You are on page 1of 1

Marko Horvat Gupeva 35 10 000 Zagreb E-mail: marko.horvat@live.com Telefon: 01 000-000 Mobitel: 097 000-000 Zagreb, 9. veljae 2014.

Ime tvrtke d.o.o. Splitska 11 10 000 Zagreb n/r rukovoditelja Odjela za ljudske resurse Potovani, Ovim putem javljam se na Va oglas za radno mjesto suradnika u marketingu, objavljenog u Veernjem listu dana 8. veljae 2014. godine Po zvanju sam diplomirani ekonomist i dizajner internet stranica. Tijekom 2012. godine u agenciji Marker organizirala sam promociju novog proizvoda XY poduzea XYX za podruje Splitsko-dalmatinske upanije. Provodila sam direktnu prezentaciju proizvoda X u maloprodajnoj mrei lanca XX i prezentacije za veleprodaje. Nadalje, dizajnirala sam Internet stranicu poduzea XX (proizvodX@XX.hr) te provodila druge marketinke aktivnosti. Budui da svojim kvalifikacijama, iskustvom i znanjima udovoljavam Vaim zahtjevima, nadam se pozivu na razgovor i prilici da se osobno predstavim Vaoj tvrtci. Zahvaljujem Vam na panji i srdano Vas pozdravljam,

Marko Horvat

Uz zamolbu za posao prilaem sljedee dokumente: ivotopis presliku diplome presliku domovnice presliku radne knjiice presliku Uvjerenja o zavrenom teaju za Web designera dokaz o znanju engleskog jezika (preslika indeksa fakulteta iz koje je vidljivo da je poloen strani jezik/potvrda kole stranih jezika) uvjerenje nadlenog suda da se ne vodi kazneni postupak.