You are on page 1of 45

HORMONII LIPOSOLUBILI

Hormonii tiroidieni; Acidul retinoic (forma activa a vitaminei A); Hormonii steroizi: - calcitriolul (vitamina D); - h. corticosuprarenalieni : cortizolul; aldosteronul; - h sexuali: estradiol; testosteron; progesteron.

Sunt molecule hidrofobe, care pot traversa membrana si isi intalnesc receptorii in celula citoplasma sau nucleu!" #ransportori$ % albumina serica %SHB& ' steroid hormone%bindin( (lobulin %#B&%th)roid hormone%bindin( (lobulin Ma*oritatea receptorilor pentru HL sunt factori de transcriptie specifici" +actor de transcriptie , o proteina care se lea(a la o secventa specifica de -.N si re(lea/a rata de transcriptie a unei (ene sinte/a de -RNm!" Hormonii se lea(a la factorii de transcriptie, care la randul lor se lea(a la -.N si re(lea/a e0presia anumitor (ene"

Receptori membranari1receptori intracelulari

2lasificare receptori nucleari


3 Receptori clasa I % (lucocorticoi/i, aldosteron, andro(eni, estro(eni4 % isi intalnesc li(an/ii in citoplasma, iar comple0ul HR este translocat in nucleu4 % formea/a homodimeri" 3 Receptori clasa II % Hormonii tiroidieni, vitamina ., acid retinoic4 % Hormonii se lea(a de receptor dupa fi0area receptorului la -.N4 % +ormea/a heterodimeri cu receptorul retinoid 5

3 Ma*oritatea receptorilor pentru HL se (asesc in nucleu, dar unii sunt locali/ati in citoplasma" 3 Receptorul pentru (lucocorticoi/i se pre/inta sub forma unui comple0 multimeric citoplasmatic, asociat cu proteinele de soc termic heat shoc6 proteins!" 2and corti/olul se lea(a la receptor acesta sufera o modificare conformationala, disociind de proteinele hsp si impreuna cu hormonul patrunde in nucleu, unde se lea(a la o portiune de -.N numita element de raspuns hormonal HR7, hormone response element!" 3 Unii dintre receptorii nucleari sunt le(ati la -.N, la HR7 corespun/ator e0 receptorul pentru hormoni tiroidieni!" Le(area hormonului modifica activitatea receptorului si capacitatea de a se asocia la -.N"

3 70$ cortisolul (lucocorticoid! se lea(a la un receptor plasmatic, iar le(area hormonului induce o modificare conformationala a receptorului, modificare care activea/a receptorul, e0punand un domeniu de le(are a -.N%ului de tip ,,de(et de /inc8" 2omple0ul receptor%hormon patrunde in nucleu, dimeri/ea/a si se lea(a la o portiune de -.N numita &R7 (lucocorticoid%response element!" +iecare dintre (enele a caror e0presie e influentata de cortisol e sub controlul unui &R7 propriu" 3 Le(area comple0ului hormon%receptor la &R7 permite e0presia coordonata a unui (rup de (ene, chiar si atunci cand aceste (ene se afla pe cromo/omi diferiti" 3 &R7 poate fi locali/at fie in aval, fie in amonte fata de (ena a carei activitate o re(lea/a si poate fi situat la distante mari fata de aceste (ene, functionand ca un enhancer"

3 Receptorii pentru hormonii tiroidieni sunt heterodimeri cu receptorul pentru retinoi/i 5, care in absenta hormonului sunt atasati la #R7 si la molecule de corepresori, inhiband e0presia anumitor (ene" 3 2and hormonii tiroidieni se lea(a la receptori, acestia isi schimba conformatia iar domeniul de -.N lea(a molecule coactivatoare, initind transcriptia (enelor"

#amo0ifenul, medicament folosit in tratarea cancerului de san, intra in competitie cu estro(enii pentru le(area la receptorul specific, dar comple0ul tamo0ifen%receptor nu influentea/a e0presia (enelor"

HORMONII #IROI.I7NI
+oliculii tiroidieni ' celule epiteliale4 % coloid ' tireo(lobulina" Hormoni tiroidieni$ #9 ' triiodotironina4 #: ' tiro0ina

Sinte/a hormonilor tiroidieni ;"2aptarea ionilor de iodura din plasma4


#iroida captea/a ionii I% printr%un mecanism de transport activ, cu consum de -#P4

<"O0idarea iodului si iodurarea unor resturi tiro/il din tireo(lobulina or(anificarea iodului!4
I% =H<O<=<H= > tireopero0ida/a > I= =H<O #ireo(lobulina este iodurata de catre tireopero0ida/a! cu formarea de MI# monoiodotiro/ina! si .I# diiodotiro/ina!"

9"2uplarea resturilor de tiro/ina iodurata si formarea #9 si #: ca parti componente ale tireo(lobulinei4 .I#=MI# > #9 .I#=.I#> #: :"7ndocito/a tireo(lobulinei din coloid in celule, hidroli/a proteinei, eliberarea #9 si #: si secretia lor in san(e" #9 este de cateva ori mai activ biolo(ic decat #:" Se considera ca la nivel celular actionea/a doar #9"

Re(larea secretiei hormonilor tiroidieni ' feedbac6 ne(ativ ' #SH tireotropina hipofi/ara! , #RH hormonul hipotalamic eliberator de tireotropina!" La mecanismul de re(lare participa doar #9

7+72#7L7 +I?IOLO&I27 -L7 HORMONILOR #IROI.I7NI 3 -u rol in metabolismul o0idativ, care conduce la obtinerea de -#P si caldura efect calori(en!4 3 2resc intensitatea metabolismului ba/al, diminuea/a re/ervele lipidice si (lucidice, iar catabolismul proteic este intensificat4 3 Rol in de/voltarea fetala si postnatala, in special asupra sistemului nervos si scheletului, probabil prin activarea transcrierii (enei hormonului de crestere hipofi/ar si a (enei N&+ nerve (ro@th factor!" 3 -ctiunea de re(lare a metabolismului o0idativ este atribuita cresterii sinte/ei de Na1A%-#P%a/a, care repre/inta principalul consumator celular de -#P" Un alt posibil mecanism este cel de inductie a unor en/ime mitocondriale si stimularea utili/arii -#P%ului in cicluri futile transformari substrat%produs reversibile, ce produc efect termic!"

Elemente de patologie 3 onsecintele deficitului de iod$ %perioada fetala si nou%nascuti$ intar/iere in de/voltarea mentala, diminuarea (reutatii la nastere, cresterea mortalitatii perinatale4 %adulti$ (usa, cu posibilitatea de nodulari/are" 3 Excesul de hormoni tiroidieni$ % tireoto0ico/ele$ cea mai frecventa ' Boala &raves$ imuno(lobuline tireostimulante actionea/a la nivelul receptorului #SH, activandu%l" 3 Hipotiroidia (mixedem): % Lipsa sau deficitul actiunii hormonilor tiroidieni asupra metabolismelor$ % Poate fi afectata tiroida, hipofi/a sau hipotalamusul 3 !iroidite " strumite$ % Procese inflamatorii1infectioase aparute la un subiect cu tiroida anterior normala"

Acidul retinoic

Acidul retinoic 3 -cidul retinoic este un metabolit al vitaminei - retinol!, important in procesele de crestere si de/voltare compusii farmacolo(ici cu structura retinoida au potential muta(en!" 3 Sinte/a$ retinol > retinaldehida> acid retinoic retinol dehidrogenaza) 3 Mecanism de actiune: -cidul retinoic se lea(a la receptorii nucleari atasati de -.N si re(lea/a transcriptia unor (ene" 70ista doua familii de receptori nucleari retinoi/i$ cei pentru aci/i retinoici pentru aci/ii trans retinoici sau B cis retinoic! si cei pentru retinoi/ii 5 lea(a doar acidul B cis retinoic!"

#itamina D Citaminele sunt compusi ce nu pot fi sinteti/ati in or(anism" .in cau/a ca vitamina . este sinteti/ata la nivelul pielii, iar aportul din dieta este necesar doar in conditiile lipsei e0punerii la lumina solara, ea se comporta in or(anism ca un hormon" Structura ei chimica este derivata din cea a colestrolului" D .ehidrocolesterolul sufera o reactie neen/imatica prin e0punerea la lumina UC, re/ultand previtamina ." In timp de cateva ore, din aceasta se formea/a colecalciferolul vitamina .!, care este absorbit in san(e" In ficat, colecalciferolul este hidro0ilat in po/itia <E si eliberat in circulatie le(at de o proteina transportoare, La rinichi are loc o hidro0ilare suplimentara, fie in po/itia ;, (enerand metabolitul activ calcitriol$ fie in po/itia <:, (enerand un metabolit inactiv <:, <E dihidro0i vitamina .!"

%olul principal al vitaminei . este de a mentine concentratia calciului plasmatic$ % creste absorbtia intestinala de calciu, stimuland transcrierea (enei ce codifica proteina de le(are a calciului din intestin4 % reduce e0cretia prin stimularea reabsorbtiei la nivelul tubilor distali!4 % mobili/ea/a calciul din oase" 3 -lte roluri$ % intervine in sinte/a si secretia hormonilor tiroidieni si paratiroidieni4 % inhiba sinte/a de imuno(lobuline de catre limfocitele B si sinte/a de interleu6ine de catre limfocitele # % modulea/a diferentierea celulara" 3 %eglarea sintezei$ % in etapa catali/ata de ; alfa hidro0ila/a4 % P#H stimulea/a activitatea ; alfa hidro0ila/ei si inactivea/a <: alfa hidro0ila/a4 3 arenta de vitamina D: la copii $ rahitism4 la adulti $ osteomalacie

Hormonii steroi/i HS! Sinte/a$ corte0ul (landelor suprarenale, ovare, testicul &landele suprarenale$ medulara > catecolamine corticala$ /ona (lomerulara > mineralocorticoi/i /ona fasciculata > (lucocorticoi/i /ona reticulata > andro(eni #esticul > andro(eni Ovar > estro(eni si pro(estine #oti hormonii steroi/i au o structura chimica derivata din cea a colesterolului" 7n/imele ce catali/ea/a sinte/a HS sunt locali/ate in mitocondrii si reticulul endoplasmic neted"

Structura (landelor suprarenale

2olesterolul

&inteza hormonilor steroizi

In timp ce hormonii peptidici sunt molecule codate de (ene diferite, HS re/ulta din modificari en/imatice ale moleculei de colesterol" .rept consecinta e0ista mult mai putine tipuri de HR decat de hormoni peptidici, iar structurile sunt inalt conservate de la o specie la alta" 2olesterolul folosit in sinte/a este fie sinteti/at in celule sinte/a de novo!, fie transportat la celule prin intermediul lipoproteinelor" Prima etapa in sinte/a HS este repre/entata de conversia colesterolului la pregnenolona4 reactia are loc in mitocondrie si este catali/ata de en/ima citocrom P450scc c)tochrome P:EF side chain cleava(e!" 2it P:EF functionea/a in acest ca/ ca un transportor de electroni4 procesul implica si interventia proteinelor transportoare de electroni adrenodo0ina si adrenodo0in reducta/a"

Pre(nenolona poate fi convertita la pro(esteron4 procesul implica o 9%beta% hidro0isteroid dehidro(ena/a si o delta :%E i/omera/a, care transfera dubla le(atura 2E%2: pe ciclul -"

2onversia pro(esteronului la aldosteron implica interventia <; alfa hidro0ila/ei, ;;%beta%hidro0ila/ei si a aldosteron sinta/ei"

Sinte/a cortisolului are loc in /ona fasciculata, sub actiunea ;D alfa hidro0ila/ei, <; hidro0ila/ei si a ;; beta hidro0ila/ei" 3 2ortisolul si aldosteronul au structuri asemanatoare, cu <; de atomi de carbon"

Sinte/a testosteronului a estro(enilor si pro(esteronului 3 In celulele Le)di( sinte/a are loc prin aceleasi reactii ca si sinte/a de corticosteroi/i" 7tapa limitanta de vite/a este de asemenea scindarea catenei laterale din colesterol, cu formarea pre(nenolonei" #estosteronul se formea/a din pro(esteron sub actiunea unei ;D alfa hidro0ila/e, a unei lia/e ce indepartea/a un fra(ment de doi atomi de carbon si a unei ;D beta dehidro(ena/e" 3 .in testosteron sub actiunea unei E alfa reducta/e N-.PH dependente, se formea/a dihidrotestosteron" 3 #ransformarea testosteronului in estro(eni are loc sub actiunea unui sistem en/imatic numit aromataza. Procesul debutea/a prin hidro0ilare la 2;B, urmata de indepartarea 2;B sub forma de 2O< si aromati/area nucleului -" .in testosteron se obtine ;D beta estradiolul" 3 Pro(esteronul se obtine din pre(nenolona, in corpus luteum"

Sinte/a estro(enilor

3 Sinte/a HS se afla sub controlul unor hormoni de natura peptidica$

LH hormonul luteini/ant! > pro(esteron si testosteron -2#H h adrenocortcotrop! > cortisol +SH h de stimulare foliculara! > estradiol -n(iotensina II1II > aldosteronul

'unctiile H&
Product Progesterone Functions prepares uterus lining for implantation of ovum promote gluconeogenesis; favor breakdown of fat and protein (fuel mobilization); anti-inflammatory

Glucocorticoids (cortisol) (produced in adrenal cortex) (catabolic steroid)

ineralocorticoids (aldosterone) maintains blood volume and blood (produced in adrenal glands) pressure by increasing sodium reabsorption by kidney

+unctiile HS
!ndrogens (strongest " testosterone) (produced in testes primarily but weak androgens in adrenal cortex) (anabolic steroid) development of male secondary sex c#aracteristics; prevents bone resorption

$strogen development of female (produced in ovaries primarily but also in secondary sex adipose cells of males and females) c#aracteristics; prevents bone resorption

'iziopatologie 3 (nsuficienta coticosuprarenaliana ()oala Addison) % primara$ afectare corticosuprarenale$ -2#H G %secundara$ deficit de -2#H4 %tertiara$ deficit de 2RH .eficitul de cortisol$ hipo(licemie, astenie, anemie, depresie" .eficitul de mineralocorticoi/i$ hiponatremie, reducerea volumului plasmatic, hipotensiune" 3 &indroamele adreno-genitale$ #ulburari in steroido(ene/a suprarenala, ce afectea/a se0uali/area" .efectul (enetic implica <; hidro0ila/a, ;D hidro0ila/a si ;; beta hidro0ila/a" 3 &indromul ushing$ e0cesul cronic de (lucocorticoi/i$ hiper(licemie, proteoli/a si lipoli/a accentuate" 3 Hiperaldosteronism primar (sindromul onn); hipertensiune, hipo6alemie, hipernatremie"