You are on page 1of 25

EDU 3106

Pembentang : Mizan Bin Muhamad Nur Izzati Binti Uthman Gui PISMP Ambilan Januari 2012 Kursus Bahasa Melayu/Pendidikan Jasmani/Pendidikan Moral Unit K4 Pensyarah Pembimbing : Pn. Anis Salwa bt. Ahmed@Adnan

Sediakan RPH utk pedagogi kelas bercantum

Pengenalan
Kelas bercantum merujuk kepada pelaksanaan pengajaran & pembelajaran oleh seseorang guru terhadap muridmuridnya yang terdiri daripada beberapa gred/tahap dan umur murid-murid tersebut yang lebih kurang sebaya.

UNESCO berpandangan bahawa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di kawasan pedalaman.

Pelaksanaan proses P&P kelas bercantum bolh dibahagikan dengan murid dimasukkn ke dlm kumpulan-kumpulan kecil dengan mengikut kebolehan yang sama.

A) kumpulan sama kebolehan B) kumpulan pelbagai kebolehan C) kumpulan tahun persekolahan D) kumpulan sosial E) kumpulan individu

a) Kumpulan Sama Kebolehan

Papan Tulis

Sudut Bacaan Sudut Pembel ajaran

Sudut Pembel ajaran

Sudut Pameran

b) Kumpulan Pelbagai Kebolehan

Cantuman kelas tahun 1 & 2

Lemah sederhana cerdas

Lemah

Lemah Sederhana

Sederhana
Cerdas

Cerdas

C) Kumpulan Tahun Persekolahan


GURU (Pengajaran Secara Bergilir)

TAHUN 2

Tahun 3

d) Kumpulan Sosial
Guru memberikan ruang kepada muridnya untuk memilih kumpulan masing-masing Mereka biasanya disenanginya. memilih rakan yang biasa

Pembahagian kumpulan seperti ini lebih sesuai kepada aktiviti permainan,serta aktiviti lokomotor seperti lukisan,pendidikan muzik, kemahiran hidup dan pndidikan jasmani

e) Kumpulan Individu
Biasanya diaplikasikan setelah semua kumpulan murid melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Membolehkan guru membimbing murid dengan individu secara khusus.

Murid Berlainan Kemahiran dan Tahun Persekolahan


Guru harus merancang aktiviti pembelajaran yang berbeza sekiranya guru mengenalpasti bahawa terdapat kumpulan kelas yang dicantumkan itu berlainan kemahiran. Ini penting supaya proses P&P berjalan dengan lancar tanpa mengabaikan manamana kumpulan.

PELAKSANAAN KELAS BERCANTUM SEKIRANYA KEMAHIRAN DAN TAHUN PERSEKOLAHAN BERBEZA Subjek : Bahasa Melayu Masa : 8.00 pagi - 9.00 pagi

Perkara /masa

Tahun 1

Tahun 2

Set Induksi (5 minit) Guru meminta murid tahun 2 & 3 meneliti gambar yang tergantung dihadapan kelas dan mengecam benda yang terdapat di dalam gambar tersebut.

Sementara murid Tahun 2 mengenal pasti benda benda yang terdapat di dalam gambar, guru memberikan arahan kepada tahun 3 untuk mencatat benda yang terdapat di dalam gambar dan membina satu ayat bagi setiap benda yang dikenal pasti.

Langkah 1 (15 minit)

Guru Mengajar

Murid Belajar sendiri

Guru mengajar murid benda


yang terdapat dalam gambar

Murid mencatat benda benda


yang terdapat di dalam gambar dan membina ayat drpd perkataan tersebut

Langkah 2 (15 minit) Murid

Kerja Sendiri
diberi kad kad gambar dan

Guru Mengajar
Guru mengajar pembinaan ayat yang gramatis

perkataan.

Guru

mengarahkan

murid kepada murid

memadankan kad perkataan dengan kad gambar

Langkah 3 (15 minit)

Guru Mengajar
Guru membetulkan tugasan murid di samping memberi penekanan kemahiran ejaan

Murid Belajar Sendiri


Murid menulis beberapa ayat tentang salah satu benda yang terdapat di dalam gambar

Langkah 4 (7 minit)

Murid Belajar Sendiri


Murid bermain tikam perkataan

Guru Mengajar
Guru menjelaskan tentang pola ayat

Penutup (3 minit)

Penutup

Guru megajak murid tahun 2& 3 ke hadapan kelas dan sama sama bernyanyi lagu A B C dan seterusnya guru menerapkan nilai bekerja bersungguh-sungguh untuk memperoleh kejayaan.

Murid yang Sama Kemahiran


Guru perlu mngetahui tahap pencapaian dan pembelajaran murid-muridnya sama ada dalam pengetahuan mahupun kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. Untuk mengetahui hal tersebut, Guru boleh memulakan pengajaran dengan mengajar satu topik kepada kedua-dua kumpulan (contoh tahun 2&3)

Kaedah ini boleh dilaksana sekiranya guru tahu bahawa pengetahuan dan kemahiran murid adalah sama walaupun berbeza tahun persekolahan

PELAKSANAAN KELAS BERCANTUM SEKIRANYA KEMAHIRAN DAN TAHUN PERSEKOLAHAN SAMA Subjek : Matematik Masa : 10.00 pagi - 11.00 pagi

Perkara /masa

Tahun 2

Tahun 3

Set Induksi (5 minit)

Guru bersoal jawab dengan murid tentang ketupat yang dipegang oleh guru Apakah nama makanan yang ada di tangan cikgu? Bilakah makanan ini dihidangkan? Berapakah bilangan ketumpat yang ada di tangan kiri cikgu? Berapakah bilangan ketumpat yang ada di tangan kanan cikgu?

Nota: Guru menggunakan pedagogi relevan budaya

Langkah 1 (15 minit)

Guru menunjukkan bagaimana menambah sebarang dua nombor digit dan satu digit tanpa mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak lebih daripada 100

Langkah 2 (15 minit)

Guru menekankan setiap pengiraan dalam bentuk lazim dimulakan dari rumah Sa Guru beri 1 contoh serupa lagi.

Guru memilih murid secara rawak untuk membuat latihan di papan tulis.

1) 82+4 = +

2 4

1) 86+5 = +

6 5

Langkah 3 (20 minit)

Murid murid membuat lambaran kerja . Guru menjalankan pemerhatian ke atas tugasan yang sedang murid laksanakan dan guru mengenalpasti kemajuan dan kelemahan murid. Guru membimbing murid yang kurang maju.

Nota : Pada waktu ini guru sudah ada idea untuk merancang kaedah pengajaran pada masa yang akan datang setelah mengenalpasti pengetahuan dan tahap murid.

Penutup (5 minit)

Guru merumuskan bahawa pembelajaran murid dan menekankan kepentingan menguasai kemahiran mengira dalam kehidupan. Guru mengaitkan kemahiran mengira ketika musim perayaan apabila murid menrima duit raya (masyrakat melayu) atau angpau )masyrakat cina). Guru mengajak murid menyanyikan lagu Hari Raya sambil mengagihkan sebiji ketupat kepada semua murid.