SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „M I H A I V I T E A Z U L”

ADMITERE 2010 -OFERTAPUBLICĂDE ŞCOLARIZARE A SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează, în sesiunea iulie 2010, concurs de admitere, la Facultatea de Informaţii, pentru specializările: psihologie-informaţii şi comunicare şi relaţii publice-informaţii. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: DURATA STUDIILOR: 3 ani FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 04.01 - 14.02.2010 19 - 25.07.2010 2010 - 2013 ZI

NUMĂRUL DE LOCURI SCOASE LA CONCURSUL DE ADMITERE: • specializarea psihologie-informaţii = 12 locuri băieţi şi 3 locuri fete; • specializarea comunicare şi relaţii = 12 locuri băieţi şi 3 locuri fete. publice-informaţii CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE Candidaţii care doresc să participe la concursul de admitere în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: • au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi); • au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2010; • sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

1

• cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter. nu sunt în curs de cercetare sau judecată.G. • acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor. în timpul liceului. • sunt dispuşi să desfăşoare activităţi în orice zonă a teritoriului naţional. formaţiuni sau organizaţii politice. • acceptă.00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7. • adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice. Nu se pot înscrie la concursul de admitere: • tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii. • cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română. incompatibile cu profilul moral al unui cadru de informaţii. potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei. 2 . în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”. interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare.00. • candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi şi / sau preocupări.• au avut pe perioada studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8. faţă de statul de drept şi instituţiile sale. să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru. precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei. unul sau mai mulţi ani de studiu. • nu au repetat. • au o conduită civică şi morală corespunzătoare. precum şi verificările de securitate prevăzute în H. De la condiţiile de înscriere nu se acordă derogări. nr. • în situaţia în care fac parte din partide. • nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă. din motive imputabile. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat. • sunt apţi psihologic. încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar. • sunt „apţi medical” conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii.

• evaluarea psihologică preliminară. 1382 (de luni până vineri între orele 800 .I.I.G. prin structuri specializate de management resurse umane. cererile de înscriere. adresate comandantului (rectorului) Academiei. Formularul se obţine şi se completează la secretariatul Facultăţii de Informaţii din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” sau. situate în municipiul Bucureşti.50 int. 3 . telefon 021. care. Evaluarea psihologică complexă şi examinarea medicală se efectuează în unităţi specializate ale Serviciului. Candidaţii se vor prezenta pentru înscriere cu B. • evaluarea psihologică complexă / test de inteligenţă.1400). iar cererile se vor completa în mod obligatoriu la toate rubricile. sunt repartizate unităţilor de pe raza municipiului Bucureşti. sect. depuse la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. NOTĂ: După verificare./C. În această perioadă candidaţii sunt planificaţi pentru susţinerea următoarelor probe cu caracter eliminatoriu: • interviuri de selecţie. în original şi în copie. precum şi verificările de securitate prevăzute de H. nr. la sediile direcţiilor judeţene de informaţii. 1. activităţile menţionate mai sus vor fi efectuate de structurile specializate de management resurse umane ale unităţilor respective. după caz. Pentru candidaţii care depun cereri de înscriere la sediile direcţiilor judeţene de informaţii. 585/2002 pentru accesul la informaţii secrete de stat. acceptare şi înregistrare. Asupra candidaţilor vor fi efectuate verificări cu privire la activitatea desfăşurată şi comportamentul adoptat. verifică îndeplinirea condiţiilor de participare şi întocmesc dosarele de concurs. Opţiunea de a participa la concursul de admitere se face prin completarea unei cereri-tip.65.410. 20.LOCUL DE ÎNSCRIERE: În funcţie de domiciliul (reşedinţa) sau locurile de muncă ale solicitanţilor: a) pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov: la secretariatul Facultăţii de Informaţii din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” – Şoseaua Odăi nr. • examinarea medicală. b) pentru celelalte localităţi: la sediile direcţiilor judeţene de informaţii.

• Determinarea aptitudinilor fizice După baremurile prezentate în Anexele 1a şi 1b. Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere candidaţii care beneficiază de prevederile art.R.25 IULIE 2010.Înscrierea propriu-zisă presupune depunerea dosarelor de concurs de către delegaţii unităţilor care au întocmit dosarele de participare la concurs. având ca scop stabilirea nivelului abilităţilor de relaţionare şi adaptare situaţional-emoţională. moment în care. franceză. în adeverinţă vor fi menţionate mediile anuale la purtare obţinute pe perioada studiilor liceale. Pentru această probă se cer cunoştinţele recomandate de Ministerul Educaţiei. • copie legalizată a certificatului de naştere. la secretariatul Facultăţii de Informaţii vor fi depuse următoarele documente: • copie legalizată după diploma de bacalaureat sau adeverinţa-tip. • Proba de creativitate Se vizează transpunerea candidaţilor în scenarii contextuale diverse. 108 din Legea nr. iar rezultatul obţinut nu poate fi contestat. posibil a fi întâlnite în viaţa cotidiană. utilizat în selecţia ofiţerilor de informaţii. şi V.F.R. sesiunea 2010. Cercetării şi Inovării la examenul de bacalaureat. numai pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2010. • trei fotografii color 3/4. • taxa de înscriere de 75 lei. ASTFEL: a) PROBE ELIMINATORII: • Proba pentru stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine (engleză.D. în afara cererii-tip de înscriere. Această probă nu necesită o pregătire de specialitate. fiind un instrument specific. în intervalul 1213 iulie 2010.L.. PROBELE DE CONCURS SE VOR SUSŢINE LA SEDIUL ACADEMIEI NAŢIONALE DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” ÎN PERIOADA 19 . 4 . • fişa medicală care conţine analizele M. rusă): test grilă. germană. Probele sunt precedate de o verificare medicală. 128/1997 privind Statutul cadrelor didactice.

3’40” 3’41” .Pentru specializarea psihologie .informaţii: .) TRACŢIUNI ÎN BRAŢE DIN ATÂRNAT (Nr. sesiunea 2010.Psihologie (prima probă). consacrat şi omologat în Serviciul Român de Informaţii. Nu se admit contestaţii la testul de inteligenţă.4’05” 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 .b) PROBE SCRISE: . • punctajul obţinut la testul de inteligenţă din cadrul evaluării psihologice complexe (30%).3’25” 3’26” . • nota obţinută la a doua probă scrisă (20%).4’00” 4’01” .3’50” 3’51” .3’35” 3’36” . . pentru perioada susţinerii concursului de admitere.3’45” 3’46” . • nota obţinută în urma susţinerii lucrării la prima probă scrisă (40%). acesta fiind un instrument ştiinţific. Pentru probele scrise se cer cunoştinţele recomandate de Ministerul Educaţiei.informaţii: . PROBA DE APTITUDINI FIZICE Sistemul de punctaj BĂIEŢI PROBĂ PUNCTE ALERGARE DE VITEZĂ 50 m (sec.3’30” 3’31” . Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nu asigură cazare şi masă candidaţilor. de repetări) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6’7” 6’8” 6’9” 7’ 7’1” 7’2” 7’3” 7’4” 7’5” 7’6” 3’20” 3’21” .Limba şi literatura română (a doua probă). . .Pentru specializarea comunicare şi relaţii publice .Istoria României (a doua probă).3’55” 3’56” .) ALERGARE DE REZISTENŢĂ 1000 m (min. Cercetării şi Inovării la examenul de bacalaureat. Media finală pentru admitere se calculează în funcţie de: • media examenului de bacalaureat (10%).Limba şi literatura română (prima probă).

) ALERGARE DE REZISTENŢĂ 800 m (min.) RIDICAREA PICIOARELOR ÎN ECHER DIN ATÂRNAT (nr. Validarea unei probe sportive se face în condiţiile în care candidatul va obţine cel puţin un punct.4’00” 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Pentru a fi admis.Sistemul de punctaj FETE PROBĂ PUNCTE ALERGARE DE VITEZĂ 50 m (sec.3’55” 3’56” .3’45” 3’46” .3’50” 3’51” .3’35” 3’36” . 6 .3’25” 3’26” . de repetări) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7’7” 7’8” 7’9” 8’ 8’1” 8’2” 8’3” 8’4” 8’5” 8’6” 3’15” 3’16” .3’30” 3’31” . candidatul trebuie să obţină minimum 15 puncte dintr-un total de 30 puncte.3’20” 3’21” .3’40” 3’41” . Candidaţii sunt obligaţi să susţină toate cele trei probe sportive.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful