Maestrul, supranumit Cel fără nume, 75

Despre Vidul plin Maestrul stătea înconjurat de discipoli. - Știu ce ați auzit despre vid . Acest vid despre care se vorbe ște este de fapt doar vidul minții. Ea nu poate fi Vacuitatea izolată, ca stare sim țită, fiindcă Vacuitatea izolată nu poate fi simțită direct . Nu poți simți Vidul, fiindcă olul prin definiție nu se lasă atins, nu se lasă cunoscut în nici un fel de persoana noastră, ci doar prin !iința din noi, prin unirea cu El . Acel vid de care ați auzit nu este dec"t olirea minții, vacuitatea minții, ajun erea la acea minte-o lindă în care se reflectă interiorul tău și care nu apucă nimic. Vacuitatea minții este însă diferită de Vid . Dacă mintea ar apuca ceva, orice, s-ar naște un "nd și atunci, acea stare irațională spre care vă îndrum eu, nu ar mai putea fi obținută, fiindcă devine rațională. Vacuitatea minții este însă o condiție necesară. #rin această olire mintea devine ca un potir ol, care lasă loc Divinului, sau, fiindcă am vorbit de mintea-o lindă, lasă să se reflecte în ea !iința din noi . $rice cale este definită de finalitatea ei. Dacă finalul ar fi obținerea acelei stări de simțire mentale a vacuitații, atunci ceea ce obținem e fals, fiindcă așa cum am zis , adevărata Vacuitate nu se lasă simțită în noi dec"t prin umplerea ei. %nirea cu !iin ța din noi & Ea trebuie umplută, fiindcă doar primind Ea, putem noi să o simțim . Acesta este Vidul plin . Asta e ceea spre care tindem . $ricine încearcă să spună ceva despre Vacuitate ca stare izolată de sim țire, lăs"nd în afară !iința, reșește . Nu poți spune nimic despre nimic. Dar El pare nimic, pentru că nu ne este dat nouă să 'l percepem direct. Noi nu 'l putem cunoa ște doar cu vacuitatea minții. El de fapt nu e nimic . E (otul & Deci, calea de care a ți auzit voi, descrie de fapt vacuitatea min ții. )alea mea implică și participarea noastră, prin !iința din noi. *rațional. $bținerea izolată, prin meditație, doar a vacuității minții este inutilă fără umplerea de care v-am spus . #entru a se putea realiza Marea 'mbrățișare trebuie ca și E oul să dispară și să iasă la lumină !iința . Numai nașterea !iinței, izolată, este și aceasta drumul doar pe jumătate. )ăci apoi Ea este )ea care se va reflecta min ții olite, irațional, și se va uni cu ceea ce unii numesc Vidul . Dar dacă El, Vidul, îmbră țișează totul ca un tată, mai poate fi numit El Vid + Și dacă Ea primește totul ca o mamă, cum puteți să o numiți pe Ea Vacuitate + )um puteți voi să spuneți nimic la (otul +

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful