You are on page 1of 2

Podrobnj informace kurzu Hodin koln rok 2014 2015.

5. Zatek kurzu Kurz zan koncem kvtna pslunho kalendnho roku a trv do poloviny kvtna roku nsledujcho. Cena kurzu Cena kurzu nepeshne 30.000,- K. Skld se z ceny za samotn kurz (ta se odvj dle potu uchaze, cca 20.000 23.000,- K). Cena se hrad ve dvou spltkch. Prvn spltku uhrad poslucha kurzu v den zahjen kurzu, druhou spltku dle spltkovho kalende. Dal slokou ceny je stka za sloen jednotlivch zkouek (v ppad zjmu o vun list). Zde se pohybujeme v rozmez 500 7.000,- K. Charakter kurzu Kurz m dlku 300 hodin. 180 hodin je vnovno praktick innosti, kter probh v dlnch na odlouenm pracoviti Telesk 13. Teoretick st bude probhat na odlouenm pracoviti Havlkova 109 a m dotaci 120 hodin. Kurz probh piblin dvakrt do msce a to v ptek odpoledne a v sobotu dopoledne, dle prvn tden v ervenci a o jarnch przdninch. Uebn materily Uebn materily potebn v odbornm kurzu vm budou nabdnuty k zakoupen (odborn skripta), pop. vm vyuujc sdl, jak literatura bude v jednotlivch pedmtech poteba. Ukonen kurzu Kurz je veden jako rekvalifikan. Kad z astnk kurzu slo v jeho zvru zkouku ped komis a obdr Osvden o absolvovn rekvalifikanho kurzu. Pokud bude mt uchaze zjem o zskn vunho listu, mus doloit vsledky poslednho vzdlvn (ronkov vysvden, maturitn vysvden), na jejm zklad bude ureno,kter pedmty je teba absolvovat formou zkouky u jednotlivho vyuujcho (bude stanoveno dle konkrtn situace u jednotlivch uchaze). Dle je nutn pedloit potvrzen o absolvovn odbornho vcviku v dlce 1400 hodin v oboru. Po splnn tchto kritri me uchaze sloit zvrenou zkouku, kter je zdarma. Soust zvren zkouky je vypracovn odborn prce na zadan tma, psemn st zvren zkouky obsahuje test z cizho jazyka, kter je zamen na odborn hodinsk znalosti. Po spnm absolvovn zsk vun list. Smlouva V prvn den konn kurzu bude s uchazeem podepsna smlouva, kter bude u jednotlivch astnk mj. obsahovat pedmty, kter bude poteba bhem studia ukonit zkoukou. Smlouva bude zaslna e-mailem k odsouhlasen po obdren ji zmnnch vysvden. Ubytovn Protoe bude kurz probhat vtinou v ptek a v sobotu, je mon zajistit ubytovn na naem domov mldee. Cena za ubytovn nen zahrnuta v cen kurzu, kad astnk si ji hrad sm.

Kontaktn osobou, kter m zajitn ubytovn na starosti, je p. Michaela Koumarov, e-mail: koumarova@ssos-ji.cz.