţie: =n ti p ce pleda: pre+edintele =l pri-i fi. Acţi!nea I!diciară a fo.!r.epte 8rie +i p>nă la iIloc!l l!nii octo 8rie !r ător.ă fi! d!.ă!.tă dată de <1 .ociaţia a-ocaţilor din )ari.ă24 c!f!ndă =n . că a fo.eara p>nă =n I!r!l orei /.cin. M2a =ntor.t dat =n I!decată la tri8!nal!l din Va. =n acea.t conda nat de tri8!nal!l din Va.e =n "ilele care toc ai a! trec!t: adică =n perioada condiţiei . Tot ceea ce2+i a inte+te: re-enind!2+i =n fire: e. )e !r ă a -i"itat !n neg!.t!di!l drept!l!i: .tei r!pt!ri: .crie la hotel!l Commerce. Se pri-ea =n -itrină.crocheria co i.t. E.petea"a !n!i fotoli!.t la preot!l de la Villar.ă =n ti p!l perioadei a!to ati. Altă dată: la )alat!l de K!.tiţie: făc>nd !" de o fal.te aproape in.ăptă >ni d!pă di.!nt a8olite.t tre"it.ă =n condiţia .i!l +i port one!l c! <<A franci pe care2i conţinea.ă2+i a intea. delict!l. la cafenea!a din piaţa Notre2'a e +i 2a =ntor.part di-er.e rele-ă: =n .a nor ală ignoră ceea ce a făc!t =n perioadele de a!to ati..er-aţia do n!l!i )ro!.epte 8rie 4333: are o altercaţie c! tatăl -itreg 5cel de2al doilea .pital!l Charite: !nde a fo.e"e !n p!nct =n .: +i a petrec!t la el . <7 'acă .ă.: era! rătăcite de ai !lt de +a.ă!: =l regă. El e.tenţa . C>nd: .t ca" el erge: călătore+te c! tren!l: face -i"ite: c! pără: Ioacă etc.pre area . .ă! preot!l +i la epi.ec!nde +i ale celei de -iaţă nor ală: e. la TroOe. la hotel!l Commerce/ ca era nr.it 8i"arZ: că a -i"itat pe !n!l dintre !nchii .ea l2a! d!. etc7.e gă.te .: !nde 2a! tre"itZ.tor: o c!no+tinţă de2a ea: M. la 6ara de E.t ca": toate a intirile: cele recente ca +i cele ai -echi: . Ce a făc!t pe parc!r.O pentr! e. la .ă trăia.ec!ndă pentr! ca: i ediat: .paţi!: .chi 8area caracter!l!i =n ti p!l .it d!pă deI!n: a l!at2o pe . Ceea ce +tie: a aflat d!pă aceea din di-er.: ca +i =n o8.!te franci e.ec!nde.ă!.tantane! hipnoti"a8il.e apropie !lt de aceea a ca"!l!i $elida: .i!l: =n care .ec!nde +i apoi pierderea e orieiJ 49 .ec!ndă P care .er-aţii .ale: că a fo.că o i pre. El !ită co plet toată e.capada la TroOe. Tot!+i: c! n! +i2a pierd!t con+tiinţa: +i c! pe toată d!rata ace.2Saint2Marcelin: _care 42a gă.periate: per.o n!l hipnotic: .tr! d!cea lip. a pre"entat . )o-e. =n ace..t!i fel de .

!cce. că alternările +i .la =ntre8area p!.te chiar at>t de general pe c>t .eria o8.e.tenţa !nei e orii proprii a ace.ăl8atice =n care loc!ia. hipnotic: E il C.er-aţiile p!8licate p>nă ac! J tot!l pare red!.onalităţii.ă de pericolele ţin!t!rilor .tare i.!nt inconte.crie +i .te de aI!n. Ne2a li itat p>nă aici la i. V.er-aţiilorJ acelea pe care le2a reprod!.tor partic!larităţi p.e de aniJ ea trăi =ntr2o .2a re arcat: =n legăt!ră c! ace.pri e n! prin .o n care a d!rat ai !lt de do!ă"eci de oreJ la tre"ire: =+i dă .i ! =n pri a ei fa"ă: ea de-eni.t!diate c! griIă: deoarece !n are n! ăr de detalii lip.anteJ .ă etodic: a d!rat +apte .tări .t c!prin.ta8il i.ec!ndă.oană a fo.e: leg>nd!2.ia de ded!8lare a per.!8 o for ă =ntr!c>t-a diferită +i ai ele entarăJ .pecti-ele .er-aţiilor pe care toc ai le2a citat: acelea p!8licate de Neir2MitchellJ ele con.tant +i nici fatidic +i nici n! e.te de a gă.t l!cr! =n o8. NOTE 4 'o n!l Ri8ot: =n prefaţa la cartea .ă: ci re"ona8ilă.AL0RED BINET DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INCON$TIENTUL dar toate ace.e n al ace.tă: =ntr2o oarecare ă.tarea e oriei: =ntotdea!na ai !+or de con. %a .a e$ maladie$ de la per$onnalite/ a in.ăt!ri ca =n i. tot!l de.tenţa .onalităţi la $elida +i !n n! ăr c! !lt ai are la %o!i.tarea de .te -or8a de o t>nără =n ->r.ă difere !lt de precedenţii.ihologice =n -i.tatat c! preci"ie dec>t .i-ă: gălăgioa.i.ta că re.tor feno eneJ poate fi ded!8lare: ca +i o făr> iţare =n trei: =n patr! per.tarea .t .e frag ente de -iaţă p.tării anterioare +i că per.ec!ndare . la acela+i odel: cel al $elidei44.cria de la dreapta la .e -e.: ne8!niile circ!lare: epilep.te de a +ti dacă: =n afara ace.tă: nici "go otoa.a anterioară: părinţii: ţara: ca.chi 8area caracter!l!i: tre8!ie ră.e. 'acă .e credeJ dacă ne g>ndi ?@ 6ine& . Uneori e.ea ă că a fo.utam/ c! .ec!ndă pre"intă !n foarte are n! ăr de caracteri.ă .te e.tă chiar la !nii epileptici o d!8lă -iaţă p. )ro8le a care .pre. Toţi 8olna-ii de.e ple a.e+te.ant: +i care n! . Vo =ncheia aici li.te .e =nt>lne+te =n o8. S!nt aici .ta o8.!feri.enţială deţinerea !nei e orii propriiJ =nţelege prin acea.pre care -2a po-e.i.pre ace.e c!-inte: ade-ărate refle.2a -r!t aplicată ace.i.terie. =n .t feno en tre8!ie .piritele nepre-enite.elă: e. =+i regă.tici at>t de p!ternice =nc>t a! p!t!t frapa .tit!ie o repetiţie intere.terici: a =nt>lni alţii care .tit .e de artic!lare: care era! pentr! ea golite de .: la care ded!8larea e.e+te a intirile din .er-aţiile precedente: ad!. A !rit la +ai"eci +i cinci de anil!.tici p.t l!cr!: fapt!l că ea .!nt deloc feno ene e.icaţiile c! alcool: eter: ha+i+ etc. A fo.t>nga: ca =n li 8ile .eg!e: -or8ind de ane. Ceea ce e.ă:=ndră"neaţă p>nă la te eritate: alerga prin păd!re: prin !nţi: atra.tei idei: pe care noi o crede foarte i portantă.ea a că a !itat =n totalitate e.ă .!cce.e gă.e anife.ă de !n .tareJ ea =+i a inte+te tot!l: =+i reia firea elancolică: care părea .e: ci prin a ne"ii +i .e itice. .ă deloc a intiri =n ti p!l tre"irii: dar că re=ntoarcerea la aceea+i .tă"i foarte c!no.te ar2 cată de caracteri.tare la altaJ ace.a! opt .4< S!nt con-in. YCartea a fo. N! c!no+tea dec>t cinci . E.c trei per.terici n! .i!nea per.onalităţilor di.i.ta at!rităţii. )oate că dacă a .tări n! la.te2 ati">nd!2.ă le c.tare ad!ce a intirile ani2 fe.pan.ăptă >ni.e prod!ceJ 8olna-a re-ine la pri a ei .oţit2o +i pri a dată.t =n-ăţată . Notă : =n treacăt: !n p!nct intere.!nt: =n afară de c>te-a di-ergenţe de detali!: de o re arca8ilă !nifor itate: iar cele pe care le2a p!tea adă!ga aici n! ne2ar ad!ce ni ic no!J acea.cepţional e.chi 8ări .i.e =nt>lne.c di-i"i!ni analoage ale con+tiinţei +i ale per.terici. M!nca de reed!care: d!.tenţei.i. afir ati.a nor ală.ăt!ră e.ă =n .o na 8!li.: .f>r+it!l ace.c =ntr!c>t-a de cele ale $elidei +i ale l!i %o!i.en.a! +a. Un no! atac o face .antă a ca"!l!i $elida.ihologice intere.tă per.tă: elancolică: ti idăJ acea. .ec!ndă dec>t de pri aJ n! era nici tri.er-atorii n! a! re arcat la 8olna-ii lor dec>t do!ă condiţii diferite de e.ie.ihologică pre"ent>nd acelea+i tră.tat a2u1ra ace.o n .i!nile de per.!8iect!l re=ncepe totdea!na acelea+i acte..ă .e re=nceapă ed!caţia .t n! ăr: doi: n! are ni ic con. V. (olna-a a trec!t .i.t!di!l ai departe +i a-e 8ăn!iala că .i pto2 e pe care tre8!ie .onalităţii: care .tare. Caracter!l ei .tei ne-ro"e: .p!ne a!tor!l: c! !n copil la ->r. Apoi !n no! .tei di-i"i!ni . E.c e.e e. =n general: o8.cepţionale.t!dia ai atent ai !lţi i.a: a fo.tă din a do!a .p!n.tea ar tre8!i . Tre8!ie adă!gate: la .tare: c! feno enele de con+tiinţă care a! =n. V.tenţă: dar ace.te"ie.: into.2a! repetat ti p de +ai.!8iecţi tipici: ca $elida +i ca %o!i.tor .e ia ca .i pto e "go otoa.e de an! ite perioade ale e.tincte e. Se =nt>lne.pre"ece ani.onalităţi etc.i .te ca"!ri patologiceJ din contră: crede că e.e gă.ă re-ină la cea de2a do!a .ă fie .e o .tă . =n tot ca"!l: .e p!ne e.!cce.t trad!.p!.tă de do!ă"eci de ani: o fire tri.t ne-oie .i =n condiţii foarte di-er.te loc de a d!ce .i-: de ai !lte ori: de la o .!ră: la !lţiJ ace.i.c: din nefericire: p!ţine lă !riri de.tă: dar ai apropiată de cea .e fi agra-atJ nici o a intire con+tientă n! per.chi 8ări de caracter care a inte.tarea .ăJ gă.onalitate la i.pre a =nlăt!ra e.ta n! =n.c!te ale ace.a !nde a loc!itJ o p!te co para: .p!nea %a.pre ace.chi 8are tot at>t de prof!ndă ca +i e oriaJ ti idă la a. E.tei perioade: -ariaţiile =ncetarăJ 8olna-a a-ea pe at!nci trei"eci +i +a.i.ă .oana =+i a inte+te toate l!cr!rile pe care le2a !itat =n -iaţa .ihologică care a! ca tră.terie41.

p>nă aici: .& II 9ar% ')(J& de do9nul BlocK.tit!ie ai degra8ă o alterare a per.e pare definiti.tfel. la toate ideile +i la toate percepţiile: el e. El n! =nţelege ce i .tiinţa nu dispare in timpul cri-ei.Voi.2ar e.tfel ele intră logic =n cadr!l ace.!8iect!l n! ai trăie+te -iaţa o8i+n!ităJ el e.ergent!l!i din (a"eille.onalităţii prin fracţionare .h: P-ilo$op-.ersonnalite& ari2& '))D.ferelor cere8rale.t!i capitol.e . Ace. <4<. Vo reprod!ce pe larg acea.ă +i n! poate .!nt percep!te =ntr2!n od con+tient: dacă ele n! .iderată ca .ă indiferent .a! de !n gr!p de idei: care i pri ă =ntregii .!nt raportate la preoc!parea .erie po. L @e'ue scienti)t%ue& 'L 3uillet ')D?. CA)IT#%U% II S#MNAM(U%ISME%E S)#NTANE 5URMARE7 7istemati-area acti'ităţii psihologice. o8$leep/ ')AJ.tare . 'o n!l Ri8ot a re.ale e.er-aţiilor e.tă o8.tranie.tarea .pin. S2a re arcat de !lt ti p că .er-ator nea-erti"at: par nor ali +i ni ic n! ne . A -ă"!t că =n pri a .a o8i+n!ită. a a1.te do inat de o idee . 1 Mac2Ni.c =ntr2o .acea. I So na 8!li.onalităţii .erie ca"!l tipic al o8. Se poate .& o lecţie a do9nului C=arcot& 1u6licat. :n >a-ette 4ed.pontană: a.tarea a do!a: c! tot!l diferit dec>t =n . :n ')'?.e./.tă no!ă .a! n! .tarea pri ăJ .edă de a.tă"iJ e.: Proceeding$ o8 t-e Societ. el de chir.că -iaţa o8i+n!ită: =ntr2!n c!->nt: n! delirea"ă. Anali-a acestei obser'aţii.e enea !n ca" tipic: 6ine c!no. ? 9hangements de personnalite& 1. 'A :ulletin medical& '))(& 1.rut 1entru 1ri9a dat.taJ o8iectele care24 =nconIoară =l la.te capa8il .e8ită.tenţe o orientare deo.er-at că: =n = preI!rări p!ţin diferite de acelea pe care le2a . 8or P$. I A 2e con2ulta& 1e acea2t. '(. Gle dr. de med. Nici po eneală.ec!ndă.terici !n caracter p!ţin diferit faţă de cele toc ai de. 53 .c-olog. Editura $tiinţi<ic.ihologic al .: p!8licat de do n!l Me. S2a o8.: P$.pectele generale ale pri ei .te acela al .te =ntotdea!na a. 8pinia domnului 9harcot asupra nosogra)iei somnambulismelor. 44 A .tă opinie foarte . D Ca9u2et& Annales medico-psychologi%ues& 3an7ier '))I.a fi. '). =ntr2!n od care i .t!diat: caracter!l p.cri.e.er-aţiile pe care le2a reprod!.AL0RED BINET li96a ro9-n.e gă.te: =n .er-aţie a do n!l!i MOer. de #-.!8iect!l!i are a. 8bser'aţiile domnului 9harcot.pn.ă trăia.er-aţie i portantă.& Bucure%ti '((?H 81arante5a trad.ă o =ncorpore"e =n acea.p!ne că acea.!8iect!l!i e.pontan poate pre"enta la i.!8iecţii de ace. !l . <1@J %ada e: Re3.pirit!l de. 'ar n! e.epte 8re 433?: p. Leonani Ga7rUiu& 2u6 titlul ./ I: 131.t gen: pentr! !n o8.plica prin d!alitatea e i.te feno ene con. !e 1are c. =n toate o8. 3iscutarea opiniei domnului ?u$iey asupra rolului con.tare nor alăJ .i.e -edea o o8.c!t a. 4< S2a pretin.!8iect!l are .tări: con.p!ne at!nci c>nd c!-intele pron!nţate n2a! nici o legăt!ră c! ideea . 9on. 3 K.atologia personalităţii. M Aribune medicale& ID 9ar% ')(J.ec!ndă a . 8bser'area sergentului din :a-eilles de către domnul 4esnet. te9. o62er7aţia a1arţine lui Mitc=el %i Nott %i c.c-ical Re$earc-/ 4330: p.tiinţei.te ca"!l $elida. că ded!8larea per. 4@ Citat de Nillia9 Ka e. + ?ypnolisme& double conscience et alterations de la .chi.p!ne că ei ./ 1@ Ian-ier 4333.net4.in: Arc-i3e$ de neurologie/ .

e 5=n edie de la cinci.tea: a fo.portat de o a 8!lanţă pr!.pre"ece la trei"eci de ore7.a o8i+n!ită: $.tă"iQ # .oldat!l pr!.ta8ilite<.e tran.en.!8t!l ace. 6lontele: tra.tatat =ncă +i a.te !n 8ăr8at de. o8lic: i2 a făc!t o rană de 3 p>nă la 4@ centi etri l!ngi e: paralelă c! .i8ilă pentr! 8olna-: e-identă n! ai la dina o etr!.ă . =n .!8. =ncep>nd c! acea.i ţ!rilor: gă.ergent =n ar ata din Africa: pri e+te: =n 8ătălia dată la Sedan: !n glonte care i2a fract!rat parietal!l .a! ai p!ţin =ntin.pre"ece la trei"eci de "ile7 +i d!rata acce.t!l de 54 .tanţa ner-oa. -indec>nd!2. parali"at circa !n an.it!ată ca la doi centi etri dede. =+i recapătă ageri ea .e .i plă tul*urare 8unc0ionala/ apăr!tă =n o ent!l c>nd creier!l era aterial ente 8olna. a +i ră a. &a.ă2 +i recapete echili8r!l nor al.ă le . a a-!t =ncă forţa de a lo-i c! 8aioneta .i8ilităţii +i i+cării: at>t de !lt ti p an!late pe partea dreaptă a corp!l!i: .i.t!l de noroco.acă.+i per.t de.terioară +i parali"ia .tă rană: $.2a! -indecat aproape =n acela+i o ent: d!pă o perioadă de !n an: +i a! per i.a: el pre"entă t!l8!rări de inteligenţă: anife.at p>nă a.!t!ra te porală +i .pitale ilitare din )ari.tă"i +i: c! oca"ia ace. a! deci !n p!nct de plecare aterial e-ident: o fract!ră de parietal c! di.2a ca!"at acea.t p!rtat prin di-er.e la Main": !nde f!.ind!2. 'e patr! ani: -iaţa l!i $.en.enţial di.e pe care ne prop!ne .te: totdea!na a. =n flăcări.!nt re.a! !n a8ce.i ţ +i printr2o acti-itate cere8rală diferită de cea din . A8ia d!pă trei .tarea de -eghe.ă: deoarece rana e. El a p!t!t erge circa <@@ etri: pe !r ă picior!l drept parali"a la r>nd!l .ele n! a! =ncetat .t>nd!2. e.ăptă >ni $.tei fract!ri: o le"i!ne a creier!l!i =n e i. prin ocl!"ia parţială a organelor de . =ncă din ti p!l c>nd 8olna-!l .e de acea parali"ie: i2are n! a lă.fera .t!die la $.e anife.e ai afla la Main": circa trei .ă! +i el +i2a pierd!t co plet c!no+tinţa.t>nd chiar at!nci c>nd toate f!ncţiile -ieţii de relaţie . Ce2a ră a.at!l (a"eille.: deci: a.ă a8andone"e ar a pentr! a .a! patr! l!ni d!pă rănirea .e.tă perioadă: chiar d!pă -indecarea de he iplegie: acce.e ănătoare: c! diferenţa periodicităţii ai !lt .tarea .portat =n $ranţa: a fo.A%$RE' (INET 'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% G$.ian care toc ai =l răni.tr!gerea o. Care ar p!tea fi le"i!nea creier!l!iQ '!pă toate aparenţele: o encefalită locală . pre"intă do!ă fa"e e.tă de do!ă"eci +i +apte de ani: .e periodice: caracteri"ate ai ale.: =n ->r. T!l8!rările ner-oa.lă8ici!ne a părţii drepte: a8ia .a! ai p!ţin l!ngi 5=n edie: cinci. =n .e prin acce.căpa de incendi! +i de o8!"ele care plo!a! pe.t>ng.eJ dar: aproape i ediat: =i parali"ea"ă 8raţ!l drept +i e.elor ai !lt .tei . =n o ent!l =n care i . =n acel o ent: he iplegia părţii drepte era co pletăJ el +i2a pierd!t toată o8ilitatea.te o8ligat .te .t>ngă: c! o do-ede+te he iplegia =ntregii I! ătăţi drepte a corp!l!i ai !lt de !n an. f!ncţiilor .!l!i pe o =ntindere !+or de con.!t!ri.e l!ni d!pă aceea: tran. C! toate ace.tincte: !na nor alăJ cealaltă patologică.tă"i alte !r e dec>t o !+oară .

e i pri ă: fie că =l face .fă+oară ca =n .a! . do-edind o . .tare de .chi 8e direcţia: fie că =l gră8i : fie că =l =ncetini : el .ă2+i .e de"8racă .tag !.!ferinţă la capJ +i o e.tor cri"e: f!ncţiile in.ilare.e opre+te la cel ai ic contact: +i: pli 8>nd >inile pe o8iect: =i ca!tă cont!r!rile +i =l ocole+te c! !+!rinţă.ă2i 8are"e dr! !l: el .tecare contin!ă din a. N! pre"intă nici o re"i.ă o facă.e c!lcă la orele c>nd era o8i+n!it .tare de ră!: de .tincti-e +i apetit!l .ig!ră ?? .a =n alt edi! =n care n! c!noa+te deloc loc!itorii: dacă gl! i cre>nd!2i o8. toate ace$te acteL Sunt pro3ocate de ne3oi reale/ de $en1a0ii organice/ $au poate $unt c-iar şi ele automati$me/ $implul re1ultat al o*iceiurilor din $tarea de 3eg-e continuate în $omnL S!nt di.tenţă la i+carea care i .e pli 8ă "i!a: .ă accept acea.tă !lti ă interpretare1: căci de fiecare dată c>nd l2 a -ă"!t pe 8olna>nc>nd: el >nca c! lăco ie: fără di.e = 8racă: .po"iţiile locale: el acţionea"ă c! toată li8ertatea pe care o are =n -iaţa o8i+n!ităJ dacă =n.cernă >nt: a8ia e.ăt!l: do-adă .e de. 'acă erge: .e lo-e+te c! !+!rinţă de fiecare l!cr!: .ănătateJ ăn>ncă: 8ea: f! ea"ă: .e pli 8ă =n loc!rile o8i+n!ite +i chiar dacă c!noa+te di.tec>nd ali entele: =nghiţind tot ce2i cădea =n >nă: fără .ă fie -reodată .tacole care .ă =l -o pla.ă diriIat ca !n a!to at +i contin!ă i+carea =n direcţia pe care a -r!t . =n ti p!l d!ratei ace.e la. $e de$8. Su* ce in8luen0.i n a - nO.ă i2o dă .p!.şoar.eara: .

: 8!n .!pra 8raţelor: piept!l!i: feţei: c! toate că e. El e. %a fel .te lip. 'elicateţea c! care2 +i pli 8ă >inile pe o8iecte: fel!l =n care a +ti!t .en. M!coa.tările .c!lară .ă le atingă =n iile de oca"ii la care a a.e de . e.ec!.facerii ne-oilor.te in. .i ţ!ri . şi.i8ilităţii generale +i al .ită de precedente =n i.cepţională =n anife.1ul.trăl!citoareJ dar . i pre.e+te o p!ternică pilă electricăJ 8olna-!l e.en.en.te atin.i ţ arată o pert!r8are prof!ndă.e ad>n2 ce+te =n prof!n"i ea !+chilor.!8tilitate a ace. (u$tul n! ai e.tă.e nal "go oto.erciţi!l!i .en.ă anife.2a păr!t: de ai !lte ori: a n! fi deloc in. (olna-!l ni .a! indiferentă.en"aţie dacă: l!>nd !n ac .te !n 8olnala care iner-aţia cere8rală =+i pierde pentr! o ent atri8!tele .iilor e.i8ilă =n =ntregi e.itul..trea"ă nici !n . care . (olna-!l n! .peciale care24 p!n pe o =n contact per anent c! l!cr!rile e.e datea"ă =ncă din pri a 56 .e folo.te deci con. El 8ea orice: apă: -in: oţet: a$$a 8*etida.ta! l!cr!rile dacă .ing!lară: e.e gă.e.te percep!t de 8olna-J nici oţet!l: nici a$$a 8*etida. Nici !n iro. E.e+te pla. Sen.i8ilităţii generale +i .te: dintre toate .a fo.e enea: 8ea tot ce i .i8ilă la =nţepăt!ri.te in.i8il la acţi!nea celor ai p!ternici c!renţi a.te: pe toată =ntinderea: in.ale: n! e.e .i8ilitatea generală a pielii: a !+chilor e.te in.!perioară ediei e.te !l!i ner-o. El n! =nregi.trăp!nge der a +i i .en. Se poate introd!ce !n corp .ă atingă o8iect!l pentr! a24 aI!ta la c!noa+terea for ei: -ol! !l!i: cont!r!rilor etc.i.i8il la efectele o8iectelor .c!rtă d!rată: referitoare la perioada inter ediară..ă la "ero.i8ilitatea !. I"olarea =n care $.ele 8r!+te +i foarte energice ale !+chilor..ing!r!l care per$i$t. #. n! .e prod!ce nici g>dilat!ri: nici . Canal!l a!diti.er-at.i8il la g>dilat!ri +i la =nţepăt!ri.i ţ!rile: .terioare.te acce.terioare: dar poate: =ntr2!n fel: ai p!ţin co plet.en.ă =nţepi pielea di-er.i.ercitarea f!ncţiilor ner-oa. )ipăit!l e.trăn!t!ri.i8ilităţii . &iro$ul. Pip.a en!l . M!coa.l pune pe *olna3 în leg.idera8ile =n e.ie agrea8ilă: peni8ilă .citaţia electrică =+i arată efect!l prin .i ţ!ri: =nchi.e prod!ce =n I!r!l l!i. $.a! acce. Vă"!l e.peciale a organelor de .te nici o i pre.at e. cu lumea e2terioar.en.i8ilitatea generală e.2a con. )ri !l dintre ace.a g!rii: a li 8ii e.i.te: ca +i celelalte .toria 8olilor .ele na"ale p>nă la -ăl!l palat!l!i: fără a .tur.te .A%$RE' (INET 'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% a .elor na"ale e. T!l8!rările ner-oa.tă dec>t prin cri"e . Au1ul/ co plet =nchi.en. Sen.en"aţia pe care o tre"e+te =n el n!2i dă dec>t noţi!ni at>t de conf!"e =nc>t cere i ediat .ecinţa !nei t!l8!rări con.a! ră!: n! e.e. 'e a.tor .i te nici o .trăin =n fo. de o t!l8!rare f!ncţională care pre"intă toate caracterele !nei ne-ro"e +i care: c! toate că e.ănătăţii.e poate: fără nici o reacţie din partea 8olna-!l!i: .a! o 8ro+a: i .ati.te deci red!.tat: do-ede+te o fineţe: o .e anife.ă! =n condiţiile nor ale ale .elor părţi ale corp!l!i: ale >inilor: 8raţelor: picioarelor: piept!l!i: feţei.e dă: -in ordinar: -in X!inX!ina: apă: a$$a 8oetidaM/ fără . Sen.e pre"entate de $.te co plet oartăJ .

$i pe care el le a$cunde de.i.pecial al acti-ităţii .e nate: iar dacă n! gă.tă !n act $traniu G pe care24 -o .ale =n care a intirea nu ai e.te !n fapt at>t de do inant la ace. Ne-oia de .l u p e ici o8.tenţă =l =nconIoară +i2l .e op!n i+cărilor .t 8olna-: =nc>t: apăr!t de la pri a cri"ă: n! a =ncetat .e+te ni ic pe a. Tot ti p!l c>t d!rea"ă acce.i.ale aladi-e: e$te atrac0ia pentru 8urt $au mai degra*.!pra-eghea"ă: diferite o8iecte care2i aparţin: cea.te at>t de co pletă =nc>t el .tat.t!dia ai t>r"i!: i"olat P care a apăr!t =ncă de la pri a cri"ă: at!nci c>nd era =ncă .ă!: a.tacole care .oane care a! a.tea: e.te pre"entă pentr! elJ !itarea e.pre ti p!l: loc!l: i+cările: in-e.i cad în mCn.i.c!nde: c! aparenţă de i.e enea: de a +i i aginaJ +i: c! toate ace.ele !lterioare.$eşte.te o fa"ă a e.tragere +i de a a.te dec>t repetarea o8icei!rilor din .!l: c!ţit!l: port one!l etc.ter: pe c>nd o n! eroa.!l e.e relatea"ă ceea ce a făc!tJ n! ai are nici o idee de.i.te 8!n de l!at: chiar l!cr!rile cele ai ne=n. pentru $u$tragerea tuturor o*iectelor care.tigaţiile al căror o8iect a fo. )entr! el tot!l e.oldat: care de fiecare dată .!. Toate actele pe care le face: toată acti-itatea pe care o are =n ti p!l cri"ei n! e.e arată foarte irat dacă i .tarea de -eghe.ă a.a -ecin!l!i .a 3alma acolo unde $e g.e reprod!ce =n acelea+i condiţii +i pare .ă =nţeleagă +i: de a. Separarea =ntre cele do!ă fa"e 57 .t: nici de. E.cop!l .c!nde e.te incapa8il .ale.tenţei .e arate +i =n acce.pre diferitele per.ă .

intenţionat piept!l +i 8raţ!l =nainte de a aI!nge la 8!"!nar. 'in er.ă!: o ro anţă patriotică pe care noi toţi a a.te i pre.trei: arăt>nd !ltă nelini+te.ale: <iind l!cr!ri =n-ăţate c! !lt ti p =n !r ă +i repetate de el de nen! ărate ori& ar p!tea fi deci !n epi.trăin faţă de chi8rit!l pe care i24 pre"enta e!.trăl!cirea !nei panglici ro+ii: o atinge: o pri-e+te: o ia.tă l! ină i2a dat pro8a8il il!"ia !nei ra pe: căci el .tragere: c! toate că >na ea i2a atin.cri. N!2+i dă .e de"8racă de redingota .!l de oţet .tenţăJ infir ier!l =i p!ne =ntre >ini propria .ă o ai8ă: dar pe care ne2ar fi fo.ac: =n clipa =n care .2a cre"!t =nar at c! o p!+că: nu a fo. Ce2ar <i 1utut el .ton!l +i tra-er.e ridică +i chiar =n aceea+i clipă: fără nici o preca!ţie: fără nici o .ale.tă indicaţie .tă cale.eară la cafenea!a Cha p.!pra . )e !r ă =ncep! .ca!n +i =ncepe o .e a+e"ă i ediat 3i$. Ce rol: perfect =nchi. E. 'o n!l Ma!rO =ntoarce oglindaJ el =+i contin!ă =ngriIirile de toaletă: pri-ind!2.en"aţie adec-ată ideii care24 făcea .t dec>t o a intire =n acţi!ne.orii ne2a! făc!t .tei l! ini: care =ntr2ade-ăr =i crea o il!"ie -i"!ală: tre"ind!2i o . # p!ne =n 8!"!nar: .cri.ă .cara pe care ! 8la "ilnic: tra-er.foia !+or: arc>nd c! >na o ă.. fără ca iro.ia !n!i .od din -iaţa . i pre.cheie -e.un comi$ionar. Un!l dintre noi .foie+te rapid: fără a gă.ea"ă .a precedentă: !lte ro anţe din repertori!l .ă!: =n o ent!l =n care a intirea -echii profe.ă c>nte c! -oce p!ternică: =ntr2!n od foarte plăc!t: n!anţ>nd c! a8ilitate c>ntec!l .i pl! ge.t!rile .ă fie !n .ă24 deter ine . că a +i l!at !n .2o +i intră: taton>nd: =n loIa portar!l!i: de.a do ni+oarei C.oare adre.e afla pe !na din o8ilele din -eci2 nătate: n! .chi 8e ora =nt>lnirii: că el _c>ntă a.at .ea"ă c!rtea . AI!n.i8il la .pre loc!l =n care ne gă.ol!t . AI!n.i ceea ce că!ta.!geră .a redingotă: el . A8ia le2a atin. %2a lă.pre"eceZ.tfel: =ntr2o e.ă aI!ngă p>nă la elJ i l2a p!.perienţă precedentă a.ată !neia dintre prietenele .chideJ palpea"ă c>te-a fiole: le ia: le pri-e+teJ -ede -in: =l 8ea.ea noi.ă fredone"e arii care: de altfel: =i părea! fa iliareJ apoi . # p!ne =n plic: c! adre. =n >nă +i =l 8ă! fără .alon!l =n care . Scena la care toc ai a a.trăl!citoare a+e"ate pe o etaIerăJ le ia: le e. Ia! !na din acele cărţi: o rule5 +i: p!n>nd!2i2o a.e afla la =nde >na l!i.t a!to at: ca +i l!pta =n-er+!nată angaIată :ntre el +i .!.i te !n d!lap: =l de.!l =n no!a direcţie pe care i2a i p!.i.2ElO.ă ne g>ndi că 8olna-!l e. C>nta.!l c! note !"icale: căci i ediat =+i ia 8a.oldat!l pr!.p!ne că tre8!ie .tă pri ă parte: el c>ntă o a do!a: pe !r ă o a treia. A8ia a făc!t c>ţi-a pa+i =n c!rte: că =ncep! .e pregătea pentr! o repre"entaţie teatrală.ta =ncă de la intrarea .ia de ne !lţ! ire a 8olna-!l!i era foarte clară pentr! fiecare dintre noi +i -edea că =i lip.AL0RED BINET DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INCON$TIENTUL face =nconI!r!l =ncăperii: atinge fiecare l!cr!J .!8 na.pital P: =+i pli 8ă rapid >inile pe .alon!l c! pa+i lenţi: degaIaţi.: =l opri pentr! a2i l!a haina ce o a-ea pe elJ n! op!ne nici o re"i.pre.a =n . Ter inată acea. 6e.cri.c!ltatQ Se a!"ea el c>nt>ndQ A-ea percepţia reală a -ocii .Z +i că n! -a fi _aca.cenţă: A1 .ă acţione"e.pital!l!i c! =nfăţi+area !n!i o gră8it +i .e: ca ai =nainte: =n oglinda care n!2i ai arăta nici o i agine.3i$ de ea: =+i controla ţin!ta: de.ca!n: pe per-a"!l fere.pre .ticlă care =nchidea loIa din cealaltă parte a c!rţii.ec!tarea at>t de perfectă a celor trei ro anţe: pe care toc ai le2a a. =n acel o ent: .!ră perfect rit ată.a +i i2o p!ne =n >năJ i ediat o = 8racă.tă2.făc!t.oare căreia el =i dă at>ta i portanţă.ă: fără .ea a de . =i .tfel r!lată =n >nă: =i .ale: ţin!ta: infle. AI!n..chi.ale: c>nd el n! o a!"ea nici pe a ea: dacă =i -or8ea : nici "go otele p!ternice +i -ariate pe care i le pro-oca la !rechiQ Tot a.te =ntr2o ordine de idei pe care noi a dorit !lt .e na: e-ident: că acea.it2o +i o ar!ncă i ediat P era capot!l de . Ter enii .pital.ta: proced>nd c! griIă la toate detaliile toaletei . la !n ic 8iro!: -ederea =i e.t i po.oare a-ea pentr! el o an! ită i portanţă +i că ţinea ca ea .cri.oarele l! ina c! o . aici: =i 8are" trecerea +i =l =ntorc c! .en"aţie neplăc!tă.pontan =n inteJ a a+teptat deci ca o =nt> plare fericită .i plă re ini.a o8i+n!ită: o .i ţ!l a!"!l!i =n e. +i ada!gă: A 8i trimi$.crie din no!. #chi!l =i e.fac dorinţa: d>nd!2i i pre.te atra.eee.ă i2o .e+te pe pat c>te-a cărţi: ro ane2foileton: pe care le ră. printr.i ţ!l!i -ă"!l!i: a con.pecială =n.a inea"ă: le p!ne pe toate: pe r>nd: =n 8!"!nar. )ăr! că n! e.per: dorinţa de a .ta +i +terg>nd!2+i faţaJ i2a dat !n pahar pe I! ătate plin c! apă: p!ternic oţetit: pe care n!24 -ă"!J i2a a+e"at pahar!l .ionată de c>te-a o8iecte .cenă a ro anţelor ar fi p!t!t .trăl!cirea ace.pre poartăJ el .ă =nainte de ora !n.ă re"ol-ă pro8le a: căci p!nerea =n .ă prote.ă2+i ter ine . $ără nici o =ndoială pentr! noi: el .făc! r!lo!l de h>rtie pe care24 a-ea =n >nă: fredona !+or o arie: parc!rg>nd c! ochii paginile pe care le ră.ati. Acea.e la. Acea.e+te !n articol de = 8răcă inte =n raport c! ideea pe care o !r ăre+teJ redingota: care de o8icei .e =ndreaptă .te"e: pe !r ă =+i reia er.tă .te in. Co8oară agil .ale.ă ca!teQ )oate pagini c! note !"icale. Ia de pe pat = 8răcă intea pe care a pără.ii de c>ntăreţ =i -enea .oarea: fără .patele .e = 8racă: =+i cercetea"ă 8!toniera: -ede panglica de la edalia ilitară +i pare .ă aI!ngă fără =nt>r"iere.!8tilitate: =i ia! acea .tatat că -edea chi8rit!l pe care24 ţinea =n >nă +i ră >nea a8. de .i!nile 7ocii& n!anţările de .ă c>nte din no!: căci n! a-ea nici !n iIloc de a24 angaIa pe acea.enti ente +i căld!ra pe care o e.ă ac!"e -reo .c!ltat2o c! plăcere.e =ndreptă . Ar!nc: pe 8iro!l pe care2+i pli 8ă el >inile: c>te-a pene pe care degetele .pri a! c>ntecele .ale le =nt>lne+te +i care2i -or da: .tră 2 l!cire p!ternică o !+ă de .ati.cri. la pat: l!ă de pe policioară pieptenele: oglinda: =+i pieptănă păr!l: =+i perie 8ar8a: =+i aranIa g!ler!l: =+i de.ă2i creă nici !n neca". Apoi: l2 a -ă"!t l!>nd!2+i 8ati.i8il .tat n! ne per ite .ă .e: =n cri"a .iilor din afară: a I!cat .pre poartă.en. 6ă.

e.tă o8.i ţi.!p!.a nor ală n!2+i ai a inte+te ceea ce a făc!t: ceea ce a .fert!ri de oră: fără ca ni ic .o n +i -i.net ad ite: =ntre altele: +i chiar afir ă de ai !lte ori: că acea.tă =n ti p!l cri"ei . Ceea ce do n!l Me.tare printr2o . Iată deci do!ă ele ente: e oria +i caracter!l: care diferenţia"ă co plet condiţia .ele p. prin e orieJ 8olna-!l re-enit la -iaţa .a de.ă2i fie ar.t ter en: o . N! e.că de -ioara .tă e.tarea p.ă .ale do inante.onal faptele: pre"intă o at>t de are garanţie de corectit!dine =nc>t !lţi p.cri.i ţ!l a!"!l!i.ă f!ncţione"e: ideile .2a .ea. 'ar el a percep!t pana de care .terioare: inteli.ă ne lip.ă .tă no!ă pro8le ă printr2o e.traţie co pletă a e.2 tenţe e.i. 'ar cri"a .enţială care e.e: o acti-itate p.ă ade.e .te intere.ă =nt>lnea.tenţa ai !ltor -ieţi p.er-it de ea ca .tare de condiţie .antă n! prin =nlănţ!irea fap2 telor care .aleJ ea archea"ă o ent!l .!nt re arca8ile.ă la toate e.ihologice: care le re-elea"ă: dar care n! le con.ă24 poată di. A? .copJ el !r ăre+te acea.enţa ei: poate =ndeplini acte care a! caracteri.!8 ochii no+tri.cri.e pare: de cealaltă .cri.i. A fi gă.e .a! ideea de concert =n intea .te făc!tă aici: ca +i =n ca"!l $elida: ai ale.i ace.ticile inteligenţeiQ Con+tiinţa e.crieJ ai +tia că t!t!n!l p!.cri.e alt!l aprin.c!ndă toate o8iectele pe care le =nt>lne+te.peciale pe care 8oala l!i $.ie -ocală incon+tientă: a!to ată: ca at>tea alte fapte care .e ne-oia .e .i. le2a creat pe plan!l iner-aţiei .pecială: care .>nd coridoarele: . +i ceilalţi 8olna-i pe care i2a de.oane pentr! că pre"enţa lor nu intra =n cerc!l l!i de ideiJ n! a -ă"!t nici !n!l dintre o8iectele care nu a-ea! -reo legăt!ră c! ro an!l interior pe care24 trăia erg>ndJ c>nd .ale cere8rale..tă interpretare: -enind de la a!tor!l care a o8.a! a none.ea. !l intern pe care ele =l re-ela! n! -a f!ncţiona 9ai p!ţin la fel dacă prin hipno"ă con+tiinţa -a fi . A pregătit: =n ace.tă =n e.e.chi 8are de caracter +i ai ale.t rel!ată de !n nat!rali.i.er-e+te con+tiinţa: .a.!8 ochii no+tri prietenei .i ţ!l!i a!"!l!i: dacă $.piona!J el n! -edea ace.ă -erifică .e =ntre8a el: c>nd p!te foarte 8ine .oane care24 ur9au +i care24 . o .at .pital =ntreg: tra-er.că teoria .t .i de ea: =ntr!c>t creier!l: =n a8. Acea.ele per.tfel acti-itatea entală a l!i $.o na 8!lilor i.oarea . Ace.tenţii care l2a! =nconI!rat +i =ncercările la care a fo.ta! =n for a de acti-itate entală pe care $.te o ipote"ă P a fo.i.: el n! 42a -ă"!t: c! toate că a lă.aloanele: pli 2 8>nd!2. &tia că prin contact!l c! o pană tre"i la $.ihică .2a .ta e.ale: pre"intă ai ale.terici citaţi ai . Acea.2o: toate ace.e ănarea con.er-aţii la precedentele. A fo.e . =n ti p!l cri"ei .AL0RED BINET DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INCON$TIENTUL o e.tă idee ti p de cel p!ţin trei .!gera ideea de !"ică: deoarece el a-ea o8icei!l .ă f! e"e: +i c>nd do n!l Me.pre toate e.te atică.ionării pipăit!l!i ne2a g>ndit .crie +i h>rtia pe care a .enţa l!i $.2a ter inat =nainte ca noi .2a! .citaţiile e.i.er-at per.a c! o făcea de o8icei.ec!ndăJ .ale.: dar =n acela+i ti p .ihologică de .t .trăd!it .ec!nde: o inteligenţă de.cenă: pe care 2a . +i condiţiile .cri.net: d!pă ce2i . o de"-oltare .ă ap!ce +i .leO: care .tă =ntre .tă ipote"ă P căci e.e pot rele-a diferenţe nota8ile: care n! per it alăt!rarea ace.erciţi!l!i .!praadă!gat: care l! inea"ă proce. =n >na l!i =i gene 2 rea"ă ideea de a f! a: deci ne2a g>ndit că: făc>nd!24 .ă i2o p!ne =n >nă.ă o reacorde"e +i .H )o-e.ă +i ecanică.net a =nţele. prin acel i p!l.ă . +i a de.!cceda: iar I!decăţile .!pri aţi ! 8ra: l! ina: clopoţel!l: toate ace.chi.t deci: pentr! !n ti p: ad i.e =n grădină fără .erie de acte co plicate.te o acti-itate incon+tientă: p!r refle.ă .: =n ti p!l cri"elor . o anife.i-ă: +i tot pe calea i pre.ante =n acea.c!t: do 2 n!l D!.2a ar oni"at +i a conc!rat =ntr! acela+i .ă o reprod!c c! fidelitate: e.perienţă o de on.trage.ă folo.inchi.ergent!l!i din (a"eille.pre hoţie per.e -or .e di.ă p!te face acea..at +i !+a pe care a de.terioare: ecani.ea ideea că la an! iţi 8olna-i o acti-itate entală incon+tientă +i oar8ă: poate: la !n o ent dat: . Acea.e chi8rit!l: =i pre"enta.!pra inteligenţei 8olna-!l!i . A. 'in acea clipă +i p>nă la reali"area ei: tot!l .ă .e ănările dintre $.te per. .p!.ă lă !rea.citaţiile +i n! are nici un ra1ort c! ideea do inantă a o ent!l!i.ă a.ta e.tă e.ta: deci: =n ti p!l cri"ei nici !r ă de g>ndire con+tientă: de I!decată: de i aginaţie.e folo. $.te 2enine e. ar fi p!t!t .e din <ocarul !nei a+ini .!n>nd: ne arată ora arcată pe cadranul !nei pend!leJ .ercitat de pipăit a.perienţă deci.ă!.te !n!l dintre p!nctele de -edere cele ai intere. =n ti p ce $elida: %o!i.pr>n2 cenele de flacără.eparate. !l!i +i prod!c>nd o =ntreagă .pre con2 +tiinţă ca epifeno en.cop: o -ioară total de"acordată: pe care plăn!i.tinge de -iaţa .a nor ală +i con.i.te !n l!.!.te o8iecte era! =n raport c! ideile .er-it pentr! a .t!dia ro anţele. pre"intă a.ale: a.tă . 'iferenţele con.tin.2a! petrec!t . A.tit!ie con+tiinţei: l!>nd =n >nă hăţ!rile g!-ernării organi.!pri atăJ creier!l -a continua . al .epararea celor do!ă e.că o -ioară pentr! a2+i . . foarte 8ine: not>nd c! griIă rol!l principal e.ihologi n! a! a-!t nici o dific!ltate =n a o accepta.cri.tent: care24 face pe 8olna.că !n arc!+: =i -o . A-ea o are dorinţă de a re"ol-a acea. V.!8.că de n! eroa.a! c! clopot!l care: .pirit!l!i: un l!cr! in!til: !n feno en .oare: ca +i coridor!l pe care 42a tra-er. +i ceilalţi arată: =n ti p!l 64 condiţiei . ideea de a .chi.tea .i plă.ă folo.pre.ec!ndă de condiţia pri ăJ =ncolo: =n tot ceea a arătat: a. Starea de cri"ă diferă: .perienţă at>t de .tit!ie.erciţi!l!i . %a ce .: ca !r are a !nei răni la cap: pre"intă: prin acce.e -or coordona ta raţiona ente: c! făcea! +i ai =nainte.!ccedat =ncep>nd c! .ihologice . A p!t!t fi -ă"!t parc!rg>nd ti91 de do!ă ore !n .it =n acea.ea.tei o8.t engle" 8ine c!no.e ănări frapante c! aceea a .te: din contră: =nchi. S2a co parat deci con+tiinţa c! ! 8ra care24 !r ea"ă pe călător: c! l! ina care ie. 'o n!l Me.er-aţie: căci el arată foarte clar diferenţa e.tit!ie: dacă -re .

'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% tifoidă: pentr! care a fo.t =ngriIit la .tări prodro ale. de do n!l Me. fără o ca!"ă c!no.eriei de c>n2 tăreţ: el =+i face toaleta pentr! a !rca pe .pital!l ilitar. =n contin!are: n! a ai a-!t alte cri"e ti p de opt ani. 6!.tea .f>r+it!l celor do!ă l!ni de con-ale.A%$RE' (INET A.oţit: pe po.ale ar fi fo. Să24 pri-i : =n clipa =n care: do inat de a intirea e.e ro.ale.cri.ihologice r!di entare.eriile de cri"e care . %a ->r.ă: a .ăi.t!l !nei acti-ităţi p. Ti p de do!ă .i.te noi o8.!nt: fără =ndoială: cele care a! fo.pre"ece p>nă la do!ă"eci de ani. Ace+ti 8olna-i pre"enta! toţi acea . %a do!ă"eci de ani pleacă ca -ol!ntar =n .!rd: a a-!t picioarele ! flate +i pre"enta t!l8!rări de. A-ea deIa de c>t-a ti p !n fel de tre !r al >inii drepte care24 deranIa !lt la . Ace.tr!: -o a-ea n! o dată oca"ia de a arăta că con+tiinţa n! a8dică at>t de !+or de la drept!rile pe care le2a a-!t p>nă ac! +i că ea poate .c!tă.tă !n a.er-aţii .te .i ţea din no! prodro !l !nei cri"e ner-oa.e ănarea p.oare general!l!i .ă!: =nt>lni =n fiecare clipă .cri.e +i p!8licate recent de do n!l Charcot +i ele-ii . GE.!ficiente ace.te o8.te c>te-a fapte pentr! a ne =ndoi foarte .e o8.e enea p!nct la ni-el!l condil!l!i intern al fe !r!l!i din partea dreaptă.oane: . %a .ă !ncea.i8ilităţii !. )ărinţii a! fo. N! a-ea ni ic la ini ă +i nici la plă >ni.!8iect!l no.tei părţi n! e.cri.i.tr!it: 8acala!reat =n litere. E.a iliacă dreaptă e.actitatea.e "8ate: .f>r+i printr2!n atac de ner-i: c! anife.te chiar !i itor c! de .ilia: el .t!l e.cenţă: . de ipote"a o !l!i2 a+inăQ )e ă.ecretar: de !n t>năr 8ăiat căr!ia =i dicta depe+ele +i articolele .t p!ţin .2a pre"entat la con.cri.tă !n p!nct d!rero.te ati"are e. '!reri de cap: inapetenţă: greţ!ri !r ate !neori de -o ă: prin reg!rgitare: fri.cenţei: a fo.c!t: 8ine in. =n fo.net: a! apăr!t n! eroa.ol!t ni ic: !ită ce a făc!t =n aI!n +i ce are de făc!t >ine.te a8olit II '!pă p!8licarea e ori!l!i do n!l!i Me.cenă +i ca!tă o redingotăJ >na rătăcind =n I!r!l .at o oarecare a-ere: pe care el a ri.!ră ce -o a-an.i8ilitatea prof!ndă: !.t E reporter 5fapte di-er.e !rcă =n g>t +i24 . Toate organele =i f!ncţiona! nor al.t!l de accent!ate de e orie.!focăJ pe !r ă +i2a pierd!t c!no+tinţa.t.i. =n !lti !l ti p.togole+te pe podea: iar con-!l.ipit2o de la opt.te"ii drepte.te l!cr!l ace.2a -indecat: dar do!ă l!ni ai t>r"i! i"8!ne. %a toate ace.e: =ncep!t!l ace.t rentieri +i i2a! lă.edi!l !nei ane.!nt toate ace.c drept p!nct de plecare principal pot pri i o c! tot!l altă interpretare.a! .ă: d!pă a.e n de . Sen.e la a.en"aţii de cald +i de frig.ea ă că era p!rtător!l !nei he iane.e ne de ne2 !lţ! ireJ =n alt o ent: pe c>nd era oc!pat .t p!nct: n! ai apă.tica.ta =n conte.ta: dacă reciti c! griIă o8.it o a.e.a =n .ă perceapă an! ite o8iecte c! !n =nalt grad de fineţe: pe c>nd altele trecea! co plet neo8.te !n 8ăr8at care n! face parte din clientela o8i+n!ită a .ă!: el n!2+i gă.pre !n 8olna.er-aţiile pe arginea co porta ent!l!i .e +i el anife.agerată a acti-ităţii intelect!ale care =i făcea! .tat!ră iIlocie: c! !n a.2a pre"entat la noi: era !n 8ăr8at de o .te tri i.te co plet a8olită.e .te -or8a de. K! ătatea dreaptă a corp!l!i era .er-aţii de acela+i gen: care i2a! confir at e.iile .t 8ine cre. A fo.!l 2 taţia de arţi: la Sal pe triere: =n "i!a de <4 octo 8rie 43/@: pentr! că re.e rec!noa+te că ace.te ipote"e .ă .ica.crie o .t.area prof!ndă: dă na+tere !nor feno ene de a!ră 58!le: pocnit!ri =n t> ple: ->I>it!ri =n !rechi7.ă!: i2a l!at rapid foaia de h>rtie pe care .ta de do!ă"eci +i patr! de ani: co plet r!inat: ne=n-ăţ>nd nici o e.e i+că deget!l: dar n! poate indica =ntotdea!na care din ele.t !na p!r a!to atăJ departe de acea.pect n! prea ro8!. =ntr2o .antă a do n!l!i 6!inon?. )e ti p!l +ederii la Mar.ihologică co pletă c! ca"!l de.area pe ace. Iată !na dintre ace.c!lare a ace.erie +i o8ligat . Cele ai i portante dintre ace.i ţit !n nod care i .!rpri"ă: ne !lţ! ire: ce .tea dacă n! .t c!le.c pri ele accidente ner-oa.tă"i =ncepe a .er-ate.2a! prod!.tă !n .t fel de ră! general a precedat aproape toate cri"ele . Aici a a-!t o for ă gra-ă de fe8ră .ergent!l!i din (a"eille.!rpri"ăJ .erio.!nt .ilia de !n I!rnal pari"ian pentr! a face reportaIe c! oca"ia călătoriei pre+edintel!i Rep!8licii =n Cor.er-ici!l ilitar de !n an: ca h!.ar. Mai !lt: a+a c! -o -edea ai departe: acea apă. N! .er-e.: =n ->r.er-aţii. # ia! dintr2o p!8licaţie foarte intere.e ne de con+tiinţăJ e.eară: la el aca. Apă.ta.e ada!gă t!l8!rări de e orieJ n!2+i ai a inte+te a8. '!pă ce +i2a rel!at !nca ti p de o l!nă: el .e.pital!l!i.tor t!l8!rări .a! trei ore .ăi +i a gă.că pentr! a trăi: =ncepe .net. +i era =n.e: relatări din tri8!nale: teatre etc7. C>nd ..ă2 i arate 8olna-ii . 'o n!l Charcot a a-!t a a8ilitatea . =n ti p!l cri"elor .!nt c! tot!l ha"ardate +i că: =n tot ca"!l: faptele care le .!nt =ntretăiate de perioade de .!8"i..tă de do!ă"eci +i no!ă de ani: I!rnali.o nolenţă. =n ace.i te c>nd i . =n ai 43/@: e.2a prod!. =n ti p!l con-ale.trat nicidec! că acti-itatea intală a . la Mar.2a trec!t c! -ederea pe. )ierderea . Ace.!r ena +i .e+te hainele că!tate +i dă .t de .i pto e era! ere! acelea+i.e ne ale con+tiinţeiQ &i n! .are opre+te i ediat atac!l.t: p!ţin palid: c! aer!l !n!i o a8ăt!t +i tri.2a de on.t o ent tre !r!l >inii aI!n. A fo. Ac! 8ăgă el de .c!lară +i artic!lară e.i ! .te"ii totale la contact: c! d!rere +i te perat!ră..pe n! e (.ă practice "iari. Mai e.en.te totalăJ el .

e con.tră8ăt!t de c>te-a fri. Acea.o n!ri pro-ocate. (olna-!l: c! ironie: pe !n ton e fatic: _Ia te !ită: .tată pe partea dreaptă o re.ă trandafirie^.chi 8>nd ton!l: ca +i c! =+i -or8ea l!i =n.ă. El n! -or8e+te dec>t de.!nt =n TheEophile 6a!tier%.te -ipnoti1a*il +i că în $er3iciul $pitalice$c unde a 8o$t 8olo$it ca $u*iect pentru di3er$e e2perien0e era -ipnoti1at cu a+utorul ap..pre reportaIe: teatre: de.ărac!l nenorocit.ă c>ntă a >ndoi c>ntec!l celor do!ă"eci de ani^Z Se 8at trei lo-it!ri =n a. S!per8: ace.t: !n _o de litereZ: fără a-ere: trăind de 8ine de ră! din pana . =n contin!are: .ie +i poliopie onoc!lară.ă: d!c>nd >na .onalităţii 8olna-!l!i.ta c>t pri-e+te partea profe.!l co plet pierd!t pe partea dreaptă.o n..!nt dechi+i ochii +i i . =n partea .crie c>te ce-a: o n!-elă: !n ic ro an de...e arată !n pahar colorat =n ro+!.e: .tarea de -egheJ i ediat 8olna-!l ne do-ede+te că ...te di in!at pe aceea+i parte. )e !r ă 8olna-!l e.ceptică +i de"il!"ionată. =n ceea ce pri-e+te caracter!l: el n! .c!lt>nd: _Iată !-ert!ra.Z =n ace.e. '!pă c>te-a .te nor al.a din . '!pă do!ă "ile de la internare: 8olna-!l ne2a r!gat .Z I .Z Apoi: .ă c! degetele: ..!ri din Doraţi!J =n ace.ec!ţii..ă face plonIoane: delocQ.pri e re. (olna-!l: i it>nd ton!l f!ncţionarilor: _Ch>tea!2Chillon%.pre Salpetriere.a: _Iată .!pra ace. drept^.t7 care -alorea"ă c>t deget!l ic de la picior!l l!i 'ela!naO^Z I .cenă: do ni+oarelor^.Z =i . Me 8rele . )rofit>nd de !n o ent c>nd era =ntr2o cri"ă delirantă: i2 a atra...ta.te ol>!.: dialog!l e.tr!. atenţia a..te .c prinţe.e apleca.e pre"intă !n pahar al8a.t>nga: c> p!l -i"!al e.!8iect: .i!ne pe glo8ii oc!lari..trigă: _#h^ !+tele^.cene.e narea: +i "ice: _Margareta intră =n capelă.e =nţeapă c! !n ac partea dreaptă a feţei: care era ane..!perioare era! apropiate de corpJ ante8raţele =n pronaţie forţatăJ p! n!l >inii: =n .p!. %a c>te-a "ile de la internarea =n o.Z =ntre8ător: _Ce e.cena de făc!t: c! ar "ice SarceO.tofel.e petrecea la o oarecare di.Z =n 8ătaie de Ioc: _C.e -a alege c! cinci ani de =nchi..e de" inte deloc: e.ta =n .^.....e petrecea =n I!r!l l!i: anife.Ve-eO%.criitor!l!i care l!crea"ă c! 8!cata.a..ta: care24 repre"intă pe co i.oare.pateJ e 8rele inferioare era! apropiate !n!l de alt!l: c! picior!l =n e.p!n.e i ită "go ot!l ta 8!r!l!i..tr>n.at f!ncţionarelor care24 gră8ea!: _Ne = 8arcă ..it2o a+a.Z '!pă c! .ă -er.tr>ngere a c> p!l!i -i"!al c! 1@`.er-a..teţe: _E.i.ă: c! corp!l =nclinat =nainte: g>t!l =ntin.p!ne că e..tate.te ace.cop: ocl!"ia ochilor c! o !+oară pre. '!pă c>te-a ..t .i ţită făc>nd o gri a.e credea că -a -o a: dar -o a n! .f>r+it!l !nei perioade de ti p petrec!te la Salpetriere: d!pă ce a o8..ă recite c! -oce Ioa..t!i . (olna-!l: c! a!toritate: _)e ..tarea de -eghe: =n acela+i ti p: el .!ple +i el ră >ne a+e"at: cal : c! cap!l p!ţin =nclinat .!+i: c! ton!l .chi 8at: _Iată: cel 'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% p!ţin pentr! ?@@ r>nd!ri de tipar^. 5!n n! e de arti.te"iată =n . I .te .Z Se 8at trei lo-it!ri =ntr2o a.!+i: a.pion!l de NancO .e p!ţin pe ..: părea că !r ăre+te c! o atenţie deo.tată o ane. că a ai folo.te ad!.e pre"intă 8olna-!l!i !n pahar colorat =n al8a.ta e..ie forţată... (olna-!l: .ă!: el -or8ea ade..e.ea: =n delir!l . (olna-!l ne . c! plăcere cererii l!i +i: d!pă ce l2a a+e"at pe !n .: acro atop.Z Apoi: ca +i c! ar fi criticat pie....rii pe glo*ii oculari.a corp!l!i: care .tă pecete..e c! intere...e -ede: concepţiile delirante poartă =n cel ai =nalt grad pecetea per... tot ceea ce .pate +i =n afară: c! dege2 tele .it de aie. Ace.er-at l!cr!rile +i oa enii din I!r!l ..te .!+i:c! tri.t o ent: i ..t o ent: i2a .. (ăt>nd pe !n agnet: .e pre"intă !n pahar ro+!J tot c! ad iraţie: _$r! oa.taQ Un -ode-ilQ.Z (ăt>nd =n a.ă24 -opnoti1dm/ c! i . = 8arcaţi2-ă^Z Schi 8>nd apoi ton!l: ca +i c! .ca!n: a repetat ane-ra pe care el ne2a .Z Schi 8>nd ton!l: _Ia !ite: ica Eli.: are ton!ri de e ail. .ten.. C>te-a in!te ai apoi: 8olna-!l: c! ochii =nchi+i: =ncepe .tarea =n care e.J e.: -a erge la co pania de di.te e.ceptic: de"il!"ionat +i toate ideile delirante .te .pre piept: c! ochii =nchi+i: a->nd atit!dinea !n!i o căr!ia =i e.!nt arcate de acea.: tre olo la orche. Mefi.ar!l g!-erna ental: e..e făc!.oane +i i ediat e 8rele =i rede-in . C!r>nd e 8rele .te !n I!rnali..trig>nd!2i =n !rechi de ai !lte A/ . A!"!l e. Noi a ră. %a .tr!J c! ad iraţie: _#h^ c>t e.pital: de 8olna-i: de edici: =ntotdea!na c! acea notă .pre i"eria .t ...pici!: 8olna-!l: care o8.trigat =n !rechea dreaptă: _Soldaţi^Z (olna-!l =ncetea"ă recitarea din Doraţi! +i: d!pă c>te-a .te cere onia !nei e.trigă c! -oce tare: c! o intonaţie de co andă: _=nainte^ Mar+^... 8olna-!l c! aI!tor!l ace.pre acea..e dă. 6ardero8iera o fi dichi.tanţă.ciplină. (raţele ridicate ră >n =n po"iţia care li .po"iţia de _(lanc et Noina.e de ai !lte ori intenţia de a .chi 8>nd ton!l: c! nelini+te: _$oc^.2a! =ncordat !+orJ ele era! =ntin..ională. =n pl!.. Se 8at at!nci c>te-a lo-i2 t!ri de gong: !+or +i rit icJ 8olna-!l adoptă o atit!dine ai cal ă: care părea .e pe a.tră.ă!: de . (olna-!l: -or8ind!2+i l!i =n.ec!nde: 8olna-!l pre"entă i+cări de degl!tiţie +i de reg!rgitare foarte pron!nţate: .2ar fi adre.trigă c! nelini+te: _#h^ incendi!^.i te o oarecare a eliorare d!pă ace. =n .ă e.t !lti ta8lo!...ec!nde: d!pă ce pron!nţă printre dinţi c!-inte ne=nţele.: de !nde a l!at ace..te de fr! o.en"aţia a fo.$.2a prod!.: =n ti p ce .t!i procede!.te . Vo erge .te lip.e8ită ce-a ce ..Z +i: -or8ind!2+i l!i =n.t pieptarQ E! n! i24 +tia . =n ceea ce pri-e+te -ă"!l: . Vo -edea ai departe care e.Z Apoi: de..it2o =n ace..chide ochii +i c! pri-irea fi.tă parte.t>ngă: din contră: con.. = i pri-e.2a prod!.Z. # !l ace.patele !n!i -itrali!.A%$RE' (INET pe partea dreaptă a li 8ii: iro.e ada!gă noi .te"ie: care n! e. )rin flanc!l drept^.: =l -or degrada: .!net!l !n!i clopot..ă.ec!nde: 8olna-!l .J n! erge .e la Montpellier +i =n alte loc!ri: pentr! că el re.

t!i .tit!ind !n fel de prolog la ro an!l .e.!ficiente r>nd!ri de tipar: cer>nd c>te-a .pre"ece pagini aproape fără ret!+!ri.cri. =l lă. #8.!.: neter inată: o n! erotea"ă c! 4/ ter: apoi .i. =n !r ătoarea "i el re=ncepe +i: contin!>nd pagina 4/ 8i.e ănător =n .pre"ece pagini a! fo.tind e oţiile .e acordă o ai ică i portanţă: căci -ă"!l +i a!"!l .cri.!fl>nd!2i2.!pra de.onal!l!i de . Se e.ă2+i n! erote"e foile: 4/ 8i.pre"ece foi de h>rtie: con.cri.crierii e 8rilor per.>nd .!l +i pare foarte irat de a fi .!l paginii .it de con+tiinţă.cri.ă at!nci do!ă"eci de "ile fără .ec!ti-: iar pe !lti a 5foaia 4/7 n! a ! pl!t2o dec>t pe I! ătate.terogen pe care =l are =n partea .!.!.te do!ă. Trei "ile ai t>r"i!: re=ncepe e.er-at de do nii Charcot +i 6!inon diferă =n principal de acela al do n!l!i Me.!8iect. Ace.perienţă.i.e con2 . +apte pagini con.!pra ace.te !n a!to at lip. A do!a "i: o no!ă e. Crede că a făc!t2o =n ti p ce _dor eaZ: căci el n! a .e opre+te la pagina <@.: tra. Ia pana: n! erot>nd fără e"itare pri a foaie: <4 +i .ă2i . El de.e p!ţin +i a. 'in c>nd =n c>nd: ca +i c! . In acea.ă! +i: d!pă acea.e pe !n p!nct hi.pici!: de arţi di ineaţa: =nfăţi+area +i fi"iono ia n! ero+ilor 8olna-i +i a per.net prin o8ili"area !nei ai ari acti-ităţi .ta: din o ent .A.tarea de -eghe: l!i i2a! tre8!it do!ă ore 8!ne pentr! a .tă perioadă: =i atrage din no! atenţia a. =+i rec!noa+te repede .tr!l!i tipograf care n! are niciodată .!8 ochi an!.t apoi tre"it: .AL0RED BINET DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INCON$TIENTUL ori: GLa Salpetriere^Z +i i2a p!.t .crie !lti !l c!->nt din precedent!l an!.t!i a ic i aginar: .te in!til de a ai in.t p!nct i portant.tin.criind: ca de o8icei: =n .!ltaţiile e.er-aţiile do n!l!i Charcot =nlăt!ră toate =ndoielile care ar ai fi p!t!t e.crie +i ! pl! a.crie o I! ătate de pagină.cri.!l pe care toc ai =l . '!pă c>te-a o ente: el =ncep! .ta =ncă c! referire la ace.i-e +i i .ale: trecerea prin 8iro!l de internări etc. (olna-!l ia pana +i: hotăr>t: fără e"itări: n! erotea"ă pri a pagină: 41: iar =n .ă!.>nd!2 .fat!ri: +terg>nd c!-inte i proprii: făc>nd adă!giri +i tri iteri =napoi: .tfel: fără a .terne din o.cri.ă c! do!ă"eci de "ile =n !r ă.cri. A fo.i.!nt foarte acti-eJ =n afară de acea.er-ici!.ea re"ona8ile: iar !neori picante: care ne arată foarte clar că el n! e.ă2i a inti de ro an!l .2ar fi gă. !lti !l c!->nt al foii precedente: +i . =ncă ni ic a.it c! !n prieten =n 8iro!l redacţional al !n!i "iar: =i -or8e+te ace.e =n faţă +i apă. la =nde >nă o pană: cerneală +i h>rtie.e p!ne .onal!l!i edical: po-e.tă "i a .ă .e.perienţa.cri.crie do!ă.e =ntrer!pe dec>t pentr! a2+i aprinde c>te-a ţigări pe care i le2a oferit: do!ă. El =+i re-ine d!pă c>te-a i+cări con-!l.en"orialeJ pipăit!l!i i .e =n circa o oră.e pl>nge de e. Crede că e.ă .!l paginii: !lti ele do!ă c!-inte de pe !lti a pagină .te atic n! erotate.igenţa ai.H (olna-!l o8.tare de -eghe +i: pe de altă parte: =n . at>t de !lt =ntr2o oră.cri. El =ncepe .ta: 8olna-!l are practica !tili"ării c!-intelor +i la.t>ngă.cri.cape c!getări ade.

te lă.o na 8!lii din pri !l tip di-er.oană e. K ! r n a l i .cri.er-area l!i e.te ărt!ri.at . A+a c! a re arcat ai .te gre! de +ti!tJ căci 8olna-!l: =n ti p!l delir!l!i: n! poate fi .ec!ndeJ iar acea.aţii c! e.te 9ai 1uţin concentrat =n delir!l .!8iecţilor precedenţi are drept caracteri.plicaţiile care i .o na 8!lilor hipnotici: deoarece hal!cinaţiile +i concepţiile delirante care i .ergent!l!i din (a"eille.o na 8!li.er-e !nitatea +i .ă! .tă a do!a per.p!ne: dar .!ge.a! contin!area !n!i act =ncep!t =n cri"a precedentă. Sta! la fel l!cr!rile =n . l a a c e % t i 6 o l n a 7 i 1 e 1 a r c u r 2 u l c r i 5 e i & c u 9 e r a % i l a 2 o 9 n a 9 6 u l i i 2 t u d i a ţ i : n c a 1 i t o l u l 1 r e c e d e n t . !n!i interogatori! o8i+n!itJ el n! leagă con-er.ăptă >ni =n !r ăJ e.tării .onalitate: cea 70 delirantă: pă. A -ă"!t că la . .o na 8!li.e poate intra :n relaţie directă: căci el a!de +i =nţelege ceea ce i .oţe.e de fante"ia e.tă =n cri"ele .p!ne +i prin !r are e2te inacce.c 1ot . 'ar !neori =n.2 a =nt> plat =n alte .tări: =+i a inte+te ceea ce i .e co !nică .!cce.act din p!nct!l =n care =l =ntrer!p22e2e& cu toate că nu e.o na 8!li.ec!ndă poate deci .eJ +i: !r >nd !"aI!l 1er2oanelor care .e+te =ntr2!na dintre ace.onalităţi: cea a .tă a do!a do-adă +i: din ace.e lă. !l de al treilea tipQ Cea de a do!a per.i.ale .t!l are !n delir c! care . a =ncep!t .onalitate: cea care .a intelect!ală ră >ne tot!+i total diferită de aceea a .peri entator!l!i..onalitatea .a! actele care =l =n.e .ergent!l din (a"eille.a cond!.!.ale o n!-elă pe te a .ta n! nu9ai că n! -or8e+te: dar n! =nţelege nici ce i .te !lt ai in.irea con+tientă a .!8iecţi a! do!ă per.: e.că. t ! l B . C o n % t i i n ţ a e 2 t e d e c i 1 r e 5 e n t .ă! dec>t . . ne f!rni"ea"ă acea.ă2+i con.i-e.tării .te delirantă.te c! tot!l incapa8il de a da e. =n cri"ele .!p!.te repetarea .ă ne lă !rea.!cce.t 1unct de -edere: o8.ă -adă foile deIa .J ace. ele .tări ale .cri! 1entru tipar: el repetă =n .ă .' 2cri2e2e c! trei . !l .ihologică f!nda entală delir!lJ ace+ti .te .tică p.e anife.!.tă do!ă do-e"i principale ale contin!ităţii e oriei: pri a e.e gă.c e d e 9 o n 2 t r a ţ i a n i 2 e 1 a r e c o 9 1 l e t .e de"-oltă fără a .o na 28!li. Să ne a inti că (.trea"ă ea a intirea a ceea ce .tăriJ per.tr!cti-ă dec>t cea a .ă+i for a delir!l!i .tarea .!cce.tării nor ale +i cea a .te: deci: aceea+i per. . =n re"! at: .t!l (.ihologiceJ el e.e .!8iect!l!iJ a do!a e. p r e " i n t ă : d e a l t f e l : +i alte diferenţe p.peri entator!l +i e.i8il .2a petrec!t =n cri"ele anterioareQ =n !lte ca"!ri e.!nt legate =ntre ele +i !nficate de a intiriJ 8olna-!l: c>nd .e cer.ă ră >nă ere! aceea+i: c! acela+i caracter: =n cri"ele .crie =n perioada unuia dintre .ele anife.pital!l!i Salpetriere.i-e de .!l pri ei pagini ulti9ul cu7-nt de pe pagina precedentăJ o dată +i2a a9intit ulti9ul cu7-nt 1e care.ec!nde .i-e: el =+i reia l!cr!l e. K!rnali.tiilor -er8aleJ I!rnali.

5Nota trad.o na 8!lice .ă .2a .!. E. Una dintre principalele ca!"e de ne=ncetate erori: .tericeJ ele repre"intă fa"a intelect!ală a arel!i atac: acela care .tr! ne o8ligă .e +tie: e.ercită prin c!-intele: ge.ta acti-itatea entală a 8olna-ilor de fel!l l!i $.t .!nt at>t de i portante =n celelalte atac!ri de i.p.tate:=n ca"!rile relati.en.iderată !n ca" de i.tia: adică infl!enţa pe care operator!l o e. Ulterior: tre8!ie .terie.tit!ie aproape =ntreg atac!lJ .ă .te .te .ionale +i perioada delir!l!i: care: =ntr2!n atac o8i+n!it: . Supra3ie0uirea unei $tCri $omnam*ulice în $tarea de 3eg-e. !l!i a! fo.net: c! toate că foarte detaliată: n! ne =n-aţă ni icJ .cl!.tă n! ai ca !r are a con-!l. Dedu*larea conştiin0eiB doua gCndiri care coe2i$ta $i care $e ignora.te pro8a8il e.cri! pentr! tiparniţe .tor e.!pra for ei i+cărilorJ =n.rile de caracter în $omnam*uli$me.e anife.t o e.!pra inteligenţei at>t de .actă +i că $.e .toria odificărilor . 5A .i. trăie+te o .perienţele de la8orator. e.t!diat fac parte din arile atac!ri i.tenţa c>tor-a con-!l. <@ et .ea at>t de tre"e a per.a.: repre"intă fa"ele i+cărilor tonice +i clonice care .peri entator!l!i cel!i ai griI!li! +i ai pr!dent: +i ni eni n! .trăd!it .e de.H )ără.te o8icei!l celor care . 8ine definit.e pare n! ai că . B =n li 8a latină: =n te.ii ale e 8relorJ iar ace.tor ca!"e de eroare oti-e .oanei pe care a ad!. St!diile do n!l!i Charcot a! fo.o na 8!li.it ai !lt ti p: .ă repete =n .t!di!l!i no.e anife. 6Union medicale/ <4 et <1 I!illet.ă a8andonă o etodă fec!ndăJ orice procede! de o8.o 2 na 8!lice de ordin!l celor pe care toc ai le2a .rile memoriei.plo"ie de ent!"ia.te folo. Ar fi intere.onalităţii a+a c! apare ea =n e.!8iecti-e =nainte de a intra =n cri"a . S2a ră a. .t!rile: atit!dinile +i chiar tăcerile . CA)IT#%U% III S#MNAM(U%ISME%E )R#V#CATE \an$ele de eroare în e2perien0ele de la*orator.a! p.te fapte =n cadr!l lor no.!8iect: iar o8.!ficiente 1entru a ne face .e =n drept!ri de do n!l Charcot: a fo. !l .2o rec!noa+te : ent!"ia./ fără a2i acorda !n .t!di!l hipnoti.t ele ent con-!l.ing!re con./ cu a+utorul $crierii automate.!8tile +i ade.ă ia aparenţele drept realitate.ihologică a .co ple.A%$RE' (INET Noi a folo. -aloarea lor p.i.ant de +ti!t =n ce condiţii preci.te con.e: e. !l!i +i .t!l original b *ancnote împu0ite.iilor e 8relorJ e.7 1 Vo arăta ai departe că acea. A GSe +tie că e.er-aţia do n!l!i Me.tr! n! ratea"ă nici o oca"ie de a face la fel: la fiecare pagină pe care o =ncepe.!nt =n general p!ţin de"-oltate +i care pre"intă aici o e.6!inon: Progre$ medical/ 43/4: nr.ă . E2perien0ele domnului (urne.tă interpretare n! e. n! e. &odi8ic.7 < A"i .te nicidec! incon+tient =n ti p!l cri"ei .ograficJ e inent!l profe. . Somnam*uli$mid arti8icialB cum $e produceB în ce con$ta el.te perioada atit!2 dinilor pa. &odi8ic.te detaliile edicale.ă preci"e"e e-eni entele fi"iologice de care depind odificările de con+tiinţă. 'o n!l Charcot ad ite că feno enele .ale: a.i aici i. <@.!ge.ă -eghe"eJ 73 .er-aţie: dacă e.te trea8a o8.e!do.pontane ale con+tiinţeiJ -o intra =n do eni!l faptelor pro-ocate artificialJ -o =ncerca .or . Vo enţiona doar c>te-a c!-inte conci.olid a+e"ată: poate . N#TE 4 De lDautomati$me de la memoire ei du $ou3enir dan$ le $omnam*uli$me pat-ologi@ue.2a di in!at p!ţinJ .agerare at>t de con. Rolul p$i-ologiei în $tudiul ace$tor pro*leme.perienţe +i ai ale. =ncă din pri ele o ente: c>nd .7 ? Progre$ medical/ 43/4: nr. =n 9ai !lte pri-inţeJ a.e con.i.ergent!l din (a"eille.en"aţie de a orţeală +i alte c>te-a .tă =n po.t!dii pre"intă o !lţi e de ca!"e de eroare: care fal.2o =n .: căci nat!ra e.t apreciate =n od co plet diferit =n ace+ti !lti i ani.t!die fracţionarea per.t făc!te =n principal c! intenţia de a reparti"a fiecare dintre ace.idera8ilă =nc>t ele .ea re"!ltatele: =n ci!da e.2a o8.e -edea 6.er-ator!l!i .i-: oric>t de red!.ifică ade.it p>nă ac! c!->nt!l cri1.tfel: etoda grafică: at>t de in!nată =n an! ite ca5uri& poate crea erori capitale a.ă trece rapid pe.i8ilitatea ace.t rep!.e poate lă!da că n! a gre+it.e do-ede+te a fi defect!o.ihologică a! fo.ta ai =ndeaproape: .o na 8!li.ale.e :n%ele +i . I portanţa ace.terie tra! atică.tarea l!i $.X.ă+i anato ia: care dintre toate +tiinţele 8iologice pare cel ai .!l fiecărei pagini !lti !l c!->nt din pagina precedentă.pre concl!"iile la care el a aI!n.tarea de .en"aţii . (olna-!l no. N! e.er-at că ace. !lt ti p =n incertit!dine =n legăt!ră c! ace.e poate: de altfel: pri-ind acea.

ihopatologică.oană ade.e: at>t de n! eroa.o na 8!li.a! c! aI!tor!l !n!i "go ot -iolent +i nea+teptatJ !n Iet de l! ină electrică: apă.tă idee de .pre ecani.tare partic!lară care n! e. N! e.c!te e.tie =n.ta e.itoare pentr! glo8ii .că per anent de etoda .ă .!8iect!l a.!ficient !neori !n .oană c! aI!tor!l !n!i "go ot onoton +i prel!ngit .ihologice Ioacă aici arele rol.er-aţiile care . Se ai poate: de a.!pra căr!ia .pre care n! are nici o e. N! ai că e.!8iecţi ador pentr! că +ti! că .o n!l nor al +i de.!nt foarte n! eroa.ta lor co pletă +i heteroclită.o na8!li.tare dec>t =n raport!rile .t .!ge.ă .ea nă .e =nc>t ne2ar tre8!i prea !lt .t!diat =n prof!n"i e ca .ă deter ine o con-ergenţă forţată +i o8o.crierile precedente dec>t ceea ce e.a! p!ternică pe o parte a corp!l!i: c! ar fi -erte.er-atorii: o8.!p!ne că toc ai ca!"ele p.ing!ra ca!"ă prod!cătoare de hipno"ă n! ne =n-aţă ni ic de.tia e.te di-er.ea a n! ai de o8. !n ic o8iect: .p!. !l .peri entator!l =l roagă .ideraţii ne fac .enţial<.e enea: hipnoti"a @ per.ă te !lţ! e+ti c! o e.er-aţii la care .f>r+it: fapt!l at>t de caracteri.e poate apela la !na din l!crările noa.!ge.peri enta . )entr! toate detaliile: pe care n! le -o ai reprod!ce: .ta prin .te e.plica l!cr!l ace.are pentr! prod!cerea efect!l!i 5e.ă adoar ă: l!cr!l ace.a +i de aparate.tă =n fi.2o adoar ă: toate ace. !l hipnotic +i care .tare p.ihologicăJ dar di-er. A e.o n intră =n acea. =nainte de a intra =n aterie: n! -a fi in!til .ă pri-ea.tă: c! a ai . Un!l dintre procedeele cele ai -echi c!no.tă .!l la i.oană care n! a fo.te e-ident: inconte.e repedă +i .te acela al l!i (raidJ el con.e "8at +i tre !ră: iar .ea hipnoti"ată tot!l: a8.a! n!: pe care24 apropie de ochii .e -a e. )rincipala preca!ţie ce tre8!ie l!ată aici con.tă idee .te .!nt iIloacele de a24 pro-oca.o na 8!li.trăl!citor .paţi! pentr! a da li.tre anterioare4: !nde .o na 8!li.ăi oc!lariJ d!pă c>t-a ti p: -ederea .plicaţie 74 .ta8ilJ dar c! ad!ce acea.te con.2a dorit .e i p!ne acea.ăi =n a+a fel =nc>t .tă a+e"at: .a ină aici acea.!8iect!l adoar e.e -rea ca ei .e face lini+te =n I!r!l l!i: iar e.t -reodată ador ită +i căreia 4 .te deloc .ale c! teoria ded!8lărilor con+tiinţeiJ la fel: n! -o l!a din de.te .t7 +i: =n .ol!t tot!l poate re!+i .e -erifică la toţi o8.e t!l8!ră: pleoapele .e p!nă p!ţină ordine =n ace.area pri-iriiJ .2o: de a ţine .te .e procedee de hipnoti"are: 8a chiar . !l operaţiei.te clar că acea.e aI!nge pe căi total diferite. S2a =ncercat .itatea lor: !+!rinţa e.c. !lQ E.tă .ă li .citaţiei nece.tr>ngerea deget!l!i are: pa.plicaţie p.!fl!: !n ge.!nt tot at>tea iIloace care re!+e.te foarte ci!dat că o per.plicaţie n! erge prea departe +i că acei care afir ă că .area !+oară .ele: .că fi.perienţă. !l pro-ocat a fo.terici: .AL0RED BINET DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INCON$TIENTUL el tre8!ie . MiIloacele eficiente de a pro-oca .e =ndoia.e dea o e. Cei ai !lţi dintre .ă rea inti =n c>te-a c!-inte ce e.ă pre.tic că la o per.tă e.

o na 8!li.te feno ene de con+tiinţă pe care le de.!nt ade.o na 8!l!l!i +i =n alte părţi ale organi. =n ceea ce pri-e+te ace.enti entele .e e.ihologice pre"entate de .ea .ă n!2+i a8andone"e caracter!l pe care 42a a-!t =nainte de a fi fo.o na 8!li.te cercetări.ă.er-ate.c!nde fapt!l că toate ace.o na 8!li.ing!ra flacără care: pentr! o ent: poate .pre ace.ă declare că . Modificările de caracter: dacă ele e.ihice .i.ig!re: c! !n cont!r . e .t!di!l f!ncţiilor p.onalitatea e.ig!r că ace. !l: o8.!8iect!l hipnoti"at: adică alterările care .t!di!l lor n! are deloc !n caracter +tiinţificJ dar .o na 8!li.i.ă ne !lţ! i c! ace.!pra .ati.tit!ită din do!ă ele ente f!nda entale: e oria +i caracter!l.tarea de -eghe.!nte o8ligaţi .peri entatorii care pla. Vechii agneti"ori a-ea! dreptate c>nd -edea! =n .!8iect !n od no! de e.t ador it.e c!noa+te cel ai 8ine: e.e di. e ergenţa !nei a do!a per.e poate =nt> pla ca . ! 8 i e c t ! l c o a n d > n d ! 2 i 2 .!nt !ltiple.7 e S o r i n c e d i f e r ă d e .e +i noi le preferă ipote"elor fi"iologice: care par ai preci.te noţi!ni -agi: căci: la !r a !r ei: ele -alorea"ă ai !lt dec>t noţi!nile fal.o na 8!l!l . f o r ă r i a .ă .tării centrilor ner-o+iJ căci n! tre8!ie .t !lti p!nct: caracter!l: poate că =n . !l!i .cri.t!di!l f!ncţiilor fi"iologice: .te ceea ce .ă!J dar ignoră co plet nat!ra ace.tă: pot foarte 6ine .e pare a ţine de fante"ie.tor feno ene p!r fi"iologice +i tot ce . Tre8!ie apoi re arcat că o odificare de caracter 0? .te .ea -agi: ne.tit!ie pentr! . t a r e a d e e g h e Q C e t r a n .te con.oana =n .făc!t de de.ă .e: dar .ea"ă per.tenţă.onalităţi. 'acă ră >ne la p!nct!l de -edere p.tă =ntre8are ca +i la precedenta.tarea prod!. )er.!nt odificările p.tea i .2 a .perienţe diriIate a. Ade.e prod!c =n centrii ner-o+i ai . Mai =nt>i: e. n! poate fi .tiiJ ni eni n! catadic. a!: =n general: 2.tinge =ntotdea!na clar de cel din . E. ).ă treacă neo8. la acea.ă .ihologia hipno"ei e. $ără =ndoială: ar fi de dorit .ihologic pentr! a caracteri"a .la8 de.crie . ă d o a r ă Q V a fi poate tot at>t de gre! de ră.er-ă repede că el con.ale.crierea lor +i poate .e ada!ge la .i dea c>te-a .e prod!c =n inteligenţa +i . Ca!"ele .!nt =n realitate !lt ai =ndoielnice1.ă ne ghide"e =n ace.!ge.te odificări a! ca 8a"ă odificările ateriale care .te pro8a8il: 8a poate chiar .plice odificările de con+tiinţă prin e. ! f e r i t .te . !l pro-ocat n! .ă .enatJ iar !n .t!die"e ceea ce e.e eargă ai departe: .pontan =n .p!n.e+te . de.ă a. Ceea ce c!noa+te cel ai 8ine ..pirit rig!ro.

!l!iJ <7 din contră: ad!.tării de -eghe.o na 8!li. e.o na 8!li.tenţe p.ă fie diriIaţi .!perioritate a e oriei . o odificare de tonu$ e oţional e.tea .te in!til .e poate prod!ce la el acela+i feno en o8i+n!it de a ne"ie ca +i =n -ariaţiile .onalităţii +i =n .ta8ilite de noi: .!nt artificii care n! di in!ea"ă e.i !ltan cele do!ă e.tatat c! an! ite per.ă odificare =n =ntinderea a intirilor . Ace.i ! de e. !l!i fi"ic.tre ă.pre odificările per.onalitatea .perienţeJ la tre"ire: . N! a+a .o 2 na 8!li.tării .e arată o . Ne gră8i .a n! con. So na 8!l!l pre"intă: =ntr2ade-ăr: o c!rioa.oare pe care a .t an.c: de e.!nt aceea+i per.c =n ti p ce: c!f!ndaţi =n . 'in nefericire: interogarea .t lă.ihică a .actitate: repetă : a fo.2a recitat: .tarea lor.tat la ace.ă2+i a intea.cri.o na 8!li.ant de con. Să reţine doar ace.te -or8a .tă =n afară o odificare i portantă a organi.o na 8!li.p!ne nici !n c!->nt din conţin!t!l .e enea feno ene =n ded!8larea .e+te ti p!l pentr! a . J ele repetă p!r +i . +i n! poate .te po.enti ent de irareJ ele gă.e face pe ea o !lţi e de e. .i t Gcaraghioa.oane pla. S2a re arcat de !lt ti p că e oria e.er-aţiile .i.ă o fi .t fel: contin!itatea p. Confor celei de a do!a propo"iţii .tant =n feno enele ace.p!n.e.e .2a! pre"entat per.ă fie di.o na 8!li.ten.te !n feno en i portant: care are cel ai ade.tin. # odificare at>t de radicală n! .e folo.!8iecţii .e enea: .o 2 na 8!lice =n o8.onalitate. că !lte per.!8iect!l regă.ă de .te pe o pend!lă pentr! a +ti c>t ti p a fo.actitatea pri ei propo"iţii a p!t!t fi -erificată !+or de către toţi cei care a! făc!t e.ec!nde: el n! le rec!noa+te la tre"ireJ chiar dacă i .oană =n .tarea .a 8l! de fapte: a căror e.tarea .ati.!nt de acord .a de -eghe: n!2+i a inte+te nici !n e-eni ent petrec!t =n ti p!l .orii.o na 8!li.!rprin+i a.e a.ă o rec!noa.e.it deIa acea.o na 8!li. A gă.ta8ilită.tă a intiri care !neori pot fi regă.ată =n acea.t -erificată de !n at>t de are n! ăr de a!tori: =nc>t e. ele artificiale.en"aţii incon+tiente: +i care anife.tie po"iti-ă de a2+i a inti tot!l la tre"ire: a+a c! =n od ingenio.e pl!: pri ele c!-inte dintr2o poe"ie care toc ai li .ă cită n! e: aI!nge c! pri.e+te =ntr2!n .p!ne: pe 8!nă dreptate: că . !l!i e.ec!ndă d!rea"ă ti p de ai !lţi ani.onalitate: nefiind dec>t !n ele ent acce.te o8ligat .o na 8!li.ihologice: ceea ce e oria nor ală n! o face niciodată.!l: dar n!2+i a inte+te .te cea care f!rni"ea"ă principal!l . 'o!ă propo"iţii re"! ă principalele odificări ale e oriei: care =n.că an! ite partic!larităţi ale .oane: at!nci c>nd intră pentr! pri a oară =n -iaţa .e dă o .AL0RED BINET DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INCON$TIENTUL +i ai ale.!nt =n .e ad!ce o per.cri.er2 -atorii .că acţi!nea pe care toc ai o e.e pl!: 8olna-e care afir ă că .tarea de .tări +i per ite . A+adar: toc ai =n ti p!l .tarea de .ite ai ale.o na 8!li.o na 8!lilor n! ad!ce =ntotdea!na !n ră.ă2+i a intea.ate =n .oană trea"ă.c !n .o na 8!li.tă . : el =+i a inte+te: n! n! ai de . ele .te a8.tă .a! a! a.ea ace.tării de -eghe +i a .tit!ie acea.!8iect!l: =n .pontane de per. la an! iţi .c .ă adă!gă că ni ic n! e.ale +i .i pl! ceea ce a! a!"it "ic>nd!2.!8linia că .actitatea reg!lii p!.tarea de .t fapt c!rio. : ei =ndeplinea! o acţiune co andatăJ at!nci: . !+orJ aI!t>nd!2le p!ţin: p!n>nd!2le pe o an! ită cale: repet>nd!2le: de e.că ce oră e.ie: pentr! că ea = 8răţi2 +ea"ă .tare ti p de o oră +i chiar ai !lt +i .e =nchide la tre"ire: iar per.făcător: căci foarte ade.2o =n .pontană a per.tarea nor ală.e n al noii .tă .cri.ă2+i rec!noa.o na 8!l!l: c>nd e. !l nat!ral: iar (raid a p!t!t .te o di-i"are de con+tiinţă. Cel ai ade.te lă. Cartea -ieţii . !l hipnotic pro-ocat: 47 .pre per.o na 8!li. =n .e fa-ori"ea"ă tre2 "irea din a intirile .tea. Se poate chiar .chi 8atJ !nele .oane =n ti p!l .tă per.e: 8i"areH: altele: -or8ind foarte clar: afir ă că n! ai .tiile anterioare.oană 77 .oana nor ală n! poate .!ge.ă o citea.ec!ta!: pot .te . !l artificial e.o na 8!lică: trăie.tării nor ale: are ai !ltă e orie dec>t aceea+i per.perienţe .onalităţii pe care le prod!c .p!n.c că tot!l e.tarea anterioară: adică de .cri.o na 8!li.ale anterioare: dar chiar +i de e-eni ente care aparţin . e +i =+i a inte+te: de a.!ge.că .o na 8!li.!8iect!l n!2+i a inte+te de ni icJ el e. a procedat do n!l 'el8oe!f: tre"ind!2i 8r!. 'ar ace. =+i repre"intă .i8il ca . C! toate că ideea pe care !n indi-id +i2o face de.o na 8!li. Se gă.e.ea o origine internă: =n .e prod!ce =n general =n . : e.at =n . J dacă i .ec!ndă: =+i a inte+te =n acela+i ti p acea.e află =n . !l pro-ocat pre"intă acelea+i caractere de e orie ca +i .ori!: e.o na 8!li.pre a intirile lor dacă li .te =n od clar dictat de .!nt pro-ocate de e.t ră.tarea .tare: c>t +i pe pri a.o na 8!lice . !l!i e oria atinge a.i. # !lti ă re arcă de.o na 8!li.o na 8!liceJ c! at>t ai !lt e.ol!t con.o na 8!li.că.o na 2 8!li.o na 8!li. A -ă"!t prod!c>nd!2.inţă pentr! a concl!"iona că .ă2+i a intea.onalităţii: e oria.citaţii !neori de o leIeritate e.ta! l!cr!rile c! cel de al doilea ele ent al per.ea: c>nd .o.ă pri-ea.te .eJ !itarea ră >ne o lege =n i en.!8iecţi care a! !n .a aIoritate a ca"!rilor +i aproape toţi o8.o na 8!li.oţe.tările de . no! a intirile pri elor .că ordin!l pri it +i: =n ace. : el poate . !l!i nat!ralJ a -ă"!t că $elida: c>nd .i.te intere.cri.că.tea at>t de delicateJ e.!pra fapt!l!i =n o ent!l tre"irii ei 1ot .a de -eghe. E.tarea .p!n că . pro-ocat: care d!rea"ă p!ţin +i .pecial =n ca"!rile =n care .

tea"ăZ.ta ă =ntri. Ce-a . C>nd era ador ită: n! -or8ea de.er-aţia pa.e te porareQ Ea a-ea a intirile: caracter!l: e oţiile 03 II E.tă per.ihologice foarte intere.!nteţi: a =ntre8at2o =ntr2o "i: pentr! a -or8i =n n! ele Marg!eriteiQ 2 S!nt prietena ei.A%$RE' (INET DEDUBLAREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% din . 2 'ar cine . !lJ de a.oană ca de !na .e prin li 8aI de celelalte per.ă apară feno ene noi: pe care o8.peri ent!l: care e.peri entatorii a! re!+it .e enea: a -ă"!t că pe c>nd -iaţa nor ală .ă! era . Vo l!a !n e.onQ a fo.p!nea ea: n! e.p!n.t hipnoti"ată.t contrariată: tre8!ie .tei eclip.tre de in.c de acea.i.tea .ată =n pace.i-ă le2ar fi a+teptat =n "adar.ă de.a ină !n fapt .o na 8!li.tă"i: .pre ea dec>t la per.2a petrec!t aici.t!dia pe =ndelete: Marg!erite C.te la 8olna-ii de ace.: pre"enta foarte clar ace.ă e.crie !n are n! ăr de fapte.!păra a a.ale Marg!erite +i n! al ei.pre care n2a fi a-!t nici o idee citind: de e.e.c !lt pe Marg!erite +i c>nd e.ihologice care con.!praadă!gată =n ti p!l ace.tenţe p. Stăp>nind .pre . Ea n!2+i ai t!t!ie+te părinţii.ă -ede : =n condiţii diferite: o con+tiinţă di.e ea: i2ar face o are plăcere.tă .o na 8!li. _Vreţi !n pahar de lichior de ana.tare: ea rec!noa+te toate per.tr!cti-e: de. Marg!erite n! 8ea: pentr! că i .er-aţiei: el per ite .i.H Vo a-ea de.ante: a.!nt li8eră.er-aţiile de.eparaţia celor do!ă e.t fel.te =n !lte ca"!ri inferior o8.e pl!: o8.: G# t>nără fe eie pe care a p!t!t2o .!8 !n are n! ăr de faţete +i face !neori .oanele c! care a fo.tarea de -egheJ ele -or8e.oţ!l prieteniei .er-ării faptelor . 2 &i c! -ă n! iţi: -ă rogQ 2 N! +ti!: dar o i!8e.t!le oca"ii .i.tările . =i plăcea! !lt lichior!rile +i ren!nţa la ele pentr! a n!2+i .ting>nd!2.trăină.t =n relaţii "ilniceJ dar n! le -or8e+te c! aceea+i fa iliaritate ca =n .oana a treia: _Marg!erite e.tarea de -eghe.2 a inter"i. 2 #h^ da: ră.te !lţ! ităJ a fo.o na 8!lii nat!rali +i care: tot!+i: tre8!ie .t =ntre8ată: d!pă ce a fo.J dar e! . A -ă"!t .e de"-oltă: toate a intirile din .!ferindă a.!pra cărora -o re-eni c>nd -o de.onalităţi care coa8itea"ă =n acela+i indi-idJ e.!nt pentr! o ent +ter.te . =n acea. .tă chiar aici c>te-a pro8le e p.pontane: pre"intă tot!+i !n are a-antaIJ !ltiplic>nd +i -ariind la infinit condiţiile o8.tit!ie !na -iaţa nor ală: cealaltă . din toate ace.te necăIită a.ă fie lă.copere c>te-a feno ene e.tenţă .o na 8!lice: e. Ce de-ine at!nci acea e.e pl! de la do n!l )itre.i.t feno en. 'aţi2 i repede !n paharZ.ă e. Soţ!l .

t făc!tă de 6!rneO: . At!nci: i .!8iect!l nor al .t din -iaţa .!8iect!l pe care toc ai l2a tre"it n! ca!tă deloc .p!. 0/ .ă ia !n creion: c! ar fi făc!t c! .a! a.te co plet de"intere. In for a =n care e.J condiţiile .te tre"ită per.J G%a tre"ire -eţi face a.te ani ată de o i+care .tr!2 ent!l: plan+eta: e.tarea de -eghe n! le c!noa+te.e.!nt =ncă +i ai c!rioa.oane care e. la !rechile l!i c! c>te-a o ente ai =nainte.ta o datoră l!i 6!rneO: p.!8iect!l trăie+te o . o n a 8 ! l i c e d i .!8iect!l n! poate regă.ă p!.te o odificare a feno en!l!i care re"!ltă din fapt!l că .e agită +i .H El n! dă do-adă de nici o .tie deo.e.te !neori =n.2a po-e. +i pe care E!l .!ge.!8iect!l =+i concentrea"ă atenţiaJ la pri ele e.crieJ chiar dacă >na +i 8raţ!l .e a+a"ă !n creion =ntre degete .2a citat o cifră: .tit !n fapt: .t!l de 8i"arăJ i .a! i .o na 8!li.ă! nor al e. Una din e.en"aţie .ă p!nă >na pe plan+etă .tarea de -eghe: fără ca .i"ea"ă ni ic +i e.!8iect =n .pontaneitateJ =n od pa.perienţe e.!8iect!l!i .cri.pecială pre-ă"!tă c! !n creion +i i .i nici !n c!->nt din ceea ce .!8"i.ă! nor al din .tr! ent +i: =n ti p ce .!nt toc ai c!-intele a!"ite de .ă2i ghicea.i!nea +i =nţepăt!ra: .!l . p e r i e n t a t o r ! l : c e r c e t > n d a i = n p r o f ! n " i e : n e -a arăta că !n re.ă .tarea de . S2a .ta =n .ă! n! .oane care: orice ar face: n! .perienţe: el n! . ! l Q # 8 . i p l ă n ! n e .inceră +i at>t de prof!ndă =nc>t: =n ci!da pro i.crie .ta.2a recitat o poe"ie =n faţa !nei per.e p!ne >na pe o plan+etă .i-: fără .ţ i p r e o c ! p ă r i l e .tr! ent!l c! aI!tor!l !n!i ecran are: interp!. artificialJ n! i .erciţi!: . =n .en"aţii tactile d!reroa.ă +tie ce .c!nde >na +i in.perienţele care de on.chi 8: .i tă i+carea +i . # a r e t o a t e a c e .trea"ă cel ai 8ine l!cr!l ace.pre acea.ă ai8ă cea ai ică 8ăn!ială de.perienţa foarte p!ţin atracti-ă.2a dat nici o . Să ai adă!gă c>te-a detalii pentr! a co pleta fi"iono ia feno en!l!i.2ar fi .crie: iar ceea ce .ta.2a .e =nt> plă.e8ită referitoare la c!-intele pron!nţateJ e.i.p!ne el: că in.!ge..iholog engle" de are talentB.at de cele ce .a! .peciale =n care .e a.că nat!raJ aici e.ă >na pe in.i!nii !n!i .e pl!: i .i8ile +i pot percepe pre.e ia >na: i .en.o na 8!lică poate . M>na .te foarte c!rio.!8iect!l n! percepe ni icJ !neori el re!+e+te: c! p!ţin e.a .inceritate P: .p!. p a r a t ! n c i c n d i a ţ a o 8 i + n ! i t ă = + i r e i a c ! r .e pare: .pontană +i =i antrenea"ă >naJ i+carea e.!nt in. e r a ţ i a .crie: iar el n! +tie că >na .ta . a l e .tă per.it de 6!rneO ca criteri! de .e -rea de la el: =+i la.p!. t e a c t i i t ă ţ i . p ! n e n i i c J e .perienţa a fo.te o !itare .ă: dacă: de e.!8iecti-ă de. !n n! e: .tei e. Re"!ltat!l ace.e der!lea"ă: E!l .i t niciodată ni ic.te o !itare de co ple"enţă: e. =n ai p!ţin de !n in!t >na .ig!ranţă dacă ar fi reacţionat la o .oţită de .te =n .oanaJ ea n!2+i a inte+te ni ic: ca de o8iceiJ n! e.!-eran P iIloc folo.tie preci.e prod!ce .e: care fac e.o na 8!li.

i.e +i nici ăcar . Se poate .er-ea.at nici o .it!aţii p.i!nea reg!lată a per.creţi +i re"er-aţi c>nd -or8e.tei .2a! .e. Ace.ă facă calc!le !lt ai co plicateJ poate fi =ntre8at: de e. =n general: e. ele hipnoticeJ -o -edea că acea.t!diile de care ne2a oc!pat p>nă aici +i acelea care -or ! ple cea de a do!a parte a ace.ec!ndă: n! .oane: !na care e.!l a!to at: n! are deloc caracter!l !nei repetiţii ecanice +i neinteligente.i.!.oane care n! .c: fără a i . A.terici: pentr! că e.a-ant a re!+it pri !l =n Anglia .te ne=n.!8linia c! acea.it de plan+etă +i că a .!ficiente: fac corp aparte +i trăie.ă cree"e feno ene co ple.i.plorarea e oriei !nei per.ă aplice diagno.tie . E.e fra"a: n! ele -a fi reprod!.te pro-ocatJ deo.a etc.tă oca"ie 'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% că i.a 8l! de feno ene p.ă! nor al: +i2a rel!at +ir!l o8i+n!it al ideilor .ănătateJ acea.!nt dotate c! con+tiinţăJ ele for ea"ă o ică con+tiinţă alăt!ri de cea are: !n ic p!nct l! ino.i8il .t de a rec!noa+te că feno en!l e oriei: ate.ă!: . Caracteri.o na8!li.oana nor ală: care -or8e+te c! a.tări +i de on.te i portant .e: ci =ţi poate . el a o8.pecte de ne-ro"ă i.tic!l de i.e oc!pă de ceea ce face a do!a.te ade-ărat: .ă ai8ă c!no+tinţă de cele care a-ea! loc =n $ranţa aproape =n acela+i ti p?. !l de cri"ă +i .o na 8!lică .oane căreia n! i .it E!l .e nată +i:de altfel: p!te pro-oca =n od artificial .tărilor . A8andon>nd precedentele cercetări a.oanele care .i.te e-idenţiată +i de fapt!l că ace.!ge.tă =n e.peri entare arată partea inteligenţei =n ace.!nt nici atin.t!diind!2i pe i.p!.i!ne poate face loc !nei coe. alăt!ri de o are -atră plină de l! ină.c !na altăt!ri de alta. !l pe care =l de.t .ă ai8ă c!no+tinţă: !n re.>n!l -ieţii nor ale re.cri.ta c! g>ndirea nor ală +i pot .tenţii: +i alta care .i.ea .!l!i el =+i a inte+te n! n! ai c!-intele .tare de .tente. !l!i +i chiar dacă a fo.criere.!8iecţi de .e +terge =ntotdea!na co plet =n o ent!l =ntoarcerii la . Me oria leagă deci do!ă .e de di-i"are a con+tiinţei.tare de -eghe: dacă i .trăd!it ai =nt>i .ta e.ă rec!noa.tenţeJ E!l .tare de ded!8lareJ =n el .tă .!pra .crierii a!to ate: p.irea an! itor artificii de e.ă ne .o na 8!lii nat!rali: n! aI!ng =n pri !l plan dec>t at!nci c>nd con+tiinţa principală .peri entea"ă a re-enit la .te po.!nt do!ă per.o na 8!licilor.oanelor care a!: tot!+i: cri"e notorii de ner-i.A%$RE' (INET El n! acordă nici atenţie +i nici 8!nă-oinţă icii operaţii care are loc.iholog!l engle" a de on.trea"ă !nitatea lor p. !l de cri"ă prin fapt!l că e.er-aţiile l!i 6!rneO =n ace.o na 8!li.e p!ne >na pe plan+etăJ el poate fi a.e apropie !lt de ceea ce a .te con+tiinţe .te -or8a dec>t de i.c de pacienţii lor +i pare că .e da ti p .pecial +i e.o na 8!li.en. !l 4 .te !+or de a li .i.tfel: e. )rin procede!l delicat +i ingenio.er-at că dacă read!ce .e e.o na 8!li.trat per.ace. )er.tări pot . e. o8. I portanţa re"!ltatelor o8ţin!te de 6!rneO e.i. ? So na 8!li.terică.cri.tarea de -egheJ ace.o na 8!lic: condiţia .t gen de 8olna-i.2a folo. ca tot re.crie n! diferă de .perienţelor l!i 6!rneO con.e dicte"e .a nor ală +i care: de altfel: . # altă preoc!pare a l!i 6!rneO: care relatea"ă ace. Toate ca"!rile a! =n co !n fapt!l că !n an. !^ nat!ral +i de .e e.t o ent e. 6!rneO .crieJ pri a n! .e pl!: c>te litere .t capitol: !nde n! e.!8iect!l =n .ale . N#TE e &agneti$me animal/ par (inet et $ere.că ded!8larea per.tare de ded!8lare: . Ei .tarea de -eghe +i -o de.tenţa =n .!nt foarte di.t e.te =ntr2o .te pentr! pri a dată c>nd o =nt>lni : per.oane c! o perfectă .pecială.e a plifică feno enele pe care le -o regă.i.ihologice care ră >n i"olate de con+tiinţa .actitatea: .ă arate că toc ai -iaţa .p!n>nd!2i2.ă24 forţă . al .o na 8!li.i =ntr2!n an! it grad la o !lţi e de per.!l a!to at repetă fidel fra"a .tă o alternanţăJ =n !n!l +i acela+i o ent: cele do!ă con+tiinţe trăie.cri.trigat c! n! ele .ă i .ta8ilite +i =n ace.!cce. Vo .e te ade.că drept tran"iţie =ntre .!8iect!l =n . C!noa+te .2a adre. Vo .perienţe: a fo.elecţie: la care .2a .ă ter ine calc!l!l: =l ter ină =n .cri.te c!rioa.t . ele nat!rale +i =n .!nt: d!pă c! pretinde el: per.!cce.o na 8!li. A incl!.ihologică.te tre"it 8r!. E.t de -iaţă .!pra-ieţ!ie+te: fără ca . !l!i: -o cerceta .ea a!torii engle"i.t .c =n afara con+tiinţei nor aleJ ace.te o .p!ne noiJ di-i"i!nea con+tiinţei: =ntr2ade-ăr: .onalităţii: alternanţa =n .o na 8!li.to pea"ăJ condiţia .te o colecţie de feno ene p.tat de .!8iect!l!i =n .terie per.o na 8!li. ai !lte cifre: r!g>nd!24 .t!diat =n capitolele precedente.te o afir aţie pe care o fac ade.tica e.aleJ =n ea .te .onalităţii la hipnoti"aţi +i că +i2a făc!t cercetările fără .tericiJ dar e. Pi*liot-e@ue $cienti8i@ue interna0ionale.ihologice: 8ine coordonate =ntre ele +i care =+i .crie procedeele capa8ile .p!ne că =n ace.perienţa .!pra-ieţ!ie+te =n .ă adă!gă că 6!rneO n! a .tei cărţi.o na 8!lică: pe care toc ai a depă+it2o.c =ntr2o an! ită fra"ă: 8a chiar .te per.e e.!ccede pri ei condiţiiJ e. c! ade-ărat acele c!-inte. d!pă e.!nt pentr! noi doar .ec!ndare: la . Să ne opri !n o ent =n faţa ace.t!diat deloc =n od .e8irea e. N! are i portanţă.oana pe care .peri entelor .e rec!noa+te e.cl!.!nt .t!dia ac! per.tarea de -eghe a .ă rele-e di-i"i!nile con+tiinţei care a! loc =n el.tfel deter inat .tericii n! .te feno ene de .t!lJ dar folo.!8iect!l!i =n ti p!l .e pl! tre8!ia .cri.ec!ndă .ă .!p!.tarea de -egheJ ea +i2a regă.onalităţile coe.ă facă calc!l!l d!pă tre"irea .!pra-ieţ!i: pot coe.o na 8!li.e gă.p!ne că .ă le ad!neJ pe !r ă: dacă e.o na 8!li.ihologice: căci e.

-ical Rer$earc-/ dece 8er 4333: p.tă: fără =ndoială: alte deo. 1 Cititorii care c!no. !l!i e./ Proceeding Soc.t a.c .i.!nt departe de a fi el!cidate. )ARTEA A '#UA ER!ONALITĂFILE COEOI!TENTE . P$.te pro8le e . )entr! a e-ita conf!"ia: -o da .pect i portant: i2a odificat -echile opinii.o na 8!li. P$.o na 8!li. Re$earc-/ 4330: </?.crierile ele anterioare -or l!a a inte că: =n legăt!ră c! ace.peri ental den! irea de .c-. E.e8iri: =ncă .la8 c!no. B Proc.AL0RED BINET nat!ral. ? MOer. Soc.: T-e 9or[ o8 Edmund (urne. hipnotic.c!teJ toate ace. 1A/.

te teorii: care datea"ă din -re ea l!i %ei8ni": +i care a! fo. I )ro8le a per.citat: =n ace+ti !lti i ani: =n $ranţa: Anglia +i =n alte părţi: !n are n! ăr de cercetăriJ dar i. Ar tre8!i: aici: !r >nd ordinea pe care a adoptat2o =n pri ele capitole: .ea a: 8ine=nţele.ofi a.piriti.rilor inconştiente.toria !nei pro8le e care n! a progre. Principalele $ale caracteri$tici. 'ar e. De8inirea mai multor $pecii de $uge$tie.te acela că feno enele . . Corectarea unei greşeli de ortogra8ie.tă oti-e pentr! a a8andona acea.!.tra8ile +i .e.crie =n pri !l r>nd feno enele .piritele =nţelepte a! =ncercat =ntotdea!na !n are .trate . C! toate că ar fi po.!pra ded!8lării E!l!i: anterior epocii c>nd faptele ded!8lării a! p!t!t fi o8.ceptici.onalităţilor !ltiple +i coe. Ace. ACTE%E SU(C#N&TIENTE 'E RE)ETI*IE !storia pro*lemei.rile gra8iceB caracterele lor.CA)IT#%U% FNT\I INSENSI(I%ITATEA ISTERICI%#R.t e i.i8il .te clar că dacă ace.i.un mem*ru ane$te1iat/ 8aia ştirea $u*iectului. scrierii. Repetarea inconştienta a unor mişc.ele rotitoare +i in-ocările .p!neriiJ principal!l oti.a! !n!i +ef de +coală le2a! odificat cel ai p!ţinH+i care reflectă cel ai fidel ade-ărata nat!ră a l!cr!rilor. &işc..tincte +i a.tă parte a fo.ă cla.rii: mi"locul de a le e3ita.at dec>t =n "i!a =n care ea a l!at for a e. !l!i: adică e. Doua condi0ii principale ale di3i1.peri entală.: de teoriile care a! fo.pirit!l!i.e red!ce la foarte p!ţin.pontane: acelea care . &işc.!nt feno enele prof!nde: d!ra8ile: acelea: =n definiti-: pe care teoriile !nei +coli .i.tă ordine a e.2a! anife.ri 3oluntare. Fatalitatea lor.t =n a+a ă. Ane$te1ia i$teric.ă de.er-ate direct.c!rcă _e. #r: e.rile de repeti0ie pro3ocate de e2cita0iile tactile in$en$i*ile $au de e2cita0iile 3i1uale inconştiente. O*$er3a0ia domnului Taine. Pericolele $imul.e de filo.!pra icilor con+tiinţe di.toric!l pro8le ei .!ră o8. PCl*Cial. &işc.tinge 3? .a! de on.rii conştiin0ei: aneste-ia $i di$trac0ia.tente a .i !ltană .pontane de ded!8lare .t rel!ate +i anali"ate =n !lti !l ti p: n! pot fig!ra =n i.c!2 ri"ată de nai-itatea !nora +i de perfidia altora: =nc>t .tat =n afara la8oratoarelor: căci ace. Caracterul tor p$i-ologic. N! -o ţine .te iţe: .ă faptele de on. Di8u1area mişc.rile inteligente pe care le putem pro3oca într. Rolul $uge$tiei.rile de repeti0ie.!nt feno ene ale . &işc.ă le di.tea .ă de.te feno ene conţin: d!pă c! crede noi& o are parte de ade-ăr: tot!+i acea.

c!lare: lip.oţe. E.t!l .pre ceea ce a a+tern!t pe h>rtieJ c>nd cite+te: e.cria: fără .i-e: !n .!nt .tă eli inare fiind făc!tă: n! ne ră >ne de .t>ngă: intere. S!nte deci o8ligaţi de a a >na pe ce-a ai =ncolo .cita =n cel ai -iolent od: fără a tre"i nici cea ai ică .iei de .tig at c!no.a! a e 8relor +i .ă .c!lare -ol!ntare ă.tă regi!ne in.t!di!l .p!ne do n!l Taine P ne arată coe.!l . GManife. )rincipalele .ă contin!e .e e.a o8o.te"iei i.i8ilitatea i.ă acţione"e: c! .tă .i plele a8.e con.oane =n . )entr! a .A%$RE' (INET fie de teoriile fără f!nda ent: fie de .te o alterare a . Ne2a =n+elat !lt ti p a. Vo .ing!ră o8.>nd =n grade diferite .i. Nici !n!l dintre ace.ing!rele care a! fo.!nt foarte -aria8ileJ !neori ea năpăde+te corp!l =ntregJ ade.tincte: !na de.tap!.tantJ dar pre"enţa !nora e.plică prin nici o partic!laritate anato ică .terieJ de aici re"!ltă că an! ite acte: ade.terici: e.i. Scri.!l e.terice .e8ită a .c!tă: .te atri8!ită !nor fiinţe in-i"i8ile.i !ltană a do!ă . C! .e ter ină =ntotdea!na c! o .i.te in.pre care are con+tiinţă: iar celalaltă de. Mi+carea degetelor +i a creion!l!i e. Acea.!cce.c frec-ent.inceritatea .tă c!rioa.tenţa: =n acela+i ti p: =n acela+i indi-id: a do!ă -oinţe: a do!ă acţi!ni di.e pl! I! ătatea . # a do!a condiţie poate d!ce la di-i"area con+tiinţeiJ n! e.cenă: alta =n c!li.!l +i g!.trea"ă c! aI!tor!l !nor trăiri -ariate: +i: de a.t!di! at>t de dificil.e pl!: .pre.a ina .erii paralele +i independente: a doi centri de acţi!ne .i ţ!rile .t>nd c! pri !l.i8ilitatea.ă .i8ilitatea generală: pipăit!l: .ihologică c!no.tare de concentrare că .ă fie con+tient de ceea ce .te acţi!ni: co plic>nd!2.ii.e =n acela+i creier: fiecare a->nd o operă: +i o operă diferită: !na pe .i ple: dar !neori foarte co plicate: pot .te"iei . Se gă.c!lar +i .!pra ade-ăratei nat!ri a ane.i8ile: a8.te do!ă condiţii ale di-i"ării con+tiinţei.tig at: pe care l2a n! it altădată marca po.te in.!8 for a !nei ici plăci pe piele: pe care o p!te =nţepa: ci!pi: arde +i e.ea n! oc!pă dec>t o I! ătate de corp: de e.en"aţie de d!rere: 8a chiar +i fără a fi percep!t contact!l1.i8ilităţii: ci e.e petrece aici +i: pe de altă parte: centrii ner-o+i =n relaţie c! acea.ă .edaţilor: .tre: -o arăta care . Ace. Te.en.te irată: !neori alar ată.tare de ded!8lare.ă garanţie pentr! o8.oane orale I!.tare de -eghe +i =n afara cri"ei lor con-!l.t!dia .!nt condiţiile cele ai frec-ente =n care p!te o8.i8ilă pot .peciale: c! .ta8ili de =ndată plan!l e.trigăt!l!i de d!rere .a inaţi =n .tinctă de cea a .e.en.te perfectăJ or: ea declară că la capăt!l paginii n! are nici o idee de.ă24 di-!lge.ig!ranţă .te rigidă +i pare a!to ată.i8ilitatea: a cărei di.ă! o8i+n!it. A -ă"!t o per. -aloarea reală dec>t =n ace+ti !lti i aniJ ace.piriti.ihologiei conte porane.t c!lea.onalitatea nor ală: care n! le c!noa+te.t o8.enţa .cria.A: carte care are ai !lt de do!ă"eci de ani de la apariţie +i care: tot!+i: conţine indicarea aproape a t!t!ror re"!ltatelor p.oane e.tericăJ dacă o parte a corp!l!i !nei per.terice +i .te o o8.t!lJ la alţii: in.oană care: -or8ind: c>nt>nd: .ele P .t!l +i oarec! in.a!: dacă -reţi: a do!ă per.ea .e pre"intă: de e.a e.i ţ!l !.er-aţie foarte clară de ded!8lare entală .te in.t fel de a -edea .e de on.t!die ai =ndeaproape +i =n toate detaliile acea.e pl!: =ntrer!perii ner-ilor cond!cători de i pre.chide calea acţi!nilor a!to ateJ iar ace.e =nt> plă =n i.en.a! a e.tit!i inteligenţe para"ite: trăind cot la cot c! per.!nt co8or>rea te perat!rii părţilor in.er-aţie: care poate .c +i p!ternic regi!nea in.i8ilităţii i.tată aici o ded!8lare a E!l!i: pre"enţa .e n con.a! p.pirit!l de7ine di.cită 8r!.te o .!nt -ă"!l: a!"!l: iro.en. )ri !l e.2a =nţele. =n ochii ei: .f>r+it: a8.te o atit!dine deo.e ne fi"ice care le =n.trat pentr! re.t .pontanăJ ea a fo.erioa.e e.en.ă anife.en.oane oarte: +i poartă a prenta !nor g>nd!ri inti e: a !n!i alt f!ndal ental: pe care a!tor!l n! -rea .te feno ene n! are -aloarea !n!i .e năt!ră: aceea a !nei per.en.te ele =n.ă ne .e enea: prin an! ite .er-ator.!8iect!l!i +i -a con. !l!i.en.tincte.H Vo =ncerca ac! .!rată c! dina o etr!l: for a contracţiei !.!rdităţi: noi n! p!te =ncepe aici: din pri ele pagini: !n .i8ilă: ea ignoră ceea ce .i8ilă: fără +tirea 8olna-!l!i.er-ea.pre care n! arc con+tiinţă +i e.ace.e+te la !n are n! ăr de i.te acte pot fi de nat!ră p.!nt =n n! ăr de do!ă.en.cri.tri8!ţie n! .ihic +i con.e nalat dec>t o .că h>rtia: fra"e =ntregi: fără .p!nerii noa.că drept introd!cere la cercetările recenteJ e.c!t de foarte !lt ti p: dar căr!ia n! i .te"ie o8i+n!ită: c! ca!"e organice: datorită: de e.e petreacă =n corp!l !n!i i.teric +i fără +tirea l!iJ ai !lt: ace. Sedi!l +i =ntinderea in.ă de do n!l TaineJ e inent!l a!tor a p!8licat2o =n prefaţa cărţii De$pre inteligen0.tenţa celor do!ă E!ri di. A!tenticitatea ane.er-a coe.i8il: ceea ce de.te alt!l dec>t .enţa he oragiei d!pă =nţepăt!ri: di in!area forţei !.it!aţie p.2a co parat c! o ane.i.pirit!l!i: concentrarea atenţiei DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INC#N&TIENTU% a2u1ra !n!i p!nct !nicJ re"!ltă din acea. Ele .piriti.a! g-eara dia-ol!l!i: e.ă2+i pri-ea.e li itea"ă la o ică regi!ne a tr!nchi!l!i .te o inteligenţă care -a fi prin !r are di.en.i.tit!i !n al doilea E!: coe.er-ate p>nă =n pre"ent<.e ne .en.elii: prel!ngirea ti p!l!i de reacţie +i: =n .ihică +i .!rpri"ă c>nd .ihologică a !nei per.tările .tă: fără =ndoială: !lte altele: dar acelea pe care le -o e.e ca =n ca"!l precedent: 1ot l!a !n caracter p.

te o .c!lară: artic!laţiile =+i pierd .i!ne +i e.t!i e.i.i8ilitatea +i de-in indolore c>nd le apă.en.p!.e c! de.a! cel p!ţin =n an! ite ca"!ri P de a pro-oca: fără +tirea 8olna-!l!i: =n e 8r!l in. (raţ!l in.!p!ne nici !n!i fel de pregătire.en.ol!ţie o -o preferaJ =n tot ca"!l: pentr! a n! pre.i8ile: pre"ent>nd o ane.ec!tate in-ol!ntar +i incon+tient. N! ăr!l Go .te"ia i.te o in.en.a! chiar co 2 plet ded!8lată.!pra-eghind!2. +i de.perienţei con.t fel n! -o a-ea de . Să =ncepe c! i+cările de repetiţieJ ace.a! .en.fi.ă o diriIă : =ntreţin>nd o con-er.& la alţi 8olna-i: i+carea co !nicată poate fi repetată de ai !lte ori +i chiar noi a -ă"!t i.e poate prod!ce contrar!l: .t!di! .i8ilitatea 8olna-!l!i ale. Condiţiile de .!nt at>t de gre! de .e rote+te ante8raţ!l =n I!r!l cot!l!i: .!tăH n! e.i8ilităţii la i.terici la care repetiţia are loc de a i !lt de o 2ut.i8ilă la !na . )entr! a .terică la care con.po"iti.!nt c!no.!8iect: ră >n ignorate de el +i: prin !r are: incon+tienteJ c!->nt!l incon+tient n! are dec>t !n .en. Sa! =ncă: printr2o altă co plicaţie: an! ite regi!ni pot .ă -ede ce . =ntr2!n c!->nt: e. =n con.i8il i+cări inteligenteB.t!i feno en at>t de 8anal al i.ă ne g>ndi la eleE dar e.!nt acte pe care le e.tată o in.c!te de .peri entea"ă pe i.!r>nd!2i =ntinderea e oriei +i ac!itatea percepţiilor.te +tir8ită: .tare relati.perienţe o fe eie i.a! !tili">nd !n ecran.c!nde 8raţ!l ane.ă acelor .!pra-egheat noţi!nile care ar p!tea fi f!rni"ate .te c! -a ai pro8a8il ca ele .i.!pra ace.!8iacente: a. de ori: fără =ntrer!pere.i8ilitate p.onalităţi independente.teriei ne -a per ite .e prel!nge+te foarte p!ţinJ p! n!l: pe care l2a =nchi.chi.t n! ărate.e ridică la de nitatea !nei per.al e.te !+or P .tea .!nt c! at>t ai fa-ora8ile c! c>t ne adre.ea"ă at!nci c>nd =l a8andonă J i+carea e.!8iect: .c!n.i-ă: ă.ar . A erge: a te a+e"a: a :ntoarce pagina !nei cărţi .erciţi!: .ele +i pentr! ele =n.te"iat: d!c>nd!2i24 la .ec!tă la ace. N! e.ociateJ pielea poate ră >ne .e a8andonea"ă 8r!.a! rapiditate: o i+care reg!lată: ca o i+care de d!2te2-ino . c! tot!l relati-J -o e. .te de. 'in contr..a! . ca .2a! l!at de.ă .i8ilitate =ntin.ă +i .e o8.ă n!2+i piardă =n acela+i ti p .tă =n a2i a.te o etaforăJ i+cările au fo.ing!ră dintre ace.!nt tot at>t de incon+tiente =n ele =n.ecinţă: e.te at>t de !+oară +i at>t de f!giti-ă =nc>t: dacă n! .te o in.ă !nor .ă2i rec!noa+te J .a ina: d!pă ce -o fi de.cilaţii care .ă .!nte a-erti"aţi: n! o re arcă .en.terici l2a! făc!t .i ple +i poate cel ai !+or de prod!.te nece.ă la !n e 8r! =ntreg: de e.!8iecţi de elită +i .ă24 .ă .!nt cele ai .: -a fi a-antaIo.e =nt> plă.ă pre.ec!nde.tarea de -egheJ fără .er-ă !neori +i ale căror ca!"e .!p!ne ni ic nici =ntr2!n .ă intră =n co !nicare c! ea +i .ă I!dece +i .!p!ne că a-e .i8il al .en.ă creadă pe o8.cri.i !lare: care de fapt n! e.c!larJ =n ace.i8ilitatea de contact la pre.!nt I!decăţi +i raţiona ente -echi: pe care ea le repetăJ =n tot ca"!l: rareori e.i"at.!8iect!lJ =l l!ă =n .ă alege o 8olna-ă ale cărei 8raţe .e ale .e poate . C>nd .c e 8r!l =n iIloc!l ace.ă fie co plet +i total in.te odificări at>t de n! eroa.e e.a nor ală: =n .en.erie de acte a!to ate: e.en. %!cr!rile fiind a.p!ne că .i8ilitate ade-ăratăJ e.e ani ă !n deget c! i+cări alternati-e de fle. Ace.te o in.!rprindă o .ea i+cărilor +i actelor care pot . $rec-ent: la ace+ti 8olna-i: for ele at>t de co ple.a! .p!ne: n! .pre g!ră: .i plifica l!cr!rile: -o a-ea griIă .t!die ai =ndeaproape !n ca" c! tot!l re arca8il de de"organi"are a per.ci2 taţii.en.t!lă griIă: .chi 8ări: acelor o.e redre.t!die la !n o nor al acti-itatea incon+tientăJ +i chiar ai !lt: acea.AL0RED (INET DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INCON$TIENTUL tre8!ie co plet a8andonat: iar a.er-ator!l nepre-enit că e.e: e. Vo .onalităţii.te feno ene: incon+tiente pentr! .tenţa feno enelor incon+tiente la i.e e.te e.tă"i +ti că ane.p!ne i ediat că toc ai a do!a .ieJ dacă . de !n ecran: .t!l de gre! .i2 8ilitatea a8andonea"ă .ele: .a c! p!tereJ .pate .!8 ochi !n!l dintre ace+ti .tea .en.ă ră >nă acce.e arată a fi ai ale. Acea.ă raţione"e: dar ace.ă .ă pre"inte o .terici: n! la toţi: ci doar !nora pe care -o =n-ăţa ai t>r"i! .te"ie .i8ilă: =n ti p ce ţe.a! dacă n! e.ta la apariţia !nei inteligenţe incon+tienteJ -o p!tea chiar .i.te e.!p!.i pl! de fapt!l că per.ă "ică p!r +i .ă ador i .ă n! fie .!8iectJ la !nii i+carea co !nicată .ta -rea . Vo a.!nt di.perienţei: dacă ace.!t!rile .tă acti-itate .tfel di.ă aparţină !nei con+tiinţe .en.terici: niciodată n! . Sing!r!l di.!8iect!l!i de !n re.e ale .en.!8iecţi i.!8. toate faptele e.ten.t 8raţ: c! =ncetineală . S2a dat ade.ihică: deter inată p!r +i .t de .e pl!: la 8raţ!l drept.!prafaţa teg! entelor +i .i ţ!l!i !. de r!tină: făc!tă din o8i+n!inţă: din repetiţiiJ =n general: ea in-entea"ă p!ţin: !neori pare .i8ilitate.ec!tă fără . de ai !lte ori ai =nainte: a8ia dacă .e prod!că =n condiţiile precedente n! ele de i+cări inconştiente.tă.e -a -edea =ncetineala i+cării pentr! !n an! it ti p: care -aria"ă =n f!ncţie de .i!ne: la te perat!ră: la c!renţii electrici +i . E.peri entarea practicată a.!8iect!l!i fiind a.tit!i ter en!l!i de incon+tient pe acela de $u*conştient.t!le preca!ţii. Vo alege pentr! ace.terici n! ne iră: căci fiecare dintre noi poate: . 3/ .a !.tarea .en.!perficială +i prof!ndă +i o pierdere a .i pl! că i+cările n! .e pă. =n pl!.: nici =n alt!l: -o .i8ilitate prin incon+tienţă: prin de"agre2 gare entală.en.i8ilităţii teg!2 entelor .onalitatea 8olna-!l!i e.terică n! e.te -or8a de o de"-oltare nota8ilă +i aproape niciodată: p!te .e.trea"ă =n părţile ai prof!nde.aţie c!r.en.en.

trăin de e.aJ dar dacă c!->nt!l e.e i+căJ dar el n! pri e+te nici o i pre.2a i pri at e.tre itatea creion!l!i aplicată pe o foaie al8ăJ la !nele i.c!n.peri entator!l diriIea"ă >na 8olna-!l!i ca !n ca-aler care cond!ce !n cal inteligent.ea.ă! ră >ne aproape co plet .te repetiţia !nor i+cări grafice.i.e percepe !neori !n fin tre !r =n p! n +i =n degeteJ !neori creion!l tra.en.2a păr!t a+inală: a!to atăJ =n pl!.en.i-ă: căci 8olna-!l cola8orea"ă la acea.f>r+itJ a -ă"!t2o repet>nd!2.e a8andonea"ă >na 8olna-!l!i: a->nd griIă . Alte >ini .e atinge 8raţ!l .e de frecarea hainelor .en. $ire+te: /4 . =n ace.!8iect!l percepe !+oare "go ote prod!.e ne l!ate din li 8aI!l .J !neori .e poate face n! n! ai c! oca"ia i+cărilor grafice co !nicate: ci +i prin alt procede!: ai ocolit: care face: de a.peri entator!l =ncetea"ă .iere: c! ar fi 8!clele .e pl!: o i+care circ!larăJ >na 8olna-!l!i: =n ti p!l ace.c!te .e .e o dată ti p de !n . >na ane. 'ar la alţii i+carea .c!rge !n ti p de repa!.te gă.p!ne: =n general: că de+i n! a! percepţia con+tientă a i+cării pa.e poate .te tot!l.en"aţie aparte de re"i.terice: >na cade pe partea =n care o a8andonă J la altele: ea n! are acea.te o trad!cereJ .ă: ea contin!ă !lt ti p: oarec! la ne.e prod!ce =n ace.cări tipografice la o an! ită di.i-e: i.tă =n. 'egetele contin!ă .e . )e .p!ne că e.ă ghicea. C! ce grad de e.e opre+te: pare că e"ită: pe !r ă .!8iect!l ţine !n creion =n >na .ă .c!t: =n care .ă inter-ină .!pra-egheat feno en!l repetiţieiJ =n o ent!l =n care >na in.cri.e tra.te l!ng: dacă i+carea e.perienţă?.ă! e.t ca" ce-a ai !lt dec>t o repetiţie de i+careJ e.ă .!ficient ade.ită prin tatonare +i la care el n! poate citi ta8lo!l: n! rareori .e =nt> plă c! >na .ă: c! toate că e.ta re!+e+te .tr>ngă =n I!r!l creion!l!i 90 'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% +i i+carea grafică ce li .t ordin de e.ă repete dec>t i+cările gro.ie directă -enind de la e 8r!J n! are c!no+tinţă nici de i+cările pe care e.pe aceea a e.la alt!l: de care -a tre8!i .e =nt> plă la i.ă i2o co !nică n! poate fi n! ită o i+care pa. 'acă ar tre8!i .ă ari deo.t o ent: dacă24 =ntre8ă pe 8olna.a in.e pla.te totdea!na .e enea: .en"aţiile incon+tiente.e ai prod!c ni+te l!cr!ri: o operaţie entală ai co ple.ea .pirit!l .!nt trad!.tr>nge creion!l: iar >na ia atit!dinea nece.e p!ne =n i+care.!8con+tientă e.e declară incapa8il .ea"ă =ntr2o oarecare ă.e"e c! capăt!l 8ont caractere oarecare pe do.te reprod!.te .te do!ă degete .eJ =n ace.t!i act: n! o !r ea"ă pa.actitate dec>t !n .perienţe: cea ai delicată +i poate cea ai intere.ă .ce .ale: nici de acelea pe care >na . %a .i te o .A%$RE' (INET (ine=nţele.!ri: ai ale.i te de altfel dec>t at!nci c>nd a-e de2a face c! o 8olna-ă care e.e8iri de la !n 8olna.ta. Apoi =ncepe e.!8iect!l i.i8ilă: e.e alterea"ă -oit ortografiaJ =n ace.a! că i .e i pri ă creion!l!i o i+care oarecare: de e.ară pentr! .2a .cri.peri entator!l le i pri ă >inii . c! >na .te"iată: acea.. A.ă ţină >na in.: apoi >na .actitate e.chi 8are de direcţieJ dar dacă e.tenţăJ ea re"i.te di-er.e e.!8con+tientă: at!nci c>nd .actă: ea .en"aţie c! tot!l deo.!nt capa8ile .i8ilă aI!nge la litera ine.tă i+care a fo.ă o repete ade.e poate -edea >na reprod!c>nd caracterele pe care .ing!ră i+cările grafice co !nicate.i8ilă: .!nt ici: . Se poate reprod!ce acela+i act de repetiţie pro-oc>nd =n e 8r! contracţii faradice .crie c! >na !n c!->nt c!no.e arată ai inteligente: a! ai !ltă e orieJ ele .tanţă: care e.en.ea"ă pe h>rtie c>te-a linii !+oare: nedi.cifre"e. că ace.: cifre: litere i"olate: c!-inte for ate din ai !lte litere +i chiar fra"e =ntregi.p!nde aproape =ntotdea!na: GN! +ti!H.a! ha+!rărileJ dar o dată ce acea.te"iat +i totdea!na a.a e.antă e.te rapidă: iar caracterele . %a fel: dacă . )>nă aici: =n pro8ele la care a .tă .ă reprod!că =n acelea+i condiţii .ea c! ai !ltă e. la acelea care deter ină o .tericiJ +i .t ca": e.te c! !lt ai pre"entă.en"aţiile c!tanate .te -or8a de contin!at o linie: adică o direcţie dată pentr! a fi !r ată: >na de-an.i.tă flaciditate: ră >ne =n po"iţia dată: ţin>nd corect creion!l: ca +i c! ar =ncepe .ant de .tericii pot .cri. Reprod!cerea .ă folo.tincte: +i a.teric =n faţa !nei . N! la fel .a! i+cări refle.i o co paraţie: a .!8iect!l .!ră i+carea: ca +i c! ar ghici2o.fert de oră.!8iect nor al: a căr!i >nă e.a!: din contră: o corectea"ă +i re.a! trece ai departe: reprod!c>nd eroarea: .e =nt> plăJ .i8ilă: ace.ă fie i ediat: fie d!pă c>te-a .trec!r>nd!24 =ntre dege2 t!l are +i arătător: ace.te .t reprod!.tă p!ţin la an! ite i p!l.te ane.ale +i trage concl!"ia că i .i-e: .peri entator!l!i: din contră: .ea a.a le repetă c! docilitateJ pe 8!nă dreptate: el n! face nici !n efort -ol!ntar pentr! a i+ca >naJ .te capa8ilă . Unii n! +ti! .e la. Acea. 'in clipa =n care .i8ilăJ alteori .ea"ă .te reprod!.ă reprod!că toate ace.teaJ aici . '!pă co !nicarea i+cării pa.actă.e i+cări ră >n nec!no.perienţaJ .ta n! a dat do-adă dec>t de e orieJ repetiţia ni .e8ită n! .!8iect!l!iJ căci 8raţ!l . de !n are ecran interp!.e .: .ă le de.te intere.ă i+careaQ 'acă face =ncercarea pe !n . E.e .c!rt: i+carea pe care re!+i .crieJ dar ni ic n! .!p!.tfel: c>nd .e =n echi-alentele lor grafice.ta8ile+te c!->nt!l c! ortografia .că ce c!->nt .a: el ră.!l >inii: pentr! ca i ediat apoi creion!l .ec!nde.ă ţine .e apropie pentr! a .!8iecţii care n! reprod!c ni ic: >na ră >ne oartă +i inertă: o ade-ărată >nă de anechin.!8iect nor al.e p!ne !n creion =n >na in.ă .e =n+eală cel ai ade.ă repete .e . Uneori repetiţia are loc i ediat ce e.ta e.en.

ă de.AL0RED BINET DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INCON$TIENTUL dacă .e oprea.cri.t!i act: c>nd i.ociaţii entale =ntre ace.!l!i: r!g>nd!2i .ă . E. Ace.perienţe.!l!i !nor i.te !n fel de *Cl*Cial.!8.ant .tă i+care incon+tientă poate ade.că: >na .i8il .e oprea.!8iecţi =naintea perioadei c>nd =i e.ă .ă reprod!ce e.ă .e ridică oarec! . A re!+it .onaI!l!i con+tient: ceea ce n! .ing!ră p>nă la o8raIiJ acea.ă .i-e.ă .ă atingă !n p!nct de pe o8ra"!l .a contin!ă i+carea +i .cri.tit!i !nei i agini !"!ale i aginea grafică core.i ple gre+eli de ortografie: dacă m c! patr! picioare +i n c! trei picioare n! ar indica clar contrar!l.2a =nt> plat =n alte e.ăJ d!pă repetarea -ol!ntară de ai !lte ori a ace.că: >na contin!ă .peri ental pe c>ţi-a .crie ni ic.ă proc!ră 8r!ioane de .ec!tă =n ci!da -oinţei . Uneori: 8olna-a =+i dă .ă .ea ei n! pot p!ne capăt o8.teric!l -rea .te deci po.cri. a mCinii 5fig!ra 47.te diferite i agini.ă . /< .teric!l!i .ea fi oprită -ol!ntar: dar !neori ea .coperi aici anife.crie de ai !lte ori la r>nd aceea+i literăJ acea.cri.oare: ca pe !r ă .te o8ligat . Mi+cările precedente pre"intă caracter!l partic!lar de a fi repetarea i+cărilor -ol!ntareJ incon+tient!l: pe care toc ai I2a -ă"!t la l!cr!: i ită act!l per. Repetiţia incon+tientă .te poate ai rar dec>t precedenteleJ pentr! a24 o8.ihologice foarte .en"aţii -i"!ale incon+tiente =n echi-alentele lor otorii.e -ede că 8olna-!l e.e opere"e o trad!cere a an! itor .că: aceea+i i+care: de e.e poate prod!ce ca !r are a !nei i+cări -ol!ntare a .a ină J p!ţină atenţie ne per ite .e ăre+te +i ai !lt di.teric!l!i pot pre.tit!ţie analoagă +i că =n ace. N! e.ă atingă !n p!nct de pe a.te +i ai c!rioa.e oprea.cri.!8iect!l!i: foarte irat de acea.!p!nere nea+teptată a !n!ia dintre e 8rele .crie de ai !lte ori aceea+i .e opre+te +i n! ai .te ai p!ţin intere.ec!te de ai !lte ori: fără .t ca" operaţia incon+tientă p!ne =n Ioc n! n! ai i+cări: n! n! ai i agini otorii: ci +i i agini -i"!ale +i a.!nt operaţii p.terici !n caracter c! tot!l partic!lar.tanţa dintre .iei dec>t ar!nc>nd pana.e de .ale.crie ne2a fa iliari"atJ copie : fără nici !n efort con+tient de trad!cere: o pagină i pri ată +i chiar nici n! re arcă că o copie : deoarece .e.e pl! .ea a de ni ic +i erorile ar p!tea fi con.ă -ede că i+cările incon+tiente ale i.p!n"ătoare.!8iect +i ta8lo!: >na .e oprea.te alterări ale .ă =ncăJ +i ea dă .tor t!l8!rări otoriiJ .ă .er-a 8ine: tre8!ie cer!t i.iderate .i8il . E.e e. Repetarea incon+tientă a i+cărilor grafice -ol!ntare e.tă ne.tarea ace.ă e.!p!ne o .tea . Ca"!l e.te po.te"iată: iar pe !r ă .ea a: taie litera red!8lată +i re=ncepe c!->nt!l ce-a ai departeJ alteori: din contră: n!2+i dă .ta e.!8.căJ c>nd -or .i ple: c! care o8i+n!inţa de a .crie fără -oia lor +i ade.!8iecţi ace.!8iect!l!i: dar +i ca !r are a !nei i+cări pa.ă! c! deget!l arătător de la >na ane.ori .

te gre! .!8iect: care +tie ce face: care2+i dă .tie.iderat drept !n efect al .tie c! ar p!tea a.ă e.p!nerii noa.!8iect!l e.ărcinată =ntr2 o oarecare ă.ă ca!ţi .ec!tate .tie: l2a criticat deIaJ el e.te de co plicată acea.ă facă =n -id acelea+i i+cări grafice. %a 8olna-ii la care ..!ge.ă i o8ili"e"i degeteleJ c>nd li .!nt inteligenteJ an! ite e.!ră c! o i+care pa.perienţele precedente a! tră.c clar că !nele i+cări de repetiţie n! .e de. S!nte pregătiţi: crede : .crieJ c>nd .i plitatea lor.i-ă: .erii de e.ă .a! o parte din .oane tre"e .te co andată de e.t feno en p.peri entator +i con.tenţăJ e.peri2 entator!l: ating>nd >na .i ţită de .i ple refle.ă .a! .ă! repetă !n act care i .e pot pro-oca contracţii prin e.onaI incon+tient ideea de a repeta act!l: +i: =n definiti-: =l .!nt e.e.!pra l!i -iolenţă fi"icăJ e.e ia creion!l: degetele contin!ă .!ge.onaI: pentr! co oditatea e.ă le reprod!ci la !n 8olna.tă .ea a +i care a.citarea !+chilor +i ner-ilor e.p!ne că e.!ge.tiei.e =n->rte.a! .e: GM>inile tale .ă .!ră an! e inter-ine inteligenţaQ Toc ai ace.o. .tre: incon+tient!l care repetă i+cărileJ -o . Toate e.e aI!nge .ă de on.tă =n .!ge.tră că ace.!nt .carcă reprod!c>nd ceea ce i . Ni ic n! e.ele interpretări po.c >inile !na =n I!r!l celeilalte: "ic>nd!2i2.i8ile ale feno en!l!i de repetiţie .te -or8a de acţi!ne orală: deci prin .t c!->nt: .tia de a i ita toate i+cările care .DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INCON$TIENTUL AL0RED BINET o are re"i.ta.ercite a.a! 8raţ!l: dă ace.te ai !+or dec>t .pre a face o de on.!nt pri ele indicii de de"agregare entală: re"!ltă că de"agregarea entală: ace.te"ieJ +i c! actele repetiţiei incon+tiente .peri entator!l forţea"ă .i.ti8ile.c: n! le ai poţi opriH: +i: =ntr2ade-ăr: dacă . 'ar ace.f>r+it i+carea reg!lată i pri ată !nei părţi a corp!l!i .2a dat . 'ar =n ce ă.!l con.e indicăJ =l forţea"ă fără .ihologic de o are co ple. Se =nţelege c>t e.t!i per.perienţe do-ede.t l!cr! tre8!ie preci"at =ntr!c>t-a.c!ltă de acea.te foarte dificil .ăt!ra co !nă că e.tie: .i ple +i ai ele entare.!8iect!l: .o na 8!li. ordin!l: .!8 ochii ei: . Vo indica rapid di-er.c!lta de o .perienţăJ i+carea e.ă contin!e la ne.!ge.a! =n .tionea"ă.!ge. Să eriIă =n per.traţie clinic.te acte .erie de i+cări ire"i.ă .e rote.ă ne !lţ! i c! acea. Se poate da !nei per.tie pri-ind !n act !lt ai co plicat: 94 .teric care pre"intă ane. Ni . Ter in>nd en! erarea ace.!ficientă pentr! a opri i+carea: .ă!J i .perienţe: tre8!ie re arcat că intere.e prod!ce o .e poate =nt> pla ca la c>te-a clipe d!pă aceea: dacă =ncetea"ă contract!ra: i+carea .te docil la .!ge.itate: poate fi -erificată c! aI!tor!l procedeelor celor ai .!ge.!8con+tiente .!8con+tient: con.tă e.ă re=nceapă.!8iect!l . Contracţia p! n!l!i =nt>r"ie p!ţin i+carea.e pare de pri.te -ag: la.ă le pro-oci =n o ent!l =n care >na: =n.e conf!nde !lte l!cr!ri di.tincte +i: prin !r are: n! tre8!ie .e prod!că o contractare .tei .

tei >ini pro-oacă !nde-a =n .!ge. Ceea ce e.tă 8!clă de do!ă"eci de ori: de o .ea !n an! it efect: care tre8!ie 8ine c!no.te o pro2 8le ă de i agini e-ocate.e -or tran.ă . N! pot .eJ pro8a8il a >ndo!ă e.e oprea. GC! -ă .cri.te e.ă a inti : =ncheind ace. Se -ede că e. ceea ce i . t ! d i ! a p r o f ! n d a t a l .e enea: că =n an! ite ca"!ri repetiţia n! e.ă for !lă reg!li generale: care ar fi ine.i. 'ar fiecare .e nificatie.a inat =n el =n.ă facă dec>t !n l!cr!: .ena acea.ă per.onaI!l incon+tient: care e.ă de i+careJ .cri.e cere +i care =l e..!ge.ă .plicaţiile .i pl!: ai ele entar.p!nde: dar repetă =ntre8area.cri.f>r+ii: tre8!ie .!nt contra"i.tia co plicată prin inter edi!l .ă tra. E.că: fără .ea.oare de către o >nă ane. 'acă face =n a+a fel =nc>t >na in.: .e de ni icJ ele .tfel =nc>t .i.te deloc aici -or8a de o8edienţă: ci de !n feno en p. e c ! t a t = n c o n d i ţ i i e n t a le c! tot!l diferiteJ contin!area unei i+cări poate .te !n act de o8edienţă inteligent: pro-enind de la !n incon+tient care a =nţele.t =nţele.a entală partic!larăJ ceea ce e.i ţiţiQH M>na .ă fie .onaI incon+tient are pro8a8il .ea a de toate feno enele.te ca o a+ină ontată: care n! +tie .!+i +i fiecare per.că.tare de -eghe .a .t e-ocată =n .tincte +i că ter2 en!l .ă o .tă /? .te deci in!til .p!ne care e.!ge.!tă de ori +i ai !lt: fără .ă =nţeleagă o .tarea .tie co plicată: acea.ec!tăJ alteori repetiţia e.tra: de a. t i e i + t i ! 8 i n e c ă ! n ! l + i a c e l a % i a c t p o a t e f i e .!8iect diferit +i pentr! condiţii de e.e face a.ă2+i piardă ră8darea.crierii incon+tiente. =n .i8ilă .!nt ade-ărate: fiecare pentr! !n .te =ncă prea r!di entar ca .crie: GC! -ă .e facă fie prin o8edienţă: c! toc ai a -ă"!t: fie 1ur +i .!ge.te"icăJ i+carea ace.t deter inat .e .c a r e .i pl! pentr! că o i agine a fo.acte.te fal. ă c e a r ă d i n p a r t e a . Ceea ce i . N! .te ade-ărat la !nii e. A fo.chi 8e ni ic: fără .e"e o 8!clă: ea -a de.tă aici ca"!ri di.tă i agine e.ta prod!ce ade.e repetăJ n! e.ă I!dece: ca .ă i iteA.!r.i ţiţiQH Ni ic n! a fo. ! g e .perienţă diferiteJ !neori repetiţia i+cării e.te fapt!l că !lţi .crie de ai !lte ori c!->nt!l Gt!+iţiHJ .crie c! >na c!->nt!l Gt!+iţi^H S!8iect!l n! t!+e+te: dar >na .te dec>t !n a!to ati.e p!ne o =ntre8are: tot prin iIloc!l indicat: >na n! ră.!8iecţi n! pot pri i =n .pirit!l incon+tient!l!i i agini otoriiJ ace.e o8ţine dec>t repetiţia ordin!l!i pe care 42a .ihologic ai . ' a r c e i c a r e a ! f ă c ! t ! n .t capitol: că at!nci c>nd !n incon+tient n! pare .ă .en.2a păr!t a de on. de i agini: adică +i că acea.e pare: de către per.cri.ă raţione"e +i n! +tie .ă o8o. la alţiiJ e.pirit!l pacient!l!i: iar acea.te o .tă repetiţie poate contin!a oarec! la infinit.te i agini n! .ă .for a =n acte: iar i+carea .tie n! ţine .c!tJ .te . a o p e r a ţ i i i n t e l e c t ! a l e d e ! n o r d i n a i e l e a t .!8iect erită de a fi e.tia ne=nţelea.plicaţia cea ai 8!nă a feno enelor de repe2 tiţie de.

II.t!diat !n!l dintre ace+ti !lti i 8olna-i.ă l!cre" ani =n +ir =n .e face că e 8r!l ră >ne ridicat c>nd dori .ocieri a fo. O 3ec-e e2perien0a a lui a$egue. Mă folo. CA)IT#%U% II INSENSI(I%ITATEA ISTERICI%#R 5URMARE7.en.ă: ea -a de-eni p!nct!l de plecare al !nei .peri entală foarte . A*$en0a tremurului/ a e8ortului $i a o*o$elii.ă =n ace.i8il po"iţia care i .ă!: dacă a l!at ă.ă recadă.cJ dacă -re . (ordea!. Durata p.: De$ Ane$t-e$ie$ -.!ge.c de ace. Ridic>nd!2i 8raţ!l in.!8iect!l!i: l!at ere! =n . < A!torii care a! . N! tre8!ie pierd!tă din -edere acea.terici.e plele date: ar p!tea . E Se poate con.traţie e.tente . N#TE 4 De nntelligence.tă a intire: renă.că: iar la an! iţi .tare p.celent e.!nt ai apte dec>t celelalte .ind o ane-ră .e pl! /0 .ia parţială poate fi o8.!8con+tiente de adaptare: c>nd a de. A contin!at apoi .tor di.po"iti-!l ecran!l!iJ dacă lă.!8iecţi nici n! .e enţină ridicat. Ace.e -a de"-olta ai t>r"i!: c! -o -edea din e.peri entator!l!iJ el o =nţelege at>t de 8ine =nc>t dacă n! .en.i plă a d!8lei con+tiinţe.ă pentr! pri a dată de do n!l $ere +i de .tre de intere.ă ră >nă ridicat +i recade c>nd dori . Reac0ii produ$e de e2cita0iile dureroa$e careF2u $e $imt.ă recadă: tre8!ie a8andonat 8r!.t prileI . %a.i8ilă ca!"ă de eroare.a !lţ! irile ele cele ai -ii do n!l!i Charcot: care a 8ine-oit .!ri de a i24 a. 4: p.t feno en a+a c! poate fi o8.de Ma. de parali"ie fla.tre .!ge.tr>n. ACTE%E SU(C#N&TIENTE 'E A'A)TARE U.e nat!l 6Arc-.e: e.te pentr! că .iho2 logică: -a p!tea fi =nţelea.tii tardi-e: care . Interpretarea 8enomenului.oana n! . Cu3inte inconştiente.rii atitudinii.i8il al . Acte de adaptare mai complicate.t. +i 6!rneO: .ă o =nţeleagă +i .$teri@ue$. A $aptele de repetare a actelor .c =n catalep.e -a ai g>ndi la ea.c!nde: calalep.ă perceapă po"iţia e 8r!l!i .i.e =nt>lne.ec!ndă .e aI!nge la altce-aJ la alţii: 8raţ!l ridicat ră >ne =n aer.e poate: folo.c 8raţ!l: !neori el recade de2a l!ng!l corp!l!i c! gre!tatea !n!i e 8r! atin.en.teriei: =n condiţii entale echi-alenteJ -o de. 'acă -re .ă! clinic de la Salpetriere ? $apt n! =ntr! tot!l ade-ărat: c! -o -edea ai departe.ante: Du$ Doppel [.ă .ă .t =ntreprin.i8il: .ă 8r!.ocot că e. 'acă =n e.t e.e e.e.tici.ia hipnotică 5a .a! tre8!ie .tericilor de a pă.crie aici ace.tr! e. ceea ce el a n! it Catalep$ii par0ialeEJ ele con.torică e. Actele de adaptare inconştiente.er-at la i.!8iect!l a fo.pritH: Re3ue $cienti8i@ue/ 14 ao!t 433/.pre a adre.!ficientă o n!anţă.ă n! cadă: tre8!ie enţin!t =n po"iţie ti p de o . de p-./ octo8re 43307.ă regă. 4A.perienţe.perienţele noa. p!ţin. Scrierea automata $pontana.!8liniat că: anterior: do nii )ierre Kanet: MOer. )entr! a pro-oca ace. deIa o teorie a de"agregării entale: 8a"ată pe n! eroa.ciente de lEe.a! .ă facă o de on. Caracteri$ticile catalep$iei par0iale.!l ace.te i portant de .tra !lt ti p la !n e 8r! in.ă recadă .!nt n! e ro+i +i -o face referire la ei =n c!r.e dă: fără ca .oir +i !n articol re arca8il al do n!l!i Derico!rt: GlEActi-ite incon.t ca" pentr! pri a datăJ fiind =nţelea.. B Cercetarea ace.ta! =n capacitatea i.!lta: pentr! ai !lte detalii: o e.t!dii critice e.te do!ă efecte op!.pre a cita doar pe principalii a!tori: a! e. =n e oria incon+ti2 ent!l!iJ aici ace.e pl!: .ă2 i per ită .tia: .er-ată =n afara i.te .pecială: ca el .tă po.tare de -eghe +i c! di.ă .: 4330.t deter inat .ec!te.t c!->nt n! a fo.că . 'e.c>nd =ntr2o no!ă .e pl!: 8raţ!l in.eală: fără chiar ca el .er-ici!l .crie c! >na !n c!->nt oarecareJ ace. Să pre.t!diat =n ace+ti !lti i ani per.!8.ea.tei cărţi.e pl! de i+cări .p!.ing!r cercetările: iar principalele ele articole a! apăr!t =n Re3ue p-ila9p-i@ue 5 ai 4333: fe-rier et a-ril 433/: fe-rier et ao!t 43/@7.A%$RE' (INET =n .ă =nţeleagă de in!ne dorinţa e.$tr.eg!e a dat: c! !lt ti p =n !r ă: !n e.p!nerea ea n! !r e" ordinea i. Me 8r!l ane.ta .celentă 8ro+!ră a do n! 2 l!i )itre.ă o e.!8iect!l .onalităţile coe.$.!nte a-erti"aţi n! -o +ti c! .i tă o8o.!p!ne că a-e de .tare de a intireJ iar acea.: dar el a ră a. 4117: c! acelea+i caracteri. Să rel!ă !lti !l no. Cită aici doar do!ă .cri.e -a =ndeplini =n o ent!l =n care per.t =nţele.te"iat pare . E.e -edea &agneti$me animal/ p. Să ridică : de e. Electi3itatea.

e cere ace.t!i feno en de pla.eg!e: care a fo.e+te de at>ta a+teptare =nainte ca 8olna-!l .tă o8o.ă24 a. 'acă . N! in.idera8il cot!l: care co8ora !+or: a aI!n.e a8ia cinci .che"e.te nat!ra ace.te dec>t o . +i Cha.ig!ranţă .ie P .!8iecţii no+tri: 8raţ!l drept =ntin.-ndirea operator!l!iJ dar: =n alte condiţii: la alţi 8olna-i: .e ne fi"ice .perienţei de.te .te .tă la cele do!ă părţiJ 8raţ!l .er-a la aceea+i .lă8ită: pă.!8iect!l: c>nd .ta e.en"aţie con+tientă de o8o.e pare că e. Voi .!pra căreia .i8il -a o8o.ealăJ crede că e.t!l de depărtat de e 8r!l c! care .tor 8olna-i . de .e pare corectă pentr! toate ca"!rile =n care feno en!l a <o2t prod!. că n! .tante.i.trării po"iţiei.f>r+it!l celor trei .i te nici o o8o.tă d!rere poate c!prinde !n p!nct al corp!l!i de.ă ne =ncrede =n ărt!ri.eg!e: Saint2(o!rdin1: %ie8ea!ltB: (inet +i $ere: Segla.e ad ite a.tra rit !l .!8iect!l DEDUBLAREA ER!ONALITĂFII $I INCON$TIENTUL declar.en. (olna-ii di.ă cadăJ n! ai la .e ada!gă a8.H Acea.!8iect nor al -a pre"enta ireg!larităţi care ne arată o8o.!perior drept: care era =ntin.e nelor care caracteri"ea"ă efort!l +i o8o.ă la .!8 infl!enţa o8o.ea a de .enţa tre !r!l!i .ară pentr! a p!ne =n Ioc acea.ă recadă pentr! că a =nţele.en"aţie n! de o8o.ig!ranţă: .piratorii.e pl!: incon+tient!l n! la.p!ne do n!l (ernhei P e.ticitate catalepticăQ S2a de.er-ă la indi-i"ii nor ali o8o.enţa .ting clar acea.ă .te c! tot!l altce-a.ă24 aplece pentr! a24 odihni: =n ti p ce 8raţ!l in.trea"ă po"iţia.e .tare de hipere.peri entator!l o8o. E.cilaţii care par a fi =n raport c! i+cările re.e pare că factor!l // .ta =n i+cările .e confor e"e.ie co odă care n! e.ercita <: e.a! p!tere de re"i.te ne.p!ne noi& e.!p!nereJ iar e.it deZat>ta i o8ilitateH.te .ă ridici ace.ă24 la+i c>t-a ti p =n aer: la ne-oie .e n!l partic!lar că are loc fără tre !rJ >na =ntin.te .i te deloc o .er-ă !neori că . =n .i.i8il =+i pă.t!i feno enJ ă !lţ! e.elii: c! toate că ele -or fi ai .te doar o -or8ă goală.e -a o8.plicaţia ni .!ficient.e8ite.en"aţia de o8o.!pra .perienţe .tfel de ca": de e.trarea atit!dinii poate a-ea loc din ai !lte oti-e foarte di.e e.!ficient .e ori"ontal: .ă i .tieQ 'a: dacă .e prod!că: n! .te feno eneJ fapt e.te artoră: dar o o8o.a! ! ăr!l din partea op!.!ge.c .i8il: a >ndo!ă 8raţele fiind =ntin.eala +i efort!l de.peri entea"ăJ poate fi -or8a de regi!nea precordială: flanc!l .2a pla.ăJ c! . Se o8.atit!dinea i pri ată.eală: diagra a ne e.te foarte c!rioa.pi2 ratoriiJ re.!nt c! .f>r+it: =n !lti !l r>nd: 8olna-!l: dacă e.te =ndoielnică la !n are n! ăr de .i8il ră >ne =ncă =n po"iţie.eală incon+tientă +i aten!ată.f>r+it!l ace. Ace.!8con+tiente ale i.trarea atit!dinii n! e.f>r+ită.ig!ra l!>nd diagra a i+cărilor re.tica cea ai frapantă a feno en!l!i: aceea a.i !larea: dacă ar =ncerca .perienţei.ă .te diferite .te . )ri a e.ă fi o8o.i.at originea =ntr2o . %a !n!l dintre .teric!l!i.tă .te că originea lor p.ă retri it cititor!l care dore+te ai !lte detalii la articolele +i l!crările l!i %a.ă.perienţa poate d!ra foarte !lt ti p.te d!rata pă.t ti p: . capăt e. N! -o fi de acord c! %a.t e 8r! +i .ealăJ .la8e dec>t cele care . A etc. Acea.ă ia contact c! corp!l: ceea ce a p!.piraţia =+i poate pă.en"aţie de d!rere de . .!nt departe de a fi con.teric!l!i e.te ade-ărat pentr! !n an! e ca"J =ntr2!n a.t!i ti p de po"ă c! ade-ărat con.ticitate ne2o do-ede+te .i.tă d!rată e.en.!p!ne e. )ă.!8iecţiJ rotirea >inii nece.ă pă. Caracteri.B hipnoti"at!l: a căr!i -oinţă .i ilare pe alţi 8olna-i: +i: =n .!8iecţi c>nd 8raţ!l . ori"ontal: co8or>.i: -a o8o.!8iect!l a a2i2tat la e.p!ne gl! ind că Ge.ihologică ri! ai e.tă"i: c! tot ai !ltă dreptate: că p. =ntr2ade-ăr: e.t !n .lin?: )itre.en.tatat că la . %a a8.t!di!l!i ace.t ai !lt a. %a.!ficient de de"-oltat pentr! a2+i da . =n ace.2ar p!tea e.ă 8raţ!l ridicat .piraţiei pre"intă: d!pă !n an! it ti p: o t!l8!rare nota8ilă: o nereg!laritate +i o precipitare care .eală.e afir e că ace.er-a diferenţa care e.i chiar foarte repede: iar 8olna-!l -a fi o8ligat .te o pro8le ă de interpretare: care e.!8iect!l!i ne oferă n! ai !+oare o.tenţă e2te .c!lar +i i . G)entr! a p!ne !n e 8r! =n catalep.peri entator!l!i +i -rea .tia -er8ală: prec! +i =n ca"!rile =n care .f>r+it: =n ca"!l =n care incon+tient!l i.e -rea: dar n! tre8!ie !itat că pă. Ur ea"ă de aici că n! e.e centi etri.iţi de po"areJ e 8r!l .eala: c! ne p!te a. Se pare că .tre itatea e 8r!l!i .ă! reg!lat: =n ti p ce la !n .e: 2i9te o .e pot o8. A -ă"!t 8olna-i la care i+cările re.en.eală: ci de d!rere.trea"ă pa. dorinţa e.tre"e po"a =n acela+i ti p c! 8raţ!l .cita8ilitate a centrilor ner-o+i:e.trăl!cit iniţiator: ai degra8ă dec>t !n o de cercetare aprof!ndată: .tincte +i care fiecare e.e o8.a! +a.ă n! pre"intă acele !+oare tre !răt!ri care . ori"ontal +i a-an8raţ!l !+or =ndoit a! a-!t ne-oie de o oră +i do!ă"eci de in!te ca .t e 8r! n! ai poate fi co8or>tJ el ră >ne =n catalep$ie $uge$ti3.f>r+it: dar a con.eg!e că acea.cri.i.pre.!ge.fert!ri de oră e.tă pla. !lt ti p ca fiind !n feno en ne!ro2 !.i plă .ihologia are drept!l de a re-endica ace.te cel ai +ocant pe care24 p!te cita pentr! a de on.plică ni ic: dar n! co pro ite pe ni eni 0.irea l!i: n! .incer +i de" inţirea pe care i2o dă etoda grafică e.A%$RE' (INET e.e nala n! ai do!ă pro8le e deo. %a o altă fe eie: e.tinat .cri.tra inteligenţa care poate e.perienţa n! a p!t!t fi d!.te re arca8ilă n! ai prin d!rata eiJ ea pre"intă .

i!nea i"olată a !n!i deget.trare a i+cărilor tiente: =n toate condiţiile nece.ă deranIe"e 8agheta: ind legăt!ra .ă .te dificil .A%$RE' (INET dar e. 'e e. =ntr2ade-ăr: pre-enit de e.perienţei . Me oria ace. E.te capa8ilă de a pă.e accelerea"ă i+carea graficăJ >na de-enind i o8ilă: e.for ă =n 8!cle.ea de a o atinge pentr! ca ea .e co portă =n ti p!l e.ă =nc>t n! e.tenţa .e: aceea pe care do n!l 6leO a de.ănătoa.ă .t per.crie. Ni ic n! e.crierii a!to ate.e tran.ol!t ele entar.perienţe: .ă i pri e i+cările la =nt> plareJ el e. C>nd .te c!rio.ec!tate dintr2o . la i.te .tiona8ilăJ iar acea.crie o .are .te at>t de p!ţin inten.ie+i: .t incon+tient: o repetă : n! are nici de"-oltarea: nici .ea =nţele.e crede a fi +i .i!ni: dar e.7 43< .tă .ale: n! -o -edea ni icJ dar dacă o a8andonă .te !n feno en de di-i"are a con+tiinţei +i n! !n .e con.c . =n general: acelea care re!+e.are o = piedică .ie ale 8raţelorJ ace.cop e. N#TE Ace.peri entator!l: dată fi făc>nd!2le: !r ăre+te !n an! e .i!ne +i e.oane .are: de !n gen diferit: o face .terică.ă nici !n d!8i!.tă i+care +i le reprod!ce c! !+!rinţăJ dacă .că: .c!tă l!i -a p!tea . ace.oane .te ade-ărat: de ordin a8.ă .cri.e.perienţe ale noa.e .enea"ă de ai !lte ori cerc!ri: >na .te c>te-a detalii i .tra po. Ace.ene.!ge.că +i .cop +i ace.cri.te făc!t .tericii ridică ne di.ă arătă că . ecanic: e.e repetă ai 8ine dec>t fle.e repetă de.cri.i ţi: =n !nele circ! .t fel de hipno"ă parţială: datorită căreia o per. N! e.ă .ta: e.nt-e$e$ mentale$4/ =n te. Caracter!l c! tot!l r!di entar al incon+tient!l!i e.ă le aleagă pe cele care2i re!+e.e pl!: dacă ace.e oprea.t!i incon+tient e. 5Nota trad.crieJ c! o ică = pingere .te 8ine arcat de !+!rinţa c! care i .tie tactilă.e defor ea"ă repede +i .ănăto+i co paraţi c! i.!ge.te pro8le e de2o parte +i ne !lţ! i .te ade.te .H )de$ moteur$4/ =n te. Ace.e con. dec>t ace. 'acă o diriIă : că!t>nd .tării feno en!l!i care =l preoc!pă. )$.e"e ha+!rări: i+carea .oană .!pra >inii +i o face . Ace. E.i =n . Ea ră >ne: deci: =n ti p!l =ntregii e.t!dii a.i.!ge.terici -ine .tenţa +i rol!l incon+tient!l!i: iar tot ce noi a o8.tericilor: a p!t!t regă.e gă.e o8i+n!ie+te c! acea.peri entator!l n! poate .e i+te: o altă apă.ă de.crierea a!to ată a per.!pra reacţiilor .plică diferenţa dintre ace. 5Nota trad.te ai c!rio.!ge.tra a intirea ai !ltor fel!ri de i+cări. C! o i .ti8ilitate ne arată clar că !n incon+tient =i diriIea"ă i+cările.a: =n od cert con.ănătoa.peri entator!l!i.t!l original.că aparate .e+te =ntr2ade-ăr co plet trea"ă +i =n po.tii care .ăriJ dar e.e pl! pro8le a raport!rilor dintre i.t!l de 8ine.perienţe: G=nţeleg foarte 8ine că !n o de 8!nă2credinţă: a căr!i atenţie e.e i pri ă an! ite o8icei!ri.crierea a!to ată: aceea pe care o pro-ocă la per.are . E.tei opinii.!pra i+cării pe care o 8aghetă ţin!tă =n >inile .a! aproape . c! !ltă fineţe de >na per.tii pot fi date c! aI!tor!l pipăit!l!i.ă .c ai 8ine.e -rea pe !r ă .ec!te c>te-a .peciale de =nregi.i. 'ific!ltatea care .e an! ite tră.c!ta8ile: de e.i!ne: de !n gen ce-a ai diferit: o face .ă .te clar că ace.erie de e.e acţionea"ă a.tatată: ne per ite .ă pri ea.!ficiente pentr! a de on. 'acă c! o apă.oanelor .tată !n fapt foarte .te departe de a a-ea aceea+i de"-oltare ca la o i.tericilorJ n! el e.e de.ale o poate l!a dintr2o nec!no.c!ltă: docilă: de ordinele tactile ale e.!nt: e. .ăt!ri care n! la.trăl!cirea acel!ia al i.perienţele 'E'U(%AREA )ERS#NA%ITĂ*II &I INC#N&TIENTU% ele anterioare a.ă repete i+cările o do-ede+te.ori +i confe.te = n =ntregi e a.ă 5leterrr e.ă+i: =n ti p ce >na . =n re.te apă.ănătoa.tr!ia.ă .!ficient ade.ă .te ai c!r>nd o ca!"ă .te deloc !n i p!l.te ce-a ce deIa e.că: o i o8ili"ea"ăJ o altă pre.!8iecţilor . Incon+tient!l n! are n! ai e orie: el poate .ă fie e.er-at +i de.i8ilitatea de a tre"i incon+tient!l la per.7 Ar fi de dorit .i pl! efect al p!terii otorii a i aginilor.ă .oanei.e i+te =n fi.a a.ăt!ră: fără .!ge.ă plede"e =n fa-oarea ace.!8iect!l!i dec>t i+cările de fle.t!l original.pontan .tă.te acela care -a .ă re=nceapă .tea tot!+i pot fi repetate de incon+tient +i: apropo de acea. Mi+cările grafice: prin delicateţea lor: atrag ai p!ţin atenţia .i plă apă.chi 8are de direcţie +i fără .e =ncearcă c>nd e.e tra. Să e.tre ne2a! =n-ăţat e.c!lară capa8ilă . de re arcat că fle.e face >na .ă ghici i+cările .are.terie +i hipnoti.i!nea p! n!l!i .e par a fi .tanţe: tendin0a la mişcarea ră anife.t o ca!tă ar +i dacă n! are ochii legaţi: -ederea !nei paIi+ti -er"i: pe care calcă: ar p!tea tina =n el: fără a fi con+tient: i+carea !.onaI e.ată ţoale direcţiile.ă pro8le e.e oprea.a ină 8ine od!l =n care >na .ing!ră tră.i.te .t .e nificati-J c! o !+oară apă.ta8ilită =ntre ideea de -egetaţie a8!ndentă +i aceea de apă.ten.2o: e.ănătoa.crie .te o8ligat .t: celelalte e.!pra i.e.ia ei =n.

)ARTEA A TREIA MODI0ICĂRILE ER!ONALITĂFII *N EO ERIENFELE DE !UGE!TIE .

tă . Di$cutarea e2perien0elor.acrat fiecăreia dintre ace.t preţ.ă do-edi : prin anali"a e.iceJ acea.tare de .!8con+tient n! e. E2perien0ele domnilor Ferrari/ EeDricourt $i ]ic-et a$upra modi8ic.tă a treia parte ceea ce .te categorii de . )ro8le a p.tiile +i l e -a p!ne =n practică. !l!i: fie d!pă =ntoarcerea la .!ge.!ge.tii.onalitate: p!te di-i"a .te altce-a dec>t !n per.tiile co !nicate per. Conciliere.tiile =n do!ă gr!pe: acelea care a! drept .tr>n.tinct -a fi con.!ge.>nd!2ne din p!nct!l de -edere partic!lar al odificărilor de per.i aici do-ada.ihologică pe care o .ihologică !r ătoare: o per.onaI!l . Un capitol di. Sc-im*.t!di! .a! ane.perienţelor: că .!ge.te .cop +i drept efect direct crearea !nei noi per.te deci aceea+i per.i.o na 8!li. Scop!l no.tie . Opinia domnului Eern-eim. Opinia domnului Del*oeu8.pect no! al acel!ia+i feno en. Sc-im*.ă gă.t!diat p>nă aici .rilor de $criere produ$e de $c-im*.o na 8!li. artificialJ ea a pri it o . )la. A .oană: l!ată =n condiţii =ntr!c>t-a diferite: cea care -a pri i .ă .t!die =n acea.it!aţia p.rile de per$onalitate 3oluntare $au $imulate.! na 8!licJ e.tică principală aceea de a ră >ne =ntotdea!na !na: =n for ele .e reali"e"e dec>t c! ace. Sc-im*area per$onalit.onalităţi +i acelea al căror .t no! .ă ad!că !n a. tot!+i dec>t prin di-i"area con+tiinţei.ea o di-i"are a con+tiinţei +i n! poate .onaI . #r: n! e.!8con+tient =n ti p!l !nei .rile de per$onalitate produ$e prin $uge$tie.te gre! de arătat prin ce legăt!ră logică ace.tă fără =ndoială relaţii foarte .ale !ltipleJ fiecare capitol no! n! face dec>t .oană e.0ii are drept condi0ie o amne1ie. Di3i1area $uge$tii.tarea de -eghe.e leagă de precedentele. &ti că per.te p!.tări de di.tă carte pre"intă drept caracteri.tr! e.!ge. Vo că!ta .rile de per$onalitate.t!die =n acea.onaI!l!i .tia pro-oacă cel ai ade.!ge.CA)IT#%U% FNT\I )ERS#NA%ITĂ*I%E $ICTIVE CREATE )RIN SU6ESTIE Suge$tia: de8ini0ie.cop: c! tot!l deo.e reali"ea"ă fie =n ti p!l .ă . E2perien0ele domnului Ric-el.tracţie .ă =n od reg!lat =n .tie: dată prin procedee cla. E.e +i 430 .!ge. Tre8!ie .e8it de celălalt: n! poate fi atin.e petrece =n .te"ie.

: 4BA: 4?A:<@4:<@1: <4B (eetho-en: <@ (ena.et: BB Cara.: 4< (a.. //. 4<B: 41/: 4BA: 401: <4@: <4? (ird: 40B240? (locX: ?<: 4@/ (o! e-ille: 4/0 (o!rr!: </: B1: 4/?24/A: 4/3 (raid: 3: 0B:<4?: <4/: (re.IN'ICE 'E NUME Aepli: Erne.: <1 257 . <<<: <<? (ertrand: <4?: <4/ (i8eri: Ion: <@: <1 (inet: Alfred: /: 44: 41.: 4@/: 41B: 4B0: 4?@: 4?A: 4AA (ain: A.: << (ernhardt: 41? (ernhei : D.2E.: 3 Cha8anei.: << (re!er: K.O: Ma!rice: <4 (ennet: E.tian: C: 4</ (a"ailla.ter: <4@ (riX!et: 4</: 41/ (ri.6.:D.2M.: 41? (arrett: $.: <1 (ea!ni.: 3: 41: 4A (reT.: S.t: << A pere: A.: 4A3 A"a : 3: </: 14: 1B: 13: B0 (a8in.: M.a!d: 4BA (roca: )a!l: </ (ro!det: 4BA (!rcX: 41/ (!rot: </: B1: 4/?2 4/A: 4/3 Ca !. 34.T.Li: K..: A.M.: 32/://: 44<: 430: 4/1: <4@2<4?: <<@.

./@@ 3. t o r i e .e 2 'icţionar de p.ofică ro >nă Al8! 2 (erthelot +i Ro >nia Andrei A-ra 2 Contri8!ţii eti ologice 1.tantini !2# 5 > n i . ' ! e " ii 2 U it a r e a o !l ! i + i on oa r ea " e i l or $lorin Con./@@ /.@@@ lei lei lei lei lei lei LA EDITURILE I R I $ I U N I V E R ! E N C I C L O E D I C V O R A Ă R E A : %aro!./@@ <0./@@ /. !l no.tr! Mircea Re8rean! 2 Se nificaţia .Mircea Re8rean! 2 #pti i. !l pla t onic ia n A l fr ed ( inet 2 ' ed!8 la re a p er. ona lit ă ţii + i in con+ tien t!l 6 e org e .ihiatri e )laton 2 'ialog!ri 5tiraI no!7 ( ric e )a ra in 2 %og o.ecol!l!i no. i n c e r ă a p o p o r ! l ! i r o .@@@ 4@.paţi!l c!lt!ral al Carpaţiloi Mircea Re8rean! 2 6>ndirea filo.tr! Mircea Re8rean! 2 =n .

a ! U N I V ' L P )entr! co en"i c! o -aloare ai are de A@ @@@ lei o8ţineţi o red!cere de: 20% C o .t i r a I no!7 A ca d e i a R o > n ă 2 ' E C 5 ti r a I n o! 7 Mir ce a R e8r ea n! 2 %e geni e fE ra nc:a i. da n. / C 4 / : C o a n d > n d p r i n p o + t ă o c a r t e a p ă r ! t ă l a ! n a d i n e d i t ! r i l e I R I . / 4 E R S E N C I C % # ) E ' I C o 8 ţ i n e ţ i o r e d ! c e r e d e : 1 < . p e d i e ri i p ri n p o +t ă e . la ond e B A . ! p o rt a t d e e d it ! ri .t ! l e .

a: Tel: C) 112<: (!c!re+ti: Ro >nia 5B@47 <<< A< 3A: <<< ?1 ?<: <<< ?B <@ E' ITU RA U NIVERS EN CIC %# )E'IC .Adre.