You are on page 1of 2

Ahozko azalpena egiteko:

 Lehendabizi, azalduko duzuenaren eskema idatziko


duzue.
 Eginbeharrak taldekideen artean banatuko dituzue.
 Hiztegia birpasatuko duzue eta egiaztatu beharko
duzue ea ikaskideei azaldu beharreko hitzik ba ote
den.
 Kontuz ibili hitz ”makuluak” erabiltzearekin (beti
errepikatzen dituzuenak,edota makina bat esanahi
ezberdin izan dezaketenak,esaterako, ‘gauza bat’...)

 Saiatu intonazioa, tonua eta ahots bolumena


kontrolatzen, bai eta jarrera eta keinuak ere.
 Gaia azaltzeko, erabili zuen iritziz egokienak izan
daitezkeen ikus-entzunezko baliabideak.
 Azalpena bukatzeko azaldutakoaren ondorio txikia
adierazi.
Egunerokoa irakurtzeko:
Aldez aurretik erabakiko duzue egunerokoaren zein
atal irakurriko duen taldekide bakoitzak.

Intonazio egokiaz irakurriko duzue eta esaldiak ondo


ahoskatu, katramilatu gabe.

Etenaldiak egingo dituzue puntuetan.

Irakurtzen ari zaretela ikaskideei noizik behin


begiratu.

Sentimenduak adierazi. Hori lortzeko, ahotsa


modulatu eta keinuak egingo dituzue.