You are on page 1of 77

KZVETTI SZERZDS

A GOP 4. (PNZGYI ESZKZK) PRIORITS KERETBEN FINANSZROZOTT


J SZCHENYI KOCKZATI TKEPROGRAMOK
KZS NVEKEDSI ALAP ALPROGRAMJA
VGREHAJTSRA
AMELY LTREJTT
2012. []. NAPJN
NEMZETI FEJLESZTSI GYNKSG
KPVISELETBEN ELJR
MV-MAGYAR VLLALKOZSFINANSZROZSI ZRTKREN MKD
RSZVNYTRSASG
S
[]

KZTT

TARTALOMJEGYZK
Szakasz

Oldal

(i) az Irnyt Hatsg a Trsasg mint holdingalap kezel kzremkdsvel


vgrehajtand mveletek finanszrozsa cljbl forrst biztost a
Trsasgnak a Kedvezmnyezettek mint vgs cmzettek javra; .........15
(ii) a Trsasg a nyilvnos plyzat sorn kivlasztott piaci szereplk
kzvettsvel juttatja el az Irnyt Hatsg ltal nyjtott tmogatst a
Kedvezmnyezettek szmra;.................................................................15
(iii) a Trsasg olyan, a magyar jog szerint alaptott pnzgyi vllalkozs,
amelynek alaptst s mkdst a Pnzgyi Szervezetek llami
Felgyelete engedlyezte, s amelyet a 255/2006. (XII. 8.) Korm.
rendelet, illetve annak helybe lp, a 20072013 programozsi
idszakban az Eurpai Regionlis Fejlesztsi Alapbl, az Eurpai
Szocilis Alapbl s a Kohzis Alapbl szrmaz tmogatsok
felhasznlsnak rendjrl szl 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
forrskezel szervezetknt kizrlagos joggal kijellte a Programmal
kapcsolatos feladatok vgrehajtsra; ....................................................15
(iv) a Bizottsg 1828/2006/EK rendeletnek 44. cikkben foglaltakra
figyelemmel az Irnyt Hatsg s a Trsasg Programmal kapcsolatos
feladatok vgrehajtsra finanszrozsi szerzdst kttt egymssal......15
1. Meghatrozsok s rtelmez rendelkezsek................................................................................16
2.
Fogalom-meghatrozsok.............................................................................16
rtelmez rendelkezsek..................................................................................20
(iv) A Szerzds clja.......................................................................................................................21
(viii) A Tmogatsok kihelyezse ....................................................................................................21
(ix)
A Tmogatsban rszesthet Kedvezmnyezettek ...................................21
(a) A Kzs Nvekedsi Alap Alprogram keretben az Alapkezel tjn
Tmogatsra jogosultak azon, Magyarorszg terletn, nem a kzpmagyarorszgi rgiban szkhellyel, illetve Magyarorszg kivtelvel az
Eurpai Gazdasgi Trsg terletn szkhellyel s Magyarorszg
terletn, nem a kzp-magyarorszgi rgiban fikteleppel rendelkez
mikro-, kis-, s kzpvllalkozsok, ......................................................21
(b) Nem nyjthat Tmogats olyan mikro-, kis-, illetve kzpvllalkozs
szmra, .................................................................................................22
3.
A Tmogatsbl kizrt felhasznlsok..........................................................23
(b) A Kzs Nvekedsi Alap paramterei.......................................................................................23
(c)
A jegyzett tke s a vagyoni hozzjrulsok................................................23
(i) [] db (azaz [] darab) egyenknt [],- Ft (azaz [] magyar forint) nvrtk,
A sorozat, illetve ..............................................................................23
(ii) [] db (azaz [] darab) egyenknt [],- Ft (azaz [] magyar forint) nvrtk,
B sorozat...........................................................................................23
[nyomdai ton / dematerializlt formban] ellltott kockzati tkealap-jegy
testest meg. ...........................................................................................23
(d)
Az A s B sorozat kockzati tkealap-jegyekhez fzd eltr jogok 24
4.
A futamid....................................................................................................27
A Kzs Nvekedsi Alap futamideje [] (azaz []) [max. 10] v, amely az
Alapkezel dntse szerint egy zben, a Kezelsi Szablyzat
mdostsra vonatkoz elrsok alkalmazsval tovbbi [] (azaz [])
[max. az eredeti futamid] vvel meghosszabbthat, azzal a
megszortssal, hogy a Kzs Nvekedsi Alap tnyleges futamideje a
meghosszabbtssal egytt sem haladhatja meg a 10 (tz) vet. .............27
4.1 A Kzs Nvekedsi Alap ltrehozsa.......................................................................................27
3

4.2
(b)
(c)

A Kezelsi Szablyzat jvhagysa.............................................................27


A jegyzs.....................................................................................................27
A kezdeti vagyoni hozzjrulsok teljestse ..............................................28
(a) Az Alapkezel kteles gondoskodni arrl, hogy (valamennyi) Befektet a
jegyzsi idszak utols napjt kvet 10 (tz) banki napon bell a Kzs
Nvekedsi Alap elindtshoz s nyilvntartsba vtelhez szksges
kezdeti vagyoni hozzjrulsa sszegt, azaz (egyttesen) sszesen [],Ft-ot (azaz [] magyar forintot) az Alapkezel ltal a Kzs Nvekedsi
Alap ltrehozsa cljbl megnyitott Bankszmlra befizesse/tutalja. A
Befektet ltal a jelen Szerzds alrst megelzen lettbe helyezett
pnzsszeg (amennyiben van ilyen) a befekteti kezdeti vagyoni
hozzjruls sszegbe beszmtand, illetve a Bankszmlra
tvezetend/tutaland.
A
befekteti
vagyoni
hozzjrulsok
teljestsnek megtrtntt az Alapkezel szmlakivonattal, vagy a
szmlavezet pnzintzet ltal killtott igazolssal kteles igazolni a
Trsasg fel. .........................................................................................28
(b) A befekteti vagyoni hozzjrulsok teljestsnek igazolst kvet 5 (t)
banki napon bell a Kzs Nvekedsi Alap Programszmlrl tutalja a
Bankszmlra a Kzs Nvekedsi Alap elindtshoz s nyilvntartsba
vtelhez szksges kezdeti vagyoni hozzjrulsnak sszegt, azaz
sszesen [],- Ft-ot (azaz [] magyar forintot), majd ennek megtrtntrl
az Alapkezelt rtesti. ...........................................................................28
(c) A Trsasg mentesl a jelen Szerzds 5.3 (b) pontja szerinti teljestsi
ktelezettsg all, amennyiben az Alapkezel a jegyzsi idszak utols
napjt kvet 15 (tizent) banki napon bell az 5.3 (a) szakaszban
foglaltak szerint nem igazolja rszre a befekteti kezdeti vagyoni
hozzjruls(ok) maradktalan rendelkezsre bocstst. E mulaszts
jelen szerzds 13. pontja szerinti Felmondsi Esemnynek minsl. ...28
(d) Az Alapkezel s a Trsasg a kezdeti vagyoni hozzjruls(ok) esetleges
elmulasztsrt s a Kzs Nvekedsi Alap ltrehozatalnak
meghisulsrt egymssal szemben a polgri jog ltalnos szablyai
szerint tartoznak felelssggel................................................................28
4.3
A Kzs Nvekedsi Alap nyilvntartsba vtele ......................................28
(a) A Kzs Nvekedsi Alap elindtshoz s nyilvntartsba vtelhez
szksges vagyoni hozzjrulsok Bankszmln val jvrstl
szmtott 10 (tz) naptri napon bell az Alapkezel illetve a zrtkr
forgalomba-hozatal sorn ignybe vett befektetsi szolgltat kteles a
PSZF-nl a Kzs Nvekedsi Alap nyilvntartsba vtelt krelmezni.
................................................................................................................28
(b) A Kzs Nvekedsi Alap PSZF ltali nyilvntartsba vtelt kvet 30
(harminc) naptri napon bell az Alapkezel kteles a Befektet(k),
illetve a Trsasg ltal jegyzett kockzati tkealap-jegyekre teljestett
vagyoni hozzjrulsok sszegrl kibocstand ideiglenes kockzati
tkealap-jegyek [keletkeztetsrl / ellltsrl] gondoskodni. ..........28
4.4
A tovbbi vagyoni hozzjrulsok teljestse..............................................28
(d) A Kzs Nvekedsi Alap mkdse/mkdtetse....................................................................29
(e)
A befektetsi politika...................................................................................29
5.
Tulajdonosi hozzjrulsok...........................................................................31
(c)
A Trsasg kpviselete az Alapkezel legfbb szervnek munkjban.......31
(f)
Pnzklcsn nyjtsa a Kedvezmnyezettek rszre....................................32
(g)
A jegyzett tke leszlltsnak, illetve az alapkezels tadsnak ktelez
kezdemnyezse.....................................................................................32

(a) Jelen Szerzds 3. sz. mellkletben meghatrozott esetben, az ott


meghatrozott eljrsrend szerint az Alapkezel kteles a Kzs
Nvekedsi Alap jegyzett tkjnek megfelel mrtk leszlltst,
illetve a Kzs Nvekedsi Alap kezelsnek msik kockzati tkealapkezel rszre trtn tadst kezdemnyezni......................................32
(b) A Kzs Nvekedsi Alap kezelsnek az j alapkezel rszre trtn
tadshoz a kockzati tkealap-jegy (ideiglenes kockzati tkealapjegy) tulajdonosok egyszer tbbsgnek jvhagy nyilatkozata, illetve
a PSZF jvhagysa szksges............................................................32
5.2
Az alapkezeli dntsek korltozsa...........................................................32
(i) j befektetsi dntst nem hozhat;...............................................................33
(ii) a Kzs Nvekedsi Alap eszkzeinek rtkestshez, illetve egyb
mdon trtn truhzshoz kteles a Trsasg elzetes rsbeli
hozzjrulst megszerezni; tovbb......................................................33
(iii) a jogszablyon s/vagy ktelez erej hatsgi rendelkezsen alapul
mkdsi kltsgeken, illetve (amennyiben jelen Szerzds szerint jr)
az esedkes Alapkezelsi Djon kvl a Kzs Nvekedsi Alap sajt
tkjt cskkent minden kifizetshez kteles a Trsasg elzetes rsbeli
hozzjrulst megszerezni.....................................................................33
5.3
A Trsasg elzetes llsfoglalsa...............................................................33
Az Alapkezel valamennyi relevns informci tadsval jogosult a
Trsasg elzetes llsfoglalst krni abban a tekintetben, hogy
valamely meghatrozott vagy tervezett Befektets a Trsasg megtlse
szerint jelen Szerzds teljestse rtelmben Innovatv s/vagy Kezdeti
fzis Befektetsnek minsl-e. A Trsasg e krelemre a szksges
informcik tadstl szmtott 15 (tizent) napon bell vlaszolni
kteles. A vlaszadsi hatrid egy zben tovbbi 15 (tizent) nappal
meghosszabbthat. Amennyiben a Trsasg a meghosszabbtott
vlaszadsi hatridn bell sem vlaszol az Alapkezel jelen szakasz
szerinti llsfoglals irnti krelmre, gy hallgatst gy kell tekinteni,
hogy az adott Befektets innovatv s/vagy kezdeti fzis jellegt
elfogadta. ...............................................................................................33
5.4 Djazs........................................................................................................................................33
5.5
Alapkezelsi Dj s mkdsi kltsgek.....................................................33
5.6
Sikerdj .......................................................................................................34
5.7
A djazs fellvizsglata..............................................................................34
(c) A Jogosulatlan forrsfelhasznls kezelse.................................................................................34
(d)
A Jogosulatlan forrsfelhasznlssal rintett Tmogats Alapkezel ltali
visszakvetelse .....................................................................................34
(a) Amennyiben megllaptst nyer, hogy a Kedvezmnyezett a Kzs
Nvekedsi Alap Alprogram keretben nyjtott Tmogatssal
kapcsolatosan Jogosulatlan forrsfelhasznlst kvet el, az Alapkezel
amennyiben errl brmilyen formban tudomst szerez kteles (i) a
Trsasgot rtesteni s (ii) minden sszeren elvrhat lpst megtenni
annak rdekben, hogy a Kedvezmnyezett a Jogosulatlan
forrsfelhasznlssal rintett Tmogats Kamattal nvelt sszegt a
Kzs Nvekedsi Alap rszre visszatrtse. A Kamat alkalmazsa
sorn a kamatozsi idszak kezd napja a Tmogats
Kedvezmnyezetthez
val
eljutsnak
(azaz
a
Befektets
megtrtntnek) idpontja, utols napja pedig az Alapkezel
Jogosulatlan forrsfelhasznlst megllapt s a visszafizetst elrendel
nyilatkozatnak kelte..............................................................................34

6.

(b) Amennyiben a Kedvezmnyezett a fenti 8.1 (a) i. pontban meghatrozott


fizetsi
ktelezettsgnek
Alapkezel
ltal
a
Jogosulatlan
forrsfelhasznlst megllapt s a visszafizetst elrendel
nyilatkozatban meghatrozott hatridig maradktalanul nem tesz
eleget, gy ezen napot kvet naptl a Jogosulatlan forrsfelhasznlssal
rintett Tmogats teljes megfizetsnek napjig a Jogosulatlan
forrsfelhasznlssal rintett Tmogatsra vettett Ksedelmi kamatot
kell fizetnie.............................................................................................34
5.8
A Jogosulatlan forrsfelhasznlssal rintett Tmogats Alapkezel ltali
megtrtse..............................................................................................35
(a) Amennyiben megllaptst nyer, hogy az Alapkezel a Tmogatssal
kapcsolatosan Jogosulatlan forrsfelhasznlst kvetett el, gy kteles a
Jogosulatlan forrsfelhasznlssal rintett Tmogats Kamattal nvelt
sszegt a Kzs Nvekedsi Alap Programszmlra a Trsasg
Jogosulatlan forrsfelhasznlst megllapt s a visszafizetsi
ktelezettsget elrendel hatrozatban megjellt idpontig tutalni. A
kamatszmts kezd idpontja a Jogosulatlan forrsfelhasznlssal
rintett Tmogats sszegnek a Kzs Nvekedsi Alapba trtn
befizetsnek napja, utols napja pedig a Trsasg Jogosulatlan
forrsfelhasznlst megllapt s a visszafizetsi ktelezettsget
elrendel hatrozatban megjellt idpont..............................................35
(b) Amennyiben az Alapkezel a Jogosulatlan forrsfelhasznlssal kapcsolatos
visszafizetsi ktelezettsgt a Trsasg Jogosulatlan forrsfelhasznlst
megllapt s a visszafizetsi ktelezettsget elrendel hatrozatban
megjellt idpontig nem teljesti, gy ezen idpontot kvet naptl a
Jogosulatlan
forrsfelhasznlssal
rintett
Tmogats
teljes
megfizetsnek napjig a Jogosulatlan forrsfelhasznlssal rintett
Tmogats sszegre vettett Ksedelmi kamatot kell fizetnie...............35
(c) Amennyiben az Alapkezel a Kedvezmnyezettl nem tudja a Jogosulatlan
forrsfelhasznlssal rintett Tmogats Kamattal nvelt sszegt a 8.1
(a) szakasz szerint behajtani, kteles a Jogosulatlan forrsfelhasznlssal
rintett Tmogats Kamattal nvelt sszegt a Trsasg rszre
megfizetni, kivve, amennyiben igazolni tudja, hogy (i) a gazdlkod
szervezet Kedvezmnyezett felszmolst kezdemnyezte, illetve az
egyni vllalkoz Kedvezmnyezett elleni vgrehajtsi eljrs sikertelen
volt, valamint, hogy (ii) a Jogosulatlan forrsfelhasznls, s a
Jogosulatlan forrsfelhasznlssal rintett Tmogats Kamattal nvelt
teljes sszegnek behajthatatlansga a Kzvettnek nem felrhat.......35
Az Alapkezel tovbbi ktelezettsgei.........................................................................................35
7.
Nyilvntartsok vezetse...............................................................................35
(a) Az Alapkezel olyan bels nyilvntartsi rendszert kteles alkalmazni,
amelyben (i) a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram keretben vgrehajtott
gyletei egyb tevkenysgeitl elklntetten kerlnek nyilvntartsra,
illetve (ii) amely alkalmas arra, hogy a Trsasg fel fennll, a 9.2 (a)
pont szerinti adatszolgltatsi ktelezettsgnek meg tudjon felelni. .....35
(b) Az Alapkezel a Kzs Nvekedsi Alap vagyont sajt, illetve az ltala
kezelt ms kockzati tkealapok vagyontl elklntetten kteles
kezelni s nyilvntartani. .......................................................................35
(c) Az Alapkezel kteles az egyrtelm azonostst lehetv tev, folyamatos
nyilvntartst vezetni a kockzati tkealap-jegyekre ideiglenes
kockzati tkealap-jegyekre teljestett vagyoni hozzjrulsokrl,
illetve a kockzati tkealap-jegyek ideiglenes kockzati tkealapjegyek tulajdonosairl. ........................................................................35
6

7.1
8.

8.1

(a)

8.2
9.

Adatszolgltats..........................................................................................36
Minsts.......................................................................................................36
(a) Az Alapkezel a Plyzat sorn bemutatott s a Trsasg ltal elfogadott
bels eljrsi szablyait s befektetsi politikjt kvetkezetesen, a
Kzs Nvekedsi Alap Alprogram keretben vgrehajtott minden egyes
Befektetse tekintetben kteles alkalmazni, illetve e szablyok s elvek
mdostsa esetn a Trsasgot elzetesen tjkoztatni..........................36
(b) Az Alapkezel legalbb negyedves rendszeressggel kteles a Kzs
Nvekedsi Alap Alprogram keretben kialaktott befektetsi portfolijt
minsteni s annak eredmnyrl a Trsasgnak rsban, a 4. sz.
mellkletben meghatrozott tartalommal beszmolni. ...........................36
(c) A jelen szakaszban szablyozott adatkzlsek sorn a jelen Szerzds
titoktartsra vonatkoz rendelkezseinek (15. szakasz) szem eltt
tartsval kell eljrni...............................................................................36
Tjkoztats a tmogatshalmozdshoz kapcsold szablyrl................36
Az Alapkezel kteles minden egyes Befektets tekintetben a
Kedvezmnyezettet tjkoztatni arrl, hogy (i) a kis- s
kzpvllalkozsokba trtn kockzati tke-befektetsek elmozdtst
clz llami tmogatsokrl szl 2006/C 194/02 kzssgi irnymutats
szerint tmogatott tkefinanszrozsban rszeslt, (ii) amennyiben ezt a
tkt ms csoportmentessgi rendeletek, irnymutatsok, keretszablyok
vagy egyb llami tmogatsrl szl dokumentumok alapjn
tmogathat indul beruhzsi vagy egyb elszmolhat kltsgek
fedezsre hasznljk, akkor a megfelel tmogatsi plafont vagy
maximlis tmogathat sszeget ltalnosan 50 szzalkkal, illetve a
tmogatott terleteken tallhat megclzott vllalkozsok esetben 20
szzalkkal cskkentik az els kockzati tke-befektets els hrom
vben s legfeljebb a kapott sszeg erejig, tovbb, hogy (iii) ezt a
cskkentst nem kell alkalmazni azokra a tmogatsi intenzitsokra,
amelyeket a kutatshoz s fejlesztshez nyjtott llami tmogats
kzssgi keretrendszere vagy annak utdrendszere vagy az e terletre
vonatkoz csoportmentessgi rendeletek rnak el.................................36
Ellenrzsek trse......................................................................................37
(f) A jelen szakaszban szablyozott ellenrzsek sorn a jelen Szerzds
titoktartsra vonatkoz rendelkezseinek (15. szakasz) szem eltt
tartsval kell eljrni. .............................................................................37
Kommunikcis ktelezettsgek.................................................................37
Egyb ltalnos ktelezettsgvllalsok........................................................38
(a) a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram Alapkezelt rint, vele kzlt s r
nzve ktelez elemeit sajt munkafolyamataiba bepteni;...................38
(b) a Kzs Nvekedsi Alap Alprogramban val rszvtelhez szksges
trgyi-technikai-szemlyi feltteleket a vgrehajts alatt a 9.7 (c)
szakasz
rendelkezseire
is
figyelemmel

folyamatosan
biztostani/fenntartani, a szksges informatikai fejlesztseket elvgezni,
az adatszolgltatsra felkszlni;............................................................38
(c) az albbi a Befektetsi Idszakot kveten az albbiak kzl legalbb 2
(kt) , az alapkezelsi tevkenysgben rdemben kzremkd,
flls, Senior Vllalati Befektetsi Szakemberrel a munkaviszonyt
fenntartani, illetve annak esetleges megsznse/megszntetse esetn e
szemlyeket a vltozs bekvetkezstl szmtott 120 (szzhsz)
napon bell olyan msik, flls, a Senior Vllalati Befektetsi
Szakemberekkel szemben a plyztats sorn tmasztott ltalnos
elvrsoknak megfelel munkavllalval helyettesteni, (i) akinek az
7

rsban bemutatott referencia-pontszma elri vagy meghaladja a kiesett


Senior Vllalati Befektetsi Szakember plyzatrtkels sorn
meghatrozott pontszmt, vagy, ennek hinyban, (ii) akinek az rsban
bemutatott referencia-pontszma elri a kiesett Senior Vllalati
Befektetsi Szakember plyzatrtkels sorn meghatrozott
pontszmnak 70 (hetven) szzalkt s akit a Trsasg az sszes
krlmny egyttes mrlegelse alapjn a kiesett Senior Vllalati
Befektetsi Szakembert helyettest szemlyknt rsban elfogad; azzal,
hogy amennyiben a megjellt hatridn bell sem az (i), sem a (ii) eset
nem valsul meg, az Felmondsi Esemnynek szmt:...........................39
- [szemly megnevezse],................................................................................39
- [szemly megnevezse],................................................................................39
- [szemly megnevezse].................................................................................39
(d) amennyiben az rtkelsi Idpontokban a Kzs Nvekedsi Alap
vglegesen eldnttt s leszerzdtt Befektetsei a Plyzat sorn az
Alapkezel ltal a Kzs Nvekedsi Alap tekintetben benyjtott zleti
tervben elirnyzott kihelyezsek sszegnek 50 (tven) szzalkt nem
rik el, a 9.7 (c) pont szerinti, az alapkezelsi tevkenysgben rdemben
kzremkd, flls, Senior Vllalati Befektetsi Szakembereket 90
(kilencven) napon bell olyan msik, flls, a Senior Vllalati
Befektetsi Szakemberekkel szemben a plyztats sorn tmasztott
ltalnos elvrsoknak megfelel munkavllalkkal helyettesteni, (i)
akiknek az rsban bemutatott referencia-pontszmai elrik vagy
meghaladjk a kiesett Senior Vllalati Befektetsi Szakemberek
plyzatrtkels sorn meghatrozott pontszmait, vagy, ennek
hinyban, (ii) akiknek az rsban bemutatott referencia-pontszmai
elrik a kiesett Senior Vllalati Befektetsi Szakemberek
plyzatrtkels sorn meghatrozott pontszmainak 70 (hetven)
szzalkt s akiket a Trsasg az sszes krlmny egyttes mrlegelse
alapjn a kiesett Senior Vllalati Befektetsi Szakembereket helyettest
szemlyekknt rsban elfogad; azzal, hogy amennyiben a megjellt
hatridn bell sem az (i), sem a (ii) eset nem valsul meg, az
Felmondsi Esemnynek szmt; ...........................................................39
(e) a Kzs Nvekedsi Alap Alprogramban trtn rszvtele sorn a
vonatkoz jogszablyok s jelen Szerzds rendelkezsei szerint eljrni,
a Trsasg ltal e rendelkezsekre tekintettel kialaktott s az Alapkezel
szmra rsban megkldtt eljrsrendeket (amely eljrsrendek az
Alapkezel vagy a Befektetk jelen Szerzds, a Kezelsi Szablyzat s
a hatlyos jogszablyok szerinti ktelezettsgeit egyoldalan nem tehetik
terhesebb) ismerni, azok rendelkezseit alkalmazni;.............................39
(f) a Kedvezmnyezett szmra a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram
keretben nyjtott Tmogatssal kapcsolatos szksges tjkoztatst
megadni, illetve annak forrst egyrtelmv tenni;...............................39
(g) a Trsasg Kedvezmnyezettekkel szembeni ellenrzsi jogt kiktni;.....40
(h) a Kzs Nvekedsi Alap Keretbl szrmaz forrsokat az Alapkezel
befektetsi tevkenysgre irnyad jogszablyokkal, szerzdsekkel s
szablyzatokkal sszhangban felhasznlni;.............................................40
(i) Kzs Nvekedsi Alap tekintetben benyjtott, jelen Szerzds 7. sz.
mellklett kpez plyzatban vllalt befektetsi feltteleknek
megfelelen eljrni klns tekintettel az Innovatv, illetve Kezdeti
fzis Befektetsek darabszm szerinti egyttes arnyra;.....................40
(j) minden elvrhat lpst megtenni annak rdekben, hogy az Alapkezel
ltal a Kzs Nvekedsi Alap Keret terhre megalapozott zleti
8

10.

13.

dokumentumok (zleti terv) alapjn kialaktott befektets-portfoli a


lehet legjobb hozameredmnyt rje el;..................................................40
(k) a 6.5 szakaszban meghatrozott esetben a Kzs Nvekedsi Alap jegyzett
tkjnek leszlltst, illetve a Kzs Nvekedsi Alap kezelsnek
msik kockzati tkealap-kezel rszre trtn tadst kezdemnyezni;
valamint..................................................................................................40
(l) a Kzs Nvekedsi Alap Keret terhre ignybe vett forrsokkal a Trsasg
fel maradktalanul elszmolni...............................................................40
Kr- s Ktbrfelelssg ............................................................................................................40
(c) Amennyiben a Befektetsi Idszak utols napjt kvet els munkanapon a
Kzs Nvekedsi Alap befektetsi portfolijban (idertve a megfelel
formban vglegesen elhatrozott jvbeni Befektetseket is,
figyelemmel a Befektetsi Idszakban vgrehajtott rtkestsekre s
kiszllsokra, valamint tekintetbe vve a Trsasg 6.9 pont szerinti
llsfoglalsait is) az Innovatv s/vagy Kezdeti fzis Befektetsek
darabszm szerinti egyttes arnya nem ri el a Plyzat sorn vllalt
mrtket, az Alapkezel a Trsasg rszre Ktbrt kteles fizetni. ......40
Az Alapkezel szavatossgi nyilatkozatai...................................................................................41
Az Alapkezel megteszi a jelen 11. szakaszban foglalt szavatossgi
nyilatkozatokat jelen Szerzds alrsa napjn. A jelen szakaszban
foglalt nyilatkozatokat kivve azokat, amelyeket az Alapkezel
kifejezetten egy meghatrozott idpontra nzve tesz a Trsasg Kzs
Nvekedsi Alaphoz trtn vagyoni hozzjrulsainak lehvsa napjn,
az ezen idpontban fennll tnyekre s krlmnyekre megismteltnek
kell tekinteni...........................................................................................41
13.1
Jogi sttusz................................................................................................41
Az Alapkezel olyan a Tpt. XXXI/A. Fejezete szerinti kockzati tkealapkezel, amely a vonatkoz jogszablyokkal sszhangban Magyarorszg
terletn a Tpt. 296/G. (1) bekezdse szerinti kockzati tkealap
kezelsre jogosult, s amely (illetve amely jogeldje) nem kerlt
kzvettknt kivlasztsra a GOP-2009-4.3/2., illetve a KMOP-20091.3.3./2. kdszmon meghirdetett j Magyarorszg Kockzati
Tkeprogramok Kzs Alap Alprogramja vagy Co-Investment
Alprogramja keretben. .........................................................................41
13.2
rvnyes ktelezettsgvllalsok..............................................................41
A jelen Szerzdsben vllalt ktelezettsgek az Alapkezelre nzve rvnyes,
hatlyos s ktelez erejek, a kikttt rendelkezseik szerint
vgrehajthat s kiknyszerthet ktelezettsgek. A vgrehajthatsgot
s kiknyszerthetsget a felszmolsi jogi vagy hasonl jogszablyok
hitelezi jogokat ltalban rint ktelezen alkalmazand rendelkezsei
korltozhatjk.........................................................................................41
13.3
Jogszablyoknak val megfelels..............................................................41
Az Alapkezel nem szegett meg egyetlen jogszablyt sem oly mdon, hogy az
Lnyeges Htrnyos Hatst eredmnyezne.............................................41
13.4
A Szerzds alrsa..................................................................................41
A jelen Szerzds alrsa s az abban foglalt jogok gyakorlsa s
ktelezettsgek teljestse nincsen ellenttben........................................41
minden esetben oly mdon, hogy az Lnyeges Htrnyos Hatst eredmnyezne.
................................................................................................................41
13.5
Megfelel felhatalmazs............................................................................41
Az Alapkezel jogosult s megfelel felhatalmazssal rendelkezik illetve
minden szksges lpst megtett annak rdekben, hogy jogosultt vljon

14.

a jelen Szerzds megktsre s az azokban foglalt ktelezettsgek


teljestsre.............................................................................................41
13.6
Felszmols...............................................................................................42
Az Alapkezel nem kezdemnyezett olyan eljrst, illetve legjobb tudomsa
szerint nem indult ellene olyan eljrs, amelynek alapjn vagy
eredmnyeknt megszntetsre vagy felszmolsra sor kerlhet........42
13.7
Szerzdsszegs........................................................................................42
Az Alapkezel a jelen Szerzdsben s semmilyen ms, ltala kttt
szerzdsben vllalt ktelezettsgeit nem szegte meg oly mdon, hogy az
Lnyeges Htrnyos Hatst eredmnyez.................................................42
13.8
Peres gyek...............................................................................................42
Nincs folyamatban az Alapkezel ellen, illetve az Alapkezel legjobb
tudomsa szerint nem is fenyeget olyan brsgi, vlasztott brsgi vagy
kzigazgatsi eljrs, amely kedveztlen elbrls esetn Lnyeges
Htrnyos Hatst eredmnyezhet............................................................42
13.9
Pnzmoss elleni vdelem.........................................................................42
Az Alapkezel a pnzmoss megelzse rdekben hatkony bels
mechanizmusokat alkalmaz. ..................................................................42
13.10
Felmondsi esemny...............................................................................42
Felmondsi Esemny nem ll fenn...................................................................42
13.11
rsos informci s elrejelzsek...........................................................42
Az Alapkezel ltal a Trsasgnak a Plyzattal s jelen Szerzdssel
kapcsolatban tadott tnyadat minden lnyeges vonatkozsban helytll,
pontos s teljes annak tadsa idpontjban s semmilyen lnyeges
vonatkozsban nem flrevezet..............................................................42
13.12
rvnyessg ............................................................................................42
Az Alapkezel minden olyan jogcselekmnyt megtett, felttelt teljestett, amely
szksges ahhoz, hogy (a) a jelen Szerzdst rvnyesen alrhassa, az
azokbl ered jogait s ktelezettsgeit gyakorolhassa, illetve
teljesthesse; tovbb ahhoz, hogy (b) a jelen Szerzdsben vllalt
ktelezettsgei rvnyesek, hatlyosak s vgrehajthatak legyenek (a
felszmolsi jogi vagy hasonl jogszablyok hitelezi jogokat ltalban
rint rendelkezseinek fggvnyben)..................................................42
13.13
A Befektetk jogi sttusza.......................................................................42
Az Alapkezel fokozott gondossggal szerzett legjobb tudomsa szerint a
Befektet(k) ...........................................................................................42
(i) fggetlennek s magnpiacinak minslnek jelen szerzds rtelmben, . .42
(ii) Kzs Nvekedsi Alaphoz val vagyoni hozzjrulsa trvnyes ton
megszerzett s jogszer mdon felhasznlt forrsbl kerl biztostsra,
illetve az sem rszben, sem egszben; sem kzvetlenl, sem kzvetetten
nem szrmazik az llamhztarts alrendszereibl,..................................42
(iii) tnyleges vgs tulajdonosa(i) azonosak a Plyzat sorn (illetve a
Befektet szemlynek jelen Szerzdssel sszhangban ll
megvltozsval sszefggsben) bemutatott, vagy az Alapkezel ltal a
Trsasgnak rsbeli formban bejelentett s a Trsasg ltal rsbeli
formban jvhagyott szemlyekkel, illetve...........................................43
(iv) megfelelnek a jelen Szerzdsben foglalt tovbbi elvrsoknak. ..............43
A Trsasg szavatossgi nyilatkozatai........................................................................................43
A Trsasg, illetve az ltala kpviselt Irnyt Hatsg megteszi a jelen 12.
szakaszban foglalt szavatossgi nyilatkozatokat.....................................43
14.1
Jogi sttusz................................................................................................43
A Trsasg olyan a Tancs 1083/2006/EK rendelete szerinti holdingalapkezel, amelyet a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet, illetve annak
10

15.

helybe lp 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet forrskezel szervezetknt


kizrlagos joggal kijellt a jelen Szerzdsben vllalt feladatok
elltsra.................................................................................................43
14.2
rvnyes ktelezettsgvllalsok..............................................................43
A jelen Szerzdsben vllalt ktelezettsgek a Trsasgra s az Irnyt
Hatsgra nzve rvnyes, hatlyos s ktelez erejek, vgrehajthat s
kiknyszerthet
ktelezettsgek.
A
vgrehajthatsgot
s
kiknyszerthetsget a felszmolsi jogi vagy hasonl jogszablyok
hitelezi jogokat ltalban rint ktelezen alkalmazand rendelkezsei
korltozhatjk.........................................................................................43
14.3
Megfelel felhatalmazs............................................................................43
A Trsasg jogosult s megfelel felhatalmazssal rendelkezik illetve minden
szksges lpst megtett annak rdekben, hogy jogosultt vljon a
jelen Szerzds megktsre s az azokban foglalt ktelezettsgek
teljestsre, ide rtve az Irnyt Hatsgnak a Trsasg egyes
intzkedseihez az Irnyt Hatsg s a Trsasg kztt ltrejtt
Finanszrozsi Szerzds alapjn szksges felhatalmazsait s
jvhagysait is.......................................................................................43
Felmondsi esemnyek...............................................................................................................43
A 13.1 13.6 bekezdsek mindegyike olyan krlmnyeket r le, amelyek a
jelen Szerzds szempontjbl Felmondsi Esemnyt alaptanak meg.
Jelen Szerzds egyb rendelkezsei is megllapthatnak Felmondsi
Esemnyeket. Kizrlag a jelen Szerzdsben ekknt meghatrozott
esemnyek tekinthetk Felmondsi Esemnynek...................................43
15.1
Ktelezettsgek megszegse......................................................................43
Az Alapkezel neki felrhatan a jelen Szerzdsben meghatrozott lnyeges
ktelezettsgeit megszegte s a Trsasg rsbeli felszltsa ellenre, a
felszltsban megllaptott megfelel de legalbb a felszlts
Alapkezel ltali kzhezvteltl szmtott 30 (harminc) napos hatrid
elteltvel sem a jogszablyoknak, jelen Szerzdsnek, a Kezelsi
Szablyzatnak vagy a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram vgrehajtsra
vonatkoz, az Alapkezelvel kzlt s r nzve ktelez erej egyb
dokumentumnak megfelelen vgzi.......................................................43
15.2
Hamis nyilatkozatttel...............................................................................44
Az Alapkezel a Plyzat sorn, illetve a jelen Szerzdsben tett lnyeges
nyilatkozata annak megttelekor, vagy akkor, amikor az megismteltnek
tekintend, nem helytll vagy flrevezet, s ezt nem orvosolja a
Trsasg ltal e tekintetben az Alapkezelnek kldtt rsos rteststl
szmtott 15 (tizent) napon bell...........................................................44
15.3
Szerzdsszeg forrsfelhasznls............................................................44
Az Alapkezel a Kzs Nvekedsi Alap Keretbl jelen Szerzdst
rosszhiszemen srt mdon vesz ignybe, illetve hasznl fel forrst....44
15.4
Fizetskptelensg vagy ttemezs..........................................................44
15.7
Vgrehajts vagy lefoglals.......................................................................44
Az Alapkezel eszkzeinek vagy vagyonnak egszre vagy lnyeges rszre
vgrehajtsi eljrst indtanak, vagy azt lefoglaljk, vagy brmilyen
cselekmny trtnik, amely az Eurpai Uni brmely tagllamnak joga
szerint hasonl hatssal jr, kivve, ha az Alapkezel a Trsasg rszre
igazolja a vgrehajtsi eljrs megindtstl szmtott 5 munkanapon
bell a vgrehajtsi eljrs megszntetst, illetve a lefoglalstl
szmtott tizent 15 napon bell a felolds tnyt...................................44
15.8
Lnyeges Htrnyos Vltozs...................................................................44

11

16.
17.

29.

38.

Olyan esemny kvetkezik be, vagy krlmny merl fel, amely a jelen
Szerzds alrsnak napjn a Trsasg ltal nem volt elre lthat s
Lnyeges Htrnyos Hatst eredmnyez, s a Trsasg rsbeli
felszltsa ellenre, a felszltsban megllaptott megfelel de
legalbb a felszlts Alapkezel ltali kzhezvteltl szmtott 30
(harminc) napos hatrid elteltvel sem kerlt elhrtsra...................44
A Szerzds megsznse s megszntetse................................................................................44
Titoktarts...................................................................................................................................46
(e) A Felek a jelen Szerzdsben meghatrozott titoktartsra vonatkoz
rendelkezsek megsrtsvel okozott krokrt a polgri jog ltalnos
rendelkezsei szerint tartoznak felelssggel, azzal, hogy a Felek nem
tartoznak felelssggel harmadik szemlyek jelen titoktartsi
rendelkezseket srt cselekmnyeirt. ..................................................47
sszefrhetetlensg....................................................................................................................47
(c) A Tpt. 296/B. (1) bekezdse szerinti kizrsi s sszefrhetetlensgi
rendelkezseket jelen Szerzds tekintetben a kockzati tkealap
alapkezelje (azaz az Alapkezel) rszesedse alatt ll vllalkozsokon
tl az Alapkezel, illetve az Alapkezel kezelse alatt ll msik
kockzati tkealapok, tovbb a Befektetk kzvetlen s kzvetett
rszesedse alatt ll vllalkozsokra is megfelelen alkalmazni kell. . .48
Vltozs a Felek szemlyben ...................................................................................................48
38.1
Jogutdok s engedmnyesek....................................................................48
Jelen Szerzds a Felek valamennyi jogutdjra, illetve engedmnyesre nzve
ktelez..................................................................................................48
38.2
Az Alapkezel jogutdlssal trtn megsznse.....................................48
Az Alapkezel jogutdlssal trtn megsznse esetn a Trsasg jogosult a
Szerzds mdostst kezdemnyezni. Amennyiben a jogutd szervezet
nem alkalmas a Szerzds teljestsre, illetve nem felel meg a Trsasg
ltal meghatrozott, illetve a Plyzat sorn figyelembe vett minstsi
kvetelmnyeknek, a Trsasg felmondhatja a Szerzdst. ...................48
38.3
A Trsasg forrskezeli sttusznak megsznse ...................................48
(a) Amennyiben az Elzmnyek (C) (iii), (iv) szakaszban foglaltakban
bekvetkez vltozsra tekintettel a Trsasg forrskezel sttusza s
jogosultsgai jelen Szerzds fennllsa alatt megsznnnek, az Irnyt
Hatsg az j forrskezel szervezettel ltestend finanszrozsi
szerzds ltrehozsa sorn minden szksges intzkedst megtesz annak
rdekben, hogy a forrskezelssel kapcsolatos vltozsok ne rintsk
htrnyosan az Alapkezel jelen Szerzdsen alapul vllalsainak s a
Kedvezmnyezettekkel szembeni ktelezettsgeinek teljesthetsgt. Az
Alapkezel kteles jelen Szerzdsnek az j forrskezel belpsre
tekintettel trtn mdostsa rdekben minden szksges s az adott
helyzetben tle sszeren elvrhat lpst megtenni, dntst meghozni s
dokumentumot alrni, feltve, hogy az Alapkezel helyzete e
mdostsokat kveten sem vlna a Szerzdsben jelenleg foglaltaknl
htrnyosabb. .......................................................................................48
(b) Amennyiben a Trsasg forrskezel sttusza megsznik, a Trsasg a
tovbbiakban nem gyakorolhatja a jelen Szerzds ltal kifejezetten a
Trsasg mint forrskezel szervezet szmra biztostott jogokat, illetve
nem terhelik a jelen Szerzds ltal kifejezetten a Trsasgra mint
forrskezel szervezetre teleptett feladatok s ktelezettsgek. Ilyen
esetben jelen Szerzds a fenti 17.3 (a) pontban foglalt elvek szem eltt
tartsval akknt mdostand, hogy az j forrskezel szervezet e
jogok s ktelezettsgek tekintetben a Trsasg helybe lpjen. ..........48
12

(c) A Trsasg forrskezel sttusznak esetleges megsznse nem


befolysolja a Kzs Nvekedsi Alap ltal kibocstott kockzati
tkealap-jegyekhez kapcsold jogoknak s ktelezettsgeknek a
kockzati tkealap-jegyek mindenkori tulajdonosa/tulajdonosai ltali
gyakorolhatsgt, illetve viselst.........................................................49
38.4
A Befektet szemlynek megvltozsa ...................................................49
Amennyiben valamely szemly jelen Szerzds rendelkezseivel sszhangban
megszerzi a B sorozat kockzati tkealap-jegyek, vagy azok egy
rsznek tulajdonjogt, e szemlyre ezt kveten jelen Szerzds
Befektetkre vonatkoz rendelkezseit megfelelen alkalmazni kell.....49
39. Pldnyok ..................................................................................................................................49
Ha a Szerzdst tbb pldnyban lltjk ki, azok akkor is rvnyesek, ha a
Felek csak a tbbi Flnek sznt pldnyokat rjk al. Ennek jogi hatlya
ugyanaz, mintha az egyes pldnyokon szerepl alrsok a jelen
Szerzds egyetlen pldnyn szerepelnnek. .......................................49
40. Mdosts....................................................................................................................................49
(b) A 17.3 szakaszban meghatrozott esetben a Szerzds mdostsa ktelez,
amely sorn Felek egymssal jhiszemen egyttmkdni ktelesek. . .49
42. A Kzs Nvekedsi Alap Programszmla ................................................................................49
Szmla megnevezse: JEREMIE (Kockzati tke) Nvekedsi Alap GOP
Programszmla.......................................................................................49
Szmlatulajdonos: Nemzeti Fejlesztsi gynksg.......................................49
Rendelkezsi jogosult: MV-Magyar Vllalkozsfinanszrozsi Zrt................49
Szmlavezet intzmny neve: Magyar llamkincstr ...................................49
Szmlaszm: [*]............................................................................................49
43. rtestsek ..................................................................................................................................50
43.1
rsbelisg.................................................................................................50
43.4
rtestsi adatok........................................................................................50
46.1
Hatlyosuls..............................................................................................50
47. Nyelv .........................................................................................................................................51
50. Irnyad jog s szablyzatok......................................................................................................51
(a) A Szerzdsre a magyar jog az irnyad....................................................51
51. Rszleges rvnytelensg............................................................................................................51
52. A Szerzds teljessge................................................................................................................51
(a) Jelen Szerzds a trgyra vonatkoz teljes megllapodst tartalmazza a
Felek kztt s a Felek kztt e trgyban kttt minden korbbi rsbeli
vagy szbeli megllapods, megegyezs, illetve lefolytatott trgyals s
megbeszls helybe lp. .......................................................................51
(b) Amennyiben az Alapkezel ltal benyjtott, jelen Szerzds 7. sz.
mellklett kpez kzvetti plyzat, illetve jelen Szerzds egyb
szvege kztt eltrs lenne, gy jelen Szerzds egyb szvege
tekintend irnyadnak...........................................................................51
53. Jogrvnyests ..........................................................................................................................51
A Felek igyekeznek esetleges jogvitikat peren kvli trgyalsok tjn
rendezni. Amennyiben ez nem lehetsges, gy a Szerzdssel
kapcsolatban felmerl jogvitkban a vonatkoz jogszablyi
rendelkezsek alapjn hatskrrel rendelkez s illetkes brsg jogosult
eljrni......................................................................................................51
1. mellklet......................................................................................................................................53
Kezelsi Szablyzat..........................................................................................53
2. mellklet......................................................................................................................................54
Jegyzsi v........................................................................................................54
3. mellklet......................................................................................................................................55
13

A tkeleszllts, illetve az alapkezels tadsnak ktelez kezdemnyezse 55


4. mellklet......................................................................................................................................59
Adatszolgltats...............................................................................................59
5. mellklet......................................................................................................................................63
Tjkoztats a tmogatshalmozdshoz kapcsold szablyrl.....................63
Tjkoztatjuk nket arrl, hogy az Alapkezel kteles minden egyes
Befektets tekintetben a Kedvezmnyezettet tjkoztatni arrl, hogy ..63
(i) a kis- s kzpvllalkozsokba trtn kockzati tke-befektetsek
elmozdtst clz llami tmogatsokrl szl 2006/C 194/02
kzssgi irnymutats szerint tmogatott tkefinanszrozsban rszeslt,
................................................................................................................63
(ii) amennyiben ezt a tkt ms csoportmentessgi rendeletek, irnymutatsok,
keretszablyok vagy egyb llami tmogatsrl szl dokumentumok
alapjn tmogathat indul beruhzsi vagy egyb elszmolhat
kltsgek fedezsre hasznljk, akkor a megfelel tmogatsi plafont
vagy maximlis tmogathat sszeget ltalnosan 50 szzalkkal, illetve
a tmogatott terleteken tallhat megclzott vllalkozsok esetben 20
szzalkkal cskkentik az els kockzati tke-befektets els hrom
vben s legfeljebb a kapott sszeg erejig, tovbb, hogy ..................63
(iii) ezt a cskkentst nem kell alkalmazni azokra a tmogatsi intenzitsokra,
amelyeket a kutatshoz s fejlesztshez nyjtott llami tmogats
kzssgi keretrendszere vagy annak utdrendszere vagy az e terletre
vonatkoz csoportmentessgi rendeletek rnak el.................................63
6. mellklet......................................................................................................................................64
Kommunikcis alapkvetelmnyek................................................................64
7. mellklet......................................................................................................................................67
Kzvett ltal benyjtott plyzat...................................................................67
8. mellklet......................................................................................................................................68
Befektetsi elterjesztsek minimum tartalmi elemei s ellenrzsi lista.........68
Alrsok..........................................................................................................................................77

14

A JELEN SZERZDS 2012. []. napjn jtt ltre


(1)

a Nemzeti Fejlesztsi gynksg mint Tmogatst nyjt irnyt hatsg (az


Irnyt
Hatsg)
kpviseletben
eljr
MV-Magyar
Vllalkozsfinanszrozsi
Zrtkren
Mkd
Rszvnytrsasg
(szkhelye: 1074 Budapest, Dohny u. 12., cgjegyzkszma: 01-10-045690)
mint forrskezel szervezet (a Trsasg); s

(2)

[] mint kzvett (az Alapkezel vagy a Kzvett) kztt.

ELZMNYEK
(A)

Az Eurpai Uni Tancsa a kibvlt Eurpai Uniban mind regionlis szinten, mind
az egyes tagllamok kztt megnvekedett gazdasgi, trsadalmi s terleti
egyenltlensgek mrsklse cljbl ersteni kvnja a konvergencit, a
versenykpessget s a foglalkoztatst clz intzkedseket az egsz
Kzssgben.

(B)

A kohzis politika keretben a tmogatst nyjt eszkz az Eurpai Regionlis


Fejlesztsi Alap (ERFA). A tbbves Program keretben az Eurpai Uni s a
Magyar llam a piaci szereplk kzremkdsvel kvn a mikro-, kis- s
kzpvllalkozsok szmra jobb finanszrozshoz val hozzfrst biztostani.

(C)

A Tancs 1083/2006/EK rendelete 44. cikknek alkalmazsa szempontjbl:

(D)

(i)

az Irnyt Hatsg a Trsasg mint holdingalap kezel kzremkdsvel


vgrehajtand mveletek finanszrozsa cljbl forrst biztost a
Trsasgnak a Kedvezmnyezettek mint vgs cmzettek javra;

(ii)

a Trsasg a nyilvnos plyzat sorn kivlasztott piaci szereplk


kzvettsvel juttatja el az Irnyt Hatsg ltal nyjtott tmogatst a
Kedvezmnyezettek szmra;

(iii)

a Trsasg olyan, a magyar jog szerint alaptott pnzgyi vllalkozs,


amelynek alaptst s mkdst a Pnzgyi Szervezetek llami
Felgyelete engedlyezte, s amelyet a 255/2006. (XII. 8.) Korm.
rendelet, illetve annak helybe lp, a 20072013 programozsi
idszakban az Eurpai Regionlis Fejlesztsi Alapbl, az Eurpai Szocilis
Alapbl s a Kohzis Alapbl szrmaz tmogatsok felhasznlsnak
rendjrl szl 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet forrskezel szervezetknt
kizrlagos joggal kijellte a Programmal kapcsolatos feladatok
vgrehajtsra;

(iv)

a Bizottsg 1828/2006/EK rendeletnek 44. cikkben foglaltakra


figyelemmel az Irnyt Hatsg s a Trsasg Programmal kapcsolatos
feladatok vgrehajtsra finanszrozsi szerzdst kttt egymssal.

A Trsasg a Program, azon bell az j Szchenyi Kockzati Tkeprogramok


rszt kpez Kzs Nvekedsi Alap Alprogram vgrehajtsban rszt vev
egyes piaci szereplk plyzat keretben trtn kivlasztsra 2012. jnius 11.
napjn plyzati felhvst tett kzz (a Plyzat).

(E)

A Plyzat sorn az Alapkezel kzvettknt kivlasztsra kerlt, amelyre


tekintettel a Bizottsg 1828/2006/EK rendeletnek 43. cikkben foglaltak szem
eltt tartsval a Trsasg s az Alapkezel jelen Szerzds keretben kvnjk
a
Kzs
Nvekedsi
Alap
Alprogram
vgrehajtsval
kapcsolatos
egyttmkdsk rszleteit, illetve az Alapkezelnek a Kzs Nvekedsi Alap
Alprogram vgrehajtsval kapcsolatos jogait s ktelezettsgeit rgzteni. A jelen
Szerzds szerinti Kzvett kifejezs nem azonos a pnzgyi jogszablyokban
meghatrozott gynk fogalmval, kvetkezskppen, jelen Szerzds
megktse s vgrehajtsa sorn a Kzvett nem a Trsasg gynkeknt jr el.

(F)

Jelen Szerzds megktse sorn a Trsasg a Program vgrehajtsrt felels


Irnyt Hatsg (NF) kpviseljeknt jr el.

A FELEK A KVETKEZKBEN LLAPODNAK MEG:


1.

MEGHATROZSOK S RTELMEZ RENDELKEZSEK

2.

Fogalom-meghatrozsok

()i

Alapkezelsi Dj: a 7.2 szakaszban meghatrozott fogalom.

()ii

Anyavllalat: a szmvitelrl szl 2000. vi C. trvny 3. (2)


bekezdsnek 1. pontjban meghatrozott fogalom.

()A

Bankszmla: az Alapkezel ltal a Kzs


ltrehozsa cljbl megnyitott bankszmlra.

()B

Befektetsi Idszak: Kzs Nvekedsi Alap nyilvntartsbavtelvel kezdd s 2015. december 31. napjval vgzd
idszak, amely idszak alatt a Kzs Nvekedsi Alap zleti
tervben vllalt Befektetseivel kapcsolatos befektetsi dntseket
fszably szerint meg kell hozni.

()iii

Befektet(k): olyan, az Alapkezel ltal megjellt s a Trsasg


ltal jvhagyott, transzparens tnyleges tulajdonosi struktrval
rendelkez, fggetlen1, magnpiaci2 termszetes s/vagy jogi
szemly(ek), s/vagy jogi szemlyisg nlkli egyb jogalany(ok),
aki(k)/amely(ek) a Kzs Nvekedsi Alap ltal kibocstand
kockzati tkealap-jegyek sszesen legalbb 30 (harminc)
szzalkt (egy vagy tbb, az A sorozattl eltr kockzati
tkealap-jegy sorozat formjban) nem az llamhztarts
alrendszereibl szrmaz forrsbl jegyzi(k) le.

()A

Befolysol rszeseds: a Tpt. 5. (1) bekezds 21. pontjban


minstett befolysknt meghatrozott fogalom.

Nvekedsi

Alap

Az a Befektet minsl fggetlennek, amellyel szemben nem ll fenn, illetve nem merl fel valamely
jogszablyban vagy jelen Szerzdsben meghatrozott kizrsi s/vagy sszefrhetetlensgi szably.
2
Az a Befektet minsl magnpiacinak, amelyre hatsgok kzvetlen vagy kzvetett mdon meghatroz
befolyst sem tulajdonosknt, sem a vllalkozsban fennll pnzgyi rszesedskn keresztl, sem a
befektetre vonatkoz szablyok alapjn nem gyakorolhatnak. A meghatroz hatsgi befolyst vlelmezni
kell, amennyiben hatsgok egy Befektetvel kapcsolatban kzvetlenl vagy kzvetve (i) a Befektet jegyzett
tkjnek tbbsgi tulajdonosai; (ii) a Befektet ltal kibocstott rszvnyekhez ktd szavazati jogok
tbbsgvel rendelkeznek; illetve (iii) a Befektet igazgatsi, vezeti vagy felgyeleti testlete tagjainak
tbbsgt kijellhetik.
1

16

()B

Bizottsg 1828/2006/EK rendelete: az Eurpai Regionlis


Fejlesztsi Alapra, az Eurpai Szocilis Alapra s a Kohzis Alapra
vonatkoz
ltalnos
rendelkezsek
megllaptsrl
szl
1083/2006/EK tancsi rendelet, valamint az Eurpai Regionlis
Fejlesztsi Alaprl szl 1080/2006/EK eurpai parlamenti s
tancsi
rendelet
vgrehajtsra
vonatkoz
szablyok
meghatrozsrl szl, a Bizottsg 1828/2006/EK rendelete
(2006. december 8.).

()C

Elismerhet Mkdsi Kltsg: a 7.1 (b) szakaszban


meghatrozott, az Alapkezelsi Djat nem magban foglal fogalom.

()D

Ellenrzs/Ellenrzsi viszony: a Tpt. 5. (1) bekezds 136.


pontja alapjn megllaptott fogalom.

()E

Elvrt Hozam: a 4.2 (b) szakaszokban meghatrozott fogalom.

()F

EU alap-kamatlb: a
kamatlb megllaptsi
14/02. szm Bizottsgi
kiszmtshoz hasznlt,
kamatlb.

()G

rdekelt szemly: a 16. (a) szakaszban meghatrozott fogalom.

()H

rtestsi adatok: a Trsasg s a Kzvett 21.1 szakaszban


meghatrozott adatai.

()I

rtkelsi Idpontok: Kzs Nvekedsi Alap nyilvntartsbavtelnek vt kvet naptri v, illetve az ezt kvet naptri vek
utols napjt kvet els munkanapok a Befektetsi Idszak alatt,
valamint a Befektetsi Idszak utols napjt kvet els munkanap.

()J

Felmondsi Esemny: a 13. (Felmondsi Esemnyek) szakaszban


meghatrozott brmilyen esemny.

()iv

Fl/Felek: a Trsasg ltal kpviselt Irnyt Hatsg, illetve az


Alapkezel.

()v

GOP 4 Priorits: a Gazdasgfejlesztsi Operatv Program 4.


(pnzgyi eszkzk) prioritsa.

()A

Indul tke: a kis- s kzpvllalkozsokba trtn kockzati


tkebefektetsek elmozdtst clz llami tmogatsokrl szl
2006/C 194/02 szm kzssgi irnymutats 2.2 f) pontjban
meghatrozott finanszrozs.

()B

Innovatv Befektets: Innovatv termkbe/szolgltatsba irnyul


befektets.

()C

Innovatv
kifejlesztett,
szolgltats,
lnyegesen

referencia-kamatlb s a leszmtolsi
mdjnak mdostsrl szl 2008/C
kzlemny alapjn a referencia-kamatlb
az Eurpai Bizottsg ltal meghatrozott

termk/szolgltats: az adott vllalkozs ltal


a vllalkozs vagy a piac szmra j termk vagy
vagy a mr meglv termk s szolgltatsnak
tovbbfejlesztett, j elemeket is tartalmaz, a

17

korbbihoz kpest rtknvelt vltozata, amellyel a vllalkozs


megersti vagy bvti a mar meglev piaci rszesedst.
Jogosulatlan forrsfelhasznls: Jogosulatlan forrsfelhasznlsnak minsl a
Kedvezmnyezett jogszablyban vagy a Kzvettvel megkttt szerzdsben
elrt ktelezettsgeinek a Kedvezmnyezett ltal trtn megszegse, tovbb a
Kzvett jogszablyban vagy a jelen Szerzdsben elrt ktelezettsgeinek a
Kzvett ltal trtn megszegse, amelynek eredmnyekppen Magyarorszg
pnzgyi rdekei srlnek vagy srlhetnek.

()vi

Kedvezmnyezett: a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram keretben


Tmogatsban rszestend mikro-, kis- vagy kzpvllalkozs.

()A

Kezdeti fzis Befektets: a Korai fzis Befektetsek, illetve az


olyan
Nvekedsi
tkt
juttat
Befektetsek,
amelyek
Kedvezmnyezettje a Befektets idpontjtl szmtott 2 (kt) ven
bell kerlt megalaptsra s a Befektetst megelzen rbevtele
egyik vben sem rte el az 50 (tven) milli Ft-ot.

()B

Kezelsi Szablyzat: a jelen Szerzds 1. sz. mellklett kpez,


a Kzs Nvekedsi Alap kezelsre s az Alapkezel Kzs
Nvekedsi Alap terhre vgrehajtott tkebefektetseire vonatkoz
olyan szablyzat, amelynek hatlybalpse (illetve minden
mdostsa) a PSZF jvhagyst ignyli.

Kamat: a Ptk. 232. (3) bekezdsben meghatrozott mrtk kamat.


Ksedelmi Kamat: a Ptk. 301./A -ban meghatrozott mrtk ksedelmi
kamat.
()C

Kisvllalkozs: a 800/2008/EK rendelet 1. sz. mellklete ltal


kisvllalkozsknt meghatrozott jogalany.

()D

Kommunikcis anyagok: a 9.6 (b) szakaszban meghatrozott


fogalom.

()E

Korai fzis Befektets: a Kedvezmnyezettnek Magvet tkt


s/vagy Indul tkt juttat Befektets.

()F

Ktbr: az Alapkezel kt ves Alapkezelsi Dja s a Plyzat


sorn az Innovatv s/vagy Kezdeti fzis Befektetsek darabszm
szerinti egyttes arnya tekintetben vllalt mrtket szz
szzalknak tekintve a vllalstl val szzalkos eltrs
mrtknek szorzata.

()G

Kzpvllalkozs: a 800/2008/EK rendelet 1. sz. mellklete


alapjn kzpvllalkozsnak minsl jogalany.

()H

Kzs Nvekedsi Alap: olyan a Tpt. 296/G. (1) bekezdse


szerinti kockzati tkealap, amelynek ftevkenysge gazdasgi
trsasgokban
trtn
rszesedsszerzsen
alapul
tkebefektetsek vgrehajtsa, s amelyet az Alapkezel kezel,
tovbb amelyben a Trsasg a kockzati tkealap-jegyek
nvrtknek legfeljebb 70 (hetven) szzalkt szerzi meg.
18

()I

Kzs Nvekedsi Alap Alprogram: az j Szchenyi Kockzati


Tkeprogramokon bell megvalstott s a GOP 4 Prioritson bell
finanszrozott olyan program, amely keretben a Trsasg
legfeljebb 70 (hetven)
szzalkos rszesedst szerez
a
kzvettknt kivlasztott Alapkezel ltal kezelt Kzs Nvekedsi
Alapban.

()J

Kzs Nvekedsi Alap Keret: a GOP 4 Priorits keretben


finanszrozott
Kzs
Nvekedsi
Alap
Alprogramon
bell
rendelkezsre ll forrs.

()vii

Kzs
Nvekedsi
Alap
Programszmla:
a
Magyar
llamkincstr ltal az Irnyt Hatsg mint szmlajogosult javra
vezetett, a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram finanszrozsra
szolgl elklntett, jelen Szerzds 20. szakaszban megjellt
szmla, amely felett az Irnyt Hatsg a Trsasgnak
rendelkezsi jogot biztost.

()viii

Lnyeges Htrnyos Hats: valamely olyan, az Alapkezel


szakmai kpessgeiben s az alapkezeli tevkenysghez
kzvetlenl kapcsold jogosultsgaiban felmerl esemny vagy
krlmny hatsa, amely megakadlyozza az Alapkezelt abban,
hogy a jelen Szerzds alapjn fennll lnyeges ktelezettsgeit
teljesteni tudja. Az Alapkezel mkdsi krn kvl es tnyezk
s krlmnyek hatsa nem tekinthet Lnyeges Htrnyos
Hatsnak.

()A

Magvet tke: a kis- s kzpvllalkozsokba trtn kockzati


tkebefektetsek elmozdtst clz llami tmogatsokrl szl
2006/C 194/02 szm kzssgi irnymutats 2.2 e) pontjban
meghatrozott finanszrozs.

Mikrovllalkozs:
a
800/2008/EK
rendelet
mikrovllalkozsknt meghatrozott jogalany.

1.

sz.

mellklete

ltal

()B

Nvekedsi tke: a kis- s kzpvllalkozsokba trtn


kockzati
tkebefektetsek
elmozdtst
clz
llami
tmogatsokrl szl 2006/C 194/02 szm kzssgi irnymutats
2.2 h) pontjban meghatrozott finanszrozs.

()C

Program: a Trsasg ltal kidolgozott s az Irnyt Hatsg ltal


jvhagyott valamennyi olyan program, amelynek clja a GOP 4
Priorits vgrehajtsa, s amelynek a Kzs Nvekedsi Alap
Alprogram is rszt kpezi.

()D

PSZF: a Pnzgyi Szervezetek llami Felgyelete.

()ix

Ptk.: Magyarorszg Polgri Trvnyknyvrl szl, tbbszr


mdostott, 1959. vi IV. trvny, a mindenkori mdostsainak
megfelelen, idertve a ksbb ennek helybe lp trvnyt vagy
trvnyeket is.

()A

Senior Vllalati Befektetsi Szakember: az Alapkezel olyan


dnts-elksztsi vagy dntsi pozcit elfoglal szemlye, aki
19

legalbb 5 ves kzvetlen szakmai tapasztalattal rendelkezik a


vllalati befektetsek terletn, idertve - nem kizrlagosan - a
pnzgyi befekteti tevkenysget (pl. zleti angyalok), a tkealapkezeli tevkenysget, M&A s egyb corporate finance tpus
tancsadst, a kereskedelmi banki projektfinanszrozst, trsasgi
pnzgyi vezetst, illetve vllalati- s ipargi elemzi tevkenysg
vgzst.
()B

Tancs 1083/2006/EK rendelete: a Tancsnak az Eurpai


Regionlis Fejlesztsi Alapra, az Eurpai Szocilis Alapra s a
Kohzis Alapra vonatkoz ltalnos rendelkezsek megllaptsrl
s az 1260/1999/EK rendelet hatlyon kvl helyezsrl szl
1083/2006/EK rendelete (2006. jlius 11.).

()x

Tmogats, illetve Befektets: a Kzs Nvekedsi Alap


Alprogrambl az Alapkezel tjn a Kedvezmnyezettek javra
nyjtott, illetve nyjtand, tkebefektets (jegyzett tke s
tketartalk), illetve kiegszt jelleggel pnzklcsn
formjban megjelen pnzgyi tmogats.

()A

Titokgazdk: a 15 (a) szakaszban meghatrozott fogalom.

()B

Tpt.: a tkepiacrl szl 2001. vi CXX. trvny, a mindenkori


mdostsainak megfelelen, idertve a ksbb ennek helybe lp
trvnyt vagy trvnyeket is.

()C

j Szchenyi Kockzati Tkeprogramok: a GOP 4 Prioritson


bell megvalstott olyan programok, amelynek kzs clja a korai
(magvet s indul), illetve nvekedsi ltszakaszban lv
magyarorszgi szkhely vagy fiktelep mikro-, kis- s
kzpvllalkozsok
tkehelyzetnek
kockzati
tkealapok
Befektetsei ltal trtn javtsa.

rtelmez rendelkezsek
Az Irnyt Hatsgra, a Trsasgra s az Alapkezelre trtn utalsokat e
szemlyekre, ezek jogutdjaira, engedmnyeseire, illetve a brmilyen ms
jogcmen az e szemlyek helybe lp, illetve ezeket helyettest szemlyekre
val utalsokknt kell rtelmezni.
A jelen Szerzds eltr rendelkezsnek hinyban a Szerzdsben hasznlt
meghatrozsok a Tancs 1083/2006/EK rendeletben, a Bizottsg 1828/2006/EK
rendeletben s a vonatkoz magyar jogszablyokban foglaltak szerint
rtelmezendk.
A jelen Szerzds eltr rendelkezse hinyban a Szerzdsre val hivatkozs a
Szerzds brmely, a jelen Szerzds rendelkezseivel sszhangban lv
mdostsait is magban foglalja.
Kivve, ha a szvegkrnyezetbl ms kvetkezik, jelen Szerzdsben az albbi
hivatkozsok a kvetkezkppen rtelmezendk:

20

(i)

a fejezetekre, szakaszokra, bekezdsekre s mellkletekre val


hivatkozsok a jelen Szerzds fejezeteire, szakaszaira, bekezdseire s
mellkleteire val hivatkozst jelentik;

(ii)

az "rtests" rtestst, felszltst, utastst, krst vagy egyb kzlst is


jelent; s

(iii)

egy fennll Felmondsi Esemny minden olyan Felmondsi Esemnyt is


magban foglal, amelynek orvoslsra nem kerlt sor, s amellyel
kapcsolatban a jogrvnyestsrl nem mondtak le.
(IV)

A SZERZDS CLJA

(v)
A jelen Szerzds clja a GOP 4 Priorits vgrehajtsa keretben
Magyarorszg terletn, nem a kzp-magyarorszgi rgiban szkhellyel, illetve
Magyarorszg kivtelvel az Eurpai Gazdasgi Trsg terletn szkhellyel s
Magyarorszg terletn, nem a kzp-magyarorszgi rgiban fikteleppel
rendelkez mikro-, kis- s kzpvllalkozsok magvet-, indul, illetve nvekedsi
tkhez juttatsa kockzati tke-befektetsei ltal, ezen bell is elsdlegesen a
nvekedsi letszakaszban lv, innovatv vllalkozsok tarts forrshoz juttatsa
sikeres gazdlkodsuk elsegtse rdekben.
(vi)
A Trsasg ltal kpviselt Irnyt Hatsg az Alapkezelt a jelen
Szerzdsben foglalt felttelekkel a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram
vgrehajtsba bevonja, amire tekintettel az Alapkezel gondoskodik a Kzs
Nvekedsi Alap ltal kibocstand kockzati tkealap-jegyek legalbb 30
(harminc) szzalknak Befektet(k) ltali lejegyzsrl, illetve a Kzs
Nvekedsi Alap jelen Szerzdsben meghatrozottak szerint trtn
kezelsrl.
(vii)
Az Alapkezel kijelenti, hogy a jelen Szerzdsben foglalt
felttelekkel a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram vgrehajtsban rszt kvn
venni.
(VIII) A TMOGATSOK KIHELYEZSE
(ix)

A Tmogatsban rszesthet Kedvezmnyezettek

(a)
A Kzs Nvekedsi Alap Alprogram keretben az Alapkezel tjn
Tmogatsra jogosultak azon, Magyarorszg terletn, nem a kzpmagyarorszgi rgiban szkhellyel, illetve Magyarorszg kivtelvel az Eurpai
Gazdasgi Trsg terletn szkhellyel s Magyarorszg terletn, nem a kzpmagyarorszgi
rgiban
fikteleppel
rendelkez
mikro-,
kis-,
s
kzpvllalkozsok,
(x)

amelyek (illetve amelyek esetleges jogeldjei) a cgjegyzki/nyilvntartsi


adatok alapjn az els befektetsi dnts meghozatalhoz viszonytva
legfeljebb 5 (t) naptri ven bell kerltek megalaptsra/nyilvntartsba
vtelre; tovbb

(xi)

amelyek, illetve amelyek Ellenrz, illetve Ellenrztt vllalkozsai,


valamint amelyeknek az ket Ellenrz vllalkozs Ellenrzse alatt ll
msik Ellenrztt vllalkozsokkal egyttesen szmtott konszolidlt ves

21

nett rbevtele az els befektetsi dnts meghozatalt megelz


egyetlen zleti vben sem haladta meg az 5 (t) millird forintot.
(b)
Nem nyjthat Tmogats olyan mikro-, kis-, illetve kzpvllalkozs
szmra,
(i)
amely ellen csd-, felszmolsi vagy vgelszmolsi eljrs van
folyamatban, s/vagy amelynek kiegyenltetlen lejrt kztartozsa van
(kivve, amennyiben az adhatsg szmra fizetsi halasztst vagy
rszletfizetst engedlyezett);
(ii)
amelyrl hitelt rdemlen bebizonyosodik, hogy a Kzs Nvekedsi
Alap Alprogrammal sszefggsben valtlan, hamis adatot szolgltatott;
(iii)

amellyel szemben az Eurpai Bizottsgnak valamely tmogats


visszafizetsre ktelez hatrozata van rvnyben, tovbb akit, vagy
amelyet a tmogatst nyjt szerv vezetje a tmogatsi rendszerbl
kizrt, s a kizr dnts a kockzati tke befektets idpontjban
rvnyben van;

(iv)

amellyel szemben olyan eljrs van folyamatban, amelyben, vagy amely


eredmnyeknt bntetjogi intzkedsnek lehet helye, illetve amellyel
szemben a brsg bntetjogi intzkedsknt tevkenysgnek
korltozst rendelte el;

(v)

amely nehz helyzetben lv vllalkozsnak minsl3;

(vi)

amely a hajgyrtsban4, valamint a szn-5 s az acliparban6, illetve a


pnzgyi gazatban7 tevkenykedik;

(vii)

amelynek legutols lezrt, teljes zleti v nett rbevtelnek (egyni


vllalkozk esetn a vllalkozi adalapba beszmtott bevtelek) tbb
mint 50%-t mezgazdasgi tevkenysg (TEOR 08 szerint: 01.11
03.22) teszi ki8;

(viii)

amelyben, illetve amely Ellenrz, illetve Ellenrztt vllalkozsaiban,


valamint mindezek esetleges jogeldjeiben a Kzs Nvekedsi Alap ltal
kibocstott B sorozat kockzati tkealap-jegyeket lejegyz, vagy
megszerz szemly, illetve szemlyek, azok vezet tisztsgviseli,
felgyel bizottsgi tagjai, knyvvizsgli, tulajdonosai, illetve a
tulajdonosok vezet tisztsgviseli, felgyel bizottsgi tagjai s
knyvvizsgli, valamint mindezen szemlyek kzeli hozztartozi
kzvetlen s/vagy kzvetett rszesedssel rendelkeznek, illetve a
befektetsi dntst megelz 2 (kt) naptri ven bell kzvetlen s/vagy
kzvetett rszesedssel rendelkeztek, ide nem rtve azon vllalkozsokat,

HL C 244., 2004.10.1., 2. o
E tekintetben a hajgyrtshoz nyjtott llami tmogats keretszablyban megllaptott fogalommeghatrozsokat kell alkalmazni (HL C 317., 2003.12.30., 11. o.)
5
E tekintetben szn az Egyeslt Nemzetek Eurpai Gazdasgi Bizottsga ltal a szn tekintetben
megllaptott nemzetkzi kodifikcis rendszer rtelmben kivl minsg, kzepes minsg s gyenge
minsg A. s B. csoportba sorolt szn
6
E tekintetben a 20072013 kztti idszakra vonatkoz nemzeti regionlis tmogatsokrl szl irnymutats
I. mellkletben tallhat fogalom-meghatrozst kell alkalmazni (HL C 54., 2006.3.4., 13. o.)
7
A hitelintzetekrl s pnzgyi vllalkozsokrl szl 1996. vi CXII. trvny II. sz. mellkletnek 8.
pontjban meghatrozott vllalkozsok.
8
sszhangban a Bizottsg 800/2008/EK rendelete 1. cikk (2) bekezds b) s c) pontjval.
3
4

22

amelyekben az Alapkezel, vagy az Alapkezel Anyavllalatnak


Ellenrzse alatt ll msik alapkezel ltal valamely Program keretben
kezelt kockzati tkealap rszesedssel rendelkezik.
3.

A Tmogatsbl kizrt felhasznlsok

(a)

A Kzs Nvekedsi Alap Alprogram keretben nem nyjthat Tmogats (azaz a


Kzs Nvekedsi Alap ltal vgrehajtott tkebefizets a Kedvezmnyezett ltal
nem hasznlhat fel) az albbi clokra:
(i)
a Kedvezmnyezettel,
illetve
az
Alapkezelvel Ellenrzsi
viszonyban ll gazdasgi trsasgban trtn rszeseds-vsrls;
(ii)
hitelintzettel s ms zletszer finanszrozssal foglalkoz
intzmnnyel szemben fennll ktelezettsg, illetve az Orszgos
Mikrohitel Alapbl folystott hitel, tagi klcsn, illetve ms, nem zletszer
finanszrozssal
foglalkoz
intzmnytl
szrmaz
klcsn
visszafizetsnek;
(iii)

kereskedelmi
(azaz
tevkenysg; illetve

ingatlan-rtkestsi)

cl

ingatlanfejlesztsi

(iv)

az Eurpai Uni mkdsrl szl szerzds 1. szm mellkletben


(Annex I.) szerepl termk ellltsnak
finanszrozsra.

(B)

A KZS NVEKEDSI ALAP PARAMTEREI

(c)

A jegyzett tke s a vagyoni hozzjrulsok

(a)

A Kzs Nvekedsi Alap jegyzett tkje [],- Ft (azaz [] magyar forint), amelyet
(i)

[] db (azaz [] darab) egyenknt [],- Ft (azaz [] magyar forint)


nvrtk, A sorozat, illetve

(ii)

[] db (azaz [] darab) egyenknt [],- Ft (azaz [] magyar forint)


nvrtk, B sorozat

[nyomdai ton / dematerializlt formban] ellltott kockzati tkealap-jegy


testest meg.
(b)

A Trsasg jelen Szerzds alrsval sszesen [] db (azaz [] darab) A


sorozat kockzati tkealap-jegy lejegyzsre, azaz sszesen [],- Ft (azaz []
magyar forint) [3 millird Ft, vagy 4,5 millird Ft] sszeg vagyoni hozzjruls
teljestsre vllal ktelezettsget.

(c)

Az Alapkezel ltal a Plyzat sorn megjellt s a Trsasg ltal elfogadott egy


vagy tbb Befektet elzetes befektetsi szndknyilatkozatban sszesen [] db
(azaz [] darab) B sorozat kockzati tkealap-jegy lejegyzsre, azaz sszesen
[],- Ft (azaz [] magyar forint) sszeg vagyoni hozzjruls teljestsre vllalt
elzetesen ktelezettsget.

(d)

A Trsasg s a Befektet(k) a Kzs Nvekedsi Alaphoz val vagyoni


hozzjrulsuk (azaz a Kzs Nvekedsi Alap jegyzett tkje) 10 (tz)
23

szzalkt, azaz sszesen [],- Ft-ot (azaz [] magyar forintot) [min. 250 milli
Ft] a kockzati tkealap-jegyek jegyzsekor ktelesek rszesedseik arnyban
befizetni jelen Szerzds 5.3 szakaszban meghatrozottak szerint. A jegyzett
tke fennmarad sszegt az Alapkezel felhvsra, a Kezelsi Szablyzatban
meghatrozott felttelek s eljrs szerint a Befektetsi Idszak alatt kell
rendelkezsre bocstani.
(e)

A kockzati tkealap-jegyre es vagyoni hozzjruls teljes befizetsig a


Trsasg, illetve a Befektet(k) ltal jegyzett kockzati tkealap-jegyre teljestett
vagyoni hozzjruls sszegrl ideiglenes kockzati tkealap-jegy kerl
kibocstsra, amelyet a vagyoni hozzjruls hinytalan teljestst kveten az
Alapkezel rvnytelenn nyilvnt s helyette kockzati tkealap-jegyet bocst
ki.

(f)

A jelen Szerzdsben, illetve a Kezelsi Szablyzatban foglaltak szerint a Kzs


Nvekedsi Alap futamideje alatt a jegyzett tke sszege felemelhet, illetve
leszllthat, azzal azonban, hogy annak eredmnyeknt
(i)
a jegyzett tke nem cskkenhet a Tpt., illetve a mindenkori
vonatkoz jogszablyok ltal meghatrozott jegyzett tke-minimum
sszege al;
(ii)
a Trsasg Kzs Nvekedsi Alaphoz val teljes vagyoni
hozzjrulsnak arnya az eredeti rszvteli arnyhoz kpest nem
nvekedhet; illetve
(iii)
a Trsasg Kzs Nvekedsi Alaphoz val teljes vagyoni
hozzjrulsnak sszege nem lehet tbb mint [3 millird Ft, vagy 4,5
millird Ft] (azaz hrommillird / ngymillird tszzmilli magyar forint).

(d)

Az A s B sorozat kockzati tkealap-jegyekhez fzd eltr


jogok
(a)
Az A sorozat kockzati tkealap-jegyekhez fzd szavazatelsbbsgi
s vtjogok
A Trsasg ltal lejegyzend A sorozat kockzati tkealap-jegyek ideiglenes
kockzati tkealap-jegyek tulajdonosnak (illetve mindenkori tulajdonosai
egyszer tbbsgnek) elzetes hozzjrulsa szksges az albbi dntsek
meghozatalhoz, illetve joggyletek vgrehajtshoz:
(i)

a Kzs Nvekedsi Alap jegyzett tkjnek leszlltsa;

(ii)
a kockzati tkealap-jegyek (ideiglenes kockzati tkealap-jegyek)
bevonsa;
(iii)

a Kezelsi Szablyzat mdostsa ide nem rtve azt az esetet, amikor a


mdostst jogszablyvltozs, az Alapkezel adataiban bekvetkez
vltozs,
illetve
a
kockzati
tkealap-jegyek
jelen
Szerzds
rendelkezseivel sszhangban ll truhzsa teszi szksgess;

(iv)

a B sorozat kockzati tkealap-jegyek (ideiglenes kockzati tkealapjegyek) truhzsa ide nem rtve azt az esetet, amikor (i) a B sorozat
kockzati tkealap-jegyeket (ideiglenes kockzati tkealap-jegyeket)
24

megszerezni kvn szemly(ek) vagy annak/azok vgs tulajdonosa(i)


teljes mrtkben azonos(ak) a Befektet(k) Plyzat sorn bemutatott
vgs tulajdonosval/tulajdonosaival, valamint (ii) amikor a B sorozat
kockzati tkealap-jegyeket (ideiglenes kockzati tkealap-jegyeket) a
Befektetk egyms kztt kvnjk truhzni;

(b)

(v)

a Kzs Nvekedsi Alap eszkzeinek a B sorozat kockzati tkealapjegyek tulajdonosa(i), illetve az e szemlyek Ellenrzse alatt ll, vagy
azokat Ellenrz vllalkozs, illetve az azokat Ellenrz vllalkozs
Ellenrzse alatt ll msik vllalkozs rszre trtn truhzsa; illetve

(vi)

hozamfizets elhatrozsa mindaddig, amg a 4.2 (c) szakasz szerinti


vesztesg-mrskls alkalmazhatsgnak matematikai eslye fennll.

Az A sorozat kockzati tkealap-jegyekhez fzd hozamkorltozs


Az A sorozat kockzati tkealap-jegyekhez ideiglenes kockzati tkealapjegyekhez fzd szavazatelsbbsgi s vtjogok ellenttelezseknt ezen
rtkpaprok tulajdonosa(i) a Kzs Nvekedsi Alap jogutd nlkli
megsznse/megszntetse esetn legfeljebb a Kzs Nvekedsi Alapba trtn
tkebefizetsek idpontjban rvnyes EU alap-kamatlbaknak (az els
tkebefizets tekintetben a Kzs Nvekedsi Alap nyilvntartsba vtelnek
napjn rvnyes EU-alapkamatlbnak) az adott tkebefizetsek sszegvel
slyozott tlagnak megfelel ves rszesedsarnyos, a Kzs Nvekedsi Alap
tlagos9 befizetett jegyzett tkjre vettett hozamot (a tovbbiakban: Elvrt
Hozam) magban foglal likvidcis hnyadra jogosult(ak), feltve, hogy a Kzs
Nvekedsi Alap jogutd nlkli megsznsekor/megszntetsekor az alap
valamennyi tartozsnak s ktelezettsgnek kielgtst kveten a jegyzett
tke sszegt meghalad, az esetleges futamid alatti kifizetsekkel korriglt
sajt tke kerlhet felosztsra a Kzs Nvekedsi Alap tulajdonosai kztt (azaz,
a Kzs Nvekedsi Alap tulajdonosai az alapba val Befektetseiken
sszessgben nyeresget realizlnak).
E hozamkorltozs megfelelen alkalmazand Kzs Nvekedsi Alap futamideje
alatti esetleges hozamfizetsen s/vagy tkeleszlltsokon alapul kifizetsekre is
(ide nem rtve a jegyzett tke leszlltsnak 6.5 szakaszban meghatrozott
esett) azzal a megszortssal, hogy
(i)
a tkealap-jegy tulajdonosok kztti vgs hozamelszmolsra a
Kzs Nvekedsi Alap likvidlsakor, az akkor rendelkezsre ll az
esetleges futamid alatti kifizetsekkel korriglt sajt tke alapjn kerl
sor; s
(ii)

amennyiben a Kzs Nvekedsi Alap likvidlsakor rendelkezsre ll, a


fentiek szerint korriglt sajt tke alapjn a hozamkorltozsra is
tekintettel a B sorozat kockzati tkealap-jegyek tulajdonosait a
futamid alatt felvett sszegeknl alacsonyabb mrtk likvidcis hnyad
illetn meg, gy a klnbzetet ktelesek az A sorozat kockzati
tkealap-jegy tulajdonos(ok)nak rszesedseik egymshoz viszonytott
arnyban az elszmols sorn megtrteni.

tlagos befizetett jegyzett tke = [T1*d1+T2*d2++Tn*dn]/d1 - ahol T = tkebefizets (+)/tkeleszllts (-,


azaz negatv eljellel) sszege; d = Az adott tkebefizets vagy tkeleszllts idpontjtl a Trsasgra
jut likvidcis hnyad kifizetsig htralv napok szma
25

(c)

A B sorozat kockzati tkealap-jegyekhez fzd vesztesg-mrskls


Az A sorozat kockzati tkealap-jegyekhez ideiglenes kockzati tkealapjegyekhez fzd szavazatelsbbsgi s vtjogok ellenttelezseknt,
amennyiben
a
Kzs
Nvekedsi
Alap
jogutd
nlkli
megsznsekor/megszntetsekor
az
alap
valamennyi
tartozsnak
s
ktelezettsgnek kielgtst kveten fennmarad, az esetleges futamid alatti
kifizetsekkel, a futamid alatt kifizetett sszes Alapkezelsi Djjal s az
Elismerhet Mkdsi Kltsgekkel megnvelt sajt tke sszege nem ri el a
legmagasabb befizetett jegyzett tke sszegt (azaz, amennyiben a Kzs
Nvekedsi Alap tulajdonosai az alaphoz val vagyoni hozzjrulsaikon
sszessgben az Alapkezelsi Dj s az Elismerhet Mkdsi Kltsgek egyttes
sszegt meghalad vesztesget realizlnak), gy a B sorozat kockzati
tkealap-jegyek tulajdonosait megillet likvidcis hnyadokat akknt kell
meghatrozni, hogy
(i)

a Kzs Nvekedsi Alap sszes Alapkezelsi Djjal s Elismerhet


Mkdsi Kltsgekkel cskkentett legmagasabb befizetett jegyzett tkje
legfeljebb [10] (tz) szzalknak megfelel mrtk vesztesgrsz az A
sorozat kockzati tkealap-jegy tulajdonos(oka)t terheli; mg

(ii)

az (i) pont alapjn fennmarad vesztesg a kockzati tkealap-jegy


tulajdonosokat vagyoni hozzjrulsaik arnyban terheli, azzal, hogy

(iii)

az (i) s (ii) pont szerint a B kockzati tkealap-jegy sorozatot megillet


teljes likvidcis hnyad nem haladhatja meg a B kockzati tkealapjegy sorozat tulajdonosai ltal teljestett, a B sorozatra es, a futamid
alatt kifizetett sszes Alapkezelsi Djjal s a rszesedsarnyos
Elismerhet Mkdsi Kltsgekkel, valamint a B sorozat mindenkori
tulajdonosai rszre a futamid alatti esetleges kifizetsekkel cskkentett
vagyoni hozzjrulsok tnyleges sszegt, s

(iv)

az (i), (ii) s (iii) pontok alapjn a B kockzati tkealap-jegy sorozatot


terhel teljes vesztesget a B sorozat kockzati tkealap-jegy
tulajdonosok rszesedseik egymshoz viszonytott arnyban viselik.

(d)

Amennyiben sem a 4.2 (b) pontban meghatrozott hozamkorltozs, sem a 4.2


(c) pontban meghatrozott vesztesg-mrskls alkalmazsnak felttelei nem
llnak fenn, gy a kockzati tkealap-jegy tulajdonosokat megillet likvidcis
hnyadokat rszesedsarnyosan kell megllaptani.

(e)

Tovbbi esetleges kockzati tkealap-jegy sorozatok


Amennyiben a Befektetk ltal lejegyzend, illetve lejegyzett, az A sorozattl
eltr kockzati tkealap-jegyek nmagukban is tbb (B, C stb.) kockzati
tkelap-jegy sorozatot alkotnak, vagy tbb kockzati tkealap-jegy sorozatt
kerlnek talaktsra, gy az A sorozattl eltr sorozat kockzati tkealapjegyeket
megszerz
Befektetk
tkealap-jegyekhez
fzd
jogai
s
ktelezettsgei azzal a felttellel lehetnek eltrek, hogy az A sorozattl eltr
sorozat kockzati tkealap-jegyeket megszerz Befektetk sszessgt megillet
jogokat s ktelezettsgeket a jelen Szerzds ltal a B sorozat kockzati
tkealap-jegyekhez kapcsolt jogok s ktelezettsgek alapjn, azokkal
sszhangban kell megllaptani. A jelen Szerzdsben meghatrozottakhoz kpest
az A sorozat kockzati tkealap-jegyek mindenkori tulajdonosnak, illetve az
26

Alapkezelnek a jogi helyzete sem elnysebb, sem htrnyosabb nem vlhat


azltal, hogy a Befektetk eltr sorozat kockzati tkealap-jegyekkel
rendelkeznek.
4.

A futamid
A Kzs Nvekedsi Alap futamideje [] (azaz []) [max. 10] v, amely az
Alapkezel dntse szerint egy zben, a Kezelsi Szablyzat mdostsra
vonatkoz elrsok alkalmazsval tovbbi [] (azaz []) [max. az eredeti
futamid] vvel meghosszabbthat, azzal a megszortssal, hogy a Kzs
Nvekedsi Alap tnyleges futamideje a meghosszabbtssal egytt sem
haladhatja meg a 10 (tz) vet.

4.1

A KZS NVEKEDSI ALAP LTREHOZSA

4.2

A Kezelsi Szablyzat jvhagysa

(a)

Jelen Szerzds alrst kvet 5 (t) munkanapon bell az Alapkezel [ illetve


a zrtkr forgalomba-hozatal sorn ignybe vett befektetsi szolgltat ]
kteles a Kezelsi Szablyzatot jvhagys vgett benyjtani a PSZF-hoz. A
Kezelsi Szablyzat Trsasg ltal elfogadott szvegt rint minden vltoztats a
Trsasg hozzjrulst ignyli.
(b)
Az Alapkezel kteles a Kezelsi Szablyzatot, jvhagyst kveten
haladktalanul megkldeni a Trsasgnak s a Befektet(k)nek.

(b)

A jegyzs
(a)
A kockzati tkealap-jegyek jegyzsre az Alapkezel ltal meghatrozott
hrom egymst kvet munkanapon kerl sor (jegyzsi idszak), amely
kezdnapja legalbb 15 (tizent), de legfeljebb 25 (huszont) naptri nappal
haladja meg a jvhagyott Kezelsi Szablyzat Trsasg, illetve valamennyi
Befektet ltali kzhezvtelt.
(b)
A kockzati tkealap-jegyek jegyzse a 2. sz. mellklet szerinti jegyzsi v
Trsasg, illetve Befektet(k) ltali szablyszer kitltsvel s Alapkezel rszre
val tadsval trtnik.
(c)
Az Alapkezel kizrlag a Trsasg elzetes rsbeli hozzjrulsa mellett
vonhat be a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram vgrehajtsba a Trsasg ltal
korbban jvhagyott Befektet(k)tl eltr harmadik szemlyt, illetve ilyen
szemlytl kizrlag a Trsasg elzetes rsbeli hozzjrulsval fogadhat el
jegyzst. A Trsasg elzetes hozzjrulst megadottnak kell tekinteni a
Befektet(k)tl eltr harmadik szemly(ek) jegyzshez, amennyiben e
harmadik szemly(ek) vagy annak/azok vgs tulajdonosa(i) teljes mrtkben
azonos(ak)
a
Befektet(k)
Plyzat
sorn
bemutatott
vgs
tulajdonosval/tulajdonosaival.
(d)
Amennyiben az 5.2 (c) szakasz alapjn a Trsasg valamely harmadik
fl bevonshoz s jegyzshez hozzjrul, illetve az ahhoz val hozzjrulst
megadottnak kell tekinteni, e szemlyre ezt kveten jelen Szerzds
Befektetkre vonatkoz rendelkezseit megfelelen alkalmazni kell.

27

(e)
Az Alapkezel s a Trsasg a jegyzs esetleges meghisulsrt
egymssal szemben a polgri jog ltalnos szablyai szerint tartoznak
felelssggel.
(c)

A kezdeti vagyoni hozzjrulsok teljestse


(a)
Az Alapkezel kteles gondoskodni arrl, hogy (valamennyi) Befektet a
jegyzsi idszak utols napjt kvet 10 (tz) banki napon bell a Kzs
Nvekedsi Alap elindtshoz s nyilvntartsba vtelhez szksges kezdeti
vagyoni hozzjrulsa sszegt, azaz (egyttesen) sszesen [],- Ft-ot (azaz []
magyar forintot) az Alapkezel ltal a Kzs Nvekedsi Alap ltrehozsa cljbl
megnyitott Bankszmlra befizesse/tutalja. A Befektet ltal a jelen Szerzds
alrst megelzen lettbe helyezett pnzsszeg (amennyiben van ilyen) a
befekteti kezdeti vagyoni hozzjruls sszegbe beszmtand, illetve a
Bankszmlra tvezetend/tutaland. A befekteti vagyoni hozzjrulsok
teljestsnek megtrtntt az Alapkezel szmlakivonattal, vagy a szmlavezet
pnzintzet ltal killtott igazolssal kteles igazolni a Trsasg fel.
(b)
A befekteti vagyoni hozzjrulsok teljestsnek igazolst kvet 5 (t)
banki napon bell a Kzs Nvekedsi Alap Programszmlrl tutalja a
Bankszmlra a Kzs Nvekedsi Alap elindtshoz s nyilvntartsba vtelhez
szksges kezdeti vagyoni hozzjrulsnak sszegt, azaz sszesen [],- Ft-ot
(azaz [] magyar forintot), majd ennek megtrtntrl az Alapkezelt rtesti.
(c)
A Trsasg mentesl a jelen Szerzds 5.3 (b) pontja szerinti teljestsi
ktelezettsg all, amennyiben az Alapkezel a jegyzsi idszak utols napjt
kvet 15 (tizent) banki napon bell az 5.3 (a) szakaszban foglaltak szerint nem
igazolja rszre a befekteti kezdeti vagyoni hozzjruls(ok) maradktalan
rendelkezsre bocstst. E mulaszts jelen szerzds 13. pontja szerinti
Felmondsi Esemnynek minsl.
(d)
Az Alapkezel s a Trsasg a kezdeti vagyoni hozzjruls(ok) esetleges
elmulasztsrt s a Kzs Nvekedsi Alap ltrehozatalnak meghisulsrt
egymssal szemben a polgri jog ltalnos szablyai szerint tartoznak
felelssggel.

4.3

A Kzs Nvekedsi Alap nyilvntartsba vtele


(a)
A Kzs Nvekedsi Alap elindtshoz s nyilvntartsba vtelhez
szksges vagyoni hozzjrulsok Bankszmln val jvrstl szmtott 10
(tz) naptri napon bell az Alapkezel illetve a zrtkr forgalomba-hozatal
sorn ignybe vett befektetsi szolgltat kteles a PSZF-nl a Kzs
Nvekedsi Alap nyilvntartsba vtelt krelmezni.
(b)
A Kzs Nvekedsi Alap PSZF ltali nyilvntartsba vtelt kvet 30
(harminc) naptri napon bell az Alapkezel kteles a Befektet(k), illetve a
Trsasg ltal jegyzett kockzati tkealap-jegyekre teljestett vagyoni
hozzjrulsok sszegrl kibocstand ideiglenes kockzati tkealap-jegyek
[keletkeztetsrl / ellltsrl] gondoskodni.

4.4

A tovbbi vagyoni hozzjrulsok teljestse

(a)

A Kzs Nvekedsi Alap nyilvntartsba vtelt kveten, a Befektetsi


Idszakban az Alapkezel a Kezelsi Szablyzatban foglaltak szerint hvja fel az
28

ideiglenes kockzati tkealap-jegy tulajdonosokat tovbbi vagyoni hozzjrulsaik


teljestsre, azzal, hogy a Kezelsi Szablyzat rendelkezseinek megfelelen az
Alapkezel kizrlag olyan esetben jogosult az ideiglenes kockzati tkealap-jegy
tulajdonosokat tovbbi vagyoni hozzjrulsaik teljestsre felhvni, amennyiben
a Kzs Nvekedsi Alap vgrehajtott, illetve vglegesen eldnttt s leszerzdtt
Befektetsei a korbban befizetett vagyoni hozzjrulsok egyttes sszegnek a
75 (hetvent) szzalkt elrik. A vagyoni hozzjrulsok teljestsre nyitva ll
hatrid legalbb 30 nap.
(b)

Amennyiben az ideiglenes kockzati tkealap-jegy tulajdonos a jegyzskor vllalt


vagyoni hozzjrulst az Alapkezel jogszer felhvsra hatridre nem teljesti,
az Alapkezel 30 napos pthatrid tzsvel kteles t a tovbbi mulaszts
kvetkezmnyeire trtn figyelmeztetssel a teljestsre felhvni. A pthatrid
eredmnytelen eltelte esetn az ideiglenes kockzati tkealap-jegyhez fzd
jogok a hatrid lejrtt kvet napon megsznnek s az Alapkezel a Kezelsi
Szablyzatban foglaltak szerint kteles elszmolni az ideiglenes kockzati
tkealap-jegy korbbi tulajdonosval. Ezen elszmols sorn a mulasztst
elkvet kockzati tkealap-jegy tulajdonos legfeljebb a korbban teljestett
vagyoni hozzjrulsai nvrtke 50 (tven) szzalknak megfelel sszeg
kifizetsben rszesthet.

(c)

Jelen Szerzds egyb rendelkezseinek srelme nlkl, a Befektetsi Idszakot


kveten az Alapkezel a Kezelsi Szablyzatban foglaltak szerint jogosult a
Kzs Nvekedsi Alap jegyzett tkjnek leszlltst kezdemnyezni olyan
mrtkben, hogy a Kzs Nvekedsi Alap jvbeli ktelezettsgei fedezetnek
biztostsa mellett a jegyzett tke megegyezzen a Befektetsi Idszakban
sszesen lehvott tkvel s ezltal az ideiglenes kockzati tkealap jegyek
kockzati tkealap jegyekk legyenek alakthatk.

(D)

A KZS NVEKEDSI ALAP MKDSE/MKDTETSE

(e)

A befektetsi politika
Az Alapkezel ltal megvalstott Befektetseknek minden esetben meg kell
felelnik a vonatkoz jogszablyokban gy klnsen a Tpt-ben foglalt
elrsoknak, a Kezelsi Szablyzatnak, illetve az albbi elveknek:
(i)
a Kzs Nvekedsi Alap kizrlag a jelen Szerzds 3. szakasza
szerint Tmogatsban rszesthet Kedvezmnyezettekbe, illetve clokra
fektethet be;
(ii)
a Befektetsek a 3.1 (b) szakasz szerinti korltozsokkal
brmely ipargban, illetve szektorban megvalsthatk;
(iii)

a Kzs Nvekedsi Alap valamennyi befektetsi dntst a Trsasg


ettl val eltrst enged rsbeli hozzjrulsnak hinyban a
Befektetsi Idszak alatt kell megfelel formban meghozni;

(iv)

a Befektetsi Idszak alatt a Kzs Nvekedsi Alap jegyzett tkjnek


legalbb 80 (nyolcvan) szzalka erejig kell Befektetseket megvalstani,
illetve olyan formban elhatrozni, hogy azok Befektetsi Idszakot kvet
idpontban trtn megvalstsa mr semmilyen feltteltl s/vagy
bizonytalan bekvetkezs krlmnytl ne legyen fggv tve;

29

(v)

a Kzs Nvekedsi Alap 12 (tizenkt) egymst kvet hnapbl ll


idszak alatt egy Kedvezmnyezettbe idertve a Kedvezmnyezett,
illetve azonos szemly(ek) vagy vllalkozs(ok) Ellenrzse alatt ll
vllalkozsokat is legfeljebb 2,5 milli EUR-nak (azaz kett s flmilli
eurnak) megfelel forint sszeget fektethet be10;

(vi)

a Kzs Nvekedsi Alap egy Kedvezmnyezettbe idertve a


Kedvezmnyezett, illetve azonos szemly(ek) vagy vllalkozs(ok)
Ellenrzse alatt ll vllalkozsokat is egy befektetsi dntsvel
legfeljebb 2,5 milli EUR-nak (azaz kett s flmilli eurnak) megfelel
forint sszeg befektetst hatrozhatja el9;

(vii)

a fenti (v) s (vi) pont szerinti befektetsi korltozsok tekintetben, a


Kzs Nvekedsi Alap ltal meghozhat befektetsi dntsek maximlis
sszegt cskkent ttelknt figyelembe kell venni a Program keretben
ms kockzati tkealap-kezelk ltal az adott Kedvezmnyezett
tekintetben mr vgrehajtott s/vagy elhatrozott Befektetsek sszegt;

(viii)

a Kzs Nvekedsi Alap valamely Befektetsnek fennllsa alatt a


Befektetk nem jogosultak a Kedvezmnyezett rszre egyb tkejuttats
nyjtsra, kivve, amennyiben a Befektetk egyb tkejuttatshoz a
Trsasg elzetesen rsban hozzjrult;

(ix)

a Kzs Nvekedsi Alap Befektetseinek a Kedvezmnyezett jegyzett


tkjnek, illetve tketartalknak megemelsvel j trsasg alaptsa
esetn a jegyzett tke, illetve a tketartalk befizetsvel valamint (a
6.4 szakasz szerinti felttelekkel) pnzklcsn nyjtsval kell
megvalsulnia;

(x)

a Kzs Nvekedsi Alap csak olyan Kedvezmnyezett rszre juttathat


tkt,
- amely (illetve amely esetleges jogeldje/jogeldjei) a
cgjegyzki/nyilvntartsi adatok alapjn a befektetsi dnts
idpontjhoz kpest legfeljebb 5 (t) naptri ven bell kerltek
megalaptsra/nyilvntartsba vtelre; tovbb
- amely,
illetve
amely
kzvetlen
s
kzvetett
Anyavllalata/Anyavllalatai egyedi vagy konszolidlt nett vi
rbevtele az els befektetsi dnts meghozatalt megelz
egyetlen zleti vben sem haladta meg az 5 (t) millird
forintot;

(xi)

a Kzs Nvekedsi Alap befektetsi dntseinek meghozatalban, illetve


elzetes vagy utlagos jvhagysban a Magyar llam, illetve klfldi
llam sem az Alapkezel vagy a Kzs Nvekedsi Alap kzvetlen vagy
kzvetett tulajdonosaknt, sem az ltala deleglt, megvlasztani javasolt
vagy kijellt tisztsgvisel ltal, sem semmilyen egyb kzvetlen, vagy
ttteles mdon nem vehet rszt;

Ezen sszeg mindenkori forint-egyenrtknek megllaptsa sorn a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet jelen
Szerzds alrsakor hatlyos szvegnek 31. (3) bekezdse szerint kell eljrni.
10

30

(xii)

a Kzs Nvekedsi Alap befektetsi dntseinek meghozatalban, illetve


elzetes vagy utlagos jvhagysban a Befektet, illetve kpviseljnek
rdemi rszvtelt biztostani kell;

(xiii)

a Befektetsi Idszak utols napjt kvet els munkanapon a Kzs


Nvekedsi Alap Befektetsein bell az Innovatv s/vagy Kezdeti fzis
Befektetsek egyttes darabszm szerinti arnynak el kell rnie a 20
(hsz) szzalkot.

5.

Tulajdonosi hozzjrulsok

(a)

A Kezelsi Szablyzat rendelkezseinek megfelelen, a kockzati tkealap-jegyek


(ideiglenes kockzati tkealap-jegyek) tulajdonosainak egyhang hozzjrulsa
szksges

(b)

(c)

(i)

az A sorozat kockzati tkealap-jegyek (ideiglenes kockzati tkealapjegyek) truhzshoz,

(ii)

az Alapkezelsi Dj 7.3 szakasz szerinti mdostshoz,

(iii)

a Kzs Nvekedsi Alap jegyzett tkjnek felemelshez, illetve

(iv)

a Kzs Nvekedsi Alap futamidejnek meghosszabbtshoz.

A Kezelsi Szablyzat rendelkezseinek megfelelen a Kzs Nvekedsi Alap


kezelsnek ms kockzati tkealap-kezel rszre trtn tadshoz a
kockzati tkealap-jegy (ideiglenes kockzati tkealap-jegy) tulajdonosok
egyszer tbbsg hozzjrulsa illetve a PSZF jvhagysa szksges.
A Trsasg kpviselete az Alapkezel legfbb szervnek munkjban

(d)

Jelen Szerzds alrst kveten az Alapkezel gyvezet szerve


(igazgatsga/igazgattancsa/legfbb irnyt testletbe) kteles a Trsasgot
minden lsre kell idben (de legkevesebb t munkanappal az ls napjt
megelzen) meghvni befektetsi dntsre vonatkoz elterjeszts esetben a
8. sz. mellklet szerint sszelltott elterjesztsek s a napirendi pontokhoz
kapcsold egyb anyagok megkldsvel -, amennyiben az adott ls a Kzs
Nvekedsi Alappal kzvetlenl vagy kzvetetten kapcsolatos napirendi pontot
trgyal vagy dntst kvn hozni. Az Alapkezel gyvezet szerve kteles sajt
gyrendjt akknt mdostani (illetve olyan gyrendet alkotni), hogy (i) rdemi
trgyalsra, illetve dntshozatalra csak a napirendjn szerepl gyekben
kerlhessen sor, tovbb, a Kzs Nvekedsi Alapot kzvetlenl vagy
kzvetetten rint napirendi pontok esetn (ii) a Trsasg meghvsa nlkl lst
ne tarthasson, illetve (iii) ilyen gyekben a Trsasg elzetes rtestse s
vlemnyezsi jognak biztostsa nlkl formlis ls tartsa nlkl rdemi
hatrozatot ne hozhasson.

(e)

A Trsasg szervezeti kpviselje vagy meghatalmazottja tjn, szrevtelezsi


joggal vehet rszt az Alapkezel gyvezet szervnek munkjban. A Trsasg
kpviseletnek, illetve vlemnyalkotsnak hinya nem akadlyozza az
Alapkezel gyvezet szervnek munkjt, feltve, hogy az lsrl s annak
napirendjrl a Trsasg megfelel elzetes rtestst kapott.

31

(c)
Az Alapkezel legfbb szervnek lsre (kzgyls) kteles kell idben
meghvni a Trsasgot.
(d)
Az Alapkezel gyvezet, illetve legfbb szervnek lsrl az Irnyt
Hatsgot kzvetlenl is kteles kell idben rtesteni, amennyiben az adott ls
a Kzs Nvekedsi Alappal kzvetlenl vagy kzvetetten kapcsolatos napirendi
pontot trgyal vagy dntst kvn hozni. Az Irnyt Hatsg, amennyiben
szksgesnek tartja, az lsen szrevtelezsi joggal kzvetlenl is rszt vehet.
(f)

Pnzklcsn nyjtsa a Kedvezmnyezettek rszre


A Kzs Nvekedsi Alap az Alapkezel dntse szerint a Tpt. szerinti
korltozsok figyelembevtelvel, piaci kondcik mellett pnzklcsnt nyjthat
azon Kedvezmnyezettek rszre, amelyekben befolysol rszesedssel
rendelkezik, azzal a megktssel, hogy
(i)
az egy Kedvezmnyezettnek, illetve az ltala Ellenrztt
trsasgoknak nyjtott pnzklcsn egyttes sszege nem haladhatja meg
az e Kedvezmnyezettbe, illetve az ltala Ellenrztt ms vllalkozsokba
a Kzs Nvekedsi Alap ltal befektetett tke sszegt;
(ii)
a Kzs Nvekedsi Alap ltal folystott sszes pnzklcsn
egyttes sszege nem haladhatja meg a mindenkori befizetett jegyzett
tkje 25 (huszont) szzalkt;
(iii)
az tvltoztathat ktvny, illetve a tkv vltoztathat adssg
jelen szakasz tekintetben pnzklcsnnek minsl; illetve
(iv)
az egy Kedvezmnyezettnek, illetve az ltala Ellenrztt
trsasgoknak juttatott tke (jegyzett tke s tketartalk) s
tvltoztathat ktvny, illetve a tkv vltoztathat adssg egyttes
sszegnek el kell rnie az adott Kedvezmnyezettet, illetve az ltala
Ellenrztt trsasgokat rint Befektets teljes sszegnek 70 (hetven)
szzalkt.

(g)

A jegyzett tke leszlltsnak, illetve az alapkezels tadsnak


ktelez kezdemnyezse
(a)
Jelen Szerzds 3. sz. mellkletben meghatrozott esetben, az ott
meghatrozott eljrsrend szerint az Alapkezel kteles a Kzs Nvekedsi Alap
jegyzett tkjnek megfelel mrtk leszlltst, illetve a Kzs Nvekedsi
Alap kezelsnek msik kockzati tkealap-kezel rszre trtn tadst
kezdemnyezni.
(b)
A Kzs Nvekedsi Alap kezelsnek az j alapkezel rszre trtn
tadshoz a kockzati tkealap-jegy (ideiglenes kockzati tkealap-jegy)
tulajdonosok egyszer tbbsgnek jvhagy nyilatkozata, illetve a PSZF
jvhagysa szksges.

5.2

Az alapkezeli dntsek korltozsa


Amennyiben, illetve amint (a) a Felek jelen Szerzds kzs megegyezssel
trtn megszntetsben llapodnak meg, (b) jelen Szerzdst brmely Fl
felmondja, vagy (c) az brmely ms okbl megsznik s/vagy (d) az Alapkezel a
32

Kzs Nvekedsi Alap kezelsnek j kockzati tkealap-kezel rszre trtn


tadst kezdemnyezi, illetve jelen Szerzds rtelmben a Kzs Nvekedsi
Alap kezelsnek j kockzati tkealap-kezel rszre trtn tadst kteles
lenne kezdemnyezni, az Alapkezel

5.3

(i)

j befektetsi dntst nem hozhat;

(ii)

a Kzs Nvekedsi Alap eszkzeinek rtkestshez, illetve egyb mdon


trtn truhzshoz kteles a Trsasg elzetes rsbeli hozzjrulst
megszerezni; tovbb

(iii)

a jogszablyon s/vagy ktelez erej hatsgi rendelkezsen alapul


mkdsi kltsgeken, illetve (amennyiben jelen Szerzds szerint jr) az
esedkes Alapkezelsi Djon kvl a Kzs Nvekedsi Alap sajt tkjt
cskkent minden kifizetshez kteles a Trsasg elzetes rsbeli
hozzjrulst megszerezni.

A Trsasg elzetes llsfoglalsa


Az Alapkezel valamennyi relevns informci tadsval jogosult a Trsasg
elzetes llsfoglalst krni abban a tekintetben, hogy valamely meghatrozott
vagy tervezett Befektets a Trsasg megtlse szerint jelen Szerzds
teljestse rtelmben Innovatv s/vagy Kezdeti fzis Befektetsnek minsl-e.
A Trsasg e krelemre a szksges informcik tadstl szmtott 15 (tizent)
napon bell vlaszolni kteles. A vlaszadsi hatrid egy zben tovbbi 15
(tizent) nappal meghosszabbthat. Amennyiben a Trsasg a meghosszabbtott
vlaszadsi hatridn bell sem vlaszol az Alapkezel jelen szakasz szerinti
llsfoglals irnti krelmre, gy hallgatst gy kell tekinteni, hogy az adott
Befektets innovatv s/vagy kezdeti fzis jellegt elfogadta.

5.4

DJAZS

5.5

Alapkezelsi Dj s mkdsi kltsgek

(a)

Az Alapkezelt a Kzs Nvekedsi Alap kezelsvel sszefggsben annak


nyilvntartsba-vteltl ves Alapkezelsi Dj illeti meg, amelynek ves
sszege megegyezik (i) a Befektetsi Idszakban a Kzs Nvekedsi Alap
mindenkori jegyzett tkjnek, mg (ii) a Befektetsi Idszak utn a Kzs
Nvekedsi Alap aktulis jegyzett tkje, illetve nett eszkzrtke kzl az
alacsonyabb sszeg legfeljebb [3 (azaz hrom)] szzalkval, amely idarnyosan
kerl megllaptsra s flves rszletekben, elre kerl az Alapkezel ltal
killtott szmla ellenben kielgtsre a Kzs Nvekedsi Alap likvid vagyonbl.

(b)

Az Alapkezelsi Dj kivtelvel, a Kzs Nvekedsi Alap mkdsvel, illetve


mkdtetsvel kapcsolatban a teljes futamid tekintetben legfeljebb a Kzs
Nvekedsi Alap lehvott jegyzett tkje 5 (t) szzalknak megfelel sszeg
valamennyi adminisztrcis, illetve az zletszer mkdssel s a befektetsi
tevkenysggel sszefgg kltsget is magban foglal mkdsi kltsg
terhelhet a Kzs Nvekedsi Alapra (fggetlenl attl, hogy az a Kzs
Nvekedsi Alapnl vagy az Alapkezelnl merl-e fel)(az Elismerhet
Mkdsi Kltsg), a befektetsi tevkenysg, illetve a tnylegesen
megvalstott Befektetsek intenzitsa alapjn az Alapkezel dntse szerinti,
kellen altmaszthat s indokolhat temezsben.

33

5.6

Sikerdj

(a)

Az Alapkezel a Befektetvel/Befektetkkel kttt megllapodsa alapjn, az


abban meghatrozatott mrtkben a 7.2 (b) szakasz szerinti kivteltl
eltekintve kizrlag a Kzs Nvekedsi Alap likvidlsakor (jogutd nlkli
megsznsekor/megszntetsekor) rszesedhet a Kzs Nvekedsi Alap
hozambl, feltve, hogy a Kzs Nvekedsi Alap tartozsok s ktelezettsgek
kielgtst kveten fennmarad likvidlskori, az esetleges futamid alatti
kifizetsekkel korriglt sajt tkje legalbb az Elvrt Hozamnak megfelel
rszesedsarnyos ves hozamot biztost s (ii) az Alapkezel kizrlag az Elvrt
Hozamot meghalad hozamrszbl rszesedik.

(b)

A Befektetsi Idszak utols napjt kveten, de a Kzs Nvekedsi Alap


likvidlst megelzen az Alapkezel abban az esetben rszesedhet sikerdj
jogcmn a Kzs Nvekedsi Alap hozambl, amennyiben a Trsasg ltal
befizetett vagyoni hozzjruls teljes sszege, tovbb az arra vettett Elvrt
Hozam a teljes futamid tekintetben jelen Szerzds rendelkezseivel
sszhangban a Trsasg rszre vissza-, illetve kifizetsre kerlt.

5.7

A djazs fellvizsglata

(a)

A djazs fenti mrtkeit a Felek a Szerzds alrsa idejn rvnyes zleti


terveik alapjn hatroztk meg. A djazs mrtkeit a Felek fellvizsglhatjk s a
fentiektl eltr mrtkeket llapthatnak meg figyelemmel a 6.2 (a) szakasz
rendelkezseire is.

(b)

Az Alapkezel rszre nem jr Alapkezelsi Dj arra az idszakra nzve, amely


alatt az Alapkezel jelen Szerzds alapjn kteles lenne a Kzs Nvekedsi Alap
kezelsnek
j
kockzati
tkealap-kezel
rszre
trtn
tadst
kezdemnyezni, de e ktelezettsgnek teljestst elmulasztja.

(C)

A JOGOSULATLAN FORRSFELHASZNLS KEZELSE

(d)

A Jogosulatlan forrsfelhasznlssal rintett Tmogats Alapkezel


ltali visszakvetelse
(a)
Amennyiben megllaptst nyer, hogy a Kedvezmnyezett a Kzs
Nvekedsi Alap Alprogram keretben nyjtott Tmogatssal kapcsolatosan
Jogosulatlan forrsfelhasznlst kvet el, az Alapkezel amennyiben errl
brmilyen formban tudomst szerez kteles (i) a Trsasgot rtesteni s (ii)
minden sszeren elvrhat lpst megtenni annak rdekben, hogy a
Kedvezmnyezett a Jogosulatlan forrsfelhasznlssal rintett Tmogats
Kamattal nvelt sszegt a Kzs Nvekedsi Alap rszre visszatrtse. A Kamat
alkalmazsa sorn a kamatozsi idszak kezd napja a Tmogats
Kedvezmnyezetthez val eljutsnak (azaz a Befektets megtrtntnek)
idpontja, utols napja pedig az Alapkezel Jogosulatlan forrsfelhasznlst
megllapt s a visszafizetst elrendel nyilatkozatnak kelte.
(b)
Amennyiben a Kedvezmnyezett a fenti 8.1 (a) i. pontban meghatrozott
fizetsi ktelezettsgnek Alapkezel ltal a Jogosulatlan forrsfelhasznlst
megllapt s a visszafizetst elrendel nyilatkozatban meghatrozott hatridig
maradktalanul nem tesz eleget, gy ezen napot kvet naptl a Jogosulatlan
forrsfelhasznlssal rintett Tmogats teljes megfizetsnek napjig a

34

Jogosulatlan forrsfelhasznlssal
kamatot kell fizetnie.

rintett

Tmogatsra

vettett

Ksedelmi

5.8

A Jogosulatlan forrsfelhasznlssal rintett Tmogats Alapkezel ltali


megtrtse

(a)

Amennyiben megllaptst nyer, hogy az Alapkezel a Tmogatssal


kapcsolatosan Jogosulatlan forrsfelhasznlst kvetett el, gy kteles a
Jogosulatlan forrsfelhasznlssal rintett Tmogats Kamattal nvelt sszegt a
Kzs
Nvekedsi
Alap
Programszmlra
a
Trsasg
Jogosulatlan
forrsfelhasznlst megllapt s a visszafizetsi ktelezettsget elrendel
hatrozatban megjellt idpontig tutalni. A kamatszmts kezd idpontja a
Jogosulatlan forrsfelhasznlssal rintett Tmogats sszegnek a Kzs
Nvekedsi Alapba trtn befizetsnek napja, utols napja pedig a Trsasg
Jogosulatlan forrsfelhasznlst megllapt s a visszafizetsi ktelezettsget
elrendel hatrozatban megjellt idpont.
(b)
Amennyiben az Alapkezel a Jogosulatlan forrsfelhasznlssal kapcsolatos
visszafizetsi ktelezettsgt a Trsasg Jogosulatlan forrsfelhasznlst
megllapt s a visszafizetsi ktelezettsget elrendel hatrozatban megjellt
idpontig nem teljesti, gy ezen idpontot kvet naptl a Jogosulatlan
forrsfelhasznlssal rintett Tmogats teljes megfizetsnek napjig a
Jogosulatlan forrsfelhasznlssal rintett Tmogats sszegre vettett
Ksedelmi kamatot kell fizetnie.
(c)
Amennyiben az Alapkezel a Kedvezmnyezettl nem tudja a Jogosulatlan
forrsfelhasznlssal rintett Tmogats Kamattal nvelt sszegt a 8.1 (a)
szakasz szerint behajtani, kteles a Jogosulatlan forrsfelhasznlssal rintett
Tmogats Kamattal nvelt sszegt a Trsasg rszre megfizetni, kivve,
amennyiben igazolni tudja, hogy (i) a gazdlkod szervezet Kedvezmnyezett
felszmolst kezdemnyezte, illetve az egyni vllalkoz Kedvezmnyezett elleni
vgrehajtsi eljrs sikertelen volt, valamint, hogy (ii) a Jogosulatlan
forrsfelhasznls, s a Jogosulatlan forrsfelhasznlssal rintett Tmogats
Kamattal nvelt teljes sszegnek behajthatatlansga a Kzvettnek nem
felrhat.

6.

AZ ALAPKEZEL TOVBBI KTELEZETTSGEI

7.

Nyilvntartsok vezetse
(a)
Az Alapkezel olyan bels nyilvntartsi rendszert kteles alkalmazni,
amelyben (i) a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram keretben vgrehajtott gyletei
egyb tevkenysgeitl elklntetten kerlnek nyilvntartsra, illetve (ii) amely
alkalmas arra, hogy a Trsasg fel fennll, a 9.2 (a) pont szerinti
adatszolgltatsi ktelezettsgnek meg tudjon felelni.
(b)
Az Alapkezel a Kzs Nvekedsi Alap vagyont sajt, illetve az ltala
kezelt ms kockzati tkealapok vagyontl elklntetten kteles kezelni s
nyilvntartani.
(c)
Az Alapkezel kteles az egyrtelm azonostst lehetv tev, folyamatos
nyilvntartst vezetni a kockzati tkealap-jegyekre ideiglenes kockzati
tkealap-jegyekre teljestett vagyoni hozzjrulsokrl, illetve a kockzati
tkealap-jegyek ideiglenes kockzati tkealap-jegyek tulajdonosairl.
35

7.1

Adatszolgltats

(a)

Az Alapkezel kteles a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram megfelel


vgrehajtshoz, koordinlshoz s ellenrzshez szksges adatokat,
informcikat a Trsasg ltal meghatrozott adatszerkezetben s formtumban,
megfelel idben a Trsasgnak tadni. Az Alapkezel ltal szolgltatand adatok
struktrjt a 4. sz. mellklet tartalmazza.

(b)

A Trsasg a jogszablyi elrsok keretein bell, sszer teljestsi hatrid


megjellsvel rsbeli formban brmikor jogosult a Kzvett rszre a 4. sz.
mellkletben foglaltaktl eltr, a Kzs Nvekedsi Alap Alprogramhoz
kapcsold eseti vagy rendszeres adatszolgltatst elrni, amelyet a Kzvett
kteles teljesteni.

(c)

Az Alapkezel kteles biztostani, hogy a Kedvezmnyezettekre vonatkoz, a


Kzs Nvekedsi Alap Alprogram keretben az Alapkezel rendelkezsre ll
adatok s informcik jelen Szerzds titoktartsra vonatkoz rendelkezseinek
(15. szakasz) szem eltt tartsval korltozs nlkl tadsra kerlhessenek a
Trsasg s az Irnyt Hatsg rszre.

8.

Minsts
(a)
Az Alapkezel a Plyzat sorn bemutatott s a Trsasg ltal elfogadott
bels eljrsi szablyait s befektetsi politikjt kvetkezetesen, a Kzs
Nvekedsi Alap Alprogram keretben vgrehajtott minden egyes Befektetse
tekintetben kteles alkalmazni, illetve e szablyok s elvek mdostsa esetn a
Trsasgot elzetesen tjkoztatni.
(b)
Az Alapkezel legalbb negyedves rendszeressggel kteles a Kzs
Nvekedsi Alap Alprogram keretben kialaktott befektetsi portfolijt
minsteni s annak eredmnyrl a Trsasgnak rsban, a 4. sz. mellkletben
meghatrozott tartalommal beszmolni.

(c)

A jelen szakaszban szablyozott adatkzlsek sorn a jelen Szerzds


titoktartsra vonatkoz rendelkezseinek (15. szakasz) szem eltt tartsval kell
eljrni.

8.1

Tjkoztats a tmogatshalmozdshoz kapcsold szablyrl


Az
Alapkezel
kteles
minden
egyes
Befektets
tekintetben
a
Kedvezmnyezettet tjkoztatni arrl, hogy (i) a kis- s kzpvllalkozsokba
trtn kockzati tke-befektetsek elmozdtst clz llami tmogatsokrl
szl
2006/C
194/02
kzssgi
irnymutats
szerint
tmogatott
tkefinanszrozsban
rszeslt,
(ii)
amennyiben
ezt
a
tkt
ms
csoportmentessgi rendeletek, irnymutatsok, keretszablyok vagy egyb llami
tmogatsrl szl dokumentumok alapjn tmogathat indul beruhzsi vagy
egyb elszmolhat kltsgek fedezsre hasznljk, akkor a megfelel
tmogatsi plafont vagy maximlis tmogathat sszeget ltalnosan 50
szzalkkal, illetve a tmogatott terleteken tallhat megclzott vllalkozsok
esetben 20 szzalkkal cskkentik az els kockzati tke-befektets els hrom
vben s legfeljebb a kapott sszeg erejig, tovbb, hogy (iii) ezt a cskkentst
nem kell alkalmazni azokra a tmogatsi intenzitsokra, amelyeket a kutatshoz
s fejlesztshez nyjtott llami tmogats kzssgi keretrendszere 11 vagy annak

11

1 HL C 323/1., 2006. 12. 30.


36

utdrendszere vagy az e terletre vonatkoz csoportmentessgi rendeletek rnak


el.
A vonatkoz tjkoztats mintja jelen Szerzds 5. sz. mellklett kpezi.
(a)

Ellenrzsek trse

(a)

Az Alapkezel kteles a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram keretben vgrehajtott


tranzakciival kapcsolatos dokumentumokba, nyilvntartsokba a Trsasg, az
Irnyt Hatsg, illetve a vonatkoz jogszablyokban erre felhatalmazott ms
intzmnyek rszre korltozs nlkli betekintst engedni s azokkal
kapcsolatban minden tjkoztatst, felvilgostst megadni.

(b)

Az Alapkezel kteles lehetv tenni, hogy a Trsasg, az Irnyt Hatsg, illetve


a vonatkoz jogszablyokban erre felhatalmazott ms intzmnyek alkalmazottai,
megbzottai az Alapkezel szkhelynek, telephelyeinek, illetve fiktelepeinek
helysznn ellenrizzk a jelen Szerzds rendelkezseinek, illetve a Kzs
Nvekedsi Alap Alprogram vgrehajtsra vonatkoz, az Alapkezelre nzve
ktelezst tartalmaz egyb dokumentumok elrsainak rvnyeslst.
(c)
Az Alapkezel trni kteles az Irnyt Hatsg, a Trsasg s az
ellenrzsre jogszably alapjn feljogostott brmely ms szerv (illetve az ezek
ltal megbzott harmadik szemlyek) ellenrzst az Alapkezel jelen Szerzds
teljestsvel sszefgg tevkenysgvel kapcsolatban. Az ellenrzst vgz
(b)

jelen Szerzds kapcsn keletkezett brmely dokumentumba korltozs


nlkl betekinthet, s arrl msolatot krhet,

(c)

az Alapkezel brmely, jelen Szerzds teljestsvel kapcsolatos feladatot


vgz kzremkdjtl, munkavllaljtl s a megbzsa alapjn eljr
egyb szakrtjtl felvilgostst krhet,

(d)

jelen Szerzds teljestshez ktd brmely helyisgbe az Alapkezel


tisztsgviseljnek vagy vezet beoszts munkavllaljnak jelenltben
belphet.

(d)
Az Alapkezel az ellenrz hatsg vagy szerv munkjt az
llamhztartsrl szl 2011. vi CXCV. trvny rendelkezseinek megfelelen
kteles elsegteni. E ktelezettsge megszegsvel okozott krt az Alapkezel
kteles megtrteni.
(e)
Az Alapkezel kteles a jelen Szerzds teljestsvel kapcsolatban
keletkezett minden dokumentumot a keletkezsktl szmtott tz (10) vig, de
legalbb 2025. december 31-ig megrizni, tovbb az adzs rendjrl szl
2003. vi XCII. trvnyben, a szmvitelrl szl 2000. vi C. trvnyben,
valamint a kziratokrl, a kzlevltrakrl s a magnlevltri anyag vdelmrl
szl 1995. vi LXVI. trvnyben meghatrozott iratmegrzsi ktelezettsgeket
betartani.
(f)

A jelen szakaszban szablyozott ellenrzsek sorn a jelen Szerzds titoktartsra


vonatkoz rendelkezseinek (15. szakasz) szem eltt tartsval kell eljrni.

8.2

Kommunikcis ktelezettsgek

37

(a)

Az
Alapkezel
feladata
a
Kzs
Nvekedsi
Alap
Alprogramot
a
Kedvezmnyezettekkel,
valamint
a
kzvlemnnyel
kapcsolatos
termkkommunikcija sorn j Szchenyi Kockzati Tke nven hasznlni. Az
j Szchenyi Kockzati Tke, az j Szchenyi Terv egyik termke.

(b)

Az Alapkezel feladata az j Szchenyi Kockzati Tke termkkel sszefgg


valamennyi termkismertet, termknpszerst anyagn, illetve a programmal
sszefgg s annak keretben knlt termkeit megjelent elektronikus, illetve
nyomtatott kommunikcis felletein (egyttesen a Kommunikcis anyagok)
az Irnyt Hatsg ltal kidolgozott j Szchenyi Terv Arculati Kziknyvnek
megfelelen eljrni. A mindenkor hatlyos Arculati Kziknyv letlthet az Irnyt
Hatsg honlapjrl a www.nfu.hu cmen.

(c)

Az Alapkezel feladata a Trsasg ltal meghatrozott kampnycloknak


megfelel kzponti szlogent, illetve a Tmogats forrsra s mrtkre
vonatkoz tjkoztatst beleilleszteni a szban forg termkre vonatkoz
Kommunikcis anyagok szvegbe. A Tmogats forrsra vonatkoz ktelez,
konkrt szveges rszt az Arculati Kziknyv tartalmazza.

(d)

Az Alapkezel feladata az j Szchenyi Kockzati Tke termkismertett sajt


honlapjn kzztenni, illetve a termkhez kapcsold kommunikcis s
marketing-felleteken npszersteni.

(e)

Az Alapkezel feladata az j Szchenyi Kockzati Tke termkkel kapcsolatos


nyomtatott Kommunikcis anyagot annak nyomdba, illetve gyrthoz
kerlst megelzen a Trsasgnak vlemnyezsre megkldeni. A Trsasg a
megkldtt anyagot vlemnyezheti, esetleges kifogsait 5 munkanapon bell
jelezheti az Alapkezel fel.

(f)

Az Alapkezel feladata, a Trsasg ltal az Alapkezel szmra rendelkezsre


bocstott, a nagykznsgnek sznt kommunikcis anyagok kzl a plaktokat,
tblkat az gyfelek fogadsra szolgl helyisg(ek)ben jl lthatan elhelyezni.

(g)

Abban az esetben, amennyiben az Alapkezel az j Szchenyi Kockzati Tke


termkvel sszefggsben direct marketing-et folytat, hrlevelet ad ki,
rendezvnyt szervez s/vagy a mdiban brmilyen formban megnyilvnul, a 9.6
(b)-(c) szakaszokban foglalt elrsok ezek tekintetben is alkalmazandk.

(h)

Az Alapkezel feladata a trgy vben elvgzett kommunikcis tevkenysgekrl


a trgyvet kvet 90 munkanapon bell a Trsasg ltal elrt tblzatba foglalt
beszmolt kldeni a Trsasg rszre.

A kommunikcis kvetelmnyek tovbbi, illetve rszletes elrsait jelen Szerzds 6.


sz. mellklete tartalmazza.
9.

Egyb ltalnos ktelezettsgvllalsok

Jelen Szerzds alapjn, illetve azzal sszhangban az Alapkezel kteles


(a)
a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram Alapkezelt rint, vele kzlt s r
nzve ktelez elemeit sajt munkafolyamataiba bepteni;
(b)
a
Kzs
Nvekedsi
Alap
Alprogramban
val
rszvtelhez
szksges trgyi-technikai-szemlyi feltteleket a vgrehajts alatt a 9.7 (c)
szakasz rendelkezseire is figyelemmel folyamatosan biztostani/fenntartani, a
szksges informatikai fejlesztseket elvgezni, az adatszolgltatsra felkszlni;

38

(c)
az albbi a Befektetsi Idszakot kveten az albbiak kzl legalbb 2
(kt) , az alapkezelsi tevkenysgben rdemben kzremkd, flls, Senior
Vllalati Befektetsi Szakemberrel a munkaviszonyt fenntartani, illetve annak
esetleges megsznse/megszntetse esetn e szemlyeket a vltozs
bekvetkezstl szmtott 120 (szzhsz) napon bell olyan msik, flls, a
Senior Vllalati Befektetsi Szakemberekkel szemben a plyztats sorn
tmasztott ltalnos elvrsoknak megfelel munkavllalval helyettesteni, (i)
akinek az rsban bemutatott referencia-pontszma elri vagy meghaladja a
kiesett
Senior Vllalati Befektetsi Szakember plyzatrtkels sorn
meghatrozott pontszmt, vagy, ennek hinyban, (ii) akinek az rsban
bemutatott referencia-pontszma elri a kiesett Senior Vllalati Befektetsi
Szakember plyzatrtkels sorn meghatrozott pontszmnak 70 (hetven)
szzalkt s akit a Trsasg az sszes krlmny egyttes mrlegelse alapjn a
kiesett Senior Vllalati Befektetsi Szakembert helyettest szemlyknt rsban
elfogad; azzal, hogy amennyiben a megjellt hatridn bell sem az (i), sem a (ii)
eset nem valsul meg, az Felmondsi Esemnynek szmt:
-

[szemly megnevezse],

[szemly megnevezse],

[szemly megnevezse].

(d)
amennyiben az rtkelsi Idpontokban a Kzs Nvekedsi Alap
vglegesen eldnttt s leszerzdtt Befektetsei a Plyzat sorn az Alapkezel
ltal a Kzs Nvekedsi Alap tekintetben benyjtott zleti tervben elirnyzott
kihelyezsek sszegnek 50 (tven) szzalkt nem rik el, a 9.7 (c) pont
szerinti, az alapkezelsi tevkenysgben rdemben kzremkd, flls, Senior
Vllalati Befektetsi Szakembereket 90 (kilencven) napon bell olyan msik,
flls, a Senior Vllalati Befektetsi Szakemberekkel szemben a plyztats
sorn
tmasztott
ltalnos
elvrsoknak
megfelel
munkavllalkkal
helyettesteni, (i) akiknek az rsban bemutatott referencia-pontszmai elrik
vagy meghaladjk a kiesett Senior Vllalati Befektetsi Szakemberek
plyzatrtkels sorn meghatrozott pontszmait, vagy, ennek hinyban, (ii)
akiknek az rsban bemutatott referencia-pontszmai elrik a kiesett Senior
Vllalati Befektetsi Szakemberek plyzatrtkels sorn meghatrozott
pontszmainak 70 (hetven) szzalkt s akiket a Trsasg az sszes krlmny
egyttes mrlegelse alapjn a kiesett Senior Vllalati Befektetsi Szakembereket
helyettest szemlyekknt rsban elfogad; azzal, hogy amennyiben a megjellt
hatridn bell sem az (i), sem a (ii) eset nem valsul meg, az Felmondsi
Esemnynek szmt;
(e)
a Kzs Nvekedsi Alap Alprogramban trtn rszvtele sorn a
vonatkoz jogszablyok s jelen Szerzds rendelkezsei szerint eljrni, a
Trsasg ltal e rendelkezsekre tekintettel kialaktott s az Alapkezel szmra
rsban megkldtt eljrsrendeket (amely eljrsrendek az Alapkezel vagy a
Befektetk jelen Szerzds, a Kezelsi Szablyzat s a hatlyos jogszablyok
szerinti ktelezettsgeit egyoldalan nem tehetik terhesebb) ismerni, azok
rendelkezseit alkalmazni;
(f)
a Kedvezmnyezett szmra a Kzs Nvekedsi Alap Alprogram
keretben nyjtott Tmogatssal kapcsolatos szksges tjkoztatst megadni,
illetve annak forrst egyrtelmv tenni;

39

(g)

a Trsasg Kedvezmnyezettekkel szembeni ellenrzsi jogt kiktni;

(h)
a Kzs Nvekedsi Alap Keretbl szrmaz forrsokat az Alapkezel
befektetsi tevkenysgre irnyad jogszablyokkal, szerzdsekkel s
szablyzatokkal sszhangban felhasznlni;
(i)
Kzs Nvekedsi Alap tekintetben benyjtott, jelen Szerzds 7. sz.
mellklett kpez plyzatban vllalt befektetsi feltteleknek megfelelen
eljrni klns tekintettel az Innovatv, illetve Kezdeti fzis Befektetsek
darabszm szerinti egyttes arnyra;
(j)
minden elvrhat lpst megtenni annak rdekben, hogy az Alapkezel
ltal a Kzs Nvekedsi Alap Keret terhre megalapozott zleti dokumentumok
(zleti terv) alapjn kialaktott befektets-portfoli a lehet legjobb
hozameredmnyt rje el;
(k)
a 6.5 szakaszban meghatrozott esetben a Kzs Nvekedsi Alap jegyzett
tkjnek leszlltst, illetve a Kzs Nvekedsi Alap kezelsnek msik
kockzati tkealap-kezel rszre trtn tadst kezdemnyezni; valamint
(l)
a Kzs Nvekedsi Alap Keret terhre ignybe vett forrsokkal a Trsasg
fel maradktalanul elszmolni.
10.

KR- S KTBRFELELSSG

11.

Amennyiben a Trsasg a Szerzdsben elrtak szerint nem bocstja az


Alapkezel rendelkezsre a jelen Szerzdsben meghatrozott vagyoni
hozzjrulsokat, vagy egyb jelen Szerzdsen alapul fizetsi ktelezettsgnek
nem tesz eleget, illetve a jelen Szerzdsbl ered, illetve azzal sszefgg
ktelezettsgeit nem, illetve nem szerzdsszeren teljesti, az ezzel
kapcsolatosan felmerl krokat a Trsasg kteles az Alapkezel rszre
haladktalanul s teljes mrtkben megtrteni. A Trsasg ktelezettsget vllal
arra, hogy mentesti az Alapkezelt minden olyan krtl, jogkvetkezmnytl,
amelyet valamely Befektet vagy Kedvezmnyezett rvnyest az Alapkezelvel
szemben amiatt, hogy a Trsasg a Szerzdsben elrtak szerint nem bocstja az
Alapkezel
rendelkezsre
a
Szerzdsben
meghatrozott
vagyoni
hozzjrulsokat, vagy jelen Szerzdsen alapul fizetsi, illetve egyb
ktelezettsgnek esedkessgkor nem tesz eleget.
12.
Az Alapkezel a Trsasggal s/vagy harmadik szemlyekkel szemben felel
minden olyan krrt, amely abbl fakad, hogy az Alapkezel, illetve a Befektetk
az Alapkezelnek felrhatan nem, vagy nem szerzdsszeren teljestik a jelen
Szerzdsbl ered, illetve azzal sszefgg ktelezettsgeiket.
(c)
Amennyiben a Befektetsi Idszak utols napjt kvet els munkanapon
a Kzs Nvekedsi Alap befektetsi portfolijban (idertve a megfelel
formban vglegesen elhatrozott jvbeni Befektetseket is, figyelemmel a
Befektetsi Idszakban vgrehajtott rtkestsekre s kiszllsokra, valamint
tekintetbe vve a Trsasg 6.9 pont szerinti llsfoglalsait is) az Innovatv
s/vagy Kezdeti fzis Befektetsek darabszm szerinti egyttes arnya nem ri
el a Plyzat sorn vllalt mrtket, az Alapkezel a Trsasg rszre Ktbrt
kteles fizetni.

40

13.

AZ ALAPKEZEL SZAVATOSSGI NYILATKOZATAI


Az Alapkezel megteszi a jelen 11. szakaszban foglalt szavatossgi
nyilatkozatokat jelen Szerzds alrsa napjn. A jelen szakaszban foglalt
nyilatkozatokat kivve azokat, amelyeket az Alapkezel kifejezetten egy
meghatrozott idpontra nzve tesz a Trsasg Kzs Nvekedsi Alaphoz
trtn vagyoni hozzjrulsainak lehvsa napjn, az ezen idpontban fennll
tnyekre s krlmnyekre megismteltnek kell tekinteni.

13.1

Jogi sttusz
Az Alapkezel olyan a Tpt. XXXI/A. Fejezete szerinti kockzati tkealap-kezel,
amely a vonatkoz jogszablyokkal sszhangban Magyarorszg terletn a Tpt.
296/G. (1) bekezdse szerinti kockzati tkealap kezelsre jogosult, s amely
(illetve amely jogeldje) nem kerlt kzvettknt kivlasztsra a GOP-20094.3/2., illetve a KMOP-2009-1.3.3./2. kdszmon meghirdetett j Magyarorszg
Kockzati Tkeprogramok Kzs Alap Alprogramja vagy Co-Investment
Alprogramja keretben.

13.2

rvnyes ktelezettsgvllalsok
A jelen Szerzdsben vllalt ktelezettsgek az Alapkezelre nzve rvnyes,
hatlyos s ktelez erejek, a kikttt rendelkezseik szerint vgrehajthat s
kiknyszerthet ktelezettsgek. A vgrehajthatsgot s kiknyszerthetsget a
felszmolsi jogi vagy hasonl jogszablyok hitelezi jogokat ltalban rint
ktelezen alkalmazand rendelkezsei korltozhatjk.

13.3

Jogszablyoknak val megfelels


Az Alapkezel nem szegett meg egyetlen jogszablyt sem oly mdon, hogy az
Lnyeges Htrnyos Hatst eredmnyezne.

13.4

A Szerzds alrsa
A jelen Szerzds alrsa s az abban foglalt jogok gyakorlsa s ktelezettsgek
teljestse nincsen ellenttben
(i)

semmilyen olyan szerzdssel vagy okirattal, amelynek az Alapkezel


szerzd fele, vagy amely az Alapkezelre nzve ktelez erej; s

(ii)

az Alapkezel ltest okiratval; vagy

(iii)

az Alapkezelre vonatkoz jogszablyokkal

minden esetben oly mdon, hogy az Lnyeges Htrnyos Hatst eredmnyezne.


13.5

Megfelel felhatalmazs
Az Alapkezel jogosult s megfelel felhatalmazssal rendelkezik illetve minden
szksges lpst megtett annak rdekben, hogy jogosultt vljon a jelen
Szerzds megktsre s az azokban foglalt ktelezettsgek teljestsre.

41

13.6

Felszmols
Az Alapkezel nem kezdemnyezett olyan eljrst, illetve legjobb tudomsa
szerint nem indult ellene olyan eljrs, amelynek alapjn vagy eredmnyeknt
megszntetsre vagy felszmolsra sor kerlhet.

13.7

Szerzdsszegs
Az Alapkezel a jelen Szerzdsben s semmilyen ms, ltala kttt szerzdsben
vllalt ktelezettsgeit nem szegte meg oly mdon, hogy az Lnyeges Htrnyos
Hatst eredmnyez.

13.8

Peres gyek
Nincs folyamatban az Alapkezel ellen, illetve az Alapkezel legjobb tudomsa
szerint nem is fenyeget olyan brsgi, vlasztott brsgi vagy kzigazgatsi
eljrs, amely kedveztlen elbrls esetn Lnyeges Htrnyos Hatst
eredmnyezhet.

13.9

Pnzmoss elleni vdelem


Az
Alapkezel
a pnzmoss
mechanizmusokat alkalmaz.

megelzse

rdekben

hatkony

bels

13.10 Felmondsi esemny


Felmondsi Esemny nem ll fenn.
13.11 rsos informci s elrejelzsek
Az Alapkezel ltal a Trsasgnak a Plyzattal s jelen Szerzdssel
kapcsolatban tadott tnyadat minden lnyeges vonatkozsban helytll, pontos
s teljes annak tadsa idpontjban s semmilyen lnyeges vonatkozsban nem
flrevezet.
13.12 rvnyessg
Az Alapkezel minden olyan jogcselekmnyt megtett, felttelt teljestett, amely
szksges ahhoz, hogy (a) a jelen Szerzdst rvnyesen alrhassa, az azokbl
ered jogait s ktelezettsgeit gyakorolhassa, illetve teljesthesse; tovbb
ahhoz, hogy (b) a jelen Szerzdsben vllalt ktelezettsgei rvnyesek,
hatlyosak s vgrehajthatak legyenek (a felszmolsi jogi vagy hasonl
jogszablyok hitelezi jogokat ltalban rint rendelkezseinek fggvnyben).
13.13 A Befektetk jogi sttusza
Az Alapkezel fokozott gondossggal szerzett legjobb tudomsa szerint a
Befektet(k)
(i)

fggetlennek s magnpiacinak minslnek jelen szerzds rtelmben,

(ii)

Kzs Nvekedsi Alaphoz val vagyoni hozzjrulsa trvnyes ton


megszerzett s jogszer mdon felhasznlt forrsbl kerl biztostsra,
illetve az sem rszben, sem egszben; sem kzvetlenl, sem kzvetetten
nem szrmazik az llamhztarts alrendszereibl,
42

14.

(iii)

tnyleges vgs tulajdonosa(i) azonosak a Plyzat sorn (illetve a


Befektet
szemlynek
jelen
Szerzdssel
sszhangban
ll
megvltozsval sszefggsben) bemutatott, vagy az Alapkezel ltal a
Trsasgnak rsbeli formban bejelentett s a Trsasg ltal rsbeli
formban jvhagyott szemlyekkel, illetve

(iv)

megfelelnek a jelen Szerzdsben foglalt tovbbi elvrsoknak.

A TRSASG SZAVATOSSGI NYILATKOZATAI


A Trsasg, illetve az ltala kpviselt Irnyt Hatsg megteszi a jelen 12.
szakaszban foglalt szavatossgi nyilatkozatokat.

14.1

Jogi sttusz
A Trsasg olyan a Tancs 1083/2006/EK rendelete szerinti holdingalap-kezel,
amelyet a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet, illetve annak helybe lp 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendelet forrskezel szervezetknt kizrlagos joggal kijellt a
jelen Szerzdsben vllalt feladatok elltsra.

14.2

rvnyes ktelezettsgvllalsok
A jelen Szerzdsben vllalt ktelezettsgek a Trsasgra s az Irnyt
Hatsgra nzve rvnyes, hatlyos s ktelez erejek, vgrehajthat s
kiknyszerthet ktelezettsgek. A vgrehajthatsgot s kiknyszerthetsget a
felszmolsi jogi vagy hasonl jogszablyok hitelezi jogokat ltalban rint
ktelezen alkalmazand rendelkezsei korltozhatjk.

14.3

Megfelel felhatalmazs
A Trsasg jogosult s megfelel felhatalmazssal rendelkezik illetve minden
szksges lpst megtett annak rdekben, hogy jogosultt vljon a jelen
Szerzds megktsre s az azokban foglalt ktelezettsgek teljestsre, ide
rtve az Irnyt Hatsgnak a Trsasg egyes intzkedseihez az Irnyt
Hatsg s a Trsasg kztt ltrejtt Finanszrozsi Szerzds alapjn
szksges felhatalmazsait s jvhagysait is.

15.

FELMONDSI ESEMNYEK
A 13.1 13.6 bekezdsek mindegyike olyan krlmnyeket r le, amelyek a jelen
Szerzds szempontjbl Felmondsi Esemnyt alaptanak meg. Jelen Szerzds
egyb rendelkezsei is megllapthatnak Felmondsi Esemnyeket. Kizrlag a
jelen Szerzdsben ekknt meghatrozott esemnyek tekinthetk Felmondsi
Esemnynek.

15.1

Ktelezettsgek megszegse
Az Alapkezel neki felrhatan a jelen Szerzdsben meghatrozott lnyeges
ktelezettsgeit megszegte s a Trsasg rsbeli felszltsa ellenre, a
felszltsban megllaptott megfelel de legalbb a felszlts Alapkezel ltali
kzhezvteltl szmtott 30 (harminc) napos hatrid elteltvel sem a
jogszablyoknak, jelen Szerzdsnek, a Kezelsi Szablyzatnak vagy a Kzs
Nvekedsi Alap Alprogram vgrehajtsra vonatkoz, az Alapkezelvel kzlt s
r nzve ktelez erej egyb dokumentumnak megfelelen vgzi.

43

15.2

Hamis nyilatkozatttel
Az Alapkezel a Plyzat sorn, illetve a jelen Szerzdsben tett lnyeges
nyilatkozata annak megttelekor, vagy akkor, amikor az megismteltnek
tekintend, nem helytll vagy flrevezet, s ezt nem orvosolja a Trsasg ltal
e tekintetben az Alapkezelnek kldtt rsos rteststl szmtott 15 (tizent)
napon bell.

15.3

Szerzdsszeg forrsfelhasznls
Az Alapkezel a Kzs Nvekedsi Alap Keretbl jelen Szerzdst rosszhiszemen
srt mdon vesz ignybe, illetve hasznl fel forrst.

15.4

Fizetskptelensg vagy ttemezs


15.5 Ha az Alapkezel ellen jogersen felszmolsi-, vagy cgtrlsi eljrst
illetve brmely olyan eljrst rendelnek el az Eurpai Uni valamely tagllamban,
amely hasonl hatssal jr. Amennyiben az Alapkezel ellen felszmolsi vagy
cgtrlsi eljrst kezdemnyeztek, az Alapkezel kteles e krlmnyrl a
Trsasgot haladktalanul tjkoztatni.
15.6 Ha az Alapkezel csd- vagy vgelszmolsi eljrst kezdemnyez nmaga
ellen, illetve brmely olyan eljrst kezdemnyez az Eurpai Uni valamely
tagllamban,
amely
hasonl
hatssal
jr.
A
Felmondsi
Esemny
bekvetkezsnek idpontja ilyen esetekben az eljrs kezdemnyezsnek
idpontja.

15.7

Vgrehajts vagy lefoglals


Az Alapkezel eszkzeinek vagy vagyonnak egszre vagy lnyeges rszre
vgrehajtsi eljrst indtanak, vagy azt lefoglaljk, vagy brmilyen cselekmny
trtnik, amely az Eurpai Uni brmely tagllamnak joga szerint hasonl
hatssal jr, kivve, ha az Alapkezel a Trsasg rszre igazolja a vgrehajtsi
eljrs megindtstl szmtott 5 munkanapon bell a vgrehajtsi eljrs
megszntetst, illetve a lefoglalstl szmtott tizent 15 napon bell a felolds
tnyt.

15.8

Lnyeges Htrnyos Vltozs


Olyan esemny kvetkezik be, vagy krlmny merl fel, amely a jelen Szerzds
alrsnak napjn a Trsasg ltal nem volt elre lthat s Lnyeges Htrnyos
Hatst eredmnyez, s a Trsasg rsbeli felszltsa ellenre, a felszltsban
megllaptott megfelel de legalbb a felszlts Alapkezel ltali
kzhezvteltl szmtott 30 (harminc) napos hatrid elteltvel sem kerlt
elhrtsra.

16.

A SZERZDS MEGSZNSE S MEGSZNTETSE

(a)

A Felek brmikor jogosultak jelen Szerzds kzs megegyezssel megszntetni.

(b)

Jelen Szerzds rendes felmondssal nem szntethet meg.

44

(c)

A Trsasg jogosult a 13. (Felmondsi Esemnyek) szakaszban meghatrozott


Felmondsi Esemny bekvetkezte s fennllsa esetn jelen Szerzdst azonnali
hatllyal felmondani.
(d)
Az Alapkezel jogosult jelen Szerzdst azonnali hatllyal felmondani,
amennyiben
(i)
a Trsasg a 12. szakasz szerinti szavatossgi nyilatkozatait
megszegi; tovbb
(ii)
a Trsasg a jelen Szerzds szerinti brmely, az Alapkezelvel
szemben fennll fizetsi ktelezettsgvel a fizets esedkessgtl
szmtott 30 (harminc) naptri napon tli ksedelembe esik, illetve jelen
Szerzdsben meghatrozott valamely egyb lnyeges ktelezettsgt az
Alapkezel ltal rszre kldtt rsbeli felszltstl szmtott 30
(harminc) naptri napon tl sem teljesti.
(e)
A
jelen
Szerzds
megszntetsre
vonatkoz
jognyilatkozatok
hatlyosulsnak elfelttele, hogy a Kzs Nvekedsi Alap kezelse a Tpt-ben,
az egyb vonatkoz jogszablyokban, illetve jelen Szerzdsben meghatrozott
szablyok szerint egy msik kockzati tkealap-kezel rszre tadsra kerljn.
Amennyiben a Kzs Nvekedsi Alap kezelse nem kerl a jelen Szerzdsben
meghatrozott felmondsi hatridk letelte eltt msik kockzati tkealap-kezel
rszre tadsra, gy a jelen Szerzds szerinti felmondsi hatridk az tads
napjig automatikusan meghosszabbodnak.
(f)
A Szerzds brmelyik Fl ltali felmondsa, tovbb jelen Szerzds
Kzs Nvekedsi Alap megsznst nem jelent megsznse esetn az
Alapkezel kteles minden szksges intzkedst megtenni, illetve a Trsasggal
mindenben egyttmkdni annak rdekben, hogy a Kzs Nvekedsi Alap
kezelse a Trsasg ltal jelen Szerzds rendelkezsei alapjn megjellt msik
kockzati tkealap-kezel trsasg rszre minl elbb tadsra kerlhessen.
(g)
Jelen Szerzds felmondsa, illetve megsznse nem mentesti a Feleket a
felmonds hatlyosulst, illetve a megszns bekvetkezst megelzen a
Kzs Nvekedsi Alap Alprogrammal sszefggsben keletkezett ktelezettsgeik
s feladataik tovbbi teljestse all, azzal, hogy a jelen Szerzds 6.7 (Az
alapkezeli dntsek korltozsa cm) szakasza szerinti intzkedsek a
felmonds, illetve megszntets bekvetkezse s hatlyosulsa kztti
idszakban is alkalmazandk.
(h)
Jelen Szerzds (i) a Kzs Nvekedsi Alap futamidejnek lejrtt
kveten az Alapkezel ltal ksztett megsznsi jelents Trsasg s a
Befektet(k) ltal elfogadott vgrehajtst kveten, (ii) az Alapkezel kockzati
tkealap-kezel tevkenysgi engedlynek visszavonsakor, illetve (iii) a Kzs
Nvekedsi Alap Alprogram lezrsakor - amely nem lehet korbbi mint a Kzs
Nvekedsi Alap futamideje lejratnak napja - automatikusan hatlyt veszti,
kivve a 8., 9.5; 9.7 (k); 14.(f)-(k) s a 15. szakaszok rendelkezseit.
(i)
A Szerzds megsznst kveten az Alapkezel ltszatra a Kzs
Nvekedsi Alap Alprogram keretben tovbbi Befektetst nem hajthat vgre.

45

(j)
A Szerzds, vagy valamely rendelkezsnek megsznse esetn a Felek
jelen Szerzds rendelkezseinek szem eltt tartsval a teljestett szolgltatsok
arnyban elszmolnak egymssal.
(k)
Jelen szakasz rendelkezsein tl az Irnyt Hatsg joga fennmarad arra,
hogy az Alapkezel jelen Szerzdsben s/vagy plyzatban vllalt, illetve a
vonatkoz jogszablyokban meghatrozott ktelezettsgeinek megszegse esetn
az Alapkezelvel szemben valamennyi rendelkezsre ll joghtrnyt alkalmazza.
17.

TITOKTARTS
18.
A Szerzds teljes tartalma, tovbb a Szerzds teljestsvel
kapcsolatban rendelkezsre bocstott akr szbeli, akr rsbeli adatok s
informcik (gy klnsen zleti titkok, rtkpaprtitok, banktitkok, zleti
ismeretek, illetve pnzgyi gazdasgi adatok) bizalmas jellegek, s a Felek,
illetve a Befektetk s a Kedvezmnyezettek (jelen 15. szakasz tekintetben a
Titokgazdk) rtkpapr-, bank- s/vagy zleti titkt kpezik. A titoktartsi
ktelezettsg all annak ktelezettje kizrlag a Titokgazda elzetes rsbeli
hozzjrulsa alapjn menteslhet, egyebekben a Felek ezen informcikat a
mindenkor hatlyos adatvdelmi rendelkezsek szerint ktelesek kezelni.
19.
A Titokgazdktl szrmaz adatok s informcik tekintetben a Felek
klcsnsen vllaljk, hogy
20.

minden sszer lpst megtesznek azok biztonsgos rzse s trolsa


rdekben;

21.

nem hasznljk fel azokat ms clra, mint amelyre azokat szntk;

22.

csak addig tartjk azokat birtokukban, amg szerzdses ktelezettsgeik


teljestshez
szksgesek,
ezt
kveten
krsre
haladktalanul
visszaszolgltatjk Titokgazdnak, idertve minden ltaluk ksztett
msolatot, vagy a Titokgazda elzetes rsbeli hozzjrulsval
megsemmistik azokat; s

23.

gondoskodnak arrl, hogy kizrlag olyan tisztsgviselik, munkavllalik,


illetve szakmai tancsadik frjenek hozz ezekhez az informcikhoz,
akiknek a feladataik elvgzshez szksges ezen informcik ismerete, s
akik ezen informcikat jelen Szerzds rendelkezseinek megfelelen
kezelik.

24.

A titoktartsi ktelezettsg nem terjed ki azokra az informcikra, amelyek

25.

a Titokgazdtl fggetlenl, harmadik szemlytl jogszeren jutottak


valamely szerzd Fl tudomsra titoktartsi ktelezettsg nlkl; vagy

26.

a Titokgazda rsbeli engedlye alapjn mr korbban nyilvnossgra


kerltek; vagy

27.

jogszablyi, szablyozott piaci, illetve jegybanki szablyzati, valamint


hatsgi adatszolgltatsi ktelezettsg krbe tartoznak.

46

28.
A Felek a jelen Szerzdsben meghatrozott titoktartsra vonatkoz
rendelkezsek megtartsra ktelezik alkalmazottaikat, megbzottaikat, s ms
kzremkdiket.
(e)
A Felek a jelen Szerzdsben meghatrozott titoktartsra vonatkoz
rendelkezsek megsrtsvel okozott krokrt a polgri jog ltalnos
rendelkezsei szerint tartoznak felelssggel, azzal, hogy a Felek nem tartoznak
felelssggel harmadik szemlyek jelen titoktartsi rendelkezseket srt
cselekmnyeirt.
(f)

A Felek tudomsul veszik, hogy:


28.1

az llami Szmvevszkrl szl 2011. vi LXVI. trvny alapjn az llami


Szmvevszk, az Eurpai Tmogatsokat Auditl Figazgatsgrl szl
210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet alapjn az Eurpai Tmogatsokat
Auditl Figazgatsg, valamint az llamhztartsrl szl 2011. vi
CXCV. trvny alapjn a bels ellenrzst vgz szemly a jelen
Szerzdsben szerepl pnzeszkzk tekintetben ellenrzst vgezhet, s
adatokat ismerhet meg; s

28.2

a Ptk. 81. (3) bekezdse alapjn a jelen Szerzdsben szerepl egyes


pnzeszkzk s egyb adatok nem minslnek zleti titoknak; s

28.3

a tmogatsok felhasznlst vizsgl vagy ellenrz hatsgok s szervek


(klnsen idertve a monitoring bizottsgot, az Eurpai Bizottsgot, az
Eurpai Szmvevszket, a Tmogatsokat Vizsgl Irodt, valamint az
igazol hatsgot), tovbb a Felek tulajdonosi vagy llamigazgatsi
irnytst illetve felgyelett ellt szemlyek s szervek a jelen
Szerzdshez s azzal sszefgg minden adathoz hozzfrhetnek.

Ezekre az esetekre a jelen Szerzds titoktartsra vonatkoz rendelkezsei nem


vonatkoznak.
29.

SSZEFRHETETLENSG

30.

Az Alapkezel Kzs Nvekedsi Alap Alprogram keretben nyjtand


Tmogatsokra vonatkoz dntseinek meghozatalban ide nem rtve a
Programok keretben meghozott folytatlagos befektetsi dntseket nem
vehet rszt az a szemly vagy szervezet, aki (amely) a Trsasg ltal
meghirdetett j Szchenyi Kockzati Tkeprogramok keretben az Alapkezeltl
Tmogatsban rszeslt, rszesl vagy kvn rszeslni (az rdekelt
Szemly), illetleg az olyan szemly, aki
31.

az rdekelt Szemllyel munkaviszonyban vagy munkavgzsre irnyul


egyb jogviszonyban ll;

32.

az rdekelt Szemly vezet tisztsgviselje vagy felgyel bizottsgnak


tagja;

33.

az rdekelt Szemly tagja, vagy abban kzvetlen vagy kzvetett tulajdoni


rszesedssel rendelkezik;

34.

az (i)-(iii) bekezds szerinti szemlynek a Ptk. 685. b) pontja szerinti


kzeli hozztartozja;
47

37.

35.

az rdekelt Szemly ltal a Tmogatssal sszefggsben az Alapkezel


rszre benyjtott dokumentumok elksztsben s/vagy kidolgozsban
brmilyen formban rszt vett; vagy

36.

elfogultsgt az Alapkezel erre kijellt vezet tisztsgviselje egybknt


megllaptja.

A Befektetsek folyamatba ptett (dokumentum alap, illetve helyszni)


ellenrzst, illetve kifizetse engedlyezst nem vgezheti olyan szemly, akivel
szemben a fenti (a)(i)-(vi) bekezdsek szerinti kizr ok fennll.
(c)
A Tpt. 296/B. (1) bekezdse szerinti kizrsi s sszefrhetetlensgi
rendelkezseket jelen Szerzds tekintetben a kockzati tkealap alapkezelje
(azaz az Alapkezel) rszesedse alatt ll vllalkozsokon tl az Alapkezel,
illetve az Alapkezel kezelse alatt ll msik kockzati tkealapok, tovbb a
Befektetk kzvetlen s kzvetett rszesedse alatt ll vllalkozsokra is
megfelelen alkalmazni kell.

38.

VLTOZS A FELEK SZEMLYBEN

38.1

Jogutdok s engedmnyesek
Jelen Szerzds a Felek valamennyi jogutdjra, illetve engedmnyesre nzve
ktelez.

38.2

Az Alapkezel jogutdlssal trtn megsznse


Az Alapkezel jogutdlssal trtn megsznse esetn a Trsasg jogosult a
Szerzds mdostst kezdemnyezni. Amennyiben a jogutd szervezet nem
alkalmas a Szerzds teljestsre, illetve nem felel meg a Trsasg ltal
meghatrozott,
illetve
a
Plyzat
sorn
figyelembe
vett
minstsi
kvetelmnyeknek, a Trsasg felmondhatja a Szerzdst.

38.3

A Trsasg forrskezeli sttusznak megsznse


(a)
Amennyiben az Elzmnyek (C) (iii), (iv) szakaszban foglaltakban
bekvetkez vltozsra tekintettel a Trsasg forrskezel sttusza s
jogosultsgai jelen Szerzds fennllsa alatt megsznnnek, az Irnyt Hatsg
az j forrskezel szervezettel ltestend finanszrozsi szerzds ltrehozsa
sorn minden szksges intzkedst megtesz annak rdekben, hogy a
forrskezelssel kapcsolatos vltozsok ne rintsk htrnyosan az Alapkezel
jelen Szerzdsen alapul vllalsainak s a Kedvezmnyezettekkel szembeni
ktelezettsgeinek teljesthetsgt. Az Alapkezel kteles jelen Szerzdsnek az
j forrskezel belpsre tekintettel trtn mdostsa rdekben minden
szksges s az adott helyzetben tle sszeren elvrhat lpst megtenni,
dntst meghozni s dokumentumot alrni, feltve, hogy az Alapkezel helyzete
e mdostsokat kveten sem vlna a Szerzdsben jelenleg foglaltaknl
htrnyosabb.
(b)
Amennyiben a Trsasg forrskezel sttusza megsznik, a Trsasg a
tovbbiakban nem gyakorolhatja a jelen Szerzds ltal kifejezetten a Trsasg
mint forrskezel szervezet szmra biztostott jogokat, illetve nem terhelik a
jelen Szerzds ltal kifejezetten a Trsasgra mint forrskezel szervezetre
teleptett feladatok s ktelezettsgek. Ilyen esetben jelen Szerzds a fenti
48

17.3 (a) pontban foglalt elvek szem eltt tartsval akknt mdostand, hogy
az j forrskezel szervezet e jogok s ktelezettsgek tekintetben a Trsasg
helybe lpjen.
(c)
A Trsasg forrskezel sttusznak esetleges megsznse nem
befolysolja a Kzs Nvekedsi Alap ltal kibocstott kockzati tkealapjegyekhez kapcsold jogoknak s ktelezettsgeknek a kockzati tkealapjegyek mindenkori tulajdonosa/tulajdonosai ltali gyakorolhatsgt, illetve
viselst.
38.4

A Befektet szemlynek megvltozsa


Amennyiben valamely szemly jelen Szerzds rendelkezseivel sszhangban
megszerzi a B sorozat kockzati tkealap-jegyek, vagy azok egy rsznek
tulajdonjogt, e szemlyre ezt kveten jelen Szerzds Befektetkre vonatkoz
rendelkezseit megfelelen alkalmazni kell.

39.

PLDNYOK
Ha a Szerzdst tbb pldnyban lltjk ki, azok akkor is rvnyesek, ha a Felek
csak a tbbi Flnek sznt pldnyokat rjk al. Ennek jogi hatlya ugyanaz,
mintha az egyes pldnyokon szerepl alrsok a jelen Szerzds egyetlen
pldnyn szerepelnnek.

40.

MDOSTS
41.
A Szerzds, illetve annak mellkleteinek mdostst brmely Fl rsban
kezdemnyezheti. A mdosts kezdemnyezshez csatolni kell minden olyan
lnyeges dokumentumot, amely segti a msik Felet a javasolt mdosts
elbrlsban.
(b)
A 17.3 szakaszban meghatrozott esetben a Szerzds mdostsa
ktelez, amely sorn Felek egymssal jhiszemen egyttmkdni ktelesek.
(c)
A Szerzds s mellkletnek brminem mdostsa csak rsban
rvnyes.

42.

A KZS NVEKEDSI ALAP PROGRAMSZMLA


Szmla megnevezse:

JEREMIE (Kockzati tke) Nvekedsi Alap


GOP Programszmla

Szmlatulajdonos:

Nemzeti Fejlesztsi gynksg

Rendelkezsi jogosult:

MV-Magyar Vllalkozsfinanszrozsi Zrt.

Szmlavezet intzmny neve:

Magyar llamkincstr

Szmlaszm:

[*]

49

43.

RTESTSEK

43.1

rsbelisg
43.2 A jelen Szerzds alapjn vagy azzal kapcsolatban adott rtestseket s
egyb tjkoztatst rsba kell foglalni, s - a jelen Szerzds eltr rendelkezse
hinyban - a cmzettnek kell megkldeni szemlyesen, levl, telefax vagy e-mail
vagy egyb elektronikus kommunikci tjn.
43.3 Kivve, ha a Felek msban llapodnak meg, a jelen Szerzds szerinti
jvhagysokat s egyb megllapodsokat rsban kell megadni.

43.4

rtestsi adatok
43.5 A jelen szakasz eltr rendelkezse hinyban valamely Flnek a jelen
Szerzds alapjn vagy azzal kapcsolatban kldend rtestsek cljra szolgl
rtestsi cme s egyb adatai az a cm s adatok, amelyet az adott Fl e clbl a
msik Fllel kzl.
43.6

Az Alapkezel rtestsi adatai a kvetkezk:

[]
[irnytszm helysg]
[cm]
Telefon: +36 [ ]
Telefax: +36 [ ]
E-mail: [ ]
[ ] figyelmbe
44.

A Trsasg rtestsi adatai a kvetkezk:

MV-Magyar Vllalkozsfinanszrozsi Zrtkren Mkd Rszvnytrsasg


1074 Budapest
Dohny u. 12.
Telefon: +36 354 3000
Telefax: +36 354 3001
E-mail: Vingelman.Jozsef@mvzrt.hu
45.
A Felek a msik Flnek kldend legalbb t munkanapos rtestssel
vltoztathatjk meg rtestsi adataikat.
46.
A kapcsolattartk szemlyben bekvetkezett vltozsrl a Felek
haladktalanul tjkoztatjk egymst. Egy Fl kapcsolattartja rszrl
megkldtt brmely rtestst s tjkoztatst mindaddig hatlyosnak s
rvnyesnek kell tekinteni, ameddig az adott Fl a jelen Szerzdsben
meghatrozottak szerint be nem jelenti a msik Flnek a kapcsolattart
szemlyben bekvetkezett vltozst.
46.1

Hatlyosuls

(a)

A jelen Szerzdssel kapcsolatos rtestsek a kvetkez mdon hatlyosulnak:


(i)

futr tjn trtn kzbests esetn, amikor a kldemnyt a cmzettnek


tadjk;
50

(ii)

levlben trtn tovbbts esetn t nappal azt kveten, hogy a levelet


ajnlott kldemnyknt feladtk;

(iii)

telefax tjn trtn tovbbts esetn, amikor az rtests olvashat


formban megrkezik; s

(iv)

e-mail vagy egyb elektronikus kommunikci esetn, amikor az zenet


olvashat formban megrkezik.

(v)
A jelen Szerzdsben meghatrozott
hatlyosulst kvet munkanapon kezddnek.

hatridk

kzbests

(vi)
Az olyan rtestst, amelyet a fentiekkel sszhangban kldtek el, de
amely a cmzs helye szerint munkaszneti napon vagy munkaid utn rkezik
meg, a kvetkez munkanapon kell megrkezettnek tekinteni.
47.

NYELV
48.
A jelen Szerzds alapjn vagy az azzal kapcsolatban kldend rtestsek
s ms nyilatkozatok nyelve a magyar.
49.
Ms nyelven kszlt okiratokhoz magyar fordtst kell csatolni (kzokiratok
vagy hivatalos iratok esetn hitelestett magyar fordtst kell kszttetni). Ilyen
esetekben a magyar fordts az irnyad.

50.

IRNYAD JOG S SZABLYZATOK


(a)

A Szerzdsre a magyar jog az irnyad.

(b)
A ktelez erej jogszablyi rendelkezseken tl a Trsasg s az
Alapkezel kztti jogviszonyt jelen Szerzds, a Kezelsi Szablyzat, illetve a
Ptk. eltrst enged rendelkezsei ebben a sorrendben szablyozzk.
51.

RSZLEGES RVNYTELENSG
Az, hogy a jelen Szerzds valamely rendelkezse jogellenes, rvnytelen,
rvnyesthetetlen vagy azz vlik, nem rinti a Szerzds egyb
rendelkezseinek a jogszersgt, rvnyessgt s rvnyesthetsgt.

52.

A SZERZDS TELJESSGE
(a)
Jelen Szerzds a trgyra vonatkoz teljes megllapodst tartalmazza a
Felek kztt s a Felek kztt e trgyban kttt minden korbbi rsbeli vagy
szbeli megllapods, megegyezs, illetve lefolytatott trgyals s megbeszls
helybe lp.
(b)
Amennyiben az Alapkezel ltal benyjtott, jelen Szerzds 7. sz.
mellklett kpez kzvetti plyzat, illetve jelen Szerzds egyb szvege
kztt eltrs lenne, gy jelen Szerzds egyb szvege tekintend irnyadnak.

53.

JOGRVNYESTS
A Felek igyekeznek esetleges jogvitikat peren kvli trgyalsok tjn rendezni.
Amennyiben ez nem lehetsges, gy a Szerzdssel kapcsolatban felmerl

51

jogvitkban a vonatkoz jogszablyi rendelkezsek alapjn hatskrrel rendelkez


s illetkes brsg jogosult eljrni.
A Felek a jelen Szerzdst elolvass s klcsns rtelmezst kveten,
mint akaratukkal mindenben megegyezt, a jelen Szerzds elejn
feltntetett napon rtk al.

52

1. MELLKLET
Kezelsi Szablyzat

53

2. MELLKLET
Jegyzsi v

[] [Zrtkren Mkd Rszvnytrsasg/Fiktelep]


[]
Alulrott
[befektet
neve/cgneve]
neve/cgjegyzkszma: []) jelen

(cme/szkhelye:

[];

anyja

JEGYZSI V
alrsval visszavonhatatlan ktelezettsget vllalok a Magyar Vllalkozsfinanszrozsi
Zrtkren Mkd Rszvnytrsasg (a tovbbiakban: Trsasg) ltal GOP-2012-4.3/B
kdszmon meghirdetett j Szchenyi Kockzati Tkeprogramok Kzs Nvekedsi Alap
Alprogramja keretben a [nv] kockzati tkealap-kezel (a tovbbiakban: Alapkezel)
ltal ltrehozand s kezelend [nv] elnevezs kockzati tkealap (a tovbbiakban:
Alap) ltal kibocstott [darabszm szmmal] db (azaz [darabszm betvel] darab) B
sorozat kockzati tkealap-jegy tvtelre, azaz az Alap futamideje alatt sszesen
[sszeg szmmal],- Ft (azaz [sszeg betvel] magyar forint) sszeg vagyoni
hozzjruls Alap rszre trtn teljestsre, az Alap Pnzgyi Szervezetek llami
Felgyelete ltal jvhagyott kezelsi szablyzatnak (a tovbbiakban: Kezelsi
Szablyzat) ismeretben s az abban foglalt kondcik szerint.
Vllalom, hogy az Alap ltrehozshoz szksges kezdeti vagyoni hozzjrulsomknt
[sszeg szmmal],- Ft (azaz [sszeg betvel] magyar forint) sszeget legksbb 2012.
[hnap, nap] napjig a [bankszmlaszm] szm bankszmlra tutalok/befizetek
(amely sszegbe/bankszmlra az Alapkezel plyzatnyertessgt kveten ltalam a
Trsasg
letti
bankszmljra
esetlegesen
befizetett
pnzsszeg
beszmtand/tutaland).
Vllalom, hogy tovbbi vagyoni hozzjrulsaimat az Alapkezel felhvsra, a Kezelsi
Szablyzatban meghatrozottak szerint kell idben az Alap rendelkezsre fogom
bocstani.
Kelt: [hely], 2012. [hnap] [nap].
_______________________________________
[a befektet neve]
[kpviseli:]
[a jogi szemly befektet szervezeti kpviseljnek/kpviselinek neve]

54

3. MELLKLET
A tkeleszllts, illetve az alapkezels tadsnak ktelez kezdemnyezse

Az Alapkezel az albbiak szerint kteles a Kzs Nvekedsi Alap jegyzett tkjnek


Trsasg ltal meghatrozott mrtk leszlltst, illetve a Kzs Nvekedsi Alap
kezelsnek msik kockzati tkealap-kezel rszre trtn tadst kezdemnyezni.
Jelen mellkletben a szakaszokra s pontokra trtn utalsok s hivatkozsok eltr
rendelkezs hinyban a jelen mellkletben szerepl szakaszokra s pontokra trtn
utalsknt s hivatkozsknt rtendk.
1.

A Kzs Nvekedsi Alap jegyzett tkjnek ktelez leszlltsa

Az Alapkezel a 3. szakaszban foglaltak szerint kteles a Kzs Nvekedsi Alap jegyzett


tkjt a jegyzett tke mg le nem hvott, illetve mr lehvott, de mg be nem fektetett
az Elismerhet Mkdsi Kltsgekkel, illetve a Kzs Nvekedsi Alapot jelen
Szerzdssel (a Kzvetti Szerzdssel) sszhangban terhel egyb jvbeli
ktelezettsgek
fedezetvel
cskkentett

sszegvel
trtn
leszlltst
kezdemnyezni, amennyiben

2.

az rtkelsi Idpontokban a Kzs Nvekedsi Alap Befektetsei a Plyzat sorn


az Alapkezel ltal a Kzs Nvekedsi Alap tekintetben benyjtott zleti tervben
elirnyzott kihelyezsek sszegnek 40 (negyven) szzalkt nem rik el, s

az elmarads tekintetben az Alapkezel ltal a Trsasg felhvsra 2 (kt)


munkanapon bell adott rsbeli magyarzatot a Trsasg rsban elutastja.
A Kzs Nvekedsi Alap kezelsnek ktelez tadsa

2.1 Az Alapkezel a kockzati tkealap-jegy tulajdonosnl a Kzs Nvekedsi Alap


kezelsnek msik a Trsasg ltal a 2.2 pontban foglaltak szerint kivlasztand
kockzati tkealap-kezel rszre trtn tadst kezdemnyezi, amennyiben
(i)

a Felek jelen Szerzds (a Kzvetti Szerzds) kzs megegyezssel trtn


megszntetsben llapodnak meg;

(ii)

jelen Szerzdst (a Kzvetti Szerzdst) a Trsasg felmondja;

(iii) jelen Szerzdst (a Kzvetti Szerzdst) az Alapkezel felmondja s a


felmonds jogszersgt a Trsasg nem vitatja; tovbb
(iv) amennyiben
-

az rtkelsi Idpontokban a Kzs Nvekedsi Alap Befektetsei a


Plyzat sorn az Alapkezel ltal a Kzs Nvekedsi Alap tekintetben
benyjtott zleti tervben elirnyzott kihelyezsek sszegnek 30
(harminc) szzalkt nem rik el, s

az elmarads tekintetben az Alapkezel ltal a Trsasg felhvsra 2


(kt) munkanapon bell adott rsbeli magyarzatot a Trsasg rsban
elutastja; valamint
55

(v)

amennyiben
-

a Kzs Nvekedsi Alap mindenkor aktulis, a Trsasg ltal elfogadott


"kockzati tkebefektetsek rtkelsi elvei" alapjn megllaptott, az
addig kifizetett Alapkezelsi Djjal s felmerlt mkdsi kltsgekkel (de
ez utbbi tekintetben legfeljebb az idarnyosan Elismerhet Mkdsi
Kltsggel) megnvelt nett eszkzrtke nem ri el a Kzs Nvekedsi
Alap befizetett jegyzett tkjnek 66 (hatvanhat) szzalkt, s

az rtkveszts tekintetben az Alapkezel ltal a Trsasg felhvsra 2


(kt) munkanapon bell adott rsbeli magyarzatot a Trsasg rsban
elutastja.

2.2
Amennyiben az Alapkezel a Kzs Nvekedsi Alap kezelsnek msik kockzati
tkealap-kezel rszre val tadst a jelen mellklet 2.1 szakasza alapjn
kezdemnyezi, akkor az j alapkezel meghatrozsra a kvetkez eljrsrend szerint
kerl sor:
(i)

a Trsasg els krben kteles ajnlatot krni a Kzs Nvekedsi Alap


kezelsnek tvtelre azon plyzatnyertes alapkezelktl, amelyek az
Alapkezelvel egyidejleg kerltek az j Szchenyi Kockzati Tkeprogramok
kzvettknt kivlasztsra, s amelyek a Trsasggal hatlyos Kzvetti
Szerzdssel rendelkeznek, amely esetben a Kzs Nvekedsi Alap kezelst
figyelemmel a 2.4 szakasz rendelkezseire is ezen alapkezeli krbl a legjobb
szakmai ajnlatot benyjt alapkezel szmra kell tadni;

(ii) amennyiben az (i) pont szerinti eljrs 2 (kt) hnapon bell nem vezetne
eredmnyre, gy a Kzs Nvekedsi Alap kezelst a Trsasg ltal a
Befektetvel egyeztetett felttelrendszer nyilvnos plyztats keretben
kivlasztott j Alapkezel rszre kell tadni;
(iii) amennyiben az (i) s (ii) pont szerinti eljrsok egyttesen 6 (hat) hnapon
illetve a Trsasg ltal esetlegesen meghosszabbtott hatridn bell nem
vezetnnek eredmnyre, gy az Alapkezel haladktalanul kteles a Kzs
Nvekedsi Alap vgelszmolst kezdemnyezni.
2.3
Amennyiben az j Alapkezel kivlasztsra a fenti 2.2 (ii) pont szerinti j
nyilvnos plyzat kerl kirsra, a Befektetk plyzati felttelrendszerrel kapcsolatos
szrevteleit s javaslatait a Trsasgnak az sszes relevns krlmny egyttes
mrlegelsvel, a Befektetk jogszer s mltnyolhat rdekeinek szem eltt tartsval
kell figyelembe vennie. Amennyiben az gy kirt plyzat sorn rvnyes s rtkelhet
plyzatok kerlnek benyjtsra, a Trsasg, mint az A sorozat kockzati tkejegyek
tulajdonosa, vllalja, hogy a Kzs Nvekedsi Alap kezelsnek az gy kivlasztott j
alapkezel rszre trtn tadshoz hozzjrulst adja.
2.4
Amennyiben az j Alapkezel kivlasztsra a fenti 2.2 (i) vagy (ii) pont szerint
kerl sor, a Trsasg vllalja, hogy a Kzs Nvekedsi Alap kezelsnek csak olyan j
alapkezel rszre trtn tadst fogja tmogatni, amelyet a Befektet (illetve tbb
Befektet esetn azok egyszer tbbsge) elzetesen rsban tmogatott, feltve, hogy
(a)

az Alapkezel s az adott Befektet kzvetlen, kzvetett s/vagy vgs


tulajdonosai nem azonosak,

56

(b)

Alapkezel s az adott Befektet, illetve azok kzvetlen, kzvetett vagy


vgs tulajdonosai nem llnak egymssal Ellenrzsi viszonyban,

(c)

az Alapkezel, illetve kzvetlen, kzvetett s/vagy vgs tulajdonosainak


menedzsmentje, vezet tisztsgviseli s/vagy felgyel-bizottsgi tagjai
sem kzvetlenl, sem kzvetetten nem tulajdonosai a Befektetnek, illetve
annak kzvetlen, kzvetett s/vagy vgs tulajdonosainak, tovbb e
jogalanyok tekintetben semmilyen tisztsget vagy operatv funkcit nem
ltnak el,

(d)

a Befektet, illetve kzvetlen, kzvetett s/vagy vgs tulajdonosainak


menedzsmentje, vezet tisztsgviseli s/vagy felgyel-bizottsgi tagjai
sem kzvetlenl, sem kzvetetten nem tulajdonosai az Alapkezelnek,
illetve annak kzvetlen, kzvetett s/vagy vgs tulajdonosainak, tovbb
e jogalanyok tekintetben semmilyen tisztsget vagy operatv funkcit nem
ltnak el; valamint

(e)

a fenti (a)-(e) pontok szerinti felttelek az Alapkezel plyzatnyertessge


ta folyamatosan fennllnak.

2.5
Amennyiben a Kzs Nvekedsi Alap vgelszmolsra a fenti 2.2 (iii) pont
szerint kerl sor, a vgelszmols idszakra az Alapkezelt Alapkezelsi Dj nem illeti
meg, hanem a Kzs Nvekedsi Alappal szemben kizrlag a Kzs Nvekedsi Alap
kezelsvel sszefgg, igazolt s a Trsasg ltal elzetesen, rsban elfogadott
kltseit rvnyestheti.
3.

Vgrehajts

3.1 Az Alapkezel igazgatsga (illetve a vonatkoz dnts meghozatalra jogosult


szervezeti egysge vagy tisztsgviselje) a 3.2-3.3 pontok szerinti felttellel s
kondcikkal a Kzs Nvekedsi Alap nyilvntartsba vteltl szmtott 3 (hrom)
munkanapon bell kteles az 1. pont szerinti, a Kzs Nvekedsi Alap jegyzett
tkjnek leszlltsra vonatkoz, illetve 2. pont szerinti, a Kzs Nvekedsi Alap
kezelse tadsnak kezdemnyezsre vonatkoz trsasgi hatrozatokat meghozni, s
ennek megtrtntt, illetve a hatrozatok pontos s teljes tartalmt a Trsasg fel
igazolni. A Kzs Nvekedsi Alap kezelsnek 2.1 pont szerinti tadsa esetn a
vonatkoz trsasgi hatrozatokban az j alapkezel szemlyt a 2.2 pontban foglaltak
szerint kell megjellni.
3.2 A 3.1 pont szerinti trsasgi hatrozatok hatlybalpse akkor kvetkezik be,
amikor az 1., illetve a 2.1 pontokban foglalt az adott hatrozat tekintetben relevns
felttelek egyttesen bekvetkeznek (felfggeszt felttel).
3.3 Az Alapkezel szavatossgot vllal azrt, hogy a Befektetsi Idszak, illetve a
Befektetsi Idszak zrnapjt kvet 90 munkanap alatt a 3.1 pont szerinti trsasgi
hatrozatai nem kerlnek visszavonsra vagy mdostsra, tovbb, hogy a
visszavonhatsg s mdosthatsg korltozsa a hatrozatok szvegben is
megjelentsre kerl.
3.4 Amennyiben az Alapkezel 3.1 pont szerinti trsasgi hatrozatai a 3.3 pont
rendelkezsei ellenre mgis visszavonsra, vagy mdostsra kerlnnek, az Alapkezel
vllalja, hogy az 1., illetve 2.1 pontban foglalt az adott hatrozat tekintetben relevns
felttelek egyttes bekvetkezstl szmtott 3 (hrom) munkanapon bell eleget tesz
az 1., illetve 2. szakasz szerinti ktelezettsgnek s a Kzs Nvekedsi Alap jegyezett
57

tkje leszlltst, illetve a Kzs Nvekedsi Alap kezelsnek tadst azonnali


hatllyal kezdemnyezi.
3.5 Amennyiben az Alapkezel nem tenne eleget a 3.1, illetve 3.4 szakasz szerinti
kezdemnyezsi (jognyilatkozat-adsi) ktelezettsgnek, e ktelezettsgek teljestsig
a Trsasg mentesl a jelen Szerzdssel sszefgg ktelezettsgei teljestse all,
illetve a hinyz jognyilatkozatokat a brsg tletvel ptoltathatja [Ptk. 5. (3);
295.].
4.

Az Alapkezel felelssge

4.1 Az Alapkezel korltlanul felel a Trsasggal s harmadik szemlyekkel szemben


azokrt a krokrt, amelyek az Alapkezel fenti 1-3. szakaszban meghatrozott
ktelezettsgei megszegsvel sszefggsben, tovbb amiatt kvetkeznek be, hogy a
Trsasg a 3.5 szakasz alapjn nem teljesti jelen Szerzdsben vllalt ktelezettsgeit.
4.2 A 3.5 s 4.1 pontokon fell, a fenti 1-3. szakaszban meghatrozott ktelezettsgek
megszegse esetn az Alapkezel kt ves Alapkezelsi Djval megegyez sszeg
ktbrt 15 (tizent) munkanapon bell kteles megfizetni a Trsasg rszre, azzal, hogy
e ktbr megfizetse nem mentesti az Alapkezelt a jelen Szerzds - klnsen pedig
jelen 4. sz. mellklet - szerinti egyb ktelezettsgei teljestse all.

58

4. MELLKLET
Adatszolgltats
Az Alapkezel kteles biztostani, hogy a Kedvezmnyezettekre vonatkoz, a Kzs Alap
Alprogram keretben az Alapkezel rendelkezsre ll adatok s informcik korltozs
nlkl tadsra kerlhessenek a Trsasg s az Irnyt Hatsg rszre.
A Trsasg s az Irnyt Hatsg a jogszablyi elrsok keretein bell, sszer
teljestsi hatrid tzsvel rsbeli formban brmikor jogosult a Kzs Alap
Alprogramhoz kapcsoldan e mellkletben foglaltaktl eltr eseti vagy rendszeres
adatszolgltatst elrni, amelyet a Kzvett kteles teljesteni.
I. Rendszeres adatszolgltats
I. A) Havi adatszolgltats
Az
Alapkezel
minden
(i)
j
Befektetsrl
szl
szerzdsktsrl,
szerzdsmdostsrl, (ii) Befektetsbl val kilpsrl szl dntsrl, valamint a (iii)
Befektetsbl val kilpsrl szl szerzdsktsrl, vagy Befektets lersrl
tjkoztatni kteles a Trsasgot az adott esemny megtrtntt kvet hnap 5.
munkanapjig.
Az esemny bekvetkezsnek napja:
(i)

A
Befektetsrl
szl
szerzdskts,
szerzdsmdosts:
adatszolgltats szempontjbl az a nap, amikor a Befektetsrl szl szerzds
(szindiktusi szerzds) az Alapkezel ltal alrsra, mdostsra kerl;

(ii)

A kilpsrl szl dnts: adatszolgltats szempontjbl az a nap, amelyen


az Alapkezel dokumentltan meghozta a kilpsrl szl dntst;

(iii)

A kilpsrl szl szerzdskts, vagy lers: adatszolgltats


szempontjbl az a nap, amikor a kilpsrl szl szerzds az Alapkezel ltal
alrsra kerl, vagy az Alapkezel dokumentltan meghozza az rtkvesztsi
lersrl szl dntst.

Az adatszolgltats tartalma:

(i) A Befektetsrl szl szerzdskts, szerzdsmdosts esetn:

Cltrsasg alapadatai
Cltrsasg profilja
Cltrsasg alaptkje (trzstke, jegyzett
tke stb.)
Cltrsasg fbb pnzgyi adatai (nem j
alapts vllalkozs esetn)

nv;
cgforma;
cgjegyzkszm;
adszm; szkhely; alapts dtuma
ftevkenysg
megnevezse,
TEOR
szma
Ft-ban
utols
lezrt
v
rbevtele,
mrlegfsszege, sajt tke sszege,
zemi eredmnye, adzott eredmnye,
59

Cltrsasg
tulajdonosi
szerkezete
a
befektetst kveten (tbb rszletben
trtn befektets esetn a trgyh vgig
megtrtnt /vagy bejegyzs alatt lv/
tkebefektetsek alapjn)
Projekt rvid lersa (max. 300 karakter)
Els kapcsolatfelvtel dtuma
Tranzakci mrete (Ft)

Befektets tpusa
Esetleges exit megllapods ismertetse

foglalkoztatotti ltszma;
Kzs Alap, valamit az egyb tulajdonosok
megnevezse, rszesedse %-ban s
nvrtken (Ft-ban). Kapcsolt s partner
vllalkozsok megnevezse.
zleti elkpzels bemutatsa,
tervezett beruhzs, fejleszts helye, rvid
ismertetse
v, hnap
a befektetsi szerzdsben elktelezett
(akr
mrfldkvekhez
ktve)
teljes
befektetsi sszeg (belerve a tke- s
egyb tpus finanszrozst is)
Innovatv, Kezdeti fzis, egyb
pl. opcis megllapods

(ii) A kilpsrl szl dnts s (iii) a kilpsrl szl szerzdskts,


vagy lers esetn:

Cltrsasg
megnevezse
(azonost
adatai)
Kilpsrl hozott dnts idpontja
Kilps formja
Vev(k) megnevezse, adatai
Vtelr(ak)
Vtelr
megfizetsnek
temezse
Kilps eredmnye

dtum
pl. tzsdei bevezets, menedzsment ltali
kivsrls, sszeolvads stb.
(cg)nv, azonost adatok
tbb vev esetn vevnknt

formja,

Kilpst kveten:
Kilps idpontja
Kilpsi dntst kveten bekvetkezett
vltozsok a kilps realizlsa sorn
Lerst kveten:
Lers idpontja
Lersra vonatkoz dnts indoklsa,
megtett intzkedsek

rfolyamnyeresg/vesztesg sszege;
IRR (%)
dtum
Kilpsi dntskor
mdostsa

megkldtt

adatok

dtum

Adatszolgltats formja:
Az MV ltal megadott MS Excel formtum, elektronikus ton eljuttatva a Trsasg ltal
megadott e-mail cmre, vagy az MV Zrt. ltal biztostott egyb elektronikus felleten,
csatornn keresztl.
I.B) Negyedves adatszolgltats
Az Alapkezel minden naptri negyedvet kveten tjkoztatni kteles a Trsasgot (i)
a befektetsi tevkenysgrl s a befektetsi portfoli minsgrl, (ii) az egyes
Befektetsekhez kapcsold pnzmozgsokrl, (iii) az alap nett eszkzrtnek
alakulsrl, (iv) pnz- s rtkpapr szmla egyenlegeirl. Beklds hatrideje: (i) a
trgynegyedvet kvet 45 naptri nap, (ii)-(iv) trgynegyedvet kvet 15 naptri nap.

60

(i)

Az Alapkezel minden naptri negyedv vgt kvet 45 (negyvent) naptri


napon bell tjkoztatni kteles a Trsasgot a befektetsi tevkenysgrl
(feltrt, elszrt s tvilgtott Befektetsek alakulsa) s a befektetsi portfoli
minsgrl (portfoli sszestett elemzse a Kzvetti Szerzds 9.3. pontja
szerint). Ennek keretben az Alapkezel kteles sajt Igazgatsga (IG)
szmra beszmolt kszteni tevkenysgrl s a befektetsi portfolijnak
minsgrl, melyet az IG ltal trtn jvhagyst kveten megkld a
Trsasg szmra is.

Adatszolgltats formja:
Cgszeren alrt dokumentumok formjban.
(ii)

A Befektetsekhez kapcsold pnzmozgsok a trgynegyedv sorn.


(Idpontja a vonatkoz pnzsszeg elutalsnak napjt, illetve az Alapkezel
szmljn val jvrs napjt jelenti.)

Cltrsasg
megnevezse
(azonost
adatai)
Trgynegyedvi
folysts/visszafizets
tpusa
Folysts/visszafizets napja
Folystott/visszafizetett sszeg

tke; pnzklcsn;
(kilps esetn)
dtum
Ft

vtelr

megfizets

Adatszolgltats formja:
Az MV ltal megadott MS Excel formtum, elektronikus ton eljuttatva a Trsasg ltal
megadott e-mail cmre, vagy az MV Zrt. ltal biztostott egyb elektronikus felleten,
csatornn keresztl.
(iii)

Az Alap nett eszkzrtknek alakulsa

Alapkezel megnevezse
Jegyzett tke
Befizetett jegyzett tke
Sajt tke, ebbl
- befektetsek rtke (belertve a
pnzklcsnket)
- likvid eszkzk rtke
Kifizetett Alapkezelsi dj sszege az Alap
indulstl a jelentsi idszak vgig
sszesen (kumullt)
Alapra terhelt mkdsi kltsg sszege az
Alap indulstl a jelentsi idszak vgig
sszesen (kumullt)

Ft
Ft
Ft

Ft
Ft

Adatszolgltats formja:
Az MV ltal megadott MS Excel formtum, elektronikus ton eljuttatva a Trsasg ltal
megadott e-mail cmre, vagy az MV Zrt. ltal biztostott egyb elektronikus felleten,
csatornn keresztl.

61

(iv)

Az Alapkezel minden naptri negyedvet kveten kteles a Trsasgnak


megkldeni az Alap pnz- s rtkpapr szmlinak a trgynegyedv vgre
vonatkoz egyenlegkzl kimutatsait.

Adatszolgltats formja:
Cgszeren alrt dokumentumok formjban.
I.C) ves jelents
Az Alapkezel a rendelkezsre llst kvet 15 (tizent) napon bell kteles eljuttatni a
Trsasg rszre sajt, valamint a Kzs Alap auditlt ves beszmoljt.
Adatszolgltats formja:
Cgszeren alrt dokumentumok formjban.
II. Rendkvli adatszolgltats
Az Alapkezel haladktalanul tjkoztatni kteles a Trsasgot minden olyan, az
Alapkezelt, az Alapot, vagy egy adott cltrsasgot kzvetlenl rint esemny
bekvetkeztekor, amely jelents mrtk negatv hatssal br(hat) az Alapkezel, az
Alap, vagy a vonatkoz befektets jvjnek alakulsra (ilyenek lehetnek tbbek
kztt: csd- s felszmolsi eljrs megindtsa; egyb hatsgi eljrsok; peres
gyek; jelents kresemnyek stb.).
Az Alapkezel elzetesen kteles tjkoztatni a Trsasgot, ha szablyzataiban
vltoztatst kvn vgrehajtani, a vltoztats trgynak s indoknak megjellsvel,
klns tekintettel az albbiakra:

Alapkezelsi szablyzat

szmviteli politika

a klcsnnyjtsra s a fedezetek rtkelsre vonatkoz szablyzat,

az alap nett eszkzrtknek szmtsra vonatkoz szablyzat,

az rtkels fellvizsglatra (ellenrzsre) vonatkoz szablyzat,

valamint a vgleges dokumentumokat kteles eljuttatni a Trsasg szmra.


Adatszolgltats formja:
Cgszeren alrt dokumentumok formjban.
IV. PSZF jelentsek
Az Alapkezel kteles az Pnzgyi Szervezetek llami Felgyelete (PSZF) fel eljuttatott
rendszeres jelentseket esedkessgkor a Trsasg rszre is megkldeni.
62

5. MELLKLET
Tjkoztats a tmogatshalmozdshoz kapcsold szablyrl

Tjkoztatjuk nket arrl, hogy az Alapkezel kteles minden egyes Befektets


tekintetben a Kedvezmnyezettet tjkoztatni arrl, hogy
(i) a kis- s kzpvllalkozsokba trtn kockzati tke-befektetsek
elmozdtst clz llami tmogatsokrl szl 2006/C 194/02 kzssgi
irnymutats szerint tmogatott tkefinanszrozsban rszeslt,
(ii) amennyiben ezt a tkt ms csoportmentessgi rendeletek, irnymutatsok,
keretszablyok vagy egyb llami tmogatsrl szl dokumentumok alapjn
tmogathat indul beruhzsi vagy egyb elszmolhat kltsgek fedezsre
hasznljk, akkor a megfelel tmogatsi plafont vagy maximlis tmogathat
sszeget ltalnosan 50 szzalkkal, illetve a tmogatott terleteken tallhat
megclzott vllalkozsok esetben 20 szzalkkal cskkentik az els kockzati
tke-befektets els hrom vben s legfeljebb a kapott sszeg erejig, tovbb,
hogy
(iii) ezt a cskkentst nem kell alkalmazni azokra a tmogatsi intenzitsokra,
amelyeket a kutatshoz s fejlesztshez nyjtott llami tmogats kzssgi
keretrendszere12 vagy annak utdrendszere vagy az e terletre vonatkoz
csoportmentessgi rendeletek rnak el.

12

1 HL C 323/1., 2006. 12. 30.


63

6. MELLKLET
Kommunikcis alapkvetelmnyek

I.

Egysges kommunikcis csomag


-

Termktjkoztatk (brosrk, szrlapok, stb.) ksztse:


Az Alapkezel feladata a Trsasg ltal megadott fbb zeneteket beilleszteni a
kiadvnyok szvegbe, valamint az elrt arculati elemeket betartani. Az
Alapkezel feladata az unis tmogatsra felhvni a figyelmet mind szvegesen,
mind pedig a log elhelyezsvel, illetve a termket teljes mrkanvvel
megnevezni j Szchenyi Kockzati Tke elnevezssel.
Az Alapkezel feladata az j Szchenyi
nyomtatott
Kommunikcis
anyagot
vlemnyezsre megkldeni. A Trsasg
bell vlemnyezheti, esetleges kifogsait

Kockzati Tke termkkel kapcsolatos

elzetesen

a
Trsasgnak
a megkldtt anyagot 5 munkanapon
jelezheti az Alapkezel fel.

Az Alapkezel
feladata a termktjkoztatkat az gyflfogadsra szolgl
helyisg(ek)ben jl lthat helyen elhelyezni.
-

Cges egysgcsomag:
A Trsasg elre meg nem hatrozott idkznknt cges egysgcsomagot bocst
az Alapkezel rendelkezsre, mely cges egysgcsomag tartalma s az abban
meghatrozott felhasznlsi mdja alapjn az Alapkezel feladata a
Kedvezmnyezettek bevonsa a programmal kapcsolatos kommunikciba.
Az Alapkezel feladata a cges egysgcsomagot a szerzdsktskor a szerzdtt
Kedvezmnyezettek rszre rendelkezsre bocstani s biztostani (pl. a
tmogatsi szerzds megfelel kialaktsval), hogy a Kedvezmnyezettek a
cges egysgcsomag megfelel elemeit az egysgcsomagban tallhat
elrsoknak megfelelen hasznljk.

Plakt s tbla ksztse:


Az Alapkezel feladata a Trsasg ltal rendelkezsre bocstott eszkzket,
azokon szerepl fbb zeneteket/szlogent gyfl tjkoztats cljbl
gyflfogadsra szolgl helyisg(ek)ben jl lthat helyen elhelyezni, valamint
elrt arculati elemeket betartani, a termket teljes mrkanvvel megnevezni:
Szchenyi Kockzati Tke elnevezssel.

az
az
az
j

Az Alapkezel feladata A4-es mret tjkoztat tblt kitenni, a Trsasg ltal


megadott informcik alapjn, valamint az elrt arculati elemeket betartani, a
termket teljes mrkanvvel megnevezni: j Szchenyi Kockzati Tke
elnevezssel.

64

Honlap:
Az Alapkezel feladata a termket sajt honlapjn kzz tenni. Tovbbi feladata a
Trsasg ltal megadott fbb zenetek/szlogen hasznlata, valamint az elrt
arculati elemeket betartsa. Az Alapkezel kteles az unis tmogatsra felhvni a
figyelmet, mind szvegesen, mind pedig a log elhelyezsvel, illetve a termket
teljes mrkanvvel megnevezni: j Szchenyi Kockzati Tke elnevezssel.

II.

Amennyiben az Alapkezel rendelkezik az albb felsorolt felletekkel


s/vagy az albb felsorolt kommunikcis tevkenysgek kzl brmit
vgez, feladata a Trsasg ltal megadott fbb zenetek hasznlata,
valamint az elrt arculati elemek betartsa. Tovbb feladata az unis
tmogatsra felhvni a figyelmet, illetve a termket teljes mrkanvvel
megnevezni.
Az Alapkezelnek az albb felsorolt eszkzket az j Szchenyi Kockzati
Tke termk kommunikcija sorn nem ktelez kln ltrehoznia vagy
folytatnia:
-

Amennyiben DM levl-kampnyt vgez a termk npszerstse rdekben:


az Alapkezel feladata a Trsasg ltal megadott fbb zeneteket hasznlni,
valamint az elrt arculati elemeket betartani. Tovbb az Alapkezel feladata az
unis tmogatsra felhvni a figyelmet, mind szvegesen, mind pedig a log
elhelyezsvel, illetve a termket teljes mrkanvvel megnevezni: j Szchenyi
Kockzati Tke.

Amennyiben hrlevelet, szmlalevelet kld gyfelei rszre:


az Alapkezel feladata azokban a termket npszersteni, illetve a termket
teljes mrkanvvel megnevezni: j Szchenyi Kockzati Tke. Tovbbi feladata a
Trsasg ltal megadott fbb zenetek hasznlata valamint az elrt arculati
elemek betartsa.

Brmilyen a tmban rendezett rendezvnyen:


az Alapkezel feladata az unis tmogatsra felhvni a figyelmet, illetve a
termket teljes mrkanvvel megnevezni: j Szchenyi Kockzati Tke.
Tovbb feladata a rendezvnyre kszlt nyomtatott anyagokon a Trsasg ltal
megadott fbb zenetek hasznlata valamint az elrt arculati elemeket betartsa.

Amennyiben a tmban a sajt szmra interj, kzlemny, TV/rdi felvtel,


stb. kszl:
az Alapkezel feladata az unis tmogatsra felhvni a figyelmet, illetve a
termket teljes mrkanvvel megnevezni: j Szchenyi Kockzati Tke.
Tovbbi feladata a nyomtatott anyagokon az arculati elemek betartsa.

65

III.

A Trsasg, illetve a Programmal kapcsolatban szervezett kommunikcis


esemnyek, megjelensek esetn:
-

A fentieken tlmenen az Alapkezel feladata az Orszgos/regionlis/megyei


rendezvnyeken felkrs nyomn val rszvtel is , melynek kapcsn az
Alapkezel feladata ezen rendezvnyeken a Szervezvel teljes kren
egyttmkdni, a sikeres lebonyolts rdekben. (pl. szksg esetn
kzremkdni a cmlistk sszelltsban, egyb a Trsasg vagy a Szervez
ltal meghatrozott, ill. egyeztetett feladatokban kzremkdni, stb.)

Amennyiben a Trsasg oktatst szervez a termkrl s annak rtkestsrl,


az Alapkezel feladata azon rszt venni,

A termk PR, mdia megjelensei sorn az Alapkezel feladata a Trsasggal s


az intzmnyrendszer szereplivel egyttmkdni.

66

7. MELLKLET
Kzvett ltal benyjtott plyzat

67

8. MELLKLET
Befektetsi elterjesztsek minimum tartalmi elemei s ellenrzsi lista
Jelen mellklet azokat a tartalmi elemeket tartalmazza, amelyeket a kockzati
tkebefektets terleten szoksos befektetsi elterjesztsen tl mindenkppen
szksges szerepeltetni az Igazgatsg rszre elterjesztett, az MV Zrt., illetve az
Irnyt Hatsg szmra megkldtt befektetsi elterjesztsekben (a nagybets
fogalmak esetben a Kzvetti Szerzds fogalom-meghatrozsai az irnyadk):

A befektetsi dntsre javasolt forint sszeg

A befektetsi struktra pontos ismertetse:

Kedvezmnyezett (cltrsasg) bemutatsa

befektets formja, tke s pnzklcsn megoszlsa

Kedvezmnyezett eredeti, illetve a befektetst kveten kialakul pontos


tulajdonosi struktrja (nvrtk s %)

folystsok tervezett temezse

a befektetsi struktra bemutatsa brban

Kedvezmnyezett adatai (amennyiben mr ltezik):


o

azonost adatok (szkhely, cgjegyzkszm, adszm stb.)

esetleges jogeldk adatai

alapts dtuma, foglalkoztatottak szma

gazat, ftevkenysg

az sszes lezrt v pnzgyi adatai

Kedvezmnyezett a 800/2008/EK rendelet szerinti besorolsa (KKV)

Cgcsoport bemutatsa:
o

Kedvezmnyezett ltal Ellenrztt trsasgok alapadatai, rbevtele

Kedvezmnyezettet Ellenrz trsasg, valamint az Ellenrz trsasg ltal


Ellenrztt ms trsasgok alapadatai, rbevtele

A befektets ltal finanszrozott letszakasz

Amennyiben a befektetsi projektet innovatvnak tlik, ennek altmasztsa

Az Alap ltal biztostott sszeg Kedvezmnyezett ltali felhasznlsa

Amennyiben Kedvezmnyezett llami tmogatsra plyzatot benyjtani tervez/


nyjtott be melynek elbrlsa folyamatban van/vagy tmogatsban rszeslt a
tmogats/ok fbb adatai mint plyzati felhvs kdja, tmogats sszege,
tmogats clja, tmogats intenzits, ner forrsa, folystott sszeg
(elleg/elszmolhat kltsg).

A fenti informcik befektetsi elterjesztsekben trtn szerepeltetse mellett


szksges a jelen mellklethez csatolt Ellenrz lista hasznlata a befektetsi
elterjesztsek lland rszeknt.

68

Felttel
teljesl
(I/N)

Ellenrzsi szempontok
I.

A Tmogatsban rszesthet Kedvezmnyezett


/KSZ 3.1 (a) pontja/

a Magyar Kztrsasg terletn, nem a kzp-magyarorszgi


rgiban szkhellyel, illetve Magyarorszg kivtelvel az Eurpai
Gazdasgi Trsg terletn szkhellyel s
Magyarorszg
terletn, nem a kzp-magyarorszgi rgiban fikteleppel
rendelkez;
mikro-, kis- vagy kisvllalkozs;

2
3

amely
(illetve
amelyek
esetleges
jogeldjei)
a
cgjegyzki/nyilvntartsi adatok alapjn az els befektetsi
dntshez kpest legfeljebb 5 naptri ven bell kerlt
megalaptsra/nyilvntartsba vtelre;

amely, illetve amely Ellenrz, illetve Ellenrztt vllalkozsai,


valamint amelynek az t Ellenrz vllalkozs Ellenrzse alatt
ll msik Ellenrztt vllalkozsokkal egyttesen szmtott
konszolidlt ves nett rbevtele az els befektetsi dnts
meghozatalt megelz egyetlen zleti vben sem haladta meg
a 5 millird forintot.

69

Indokls

Felttel
teljesl
(I/N)

Ellenrzsi szempontok
II.
5

6
7

A Tmogatsbl kizrt mikro- s kisvllalkozsok


/KSZ 3.1 (b) pontja/
Az a vllalkozs tmogathat,
amely ellen nincs csd-, felszmolsi vagy vgelszmolsi
eljrs folyamatban, s/vagy amelynek nincs kiegyenltetlen
lejrt kztartozsa (kivve, amennyiben az adhatsg szmra
fizetsi halasztst vagy rszletfizetst engedlyezett);
amelyrl hitelt rdemlen bebizonyosodik, hogy a Kzs
Nvekedsi Alap Alprogrammal sszefggsben valtlan, hamis
adatot nem szolgltatott;
amellyel szemben nincs olyan eljrs folyamatban, amelyben,
vagy amely eredmnyeknt bntetjogi intzkedsnek lehet
helye, illetve amellyel szemben a brsg bntetjogi
intzkedsknt tevkenysgnek korltozst rendelte el;
amely nem minsl nehz helyzetben lv vllalkozsnak;

amely nem a hajgyrtsban, valamint a szn s


acliparban, illetve a pnzgyi gazatban tevkenykedik;

10

amelynek legutols lezrt, teljes zleti v nett rbevtelnek


(egyni vllalkozk esetn a vllalkozi adalapba beszmtott
bevtelek) tbb mint 50%-t nem mezgazdasgi tevkenysg
(TEOR 08 szerint: 01.11 03.22) teszi ki
amelyben,
illetve
amely
Ellenrz,
illetve
Ellenrztt
vllalkozsaiban, valamint mindezek esetleges jogeldjeiben a
Kzs Nvekedsi Alap ltal kibocstott B sorozat kockzati
tkealap-jegyeket lejegyz, vagy megszerz szemly, illetve
szemlyek, azok vezet tisztsgviseli, felgyel bizottsgi
tagjai, knyvvizsgli, tulajdonosai, illetve a tulajdonosok
vezet
tisztsgviseli,
felgyel
bizottsgi
tagjai
s
knyvvizsgli,
valamint
mindezen
szemlyek
kzeli
hozztartozi kzvetlen s/vagy kzvetett rszesedssel nem

11

az

70

Indokls

rendelkeznek, illetve a befektetsi dntst megelz 2 (kt)


naptri ven bell kzvetlen s/vagy kzvetett rszesedssel
nem rendelkeztek (ide nem rtve azon vllalkozsokat,
amelyekben az Alapkezel, vagy az Alapkezel Anyavllalatnak
Ellenrzse alatt ll msik alapkezel ltal valamely Program
keretben kezelt kockzati tkealap rszesedssel rendelkezik).
Felttel
teljesl
(I/N)

Ellenrzsi szempontok
III. A Tmogatsbl kizrt felhasznlsok
/KSZ 3.2 pontja/
A
befektetett
sszeg
Kedvezmnyezett
ltali
felhasznlsa
12 nem a Kedvezmnyezettel, illetve az Alapkezelvel Ellenrzsi
viszonyban ll gazdasgi trsasgban trtn rszesedsvsrls finanszrozsa;
13

nem hitelintzettel s ms zletszer finanszrozssal foglalkoz


intzmnnyel szemben fennll ktelezettsg, nem az Orszgos
Mikrohitel Alapbl folystott hitel, illetve nem tagi klcsn,
illetve ms, nem zletszer finanszrozssal foglalkoz
intzmnytl
szrmaz
klcsn
visszafizetsnek
finanszrozsa;

14

nem
kereskedelmi
(azaz
ingatlan-rtkestsi)
ingatlanfejlesztsi tevkenysg finanszrozsa.

15

nem az Eurpai Uni mkdsrl szl szerzds 1. szm


mellkletben (Annex I.) szerepl termk ellltsnak a
finanszrozsa:

cl

Nem tmogathat olyan projekt, amely az Eurpai Kzssget


ltrehoz szerzds 1. szm mellkletben (Annex I.) szerepl
mezgazdasgi
termkek
termelsre,
feldolgozsra
irnyulnak abban az esetben, ha annak eredmnyeknt az

71

Indokls

Annex I-ben szerepl termk keletkezik.


Ez a lehatrolsi elv minden lehetsges kedvezmnyezettre
vonatkozik fggetlenl a kedvezmnyezett mezgazdasgi
tevkenysgbl szrmaz rbevtelre.

72

Felttel
teljesl
(I/N)

Ellenrzsi szempontok
IV.

Befektetsi politika
/KSZ 6.1 pontja/

16

a Kzs Nvekedsi Alap 12 (tizenkt) egymst kvet


hnapbl ll idszak alatt egy Kedvezmnyezettbe idertve a
Kedvezmnyezett,
illetve
azonos
szemly(ek)
vagy
vllalkozs(ok) Ellenrzse alatt ll vllalkozsokat is
legfeljebb 2,5 milli EUR-nak (azaz kett s flmilli eurnak)
megfelel forint sszeget fektethet be;

17

a Kzs Nvekedsi Alap egy Kedvezmnyezettbe idertve a


Kedvezmnyezett,
illetve
azonos
szemly(ek)
vagy
vllalkozs(ok) Ellenrzse alatt ll vllalkozsokat is egy
befektetsi dntsvel legfeljebb 2,5 milli EUR-nak (azaz kett
s flmilli eurnak) megfelel forint sszeg befektetst
hatrozhatja el;

18

a fenti 16. s 17. pont szerinti befektetsi korltozsok


tekintetben, a Kzs Nvekedsi Alap ltal meghozhat
befektetsi dntsek maximlis sszegt cskkent ttelknt
figyelembe kell venni a Program keretben ms kockzati
tkealap-kezelk ltal az adott Kedvezmnyezett tekintetben
mr vgrehajtott s/vagy elhatrozott Befektetsek sszegt;

20

a Kzs Nvekedsi Alap valamely Befektetsnek fennllsa


alatt a Befektetk nem jogosultak a Kedvezmnyezett rszre
egyb tkejuttats nyjtsra, kivve, amennyiben a
Befektetk egyb tkejuttatshoz a Trsasg elzetesen
rsban hozzjrult;

21

A Kzs Nvekedsi Alap Befektetseinek a Kedvezmnyezett


jegyzett tkjnek, illetve tketartalknak megemelsvel j
73

Indokls

trsasg alaptsa esetn a jegyzett tke, illetve a tketartalk


befizetsvel valamint (a KSZ 6.4 szakasz szerinti
felttelekkel), pnzklcsn nyjtsval kell megvalsulnia.

74

Felttel
teljesl
(I/N)

Ellenrzsi szempontok
V.

Pnzklcsn nyjtsa a Kedvezmnyezett rszre


/KSZ 6.4 pontja/

22

az egy Kedvezmnyezettnek, illetve az ltala Ellenrztt


trsasgoknak nyjtott pnzklcsn egyttes sszege nem
haladhatja meg az e Kedvezmnyezettbe, illetve az ltala
Ellenrztt ms vllalkozsokba a Kzs Nvekedsi Alap ltal
befektetett tke sszegt;
Az tvltoztathat ktvny, illetve a tkv vltoztathat
adssg jelen pont tekintetben pnzklcsnnek minsl.

23

24

az egy Kedvezmnyezettnek, illetve az ltala Ellenrztt


trsasgoknak juttatott tke (jegyzett tke s tketartalk) s
tvltoztathat ktvny, illetve a tkv vltoztathat adssg
egyttes sszegnek el kell rnie az adott Kedvezmnyezettet,
illetve az ltala Ellenrztt trsasgokat rint Befektets teljes
sszegnek 70 (hetven) szzalkt;
a Kzs Nvekedsi Alap ltal folystott sszes pnzklcsn
egyttes sszege nem haladhatja meg a mindenkori befizetett
jegyzett tkje 25 (huszont) szzalkt.

75

Indokls

Felttel
teljesl
(I/N)

Ellenrzsi szempontok
VI.

A befektets jellege
/KSZ 1.1 pontja/

25

a befektets a vllalkozs korai (magvet, s indul) vagy


nvekedsi letszakaszt finanszrozza;

26

innovatv befektets

27

kezdeti fzis befektets

76

Indokls

ALRSOK

Alapkezel

[]
Alrk:

Trsasg
MV-MAGYAR
VLLALKOZSFINANSZROZSI
RSZVNYTRSASG

Alrk:

77

ZRTKREN

MKD