You are on page 1of 72

Epigrafas: Gydytojai mano jus gydantys vien tuo, kad surao js nusiskundimus - Imanuelis Kantas Dabar Holmsas papasakos

jums, kaip i tikrj igydomas astmos priepuolis. Ne gydomas, o btent - IGYDOMAS! Js tikriausiai dar neinote kas yra astma ir manote, kad tai jums nesvarbu? iuo metu vyrauja trys mirtinai pavojingos chronikos ligos. Tai: Diabetas, Astma ir Hipertonija (DAH). inia, kad daugiausiai moni mirta nuo infarkto, insulto ir vio, taiau nuo j neatsilieka Diabetas, Astma ir Hipertonija. Dar prie penkiasdeimt met tai buvo retos ligos. Dabar gi jau beveik visi, sulauk vos keturiasdeimties serga arba Diabetu, arba Astma, arba Hipertonija, o kai kurie, ir visomis trimis ligomis vienu metu. Tiesiog dauguma i pradi to neino. Tie, kurie yra dani ios svetains lankytojai, ino, kad Holmsas jau anksiau yra aikins kaip I TIKRJ reikia isigydyti. Ne GYDYTIS, o btent, ISIGYDYTI Hipertonij ir Diabet. Dabar dauguma skaitytoj nieko nebeprisimena, todl, iek tiek keiksnodamas, Holmsas vl trumpai papasakos, kaip reikia isigydyti astm, o tuo paiu primins, kaip atsikratyti ir diabeto bei hipertonijos. Jis nurodys ne kaip gydytis, o kaip Isigydyti. Sskims gret, nusikeikim sveikat. Tuomet palyginsime, kaip seksis siminti. Diabeto gydymas Diabetu imama sirgti tuomet, kai mons pradeda gausiai valgyti virtus krakmolingus patiekalus. Sergant diabetu kraujuje padidja ne cukrus, bet nesuirusio krakmolo produktai, kurie laboratorini tyrim met vardijami cukrumi. I esms isigydyti diabet elementariai paprasta ir tik paskutinis mulkis to negalt suprasti. Reikia pripainti, kad, tarkim, Vorkutoje mons, nordami Isigydyti diabet, susidurs su tam tikrais techniniais sunkumais. Viskas

isisprs, kai tik diabetikai liausis nesirinkdami veisti bet kokio pavidalo virto krakmolo patiekalus. Tuomet diabetas inyks pats savaime, tai yra, po to cukraus kiekis j kraujuje taps normalus. Jeigu jums neinoma, kokiame maiste yra virto krakmolo, tai js esate didiausias prietranka. Sergant diabetu, neverta netgi laikytis vandens dietos. Tereikia pradti gerti vieiai spaustas sultis ir valgyti vaisius. Tik tiek! tai js ir nebeturite to prakeikto diabeto, kadangi neapdorot vaisi, darovi bei alsi sisavinimui nereikia jokio insulino. Diabetikams netgi msa, lyginat su virtu krakmolu, nra jau tokia blogyb. Pradj valgyti ali maist, vaisius bei daroves, gerdami sultis, js jau nebegalsite sugrti prie krakmolo patiekal, nes js organizme jau bus sunaikintas virto krakmolo irimo produkt utilizavimo mechanizmas. tai kodl diabeto igydymas yra elementariai paprastas, taiau medicinos mokslo ulai ir toliau mulkina liaud, kadangi jiems js sskaita reikia ir toliau prabangiai gyventi. Hipertonijos gydymas Hipertonija tai dar viena Dievo rykt, persekiojanti septyniasdeimt penkis procentus vos keturiasdeimties sulaukusius miesto mones. Hipertonija kraujotakos sistemos ibalansavimas. Diagnozavus hipertonij, apskritai nieko nerandama: jos simptom nerodo jokie laboratoriniai tyrimai, nei rentgeno nuotraukos. Nerandama ir joki kit hipertonijos poymi, apart kraujo spaudimo matuoklio parodym. Taip yra todl, nes hipertonija tai kraujo sistemos disbalansas, kur parodo tik kraujo spaudimo matuoklis. Kraujo tyrimai taip pat normals. Paprastai irdis, bdama fizinio rezonanso bsenoje, perpumpuoja krauj per milijardus kapiliar. Ar jums inoma kas tai yra muzika? Ar inote, kas per daiktas metronomas? Muzikinis rezonansas. Ar mokate suderinti gitar? Pagal kit styg. Akord! Tik tokiu bdu tas maytis raumens gaballis, vadinamas irdimi ir sveriantis viso labo 500-700 gram, gali itisus 70-80 met varinti eis litrus kraujo po milijonus kilometr ilgio mogaus kno kapiliarus. Net sunku sivaizduoti kit tok siurbliuk, galint didiausiais atstumais perpumpuoti skyst. Tai manoma tik tuomet, kai

kraujotakos sistema yra REZONANSO, AKORDO bsenoje, kai irdies plakimo danis sutampa su natraliu kraujotakos sistemos svyravim daniu! Hipertonijos prieastis ir yra rezonanso, akordo nebuvimas. tai oficialiosios medicinos pateikiamas hipertonijos apibdinimas: Arterin hipertenzija (AH) idiopatin (neaikios kilms) padidinto kraujospdio, kurio padidjimas nra slygotas simptomini hipertenzij (nra pirminio, kurio nors organo paeidimo), o yra sukeltas padidjusio periferinio pasiprieinimo kraujo tkmei, liga. Paprasiau tariant, savaiminis, pastovus arterinio spaudimo padidjimas, atsirandantis be akivaizdios prieasties. Tai atskiras, chronikas susirgimas, kurio vienintelis simptomas padidjs kraujo spaudimas. Beje, is spaudimas niekaip nenusijs su kit organ, reguliuojani sveiko organizmo kraujo spaudim, patologija. http://comp-doctor.ru/hypertonia/ag-vid.php Tikriausiai pastebjote hipertonijos apibdinime esant od - idiopatin (neaikios kilms). Gydytojai patys pripasta, kad yra visiki bukagalviai, paprasiausiai nemokantys graik kalbos, kadangi terminas (Idiopathic) vartojamas apibdinant susirgim ar mogaus bsen, kilusi dl nenustatytos prieasties arba savaime. altinis: Medicinos termin odynas - http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic/2521 Idiopatin Hipertonin liga - susirgimas, btent dl kurio daugel moni itinka insultas. K tai reikia? Padidjs spaudimas, taiau velniai ino nuo ko! Js iniai, devyniasdeimt devynis procentus susirgim medicina apibdina IDIOPATINIAIS! Lygiai taip pat vardijami diabetas ir astma. Jums tikriausiai kils teistas klausimas, tai nuo ko gi gydytojai gydo, jeigu jiems neinoma padidjusio kraujo spaudimo prieastis? Taigi, taip ir gydo su kiekvienam inomomis pasekmmis. Neturi reikms, mokama medicina ar nemokama, vis tiek mirsime visi. Jeigu gydytojai, kad juos kur, neino dl ko kyla spaudimas, kaip gi tuomet jie jums irao receptus tabletms, kurios neinia k gydo? tai jums visiems msl, kuri pabandykite minti:

Kuo remdamiesi gydytojai irao jums vaistus nuo hipertonijos, jeigu susirgimas idiopatinis (neaikios kilms), o medicina apie j nieko nenutuokia? sivaizduokite, sugedo js automobilis, juos nuvaiuojate pas automechanik, o jis jums sako, neinau kas yra, variklis dirba padidintais skiais ir nieko negalima padaryti. Pabandykime benzin pilti koki nors tirt pamazg, kad varikliui bt sunkiau suktis ir tokiu bdu variklio skiai sumas. Lygiai taip pat yra gydant hipertonij. Pateiksiu pagrindini hipertonijos gydymo priemoni veikimo princip. Tai nuodai, slopinantys irdies ir kraujagysli veikl. Medicina ituos nuodus mokslikai vadina blokatoriais. Ne nuodais, o tai itaip - blokatoriais. http://cardiology.eurodoctor.ru/arterialhypertensiontreatment/preparationarteri alhypertension/ Be to, reikia, lyg igirdus komand Ramiai!, iklausyti visk, k tau sako baltais chalatais apsivilk prietrankos ir klusniai vykdyti! Tokiu bdu itie igamos, taip vadinami gydytojai, urao padidintus, matuoklyje matomus js kraujo spaudimo skaiius ir nurodo vartoti krv blokatori nuod, paralyiuojani js ird ir kraujotakos sistem, kuriuos js turite kas dien pirkti u savo kruvinai udirbtus pinigus. Savaime suprantama, jog ilgalaik toki vaist nuo padidinto kraujo spaudimo vartojimo pasekm irdies nepakankamumas. Trumpiau tariant, js irdiai galas! Nejau js nesusimstydami ir toliau met metais rysite tuos, js ird paralyiuojanius nuodus-blokatorius? Medicina tokiais atvejais aikina, kad visa tai niekaip nesusij: juk js mus kreipts dl padidjusio kraujo spaudimo, ar ne taip? Taip. Chronikas gi irdies nepakankamumas jau visikai kita istorija. Nuo jo mes jums duosime jau visikai kitas tabletes, skatinanias irdies susitraukimus. Taiau juk js spaudimas padidjs jums negalima vartoti it tablei! tai jums ir uburtas ratas. Be to, irdies blokatoriai skatina astmos atsiradim: http://infomedic.ru/razdelb/view/0018/ Beta blokatori negalima vartoti, jeigu js sergate astma, chroniniu bronchitu, jus kankina bronch spazmai, vairios alergijos, irdies nepakankamumas arba irdies pralaidumo sutrikimai (blokados). tai ia mes ir susiduriame su astma, apie

kurios gydym Holmsas tuojau ir papasakos. Tokiuose miestuose, kaip Maskva dl astmos vyksta kakas nesuprantamo, kadangi ja pradeda sirgti netgi kdikiai. Tikriausiai js i aukiau pateikto straipsnio jau supratote, kad pradj vartoti vaistus nuo astmos, sau pasiraote mirties nuosprend: http://www.activistpost.com/2011/11/asthma-drugs-kill-more-than-asthmafda.html Asthma Drugs Kill More than Asthma, FDA Ignores Risk - Vaistai nuo astmos nuudo daugiau moni, nei pati astma FDA (JAV sanitarins, maisto ir vaist kokybs prieiros tarnybai) tai nusispjauti. tai ia Holmsas detaliai tai ir idsto: MEDICINE.htm Prie tai Holmsas papasakos jums, kaip isigydyti hipertonij, kadangi jis pats savo kailiu visa tai patyr. Jis sirgo piktybine hipertonijos forma, prasidjusia jam dar esant jaunam, kai, bdamas trisdeimt ketveri, pradjo usiiminti kultrizmu. Esi pasmerktas, nes kuo jaunesniame amiuje pradeda didti kraujo spaudimas, tuo piktybikesn hipertonijos forma. Holmso spaudimas pakildavo net iki 240/120, o saujos tablei j sumaindavo iki vos 180/100. K reikia piktybin hipertonijos forma, galite pamatyti inynuose: penkeri metai ir tau galas. Panaus likimas nuo inkst nepakankamumo itiko artist L. Filatov, o nuo kraujo isiliejimo smegenis artist A. Mironov. Gerai, kad yra ieitis vandens dieta, padsianti js hipertonija inykti! inoma, teks imaukti nemaai destiliuoto vandens ir badauti. Badauti atkakliai, ilgai, kankinaniai ir varginaniai! Holmsui itisus dvejus su puse, beveik trejus metus teko gerti vien tik vanden, padaryti pertrauk ir vl gerti tik vanden, kol j liovsi kankinusi uleista hipertonijos forma. I viso jis trejus metus net 200 dien gr vien vanden. Apie Holms aprayta - Stoleshnikov.htm vertimas i Lietuviu kalba nemokamai interneteKaip sugryzti i gyvenima Kieno valia silpna, alternatyva viena viei vaisi ir darovi suli dieta. Daugiau nieko! Grietai! Uteks tik vieno vienintelio gabaliuko krakmolingo maisto ar msos ir - viskas... iauru? Jums rinktis: arba atsisveikinate su liga, arba keliaujate tiesiai kapines. Hipertonija dar vadinama Tyliuoju udiku. Tylusis, nes nieko neskauda, tyrimai geri, o parkrenti lygioje vietoje. Kas tikjosi, kad A. Mironovas, bdamas tik keturiasdeimt eeri, taip baigs gyvenim? Tai vis astmos gydymo pasekms. O dabar...

Kaip sustabdyti astmos priepuol? Skaitykite dmiai, kadangi ligoninse niekas to nedaro, jose ir nemanoma to padaryti! Aerozolis prie astm!? Itikus astmos priepuoliui, js pateksite ligonin ir jus prikim visokiausiais aerozoliais bei hormonais, po to dar gerkl grs vamzdel ir jums liks tik kojas uversti! Dabar tik taip! Vliau gydytojams svarbiausia teisingai apiforminti mirties prieast, kad neprisikabint prokurorai. Astmos priepuolio atveju jie net nesiki dabar tokia tvarka. Trumpai apibdinsiu susirgim, vardijam pavadinimu astma, kilus i graik kalbos odio - sthma, anglikai panting. Toje sumautoje medicinoje astma irgi apibdinama kaip idiopatinis (neaikios kilms) susirgimas, kaip, beje, ir diabetas. Vadinasi, tie ms gydytojai irgi neino astmos atsiradimo prieasties ir visus tik kvailina. Holmsas niekaip negali atsistebti, kaip astmininkai Maskvoje igyveno 2010 met vasar! Gal jie ir neigyveno? Ar buvo paskelbti duomenys, kiek moni, sergani astma, buvo paguldyta ligonines ir kiek j mir, lyginant, tarkim, su 2009 metais? Gal net neverta udavinti tokio retorinio klausimo? Ko ia ilgai mstyti... Dar prie penkiasdeimt met Maskvoje astma buvo tokio paties sunkumo susirgimas kaip ir sloga. Tai buvo kaip tik PRIE(!) prasidedant gydymo vakarietikais preparatais erai. Juk btent visi vaistai nuo astmos atjo i Vakar. Visas mlas eina i Vakar! Astma juk atsiranda nuo uterto oro. Ne visi maskvieiai serga astma, nors jie visi kvpuoja utertu oru. Skirtumas tik tas, kad ne vis plauiai vienodai atspars. Kiekvienas turi savo silpn viet, o kadangi oras vis labiau teriamas, tai ir serganij astma randasi vis daugiau. Bronchai. Bronchai, http://en.wikipedia.org/wiki/Bronchi , reaguodami utert or, iskiria tsias gleives. Tos gleivs tokios tirtos, kad jos aklinai ukema visus bronch latakus. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Asthma_.jpg Vadinasi jums susikaup snargliai? Astma. Taigi, astma tai tie patys snargliai, tik jie yra pasklid po visus bronchus. Normalu, kai esant slogai, snargliai emiau balso styg nesikaupia, taiau kai snargliai

nusileidia bronchais emyn, tai jau viskas tuomet prasideda astmos priepuolis! Kaip tada manoma prakvpuoti? Tuomet jau viskas priklauso nuo to konkretaus gydytojo, kurio rankas pateksite ligoninje, kadangi yra toki gydytoj-kenkj, kurie mones, patyrusius vos pirmj astmos priepuol, paprasiausiai i karto siunia anapilin. Ar supratote? Ligoninse gydytojai vadovaujasi instrukcijomis, kuriose nurodyta vartoti tik vakarietikus aerozolius bei hormonus! Holmsas, savo darbo sovietinse ligoninse metu nemiegodavo naktimis, pats masauodavo astmininkus, vien tik todl, kad nenordavo jiems duoti aerozoli ir hormon. Jau tada buvo aiku, apie k pradta rayti tik dabar, kad nuo t aerozoli ir hormon astmininkams galas. Holmsui pasisek, kad jo tiesioginis vadovas buvo tikras gydytojas, kaip litas kovsis u astminink gyvybes, todl administracijos ir nebuvo mgstamas. Kitam gi gydytojui visk nusispjauti juk jis nori isimiegoti. Toks gydytojas prigirdys astminink hormonais ir eis sau ramiai ilstis, o jeigu astmininkui pasidarys blogai, ikvies reanimacijos brigad ir jo misija bus baigta. Jums visiems inoma, kaip, sergant sloga, sunku isinypti, kaip reikia stengtis, kad snargliai atsiskirt nuo nosies sieneli. Dabar sivaizduokite, kaip sunku tuos paius snarglius atplti i bronch gilumos, taiau bronchuose tie snargliai kakodl vadinami Kurmano spiralmis. Kaip ten bebt, o tuos snarglius nuo bronch sieneli reikia atplti, nes tik tokiu bd galsite sustabdyti astmos priepuol. Niekaip kitaip jo nesustabdysite. K gi daryti? Kai tik js bronchai pradeda vilpauti, pradjote sunkiau kvpuoti, i karto imkite polietilenin vamzdel, butel su vandeniu ir pradkite kvpuoti vanden. Staigiai visk meskite al ir tutuojau ruokits... Kur? Kaip tai kur? PIRT! Kurgi daugiau? Juk ne ligonin! Tik pirtyje galima sustabdyti astmos priepuol! Prietranka, ar supratai, kad jeigu tavo mamai prasidjo astmos priepuolis, tutuojau reikia veti j pirt! Reikia ne iaip sau pabti pirtyje ir isiperti, bet kartu pasiimti krv olini antpil, pradedant nuo paprasiausios aliosios arbatos. Dar btinai reikia neumirti ir vantos! Taigi, ruoiantis pirt, reikia pasiimti:

1. Tris litrus kartos oli arbatos termose. Grimui. Tai gali bti ir alioji arbata, ir bet kuri atsikosjim lengvinanti oli arbata. Geriausia turti LOBELIJOS arbatos, nors ir ne visada jos galima gauti. siminkite - lobelijos! Tai pati geriausia, kvpavim palengvinanti vaistaol. Pipirin (prieskoni) arbata taip pat labai gerai tinka! 2. vairios ols bei spiritiniai antpilai, gerinantys pirties or, be to puikiai tinkantys ir inhaliacijoms. Naudingi eukalipto, mt, tos paios lobelijos antpilai, pu ekstraktai. 3. Labai svarbi tinkama vanta! Geriausia kadagi arba bet koki spygliuoi medi vanta. Pirties utintuvje vant nedelsiant pamerkite verdant vanden, kad pirtyje i karto pasklist spygliuoi kvapas! veskite savo sergani mam utintuv ir pasodinkite ant emutinio suolo. Jokiais bdais ne aukiau! Jai turi bti ne per daug karta. Js uduotis, kad mama kuo ilgiau kvpuot utintuvs oru, o ne vien tik kaitintsi. 4. Dabar naudokite pasiimtus oli arba spiritinius antpilus. inoma geriausia oliniai preparatai, taiau nesant j po ranka, tenka panaudoti tuo, kas yra. Antpilais aplakstykite medinius utintuvs suolus ir sienas, o ne kaitusius akmenis, kaip prastai daroma! Antpilai, upilti ant kaitusi akmen, paprasiausiai sudega. Pasodinkite mam ant suolo ir tegu ji kvpuoja oli bei spygliuoi aromatu! 5. Po 10-15 minui pradkite mamai vanta lengvai pleknoti nugar ir krtin ties plauiais. Stipriai vanoti nedera. Mama turi sdti tol, kol gals ilaikyti. Po to, ijusi i garintuvs, ji turi igerti oli, aliosios, lobelij, pipirins arbatos. Rekomenduojama visas arbatas sumaiyti. iek tiek mamai atsigavus, veskite j atgal utintuv ir vl i lengvo pleknokite vanta krtin bei nugar. Galima vanta papleknoti ir pdas tai bus savotikas iacu masaas. Tuo paiu mama vis laik kvpuoja - kvpia oli bei spygliuoi aromatus. Sunku? Galbt, taiau veiksminga. Galima pasiimti ir t pat vandens pripildyt buteliuk su plastmasiniu vamzdeliu. Ikvpimas vanden padidina slgim bronchuose ir juos prapleia.

Nuvekite Holmsui bet kur ne visai pribaigt astminink, dar gyvenant be vamzdelio, ir jis i pirties ieis visikai atsikrats astmos priepuolio! Pirtyje tiesiog nemanoma neigydyti astmos priepuolio! Tik ligoninje to nemanoma padaryti Holmsas Maskvoje kurt pirt vien tik astmininkams, taiau jis to nedarys vien dl to, nes jo nuomone, kai kurie mons to neverti. Ateis devyni, jiems sustabdysi priepuol, viskas bus gerai, u tai jie ibuiuos tau rankas ir kojas, o tai ateis deimtas sergantis viu, apie k jis tau nepasakys, taiau kai tu jam niekuo negalsi pagelbti, atvers kakarin kaip tvarto duris, apdergs tave, be to, dar prirays krv skund. tai kodl Holmsas sako, visiems nemokamai... Tie, kas turi galv ant pei, supras. Tolimesnis astmininko likimas priklauso nuo to, ar po pirties procedr liga progresuos ar ne. Apskritai nra aiku, ar pirtis gali visikai igydyti mog, kad jam nereikt persikelti gyventi neutert aplink? Tuomet ikyla socialin problema. iuo atveju Holmsas silo priemon, kaip galima sustabdyti konkret dusulio priepuol, taiau tai chronin liga toki dusuli visuma ir norint visikai igydyti astm, reikia i pagrind keisti savo gyvenimo bd, o pirmiausia i savo maisto raciono paalinti virtus, krakmolo turinius patiekalus. itas krakmolas astmininko kne ir virsta btent tais, bronchus ukemaniais snargliais. Virto krakmolo gaminiai trauma organizmui. Holmsas nesiliauja tai akcentavs. Tai tas pats, jeigu automobilio kuro bak piltume lapim. Kuomet organizm nuolat patenka teralai, tai jis vairiais bdais stengiasi vis j atsikratyti. Astminink knas nuo teral atsikrato iskirdamas gleives bronchus. tai kodl reikia padti organizmui atsikratyti bronchuose esani snargli, o ne kiti mogui vairiausi, visk bronchuose blokuojani chemij. Tuomet jau viskas, kvpuok pro kur nori, nors pro upakal. Padarius mirusiojo astmininko skrodim matosi, kad bronchai aklinai ukimti, orui nemanoma nei pro kur praeiti. Votsonai, js net nepatiksite, kokia netikusi dabartin medicina, viskas daroma ivirkiai! I pradi maniau, kad mogui kenkiama dl medicinos netobulumo, taiau tokios mintys sukosi mano galvoje tik tuomet, kol buvau jaunas ir gyvenau Rusijoje. Kai atvaiavau JAV, kur, maniau, viskas aukiausiame lygyje, pamaiau mones, kurie visikai smoningai organizuoja itoki medicin. Taip Holmsas susidr su tikraisiais medicininio aptarnavimo organizatoriais. tai taip Holmsas ireik esam situacij - trij pirt kombinacija. Tuo metu didnosiai igamos kurpia tkstanius disertacij apie diabet, hipertonij bei

astm! Jeigu js atsiversite bent vien i t disertacij, n velnio jose nesuprasite, kaip, beje, ir patys j autoriai, kadangi jie nemstydami pliekia jas vienas nuo kito arba perrao neinia kokios kilms urnal straipsnius. tai tokia t specialist medicina! Holmsas jau seniai jus perspjo!

Toliau: http://baloven.info/stati/lechenie-astmy-gipertonii-i-diabeta-postoleshnikovu/#ixzz1pyRdSEvn

ias ligas realiai galima IGYDYTI tik paprastomis liaudikomis priemonmis! Tai esnakas, imbieras, raudonasis (ili) pipiras, gyslotis. Apibdinsiu tik tris augalus, gydanius beveik visus mius susirgimus. Tikriausiai jums inoma tokia mokslo sritis - herbologija arba olininkyst, pasinaudojant kurios iniomis, galima igydyti praktikai visas ligas, taiau oficialioji chemin medicina tuo neusiima. Oficialioji medicina herbologij laiko botanikos aka, o i kitos puss, btent badavimu, vandens dieta bei olmis galima gydyti daugel, jeigu ne visas ligas ir igydyti, visikai nepakenkiant organizmui. Oficialiajai medicinai apskritai tai nepasiekiamos auktumos. Paprastos bobulyts-olininks tai puikiausia supranta ir tuo naudojasi. A, inoma labai gerbiu j darb, taiau jos yra mgjos, o visk reikia atlikinti plaiu mastu ir profesionaliai. Savaime suprantama, dl nepaprastai didels informacijos apimties, negaliu jums perteikti vis ini ir patirties, taiau nurodysiu bent pagrindines mi negalavim gydymo gaires ir kad js savo galv neperkrautumte informacijos gausa. tai trys pagrindins ols, tiksliau, augalai, apie kuriuos visi turi inoti ir tinkamai vartoti. 1. Atrus raudonasis ili arba Kajenos pipiras. 2. Gyslotis. 3. esnakas. Pasakysite, visi itie augalai jau seniai mums inomi! Js nieko apie juos neinote girdjote gars, bet neinote i kur jis sklinda. Nesinaudojate j privalumais, nes nemokate to padaryti. Paaikinsiu, kokiems negalavimams esant jie padeda ir kaip jais naudotis. 1) Atrus raudonasis ili arba Kajenos pipiras. Pipiro atrumas matuojamas specialiais atrumo vienetais. Paties velniausio

saldiosios paprikos atrumas lygus vienetui. Vieno atriausi habanero veisls pipiro atrumas lygus trims imtams tkstani vienet, o paties atriausi naga pipir net 1.382.118. Ar matote skirtum? Gydymui paprastai naudojamas atrus raudonasis ili arba Kajenos pipiras, kurio atrumas yra keturiasdeimt tkstani vienet. Atrus raudonasis ili pipiras vartojamas itikus bet kokiam okui. Pipiro milteliai itirpinami karto vandens stiklje ir sugirdomi ligoniui vietoje nitroglicerino, itikus irdies priepuoliui, esant nuomariui ar panaiai bsenai, kai kraujuojama, ypa i skrandio. Atrodo netiktina ar ne? Toks atraus skonio augalas ir juo galima gydyti aizdas? I tikrj taip ir yra, kadangi atrusis pipiras turi nuostabi savyb, kurios neturi jokie kiti vaistai: jis prapleia kraujagysles, kai jos susiaurj ir susiaurina, kai jos isipltusios. Jis daro btent tai, ko tuo metu ir reikia organizmui. Meksikieiai pipirin grim geria esant alinaniam kariui, kad atvst, o eskimai - kai spaudia speigas, kad suilt. Patikkite, norint suilti, atri raudonj pipir arbata ymiai efektyvesn ir naudingesn, nei degtin. Stipri atri raudonj pipir arbata tai geriausias vaistas esant bet kokiems miems negalavimams, todl jos visuomet turi bti nam vaistinlje. Vemiant krauju, geriausia priemon stiklinje vandens itirpintas auktas raudonj pipir. Tutinantis krauju irgi ta pati priemon. Po kakiek laiko procedr reikia pakartoti. Veikia nuostabiai. Jeigu kraujuoja bet kokia aizda, tiesiai j pilkite raudonj pipir milteli. Jeigu atsiranda bet kokia chronika, negyjanti aizda, receptas vlgi tas pats pripildykite aizd raudonj pipir milteliais. Raudonj pipir milteliai tai nuostabi mediaga, j btinai reikia turti savo vaistinlje vietoje imest ir nereikaling vaist. Kas tokiu bdu vartoja raudonuosius pipirus? Jau nuo sen senovs Meksika ir visa Lotyn Amerika. Dabar atrij pipir itisus metus galima nusipirkti netgi Rusijoje. I j galima taip pat daryti nuostabias koncentruotas spiritines (degtins) trauktines. Pavyzdiui, irdininkai, jos prisilain buteliuk, galt nuolat neiotis ir, itikus priepuoliui, vartoti vietoje nitroglicerino. Nitroglicerinas tai nepaprastai stiprus nuodas, be to, jis ir ypa sprogi mediaga. Kartu su buteliuku verta turti ir pipet ir, pajutus skausmus krtinje, galima isispausti vis spiritins pipir trauktins pipet

burn. Jeigu sutrikusi js koj kraujotaka, kaip kad buvo nutik artistui Michailui Kononovui, sipilkite duben karto vandens, berkite sauj raudonj pipir ir kaitinkite kojas. Tuo metu galite irti televizori, o dar geriau - tursite laiko paskaityti knyg. Taip mons bdavo gydomi dar prie eis tkstanius met. 2) Gyslotis. Rusijoje buvo labai maai inoma apie toki ol, o jeigu ji ir buvo vartojama, tai visikai netinkamai. Paprastai jo lapeliai, sipjovus, bdavo dedami ant aizd, nors tam geriau tinka raudonieji pipirai. Paprastai gyslotis vartotinas kandus gyvatms, glus bitms arba kai atsiranda plingi septiniai udegimai, flegmonos, pliniai, kai galimas kraujo ukrtimas. Niekas pasaulyje ant aizdos nededa gysloio lapo! DMESIO, GYSLOIO LAPAS ANT AIZDOS DEDAMAS NE VISAS, KAIP PRASTA, O SUSMULKINTAS. DIDIAUSI POVEIK DARO GYSLOIO SULTYS, TODL GYSLOIO LAP REIKIA SUKRAMTYTI, SUMALTI ARBA PAPRASIAUSIAI SUTRINTI, KAD PRADT SKIRTIS JO SULTYS IR BTENT ITA SUTRINTA KOELE REIKIA APLIPINTI PAEIST KNO VIET. TAIP GYSLOTIS DARO DIDIAUSI POVEIK. Be to, gyslot reikia valgyti ali. Kas taip vartoja gyslot? Ogi nuo seniausi laik Amerikos indnai. Netgi po mirtinos giurzos nuod dozs, jai glus, kai nuod poveikis jau pasiekia gerkl, gyslotis visk paalina per pus valandos. Plinga flegmona, kai oficialioji medicina silo galns amputacij, gysloiu igydoma per nakt. Bii glimo pasekms, patepus paeist viet gysloio sultimis, inyksta akimirksniu. Vienintel problema ta, kad vieio gysloio galima rasti tik vasar, todl ito nepaprasto antibiotiko ir prienuodio reikia pasiruoti i anksto jo prisidiovinti arba pasidaryti spiritini antpil ir visuomet j turti. Spiritin antpil galima laikyti labai ilgai. Jis pagaminamas paprastai: imamas trij litr stiklainis, visas prikemamas variai nuplaut lap ir upilamas geros kokybs degtine. Tai ir viskas. Antpilas naudojamas kai jo prireikia. I kitos puss, gyvats iem ir nekerta, taiau jeigu kas nors kaime arba kapodamas malkas netyia sikirto rank ar koj, aizda gali supliuoti ir prasidti

udegimas. Tuomet servetl suvilgoma gysloio spiritiniu antpilu ir udedama ant aizdos. Net jeigu kas nors nusikirto pirt, reikia nedelsiant aizd apipilti raudonj pipir milteliais, prispausti pirt buvusi viet, sudrimo viet gausiai apdti sutrintais gysloio lapais ir pirtas kuo puikiausiai prigis. Jeigu koj pateko po ratu ar yra atviras lis, paeist viet reikia nedelsiant iplauti variu vandeniu, atvir aizd apipilti raudonj pipir milteliais, aptepti gysloio koele ir viskas sugis be pasekmi. 3) esnakas universalus, jau seniai liaudyje vartojamas antibiotikas. Tai ities fenomenalus antibiotikas sintetiniai pakaitalai prie jo net i tolo nepriartja. Jis veikia ne tik bakterijas, bet ir virusus bei grybelius. Koj grybelis? Trinkite esnaku. Bet kokios infekcins odos ligos irgi gydomos paeistas vietas trinant esnaku. Gripas, peralimas? Pirma pagalba - esnakas. Plaui udegimas? Irgi pads esnakas. Plingas udegimas? Apdkite aizd gysloio koele ir kramtykite gysloio lapus. Moters lyties organ udegimas? esnako skiltel sutrinama ir jo koele itepama maktis. Tiesiosios arnos udegimas? Sutrinama esnako skiltel ir koele itepama iang ir dalis tiesiosios arnos. esnako koele sutepama bet kokia pliuojanti aizda. Nei vienas peralimas ar plaui, inkst udegimas, netgi meningitas neatsilaikys prie esnak. Vartojant esnak labai svarbus jo dozavimas. mi virusini susirgim atveju, tuo labiau sergant plaui udegimu, per dien suvalgytina viena esnako galvut deimiai kilogram kno svorio. Pavyzdiui, vaikai turi suvalgyti tris, keturias galvutes, o suaugusieji nuo ei iki deimties esnako galvui per dien. Geriausia esnak suvalgyti ali, taiau kam tai nepriimtina, gali j isivirti ir valgyti virt, usigeriant vandeniu, kuriame vir esnakas. Isivirkite sau deimt esnako galvui ir vis dien, usigerdami viralu, valgykite sau sveikat. Taip maskuojamas esnakas, juo maitinant vaikus. esnak galima nusipirkti itisus metus, taigi su juo joki problem neikyla. Kyla teistas klausimas: Kodl gi, jeigu viskas taip paprastai igydoma, oficialioji medicina to nedaro? Mano mielas drauge, kaip gi tuomet ilupsi i moni pinigus u gydym, jeigu visi vartos ituos fenomenalius, i tikrj gydanius ir

igydanius augalus, pigiai parduodamus kilogramais bet kuriame turguje, lyginant su nepaprastai brangiais cheminiais vaistais. Sugretinus kainas, tai turt bti madaug toks atitikmuo: vienas pakelis vaist lygus kibirui atri raudonj pipir arba esnak. Gysloio apskritai pilna visur, nors veimu vek: jis auga kaip tik ten, kur danai vaikiojama ir mindoma ol. Jo rasi visur ir visada nuo iaurs iki Piet aigalio. K tuomet gydytojai i js paims, kiek i js udirbs? tai kodl medicina ir ignoruoja ituos augalus, kadangi jie pigs ar apskritai nemokami. A jau esu jus perspjs, kad devyniasdeimt devyni procentai pasaulio gydytoj plikai. Oficialioji medicina, irint tiek i ekonomins, tiek ir i filosofins puss tai plik medicina. Amerikoje juokaujama, pirma nuudyk jurist, o jau po to imkis gydytojo. A bent diaugsiuosi, jeigu paprasti gyventojai prads gausiau vartoti raudonuosius pipirus, pertrint gyslot ir esnak galvutes. Tuomet bus igelbti ne tiek patys mons, bet, svarbiausia - j vaikai! A domiuosi Amerikos liaudies medicina ir pastebjau, kad nei vienam, esnaku gydytam vaikui nereikjo paalinti tonzili! Js tikriausiai prisimenate, kad buvau pateiks statistinius duomenis, jog dl anatominio miego arterijos atakos pralaidumo ypatumo i imto vaik, kuriems paalintos tonzils, vienas mirtinai nukraujuoja. Kiek gyvai gelt, bei patyrusi kraujo ukrtim moni galima bt igelbti vien tik gysloiu? Kiek moni, sergani irdies kraujagysli ligomis, galima igelbti vien vartojant raudonuosius pipirus? Kiek moni, sergani pneumonija ar kitomis infekcinmis ligomis, galima igydyti, vartojant pat geriausi ir nepralenkiam gamtin antibiotik esnak? Esant progai, papasakosiu dar ir apie kitus nuostabius augalus, taiau i pradi pradkite naudoti bent iuos tris pamintuosius. Nebijokite juos vartoti, tikrai neperdozuosite.

Citata is skaitytojo laisko: ...apie esnak ir imbier. Manau, kad esu toks ne vienas, nes, nors ir labai mgstu abi ias daroves, chronikas gastritas ir padidjs skrandio suli

rgtingumas, niekaip neleidia man j vartoti. Bandiau, ksdamas skausm, jas valgyti net savait, taiau jos labai jau erzina skrandio gleivin. Noriu paklausti, ar imbier btina valgyti tik ali, ar galima virt ir marinuot, ar jis tuomet irgi bus veiksmingas? Mes apie tai jau irgi rame. Norint daugiau suvartoti auniojo trejetuko esnako, raudonj pipir bei imbiero, juos reikia dti sriubas arba pagardinti virtas bulves ir valgyti neribotai, o raudonj pipir, priklausomai nuo pomgio. ali esnakai, imbieras ir raudonieji pipirai labai galingi vaistai. Ivirti jie inoma praranda dal savo gydomj savybi, taiau ne tiek, kad j negalima bt kompensuoti didesniu, suvartojamu i darovi kiekiu. Imbieras ir raudonieji pipirai puikiai tinka arbatoms. esnak irgi galima uplikyti ir grim vartoti kaip arbat. Tokiu bdu ias daroves galima padaryti kasdieninio maisto dalimi ir visikai nebetenka prasms skiepai, atseit, sustiprinantys imunitet. Chroninis gastritas atsiranda dl neteisingos mitybos ir vietoje susitaikymo su juo ir savs pasmerkimo visikam virkinimo sistemos sunaikinimui vaistais, turite i pagrind pakeisti mitybos principus, antraip gastritas virs opa, pastaroji viu, o tai tiesus kelias inia kur... Dar niekam oficialios medicinos silomas gydymas nepadjo: visi buvo nukreipti iuo marrutu: oficialios medicinos gydykla - onkologijos centras kapins. Susirg gastritu, taiau kuo skubiausiai nepakeit mitybos proi - kol nepradsite valgyti saujomis esnak ir imbiero, jums - memento mori (inokite, kad mirsite). Vis pirma tutuojau pradkite badauti, laikykits vandens dietos, pereikite prie alio, neapdoroto maisto. Visuomet pirmiausia suteikite galimyb visam virkinamajam traktui pailsti, o ne dar labiau apkraukite j visokiomis erzinaniomis darovmis. Raudonieji pipirai bei esnakas niekur nepabgs. Visuomet turite pradti nuo vandens dietos, kad visa virkinimo sistema atsigaut, gerkite tik vieias sultis, o esnakas ir imbieras bus vliau. Js jau inote, kad raudonieji pipirai turi ities unikali savyb. Juos a vadinu paradoksaliaisiais pipirais. Nepatiksite, taiau Amerikos indnai j nuovir geria kai karta, kad atvst ir kad suilt, kai alta. Kai kraujuoja skrandis ar arnynas,

itirpinkite valgomj aukt raudonj pipir stiklinje karto vandens ir visk igerkite vienu mauku. Pavyzdys: a pats neseniai pabandiau atri raudonj pipir milteliais apibarstyti sipjaut pirt. Miltelius subriau tiesiai kraujuojani aizd. Remiantis oficialiosios medicinos apibdinimu, gydama aizda pereina tris stadijas: patinimas, udegimas, randas. Taigi, aizda turi gyti ilgai, o manoji paprasiausiai suaugo jau kit dien. Netikite? Pabandykite patys. Bet kokia pltin, durtin, autin aizda, kandus uniui ar kitokia panai trauma gydoma labai paprastai: imami sausi atraus raudonojo pipiro milteliai ir paprasiausiai uberiami ant aizdos, viskas apriama marle ir apibintuojama. Niekuomet nebiau patikjs, jeigu to nebiau mats savo akimis. Raudonieji pipirai aizdos netgi nedegina! Esu jau irgi ras, kad viei atri raudonj pipir sultys nedelsiant sumaina aukt kraujo spaudim ir paalina stenokardijos priepuol. Atri raudonj pipir gydomosios savybs ities begalins. Be to, jie nelaikomi vaistais, vadinasi ir negali pakenkti. ia ne oficialioji medicina, bet Gamta, o ji neapgaus. Moterik lyties organ udegimo atveju silau sutrinti skiltel esnako ir koel terpti makties vidun. Gydytoj neklauskite, jokios naudos, kadangi apie augalus jie nieko neimano, nes medicinos auktosiose mokyklose to nemokoma. A taip pat nesu ibands vis susirgim gydymo olmis atvej. Netgi labiausiai patyrusiam gydytojui kiekvienas ligonis tai unikalus atvejis. Vienintelis dalykas, kuriuo galiu jus patikinti, kad ols tai ne vaistai, todl j niekuomet nebus per daug, nebent saviudikais tikslais prisirysite durnaropi ir tai nuo to nemirsite, o tik apsivemsite arba suviduriuosite. Paradoksalu, taiau saldij pipir nuoviru Amerikos liaudies medicinoje atstatoma aki kraujotaka. A pats perplaunu akis pipir antpilu, kadangi nuo ilgo sdjimo prie kompiuterio pradeda skaudti akys. Kodl net ir policija naudoja

