You are on page 1of 6

COD DE PROIECTARE PENTRU PLAN}EE DAL~ }I PLAN}EE CIUPERCI DE BETON ARMAT

REDACTAREA a 2-a
- REDACTAREA FINAL~ -

DECEMBRIE 1998

COD DE PROIECTARE PENTRU PLAN}EE DAL~ }I PLAN}EE CIUPERCI DE BETON ARMAT REDACTAREA a 2-a
- REDACTAREA FINAL~ -

UNIVERSITATEA TEHNIC~ DE CONSTRUC|II BUCURE}TI


FACULTATEA DE CONSTRUC|II CIVILE, INDUSTRIALE }I AGRICOLE

Catedra C !"tr#$%&& de 'et ! ar(at

CR 2 PROIECTAREA STRUCTURILOR DIN BETON S#')r *ra( CR 2-+,-A PLAN}EE DAL~ }I PLAN}EE CIUPERCI
Fa-a. Reda$tarea a 2-a / 0&!a12

C !tra$t !r3 ,4+ d&! 253,+367 Be!e0&$&ar M3L3P3A3T3

Re$t r. }e0 $atedr2. Re") !"a'&1 1#$rare.

Pr 03 dr3 &!*3 Petre P2tr#% Pr 03 dr3 &!*3 L&8&# Cra&!&$ Pr 03 dr3 &!*3 Mar&#" Ga' r

DECEMBRIE ,667

UNIVERSITATEA TEHNIC~ DE CONSTRUC|II BUCURE}TI


FACULTATEA DE CONSTRUC|II CIVILE, INDUSTRIALE }I AGRICOLE

Catedra C !"tr#$%&& de 'et ! ar(at

CR 2 PROIECTAREA STRUCTURILOR DIN BETON S#')r *ra( CR 2-+,-A PLAN}EE DAL~ }I PLAN}EE CIUPERCI
Fa-a. Reda$tarea a 2-a / 0&!a12

DECEMBRIE ,667 C !tra$t !r3 ,4+ d&! 253,+367 Be!e0&$&ar M3L3P3A3T3

CR 2 PROIECTAREA STRUCTURILOR DIN BETON S#')r *ra( CR 2-+,-A PLAN}EE DAL~ }I PLAN}EE CIUPERCI
Fa-a. Reda$tarea a 2-a / 0&!a12

L&"ta e1a' rat r&1 r

UTCB. Prof. dr. ing. Marius Gabor As. ing. Andrei }endroiu As. ing. Adrian Todei ! Ing. Dan Adrian Ing. Ca"e ia C#iri"ea$!

Re") !"a'&1 1#$rare. Pr 03 dr3 &!*3 Mar&#" Ga' r