You are on page 1of 4

ROMNIA

JUDEUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAULUI CURTICI
315200, Curtici,str. Primriei nr.47, jud. Arad, tel.0257/464004,fax 0257/464130 E-mail: secretariat@primariacutici.ro

H O T R R E A nr.161 din data de 30.12.2013 privind stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2014
Consiliul Local al oraului Curtici, Avnd n vedere: - expunerea de motive a primarului oraului Curtici, nr.17554/30.12.2013, privind aprobarea impozitelor i taxelor locale pe anul 2014; - prevederile art. 36 alin. (4) lit. (c) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat; - prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare; - prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare; - prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare; - prevederile H.G. nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele i taxele locale i alte taxe asimilate acestora, precum i amenzile aplicabile ncepnd cu anul 2013; - raportul nr.15713/04.12.2013 al Direciei Economice; - raportul nr. 17555/30.12.2013 al comisiei de specialitate a consilierilor. - votul pentru a ______consilieri din cei 15 consilieri n funcie n temeiul dispoziiilor art. 36 alin. 4, lit. (c) i art. 45 alin. (2) lit. (c) din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 republicat, H O T R T E: Art. 1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2014, dup cum urmeaz: a) Nivelurile stabilite n sume fixe sunt prevzute n Tabloul cuprinznd impozitele si taxele locale pentru anul 2014, constituind anexa nr. 1 la prezenta hotrre. b) Cota prevzuta la art. 251 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (impozit pe cldiri n cazul persoanelor fizice), se stabilete la 0,1% la valoarea impozabil a cldirii; c) Cota prevzuta la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabilete la 1.5% asupra valorii de inventar a cldirii, n situaia n care ultima reevaluare s-a efectuat dup data de 01.01.2011 (impozit pe cldiri n cazul persoanelor juridice);n aceeai situaie se regsesc i contribuabilii care au dobndit cldiri dup data de 01.01.2011; d) Cota prevzut la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, se stabilete la 10% asupra valorii de inventar a cldirii n situaia n care nu s-a efectuat nici o reevaluare dup data de 01.01.2011 ( 1

ROMNIA
JUDEUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAULUI CURTICI
315200, Curtici,str. Primriei nr.47, jud. Arad, tel.0257/464004,fax 0257/464130 E-mail: secretariat@primariacutici.ro

e)

f) g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

impozitul/taxa pe cldiri n cazul persoanelor juridice care dein cldiri i construcii care nu au fost reevaluate n ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referin) i de 30% asupra valorii de inventar a cldirii n situaia n care nu s-a efectuat nici o reevaluare dup data de 01.01.2009 (impozitul/taxa pe cldiri n cazul persoanelor juridice care dein cldiri i construcii care nu au fost reevaluate n ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referin); Cota prevzut la art. 253 alin. (6^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabilete la 1,5% (impozitul/taxa pe cldiri n cazul cldirilor care au fost amortizate); Cota prevzuta la art. 270 alin. (4) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru servicii de reclama si publicitate), se stabilete la 3%. Cota prevzuta la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa hotelier) se stabilete la 1%. Taxa hotelier se aplica la valoarea total a tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA. Cota prevzut la art. 267 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire pentru cldiri care urmeaz a fi folosite ca locuine sau anexe la locuine) se stabilete la 0,5% din valoarea autorizat a lucrrilor de construcii. Cota prevzuta la art. 267 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru eliberarea autorizaiei pentru construciile organizare de antier) se stabilete la 3%. Cota prevzut la art. 267 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru eliberarea autorizaiei de amenajare de tabere, corturi, csue sau rulote ori campinguri) se stabilete la 2% din valoarea autorizat a lucrrilor de construcie. Cota prevzuta la art. 267 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 (taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire pentru orice alt construcie dect cele prevzute la art. 267 ) se stabilete la 1% din valoarea autorizat a lucrrilor. Cota prevzuta la art. 267 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (taxa pentru eliberarea autorizaiei de desfiinare, parial sau total, a construciilor) se stabilete la 0,1% din valoarea impozabil a construciei. Cota prevzut la art. 267 alin. (10) din Legea nr. 571/2003 (taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism i a autorizaiilor de construire) se stabilete la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaiei iniiale. Cota prevzuta la art. 274 alin. (2) lit. a din Legea nr. 571/2003 (impozit pentru manifestrile artistice de teatru, balet, oper, operet, concert filarmonic sau alt manifestare muzical, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiie sportiv intern sau internaional) se stabilete la 2%. Cota prevzuta la art. 274 alin. (2) lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (impozit pentru orice alte manifestri artistice dect cele enumerate la lit. n) se stabilete la 5%.

Art. 2. n cazul persoanelor fizice: - Bonificaia prevzut la art. 255 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabilete n cazul impozitului pe cldiri la 10%. 2

ROMNIA
JUDEUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAULUI CURTICI
315200, Curtici,str. Primriei nr.47, jud. Arad, tel.0257/464004,fax 0257/464130 E-mail: secretariat@primariacutici.ro

- Bonificaia prevzuta la art. 260 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabilete n cazul impozitului pe teren la 10%. - Bonificaia prevzuta la art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabilete n cazul taxei asupra mijloacelor de transport la 10%. Art. 3. Pentru determinarea impozitului pe cldiri i a taxei pentru eliberarea autorizaiei de construire n cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2014, delimitarea zonelor se face conform Hotrrii Consiliului Local al oraului Curtici nr.67/31.05.2013. Art.4. Se instituie taxe pentru eliberarea de ctre Instituia Arhitectului ef a certificatelor de urbanism i autorizaiilor de construcie, conform anexei nr.2. Art.5. Se aprob procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe cldiri i pe teren n cazul persoanelor fizice, n condiiile art. 286, alin.(1) i (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr. 3. Art.6. Se aprob procedura de acordare a facilitilor fiscale la plata impozitului pe cldiri si terenuri n cazul persoanelor fizice, n condiiile art. 286 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr. 4. Art.7. Se instituie taxe speciale pentru servicii prestate de ctre Serviciul Public Comunitar Local de Eviden a Persoanei, conform anexei nr.5. Art.8. Se instituie taxe i tarife pentru Serviciul Administrarea Domeniului Public i Privat, conform anexei nr.6. Art. 9. Anexele 1 6 fac parte integranta din prezenta hotrre. Art. 10. Prezenta hotrre intr n vigoare ncepnd cu luna ianuarie 2014. Art.11 . Cu ducerea la ndeplinire se ncredineaz Primarul, Direcia Economic, Serviciul Urbanism i Amenajarea Teritoriului, Serviciul Public Comunitar Local de Eviden a Persoanei i Serviciul Administrarea Domeniului Public i Privat din cadrul Unitii Administrativ Teritoriale Ora Curtici.
Se comunic cu: 1 ex Prefectura 1 ex Primar 1 ex Direcia Economic 1 ex Serviciul Urbanism i Amenajarea Teritoriului 1ex Serviciul Administrarea Domeniului Public i Privat 1 ex Serviciul Public Comunitar Local de Eviden a Persoanei 1 ex afiaj

PREEDINTE DE SEDIN

SECRETARUL ORASULUI CURTICI, 3

ROMNIA
JUDEUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORAULUI CURTICI
315200, Curtici,str. Primriei nr.47, jud. Arad, tel.0257/464004,fax 0257/464130 E-mail: secretariat@primariacutici.ro