You are on page 1of 5

Raspored nastave za I godinu etverogodinjeg studija u ljetnom semestru 2013/14.

PONEDJELJAK Vrijeme UTORAK Grupa Sve grupe Grupa a I 815-900 MATEMATIKA 2 P 4203 b II c d III e f IV I KIN V 3201 II III EJ2 V 3205 IV KIN V 4203 INF V 4104 a I b II c d III e f IV a I b II c d III e IV f b c 815-900 TD2 V 2112 SRIJEDA ETVRTAK Grupa PETAK Grupa SUBOTA Grupa Vrijeme 915-1000 1015-1100 EJ2 V 3205 MTR2 V 3204 1115-1200 TD2 V 2112 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600 1615-1700 1715-1800 1815-1900 1915-2000

915-1000

INFORMATIKA P 4203

EJ2 V 3205

MAT2 V 4203

MAT2 V 3205

TD2 V 2112 EJ2 V 3205

KINEMATIKA P 4203

1015-1100 SOCIOLOGIJA RADA P 4203 TEHNIKA DOKUMENTACIJA 2 P 4203

1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600 1615-1700 1715-1800 1815-1900 1915-2000 ENGLESKI J. II P 4203 MATERIJALI 2 P 4203

MAT2 V 4203

INF V TD2 4104 V 2112

KIN V 3201

MTR2 V 3204

MAT2 V 3205

TD2 V 4104

KIN V 3201

MTR2 V 3201

MTR2 V 3204

TD2 V 2112

FIZIKO OBRAZOVANJE Grupa M-I (prezimena A-He) FIZIKO OBRAZOVANJE Grupa M-II (prezimena Hi-M) FIZIKO OBRAZOVANJE Grupa M-III (prezimena N-)

FIZIKO OBRAZOVANJE Grupa -I (prezimena A-J) FIZIKO OBRAZOVANJE Grupa -II (prezimena K-)

INF INF V V 2112 4104

INF V 2112

INF V 4104

Koritene kratice: MAT2 -Matematika II; KIN-Kinematika; TDI2-Tehnika dokumentacija II; MTR2-Materijali II; EJ2 Engleski jezik II; P- predavanja; V-vjebe Grupa M-I: mukarci, prezimena koja poinju slovima A-He, Grupa M-II: mukarci, Hi-M; Grupa M-III: mukarci, N-; Grupa -I: djevojke, A-J; Grupa -II: djevojke, K-

Raspored nastave za II godinu etverogodinjeg studija u ljetnom semestru 2013/14.


Vrijeme PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ETVRTAK PETAK Vrijeme 815-900 ENGLESKI JEZIK IV V 3205 ENGLESKI JEZIK IV P 3102 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 ELEKTROTEHNIKA P 3102 1415-1500 1515-1600 ELEK. V 3105 ELEK. V 3105 1615-1700 1715-1800 1815-1900

815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600 1615-1700 1715-1800 1815-1900 TERMODINAMIKA P 4102 MAINSKI ELEMENTI II P 3102

OSCILACIJE P 3102

OSCILACIJE V 3102

MAINSKI ELEMENTI II V 3102

MEHANIKA FLUIDA P 3102

MEHANIKA FLUIDA V 3102

TERMODINAMIKA V 4102

Fiziko obrazovanje IV Fiskulturna sala

Koritene kratice: P- predavanja; V-vjebe: * nastava e se organizovati u sluaju veeg broja upisanih studenata

Raspored nastave za III godinu etverogodinjeg studija u ljetnom semestru 2013/14.


Vrijeme Vrijeme O TO V 3201 815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600 ZAV P 2007 ZAV P 2007 1615-1700 1715-1800 PS V 3003 OM2-Otpornost materijala 2; NM-Nemetalni materijali; MID-Metodika Inenjerskog Dizajna; PT-Proizvodne tehnologije; CAD-CAD-raunarom podrano konstruiranje OD-Obrada deformacijom; AM-Alatne maine; TO-Termika obrada; ZAV-Zavarivanje; PS-Proizvodni sistemi; IZZ-Inenjering zatite zraka; DO-Deponije otpada; OE-Osnovi ekologije; HO-Hemija okolia; ProcT-Procesna tahnika TD-Tehnika dijagnostika; PT2-Proizvodne tehnologije 2; OTS-Odravanje tehnikih sistema; SzS-Sala za sastanke; P-predavanja; V-vjebe; FMM-Fakultet za Metalurgiju i Materijale 1815-1900 1915-2000 TD V 3003 PONEDJELJAK Odsjek IDP 8 -9
15 00

UTORAK Odsjek

SRIJEDA Odsjek

ETVRTAK Odsjek

PETAK Odsjek

MPT OD V 2007

IE DO V 1101

IDP

MPT

IE

IDP

MPT

IE

IDP

MPT

IE

IDP OM2 V 2113

MPT TO V 3201

IE ProcT V 4102

915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300

NM P 2113 OM2 P 2113

AM V 2007

IZZ V 1101

TD P 3003

MID P 3201

TO P 3205

OE P 1101

TO P 3205

CAD P 2112

PS P 3003

HO V FMM

PT2 P 2007

MID V 3204

OE V 1101

PT2 V 2007

FIZIKO OBRAZOVANJE VI FISKULTURNA SALA 1315-1400 1415-1500 1515-1600 1615-1700 1715-1800 1815-1900 1915-2000 Koritene kratice: ZAV V 2007 IZZ P 1101 ZAV V 2007

PT P 2007

PT P 2007

OTS P 3201 CAD P 2112

ENGLESKI JEZIK VI P+V 3204

PT V 2007

PT V 2007

AM P 2007 OTS V 3201 CAD V 2112

ProcT P 4102

NM V 3201

DO P 1101

HO P FMM

OD P 2007

Raspored nastave za IV godinu etverogodinjeg studija u ljetnom semestru 2013/14.


Vrijeme Vrijeme 815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600 1615-1700 PM V (+IZB +OM) 3203 DKSM P 3205 PPS V 3204 ID V (IZB) 1101 1715-1800 1815-1900 1915-2000 PONEDJELJAK Odsjek IDP 815-900 915-1000 1015-1100 1115-1200 1215-1300 1315-1400 1415-1500 1515-1600 1615-1700 1715-1800 1815-1900 1915-2000 RO2 V 3205 PM P (+IZB +OM) 3201 MKE P 4104 PPS P 3205 MKE V 2112 MPT IE O IDP UTORAK Odsjek MPT IE O IDP SRIJEDA Odsjek MPT IE O IDP ETVRTAK Odsjek MPT IE O PETAK Odsjek IDP MPT IE O UPRAVLJANJE KVALITETOM V (+OM) 3203 ID P (IZB) 1101

ENGLESKI JEZIK VIII P+V 3203

UPRAVLJANJE KVALITETOM P (+OM) 3201 RO2 P 1101 DKSM V 3101

MENADMENT P+V 3203

FIZIKO OBRAZOVANJE VIII FISKULTURNA SALA

Koritene kratice: MKE Metod konanih elemenata; DKSM-Dizajn komponenti, sklopova i mehanizama; ID-Industrijski dizajn (izborni) PPS Projektovanje proizvodnih sistema; RO2 Reciklaa otpada II; PM Projektni menadment; P-predavanja; V-vjebe; KN-kabinet nastavnika

Izborni predmeti (broj studenata) IDP: Industrijski dizajn (2), Projektni menadment (s Odsjekom Odravanje) (4+7 s odsjeka OM), Marketing usluga (2) MPT: Nove proizvodne tehnologije (MPT-6), Tehnologija obrade nemetalnih materijala (2), Alati i pribori (2) Industrijski manipulatori i roboti (2) IE: Obrada otpadnih voda (8), Industrijska mikrobiologija (7), Ekoloke osnove odrivog razvoja (2), Upravljanje okoliem (1) O: Procesna tehnika i maine (2), Energetske maine 2 (2), Rudarske tehnologije (2), Rudarske maine 2 (2), Motorna vozila (3), Transportna sredstva (3)

Za izborne predmete koji nisu dati u rasporedu, studenti treba da se jave rukovodiocima odsjeka i/ili nastavnicima/saradnicima na tim predmetima radi utvrivanja termina odravanja predavanja i vjebi. Kontakt detalji Rukovodioci odsjeka Inenjerski dizajn proizvoda Mendment proizvodnim tehnologijama Inenjerska ekologija Odravanje v.prof.dr. Senad Bali r.prof.dr. Sabahudin Eknovi v.prof.dr. efket Goleti r.prof.dr. Safet Brdarevi sbalic@mf.unze.ba sekinovic@mf.unze.ba goletic@mf.unze.ba sbrdarevic@mf.unze.ba

Nastavnici/saradnici na izbornim predmetima Predmet Marketing usluga Nove proizvodne tehnologije Tehnologija obrade nemetalnih materijala Alati i pribori Industrijski manipulatori i roboti Obrada otpadnih voda Industrijska mikrobiologija Ekoloke osnove odrivog razvoja Upravljanje okolinom Procesna tehnika i maine Energetske maine 2 Rudarske tehnologije Rudarske maine 2 Graevinske maine Transportna stredstva Nastavnik doc.dr. Ermina Smajlovi r.prof.dr. Sabahudin Ekinovi r.prof.dr. Sabahudin Ekinovi r.prof.dr. Sabahudin Ekinovi doc.dr. Malik abaravdi doc. dr. Nurudin Avdi v. prof. dr. Suad Habe v. prof. dr. efket Goleti v. prof. dr. efket Goleti v. prof. dr. Nedim Hodi r.prof.dr. Nagib Neimarlija r.prof.dr. Jovan Sredojevi r.prof.dr. Jovan Sredojevi r.prof.dr. Jovan Sredojevi doc.dr. Fuad Hadikaduni e.islamovic@hotmail.com sekinovic@mf.unze.ba sekinovic@mf.unze.ba sekinovic@mf.unze.ba mcabaravdic@mf.unze.ba ecea@bih.net.ba suad.habes@fzs.unsa.ba goletic@mf.unze.ba goletic@mf.unze.ba nhodzic@mf.unze.ba nagibn@mf.unze.ba jsredojevic@mf.unze.ba jsredojevic@mf.unze.ba jsredojevic@mf.unze.ba hfuad@mf.unze.ba v.as. Diana Babi v.as.mr. Edin Begovi v.as.mr. Edin Begovi v.as.mr. Edin Begovi doc.dr. Malik abaravdi v. as. mr. Nusret Imamovi v. prof. dr. Suad Habe v. as. mr. Nusret Imamovi v. as. mr. Nusret Imamovi v. prof. dr. Nedim Hodi v.as.mr. Halima Hadiahmetovi r.prof.dr. Nagib Neimarlija r.prof.dr. Jovan Sredojevi r.prof.dr. Jovan Sredojevi r.prof.dr. Jovan Sredojevi doc.dr. Fuad Hadikaduni Saradnik ebegovic@mf.unze.ba ebegovic@mf.unze.ba ebegovic@mf.unze.ba mcabaravdic@mf.unze.ba nimamovic@mf.unze.ba suad.habes@fzs.unsa.ba nimamovic@mf.unze.ba nimamovic@mf.unze.ba nhodzic@mf.unze.ba halima_hadziahmetovic@yahoo.com nagibn@mf.unze.ba jsredojevic@mf.unze.ba jsredojevic@mf.unze.ba jsredojevic@mf.unze.ba hfuad@mf.unze.ba