akis purkiamus pipirinius aerozolius? Skirtumas tik koncentracijoje. tai kodl policija drsiai juos naudoja, laikinai apakindama mones ir nebijodama j suluointi, kadangi ino, jog u tai neteks atsakyti, nes pipirai visikai nekenksmingi. Specialus, nedidels koncentracijos antpilas tinka aki plovimui. Pabandykite patys pasidaryti pipirin silpnos koncentracijos tirpal, kad jis tik iek dilgint. Pertjimas greitai liausis. Labai svarbi slyg raudonuosius pipirus reikia vartoti tik varius ir be priemai, todl pipir miltelius reikia pirkti i patikimo pardavjo arba patiems darytis antpil. Kai kils problem su akimis, kaip mat darysits pipirin antpil ir naudosite, net jeigu ir bus nelabai malonu. inia, vaist aki atjauninimui nra, o raudonj pipir yra ir jie kainuoja... Gydytojai, gydydami raudonaisiais pipirais, nesugebs prasigyventi, todl j itas gydymo bdas visikai ir nedomina. Gydytojai, kaip taksi vairuotojai, i Vilniaus Kaun nuve jus per Klaipd ir pakeliui dar atsitrenks stulp, tuomet reanimacija, o gal net dar blogiau. Spalvos iek tiek sutirtintos, taiau metodika ta pati. siminkite pagrindin prof. Stolenikovo skelbiam igijimo prieast: Nordami k nors igydyti, turite bet kuriuo terapiniu ar kitokiu bdu stengtis, kad paeist viet gausiai patekt kraujas! Visos gydomosios mediagos yra tik kraujyje! Patys audiniai savs igydyti negali, nes juose nra joki gydanij faktori. Jeigu organizme atsiranda kokie nors paeidimai, ten natraliu ar dirbtiniu bdu turi patekti kraujas. tai kodl, kai sutrinka kraujotaka, prasideda infarktai, insultai, apmirta galns, negyja aizdos. Tuomet geriami ar naudojami iorikai raudonj pipir milteliai - natrali labiausiai kraujotak skatinanti priemon. viei raudonieji pipirai gydyme tai tikra atomin bomba. Silau pirmiausia gydym pradti nuo raudonj pipir milteli. Negaluojantis mogus privalo pats susirasti bd, kaip raudonj pipir miltelius panaudoti paeistai vietai ar organui gydyti. Kiekvienas turi vadovautis sveiku protu ir ia a niekuo daugiau negaliu pagelbti. Taigi, skstaniojo

gelbjimas tai jo paties reikalas, ir tai ne poktas. Kalbu jums i prieikos profesionali gydytoj stovyklos js sveikata niekam, apart js pai, nerpi. Jeigu js pats negalite pasirpinti savo sveikata, tai kam, bkime atviri, apart js pai, ji reikalinga, net jeigu js u gydym ir umoksite? Geriausia uplikykite diovintus arba sumaltus raudonuosius pipirus. Jeigu pipirin arbat gersite pirtyje, galsite itverti auktesn utintuvs temperatr. A geriu toki arbat ir utintuvje niekas negali mans nurungti. Geriu abiej ri arbatas ir, remdamasis savo asmenine patirtimi, galiu teigti, kad raudonieji pipirai yra pati galingiausia kraujagysli ipltimo priemon. Kakada a, senas hipertonikas, bandiau spausti vieias pipir sultis ir jas gerti. Tuomet, prie deimt met apalpau besiprausdamas vonioje dl sumajusio kraujo spaudimo. Prie tai padidjusio kraujo spaudimo niekaip nesugebjau sumainti paiais labiausiai reklamuojamais amerikonikais, hipertonijai gydyti skirtais preparatais. Hipertonikai, ar dabar jums viskas aiku? vieiai spaustos atrij pipir sultys bet kuriuo atveju sumaina kraujo spaudim ir be to, taip efektyviai, kad jau i pradi reikia laais jas dozuoti. vieios, chalapenjo (jalapeo) ries atrij pipir sultys paalina bet koki hipertonin kriz, greitai sumaina aukt kraujo spaudim. Virtas gi atrusis pipiras jau nebeturi toki, kraujo spaudim mainani savybi, kadangi kartyje dingsta gyvieji fermentai. Tokios paios ir spiritinio raudonj pipiro antpilo savybs, nes spiritas irgi suardo fermentus. Kaip ten bebt, taiau netgi itokio pavidalo atrus raudonasis pipiras yra labai stipri kraujagysli pltimo priemon. Jis jas ivalo tarsi iurktus epetys. Tikriausiai pamenate, kad oficialiojoje medicinoje hipertonija apibdina kaip idiopatinis, tai yra, neinomos kilms susirgimas. Logika ivada, jeigu neinoma susirgimo prieastis, neinia ir kaip j gydyti, nors gydytojai vis tiek jums kia savo tabletes. A jau esu apras kaip paalinti hipertonijos kriz. Praau vieno,

neprietaraukite, atseit, a vis tiek rysiu tabletes, kadangi ant viei pipir gali bti kenksming mikrob bei kirmli. Prie tai raiau apie hipertonijos krizes, o chroniniai atvejai gydomi pakeiiant gyvenimo bd. Pirmiausia turite atsikratyti t proi, kuriems esant js susirgote. Jeigu dirbate taksistu ir jus vargina padidjs kraujo spaudimas, vadinasi atsisveikinkite su iuo darbu. Hipertonija igydoma periodinmis vandens, prof. Stolenikovo dietomis, o taip pat gausiai valgant raudonj pipir, esnak bei imbiero. Remiantis profesoriumi, aukto kraujo spaudimo prieastis - tai irdies kraujagysli sistemos disbalansas, paeistas normalios jos bsenos rezonansas. Rezonanso apibdinimas inomas i fizikos. irdies kraujagysli sistemos rezonans paeidia nenormali mogaus gyvensena bei gyvenamosios aplinkos faktoriai. Votsonai, mes trumpai apibdinome hipertonij, ar ne? Atrodo, lyg savo laiku prof. Stolenikovas visiems nebt skaits ilgiausi monografij, o imets jas iukli d ir, kaip inomas personaas, nujo kitu keliu. Ne, jis to nepadar ir dabar turi galimyb visa tai papasakoti jums. Citata is skaitytojo laisko: Js jau man atleiskite, gal galtumte tiksliau apibdinti js apraomas daroves, pateikti j paveiksllius, pavyzdiui, apie pipirus visikai nieko neaiku. Minjote atrius raudonuosius ili pipirus, taiau rate ir apie chalapenjo pipirus. Juk tai atrs alieji pipirai. Turite suprasti, kad Rusijoje menkas darovi pasirinkimas, todl, kad bt aikiau, praau, pateikite savo minim darovi nuotraukas. Gal bt js neturite laiko ir galimybi, tuomet paraykite tiksl darovs pavadinim anglikai arba rusikai ir tuomet jau a pats jums surasiu i kur imti reikiamas nuorodas ir apraymus... Dabar pateikiu klasikinio meksikietik Kajenos pipir miinio nuorod. Tai populiariausias ir daniausiai auginamas pipiras, kurio slyginis atrumas lygus 40.000 vienet. Meksike, atrij pipir sostinje, yra imtai pipir ri. Ne visi yra raudoni, taiau raudonieji ir atrieji pipirai sinonimai. Pavadinimai Kajenos arba ili taip pat yra atrij arba raudonj pipir sinonimai.

Amerikoje it pipir niekas nevadina atriaisiais Sharp pepper. Jie vadinami btent Kajenos arba ili pipirais: http://en.wikipedia.org/wiki/Chili_pepper . Pavyzdiui, parduotuvs lentynoje stovi du skirtingi stiklainiai su raudonais milteliais. Ant vieno urayta Kajenos, ant kito ili pipirai. Abiejuose supilti raudoni atrij pipir milteliai, taiau j sudtis skirtinga. Pipir juk yra imtai ri ir pori, taigi ir j miiniai, priklausomai nuo gamintojo, gali bti skirtingi. Neinia kodl liaudies medicinoje daniausiai vartojamas terminas Kajenos pipirai, pavadinti Cayenne Prancz Gvianos administracinio centro vardu. Visi pipirai suskirstyti pagal savo atrum, vertinto slyginiais vienetais. Atrumo vienetu pasirinktas saldioji vengrika paprika 1. Vienas atriausi kubietikas habanero veisls pipiras, kurio atrumas siekia 300.000 vienet, o paties atriausio naga pipiro atrumas siekia net 1,382,118 slygini vienet. tai dabar a uplikiau smulk, iltepino veisls pipir. Jo atrumas - apie 100.000 vienet. Labiausiai vartojami ir populiariausi Kajenos pipirai vertinti 40.000 slygini vienet. Kajenos pipirai pakankamai atrs, nuo kuri gali sukilti emocijos, taiau vartoti galima bet kuriuos, kurie jums labiausiai patinka arba kuriuos jums lengviau gauti. Dar reikia vertinti, kam bus skirti atrieji pipirai, jeigu vartosite miltelius, tiks ir Kajenos pipirai. Mulato pakankamai silpno atrumo pipirai, siekiantys 5.000 slygini vienet, chalapenjo pipir atrumas 8.000. Tiesiog kvaila mitybos klausimais kreiptis gydytojus. Votsonai, kiek berayiau apie gojus, vis nesiliauju stebjsis tai tikra oligofrenijos (protinio atsilikimo) bedugn. tai vienas su medicina susijs klausimas.

Citata:

...k js manote apie tai, k para gydytojas? Js silte valgyti trokintus esnakus, o gydytojas kategorikai udraud juos vartoti, kadangi jie kenkia kepenims. Votsonai, nejaugi praeitoje laidoje nebuvau ras apie paskutinius, su esnako vartojimu susijusius mokslinius duomenis? Raiau. Na, ir kas i to? Gerai visi siminkite, kad apskritai nei vienoje, tiek Rusijos, tiek Amerikos medicinos auktojoje mokykloje nieko nemokoma nei apie maisto produktus, nei apie augalus bei j poveik mogaus sveikatai. Tokios disciplinos paprasiausiai nra! Studentai mokosi tik kaip vartoti tabletes ir tik apie j savybes. tai kodl bet kuris rus, amerikiei ar bet kurios kitos alies gydytojas apie maisto produktus nieko neimano, j inios apsiriboja eilinio pilieio iniomis. Atleistina, kad taip yra Rusijoje, taiau JAV irgi lygiai tas pats. Negirdjau nieko juokingesnio, nei reklaminis kis Visais mitybos klausimais kreipkits gydytojus! Ueikite bet kuri ligonin ir pamatysite, ar gydytojai atrodo sveikesni nei j pacientai? Na, nebent gydytojui dvideimt penkeri metai. Visi maitinasi derelmis, usigerdami koka kola. Kas antras gydytojas Amerikoje yra ir per storas, ir taip pat serga. Gerai tai siminkite ir papasakokite tai kitiems. Nei vienas pasaulio gydytojas apie maisto produktus ir augalus neino daugiau, nei paprastas mogus. Bet kuris mogus, gudobele gydantis savo ird, apie tai imano daugiau, nei bet kuris gydytojas. I kur gi gydytojas gali apie tai inoti? Holmsas, nordamas gyti ios srities ini, tai jau penkiolika met Amerikoje renka informacij apie maisto produkt poveik mogaus organizmui. O i kur gydytojas gali tai inoti? Gal todl, kad jie gydytojai? Tuomet a jus labai nuvilsiu.

N vienas gydytojas pasaulyje nieko neino apie maisto produktus, kadangi jis to nesimok auktojoje mokykloje, nes joje tokios disciplinos paprasiausiai nebuvo. Pasitobulinimo kursuose taip pat to nemokoma. Nenustebote? Juk a jus perspjau, kad tai visikai kitas pasaulis. Apie maisto produktus geriau paklauskite bet kurio kulinarins mokyklos moksleivio. Dabar gal bt js suprasite, ko verti visi televizoriuje pateikiami nurodymai, kai specialistai pataria monms visais, su mityba susijusiais klausimais kreiptis gydytojus. Gydytoj gi inios apie mityb nei kiek ne platesns, nei j pacient, taiau jiems juk nepatogu to vieai pripainti. tai, Votsonai, kaip kuriamas tas kitas pasaulis. Yra ieitis: jeigu js pastate kok nors mog, besidomint sveika gyvensena, vartojant oles ar valgant sveik, natral maist, tuomet j ir kreipkits. Tikrai, tursite daugiau naudos. Dabar gi, mat sugalvojote, mitybos klausimais kreiptis gydytojus! Kas jums tai pasak? Kalbtojas per televizij? Tai lygiai tas pats, jeigu jis pasakyt, mitybos klausimais kreipkits finans specialist. Jeigu jis serga ta paia liga, kaip ir js, tuomet jis i tikrj gals jums daug daugiau papasakoti nei bet kuris gydytojas. Pavyzdiui, a sutarkuoju dubenl imbiero akn, upilu kartu, bet ne verdaniu vandeniu, ten pat ispaudiu citrin ir pridedu medaus. Gaunu nuostabaus skonio grim - netgi gaila juo k nors vaiinti, antraip paiam nieko nelikt. Votsonai, Europoje Viduramiais imbieras turjo aukso vert. Valgykite kaip jums patinka ir tokio pavidalo, kokio norite, taiau kuo maiau j perdirbkite. Js norai ir poreikiai kinta. Jeigu labai troktate imbiero, vadinasi jums trksta kakoki, imbiere esani mediag. Kai organizmas pasisotins tomis mediagomis, imbiero js jau nebenorsite. Tuomet jau iekokite kitos darovs ar ols, kuri jums nortsi suvalgyti. Chloras vandentiekio vandenyje, raudonieji pipirai ir gyslotis. savo maisto racion galite pridti vien ali burokl arba bulv, kad nors kakiek kompensuotumte aling vandentiekio vandens poveik. inia, kad vandentiekio

vanden beriami stipriausi nuodai, pavyzdiui, chloras, atseit vandens dezinfekcijos tikslais. Tikriausiai inote, kad Pirmojo pasaulinio karo metu chloro dujos buvo naudojamos prieo kareivi nuodijimui, o dabar tas pats chloras dedamas vanden! Taip pat geriam vanden dedama ir fluorid, gaunam i atomins pramons atliek. Labai paprasta prieiti prie vandenviets, i kurios imamas vanduo, prilainti j ne mirtinos koncentracijos kokio nors zamano ar fosgeno, daryti tai kiekvien dien ir po truput nuodyti mones. Tarp kitko, tam tikslui ir naudojama nuodinga kovin mediaga chloras. Skaitykite itrauk i oficiali altini: Nuoding duj pritaikymas Pirmajame pasauliniame kare buvo didel naujov karyboje. Buvo naudojamos tiek kenksmingos aarins dujos, tiek ir mirtinai nuodingos chloras ir fosgenas. Labai aikiai parayta: ...mirtinai nuodingos chloras.... Kas gi mums t nuodingj chlor pila, jeigu ne mums prieikos btybs? http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dolla ... gel_hq.jpg. ??? Anksiau js mante, kad vandens valymo mones kontroliuoja normals mons. Tai buvo sovietiniais laikais. Dabar gi itas Rusijos ir Ukrainos mones kontroliuoja mums nepavalds mons. Kaip sakoma, suspurdt nesuspsite ir js jau ten... tai dar keli momentai i aspirant patirties. Citata: Ai u pasufleravim. Suinoj, kaip teisingai panaudoti gyslot (u tai didelis jums ai), tik juo, kol dar jis auga, ir gydome visas iorines aizdas. iem naudojame vienuoli tepal ( ). Tepalas tikrai veiksmingas. Kart mama verdaniu

vandeniu stipriai nusiplik rank. Netrukus j sutepiau iuo tepalu ir jau po dviej dien ji galjo po truput darbuotis. Nuplikymo ymi ivis neliko. Votsonai, ai Dievui, kad nors kakas Rusijoje suprato, jog gyslot prie aizdos dti reikia sutraikyt, kad btent jo sultys patekt paeist viet. Gyslotis tai Viepaties monms pasista dovana kaip prienuodis prie visus pvanius, nuodingus bei infekcinius procesus, ypa jis tinka kandus gyvatms ar glus vabzdiams bei naudotina kaip apsauga nuo kraujo ukrtimo. Kaip ten bebt, taiau iuo atveju vis tiek matomas goj neimanlikumas. Gysloio reikia turti itisus metus! Gal jo negalima prisidiovinti? Nejaugi taip sunku suvokti? Kas nuo sen senovs diovindavo ien? Gal Holmsas? Prisiskinkite kiek jums reikia gysloio, geriausia, kai jis auga ir prisidiovinkite jo. Po to gysloio lapus sumalkite kavamale ir supilkite udar ind. iem, kai jo prireiks, uplikykite vandeniu arba upilkite degtine, sumirkykite marls gaball ir dkite ant aizdos. Gyslotis - tikras ir natralus prienuodis. Visai nereikia iradinti dviraio. Be to, spiritin gysloio antpil galima laikyti labai ilgai. Holmsas skelbia dar vien k: Tegu kiekvienas nusiperka puslitr degtins (kaip suprantamai skamba!). kart degtinei surasime kit pritaikym tai bus iorin priemon! Butel degtins iki pat viraus prigrskite gysloi. Tiksliau visk darykite atvirkiai: tui butel kietai prikimkite gysloi, upilkite juos degtine ir palikite. Tok pat antpil padarykite ir i raudonj pipir, pripyl pus butelio pipir milteli arba vis butel prikim paprikos. O dabar, kaip Kaukazo belaisvje yra pasaks artistas Etuas - pakartokite tai tris kartus: vien butel palikite namuose, kit laikykite automobilyje, o trei - atiduokite giminaiiams. Principas labai paprastas: kur liejasi kraujas, ten pilate raudonj pipir antpilo. Upylte? Dabar marle apvyniot aizd apipilkite gysloio antpilu.

Paprastas pavyzdys, vaiuojate automobiliu, ant kelio arba mainoje guli mogus. Matote, kur kraujuoja, todl vietoje to, kad tuiai gaitumte laik iekodami pagalbos, kuri galbt pavluos, apipilkite paeist viet raudonj pipir antpilu, o paskui aprikite aizd ir apipilkite gysloio itrauka. Taip galima suteikti pai skubiausi pirmj pagalb. Labai svarbu, kad milijonai natrali, aktyvi ir gydomj raudonj pipir ir gysloio faktori kuo anksiau pradt daryti savo gydomj poveik. iuo atveju laikas taip pat yra labai svarbus. Kol atvaiuos nelabai greita greitoji oficialiosios medicinos pagalba, ir, kaip inia, lies savo nuodingj furacilin (tai tikri nuodai) - http://www.pharmtechnology.info/ru/cata ... m.976.html , geriau panaudokite veiksmingesn ir natrali priemon. Nenuostabu, kad po gydymo furacilinu aizdos nesugyja, juk organizmas absorbuoja antiseptiko nuodus! http://www.xumuk.ru/vvp/2/609.html Citata: Toksinis furacilino poveikis. Gyvnams, paukiams, grauikams, raguoiams sugirdius dideles furacilino dozes, kaitaliojasi susijaudinimo ir slopinimo laikotarpiai (suglemba raumenys, prasideda konvulsijos, raumenis sutraukia mlungis, susilpnja valingi judesiai). Baltj peli LD50 (vidutin mirtina doz) 0,6 g/kg. iurkes kas dien girdant 75-85- mg/kg furacilino, jos sta po 30-35 dien. Sugirdant ar pridedant furacilino maist, pradeda nykti gyvn sklidi epitelis, inyksta spermatocitai ir spermatozoidai. iurkms vien kart kvpus 2,0-0,1 mg/l koncentracijos furacilino gar, sutrinka kvpavimo danis, sumaja jautrumas, kno temperatra ir deguonies suvartojimas, atsiranda morfologiniai bronch epitelio pokyiai, pradeda nykti kepenys ir inkstai. Kai iurks kvpia 0,01 kg/l furacilino gar, sutrinka tik kvpavimo ritmas. Kas dien keturis mnesius unis girdant 250 mg/kg koncentracijos furacilino tirpalu, sumaja eritrocit, jie pradeda sirgti leukocitoze, sulysta. Kartais atsiranda difuziniai kepen pokyiai. sta net iurks, o gojams furacilinas kas dien pilamas aizdas! Paskelbiu i ini vieai, kad paskui nesakytumte nieko negirdj!

Oficialioji medicina atviras aizdas apdoroja tikrais koncentruotais cheminiais nuodais: Tai ir furacilinas, ir jodas, ir aluma, ir betadinas http://zdravoe.com/85/p740/index.html ir http://en.wikipedia.org/wiki/Povidoneiodine , gentianvioletum apskritai yra cianidas - http://www.medicalenc.ru/4/gentianvioletum.shtml , taip pat gyvsidabrio preparatas merbrominas (mercurochromas) - http://en.wikipedia.org/wiki/Merbromin arba gebitanas (chlorheksidinas). Kiek per paskutinj imtmet buvo paruota gydytoj, taiau ar bent vienas susimst, kaip galima gydyti aizdas, pilant jas stipriausius nuodus, atseit, norint apsaugoti paeistas vietas nuo mikrob? Votsonai ir toliau manykite, kad tai atsitiktinumas, taiau pagalvokite sveiku protu, kaip js aizda sugis, jeigu js kas dien j pilsite gyvsidabrio, jodo ar it poetiko pavadinimo preparat - 5-nitrofurfurilidensemikarbazid http://drugbase.ru/xlorgeksidin-gebitan-gibiklens/, o taip pat semikarbazon-5, nitrofurfural, furacin, nitrofurantoin, nitrofurazon, virocid, zitrocin? http://www.xumuk.ru/vvp/2/609.html tai furacilinas arba chlorheksidinasgebitanas - http://drugbase.ru/xlorgeksidin-gebitan-gibiklens/ . Dabar JAV mercurochromas jau udraustas: http://www.straightdope.com/columns/rea ... curochrome , o anksiau liejosi upmis. aizdas reikia aplieti gyva, natralia substancija, inoma ne gyvulins, bet augalins kilms: oli itraukomis, raudonj pipir milteliais arba gysloio antpilu, kuriuose yra gausyb mokslui iki iol neinom biologikai aktyvi mediag bei ferment. Votsonai, a stebiuosi, kad po tokio gydymo furacilinu aizdos apskritai sugyja! Gyv organizm juk sunku sunaikinti. Vis dlto profesra kakodl neabejoja ypatingai nuoding mediag panaudojimu atvir aizd gydymui!

Argi tai ne kenkj darbas? Argi ne taip gydomi gojai? Ar visa tai nesiderina su Tora? Votsonai, dabar a vl jus priblokiu, nes akivaizdiai parodysiu, kad i goj atimami elementars dalykai, vyksta stulbinanios, vis blogjanios permainos, o gojai to net nepastebi, antraip jie tai reaguot. Soviet sjungoje kiekvienoje vaistinje buvo recept skyrius, kuriame dirbo individualaus milteli bei vaist sumaiymo specialistai! Kur jie dabar? J seniai nebra. Galbt juos rasite pasilpusius po js sofa, taiau vaistinse j nra. Tarp kitko, btent itas reikinys apibdina svarb esam pokyi moment: vaistinse buvo gaminami VAISTAI, PRITAIKYTI ASMENINIAMS POREIKIAMS! Anksiau gydytojai bdavo taip paruoiami, kad galjo irayti receptus, pritaikytus individualiems poreikiams i pusiau sintetini, pusiau chemini ir pusiau natrali mediag! Dabartiniai gydytojai net nra girdj apie tokius receptus, kadangi jie seniai to nemokomi. JAV jau prie imt met buvo baigtas recept skyri aidimas su individualiais receptais. domumo dlei, pabandykite paprayti taip igarbinto Amerikos gydytojo MD, irayti jums individual recept, koks bdavo raomas anksiau, jis net nesupras ko js i jo norite! Jis paprasiausias robotas, netgi labai pasipts robotas. Dabartinis gydytojas sugeba irayti tik tok supakuot, konvejeryje sutampuot vaist, kuris parduodamas vaistinje. Tokie gydytojai tik apsimeta individualiai gydantys kiekvien pacient! Tarp kitko Amerikos vaistinse, kaip kol kas dar yra Rusijoje ir kitose artimose jai alyse, apskritai net neparduodamos jokios vaistaols. Ten parduodama tik tai, kas tampuojama milijoniniais kiekiais, skaitant ir LD5 , tai yra, nuodai http://en.wikipedia.org/wiki/LD_50 . Amerikos vaistinje netgi nenusipirksi paprasiausio mineralinio vandens. J vata irgi tik sintetin! Su ja nieko negalima daryti, netgi liesti kno! Ten nra elementariausi priemoni, prie kuri, gyvendami soviet sjungoje, buvome prat. Mes manme, kaip mums adjo specialistai, kad kai ateis kapitalizmas, tursime visko, k turjome ir dar visk, kas yra geriausio Vakaruose.

Dabar JAV nra nei recept skyri, nei medvilnins vatos, taiau u kiekvien tabletl, trauk storiausi pinigin. Kalio permanganat, alum ir medvilns vat JAV galima nusipirkti tik Braitono parduotuvlse, ant kuri kabo uraai Pagaminta Rusijoje arba Pagaminta Ukrainoje. Tuo pat metu bet kur galima nusipirkti kokio nors dietilstilbestrolio ir j vartoti, kol visikai nesunyks antriniai lytiniai poymiai. Tarp kitko, pasiskaitykite, apie bet kuri savo nusipirkt, kompiuteryje apraom vaist chemin sudt, o ne vien irkite graiai skambant ura. Ten bus parayta kakas panaaus - 5nitrofurfurilidensemikarbazid, semikarbazon-5, nitrofurfural... Paskui pavelkite kokios galimos to preparato komplikacijos. Tie vaistai vargiai ar jus igydys, taiau garantuotai teiks jums porcij komplikacij. Apskritai JAV receptai ir vaistins yra vien tik mafijos metodais organizuotas medicinos staig ir vaistini suokalbis, kai tarpusavyje po lygiai pasidalinamas pelnas. Medicinos mafija Kongrese prastumia statymus, draudianius vaistus pardavinti ne vaistinse, antraip bsi kalintas iki gyvos galvos. Tokiu bdu, eilinis pilietis, nori jis to ar nenori, priverstas pirkti tas konvejerins gamybos tabletes. Informacij apie visus vaistus galite rasti internete, taiau vis tiek esate priverstas usisakyti vizit pas pasiptl gydytoj, u kurio paslaugas dar tursite umokti maiausiai 500 doleri vien tik u tai, kad pravrte jo kabineto duris. Gydytojui sumanius irayti tabletes, jau tursite pakloti vis tkstant doleri. Taigi, net pigi vaist niekur nenusipirksite, o jums iraomos tablets kainuoja daugiau, nei jos bt pagamintos i gryno aukso, o pats gydymas bt pigesnis net tuomet, jeigu vis kn isiteptumte aukso milteliais ir nertumte ventj indn Muiskos eer ir galbt inirtumte kitame pasaulyje visikai sveikas. tai po to, Votsonai, man ir pasakykite, ar mogus yra protinga btyb homo sapiens, jeigu smegen jis turi tik tiek, kad sutinka su akivaizdiai nepriimtinais sau dalykais, taiau pats niekaip nesugeba vadovautis sveiku protu. Dar nei vienas pasaulyje egzistuojantis susirgimas nebuvo igydytas tabletmis! Ar inote kiek prie trisdeimt met buvo registruota susirgim? Deimt tkstani! Dabar gi j jau yra trisdeimt tkstani! Visi negaluojantieji taip ir eina voromis pas gydytojus. Na, argi ne avinai?

Taigi, gydytojas ira tas auksines tabletes, dabar gi ligonis su tuo mafijozo lapeliu eina pas kit mafijoz privilegijuot tos ydingos grandins dalyv vaistinink, kad jis dar kart apiplt ne pat sveikiausi ir turtingiausi visuomens nar. Vaistininkas, bdamas privilegijuotesnis nei paprastas pardavjas, kaip ir gydytojas privalo mokti valstybei mokesius u licencij. Toki bdu JAV medicinos sistema paremta kuo? Ogi serganij apiplinjimu, tai yra legalizuotu plikavimu. Galima neperdedant tiesiai pasakyti tai PL-I-KA-VI-MAS. Plikas tave apipl kai tu turtingas ir sveikas, o gydytojas kai tu paliegs ir visikai neturi pinig! Holmsas taip ir pareikia: iuolaikins medicinos sistema legalizuotas BANDITIZMAS! Nenorite bti numarinti savo pai pinigais, nesilankykite pas gydytojus ir nepirkite j iraom tablei! Vis tikr informacij apie ligas ir visus vaistus dabar galima susirasti internete. Tai i tikrj reali ir teisinga informacija, gauta i alternatyvi altini, o taip pat i moni, jau patyrusi gydani medicinos rank. Ko gi jums eiti pas t pasiptl gydytoj, besipuikuojant savo laimjimais, gydant gojus pagal Toroje pateiktas nuostatas. Anksiau bent buvo aiku, ko mons lankydavosi pas gydytojus jie nordavo gauti nedarbingumo lapel! I ties, tuomet juk mogui ne gydytis reikjo! Jokiais bdais nepasitikkite oficialija medicina! Pirmiausia tai tendencinga medicina, o antra ji nieko neimano, o jeigu ir k nors ino, tai visk nukreipia js nenaudai. Pasitikkite vien tik Gamta. Ji jus sukr, jinai ir igydys. Oficialioji medicina yra linkusi genocid ji pavojinga gyvybei! Ar norite isigydyti skrandio op? Prisirinkite, prisidiovinkite gysloio ir kiekvien dien gerkite vieias jo sultis arba diovint lap arbatas. inoma, jeigu esate links girtuokliauti, reiks liautis sriaubus degtin, ukandant konservuotomis kilkmis pomidor padae, kad po to nesiskstumte, jog niekas nepadeda ir kad Holmsas tikriausiai yra slaptas Valstybs departamento agentas, u dolerius tikrus Rusijos patriotus maustantis pasakomis apie nepaprast gysloi naud.

Pavyzdys: granata nutrauk kariui koj. Tutuojau gausiai apipilkite aizd raudonaisiais pipirais. Svarbiausia sustabdyti kraujavim. Po to aizd reikia nuplauti variu vandeniu, apdti traikyto gysloio lapais bei apriti medvilniniu gausiai gysloio antpile sumirkytu tvarsiu. Visk aprikite natralios medvilns raiiu, taiau jokiais bdais ne sintetiniu! Kas par tvarst keiskite. Po toki procedr priauga ir suauga atskiros kno dalys! siminkite pagrindin Holmso natralios medicinos princip Jokia dirbtin ar sintetin chemin mediaga neturi liestis su mogaus knu, o taip pat neturi patekti vidun! tai kaip tik dabar susipastu su naujausiomis FDA (JAV Sanitarins prieiros bei maisto produkt ir vaist prieiros departamento) http://en.wikipedia.org/wiki/FDA taisyklmis, susijusiomis su nauj vaist patvirtinimu. itie nauji, brangs, FDA patvirtinti, vaistai skirti Rusijos, Ukrainos ir treiojo pasaulio ali rinkoms kaip aukiausios kokybs, inom firm sukurti, unikals vaistai! Ko vertos vien j pakuots! Dabar minutl sivaizduokite, kad koks nors sunkiai itariamas vaistas, tarkim, 5nitrofurfurilidensemikarbazidas, semikarbazonas-5, nitrofurfuralas, po koki nors ei savaii nuo jo susintetinimo, FDA patvirtinamas masiniam naudojimui JAV. Viso labo po pusantro mnesio nuo jo sukrimo! Buvo susintetinti nepatikrinto poveikio nuodai ir pakako keli savaii, kad galima bt paleisti chemikal apyvart! Tokius vaistus jau galima vartoti visose ligoninse ir pardavinti visose vaistinse. Komerciniai agentai u kyius ligonini administracijai ir gydytojams plaiai diegia tokius stebuklingus vaistus. Pasirodo, utenka pateikti dviej formali bandym, kuri atskaitose galima surayti k tik nori, rezultatus. FDA pasitiki farmakologijos koncern odiu ir nieko netikrina. Netikrina dar ir todl, kad FDA neturi nei kur, nei kuo patikrinti t vaist bei nra kam tai padaryti. FDA - JAV Sanitarins prieiros bei maisto produkt ir vaist prieiros departamentas tai viso labo brys valdinink, neturini jokio medicininio ar farmakologinio isilavinimo. Palyginimui galima pasakyti, kad valdininkui, iduodaniam vairuotojo teises, visikai nebtina paiam jas turti. Neperddamas

pasakysiu, kad JAV preparatai, pretenduojantys vadintis vaistiniais, patvirtinami remiantis bandymais su gyvais monmis. Kai po koki deimties met pasireikia toki vaist alingas poveikis, jie keiiami analogikais, kitokio pavadinimo preparatais ir toliau tsiasi visuotin apgaul ir nuodijimas, sekant pasakas apie stebukling naujj vaist poveik. Po to ir toliau manykite, kad Pasaulinje Vyriausybje, apie kuri jau visi atvirai kalba, visi rinktiniai kvailiai ir niekas nieko neino. Konkretus pavyzdys i naujausio amerikiei informacinio biuletenio apie homotaurin - http://en.wikipedia.org/wiki/Homotaurine . itie vaistai buvo numatyti Alzheimerio ligai gydyti, taiau pasirod, kad jie nra efektyvesni nei paprasiausias placebas. Visgi, kompanija preparato gamintoja, patyrusi neskm io vaisto panaudojime, pradjo j pardavinti kaip maisto papild Vivimind . Jis ir toliau reklamuojamas, liaupsinamos jame nesanias atminties pagerinimo savybs, nors visikai nra tai patvirtinani rodym http://www.vivimind.com/home.aspx . Visa informacija suraoma smulkiu riftu, kurioje skelbiama, kad, atseit, atmintis pagerja tik tuomet, jeigu io dietinio papildo suvartosite u ne maiau kaip 500-1.000 doleri per metus. Taigi, nesileidote j pro duris, tai jie prasibruko pro lang. Nesileisite pro lang, lis pro ventiliacijos ang. Turt bti taip, jeigu FDA nepatvirtino homotaurino kaip vaisto, tai netgi u jokius kyius, bet kokia forma negalima bt leisti jo vartoti. tai dar kelios, kepamos kaip bandels, vieiausios ir konkreios amerikietikos naujienos: Vaistai prie Alzheimerio lig stipriai aloja smegenis ir labai trumpina atmint, nors kaip tik tai tie vaistai ir turt gydyti. Tokia yra Kalifornijos universiteto, esanio San Diege mokslinink ivada. Smulkiau http://www.fourwinds10.com/siterun. Profesoriaus A. P. Stolenikovo slogos, ir ne tik, gydymo metodas: pirmiausia nusipirkite 2 kg svogn galvui. Po to, virtuvje juos nulupkite ir peiliu pradkite kuo smulkiau pjaustyti. Visa esm ne supjaustymo smulkume, bet paiame procese: dabar pradedate per nos kvpuoti svogn skleidiamu aromatu.

Geriausia kuo ariau prikiti nos prie supjaustyt svogn, kad kvptumte kuo daugiau svogn prisotinto oro. Tai geriausia padaryti, sudjus supjaustytus svognus lktel, udengus j skepet ir, kius vidun nos, kvpuoti. Svognams pradjus dirginti akis, usimerkite. Kai viena svogn porcija isikvps, pasiruokite kit. Nra tokios slogos, kurios, naudojantis nurodytu metodu, nebt galima veikti per vien dien. Chroniki sinusitai ir su tuo susij galvos skausmai paalinami per vien tokio gydymo dien, netgi per kelet valand, o kartais net per valand. Taip pat gydomas ir plaui udegimas, chroninis bronchitas, bronch isipltimas. Prisikvpav svogn, vliau juos suvalgykite. Jeigu susirgote angina, visk darykite taip pat, tik kvpuokite burna. Jeigu kankina aki udegimas konjunktyvitas pjaustykite svognus ir verkite. Nevartokite joki albucid, jokios chemijos! Svognai- tai ymiai auktesnio lygio antiseptikas, panaiai kaip ir esnakas, taiau apie j pasakosiu kit kart. Pasakysiu tik tiek, kad kartais esu suvalgs po deimt ir daugiau esnako galvui per dien, po to visa mano oda persigerdavo esnaku ir visa tai mano sveikatos naudai. Vartojant vaistinius augalus, svarbiausia sugalvoti, kaip jais paveikti paeist viet. iuo atveju visk reikia gerai apmstyti. Esant moterik lytini organ udegimams, geriausia sutraikyt esnak pirtu terpti reikiam viet. I svogn bei esnak galima padaryti vandeninius arba spiritinius antpilus, kuriais galima plauti bet kurias aizdas. Akivaizdu, kad spiritin antpil galima laikyti labai ilgai, be to jis labiau koncentruotas, o vandenin tirpal galima ilaikyti vos kelet dien. Vandeninis svogn antpilas labai padeda, kai udegimas palieia berniuk pimpaliukus arba j virnl gaubiani odel. Gydoma merkiant pimpaliuk silpn vandenin, bet ne spiritin svogn tirpal. Sergant angina geriausia gerkl skalauti bet kokiu svogn antpilu arba j gerti. Naudinga svogn grieinlius pridti prie paeist odos viet ir aizd. Niekur nerasite sintetinio vaisto, geresnio, nei paprasta svogno galvut. Tai apskritai nesulyginami dalykai. Vadinasi svognai veikia bet kokius virusinius susirgimus, o oficialioji medicina visikai negydo virusini susirgim ir jums neleidia j isigydyti.

...apie esnak ir imbier. Manau, kad esu toks ne vienas: nors ir labai mgstu abi ias daroves, taiau dl chroninio gastrito ir padidinto skrandio rgtingumo, niekaip negaliu j valgyti. Bandiau ksti savait, valgiau sukands dantis, taiau ilgiau nebegaljau, per daug ie maisto produktai erzina skrandio gleivin. Noriu paklausti, ar imbieras naudingas tik alias, ar galima j valgyti virt, konservuot ir panaiai? Mes apie tai jau irgi rame. Norint daugiau suvalgyti ito auniojo trejetuko esnak, raudonj pipir ir imbiero, Juos reikia apdoroti termikai, dti sriubas ar kitus patiekalus, valgyti su bulvmis ir kitomis darovmis. Tokiu bdu esnak ir imbiero galima suvalgyti be galo daug, o raudonj pipir kiek galite itverti. I kitos puss, ali esnakai, raudonieji pipirai ir imbieras ypatingai galingi vaistai. inoma, virti jie netenka ymios dalies savo gydomojo poveikio, taiau ne tiek, kad to negalima bt kompensuoti suvalgomu it darovi kiekiu. Imbieras ir raudonieji pipirai puikiai tinka arbatoms. esnakus irgi galima uplikyti ir gerti kaip arbat. Tokiu bdu visas ias daroves galima padaryti kasdienio raciono dalimi. Taigi, imunitet didinantys skiepai netenka bet kokios prasms. Chroninis gastritas atsiranda todl, nes vis gyvenim neteisingai maitinots ir, be to, aklai pasikliovte vaistais, sugriovusiais vis js virkinimo sistemos fiziologij. Dabar kuo skubiausiai turite keisti mitybos proius, antraip gastritas pavirs opa, o pastaroji viu. Tai visiems inomas kelias. Dar niekam nepadjo oficialiosios medicinos silomas gydymas. Visi vyksta vien tik iuo marrutu: gastrito gydymas oficialios medicinos taikomais metodais onkologijos centras kapins.

Chroninis gastritas tai priminimas, kad jau pats laikas pradti badauti ir skubiai pereiti aliavalgyst, o ne, laikantis sen mitybos proi, pradti gausiai valgyti esnak bei imbiero, manant, jog jie padarys stebuklus. Visuomet pirmiausia reikia skrandiui ir visai virkinimo sistemai suteikti galimyb pailsti, o ne apkrauti j naujais dirgikliais. Raudonieji pipirai bei esnakai niekur nuo js nepabgs. Visuomet reikia pradti nuo vandens dietos bei leisti virkinimo sistemai pailsti, po to pradti gerti vien tik vieiai spaustas sultis ir taip leisti skrandiui bei arnynui atsipsti. esnak ir imbier visuomet rasite. Apie tai vliau. iandien pakalbsime apie arbat. Apie arbat ne vienas autorius prira daugyb smoning ir nesmoning kvailysi, skaitant lidnai pagarsjus skambaus vardo degtins propaguotoj Viljam Pochliobkin Arbata ir degtin Rusijoje. Jis tikras sovietinis Viljamas, bet ne ekspyras: http://zhurnal.lib.ru/img/a/am_i/071007_volfson_pohlebkin/index.shtml Visikai neatsitiktinai pakalbsime apie arbat, kadangi prof. Stolenikovas dabar pateikia informacij, kuri jam pavyko gauti, kaip sakoma i pirminio altinio. Tikriausiai pamenate, kad prof. Stolenikovas visa tai, kas patenka mogaus organizm per burn, vertina kaip biochemin proces. Profesorius teikia pirmenyb gyvoms, gamtoje aptinkamoms biochemikai aktyvioms maisto mediagoms. Kalbant apie arbat, is poiris gyvosios ar negyvosios mediagos, o tiksliau, gyvasis ir negyvasis vanduo atsiskleidia visapusikai. Prof. Stolenikovas vis gyvenim geria arbat, taiau jis pats jos neaugina, vadinasi negalt bti ir arbatos ekspertas, taiau vis informacij jis gauna i pirmini altini.

Niujorke yra vienos kin eimos ilaikomas arbatini tinklas. Dabar profesorius kaip tik trumpai ir apibdins j straipsn apie arbat, ispausdint laikratyje New York Times, iuo metu kabant ant vienos j arbatini, esanios Bruklino atuntojoje aveniu, sienos. Apskritai kalbant, arbatos yra dviej pagrindini ri juodoji ir alioji. I esms, tai viena ir ta pati arbata, tik skiriasi jos apdorojimo bdas http://en.wikipedia.org/wiki/File:Koeh-025.jpg . Tikriausiai jau patys prijote logikos ivados, kad alioji arbata tai gyvi, neapdoroti arbatos lapeliai. Ji yra geriausia arbatos ris, kuri sveikiausia vartoti. tai ir viskas! Netgi specialistai dl to nesiginija. alioji arbata tai ali arbatos lapeliai, todl jie ir yra alios spalvos, kuri suteikia chlorofilas, kuris, kaip js tikriausiai inote, yra tokios paios chemins formuls mediaga, kaip ir hemoglobinas. tai kodl visi suvalgomi ali augalai atstato ir ivalo krauj. Dabar galite susiprotti, kokia turi bti aukiausios kokybs arbata. Tai arbata, susukta i diovint ali arbatmedio lapeli. Kai lapeliai patenka kart vanden, jie visikai isiskleidia tai geros arbatos poymis. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tea_leaves_steeping_in_a_zhong_%C4%8Daj_ 05.jpg Jokios kitos paprastesns ekspertizs nra. Kuo smulkesn arbata, tuo jos kokyb prastesn. itas klausimas labiau susijs su arbatos kaina, nei su jos naudingumu. Juodoji gi arbata tai termikai apdoroti arbatos lapeliai. Tiksliausia bt pasakyti, kad juodoji arbata tai skrudinta alioji arbata. Savaime suprantama, kad ore kaitinant alij arbat, ji oksiduojasi.

Arbatos gamintojai tok proces neteisingai vadina fermentavimu http://en.wikipedia.org/wiki/Fermentation iame procese, panaiai kaip ir brandinant vyn ar al, nieko panaaus nevyksta, tai yra niekas nesifermentuoja, nes jokie fermentai iame procese nedalyvauja. Kaip tik atvirkiai, visi fermentai sta, vyksta priverstin oksidacija, kurios metu auktoje temperatroje sunyksta dalis ali arbatos lapeli. alias arbatos lapelis, kaip ir kiekviena gyvoji mediaga priverstins oksidacijos metu pradeda oksiduotis, tai yra, dega, o visos, jame esanios gyvos mediagos sunyksta ir tampa neaktyvios. Pats alias lapas pasidaro juodas, apangljs. Vadinasi yra esminis skirtumas k geriate alij ar juodj arbat. Skirtumas yra toks pats kaip pasakose apraomo gyvojo ir negyvojo vandens bei brstanio vyno arba alaus ir t pai grim buteliuose. Tai visikai skirtingi grimai: vienas gyvas, tikras, o antrasis denatratas. tai kodl nenuostabu, kad didioji dalis mums parduodamos arbatos yra tik juodoji. Niujorko arbatos prekiautojai skelbia, kad didiausia Amerikos arbatos gamybos kompanija Lipton - http://en.wikipedia.org/wiki/Lipton , patiekianti JAV rinkai daugiau nei pus joje suvartojamos arbatos, gamina viso labo tik vienos, pabriu - tik vienos ries alij arbat. Ar buvusioje soviet sjungoje matte didel aliosios arbatos pasirinkim? Tuo metu mons man, kad yra tik juodoji arbata, o kitokios arbatos apskritai nra, o alioji tai, atseit, kakoks naujas dirbtinis produktas, su ali spalv suteikianiais priedais ir todl kenksmingesnis. A nei kiek neperdedu, taip i tikrj man dauguma soviet sjungoje gyvenusi moni. Galima tik splioti, kas visuomenje slapta skleid panai informacij, taiau, kaip matote, dezinformacijos tinkl buvo traukta ir amerikiei visuomen, klaidingai maniusi, kad geriau gerti negyv produkt, nei gyv. Jeigu jau esate susipains su prof. Stolenikovo gyv ir negyv maisto produkt apdorojimo taisyklmis, tuomet inote, kad norint, jog ilikt gyva substancija, jos negalima deginti arba kaitinti, o tik paildyti! Arbatos paruoimas taip pat nra ios taisykls iimtis.

Niujorko arbatini tinklo savininkai kinai skelbia, kad alij arbat reikia uplikyti kartu, bet jokiais bdais ne verdaniu vandeniu! Kodl? Ogi dl aukiau pamintos prieasties. Uplikydami alij arbat, js sudeginate aliuosius lapelius ir praktikai alij arbat paveriate juodja, nors puodelyje to ir nesimatys. Arbatos prekiautojai kinai akcentuoja, kad alij arbat reikia upilti 40oC-60oC temperatros vandeniu, bet jokiais bdais ne verdaniu. Be to, upiltos aliosios arbatos nereikia ilgai laikyti, kadangi gyvos, iltame skystyje esanios mediagos labai greitai suyra, lygiai taip pat, kaip vieiai ispaustose apelsin sultyse vitaminai labai greitai pradeda irti ir dingsta visa suli nauda. alij arbat reikia gerti jau prajus dviem minutms po jos upylimo kartu vandeniu. Turkite omenyje, kad ruoiant aliosios arbatos grim, negalima vartoti odio uplikyti, o tik upilti. Uplikoma vien tik juodoji arbata. Juodj arbat galima plikyti arba tik upilti nra jokio skirtumo, kadangi veikliosios mediagos jau nebegyvos. Su negyvais juodosios arbatos lapeliais apskritai galima daryti k tik nori: biochemijos poiriu tai nebesvarbu, kadangi lapelis jau nebegyvas dar prie pradedant j vartoti. tai kodl su juodj arbata galima daryti kas tik patinka, nes jos paruoimas niekuo nesiskiria nuo bet kokio viralo paruoimo - http://en.wikipedia.org/wiki/Decoction . Juodj arbat arbatinuke galite plikyti verdaniu vandeniu vien minut, deimt minui, vis dien, nors ir savait, galite palikti prie ivaiuodami atostogauti, o gr igerti nebus jokio skirtumo. Galite juodj arbat plikyti du, tris arba kiek norite kart, kol apskritai vanduo nors kiek pageltonuos. Galite it arbat, kaip tai daro efyro mgjai, virti nors vis valand. Skirtumas inoma bus, taiau neesminis: padids arbatos koncentracija, o ir taip jau nebegyvos biologins mediagos dar labiau sunyks. Ivada viena k bedarytumte su juodja arbata, vis tiek nebegausite gyvo grimo.

Reikia paminti, kad net ir i taip paruotos juodosios arbatos gaunamas iek tiek naudingas grimas. Patirtis byloja, kad netgi toks, kaip ir bet kuri oli nuoviras vis tiek turi ioki toki teigiam savybi. Aiku viena, kad negyvos juodosios arbatos kokybs net negalima lyginti su kitos gyvos aliosios arbatos gaivinaniomis savybmis. Turkite omenyje, kad daugumos arbatos specialist nuomone, svarbi ne paios arbatos koncentracija, o jos gyvumas. Tai toks pat skirtumas, kuo gyvi meils odiai skiriasi nuo paraytj. Reikia nepraleisti dar vieno svarbaus prof. Stolenikovo metodikos momento: aliosios arbatos negalima imesti iukli kibir - j reikia suvartoti vis! Pasiirkite koks velnumas http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tea_leaves_steeping_in_a_zhong_%C4%8Daj_05 .jpg tai kodl alij arbat turite pirkti kuo auktesns kokybs. Po to, kai aliosios arbatos lapeliai vandenyje isiskleid ir suminktjo, juos ne tik galima, bet ir reikia panaudoti kur tik manoma: dkite juos salotas, pagardinkite bulves, griki ko, sriubas, taip toliau ir panaiai. Daugelyje iaurs Rusijos viet panaudoti aliosios arbatos lapeliai kartais gali bti vienintelis taip reikalingo mogaus organizmui chlorofilo ir kit gyvybikai svarbi mediag (nenoriu vartoti nuvalkioto odio vitaminai) altinis. Tuo tarpu uplikyt juodosios arbatos lapeli, kadangi jie jau sukietj, taip auniai nebepritaikysite, taiau badmeiu a sigudriniau sunaudoti ir po uplikymo likusi juodj arbat: sutriniau j miltukus ir suvartoiau. Kaip matote, kai kalbama siningai ir irima i biochemini proces puss, viskas paprasta ir nereikia naudoti joki magik ritual. Savo gyvenime esu sutiks juodosios arbatos mgj, kurie ios arbatos grimo proces paveria savotiku kultu. Jie pliko arbat tam tikrose arbatinukuose ir matuodami laik sekundi tikslumu, tarkim penkias minutes, upliko arbat vien baltuotu vandeniu. Taip vadinamas tik pradedantis virti vanduo, kai susidaro baltas smulki burbuliuk debeslis. itie juodosios arbatos fanatikai aliosios

arbatos netgi nelaiko arbata, o pat arbatos grim apgaubia ritualine bei mistine aureole. Tai visuomet daroma, kai mons neturi jokio supratimo apie tuo metu arbatoje vykstanius procesus. Mes k tik parodme, kad biochemijos ir botanikos poiriu viskas labai paprasta. Manau, kad i viso mano pasakojimo ivad padarte patys. Kaip visuomet, domu vien tai: Kas gi ms pasaulyje ir kokio tikslo siekdamas, stengsi mums pirti btent degint, visikai bevert juodj arbat? Prisiminkite, dar prie Krymo kar su anglais, kai pastarieji norjo taip pat uimti ir Peterburg ir kurie tuo metu jau buvo ukariav arbatos auginimo alis Kinij ir Indij, niekikai nuud Nikolaj Pirmj, Rusijoje niekas nei girdti nebuvo girdjs apie arbat. Remiamasi ia pateikta informacija - http://www.zarubezhom.com/marksidengi.htm . Dabar gi kiekvienas arbatos grovas, atseit ino, kad anglika arbata vis geriausia. Gojai, nesikliaukite jokia biochemija, tiesiog sikalkite sau galv, kad anglikoji arbata pati geriausia! Votsonai, pirmiausia, tai logikai vienas kitam prietaraujantys dalykai, kadangi arbata Anglijoje apskritai neauga. Ar dabar js vis dar tikite ms pasaulyje pasitaikaniais atsitiktinumais? www.zarubezom.com 2009-03-27 laida. Kiek geolog, poliarini lakn, vairuotoj prauvo, prisiklaus tos pasakos Stipri arbata pats sveikiausias grimas!. Anksiau dauguma soviet sjungos moni man, kad arbata bna tik juoda ir kitokios net negali bti, o alioji, tai kakoks surogatas su alios spalvos priedais ir inoma kenksminga. tai taip. Iki iol a irgi taip manau ir negaliu prisiversti gurktelti skysio, vadinamo alija arbata.

Mes jums pateikme uuomin, o dabar jau js patys turite i vis jg stengtis ir pateikti mums naujos informacijos. Vieni du su Votsonu su visais mus nuodijaniais gydytojais nesusidorosime. Mes turime dirbti su visk i puss odio suvokianiais mokiniais. Citata is skaitytojo laisko: Apie sveikat. Neseniai buvau susirgs gripu ir, pasiklauss js patarimo, pirm kart gyvenime nusprendiau apskritai nenumuinti temperatros. Pasakysiu atvirai, i pradi buvo sunku. Tris paras laiksi 39 39,3 laipsni temperatra, tik ketvirt par ji iek tiek nukrito iki 38, o tik kit dien iki 37,5 laipsni. Sekani dien temperatra tapo normali 36,6 laipsnio. Dar po dviej dien, tai yra septint dien a apsilankiau sporto salje. Visas mano negalavimas truko viso labo septynias dienas, o tuo pat metu mano mona, kaip visuomet, mgstanti visokiausiais putojaniais aspirinais numuinti temperatr, kankinosi itisas tris savaites ir po to vis dar kosjo ir snargliavosi. Akivaizdus skirtumas. Pagarbiai, Skaitytojas Mes jau ne kart aikinome, kad virusini susirgim atvejais aukta temperatra yra gydomasis faktorius ir jos jokiais bdais nedera numuinti, o kaip tik atvirkiai, net reikia j paauktinti. Skaitytojas tai sismonino. Jam reikjo dar labiau pakelti temperatr. Tam geriausiai tinka aviei arba esnak arbatos bei vatinis apklotas. Pirmas dalykas, kur mums institute pasak mikrobiologijos dstytojas virusai sta auktoje temperatroje, todl apsirgus virusinmis ligomis, jokiais bdais negalima vartoti kart mainani tablei. Aukta temperatra geriausia virusini susirgim gydymo priemon! I tikrj, jis buvo tkstant kart teisus. Kas gi vyksta realybje? Mes visi esame veriami mainti aukt temperatr. Sirgdami virusinmis ligomis, ypa gripu, niekuomet negerkite kart mainani tablei, inoma, jeigu temperatra nra auktesn nei 40-41 laipsnis. Esant tokiai temperatrai, vis dlto reikia vartoti kart mainanias tabletes. Aviets, vilnonis apklotas ir alkoholis (1 gramas vienam kno mass kilogramui) auktina kno temperatr, juk temperatra - tai apsaugin organizmo reakcija.

iuolaikin gi medicina usimusi kova su apsauginmis organizmo reakcijomis, su negalavimo simptomais, varo lig kuo giliau ir ten j uslopina. Stolenikovo bulvi paruoimo bdas. Svarbiausia, bulvi nelupkite. Bulvs gumbas kaip ir javo grdas yra tokios paios sandaros ir naudingiausios mediagos yra lupenoje. Visa kita, tiek grde, tiek ir bulvje vien tik grynas, nors ir be chemini priemai, krakmolas, tinkamas tik sien tapetams klijuoti. domumo dlei, pavalg palikite bulves lktje, jos sukiets. Taip jos sukietja ir organizme. Gausus virto krakmolo patiekal valgymas, o vliau, snarius sigerianios kalcio druskos, vyresniame amiuje sukelia osteochondroz arba ateroskleroz. Vis dlto oficialioji medicina nieko apie tai jums nepasakys, nes perdaug greitai visk perprastumte. Gal manote be reikalo armijoje liepiama lupti bulves? Daug triukmo suklusi bulvi lupen sriuba ir yra pati vertingiausia sriuba. O tai virtos luptos bulvs tai pats didiausias niekalas, kuri net ir druska nepagadinsi. Taigi, imu septynias, atuonias vidutinio dydio bulves ir tekaniame i iaupo vandenyje atriu epeiu jas nuveiiu. Po to imu madaug 150-200 gram svorio imbiero akn. Tai priklauso nuo js skonio. Juk ne veltui Vidurami Europoje imbieras buvo karali prieskonis. Jis yra vienas i trij svarbiausi sveikatai augal, turini savyje ilumos. Kiti du - raudonasis pipiras ir esnakas. Po to imu didel, auktais kratais keptuv, j maais kubeliais supjaustau bulves ir sutarkuoju imbiero akn (alio imbiero nemanoma valgyti, taiau organizmui jis reikalingas). Galima naudoti bet kokio pavidalo imbier, pavyzdiui, jo miltelius, taiau geriausiai tinka pati augalo aknis. Tuomet imu tris geras krap, petraoli ir blakins kalendros luotas, viso apie kilogram. oles nuplaunu ir suskirstau: nupjaunu stiebelius, juos supjaustau ir sudedu keptuv su bulvmis, pilu nerafinuoto aliejaus ir madaug pus valandos visk trokinu. oli lapelius supjaustau ir atidedu al. Juos sumaiysiu su itrokintomis bulvmis. Po to imu didel duben, suberiu darovi lapelius ir supilu su imbieru itrokintas bulves, visk imaiau, udengiu dangiu ir bent deimt minui leidiu visoms darovms baigti usti. Valgis toks, kad teks net pirtukus apsilaiyti! Patiekalui visikai nereikia druskos. Ar a kur nors minjau drusk? Ne! Tokiai mirainei jos visikai nereikia. Bulvs ar grikiai yra vien tik oli priedas, kadangi kilogramo oli tiesiog

nemanoma taip paprastai sugromuliuoti. Kitas dalykas, kai jas valgai su trokintomis bulvmis arba grikiais. ols tiesiog nepastebimai sunyksta, nes irgi iek tiek isitrokina. Bulves galima pavairinti paiomis vairiausiomis augalais: tai gali bti ir esnak gliai, dilgels bei jros kopstai. Tinka viskas, k turite po ranka. Didiausia problema, kur iem rasti tiek ali augal? Atsakymas vienas: jeigu nra parduotuvje, vadinasi jais turite i anksto apsirpinti patys. Dabar pasiirkite filmuk apie Kanadoje atrastus efektyvius vaistus nuo vio (inoma tinkanius ne visiems atvejams). Vakar farmacijos pramon visikai neatkreip dmesio ituos mokslinink atrastus vaistus, kadangi jie per daug pigs ir plaiai paplit. Cancer is finally cured in Canada but Big Pharma has no interest, watch it 'till the end! http://www.youtube.com/watch?v=TeA84udy7hY Dabar Holmsas jums paaikins, kodl taip yra, o kol kas js dmesiui taip pat pateikiu pat naujausi praneim: http://www.naturalnews.com/035296_frankincense_cancer_natural_cure.html#ix zz1pgInYp2j At least 100 natural cancer cures have been discovered and used successfully without side effects since 1920. Nuo 1920-j met buvo atrasta ir skmingai panaudota ne maiau nei imtas neoficiali priemoni vio gydymo metod, neturini joki paalini pasekmi. http://www.naturalnews.com/035296_frankincense_cancer_natural_cure.html#ix zz1pgInYp2j iame straipsnyje taip pat praneama, kad neseniai atrasta, jog vines lsteles efektyviai naikina LADANAS. Tai geltonos spalvos derva. Ji deginama banytinse apeigose naudojamuose smilkytuvuose, kuriuo kunigas visus apsmilko ir paskleidia malon aromat. Kunigai ne veltui tai daro, nors patys to nesuvokia. Ladanas savo spalva panaus gintar - http://en.wikipedia.org/wiki/Frankincense Ladano derva beriama ant rusenani smilkytuve angli ir smilkdama skleidia charaktering kvap. Pasirodo, kad pradjus valgyti ladano derv, imunitetas pradeda deimt kart spariau naikinti vines lsteles. Visai nebtina laukti vio simptom pasireikimo, kadangi kiekvieno keturiasdeimties sulaukusio mogaus

organizme jau yra vini lsteli ir tik stiprus imunitetas jas sunaikina. tai kodl, kovojant su moni gausjimu, nuo pat kdikysts vaikai skiepijami labai nuodingais imunitet slopinaniais vaistais. I ties tai toki mediag, padedani organizmui sunaikinti vines lsteles, yra labai daug. Prie kelet met, kai Holmsas komentavo artisto A. Abdulovo v, jis vardijo pagrindinius alternatyvius vio gydymo metodus. Dabar Holmsas neturi laiko gilintis it didel problem. ia tema yra ispausdinta daug knyg, tiesa ne rusikai. Rusikai ne tik ita tema, bet ir kitomis, apskritai nieko nra. Pasiirjus i alies galima pagalvoti, kad alyje gyvena vieni idiotai, apskritai nieko ir apie niek nenutuokiantys, kadangi tokia literatra Rusijoje didiausia retenyb, o kas yra - viena makulatra. Niujorke gyvenantis Ralfas Mosas geriausiai apibdina alternatyvius vio gydymo metodus. tai jo svetain ir jo knygos: http://www.ralphmoss.com/html/books.shtml . Jis yra labai kompetentingas ios srities ekspertas. Mosas yra Niujorko Sloan-Kettering onkologijos centro darbuotojas, nors ir nra diplomuotas gydytojas. I gydytoj nesulauksite joki pasisakym prie oficialij medicin ir jos gydymo metodus, kadangi tai yra medik pajam altinis. Kas gi kirs ak, ant kurios sdi? Kas nors prarasti darb ir savo gerov? JAV gydytojai gauna didiules pajamas, todl medicinoje j santykiai grindiami mafijos naudojamais principais, kadangi visi susieti bendromis pajamomis ir bendrai atliekamais nusikaltimais. Dabar tikriausiai supratote kokia situacija susiklosiusi ir onkologijoje? Nuo 1920-j met buvo atrasta ir skmingai pritaikyta ne maiau nei imtas neoficiali priemoni vio gydymo metod, neturini joki paalini pasekmi. Taiau visa tai buvo panaudota tik labai paengusi gydymo natraliais metodais moni labui ir tik neoficialiai, jiems gydantis patiems ar gelbstint jiems artimus mones. Oficialioji medicina ir farmacijos pramon visokiais bdais alinasi nuo efektyvi vio igydymo metod. Gydytojai ir farmacininkai usiima MOKAMU GYDYMU, BET NE IGYDYMU! To jiems nereikia! Paklausite, kodl?

Votsonai, tiesa, kaip visuomet, yra labai asmenikas dalykas. Reikalas tas, kad yra dviej tip mons mus valdanios esybs ir gojai http://zarubezhom.com/Images3/DiagrammaHolmsa2.jpg Aukiausiesiems t esybi atstovams net ir galv neateina tokia kvaila mintis gydyti gojus. Dabar pasaulyje gyvena daugiau nei septyni milijardai moni ir tie irinktieji kuria goj inaikinimo metodus. Kokios gali bti kalbos apie pastarj gydym? Visikai kas kita, ipeti naudos i goj lig, j gydymo, moni kani ir j miri. ia jau visai kitas reikalas! tai kur slypi visos iuolaikins medicinos esm! Kai reikia, emiausio lygio valdantieji taip pat turi bti gydomi metodais, nelabai besiskirianiais nuo t, kuriais gydomi gojai. Kaip gydomi visokie rotildai mes neinome ir negalime inoti. Akivaizdu, kad j galimybs visai kitokios ir visikai kitokia gydymo filosofija. Kaip ten bebt, taiau labai keista, kad t pasaulio irinktj sveikata nei kiek ne geresn ir jie gyvena nei kiek ne ilgiau, nei eiliniai gojai ar netgi varganomis slygomis egzistuojantys skurdiai. Dabar Holmsas, pasiremdamas antivini preparat panaudojimo filosofija, kaip tik pateiks jums pavyzd esmin paradoks, egzistuojant dabartinje medicinoje ir farmacijos pramonje. Votsonai, tai, skaitykite, Medicina ir farmacijos pramon daugiausia pastang sutelkia, iekodamos, skaitant ir antivines mediagas, taip vadinam vaist, kuriuos jos galt lengvai surasti gamtoje ir igryninti arba susintetinti bei labai brangiai pardavinti i j pagamintas tabletes ar ampules. Dabar akivaizdu kodl! Pasirod, kad visos itos igrynintos antivins mediagos neveikia. Pavyzdys. Jau seniai inoma, kad esnakai stabdo vini lsteli dauginimsi. Mokslininkai tai ino. Jeigu mogus kiekvien dien valgys esnak, vys jo organizme neatsiras, o jeigu jau jis yra, tai toliau neprogresuos, taiau mogui nustojus vartoti esnak, liga atsinaujins. mogui pradjus valgyti esnak, vini

lsteli vystymasis vl sustos. Mokslininkai jau pradeda i esnako iskirti v gydanias mediagas. Pasirodo, kad j yra nepaprastai daug, taigi j vis nemanoma igauti. Tai yra taip sudtinga, kad net nra galimybs isprsti paprasiausios uduoties - nustatyti visas esnake esanias mediagas. Mokslininkai tik madaug splioja, kokios esnakuose esanios mediagos turi antivini savybi. Svarbiausia, pasirodo, kad visos itos iskirtos grynos mediagos yra neveiklios. Votsonai, ar supratote? Visos didiausios oficialiosios medicinos ir farmacijos pramons pastangos pasmerktos lugti! Ivada tokia, kad keliolika cent kainuojanioje esnako galvutje yra visas kompleksas v gydani mediag, o svarbiausia, kad tos mediagos veikia, tik bdamos natraliame, neapdorotame, nekonservuotame esnake, kai jis yra gyvas ir biologikai aktyvus. I kitos puss, utenka tik iskirti grynsias, aktyvias esnake esanias mediagas, o tuo labiau jas dirbtinai susintetinti, kai jos liaunasi bti aktyviomis ir jau nebegydo! Ar supratote? Gamta tarytum prieinasi mokamai medicinai, gydymui u pinigus! Ar norite igydyti v? Praau! Nusipirkite esnak u kelis centus arba abrikos kauliuk, kasdien valgykite sveikat ir gydykits. O tai Gamta nei oficialiajai medicinai, nei farmacijos pramonei neleidia iskirti gryn, v gydani mediag ir pardavinti jas u pasakikus pinigus! Js net negalite sivaizduoti kokia Gamta imintinga! Votsonai, ar suprantate, koks pavojus ms dvigub standart pasaulyje grst gojams, jeigu irinktieji turt savo rankose grynas, v igydanias mediagas?

Pavyzdys. Tarkim, js vaikas serga viu. Js iekote vaist. Jums jie parodomi ir sakoma, js privalote padaryti tai, k mes jums nurodysime, o u tai kiekvien kart mes jums duosime po vien tablet. Js gi u t tablet padarysite visk, atiduosite visus pinigus, vis savo ir svetim turt, bet k nuudysite, nors ir save pat! tai kas bt ms dvigub vertybi pasaulyje, gyvenaniame pagal dvigubus standartus! Tuomet irinktieji beslygikai pavergt visus gojus! Visa laim, kad irinktieji neturi t mediag. Gamta jiems j neduoda maniakui niekas ginklo rankas neteikia. Gamta sutvark taip, kad vio gydymo priemons auga po kojomis arba jos parduodamos paprasiausioje darovi parduotuvje. Juk taip ir yra, o ir kainuoja jos centus, taiau iskirti grynas veiklisias mediagas - NEVALIA! Be to, Votsonai, svarbiausia, TO IR NEREIKIA! Btent taip, Votsonai, jeigu pamstysite bent penkias minutes, tai suprasite, kad nra jokios prasms ligoni labui iskirti grynas aktyvisias mediagas, kainuosianias beprotikai brangiai, vertas briliant, kai tos mediagos yra centus kainuojanioje paprasiausio esnako skiltelje. Grynj aktyvi mediag reikia ne ligoniams! Tikriausiai suvokte, koks skirtumas - valgyti pigius esnakus ir vartoti pasakikus pinigus kainuojanias tabletes. Kam reikia, kad gydantys vaistai btinai bt tablei, o ne esnako skiltels pavidalo? Ligoniui? Ligoniui ities apskritai to nereikia!

Kyla teistas klausimas, kodl gi visos oficialiosios medicinos ir farmacijos pramons pastangos skirtos btent it gryn veiklij mediag iskyrimui? Votsonai, tai gauna prasm tik tuomet, kai sismoninsime medicinos ir moni dvilypum, kai visi skirstomi irinktuosius ir jiems nepriklausanius http://zarubezhom.com/Images3/DiagrammaHolmsa2.jpg , kuomet tie irinktieji privalo inaudoti neirinktuosius. Irinktieji - goj antipodai yra pikti mons ir visomis galiomis stengiasi valdyti gojus. Tik sivaizduokite, jeigu irinktieji ms dvilypiame pasaulyje i tikrj turt mediag, igydani ne tik v, bet ir kitas ligas, koki jie gaut neribot valdi gojams? Irinktieji netgi dabar, neturdami joki ligas igydani vaist, vaizduoja gyd mones. Votsonai, jeigu jie i ties turt ligas igydani vaist, j valdia gojams bt neribota, taiau Gamta jiems nesuteikia tokios galimybs. Neirint to, irinktieji atkakliai vaizduoja gydantys gojus, nors jiems patiems ta mintis sukelia tik juok! Votsonai, tai ia ir slypi pagrindin ms pasaulio problema dvilypume, todl, kad yra dviej ri mons: irinktieji ir neirinktieji. Be to, pirmieji privalo inaudoti antruosius, taiau pati Gamta jiems to neleidia padaryti. Jeigu irinktieji atrast i tikrj igydani vaist, jie i to ipet maksimali naud. Kadangi Gamta igydymo metod neparduoda u jokius pinigus, tai irinktieji visokiausiais bdais stengiasi blokuoti goj pastangas suinoti natralius isigydimo bdus. Holmsas yra ityrs it natralios medicinos srit ir ino, kad irinktieji paia prietaringiausia informacija smoningai stengiasi sukelti chaos goj galvose ir tuo paiu nuslopinti net menkiausi j nor gydytis natraliomis priemonmis. Pirmas pavyzdys: dar soviet sjungoje buvo netgi kurtas vaistini augal tyrimo institutas VILAR - http://www.vilar-plant.ru/texts.php?way=201&id=203 . Jis ir dabar egzistuoja, sikrs alia Maskvos iedinio kelio. Anksiau institute dirbo

vieni savo klano mons. Dabar ten taip pat kakokia j privati kontora. Koks gi j vis it darbo met rezultatas? Ogi, joks! Vien tik atlyginim ir premij gavimas. Tikriausiai supratote, kodl io instituto darbo rezultatai ir turjo bti lygs nuliui? Atsakymas paprastas, todl kad Gamta taip patvark, jog pigus vieias esnakas v ir bet kokias infekcijas gydo be joki komplikacij! Kuomet yra iskiriamos grynosios veikliosios mediagos, jos neveikia, prarandama j savitarpio sveika ir gyvo augalo gyvybingumas! esnako gydaniosios mediagos veiksmingos tik vieiame, gyvame esnake! Kodl? Ogi todl, kad taip panoro Gamta! Tikriausiai supratote, kad farmacijos pramon ir oficialioji medicina, kaip irinktj veiklos dalis, iekodama natrali gydymo mediag i augal iskyrimo bd, siekia visai ne altruistini, efektyvi igydymo priemoni atradimo, o savo, grynai savanaudik tiksl. Tam reikia ukirsti keli! Dabar jums silome pasiirti vis filmo Ataskaita apie v versij. The Cancer Report (Full Version) http://www.youtube.com/watch?v=WnaBG177VIw Dokumentiniame filme surinkti faktai byloja, kaip oficialioji medicina dar dvideimtojo amiaus pradioje oficialiai, su savanaudikos medicinos mokslo profesros palaiminimu udraud visas natralias gydymosi priemones ir perjo prie gydymo vien tik cheminiais preparatais, nors visa tai nebuvo paremta jokiais moksliniais tyrimais. Akivaizdu, kad buvo remtasi vien tik vidinmis finansinmis ir politinmis prieastimis, o taip pat goj sveikatos bloginimo dingstimi. Filme atskleista udikika vio gydymo industrijos veikla, j suformav finansiniai plikiki gydytoj interesai, irinktj ir goj santykiai, o taip pat tai, kodl oficialioji medicina nenori panaudoti natrali gydymo priemoni. Susimstykite ir apie tai, k byloja statistika,

kad negydomi vininkai gyvena keturis kartus ilgiau nei gydomi ir pragyvena prasmingesn gyvenim! Cancer patients with no treatment at all statistically live four times longer and have a better quality of life. Tai buvo inoma dar senovs Romoje Neliesk vio ir gyvensi ilgiau!. Filme sugrupuotos populiariausios alternatyvios vio gydymo priemons, kurios apskritai buvo ymiai skmingesns nei ypa brangs oficialiosios medicinos gydymo metodai. Ataskaita apie v versij. The Cancer Report (Full Version) http://www.youtube.com/watch?v=WnaBG177VIw Dabar gi pasiirkite filmuk i JAV kaljimo, kai vaikin, isigydius v abrikos kauliukais, patupd u grot. Dabar jam gresia dvideimt grieto reimo nelaisvs met! Paklausite, u k? Ogi u tai, kad jis internete pardavinjo abrikos kauliukus, tvirtindamas, kad jie igydo v! Pasirodo, kad abrikos kauliukus pardavinti galima, taiau nevalia tvirtinti, kad augalas turi gydomj savybi. U tai gresia 20 met kaljimo. Ir visa tai vyksta laisvs alyje - JAV! http://www.youtube.com/watch?v=WvKQrATZ6bU JAV medicinos mafija grietai seka, kad tik neatsirast j konkurent! tai naujausi praneimai apie alternatyvi natrali vio igydymo priemoni platintoj aretus JAV: "FDA assault on herbal cancer products continues with raid on Missouri distributor" http://www.naturalnews.com/035556_FDA_raids_herbal_remedies.html O tai dar vienas visiko absurdo pavyzdys:

Tikriausiai inote, kad laisvojoje Europoje vaistaoli vaistini, kuriose, kaip Rusijoje ir kitose posovietinse alyse, galima nusipirkti gydomj augalini miini, nra! JAV dar yra galimyb vaistaoli nusipirkti, taiau ne vaistinse, o maose kioskeliuose arba internete. Europoje gi vaistaoli rinkimas ir j pardavinjimas udraustas, tai nelegalus verslas! i veikla nelegali tapo visai neseniai, o tai Naujoji Zelandija pirmoji alis, kurioje nelegalu netgi paiam usiplikyti ir gerti vaistaoli arbatas! http://www.naturalnews.com/035523_New_Zealand_natural_health_Codex.html U tai gresia penkiasdeimties tkstani doleri bauda! U tai, kad tik PATS gersi vaistaoli arbat. TIK VIENAS PATS! Proposed 'Natural Health Products Bill' in New Zealand would fine individuals $50,000 for making a cup of unapproved herbal The health freedom of New Zealanders is under very serious threat, as the federal government there pushes to pass a bill known as the Natural Health Products Bill (NHPB), or Bill 324-1, that will bring the nation into compliance with the overbearing and authoritarian food and health restrictions found in Codex Alimentarius, the so-called world food code.If passed, NHPB will combine with the equally-threatening New Zealand Food Bill to make it essentially illegal for individuals to even prepare for themselves, let alone try to sell, herbal products and teas, vitamins and supplements, or any other natural products that are not explicitly approved by the government as acceptable. Vakaruose taip pat nra ir priemiestini sod bei dar. Rusijoje ir alia esaniose alyse mons dar gerai gyvena! tai k vienas amerikietis rao savo interneto puslapyje: Js neturite teiss auginti joki augal ir j valgyti. Privalote pirkti tik didij korporacij tiekiamus cheminius j pakaitalus! You vill NOT grow and eat local natural food. You VILL buy chemical laden food shipped in from three time zones away at the big corporate food providers! http://www.hawaiinewsnow.com/story/17388115/haleiwa-farmers-marketordered-to-shut-down

JAV Aplinkos apsaugos agentra pritar preparato augal lapams alinti Agent Orange panaudojim vietoje pesticid! EPA Approves Agent Orange Pesticide! http://blog.alexanderhiggins.com/2012/04/11/epa-approves-agent-orangepesticide-116621/ Visiems juk puikiai inoma, kad mediaga Agent Orange, i kurios gaminamas preparatas, sukelia v! The 2,4-D chemical was also instrumental in the formula for Agent Orange, the chemical weapon used by the US during the Vietnam War that is believed to have either killed, maimed or disfigured one million people. is preparatas buvo naudojamas Vietnamo kare http://en.wikipedia.org/wiki/File:US-Huey-helicopter-spraying-Agent-Orangein-Vietnam.jpg ir praud arba padar invalidais vien milijon moni! "The Environmental Protection Agency has refused a petition that aims to ban the sale of a powerful pesticide linked with cancer. - Many studies show that 2,4-D exposure is associated with various forms of cancer, Parkinsons Disease, nerve damage, hormone disruption and birth defect.Because it poses significant health risk, exposure should not be increased, but significantly reduced to protect the publics health" JAV Aplinkos apsaugos agentra atsisak udrausti naudoti preparat. Tai siekusi padaryti moni peticija buvo atmesta. Suprantama kodl, vieni numirs, atsiras kiti. Juk ir taip pasaulyje per daug moni! tai praneimas apie darbuotoj, dirbusi su pesticidais, isigimusius vaikus. http://www.activistpost.com/2012/04/explosive-monsanto-knowinglypoisoned.html Argentinean tobacco farmers who say that the biotech giant knowingly poisoned them with herbicides and pesticides and subsequently caused "devastating birth defects" in their children. Sveikas, daktare, js raote daug straipsni, kuriuose pateikiama ypatingai vertinga informacija. Noriu js paklausti, k man daryti susidariusioje situacijoje? Moters smegenyse atsirado gerybinis auglys, spaudiantis regos nerv, todl jos kairioji akis apsidrumst. Buvo atlikta operacija, auglys paalintas, moters bsena iek tiek pagerjo, taiau apskritai situacija nediuginanti. Pus akies utraukta juoda uuolaida, o matomas vaizdas dreba. Kai tik moteris prasimerkia, pradeda bloguoti,

o kai usimerkia, j lenkia mieg. Gydytojai ira krvas vaist ir liep valgyti jautien, atseit, kraujyje maai hemoglobino. Buvau pribloktas tai antras atvejis, kai gydytojai rekomenduoja valgyti ms, kad padidt hemoglobino kiekis kraujyje. Tuomet tai buvo maa mergait ir jai irgi buvo liepta valgyti avien. Kas per nesmon, silyti valgyti pusiau suirusius kepintus lavonus? Ligoninje, kurioje gydsi moteris, jokios prieiros, gydytoj nra, o tie, kurie ten dirba, usiima neinia kuo ir, apart injekcij leidimo ir j paskyrimo, daugiau pasakyti ar patarti negali, daugiau jie nieko neimano, nes visa kita ne j sritis. Suprantu, norint, kad viskas atsistatyt ir stabilizuotsi, reikia kitis su imanymu, bet vis dlto... Pasiliau mogui po truput maist dti atri raudonj pipir, imbiero aknies, esnak, ciberols, pankolio. Pabandyti juk galima blogiau nebus. Dar suradau pavilg recept akims. Vartau daktaro Kristoferio patarimus, manau ten k nors surasis. Savaime suprantama, artimieji labai pergyvena, taiau nieko negali padaryti, nes maai k neino. Jie pasireng vykdyti bet kokius gydytoj nurodymus. A esu tos moters giminaitis, padedu kuo galdamas ir noriu padti dar daugiau, taiau gyvenu kitame mieste ir pats turiu problem su geriania motina. Ji tapo alkoholio vartojimo ir dmesio trkumo pensininkams auka. odiu, nors persiplk perpus. Praau, patarkite. Tikiuosi, mano laikas susilauks atsakymo, nors jo nesulaukus, niekas nepasikeis. A jau esu ras apie medicinins literatros naud, kadangi, apart oficiali vadovli nieko daugiau nra. Suprantu, kad ne kiekvienas gali parayti k nors naudingo ir vertingo, taiau pabandysiu dar kart... Holmsas asmenikai nieko nekonsultuoja, nes jis nra nuotolinis prieiros gydytojas ir nenori imtis atsakomybs u sugedus telefon. Tikiuosi, js j suprantate, taiau iuo atveju, kai js usiminte apie msos valgym, jis irgi jums pritaria, kad yrani kept lavon valgymas ne tik hemoglobino kiekio padidinimui, bet ir apskritai - yra visika nesmon. Visai netikusi idja valgyti gyvuli, augint ir laikyt Osvencimo koncentracijos stovyklos slygomis, o po to nudobt ir dar kok pusmet saugot vairiausiuose aldytuvuose, ms. Parduotuvse msa rausva ne todl, kad ji vieia, o todl, kad ji dayta, nes jau seniai tapo pelen pilkumo. Yraniai msai rausvumo suteikiama vairiausiais bdais: anglies viendeginio dujomis arba smalkmis, amoniaku, vairiausiais nitratais - Stoleshnikov2.htm . Vadinasi visikai beprasmika stengtis padidinti hemoglobin jau seniai supuvusios

gyvuli msos mioglobinu. Tai pirma. Be to, jau pati mintis netikusi didinti hemoglobino kiek mioglobinu. Mioglobine yra geleies, taiau ji skiriasi nuo hemoglobino tuo, kad hemoglobino geleis yra lengvai atsijungianioje HEMO grupje - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Heme_b.svg ir todl, kad kraujas skystas, o mioglobinas yra raumenyse ir yra vieno didiausi ir sunkiausi baltym, vadinam miozinu, dalis. Jis kartu su hemu irgi kaupia deguon ir nulemia raudon raumen spalv - http://en.wikipedia.org/wiki/Myosin , i kurio geleies jokiais bdais neilupsi, kadangi miozinas prisijungs prie raumen skaidul, nebent valgysite ali ms: http://www.ucl.ac.uk/~sjjgsca/MuscleSarcomere.gif Nordami realiai padidinti hemoglobino kiek, turite inoti, kad yra trys jo altiniai. Tai: 1. Skystas vieias kraujas, 2. vieia kasa, 3. viei kaul iulpai. Tik juose vyksta kraujo gamyba! itie hemoglobino altiniai veiksmingi tik tuomet, kai gaunami i sveik gyvuli. Nepads jokios tablets, kurios nesisavinamos, o be to, sukelia hemocideroz. klausim jau esame nagrinj aplanke: MEDICINE.htm iuo atveju, kai moteriai buvo paalintas akies nerv spaudiantis auglys ir po to ji dalinai neteko regjimo, hemoglobinas jai turi toki pai reikm kaip ir grynas oras. Jos regjimas pablogjo, nes auglys spaud nerv ir pastarasis apmir http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Gray773.png/250px -Gray773.png i situacija analogika, kai nudista ranka, apmirus j reguliuojaniam peties nervui. Tuo atveju gydymo esm paprasta reikia atlaisvinti spaudiam nerv, o visa kita priklauso nuo Gamtos valios. Niekas neino kiek buvo suspaustas moters regos nervas, ar jis labai pakenktas ir taip toliau, todl praktikai jai iuo metu niekuo nemanoma padti. Vis dlto, tiktina optimistin prognoz, kadangi po operacijos nervo veikla gali atsinaujinti, taiau niekas negali pasakyti, kada tai vyks ir kokia dalimi . Turi atsinaujinti nerv lstels, o jos, inia, neatsinaujina. Galima

bandyti ilg laik po truput valgyti vieias alias, tik sveik gyvuli smegenis. Konservuotas ar apdorotas valgyti beprasmika. Atminkite, apdorotas ir perdirbtas maistas visikai neveikia! Komentuojant: ...Ligoninje, kurioje gydsi moteris, jokios prieiros, gydytoj nra, o tie, kurie ten dirba, usiima neinia kuo ir, apart injekcij leidimo ir j paskyrimo, daugiau pasakyti ar patarti negali..., Votsonai, i situacija elementariai paprasta, kadangi seniai inoma, kad gydytojai nieko neimano. Universitetuose juk visikai NEMOKOMA apie maisto poveik sveikatai! Nra nei tokio fakulteto, nei tokios specialybs, todl kreiptis gydytojus mitybos klausimais tas pats, lyg to paklaustumte altkalvio ar oferio. Pirma, devyniasdeimt devyni procentai gydytoj paskutin kart vadovl savo rankose laik tik tuomet, kai baiginjo savo mokslus medicinos universitete. Tai ypa bdinga moterims ir ypa dirbanioms poliklinikose. Antra, jeigu gydytojas nori gerai imanyti savo specialyb, turi ne tik nuolat skaityti naujausi medicinos literatr bei domtis paskutiniais mokslo pasiekimais, bet ir bti savotiku maitininku prie esamus medicinos autoritetus! Toki, netgi vyr yra labai nedaug. Moterys apskritai to nesugeba. Moterys prisitaikls, jos vykdo instrukcijose pateiktus nurodymus, o vienomis instrukcijomis jokios ligos neigydysi! Rusijoje dirbantis gydytojas tai toks tipas, kuris jums parays paym ir tai u pinigus, o daugiau jis nieko nesugeba! Gojams net neverta prie j kibti! iuo atveju gojai panas avinus, pristojusius prie stulpo ir j badanius. Dabar, Votsonai, sumanus mogus tik pats gali save igydyti nuo senjimo lig, kadangi internete yra visa reikalinga informacija, o jeigu mogus to pats padaryti negali, vadinasi jis to ir nusipeln. Gyvenimas grietas, bet teisingas! Gamtai visikai nereikalinga bet kokiomis pastangomis isaugoti kiekvieno mulkio sveikat ir gyvyb. Dabar emje ir taip jau gyvena daugiau kaip septyni milijardai moni. Gamtai ymiai paprasiau sukurti nauj mog. Geriau apskritai nejuokinkite Holmso visu tuo, kas susij su goj gyvybi isaugojimu, antraip jis gaus ivar. Raumenis treniruojantis vaikinas uvo vien tik todl, kad aplink buvo vieni avigalviai, skaitant ir gydytojus. Holmsas negali nepaminti io skandalingo atvejo, kadangi tai neturi pasikartoti. Ar inote, kad kiekvienoje JAV kavinje kabo

plakatas, k daryti uspringus. Po io atvejo kiekviename automobilyje irgi turi kaboti informacija, bylojanti, nuo ko uvo is vaikinas! Filmukas: http://www.vesti.ru/doc.html?id=894183&cid=520 Mirtinas svoris: ant sunkum kilnotojo ukrito daugiau nei 180 kilogram sverianti tanga. Sportininko pasirodymas atvirame acht sunkum kilnojimo empionate tapo lemtingas. Sportininkas neilaik svorio ir jam ant krtins ukrito daugiau nei 180 kilogram sverianti tanga. acht informacijos agentra pranea, kad incidentas vyko rugpjio 25-j. Trisdeimt penkeri met Igoris Galukinas dalyvavo varybose devyniasdeimties kilogram svorio kategorijoje. Praneama, kad Sporto rmuose, kuriuose vyko varybos, nebuvo budini medik, o greitosios pagalbos automobilis atvaiavo per vlai. Sportininkas su sunkia krtins trauma buvo nuvetas miesto ligonins traumatologijos skyri, taiau jo gyvybs igelbti nepavyko. Kaip prane Rusijos Federacijos Rostovo srities Nusikaltim tyrim valdybos atstovas, uvusiajam buvo plyusi diafragma bei lo daugyb onkauli. Votsonai, skrodiant buvo aptikta plyusi diafragm bei daugyb lusi onkauli. Viso labo tik tiek! Nuo to nemirtama! Tai byloja apie nusikalstam aplaidum! Tokie raumen augintojai ruoiasi bti tvarkdariais kam andikaul sulauyti arba perskelti makaul, kaip kad Sevastopolyje vyko dainininkui Naumenkai ir jo snui - http://nn.by/?c=ar&i=79053&lang=ru . Savimylos bukagalviai! Ne Holmso valioje trenkti j marmzes stal. Tai sakau todl, nes l onkauliai negali bti mirties prieastis! urnalistai irgi rainja nesmones! Votsonai, nemirtama nei dl plyusios diafragmos, nei dl lusi onkauli! Sportininkas uvo nuo stipraus pneumotorakso oro susikaupimo pleuros ertmje!

Tai tik rodo, kad visi ten buvusieji, skaitant ir medikus visiki bukagalviai! Mirties prieastis banaliai paprasta! irkite, tai normalios krtins lstos rentgeno nuotrauka. http://d36i1lch6ipbwf.cloudfront.net/wp-content/uploads/2009/01/normal-x-raychest11.jpg Votsonai, kas gi ia nesuprantamo? Netgi paskutinis kvailys gali visk suvokti: rentgeno nuotraukoje matosi atvirkias vaizdas. Tai yra, kas nuotraukoje matyti kairje pusje, mogaus yra deinje ir atvirkiai. viess brkniai tai onkauliai ir krtinkaulis, o tamss plotai tuiaviduriai plauiai, juk juose oras. Vadinasi, ten, kur tuia, nuotraukoje tamsu, o kur viesu, ten yra kaulai ar kakokia klitis. Matote, kad irdis yra u krtinkaulio ir iek tiek pasislinkusi kair. Kaip matote, labai kvaila durti kairj on, nes jei peilis neilgas, jis irdies niekaip nepasieks. irdis yra iek tiek priekyje po krtinkauliu. tai rentgeno nuotrauka, kurioje matomas uvusio sportininko krtins lstos vaizdas: http://forum.facmedicine.com/attachments/spot-diagnosis/642d1331840847chest-xray-tension-pneumothorax-14803_2.jpg Ar matote skirtum? Kur pasislinko irdis? kair (nuotraukoje dein)! Tai STIPRAUS PNEUMOTORAKSO POYMIS! ita nuotrauka, kaip ir instrumentai pneumotorakso paalinimui turi bti kiekviename automobilyje, kadangi tai danai nutinka po autovyki arba po spyri kojomis krtin! Mirtis itinka po to, kaip ir sportininko ties atveju, kuomet ls onkaulis praduria plauius ir su kiekvienu kvpimu oras pradeda patekti tarp tarp krtins lstos ir plaui. Susidaro oro maias, i kurio oras nebegali ieiti! sivaizduokite, lyg kakas tarp plaui ir krtinkaulio pradeda psti balion! Balionas po truput didja ir neleidia vieiam orui patekti plauius, juos vis

labiau spaudia, plauiai sublikta ir pasislenka. Tuo paiu ir irdis spaudiama, ji staigiai pastumiama on ir sustoja! tai taip, kaip matosi nuotraukoje. Toji juodoji dm deinje, o realiai esanti kairje, ir yra tas, plauius bei ird spaudiantis balionas. http://forum.facmedicine.com/attachments/spot-diagnosis/642d1331840847chest-xray-tension-pneumothorax-14803_2.jpg mogus po tokios traumos, nors ir bdamas aikios smons, jauia oro trkum, negali kvpti ir pradeda mlynuoti. iuo ir panaiais atvejais mogus neivengiamai mirta. Niekas nesugeba atpainti stipraus pneumotorakso, nes paprastai tai nutinka ne namie ir ne ligoninje. Situacija tokia, kad mogui po krtins traumos avarijoje ar minimu atveju, i pradi atrodo, lyg nieko ypatingo ir nenutiko, taiau netrukus nukentjusysis pradeda blakytis, dusti, mlynuoti ir akyse atsijungia! Tuo metu aplink susispiet mons, skaitant ir medikus, paprasiausiai nustrsta. I kitos puss, susidarius tokiai situacijai, gydymas elementariai paprastas. Utenka stora ilga adata perdurti krtins lst ir mogus akimirksniu atgyja. Apskritai nra jokio pagrindo panikai. Kvpavimui visikai utenka ir vieno plauio. mogus juk mirta pasislinkus irdiai, kurios padtis atstatoma paprasiausiai mechanikai ileidiant i krtins lstoje susikaupus or. Labai svarbu nepaeisti kepen, todl krtins lsta stora adata praduriama kaip tik vertikaliai emyn iek tiek emiau raktikaulio. Nukentjusysis tiesiog akyse atsigauna. Bt atgaivintas ir tas sportininkas, dviej vaik tvas, jeigu aplinkui nebt stovj vieni avigalviai. Paprastai praduriama dein krtins lstos pus. Tai daniausiai vyksta gatvje, kelyje, kur nra rentgeno aparat ir kit prietais, kokie yra ligoninje. Visk reikia atlikti nedelsiant! Tam tinka bet koks atrus daiktas, netgi lenktinis peiliukas, kuris smeigiamas tarp onkauli ir kaip galima gilau. Lenktinio peiliuko amenys trumpi, o reikia bent ei centimetr gelets, kad bt galima pradurti lieso mogaus krtins lst. Amenis reikia iek tiek pasukti. Taip ileidiamas krtins lstoje susikaups oras. Nereikia bijoti pradurti plaui, nes jie yra suspausti krtins lstoje susikaupusio oro ir pasislink al.

Dar kart irime rentgeno nuotrauk: deinje nuotraukos pusje (realiai kairje) matomas stiprus pneumotoraksas. Deinioji pus patamsjusi, kadangi joje plaui nebra, jie suspausti. irdis iek tiek pasislinkusi kairij pus ir pasisukusi. Tai jau galas! http://forum.facmedicine.com/attachments/spot-diagnosis/642d1331840847chest-xray-tension-pneumothorax-14803_2.jpg Realioje situacijoje mogus, esantis tokioje bsenoje, kaip parodyta nuotraukoje, jau mirta, todl jeigu jis ne ligoninje, jam kuo skubiausiai reikia bet kokiu atriu daiktu pradurti krtins lst. Durti btina emiau raktikaulio. Geriausia bt, kad kiekvieno automobilio vaistinlje bt stora ir ilga adata, tuomet bet kuriam nukentjusiam po avarijos arba traumos, besiblakaniam priemirtinse konvulsijose, gaudaniam or, mlynuojaniam ir akyse jau ileidianiam dvasi, pradrus krtins lst, galima skmingai pagelbti ir isaugoti gyvyb. Tai juk vien tik stiprus pneumotoraksas! Netgi, kai nukentjusysis yra ant mirties slenksio visai dl kitos traumos, krtins lstos pradrimas jam visikai nepakenks. Tokia paprasta procedra gali igelbti daugyb moni, nes tai gana danai pasitaikanti trauma. Paprasta ir atrodanti nepavojinga, kaip aukiau paminto sportininko trauma, danai bna mirtina. Policijos darbuotojai btinai turi bti vald paprast nukentusij gelbjimo bd. I kitos pus, ie raumen augintojai dar kart rod, kad visa, k jie sugeba tai vien prisipsti raumenis, dauyti makaulmis plytas arba kam nors perskelti galvas. Votsonai, gal visus tuos raumen augintojus verta nusisti kirsti miko? Tegu gryname ore usiima naudingu fiziniu darbu, nes toki lidnai pagarsjusi tvarkdari priviso devynios galybs, kaip musi tvarte! Gojams i j jokios naudos - jie juk saugo vien tik oligarchus! Votsonai, tai jums akivaizdus pavyzdys, kad gojai visais klausimais paskutiniai mulkiai. Visi be iimties!

Visi turite pasiirti naujj film "Hunger Games"!!! http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunger_Games_%28film%29 Gojai, tai js ateitis, kuri ruoiama jums ir js vaikams.

ESNAKAI Sveikas daktare, praau pasakyti, k daryti mogui, kuris nevirkina esnak, o j suvalgius, labai sureaguoja jo kasa, pablogja bendra savijauta? Ar galima nuo to atpratinti organizm ir imokyti j nereaguoti esnak? Galbt kaip tik atvirkiai visai nereikt valgyti i darovi, jeigu organizmas taip reaguoja imbier bei esnak? Pasirao: naujasis gojus aspirantas. Pirmiausia imokite suformuluoti savo nusiskundimus. Beje, ar tai js paties kasa? Ar js galvoje nuo smegen, jums mstant, nesusidaro nuospaud? Nei vienas mogus negali suvalgyti daug ali esnak! Nei vienas, o ne tik js! esnakas erzina skrandio gleivin. Tai normalu! Erzinantis esnako veikimas proporcingas jo antibakteriniam, antivirusiniam ir antiviniam poveikiui! Tokia situacija Gamtoje prasta: kuo geresn priemon, tuo sudtingiau j vartoti. Reikia mstyti galva, o ne kakuo kitu ir sugalvoti kaip panaudoti esnako vertingsias savybes! Holmsas apskritai man, kad tai toks paprastas klausimas, kad jo net nereikia aikinti. Nieko panaaus! Juk turite reikal su gojais! Pirmiausia, esnakas vartojamas iorikai: gydant pliuojanias aizdas, pradedant paprasiausiais spuogais ir baigiant sunkiai gyjaniais pliniais. iuo atveju problem su skrandiu nra. Naudojant esnak iorikai, jo skiltels sutraikomos ir itepamos paeistos vietos arba esnako tyrel tiesiog terpiama atvir aizd. esnakas ir mikrobai, esnakas ir onkologiniai susirgimai - nesuderinami! Jokiu bdu! itos poros sandrauga tiesiog nemanoma! Vartojant esnak, jis naikina visa, kas prieinga organizmui! Tiktai t, kas prieinga! Holmsas netgi pats savo kailiu yra daug kart ibands stebukling esnako veikim, skaitant ir karp

gydym. Pasitaikius progai, ir patys galite ibandyti nuostabias gydomsias esnako savybes! ia visikai nereikia mokslini tyrim institut bei akademik pagalbos. Karpos tai papilomos viruso sukeltas susirgimas, turintis kai k bendro su onkologiniais susirgimais. Apdorodami karpas netgi paiais brangiausiais antibiotik tepalais, jokios naudos netursite! tai, jeigu js kelet kart karp patepsite perpjauta esnako skiltele, tai ji jau po keleto dien prads irti ir netrukus visikai sunyks. Beje, esnakas sunaikina netgi sisenjusias karpas. I j beliks vien tik luobel sudivs suragjusios karpos maielis, viduje ji bus sausa ir visikai supliukusi. Sen karp, priklausomai nuo jos amiaus, padengt suragjusiu odos epiteliu, reikia paprasiausiai ilgiau tepti esnaku. Ji vis tiek bus sunaikinta ir i jos beliks plonas, susitrauks, vos besilaikantis paviriuje sausos odos kauburlis, o ne anksiau buvusi plati ir isiptusi karpa. Po to likus odos maiel reikia perriti stipriu silu, kad ji galutinai sunykt. ituo atveju karpa daugiau nebeiplis, o jeigu j pjaustysite, ji gali atsirasti kitoje vietoje. Holmso tvas kaip tik dl ios prieasties ir mir. Jis nenusiman medicinoje ir savo karp ant nosies pjaustydavo skutimosi peiliuku. Nosies kraujotakos ypatumas tas, kad kraujas i nosies srities teka tiesiai smegenis, todl Holmso tvui karp virusas jas ir pateko. Jis susirgo papilomos viruso arachnoencefalitu. Kaip atskirti karp nuo kit odos darini? Karpa auga paioje odoje! Pavyzdiui, lipoma susidaro po oda. Tiek lipoma, tiek ir karpa yra gerybiniai augliai, taiau lipoma susiformuoja po oda, o karpa yra paios ODOS DARINYS IR YRA JOJE! Karpa rykiai isiskiria i aplink j esanios odos. K tik iaugusi karpa yra rausvos spalvos, senesn suragja. Jeigu pastebite savo odoje kok nors neaik darin ir neinote bei negalite nustatyti kas tai, stenkits j inaikinti esnaku. Be to, kol aikinsits kas ia iaugo, kaip melanomos atveju, galite ir an pasaul nukeliauti. Tik pastebj kakok neaik, ant odos atsiradus augl, nedelsiant j trinkite perpjauta vieio esnako skiltele! esnakas turi aikiai ir mokslikai rodytas antibakterines, antivirusines, priegrybelines ir prievines savybes. Holmsas yra mats daug mokslini tokio pobdio eksperiment ataskait, kurios paprasiausiai nepatenka masinio informavimo priemones. Apskritai tai ito niekam ir nereikia kam gydyti gojus nuo vio? ems gyventoj perteklius tai

svarbiausia pasaulins vyriausybs problema, o js norite, kad visi bt sveiki ir igydomi! Oficialioji medicina tik apsimeta gydanti mones, o i tikrj viskas daroma atvirkiai. tai tokia garsiai neskelbiama iuolaikins medicinos nuostata pelnytis i lig ir miri! Pamat, kad ant odos atsirado koks nors auglys, nieko nelaukdami, t viet trinkite perpjauta, o ne visa esnako skiltele! Gojai gali pradti trinti ir neperpjauta skiltele! Ar reikia klausti, kodl auglio viet reikia trinti esnako nuopjova? Perpjaut esnako skiltel arba jo tyrel galima netgi kuriam laikui lipnia juosta prilipdyti prie paeistos vietos. Gydant kai kurias ligas, visai nebtina VALGYTI esnak, kad jis erzint skrand. Galite esnako skiltel netgi simesti avim bat. bat! Po to vaikiokite ir jau po penki minui pajusite esnako kvap js ikvepiamame ore! Vadinasi esnakas jau veikia, jis viduje, plauiuose! esnako veikliosios mediagos labai lengvai prasiskverbia pro od, todl galima j ne tik valgyti, bet ir tartin odos viet aptepti esnako koele ir apriti! Vienintel slyga - niekuomet nenaudokite sintetini tvarsi! Pavyzdiui, jeigu sergate angina, nakiai aptepkite gerkl sutraikytu esnaku ir aprikite! Jau ryte nebejausite anginos poymi! Susirgote plaui udegimu procedra ta pati: nakiai aptepkite krtin trinto esnako koele ir aprikite medvilniniu tvarsiu ar bintu. Ryte plaui udegimo kaip nebuv! Meningitas irgi gydomas taip pat: utepkite esnako tyrel ant galvos ir usidkite medvilnin vis galv gaubiani kepurl. Ryte meningit kaip ranka nuims. Plinio inkst udegimo pielonefrito gydymo procedra lygiai ta pati esnako tyrels kompresas ant nugaros ties inkstais. Visuomet turkite omenyje, kad esnakas gali nudeginti jautrias odos vietas, todl tokiose vietose kompresus laikykite neilgai, daniau keiskite arba esnako tyrel vyniokite marls maiel. Ten, kur oda storesn ir grubesn, kompresus galima laikyti ilgiau ir juos keisti ne taip danai. Nieko blogo nenutiks netgi tuomet, jeigu esnakas nudegins od, taiau visuomet atminkite, kad esnakas labai lengvai prasiskverbia pro od ir labai efektyviai veikia.

Naudojant iorinius esnako kompresus, galima ivengti btinybs valgyti ali esnak! J valgyti reikia tik tuomet, kai sergama skrandio, kasos, kepen ar virkinimo sistemos viu arba reikia kovoti su tokia arnyno infekcija kaip cholera! iuo atveju irgi galima rasti ieit! Reikia pasidaryti esnako antpil ir j gerti. Antpilas ne taip erzina vidaus organus, taiau jo veikimas labai efektyvus. Holmsas tok gydymo bd ypatingai rekomenduoja vaikams su j aminais peralimais ir virkinimo sistemos sutrikimais. Karto esnako antpilo garais galima kvpuoti pro burn ir nos, taip atsikratant vis peralimo lig, skaitant ir bronchit! Turint problem su virkinimo sistema, galima vartoti termikai apdorotus esnakus. inoma, kaitinant esnakus sta dauguma jo nuostabi savybi, taiau ne visos! iuo atveju kokyb galima kompensuoti kiekybe! Trokinti esnakai jau nebedegina ir j galima suvalgyti labai daug, tiesiog saujomis! Kiekvien dien suvalgydami j po kilogram - kupin lkt trokint esnak, vis tiek pajusite gydomsias esnako savybes, ar tai bt paprasti virkinimo sistemos sutrikimai, ar net vys! domu tai, kad autorius esnakus smulkina virtuvs kombainu. Jis j nelupa, o sumala su visais luobais, paskui apkepina alyvuogi aliejuje. Visa tai kuo puikiausiai susivirkina, laukan niekas neieina! Vadinasi vertingos visos esnako dalys, tiek paios skiltels, tiek j luobel. Apart vis teigiam esnako gydomj savybi, jis i arnyno paalina ir ten galinias bti kirmles Tai tik esnako poveikio pradia! Vienas skaitytojas pateikia tai kok esnako sisavinimo bd. Perskaiiau vien js skaitytojo klausim ir neradau j atsakymo. Norint valgyti ali esnak ir nejausti jo erzinanio poveikio, tuo paiu neprarandant esnako savybi, reikia sutarkuoto esnako tyrel sumaiyti j su kefyru. Kefyras panaikina deginant esnako poveik, taiau visos jo savybs isaugomos. Skanu ir naudinga, o svarbiausia paprasta. Holmsas, nordamas suvalgyti daug esnak, juos sumaio su arbzu. Tokiu bdu irgi galima suvalgyti daug esnak. Svarbus istorinis momentas. Pasirodo, kad Luji Pasteras apie baktericidines esnako savybes suinojo btent po bandym su ia darove, kai jis stebjo esnako baktericidin poveik bakterijoms. Pasteras ne pirmasis tai pamat, nes tai

buvo jau seniai inoma, taiau tik mokslini bandym metu stebjo ir sitikino antibakterinmis ir prievinmis esnako savybmis. "Louis Pasteur examined garlic's use as an antibacterial back in the nineteenth century and showed how it killed bacteria under laboratory conditions.http://www.garlic-central.com/antibiotic.html http://www.amazingherbs.com/meduseofgari.html http://www.drmirkin.com/nutrition/8868.html Viena pastaba naudojant esnak dideli pling aizd gydymui. esnako tvarst laikykite ne per daug ilgai ir po to pereikite prie vandeninio atri raudonj pipir antpilo kompreso! esnakas po keleto dien sunaikins bet kok plin ir prads deginti aizdos vid ir ji nebegals ugyti. Kai tik pamatysite, kad aizda isival, tutuojau pereikite prie gydymo vieiu, vandeniniu atraus pipiro antpilu, kuris nuostabiai atgaivina aizdos kraujotak ir nedelsiant j igydo! Tai speciali informacija bukagalviams gojams! Atrus raudonasis pipiras netgi atviros aizdos nedegina! Vyrai, nedrebinkite kink! Atrusis pipiras degina tik burnos, aki ir iangs gleivin bei kapel. Atviros aizdos pipirai nedegina! Be to, pipir deginimas nedaro nieko blogo, vien tik naud! Mano aunuoliai, to bijoti nereikia! Automobilio vaistinlje visuomet turkite spiritinio atrij pipir antpilo, kadangi tai pirmoji pagalba avarij metu atsiradusioms sunkioms traumoms. Tas vietas, kuriose matomas kraujas, reikia ikart apipilti atskiestu raudonj pipir antpilu. Naudojant vaistinse parduodam septyniasdeimties procent pipirin antpil, vien buteliuk reikia atskiesti vienu litru vandens ir pilti ant bet kokios kraujosruvos. Ar viskas aiku apie pipir bei esnak daromus stebuklus? Juos visuomet reikia turti alia ir protingai panaudoti! Tai ne dogma, o vartojimo nuorodos. Js uduotis -- suteikti galimyb esnakams ir raudoniesiems pipirams pasiekti paeist viet! Prie raant laikus Stolenikovui, reikia ir patiems iek tiek pamstyti!

Dar kai kas prie to, kas pasakyta apie esnak: domu tai, kad sisavinamas visas esnakas tiek jo skiltels, tiek ir jo luobeliai. Visk sumalus, pakepinus aliejuje ir suvalgius, susivirkina viskas, aliai paskutinio trupinio. Be to, arnyne dingsta visi paeidimai bei infekcijos, o taip pat galimi kirminai. tai toks pirminis esnako poveikis! Du prancz gydytojai para knyg apie tai, kad apie pus vis esam vaist neveikls, o penki procentai netgi pavojingi. http://www.thelocal.fr/page/view/doctors-claim-half-of-drugs-useless-5dangerous Votsonai, ia jie iek tiek perdeda. Juk igydyti grip galima labai paprastai. Kuo? esnaku! Holmsas iek tiek detaliau papasakos apie esnako panaudojim gripo epidemijos metu kylaniai mirtinai pavojingai bakterinei pneumonijai. Reikia pasakyti, kad is susirgimas ities pavojingas, lygiai kaip ir maras trys dienos ir mogau jau nebra. Influenza and Pneumonia - American Lung Association www.lung.org/assets/documents/.../i-p.pdf Influenza and Pneumonia. Influenza. Influenza is a highly contagious viral infection that is one of ... Influenza and Pneumonia are a leading cause of death in the ... Tai ne juokai. Skrodimo metu aptinkami ne tik difuziniai, bet ir plats kraujo isiliejimai. http://www.netterimages.com/image/58685.htm ir http://www.flickr.com/photos/pulmonary_pathology/4858366472/ Bakterins pneumonijos pasekm vidinis kraujavimas ir staigi mirtis. tai kodl turi bti naudojami ir atitinkami bei veiksmingi gydymo metodai, o ne imituojamas gydymas neveikliais sintetiniais, virusus niekaip neveikianiais antibiotikais. Oficialioji medicina tik vaizduoja gydanti, kadangi ji neturi joki reali igydymo priemoni. Vienintelis dalykas, k gydytojai prie ligonio mirt gali

padaryti, tai vdinti jo plauius ir, kaip visuomet, vaizduoti, darantys visk, o i ties nieko. Jie vien apsimeta kak gydantys. esnako fitoncidai veikia ir virusus. Reikia msmale sumalti daug esnak, jais aptepti vis krtin ir apriti marliniu tvarsiu ir laikyti tol, kol ligonis gali itverti. Kaip su pipiriniais pleistrais? Labai bt gerai, jeigu pramon gamint ir esnak pleistrus. Pastebjus, jog esnakas degina od, turite suprasti, kad js oda jautri. Tuomet esnako tyrel reikia pilti iek tiek augalinio aliejaus ir kompres dti tik ant nugaros. Galima ant krtins dti esnak antpile sumirkytas skepetas arba tiesiog trinti krtin esnaku. Norsite gyventi, tuomet isiaikinsite ir imoksite, kaip tai padaryti. Nuo esnako dar niekas nenumir, o nuo virusins pneumonijos mirta milijonai. Numus esnako kompres, krtin trinkite, nuplaukite, nuluostykite ir iltai aprikite. Kartokite tol, kol reikalai prads gerti. Tepamas krtins plotas priklauso nuo paciento dydio. Vienas sveria 120 kilogram ir jo oda kaip dramblio jam toks kompresas vienas juokas, o kito oda kaip kdikio labai jautri. Ar jauiate skirtum? Moterims esnaku nedera tepti krt, o ypa speneli. Reikia protingai naudoti esnak kompresus. Pavyzdiui, gydytojas Kristoferis, vaikams nakiai sutepdavo tik koj padus, kur oda storesn. Tuo paiu metu galima kvpuoti esnak nuoviro garais. Trumpiau tariant, jeigu sergate gripu, turite visomis manomomis priemonmis sudaryti galimyb patekti esnakui js organizmo vid. Natrali gydymo metod yra daugyb, tik oficialioji medicina, siekianti mainti moni skaii, sako prieingai, o gydytojai savo gydymo metodais tai tik patvirtina. Sirgdami gripu, jokiu bdu nevartokite aspirino, mainanio temperatr, nes tik aukta temperatra sunaikina gripo virusus. iuo atveju netgi naudinga igerti taurel kit degtins ar konjako, nes tie grimai didina kno temperatr. Esant auktai temperatrai, ligon vsinkite ventiliatoriumi, drgnomis paklodmis vien tik fiziniais metodais, o ne vaistais. Su dideliu malonumu Holmsas pristato pirmj penkiasdeimties minui trukms gydytojo ulco natralios medicinos paskait filmuk! Aspiranto lydratis:

Sveiki, gydytojau! Ai u inut! Aspirantai aunuoliai! Suveik labai greitai ir tiksliai. tai pirmasis gydytojo ulco paskaitos - Isaugok savo sveikat filmukas (Save Your Life Interviews) su rusikais subtitrais. https://www.youtube.com/watch?v=2YaRMSD2b6k&feature=player_embedded Holmsas labai patenkintas, kad jo pateiktas gydytojo ulcs svetains pristatymas rusakalbei publikai galiausiai buvo skmingas. Mums dirba puikus aspirantas, iverts visus gydytoj Kristoferio ir ulcs darbus, o dabar dar ivert ir gydytojo ulcs paskait cikl. Holmsas buvo pribloktas, nes filmuke pateiktas ulcs interviu su pinig maiu i Kalifornijos - Samueliu Biseriu, noriniu u dyk bti ne tik turtingu, bet ir sveiku. Pirmojoje vadinje dalyje ulc apibdina dabartin padt JAV medicinoje: visuotin taking medicinos sluoksni diktatr ir nupasakoja kaip jie to pasiekia. Apie laisv Amerikoje js jau gavote informacijos i pirmj lp: Amerikoje nei vieio pieno, nei vaistaoli nuoviro neigersi u tai kaljimas. ulc puikus oratorius ir patraukli asmenyb. domus vaikis mirnas: ieivis i Centrins Europos, bet kildinantis save i vokiei. Votsonai, suprantate, kiekvienas mogus yra tam tikrame visos realybs ar jos dalies painimo lygyje. Tai normalu. Juk negalima net lyginti dvideimtmeio ir eiasdeimtmeio mogaus patirties! ioje, gydymosi natraliomis priemonmis srityje Holmsas, jei taip galima isireikti, pirmauja net tarp pirmaujani! ulc pateikia pagrindines mintis. Pats Holmsas negalt to isakyti geriau, nei tai daro ulc. Tuo labiau, kad ulc aikina elementarias tiesas, kai tuo tarpu Holmsas tuojau nuklysta lankas. Tai, k daro ulc, manoma ne kiekvienam. tai kodl Holmsas u j balsuoja abejomis rankomis. ulc JAV natralios medicinos klausimais pats geriausias! https://www.youtube.com/watch?v=2YaRMSD2b6k&feature=player_embedded Savaime suprantama, kad Holmsas pats, o taip pat vis skaitytoj vardu ireikia kuo nuoirdiausia padk visiems, kurie ms aspirantui padjo sukurti ir pritaikyti rusikus subtitrus itam filmukui!

https://disk.yandex.com/public/?hash=nO3nxYRt90VBRPEyl2d6YKD1DZYpIC03sbZ F8jLXKxQ%3D Votsonai, vienintelis io filmuko trkumas, kad jo pradioje pateiktas uraas, atseit, prie gydydamiesi natraliomis priemonmis, visais klausimais kreipkits gydytoj ar vaistinink! Akivaizdu, kad ulc buvo priverstas tai padaryti, antraip bt buvs pasodintas! Apie tai jis pats papasakos savo filmuke. Be tokio pobdio pastab Amerikos Medicinos asociacija su jumis kaip mat susidoros. Tikra mafija! Holmsas pats yra diplomuotas gydytojas ir puikiai ino, kad kreiptis medikus pagalbos mitybos klausimais lygiai tas pats, kaip to paklausti paprasiausio elektriko. Gydytojai mitybos klausimais visiki PROFANAI! Nieko keisto, juk viso pasaulio institutuose bei medicinos mokyklose mitybos klausimai net NENAGRINJAMI! I kurgi gydytojas gali k nors inoti apie mityb? Pasiirkite juos paius! Jie nutuk, rko, geria, daugelis i j - narkomanai! iandien, irk, jis dar gydo, o ryte jau pats kojas uvert, nors jam dar tik kokie keturiasdeimt penkeri! K toks gydytojas gali igydyti? Votsonai, ne tik juokinga, bet ir keista! Vieninteliai medicinos darbuotojai, kuriems dstoma dietologija medicinos seserys ir tai tas daroma remiantis pasenusia metodika, kuomet mogaus organizmas prilyginamas puodui su vandeniu, o visas maistas vertinamas tik kalorijomis. Paprastas esnakas, neskaitant savo unikali antibiotiko savybi, toli aplenkia visus inomus vaistus, naudojamus organizmo ivalymui nuo vino. http://rinf.com/alt-news/breaking-news/garlic-beats-drug-in-detoxifying-leadsafely-from-body/53176/ Kin mokslinink tyrimai rod, valgant ali esnak, du kartus sumaja tikimyb susirgti viu: http://www.myfoxdc.com/story/23093776/eating-raw-garlic-may-help-cut-riskof-lung-cancer-almost-in-half-study-finds#axzz2bVoN7I2N Amerikieiai gi tiria tik teigiamas savo pai pagamint vaist savybes.

Naujausi tyrimai rodo, kad esnakas nurungia visus, paius geriausius vaistus, vartojamus hipertonijai gydyti! http://rinf.com/alt-news/breaking-news/garlic-beats-best-selling-blood-pressuredrug-in-new-study/73570/ Gydantis esnaku, nra joki komplikacij! Votsonai, atkreipkite dmes, kad tyrimai atlikti NE Vakar universitetuose! Tai suprantama, kadangi Vakar universitetai i esms neatlieka toki tyrim, rodani, kad neigydom lig galima igydyti u tris centus darovi parduotuvje kainuojant maisto produkt! Vakar medicinos sistemos tikslas priversti visus vartoti tik tabletes, kad mogus jas nuolat pirkt ir brangiai mokt! Kokia gi tai sistemai nauda, jeigu mogus isigydys pats, o be to, dar ir nemokamai? Holmsas atskleis jums unikali paslapt, kadangi j pat nuo trisdeimt ketveri met ilg laik kankino auktas spaudimas: derinys esnakas, viei burokliai ir raudonieji pipirai sumaina bet kok padidjus spaudim. Beje, atrij raudonj (gali bti ir alij) pipir sultys tokios veiksmingos, kad jos paalina bet kok hipertonijos pamjim! Jeigu tris kartus dienoje igersite po arbatin auktel atri raudonj pipir suli, spaudimas taip sumas, jog reiks akylai sekti, kad stodamiesi i lovos, apsvaigus galvai, neapalptumte (medicinikai nevykt ortostatinis kolapsas)! tai jums ir visa ligos igydymo paslaptis, kuri medicinoje vardijama kaip neaikios kilms, vadinasi ir neigydoma. Todl reikia nuolat pirkti ir ryti brangiai kainuojanias tabletes! Nuo vertjo Toliau pateikiamas verting knyg ir praneim apie sveikat, mityb ir vaistaoles sraas lietuvi ir rus kalbomis. ie tekstai yra laisvai prieinami internete. (Jei kuris nors failas neatsidaro, iekokite jo per paiekos sistem, suved knygos pavadinim paiekos langel.)

http://www.scribd.com/doc/146224117/NEI%C5%A0GYDOM%C5%B2LIG%C5%B2-N%C4%96RA-final LIETUVI KALBA: Kaip sugrti gyvenim. A. P. Stolenikovas http://www.sarmatas.lt/02/kaip-sugrizti-gyvenima-a-p-stolesnikov2/http://www.sveikuoliai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=31 9:ap-stolenikov-qkaip-sugrti-gyvenimq&catid=73:literatra&Itemid=94 Kuo pripildyti organizm. A. P. Stolenikovas http://www.sarmatas.lt/07/kuo-pripildyti-organizma-prof-a-p-stolesnikovas/ Apie vakcinacij. A. P. Stolenikovas http://www.scribd.com/doc/120909984/Visa-Tiesa-apie-Skiepus Racionalus pasninkavimas. Arnoldas Eretas http://www.geragyventi.lt/2010/07/arnoldas-ehretas-racionalus-pasninkavimas/ Gydomoji begleivs dietos sistema. Arnoldas Eretas http://www.sveikuoliai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=568:a rnoldas-eretas-qgydomoji-begleivs-dietos-sistemaq&catid=73:literatra&Itemid=94 Gyvenimikai svarbs klausimai. Arnoldas Eretas (Profesoriaus Ereto mokymas apie badavim) http://www.scribd.com/doc/143873319/Erhet49-Lt-Profesoriaus-Ereto-mokymasapie- badavim%C4%85 Natralus zmogaus maistas. Konstantinas Moes -Oskragello http://www.scribd.com/doc/143871353/Naturalus-zmogaus-maistasKonstantinas-Moes%E2%80%93Oskragello Gydymas vynuogmis. Johanna Brandt

http://www.sarmatas.lt/03/johanna-brandt-gydymas-vynuogemis/ Goj akuerija http://www.scribd.com/doc/143857601/Goju-Akuserija RUS KALBA : http://zarubezhom.com/Schultze30.pdf http://www.scribd.com/doc/117810549/Schultze-20-Steps http://zarubezhom.com/AEhret.htm http://www.koob.ru/ehret/mucusless_diet 70 http://golodanie.su/forum//downloads.php?do=file&id=153 ( ) http://zarubezhom.com/Erhet49.pdf . .. http://zarubezhom.com/Stoleshnikov.htm ? . .. http://zarubezhom.com/Stoleshnikov2.htm ...

http://zarubezhom.com/BANYA.htm 100 , http://zarubezhom.com/Kornaro.htm http://zarubezhom.com/Christopher.htm http://golodanie.su/forum//downloads.php?do=file&id=225 http://zarubezhom.com/Christopher.htm http://golodanie.su/forum/downloads.php?do=file&id=236 , 1 http://zarubezhom.com/Christopher1.htm http://golodanie.su/forum/downloads.php?do=file&id=250 , 2 http://zarubezhom.com/Christopher2.htm http://golodanie.su/forum//downloads.php?do=file&id=252 , 3 http://zarubezhom.com/Christopher3.htm http://golodanie.su/forum/downloads.php?do=file&id=263 , 4 http://zarubezhom.com/Christopher4.htm http://golodanie.su/forum/downloads.php?do=file&id=271 , 5,6,7 http://zarubezhom.com/Christopher567.htm http://golodanie.su/forum//downloads.php?do=file&id=277