You are on page 1of 72

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 1 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: Welcome to Happy Street NASTAVNA JEDINICA: Hello!

Im Whats your name? TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: upoznati glavne likove u udbeniku, pevati pesmu, potsetiti se fraza za pozdravljanje VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu svest o socijalizaciji ZADACI: usvajanje i uvebavanje fraza: Hello. Im... Whats your name? METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): lanana komunikacija, ponavljanje, postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i pevanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 2-4, RADNA SVESKA str 3, CD1: Sluanje 1-5, Flashcards of Polly,Jack and Greg, Happy Street 1 poster KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzika kultura, graansko vaspitanje UVODNI DEO: Nastavnik eli uenicima dobrodolicu u novu kolsku godinu i pretstavlja im udbenik po kome e raditi ove kolske godine. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Obnavljanje fraza Hello. Im... Whats your name? Nastavnik pozdravlja uenike sa Hello, Im ...Prilazi jednom ueniku,ponavlja frazu i postavlja pitanje Whats your name? Uenik odgovara na pitanje i nastavnik mimikom pokazuje da se krene sa lananom komunikacijom. Aktivnost 2 Pesma Happy Street Song (Sluanje 1-2) Koristei poster ili udbenik str.2-3 nastavnik podstie uenike da imenuju mesta koja prepoznaju (shop,school,park...). Dok uenici gledaju poster, nastavnik pusta pesmu. Nakon fraze Where are we today? pustiti uenike da na osnovu zvukova koje uju daju ideje u kom delu ulice se nalaze. Kad pogode, nastavnik daje prevod In the garden. Aktivnost 3 Upoznavanje sa glavnim likovima u udbeniku (UDBENIK, str 4) Nastavnik kae:Open your classbooks at page 4. Wheres this? Uenici uvebavaju izraz In the garden i upoznaju se sa novim likom (Greg). Aktivnost 4 Pesma Come and play at our house (Sluanje 3-4) Uenici sluaju dijalog i pesmu sa otvorenim knjigama.Nastavnik objanjava nove rei i izraze. Nastavnik daje fle kartice troje glavnih likova uenicima.Njih troje su u razliitim delovima uionice gde njihovi drugovi mogu da ih vide. Uenici sluaju i pokazuju prstom na karticu osobe koja se predstavlja. Nastavnik puta pesmu.Deaci su Jack, devojice Polly a nastavnik Greg. Ponoviti vie puta i omoguiti uenicima da se sami prikljue kad su dovoljno sigurni. Aktivnost 5 Sluanje (RADNA SVESKA str 3) Nastavnik pokazuje Activity Book i na tabli pie broj 3,zatim kae Listen i mimikom demonstrira znaenje te rei.Puta CD i na osnovu prvog primera uenici sami rade preostala dva. ZAVRNI DEO: Domai zadatak : RADNA SVESKA,str. 3, zadatak 2. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 2 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: Welcome to Happy Street NASTAVNA JEDINICA: Whos this? Its Goodbye. TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti krau priu, razvijati vetinu sluanja, uvebati postavljanje pitanja i davanje kratkog odgovora VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu svest o socijalizaciji ZADACI: usvajanje i uvebavanje fraza: Whos this? Goodbye. METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora, lanana komunikacija, sluanje i itanje, ponavljanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u u parovima i grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 5, RADNA SVESKA str 4-5, CD1: Sluanje 6-8, Flashcards of Polly,Jack, Greg, Daisy, Otto, Flossy, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: graansko vaspitanje UVODNI DEO: Uenici u parovima proveravaju jedno drugom domai. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Pria (UDBENIK, str 5, Sluanje 6) Nastavnik stavlja na tablu fle kartice glavnih likova iz prie.Postavlja pitanje Whos this? za svaki lik. Nastavnik puta CD,uenici sluaju sa zatvorenim knjigama.Nakon toga,nastavnik ih pita da li su razumeli o emu se radi u prii. Nakon fraze Open your books uenici ponovo sluaju priu. Formiraju se grupe od po estoro uenika.U grupama vebaju itanje. Aktivnost 2 Sluanje (RADNA SVESKA str 4, Sluanje 7) Sluajui CD uenici povezuju slike. Aktivnost 3 Razgovor Nastavnik se eta po uionici i pokazujui na nekog od uenika pita Whos this? a uenici odgovaraju Its... Zatim uenici postavljaju to pitanje jedni drugima. Aktivnost 4 Sluanje (RADNA SVESKA str 4,Sluanje 8) Nastavnik radi prvi primer sa uenicima objanjavajui im kako se zadatak radi. Aktivnost 5 Igra Nastavnik pokazuje jednu po jednu fle karticu uenicima i postavlja pitanje Whos this? Po dobijanju odgovora nastavnik stavlja karticu na tablu tako da se ne vidi slika. Kad su sve kartice poreane,nastavnik preko reda pokazuje na jednu po jednu okrenutu fle karticu i postavlja isto pitanje. Odeljenje se deli u dva tima, A i B. est lanova tima A uzimaju kartice i pokazuju timu B da ih zapamte, zatim okrenu slike ka sebi i zamene mesta (uenici). Svaki uenik tima A pita lana tima B Whos this? Ukoliko je odgovor taan,tim B osvaja poen,u suprotnom, tim A osvaja poen. ZAVRNI DEO: Domai zadatak : Activity Book,str. 5, zadatak 3. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 3 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: Welcome to Happy Street NASTAVNA JEDINICA: Numbers (1-10). Song TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: obnoviti brojeve od 1 do 10, pevati pesmu, prepoznati i proitati brojeve napisane slovima, razvijati vetinu pisanja,igrati bingo VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu svest o socijalizaciji ZADACI: brojevi od 1 do 10. game,ball,skittles METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): ponavljanje , sluanje i pokazivanje lanana komunikacija , sluanje i pevanje ,TPR OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u u parovima i grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 6, RADNA SVESKA str 6-7, CD1: Sluanje 9-11 Flashcards numbers 110, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: matematika,muzika kultura, fiziko vaspitanje UVODNI DEO: Uenici u parovima proveravaju jedno drugom domai. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Obnavljanje brojeva od 1 do 10 Nastavnik stavlja na tablu fle karticu broja 1 i kae This is number...?. Kad uenici odgovore ponavlja tako do broja 10. Nastavnik prvom ueniku u jednom redu pokazuje fle karticu broja 1 da izgovori taj broj, zatim mimikom i novom fle karticom pokazuje ueniku pored njega da kae naredni broj (chain drill). Aktivnost 2 Pesma (UDBENIK, str 6,Sluanje 9) Nastavnik kae Open your classbooks at page 6 , i pokazujui na likove pita Whos this? i Wheres this? Uenici komentariu sliku i kau ta deca rade, a nastavnik im objanjava znaenje rei skittles. Uenici zatvaraju knjige i sluaju pesmu,i podizu ruku svaki put kad uju broj. Ponovo sluaju pesmu i podiu onoliko prstiju koji broj uju. Uenici otvaraju knjige i ponovo sluaju pesmu. Ponoviti vie puta i omoguiti uenicima da se sami prikljue kad su dovoljno sigurni. Aktivnost 3 Sluanje (UDBENIK, str 6,Sluanje 10) Uenici sluaju CD i pokazuju u knjizi broj koji uju. Aktivnost 4 Sluanje (RADNA SVESKA, str 6,Sluanje 11) Uenici sluaju uputstvo i spajaju take obeleene brojevima. Aktivnost 5 itanje (RADNA SVESKA, str 6) Uenici spajaju brojeve napisane ciframa i slovima,mogu koristiti knjigu kao pomo. Aktivnost 6 Pisanje (RADNA SVESKA, str 7) Uenici popunjavaju ukrtenicu. ZAVRNI DEO: Igra ( Bingo) (RADNA SVESKA, str 7) Uenici piu 6 od 10 brojeva.Nastavnik rea fle kartice sa brojevima na tabli tako to su brojevi okrenuti da ih uenici ne vide.Jedan uenik uzima nasumice jednu karticu i pokazuje broj drugovima.Onaj koji ima taj broj,precrta ga. Izlazi sledei uenik i uradi isto. Uenik koji prvi precrta svih est brojeva u knjizi vikne BINGO i pobednik je. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 4 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: Welcome to Happy Street NASTAVNA JEDINICA: Sophies world: Hello! TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: upoznati Sophie i njenog prijatelja Georgea, proitati rei i kratke fraze za pozdravljanje, vebati pozdravljanje, razvijati vetinu pisanja, uiti o britanskoj kulturi VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu svest o socijalizaciji ZADACI: usvajanje fraza Hi! Bye! How are you? Fine,thanks. See you tomorrow. METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): razgovor, sluanje i ponavljanje, sluanje i itanje, ponavljanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u u parovima i grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 7, RADNA SVESKA str 8, CD1: Sluanje 12 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: srpski jezik UVODNI DEO: Nastavnik na tabli napie broj 1 i kae ONE ,poziva jednog uenika da napie i izgovori naredni broj,i tako redom do broja 10. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Prezentacija kraeg teksta (UDBENIK str 7, Sluanje 12) Nastavnik objanjava uenicima da e se upoznati sa novim likovima. Gledajui u udbenik, str.7, uenici odgovaraju na pitanja: What do you see? Where are the children? Who is meeting them? Prvo sluanje: uenici samo sluaju. Nakon toga, nastavnik pokazuje na likove i pita: Whos this? Drugo sluanje: uenici sluaju i prate tekst u knjizi. Aktivnost 2 itanje (UDBENIK str 7, Sluanje 12) Nastavnik puta CD i pravi pauzu posle svake uloge da bi uenici ponovili. Nastavnik pita uenike kako se pozdravlja pri dolasku, a kako pri odlasku. Nastavnik poziva neke uenike da proitaju tekst. Odeljenje se deli u grupe od po etvoro kako bi vebali dijalog tako to unutar grupe svi menjaju uloge da bi svako proitao sve. Za to vreme se nastavnik eta po uionici i oslukuje, nudei pomo tamo gde je potrebna Nastavnik odabere etvoro uenika koji izlaze pred odeljenje i glume. Aktivnost 3 Razgovor Nastavnik odabere etvoro uenika koji izlaze pred odeljenje i glume, ali ovog puta koristei svoja imena. Na osnovu tog modela, uenici unutar svojih grupa vebaju. Aktivnost 4 Pisanje (RADNA SVESKA, str 8, zadatak 1) Na osnovu uputstva nastavnika, uenici otvaraju radnu svesku. Nastavnik poziva jednog od uenika da proita fraze i pita da li uenici razumeju ta treba da se radi. Nakon toga uenici itaju odgovore. Aktivnost 5 Pisanje (RADNA SVESKA, str 8, zadatak .2) Nastavnik poziva jednog od uenika da proita fraze i pita da li uenici razumeju ta treba da se radi. Nakon toga uenici itaju odgovore. ZAVRNI DEO: Igra: XO Odeljenje se deli u dva tima, tim X i tim O. Nastavnik na tabli nacrta kvadrat i podeli ga na devet polja. Sa gornje strane napie A B C, a sa bone 1 2 3. Unutar svakog polja napie re. Uenik iz tima X trai (na primer) polje A2 i ako tano speluje re njegov tim pokriva polje znakom X, a ako pogrei, priliku dobija uenik iz tima O. Pobednik je onaj tim koji prvi spoji tri vezana polja vodoravno, uspravno ili dijagonalno. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 5 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At school NASTAVNA JEDINICA: Classroom objects TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: nauiti rei koje oznaavaju kolski pribor, postavljati i davati odgovore na Wh pitanja, pevati pesmu, razvijati vetinu sluanja, popunjavati reenice reima koje oznaavaju kolski pribor VASPITNI CILJEVI: Uenici: sticanje oseanja odgovornosti za svoje stvari ZADACI: usvajanje fraza Whats this_ Its a... i rei a book,a pen, a pencil, a ruler, a rubber, a pencil-case METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora, ponavljanje, TPR OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 2-3, 8, RADNA SVESKA str 9, CD1: Sluanje 13-16 ,fle kartice za kolski pribor, poster Happy Street 1, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: srpski jezik,matematika UVODNI DEO: Nastavnik razgovara sa uenicima ta ini kolski pribor i kako se koristi,da li vode rauna o svom priboru i da li se ikada desilo da izgube olovku, gumicu i sl. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK str 2-3, Sluanje 13) Nastavnik koristi udbenik str.2-3 ili poster da razgovarao sa uenicima o tome ta sve mogu da vide u ulici. Pokazuje na kolu i pita Wheres this? Kad uenici daju svoje odgovore, izgovara frazu At school i dozvoljava uenicima da je izgovore i usvoje. Nastavnik puta CD Happy Street Song za Unit 2 (i ponavlja jo jednom ako je potrebno) i pita Where are we today? nakog ega treba saekati da sami uenici izgovore frazu At school. Nastavnik zatim poziva uenike da kau neto o koli koju vide na slici, da li je slina njihovoj ili ne i da daju svoje ideje koga oekuju da vide u toj koli. Aktivnost 2 Prezentacija vokabulara Nastavnik uzima svoju torbu u kojoj se nalaze predmeti koji ine kolski pribor,objanjava im da ovu torbu nosi u kolu svaki dan i poziva ih da pogode ta se nalazi u njoj,ali ne koristiti YES i NO u ovoj fazi. Nastavnik vadi jednu po jednu stvar iz torbe,i pita Whats this?, a zatim odgovara Its a (pencil)...Ponavlja pitanje da bi uenici dali odgovor.I tako redom za svaki predmet. Nastavnik poziva uenike da stave na sto sve predmete koje su videli i uli,zatim izgovara jednu po jednu re dok uenici podiu predmet koji uju. Aktivnost 3 Pesma (UDBENIK str 8, Sluanje 14) Nastavnik kae Open your books at page 8 i demonstrira ta treba da se uradi.Pita Wheres this? i eka da dobije odgovor At school. Pitati uenike da daju svoje ideje o tome ta se deava na slici. Nastavnik pokazuje jedan po jedan predmet koji je ispao Gregu i pita Whats this? Nastavnik puta CD i dok uenici sluaju podiu sa klupe predmet koji uju u pesmi i koriste mimiku da dozovu Grega. Ponoviti pesmu,uenici prate tekst u knjigama. Aktivnost 4 Sluanje (UDBENIK, str 8, Sluanje 15) Uenici sluaju rei i pokazuju predmet koji uju. Aktivnost 5 Sluanje (RADNA SVESKA, str 9, Sluanje 16) (Knjige su zatvorene)Nastavnik stavlja jednu po jednu fle karticu na tablu,za svaku postavljajui pitanje Whats this? Ispod svake kartice crta kvadrat.Puta CD i poziva jednog po jednog uenika da napie broj u odgovarajui kvadrat.Kad uenik upie broj pita ostale da li se slau. Zatim brie tablu i kae Open your Activity Books at page 9 i demonstrira ta treba da se uradi. Puta CD i ovog puta uenici rade u knjizi. Kad uenici zavre nastavnik pita Whats number one? Uenici odgovaraju Its a (pencil)...itd. ZAVRNI DEO: Domai zadatak: Pisanje (RADNA SVESKA str 9) Uenici e spojiti take i napisati koji predmet su dobili. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 6 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At school NASTAVNA JEDINICA: Can I borrow your, please? TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti krau priu, sluati da bi uli odreenu informaciju, razviti vetinu spelovanja, popuniti dijalog VASPITNI CILJEVI: Uenici: sticanje oseanja odgovornosti za svoje stvari ZADACI: usvajanje fraza Can I borrow your..., please? Yes, here you are Thank you! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): sluanje i itanje,. uenje dijaloga, popunjavanje praznina,gluma OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 9, RADNA SVESKA str 10-11, CD1: Sluanje 17-18 ,fle kartice za kolski pribor KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: srpski jezik,matematika UVODNI DEO: Uenici u parovima proveravaju domai zadatak. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik uzima olovku i pokuava da pie, mimikom pokazuje da olovka ne radi. Prilazi jednom ueniku i pita Can I borrow your pencil, please? pruajui ruku ka njegovoj olovci. Na trenutak koristi olovku da napie neto, onda vrati olovku istom ueniku i kae Thank you. Zatim se okree oko sebe mimikom pokazujui da trai neto,prilazi drugom ueniku i pita Can I borrow your rubber, please? pravi se da je koristi,zatim je vrati i kae Thank you. Tako radi i za ostala etiri predmeta. Aktivnost 2 Pria (UDBENIK, str 9,Sluanje 17) Nastavnik kae Open your Class Books at page 9, otvara svoju knjigu okree je ka uenicima i pita Wheres this? (At school) Pokazuje na svaki od likova i pita Whos this? Pita uenike ko je ena na zadnjoj slici. Kad uenici daju svoje odgovore kae im da je ona nastavnica teacher i da je njeno ime Miss Davis. Nastavnik poziva uenike da pogledaju slike na strani 9 i daju svoje ideje o emu se radi u prii. Nastavnik puta CD prvi put, uenici prate u knjigama. Kad pusti CD drugi put pravi pauze da bi proverio da svi uenici razumeju nepoznate izraze. Nastavnik poziva uenike da se sami jave i itaju priu. Odeljenje se deli u grupe od po etvoro uenika i u grupama vebaju itanje prie. Nastavnik poziva uenike koji su spremni da odglume priu. Aktivnost 3 Sluanje (RADNA SVESKA str 10, Sluanje 18) Nastavnik kae Open your Activity books at page 10 ,podie svoju knjigu i pokazuje na prvi zadatak. Zatim kae Listen! Which picture is it? Puta prvi primer sa CD-a i kada uenici identifikuju koja je to slika,ispod nje napiu broj jedan. Uenici sami,na osnovu sluanja, reavaju preostale dve slike. Aktivnost 4 Spelling (RADNA SVESKA, str 10) Nastavnik postavlja na tabli fle kartice kolskog pribora,jednu po jednu, i za svaku pita Whats this? i Can you spell it? Uenici koji se jave izlaze i piu rei na tabli. Za to vreme ostatak odeljenja proverava u knjizi da li je to tano napisano. Nakon toga,uenici se upuuju da urade zadatak na strani 10. Aktivnost 5 Pisanje (RADNA SVESKA, str 11) Nastavnik kae Now,look at Activity Book page 11. Nastavnik pita uenike da li seaju imena vanzemaljaca koji su na slici (Quizzy and Ziggy) ta Quizzy uvek radi?(Postavlja pitanja) Naglasiti uenicima da broj crtica odgovara broju rei.Uenici u parovima popunjavaju praznine. ZAVRNI DEO: Uenici u parovima itaju razgovor koji su popunili. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 7 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At school NASTAVNA JEDINICA: Colours TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: obnoviti boje koje su uili i nauiti nove, pevati pesmu, razvijati vetinu sluanja, prepoznati i proitati rei koje oznaavaju boje, razvijati vetinu pisanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: sticanje oseanja odgovornosti za svoje stvari ZADACI: usvojiti boje: red, yellow, green, blue, black, brown, orange, pink, white, purple METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): ponavljanje, postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i ponavljanje ,TPR OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 10, RADNA SVESKA str 12-13, CD1: Sluanje 19-21 ,fle kartice za boje KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: srpski jezik,matematika, muzika kultura UVODNI DEO: Nastavnik postavlja pitanja:Kakvo je vreme napolju? Da li je lepe kad sija sunce ili kad pada kia? Da li neko zna ta se pojavi na nebu posle kie sija sunce? (Duga) -Da li neko zna koje boje ine dugu? Da li se seate kako se te boje kau na engleskom jeziku? GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik stavlja na tabli flekarticu crvene boje i kae red i mimikom poziva uenike da ponove. To isto uradi i sa flekarticom plave boje. Nakon toga, pokazujui na obe kartice kae red and blue i mimikom poziva uenike da ponove. Nastavnik na ovaj nain uvodi sve boje. Nastavnik okrene jednu flekarticu tako da je uenici ne vide i poziva uenike da izgovore sve boje i da probaju da se sete koja nedostaje. Ponoviti aktivnost ali sada nastavnik okree neku drugu karticu. (Ukoliko je odeljenje jako nastavnik moe da okrene i vie od jedne kartice u ovoj aktivnosti.) Aktivnost 2 Pesma (UDBENIK, str 10,Sluanje 19) Nastavnik kae Open your Class Books at page 10, i pita Where are we? (At school) i uvodi frazu in the classroom. Pre nego to pusti CD, nastavnik daje uputstvo uenicima da pripreme bojice (ili bilo koji predmet koji im je pri ruci) tako da kad uju boju podignu bojicu (ili predmet) te boje. Nastavnik puta CD vie puta. Odeljenje se deli u dve grupe. Grupa A daje istrukcije a grupa B daje odgovore. Zatim zamene uloge. Aktivnost 3 Govor Knjige su zatvorene. Nastavnik se eta uionicom, odabere nekoliko uenika kojima postavlja pitanje Show me something (blue)itd. Aktivnost 4 Sluanje (UDBENIK, str 10, Sluanje 20) Nastavnik pokazuje flekartice i uenici ponavljaju rei za boje. Nastavnik kae Open your Class Books at page 10, listen and point i pokazuje na drugi zadatak. Aktivnost 5 Sluanje (RADNA SVESKA, str 12, Sluanje 21) Nastavnik ukratko obnavlja brojeve od 1-10 i kae Open your Activity Books at page 12 i pokazuje na prvi zadatak. Nastavnik ponovo daje uputstvo uenicima da pripreme bojice. Prvi primer nastavnik radi sa uenicima i odmah proverava da li su svi dobro uradili, a tek onda puta ostale primere. Aktivnost 6 itanje (RADNA SVESKA str 12, activity 2) Nastavnik stavlja flekartice sa bojama po uionici, ali tako da svi mogu da ih vide. Na tabli napie rei koje oznaavaju boje i poziva uenike da stave flekarticu pored rei. Nastavnik kae Look at Activity Book at page 12, activity 2 i pokazuje na prvi primer. What colour is this? (red) Show mw your red pencil. Colour the pencil red. Ostale primere uenici rade samostalno. ZAVRNI DEO: Domai zadatak: radna sveska, 13. strana, 3. i 4. zadatak ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 8 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At school NASTAVNA JEDINICA: What colour is TIP ASA: utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: vebati postavljanje pitanja i davanje jednostavnih odgovora, razvijati vetinu sluanja, razvijati vetinu itanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: sticanje oseanja odgovornosti za svoje stvari ZADACI: uvebavanje fraza: What colour is...? I know! Yes! Your turn now! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i bojenje, igra, sluanje i zaokruivanje TPR OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 11, RADNA SVESKA str 14, CD1: Sluanjes 22-23 ,fle kartice za boje i kolski pribor, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: srpski jezik,likovna kultura UVODNI DEO: Provera domaeg zadatka GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik pokazuje flekartice kolskog pribora jednu po jednu i pita Whats this? Nastavnik stavlja flekartice na mesto gde uenici ne mogu da ih vide (na pr. u torbu ili na katedru), vadi jednu po jednu, stavlja je iza lea i za svaku pita What colour is the (pen)? Do you remember? Nastavnik crta na tabli est pedmeta koji ine kolski pribor. Pored svakog premeta stoji veliki upitnik. est uenika dolazi do table i dobija razliitu kredu u boji. Nastavnik pokazuje na pen i koristei L1, poziva ostale uenike da mu postave pitanje What colour is the pen? Nastavnik odabere boju i kae Its (red). Uenik koji ima tu kredu u boji, prilazi i boji taj predmet. I tako redom za svih est predmeta. Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 11, Sluanje 22) Nastavnik kae Open your Class Books at page 11. Listen to Jack and Polly. Nakon to uju CD nastavnik pita What number is it?(five) Aktivnost 3 Rad u parovima Nastavnik ponovo demonstrira aktivnost tako to izabere neku drugu karticu i poziva odeljenje da je otkrije postavljajui pitanja. Uenici rade u parovima i igraju igru dok nastavnik nadgleda i pomae oko izgovora. Aktivnost 4 Sluanje (RADNA SVESKA, str 14, Sluanje 23) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 14 i pokazuje na prvi zadatak. Nastavnik poziva uenike da naglas proitaju boje u prvom primeru. Nastavnik puta prvi primer na CD-u i pita What colour is the book? (red)i pokazuje uenicima da zaokrue red. Nastavnik puta ostalih pet primera i uenici rade samostalno. Nakon zajednike provere, uenici boje slike. ZAVRNI DEO: itanje (RADNA SVESKA, str 14, activity 2) Nastavnik upuuje uenike da proitaju tekst i da oboje sliku. Dok uenici rade, nastavnik nadgleda i pomae.

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 9 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At school NASTAVNA JEDINICA: Cross-curricular links-English across the world TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: identifikovati drave na mapi, nauiti gde se u svetu pria engleski jezik, razviti vetinu sluanja, vebati jednostavan dijalog u parovima VASPITNI CILJEVI: Uenici: dobijaju svest koliko je znanje stranog jezika bitno u socijalizaciji ZADACI: usvajanje naziva drava Australia, Canada, India, South Africa, UK, USA i fraza Wheres ... from? Im from... METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): itanje naglas, popunjavanje praznina, postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i pokazivanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 12, RADNA SVESKA str 15, CD1: Sluanje 24-26 ,karta sveta (ako je mogue) KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: priroda i drutvo UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li vole da putuju i da li su nekad ili u inostranstvo,u koju dravu? Zatim ih pita da li znaju naziv njihove drave i nazive nekih drugih drava na engleskom jeziku. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik pokazuje kartu sveta,ako je nema, koristi onu na strani 12 u udbeniku. Izgovara nazive est drava This is (Canada), pokazujui na karti tu dravu. Poziva jednog uenika da pokae na karti svoju dravu. Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 12, Sluanje 24) Nastavnik kae Open your Class Books at page 12 i podie svoju knjigu da je svi vide.Demonstrira aktivnost pitajui Where is Canada? i pokazujui u knjizi gde se nalazi. Uenici u svojim knjigama pokazuju Kanadu. Nastavnik puta CD,uenici sluaju i pokazuju prstom dravu koju uju. Nastavnik pita What colour is the UK on the map?(Its red.) i puta CD ponovo da deca uju pitanja i daju ostale odgovore. Napraviti pauzu posle svakog pitanja da bi deca dala svoje odgovore. Aktivnost 3 Sluanje (UDBENIK, str 12, Sluanje 25) Nastavnik obraa panju uenicima na sliku dece na sredini strane i objanjava da svako od te dece dolazi iz jedne od drava koje su uli. Nastavnik puta CD dok deca sluaju i pokazuju prstom na zemlju iz koje dolazi odreeno dete. Pitati uenike ta je zajedniko za svu ovu decu iako su iz razliitih zemalja. (Svi priaju na engleskom jeziku) Nastavnik moe da vodi diskusiju sa uenicima o tome da li je engleski jezik maternji toj deci ili strani jezik.Ako je strani pitati uenike za ideje koji bi jezici mogli biti maternji. Aktivnost 4 Razgovor (UDBENIK, str 12) Nastavnik obraa uenicima panju na razgovor Polly i Jacka na dnu strane i poziva dva uenika koji se sami jave da uzmu uloge Polly i Jacka i proitaju njihov razgovor odeljenju. Izabrati jo dvoje koji e postaviti pitanje i odgovoriti na isti nain,ali za drugo dete,i tako redom. Uenici vebaju postavljanje pitanja i davanje odgovora u parovima. Aktivnost 5 Sluanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 15) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 15 i poziva ih da pogledaju mapu.Objanjava im da bi trebalo da koriste date nazive zemalja i da ih ubace u praznine.Mogu da koriste udbenik ako ele. Nastavnik puta CD i uenici spajaju decu sa njihovim dravama. Proverava se tako to nastavnik kae Number 1.Where is he from? (He is from Canada). ZAVRNI DEO: Domai zadatak itanje (RADNA SVESKA, str 15, activity 2) Nastavnik pita uenike redom Where are you from? a zatim ih pita koji jezik govore,ako ne znaju kako se pie nastavnik napie na tabli Serbian i English. Objanjava im da za domai imaju zadatak u kome treba da nacrtaju sebe,zatim da poveu sliku sa svojom dravom na karti i na kraju da popune reenice. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 10 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At school NASTAVNA JEDINICA: Reading into writing TIP ASA: utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti kratak tekst, vebati vetinu pisanja, nacrtati sebe, napisati pismo drugu ili drugarici VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje oseanja za socijalizaciju ZADACI: uvebavanje fraza: Im from (England). My school is (HappyStreet) School. My teacher is (Miss Davis). Dear...., From,.... Im(nine).Whats your name? How old are you? Write soon! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): itanje naglas,popunjavanje praznina, itanje i popunjavanje, itanje i pisanje. OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 13, RADNA SVESKA str 16, kopija str.6 iz Teachers Resourse Book za svakog uenika, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: graansko vaspitanje,srpski jezik, likovna kultura UVODNI DEO: Provera domaeg zadatka u parovima. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvodni deo (UDBENIK, str 13) Nastavnik kae Open your Class Books at page 13 i demonstrira uenicima ta treba da urade. Obraa panju uenicima na sliku Grega na vrhu strane 13. Pita uenike: ta radi Greg?(Pie pismo) Kome? (Svom drugu sa kojim se dopisuje) penfriend Objasniti uenicima da je penfriend neko sa kojim se sprijatelji putem pisama i da je to dobar nain za upoznavanje sa ljudima iz drugih zemalja. Nastavnik pokazuje veliku sliku Grega i pita uenike zato Greg alje svoju sliku u pismu. ta bi on mogao da pie o sebi u prvom pismu drugu koga nikad nije sreo? Aktivnost 2 itanje (UDBENIK, str 13) Nastavnik poziva uenike koji ele da proitaju glasno Gregovo pismo,ako niko ne eli,ita nastavnik. Napomenuti da pisma uglavnom poinju frazom Dear...i zavrava se sa From,... napisati ih na tabli. Uenici u parovima itaju reenice na dnu strane i odgovaraju sa Yes ili No. Celo odeljenje proverava zadatak zajedno. Aktivnost 3 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 16) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 16 i pita Who is this? Proverava da uenici razumeju i umeju da proitaju rei u poljima na vrhu strane. Nastavnik ita tekst ali pravi pauzu gde su praznine da bi ih uenici popunili. Kad zavri itanje uenici popunjavaju sami praznine. Nastavnik bira jednog uenika koji se sam javio da proita reenja dok ostali prate i proveravaju. Aktivnost 4 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 16) Nastavnik ita uputstvo uenicima i objanjava da moraju da nacrtaju sebe i da daju podatke o sebi kao to je Polly u prethodnom vebanju. ZAVRNI DEO: Pisanje (Teacher Resource Book, str 6) Nastavnik deli kopije uenicima. Objasniti uenicima da su oni Gregovi drugovi koji se dopisuju s njim i da treba da odgovore na njegovo pismo koje je dato u Class Booku. Potsetiti ih kojom frazom se poinje i zavrava pismo.Kad popune podatke o sebi potrebno je da izaberu jednu od tri slike nastavnika,da je docrtaju tako da to vie lii na njihovog nastavnika, da je iseku i zalepe na odgovarajue mesto u pismu.(Ako nemaju vremena,uenici mogu ovu aktivnost da zavre kod kue). ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 11 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At school NASTAVNA JEDINICA: Colin in Computerland-The Ice monster(part 1); Sophies world: At school TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti duu priu, odglumiti priu, uiti kako izgleda tipian dan u Engleskoj, razvijati vetinu sluanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu oseaj za dobro i loe ZADACI: uvebavanje rei i fraza: ice monster, computer game, megnifying glass, Great!, school assemby, school hall, PE lesson, music lesson METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora,gluma, sluanje i davanje odgovora OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 14-15, CD1 Sluanje 27-28 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: graansko vaspitanje,srpski jezik UVODNI DEO: Nastavnik na tabli pie computer game i pita uenike da li razumeju ta to znai. Vodi se razgovor o tome da li oni igraju igrice i koje su im omiljene. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvodni deo (UDBENIK, str 14) Nastavnik kae Open your Class Books at page 14 i pie broj 14 na tabli. Nastavnik objanjava da je Colin deak ije e avanture itati kroz celu knjigu. Uenici gledaju slike i na osnovu njih daju svoje ideje o emu se radi u prii. Nastavnik daje objanjenje za ice monster. Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 14, Sluanje 27) Nastavnik puta CD a uenici prate sa otvorenim knjigama. Nakon toga nastavnik pita ima li novih rei ili fraza(L1) i daje objanjenja. Nastavnik pita da li su svi razumeli priu (L1) i da li neko moe da prepria. Nastavnik ponovo puta CD, a uenici prate tekst u knjizi. Posle sluanja, nastavnik (koristei L1) poziva uenike da predvide ta e se desiti Colinu, gde on to ide, koga e upoznati, ta e on to raditi i sl. Aktivnost 3 itanje i gluma Odeljenje u parovima veba dijalog tako to se menjaju da bi svako proitao obe uloge. Nastavnik nadgleda i nudi pomo gde je potrebna. Nakon toga, dva uenika izlaze pred odeljenje i glume. Aktivnost 4 Uvod u tekst Sophies world (UDBENIK, str 15) Nastavnik kae Open your Class Books at page 15 i pie broj 15 na tabli. Drei knjigu okrenutu ka uenicima, postavlja pitanja vezana za slike na pr. gde su deca, ta rade, ko je jo na slici itd. Aktivnost 5 Sluanje (UDBENIK, str 15, Sluanje 28) Nastavnik puta CD a uenici prate tekst u knjizi nakon ega daje objanjenja za nove rei i fraze.(school assembly, PE, rounders, recorder). Nastavnik ponovo puta CD. ZAVRNI DEO: Govor (UDBENIK, str 15) Nastavnik pokazuje uenicima pitanja na dnu strane i ita ih. Pita uenike dali ih razumeju i poziva ih da odgovore.

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 12 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At school NASTAVNA JEDINICA: Pronunciation and review TIP ASA: utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: vebati izgovor, obnoviti kljune rei i uraditi samoevaluaciju VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje oseanja za odgovornost prema uenju ZADACI: utvrivanje dosad preenog gradiva METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): igra, itanje i zaokruivanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima i grupama NASTAVNA SREDSTVA: RADNA SVESKA str17-18, CD1 Sluanje 29, flekartice za kolski pribor, boje i brojeve KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: graansko vaspitanje,srpski jezik, likovna kultura UVODNI DEO: Nastavnik obavetava uenike da e dananji as provesti u obnavljanju gradiva koje su uili u Unitu 1. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Igra Nastavnik uvodi igru kako bi obnovili vokabular koji su do sada radili. Stavlja na tablu deset flekartica sa dosadanjim vokabularom (kolski pribor i boje) ali okrenute tako da ih uenici ne vide. Iznad njih pie brojeve od 1 do 10. Dok pie brojeve, poziva uenike da izgovaraju brojeve. Odeljenje se deli u dva tima (na pr. tim A i tim B) a nastavnik na tabli crta tabelu u kojoj e upisati rezultat igre. Poziva uenika iz tima A da odabere jedan broj od 1 do 10 i okree odgovarajuu karticu. Ukoliko uenik zna da imenuje to to je na kartici, njegov tim osvaja poen, a ako ne, tim B dobija priliku da odgovori. Aktivnost 2 Izgovor (RADNA SVESKA, str 17, Sluanje 29) Nastavnik poziva uenike da pogledaju prvi zadatak na strani 17 u radnoj svesci.Uenici priaju o tome ta mogu da vide.Nastavnik puta CD dok uenici prate sa otvorenim knjigama. Nastavnik skree panju na glas /I/ i ponavlja ga nekoliko puta dajui jo neke primere gde se javlja taj glas.(fish, pink, six, this, is...). Nastavnik ponovo puta CD i poziva uenike da pevaju. Nakon toga uenici boje sliku. Aktivnost 3 Vebanje vokabulara (RADNA SVESKA str 17) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na drugi zadatak i pita Whos this?(Greg). Objanjava da je Greg izgubio neke stvari i pokazuje na balon sa tekstom i glasno ga proita. Nastavnik pita da li je neko video Gregove stvari, i objanjava da se te stvari nalaze u udbeniku izmeu 8 i 15 strane i da ih tamo potrae. Kad ih nadju, treba da u radnoj svesci zaokrue i oboje taan crte. Aktivnost 4 Samoevaluacija (RADNA SVESKA str 18) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na Quizzyjev kompjuter i ita naslov Quizzys questions. Ukoliko uenici ne znaju znaenje rei question nastavnik daje objanjenje. Treba potsetiti uenike da Quizzy uvek postavlja pitanja. Nastavnik objanjava jedan po jedan zadatak i dok uenici rade nadgleda i pomae. ZAVRNI DEO: Review Nastavnik poziva uenike da zatvore knjige i da probaju da se sete stvari koje su uili u ovom unit-u. (Na pr. nastavnik podigne olovku i pita what colour is the pencil?) Nastavnik ih poziva da podignu ruke oni koji se ne seaju niega, zatim oni koji se seaju neega, zatim oni koji se seaju veine i na kraju oni koji se seaju svega. Nastavnik takoe pita da li se uenici seaju pesmica koje su radili u ovom unit-u. (Ukoliko vreme dozvoli, ponovo pustiti sa CD-a deci pesmice da ih pevaju) ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 13 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At Happy House NASTAVNA JEDINICA: Toys (1) TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: nauiti nazive nekih igraaka, pevati pesmu, razvijati vetinu sluanja, prepoznati i itati rei koje oznaavaju igrake, razvijati vetinu spelovanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu oseaj da je igra vaan deo odrastanja ZADACI: usvajanje rei i fraza: a car, a doll, a robot, a train, a dinosaur, a lorry, at happy house, playing with a (car), playroom, Can you hear a dinosaur roar? METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): ponavljanje, postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i pevanje,sluanje i spajanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 16, RADNA SVESKA str 19, CD1 Sluanje 30-33, flekartice: car, doll, robot, train, dinosaur, lorry, Happy Street 1 poster, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzika kultura, srpski jezik UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li vole da se igraju sa igrakama, koje su im omiljene i da li znaju neke da kau na engleskom jeziku. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK str 2-3, Sluanje 30) Nastavnik koristi udbenik str.2-3 ili poster da razgovarao sa uenicima o tome ta sve mogu da vide u ulici. Pokazuje na kuu i pita Wheres this? Kad uenici daju svoje odgovore, izgovara frazu At Happy House i dozvoljava uenicima da je izgovore i usvoje. Nastavnik puta CD Happy Street Song za Unit 3 (i ponavlja jo jednom ako je potrebno) i pita Where are we today? nakog ega treba saekati da sami uenici izgovore frazu At Happy House. Nastavnik zatim poziva uenike da kau neto o kui koju vide na slici, da li je slina njihovoj ili ne. Aktivnost 2 Prezentacija vokabulara Nastavnik uzima flekarticu (na pr. a car), pokriva je a zatim polako je otkriva i pita Whats this? Kada uenici kau (koristei L1) ta je to, nastavnik ponovi Yes, its a car. Ponoviti za sve kartice. Jednu flekarticu (na pr. a robot) okrenuti da je uenici ne vide, a nastavnik mimikom glumi robota i pita Whats this? Na osnovu nastavnikovog modela, petoro uenika dobija preostale kartice koje treba da prezentuju ostatku odeljenja. Aktivnost 3 Pesma (UDBENIK str 16, Sluanje 31) Nastavnik kae Open your books at page 16 i demonstrira ta treba da se uradi. Razgovara sa odeljenjem o slici postavlja pitanja: Who are the children? What are theydoing? Where are they? (at Happy House). Nastavnik puta CD i objanjava nove rei i fraze. Nastavnik postavlja flekartice nasumice na tabli i poziva po jednog uenika posle svake strofe da odabere karticu sa igrakom koja se ula. Odeljenje se deli u grupe. Svaka grupa dobija po jedenu karticu i peva samo strofu gde se pominje ta igraka. Aktivnost 4 Sluanje (UDBENIK, str 16, Sluanje 32) Uenici sluaju rei i pokazuju predmet koji uju. Aktivnost 5 Sluanje (RADNA SVESKA str 19, Sluanje 33) Nastavnik stavlja nasumice na tabli kartice i nasumice pie brojeve od 1 do 6. Kako stavlja kartice poziva uenike da kau re, tj. kako pie brojeve poziva uenike da izgovore brojeve (tabla bi trebalo da izgleda kao prvi zadatak u radnoj svesci na strani 19). Nastavnik puta prvi primer sa CD-a i poziva jednog uenika da spoji broj sa karticom. Nakon toga uenici rade sami od drugog do estog primera, a provera se vri na tabli (kao u prvom primeru). Aktivnost 6 Spelling Nastavnik obrie brojeve sa table, tako da ostaju samo flekartice. Pokazuje na jednu od njih i pita How do you spell (car)? Jedan od uenika koji se javi izlazi na tablu i pie. Ponoviti za ostale kartice. ZAVRNI DEO: Domai zadatak: RADNA SVESKA, strana 19, drugi zadatak. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 14 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At Happy House NASTAVNA JEDINICA: Is it? Yes, it is/ No, it isnt. TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti kratku priu, razvijati vetinu sluanja, napisati kratke odgovore na postavljena pitanja, popuniti dijalog VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu oseaj da je igra vaan deo odrastanja ZADACI: usvajanje rei i fraza: Is it...? Yes, it is. No, it isnt. Its a It isnt a I know! I dont know. METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora, gluma, itanje i popunjavanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u grupama i parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 17, RADNA SVESKA str 20-21, CD1 Sluanje 33-35, flekartice: igrake i kolski pribor, tabla, kreda KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaeg zadatka. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik poinje da na tabli crta stvari poznate uenicima i dok crta postavlja pitanje Whats this? Uenici daju svoje odgovore a nastavnik uvodi pitanje Is it a... i daje odgovore Yes, it is odnosno No, it isnt. Nastavnik poziva nekoliko uenika da na osnovu tog modela oni daju svoje crtee i pitanja. Aktivnost 2 Pria (UDBENIK str 17, Sluanje 34) Nastavnik objanjava uenicima da e sluati priu u kojoj uenici neto prave. Prvo sluanje je sa zatvorenim knjigama a uenici treba da pogode ta to uenici prave. Drugo sluanje: Open your books at page 17 i uenici prate priu sa otvorenim knjigama. Nastavnik proverava da li uenici mogu da prepriaju priu (koristei L1). Ukoliko ima novih rei ili fraza, nastavnik ih objanjava i ponovo puta priu kako bi je svi razumeli. Odeljenje se deli u grupe od po etvoro kako bi vebali dijalog i unutar grupe menjaju uloge kako bi svi proitali sve. Na kraju, nastavnik poziva neku od grupa da odglume priu pred odeljenjem. Aktivnost 3 Sluanje (RADNA SVESKA str 20, Sluanje 35) Nastavnik na tabli stavlja jednu flekarticu (na pr.a lorry) i ispod nje pie Yes i No. Poziva jednog uenika da doe do table, daje kredu i pita Is it a robot? i pokazuje da treba da zaokrui taan odgovor. Nakon toga, nastavnik kae Open your activity books at page 20, use your pencils and circle YES or NO (rukom napraviti krug kako bi uenici shvatili znaenje rei CIRCLE).Nastavnik puta CD. Aktivnost 4 Pisanje (RADNA SVESKA str 20) Nastavnik upuuje uenike na drugi zadatak koji prvo svi rade usmeno (Nastavnik postavlja pitanje i mimikom pokazuje da oekuje odgovor). Nakon toga, uenici rade samostalno. Provera se vri tako to nastavnik postavi pitanje, a uenik, koga nastavnik odabere, daje odgovor. Aktivnost 5 Pisanje (RADNA SVESKA str 21) Nastavnik kae Now,look at Activity Book at page 21. Nastavnik pita uenike da li seaju imena vanzemaljaca koji su na slici (Quizzy and Ziggy) ta Quizzy uvek radi?(Postavlja pitanja), What are Quizzy and Ziggy looking at? Is it a car? ta se to deava na zadnjoj slici? Naglasiti uenicima da broj crtica odgovara broju rei.Uenici u parovima popunjavaju praznine. ZAVRNI DEO: Uenici u parovima itaju razgovor koji su popunili. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 15 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At Happy House NASTAVNA JEDINICA: Commands TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: obnoviti rei koje oznaavaju boje i igrake, otpevati pesmu, razvijati vetinu sluanja, slediti naredbe, proitati kratke fraze kako bi identifikovali boje i igrake VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu oseaj da je igra vaan deo odrastanja ZADACI: usvajanje rei i fraza: Stand up! Hands up! Hands down! Turn around! Touch your head! Sit down! a (red) (lorry), Tell me what to do METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): TPR. igra, postavljanje pitanja i davanje odgovora, pevanje i sluanje instrukcija, itanje i bojenje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 18, RADNA SVESKA str 22-23, CD1 Sluanje 36-37, fle kartice za boje KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: fiziko vaspitanje UVODNI DEO: Nastavnik kae: Hajde da se malo razmrdamo. Ustanite i probajte da rukama dohvatite plafon. Ponoviti vie puta. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Posle zagrevanja, nastavnik uvodi (jednu po jednu) svih pet komandi koje se nalaze u pesmici. Kako uvodi komandu (na pr.stand up!) nastavnik je demonstrira i oekuje od uenika da i oni to urade. Posle vie ponavljanja i demonstriranja, nastavnik samo izdaje naredbe, ali ovog puta BEZ pokazivanja. Ponoviti vie puta i MENJATI redosled komandi. Aktivnost 2 Pesma (UDBENIK str 18, Sluanje 36) Nastavnik kae Open your books at page 18 i pokazuje u knjizi dva robota i za oba pita Whats this?What colour is it? Nastavnik pokazuje aktivnosti (jednu po jednu) u knjizi i poziva uenike da ih imenuju. Prvo sluanje: nastavnik puta CD a uenici prate u knjizi. Drugo sluanje: uenici izvravaju naredbe kako ih uju sa CD-a. Ponoviti vie puta. Odeljenje se deli u dva tima red robot i blue robot. Svaki tim izvrava naredbe za svog robota Aktivnost 3 Igra Odeljenje je i dalje podeljeno u iste timove, ali ovog puta nastavnik je taj koji izdaje naredbe. Svaki tim poinje sa 10 poena, a ako neko od lanova tima pogrei, skida se poen. Pobednik je onaj tim koji ostane sa vie poena. Aktivnost 4 Sluanje (RADNA SVESKA str 22, Sluanje 37) Ukratko obnoviti boje. Nastavnik kae Show me a yellow the pencil, Show me a red pencil, itd. tako da sva deca imaju spremne bojice koje su potrebne za zadatak. Nastavnik kae Open your activity books at page 22 i pokazuje na svaki predmet iz prvog zadatka uz pitanje Whats this? Nastavnik puta CD pravei pauzu posle svakog primera kako bi uenici spojili boju i predmet. Kad uenici spoje, pustiti CD ponovo kako bi proverili. Nastavnik proverava pomou pitanja: What colour is (the car)? Tek posle ove provere, uenici boje. Aktivnost 5 itanje (RADNA SVESKA str 22) Nastavnik pokazuje na drugi zadatak u radnoj svesci i postavlja pitanje What colour is the pencil? (black) Pokazuje na listu i kae A black pencil.Nastavnik pita da li mogu da prepoznaju igrake i upuuje ih da prvo oboje kvadratie (ako nisu sigurni kako se koja boja pie, mogu da pogledaju u udbeniku na strani 10).Nakon toga boje predmete. Nastavnik nadgleda i prua pomo gde je ona potrebna. ZAVRNI DEO: Igra: bingo (RADNA SVESKA str 23) Nastavnik upuuje uenike na zadatak na strani 23. Govori im da prvo oboje kantice, a zatim da samo tim bojama oboje igrake. Nastavnik izgovara kombinacije (na pr. a pink train, a yellow train, a yellow robot itd), i prvi uenik koji pokrije tri polja u jednom redu treba da vikne BINGO i on je pobednik. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 16 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At Happy House NASTAVNA JEDINICA: Is it? TIP ASA: utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: postavljati pitanja i davati kratke odgovore o bojama i igrakama, razvijati vetinu sluanja, razvijati vetine pisanja i spelovanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu oseaj da je igra vaan deo odrastanja ZADACI: usvajanje a (yellow) (train) METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora, diktat u slikama,sluanje i popunjavanje,TPR. OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 19, RADNA SVESKA str 24, CD1 Sluanje 38, fle kartice kolskog pribora i igraaka KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: likovno vaspitanje, fiziko vaspitanje UVODNI DEO: Uenici uz CD pevaju pesmu Im a red robot i ponavljaju radnje koje uju u pesmi. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Sluanje (UDBENIK, str 19, Sluanje 38) Nastavnik poziva uenike da otvore udbenike na strani 19. Puta primer iz knjige dok uenici prate u svojim knjigama. Nastavnik ponovo puta primer. Ovog puta uenici ponavljaju ono sto izgovaraju Jack i Polly, uz odgovarajui izgovor i intonaciju. Nastavnik poziva jednog uenika da da svoje miljenje kako se igra ova igrica. Potrebno je dobro objasniti pravila igre i da ih svi uenici razumeju. Jedan uenik bira jedan red i izgovara koje igrake se nalaze u njemu i koje su boje, a drugi treba da pogodi koji je to red. Nastavnik demonstrira sa jednim primerom kako treba igrati ovu igricu. Izabere jedan red,npr. A blue lorry, a red robot, a green doll and a white car. Uenik koji pogodi koji je red u pitanju ima pravo da izabere jedan red i kae ga drugovima. Ponoviti ovo koliko nastavnik smatra da je potrebno. Nakon nekoliko primera treba ohrabriti uenike da izgovaraju igrake iz istog reda razliitim redosledom,npr. ako je u pitanju red 1 da kau A green doll, a blue lorry, a white car and a red robot. Aktivnost 2 Rad u parovima (UDBENIK, str 19) Kad je nastavnik siguran da su svi uenici shvatili igru, poziva ih da se igraju u parovima. Za to vreme nastavnik ide po uionici pomaui uenicima koji moda imaju problema, ali ne na nain koji e im pokvariti zabavu koju im prua ta igra. Aktivnost 3 Spelling (RADNA SVESKA str 24) Nastavnik stavlja na tablu fle kartice robota,lutke, auta, kamiona, dinosaurusa i voza. Pita odeljenje How do you spell....i pokazuje na slike. Poziva uenike koji se sami jave da izau pred tablu i izaberu re koju e spelovati. Ohrabriti ostale uenike da pomognu ili isprave ako je potrebno svoje drugove, i uvek ih pohvaliti za svaki pokuaj. Obrisati rei sa table i kazati uenicima da otvore Activity Book na strani 24. Uenici sami popunjavaju prvu aktivnost (ukrtenicu) dodajui slova da bi napisali rei za igrake. Kad zavre u parovima proveravaju da li su dobro uradili. Aktivnost 4 Pisanje (RADNA SVESKA str 24) Nastavnik uenicima obraa panju na aktivnost broj 2. Pokazuje na svaki od predmeta i pita Whats this? (A train) Is it a blue train?(No, it isnt. Its a yellow train.) Nastavnik kae uenicima da uzmu njihove bojice i oboje igrake bojom koja je napisana.Kada zavre, treba im objasniti da moraju da prate krive linije da bi napisali kratke fraze na osnovu datog primera. Kada uenici zavre, nastavnik ih pita Whats number 1? ZAVRNI DEO: Diktat u slikama Nastavnik diktira fraze a uenici crtaju,npr. Number 1-a pink train; number 2-a yellow car... Kad zavre razmenjuju sveske sa svojim partnerima.Nastavnik kae Number 1 a partner mora da kae ono to vidi da je nacrtano pod brojem jedan, i tako redom do kraja. Po zavretku provere,uenici ocenjuju jedni druge. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 17 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: At Happy House

DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Cross-curricular links-Toys from recycled material


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: uiti o recikliranju nekih materijala, razvijati vetinu sluanja, vebati postavljanje pitanja i davanje odgovora o materijalima, napraviti njihovu igraku od recikliranog materijala, razvijati vetinu pisanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu svest o vanosti zatite ivotne sredine ZADACI: usvajanje fraza Is it made from (plastic)? This is my (train). Its made from (cardboard) i rei cardboard box, plastic bottle, cardboard tube, buttons, socks METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora,sluanje i pokazivanje, pisanje i crtanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 20, RADNA SVESKA str 25, CD1 Sluanje 39-40, ako je mogue neke stvari koje se mogu reciklirati KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: priroda i drutvo, likovna kultura UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike:Kad pojedete okoladu ili popijete sok za vreme odmora, gde bacate otpatke? Da li znate ta moe da se uradi sa otpadom koji je od plastike ili kartona? (Moe da se reciklira) GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Prezentacija Nastavnik na tabli pie plastic i cardboard objanjavajui uenicima da su to rei koje su upravo pomenuli na maternjem jeziku.Zatim pita uenike ta se sve pravi od plastike i kartona, ohrabruje ih da kau te rei na engleskom i naglaava da nije obavezno znati ili zapamtiti te rei.Da li znaju zato se plastini i otpad od kartona recikliraju? ta se pravi od recikliranog materijala? Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 20, Sluanje 39) Nastavnik kae Look at page 20 in your Class Books i podie svoju knjigu da svi provere da li su nali pravu stranu. Pokazuje na slike koje su na vrhu strane i izgovara svaku re po jednom.Puta CD dok uenici sluaju i pokazuju prstom u knjizi na stvar koju uju. Nastavnik proverava da li su svi uenici razumeli novi vokabular pokazujui na slike nasuminim redosledom i pitajui Whats this? What are these? Aktivnost 3 Sluanje (UDBENIK, str 20, Sluanje 40) Nastavnik pokazuje slike na sredini strane 20. Pita uenike koje su to stvari i od ega su napravljene. (Igrake napravljene od recikliranog materijala) Nastavnik kae Its made from six plastic bottles. What is it? i pita dobrovoljca da kae koju igraku je nastavnik opisao. Nastavnik opisuje jo jednu igraku na isti nain i pita drugog uenika da pogodi. Nastavnik poziva nekog uenika da izabere igraku i da navede material od koga je ta igraka napravljena,a odeljenje treba da pogodi igraku. Nastavnik puta CD a deca sluaju i pokazuju u knjizi igraku koju uju. Aktivnost 4 Razgovor (UDBENIK, str 20) Nastavnik upuuje uenike da pogledaju pitanja na dnu strane. Jedan uenik proita prvo pitanje i pita odeljenje da daju odgovor Yes ili No (No). Na osnovu tog primera nastavnik odabere druge uenike koji e postaviti pitanje odeljenju. Uenici u parovima vebaju postavljanje pitanja i davanje odgovora. Aktivnost 5 Pisanje (RADNA SVESKA str 25) Nastavnik kae Look at page 25 in your Activity Book i ita instrukcije zajedno sa odeljenjem. Pita uenika koji se sam javi da objasni odeljenju ta treba uraditi u ovom zadatku. Uenici sami crtaju igraku koja je napravljena od datih recikliranih materijala. Dok uenici rade, nastavnik nadgleda i pomae uenicima kojima je pomo potrebna. Kad uenici zavre crtee nastavnik poziva nekoliko dobrovoljaca da pokau odeljenju svoje crtee tako to e rei This is my (train). Its made from (cardboard, plastic, and buttons). Nakon toga uenici popunjavaju reenice u svojim knjigama. ZAVRNI DEO: Uenici u parovima itaju jedni drugima ta su napisali. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 18 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At Happy House NASTAVNA JEDINICA: Reading into writing TIP ASA: utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti krai teks, vebati vetinu pisanja, nacrtati omiljenu igraku, napisati pismo prijatelju VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijaju svest o socijalizaciji ZADACI: usvajanje rei i fraza: Dear...., From,.... This is my favourite toy. It isnt a (doll).Its a robot. Its great! It can (walk). Whats your favourite toy? METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora, popunjavanje,itanje i pisanje. OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 21, RADNA SVESKA str 26, kopija TRB str 10 za svakog uenika KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: graansko vaspitanje,srpski jezik, likovna kultura UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li su nekad pisali pismo,kome i o emu su pisali. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik kae Look at page 21 in your Class Book , pokazuje na Gregovu malu sliku i pita uenike da li se seaju kome on pie. Zatim pita uenike da li neko moe da objasni znaenje rei penfriend.Nastavnik pokazuje sliku robota i pita Whats this? Nakon toga pita ta uenici misle zato Greg prilae sliku uz pismo. ta bi Greg mogao da kae svom prijatelju o svojoj igraki? Aktivnost 2 itanje (UDBENIK str 21) Nastavnik ita pismo i/ili poziva dobrovoljca da proita pred odeljenjem, dok ostali prate tekst u knjizi.Nastavnik poziva uenike da daju svoj odgovor na Gregovo pitanje Whats your favourite toy? Uenici u parovima itaju i popunjavaju reenice na dnu strane. Nastavnik poziva dobrovoljce da proitaju odgovore naglas. Aktivnost 3 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA str 26) Nastavnik kae Look at page 26 in your Activity Book ,pokazuje sliku na vrhu strane i pita Whats this? Proverava da uenici razumeju i umeju da proitaju rei u poljima na vrhu strane. Nastavnik ita tekst ali pravi pauzu gde su praznine da bi ih uenici popunili. Kad zavri itanje uenici popunjavaju sami praznine. Nastavnik bira jednog uenika koji se sam javio da proita reenja dok ostali prate i proveravaju. Aktivnost 4 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA str 26) Nastavnik ita uputstvo uenicima i objanjava da moraju da nacrtaju svoju omiljenu igraku i da napiu neto o njoj kao to je uraeno u prethodnom zadatku. ZAVRNI DEO: Pisanje (TRB, p10) Nastavnik deli kopije uenicima. Objasniti uenicima da su oni Gregovi drugovi koji se dopisuju s njim i da treba da odgovore na njegovo pismo koje je dato u udbeniku. Potsetiti ih kojom frazom se poinje i zavrava pismo.Kad popune praznine u pisme, potrebno je da iseku pismo zatim delove robota koji se nalaze na dnu strane, da ih spoje,zalepe i oboje. (Ako nemaju vremena,uenici mogu ovu aktivnost da zavre kod kue). ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 19 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At school NASTAVNA JEDINICA: Colin in Computerland-The Ice monster(part 2); Sophies world: My favourite place in London TIP ASA: utvrivanje i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti duu priu, odglumiti priu, nauiti neka mesta u Londonu, razvijati vetinu sluanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu oseaj za dobro i loe ZADACI: uvebavanje rei i fraza: Are you OK_ Yes, thanks.Im fine. Whats that? Help! Can you ski? Quick! Come in here! Its (cold). Put on this (coat). Lets find the ice monster.This is my favourite (museum).Its (great)! Wow! city farm, shop, the London Eye METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): gluma, postavljanje pitanja i davanje odgovora OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 22, CD1 Sluanje 41, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: graansko vaspitanje,srpski jezik UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li vole da itaju stripove.Da li se seaju stripa koji su radili na asu engleskog jezika? GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvodni deo (UDBENIK, str 22) Nastavnik na tAbli pie Colin in Computerland. The Ice Monster Part 2. i pita uenike da li se seaju ta se desilo u prvom delu ove prie.Nastavnik pomae uenicima postavljajui potpitanja: ta je stranac dao Colinu (a computer game and a magnifying glass). Kako se zove kompjuterska igrica? (The Ice Monster). Kad je stavio CD u kompjuter ta je video? (7968) ta se desilo kad je ukucao te brojeve? (Uao je u kompjuterski svet). Ohrabriti uenike da koriste engleski gde mogu i iskoristiti ovu priliku da se uenici potsete vokabulara iz prve epizode. Nastavnik kae Open your Class Books at page 22 i pie broj 22 na tabli. Poziva uenike da pogledaju slike u knjigama,ali da ne gledaju tekst. Pita ih da daju svoje miljenje ta bi moglo da se desi u ovoj epizodi. Voditi razgovor s njima o tome ta se deava na svakoj slici. Pre nego uju priu postaviti im pitanje What colour is everything? (white) Why? (Because of the Ice Monster) Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 22, Sluanje 41) Nastavnik puta CD a uenici prate sa otvorenim knjigama. Nakon toga nastavnik pita ima li novih rei ili fraza(L1) i daje objanjenja. Nastavnik pita da li su svi razumeli priu (L1) i da li neko moe da prepria. Nastavnik ponovo puta CD, a uenici prate tekst u knjizi. Posle sluanja, nastavnik (koristei L1) poziva uenike da predvide ta e se desiti Colinu, gde on to ide, koga e upoznati, ta e on to raditi i sl. Aktivnost 3 Gluma Nastavnik poziva dobrovoljce da glume Colina, Claru i metane,tj. da proitaju priu pred odeljenjem. Ponoviti ovo sa jo nekom grupom ako je potrebno. Odeljenje se deli u grupe i glume priu o Colinu. Treba ohrabriti uenike da to manje gledaju u tekst dok glume (one koji mogu).Ako ima onih koji vole da glume, i usvojili su tekst,treba im dati priliku da to urade pred odeljenjem. Aktivnost 4 Uvod u tekst Sophies world (UDBENIK, str 23) Nastavnik kae Open your Class Books at page 23 i pie broj 23 na tabli. Drei knjigu okrenutu ka uenicima, postavlja pitanja vezana za slike na pr. gde su deca, ta rade, ko je jo na slici itd. Aktivnost 5 Sluanje (UDBENIK, str 23, Sluanje 41) Nastavnik puta CD a uenici prate tekst u knjizi nakon ega daje objanjenja za nove rei i fraze. Nastavnik ponovo puta CD. ZAVRNI DEO: Razgovor (UDBENIK, str 15) Nastavnik pokazuje uenicima pitanja na dnu strane i ita ih. Pita uenike dali ih razumeju i poziva ih da odgovore. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 20 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At school NASTAVNA JEDINICA: Pronunciation and review TIP ASA: utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: vebati izgovor, obnoviti kljune rei i uraditi samoevaluaciju VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje oseanja za odgovornost prema uenju ZADACI: utvrivanje dosad preenog gradiva METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): jezike igre,sluanje i izgovor OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u grupama NASTAVNA SREDSTVA: RADNA SVESKA str 27-28, CD1 Sluanje 43 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: likovna kultura UVODNI DEO: Nastavnik objanjava uenicima da e igrati jednu igru u kojoj e obnoviti vokabular iz ovog unita. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Igra Nastavnik zamilja jednu re iz unita i na tabli pie onoliko crta koliko ta re ima slova. Deli odeljenje u dva tima. Timovi naizmenino pogaaju slova. Ako je slovo u rei, nastavnik ga napie, ako nije napie ga iznad ili ispod crta. Kad jedan od timova misle da znaju koja re je u pitanju,ali odmah,pre nego kau neko slovo. Tim dobija poen za svako pogoeno slovo, ali i daje poen suparnikom timu ako pogree. Zatim mogu timovi sami da izaberu jednu re i predstavnik jednog tima da izae na tablu,napie crte i uz pomo svog tima pie na tabli dok suparniki tim pogaa.Ako suparniki tim pogodi,dobija poen,ako ne, poen dobija tim koji je zadao re. Aktivnost 2 Izgovor (RADNA SVESKA str 27, Sluanje 43) Nastavnik poziva uenike da pogledaju prvi zadatak na strani 17 u radnoj svesci. Nastavnik puta CD dok uenici prate sa otvorenim knjigama. Nastavnik skree panju na glasove / / i / / ponavlja ih nekoliko puta dajui jo neke primere gde se javljaju ti glasovi.(oh,no za/ /, i orange, lorry,stop za / / ...). Nastavnik ponovo puta CD i poziva uenike da pevaju. Nakon toga uenici boje sliku. Aktivnost 3 Uvebavanje vokabulara (RADNA SVESKA str 27) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na drugi zadatak i pita Whos this?(Daisy). Objanjava da je Daisy izgubila neke stvari i pokazuje na balon sa tekstom i glasno ga proita. Nastavnik pita da li je neko video Daisyne stvari, i objanjava da se te stvari nalaze u udbeniku izmeu 16 i 23. strane i da ih tamo potrae. Kad ih nau, treba da u radnoj svesci zaokrue i oboje taan crte. Aktivnost 4 Samoevaluacija (RADNA SVESKA str 28) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na Quizzyjev kompjuter i ita naslov Quizzys questions. Nastavnik objanjava jedan po jedan zadatak idok uenici rade nadgleda i pomae. ZAVRNI DEO: Review Nastavnik poziva uenike da zatvore knjige i da probaju da se sete stvari koje su uili u ovom unit-u. (Na pr. nastavnik podigne fle karticu neke igrake i pita Whats this?What colour is it?) Nastavnik ih poziva da podignu ruke oni koji se ne seaju niega, zatim oni koji se seaju neega, zatim oni koji se seaju veine i na kraju oni koji se seaju svega. Nastavnik takoe pita da li se uenici seaju pesmica koje su radili u ovom unit-u. (Ukoliko vreme dozvoli, ponovo pustiti sa CD-a deci pesmice da ih pevaju) ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 21 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: NASTAVNA JEDINICA: Test (units1-3) TIP ASA: provera OBRAZOVNI CILJEVI: VASPITNI CILJEVI: ZADACI: provera dosad preenog gradiva METODE I TEHNIKE RADA:

DATUM:

OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA:

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 22 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the shop NASTAVNA JEDINICA: Fruit TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: nauiti nazive nekih vrsta hrane, pevati pesmu, razvijati vetinu sluanja, prepoznati i itati rei koje oznaavaju hranu, razvijati vetinu pisanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijaju svest o raznovrsnoj hrani ZADACI: usvajanje rei i fraza: an apple, an orange, a cake, a pear, a banana, an ice cream, please, At the shop, Do you want...?, an (apple) for your tea METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora, ponavljanje, pevanje i pokazivanje. OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 24, RADNA SVESKA str 29, CD2 Sluanje 1-4, flekartice: apple, orange, cake, pear, banana, ice cream, Happy Street 1 poster KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzika kultura, priroda i drutvo UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike koja je njihova omiljena hrana i da li vie vole voe i povre ili slatkie i brzu hranu. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK str 2-3, Sluanje 1) Nastavnik koristi udbenik str.2-3 ili poster da razgovarao sa uenicima o tome ta sve mogu da vide u ulici. Pokazuje na kuu i pita Wheres this? Kad uenici daju svoje odgovore, izgovara frazu At the shop i dozvoljava uenicima da je izgovore i usvoje. Nastavnik puta CD Happy Street Song za Unit 3 (i ponavlja jo jednom ako je potrebno) i pita Where are we today? nakog ega treba saekati da sami uenici izgovore frazu At the shop. Nastavnik zatim poziva uenike da kau neto o prodavnici koju vide na slici, da li je slina onim u kojima oni kupuju. Aktivnost 2 Prezentacija vokabulara Nastavnik rea na tabli est fle kartica sa slikama hrane koju e uiti u ovoj lekciji,ali izmeu njih stavlja druge fle kartice neega to se ne moe kupiti u marketu,npr. a dinosaur, a chair, a car,itd. Pozvati dobrovoljce da izau pred tablu i izaberu kartice za rei koje oni misle da e nauiti na tom asu. Kako deca biraju jednu po jednu kartu nastavnik ih podie i komentarie, npr. Yes, an apple. Well done! Na ovaj nain pretstaviti sve rei. Ukloniti sve suvine kartice i ostaviti samo one sa hranom. Pokazivati na jednu po jednu karticu, izgovarati re po re dok uenici ponavljaju za nastavnikom. Raditi ovo u odreenom ritmu tako da uenici pevue rei i lake ih usvajaju. Kad nastavnih vidi da je izgovor rei prilino dobar i tean, pozvati uenike da apuu za njim ove rei, zatim kau glasno, pa sporo,pa veoma brzo,itd. Aktivnost 3 Pesma (UDBENIK str 24, Sluanje 2) Drei u jednoj ruci fle karticu sa slikom jabuke u drugoj sa slikom kruke, postavlja pitanje Do you want an apple or a pear? Intonacijom i mimikom im daje do znanja da treba da se odlue za jedno. Ako uenik kae An apple, dodati An apple, please i dati im tu karticu.Ponoviti ovo sa drugim vrstama hrane i drugim uenicima. Nastavnik kae Open your books at page 24 i demonstrira ta treba da se uradi. Nastavnik puta CD i objanjava re tea ne znai samo aj,ve i uina. Nastavnik puta pesmu jo jednom koristei fle kartice za svaku strofu. Puta je jo nekoliko puta dozvoljavajui deci da se prikljue kad su spremna. Aktivnost 4 Sluanje (UDBENIK, str 24, Sluanje 3) Uenici sluaju rei i pokazuju hranu koji uju. Aktivnost 5 Sluanje (RADNA SVESKA str 29, Sluanje 4) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 29, podie svoju knjigu i pokazuje vebanje 1. Pita odeljenje da li znaju znaenje rei Start i Finish. Poziva dobrovoljca da potseti odeljenje ta treba da urade (da pomognu Quizzyju da stigne od Starta do Finia sluajui i obeleavajui putanju). Kad prvi put sluaju treba samo prstima da prate putanju, tek prilikom drugog sluanja mogu da koriste bojice ili olovke. ZAVRNI DEO: Domai zadatak: Pisanje (RADNA SVESKA str 29) Nastavnik deli est kartica uenicima,na tabli pravi dve tabele A i AN, poziva uenike da smeste odredjene vrste hrane u odgovarajuu kolonu. Kad to urade objanjava im da se A koristi kad je imenica JEDNA i poinje suglasnikom, a AN isto kad je JEDNA ali poinje samoglasnikom. Na osnovu toga uraditi domai zadatak. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 23 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: At the shop

DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Can I have?How many?


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti kratku priu, razvijati vetinu pisanja, razvijati vetinu govora, popuniti dijalog VASPITNI CILJEVI: Uenici: kako se ponaati u prodavnici ZADACI: usvajanje rei i fraza: Can I have (ten) (bananas), please? How many?Sorry? Anything else?Thank you. METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): sluanje i itanje, gluma, memorisanje dijaloga OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u grupama i parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 25, RADNA SVESKA str 30-31, CD2 Sluanje 5, flekartice: hrana KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: graansko vaspitanje UVODNI DEO: Provera domaeg zadatka. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik pita odeljenje da li mogu da se sete gde su bili u proloj lekciji (At the shop). Podie jednu po jednu fle karticu dok uenici izgovaraju rei za hranu.Objasniti uenicima da e na ovom asu uti priu o Jacku koji ide u kupovinu. Aktivnost 2 Pria (UDBENIK str 25, Sluanje 5) Prvo sluanje je sa zatvorenim knjigama a uenici treba da pogode ta to Jack kupuje. Proveriti da li su uli sve vrste hrane koje je kupio (bananas,apples, ice cream). Ponovo sluaju i podiu ruke kad uju re koja pretstavlja hranu. Nastavnik kae : Open your class books at page 25 i uenici prate priu sa otvorenim knjigama. Nastavnik objanjava da je ime prodavca Jason i proverava da li uenici mogu da prepriaju priu (koristei L1). Ukoliko ima novih rei ili fraza, nastavnik ih objanjava i ponovo puta priu kako bi je svi razumeli. Uenici itaju u parovima kako bi vebali dijalog i menjaju uloge kako bi oboje proitali sve. Na kraju, nastavnik poziva neki od parova da odglume priu pred odeljenjem. Aktivnost 3 Pisanje (RADNA SVESKA str 30) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 30, otvara svoju knjigu,podie je i pita What can you see in the picture? Kad jedan uenik odgovori ice cream, pitati How many ice creams?One,two...? Nastavnik objanjava uenicima da treba da provere rei koje se nalaze u polju na vrhu strane, izbroje koliko ima sladoleda, banana itd i zatim popune praznine na dnu strane. Uenici rade u parovima. Kad zavre nastavnik ih pita How many ( bananas, dinosaurs....) ? Aktivnost 4 Pisanje (RADNA SVESKA str 31) Nastavnik kae Now,look at activity 2 on page 30. Nastavnik pita uenike da li seaju imena vanzemaljaca koji su na slici (Quizzy and Ziggy) ta Quizzy uvek radi?(Postavlja pitanja), What are Quizzy and doing? ta se to deava na zadnjoj slici? Naglasiti uenicima da broj crtica odgovara broju rei.Uenici u parovima popunjavaju praznine.Uenici u parovima itaju razgovor koji su popunili. ZAVRNI DEO: Game Match the Picture Nastavnik na sredini table rea fle kartice hrane jednu ispod druge, sa leve strane pie nazive svih est vrsta hrane ali izmeanim redosledom isto to uradi i sa desne strane, ali opet izmeanim redosledom u odnosu na levu stranu. Deli odeljenje u dva tima. Oni biraju svoje pretstavnike koji izlaze pred tablu,jedan tim gleda rei na levoj strani,drugi na desnoj. Nastavnik izgovara re a uenici treba to bre da povuku liniju od napisane rei do fle kartice. Onaj ko je prvi svojoj grupi donosi poen. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 24 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: At Happy House

DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: I likeI dont like


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: obnoviti rei koje oznaavaju hranu, otpevati pesmu, razvijati vetinu sluanja i razumevanja, izraziti ta vole a ta ne vole, proitati krae tekstove, razvijati vetinu pisanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue kako da izraze svoje miljenje ZADACI: usvajanje rei i fraza: I like... I dont like... pizzas, steak, pasta, biscuits,chocolate; Yes,please. No,thank you. Cats/Dogs are great! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora, itanje i pisanje,gluma OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima i grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 26, RADNA SVESKA str 32-33, CD2 Sluanje 6-7, fle kartice apple, orange, pear, banana, ice cream, Flossy, Otto KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: priroda i drutvo UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li imaju kune ljubimce, one koji imaju pse ili make pita da li se ove dve vrste ivotinja vole. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik podie jednu po jednu karticu sa slikom hrane,deca horski izgovaraju rei,a onda individualno. Podeliti tablu na dve polovine, na vrhu prve polovine nacrtati lice sa osmehom, a na vrhu druge polovine lice sa izrazom gaenja,sa iskrivljenim ustima i sl. Staviti tri fle kartice ispod jednog lica, i tri ispod drugog. Pokazati na jednu fle karticu ispod lica s osmehom i rei I like (apples) osmehujui se,tako uraditi i za ostale dve. Zatim pokazati na karticu ispod lica sa grimasom, namrtiti se ili napraviti gadljiv izraz lica i rei I dont like (pizza)... Aktivnost 2 Pesma (UDBENIK str 26, Sluanje 6) Nastavnik kae Open your class books at page 26 i pita Whos this? Nastavnik objanjava da e uti Flossy i Ottoa kako priaju o stvarima koje vole i stvarima koje ne vole. U pesmi e uti pet novih rei na engleskom za hranu. Nastavnik poziva uenike da pogledaju koje se to vrste hrane nalaze na slici iznad Flossy i Ottoa. Dok deca govore nastavnik na tabli crta najjednostavnije te vrste hrane. Prvo sluanje: nastavnik puta CD a uenici sluaju da bi uli rei koje pretstavljaju hranu. Drugo sluanje: nastavnik poziva dobrovoljca da na tabli pokazuje koju vrstu hrane je uo da se pominje u pesmi. Sledee sluanje nastavnik poziva uenike da se prikljue i glume Flossy i Ottoa. Zatim se u parovima dele na Flossy i Otto, okreu se jedno ka drugome i pevaju glumei.U sledeem krugu menjaju uloge. Aktivnost 3 Sluanje (RADNA SVESKA str 32, Sluanje 7) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 32. Look at the first activity. Nastavnik podie knjigu i pokazuje uenicima slike dece na vrhu strane i pita Whos this? Nastavnik na tabli pie i objanjava da e ovaj simbol uenici da piu za izraz I like... , zatim pie X i objanjava da e ovaj simbol da piu za izraz I dont like. U nastavku im kae da e uti svako od dece na slikama kako priaju o tome ta vole i ta ne vole,i da e njihov zadatak biti da piu ili X u svaki od datih kvadrata. Kad je nastavnik siguran da su svi uenici shvatili aktivnost,puta CD pravei pauze da bi uenici imali vremena da napiu ili X u svaki kvadrat. Aktivnost 4 Razgovor Odeljenje se deli u grupe od po etvoro, uenici glume da su Maddie, George, Jay i Sophie. Koristei tiklirana ili precrtana polja uenici prave reenice o tome ta njihovi likovi vole.Npr. Maddie e rei: I like bananas and chocolate. I dont like ice cream and pasta. Na taj nain uenici proveravaju jedni druge da li su dobro uradili zadatak. Kad zavre, nastavnik poziva jednu grupu da kau njihove reenice pred odeljenje kao finalna provera. Aktivnost 5 itanje (RADNA SVESKA str 32) Nastavnik pokazuje drugi zadatak u radnoj svesci, ita instrukcije,pita uenike da li su razumeli da bi trebalo da poveu posluavnike s hranom sa odgovarajuim reenicama. ZAVRNI DEO: Pisanje (RADNA SVESKA str 33) Nastavnik upuuje uenike na zadatak na strani 33. Usmeno proverava sa njima ta vide na posluavniku. Zatim im objanjava da na osnovu slika treba da ubace rei iz sivog polja u praznine. Proveravaju u parovima. Domai zadatak: strana 33, vebanje 4. Kod kue uenici treba da dopiu na crtama I like ili I dont like u zavisnosti od toga da li vole i li ne vole napisanu hranu. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 25 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the shop NASTAVNA JEDINICA: I like/dont like TIP ASA: utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: postavljati pitanja i davati kratke odgovore o hrani, razvijati vetinu sluanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue kako da izraze svoje miljenje ZADACI: usvajanje fraza: Do you like? Yes. No. mushrooms, peppers, olives, You want... METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): razgovor,objanjenje, sluanje i odgovaranje na pitanja, sluanje i crtanje, sluanje i bojenje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str.27, RADNA SVESKA str.34, CD2 Sluanje 8-10, fle kartice za hranu, tabla, kreda KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Priroda i drutvo UVODNI DEO: Provera domaeg zadatka. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK, str 27) Nastavnik obnavlja vokabular vezan za hranu. Koristi fle kartice za hranu, a na tabli crta biscuit, chocolate, pasta, pizza. Nastavnik odabere jednu flekarticu (na pr. ice cream) i kae Mmm, I like ice cream! zatim pita neke uenike Do you like ice cream?, a uenici odgovaraju Yes ili No. Ponoviti za ostale flekartice i crtee sa table. Nastavnik kae Open your class books at page 27. Drei knjigu, nastavnik pokazuje uenicima mushrooms, olives, peppers i pita ta je to. Kad uenici daju odgovor, nastavnik daje engleske rei. Nakon toga, na tabli crta ovu vrstu hrane i za svaku pita: Whats this? Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 27, Sluanje 8) Nastavnik pita Do you like pizzas? Kad daju odgovor, nastavnik pita koji dodatak vole sa picom. Nastavnik ponovo upuuje uenike na udbenik i pita Whats on pizza number (5)? Ponoviti za jo nekoliko primera kako bi uenici shvatili da je svako pare pice drugaije. Nastavnik kae Listen to Polly and Jack i puta CD. Poto su uli CD, uenici dobijaju pitaju pitanje: What does Polly want on her pizza? ,a dva uenika dolaze do table i tikliraju ono to su uli. Uenici sluaju CD sa zatvorenim knjigama a nastavnik pauzira pre nego to Jack kae: You want... i daje mogunost uenicima da odgovore. Uenici u parovima vebaju dijalog. Aktivnost 3 Rad u parovimar (UDBENIK str 27) Demonstrirati aktivnost tako to nastavnik bira jednu od pica oznaenih brojevima. Pozvati odeljenje da pogode koju picu je nastavnik izabrao tako to e postavljati pitanja,npr. Do you like peppers? Na osnovu odgovora uenici treba da pogode koji broj je u pitanju. Uenici igraju ovu igru u parovima. Neki parovi mogu da izau pred odeljenje i igraju igru dok ostatak odeljenja pogaa. Aktivnost 4 Sluanje (RADNA SVESKA str 34) Nastavnik stavlja na tablu fle karticu sa nekom vrstom hrane,npr. banana, a zatim pored nje nacrta lice bez ustiju. Nastavnik pita jednog uenika: Do you like bananas? Ako uenik odgovori sa Yes dodati osmeh na lice, ako odgovori sa No, dodati iskrivljena usta,grimasu. Ponoviti ovo sa ostalim karticama,ali ovog puta uenici izlaze pred tablu, pitaju svoje drugove Do you like...? i crtaju odgovarajua usta. Nastavnik kae Open your Activity Books at page 34.Look at the first activity. Nastavnik podie knjigu i pokazuje na primer na vrhu strane, objanjavajui da Quizzyjevo nasmejano lice znai YES, dok njegovo lice sa grimasom znai NO. Uenici e sluati CD i dodati osmeh ili grimasu na njegovo lice na svakoj slici. Nastavnik puta CD, i ponavlja jo jednom ako je potrebno. Uenici proveravaju u parovima. ZAVRNI DEO: Sluanje (RADNA SVESKA str 34) Nastavnik objanjava uenicima da e sluati neka muzika dela i da treba da oboje notu YES ako im se dopada,ili notu NO ako im se ne dopada to to uju. Nastavnik puta CD, uenici boje note. Zatim nastavnik poziva uenike da se okrenu svom partneru i provere da li vole istu vrstu muzike postavljajui pitanja na engleskom jeziku, npr. (Ana), do you like number (one)? ,itd. (nastavnik daje prvi primer) ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 26 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the shop NASTAVNA JEDINICA: Cross-curricular links-My favourite place in London TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: nauiti englesku valutu, razviti vetinu sluanja, vebati postavljanje pitanja i davanje odgovora o cenama, vebati sabiranje i oduzimanje odreenih suma novca VASPITNI CILJEVI: Uenici: dobijaju svest koliko je znanje stranog jezika bitno u socijalizaciji, kako kupovati ZADACI: usvajanje rei i fraza (one) pound(s), How much is it? Can (Polly) buy... school, bag, football METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): itanje, sluanje i ponavljanje, sluanje i davanje odgovora, razgovor, postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i pisanje-povezivanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 28, RADNA SVESKA str 35, CD2: Sluanje 11-13 , primeri novanica engleskog novca (ako je mogue) KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: svet oko nas UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li vole kupuju, ta najee kupuju, ko obavlja kupovinu u njihovoj porodici. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik pria sa uenicima koja valuta se koristi u njihovoj zemlji, kakvi su novii i kakve su novanice. Nastavnik pokazuje neke primere tog novca i pita uenike ta bi mogli da kupe za tu sumu novca. Zatim pita da li neko zna koja valuta se koristi u Britaniji. Nastavnik kae Open your Class Books at page 28.Podie svoju knjigu da bi uenici videli koja strana je u pitanju. Pokazuje sliku na vrhu strane i poziva dobrovoljce da proitaju ta pie ispod svake slike. Nastavnik objanjava uenicima kolika je priblina vrednost jedne funte u odnosu na njihovu domau valutu i poziva dobrovoljce da izraunaju koliko bi dinara dobili za 2,5 i 10 funti. Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 28, Sluanje 11) Nastavnik puta CD,uenici sluaju i pokazuju prstom sliku koja odgovara onome to uju. Nastavnik ponovo puta CD, uenici ponavljaju ono to uju. Proveravati izgovor uenika,ali ne ispravljati previe. Praviti pauze tokom sluanja da bi uenici to bolje usvojili i izgovorili rei. Aktivnost 3 Sluanje (UDBENIK, str 28, Sluanje 12) Nastavnik obraa panju uenicima na slike koje se nalaze na sredini strane i pita Whats this? Pomoi deci za svaku re za koju nisu ba sigurni. Objasniti deci da svaka stvar ima svoju cenu koja je na kartici pored stvari, i pozvati ih da sluaju CD i pokau na odreenju stvar kad uju njenu cenu. Nastavnik puta CD (prvi deo) dok deca sluaju. Proveriti da li su deca shvatila ono to su ula postavljanjem pitanja How much is the (football) ? Ako je potrebno pustiti prvi deo sa CDa ponovo. Kad je nastavnik siguran da su svi uenici razumeli, puta drugi deo sluanja, pravei pauze nakon svakog pitanja da bi deca dala odgovore. Aktivnost 4 Razgovor (UDBENIK, str 28) Nastavnik obraa uenicima panju na slike Polly, Jacka i Grega na dnu strane i postavlja za svako od njih troje pitanje How much has (Polly) got? Uenici sabiraju novie i banknote da bi dobili koliku sumu svako od njih ima. Zatim im nastavnik obraa panju na pitanja ispod slika, i poziva jednog uenika da proita prvo pitanja a onda pita odeljenje Yes or No? (Yes) Uenici vebaju postavljanje pitanja i davanje odgovora u parovima. Nastavnik pita uenike Youve got 10 pounds. What can YOU buy? i objanjava im da treba da raspodele taj novac na stavi koje se nalaze u knjizi,sa cenama. Uenici mogu u parovima da vebaju i ovu aktivnost,menjajui iznos novca na manje od 10 funti. ZAVRNI DEO: Sluanje (RADNA SVESKA str 35, Sluanje 13) Nastavnik kae Look at your Activity Books on page 35 podiui svoju radnu svesku. Pokazuje na slike koje su na levoj polovini strane i proverava da li se uenici seaju naziva igraaka. Nastavnik puta CD, deca samo sluaju.Drugi put puta CD i poziva uenike da zapiu cene predmeta koje uju. Ako je potrebno napraviti pauzu posle svake cene,da bi svi mogli da je napiu.Ponovo pustiti CD da provere tako to se uje cena,pa nastavnik pita How much is the (car)? Zatim povezati slike novia i novanica sa odgovarajuom poljem(ako u polju pie 3 povezati ga sa slikom novia od 2 i 1 funte). ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 27 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the shop NASTAVNA JEDINICA: Reading into writing TIP ASA: utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti kratak tekst, vebati vetinu pisanja, nacrtati sliku omiljene pice, napisati pismo prijatelju VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje oseanja za socijalizaciju ZADACI: uvebavanje fraza: Dear...., From,.... I like (pizzas). I dont like (olives). , restaurant METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): itanje i popunjavanje, itanje i pisanje-crtanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 29, RADNA SVESKA str 36, kopija str.14 iz Teachers Resourse Book za svakog uenika, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: graansko vaspitanje,srpski jezik, likovna kultura UVODNI DEO: Pitati uenike da li se seaju o emu su sve do sad pisali u pismo koje su slali Gregu. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvodni deo (UDBENIK, str 29) Nastavnik kae Open your Class Books at page 29 i demonstrira uenicima ta treba da urade. Obraa panju uenicima na sliku Grega na vrhu strane 29. Pita uenike: ta radi Greg? Kome? (Svom drugu sa kojim se dopisuje) penfriend Nastavnik pokazuje veliku sliku Grega i njegove mame i pita uenike Whos this? Zato Greg alje svoju sliku sa mamom u pismu? O emu bi Greg mogao da pie u ovom pismu? Aktivnost 2 itanje (UDBENIK, str 29) Nastavnik poziva uenike koji ele da proitaju glasno Gregovo pismo,ako niko ne eli,ita nastavnik dok uenici prate u knjigama. Uenici u parovima itaju reenice na dnu strane i popunjavaju praznine. Celo odeljenje proverava zadatak zajedno. Zatim mogu da napiu za sebe reenice I like... I dont like... (vezano za hranu koja se nalazi na ovoj strani) Aktivnost 3 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 36) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 36 i pita Whats this? Proverava da uenici razumeju i umeju da proitaju rei u poljima na vrhu strane. Nastavnik pita uenike da li se seaju koju frazu treba da koriste kad je nasmejano lice (I like...) , a koju frazu kad je lice sa grimasom (I dont like...) Nastavnik ita tekst ali pravi pauzu gde su praznine da bi ih uenici popunili. Kad zavri itanje uenici popunjavaju sami praznine gledajui slike. Nastavnik bira jednog uenika koji se sam javio da proita reenja dok ostali prate i proveravaju. Aktivnost 4 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 36) Nastavnik ita uputstvo uenicima i objanjava da moraju da nacrtaju hranu koju vole i pored nje nasmejano lice, i hranu koju ne vole,a pored nje tuno lice i da na osnovu nacrtanog popune reenice, kao to je Polly u prethodnom vebanju. ZAVRNI DEO: Pisanje (Teacher Resource Book, str 14) Nastavnik deli kopije uenicima. Objasniti uenicima da su oni Gregovi drugovi koji se dopisuju s njim i da treba da odgovore na njegovo pismo koje je dato u Class Booku. Potsetiti ih kojom frazom se poinje i zavrava pismo.Uenici seku pismo,zatim sliku restorana i natpise.Biraju jedan natpis i lepe ga na mestu naziva restorana,zatim docrtavaju na stolu onu hranu koja se slui u tom restoranu (Ako se odlue za Ice cream cafe,crtaju na stolu sladoled,itd), docrtavaju na licima delove koji nedostaju,boje i lepe tu sliku na predvienom mestu u pismu. Zatim popunjavaju praznine u tekstu. (Ako nemaju vremena,uenici mogu ovu aktivnost da zavre kod kue). ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 28 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the shop NASTAVNA JEDINICA: Colin in Computerland-The Ice monster(part3); Sophies world: Mealtimes TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti duu priu, odglumiti priu, nauiti neka mesta u Londonu, razvijati vetinu sluanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu oseaj za dobro i loe ZADACI: uvebavanje rei i fraza: It isnt safe. Hold my hand. Look! Push! Its locked! I wonder! Whats for tea? Do you want some toast? Can I have some (pasta)? breakfast time, lunch time, tea time, snack, toast, cereal, milk, chicken, broccolli, potatoes METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): Postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i razgovor, itanje,gluma OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 30-31, CD2 Sluanje 14-15, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: graansko vaspitanje,srpski jezik UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li vole da itaju stripove.Da li se seaju stripa koji su radili na asu engleskog jezika? GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvodni deo (UDBENIK, str 22) Nastavnik na tabli pie Colin , stranger, computer game, magnifying glass, 7968, Clara, white, ice Monster, ita rei na glas i poziva uenike koji ele da prepriaju priu koristei kao potsetnik rei na tabli i postavljajui im potpitanja kao pomo.Treba ohrabriti uenike da to vie koriste engleski jezik. Postavljati sledea potpitanja (nastavnik moe za ova pitanja da koristi L1 ako je potrebno): What did the stranger give Colin? What happened when he typed 7968 on the computer? Who did he meet? What colour was everything? Why? Where did Clara and Colin go? Nastavnik kae Open your Class Books at page 29 i pie broj 29 na tabli. Poziva uenike da pogledaju slike u knjigama,ali da ne gledaju tekst. Pita ih da daju svoje miljenje ta bi moglo da se desi u ovoj epizodi. Voditi razgovor s njima o tome ta se deava na svakoj slici. Pre nego uju priu postaviti im pitanje How does Colin open the door? Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 29, Sluanje 14) Nastavnik puta CD a uenici prate sa otvorenim knjigama. Nakon toga nastavnik pita ima li novih rei ili fraza(L1) i poziva uenike da iz konteksta objasne ta znae te nove rei. Nastavnik pita da li su svi razumeli priu (L1) i da li neko moe da odgovori na pitanje koje je postavio pre sluanja, pita da li neko moe da objasni ta se deava u ovoj epizodi. Nastavnik ponovo puta CD, a uenici prate tekst u knjizi. Posle sluanja, nastavnik (koristei L1) poziva uenike da predvide ta e se desiti Colinu, gde on to ide, koga e upoznati, ta e on to raditi i sl. Aktivnost 3 Gluma Nastavnik poziva dobrovoljce da glume Colina i Claru,tj. da proitaju priu pred odeljenjem. Ponoviti ovo sa nekoliko parova ako je potrebno. Odeljenje u parovima glume priu o Colinu. Treba ohrabriti uenike da to manje gledaju u tekst dok glume (one koji mogu).Ako ima onih koji vole da glume, i usvojili su tekst,treba im dati priliku da to urade pred odeljenjem. Aktivnost 4 Uvod u tekst Sophies world (UDBENIK, str 31) Nastavnik kae Open your Class Books at page 31i pie broj31 na tabli. Drei knjigu okrenutu ka uenicima, postavlja pitanja vezana za slike na pr. gde su deca, ta rade, ta je jo na slici itd.Ohrabriti uenike da koriste to vie engleskog jezika u uionici. Aktivnost 5 Sluanje (UDBENIK, str 23, Sluanje 41) Nastavnik puta CD a uenici prate tekst u knjizi nakon ega daje objanjenja za nove rei i fraze. Nastavnik ponovo puta CD. ZAVRNI DEO: Razgovor (UDBENIK, str 15) Nastavnik pokazuje uenicima pitanja na dnu strane i ita ih. Pita uenike dali ih razumeju i poziva ih da odgovore. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 29 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the shop NASTAVNA JEDINICA: Pronunciation and review TIP ASA: utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: vebati izgovor, obnoviti kljune rei i uraditi samoevaluaciju VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje oseanja za odgovornost prema uenju ZADACI: utvrivanje dosad preenog gradiva METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): jezike igre, lanana komunikacija,razgovor, postavljanje pitanja i davanje odgovora OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima i grupama NASTAVNA SREDSTVA: RADNA SVESKA str 37-38, CD2 Sluanje 16 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: graansko vaspitanje,srpski jezik, likovna kultura UVODNI DEO: Nastavnik obavetava uenike da e dananji as provesti u obnavljanju gradiva iz Unita 4. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Igra Nastavnik uvodi igru kako bi obnovili vokabular koji su do sada radili. Nastavnik kae I want an apple for my tea, zatim poziva jednog uenika da ponovi tu reenicu i doda neku drugu vrstu hrane,npr. I want an apple and an ice cream for my tea. Sledei uenik ponavlja to i dodaje svoju re. Ova igra se odvija sve dok uenici dodaju nove rei,ako vie ne znaju ni jednu re, igra prestaje.U toku igre, nastavnik pomae uenicima tako to pokazuje fle kartice rei koje su uili u ovom unitu. Treba igrati ovu igru jo jednom u sluaju da nisu svi uenici imali prilike da uestvuju u prvom krugu, da bi i oni mogli da vebaju izgovor. Aktivnost 2 Izgovor (RADNA SVESKA, str 37, Sluanje 29) Nastavnik poziva uenike da pogledaju prvi zadatak na strani 37 u radnoj svesci.Uenici priaju o tome ta mogu da vide.Nastavnik puta CD dok uenici prate sa otvorenim knjigama. Nastavnik skree panju na glas /e / i ponavlja ga nekoliko puta dajui jo neke primere gde se javlja taj glas.(eight, cakes, plate, favourite...). Nastavnik ponovo puta CD i poziva uenike da pevaju. Nakon toga uenici boje sliku. Aktivnost 3 Vebanje vokabulara (RADNA SVESKA str 37) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na drugi zadatak i pita Whos this?(Jack). Objanjava da je Jack izgubio neke stvari i pokazuje na balon sa tekstom i glasno ga proita. Nastavnik pita da li je neko video Jackove stvari, i objanjava da se te stvari nalaze u udbeniku izmeu 24 i 31 strane i da ih tamo potrae. Kad ih nadju, treba da u radnoj svesci zaokrue i oboje taan crte. Aktivnost 4 Samoevaluacija (RADNA SVESKA str 38) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na Quizzyjev kompjuter i ita naslov Quizzys questions. Treba potsetiti uenike da Quizzy uvek postavlja pitanja. Nastavnik objanjava jedan po jedan zadatak idok uenici rade nadgleda i pomae. ZAVRNI DEO: Review Nastavnik poziva uenike da zatvore knjige i da probaju da se sete stvari koje su uili u ovom unit-u. (Na pr. nastavnik podigne fle karticu jabuke i pita Whats this?How do you spell it? Zatim ih pita koja fraza se koristi kad hoemo nekog da pitamo da li voli neto Do you like...? Uenici u parovima postavljaju jedno drugom to pitanje i daju svoje odgovore. Nastavnik ih poziva da podignu ruke oni koji se ne seaju niega, zatim oni koji se seaju neega, zatim oni koji se seaju veine i na kraju oni koji se seaju svega. Nastavnik takoe pita da li se uenici seaju pesmica koje su radili u ovom unit-u. (Ukoliko vreme dozvoli, ponovo pustiti sa CD-a deci pesmice da ih pevaju) ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 30 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the park NASTAVNA JEDINICA: Have got (affirmative) Toys (2) TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: nauiti nazive nekih igraaka, pevati pesmu, razvijati vetinu sluanja, prepoznati i itati rei koje oznaavaju igrake, razvijati vetinu pisanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue kako da priaju o svom iskustvu, razmenjuju ideje kojim igrakama je lepe igrati se ZADACI: usvajanje rei i fraza: Ive got...a ball, a kite, a plane, a boat, a bike, a skateboard; At the park. Lets go to the (park) ! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): sluanje i davanje odgovora, ponavljanje, mimika, sluanje i pokazivanje, sluanje i pisanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 32, RADNA SVESKA str 39, CD2 Sluanje 17-20, flekartice: ball, kite, plane, boat, bike, skateboard, Happy Street 1 poster KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzika kultura, priroda i drutvo UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li vole da se igraju, gde, i ime. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK str 2-3, Sluanje 17) Nastavnik koristi udbenik str.2-3 ili poster da razgovara sa uenicima o tome gde su sve bili u ovoj ulici. Ohrabruje ih da koriste engleski jezik-At school, At Happy House, At the shop. Nastavnik puta CD Happy Street Song za Unit 5 (i ponavlja jo jednom ako je potrebno) i pita Where are we today? nakog ega treba saekati da sami uenici daju ideju, zatim nastavnik puta CD sa odgovorom, ponavlja At the park i puta uenike da izgovore frazu nekoliko puta da bi je usvojili. Nastavnik zatim poziva uenike da kau neto o parku koji vide na slici, da li je slina parku u kom se oni igraju. Aktivnost 2 Prezentacija vokabulara Objasniti uenicima da Jack, Polly i Greg idu u park i da nose sa sobom igrake. Koje igrake su poneli? Pustiti uenike da daju svoje ideje i ohrabriti ih da koriste engleski jezik ako znaju te rei na engleskom.Pohvaliti ih za svaku ideju.Ako uenik pogodi igraku koja se nalazi u ovoj lekciji, nastavnik podie fle karticu i kae Yes, a (kite)!Well done! Staviti tu karticu na tablu i pozvati uenike da ponove re (kite) nekoliko puta horski, onda pojedinano, uvebavajui izgovor. Ponavljati isti postupak i za ostalih pet igraaka, sve dok ne bude svih est kartica na tabli.Ukoliko deca ne mogu da se sete neke igrake koja treba da se naui, nastavnik koristi mimiku da ih potseti koja je to igraka. Koristei fle kartice, jednu po jednu nastavnik kae Ive got a (bike). My (bike) is (yellow). Mimikom daje do znanja da pria o neemu to je njegova svojina. Tako radi za svih est igraaka. Zatim poziva uenike da izaberu jednu od ovih igraaka koju imaju i kau Ive got a (ball). My (ball) is (white). Aktivnost 3 Pesma (UDBENIK str 32, Sluanje 18) Nastavnik poziva uenike da mimikom pokau kako se igraju sa svakom igrakom (utiraju loptu,voze skejtbord, itd), zatim puta pesmu,knjige su zatvorene, i poziva uenike da kad uju igraku u pesmi pokau kako se igraju njom. Nastavnik kae Open your Class Books at page 32, podie svoju knjigu i pokazuje stranu. Pita uenike da mu kau ta vide na slici. Puta CD i uenici prate u knjigama. Pustiti nekoliko puta i dozvoliti uenicima da se prikljue u pevanju kad su spremni. Aktivnost 4 Sluanje (UDBENIK, str 32, Sluanje 19) Uenici sluaju rei i pokazuju igraku koji uju. Aktivnost 5 Sluanje (RADNA SVESKA str 39, Sluanje 20) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 39, podie svoju knjigu i pokazuje vebanje 1, pie na tabli broj 39. Pita odeljenje ime se igraju deca na slici. Nastavnik puta CD,deca sluaju i ne piu,zatim na osnovu onog to uju piu broj polju pored igrake koju uju. ZAVRNI DEO: Domai zadatak: Pisanje (RADNA SVESKA str 39) Objasniti uenicima da e za domai zadatak imati vebanje u kome je potrebno prvo pronai sve rei za igrake u nizu, a zatim na osnovu slike dopuniti reenice o tome ta ima Quizzy,a ta Ziggy. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 31 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: At the park

DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Have got (interrogative & negative)


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti kratku priu, razvijati vetinu sluanja, razvijati vetinu govora, popuniti dijalog VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue kako snai kad imaju neki problem ZADACI: usvajanje rei i fraza: Have you got a (ball)? Yes, I have./No, I havent. Lets go! Lets play football! Hey! Can I play? Fantastic! Goal! Look! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): sluanje i itanje,gluma, sluanje i pisanje,itanje i razgovor,pisanje i itanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u grupama i parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 33, RADNA SVESKA str 40-41, CD2 Sluanje 21 i 22, flekartice: igrake KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: graansko vaspitanje, fiziko vaspitanje UVODNI DEO: Provera domaeg zadatka u parovima. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik na tabli crta papirnog zmaja i pita Whats this? Kad dobije odgovor nastavlja This is my kite. My kite is very big.Its purple and yellow. It can fly very high. Dok pria, nastavnik koristi mimiku da bi objasnio znaenje nepoznatih izraza. Zatim pita jednog uenika Have you got a kite? What colour is it? Is it big?,itd. Koristei fle kartice postaviti ista pitanja i za ostale igrake. Aktivnost 2 Pria (UDBENIK str 33, Sluanje 21) Nastavnik pita uenike da li se seaju gde su bili prolog asa (at the park). Objasniti im a e uti glavne likove kako se igraju u parku.Pozvati ih da dobro sluaju i probaju da razumeju koju igru deca igraju u parku. Prvo sluanje je sa zatvorenim knjigama a uenici treba da pogode ta deca igraju (fudbal). Nastavnik kae da deca imaju problem,pitajui uenike koji je problem (deca nemaju loptu) i ko reava problem (mala devojica). Nastavnik kae : Open your books at page 33 i uenici prate priu sa otvorenim knjigama.. Ukoliko ima novih rei ili fraza, nastavnik ih objanjava i ponovo puta priu kako bi je svi razumeli. Uenici se dele u grupe od po etvoro kako bi vebali itanje prie i menjaju uloge kako bi svi proitali sve. Na kraju, nastavnik poziva neku grupu da odglume priu pred odeljenjem. Aktivnost 3 Sluanje (RADNA SVESKA str 40) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 40, otvara svoju knjigu,podie je i pita Whos this? Objasniti da e uenici uti etvoro dece koja odgovaraju na pitanje o igrakama i pitati uenike da li moda znaju koje e to pitanje biti. Demonstrirati aktivnost tako to e nastavnik uraditi prvi primer sa odeljenjem. Na tablu staviti fle kartice aviona, lopte, skejtborda i broda. Pored svake fle kartice nacrtati mali kvadrat. Potsetiti decu da koriste za YES, a X za NO. Pozvati jednog dobrovoljca da na tabli napie u kvadratima odgovarajui simbol na osnovu onog to uje u prvom primeru na CDu. Nastavnik poziva odeljenje da pomogne dobrovoljcu ukoliko mu je pomo potrebna. Nastavnik puta CD da uenici sami urade u svojim knjigama.U parovima proveravaju da li su dobro uradili. Aktivnost 4 itanje (RADNA SVESKA str 40) Nastavnik kae Now,look at activity 2 on page 40. Nastavnik pita uenike da nabroje koje sve vrste hrane vide na slici, zatim u parovima pokuavaju da na osnovu pitanja i odgovora otkriju ko je misteriozna osoba.(Daisy) ZAVRNI DEO: Pisanje (RADNA SVESKA str 41) Nastavnik pokazuje na stranu 41 u radnoj svesci i poziva uenike da opiu ta se deava na slikama. Proverava da li uenici znaju znaenje fraza koje su date na vrhu strane i uenici sami popunjavaju praznine. Proveravaju u parovima,a oni koji se sami jave mogu da proitaju i odglume razgovor izmeu dva vanzemaljca. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 32 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: At the park

DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Numbers (11-20)


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: obnoviti brojeve od 1 do 10,identifikovati i vebati brojeve od 11 do 20, otpevati pesmu, razvijati vetinu sluanja , prepoznati i itati brojeve od 11 do 20 napisane slovima VASPITNI CILJEVI: Uenici: e se potsetiti igre koju mogu da igraju u slobodno vreme ZADACI: usvajanje rei i fraza: eleven,twelve,thirteen,fourteen, fifteen, sixteen,seventeen, nineteen, twenty; Hide and seek, Dont peek!Close your eyes. Open your eyes. Count... You cant find me! Coming to find you! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): sluanje i ponavljanje, igra, sluanje i crtanje, razgovor. OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 34, RADNA SVESKA str 42-43, CD2 Sluanje 23-25 fle kartice : brojevi od 1 do 20 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: matematika,muzika kultura, likovna kultura UVODNI DEO: Nastavnik obnavlja brojeve od 1 do 10 koristei fle kartice.Daje kartice uenicima i pita celo odeljenje: Where is number 1/2/3....? Uenik koji ima taj broj,nosi karticu do table i stavlja je na nju.Odeljenje ponavlja brojeve na glas. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik rea na tabli fle kartice sa brojevima od 11 do 20,jednu po jednu. Stavlja fle karticu 11 i izgovara polako broj, a uenici ponavljaju za njim.Ponoviti nove brojeve nekoliko puta. Zatim nastavnik samo pokazuje kartice a uenici sami izgovaraju broj bez pomoi nastavnika. Nakon toga nastavnik pokazuje na kartice nasuminim redosledom i odeljenje izgovara broj prvo horski, a zatim i pojedinano. Aktivnost 2 Pesma (UDBENIK str 34, Sluanje 23) Nastavnik pita uenike da li se seaju o kojoj igri su priali u proloj lekciji (o fudbalu) Objasniti da e sada uti glavne likove kako igraju drugaiju igru. Nastavnik puta CD, knjige su zatvorene i pita odeljenje da li mogu da zakljue koju igru deca igraju, kad uje odgovor daje engleski ekvivalent Hide and seek i pita ih da li znaju da igraju ovu igru. Nastavnik kae Open your books at page 34 napie na tabli broj 34 i pita Whos this? Where are they? Puta jo jednom CD,uenici prate u knjizi. Nastavnik pita ko broji,a ko se krije.Nastavnik izgovara pesmicu red po red,uenici ponavljaju za njim. Nastavnik objanjava nepoznate izraze. Nastavnik puta jo jednom pesmicu i dozvoljava uenicima da se prikljue kad su spremni. Aktivnost 3 Igra (RADNA SVESKA str 42) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 42. Look at the first activity. Nastavnik podie knjigu i pita ih da li se seaju igre Bingo. Ovaj put uenici piu 12 od nauenih 20 brojeva,nastavnik nasumino izgovara brojeve, a oni precrtaju broj koji uju. Prvi uenik koji precrta tri broja u nizu horizontalno vikne Bingo i pobednik je. Aktivnost 4 Sluanje (RADNA SVESKA str 42) Nastavnik poziva odeljenje da pogledaju vebanje 2 na strani 42 i jednog dobrovoljca da proita instrukcije. Pitati uenike da kau svoje miljenje kako e znati kojom bojom da oboje kog papirnog zmaja (ue na CDu ) Nastavnik puta CD, pravi pauze izmeu instrukcija da bi uenici mogli da oboje zmajeve odgovarajuom bojom (ne moraju cele da oboje odmah,samo da oznae bojom).Proverava tako to postavlja pitanje What colour is kite number (1) ? ZAVRNI DEO: Sluanje (RADNA SVESKA str 43,Sluanje 25) Nastavnik upuuje uenike na zadatak na strani 43. ita instrukcije Listen and join the dots. Pita dobrovoljca da objasni ta e raditi u ovom vebanju. Objasniti da brojevi nisu napisani po redu i da uenici moraju da sluaju veoma paljivo da bi uli kako da spoje take.Nastavnik puta CD,uenici samo sluaju i prate. Nastavnik ponovo puta,pravi pauze da bi uenici mogli tano da spoje take. Proveravaju u parovima da li su dobro uradili, zatim boje dobijenu sliku.

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 33 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the park NASTAVNA JEDINICA: Have got TIP ASA: utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: obnoviti rei za igrake, razvijati vetine sluanja, itanja i pisanja, postavljati Yes/No pitanja o igrakama VASPITNI CILJEVI: Uenici: razmenjuju ideje kojim igrakama je lepe igrati se ZADACI: usvajanje fraza: Have you got a big/small (red) (kite)? Yes, I have./No, I havent. Aha! Youre (Ben). METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): razgovor, objanjenje, sluanje i odgovaranje na pitanja, sluanje i spajanje, itanje i bojenje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str.35, RADNA SVESKA str.44, CD2 Sluanje 26-27, fle kartice za igrake i boje KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Priroda i drutvo UVODNI DEO: Igra Nastavnik e izgovarati rei za igrake koje su uenici uili u ovom unitu. Svaki put kad uju A BIKE, uenici moraju da viknu ding ding! GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik koristi flekartice za igrake, prilazi uenicima, pokazuje (na pr.a bike) i postavlja pitanje Have you got a bike? i tako za sve flekartice. Nastavnik na tabli nacrta (na pr.) dve lopte, jednu malu i jednu veliku i pokazuje na veliku loptu i kae BIG, a kad pokae na malu kae SMALL. Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 35, Sluanje 26) Nastavnik kae Open your class books at page 35. i dobrovoljcima deli uloge Joe, Sally, Ben, Ella, Tom i Tina. Svakog od njih pita What have you got (Joe)? , pomae im u davanju odgovora i govori da prvo ide big ili small, pa tek onda boja (Ive got a big purple boat). Prvo sluanje: na osnovu nastavnikovih instrukcija, uenici pokrivaju tekst u knjizi, sluaju CD a nastavnik pauzira pre zadnje reeniceostavljajui uenicima mogunost da daju odgovor. Drugo sluanje: uenici sluaju sa otvorenim knjigama. Tree sluanje: nastavnik pravi pauzu posle sveke reenice kako bi uenici ponovili. Aktivnost 3 Rad u parovima (UDBENIK, str 35) Uenici prvo u parovima vebaju itanje dijaloga. Nastavnik poziva dobrovoljca kako bi pokazao igru. Uenik bira jednu od kartica, a odeljenje mu postavlja pitanja kako bi otkrili koju je karticu uenik odabrao. Nakon toga, uenici u parovima vebaju dok nastavnik nadgleda i pomae gde je potrebno. Aktivnost 4 Sluanje (RADNA SVESKA str 44, Sluanje 27) Nastavnik kae Open your activitz books at page 44 and look at the first activity. Nastavnik podie knjigu, pokazuje na crtee dece na vrhu strane i pita Whos this? , a zatim pokazuje na crtee igraaka i pita Whats this? Navesti uenike da daju odgovore koristei big/small (na pr.Its a big kite). Prvo sluanje: Nastavnik pita Whos got a big boat?, puta CD, a dobrovoljac daje odgovor na pitanje. Drugo sluanje: Uenici sluaju i spajaju crtee dece i crtee igraaka. ZAVRNI DEO: itanje (RADNA SVESKA str 44) Nastavnik upuuje uenike na drugi zadatak i jedan uenik ita tekst naglas. Nastavnik postavlja pitanja vezana za tekst : How many dogs has she got? How many small dogs? How many brown dogs? itd. Nakon toga, uenici sami itaju tekst i boje.

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 34 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the park NASTAVNA JEDINICA: Cross-curricular links-Road safety TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: nauiti o bezbednosti u saobraaju, razviti vetinu sluanja, vebati postavljanje pitanja i davanje odgovora o bezbednosti u saobraaju VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu svest koliko je znanje o bezbednosti u saobraaju bitno, socijalizacija ZADACI: usvajanje rei i fraza Stop, look and listen! Hold my hand! zebra crossing Is it safe to cross? Walk, dont run! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): itanje, sluanje i ponavljanje, sluanje i davanje odgovora, razgovor, postavljanje pitanja i davanje odgovora, itanje i popunjavanje, itanje i crtanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima i grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 36, RADNA SVESKA str 45, CD2: Sluanje 28 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: priroda i drutvo UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike ta je to zebra u saobraaju i navodi slinost u engleskom jeziku i uvodi termine zebra crossing odnosnopedestrian crossing. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Sluanje (UDBENIK, str 36, Sluanje 28) Nastavnik kae Open your Class Books at page 36.Podie svoju knjigu da bi uenici videli koja strana je u pitanju. Nastavnik puta CD, pravei pauzu posle svake slike kako bi uenici ponovili ono to Jack kae. Nastavnik pita (L1) Gde Jack vodi Daisy da pree ulicu? ta Jack radi pre nego to preu ulicu? Da li je bezbedno da pretre ulicu? Dva dobrovoljca itaju uloge Jack i Mum. Uenici u parovima itaju priu, nastavnik ih poziva da probaju da zapamte reenice koje izgovara Jack ili Mum, a zatim oni koji se sami jave glume bez knjige pred odeljenjem. Aktivnost 2 Razgovor (UDBENIK, str 36) Nastavnik upuuje uenike na drugi zadatak i za svaku sliku postavlja pitanje Is it safe to cross? Ako odeljenje kae da nije bezbedno,uenici treba da daju razlog zato nije bezbedno.Uenici vebaju u parovima postavljanje pitanja i davanje odgovora vezanih za ove etiri slike. Nastavnik pita odeljenje da kau pravila vezana za bezbednost saobraaja koja su nauili u ovoj lekciji. Pitati uenike da li znaju jo neko pravilo o bezbednosti u saobraaju. Aktivnost 3 Razgovor (RADNA SVESKA, str 45) Nastavnik kae Open your ActivityBooks at page 45 , podie knjigu i pokazuje na crtee na vrhu strane. Daje objanjenje za svaki (1. zebra crossing, 2. footbridge, 3. pedestrian crossing, 4. hold hands). Deca treba da dovre slike od 1 do 4 koristei male crtee koji su dati na vrhu strane. Kada uenici zavre crtanje,pozvati dobrovoljce da izau pred odeljenje, pokau ta su nacrtali i za svaki crte kau (na pr.) This is a zebra crossing. Its safe to cross. Uenici zatim mogu u parovima da nastave tu aktivnost. ZAVRNI DEO Igra Nastavnik ima na dva lista papira nacrtane crveni i zeleni krug. Deli odeljenje u 2 grupe,uenici staju jedan iza drugog. Nastavnik staje ispred dve kolone i iz svake grupe odgovara uenik koji je prvi u koloni, nastavnik podie jedan list, npr. sa crvenim krugom i onaj uenik koji prvi kae It isns safe to cross donosi svom timu poen,ako uenik koji prvi kae reeniciu pogrei,suparniki tim dobija poen. Uenici koji su odgovarali odlaze na zaelja svojih kolona i oni koji su sad prvi pogaaju.

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 35 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the park NASTAVNA JEDINICA: Reading into writing TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti krai tekst, napisati pismo prijatelju VASPITNI CILJEVI: Uenici: dobijaju svest koliko je znanje o bezbednosti u saobraaju bitno, socijalizacija ZADACI: usvajanje rei i fraza Dear...., From,.... I like (playing in the park), Ive got a (skateboard), I havent got a (bike), What about you? METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): itanje, sluanje i ponavljanje, sluanje i davanje odgovora, razgovor, postavljanje pitanja i davanje odgovora, itanje i popunjavanje, itanje i crtanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 37, RADNA SVESKA str 46, kopija str.18 iz Teachers Resourse Book za svakog uenika, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: svet oko nas UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li se seaju ta je Greg sve pisao u prethodnim pismima. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Prezentacija UDBENIK, str 37) Nastavnik kae Open your Class Books at page 37 i demonstrira uenicima ta treba da urade. Obraa panju uenicima na sliku Grega na vrhu strane 37. Pita uenike: ta radi Greg?(Pie pismo) Kome? (Svom drugu sa kojim se dopisuje) penfriend Nastavnik pokazuje veliku sliku Grega u parku i pita Wheres Greg? ta sve mogu da vide na slici? O emu bi Greg mogao da pie u ovom pismu? Aktivnost 2 itanje (UDBENIK, str 37) Nastavnik poziva uenike koji ele da proitaju glasno Gregovo pismo,ako niko ne eli,ita nastavnik dok uenici prate u knjigama. Nastavnik upuuje uenike da pogledaju slike na dnu strane i pita dobrovoljce da opiu odeljenju ta vide (a blue plane) itd. Nastavnik pokazuje balon sa tekstom i ita Gregovo pitanje. Pita: What colour is Gregs skateboard? Uenici itaju pismo kako bi doli do odgovora (purple and pink). Uenici u parovima reavaju ostatak pitanja. Celo odeljenje proverava zadatak zajedno. Aktivnost 3 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 46) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 46 i pita Whats this? Proverava da uenici razumeju i umeju da proitaju rei u poljima na vrhu strane. Nastavnik ita tekst ali pravi pauzu gde su praznine da bi ih uenici popunili. Kad zavri itanje uenici popunjavaju sami praznine gledajui slike. Nastavnik bira jednog uenika koji se sam javio da proita reenja dok ostali prate i proveravaju. Aktivnost 4 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 46) Nastavnik ita uputstvo uenicima i objanjava da moraju da nacrtaju dve igrake koje imaju i jednu koju nemaju. tiklirae igrake koje imaju a pored one koju nemaju, stavie X. Nakon toga popunie tekst po uzoru na prethodni zadatak. ZAVRNI DEO: Pisanje (Teacher Resource Book, str 18) Nastavnik deli kopije uenicima. Objasniti uenicima da su oni Gregovi drugovi koji se dopisuju s njim i da treba da odgovore na njegovo pismo koje je dato u udbeniku. Potsetiti ih kojom frazom se poinje i zavrava pismo.Objasniti im da iseku pismo,zatim sliku skejtborda i dizajn. Treba da oboje i zalepe dizajn na skejtbord i tu sliku lepe na predvienom mestu u pismu. Zatim popunjavaju praznine u tekstu. (Ako nemaju vremena mogu da zavre kod kue) ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 36 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the park NASTAVNA JEDINICA: Colin in Computerland-The Ice monster(part4); Sophies world: Collections TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti duu priu, odglumiti priu, nauiti o popularnim hobijima dece u Britaniji, diskutovati ta oni vole i ne vole, razvijati vetinu sluanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu oseaj za dobro i loe ZADACI: uvebavanje rei i fraza: Ive got an idea.Its just water now. Im home again. ,collection, cats, dolls, shells, racing cars, Ive got lots of different dolls. METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): Postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i razgovor, itanje,gluma OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 38-39, CD2 Sluanje 29-30 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: graansko vaspitanje,srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaeg zadatka. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK, str 38) Nastavnik na tabli pie Colin in Computer land-The Ice monster (part 4) i poziva uenike da kau ta se desilo u prethodnoj epizodi postavljajui pomona pitanja What isnt safe? What do Colin and Clara use to get across the ice? How does Colin open the door? Nastavnik kae Open your Class Books at page 38 i pie broj 38 na tabli. Poziva uenike da pogledaju slike u knjigama,ali da ne gledaju tekst. Pita ih da daju svoje miljenje ta bi moglo da se desi u ovoj epizodi. Voditi razgovor s njima o tome ta se deava na svakoj slici. Pre nego uju priu postaviti im pitanja Where are Colin and Clara? What do they see? What is Colin holding in frame 4? Where is Colin at the end of the story?What happens to the Ice monster? Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 38, Sluanje 29) Nastavnik puta CD a uenici prate sa otvorenim knjigama. Nakon toga nastavnik pita ima li novih rei ili fraza(L1) i poziva uenike da iz konteksta objasne ta znae te nove rei. Nastavnik pita da li su svi razumeli priu (L1) i da li neko moe da odgovori na pitanja koja je postavio pre sluanja, pita da li neko moe da objasni ta se deava u ovoj epizodi. Nastavnik ponovo puta CD, a uenici prate tekst u knjizi i ponavljaju reenice. Nastavnik puta sve etiri epizode The Ice Monster i uenici prate u knjigama. Aktivnost 3 Gluma Nastavnik poziva dobrovoljce da glume Colina i Claru,tj. da proitaju priu pred odeljenjem. Ponoviti ovo sa nekoliko parova ako je potrebno. Uenici u parovima glume priu o Colinu. Treba ohrabriti uenike da to manje gledaju u tekst dok glume (one koji mogu).Ako ima onih koji vole da glume, i usvojili su tekst,treba im dati priliku da to urade pred odeljenjem. Aktivnost 4 Uvod u tekst Sophies world (UDBENIK, str 39) Nastavnik kae Open your Class Books at page 39 i pie broj39 na tabli. Drei knjigu okrenutu ka uenicima, postavlja pitanja vezana za slike. Ohrabriti uenike da koriste to vie engleskog jezika u uionici. Aktivnost 5 Sluanje (UDBENIK, str 39, Sluanje 30) Nastavnik puta CD a uenici prate tekst u knjizi nakon ega daje objanjenja za nove rei i fraze. Nastavnik ponovo puta CD. ZAVRNI DEO: Razgovor (UDBENIK, str 39) Nastavnik pokazuje uenicima pitanja na dnu strane i ita ih. Pita uenike dali ih razumeju i poziva ih da odgovore. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 37 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the park NASTAVNA JEDINICA: Pronunciation and review TIP ASA: utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: vebati izgovor, obnoviti kljune rei i uraditi samoevaluaciju VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje oseanja za odgovornost prema uenju ZADACI: utvrivanje dosad preenog gradiva METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): jezike igre, lanana komunikacija,razgovor, postavljanje pitanja i davanje odgovora OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u grupama NASTAVNA SREDSTVA: RADNA SVESKA str47-48, CD2 Sluanje 31, tabla, kreda KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: graansko vaspitanje,srpski jezik, likovna kultura UVODNI DEO: Nastavnik objanjava uenicima da e igrati jednu igru u kojoj e obnoviti vokabular iz ovog unita. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Igra (Memory game) Odeljenje se deli u dva tima. Nastavnik poinje reenicu (na pr.) Ive got a red bike. lan tima A ponovi nastavnikovu reenicu i doda svoju (na pr.) Ive got a red bike and a yellow ball. Taj uenik bira lana suprotnog tima (tim B) koji treba da ponovi ove dve reenice i doda svoju itd.lanovi tima naizmenino ponove i dodaju reenice dok jedan od njih ne pogrei. Ukoliko lan tima A pogrei poen osvaja tim B i obrnuto. Aktivnost 2 Izgovor (RADNA SVESKA, str 47, Sluanje 31) Nastavnik poziva uenike da pogledaju prvi zadatak na strani 47 u radnoj svesci.Uenici priaju o tome ta mogu da vide a nastavnik im pomae pitanjima: What colour are the mice? How many mice are riding bikes? How many mice are flying kites? Nastavnik na tabli pie: five, white, mice, bikes, kites i izgovara te rei pozivajui uenike da ponove. Nastavnik skree panju na glas / a / ponavlja ga samostalno, a onda poziva odeljenje da to urade zajedno. Nastavnik puta CD dok uenici prate sa otvorenim knjigama. Nastavnik ponovo puta CD i poziva uenike da pevaju. Nakon toga uenici boje sliku. Aktivnost 3 Vebanje vokabulara (RADNA SVESKA str 47) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na drugi zadatak i pita Whos this?(Polly). Objanjava da je Polly izgubila neke stvari i pokazuje na balon sa tekstom i glasno ga proita. Nastavnik pita da li je neko video Pollyne stvari, i objanjava da se te stvari nalaze u udbeniku izmeu 32 i 39 strane i da ih tamo potrae. Kad ih nau, treba da u radnoj svesci zaokrue i oboje taan crte. Aktivnost 4 Samoevaluacija (RADNA SVESKA str 48) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na Quizzyjev kompjuter i ita naslov Quizzys questions. Treba potsetiti uenike da Quizzy uvek postavlja pitanja. Nastavnik objanjava jedan po jedan zadatak i dok uenici rade nadgleda i pomae. ZAVRNI DEO: Review Nastavnik poziva uenike da zatvore knjige i da probaju da se sete stvari koje su uili u ovom unit-u. Na tabli napisati At the park i pozvati uenike da imenuju neku igraku iz ovog unita. Za svaku re koju uenici kau, nastavnik pita How do you spell that? a neko od uenika izlazi pred tablu da je napie. Odeljenje ispravlja greke ako ima potrebe. Nastavnik ih poziva da podignu ruke oni koji se ne seaju niega, zatim oni koji se seaju neega, zatim oni koji se seaju veine i na kraju oni koji se seaju svega. Nastavnik takoe pita da li se uenici seaju pesmica koje su radili u ovom unit-u. (Ukoliko vreme dozvoli, ponovo pustiti sa CD-a deci pesmice da ih pevaju) ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 38 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: Gregs flat NASTAVNA JEDINICA: House furniture TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: nauiti rei za nametaj, pevati pesmu, razvijati vetinu sluanja i spelovanja, prepoznati i itati rei koje oznaavaju nametaj VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue da brinu o kunim ljubimcima ZADACI: usvajanje rei i fraza: a table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a wardrobe, feathers on the (table), at Gregs flat, everywhere METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): sluanje i davanje odgovora, ponavljanje, mimika, sluanje i pokazivanje, sluanje i pisanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 40, RADNA SVESKA str 49, CD2 Sluanje 32-35, flekartice: table, chair, bookcase, cupboard, bed, wardrobe, Happy Street 1 poster KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzika kultura, priroda i drutvo UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li vole da se igraju, gde, i ime. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK str 2-3, Sluanje 32) Nastavnik koristi udbenik str.2-3 ili poster da razgovara sa uenicima o tome gde su sve bili u ovoj ulici. Ohrabruje ih da koriste engleski jezik-At school, At Happy House, At the shop, At the park. Nastavnik puta CD Happy Street Song za Unit 6 (i ponavlja jo jednom ako je potrebno) i pita Where are we today? nakog ega treba saekati da sami uenici daju ideju, zatim nastavnik puta CD sa odgovorom, ponavlja At Gregs flat puta uenike da izgovore frazu nekoliko puta da bi je usvojili. Aktivnost 2 Prezentacija vokabulara Objasniti uenicima da se Jack, Polly i Greg igraju u Gregovoj sobi i da e danas uiti rei za nametaj koji Greg ima u svojoj sobi. Nastavnik poziva uenike da daju svoje ideje i ohrabriti ih da koriste engleski jezik ako znaju te rei na engleskom.Pohvaliti ih za svaku ideju.Ako uenik pogodi nametaj koji se nalazi u ovoj lekciji, nastavnik podie fle karticu i kae Yes, Gregs got a (table)!Well done! Staviti tu karticu na tablu i pozvati uenike da ponove re (table) nekoliko puta horski, onda pojedinano, uvebavajui izgovor. Ponavljati isti postupak i za ostalih pet flekartica, sve dok ne bude svih est kartica na tabli.Ukoliko deca ne mogu da se sete nekog komada nametaja koji treba da se naui, nastavnik koristi mimiku da ih potseti. Aktivnost 3 Igra flekarticama Nastavnik stavlja flekartice na tablu i ispod njih pie brojeve od 1 do 6. Nakon toga pita: Whats number two? Whats number five? i tako za svih est kartica. Nastavnik zatim okree jednu od kartica da je uenici ne vide i postavlja isto pitanje.Ponoviti dok sve kartice nisu okrenute, a uenici treba da imenuju svih est kartica koje su zapamtili. Aktivnost 4 Pesma (UDBENIK str 40, Sluanje 33) Nastavnik sklanja flekartice sa table i puta pesmu,knjige su zatvorene, i poziva uenike da kad uju komad nametaja u pesmi, viknu ding. Nastavnik poziva uenike da na tabli poreaju flekartice onim redom kako se uju u pesmi. Nastavnik kae Open your Class Books at page 40, podie svoju knjigu i pokazuje stranu. Pita uenike da mu kau ta vide na slici. Puta CD i uenici prate u knjigama. Pustiti nekoliko puta i dozvoliti uenicima da se prikljue u pevanju kad su spremni. Aktivnost 5 Sluanje (UDBENIK, str 40, Sluanje 34) Uenici sluaju rei i pokazuju komad nametaja koji uju. Aktivnost 6 Sluanje (RADNA SVESKA str 49, Sluanje 35) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 49, podie svoju knjigu i pokazuje vebanje 1, pie na tabli broj 49. Pita odeljenje ta vide na slici. Nastavnik puta CD, pauzira nakon prvog primera i pita: Whats number 1? i govori uenicima da zaokrue taan odgovor (a chair). Pustiti ostatak zadatka sa CD-a, aproveru vriti postavljanjem pitanja Whats number...? ZAVRNI DEO: Domai zadatak: Pisanje (RADNA SVESKA str 49) Objasniti uenicima da e za domai zadatak imati vebanje u kome je potrebno u ukrtenici napisati kako se pie odreeni komad nametaja. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 39 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: Gregs flat

DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Wheres my hamster?


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti kratku priu, razvijati vetinu sluanja, davati i uraditi instrukcije, popuniti dijalog VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue da brinu o kunim ljubimcima ZADACI: usvajanje rei i fraza: He/she/its, He/she/it isnt, in on under, hamster, kitchen, cage, washing machine, Listen! Clever Flossy! Good dog! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): sluanje i itanje,gluma, sluanje i pisanje,itanje i bojenje,pisanje i itanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u grupama i parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 41, RADNA SVESKA str 50-51, CD2 Sluanje 36-37, flekartice: nametaj KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: srpski jezik, matematika UVODNI DEO: Igra Nastavnik na tabli napie rei za nametaj koji su uenici uili na prolom asu. Odeljenje se deli u dva tima. Nastavnik poziva po dva uenika iz svakog tima, pokazuje flekarticu, i prvi od njih koji stigne do napisane rei za tu karticu, osvaja poen za svoj tim. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik koristi poznat vokabular kako bi prezentovao predloge in, on, under. Stavlja olovku u torbu i kae: Wheres my (pencil)?It isnt in mybook. It isnt on my table. It isnt under my chair. Otvara torbu i kae: Oh, its in my bag! Ponoviti za jo nekoliko rei. Aktivnost 2 Pria (UDBENIK str 41, Sluanje 36) Nastavnik uvodi re hamster (nastavnik moe i da nacrta hrka na tabli), govori da je to est kuni ljubimac u Engleskoj. Gregov hrak se zove Hammy. Prvo sluanje: uenici sluaju CD sa zatvorenim knjigama i treba da otkriju koji to problem Greg ima sa hrkom (Hammy isnt in his cage). Drugo sluanje: uenici sluaju CD sa zatvorenim knjigama i treba da kau gde sve Polly i Greg trae hrka. (Kako uenici daju odgovore, nastavnik moe da nacrta na tabli kavez, policu za knjige, ve mainu i sl.) Tree sluanje: uenici prate priu u knjizi. Nastavnik postavlja pitanja: Wheres Hammy? Is he in the (cage)? Is he under the(cupboard)? itd. Nastavnik poziva dvoje dobrovoljaca da proitaju (ili odglume) uloge Greg i Polly. Uenici u parovima vebaju priu. Aktivnost 3 Sluanje (RADNA SVESKA str 50, Sluanje 37) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 50, pie broj 50 na tabli, otvara svoju knjigu,podie je i pita Wheres Otto? Wheres Flossy? Jedan od uenika ita uputstvo, a nastavnik objanjava da e uenici uti broj i opis slike. Kad prepoznaju o kojoj je slici re, u kvadrati treba da upiu taj broj. Prvi primer nastavnik radi zajedno sa uenicima, a ostale promere rade samostalno. Nastavnik proveru vri tako to postavlja pitanja (na pr.) Wheres Otto in picture number one? Wheres Flossy in picture number 2? itd. Aktivnost 4 itanje (RADNA SVESKA str 50) Nastavnik kae Now,look at page 50, activity 2 . Jedan uenik ita tekst, nakon ega svi uenici samostalno itaju tekst i boje. Nastavnik nadgleda i pomae. ZAVRNI DEO: Pisanje (RADNA SVESKA str 51) Nastavnik pokazuje na stranu 51 u radnoj svesci i poziva uenike da opiu ta se deava na slikama. Proverava da li uenici znaju znaenje fraza koje su date na vrhu strane i uenici sami popunjavaju praznine. Proveravaju u parovima,a oni koji se sami jave mogu da proitaju i odglume razgovor izmeu dva vanzemaljca.

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 40 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: Gregs flat

DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Flossys got a ball (song). House premises


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: nauiti rei za prostorije u kui, pevati pesmu, razvijati vetine sluanja, spelovanja i itanja, prepoznati i proitati rei za prostorije u kui VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue da brinu o kunim ljubimcima ZADACI: usvajanje rei i fraza: kitchen, sitting room, bathroom, bedroom, Flossys got... Rolling, rolling, rolling...Stop! Mmm. Nice smell! Yuck! Im wet! Phew! Im tired! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): mimika, pronai i spoji,sluanje i ponavljanje, igra, sluanje i crtanje,sluanje i pevanje, razgovor. OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima i grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 42 RADNA SVESKA str 52-53, CD2 Sluanje 38-39, fle kartice : Flossy, prostorije u kui(kartice koje je sam nastavnik napravio ili set kartica iz Happy House 2) KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzika kultura, likovna kultura UVODNI DEO: Koristei (L1) nastavnik pita u kojoj prostoriji su Greg i Polly pronali Hammyja. Poziva uenike da imenuju druge prostorije u kui (koje su radili u drugom razredu-Happy House 2). Pokazuje flekartice, i poziva uenike da ponove. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Igra Nastavnik gestikulira aktivnosti koje se mogu obavljati u razliitim prostorijama u kui (na pr. umivanje, spavanje...), postavlja pitanje Where am I? i poziva uenike da imenuju prostoriju. Odeljenje se deli u dva tima. Na osnovu nastavnikovog modela, po jedan uenik iz svakog tima demonstrira radnju, a uenik iz suprotnog tima treba da pogodi prostoriju kako bi osvojio poen. Ponoviti vie puta. Aktivnost 2 Pesma (UDBENIK str 42, Sluanje 38) Nastavnik pita ta se deava na svih est slika i postavlja pitanja: Whats Flossy got? a za svaku sliku :Where is she?. Prvo sluanje: jednom ueniku nastavnik daje flekarticu Flossy a po uionici postaviti flekartice prostorije u kui (ili pozvati etvoro uenika da ih dre). Pustiti CD a Flossy tri do sobe koju uje u pesmi. Drugo sluanje: uenici sluaju sa otvorenim knjigama. nakon toga, nastavnik objanjava nove rei ili izraze ako ih ima. Ponoviti pesmu nekoliko puta a uenici se ukljuuju u pevanje kad su sigurni. Aktivnost 3 Sluanje (RADNA SVESKA str 52, Sluanje 39) Nastavnik poziva odeljenje da pogledaju prvi zadatak na strani 52 i pita:Whos this?(Gregs mum), a za svaku sliku pita: Wheres Gregs mum?. Prvo sluanje: nastavnik puta CD a uenici prstom pokazuju na odgovarajuu sobu. Drugo sluanje: uenici upisuju odgovarajui broj u kvadrati. Nastavnik vri proveru postavljajui pitanja (na pr.) Wheres Gregs mum in picture number one? itd. Aktivnost 4 Pisanje (RADNA SVESKA str 52) Nastavnik nasumice po tabli pie bedroom, kitchen, sitting room, bathroom, zatim pokazuje flekarticu (na pr.) kuhinje i poziva jednog uenika da tu karticu stavi iznad napisane rei za tu prostoriju (u ovom sluaju kitchen). Ponoviti za sve etiri kartice. Na osnovu ovog primera uenici rade zadatak u radnoj svesci. Aktivnost 5 itanje (RADNA SVESKA str 53) Nastavnik poziva odeljenje da pogledaju zadatak na strani 53 i pie 53 na tabli. Dok uenici gledaju sliku, nastavnik etajui se uionicom nasumice pita uenike (na pr.) Wheres the book? Wheres the robot? Nastavnik poziva uenike da pogledaju prvi primer i rade ga svi zajedno. Na osnovu njega, uenici sami rade preostalih pet. Kada svi zavre, uenici u parovima itaju naglas, a ostali proveravaju. ZAVRNI DEO: Bojenje (RADNA SVESKA str 53) Uenici boje zadatak na 53. strani iz radne sveske. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 41 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: Gregs flat NASTAVNA JEDINICA: Prepositions TIP ASA: utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: obnoviti predloge, razvijati vetine sluanja i pisanja, postavljati pitanja i davati odgovore vezane za lokaciju (gde se neto nalazi) VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue da brinu o kunim ljubimcima ZADACI: usvajanje fraza: Wheres the (skateboard)? Is it (in) the (cupboard)? No, try again. Yes, thats right. METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): razgovor, objanjenje, sluanje i ponavljanje, itanje, postavljanje pitanja i davanje odgovora, crtanje i pisanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str.43, RADNA SVESKA str.54, CD2 Sluanje 40, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: likovna kultura UVODNI DEO: Uenici pevaju pesmu od prolog asa i u knjizi pokazuju slike. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Obnoviti IN,ON,UNDER sa uenicima na sledei nain: Nastavnik skuplja desnu ruku u pesnicu i stavlja je u desnu ruku, podie je i kae IN,uenici ponavljaju. Nastavnik stavlja desnu ruku skupljenu u pesnicu na spoljni deo levog dlana i kae ON,(uenici ponavljaju), zatim sputa desnu pesnicu ispod levog dlana i kae UNDER. Ponavlja te tri radnje postepeno ubrzavajui. Posle nekoliko demonstriranja nastavnik samo izgovara IN,ON,UNDER, ne pomera ruke,a uenici pokazuju. Nastavnik na tabli crta stolicu, sto i otvoreni ormari. Poziva dobrovoljca da doe pred tablu i kae mu da nacrta loptu na/ispod/u neemu,ali da ne pria gde je nacrtao.Nastavnik okree lea od table da ne vidi gde je uenik nacrtao loptu. Kad uenik zavri, nastavnik pita Is the ball under the chair? Is it in the cupboard?,itd. Deca odgovaraju No,ako je nastavnik pogreio i sa Yes ako pogodi tano mesto gde je lopta. Ponoviti ovo nekoliko puta,sa razliitim predmetima (pencil, rubber, kite...), tako to e jedni dobrovoljci crtati a drugi pogaati gde se nalaze ove stvari. Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 43, Sluanje 40) Nastavnik kae Open your class books at page 43. i puta CD da uenici uju i ponove pitanja i odgovore koje izgovaraju Polly i Jack.Zatim uvebavati postavljanje pitanja i davanje odgovora sa uenicima. Nastavnik pita Wheres the ...? a deca odgovaraju Its on/in/under the .... Aktivnost 3 Rad u parovima (UDBENIK, str 43) Uenici imaju minut da pogledaju sliku na strani 43 i probaju da zapamte gde se ta nalazi. Demonstrirati igru sa jednim uenikom ispred odeljenja. Pitati Wheres the (ruler)? itd. Deca igraju ovu igru u parovima. Jedan uenik ima otvorenu knjigu i postavlja pitanja dok drugi uenik nema knjigu i daje odgovore. Onda menjaju uloge. Aktivnost 4 Govor (RADNA SVESKA str 54) Nastavnik kae Open your activity books at page 54 and look at the first activity. Nastavnik podie knjigu, pokazuje na predmete na vrhu strane i pita Whats this? . Objasniti uenicima da e prvo dodati ovih est predmeta na sliku tako to e ih nacrtati na,u, ili ispod stola,stolice i ormana. Dati im odreeno vreme da ovo urade, za to vreme nadgledati ih,postavljati im pitanja u vezi njihovih crtea i pozivati ih da opiu ta su to nacrtali. Kad svi zavre crtanje, pozvati dobrovoljca da kae gde je nacrtao jedan od predmeta,postavivi mu pitanje Wheres your (pear,boat...)? Pitati How do you spell (pear,boat...) i napisati na tabli ako je potrebno. Pozvati dobrovoljca da proita instrukcije za drugo vebanje. Pitati uenike da li oni znaju ta e raditi u sledeem vebanju. Potrebno je u koloni sa nazivom ME napisati gde su oni nacrtali date predmete. Zatim e pitati svoje partnere gde su oni nacrtali predmete i to napisati u koloni sa nazivom My friend. ZAVRNI DEO: Class game Uenici biraju jedan vei predmet koji ini kolski pribor, jedan dobrovoljac izlazi ispred uionice, odeljenje se dogovara gde e sakriti predmet. Dobrovoljac ulazi u uionicu i postavlja pitanja Is it under/in/on the...? Odeljenje moe da odgovara samo Yes ili No. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 42 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: Gregs flat NASTAVNA JEDINICA: Cross-curricular links-Homes through history TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: videtikako su se kue i nametaj promenili kroz istoriju, razvijati vetinu sluanja, vebati postavljanje pitanja i davanje odgovora o tome gde se neto nalazi; VASPITNI CILJEVI: Uenici: sticanje oseanja odgovornosti za urednost njihovog ivotnog prostora ZADACI: usvajanje rei i fraza a fireplace, a painting, a rug, a sofa, a vase; METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): sluanje i ponavljanje, sluanje i davanje odgovora, razgovor, postavljanje pitanja i davanje odgovora, itanje i popunjavanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 44, RADNA SVESKA str 55, CD2: Sluanje 41-42 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: svet oko nas UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike dali vie vole da ive u kuama ili u stanovima i zato? GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK, str 44) Nastavnik kae Open your Class Books at page 44. Podie svoju knjigu da bi uenici videli koja je strana u pitanju. Zajedno sa odeljenjem gleda slike u drugom zadatku i pita uenike ta oni misle o emu e biti rei na dananjem asu. Koristei L1, nastavnik objanjava da e biti rei o razliitim stilovima kua i domova, o novim i starim. Nastavnik pita koji komad nametaja mogu da imenuju gledajui slike. Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 44, Sluanje 41) Nastavnik pokazuje na prvi zadatak i puta CD. Prvo sluanje: uenici pokazuju na predmet koji uju. Drugo sluanje: nastavnik pauzira posle svakog predmeta, a uenici pokazuju na predmet koji uju i ponove ga. Aktivnost 3 Sluanje (UDBENIK, str 44, Sluanje 42) Nastavnik poziva uenike da ponovo pogledaju slike i da kau na kojoj slici vide predmete iz prvog zadatka (na pr. Theres a fireplce in the old castle.) Prvo sluanje: uenici sluaju i pokazuju na odgovarajuu sliku u svojim knjigama. Drugo sluanje: nastavnik pravi pauzu posle svake reenice a uenici daju odgovor (the old castle ili the modern house). Nakon sluanja, nastavnik moe dati jo par primera: Theres a red chair. Theres a big window. There are two paintings on the table. Theres a big brown table. Aktivnost 4 Govor ( UDBENIK, str 44) Nastavnik upuuje uenike da pogledaju parove na slikama koje se nalaze na dnu strane i pokazujui na dve olovke pita: What are these?. Nakon to uenici odgovore, nastavnik pita: Which pen is old and which pen is modern? Objasniti da moderna olovka ide u modernu kuu, a stara olovka ide u staru kuu. Na isti nain objasniti i preostala tri para. Uenici u parovima postavljaju pitanje i daju odgovor za sva etiri slike. ZAVRNI DEO: itanje (RADNA SVESKA str 55) Nastavnik kae: Look at page 55 in your Activity book, pokazuje na slike i pita uenike ta mogu da vide na svakoj slici. Which house is old and which is modern? Jedan uenik ita instrukcije ostatku odeljenja, a drugi uenik ita prvu reenicu sa dna strane. Nastavnik pita: House A or House B? (KLJU: 1A, 2B, 3B, 4B, 5A, 6B) ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 43 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: Gregs flat NASTAVNA JEDINICA: Reading into writing TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti krai tekst, napisati pismo prijatelju, vebati vetinu pisanja, nacrtati svoju sobu VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijaju svest o socijalizaciji ZADACI: usvajanje rei i fraza Dear...., From,.... bedroom, bunk, bed, radio Whats in your bedroom? METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): itanje, postavljanje pitanja i davanje odgovora, itanje i popunjavanje, itanje i crtanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 45, RADNA SVESKA str 56, kopija str.22 iz Teachers Resourse Book za svakog uenika, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: priroda i drutvo UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li se seaju ta je Greg sve pisao u prethodnim pismima. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Prezentacija (UDBENIK, str 45) Nastavnik kae Open your Class Books at page 45 i demonstrira uenicima ta treba da urade. Obraa panju uenicima na sliku Grega u njegovoj sobi i pita Wheres Greg? ta sve mogu da vide na slici? O emu bi Greg mogao da pie u ovom pismu? Aktivnost 2 itanje (UDBENIK, str 45) Nastavnik poziva uenike koji ele da proitaju glasno Gregovo pismo,ako niko ne eli,ita nastavnik dok uenici prate u knjigama. Uenici u parovima itaju pitanja na dnu strane i daju odgovore . Pitati dobrovoljca da proita svoje odgovore ostatku odeljenja. Aktivnost 3 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 56) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 56 i pita Whats this? za svaku sliku na vrhu strane. Wheres the (boat)? Proverava da uenici razumeju i umeju da proitaju rei u poljima na vrhu strane. Nastavnik ita tekst ali pravi pauzu gde su praznine da bi ih uenici popunili. Kad zavri itanje uenici popunjavaju sami praznine gledajui slike. Nastavnik nadgleda i pomae uenicima kojima je pomo neophodna. Nastavnik bira jednog uenika koji se sam javio da proita reenja dok ostali prate i proveravaju. Aktivnost 4 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 56) Nastavnik ita uputstvo uenicima i objanjava da moraju da nacrtaju svoju sobu u praznom polju na dnu strane. Nakon toga popunie tekst u kome e opisati svoju sobu, po uzoru na prethodni zadatak. ZAVRNI DEO: Pisanje (Teacher Resource Book, str 18) Nastavnik deli kopije uenicima. Objasniti uenicima da su oni Gregovi drugovi koji se dopisuju s njim i da treba da odgovore na njegovo pismo koje je dato u Class Booku. Potsetiti ih kojom frazom se poinje i zavrava pismo.Objasniti im da iseku pismo,zatim tri slike soba,izabrati onu koja im se svia.. Treba da oboje i zalepe tu sliku na predvienom mestu u pismu. Zatim popunjavaju praznine u tekstu. (Ako nemaju vremena mogu da zavre kod kue) ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 44 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: Gregs flat NASTAVNA JEDINICA: Colin in Computerland-Story 2:The Gold Robber (part 1); Sophies world: The Modern Village TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti duu priu, odglumiti priu, uraditi aktivnost dueg pisanja; nauiti neto o tipinom engleskom selu, diskutovati o karakteristikama njihovog sela ili grada, razvijati vetinu sluanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu oseaj za dobro i loe ZADACI: uvebavanje rei i fraza: postcard,magnet,museum, Gold Robber, eagle, Lets follow the car!; bridge, church, river, shop, village, model METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): Postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i razgovor, itanje,gluma OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 46-47, CD2 Sluanje 43-44 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: priroda i drutvo, graansko vaspitanje UVODNI DEO: Pozvati uenike ako neko moe da prepria priu The Ice Monster.Da li se seaju imena glavnih likova?Nastavnik objanjava da e na ovom asu uti prvi deo nove prie o Colinu i Clari koji su krenuli u novu avanturu. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK, str 46) Nastavnik na tabli pie Colin in Computer land-The Gold Robber(part 1) i objanjava frazu Gold Robber. Nastavnik kae Open your Class Books at page 46 i pie broj 46 na tabli. Poziva uenike da pogledaju slike u knjigama,ali da ne gledaju tekst. Pita ih da daju svoje miljenje ta bi moglo da se desi u ovoj epizodi. Voditi razgovor s njima o tome ta se deava na svakoj slici. Pre nego uju priu postaviti im pitanja What does Colin find on the table in the kitchen?What does he write on his computer? Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 46, Sluanje 43) Nastavnik puta CD a uenici prate sa otvorenim knjigama. Nakon toga nastavnik pita ima li novih rei ili fraza(L1) i poziva uenike da iz konteksta objasne ta znae te nove rei. Nastavnik pita da li su svi razumeli priu (L1) i da li neko moe da odgovori na pitanja koja je postavio pre sluanja, pita da li neko moe da objasni ta se deava u ovoj epizodi. Nastavnik ponovo puta CD, a uenici prate tekst u knjizi i ponavljaju reenice. Aktivnost 3 Gluma Nastavnik poziva dobrovoljce uzmu uloge Colina, Clare ,Gold Robber i uvara ,tj. da proitaju priu pred odeljenjem. Ponoviti ovo sa nekoliko parova ako je potrebno. Uenici u grupama glume priu o Colinu. Treba ohrabriti uenike da to manje gledaju u tekst dok glume (one koji mogu).Ako ima onih koji vole da glume, i usvojili su tekst,treba im dati priliku da to urade pred odeljenjem. Aktivnost 4 Uvod u tekst Sophies world (UDBENIK, str 47) Nastavnik kae Open your Class Books at page 47 i pie broj 47 na tabli. Drei knjigu okrenutu ka uenicima, postavlja pitanja vezana za slike.Zato su na slikama kue razliitih veliina? Nastavnik objanjava re model. Uenici priaju da li su njihova sela slina ovim na slikama. Ohrabriti uenike da koriste to vie engleskog jezika u uionici. Aktivnost 5 Sluanje (UDBENIK, str 47, Sluanje 44) Nastavnik puta CD a uenici prate tekst u knjizi nakon ega daje objanjenja za nove rei i fraze. Nastavnik ponovo puta CD. ZAVRNI DEO: Razgovor (UDBENIK, str 47) Nastavnik pokazuje uenicima pitanja na dnu strane i ita ih. Pita uenike dali ih razumeju i poziva ih da odgovore. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 45 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: Gregs flat NASTAVNA JEDINICA: Pronunciation and review TIP ASA: utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: vebati izgovor, obnoviti kljune rei i uraditi samoevaluaciju VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje odgovornosti prema uenju ZADACI: utvrivanje dosad preenog gradiva METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): pevanje, ponavljanje,razgovor, postavljanje pitanja i davanje odgovora , itanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno NASTAVNA SREDSTVA: RADNA SVESKA str 57-58, CD2 Sluanje 33 i 45, fle kartice za nametaj KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: likovna kultura, muzika kultura UVODNI DEO: Nastavnik potsea uenike na predloge in/on/under koristei dlan leve ruke i desnu skupljenu u pesnicu. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Prezentacija Nastavnik puta pesmu (sluanje 33) ponovo i stavlja fle kartice komada nametaja kako se pominju u pesmi. Nastavnik ponovo puta pesmu, ovog puta da se i uenici prikljue, pokazujui na odgovarajui deo nametaja u knjizi. Nastavnik skida kartice sa table i poziva dobrovoljca koji e umesto nastavnika da stavlja kartice dok traje pesma. Pustiti pesmu nekoliko puta ako je uenicima potrebno uvebanje te pesme,ili ako uivaju u toj aktivnosti. Aktivnost 2 Izgovor (RADNA SVESKA, str 57, Sluanje 45) Nastavnik poziva uenike da pogledaju prvi zadatak na strani 57 u radnoj svesci i pita Whats this? Ponoviti re hamster nekoliko puta i pozvati uenike da ponove za nastavnikom, obraajui panju da obe rei,hamster i house, poinju istim glasom /h/. Nastavnik puta pesmicu dok deca prate u njihovim knjigama. Pitati uenike koliko puta su uli glas /h/, ponoviti svaku re nekoliko puta. Zatim nastavnik ponavlja rimu red po red,uenici ponavljaju za njim. Nastavnik puta CD da uenici ponove pesmicu jo jednom. Aktivnost 3 Vebanje vokabulara (RADNA SVESKA str 57) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na drugi zadatak i pita Whos this?(Greg). Objanjava da je Greg izgubio neke stvari i pokazuje na balon sa tekstom i glasno ga proita. Nastavnik pita da li je neko video Gregove stvari, i objanjava da se te stvari nalaze u udbeniku izmeu 40 i 47 strane i da ih tamo potrae. Kad ih nadju, treba da u radnoj svesci zaokrue i oboje taan crte. Aktivnost 4 Samoevaluacija (RADNA SVESKA str 58) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na Quizzyjev kompjuter i ita naslov Quizzys questions. Treba potsetiti uenike da Quizzy uvek postavlja pitanja. Nastavnik objanjava jedan po jedan zadatak i dok uenici rade nadgleda i pomae. ZAVRNI DEO: Review Nastavnik poziva uenike da zatvore knjige i da probaju da se sete stvari koje su uili u ovom unit-u. Na tabli napisati Gregs flat i pozvati uenike da imenuju neki komad nametaja iz ovog unita. Za svaku re koju uenici kau, nastavnik pita How do you spell that? a neko od uenika izlazi pred tablu da je napie. Odeljenje ispravlja greke ako ima potrebe. Nastavnik ih poziva da podignu ruke oni koji se ne seaju niega, zatim oni koji se seaju neega, zatim oni koji se seaju veine i na kraju oni koji se seaju svega. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 46 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: NASTAVNA JEDINICA: Test (units 4-6) TIP ASA: provera OBRAZOVNI CILJEVI: VASPITNI CILJEVI: ZADACI: provera dosad preenog gradiva METODE I TEHNIKE RADA: DATUM:

OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA:

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 47 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: In the street NASTAVNA JEDINICA: People and animals TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: nauiti rei za ljude i ivotinje, pevati pesmu, razvijati vetinu sluanja i pisanja, prepoznati i itati rei koje oznaavaju ljude i ivotinje VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue da brinu o kunim ljubimcima ZADACI: usvajanje rei i fraza: man, woman, girl, boy, baby, dog, In the street, waiting at the bus stop METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): sluanje i davanje odgovora, ponavljanje, mimika, sluanje i pokazivanje, sluanje i pisanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 48, RADNA SVESKA str 59, CD3 Sluanje 1-4, flekartice: man, woman, boy, girl, baby, dog, Happy Street 1 poster KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzika kultura, priroda i drutvo UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike kako idu do kole, da li hodaju ili se voze nekim prevoznim sredstvom. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK str 2-3, Sluanje 1) Nastavnik koristi udbenik str.2-3 ili poster da razgovara sa uenicima o tome gde su sve bili u ovoj ulici. Ohrabruje ih da koriste engleski jezik-At school, At Happy House, At the shop, At the park, At Gregs flat. Nastavnik puta CD Happy Street Song za Unit 7 (i ponavlja jo jednom ako je potrebno) i pita Where are we today? nakog ega treba saekati da sami uenici daju ideju, zatim nastavnik puta CD sa odgovorom, ponavlja In the street, puta uenike da izgovore frazu nekoliko puta da bi je usvojili. Aktivnost 2 Prezentacija vokabulara Nastavnik koristi flekartice kako bi objasnio vokabular. Na jednoj strani table, nacrtati veliki znak bus stop, pored njega staviti flekarticu a man i rei: Look, a man!, dodati flekarticu a girl i rei: Look, a man and a girl. Na ovaj nain uvesti sve flekartice i rei Theyre waiting at the bus stop a ako je potrebno, koristiti mimiku da kako bi objasnili reenicu. Aktivnost 3 Pesma (UDBENIK str 48, Sluanje 2) Prvo sluanje: nastavnik puta pesmu, knjige su zatvorene, i poziva est uenika da izau pred odeljenje, daje im flekartice, a oni imaju zadatak da kad ujusvoju re, podignu flekartice i stanu u red pored znaka bus stop koji je nacrtan na tabli. Drugo sluanje: uenici sluaju i prate u knjigama. Pustiti nekoliko puta i dozvoliti uenicima da se prikljue u pevanju kad su spremni. Aktivnost 4 Sluanje (UDBENIK, str 48, Sluanje 3) Uenici sluaju rei i pokazuju na slike na dnu strane koje uju. Aktivnost 5 Sluanje (RADNA SVESKA str 59, Sluanje 4) Nastavnik rea na tabli fle kartice za ovu lekciju nasuminim redom, zatim iznad pie brojeve od 1 do 6. Deca sluaju svaki primer sa CDa sa zatvorenim knjigama i biraju tanu karticu za odgovarajui broj. Nastavnik kae Open your Activity Books at page 59, podie svoju knjigu i pokazuje vebanje 1, pie na tabli broj 59. Nastavnik puta CD ovog puta uenici prate u i piu u knjigama. Da bi proverio kako su uradili, nastavnik pita Whats number 1? itd. Aktivnost 6 Pisanje (RADNA SVESKA str 59) Nastavnik poziva uenike da pogledaju aktivnost 2 na strani 59, uraditi aktivnost prvo na tabli sa uenicima. Napisati man, woman, girl,boy, baby,dog na tabli i pozvati uenike da izau pred tablu i stave jednu od est fle kartica ispod odgovarajue rei. Nastavnik podie knjigu i postavlja pitanje Whats number 1? itd. Deca onda piu rei u knjigama pored odgovarajuih brojeva. Nadgledati decu i proveravati njihov speling. ZAVRNI DEO: Igra U ovoj igri nastavnik se takmii sa odeljenjem. Nacrtati jednostavni znak STOP na tabli. Rei jednostavnu reenicu kojom opisujete red na autobuskom stajalitu.,npr. A man and a boy waiting at the bus stop. Uenik koji se sam javi izlazi pred odeljenje, bira odgovarajue fle kartice i stavlja ih u tanom redosledu posle znaka STOP. Ponoviti, tako to e reenice biti tee dodavanjem jo neke osobe,npr. A man, a boy, and a dog waiting at the bus stop. Ako neko od dece napravi greku, nastavnik i uenici menjaju uloge, uenici izgovaraju reenice, nastavnik rea kartice na tabli. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 48 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: In the street

DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Describing people


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: nauiti da koriste prideve da opiu kosu, postavljati pitanja i davae odgovore o izgledu, proitati i razumeti kratku priu, razvijati vetinu sluanja i itanja, popuniti dijalog VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue da potuju razliitost jer nismo svi isti ZADACI: usvajanje rei i fraza: He/shes got, long/short/brown/black/blond hair, Is that Pam?, I like your hair, Sssh! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): ponavljanje, sluanje i itanje, gluma, sluanje i crtanje i bojenje,itanje i pisanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 49, RADNA SVESKA str 60-61, CD3 Sluanje 5-6, flekartice: man, woman, boy, girl, baby, dog ,likovi iz Unit 1. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: srpski jezik, likovna kultura UVODNI DEO: Pitati uenike (L1) da li devojice treba da nose dugu ili kratku kosu. ta misle o deacima koji nose dugu kosu? GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik uvodi rei black, brown, blond, short, long kako bi opisali neiju frizuru/kosu. Poziva nekoliko uenika koji imaju razliitu boju kose (black, brown, blond) da izau pred odeljenje i kae: (na pr.)Milan has got black hair. Nemanja has got brown hair. Milica has got blond hair. Ponoviti ovu aktivnost, ali ovog puta pozvati da izau uenici sa razliitom duinom kose (long, short). Aktivnost 2 Pria (UDBENIK str 49, Sluanje 5) Nastavnik kae Open your Class Books at page 49, pie broj 49 na tabli, otvara svoju knjigu,podie je i pita Wheres this? (In the street). Na tabli napisati pitanja: Who is Pam? What colour is Pams hair? Is it long or short? Deca sluaju CD sa otvorenim knjigama, nakon ega dobrovoljci daju odgovore na ova tri pitanja. Nastavnik pita da li neko moe da prepria priu uz pomo sledeih pitanja: Where are Jack, Polly and Mum? Where is Pam? Do Jack and Polly know Pam? What colour does Mum think Pams hair is? Does she think it is short or long? Nakon toga uenici ponovo sluaju priu. Uenici u parovima vebaju itanje, a dobrovoljci izlaze pred odeljenje i glume. Aktivnost 3 Sluanje (RADNA SVESKA str 60, Sluanje 6) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 60 pie broj 60 na tabli, otvara svoju knjigu,podie je, pokazuje na sve likove i pita: Is this a man? Is this a woman? itd. Dobrovoljac ita uputstvo, a nastavnik pita odeljenje ta oni misle da treba da urade (da nacrtaju i oboje kosu ovim likovima). Prvo sluanje: Uenici sluaju i pokazuju na osobu koju uju sa CD-a. Drugo sluanje: nastavnik pravi pauzu posle svakog primera, dajui vreme uenicima da nacrtaju i oboje. Aktivnost 4 itanje (RADNA SVESKA str 60) Nastavnik kae Now,look at page 60, activity 2 . Jedan uenik ita uputstvo a nastavnik potsea uenike na znaenje rei circle tako to je mimikom objanjava. Nastavnik pie prvi primer na tabli i poziva dobrovoljca da ga uradi. Na osnovu tog primera svi uenici samostalno itaju tekst i zaokruuju. Nastavnik nadgleda i pomae. ZAVRNI DEO: Pisanje (RADNA SVESKA str 51) Nastavnik pokazuje na stranu 61 u radnoj svesci i poziva uenike da opiu ta se deava na slikama. Proverava da li uenici znaju znaenje fraza koje su date na vrhu strane i uenici sami popunjavaju praznine. Proveravaju u parovima,a oni koji se sami jave mogu da proitaju i odglume razgovor izmeu dva vanzemaljca.

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 49 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: In the street

DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Tall and short (song)


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: koristiti prideve kako bi opisali neiji izgled, pevati pesmu, razvijati vetine sluanja, pisanja i itanja, prepoznati i proitati prideve VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue da potuju razliitost ZADACI: usvajanje rei i fraza: He/shes (tall). fat, thin, short, old, young, Everybodys out in the street. morning sun METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): razgovor, postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i pevanje, sluanje i pisanje, itanje i pisanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima i grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 50 RADNA SVESKA str 62-63, CD3 Sluanje 7-8, tabla, kreda, asopisi ili slike ljudi na koje se mogu primeniti pridevi koji sa rade na dananjem asu KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzika kultura, likovna kultura UVODNI DEO: Igra Nastavnik odabere jednog uenika iz odeljenja, ali ne kae koga. Uenici na engleskom imaju pravo da postave ukupno est pitanja na koja nastavnik odgovara sa Yes ili No (na pr. Is it a boy? Is it a girl? Has he/she got brown hair? itd). Ukoliko posle estog pitanja uenici nisu pogodili, NASTAVNIK je pobednik igre, ukoliko otkriju tajanstvenu linost, UENICI su pobedili nastavnika. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Prezentacija vokabulara Nastavnik na tabli crta (ili pokazuje na slike iz asopisa) i objanjava rei: fat, thin, tall, short, old, young. Pokazuje sliku i kae (na pr.) Hes tall. Shes thin. Hes fat. itd. Nakon toga, nastavnik pokazuje deci sliku a oni daju opis. Aktivnost 2 Pesma (UDBENIK str 50, Sluanje 7) Nastavnik kae Open your Class Books at page 50, pie broj 50 na tabli, otvara svoju knjigu,podie je i pita Where are the people? (In the street), What are they doing? (walking their dogs), Whos got a tall dog? (a tall woman), Whos got a thin dog? (a thin man) itd. Nastavnik objanjava znaenje fraze Everybodys out in the street. Nastavnik puta CD, a uenici sluaju sa otvorenim knjigama. Pustiti vie puta i omoguiti uenicima da se sami ukljue u pevanje kad su dovoljno spremni. Odeljenje se deli u grupe, tako da svaka grupa peva razliitu strofu a frazu Everybodys out in the street pevaju svi zajedno. Aktivnost 3 Sluanje (RADNA SVESKA str 62, Sluanje 8) Nastavnik poziva odeljenje da pogledaju prvi zadatak na strani 62, pokae na jednog od likova i pita: Is this a man or a woman? Is he/she tall or short? Is he/she young or old? Prvo sluanje: uenici prate sa otvorenim knjigama i pokazuju na osobu ili psa sa slike za koga misle da uju opis. Drugo sluanje: uenici upisuju broj u kvadratie pored osobe ili psa za koga misle da su uli opis.Praviti pauzu posle svakog opisa kako bi se uenici snali na slici. Ponovo pustiti CD da bi uenici proverili. Aktivnost 4 itanje (RADNA SVESKA str 62) Nastavnik poziva odeljenje da pogledaju drugi zadatak na strani 62. Nastavnik pie rei na tabli i poziva odeljenje da ih glasno proita. Dobrovoljac ita uputstvo. Uenici samostalno rade. Nastavnik proverava tako to pita (na pr.) Number one, is it old or young? itd Aktivnost 5 Pisanje (RADNA SVESKA str 53) Nastavnik poziva odeljenje da pogledaju zadatak na strani 63 i pie 63 na tabli. Pokazuje na likove i pita: Whos this? Is he tall? Has he got long hair? itd. Dobrovoljci itaju pitanja a nakon objanjenja uenici rade samostalno. Dok rade, nastavnik nadgleda i pomae. Provera se vri u parovima,jedan uenik ita pitanje, a drugi daje odgovor. ZAVRNI DEO: Bojenje (RADNA SVESKA str 53) Uenici boje zadatak na 63. strani iz radne sveske. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 50 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: In the street NASTAVNA JEDINICA: Has got TIP ASA: utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: usmeno opisivati osobe, razvijati vetine sluanja i itanja, napisati kratki opis VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue da potuju razliitost ZADACI: usvajanje fraza: He/shes+adjective, Hes/shes got +adjective+hair METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora,razgovor, objanjenje, sluanje i zaokruivanje, itanje i pisanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str.51, RADNA SVESKA str.64, CD3 Sluanje 9-10, flekartice: Polly, Jack, Greg, Daisy, papir formata A4 na kome e deca crtati, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: likovna kultura, srpski jezik UVODNI DEO: Uenici pevaju pesmu od prolog asa i u knjizi pokazuju slike. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik stavlja flekartice sa glavnim junacima (Polly, Jack, Greg, Daisy) na tabli. Daje opis a uenici sluaju, gledaju u flekartice i treba da pogode (na pr.) Shes a girl. Shes young. Shes got blond hair. (Polly) Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 51, Sluanje 9) Nastavnik kae Open your class books at page 51 i puta CD. Prvo sluanje: uenici prate u svojim knjigama. Drugo sluanje: uenici sluaju i ponavljaju. Uenici u parovima vebaju itanje. Aktivnost 3 Rad u parovima (UDBENIK, str 51) Nastavnik objanjava igru. Bira jednu od 12 slika, daje opis i poziva odeljenje da pogode o kojoj je slici re. Deca igraju ovu igru u parovima. Jedan uenik daje opis, a drugi pogaa broj. Onda menjaju uloge. Aktivnost 4 Sluanje (RADNA SVESKA str 64) Nastavnik kae Open your activity books at page 64 and look at the first activity. Nastavnik puta CD, pravi pauzu posle prvog primera i pita Is it A, B or C? Nastavnik puta CD dok uenici samo sluaju. Nastavnik ponovo puta CD a uenici zaokruuju odgovarajue slovo. Nastavnik vri proveru tako to pita (na pr.) Number one. Is it A, B or C? i tako za sa etiri primera. Aktivnost 5- Pisanje (RADNA SVESKA str 64) Nastavnik poziva odeljenje da pogledaju drugi zadatak na strani 64 i objanjava da uenici treba da pomognu policiji da uhvati dva kriminalca za kojima je raspisana poternica. Gledajui sliku, uenici spajaju delove reenica. Dva uenika itaju reenja, a ostali proveravaju. ZAVRNI DEO: Igra (Wanted!) Svaki uenik dobija papir A4 formata. Nastavnik kae: Draw a man. He can be tall or short, and fat or thin.He can have brown, black or blond hair. It can be long or short. Dok uenici crtaju, nastavnik deli tablu na tri dela i u svakom delu pie GROUP 1, GROUP 2, GROUP 3 .Na devet papiria pie po jednu od sledeih reenica: Hes tall. Hes short. Hes fat. Hes thin. (Ove opise okree i stavlja na tablu tako da ih uenici NE VIDE u koloni GROUP 1). U koloni GROUP 2 stavlja opise:Hes got short... Hes got long... U koloni GROUP 3 stavlja opise: black hair, brown hair, blond hair. Kad uenici zavre, dobrovoljac dolazi do table, bira po jedan papiri iz svake grupe i ukoliko uenik u svom opisu ima sve fraze koje je izvukao on je pobednik. Ponoviti vie puta. Svi uenici koji u svojim opisima imaju sve fraze koje su izvukli smatraju se pobednicima.

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 51 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: In the street NASTAVNA JEDINICA: Cross-curricular links-Looking at art TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: videti koje su razliite vrste umetnosti, razvijati vetinu sluanja, priati o tome koju sliku vole i zato VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje svesti za umetnost ZADACI: usvajanje rei i fraza artist, picture, monkey METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora,sluanje i pokazivanje, bojenje i pisanje, itanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 52, RADNA SVESKA str 65, CD3: Sluanje 11 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: likovna kultura UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike dali vie vole da crtaju i slikaju? Da li vole likovno kao predmet? GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK, str 52) Nastavnik kae Open your Class Books at page 52. Podie svoju knjigu da bi uenici videli koja je strana u pitanju. Zajedno sa odeljenjem gleda slike i pita ih ta vide i da li im se dopada to to vide. Poziva dobrovoljca da proita tekst. Nastavnik postavlja pitanja kako bi proverio razumavanje kod uenika: How many women are there in picture number one? How old is the girl in picture number two? Where is the cat in picture number three? What animal can you see in picture number four? Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 52 Sluanje 11) Nastavnik kae: This picture shows the same woman six times. Which picture is it? (Number 1). This picture has a monkey in it. (Number 4). Na slian nain postaviti jo par pitanja. Prvo sluanje: nastavnik puta CD, a uenici sluaju i pokazuju na sliku koju uju. Drugo sluanje: nastavnik pravi pauzu posle svakog opisa a uenici treba da daju odgovor. Aktivnost 3 Govor (UDBENIK, str 52) Nastavnik poziva dobrovoljca da sastavi reenicu sa opisom slike koju odeljenje treba da pogodi. Ponoviti vie puta. Uenici u parovima vebaju ovu aktivnost. Nastavnik postavlja pitanje koje se nalazi na dnu strane i sugerie da uenici ponu svoj odgovor I like picture number..., because... Dobrovoljac daje odgovor. Takoe u parovima, uenici vebaju ovo pitanje i odgovor. Aktivnost 4 Bojenje i pisanje (RADNA SVESKA str 65) Nastavnik kae: Look at page 65 in your Activity book, podie knjigu, pokazuje stranu i pita uenike ta mogu da vide. Objanjava da treba da oboje svaku sliku drugim bojama i da ispod slika napiu opis za svaku. Dok uenici rade, nastavnik nadgleda i pomae. ZAVRNI DEO: itanje (RADNA SVESKA str 65) Uenici izlaze pred odeljenje, pokazuju svoje slike i itaju ta su napisali. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 52 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: In the street NASTAVNA JEDINICA: Reading into writing TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti krai tekst, napisati pismo prijatelju, vebati vetinu pisanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijaju svest o socijalizaciji ZADACI: usvajanje rei i fraza Dear...., From,.... friend(s) Dans tall. Archies short. Hes got glasses. Hes funny. What about your friends? METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): itanje, postavljanje pitanja i davanje odgovora, itanje i popunjavanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 53, RADNA SVESKA str 66, kopija str.27 iz Teachers Resourse Book za svakog uenika, tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: priroda i drutvo, graansko vaspitanje UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li se seaju ta je Greg sve pisao u prethodnim pismima. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Prezentacija (UDBENIK, str 53) Nastavnik kae Open your Class Books at page 53 i demonstrira uenicima ta treba da urade. Obraa panju uenicima na sliku Grega i njegovih prijatelja i pita ta uenici misle o emu e Greg pisati u ovom pismu (o svojim drugovima). Aktivnost 2 itanje (UDBENIK, str 53) Nastavnik poziva uenike koji ele da proitaju glasno Gregovo pismo, ako niko ne eli, ita nastavnik dok uenici prate u knjigama. Uenici u parovima itaju pitanja na dnu strane i daju odgovore . Pitati dobrovoljca da proita svoje odgovore ostatku odeljenja. Nastavnik pita dobrovoljce da opiu Gregove drugove. Aktivnost 3 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 66) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 66 i pita Whos this? (Pollyna drugarica-Holly). Proverava da uenici razumeju i umeju da proitaju rei u poljima na vrhu strane. Nastavnik ita tekst ali pravi pauzu gde su praznine da bi ih uenici popunili. Kad zavri itanje uenici popunjavaju sami praznine gledajui slike. Nastavnik nadgleda i pomae uenicima kojima je pomo neophodna. Nastavnik bira jednog uenika koji se sam javio da proita reenja dok ostali prate i proveravaju. Aktivnost 4 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 66) Nastavnik ita uputstvo uenicima i objanjava da moraju da nacrtaju svog prijatelja u praznom polju na dnu strane. Nakon toga popunie tekst u kome e opisati svog prijatelja po uzoru na prethodni zadatak. ZAVRNI DEO: Pisanje (Teacher Resource Book, str 27) Nastavnik deli kopije uenicima. Objasniti uenicima da su oni Gregovi drugovi koji se dopisuju s njim i da treba da odgovore na njegovo pismo koje je dato u Class Booku. Potsetiti ih kojom frazom se poinje i zavrava pismo.Objasniti im da iseku pismo, zatim da odaberu glavu, trup i noge, spoje ih, oboje i zalepe tu sliku na predvienom mestu u pismu. Zatim popunjavaju praznine u tekstu. (Ako nemaju vremena mogu da zavre kod kue) ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 53 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: In the street NASTAVNA JEDINICA: Colin in Computerland-Story 2:The Gold Robber (part 2); Sophies world: My town TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti duu priu, odglumiti priu, uraditi aktivnost dueg pisanja; nauiti neto o tipinom engleskom gradu, diskutovati o karakteristikama njihovog sela ili grada, razvijati vetinu sluanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu oseaj za dobro i loe ZADACI: uvebavanje rei i fraza: Come on-up the stairs! Quick! bakers, caf, post box, street, town, bread, Im thirsty! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): Postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i razgovor, itanje,gluma OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 54-55, CD3 Sluanje 12-13 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: priroda i drutvo, graansko vaspitanje UVODNI DEO: Pozvati uenike da ispriaju ega se seaju iz prethodne epizode. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK, str 54) Nastavnik na tabli pie Colin in Computer land-The Gold Robber(part 2) i kae Open your Class Books at page 54 i pie broj 54 na tabli. Poziva uenike da pogledaju slike u knjigama,ali da ne gledaju tekst. Pita ih da daju svoje miljenje ta bi moglo da se desi u ovoj epizodi. Voditi razgovor s njima o tome ta se deava na svakoj slici. Pre nego uju priu postaviti im pitanje How does the Gold Robber escape? Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 54, Sluanje 12) Nastavnik puta CD a uenici prate sa otvorenim knjigama. Nakon toga nastavnik pita ima li novih rei ili fraza(L1) i poziva uenike da iz konteksta objasne ta znae te nove rei. Nastavnik pita da li su svi razumeli priu (L1) i da li neko moe da odgovori na pitanje koje je postavio pre sluanja, pita da li neko moe da objasni ta se deava u ovoj epizodi. Nastavnik ponovo puta CD, a uenici prate tekst u knjizi i ponavljaju reenice. Aktivnost 3 Gluma Nastavnik poziva dobrovoljce uzmu uloge Colina, Clare i Gold Robber, tj. da proitaju priu pred odeljenjem. Ponoviti ovo sa nekoliko parova ako je potrebno. Uenici u grupama glume priu o Colinu. Treba ohrabriti uenike da to manje gledaju u tekst dok glume (one koji mogu).Ako ima onih koji vole da glume, i usvojili su tekst, treba im dati priliku da to urade pred odeljenjem. Aktivnost 4 Uvod u tekst Sophies world (UDBENIK, str 55) Nastavnik kae Open your Class Books at page 55 i pie broj 55 na tabli. Drei knjigu okrenutu ka uenicima, postavlja pitanja vezana za slike. Where are the children? What are they doing? itd.Ohrabriti uenike da koriste to vie engleskog jezika u uionici. Aktivnost 5 Sluanje (UDBENIK, str 55, Sluanje 13) Nastavnik puta CD a uenici prate tekst u knjizi nakon ega daje objanjenja za nove rei i fraze. Nastavnik ponovo puta CD. ZAVRNI DEO: Razgovor (UDBENIK, str 55) Nastavnik pokazuje uenicima pitanja na dnu strane i ita ih. Pita uenike dali ih razumeju i poziva ih da odgovore. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 54 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: In the street NASTAVNA JEDINICA: Pronunciation and review TIP ASA: utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: vebati izgovor, obnoviti kljune rei i uraditi samoevaluaciju VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje odgovornosti prema uenju ZADACI: utvrivanje dosad preenog gradiva METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): pevanje, ponavljanje,razgovor, postavljanje pitanja i davanje odgovora , itanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno NASTAVNA SREDSTVA: RADNA SVESKA str 67-68, CD3 Sluanje 14 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: likovna kultura, muzika kultura, priroda i drutvo UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da kau ta su uili u ovom unitu. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Prezentacija Nastavnik na tabli crta tabelu: blond black brown boys girls i pita: How many boys have got blond hair? (devojica izlazi pred tablu i pie broj). How many girls have got blond hair? (deak izlazi pred tablu i pie broj). Nastaviti naizmenino dok se ne popunu tabela. Aktivnost 2 Izgovor (RADNA SVESKA, str 67, Sluanje 14) Nastavnik poziva uenike da pogledaju prvi zadatak na strani 67 u radnoj svesci i pita How many friends can you see in the picture? Vebati sa odeljenjem izgovor broja four obraajui panju na glas / /. Ponoviti re nekoliko puta zajedno sa odeljenjem i dodati rei short, tall, all. Uvebati sve etiri rei vie puta naglaavajui glas / /.Nastavnik puta pesmicu dok deca prate u njihovim knjigama. Pitati uenike koliko puta su uli glas / / i ponoviti svaku re nekoliko puta. Zatim nastavnik ponavlja rimu red po red,uenici ponavljaju za njim. Nastavnik puta CD da uenici ponove pesmicu jo jednom. Aktivnost 3 Vebanje vokabulara (RADNA SVESKA str 67) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na drugi zadatak i pita Whos this?(Mum). Objanjava da je Mum izgubila neke stvari i pokazuje na balon sa tekstom i glasno ga proita. Nastavnik pita da li je neko video mamine stvari, i objanjava da se te stvari nalaze u udbeniku izmeu 48 i 55 strane i da ih tamo potrae. Kad ih nadju, treba da u radnoj svesci zaokrue i oboje taan crte. Aktivnost 4 Samoevaluacija (RADNA SVESKA str 68) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na Quizzyjev kompjuter i ita naslov Quizzys questions. Treba potsetiti uenike da Quizzy uvek postavlja pitanja. Nastavnik objanjava jedan po jedan zadatak i dok uenici rade nadgleda i pomae. ZAVRNI DEO: Review Nastavnik poziva uenike da zatvore knjige i da probaju da se sete stvari koje su uili u ovom unit-u. Na tabli napraviti tri kolone: man, tall, blond i pozvati uenike da imenuju rei koje bi ile u te kolone. Za svaku re koju uenici kau, nastavnik pita How do you spell that? a neko od uenika izlazi pred tablu da je napie. Odeljenje ispravlja greke ako ima potrebe. Nastavnik ih poziva da podignu ruke oni koji se ne seaju niega, zatim oni koji se seaju neega, zatim oni koji se seaju veine i na kraju oni koji se seaju svega. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 55 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA:In the playground

DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Clothes


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: nauiti rei za odeu, pevati pesmu, razvijati vetinu sluanja i pisanja, prepoznati i itati rei koje oznaavaju odeu VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue da budu odgovorni prema svojoj odei ZADACI: usvajanje rei i fraza: a jumper, a T-shirt, shoes, socks, trousers, a skirt; In the playground, Im muddy! Theres mud on my (T-shirt). Ive got the muddy boy/girl blues! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): sluanje i ponavljanje, mimika, sluanje i pokazivanje, sluanje i pisanje, spajanje i pisanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, u parovima i grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 56, RADNA SVESKA str 69, CD3 Sluanje 15-18, flekartice: jumper, T-shirt, shoe, sock, trousers, skirt, Greg, Polly, Happy Street 1 poster KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzika kultura, priroda i drutvo UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike kako se uglavnom oblae kad idu u kolu, ta vole da nose, i da li im se deava da se ponekad uprljaju dok se igraju u kolskom dvoritu. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK str 2-3, Sluanje 15) Nastavnik koristi udbenik str.2-3 ili poster da razgovara sa uenicima o tome gde su sve bili u ovoj ulici. Ohrabruje ih da koriste engleski jezik-At school, At Happy House, At the shop, At the park, At Gregs flat, In the street. Nastavnik puta CD Happy Street Song za Unit 8 (i ponavlja jo jednom ako je potrebno) i pita Where are we today? nakog ega treba saekati da sami uenici daju ideju, zatim nastavnik puta CD sa odgovorom, ponavlja In the playground, puta uenike da izgovore frazu nekoliko puta da bi je usvojili. Aktivnost 2 Prezentacija vokabulara Rei uenicima da e na ovom asu uiti da priaju o garderobi na engleskom jeziku. Pitati ih da li znaju kakvu odeu nose deca u Happy Street koli danas. Dok uenici daju svoje ideje (L1), nastavnik die fle kartice odgovarajue odee ili obue i kae Yes,look...a T-shirt! Ponoviti svaku re nekoliko puta i pozvati uenike da ponove. Obratiti panju na izgovor. Aktivnost 3 Pesma (UDBENIK str 56, Sluanje16) Nastavnik kae Open your Class Books at page 56 i pie broj 56 na tabli. Pre nego to uenici uju pesmu, nastavnik pria sa njima o slici. Where are Greg and Polly? What are they playing?Whats the matter? Kazati Ugh! Look! Greg and Polly are muddy! Theres mud on Gregs T-shirt. Theres mud on Pollys jumper. Grimasom i reima objasniti znaenje rei mud(dy). Nastavnik objanjava da je ovek na slici uitelj/nastavnik Mr. Potter. Nastavnik stavlja fle karticu Grega na levu stranu table, a karticu Polly na desnu stranu. Prvo sluanje: nastavnik puta pesmu, knjige su zatvorene, i poziva est uenika da izau pred odeljenje, daje im flekartice, a oni imaju zadatak da kad ujusvoju re stave fle karticu kod Grega ili Polly,zavisno ko od njih dvoje peva o toj garderobi. Drugo sluanje: uenici sluaju i prate u knjigama. Objasniti uenicima znaenje rei blues, to je vrsta muzike koja je nastala u Americi i ljudi su pevali blues pesme kad su bili tuni. Pustiti nekoliko puta i dozvoliti uenicima da se prikljue u pevanju kad su spremni. Odeljenje se deli u dve grupe (deaci i devojice), deaci pevaju Gregov a devojice Pollyn deo pesme. Aktivnost 4 Sluanje (UDBENIK, str 56, Sluanje 17) Uenici sluaju rei i pokazuju na slike na dnu strane koje uju. Aktivnost 5 Sluanje (RADNA SVESKA str 69, Sluanje 18) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 69, podie svoju knjigu i pokazuje vebanje 1, pie na tabli broj 69. Dobrovoljac ita instrukcije i objanjava ta treba da se uradi.Uenici treba da zaokrue re koju uju u odgovarajuem redu. Nastavnik puta CD uenici prate u i piu u knjigama. Da bi proverio kako su uradili, nastavnik pita Whats number 1? itd. ZAVRNI DEO: Pisanje (RADNA SVESKA str 69) Nastavnik poziva uenike da pogledaju aktivnost 2 na strani 69. Prvo uraditi aktivnost usmeno pitajui npr. Whats number 1? Deca onda piu rei u knjigama pored odgovarajuih brojeva. Nadgledati decu i proveravati njihov speling.Uenici zatim proveravaju u parovima da li su dobro napisali rei. A onda nastavnik izgovara Number 1 i dobrovoljci usmeno speluju tu re,i tako redom do broja 6, ostatak odeljenja slua i ispravlja ako je potrebno. Potsetiti uenike da za sledei as ponesu bojice. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 56 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: In the playground

DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Mr. Potters hat


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti kratku priu, razvijati vetinu sluanja i itanja, popuniti dijalog, nauiti pitanja u vezi stvari koje su neija svojina VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue da potuju razliitost jer nismo svi isti ZADACI: usvajanje fraza: Whose (hat) is this? This is (Pollys) (jumper). Its (Pollys). Oh good! Theres my (hat)! dear,dear! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): ponavljanje, sluanje i itanje, gluma, sluanje i crtanje i bojenje,itanje i pisanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima i grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 57, RADNA SVESKA str 70-71, CD3 Sluanje 19-20, flekartice: shoe, sock, jumper, Greg,Polly, Jack KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: srpski jezik, likovna kultura UVODNI DEO: Pitati uenike da li ponekad zaborave neki komad odee u koli, ta je to uglavnom i kako se oseaju kad shvate kod kue da im nema te stvari. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik kae Open your Class Books at page 57. Podie knjigu i pita Wheres this? (In the playground). Pokazati na svaki od likova i pitati Whos this? Objasniti da je da je uiteljica Miss Davis a uitelj Mr (Mister) Potter.Pozvati ih da pogledaju prvu sliku i kau ta Miss Davis radi. Na levoj polovini table staviti sve fle kartice od prolog asa, pitati Whats this? , a zatim nacrtati hat i ponoviti im novu re nekoliko puta. Aktivnost 2 Pria (UDBENIK str 57, Sluanje 19) Uenici zatvaraju knjige i sluaju priu na CDu . Pozvati dobrovoljce da izau pred tablu i zaokrue kartice za rei koje su uli na CDu.Ohrabriti odeljenje da viknu Stop! kad uju jednu od rei za odeu. Skloniti fle kartice onih rei koje NISU pomenute i na desnoj strani table staviti fle kartice Jacka, Polly, i Grega. Ponovo pustiti CD, knjige su jo uvek zatvorene. Pozvati uenike da poveu fle kartice odee sa fle karticama Jacka, Polly ili Grega, u zavisnosti od toga kome koja stvar pripada. Nastavnik puta priu ponovo,ovog puta uenici prate u knjigama. Nastavnik pokazuje na svaku stvar na tabli i pita Whose jumper is it? Whose shoe is it? itd.Kad deca kau odgovore, kazati Yes,its Gregs shoe. Its Pollys jumper.,itd. Uenici u grupama vebaju itanje, a dobrovoljci izlaze pred odeljenje i glume. Aktivnost 3 Sluanje (RADNA SVESKA str 70, Sluanje 20) Nastavnik proverava da svi uenici imaju crvenu, zelenu, plavu i crnu bojicu. Nastavnik kae Open your Activity Books at page 70 pie broj 70 na tabli, otvara svoju knjigu,podie je, pokazuje na likove i pita: Whos this? What is Jack wearing? What is Polly wearing? Dobrovoljac ita uputstvo, a nastavnik pita odeljenje ta oni misle da treba da urade (da oboje sliku na osnovu onog to uju na CD-u). Prvo sluanje: Uenici sluaju bez bojenja, nastavnik u toku sluanja pravi pauze i pita What colour is (Jacks jumper)?,itd. Drugo sluanje: nastavnik pravi pauzu posle svakog primera, dajui vreme uenicima da nacrtaju i oboje. Aktivnost 4 itanje (RADNA SVESKA str 70) Nastavnik kae Now,look at page 70, activity 2 . Prvo potsea uenike na predloge IN,ON, UNDER a zatim poziva dobrovoljca da kae ta treba da se uradi u ovom vebanju. Na osnovu datih reenica napisati gde se nalaze odreene stvari. Uraditi prvi primer sa uenicima ako je potrebno. Uenici rade u parovima, nastavnik nadgleda i pomae. Uenici koji se sami jave itaju reenja, a nastavnik moe da postavlja jo pitanja vezanih za ovu sliku,npr. Whose book is on the table? Whose pencil is in the pencil-case?,itd. ZAVRNI DEO: Pisanje (RADNA SVESKA str 71) Nastavnik pokazuje na stranu 71 u radnoj svesci i poziva uenike da opiu ta se deava na slikama. Proverava da li uenici znaju znaenje fraza koje su date na vrhu strane i uenici sami popunjavaju praznine. Proveravaju u parovima,a oni koji se sami jave mogu da proitaju i odglume razgovor izmeu dva vanzemaljca. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 57 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: In the playground NASTAVNA JEDINICA: Big/small,Long/short ,TOO + adjective TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: koristiti TOO + pridev za deskripciju, pevati pesmu, razvijati vetine sluanja i pisanja, praviti reenice sa TOO+pridev VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue da potuju razliitost ZADACI: usvajanje rei i fraza: This (jumper) is too... big,small, long, short; Then put on another. I love this jumper. This jumpers just right. METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): razgovor, postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i pevanje, sluanje i pisanje, itanje i pisanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima i grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 58, RADNA SVESKA str 72-73, CD3 Sluanje 21-22 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzika kultura, likovna kultura UVODNI DEO: Igra Nastavnik pita uenike What colour is your (jumper,T-shirt...)? GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Prezentacija vokabulara Nastavnik kae Open your Class Books at page 58 podie svoju knjigu da uenici mogu da vide koju stranu da pronau. Pokazati na prvu sliku Grega i pitati (L1) ta nije u redu sa ovim demperom? Kad uenici daju odgovor, nastavnik gestikulira i kae This jumper is TOO BIG. Uenici ponavljaju frazu za nastavnikom. Zatim nastavnik pita za drugu sliku, i kad dobije odgovor kae This jumper is TOO SMALL i mimikom pokazuje da je premali. Kad pokae treu sliku i dobije odgovor kae This jumper is JUST RIGHT! i mimikom i osmehom pokazuje da je demper ba kako treba. Ponoviti mimiku i fraze sa uenicima nekoliko puta. Aktivnost 2 Pesma (UDBENIK str 58, Sluanje 21) Nastavnik puta pesmu na CDu , uenici sluaju i prate u knjigama. Pitati uenike da kau svoje miljenje koji deo pesme peva Gregova mama. Da li razumeju ta ona peva? Objasniti i gestikulirati radnju. Ponoviti pesmu jo nekoliko puta i pustiti uenike da se prikljue kad su spremni. Podeliti odeljenje u dve grupe, jedna grupa peva Gregov deo, a druga grupa peva mamin deo.Zatim menjaju uloge da bi svi imali prilike da pevaju i Gregov i mamin deo. Aktivnost 3 Sluanje (RADNA SVESKA str 72, Sluanje 22) Nastavnik poziva odeljenje da pogledaju prvi zadatak na strani 72, i demonstrira ta treba da se uradi. Postaviti prvo pitanja (L1) ta nije u redu sa stvarima na slikama. Prvo sluanje: uenici prate sa otvorenim knjigama i sliku za koju misle da uju opis. Drugo sluanje: uenici zaokruuju ili slovo A ili slovo B. Praviti pauzu posle svakog opisa kako bi se uenici snali na slici. Ponovo pustiti CD da bi uenici proverili. Aktivnost 4 Pisanje (RADNA SVESKA str 73) Nastavnik poziva odeljenje da pogledaju drugi zadatak na strani 73. Nastavnik pie rei na tabli i poziva odeljenje da ih glasno proita. Dobrovoljac ita fraze u poljima na vrhu strane. Proveriti da uenici znaju znaenje prideva long i short. Koristei mimiku da bi uenicima bilo jasnije. Prvo uraditi usmeno aktivnost. Priati o slikama i pozvati uenike da izaberu koja fraza se najbolje uklapa u koju sliku. Uenici onda piu tane rei u balone sa tekstom. Aktivnost 5 Pisanje (RADNA SVESKA str 73) Nastavnik poziva odeljenje da pogledaju zadatak 3 na strani 73 i predlae da smisle neku sliku na kojoj e neto biti too short, too long, too big ili too small,da je nacrtaju i dopiu u praznini big,short, tall,ili small. ZAVRNI DEO: Bojenje (RADNA SVESKA str 73) Uenici pokazuju odeljenju ta su nacrtali i izgovaraju Its too...big,small,short,tall. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 58 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: In the playground NASTAVNA JEDINICA: Whose ? TIP ASA: utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: razvijati vetine sluanja i itanja, postavljati pitanja i davati odgovore o stvarima koje su neija svojina, pitati kratke i duge odgovore na pitanja koja poinju sa Why VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue da potuju razliitost ZADACI: usvajanje fraza: Whose jumper is this? Its (Polly)s.No,it isnt. Thats right! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora,razgovor, objanjenje, bojenje,itanje i pisanje, OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str.59, RADNA SVESKA str.74, CD3 Sluanje 23 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: likovna kultura, UVODNI DEO: Uenici pevaju pesmu od prolog asa i u knjizi pokazuju slike. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik skuplja od uenika razne stvari koje ine kolski pribor, i dok uzima jednu po jednu stvar izgovara npr. This is (Ivanas) ruler. Uzeti stvari i ponoviti ovo sa najmanje estoro uenika,zatim staviti stvari na nastavnikovu klupu. Podii stvar i pitati Whose ruler is this? Uenici odgovaraju Its (Ivanas) ruler. Objasniti odeljenju da mogu da daju odgovor ne koristei naziv predmeta-npr.Its (Ivanas). Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 59, Sluanje 23) Nastavnik kae Open your class books at page 59 i puta CD. Prvo sluanje: uenici prate u svojim knjigama, nastavnik im objanjava ako je potrebno zato su se dve mame zbunile kome pripada demper-Jack i Polly imaju gotovo sline dempere. Drugo sluanje: uenici sluaju i ponavljaju. Uenici u parovima vebaju itanje. Aktivnost 3 Rad u parovima (UDBENIK, str 59) Rei odeljenju da gledaju sliku na strani 59 nekoliko minuta. Postaviti pitanja: What colour is Jacks jumper? Whose socks are red?,itd. Demonstrirati ovu igru sa jednim uenikom pred celim odeljenjem. Rei dobrovoljcu da pokrije sliku u knjizi, pokazati prstom na prvi demper i pitati Whose jumper is this? uenik treba da se seti i da kae Its Pollys. Ako je taan odgovor nastavnik kae Yes, thats right, ako je pogrean kae No, its not. Koristiti jo jedan primer. Podeliti odeljenje u parove. Kazati jednom ueniku u svakom paru da pokrije sliku u knjizi,dok drugi uenik postavlja pitanja. Uenici zatim menjaju uloge da svako veba postavljanje pitanja i davanje odgovora. Aktivnost 4 itanje i pisanje (RADNA SVESKA str 74) Nastavnik kae Open your activity books at page 74 i podie svoju radnu svesku da uenici mogu da vide. Proveriti da li su svi uenicic poneli bojice i rei im da oboje sliku koristei boje koje ele. Dok deca boje slike nastavnik se kree po uionici i postavlja im pitanja u vezi slika,npr. What colour is the...? Whose...is this? Where is the...? Whats on/in/under the...? Nastavnik ita pitanja ispod slike i poziva uenike da odgovore usmeno na njih. Uraditi jedan ili dva primera sa uenicima,npr. nastavnik pita Whose T-shirt is on the chair? Is it Jack or Pollys? (Pollys) Naglasiti uenicima da e im odgovori u vezi boja biti razliiti,jer e svako dati onakav odgovor kako je obojio odreenu stvar. ZAVRNI DEO: Nekoliko dobrovoljaca izlazi pred odeljenje, pokazuju kako su obojili svoje slike i i itaju pitanja i odgovore. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 59 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: In the playground

DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Cross-curricular links- Estimating and Measuring


TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: vebati procenjivanje duine i merenje, razvijati vetinu sluanja, vebati postavljanje pitanja i davanje odgovora o merenju VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje svesti za mere, duinu ZADACI: usvajanje rei i fraza How long is the (slide)? Its (four metres) long. Can you guess? I think its (six centimetres) long. METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora,sluanje i itanje,gluma OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 60, RADNA SVESKA str 75, CD3: Sluanje 24 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: matematika, likovna kultura UVODNI DEO: Nastavnik uzima dve olovke,jednu krau i jednu duu. Pita uenike u emu se razlikuju te olovke.(jedna je dua,jedna kraa) GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK, str 60) Nastavnik kae Open your Class Books at page 60. Podie svoju knjigu da bi uenici videli koja je strana u pitanju. Zajedno sa odeljenjem gleda slike i postavlja pitanja (L1) da bi ohrabrio uenike da priaju o tome to vide: Whos in the pictures? Where are the children? What are they looking at? Whats the man holding in the third picture? What do you think the children are doing in the last picture? Ako deca nisu sigurna rei im da sluaju CD da bi otkrili. Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 60 Sluanje 24) Nastavnik puta CD, a uenici sluaju i prate u knjigama. Drugo sluanje: nastavnik pravi pauzu posle svake slike,postavlja uenicima pitanja da bi proverio njihovo razumevanje teksta. Pitati dobrovoljce da uzmu uloge Jack, Polly,Greg i oveka, i da itaju odeljenju tekst. Ako uenici pokau interesovanje mogu i da odglume razgovor. Aktivnost 3 Govor (UDBENIK, str 60) Nastavnik uzima svoju olovku i pita uenike da pogode koliko je dugaka ta olovka, izgovara How long is this? Uenici daju svoje odgovore koristei I think its....centimetres long. Onda dobrovoljac izlazi pred odeljenje, meri olovku lenjirom i kae Its... centimetres long. Uraditi isto sa penkalom, pernicom, knjigom,itd. Nastavnik poziva uenike da pogledaju slike olovki na dnu strane u njihovim knjigama. Nastavnik ita pitanje u balonu za govor, How long is the red pencil? i poziva uenike da pogode duinu te olovke. Nakon toga uenici mere olovku i proveravaju da li su bili u pravu. Tako uraditi i za ostale olovke. Kad uenici znaju duine svih olovki mogu u parovima da postavljaju pitanja i daju odgovore,zatim da promene uloge,tako da svi vebaju i pitanja i odgovore. Dobrovoljci mogu pred celim odeljenjem da proitaju pitanja i odgovore. ZAVRNI DEO: itanje i pisanje (RADNA SVESKA str 75) Nastavnik kae Look at page 75 in your Activity Book, dri knjigu da svi mogu da vide koja je to strana. Pita dobrovoljca da proita uputstvo odeljenju. Objanjava uenicima da je potrebno da pogledaju slike na levoj polovini strane, zatim da napiu koliko misle da su te stvari dugake u prvoj koloni, da izmere te stvari i u drugoj koloni da napiu stvarnu duinu tih stvari.Uenici rade sami, nastavnik nadgleda na uobiajeni nain. Kad zavre,nastavnik poziva dobrovoljce da proitaju njihove rezultate odeljenju. Ohrabriti decu da uporede koliko je blizu njihova procena bila tanoj meri tih stvari. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 60 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: In the playground NASTAVNA JEDINICA: Reading into writing TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti krai tekst, napisati pismo prijatelju, vebati vetinu pisanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijaju svest o socijalizaciji ZADACI: usvajanje rei i fraza Dear...., From,.... Im wearing... school uniform, fancy dress party, firefighter, jacket,boots METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): itanje, postavljanje pitanja i davanje odgovora, itanje i popunjavanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 61, RADNA SVESKA str 76 kopija str. 31 iz Teachers Resourse Book za svakog uenika KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: priroda i drutvo, graansko vaspitanje UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li se seaju ta je Greg sve pisao u prethodnim pismima. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Prezentacija (UDBENIK, str 61) Nastavnik kae Open your Class Books at page 61 i demonstrira uenicima ta treba da urade. Obraa panju uenicima na sliku Grega u vatrogasnom odelu,pita Whos this? Whats he wearing? Why is he wearing these clothes? i objanjava da e saznati zato Greg nosi to odelo kad proitaju njegovo pismo. Aktivnost 2 itanje (UDBENIK, str 61) Nastavnik poziva uenike koji ele da proitaju glasno Gregovo pismo,ako niko ne eli,ita nastavnik dok uenici prate u knjigama. Uenici u parovima itaju pitanja na dnu strane i daju odgovore . Pitati dobrovoljca da proita svoje odgovore ostatku odeljenja. Nastavnik pita uenike da li sad znaju zato Greg nosi kostim vatrogasca (jer ide na maskenbal-fancy dress party). Aktivnost 3 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 76) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 76 i pita Whos this? (Polly). Proverava da uenici razumeju i umeju da proitaju rei u poljima na vrhu strane. Nastavnik ita tekst ali pravi pauzu gde su praznine da bi ih uenici popunili. Kad zavri itanje uenici popunjavaju sami praznine gledajui slike. Nastavnik nadgleda i pomae uenicima kojima je pomo neophodna. Nastavnik bira jednog uenika koji se sam javio da proita reenja dok ostali prate i proveravaju. Aktivnost 4 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 76) Nastavnik ita uputstvo uenicima i objanjava da moraju da nacrtaju sebe u praznom polju na dnu strane. Nakon toga popunie tekst u kome e napisati ta nose po uzoru na prethodni zadatak. ZAVRNI DEO: Pisanje (Teacher Resource Book, str 27) Nastavnik deli kopije uenicima. Objasniti uenicima da su oni Gregovi drugovi koji se dopisuju s njim i da treba da odgovore na njegovo pismo koje je dato u udbeniku. Potsetiti ih kojom frazom se poinje i zavrava pismo.Objasniti im da iseku pismo, zatim da odaberu jedan od tri kostima, oboje, docrtaju jo neke detalje i zalepe tu sliku na predvienom mestu u pismu. Zatim popunjavaju praznine u tekstu. (Ako nemaju vremena mogu da zavre kod kue) ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 61 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: In the playground NASTAVNA JEDINICA: Colin in Computerland-Story 2:The Gold Robber (part 3); Sophies world: Brownies and Cubs TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti duu priu, odglumiti priu, uraditi aktivnost dueg pisanja; nauiti o mladim izviaima, napraviti znaku za postignue, razvijati vetinu sluanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu oseaj za dobro i loe ZADACI: uvebavanje rei i fraza: map, top floor, Whats wrong? Dont look down! Follow me!; swimming, writing dancing, reading,running, riding a bike, sweatshirt,cap, Brownie, Cub, badge, uniform METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): Postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i razgovor, itanje,gluma OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 62-63, CD3 Sluanje 25-26 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: priroda i drutvo, graansko vaspitanje UVODNI DEO: Pozvati uenike da ispriaju ega se seaju iz prethodne epizode. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK, str 62) Nastavnik na tabli pie Colin in Computer land-The Gold Robber(part 3) i kae Open your Class Books at page 62 i pie broj 62 na tabli. Poziva uenike da pogledaju slike u knjigama,ali da ne gledaju tekst. Pita ih da daju svoje miljenje ta bi moglo da se desi u ovoj epizodi. Voditi razgovor s njima o tome ta se deava na svakoj slici. Pre nego uju priu postaviti im pitanje Where is the Gold Robber? Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 62, Sluanje 25) Nastavnik puta CD a uenici prate sa otvorenim knjigama. Nakon toga nastavnik pita ima li novih rei ili fraza(L1) i poziva uenike da iz konteksta objasne ta znae te nove rei. Nastavnik pita da li su svi razumeli priu (L1) i da li neko moe da odgovori na pitanje koje je postavio pre sluanja, pita da li neko moe da objasni ta se deava u ovoj epizodi. Nastavnik ponovo puta CD, a uenici prate tekst u knjizi i ponavljaju reenice. Aktivnost 3 Gluma Nastavnik poziva dobrovoljce da uzmu uloge Colina, Clare i Gold Robber, tj. da proitaju priu pred odeljenjem. Ponoviti ovo sa nekoliko parova ako je potrebno. Uenici u grupama glume priu o Colinu. Treba ohrabriti uenike da to manje gledaju u tekst dok glume (one koji mogu). Ako ima onih koji vole da glume, i usvojili su tekst, treba im dati priliku da to urade pred odeljenjem. Aktivnost 4 Uvod u tekst Sophies world (UDBENIK, str 63) Nastavnik kae Open your Class Books at page 63 i pie broj 63 na tabli. Drei knjigu okrenutu ka uenicima, postavlja pitanja vezana za slike. What are the children wearing? What have they got on their clothes (nastavnik uvodi re a badge) What are they doing?(a special Brownie/Cub salute) itd. Ohrabriti uenike da koriste to vie engleskog jezika u uionici. Aktivnost 5 Sluanje (UDBENIK, str 63, Sluanje 26) Nastavnik puta CD a uenici prate tekst u knjizi nakon ega daje objanjenja za nove rei i fraze. Nastavnik ponovo puta CD. ZAVRNI DEO: Razgovor (UDBENIK, str 63) Nastavnik pokazuje uenicima pitanja na dnu strane i ita ih. Pita uenike dali ih razumeju i poziva ih da odgovore. Jedan uenik ita odgovore,odeljenje proverava. Nastavnik pita uenike da li su oni ulanjeni u neki omladinski klub (izviai,i sl.), ta tamo rade, da li imaju posebne znake i sl. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 62 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: In the playground NASTAVNA JEDINICA: Pronunciation and review TIP ASA: utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: vebati izgovor, obnoviti kljune rei i uraditi samoevaluaciju VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje odgovornosti prema uenju ZADACI: utvrivanje dosad preenog gradiva METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): pevanje, ponavljanje,razgovor, postavljanje pitanja i davanje odgovora , itanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno NASTAVNA SREDSTVA: RADNA SVESKA str 77-78 CD3 Sluanje 27 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: likovna kultura, muzika kultura, priroda i drutvo UVODNI DEO: Uenici pevaju pesme koje su nauili u ovom unitu. GLAVNI DEO: Aktivnost 1-Igra Odeljenje se deli u dva tima. Nastavnik podie jednu fle karticu,npr. trousers, na tabli pie broj crtica koji odgovara broju slova ove rei. Uenik iz jednog tima izlazi pred tablu i i pie na prvoj crti prvo slovo ove rei. Ako napravi greku izlazi pretstavnik drugog time. Timovi naizmenino piu slova, i tim koji napie zadnje slovo i kompletira re dobija poen. Aktivnost 2 Izgovor (Radna sveska, str. 77,sluanje 27) Nastavnik kae Open your Activity books at page 77, podie knjigu da uenici mogu da vide stranu. Pita Whats this? Vebati re shirt sa odeljenjem, kao i glas /:/.Zatim pitati What colour is the shirt? Vebati re purple na isti nain. Ponoviti izolovano i re shirt i re purple nekoliko puta.Pustiti CD, uenici prate rei u njihovim knjigama. Nastavnik zatim izgovara rimu red po red, uenici ponavljaju za njim. Nastavnik puta CD uenici se prikljuuju kad su spremni. Aktivnost 3 Vebanje vokabulara (RADNA SVESKA str 77) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na drugi zadatak i pita Whos this?(Jack). Objanjava da je Jack izgubio neke stvari i pokazuje na balon sa tekstom i glasno ga proita. Nastavnik pita da li je neko video stvari koje je Jack izgubio, i objanjava da se te stvari nalaze u udbeniku izmeu 56 i 63 strane i da ih tamo potrae. Kad ih nadju, treba da u radnoj svesci zaokrue i oboje taan crte.Proveravaju u parovima. Aktivnost 4 Samoevaluacija (RADNA SVESKA str 78) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na Quizzyjev kompjuter i ita naslov Quizzys questions. Treba potsetiti uenike da Quizzy uvek postavlja pitanja. Nastavnik objanjava jedan po jedan zadatak i dok uenici rade nadgleda i pomae. ZAVRNI DEO: Review Nastavnik poziva uenike da zatvore knjige i da probaju da se sete stvari koje su uili u ovom unit-u. Postavljati pitanja odeljenju u cilju obnavljanja vokabulara,npr.uzeti neiju knjigu i pitati Whose (book) is this? Pozvati dobrovoljce da ispriaju odeljenju ta nose koristei Im wearing... Koristiti slike iz knjige ili stvari u uionici da bi priali o stvarima koje su too long,too short, too big ili too small. Nastavnik ih poziva da podignu ruke oni koji se ne seaju niega, zatim oni koji se seaju neega, zatim oni koji se seaju veine i na kraju oni koji se seaju svega. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 63 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA:At the sports centre DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Body parts


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: nauiti rei za delove tela, pevati pesmu, razvijati vetinu sluanja i pisanja, prepoznati i itati rei koje oznaavaju delove tela, pratiti instrukcije VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu svest o korisnosti fizikih aktivnosti ZADACI: usvajanje rei i fraza: a head,an arm, a leg, a foot (feet), a hand, a body, Were at the sports centre, in the swimming pool. The water is very cold. Im feeling brave and bold. METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): sluanje i ponavljanje, mimika, sluanje i pokazivanje, sluanje i pisanje, spajanje i pisanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, u grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK 64, RADNA SVESKA str 79, CD3 Sluanje 28-31, flekartice: head, arm, leg, foot , hand, body, Happy Street 1 poster KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzika kultura, priroda i drutvo UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li znaju neke rei za delove tela na engleskom jeziku, ako znaju nastavnik kae Well done! ako ne, nastavnik im objanjava da e na ovom asu nauiti neke rei. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK str 2-3, Sluanje 28) Nastavnik koristi udbenik str.2-3 ili poster da razgovara sa uenicima o tome gde su sve bili u ovoj ulici. Ohrabruje ih da koriste engleski jezik-At school, At Happy House, At the shop, At the park, At Gregs flat, In the street ,In the playground. Nastavnik puta CD Happy Street Song za Unit 9 (i ponavlja jo jednom ako je potrebno) i pita Where are we today? nakog ega treba saekati da sami uenici daju ideju, zatim nastavnik puta CD sa odgovorom, ponavlja At the sports centre, puta uenike da izgovore frazu nekoliko puta da bi je usvojili. Aktivnost 2 Prezentacija vokabulara Rei uenicima da e na ovom asu uiti da priaju o delovima tela na engleskom jeziku. Nastavnik pokazuje na svoju glavu i izgovara head nekoliko puta, zatim na svoj dlan izgovara hand nekoliko puta, tako radi i za ostalih etiri rei. Nastavnik ponavlja ovu aktivnost, ali poziva uenike da ponove za njim. Zatim nastavnik samo izgovara rei i proverava da li e uenici moi sami da dotaknu onaj deo tela koji je pomenut bez pomoi. Aktivnost 3 Pesma (UDBENIK str 64, Sluanje29) Nastavnik kae Open your Class Books at page 64 i pie broj 64 na tabli. Pre nego to uenici uju pesmu, nastavnik pria sa njima o slici. Whos this? Whats the matter? Kazati The water is very cold i gestikulacijom pokazati da je hladna voda. Nastavnik stavlja fle kartice delova tela na tablu i poziva uenike da izgovaraju njihove nazive kako ih vide. Prvo sluanje: nastavnik puta pesmu, knjige su zatvorene, i poziva est uenika da izau pred odeljenje, puta jo jednom pesmicu dok je njihov zadatak da uzmu jedan po jedan fle kartice u zavisnosti koji deo tela uju u pesmi.Odeljenje moe da im pomae tako to dodiruju te delove tela. Drugo sluanje: uenici sluaju i prate u knjigama. Objasniti uenicima znaenje fraze Im feeling brave and bold. Pustiti nekoliko puta i dozvoliti uenicima da se prikljue u pevanju kad su spremni. Odeljenje se deli u est grupa, svaka grupa e pevati strofu za odreeni deo tela. Aktivnost 4 Sluanje (UDBENIK, str 64, Sluanje 30) Uenici sluaju rei i pokazuju na slike na dnu strane koje uju. Aktivnost 5 Sluanje (RADNA SVESKA str 79, Sluanje 31 Nastavnik kae Open your Activity Books at page 79, podie svoju knjigu i pokazuje vebanje 1, pie na tabli broj 79. Dobrovoljac ita instrukcije i objanjava ta treba da se uradi.Uenici treba da sluaju CD i da napiu odgovarajui broj kod odreenog dela tela. Nastavnik puta CD uenici prate u i piu u knjigama. Da bi proverio kako su uradili, nastavnik pita Whats number 1? itd. ZAVRNI DEO: Pisanje (RADNA SVESKA str 79) Nastavnik poziva uenike da pogledaju aktivnost 2 na strani 79. Prvo uraditi aktivnost usmeno pitajui npr. Whats number 1? Deca onda piu rei u knjigama pored odgovarajuih brojeva. Nadgledati decu i proveravati njihov speling.Uenici zatim proveravaju u parovima da li su dobro napisali rei. A onda nastavnik izgovara Number 1 i dobrovoljci usmeno speluju tu re,i tako redom do broja 6, ostatak odeljenja slua i ispravlja ako je potrebno. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 64 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: At the sports centre DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: I can/cant (ability)


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti kratku priu, razvijati vetinu sluanja, popuniti dijalog, pratiti instrukcije VASPITNI CILJEVI: Uenici: ue da budu odgovorni za svoje stvari ZADACI: usvajanje fraza: I can... I cant... Can you...? see,hear, Come on, Kick your legs! My phone! dive, Listen! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): ponavljanje, sluanje i itanje, gluma,itanje i bojenje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 65, RADNA SVESKA str 80-81,CD3 Sluanje 32-33 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: likovna kultura UVODNI DEO: Pitati uenike da li su se nekad kupali u bazenu i da li im se desilo da im ispadne neka dragocena stvar u vodu. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Nastavnik kae uenicima da se opuste, zatvore oi, spuste glavu na klupu i oslukuju jedan minut bez prie. Kazati Shh...Listen! What can you hear? Demonstrirati znaenje fraza mimikom. Nakon jednog minuta pitati uenike ta su mogli da uju. Pomoi im sa frazom I can hear...(a car, a plane,itd) i ohrabriti ih da koriste mimiku dok govore. Zatim nastavnik gleda oko sebe i kae I can see (a book, a pen..) Poziva uenike da pogledaju oko sebe i kau ta mogu da vide. Aktivnost 2 Pria (UDBENIK str 65, Sluanje 32) Knjige su zatvorene. Nastavnik pita uenike da li mogu da se sete gde su Jack i Polly (at the sports centre, in the swimming pool). Nastavnik kae Open your Class Books at page 65. Postaviti uenicima sledea pitanja: Can Polly dive? Where is Dads phone? Can Dad see the phone? Is it OK? koristei mimiku ili slike u knjizi da bi ilustrovali znaenje. Uenici sluaju priu na CDu . Kad uju priu postaviti im opet ista pitanja i pozvati dobrovoljce da daju odgovore.Pustiti priu jo jednom da uenici uju i uivaju. Uenici u parovima vebaju itanje, a dobrovoljci izlaze pred odeljenje i glume. Aktivnost 3 Sluanje (RADNA SVESKA str 80, Sluanje 33) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 80 i pie broj 80 na tabli, otvara svoju knjigu,podie je, pokazuje na slike na vrhu strane i pita: Whats this? Nastavnik objanjava da e uenici uti razne zvuke koje ove stvari na slikama prave. Uraditi prvi primer sa odeljenje. Nastavnik puta CD i pravi pauzu posle svakog primera, dajui vreme uenicima da napiu broj uz odgovarajuu sliku. Aktivnost 4 itanje (RADNA SVESKA str 80) Nastavnik kae Now,look at page 80, activity 2 . Dobrovoljac ita primere, proveriti da li svi uenici znaju date rei. Uenici itaju pitanja i prate instrukcije, bojei sakrivene objekte na slici. ZAVRNI DEO: Pisanje (RADNA SVESKA str 81) Nastavnik pokazuje na stranu 81 u radnoj svesci i poziva uenike da opiu ta se deava na slikama. Proverava da li uenici znaju znaenje fraza koje su date na vrhu strane i uenici sami popunjavaju praznine. Proveravaju u parovima,a oni koji se sami jave mogu da proitaju i odglume razgovor izmeu dva vanzemaljca.

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 65 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: At the sports centre DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Commands


TIP ASA: obrada i utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: obnoviti rei za delove tela, pevati pesmu, razvijati vetine sluanja i pisanja, pratiti set instrukcija, prepoznati i itati rei za delove tela VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu naviku za eim fizikim aktivnostima ZADACI: usvajanje rei i fraza: Arms up/down. Jump to the right/left. Kick to the righ/left. Hands on hips. Bend to the right/left. And...rest! METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): TPR,razgovor, postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i ponavljanje, sluanje i pisanje, itanje i pisanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 66, RADNA SVESKA str 82-83, CD3 Sluanje 34-35 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzika kultura, fiziko vaspitanje UVODNI DEO: Igra Nastavnik pita uenike da li vole da vebaju i da mu pokau koje vebe znaju. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Prezentacija vokabulara Nastavnik sa uenicima obnavlja rei za delove tela.Ue izraze left and right, tako to nastavnik daje jednostavne instrukcije i sam demonstrira aktivnosti: Stand up! Touch your head! Touch your right leg! Touch your right foot! Posle nekoliko primera dati instrukcije uenicima da sami urade te aktivnosti bez pomoi nastavnika. Ponoviti vie puta. Aktivnost 2 Pesma (UDBENIK str 66 Sluanje 34) Nastavnik kae Open your Class Books at page 66 podie svoju knjigu da uenici mogu da vide koju stranu da pronau. Pria sa uenicima o slikama. Pita ih (L1) da opiu ta se deava u svakoj slici. ta rade Jack i Polly? Ko je ovaj ovek na slici? Objasniti uenicima da je to Lenny, sportski instruktor. Da li uenici rade ovakve vebe? Zato ljudi rade vebe? Nastavnik puta pesmu na CDu , uenici sluaju i prate u knjigama. Nastavnik recituje pesmu red po red i demonstrira radnje. Uenici prvo gledaju,zatim ponavljaju za nastavnikom, a onda nastavnik samo pria dok uenici ponavljaju radnje. Nastavnik puta CD,uenici vebaju sa Polly i Jackom. Aktivnost 3 Sluanje (RADNA SVESKA str 82, Sluanje 35) Nastavnik poziva odeljenje da pogledaju prvi zadatak na strani 82, i demonstrira ta treba da se uradi. Uenici e uti neke instrukcije kao u prethodnoj pesmici, ali samo jedno od ovo troje radi vebanja ispravno.Ko? Nastavnik puta CD i ponavlja vie puta ako je potrebno(odgovor je:Jack). Aktivnost 4 Pisanje (RADNA SVESKA str 82) Nastavnik poziva odeljenje da pogledaju drugi zadatak na strani 83. Nastavnik obnavlja sa uenicima rei left i right,kae Show me your left hand,show me your right leg,itd.Pokazuje slike u radnoj svesci i pita Is this her right hand or her left hand? Prvo uraditi usmeno aktivnost. Priati o slikama i pozvati uenike da izaberu koja re odgovara kojoj slici. Uenici onda piu tane rei praznine. Aktivnost 5 itanje (RADNA SVESKA str 83) Nastavnik poziva odeljenje da pogledaju zadatak 3 na strani 83 i poziva uenike da spoje napisane instrukcije sa slikama Lennyja tako to e ispred reenice napisati broj koji odgovara slici. ZAVRNI DEO: Pisanje (RADNA SVESKA str 83) Uenici piu instrukcije, nastavnik nadgleda i proverava. Kad svi napiu po etiri instrukcije,dobrovoljci izlaze pred odeljenje i itaju instrukcije svojim drugovima koji moraju da obavljaju date vebe.

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 66 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the sports centre NASTAVNA JEDINICA: Can/cant (ability) TIP ASA: utvivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: razvijati vetinu sluanja, postavljati pitanja i davati odgovore mogunosti, popuniti anketni listi VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu naviku za eim fizikim aktivnostima ZADACI: usvajanje fraza: Yes,I can./No,I cant.He/She can/cant. swim,ski, play tennis,play football METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora,razgovor, objanjenje, itanje i pisanje, OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str.67, RADNA SVESKA str.84, CD3 Sluanje 36 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: fiziko vaspitanje UVODNI DEO: Uenici pevaju pesmu od prolog asa i pokazuju vebe. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju Koristei mimiku obnoviti glagole dive i play football, i prezentovati uenicima nove-ski i play tennis. Mimikom prezentovati I can/cant ...ski,play football,itd. Pitati uenike Can you swim? Can you ski? i sl.Ohrabriti ih da odgovaraju sa Yes,I can ili No,I cant, ali prihvatiti i jednostavne odgovore Yes ili No . Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 67, Sluanje 36) Nastavnik kae Open your class books at page 67 i puta CD. Uenici samo prate u knjigama. Pustiti dijalog ponovo,ovaj put uenici sluaju i ponavljaju reenice. Odeljenje se deli u parove da bi vebali dijalog. Nastavnik poziva dobrovoljce da proitaju dijalog odeljenju. Aktivnost 3 Rad u parovima (UDBENIK, str 67) Nastavnik izgovara reenice za prvu kartu da bi objasnio uenicima da slike pretstavljaju aktivnosti koje ovi likovi mogu da obavljaju. Kazati im da je nastavnik jedan od likova na karti i rei I can swim and I can ski. I cant play football and I cant play tennis. Uenici treba da pogode koju kartu je nastavnik izabrao. Pozvati zatim dobrovoljce da izaberu kartu i kau ta mogu ta ne mogu da urade,da bi odeljenje pogodilo broj karte. Uenici se zatim dele u grupe ili u parovima igraju ovu igru,tako to svako bar jednom mora da zamisli kartu i da pogaa broj karte. Aktivnost 4 itanje i pisanje (RADNA SVESKA str 84) Nastavnik kae Open your activity books at page 84 i podie svoju radnu svesku da uenici mogu da vide. Proveriti da li svi uenici razumeju pitanja tako to nastavnik usmeno postavlja ova pitanja. Uenici sami rade aktivnost,odgovarajui na pitanja sa Yes i No u koloni Me. Zatim uenici rade u parovima i pitaju svoje drugove ta pitanja, onda piu Yes ili No u koloni My friend, zavisno od toga koji odgovor su dobili od svog druga. Kad zavre rad uenici mogu ispriati odeljenju injenice koje su saznali o svojim drugovima ZAVRNI DEO: Uenici u svojim sveskama piu reenice o sebi i svojim drugovima na osnovu pitanja i odgovora,npr.I can swim,I can dive, I cant play tennis...

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 67 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: At the sports centre

DATUM:

NASTAVNA JEDINICA: Cross-curricular links- Keeping healthy


TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: uiti kako da budu u formi, razvijati vetinu sluanja, vebati postavljanje pitanja i davanje odgovora o zdravlju VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje svesti o zdravlju ZADACI: usvajanje rei i fraza I keep healthy! I have lots of (exercise); exercise, fruit, sleep, water METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): postavljanje pitanja i davanje odgovora,sluanje i itanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u parovima NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 68, RADNA SVESKA str 85, CD3: Sluanje 37 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: fiziko vaspitanje, zdravstveno vaspitanje UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike kada ustaju, kada idu na spavanje, koja hrana uglavnom ini njihove obroke i ta misle o brzoj hrani? GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK, str 68) Nastavnik kae Open your Class Books at page 68. Podie svoju knjigu da bi uenici videli koja je strana u pitanju. Zajedno sa odeljenjem gleda slike i postavlja pitanja (L1) da bi ohrabrio uenike da priaju o tome to vide: Whos in the pictures? Da li se seaju Lennyja, fitnes instruktora iz tree lekcije i ta misle o emu e biti rei u ovoj lekciji? Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 68 Sluanje 37) Nastavnik puta CD, a uenici sluaju i prate u knjigama. Drugo sluanje: nastavnik pravi pauzu posle svake slike, postavlja uenicima pitanje What does Lenny have? Za svaku sliku, pozvati po jednog uenika da proita. Aktivnost 3 Govor (UDBENIK, str 68) Nastavnik pita uenike Do you have lots of fruit? Do you have lots of water? Do you have lots of exercise? Do you have lots of sleep? Nakon to nekoliko uenika odgovori na ova pitanja, uenici u parovoma vebaju pitanja i odgovore. Na kraju, uenici obavetavaju odeljenje o tome da li njihov partner vodi zdrav ivot ili ne. Aktivnost 4 Govor (UDBENIK, str 68) Nastavnik upuuje uenike da pogledaju slike na dnu strane i pita ih ta vide Where are the children? Where are they? What kind of exercise do you like? Nakon to nekoliko uenika odgovori na ova pitanja, uenici u parovoma vebaju pitanja i odgovore. ZAVRNI DEO: itanje i pisanje (RADNA SVESKA str 85) Nastavnik pita odeljenje da imenuje stvari koje ih odravaju u formi. Nakon toga ih upuuje na 85 stranu u radnoj svesci, dri knjigu da svi mogu da vide koja je to strana. Pita dobrovoljca da proita uputstvo odeljenju i proverava da li svi razumeju znaenje rei poster. Objanjava uenicima da e pomoi Lennyju da napravi poster kako bi objasnio kako ostati u formi. Treba da napiu pravila zdravog naina ivota, na posteru i da ga ukrase odgovarajuim crteima. Uenici rade sami, nastavnik nadgleda na uobiajeni nain. Kad zavre,nastavnik poziva dobrovoljce da izau pred odeljenje, pokau poster i proitaju ga. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 68 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the sports centre NASTAVNA JEDINICA: Reading into writing TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti krai tekst, napisati pismo prijatelju, vebati vetinu pisanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijaju svest o socijalizaciji ZADACI: usvajanje rei i fraza Dear...., From,.... Can you (swim)? Who can (swim)? Polly can (swim). Goodbye for now! too, yet METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): itanje, postavljanje pitanja i davanje odgovora, itanje i popunjavanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 69, RADNA SVESKA str 86 kopija str.35 iz Teachers Resourse Book za svakog uenika KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: priroda i drutvo, graansko vaspitanje UVODNI DEO: Nastavnik pita uenike da li se seaju ta je Greg sve pisao u prethodnim pismima. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Prezentacija (UDBENIK, str 69) Nastavnik kae Open your Class Books at page 69 i demonstrira uenicima ta treba da urade. Obraa panju uenicima na Gegovu sliku na bazenu, pita Whos this? Whats he doing? Who else can you see? i pita uenike (L1) ta oni misle o emu e Greg pisati u ovom pismu. Aktivnost 2 itanje (UDBENIK, str 69) Nastavnik poziva uenike koji ele da proitaju glasno Gregovo pismo,ako niko ne eli,ita nastavnik dok uenici prate u knjigama. Uenici u parovima itaju pitanja na dnu strane i daju odgovore . Pitati dobrovoljca da proita svoje odgovore ostatku odeljenja. Aktivnost 3 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 86) Nastavnik kae Open your Activity Books at page 86 i pita Whos this? (Polly). Proverava da li uenici razumeju znake ( X) i da li razumeju i umeju da proitaju rei u poljima na vrhu strane. Nastavnik ita tekst ali pravi pauzu gde su praznine da bi ih uenici popunili. Kad zavri itanje uenici popunjavaju sami praznine gledajui slike. Nastavnik nadgleda i pomae uenicima kojima je pomo neophodna. Nastavnik bira jednog uenika koji se sam javio da proita reenja dok ostali prate i proveravaju. Aktivnost 4 itanje i Pisanje (RADNA SVESKA, str 86) Nastavnik ita uputstvo uenicima i objanjava da moraju da nacrtaju sebe i tri aktivnosti koje umeju da rade u okviru polja sa znakom ( ) i jednu aktivnost koju ne umeju da rade u polju sa znakom (X). Nakon toga popunie tekst po uzoru na prethodni zadatak. ZAVRNI DEO: Pisanje (Teacher Resource Book, str 35) Nastavnik deli kopije uenicima. Objasniti uenicima da su oni Gregovi drugovi koji se dopisuju s njim i da treba da odgovore na njegovo pismo koje je dato u udbeniku. Potsetiti ih kojom frazom se poinje i zavrava pismo.Objasniti im da iseku pismo, zatim da odaberu jedno od etiri deteta (na crteima nedostaje lice) koje e pretstavljati njih, docrtaju lice, oboje i zalepe tu sliku na predvienom mestu u pismu. Zatim popunjavaju praznine u tekstu. (Ako nemaju vremena mogu da zavre kod kue) ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 69 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: At the sports centre NASTAVNA JEDINICA: Colin in Computerland-Story 2:The Gold Robber (part 4); Sophies world: School sports day TIP ASA: obrada i utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: proitati i razumeti duu priu, odglumiti priu, uraditi aktivnost dueg pisanja; nauiti o tipinim sportskom danu u Engleskoj, priati o sportu, razvijati vetinu sluanja VASPITNI CILJEVI: Uenici: stiu oseaj za dobro i loe ZADACI: uvebavanje rei i fraza: You cant escape! Stop the helicopter! Congratulations!school sports day, egg and spoon race, wheelbarrow race, sack race, three-legged race, hard, fun METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): Postavljanje pitanja i davanje odgovora, sluanje i razgovor, itanje,gluma OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, rad u grupama NASTAVNA SREDSTVA: UDBENIK str 70-71, CD3 Sluanje 38-39 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: priroda i drutvo, graansko vaspitanje UVODNI DEO: Pozvati uenike da ispriaju ega se seaju iz prethodne epizode, jer danas rade poslednju epizodu. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 Uvod u lekciju (UDBENIK, str 70) Nastavnik na tabli pie Colin in Computer land-The Gold Robber(part 4) i kae Open your Class Books at page 70i pie broj 70 na tabli. Poziva uenike da pogledaju slike u knjigama,ali da ne gledaju tekst. Pita ih da daju svoje miljenje ta bi moglo da se desi u ovoj epizodi. Voditi razgovor s njima o tome ta se deava na svakoj slici. Pre nego uju priu postaviti im pitanje Where is Colin? Where is the Gold robber? What has she got? Aktivnost 2 Sluanje (UDBENIK, str 70, Sluanje 38) Nastavnik puta CD a uenici prate sa otvorenim knjigama. Nakon toga nastavnik pita ima li novih rei ili fraza (L1) i poziva uenike da iz konteksta objasne ta znae te nove rei. Nastavnik pita da li su svi razumeli priu (L1) i da li neko moe da odgovori na pitanja koje je postavio pre sluanja, pita da li neko moe da objasni ta se deava u ovoj epizodi. Nastavnik ponovo puta CD, a uenici prate tekst u knjizi i ponavljaju reenice. Na kraju, nastavnik puta celu priu The Gold Robber. Aktivnost 3 Gluma Nastavnik poziva dobrovoljce da uzmu uloge Colina, Clare, Gold Robber i policajca, tj. da proitaju priu pred odeljenjem. Ponoviti ovo sa nekoliko parova ako je potrebno. Uenici u grupama glume priu o Colinu. Treba ohrabriti uenike da to manje gledaju u tekst dok glume (one koji mogu).Ako ima onih koji vole da glume, i usvojili su tekst, treba im dati priliku da to urade pred odeljenjem. Aktivnost 4 Uvod u tekst Sophies world (UDBENIK, str 71) Nastavnik kae Open your Class Books at page 71 i pie broj 71 na tabli. Drei knjigu okrenutu ka uenicima, postavlja pitanja vezana za slike. Where are the children? What are they doing? itd.Ohrabriti uenike da koriste to vie engleskog jezika u uionici. Aktivnost 5 Sluanje (UDBENIK, str 71, Sluanje 39) Nastavnik puta CD a uenici prate tekst u knjizi nakon ega daje objanjenja za nove rei i fraze. Nastavnik ponovo puta CD. Nastavnik poziva dobrovoljce da proitaju tekst (svaki uenik ita tekst ispod jedne slike). ZAVRNI DEO: Razgovor (UDBENIK, str 71) Nastavnik pokazuje uenicima pitanja na dnu strane i ita ih. Pita uenike dali ih razumeju i poziva ih da odgovore. Jedan uenik ita odgovore,odeljenje proverava. Nastavnik pita uenike da li vole sport, kojim se sportom bave i sl. Ohrabriti uenike da koriste to vie engleskog jezika u uionici. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 70 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: at the sport centre NASTAVNA JEDINICA: Pronunciation and review TIP ASA: utvrivanje OBRAZOVNI CILJEVI:Uenici e: vebati izgovor, obnoviti kljune rei i uraditi samoevaluaciju VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje odgovornosti prema uenju ZADACI: utvrivanje dosad preenog gradiva METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): pevanje, ponavljanje,razgovor, postavljanje pitanja i davanje odgovora , itanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno NASTAVNA SREDSTVA: RADNA SVESKA str 87-88 CD3 Sluanje 40 KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: likovna kultura, muzika kultura, priroda i drutvo UVODNI DEO: Uenici pevaju pesme koje su nauili u ovom unitu. GLAVNI DEO: Aktivnost 1-Igra Nastavnik pokazuje flekartice sa vokabularom iz ovog unita i poziva uenike da kau koje su to rei (prvo sa celim odeljenjem a onda individualno). Nastavnik daje uenicima flekartice delova tela da ih rasporede u razliitim delovima uionice. Poziva uenike da stanu pored jedne kartice po njihovom izboru.Nastavnik ima kod sebe set istih est kartica. Podie jednu karticu i izgovara npr. leg, svi uenici koji su stali pored te kartice ispadaju iz igre.Zatim kae npr. head, svi koji su stali pored te kartice ispadaju, i tako redom. Uenici koji su ostali poslednji su pobednici. Aktivnost 2 Izgovor (Radna sveska, str. 87,sluanje 40) Nastavnik kae Open your Activity books at page 87, podie knjigu da uenici mogu da vide stranu. Puta CD, a uenici prate u svojim knjigama. Nastavnik uvodi frazu Hurry up! , ponavlja je nekoliko puta i poziva odeljenje da ponavlja. Nastavnik pita da li neko primeuje koji je zajedniki glas koji se javlja u obe rei? (glas //) Vebati izgovor ovog glasa. Pustiti CD opet i pozvati uenike da obrate panju u kojim se jo reima javljaju ovi glasovi (run, jump, cup). Pustiti CD, uenici prate rei u njihovim knjigama. Nastavnik zatim izgovara rimu red po red, uenici ponavljaju za njim. Nastavnik puta CD uenici se prikljuuju kad su spremni. Aktivnost 3 Vebanje vokabulara (RADNA SVESKA str 87) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na drugi zadatak i pita Whos this?(Polly). Objanjava da je Polly izgubila neke stvari i pokazuje na balon sa tekstom i glasno ga proita. Nastavnik pita da li je neko video stvari koje je Polly izgubila, i objanjava da se te stvari nalaze u udbeniku izmeu 64 i 71 strane i da ih tamo potrae. Kad ih nadju, treba da u radnoj svesci zaokrue i oboje taan crte. Proveravaju u parovima. Aktivnost 4 Samoevaluacija (RADNA SVESKA str 78) Nastavnik dri radnu svesku okrenutu ka uenicima, pokazuje na Quizzyjev kompjuter i ita naslov Quizzys questions. Treba potsetiti uenike da Quizzy uvek postavlja pitanja. Nastavnik objanjava jedan po jedan zadatak i dok uenici rade nadgleda i pomae. ZAVRNI DEO: Review Nastavnik poziva uenike da zatvore knjige i da probaju da se sete stvari koje su uili u ovom unit-u. Postavljati pitanja odeljenju u cilju obnavljanja vokabulara, npr.pokazyti naruku i pitati Whats this (an arm)? Na isti nain (ili preko flekartica) obnoviti delove tela. Potsetiti odeljenje na instrukcije koje su imali u treoj lekciji (Arms up! Arms down!...) Nastavnik ih poziva da podignu ruke oni koji se ne seaju niega, zatim oni koji se seaju neega, zatim oni koji se seaju veine i na kraju oni koji se seaju svega. ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 71 ODELJENJE: NASTAVNA TEMA: NASTAVNA JEDINICA: Test (units 7-9) TIP ASA: provera OBRAZOVNI CILJEVI: VASPITNI CILJEVI: ZADACI: provera dosad preenog gradiva METODE I TEHNIKE RADA: DATUM:

OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA:

ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA:

PREDMET: Engleski jezik AS BROJ: 72 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: Provera NASTAVNA JEDINICA: Systematisation TIP ASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI:utvrivanje nauenog gradiva VASPITNI CILJEVI: Uenici: razvijanje odgovornosti prema uenju ZADACI: utvrivanje nauenog vokabulara

METODE I TEHNIKE RADA: Eclectic (kombinovana metoda): igre, pesme


OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem, rad u parovima i grupama NASTAVNA SREDSTVA: CD 1,2,3 (pesme),tabla KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzika kultura UVODNI DEO: Nastavnik deli testove, upisuje ocene u dnevnik. GLAVNI DEO: Aktivnost 1-Sluanje i pevanje svih pesmica iz Happy Street 1 Nastavnik poziva uenike da zajedno pevaju,igraju i koriste mimiku za odreene pesme. Aktivnost 2 Igre Nastavnik poziva uenike da kau koja im se igra najvie dopala i igra sa njima tu igru. U sluaju da uenici ne mogu da odlue nastavnik uvek treba da ima spremne igre za odeljenje. 1. Chinese whisper Uenici se dele na dva tima, staju u dve kolone jedan iza drugoga. Nastavnik daje uputstva uenicima koji su prvi u svakoj koloni,npr. Put a (red pencil) on the (table), zatim oni prosleuju to uputsvo onima iza njih i tako lanano do zadnjih u koloni koji treba da urade tu aktivnost. Ako urade prvi i tano, dobijaju poen,ako urade prvi ali netano,suprotni tim dobija poen. 2. What can you do little man? Uenici stanu u krug,jedan uenik je u sredini kruga.Uenici idu u krug i izgovaraju: What can you do, little man? What can you do, little man? Pozvati uenika u sredini kruga da uradi neku radnju, npr. skoi na jednoj nozi, a ostali moraju to da ponove.Kad ponove kau: I can do it,little man! I can do it, little man! Zatim uenik u centru kruga bira nekog drugog ko e demonstrirati neku drugu radnju,a on se pridruuje ostalim uenicima. 3.Mime it! Uenik izlazi pred odeljenje,izvlai jednu fle karticu i mimikom pokuava da objasni drugovima ta ili ko je na slici. Ko pogodi izlazi umesto njega. ZAVRNI DEO: Nastavnik sa uenicima razgovara o tome ta im se najvie dopalo u knjizi Happy Street 1 i koja aktivnost im se najvie dopala na asovima. Koju oblast su najbolje nauili? ZAPAANJA O ASU I SAMOEVALUACIJA: