MODIFICĂRILE PSIHO-COMPORTAMENTALE SPECIFICE PERIOADEI ADOLESCENŢEI

psiholog şcolar Adrian – Manuel Fusa Liceul cu Program Sportiv Câmpulung

Adolescenţa este o perioadă de tranziţie caracterizată prin schimbări semnificative în dezvoltarea fizică, intelectuală, psihosocială și morală. Este un moment în care tinerii trec de la simpla lume structurată a copilăriei la societatea adulților, complexă și de multe ori ambiguă. În timp ce majoritatea adolescenților gestionează această tranziție cu succes, unii tineri au probleme de adaptare la modificările trecerii de la copilărie la adolescență și sau de la adolescență la maturitate. În ultimii douăzeci de ani, oamenii din domeniul !tiinţelor sociale au fost solicitaţi să identifice factorii care diferentiază tinerii cu risc mai mare de a dezvolta probleme, de cei care nu sunt într"o asemenea situaţie. În multe feluri, natura adolescenţei predispune toţi tinerii la situaţii de risc, deoarece aceasta este, prin definiție, o perioadă de mare schimbare. În pofida faptului că adolescenţa este o perioadă turbulentă pentru toți tinerii, unele persoane sunt mai susceptibile de a dezvolta comportamente problematice dec#t altele. Factorii de risc și de protecție $odelul ecologic de dezvoltare a adolescentului studiază cum influenţează mediul și diferitele situaţii contextuale tinerii. %iecare dintre cele cinci niveluri ale modelului abordează un sistem diferit din viața unui adolescent. Aceste sisteme includ toate tipurile de influențe, cum ar fi familia, colegii, școla, vecinii, comunitatea spirituală, mass"media, precum și normele culturale. &eși există factori care fac adolescenţa contemporană o perioadă de risc pentru debutul comsumului abuziv de substanţe si alte comportamente problematice, există diferențe mari în cadrul populației adolescente în privinţa vulnerabilităţii la aceste riscuri. Există o serie de factori care par să crească susceptibilitatea individului la comportamente periculoase sau problemă, în timp ce alți factori oferă unele modalităţi de protecție sau sporesc capacitatea tinerilor de a rezista comportamentelor problematice. %actorii de risc sunt aceia care pun în pericol un adolescent de a se angaja în activitaţi care periclitează sănătatea, în timp ce factori de protecție sunt factorii care diminua probabilitățile că adolescen ții vor

cognitive sau psihosociale cu care se confruntă o persoană t#nără în anii adolescenței. 5ezultatele obținute pe adolescenți egocentrici duc la limitări în g#ndire. și acești factori îl vor duce la faimă. trecerea la adolescență influenţează modificarea relațiilor cu școala. glorie sau mari realizări. care apare in adolescenţa timpurie.-. adolescenții au tendința de a supraestima numărul de copii implicați în comportamente specifice. 'nele dintre aceste riscuri și factorii de protecție implică schimbări biologice. precum și cu întreaga societatea în ansamblul ei. Înţelegerea schimbărilor care apar in timpul adolescenţei poate ajuta la minimizarea factorilor de risc și la sporirea factorilor de protecție pentru a ajuta la dezvoltarea sănătoasă a tinerilor. care pot duce mai mult sau mai puțin la apariţia de comportamente problematice. tinerii care pot citi statisticile cu privire la alcool și accidente fatale de automobil pot bea și conduce în continuare. Aceasta se înv#rte în jurul convingerii eronate a adolescentului că experiențele. ace!tiaa au tendința de a supraestima gradul în care comportamentul lor va duce la acceptarea . 4mplicaţiile acestui fenomen la adolescenții centraţi pe propria persoană. *u toate acestea. locul de muncă. g#ndirea !i comportamentul adolescenţilor devin tot mai greu accesibile inţelegerii adulţilor. &e asemenea. pe măsură ce devin mai introspectivi. Adolescenţii cred că nu sunt sensibili la riscurile care îi afectează pe toți ceilalți. avere. perspectivele și valorile lui sunt unice și specifice numai pentru el. care nu mai pot controla deciziile tinerilor. sau o sporită conștiință de sine./01 le numește 2egocentrism adolescentin3.participa la activități care influenţează negativ starea de sănătate și relaţiile sociale. Dezvo tarea co!"itiv# 'n domeniu de importanță deosebită este înțelegerea schimbărilor cognitive care apar in timpul adolescenței. pe care El+ind . Adolescenţii cred că sunt invincibili și nu pot fi răniţi. (a un alt nivel. merg p#nă la punctul în care îi exclud pe alții. adolescenţii de multe ori trec prin perioadele de absorbție de sine extremă. care îi pot face pe unii adolescenţi mai vulnerabi la influențele negative și la comportamente potențial periculoase 6 astfel de limitare este 2fabula cu caracter personal3. 6 altă limitare este 2fabula invincibilităţii7. )e măsură ce se maturizează. deoarece ei cred că nu se poate înt#mpla a!a ceva cu ei. *#nd î!i crează acestă audiență imaginară. %actorii de risc și de protecție există la toate nivelurile modelului ecologic. Alți factori sunt direct legaţi de predispoziţia adolescentului de a schimba relaţiile sociale. onoare. &e exemplu. 6 ultimă limitare a egocentrismuui adolescentin este 2publicul imaginar3. în special cele cu membrii familiei și colegii. Adolescenții cred că gesturile !i manifestările lor sunt urmărite atent de către toată lumea.

Acest tip de g#ndire face ca adolescentul să fie mai vulnerabil la anumite presiuni de c#t la altele. dă dovadă de bună dezvoltare a trăsăturilor sociale și competențelor instrumentale. unii adolescenţi se confrunta cu probleme serioase psihologice si comportamentale care perturbă. este important să ne amintim că aceasta poate fi. Re a$ii e co e!ia e 'n al doilea aspect de importanţă majoră în dezvoltarea adolescenţilor este influența crescută a colegilor. În concluzie putem afirma că majoritatea tinerilor pot gestiona tranzi ția prin adolescență cu succes. relațiile sociale și influeţa modelelor asupra acestuia. )ersoana t#nără care se apropie de maturitate. tinerii devin mai puţin sensibili la influența părinților. *u c#t se apropie de adolescență. ei dezvoltă un sentiment mai mare de autonomie și auto"suficiență care să le permită să stabilească relații mai independente cu ambii părinți și cu colegii. și mai mult la influența exercitată de egali. cu un sentiment de încredere și de hotăr#re. adolescenţii au predispoziţia spre comportamente perturbatoare social și. 4n timpul copilariei. de asemenea pozitivă. precum și în situaţiile în care diferențierea și exprimarea ideilor și opiniilor sunt încurajate. În timpul adolescenței. dar și viețile celor din jurul lor. *#nd adolescenții se maturizează.sau respingerea socială. În schimb. dovedesc capacitatea de a lua decizii inteligente si responsabile. &e cele mai multe ori aceste lucruri experimentate pot să degenereze la niveluri mult mai grave. )rin urmare. Există puțin c#știg net în dob#ndirea încrederii în sine. În timp ce presiunea de la egal la egal este de multe ori discutată într"un context negativ. *ercetătorii au descoperit că adolescenţii se comportă cel mai bine în familiile unde se simt acceptaţi și susținuţi. așa cum fac atunci c#nd copiaza temele de la colegi pentru a obține note bune. este extrem de important să se în țeleagă str#nsa legătură dintre conceptul de sine al adolescentului. Adolescenţii pot simții c#t mai mult tentaţia de a fuma tigări de la prietenii lor. o persoană . stabilesc relaţii armonioase cu părinții lor. Ace!tia devin oameni cu con!tiinţă morală a propriei persoane. Re a$ii e c% p#ri"$ii 6 a treia considerație este reprezentată de relaţiile cu părinții. În acest timp. av#nd o șansă bună de a traversa cu succes adolescenţa. tinerii î!i pun frecvent întrebarea dacă trebuie să accepte valorile impuse anterior de părinții lor și de către alte persoane adulte cu putere de decizie pentru ei înainte de a ajunge la propria lor părere despre principiile care le guvernează comportamentul. ci doar sursa de influen ță a trecut de la parinti la colegii. nu numai viața lor. denumită 3presiune de la egal la egal3. uneori. *u toate acestea. de asemenea stabilesc relații str#nse cu unul sau mai mulţi adolescenţi. acestea le pot pune în pericol sănătatea. băieţii !i fetele sunt foarte ata!aţi față de părinții lor și cu mult mai puțin față de colegii lor. și de protecție la fiecare nivel de influență în modelul ecologic.

ra&--ill Companies' .The Child's Reality: Three Developmental Themes (1978. %a&ren#e' %a!ren#e (tein er) * "doles#en#e (1989. 2.t#nără care are c#țiva factori de protecție și mulți dintre factorii de risc are o !ansă mai mare de a dezvolta probleme comportamentale. David Elkind . $n#orporated. Erl a!m "sso#iates. este important ca noi să examinăm factorii de risc și de protecție din viața tinerilor. &e aceea. în scopul de a promova acei factori care influențează în mod pozitiv viața lor. +#. 848(4695A%4E: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful