You are on page 1of 1

Componentele cuptorului cu microunde. O scurta descriere a fiecaruia. Principiul incalzirii alimentelor in camp de microunde.

Diferente intre cuptorul traditional, grill-ul IR si cuptorul cu microunde n ceea ce priveste incalzirea produselor. Materiale care capteaza energia microundelor. Polimeri biodegradabili ob inuti prin amestecarea polimerilor sintetici cu biopolimeri !materiale sar"ate # materiale compozite$ %iopolimeri termoplastici. &plicatii. Metode de sortare a deseurilor prin plutire scufundare, inclusiv cu absorbtie preferentiala de solvent. Metode de sortare a deseurilor bazate pe zizolvarea selectiva. &vanta"e si dezavanta"e. &vanta"e si dezavanta"e pentru cracarea catalitica, prin comparatie cu cracarea pur termica. 'actori care influenteaza calitatea produsilor finali obtinuti prin piroliza. (fecte. Rolurile si avanta"ele ambala"elor inteligente. Principiul de functionare al Indicatorilor )imp-)emperatura. Indicatori cu radiofrecventa !R'ID$