HRVATSKI SABOR KLUB ZASTUPNIKA HDSSB-a

Krešimir Bubalo, zastupnik

mr.sc. Josip Salapić, zastupnik Zagreb, 13. veljače 2014. godine HRVATSKI SABOR n/o predsjednika Josipa Leke Amandman na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kazalištima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br.617

Predmet:

Na temelju članka 196. Poslovnika Hrvatskog sabora ("Narodne novine" broj 81/13.) na Amandman na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kazalištima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br.617, podnosimo sljedeći amandman:

AMANDMAN U članku 25. stavak 4. mijenja se i glasi: „Ako u skladu sa stavkom 3 ovog članka na dan isteka mandata ne bude razriješ en intendant nacionalnog kazališta i imenovan novi intendant nacionalnog kazališta odnosno vršitelj dužnosti intendanta nacionalnog kazališta, intendanta nacionalnog kazališta kojem je istekao mandat razriješit će ministar kulture, a funkciju vršitelja dužnosti intendanta nacionalnog kazališta nastaviti će vršiti dosadašnji intendant, bez provođenja javnog natječaja. Ukoliko zbog bilo kojeg razloga funkciju vršitelja dužnosti dosadašnji intendant ne može vršiti vršitelja dužnosti intendanta imenovati će min istar kulture. Vršitelj dužnosti intendanta nacionalnog kazališta, u navedenim slučajevima, obavlja svoju dužnost do imenovanja intendanta nacionalnog kazališta odnosno vršitelja dužnosti intendanta nacionalnog kazališta u skladu sa stavkom 3.ovog članka. Ministar kulture ovlašten je imenovati vršitelja dužnosti intendanta nacionalnog kazališta i u drugim slučajevima u kojima intendantu nacionalnog kazališta prestaje mandat odnosno ovlast vršitelju dužnosti intendanta nacionalnog kazališta,a osnivač odnosno osnivači nisu postupili u skladu sa stavkom 3. ovog članka.

Obrazloženje Vladinim Prijedlogom u gore navedenom slučaju funkciju osnivača preuzima ministar kulture, međutim ovim prijedlogom u funkcionalnom smislu u većini slučajeva ne dovodi se u pitanje normalno funkcioniranje nacionalnih kazališta jer dosadašnji intendant nastavlja s redovitim aktivnostima do izbora v.d. intendanta ili intendanta u programskom i financijskom smislu i ne nastaje mogući pravni vakuum s novom osobom kao vršiteljem duž nosti intendanta .Za istači je da je uobičajena pravna praksa u drugim ustanovama da funkciju vršitelja dužnosti, u slučaju da isti nije na vrijeme imenovan ,obavlja dosadašnji intendant do imenovanja novog intendanta ili vršitelja dužnosti. Dosadašnji intendant,ako za isto nema prepreka,registrirani je potpisnik,program koji se realizira ionako je usvojen na njegov prijedlog itd. U svakom drugom slučaju( smrt,viša sila,prijevremeno razrješenje itd.) vršitelja dužnosti imenuje ministar.

KLUB ZASTUPNIKA HDSSB-a
Krešimir Bubalo

mr.sc. Josip Salapić

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful