1.Definiţi controlul de gestiune şi arătaţi importanţa acestuia în managementul firmei.

Într-o accepţiune mai largă controlul reprezintă o activitate specific umană (se desfăşoară în mod conştient şi urmăreşte întotdeauna un scop), care constă în verificarea şi analiza permanentă, periodică sau inopinantă a unor procese, fenomene, operaţii, informaţii, rezultate dintr-un domeniu sau sector oarecare, în scopul preîntâmpinării şi lichidării eventualelor neajunsuri În literatura de specialitate, controlul de gestiune este definit ca fiind procesul prin care managerii se asigură că resursele sunt o!ţinute şi utilizate cu eficienţă, eficacitate şi pertinenţă pentru realizarea o!iectivelor organizaţiei "anagementul este #acel proces prin care se coordonează, se conduc, se planifică şi secontrolează activităţile desfăşurate într-o organizaţie, astfel încât să se asigure atingerea scopurilor acesteia cu ma$imum de eficienţă% 2.Arătaţi legătura controlului de gestiune cu contabilitatea de gestiune &onta!ilitatea de gestiune este considerata drept instrumentul privilegiat al controlului de gestiune fie ca se vor!este despre o!iectivele gestiunii, fie ca este vor!a despre operationalitatea acesteia odata cu aparitia si adoptarea pe scara larga a noilor sisteme de productie si management 3. Arătaţi legătura controlului de gestiune cu strategiile firmei 'olul controlului de gestiune in strategia firmei este vizi!ila la ( niveluri) - ca instrument de luare a deciziilor, in mom realizarii diagnosticului strategic cand sesta!ilesc punctele tari si cele sla!e, in special cele privind sistemul de informare, controlul de gestiune contri!uie la ela!orarea planului de actiunea si la aplicarea lui -ca instrument de control, in timpul derularii planului strategic , el pune in evidenta corectiile necesare, identificate in timpul supravegherii si realizarii programului 4.Explicaţi controlul performanţelor fimei prin intermediul costurilor &ontrolul prin costuri al derularii activitatilor firmei constituie un mijloc important pentru stapanirea costurilor, si prin aceasta conducerea poate tine su! control intreaga activitate , in vederea realizarii o!iectivelor &ontrolul prin costuri se !azeaza pe calculatia costurilor care furnizeaza informatii privind nivelul costurilor preconizate si efective, a!aterile dintre ele, cauzele care le-au generat si persoanele responsa!ile pentru aceste costuri .Arătaţi care sunt categorile de cost utili!ate în fundamentarea deci!iilor manageriale şi explicaţi importanţa lor. *entru fundamentarea deciziilor manageriale conta!ilitatea de gestiune operează cu următoarelecategorii de costuri)

+

vanzarea unui !un in stadiul de ( . capa!ilă să facă posi!ilă o intervenţie pentru ajustarea preţurilor. când întreprinderea vrea să meargă mai departe cu investigaţiile sale. &ostul de achiziţie cuprinde preţul de cumpărare a !unului. &ostul de producţie sau de prelucrare a stocurilor. decizia 1produc sau cumpar% . precum şi costul de producţie alimo!ilizărilor cuprinde cheltuielile directe aferente producţiei. cheltuielile detransport. care pretind o informaţie conta!ilă despre costuri cât mai completă şi pertinentă. de a acţiona.. printre altele. organizarea acestora fiind motivată din cel puţin două considerente) . să ia deciziile preţului &alculul şi urmărirea evoluţiei costurilor funcţiilor asumate de întreprindere nu costituie un scop în sine. motiv pentru care mai întâi se concretizează pe secţii. intervenite odată cu deschiderea spreeconomia de piaţă. dorind cuajutorul calculelor previzionale ale costurilor. cu ajutorul conta!ilităţii analitice. depinde de posi!ilitatea managerului de a cunoaşte costurile şi. prin decizii.asupra lor &.economic.menţinerea întreprinderii pe piaţă în condiţiile accelerării perfecţionării tehnologice şi intensificării concurenţei presupune competitivitate care. ra!aturile şi alte elemente similare nu se includ în costul de achiziţie .) costul de producţie sau de prelucrare a stocurilor&) costul perioadei . incluzându-se de la început în costurile de producţie &heltuielile indirecte (de regie sau cheltuieli comune secţiei) sunt acelea care nu se individualizează pe un anumit produs în momentul efectuării lor.) costul de achiziţie.conta!il.Arătaţi cel puţin două argumente care #ustifică calculul şi urmărirea $anali!a%costurilor de producţie /inalitatea costului poate fi determinată în două moduri) . Arătaţi care sunt deci!iile care nu se iau pe ba!a informaţiilor dega#ate de costulcomplet al produselor 0ecizii la care costul complet nu poate fi utilizat ) . prin însumarea cheltuielilor angajate. în consecinţă. precum şi cota cheltuielilor indirectede producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fa!ricaţia acesteia &heltuielile directe (cheltuieli identifica!ile) sunt individualizate pe produs încă din momentul efectuării lor. pentru acunoaşte nivelul costului efectiv al unui anumit produs (în comparaţie cu cel antecalculat normat) .schim!ările de orientare a managerilor.mentinerea unui utilaj sau inlocuirea acestuia. sectoare de activitate pentru care sunt comune mai multor produse care se realizează în sectorul respectiv ". manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atri!uite direct achiziţiei !unului respectiv 'educerile comerciale. ta$a de import şi alte ta$e (cu e$cepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale).

iluzorie precizia calculelor de repartizare si afecteaza realitatea si e$actitatea costurilor calculate d) sistemul costurilor totale genereaza insta!ilitate la nivelul costurilor calculate in cazut incare capacitatile de productie si2sau comercializate sunt incomplet folosite sau cand gradul de utilizarea acestora variaza sensi!il de la o perioada la alta ). antecalculate &osturile 5 . comerciale.ceastă metodă apare iniţial su! denumirea de sistemul costurilor estimative (estimated cost-s4stem) şi este considerată primul sistem de calculaţie a costurilor care se !azează pe costuri proiectate. etc '. acceptarea sau nu a unei comenzi la un pret mai mic decat cel practicat normal de intreprindere. care fac deseori. fiind cunoscută între manageri e$presia # /eriţi-vă de costurile alocate% 11.semifa!ricat sau continuarea procesului de productie pana la stadiul de produs finit. produsul dovedindu-se a fi unesec comercial.De!a(anta#ele utili!ării costurilor complete în procesul decisional. *reci!aţi criteriile luate în considerare la deci!ia de abandon a unei linii de produsecare generea!ă re!ultat de exploatare negati(e . în care costurile aferente unui produs sunt transferate2alocate asupra altuia. a unor schim!ari prearapide ale pietei sau atunci cand mentinerea avantajului competitiv presupune un efort financiar prea mare 1+.Argumentaţi utilitatea folosirii metodei costurilor standard în anali!a şi controlulcosturilor "etoda standard 3 cost . a) includerea de informatii nerelevante pentru procesul decizional !) volumul mare si uneori comple$itatea calculelor de afectare si repartizare care pot intarzia o!tinerea unor informatii importante cu privire la nivelul si structura costurilor c) ar!itrariul si su!iectivismul in alegerea criteriilor de repartizare a cheltuielilor indirecte. mentinerea sau nu a unei linii de productie. în urma evaluării consecinţelor negative . făcându-l pe acesta din urmă mai puţin profita!il decât este el în realitate În literatura despecialitate această situaţie este cunoscută ca #eşec al alocării% şi tre!uie a!ordată cu mare atenţie în procesul de adoptare a deciziei.adaugarea unui produs nou la portofoliul e$istent.ale menţinerii sale 0eciziile referitoare la a!andonul sau mentinerea unei linii de productie sunt din cele mai dificile "anagerii vor adopta o astfel de decizie in conditiile disparitiei cererii.&) fenomenului de su!venţionare a costului. Explicaţi efectul de sub(enţionare între costuri şi preci!aţi metoda de calculaţie care îl determină &osturile pe activităţi) ameliorarea metodei costurilor complete (metoda ..!andonul unui produs2linie de produse este decizia strategică de retragere a unui produs2mărci de pe piaţă. aparitiei unor tehnologii noi la care intreprinderea nu are acces.financiare.tehnologice şi umane .

vantajele metodei) . atâta timp cât prin a!andonul unui produs nu se suprimă o parte din cheltuielile de structură. &onceptele operationale) .furnizează elementele esenţiale pentru raţionamente şi analize pe termen scurt. -are sunt conceptele operaţionale în utili!area metodelor parţiale de calculaţie acosturilor şi care este instrumentul utili!at.costuri varia!ile 9 .permite un control mai !un al cheltuielilor. permiţând determinarea produselor ce pot fi a!andonate 7liminarea produselor nerenta!ile nu se face de la sine pentru că. marja celorlalte articole poate deveni insuficientă pentru a compensa toate cheltuielile fi$e permite reglarea producţiei în funcţie 14. A(anta#ele utili!ării costurilor parţiale în procesul managerial .standard sunt costuri de producţie sta!ilite cu anticipaţie pe !ază ştiinţifică ţinând cont de procesele tehnologice utilizate în întreprindere şi de structurile organizatorice ale acesteia 0eterminarea lor ştiinţifică face ca în acelaşi timp să fie apreciate ca reale. prin trei metode de calcul a costului parţial) metodadirect costing (a costurilor varia!ile).pune în evidenţă produsele cele mai renta!ile (care au marjele cele mai mari). şi de aceea orice a!atere constatată pe parcursul realizării producţiei se consideră ca o a!atere de la normal şi va influenţa direct rezultatele financiare ale întreprinderii 12. în sensul că sporirea sa determină reducerea costului unitar al produsului fa!ricat în sistemul respectiv 7$plicaţia constă în mişcarea diferită a cheltuielilor în funcţie de volumul producţiei) o parte din costuri se modifică proporţional cu mărimea sarcinii alocate sistemului. metoda costurilor directe şi metoda direct costing evoluată &alculul economic ce face apel la noţiunea de cost parţial permite implementarea unei politici de preţuri diferenţiate. (olum în procesele manageriale din firmă.!ordarea propusă de costurile parţiale porneşte de la premisa alocării asupra produselor numai a unei anumite părţi din masa costurilor. fiind vor!a de integrarea comportamentului întreprinderii care #gândeşte% pro!lemele în termeni de mar6eting 13. în raport cu volumul total al producţiei. Explicaţi utilitatea anali!ei cost . . iar altă parte rămâne constantă la această modificare (diferitele componente ale costurilor de producţie au un comportament diferit.Argumentaţi necesitatea utili!ării în procesele deci!ionale a utili!ării metodelorparţiale de calculaţie a costurilor.simplifică calculaţia costurilor deoarece alocarea costurilor indirecte se face la nivelulcomponentelor varia!ile . 8e ştie că volumul producţiei influenţează nivelul cheltuielilor. în funcţie de mărimea intervalului de timp la care se raportează) 1 .

costuri varia!ile unitare . e$ploatare . Arătaţi deci!iile care se iau pe ba!a informaţiiolr furni!ate de sistemul costurilor. Explicati a(anta#ul concurenţial prin intermediul costurilor 0ecizia de restrângere a activităţii nu este chiar atât de simplă când tre!uie pusă în aplicare 0ificultăţile pot să intervină în momentul cedării activelor (tre!uie să găsească un cumpărător) sau dacă. -e deci!ii sunt influenţate de informaţiile furni!ate de contabilitatea de gestiune -reducerea si eliminarea pierderilor in procesele de aprovizionare . -e elemente au dus la perfecţionarea metodei costurilor absorbante prin aparitia metodei A. . considerat realiza!il în intervalul de timp analizat- .necesitatea identificării şi reducerii costurilor. va avea o creştere a cheltuielilor de structură 7$emplificare) +) menţinerea sau a!andonul unei linii de produse () menţinerea unui utilaj sau înlocuirea acestuia cu unul nou 2+.ameliorarea măsurării randamentelor. considerat realist sau varianta practică de estimare a profitului pentru un anumit volumal producţiei.ponderea mare a cheltuielilor indirecte de fa!ricaţie în costul complet al produselor 1). ieşind dintr-oactivitate nu reinvesteşte în alta.factorul de acoperire . -estimarea volumului producţiei (şi implicit a structurii acesteia) în vederea o!ţinerii unuianumit profit.indicele de securitate 1". pentru că..Arătaţi importanţa delimitării managementul întreprinderii.cifra de afaceri prag .marja costurilor varia!ile .rezultatul glo!al .nivelul nesatisfăcător al sistemului actual de costuri complete îngestiunea întreprinderii. vanzare -reducerea costurilor de achizitie a !unurilor -cresterea productivitatii muncii -amplasarea optima a utilajelor -reducerea timpului de nefunctionare a utilajelor si a duratei si valorii reparatiilor -sistarea activitatilor nerenta!ile 1'. cel puţin tranzitoriu.-: Între factorii care au determinat utilizarea metodei ar putea fi) necesitatea determinării unui cost mai real al produselolr. costurilor în (ariabile si fixe în 1&.

alegerea alternativei de a coopera cu alte întreprinderi în realizarea unui produs sau alrealiza integral prin forţe proprii. Arătaţi indicatorii furni!aţi de calculaţia costurilor şi folosiţi în politica de preţuri <ndicatorii furnizaţi de calculaţia costurilor şi folosiţi în politica de preţuri se înscriu în relaţia cost 3 volum 3 profit după cum urmează) . -lasificaţi metodele de calculaţie a costurilor si arătaţi importanţa lor pentrumanagementul firmei a)dupa gradul de rafinare ) -metode clasice(de !aza) de calculare a costurilor(metoda glo!ala. metoda ?*) !) dupa sfera de cuprindere -calculatii totale -calculatii partiale c) dupa momentul ela!orarii calculatiilor in raport cu procesul de productie la care se refera) -antecalculatii -postacalculatii d) in functie de intervalul de timp care conditioneaza repetarea lor) -calculatii periodice -calculatii periodice -calculatii neperiodice 23.amploarea investiţiilor sau implementarea unor tehnologii noi.. fiind necesară regândirea pro!lematicii calculaţiei şi analizei costului în concordanţă cu orizontul strategical întreprinderii) durata de viaţă a unui @ . ca şi componente ale #lanţului de valori% al întreprinderii. metoda pe faze. metoda pert . vizând chiar integrarea pe verticală 21.acceptarea sau respingerea unor comenzi ocazionale. metoda normativa.pragul de renta!ilitate. metoda pe comenzi. metoda costurilor marginale.diversificarea activităţii întreprinderii. metoda direct-costing.necesarul sau factorul de acoperire .sta!ilirea preţului de vânzare al produselor.marja asupra cheltuielilor varia!ile2!uc (unitară) (sau contri!uţia de acoperire unitară . metoda coeficientilor de echivalenta si procedee de repartizare a costurilor indirecte) -metode evoluate de calculare a costurilor( metoda costurilor standard. *reci!aţi limitele metodelor actuale de calculaţie a costurilor. metoda =>". &onceptul modern de analiză strategică a întreprinderii pune în evidenţă activităţile care contri!uie la realizarea unui produs. punctul critic sau cifra de afaceri critică2prag(&a pr ) ca situaţie în care profitul este egal cu zero 22.

2ărimea unităţii patrimoniale "ărimea unităţii patrimoniale este factorul care determină modalitatea generală deorganizare şi efectuare a lucrărilor de colectare a cheltuielilor de producţie şi de calculaţie acosturilor 4. după tipul de producţie şi modul de organizare alacesteia. in scopul preintampinarii si lichidarii eventualelor neajunsuri C . /pecificul te0nologiei de fabricaţie. *rogresul te0nic &. informatii. Brganizarea procesului de producţie se răsfrânge puternic asupra alegerii metodei decalculaţie a costurilor. unităţile patrimoniale se împart în două categorii) cu producţie simplă (în cadrul cărora produsele finite se o!ţin prin prelucrarea materiei primeîntr-un lanţ de operaţii succesive) şi cu producţie comple$ă (în cadrul cărora produsele finitese o!ţin prin com!inarea unor operaţii sau şiruri de operaţii relativ independente. la acela de instrument al politicii previzionale a intreprinderii &ontrolul reprezinta o activitate specific umana(se desfasoara in mod constient) . În alegerea metodei de calculaţie a costurilor tre!uie să se ţină seama de acţiunea unor factori generatori de cheltuieli de producţie. putându-se opta pentru o metodă decalculaţie de tip clasic sau modern . operatii. În conformitate cu acest factor. -aracterul procesului de producţie &aracterul procesului de producţie (continuu sau sezonier) îşi e$ercită influenţa asupra organizării evidenţei cheltuielilor de producţie şi a calculaţiei costurilor 2 . trecand de la rolul de a supraveghea productia. 3rgani!area procesului de producţie. Arătaţi factorii care determină alegerea metodei de calculaţie a costurilor. influenţată fiind de organizarea modului de culegere a datelor dintoate locurile generatoare de cheltuieli de producţie. 1ipul de producţie şi modul de organi!are al acestuia. /tructura organi!atorică a unităţii patrimoniale 8tructura organizatorică a unităţii patrimoniale (de producţie şi funcţională) influenţează cadrul general. etapele strategice de reînnoire a echipamentelor şi în general accentuarea concurenţei internaţionale şi necesitatea creerii avantajului concurenţial 24. care se pot desfăşura simultan) 2.". organizatoric şi funcţional al calculaţiei costurilor . între care ) 1. fenomene.rezultate dintr-un domeniu sau sector oarecare. Explicaţi rolul controlului în managementul firmei *rin control s-a inteles un control sanctiune care are drept scop verificarea adecvarii unor norme presta!ilite la rezultatul unei actiuni &ontrolul a evoluat in control !ugetar. 3. în trei categorii) cu producţie individuală. Anităţile patrimoniale se grupează. care consta in verificarea si analiza permanenta sau inopinanta a unor procese. fazele de realizare a unor inovaţii tehnologice. de serie şi masă.produs.

cu o mare forţă deoglindire a calităţii activităţii 2&.procedeul celor mai mici pătrate . oricât deimportanţi ar fi factorii politici. standardele pot fi atinse . 4ndi(iduali!area c0eltuielilor (ariabile pe produse. +. aceasta din urmă însemnând adesea că produsului respectiv i s-a acordat un !uget e$agerat şi deci că resursele au fost prost repartizate Brice a!ateri negative vor arăta posi!ile căi de a se face economii &onducerea va simţi că. teoria clasică susţine căliantul glo!alizării a fost şi rămâne raţionalitatea. .ceste disfuncţionalităţi se referă la) E . Arătaţi tipurile de abateri luate în considerare în 2etoda costurilor standard. . ecologici etc .2".procedeul analitic 2. -e considerente pun la îndoială oportunitatea anali!ei c0eltuielilor pe structurac0eltuieli (ariabile . până la urmă.ceastă operaţiune constituie pro!lema de !ază a metodei pentru asigurarea unei juste determinări a costurilor de producţie şi se poate realiza utilizând următoarele procedee . -e disfuncţionalităţi pun în e(idenţă costurile ascunse . printr-un efort optim. activitatea economică. c0eltuieli fixe. prezente şi viitoare.? (a!atere glo!ală) D &ost total de producţie 3 &ost producţie presta!ilit . facilitând evaluarea de către aceştia a evenimentelor trecute. confirmând sau corectând evaluările trecute 'elevanţa costurilor este privită din perspectiva controlului de gestiune astfel) un cost este relevant dacă este aplica!il unei anumite decizii şi este influenţat de aceste decizii 2). Explicaţi rele(anţa costurilor relevantă 3 să influenţeze deciziile utilizatorilor. economicul este cel care determină evoluţia procesului de glo!alizare &ostul de producţie constituie un indicator economic cu largă sferă de utilizare. chiar depersonalizată de glo!alizare este ghidată pretutindeni în lume de aceleaşi principii ale eficienţei În plus.ceastă a!atere tre!uie să tindă spre zero) dar mai !ine să e$iste o a!atere uşor defavora!ilă(pozitivă) decât o a!atere mult favora!ilă (negativă). /epararea c0eltuielilor (ariabile de c0eltuielile fixe.ceastă metodă are aplicaţii în analiza economică şieste utilă procesului de luare a deciziilor atâta vreme cât standardele sunt vala!ile în orizontul de timprespectiv 3+. dar în conte$tul glo!alizării economice. culturali. 2'. Explicaţi relaţia existentă între costul de producţie şi procesul de globali!are 'eferindu-se tot la raţionalitate.procedeul punctelor de ma$im şi de minim .

a!senteeism (materializat în a!senţa acivităţii.rotaţii de personal-. etc F . non-producţie).accidente de muncă-.alte cauze (e$terne)) greve ale serviciilor pu!lice. timpii pierduţi cu măsuri de corectare în detrimentul timpilor dedicaţi gândirii strategiilor (cu implicaţii în rezultatele viitoare)..noncreaţia de potenţial.non 3 calitate sau lipsă de calitate-a!ateri de productivitate. incapacitatea justiţiei de a rezolva la timplitigiile comerciale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful