You are on page 1of 2

Panlipunang at Kultural na tama ng LPEP Bag-o mag pasukan ng klase sa DLSU, ginaganap ang LPEP o ang Lasallian Personal

Effectiveness Program sa mga Freshmen o Frosh ng bawat kolehiyo nila. Dito mabibinyagan ang mga Frosh sa katotohanan sa buhay Lasalyano. Isang malaking party ang LPEP para mararamdaman ng Frosh sa pagiging Lasalyano nila. Pero ang LPEP ay hindi lamang isang party, kundi dito makikita ang blockmates, dito matutunan ang Lasalyanong values, at dito mararamdaman ang pagtangap ng Lasalyanong komunidad.

Bilang isang Frosh, sa simula, sila ay bag-o talaga sa buhay kolehiyo. Hindi pa sanay sa mga bag-ong sistema ng pa-aralan, walang malay kung saan-saan ang mga opisina na dapat puntahan, hindi din alam kung saan kuma-in o saan magstand-by kada break time, walang alam saan kukuha ng readings para sa takdang-aralin at lalo na, walang masayadong kakilala (lalo na pa kung taga probinsya). Sa LPEP didto nakikilala ng mga frosh ang kanilang Blockmates o minsan ang mga kakurso nila. Sa DLSU, dalawang termino dapat makasama ang magkablock sa lahat na Paksa. Dito mararamdaman ng frosh na hindi sila nag iisa sa mga hamon na binibigay sakanila. Sa dalawang araw sa LPEP, baka dito makikilala ang kanilang mga kaibigan, studymate, thesismate, kabarkada o baka karelasyon sa buhay kolehiyo. Kaya ang pagka block ay may malaking panlipunang at kultural na tama.

Ang pagiging Lasalyano ay hindi biro-biro kaya dapat ang isang Lasalyano ay may values batay sa buhay at kaalaman ni San Juan Bautista de Lasalle. Bilang isang Kristiyanong paaralan, ang DLSU ay kailangan mag turo ng Kristyanong values. Sa LPEP tinuturo ang mga values na ito at ikinikwento ang buhay ni San Lasalle. Batay kay San Lasalle, ang tatlong values na ito ay ang the spirit of fait h, zeal for service, at ang communion in mission. Ang Lasalyano ay dapat mamuhay ayon sa values at dapat alam ito sa pamagitan ng puso. Ang DLSU ay umaamag ng mga mamamayan na may katangian para sa bayan at nag sisimula ito sa paaralan. Kaya ang mga values na itinoturo sa LPEP ay may epekto sa mga esudyante dahil sila ay ginabay sa tamang daanan. Ang Lasalyanong values na ito ay bahagi na ng panlipunan at cultural DNA ng DLSU.

Lahat na ginagawa sa LPEP ay may ibat ibang layunin. Ang misa para sa pagpapasalamat sa diyos, ang mga talakayan sa kwarto para sa pag kikilala ng blockmates at pag turo ng values, ang mga RTR para ma aliw ang mga Frosh at iba pa.

Pero sa pangkalahatang paningin, ang LPEP ay ang simbolo sa pag tangap bilang estudyante ng DLSU. Ang pakiramdam na tinatangap sa bagong komunidad ay espesyal at itong pakiramdam ay mararamdaman lang sa LPEP. Dahil dito hindi na matatakot ang mga Frosh na pumasok sa unang araw ng pasukan ,mararamdaman din ang pag tangap sa bagong komunidad at lalo na, mararamdaman na na may lugar para sa sa iyo sa isang prestihiyoso paaralan gaya ng DLSU. Ang panlipunang at kulturang Tama dito ay ang pakiramdam na tinangap sa DLSU at may bagong komunidad sila.

Sa Palipunang takda, ang LPEP ay isang instrumento kung saan ang mga negatibong katangian pareho ng culture shock ay pinapa-alis sa mga Frosh. Ayon kay Schaefer (2011) Ang cultural disorientation o culture shock SOURCES: Schaefer, R.T. (2008). Sociology: A Brief Introduction. Chicago: McGraw Hill Allen, Graham (1989). Friendship, Sociology, and Social Structure. University of Southampton. UK