You are on page 1of 10

Diviziunea celulara 1. n celula eucariot, ntr-un ciclu celular: A. cantitatea de ADN este dubl n G1 fa de G2 B.

cariochineza urmeaz dup G2 i precede citochineza C. n G2 se sintetizeaz ADN polimeraze i ARN polimeraze D. perioadele G ! G1! "! G2! #! G se succed c$clic 2. n mitoza celulelor din vrful rdcinii de ceap, fusul de diviziune: A. prezint la fiecare pol al celulei mam c%te un centriol B. se formeaz din microtubuli pro&enii din citoschelet C. se ataeaz de 'inetocori prin fibrele polare D. se or(anizeaz deplin n timpul interfazei 3. Cromozomii n mitoz) A. conin alele diferite n cromatidele surori B. includ ADN i A*+ n structura nucleosomilor C. atin( lun(imea minim i (rosimea ma,im n metafaz D. sunt monocromatidici la nceputul i la sf%ritul interfazei 4. e parcursul mitozei unei celule cu 2n!1": A. cantitatea de material (enetic este dubl n telofaz fa de profaz B. placa metafazic conine 1- perechi de cromozomi omolo(i C. numrul de cromozomi este dublu n anafaz fa de profaz D. seturile haploide de 1- cromozomi mi(reaz ctre poli #. n telofaza mitozei, comparativ cu $2 din acelai ciclu celular: A. numrul de cromozomi este dublu. numrul de cromatide este dublu B. numrul de cromozomi este acelai. numrul de cromatide este dublu C. numrul de cromozomi i numrul de cromatide nu se modific D. numrul de cromozomi este dublu. numrul de cromatide este acelai %. Citoc&ineza la plante ncepe prin: A. constituirea lamelei mi/locii B. formarea unui an de cli&are C. or(anizarea plcii celulare D. sintetizarea noilor plasmaleme '. (eioza: A. conduce la formarea de meiocite haploide B. a deri&at din modificarea mecanismului mitozei C. cupleaz0 ntotdeauna0 dou replicri i dou distribuii ale ADN D. (enereaz uniformitate i continuitate n lumea &ie ". )iviziunea direct: A. asi(ur un ritm lent de cretere a numrului de celule B. ncepe prin desprinderea cromozomului de plasmalem C. este precedat de replicarea cromozomului circular D. ncepe cu cariochineza i se continu cu citochineza *. +venimentul care precede recom,inarea -enetic intra- i intercromozomal este:

A. crossin(1o&er1ul B. fecundaia C. formarea bi&alenilor D. se(re(area perechilor de omolo(i 1.. Celulele rezultate din meioza / : A. au /umtate din numrul de cromatide al celulei mam n G1 B. intr succesi& n etapa reducional a meiozei C. (enereaz celule fiice cu /umtate din numrul lor de cromozomi D. sunt diferite din punct de &edere (enot$pic

11. 0ratamentul cu soluie de colc&icin al celulelor ve-etale diploide aflate n diviziune: A. are efecte opuse tratamentului cu substana 2indan B. determin aberaii structurale ale cromozomilor C. duce la formarea unor celule octoploide0 dup dou cicluri celulare D. este eficient la concentraii de cel puin 1 3 12. 1eferitor la meioz, este adevrat c :+ 1. etapa ec&aional ncepe i se termin cu celule haploide 2. mi(rarea seturilor haploide spre poli are loc n anafazele 4 i 44 5. etapa reducional ncepe i se termin cu cromozomi bicromatidici 6. procesele de recombinare (enetic au loc ntre cromozomi omolo(i
13. Amitoza a fost descris: 1. la procariote 2. la drojdii 3. la leucocite 4. n gale 14. n meioz spre deosebire de mitoz: 1. 2. 5. 6. replicaia ADN-ului are loc o singur dat nucleele celulelor din meioza sunt !aploide

cromozomii sunt aliniai individual n meta"aza au loc dou diviziuni nucleare 15. Cromozomii bicromatidici exist n: A. #1 $i pro"aza %. & $i telo"az '. #2 $i meta"aza D. #( $i ana"az 16. n G2 se sintetizeaz: A. proteine ale "usului de diviziune %. ADN -polimeraze '. noi molecule de ADN D. proteine implicate n replicare

1 . Citoc!ineza n ce"#"e"e $e%eta"e: A. %. '. D. implic "ormarea "usului de diviziune ntre doi centrioli presupune "ormarea unei plci celulare ecuatoriale se des")oar la "el ca )i n celulele animale are loc prin ad*ncirea )anului de clivare din mijlocul celulei

1&.'ecombinarea intracromozomia" are "oc n: A. ana"aza %. meta"aza '. ana"aza D. pro"aza

1(.n perioada G2 are "oc: A. sinteza unor enzime )i a ADN-ului %. sinteza proteinelor necesare "usului de diviziune '. dezorganizarea anvelopei nucleare D. decondensarea cromozomilor

2).Cromozomii din anafaza ** s#nt: A. +icromatidici %. recom+inai '. monocatenari D. decondensai 21+'ed#cerea "a ,#mtate a %arnit#rii cromozomia"e n timp#" meiozei este consecin-a: A. replicaiei dup modelul semiconservativ a ADN-ului %. du+lei diviziuni a nucleului '. recom+inrilor din inter"aza D. perioadei & a inter"azei

22..a sf/r0it#" te"ofazei ** ce"#"e"e anima"e: A. )i re"ac "ilamentele +icromatidice de cromatin %. se pregtesc pentru o nou diviziune '. "inalizeaz )i cito,ineza celulelor +inucleate D. are loc du+larea cantitii de ADN 23Cromozomii s#nt monocromatidici n: 1. ana"az 2. perioada #1 3. telo"aza 4. perioada #2

24*n #rma mitozei #nei ce"#"e somatice #mane rez#"t do# ce"#"e fiice fiecare a$/nd: 5. 23 de perec!i de cromozomi 6. aceea)i cantitate de ADN . 4- de cromozomi &. acelea)i seturi de cromozomi 25. Cromozomii s#nt bicromatidici n: (. inter"az. pro"az. meta"az 1). etapa reducional a meiozei 11. pro"aza . meta"aza 12. ana"aza )i telo"aza mitotic 26. n profaz spre deosebire de te"ofaz: 1. se distruge "usul de diviziune 2. se individualizeaz cromozomii 3. apar mem+rana nuclear )i nucleolii 4. se ata)eaz cromozomii la "irele "usului de diviziune

2'. n timpul crei etape a ciclului celular o celul poate intra ntr-o perioada de odi&n scurt sau permanent2 A. perioada " B. perioada G2 C. mitoza D. perioada G1 2". 3 celul cu 2n ! 4% con4ine n metafaza //: A. 25 cromozomi bicromatidici B. 67 cromozomi monocromatidici C. 25 cromozomi monocromotidici D. 67 cromozomi bicromatidici 2*. 5a eucariote, replicarea 6)7-ului are loc: 1. n perioada " a interfazei dintre cele dou etape ale meiozei 2. sub influen8a enzimelor ADN1polimeraze 5. de1a lun(ul perioadelor G1 9i G2 ale interfazei mitotice 6. n perioada de sintez a interchinezei ciclului celular 3.. /nterfaza: 1. reprezint perioada dintre dou di&iziuni succesi&e 2. este 9i perioada dintre cele dou etape ale meiozei 5. presupune e,isten8a unor procese intense de sintez 6. reprezint perioada de di&iziune din ciclul celular 31. n profaz spre deose,ire de telofaz: 1. se spiralizeaz 9i se condenseaz cromozomii 2. se formeaz fusul de di&iziune 5. se dezor(anizeaz membrana nuclear 6. se indi&idualizeaz cromozomii bicromatidici
32. Plasmodiereza: ??????????????

1. are loc la sfritul interfazei 2. caracterizeaz doar mitoza 3. este diviziunea plasmalemei 4. se mai numete citochinez 33. Mitoza: 1. genereaz noi celule eucariote 2. poate produce clone la unele plante 3. asigur nmulirea asexuat a unor organisme 4. reduce numrul de cromozomi n celulele fiice 34. Cromozomii sunt bicromatidici n: 1. perioada 2 2. telofaza ! 3. profaza !! 4. perioada 1 35. Cromozomi monocromatidici pot fi identificai la: ". nceputul metafazei mitotice #. sfritul telofazei ! $. sfritul diviziunii meiotice %. nceputul meiozei !! 36. c!imbul reciproc de "ene ntre cromozomii perec!e se realizeaz# n: A. interfaza dintre cele dou etape ale meiozei B. profaza ! a diviziunii meiotice C. se realizeaz prin conversie genic D. profaza !! a diviziunii meiotice 3 . 1#c"eo"#": A. se replic n "aza & a inter"azei %. realizeaz sinteza de ADN )i A/N nuclear '. ansam+leaz. parial. ri+ozomii D. se poate evidenia de-a lungul meta"azei 3$. Cromozomi bicromatidici sunt recombinai la: ". nceputul telofazei !! #. sfritul anafazei !! $. sfritul metafazei ! %. nceputul profazei ! 3%. & celul# cu 2n ' 22 conine n anafaza ( a di)iziunii meiotice : ". 22 cromozomi monocromatidici #. 22 cromozomi &icromatidici $. 44 cromozomi monocromotidici %. 11 cromozomi &icromatidici 4*. Mitoza: 1. este un proces necontrolat genetic 2. poate duce la formarea unor celule identice 3. caracterizeaz celulele algelor al&astre'verzi 4. permite nlocuirea celulelor uzate 4+. ,n timpul di)iziunii celulare: 1. filamentele (inetocorale trag cromozomii spre polii celulari 2. cito(ineza) la plante) se realizeaz prin intermediul unei plci celulare 3. din centrozomi radiaz fi&rele fusului de diviziune 4. prin *dansul cromozomilor+ se realizeaz schim& de material genetic ntre cromozomi 42. -mitoza se poate desf#.ura n celule:

1. din tumori 2. eucariote 3. procariote 4. din gale 43. ,n mitoz#: 1. cromozomii &icromatidici se aeaz n plan ecuatorial 2. replicaia "%, are loc o singur dat 3. filamentele polare menin distana ntre cei doi poli ai fusului 4. cromozomii se ataeaz prin centrioli de firele fusului de diviziune

44. /ecombinarea intracromozomial# are loc n: ". profaza !! #. metafaza ! $. anafaza ! %. profaza ! 45. ,n meioz#: ". celulele care parcurg meioza ! sunt haploide #. n metafaza ! cromozomii sunt aliniai individual $. pe parcursul telofazei ! cromozomii sunt monocromatidici %. n metafaza !! cromozomii sunt &icromatidici 46. Celulele !aploide: ". se formeaz n urma etapei reducionale a mitozei #. prezint tetrade cromozomiale n profaza !! $. au cromozomii asociai ca &ivaleni n metafaza !! %.se pot forma n urma etapei ecvaionale a meiozei 40. 1)idenierea cromozomilor se realizeaz# n : ". faza -) deoarece este du&lat cantitatea de material genetic #. anafaz) deoarece cromatidele sunt &icromatidici $. profaz) deoarece cromozomii sunt separate %. metafaz) deoarece cromozomii sunt puternic condensai 4$. ,n profaza mitozei are loc2 de re"ul# : ". recom&inarea genetic intercromozomal #. dezorganizarea mem&ranei celulare $. condensarea cromozomilor %.formarea tetradelor cromozomiale 4%. 3usul de di)iziune: ". prezint filamente (inetocorale ce menin distana ntre polii fusului #. este format din 3 grupuri de cte . microtu&uli numii tu&uline $. prezint filamente polare pe care se fixeaz centromerii %. se formeaz ntre centriolii situai la polii fusului 5*.4inetocorul sau cinetocorul: 1. este o formaiune asociat centromerului 2. are rol n separarea cromatidelor surori n mitoz i n meioza ! 3. mi/locete transportul seturilor omoloage de cromozomi spre polii celulei 4.are rol n declanarea diviziunii citoplasmei 0citochineza 5+5a eucariote2 replicarea -678ului are loc: 1. n perioada - a interfazei dintre cele dou etape ale meiozei 2. su& influena enzimelor "%,'polimeraze

3. de'a lungul perioadelor 1 i 2 ale interfazei mitotice 4. n perioada de sintez a interchinezei ciclului celular
52 e dezor"anizeaz# la nceputul di)iziunii mitotice: 1. cromozomii 2. nucleoizii 3. fusul de diviziune 4. nveliul nuclear 53,n timpul meiozei: 1. cromozomi recom&inai pot forma tetrade cromozomale 2. de regul genele situate n acelai cromozom se transmit n &loc 3. perechile de gene pot segrega independent 4. cromozomii se comport ca structuri insta&ile) fr integritate structural #4.8electa4i asocierea corect: ". anafaza !! 1 cromozomi &icromatidici #. metafaza ! 1 cromozomi &ivaleni $. profaza !! 1 cromozomi &ivaleni %. telofaza ! 1 cromozomi monocromatidici ##.6le-e4i afirma4ia corect referitoare la meioz: ". dup prima diviziune nuclear are loc replicarea "%,'ului #. n urma acestui proces crete diversitatea genetic a tuturor organismelor vii $. n toate celulele fiice) nucleul are acelai numr de cromozomi ca i celula mam %. prin crossing'over ntre &ivaleni rezult cromozomi recom&inai #%. Cromozomii sunt ,icromatidici n: 1. perioada 2 2. profaza ! 3. anafaza ! 4. perioada 1 50.Cele dou# cromatide ale unui cromozom metafazic: ". sunt unite prin centrozom #. reprezint una copia celeilalte $. se mai numesc i &rae cromozomale %. sunt despiralizate la maximum 5$.(n perioada 9+ a interfazei are loc: ". sinteza "2,'polimerazei #. condensarea cromatinei $. du&larea cantitii de "%, %. replicarea cromozomilor 5%.-mitoza: ". prezint o singur etap i patru faze #. presupune formarea fusului de diviziune $. prezint o interfaz foarte lung %. se poate face prin strangulare 6*.5a eucariote2 citoc!ineza: ". este precedat de cariochinez #. se numete i amitoz $. presupune modificri ale nucleului %. de&uteaz cu profaza 6+.Profaza (( a meiozei:

face parte din etapa reducional conine cromozomi monocromatidici permite organizarea cromozomilor n tetrade urmeaz dup o interfaz scurt 62.-t:t n mitoz#2 c:t .i n meioz#: 1. se formeaz fusul de diviziune 2. dispare mem&rana nuclear n telofaz 3. particip celule diploide 4. se formeaz tetrade cromozomale 635a sf:r.itul telofazei ( a meiozei: 1. are loc despiralizarea cromozomilor monocromatidici 2. se aliniaz cromozomi &icromatidici n placa metafazic 3. are loc schim&ul reciproc de gene ntre cromozomii omologi 4.se formeaz cei doi nuclei fii haploizi 64. ,n metafaza (: ". tetradele se prind cu a/utorul centromerilor de fi&rele fusului de diviziune #. tetradele sunt dispuse n dou plci ecuatoriale $. cromozomii materni sunt orientai) de regul) spre acelai pol al celulei %.cromozomii neomologi sunt legai prin chiasme 65. epararea cromozomilor omolo"i are loc n: ". profaza ! #. metafaza !! $. metafaza ! %.telofaza !! 66. /eplicarea -678ului are loc n : ". perioada 3-+ a interfazei #. sfritul metafazei $. nceputul telofazei %.de'a lungul profazei 60. 5a sf:r.itul telofazei mitotice: ". rezult dou celule haploide #. ncepe cariochineza $. se spiralizeaz filamentele de cromatin %.se reorganizeaz mem&rana nuclear 6$. Profaza mitotic# se caracterizeaz# prin: ". despiralizarea filamentului de cromatin #. formarea fusului de diviziune $. separarea cromatidelor perechi %. formarea &ivalenilor 6%. Mitoza: ". asigur continuitate n evoluie #. este caracteristic formrii gameilor $. n/umtete numrul de cromozomi %.asigur diviziunea celulelor &acteriene 0*. ,n telofaza (: 1. la fiecare pol al celulei exist un set de cromozomi

1. 2. 3. 4.

2. se ncheie etapa ecvaional 3. cromozomii sunt recom&inai 4. se formeaz doi nuclei diploizi 0+. Meioza: 1. se ntlnete la ma/oritatea organismelor eucariote 2. se finalizeaz cu formarea celulelor reproductoare sexuate la animale 3. duce la formarea celulelor reproductoare asexuate la plante 4. este precedat de interfaz 02. (mportana meiozei const# n faptul c#: 1. asigur varia&ilitatea organismelor care se reproduc sexuat 2. menine constant numrul de cromozomi caracteristic fiecrei specii 3. crete potenialul adaptativ al speciei 4. determin apariia mutaiilor genetice prin procesul de crossing'over 03. Cromozomii sunt bicromatidici n : 1. anafaza !! 2. profaza 3. telofaz 4. anafaza ! 04. Cromozomii sunt monocromatidici n: 1. anafaza ! 2. anafaza mitozei 3. telofaza ! 4. telofaza !! 05. (nterfaza: 1. are loc ntre dou diviziuni celulare succesive 2. ncepe cu perioada 3. presupune existena unor procese intense de sintez 4.coincide cu metafaza 06. Cromozomii recombinai: 1. sunt distri&uii n mod egal n gamei 2. conin informatia genetic de la am&ii prini 3. se formeaz prin crossing'over 4. se formeaz numai n mitoz
.*mportan-a meiozei const n: 2. re"acerea garniturii diploide de cromozomi C. cre)terea varia+iltii organismelor 3. pstrarea aceluia)i numr de cromozomi n celulele "iice 4. "ormarea celulelor reproductoare diploide &.Citoc!ineza: A are loc la s"*r)itul inter"azei % const n separarea cromozomilor ' asigur repartizarea citoplamei n 2 celule-"iice D const n individualizarea celor doi nuclei "ii (.Cromozomii s#nt monocromatidici n timp#": A ana"azei )i meiotice % meta"azelor meiotice )i mitotice ' ana"azei )i telo"azei meiotice D pro"azei )i meiotic

80.meioz se formeaz:

1. dou celule diploide 2. dou celule haploide 3. patru celule diploide 4. patru celule haploide