You are on page 1of 42

3

Volker Friedrich

Ureenje prirodnim kamenom


Vrtni plonici, zidovi, stepenice

950 fotografija u boji 27 crtea 10 tablinih prikaza

Sadraj
Predgovor 9 Uvod 11 Kako se sluiti knjigom 13

Prirodni kamen i naini upotrebe u vrtu 60


Prirodni kamen ... i plonici 63
Podloge za poploavanje prirodnim kamenjem 63 Oplonici 65 Mjeavine morta i betona 66 Dugi plonici s odvodnim lijebovima 70 Oplonici s krinim fugiranjem 70 Promjene naina poploavanja 71 Segmentirani plonici 73 Postavljanje segmentiranih lukova 77 Prijelazna rjeenja kod segmentiranih lukova 77 Kaldrma / ljuskasti plonici 78 Poploavanje kaldrme 79 Oblikovanje krunih plonika 82 Krugovi prizivaju da priete blie 84 Neobraeni kamen / divlji plonici i zidovi 86 Odravanje prirodnog kamena 90 Mogue pogreke 90

Izgled naih vrtova u prolosti i danas 16


Prirodni kamen ... kroz povijest 19 Prirodni kamen ... i njegova primjena u vrtu 33
Klupice 33 Putovi 40 Ulaz u vrt 41 Krajolici 43 Japanski vrt 50 Voda u vrtu 53 Vie informacija o ureenju vrta 56 Vrste prirodnog kamena 58

Dodaci

Objanjenja strunih pojmova 31 Vrtne situacije I II 38 Ulaz u vrt 42 Krajolici I III 47 Krajolici IV V 51 Voda u vrtu 55

Dodaci

Postavljanje oplonika u redovima 67 Oplonici u redovima 69 Poploani prijelazi 72 Poploavanje segmentiranog luka 74 Proces poploavanja segmentiranog luka 76 Kaldrme 81 Kruno poploavanje 85 Proces krunog poploavanja 88 Neobraeni kamen / divlji plonici i zidovi 89 Mogue pogreke I IV 92

Prirodni kamen ... i zidovi 97

Oblici zidova 97 Zidovi od lomljenog kamena 98 Kiklopski zidovi 99 Zid od ljunka i oblutaka 100 Suhozid 100 Temelji za izgradnju suhozida 100 Izgradnja, pravila i primjeri 101 Zidani kameni zidovi (zidovi betonirani straga) 108 Neravnomjerno slojevito zidanje 108 Slojevito zidanje / pravilno slojevito zidanje 109 Zidne obloge 109 Oblikovanje nagiba i obronaka 112 Zidni pokrovi 118 Doziranje 118 Ureivanje fuga 121 Gabioni iani koevi 124 Njega zidova od prirodnog kamena 126 Mogue pogreke 126 Posebni oblici zidova 131

Prirodni kamen ... i ploe 135

Temeljne postavke za postavljanje ploa od prirodnog kamena 135, Poligonalne ploe 136, Pravila i primjeri 140, Ploe od lomljenog kamena 144, Ploasti materijal / pravokutne ploe od prirodnog kamena 148, Postavljanje ploastih materijala 148, Primjeri za uporabu ploa 152, Odravanje ploa od prirodnog kamena 154, Oblici optereenja / nanosni slojevi 154, Pogreke 154

Prirodni kamen ... i stepenice 157

Temelj za gradnju stepenica 157, Blok-stepenice 158, Sastavne stepenice 162, Ploaste stepenice 164, Ostali oblici stepenica 166, Odravanje konstrukcija i stepenica 169, Okoli stepenica 169, Strukture povrina 173, Mogue pogreke 175

Dodaci

Dodaci

Suhozid I IV 104 Mjeoviti zidovi 110 Straga betonirani zidovi I III 115 Zidni pokrovi I II 119 Doziranje 121 Fuge I II 122 Gabioni 125 Mogue pogreke I IV 127 Razliiti oblici zidova I II 132

Gradnja terase od poligonalnih ploa 137, Gradnja terase od poligonalnih ploa i mozainog oplonika 138, Povrine od poligonalnih ploa I II 142, Postavljanje ploa od lomljenog kamena I II 146, Ploasti materijali I II 150, Ostali naini uporabe ploa 153, Strukture 155, Pogreke 155 Blok-stepenice 161, Sastavne stepenice 163, Ploaste stepenice 165, Ostali oblici stepenica 168, Konstrukcije stepenica I II 171, Gornje strukture kod granita 174, Mogue pogreke I II 176

Prirodni kamen i kombinacija s najrazliitijim elementima 178


Prirodni kamen ... i kameni vrtovi 181
Temelji za izgradnju kamenog vrta 181, Veliki kameni vrtovi 182, Kameni vrtovi srednje veliine 184, Mali kameni vrtovi 185, Neto drukiji kameni vrt 187, Odravanje kamenih vrtova 187, Mogue pogreke 187

Prirodni kamen ... i drvo 207

Drvene terase 207, Izgradnja drvenih terasa 208, Drvene staze i drveni mostovi 211, Pergole 212, Drveni putovi 214, Zatitni zidovi / ogradni sustavi 214, Izgradnja zatitnih zidova ili sustava ograde 214, Ostali materijali za zatitne zidove ili ograde 217, Vrata i mjesta za sjedenje 217

Prirodni kamen ... i voda 219

Prirodni kamen ... i beton 191

Betonski oplonik 191, Temelji i pravila za postavljanje betonskog oplonika 191, Primjeri betonskih oplonika 193, Razliiti putovi od betonskog oplonika 196, Betonski zidovi 197, Temelji i pravila za gradnju betonskog zida s mjeavinom morta i betoniranjem pozadine 197, Primjeri betonskih zidova 198, Varijacije zidova 200, Betonske ploe 201, Temelji i pravila za postavljanje betonskih ploa 201, Primjeri za postavljanje betonskih ploa 201, Stepenice od betonskog kamena 204, Odravanje betonskog kamena 204

Vrtni ribnjaci 220, Temelji i pravila za izgradnju vrtnog ribnjaka 220, Primjeri 221, Informacije o gradnji jezerca 225, Potoci 226, Vodopadi 230, Izvorsko kamenje 232, Bunar / skulptura za protok vode 232, Obloge za fontane 232

Prirodni kamen ... i biljke 237

Zelenjenje konstrukcija od prirodnog kamena 238, Smjernice za saenje biljaka u konstrukcijama od prirodnog kamena 238, Sadnja biljaka na suhozidu 239, Kanali za biljke 240, Sadnja cvijea na pomaknuto izgraenom suhozidu 240, Sadnja biljaka na vrhovima zidova 241, Sadnja biljaka po kamenju samcima 241, Sadnja biljaka u fugama ploa i stepenica 245, Sadnja biljaka u kamenom vrtu 245, Sadnja biljaka po vodenim konstrukcijama 264,

Dodaci

Konstrukcije kamenog vrta I II 188 Betonski oplonik 195, Betonski zidovi 199, Betonske ploe 203, Kombinacije betona i prirodnog kamena 205

Dodaci

Drvene terase 210, Izgradnja pergole 213, Za izgradnju elemenata ograde 216, Male vrtne situacije 223, Vodeni putovi 224, Potoci I-II 227, Vrtne situacije s potokom 229, Potoci 231, Kamen za izvor 233, Fontana 234, Obloge za bunare 235 Sadnja biljaka na suhozidu I-II 242, Sadnja biljaka na prirodnom kamenu samcu 244, Varijacije kamenog vrta 246, Osvjeavajue djelovanje biljaka 247, Meuigra biljaka 247, Vodeni vrtovi 265, Mala bjelogorica 268

Jo nekoliko biljaka za kamene vrtove 267, Bjelogorica 267, etinari 269, Trave 270, Paprati 270, Gomoljaste biljke 270, Odravanje konstrukcija od prirodnog kamena 271

Rad s prirodnim kamenom i njegovo oblikovanje 294


Prirodni kamen ... i prije/poslije 297
Gradnja kunog vrta 297, Preoblikovanje postojeeg vrta 302

Prirodni kamen ... i ukrasi 273

Ukrasne povrine 273, Izrada ukrasa ili simbola 274

Prirodni kamen ... i ostale upotrebe 277

Stupovi i kameni samci 277, Gotovi dijelovi i dizajn 278, Obloge, elementi ograde, pergole 283, Oblutci, ljunak, rubni kamen 284

Pogovor 307
Popis literature 310 Izvori 310 Zahvale 310 Izvori fotografija 310 Kazalo 311

Prirodni kamen ... i umjetnost 289

Umjetnost od prirodnog kamena 289, Umjetnost od prirodnog kamena i ostalih materijala 290

Dodaci

Ukrasi / simboli 275 Namjetaj od prirodnog kamena 280, Mramorni mozaici 281, Posebni gotovi elementi 282, Obloge 285, Upotreba oblutaka 286, Upotreba ljunka, rubnog kamenja 287 Jednostavni modeli od prirodnog kamena 291, Orijentalne skulpture 292, Umjetnika djela od prirodnog kamena, metala i ostalih materijala 293

Dodaci

Gradnja kunog vrta s poligonalnim ploastim povrinama, terasom i pergolom 298, Gradnja ukrasnog, slijepog zida za prednji vrt 303 Dizajni prednjeg vrta 308

Predgovor
Draga itateljice, dragi itatelju! Pred vama je jo jedna knjiga o prirodnom kamenu! Prirodni kamen i njegova upotreba jedna su od neiscrpnih tema. Uvijek ima novosti o nainima prilagodbe starih tehnika te o potpuno novim, suvremenim tehnikama ureenja zidova, o novim metodama postavljanja, trikovima kako stari zid na jednostavan nain pretvoriti u novi ili novom podariti starinski izgled. Pri tome u ovoj knjizi nisu predstavljene sve metode i trikovi, jer mata i kreativnost vrtlara nemaju granica. Molim vas da o tome kako se sluiti ovim prirunikom proitate u posebnom poglavlju knjige. Jedno je vano napomenuti: u ovoj su knjizi adekvatno objanjeni mnogi razliiti elementi postavljanja zidova. Od jednostavnih naina obrade kamena do posebne upotrebe u vrtnom prostoru ovdje e svatko pronai upute, poticaje i savjete za ureivanje vrtnih terasa, putova, zidova, stepenica; inspiraciju za kombinacije s drugim materijalima, za odreene vrtne situacije; a moda i rjeenja nekog problema koji vam je do sada zadavao glavobolje. Fotografije, crtei i saeci slue kao poticaj moda e se uskoro promijeniti i izgled vaeg vrta? Oberhausen, proljee 2007. Volker Friedrich

10

Kamen lei poput mrtvaca,

podie ga dijete ...i vidi dio svijeta.

11

Uvod
Prirodni kamen sastavni je element vrtova, parkiralita, kunih obloga, interijera i raznih dekorativnih elemenata. Njegova je vrijednost u vizualnom i praktinom pogledu, stoga e se u podruju prirodnog kamena za svaki ukus pronai poneto. Tako postoje najrazliitije inaice ureenja ulaznih predjela i prilaza za motorna vozila, terasa, pregradnih zidova, stepenica, kunih obloga, pergola, ribnjaka, vrtova, pokrova i kamenih zidova zasaenih cvijeem. U prvome su planu odabir odgovarajueg materijala, upotreba i njegove harmonizirajue funkcije. Vrlo je vano planirane elemente kvalitetno uskladiti s postojeim graevnim prilikama, raznim visinama i cvjetnim pokrovom. Kombinacije drveta i betona s vodom vrtne e situacije podii na sasvim novu razinu, dok e paljivo odabrano cvijee pruiti bezbroj prekrasnih mogunosti ureenja. Tako u paljivo pripremljenim uvjetima nastaju prekrasne vrtne minijature razliitih stilova ili pak vei ivotni prostori ureeni s mnogo mate i sklada. Bez znanja i razumijevanja obrade prirodnog kamena u prolosti, pojedincu je teko razumjeti nastanak razliitih vrtnih krajolika. Intenzivno planirani vrtovi s precizno izvedenim radovima ili upadljivo ureene, na irokoj povrini postavljene, vrtne instalacije prikazuju nam prirodu u razliitim detaljima. Tisuama godina veliki su narodi stvarali krajolike i vrtove. Ve odavno izumrle tehnike i fragmenti daju nam samo naslutiti kako su u pradavna vremena planiranje, obrada i graenje bili intenzivni i precizni te kako su postali temelj ureenja vrtova u dananje doba. Naa je elja da vam fotografijama, uputama, objanjenjima i savjetima pribliimo taj dio svijeta kako bi moda i u vaem vrtu osvanula manja ili vea vrtna pria. Nadamo se da e prikazane vrtne situacije, teme i negativni primjeri koje u knjizi obraujemo pomoi u nastanku i ostvarenju ideja.

12

13

Kako se sluiti knjigom


Slika 1 Ovdje emo prikazati razne kombinacije prirodnog kamena, vode, biljaka, drveta i betona jasnih linija, isprepletene, ugodne ili futuristike, jednostavnog ili upadljivog ureenja. Vrt sainjava mnotvo pojedinosti, esto maleni detalji koje emo objasniti savjetima i uputama. Slika 2 Postoje razna poploenja za terase, putove, ulazne predjele garaa, mjesta za rotilj ili jednostavna omeenja prostora od prirodnog kamena.
3

Polazimo li od injenice da najvie ideja dobivamo vizualno, a mnogi vizualni podraaji potencijalni su novi vrtovi predlaemo da u miru promotrite sljedee fotografije. Ovdje su prikazana i objanjenja uobiajenih vrtnih ureenja ili njihovi detalji. Ipak oni nemaju nita zajedniko s esto sterilnim vrtnim izvedbama. Na samom je poetku knjige bitno spomenuti povijest prirodnog kamena, bez koje dananji vrtovi i njihovi elementi zasigurno ne bi postojali. U nastavku poglavlja govorit e se o sadraju ove knjige.

umjetnike posude za cvijee, suhozid ili pak imitaciju straga betoniranih starinskih zidova od prirodnog kamena. Slika 4 Alternativu ploniku od prirodnog kamena predstavljaju kamene ploe kojima se na razne naine mogu prekriti terase i putovi. U ovoj emo knjizi prikazati razne nai-

Njih emo prikazati pozitivnim i negativnim primjerima. Slika 3 Zidovi u vrtu imaju razne uloge: mogu omeiti neki miran kutak ili skrovito prebivalite, ponekad predstavljaju

14
ne spajanja ploa. Slika 1 Za prevladavanje visinskih razlika u vrtu potrebne su
1 3

stepenice koje najee postavljamo u kombinaciji zidova od prirodnog kamena i ostalih graevnih elemenata. Ovdje emo predstaviti razne mogunosti tehnike graenja.
2

Slika 3 Kombinacija s betonom takoer moe biti vrlo privlana. Usklaene boje i strukture terasama i putovima podarit e sasvim nov izgled i sklad.
4

glatkim ili ak oblim konturama. Slika 5 Drvu i prirodnom kamenu esto pridodajemo i element vodu. Bilo kao ribnjak ili
5

Slika 4 Drvo i prirodni kamen pruaju nadasve razliite mogunosti kombiniranja. Drveni stropovi, staze, pergole i ograde privlait e poglede vrletnim izgledom prirodnog kamena, ali i svojim mekim, Slika 2 Kameni vrtovi oivjet e prijelaze izmeu terase i travnjaka, zidova i ribnjaka, a ukraeni odgovarajuim cvjetnim pokrovom predstavljaju pravu vrtnu atrakciju.
6

bazen, potok ili fontana, uborenje vode udahnut e ivot u vrt, dok e prizor kukaca, sitnih ivotinja i ptica pomoi da naete unutarnji mir. Slika 6 Pravilno odabran biljni

15
pokrov pripadajui je element kamenih vrtova, fuga u zidovima i podnim ploama. Tablice u knjizi pomoi e u izboru
7 9

biljaka te e prikazati kojih su boja, visina i posebnih karakteristika pojedine biljne vrste. Slika 7 Ornamenti u vrtu mogu imati sasvim posebno znaenje. Mogu predstavljati slike, kune brojeve, uzorke ili ak opis zanimanja vlasnika kue. Slika 8 U poglavlju o ostaloj upotrebi prikazat emo iroku paletu najrazliitijih naina upotrebe prirodnog kamena. Jednostavne instalacije s poliranim
8

no umjetniko djelo vrt moe postati osobni izlobeni prostor. Slika 10 U posljednjem dijelu knjige prikazali smo kako vrt moe izgledati prije i to na
10

kraju iz njega moe nastati (kasnije). Mnoge su mogunosti dolaska do cilja. Nadamo se da ete unutar svih danih informacija pronai ideju i poticaj za oblikovanje svoje oaze mira.

ploama, pojilita za ptice, izvori ili nadgrobni spomenici zaista je pregrt raznih mogunosti koje nam prirodni kamen prua. Slika 9 U meuvremenu je i umjetnost pronala svoje mjesto u vrtovima. Da li kao okvir nekog umjetnikog djela, spoj metala i kamena ili kao zaseb-

Prirodni kamen ... i njegova primjena u vrtu

Vrt se moe planirati po odreenoj temi, najvanije je ipak da se u tom vrtu dobro osjeate. Vrt moete imenovati, tematski ga oblikovati, urediti ga nizom zanimljivih elemenata, zasaditi rijetkim biljnim vrstama ili pak od njega napraviti pompoznu upadljivu dunglu. Pri tome veliina vrta ne igra nikakvu ulogu. Kakav god vrt ureivali, bitno je da se u njemu dobro osjeate, da bude vae mjesto oputanja i odmora, mjesto gdje bjeite od stresne svakodnevice. To su imbenici koje vrtu daju osobnu notu. Tako na primjer vrt moe predstavljati proireno stambeno podruje gdje sama priroda postaje dnevni boravak ili sasvim skrovito mjesto za odmor, to je u dananje doba posebno vano. Tako posebno oblikovan vrt, opremljen omiljenim biljkama i paljivo biranim graevnim materijalom, moe postati sastavni dio uravnoteenog naina ivota cijele obitelji. Primjerima emo u ovoj knjizi prikazati i opisati razne vrtne situacije,

na temelju kojih svatko moe razviti svoje zamisli te ih prilagoditi vlastitim potrebama i veliini vrta. Ponekad je samo vano vidjeti kako to radi netko drugi. Postavlja se pitanje je li vrt savren samo ako slii engleskom vrtu? Nije ni najmanje jednostavno poeti s odreenom vrtnom situacijom jer svaka na svoj nain predstavlja neto osobno, korisno, zadivljujue, vrijedno vienja. Ipak u svakom se vrtu trebaju nalaziti klupice i mjesta za sjedenje.

nain postavljanja nijedna fuga nije dulja od 2 m povrinu ini atraktivnom. Slika 2 Ova vrtna terasa izgledom podloge, ije su ploe jednake veliine i simetrino poloene, djeluje gotovo antiki. Ona je otvoreno, a ipak skrovito mjesto odmora. Stol je oblikom usklaen s terasom, a okolina je zasaena gustim,

Klupice
Najei sastavni dio vrta raznolika su mjesta za sjedenje i njihove mogunosti primjene na terasama, kod vrtnih rotilja, proirenih putova i sakrivenih nia. Slika 1 Postavljena pokraj puta, ovakva nia poziva na odmor. Uvuena meu velikim zelenim biljkama i postavljena na poploanom tlu, ona predstavlja svojevrsnu oazu mira. Ploe su poloene u mjeavini tucanika i pijeska. Taj rimski

34

intenzivnim zelenilom. Vana je i izvedba puta koji vodi do terase, odnosno do mjesta za sjedenje. To moe biti neka vrsta slijepe ulice ili terasa koju u svim smjerovima moete napustiti. U ovom je sluaju zanimljiva rasvjeta povrine. Slika 1 Sasvim drukiji ambijent stvara ova velika terasa. Jednako e lijepa i privlana biti postavljena uz kuu, kanal ili rijeku s vlastitim vezom za brod. U drugom sluaju, zbog mogunosti visokog vodostaja, ploe od prirodnog kamena valja, u mjeavini morta, postaviti na gustim temeljima ili na betonskoj ploi odgovarajueg nagiba. Slika 2 Postoje razni naini oblikovanja krugova koji ulaze jedni u druge. Upotrebom raznih kamenih materijala, boja ili kao u ovom sluaju okruglim bazenom, vrtna se terasa na savren nain moe oiviti. U ovom primjeru betonske kamene ploe cijeloj terasi daju ugodan karakter. U pozadini prolazi put od poligonalno obraenih ploa od prirodnog kamena. Do ove se terase dolazi samo puteljkom od prirodnog tucanika, do nje ne vodi nijedan izravan put.

Slika 3 Poligonalno postavljene ploe, s djelominom ispunom prirodnog tucanika, vode do vee povrine pogodne za postavljanje stolica ili klupa. Zbog veliina fuga kretanje po ovako pripremljenim povrinama esto je oteano. Takoer postoji opasnost od ljuljanja jer temeljna podloga esto poputa. Slika 4 Oaza mira samo za jednu osobu? Naravno da e se i ovdje nai mjesta za vie stolica. Ipak ova lokacija odie atmosferom u kojoj e se svatko osjeati zatieno. Terasa omeena zidom od prirodnog kamena u nevjerojatnoj je ravnotei s jednostavno poloenim poligonalnim ploama. Mjesto na kojem e svatko uivati. Slika 5 Skrovito ipak lako dostupno mjesto. Igra velikih i malih ploa u ovom primjeru oivila je cijelu podnu povrinu. Put koji vodi do terase nastavlja se preko nje, dok je nain sadnje cvijea vrlo promiljen i ispravan. Slika 6 U jednu ruku futuristiki, ipak pravocrtan, ovaj je vrt u svojoj izvedbi vrlo zanimljiv. Uska povrina za sjedenje odmaknuta je od puteljka, lagano je poviena od tla, dok su dublje ispod nje postavljene metalne posude sa

cvijeem. One su, poput djejih sanduka za slaganje, privrene jedna za drugu, a u njima je posaeno cvijee koje

35

podnosi suu poput Seduma ili je jednostavno dodan tucanik. Slika 7 Iz druge perspektive vidljiv je prolaz izmeu ploa od prirodnog kamena kombiniranih s metalnim kutijama koji dijeli terasu od travnatim biljem, u ovom sluaju s Pennisetum alopecuroides, zasaenog vrtnog dijela. Terasa nije oivljena samo metalnim kutijama ve i na poploanom dijelu zasaenim grabovima (Carpinus betulus). Slika 8 Lijep vrt ne mora biti velik. Dubina se moe postii izravnim puteljkom nainjenim od ploa jasnih linija koji vodi do neto uvuenija mjesta za odmor. Slika 9 Osim toga, taj ravan put moe voditi i preko dominantne drvene terase, koja dijeli stambeni prostor od vrta. Upotreba razliitih materijala drva i prirodnog kamena u ovom sluaju dijeli dva neovisna vrtna prostora. Slika 10 Naslonite se na topli zid, ispruite noge, uivajte u zrakama sunca i biljkama oko sebe i zatvoreni, unutarnji predio vrta moe djelovati oputajue. Slika 11 Ovaj unutarnji vrt zbog posaenih biljaka posebno bijelih rua koje cijeli prizor ine svjetlijim djeluje
7

10

11

vrlo prozrano. U stranjem dijelu vrta svijetli japanska jesenja anemona vrste Honorine Jobert. Takvim ureenjem cijela povrina djeluje uredno, a ipak svijetlo i ivahno.

36

Slika 1 Odmarati se moemo i na drvenoj terasi pokraj kakva lijepa bazena. Ravnomjernost terase prekinuta je biljem Yucca filamentosa i kineskim aem (Miscanthus sinensis). Pucketanje drvenih letava prilikom ljuljanja na ergonomski oblikovanoj drvenoj stolici djelovat e dodatno umirujue.

5 3

Slika 2 Ova malena terasa takoer je mjesto na kojem ete, dok vas zavjese sakrivaju od pogleda, moi u miru uivati. Slika 3 Dvije naoko zasebne povrine za sjedenje, koje razdvaja kamin obloen prirodnim kamenom, ipak spaja povrina poploana prirodnim kamenom.

Slika 4 Mirno mjestace usred travnate povrine. Ureen bez previe troka, ovaj se vrt iskazao kao prava skrovita oaza. Slika 5 Mnogo raskonije djeluju ove klupice ispod vinovom lozom zasaene pergole. Klasino ureenje s kamenom statuom i odgovarajuim zidinama pridonosi posebnoj

37
kom u skladu je sa zidom od prirodnog kamena i biljkama koje okruuju cijelu povrinu. Slika 8 Ova jednostavna klupa postavljena je sa strane puteljka. Okruuju je suhozid i biljke, dok se sa stranje strane nalazi ivica od obinog jasena (Fraxinus excelsior). Slika 9 Nekako u prikrajku, s otvorom prema vrtu, smjetena je ova malena vrtna terasa. atmosferi. Slika 6 I ovo je mjesto na kojem se u miru moete opustiti, uivati u suncu i promatrati ljetno bilje. Ovakvu, na prirodni kamen postavljenu klupu jednostavno je uklopiti i u vrt manjih dimenzija. Slika 7 Sunano mjesto za promatranje tlo posuto tucaniUkraeni drveni zasloni tite od pogleda i mjestu daju dozu anonimnosti. Fino grabljani put spaja prirodni pokrov vrta s mjestom za odmor nainjenim od prirodnih materijala. Slika 10 Ova poviena, raskono ureena terasa predstavlja sredite vrta te je s nje omoguen pregled nad svime to se dogaa. Teke grede i pergola nad njima dodatno pojaavaju dominantan utisak.

10 8

38
Slika 1 Intenzivno iskoritena povrina. Slika 2 Mjesto susreta u prirodi. Slika 3 Sneno i divlje kombinacija prirodnog kamena i drveta. Slika 4 Malen, tajni kutak.

Vrtne situacije I
1

39

Vrtne situacije II

Slika 1 Sakriveno iza kamenog vrta. Slika 2 Vrlo moderno i pogodno za velike obitelji, ima, naime, 10 sjedeih mjesta. S vrlo zanimljivo ureenom kulisom. Slika 3 U svojem se vrtu vozim brodom. Slika 4 Vrt blizanac. Jednake terase i jednako bilje okrueno vodom.

40 Putovi
Postavljanje putova u vrtu neophodno je elimo li imati prilaz ureenim vrtnim ili biljnim konstrukcijama, pa makar to bio i sasvim maleni puteljak. Slika 1 Raskono ureen vrt s putovima koji vode u razliitim smjerovima: jedan vodi centralno do pergole i jezerca iza nje, dok drugi, koji nestaje desno iz fotografije, vodi kroz vrt. Slika 2 Put od betonskih otoka ili elemenata od prirodnog kamena vodi kroz gust biljni pokrov. Do cilja ne mora uvijek voditi velik, irok i otvoren put. Slika 3 Ovo je primjer kako put moe voditi i kroz maleno jezerce. Pri tome je vano da ploe ili kamenje po kojem se koraa budu vrste i da se po njima ne klie. Slika 4 Ovaj se put rava i vodi na lijevu i desno stranu, premda to zbog gustoe biljaka nije sasvim jasno vidljivo. Tako ostaje izvjesna doza napetosti prisutna u vrtu, to takoer ima svoje znaenje. Svaka nova pozicija otkriva novu vrtnu situaciju. Slika 5 Na kraju puta klupa ili stolica pozivaju na odmor. Ni ovdje nije vidljivo radi li se o slijepoj ulici ili put vodi dalje ulijevo.
5

Slika 6 Putovi do terasa mogu voditi na sasvim razliite naine. U ovom primjeru, sreditu na kojem se nalazi terasa moe se prii sa svih strana. Povrina je prekinuta malim travnatim otocima, dok je na terasi stol, poput ahovske ploe, nainjen od prirodnog kamena.

1 3

41 Ulaz u vrt
Lijepo i s panjom ureen ulaz u vrt daje kui, vili ili sjenici poseban ugoaj. Razumljivo je da u stambenoj etvrti postavljanje golemih vrtnih zdanja nije mogue. Ipak, i u tim se sluajevima dodavanjem samo posude sa cvijeem moe osjetiti daak prirode. Slika 7 Cijeli vrt moe biti obuhvaen kamenim zidom. Ovaj zid ipak ne zaklanja pogled u dvorite i na kuu. Slika 8 Ispred velikih kua kameni vrtovi djeluju posebno efektno. Slika 9 Kuni ulazi s drvenim ili vratima od umjetnih materijala, ukrasima od kovanog eljeza ili drvenim stubovima sastavni su dio ureenja vrta. Slika 10 Veliki kameni zidovi koji pridravaju teka eljezna vrata esto krase ulaz u velike vrtove ili parkiralita. Vrlo je vano planiranje vrta, tako da predio ulaza i sam vrt budu u skladu. Slika 11 I maleni ulaz s umjetniki izraenim eljeznim vratima i zidom od prirodnog kamena moe biti vrlo lijep. Ostatak posjeda opasan je mahonijom (Mahonia aquifolium). Slika 12 Ulaz ili odvojak u druge vrtne predjele moe se urediti i elinim koarama napunjenim kamenjem gabionima. Tako uhvaene stijene bez velikog troka ostavljaju dojam prirodnog zida.

10

11

12 9

42

Ulaz u vrt

Slika 1 Ulaz u vrt sa zidom od kamenih oblutaka. Slika 2 Planski zasaena uska povrina. Slika 3 Ulaz u vrt se, ovisno o poloaju, moe urediti i vrlo raskono.

Slika 4 Prirodnim kamenom poploan prilaz za automobile uvijek dobro izgleda.

43 Krajolici
Da bi vrt bio lijep, ne treba izgledati poput Alpa. Visei Semiramidini vrtovi, park dvorca u Versaillesu ili engleski vrtovi zaista su impresivni, ali ih ne moemo preslikati u svoje znatno manje privatne vrtove. Mogue je preuzeti detalj, scenu koja nam se posebno svia i prilagoditi je svom vrtu.

velikih kamenih ploa. Slika 4 Vrlo je vano da su sve vrtne zanimljivosti lako dostupne dobro zamiljenim puteljcima. Tako ovaj gotovo pravocrtan put, na kojem zbog visinskih razlika postoje stepenice, zbog razliitih dimenzija kamenih ploa i oblutaka djeluje vrlo prirodno i osvjeava cijeli izgled vrta. Slika 1 Iz svakog smjera ili novog kuta promatranja u vrtu bi trebao postojati novi krajolik. Cjelokupna slika ovog alpskog vrta moe se tematski podijeliti. Tako uvijek iznova otkrivamo neki zanimljiv detalj i izbjegavamo dosadu. Slika 2 Nain ureenja ovog detalja sam po sebi ini vrlo atraktivnu vrtnu situaciju. Most od prirodnog kamena preko potoka i naokolo posaeno grmoliko bilje u skladu su s okolinom te bude zanimanje za prouavanjem preostalog dijela vrta. Slika 3 U ovoj pomalo sakrive noj nii nastaje pritok vodopada. Korito rijeke ureeno ljunkom i prirodnim oblutcima pojaava alpski dojam, a prilaz s terase do rijenog korita mogu je preko Slika 5 Upotreba biljaka i njihovo usklaivanje, posebno u ovoj situaciji, nije jednostavno jer se esto dogaa da zadanoj temi ne pristaje sve. U ovoj je situaciji kombinacija velikog kamena te u kuglu oblikovanog Buxusa i stupolike europske tise (Taxus baccata fastigiata) pravi primjer uspjenog ureenja. Granica ove vrtne situacije je put koji vodi pokraj nje te iza njega posaeni planinski bor (Pinus mugo).

44
uspravni blokovi od prirodnog kamena i elini nosai, a svojim dimenzijama e se uklopiti samo u velika dvorita ili parkove. Pa tko voli... Slika 3 Antiki vrt idealno je mjesto za zaljubljene. U njegove graevne elemente ubrajaju se razne figure, vodene instalacije i slini osebujni detalji. Slika 4 Zidovi koji razdvajaju ovaj vrt i mjesta za sjedenje ine ga posebno zanimljivim. Sa svake strane izgleda kao da kroz okno promatramo neko novo i drukije ureenje. Slika 5 Iako je upotreba prirodnog kamena u porastu, u ureenju vrta vrlo se esto upotrebljavaju betonski ele-

Slika 1 Cijela biljna povrina zasaena je mahovinom tako da je izmeu pojedinanih ploa i plonika od prirodnog kamena nastala oku ugodna zatvorena cjelina. Slika 2 Ovaj pomalo drukiji vrt prava je suprotnost ranije opisanom. Pergolu ine

45

menti. Tako plonici, stepenice, odvodni kanali ili izvorska kugla, nainjena od betona, okrueni odgovarajuim biljkama vrtu daju vrlo jasan koncept.

kamen ... i beton Slika 7 Boja e oivjeti svaki vrt. Poigrati se moete raznobojnim cvijeem i grmljem, ali i upotrebom raznobojnih ploa i plonika te zidanih vrtnih elemenata. Pri tome budite oprezni kako bi boje bile ugodne oku promatraa. Takve kombinacije izrazito svije-

tlih i tamnih povrina, eventualno poliranih ili mokrih, pri intenzivnom sunevom svjetlu mogu zaslijepiti.

Slika 6 U ovom vrtu jasnih linija posebno su zanimljivi povieni zidani elementi. Visoki zid koji dvorite odvaja od susjeda i raskono zasaena terasa posebno su upadljivi. Dijelovi koji ine zid nainjeni su od betona, a o tome emo vie govoriti u odlomku Prirodni

46

Slika 1 U svako godinje doba vrt izgleda drukije. Zimi zbog nedostatka lia posebno do izraaja dolaze graevni elementi. Zidovi od prirodnog kamena, zdenci, stepenice, pergole, putovi, smrznuti po-

toci ili ribnjaci, preostalo cvijee i vazdazeleno bilje, markantno izbrazdana debla i oblici promatrau e biti mnogo primjetljiviji nego ljeti ili u jesen.

47

Krajolici I
Slika 1 Ovako ureen vrt izgleda znatno opasnije nego to u stvarnosti jest. Veliko i teko zidano kamenje sigurno nosi terasu s parkiralitem. Slika 2 Malo ali lijepo. Slika 3 Silno ureen veliki vrt s talijanskim elementima. Slika 4 ivahna igra kamena, biljaka i oblika.

48

Krajolici II
Slika 1 ak je i biljni pokrov prilagoen nedostatku prostora. Na glinenim su cijevima zasaene nezahtjevne biljke poput Seduma i raznih vrsta Sempervivuma, a minijaturni ribnjak pomalo je sakriven. Slika 2 Iskljuite se, opustite, odmorite duu. Ne mora uvijek sve biti stilski i savreno ureeno. Slika 3 Poploani put vodi oko terase, dok su pogledi na nju zaklonjeni visokim i gustim grmolikim biljem. Slika 4 Raskono ureen vrt, za zaljubljene moda?

49

Krajolici III
Slika 1 Vrt s ljetnim cvijeem. Slika 2 Rafinirano i smisleno ureen maleni vrt. Na uskoj su povrini dijeljenjem stvoreni prostori. Slika 3 Malen ali bogato ureen krajolik. Uivajte u prouavanju detalja. Slika 4 Jo jedan potpuno drukiji nain ureenja vrta. Zanimljiva kombinacija izvorskog kamenja, plonika od fonolita, betonskog zida i intenzivnog biljnog pokrova djeluje vrlo jasno, a nipoto dosadno.

50 Japanski vrt
Japanski vrtovi dostojanstvenog su i umirujueg izgleda. Svjedoe nama esto nerazumljivim jezikom, svaka situacija ima odreeno znaenje, a njihovo je ureenje vrlo raznoliko. Ovi vrtovi u slubi su mira i meditacije, njihova je pozadina esto religiozna te se zaklinju raznim mitovima. U njima je prisutno vie meusobno usklaenih elemenata prirodni kamen, voda, drvo, bilje, ljunak i pijesak koji su naoko nehotice sastavljeni u dobro promiljen, skladan krajolik. Zbog nedovoljnog poznavanja kulture esto od strahopotovanja zastanemo pred razliito ureenim vrtovima te se jedva usuujemo u njih kroiti. Gladak, grabljani ljunak ili pijesak koji esto oblikom podsjea na pravocrtno ili kruno gibanje valova, te otoci od stijena okrueni biljkama predstavljaju prijelaz iz stvarnosti u metaforu. Tako u vrtovima od prirodnog kamena nastaju interpretacije i kompozicije koje pojedinano ili u grupama predstavljaju drvee, otoja, ivotinje (omiljena je kornjaa, razlog: prijelaz due), kamene brodove, kopije planina (mogu biti samo kamene povrine, ali i prekrivene mahovinom) te mnogo ostalih elementarnih motiva. Pojedinane kamene ploe vode do raznih podruja u vrtovima, a mostovi, koji se koriste zbog grafikog i simbolinog znaenja, dok svojom horizontalom naglaavaju prirodni kamen i uokolo posaeno bilje, spajaju otoke s ostalim karakteristinim elementima. Voda u japanskim vrtovima igra veliku ulogu. Bilo u obliku potoka, ribnjaka, vodopada ili imaginarne rijeke okruene tucanikom ili ljunkom voda je izvor ivota i simbol istoe. Proteklih su godina najrazliitiji oblici vodopada postajali sredinjim elementima vrtova. Kao upadljiv ili pomalo sakriven vodopad, potok koji pada u kaskadama i ulazi u ribnjak brojne su mogunosti kako ovaj element mira i doivljaja moete integrirati u svoj vrt. Vodopadi mogu biti iroki, vrlo uski, mogu se oblikovati paralelni vodopadi ili ak posebnom tehnikom izraditi suhe kaskade. Oblikovanje suhih kaskada daje mnogo slobode u kompoziciji i izvedbi premda je vrlo teko vjerodostojno prikazati protok vode i tutnjavu prave kaskade. ak se i upotreba bilja razliku je od one u ureenju europskih vrtova. Biljke se dodatno obrauju u izraajnije oblike, ponekad ak i nautrb cvijeta. Ureenje japanskog vrta ne predstavlja samo usklaivanje mnogih pojedinanih situacija ve i odravanje postignutog sklada due i tijela, to iziskuje mnogo truda i brige.

51

Krajolici IV
1

Slika 1 Japanski vrtovi omiljeni su oblik ureenja za prirodno oputanje duha i tijela. Mnogo rada te vrijeme potrebno za odravanje ipak vrijede uloenog truda. Izgled krajolika, paljivo odabrane biljke, oblikovano grmlje, jednostavno poploani putovi i njegovani ljunani predjeli uvijek e iznova oarati svakog posjetioca. Slika 2 Veliinu vrta esto nije mogue obuhvatiti... Slika 3 ... putovi vode u druge predjele vrta.

52

Krajolici V

Slika 1 Japanski vrt u malom formatu. Slika 2 Ovaj je ve za broj vei. Slika 3 Kombinacija bambusa, oblikovanog drvea, velikih primjeraka prirodnog kamena, djelomino sakriveni putovi i sastavni elementi japanskih vrtova ine skladnu cjelinu. Slika 4 Biljke u japanskim vrtovima same su po sebi vrlo izraajne te pozivaju na meditaciju.

53 Voda u vrtovima
Voda je element koji uvijek iznova pobuuje osjetila. Da li kao zrcalno mirna povrina ribnjaka, uborenje potoka ili izvora, um vodenog cvijea rogoza, vodenih ljiljana, abnjaka, ples libela ili vodenbuha koji uvijek rado promatramo, potreba da samo jednom uronimo ruku u hladnou ili pogladimo zlatnu ribicu ona je uvijek mjesto na kojem se moemo iskljuiti. Slika 1 Uitak i oputanje uz vodu gotovo su uvijek mogui.

Slika 4 Jezero u vrtu, ponekad ureeno za kupanje, daje nam osjeaj ugode i oputenosti, atmosferu kakvu pronalazimo samo u prirodi ili u zatienim podrujima. Slika 5 U ovako se ureen vrt dobro uklapaju ptice, insekti,

tuacije. Na taj se nain na malenoj povrini primjerice moe spojiti kamenjar i potok, koji u kombinaciji s odgovarajuim biljkama, prirodnim materijalom tvore prave malene krajolike.

Mir kojim zrai ovaj vrt gotovo se moe osjetiti. Slika 2 Velike vodene povrine nadvuene brvnima ulijevaju snagu i mir. Slika 3 Zvuk uborenja vode isti osjetila.
2

malene ivotinje poput aba i gutera, vodenbuhe, ponekad ribe ili patke. Slika 6 Vodena podruja poput jezera, potoka, izvora, bara i vodoskoka, osim to oivljavaju vrtove, na zanimljiv nain mogu spajati razliite vrtne si
5

Slika 7 Na temu voda uvijek nastaju nove vrtne kompozicije. U ovom primjeru prekrasno su usklaeni kameni izvori s okruglo oblikovanim Buxusom sempervirens i povrinom od prirodnog kamena prekrivenom vodom.

54
Slika 1 Lijepo je sluati ubor vode preko povienih kocaka od prirodnog kamena. Pomou ogledala vrt vizualno djeluje vee. Slika 2 Ureenje vodopada ovih dimenzija u vrtu iziskuje mnogo prostora i dobre financijske mogunosti. Prikazani vodopad nalazi se kraj jednog parkiralita u alpskim krajevima. Ipak, to nas sprjeava da preuzmemo ovakvu situaciju, ali u malom? Slika 3 Ovaj vodeni vrt futuristikog izgleda mogao bi stajati i u vaem vrtu? Metalni vodoskok koji krui u sredini, naginje se prema lijevoj strani zida na kojoj ulazi voda. S odgovarajuom rasvjetom ovaj vrt moe izgledati fantastino. Slika 4 Neto mirnije i spokojno, ali ne manje privlano, djeluje ovo, uz sam rub terase, ureeno jezerce.
2

Upotreba metalnih elemenata ili nekih drugih umjetnikih oblika cijeloj situaciji daje poseban izriaj. U ovoj je situaciji posebno uspjela kombinacija crvenih metalnih tapova i utih vodenih perunika (Iris pseudacorus ).

55

Voda u vrtu
Slika 1 Voda je omiljeni element u ureenju vrtova. Kao jezerce moe krasiti javna parkiralita i velike vrtove ili Slika 2 ...maleno jezerce integrirano u prirodi gdje, sjedei na drvenoj podlozi, okrueni muicama moete oslukivati kreketanje aba. Moe biti i jedan Slika 3 vodoskok za odgovarajuu atmosferu ili vodena igra Slika 4 koja je, ureena u malom, uvijek dobrodolo iznenaenje. Voda je dio prirode, koji svojim uborom u nae vrtove na odreen nain unosi mir i spokojstvo.

56 Vie informacija o ureenju vrta


Opseg jedne knjige naalost je ogranien na kojim se mjestima mogu dobiti daljnje informacije o ureenju vrta, gdje dobiti nove ideje i saznati tko takve vrtove planira i gradi? Slika 1 Na raznim sajmovima, vrtnim izlobama i izlobama cvijea, nekim parkovima ili
3 5

inicijativom pojedinaca, posebno vlasnika kua mogue je vidjeti posebno pripremane i ureivane vrtove. Tako se na primjer u parku Gruga u Essenu moe vidjeti velik broj vrtnih uzoraka koje predstavljaju velike poljoprivredne i vrtlarske tvrtke. Slika 2 Na sajmu Kua i vrt u Essenu praktikanti iz podruja vrtlarstva i agronomije posjetiocima su prikazali ra

zne naine poploavanja. Slika 3 Praktikanti su imali zadatak prikazati poploavanje prirodnim kamenom u luku i Slika 4 u obliku ribljih ljuska. Neki su redovi prirodnog kamen postavljeni poligonalno Slika 5 ...a slagale su se i kombinacije manjih s veim koma

dima prirodnog kamena nepravilnog oblika. Praktikanti su takoer demonstrirali i izgradnju suhozida. U hali pokraj praktikanti su strunjacima iz podruja vrtlarstva i agronomije predstavljali svoje vrtne kombinacije. Slika 6 Vrtove poput ovoga gotovo je nemogue vlastoruno urediti. S obzirom na potrebnu radnu snagu, vrijeme i strojeve, preporuljivo je angairati strune vrtlare.

57
loiti odgovarajui biljni pokrov.

11

Slika 9 Kako bi se elje klijenta ostvarile, valja odabrati i odgovarajuu rasvjetu. Slika 10 Osvijetljeni vrt vrlo je vano zbog elektrinih kablova za razne elemente rasvjete paljivo promisliti i planirati prije samog poetka postavljanja. Tako se u vrtu mogu postavljati rasvjetni elementi poput svjetiljka, reflektora, svjetleih cijevi ili osvijetljenih izvora ili bunara. Pregraivanje jednom zavrenog vrta vrlo je zahtjevno i skupo. Slika 11 Uz dobro planiranje nastaju manji

10

12

Slika 7 Mnogi elementi savreno su isplanirani te primjenom odgovarajueg znanja i spretnosti ostvareni.

Slika 8 Pomo moete potraiti i kod arhitekata koji se bave ureivanjem vrtova i dvorita. Oni e pripremiti skicu manjeg ili veeg vrta te pred-

Slika 12 ili vei krajolici. Za svaki e se ukus pronai neto, dok mnoge ideje i utisci mogu rezultirati nekom novom vrtnom kompozicijom.

58 Vrste prirodnog kamena


Slijedi pregled raznih vrsta kamenja koje se mogu upotrijebiti u svim dijelovima obrade prirodnog kamena poput poploavanja, gradnje zidova, stepenita, ureenja vrtova. U svakoj od navedenih vrsta kamenja nalazi se mnogo jednakovrijednih podvrsta razliitih boja, vrstoe, strukture i podrijetla. Amfibolit, manje poznata vrsta kamena koja moe biti tamnosive, sivo-zelene ili od zelene do crne boje. Nalazite ovog bimineralnog kamena krupnog zrnja je u Rudnoj gori, Scwartzwaldu ili Tirinkoj umi. Slui kao tucanik ili za poploavanje. Andesit je vrsta svijetlosiva, svijetlosmea do zelenkasta stijena koja se upotrebljava za dekoraciju i ureivanje te kao tucanik ili ljunak. Bazalt je izrazito vrst do lomljiv materijal koji se u posljednje vrijeme sve vie upotrebljava. Vrlo otporan kamen glatke, sjajne i blago ispupene povrine tradicionalno se upotrebljavao na seoskim gospodarstvima i u izgradnji cesta. U meuvremenu se udomaio i u naim vrtovima. Ne slui iskljuivo za poploavanje nego i za oblaganje i izgradnju stepenita. Diabas se u trgovanju esto opisuje kao granit ili crni granit. Ipak vie slii bazaltu jer je tamnozelene do crne boje. Upotrebljava se kao dekor, za oblikovanje, kao tucanik ili nadgrobni spomenik. Diorit je srednje- do tamnosive boje, vrlo je otporan na smrzavanje i latenje. Fini primjerci upotrebljavaju se za poploavanje, a podne ploe moraju se polagati u temelj od mjeavine morta. Pogodan je za oblikovanje, izgradnju i ukraavanje. Gnajs moe biti svijetlosive, zelenkaste, smekaste ili crvenkaste boje. Vrlo je tanak pa se upotrebljava za izgrad-nju, pri oblaganju krovita ili kao ljunak. Granit je vjerojatno najvri kamen. Osim to se upotrebljava u blizini svojih nalazita, transportira se u udaljenija podruja kako bi krasio razne vrtove. Njegova ga struktura ini vrlo vrstim, ne pokazuje ni najmanje taloenja te moe izdrati velika optereenja. Povrina mu je gruba i sjajna, a paleta boja see od bijelosive, preko sive do crvenkaste i tamnocrvene. S obzirom na vrstou i izdrljivost, granit

59
se u principu moe upotrebljavati za sve naine obrade prirodnog kamena. Sivac je vrlo otporan pjeenjak, premda cjepak. Zbog svoje glatke povrine i ne tako arenih boja nije previe upadljiv. Ipak, taj je kamen neophodan pri ureenju vrtova i parkiralita, pri ureenju plonika, postavljanju ploa i ureenju zidova. U kombinaciji s crvenim tonovima pretvara se u gotovo idealan materijal. Tvrdoa vapnenca moe se razlikovati. Kao graevni materijal upotrebljava se pri izradi razliitih tipova kamenih zidova. Ako kamen nije cjepak ili taloiv, pogodan je za podizanje kiklopskih zidova od netesanih kamenih gromada s mjeavinom morta ili bez nje. Zbog svoje je bijelo-sive do ute boje pogodan za izradu zidova od neobraenog kamena i oblaganje zidova ili suhozida. Kamen djeluje vrlo atraktivno upotrebljava li se i kao poligonalno rezana ploa. Lava je tehniki opis za sve taljeno kamenje. Upotrebljava se za obradu, izgradnju i kao mlinski kamen. Mramor (carrara mramor) u rijetkim se situacijama upotrebljava za izradu plonika, zidanje ili poploavanje vrta. Ovaj se kamen moe polirati do visokog sjaja, gladak je i, ako se namoi, povrina mu postaje skliska, dok je u kombinaciji s drugim materijalima pogodan za postavljanje ornamenata. Ako je izloen djelovanju vremenskih prilika, mramor e lako izgubiti na privlanosti. Stoga je preporuljivo upotrebljavati ga iskljuivo u ureenju unutarnjih prostorija, primjerice kupaonica u kojima moe posluiti za poploavanje podova ili zidova te za oblaganje kuponskih kada. Takoer je od iznimne vanosti da radei s tim materijalom pripremna mjerenja budu posebno precizna. Neckertalerski pjeenjak jedan je od najotpornijih i najstabilnijih pjeenjaka. Uz to, njegova je obrada izvanredno jednostavno. Kao graevni materijal za zidove i za poploavanje upotrebljava se i u sjevernijim predjelima zemlje. U blizini njegova nalazita, poput na primjer Heidelberga, tim se pjeanim kamenom poploavaju ulice i putovi. Otpornost na pritisak, na vremenske prilike i vrstoa karakteristike su ovog crvenog kamena ukaste strukture. Porfir je vrlo vrst kamen te poput granita vrlo traen. Unato vrstoi, porfir je lako lomljiv i mnogo jae stvara talog, to se prilikom gradnje obavezno mora uzeti u obzir. Glatka strana kamena njegova je povrina. Ako bi se njegovu donju, napuknutu stranu ok renulo prema povrini, kamen vie ne bi bio toliko otporan te bi pod utjecajem raznih optereenja i vremenskih uvjeta primjerice mraza, porfir mogao puknuti. Kamen djeluje tupo, kao da je prekriven velom cementa. Vlaan je mnogo atraktivniji (subjektivno gledano). Upotrebljava se kao podna ploa, za postavljanje plonika i za oblaganje zidova. Ruhrski pjeenjak vrlo je vrst i otporan te se vrlo dobro moe cijepati. Zbog svoje se strukture upotrebljava za podizanje zidova i oblaganje tla ploama. Pjeenjak se od davnih se vremena upotrebljava za obradu, kao graevni ili dekorativni element. Strukturalno vri pjeenjak upotrebljava se za podizanje zidova, poploavanje ili stepenita, neto meki upotrebljava se u kiparstvu. Rijeni pjeenjak vrsta je koja se pronalazi u pojedinim regijama zemlje pa tako postoji pjeenjaci iz regija Ruhr, Elb, Wesser, Neckartaler, Main i mnogih drugih. Travertin je ponajprije poznat kao savreno sredstvo za poploavanje. Zbog svoje porozne, upljikave strukture raznolike vrstoe i karakteristine ute do smee boje nezamjenjiv je materijal kod zidnih obloga.

Gotovo prirodno oblikovana padina s odgovarajuim biljnim pokrovom.